Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Από την Αυστραλία ως τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη ως τις χώρες της Λατινικής Αμερικής κυβερνήσεις και ακαδημαϊκή κοινότητα, υπό την πίεση των παραγωγικών τάξεων και τις παραινέσεις διεθνών οργανισμών, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε κατεστημένες αντιλήψεις και θεσμικές πρακτικές και στις προκλήσεις ενός ρευστού όσο και προκλητικά απαιτητικού και ανυπόμονου περιβάλλοντος. Στην Αυστραλία, η είσοδος στη διεθνή αγορά παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεκδίκηση μεριδίου από τις κυρίαρχες σ αυτήν δυνάμεις, τις ΗΠΑ και την Αγγλία, αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Στις ΗΠΑ, η οικονομική ανταποδοτικότητα των κρατικών δαπανών για τα πανεπιστήμια και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πιστοποίησης και απόδοσης λόγου επανεκτιμώνται. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής δοκιμάζονται οι εισηγήσεις της Διεθνούς Τράπεζας και διαφημίζεται ως εξαγώγιμο προϊόν το Χιλιανό πρότυπο της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Στην Ευρώπη, τη μήτρα του πανεπιστημιακού θεσμού, η θεσμική συγκρότηση και κυρίως η ιδεολογική ταυτότητα του Πανεπιστημίου βρίσκεται υπό επαναδιαπραγμάτευση. Επιχειρείται η οικοδόμηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ευσχήμως αποκαλείται η σκόπιμη προσπάθεια μεταλλαγής της φυσιογνωμίας του. Το σκεπτικό του εγχειρήματος παρουσιάζεται σε δύο πολύ σημαντικά όσο και ιδιαίτερα προβεβλημένα κείμενα πολιτικής: τη στρατηγική της Λισαβώνας και τη Διακήρυξη της Μπολώνια. Στο πρώτο, τα επιχειρήματα έχουν κατ εξοχήν οικονομικό χαρακτήρα. Η Λισσαβόνα οραματίζεται μια Ευρώπη που θα είναι η πλέον ανταγωνιστική δύναμη στον κόσμο. Για να το πετύχει θα πρέπει να αξιοποιήσει το πλούσιο δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό της και τα καταξιωμένα ιδρύματα που το διαμορφώνουν. Με τη σειρά τους, τα ιδρύματα αυτά οφείλουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καιρών, στις απαιτήσεις της κοινωνίας και κυρίως της οικονομίας της γνώσης, προχωρώντας στις απαιτούμενες θεσμικές αναδιαρθρώσεις. Από τις πιο σημαντικές θεωρούνται η αναδιάταξη της ερευνητικής ατζέντας, ώστε να ικανοποιούνται με τρόπο πιο αποτελεσματικό οι ανάγκες της παραγωγής η ευελιξία και ο πραγματισμός των προγραμμάτων σπουδών ο εξορθολογισμός της διαχείρισης πόρων η αποτελεσματικότερη διοίκηση η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργείται και αυξημένη συνέργια η προσέλκυση φοιτητών, που εκτός από την αύξηση πόρων, ενισχύει επίσης το ανθρώπινο κεφάλαιο και αυξάνει την ευρωπαϊκή επιρροή. Στο σύνολό τους οι επιδιωκόμενες αλλαγές εμφανίζονται να έχουν λειτουργικό χαρακτήρα, να υπηρετούν δηλαδή την αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων, χωρίς να θίγουν τον ιδεολογικό χαρακτήρα και τον κοινωνικό τους ρόλο ή τις θεμελιώδεις αρχές της αυτοτέλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διέπουν τη λειτουργία τους. Από την πλευρά της η Διακήρυξη της Μπολώνια φαίνεται να αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση σε επιχειρήματα με πολιτισμικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Επικαλείται τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτισμικές καταβολές, την ανάγκη ενίσχυσης της ειρήνης και της δημοκρατίας στη γηραιά ήπειρο, τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής 1

2 ταυτότητας, για να οδηγηθεί και αυτή στη διαπίστωση ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ενότητα στη συγκρότηση και τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι επιμέρους παραδόσεις και εθνικές ιδιαιτερότητες, τα πανεπιστημιακά πτυχία πρέπει να γίνουν συγκρίσιμα και αναγνωρίσιμα μέσα από ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σπουδών η κινητικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων πρέπει να διευκολύνεται μέσω ενός κοινά αποδεκτού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Όπως και στην περίπτωση της στρατηγικής της Λισαβώνας, τα προτεινόμενα μέτρα εμφανίζονται να έχουν αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα, να βάζουν δηλαδή τάξη σε ένα ετερομερές και εν πολλοίς άναρχο πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων στις διάφορες χώρες, πράγμα που αν μη τι άλλο υπαγορεύεται και από την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είχα την ευκαιρία από άλλο βήμα να διατυπώσω τη θέση ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Διακήρυξη της Μπολώνια, η όλη διαδικασία αποτελεί μια προσπάθεια να προωθηθεί ο ουσιώδης μετασχηματισμός του Πανεπιστημίου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς να προκληθούν επικίνδυνοι κοινωνικοί κραδασμοί: ένα είδος μάρκετινγκ της νέας θεσμικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο επιχειρεί να υποβαθμίσει το ιδεολογικό στοιχείο της μεταλλαγής, προβάλλοντας την διαχειριστική και τεχνική της διάσταση. Καθώς το ζήτημα της θεσμικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου, παλιάς και νέας, και των δυνάμεων που υπαγορεύουν το μετασχηματισμό αυτό συχνά παραβλέπεται στο δημόσιο λόγο υπό την πίεση της πολιτικής επιχειρηματολογίας που στηρίζει ή αποκρούει τα προτεινόμενα μέτρα, θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ επιλεκτικά σε ορισμένες μόνο πτυχές της ιδεολογικής μεταλλαγής του. Θα ξεκινήσω από τη διαπίστωση ότι το Πανεπιστήμιο της νεωτερικότητας, αυτό που αναδύθηκε στην Ευρώπη του 19 ου αιώνα, συχνά εξιδανικεύεται κάτω από την απήχηση που είχε το Χουμπολτιανό ιδεώδες. Έτσι συχνά παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η αυτοτέλειά του παραβιάστηκε επανειλημμένως στην ίδια τη Γερμανία από τη μοναρχία και κράτος, ενώ το γαλλικό πανεπιστήμιο που ίδρυσε ο Ναπολέοντας υπηρετούσε από την αρχή τις φιλοδοξίες του αυτοκράτορα. Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου της νεωτερικότητας υπαγόρευαν οι προτεραιότητες του εθνικού κράτους και λιγότερο οι ακαδημαϊκές αναζητήσεις των καθηγητών του. Στις προτεραιότητες αυτές, είναι αλήθεια, προέχουσα θέση είχε η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και η παραγωγή στελεχών για την κρατική γραφειοκρατία και δευτερευόντως μόνο για την οικονομία. Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό ότι τα Πανεπιστήμια στην Αγγλία έμειναν αμέτοχα στη βιομηχανική επανάσταση, την οποία είχαν προκαλέσει και συντηρούσαν για δεκαετίες η ευρηματικότητα των τεχνιτών και τα σωρευμένα χρηματιστηριακά κεφάλαια της αγγλικής αστικής τάξης. Ακόμη και στη Γερμανία του δεύτερου μισού του 19 ου αιώνα, που επειγόταν να προλάβει την Αγγλία στην κούρσα του διεθνούς ανταγωνισμού, η τεχνολογική εκπαίδευση ελάχιστα απασχόλησε τα Πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο συνεπώς, αντίθετα από ότι συχνά πιστεύεται, δεν αποτελούσε τον ελεφάντινο πύργο διαλογισμού για τους καθηγητές του, αλλά διατηρούσε με το κράτος σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης, που δεν επεκτεινόταν όμως, λόγω της φύσης της παραγωγής και των προτεραιοτήτων της εποχής, στην οικονομία. Το δεύτερο στοιχείο που αφορά το Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής νεωτερικότητας είναι οι επιστημολογικές καταβολές του. Στο 18 ο και 19 ο αιώνα κυριαρχούν οι ιδέες του Διαφωτισμού. Οι αισιόδοξες επιστημολογίες του Καρτέσιου και του Βάκωνα που αποδέχονται την ύπαρξη μιας και μοναδικής αλήθειας για τα πράγματα και που ομνύουν στην ικανότητα του ανθρώπου, στον ορθό λόγο, να την 2

3 αποκαλύψει. Είναι η εποχή στην οποία αναζητούνται οι νόμοι που διέπουν τη φύση και την ανθρώπινη κοινωνία και στην οποία κυριαρχεί η έννοια της προόδου. Είναι η εποχή της επιστήμης, της αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης ως του πρωταρχικού σκοπού των Πανεπιστημίων. Είναι ταυτόχρονα η εποχή, που δίνει στην αρχαία κλασική γραμματολογία την πρωτοκαθεδρία στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην αφύπνιση της ανθρωπότητας από το θρησκευτικό σκοταδισμό. Προετοιμάζοντας ανθρώπους καλλιεργημένους και ταυτόχρονα ικανούς να προσφέρουν υπηρεσίες στο κράτος και την κοινωνία ως γραφειοκράτες, νομικοί ή γιατροί, οι ανθρωπιστικές σπουδές γεφυρώνουν την ανθρωπιστική παιδεία με το επάγγελμα. Το δίλημμα του επαγγελματικού ή ανθρωπιστικού προσανατολισμού της ανώτατης εκπαίδευσης δεν τίθεται συνεπώς εκ των πραγμάτων: είναι και οι δυο σκοποί συναφείς από τη φύση τους. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, σχετίζεται με το κοινό προς το οποίο απευθύνεται το Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές του, συγκριτικά ολιγάριθμοι, προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, έχουν ενιαία γνωστική υποδομή και παραπλήσιες φιλοδοξίες, ενώ οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασής τους είναι εξασφαλισμένες. Οι καθηγητές μπορούν έτσι να προσφέρουν επιστημονική γνώση αδιαφορώντας για τον όγκο της ή για τη μέθοδο διδασκαλίας. Χωρίς αμφιβολία η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ταυτόχρονα τις πιο συνεκτικές ελίτ σε κάθε χώρα. Την πρώτη ουσιαστική όσο και εκτεταμένη αμφισβήτηση του χαρακτήρα του Πανεπιστημίου όχι όμως και της εικόνας του, του φαντασιακού ειδώλου του αποτέλεσαν οι πολιτικές εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, καθώς και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης. Οι πολιτικές εκδημοκρατισμού οδήγησαν στο Πανεπιστήμιο ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Η ανώτατη εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε ως δικαίωμα όλων στη μόρφωση και στις προοπτικές που αυτή ανοίγει στο άτομο και γι αυτό τα υφιστάμενα πανεπιστήμια μεγεθύνθηκαν, νέα δημιουργήθηκαν, ενώ και νέου τύπου ανώτερα ιδρύματα, κυρίως τεχνολογικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκαν στο πλευρό των Πανεπιστημίων, σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση. Παράλληλα, η εμμονή των κυβερνήσεων και των οικονομικών συμβούλων τους στην ανάπτυξη, νομιμοποιούσε τη διεύρυνση αυτή με το επιχείρημα ότι η οικονομία απαιτούσε για να μεγεθυνθεί αυξημένο και υψηλότερου επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που μόνο η ανώτατη εκπαίδευση μπορούσε να διασφαλίσει. Η διεύρυνση αυτή, που χαιρετίστηκε έκτοτε από όλους σχεδόν τους παράγοντες του δημόσιου βίου, είχε ορισμένες επιπτώσεις στο χαρακτήρα και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Η πιο προφανής ήταν η αύξηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία τους πόρων, την οποία επέτειναν, μεταξύ των άλλων, και οι απαιτήσεις της πολυδάπανης έρευνας που είχε δρομολογήσει ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός του ψυχρού πολέμου ήταν εξ αρχής αμφίβολο, αν και όχι επαρκώς συνειδητοποιημένο τότε, αν οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα συνεχίζονταν στο διηνεκές, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προετοίμαζε το έδαφος για την παράλληλη αύξηση της κρατικής παρεμβατικότητας στα Πανεπιστήμια. Ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 60, η αγγλική Grants Committee μνημονευόταν από πολλούς ως το μοναδικό ή πάντως ως ένα από τα τελευταία οχυρά προστασίας του Πανεπιστημίου από την κρατική παρέμβαση. Μια δεύτερη συνέπεια, που αποτέλεσε εν πολλοίς τον πρόδρομο των εξελίξεων που έμελλε να ακολουθήσουν αργότερα, υπήρξε η εμπλοκή του Πανεπιστημίου στην υπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομία πλέον και όχι η πολιτική, ο πολιτισμός ή η κοινωνία, όπως παλιά, αναδυόταν σταδιακά σε πεδίο 3

4 υψηλής προτεραιότητας από την πλευρά των κυβερνήσεων αλλά και των ίδιων των φοιτητών που προσδοκούσαν μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές να διασφαλίσουν κοινωνική άνοδο και οικονομική προκοπή. Με τον τρόπο αυτό, νέοι επιστημονικοί κλάδοι, πιο σχετικοί με την οικονομία, άρχισαν να αποκτούν περίοπτη θέση στο Πανεπιστήμιο, βοηθούσης εν προκειμένω και της έκρηξης στον τομέα της τεχνοεπιστήμης. Σταδιακά, το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση καθεαυτή και στην επαγγελματική κατάρτιση, ανάμεσα στον αμιγώς επιστημονικό και στον επαγγελματικό προσανατολισμό της ανώτατης εκπαίδευσης άρχισε να διευρύνεται και το Πανεπιστήμιο να αναζητεί επιχειρήματα για να πείσει ότι δεν επιδιώκει «δυσίν κυρίοις δουλεύειν», αλλά ότι μένει πιστό στην υπηρεσία της επιστήμης. Όμως, οι ραγδαίες αλλαγές στο περιβάλλον του κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπονόμευσαν τη νομιμοποιητική βάση των επιχειρημάτων αυτών και περιόρισαν την απήχησή τους. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η δραματική μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ μετά το 60 και η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων για την αναπτυξιακή έξοδο από το στασιμοπληθωρισμό έθεταν εκ των πραγμάτων το ζήτημα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από το κράτος. Υπό τις συνθήκες αυτές, η σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά προβλήθηκε ως η μόνη διαθέσιμη και ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση. Οι αντιρρήσεις που προβλήθηκαν από τη μεριά της ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη θα υπονόμευε την αυταξία της αναζήτησης της αλήθειας και της επιστημονικής γνώσης, θεωρήθηκαν εκτός τόπου και χρόνου, ρομαντικές αναπολήσεις μιας φαντασιακής έτσι κι αλλιώς εικόνας του πανεπιστημίου της νεωτερικότητας. Τα πανεπιστήμια, εκόντα άκοντα, αλλού με τρόπο άμεσο και ρητό, όπως στις αγγλοσαξωνικές χώρες, κι αλλού με τρόπο συγκαλυμμένο, όπως ας πούμε στη χώρα μας, αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν. Δέχτηκαν το ερευνητικό τους έργο να προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την αγορά, την ίδια στιγμή που ο κρατικός έλεγχος, παρέμενε το ίδιο αυστηρός. Η πολυδιαφημισμένη νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση, που υπόσχονταν την ενίσχυση της πανεπιστημιακής αυτοτέλειας, είχε απλώς αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς κρατικού ελέγχου με νέους, περισσότερο αποτελεσματικούς. Ο πραγματισμός στον προσδιορισμό του ερευνητικού έργου δε συρρίκνωνε απλώς την έρευνα σε «αντιπαραγωγικούς» τομείς, όπως η φιλοσοφία, τα ανθρωπιστικά γράμματα και εν πολλοίς οι κοινωνικές επιστήμες, με τις όποιες μακροπρόθεσμες και γι αυτό δυσδιάκριτες σοβαρές συνέπειες για το μέλλον των ανθρώπινων κοινωνιών. Η έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, μετατόπιζε το ερευνητικό έργο από τους προαναφερθέντες παραδοσιακούς όσο και συμβολικούς για το πανεπιστημιακό κύρος προσανατολισμούς, μεταφέροντάς το σε ένα πεδίο που διεκδικούν με επιτυχία τα ερευνητικά κέντρα των μεγάλων πολυεθνικών. Το ολιγοπώλιο του Πανεπιστημίου στην έρευνα είχε υποστεί σοβαρό πλήγμα Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίστηκαν μόνο στο ερευνητικό έργο. Στο βαθμό που η διδασκαλία συνδέεται στον πανεπιστημιακό χώρο με την έρευνα, την εφαρμοσμένη πλέον έρευνα, και στο βαθμό που η τελευταία συνδέεται με τις ανάγκες της παραγωγής και η ίδια η διδασκαλία σταδιακά μετασχηματίστηκε. Το νέο πρόγραμμα σπουδών οφείλει πλέον να είναι διεπιστημονικό, αρθρωτό και ευέλικτο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις του αυριανού πτυχιούχου και της αγοράς εργασίας, στην οποία αυτός θα ενταχθεί. Ολόκληρες επιστημονικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα κατακερματίστηκαν, έτσι, και ανασυντέθηκαν σε νέα γνωστικά μορφώματα, παραβιάζοντας κατεστημένες όσο και καταξιωμένες επιστημολογικές παραδοχές και αποδομώντας τη συγκροτημένη επιστημονική γνώση. Χωρίς ιδιαίτερους δισταγμούς, όλα τα φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου επένδυσαν στις περιζήτητες «επαγγελματικές σχολές» τους (professional 4

5 schools), αναζητώντας πλέον την επιβεβαίωση του κύρους τους στα ανταγωνιστικά προγράμματα ΜΒΑ σε ένα πλήθος παραλλαγών. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων που δημοσιεύονται κατ έτος στους Financial Times, στο Business Week ή στον Economist και η αγωνία με την οποία οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων αναμένουν τη θέση των ιδρυμάτων τους σ αυτούς αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Με τις επαγγελματικές σχολές και σπουδές να αποτελούν συνεπώς την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξή τους και τις συνεργασίες με τις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, η απόκρουση των αιτιάσεων περί του πρωταρχικά επαγγελματικού τους χαρακτήρα γίνεται δύσκολη για τα πανεπιστήμια. Όμως η αμφισβήτηση του θεσμικού χαρακτήρα και του ρόλου του Πανεπιστημίου έχει ακόμη βαθύτερα και γι αυτό ίσως περισσότερο δυσδιάκριτα αίτια. Τις αισιόδοξες επιστημολογίες του παρελθόντος, για τις οποίες έγινε λόγος προηγουμένως, έχουν πλέον αντικαταστήσει ο σκεπτικισμός και η απόρριψη, όχι μόνο της δυνατότητας του ανθρώπου να ανακαλύπτει και να αναγνωρίζει την αλήθεια, αλλά και της ίδιας της έννοιας της αλήθειας. Η υποβάθμιση των αξιών και των αρχών του Διαφωτισμού σε μεγάλες αφηγήσεις, σε ευφάνταστες δηλαδή νοητικές κατασκευές, το Φουκωϊκό δόγμα περί «ανυπαρξίας μιας πραγματικά γενικής αλήθειας», τα νέα ρεύματα γενικότερα στη φιλοσοφία, όπως ο σχετικισμός, η κριτική θεωρία και ο μεταδομητισμός έχουν υπονομεύσει τα επιστημολογικά θεμέλια της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν υποσκάψει τη νομιμοποιητική βάση του ρόλου και της απήχησής τους στην κοινωνία. Αν η γνώση είναι σχετική, υποκειμενική, χρηστική και αναλώσιμη, αν η πολιτισμική παραγωγή είναι αδιαφοροποίητη και όλες οι μορφές τέχνης ισότιμες, αν η αισθητική αντίληψη είναι θέμα προσωπικού γούστου και η ηθική αντικείμενο προσωπικών επιλογών, αν η όποια διάκριση στο πνευματικό πεδίο θεωρείται εκδήλωση ενός παρωχημένου και καταδικασμένου ελιτισμού, τότε γιατί να μην αμφισβητείται η συμβολή του Πανεπιστημίου στην πολιτική, στην κοινωνική, στην πνευματική, στην ευρύτερα πολιτισμική ζωή και γιατί να μην τίθενται εν αμφιβόλω τα ακαδημαϊκά του προνόμια; Όσοι στον τόπο μας αντιμάχονται τα μέτρα για την οικοδόμηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις βαθύτερες δυνάμεις που έχουν από μακρού δρομολογήσει τον ιδεολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου. Με αφορισμούς, με επικλήσεις κεκτημένων, με αναλύσεις που επιχειρούν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα στην Προκρούστια κλίνη παρωχημένων θεωριών και θεωρήσεων, με λόγο ξύλινο και συντεχνιακό ούτε ξορκίζεται ούτε αποφεύγεται η μεταλλαγή του Πανεπιστημίου. Άλλωστε το ζητούμενο δεν είναι η μουμιοποίηση του Πανεπιστημίου, αλλά η αναμόρφωσή του ώστε να ανταποκρίνεται όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στις απαιτήσεις των καιρών. Το χρέος της αναζήτησης του νέου ρόλου και της νέας ιδεολογικής και θεσμικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει μονοσήμαντα οικονομικά χαρακτηριστικά, ανήκει πρωταρχικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία καλείται για μια ακόμα φορά να τιμήσει την πνευματική αποστολή της, αλλά και τον βαθιά πολιτικό της ρόλο. Που καλείται, «να αντιμετωπίσει», για να δανειστώ τον τίτλο ενός πρόσφατου βιβλίου του Furedi, «τον φιλισταϊσμό του 21 ου αιώνα» και να απαντήσει στην εύλογη απορία του where have all the intellectuals gone? 5

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Β ΜΕΡΟΣ : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Β ΜΕΡΟΣ : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ για το ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ της σπουδάζουσας της κ. ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1) Ο ρόλος της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό 2) Ο ταξικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.1.1 Οικονομικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Γ.Π.Α. Ν. Μαρτίνος, Κ. Τσιμπούκας, Σ.

Η εξέλιξη του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Γ.Π.Α. Ν. Μαρτίνος, Κ. Τσιμπούκας, Σ. Η εξέλιξη του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Γ.Π.Α. Ν. Μαρτίνος, Κ. Τσιμπούκας, Σ.Ροζάκης * Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί εισήγηση της ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Αποτύπωση Δεδομένων, Συγκριτική Ανάλυση, Προτάσεις 2010 Innovation Center Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Σ ΧΑ Ρ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ι Α Σ Αποτύπωση Δεδομένων, Συγκριτική Ανάλυση, Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για Σχέδιο-πρόταση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε την ευκαιρία της σύγκλησης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αθήνα, Ιανουάριος 2004 1 Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο:

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: Πανεπιστήμιο ΜθίΚεδθνίθ[ζ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας:Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής 5 η Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Παύλος Χαραμής Μέλη: Σπύρος Καλούδης Αγγελής Κάμπρας Γιώργος Κρεασίδης Γιάννης Λαθήρας Χρήστος Μασούρας Δέσποινα Μαυροματάκη Μανώλης Ορφανουδάκης Στέφανος Παπαλέξης Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Ιντζίδου Χρυσάνθη ΑΕΜ 1236 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Επόπτης Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Σάλτας Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα