ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 Είναι αλήθεια ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μόνο για εισπρακτικούς λόγους ή/και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων; Αθανάσιος Πετραλιάς, PhD Γενικός Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Prolepsis και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή η επικρατούσα αντίληψη Ομολογουμένως το ερώτημα που τίθεται είναι περισσότερο δημοσιογραφικό, παρά ερευνητικό, προκαλώντας την εξεύρεση μιας αντικειμενικής και τεκμηριωμένης απάντησης. Προτού προχωρήσουμε σε οιαδήποτε ανάλυση, ας ξεκινήσουμε με μια μικρή καταγραφή της επικρατούσας αντίληψης. Ενδεικτικά στοιχεία από το διαδίκτυο: Στην Ελληνική μηχανή αναζήτησης του Google (στις 15/12/2014) η λέξη «μεταρρυθμίσεις» εμφάνιζε αποτελέσματα, ο συνδυασμός λέξεων «μεταρρυθμίσεις» και «εισπρακτικούς λόγους» αποτελέσματα και ο συνδυασμός λέξεων «μεταρρυθμίσεις» και «συμφέροντα» αποτελέσματα. Συνεπώς, εάν και τα αποτελέσματα μέτρησης στην εν λόγω μηχανή αναζήτησης είναι μόνο προσεγγιστικά/εκτιμήσεις, προκύπτει ότι περί των 30% των κειμένων που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο αναφέρει τη λέξη μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με έναν εκ των άλλων δύο όρων. Βέβαια η μηχανή αναζήτησης λειτουργεί έτσι ώστε δύο όροι δύναται να αναφέρονται σε διαφορετικά κείμενα στην ίδια ιστοσελίδα, συνεπώς μπορεί κανείς να θεωρήσει το ανωτέρω ως άνω όριο. Ενδεικτικά στοιχεία μικρής έρευνας πεδίου: Θέσαμε το ερώτημα 100 άτομα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία όλα διέθεταν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διέμεναν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Τα στοιχεία ελήφθησαν μέσω προσωπικής συνέντευξης και συμμετείχαν απόφοιτοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οικονομικών, ιατρικών και κοινωνικών επιστημών. Αρχικά είχαμε ως πιθανές απαντήσεις το Ναι και το Όχι. Τα ποσοστά απαντήσεων ήταν 76% Ναι, 24% Όχι. Κατόπιν προσθέσαμε ως πιθανή απάντηση και το ίσως. Τα ποσοστά τότε μετεβλήθησαν ως εξής: 50% Ίσως, 42% Ναι, 8% Όχι. Εάν και τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκούντως επιστημονικώς τεκμηριωμένα, είναι εν μέρει ενδεικτικά για τις αντιλήψεις που επικρατούν στη κοινή γνώμη. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά κανείς το ερώτημα προσεκτικά η προφανής απάντηση θα ήταν Όχι, καθώς ούτε είναι δυνατόν και ούτε έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις ιστορικά για τέτοιους σκοπούς. Συνεπώς η κοινή γνώμη φαίνεται να απαντά με βάση την απάντηση στην οποία κλείνει ή την καλύπτει (έστω και ψυχολογικά) περισσότερο και όχι με αυστηρά ορθολογικά κριτήρια.

2 2 Το ερώτημα Ας ξεκινήσουμε την εξέταση του ερωτήματος εστιάζοντας στην σημασιολογική έννοια των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Πρώτο σημείο: Τι εννοούμε με τον όρο μεταρρύθμιση; Σύμφωνα με έναν από τους επικρατέστερους ορισμούς της κοινής νεοελληνικής, μεταρρύθμιση είναι η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, θεσμό κτλ. επιδιώκοντας αλλαγή προς το καλύτερο. Η έννοια των μεταρρυθμίσεων συνδέεται με διαθρωτικές αλλαγές που στοχεύουν, μακροχρόνια, στο κοινό όφελος και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την «λήψη μέτρων» που αποτελεί μια βραχυχρόνια ενέργεια για αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων καταστάσεων. Οι δύο όροι πολλές φορές συγχέονται, αν και δεν πρέπει, και χρησιμοποιούνται πολιτικά και δημοσιογραφικά για να περιγράψουν νομοθετικές ή άλλες αλλαγές που πραγματοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Δεύτερο σημείο: Τι εννοούμε με τον όρο εισπρακτικοί λόγοι; Εισπρακτικός λόγος είναι η είσπραξη χρημάτων. Συνεπώς μια ρύθμιση που γίνεται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό χωρίς να συνοδεύεται από μακροχρόνιο σχεδιασμό για τη χρήση αυτών των χρημάτων προς όφελος των πολιτών, δεν μπορεί να αποτελεί μεταρρύθμιση. Τρίτο σημείο: Τι εννοούμε με τον όρο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων; Στην πλειονότητα των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων της πολιτικής επιστήμης υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ομάδες πίεσηςσυμφερόντων και το ρόλο τους στην άσκηση της εξουσίας. Οι ομάδες συμφερόντων συστήνονται στη βάση κοινών ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών, συντεχνιακών, θεολογικών ή άλλων θέσεων ή συμφερόντων και σκοπό έχουν να επιτύχουν αποφάσεις ευνοϊκές προς τα συμφέροντα των μελών τους. Το ιδανικό θα ήταν κάθε πολιτική απόφαση ή ρύθμιση να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου των πολιτών. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στις διάφορες ομάδες συμφερόντων, ενώ υπάρχουν και ρυθμίσεις που επηρεάζουν μόνο ένα μέρος του πληθυσμού, αφήνοντας αδιάφορους τους υπόλοιπους πολίτες. Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται εξυπηρετούν τα ευρύτερα δυνατά συμφέροντα και αν εν τέλει έχουν θετικό ισοζύγιο μακροχρόνια στην πλειονότητα της κοινωνικής ευημερίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σημεία ίσως είναι χρήσιμο να επαναδιατυπώσουμε το ερώτημα ως εξής: Σε ποιο βαθμό γίνονται μεταρρυθμίσεις, σε αντιδιαστολή με τη λήψη μέτρων, και σε ποιο βαθμό αυτές γίνονται για εισπρακτικούς σκοπούς ή/και εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων, εις βάρος του ευρύτερου συμφέροντος; Λήψη μέτρων ή μεταρρυθμίσεις; Σίγουρα η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι πιο σύνθετη. Η λήψη μέτρων, με την έννοια του όρου που αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό γίνεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εισπρακτικούς λόγους. Οι μεταρρυθμίσεις με βάση τον ανωτέρω ορισμό μπορεί να περιλαμβάνουν και εισπρακτικούς λόγους, αλλά αναφέρονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά και στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Συνεπώς μια απλή αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση, αντιθέτως μια ευρεία αλλαγή του φορολογικού κώδικα μπορεί να αποκτήσει μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τα τελευταία έξι έτη, τα οποία συνεπάγονται υψηλό πολιτικό κόστος, δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι γίνονται για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης ομάδας συμφερόντων, εάν και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι επιλέγονται έναντι άλλων με υψηλότερο πολιτικό κόστος. Δύσκολα επίσης μπορεί να

3 3 ισχυρισθεί κανείς ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα οι μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας που επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι δυνατόν να ευσταθεί μόνο για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και οδηγούν στην ισχυροποίηση συγκεκριμένων ομάδων έναντι άλλων. Αλλά ας επανέλθουμε στο ερώτημα. Τότε για ποιο λόγο πραγματοποιούνται όλες αυτές οι, ας επιτραπεί ο όρος, ρυθμίσεις, είτε αναφερόμαστε σε μέτρα ή σε μεταρρυθμίσεις, εάν δεν αναφέρονται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων; Πιθανοί λόγοι έχουν αναφερθεί επανειλημμένα: Δημοσιονομικοί, ρευστότητας, βελτίωσης της λειτουργίας του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών, αύξησης της διαφάνειας, βελτίωσης της λειτουργίας των αγορών και άλλοι. Και το ερώτημα μετεξελίσσεται. Εάν πολλές από αυτές γίνονται για τους ορθούς λόγους, γιατί μεγάλο ποσοστό των πολιτών δεν τις υποστηρίζει ή τις αντιμάχεται; Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι μία ρύθμιση δεν αρκεί να γίνεται για το σωστό λόγο, αλλά για να κερδίσει την υποστήριξη των πολιτών, πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται σωστά. Με αλλά λόγια να έχει τη σωστή δοσολογία, στόχευση, διάρκεια και αποτελεσματικότητα και να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού προς την κατεύθυνση βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας, τουλάχιστον μακροχρόνια. Επίσης δε, πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται στο σωστό χρόνο. Λάθος προβλέψεις και λήψη μέτρων Για να σχεδιαστούν όμως ρυθμίσεις που να εμπεριέχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, πρωτίστως πρέπει κανείς να γνωρίζει ή να έχει μία αίσθηση της δυναμικής λειτουργίας της οικονομίας και των επιδράσεων που κάθε ρύθμιση μπορεί να επιφέρει σε αυτή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι το 2012 δεν διαθέταμε τη γνώση αυτή. Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 1, ειδικά για την εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το, οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, ημεδαπών ερευνητικών κέντρων και της κυβέρνησης, στην αρχή του έτους κυμαίνονταν μεταξύ του -2,6% και του -3,5%. Τελικώς, από τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται ότι η ύφεση ήταν της τάξεως του 8,9%: σχεδόν τριπλάσια της αναμενομένης. Παρομοίως, ενώ αναμενόταν μείωση των επενδύσεων της τάξεως του 7,0% - 16,6% (οι αποκλίσεις μεταξύ των αναλυτών είναι αισθητές), η πραγματικότητα απεδείχθη χειρότερη και από την δυσμενέστερη πρόβλεψη: -17%. Ενώ η πρόβλεψη για το ποσοστό της ανεργίας ήταν της τάξεως του 14,5% - 15,5%, αυτό τελικά διαμορφώθηκε στο 17,9%. Αντιστοίχως για το 2012, ενώ αρχικά προβλεπόταν (περαιτέρω) ύφεση της τάξεως του 2,0% - 4,7%, η ύφεση ήταν της τάξεως του 6,6%. Ενώ αναμενόταν (νέα) μείωση των επενδύσεων της τάξεως του 4,0% - 13,1%, αυτή διαμορφώθηκε στο 28,5%. Ενώ η πρόβλεψη για το ποσοστό της ανεργίας ήταν της τάξεως του 17,1% - 20,3%, αυτή ανήλθε στο 24,4%. Για το 2013 τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ύφεση μικρότερη της αναμενόμενης (4% έναντι 4,2% - 4,6% που αναμενόταν), κάτι που όμως προέρχεται από μικρότερη μείωση της αναμενόμενης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εισαγωγών και όχι των επενδύσεων που μειώθηκαν περεταίρω κατά 9,4%, ενώ η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ήταν 3,7%. Προς την κατεύθυνση επιβράδυνσης της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης φαίνεται να συνέβαλε η αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς κατεγράφη για πρώτη φορά από το 1962 (Γράφημα 1) αρνητικό πρόσημο στον πληθωρισμό. Συνεπώς μέχρι το 2012 παρατηρείται μία αποτυχία πρόβλεψης των εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία, ακόμη και όταν αυτές αναφέρονταν στους επόμενους μήνες, υψηλή αβεβαιότητα και πολυγνωμία ανάμεσα στις προβλέψεις των αναλυτών. Και ομολογουμένως γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να σχεδιαστούν ορθά μεταρρυθμίσεις, διαθέτοντας λανθασμένες προβλέψεις για την ενδεχόμενη επίδραση που αυτές θα έχουν στην οικονομία; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μάλλον δίνουν η σειρά των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη της κρίσης, τα οποία επέφεραν τις προαναφερόμενες, μη

4 4 προβλέψιμες, δυσμενείς μεταβολές στο εθνικό εισόδημα, στις επενδύσεις, στην ανεργία και στα υπόλοιπα μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας. Μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μέτρων εισπρακτικού κυρίως χαρακτήρα, ήταν οι διαδοχικές μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές. Ο ΦΠΑ μεταβλήθηκε τέσσερις φορές τη διετία (βλ. Πίνακα 2). Ο δε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα αυξήθηκε επτά φορές κατά την τελευταία δεκαετία, χωρίς να προσμετράται η εξομοίωση του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. Στην αμόλυβδη βενζίνη ο ΕΦΚ από 0.31 το λίτρο, έφτασε σε 0,67 το λίτρο το Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα του ΕΦΚ στα καύσιμα επιβάλλεται και ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα τα τελευταία έτη άνω του 60% της λιανικής τιμής πώλησης της βενζίνης καταβάλλεται για φορολογικούς σκοπούς. Άλλα παραδείγματα μέτρων με εισπρακτικό κυρίως χαρακτήρα αποτελούν οι αυξήσεις στην άμεση φορολόγηση, στον ΕΦΚ στο καπνό, τα τσιγάρα και τα αλκοολούχα ποτά, η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση κατά τη περίοδο 9/ - 7/2013, οι αυξήσεις στη φορολόγηση των ακινήτων, στα ειδικά τέλη κυκλοφορίας, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τα τέλη επιτηδεύματος κτλ. Το ότι τα μέτρα ήταν εισπρακτικού χαρακτήρα, δεν σημαίνει ότι σε κάποιο βαθμό ορισμένα δεν ήταν και αναγκαία στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Ωστόσο το ερώτημα που παραμένει είναι σε ποιο βαθμό η ένταση των μέτρων και ο χρόνος που ελήφθησαν ήταν τα κατάλληλα και κυρίως σε ποιο βαθμό συνοδεύονταν από ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, κρίνοντας από τα στοιχεία του Πίνακα 1, φαίνεται ότι οι συνέπειες των μέτρων αυτών δεν είχαν προβλεφθεί σωστά, τόσο από Ελληνικής πλευράς, όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μεταρρυθμίσεις μη εισπρακτικού χαρακτήρα Και επανερχόμαστε στο ερώτημα. Όλες οι ρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία έτη αποτελούσαν μόνο μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα; Προφανώς και Όχι. Και αυτήν την άποψη δεν την διατυπώνουμε επειδή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδος έχει αναγνωρισθεί διεθνώς, αλλά επειδή ορισμένες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις φάνηκε να έχουν αποτελέσματα υπό τη μορφή όχι ακόμη ανάκαμψης, αλλά επιβράδυνσης της ύφεσης και σε κάποιο βαθμό σταθεροποίησης της οικονομίας. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία κατά τη διάρκεια του 2014, διαφαίνεται σταθεροποίηση της ανεργίας και αλλαγή σε θετικό πρόσημο των ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η κατάσταση αυτή είναι ακόμη εξαιρετικά εύθραυστη, στο βαθμό δε που το χρέος σε απόλυτα μεγέθη παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα και εύκολα μπορεί να αντιστραφεί από μια αύξηση στον πολιτικό κίνδυνο και κατά συνέπεια στον πιστωτικό κίνδυνο χώρας. Παραδείγματα μεταρρυθμίσεων που φαίνεται ότι συνέβαλαν προς την προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας, και δεν συνδέονταν με εισπρακτικούς λόγους, ήταν ρυθμίσεις που αφορούσαν στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των αγορών, στο άνοιγμα αγορών και επαγγελμάτων, σε περισσότερες ευκαιρίες για το καταναλωτικό κοινό και άλλες πρωτοβουλίες που οδήγησαν σε σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και μείωσης των τιμών. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται η θέσπιση δύο επιπλέον εκπτωτικών περιόδων, η μείωση ελάχιστου απαιτούμενου εταιρικού κεφαλαίου για την ίδρυση μιας ΑΕ ή μιας ΕΠΕ και η λειτουργία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η άρση περιορισμών αναφορικά με τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να ασκούν ένα επάγγελμα και των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, η άρση της αποκλειστική διάθεσης αγαθών ή

5 5 υπηρεσιών από ορισμένα επαγγέλματα και των υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός του αγορανομικού κώδικα με τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, η μείωση τιμών στις κλειστές αγορές-κυλικεία, η απελευθέρωση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού των διδάκτρων και της τιμής του βιβλίου, η δυνατότητα πώλησης περισσοτέρων αγαθών σε διάφορους τύπους καταστημάτων, η θέσπιση του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου, η εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα υγρά πρατήρια, η άρση τελών και εισφορών υπέρ τρίτων, και μια σειρά ρυθμίσεων βελτίωσης του ανταγωνισμού στα τρόφιμα και στο λιανικό εμπόριο. Η εμπλοκή των ομάδων συμφερόντων στις μεταρρυθμίσεις Σε ποιο βαθμό πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων; Όπως προαναφέρθηκε δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι τα τελευταία χρόνια οι μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν τον γενικό πληθυσμό έγιναν για την εξυπηρέτηση μιας μικρής μόνο ομάδας συμφερόντων. Ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ή ανεβλήθησαν μεταρρυθμίσεις, ή που οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις διέφεραν σημαντικά από τις αρχικές κυβερνητικές προτάσεις, εξαιτίας αντιδράσεων ή της πίεσης κοινωνικών ομάδων ή δομών. Δύο παραδείγματα τέτοιων μεταρρυθμίσεων που απασχόλησαν σημαντικά την δημοσιότητα κατά το έτος 2014 ήταν η Κυριακάτικη λειτουργία των μικρών καταστημάτων και η αύξηση του χρόνου ζωής του φρέσκου γάλακτος. Πρώτη μελέτη περίπτωσης: Η λειτουργία των μικρών καταστημάτων κατά τις Κυριακές Από το φθινόπωρο του 2012 άρχισε να συζητείται εντατικά η πιθανότητα μίας ρύθμισης που θα επέτρεπε τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές. Πιο συγκεκριμένα η κυβερνητική πρόταση προέβλεπε στην προαιρετική λειτουργία, όλες τις Κυριακές του έτους, των μικρών εμπορικών καταστημάτων (έως 250 τ.μ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αλυσίδες με οιαδήποτε νομική μορφή και καταστήματα τύπου «shops in a shop» και «franchise»), ενώ τα μεγάλα καταστήματα επιτρέπονταν να λειτουργούν έως επτά Κυριακές το έτος. Αυτή η ρύθμιση, κατά αντιστοιχία με το καθεστώς που ισχύει σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη (βλ. Euro Commerce 2012) σκοπό είχε τη διεύρυνση των επιλογών για τον καταναλωτή, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα μικρά καταστήματα και σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1997, 2013) θα επέφερε ευεργετικά αποτελέσματα στην απασχόληση, τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Ωστόσο οι ομοσπονδίες και ορισμένες ενώσεις εμπόρων είχαν αρνητική άποψη επί της πρότασης, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρχει θετική επίπτωση στην αγορά, καθώς το κυρίως ζήτημα ήταν η έλλειψη αγοραστικής ζήτησης και όχι το ωράριο λειτουργίας. Παράλληλα στα καταστήματα είτε θα έπρεπε να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό με επιπλέον κόστος, είτε να εργάζονται εξαντλητικά οι ιδιοκτήτες τους. Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ωστόσο, δείχνει ότι η ειδοποιός διαφορά για την αποτελεσματικότητα της εν λόγω ρύθμισης έγκειται στο αν η απελευθέρωση αφορά το σύνολο των καταστημάτων (μικρά και μεγάλα) ή μόνο τα μικρά (βλ. ενδεικτικά ΟΟΣΑ 1997, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σουηδίας 1991, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000, Υπουργείο Εμπορίου της Δανίας, 2000). Στην πρώτη περίπτωση τα μεγάλα καταστήματα κερδίζουν μερίδιο αγοράς, καθώς είναι πιθανόν ο αυξημένος ανταγωνισμός να οδηγήσει σημαντικό αριθμό μικρών καταστημάτων εκτός αγοράς (ΟΟΣΑ, 1997: σελ , Wenzel, : το υπόδειγμα συμμετρικών ωρών λειτουργίας), με αμφίβολο αποτέλεσμα στις τιμές, στο πραγματικό ΑΕΠ, αλλά και στην απασχόληση. Στην δεύτερη περίπτωση τα μικρά

6 6 καταστήματα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ την ίδια στιγμή, τα μεγάλα καταστήματα, που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές, αναμένεται να μειώσουν τις τιμές, ώστε να προσελκύσουν καταναλωτές τις υπόλοιπες ημέρες τις εβδομάδας. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την αύξηση της προσφοράς κατά μία ημέρα την εβδομάδα, οδηγούν σε χαμηλότερο πληθωρισμό, ενώ αναμένονται θετικές επιδράσεις στην απασχόληση και στο πραγματικό ΑΕΠ. Σε αυτά τα πλαίσια το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προτείνει τη θετική διάκριση υπέρ των μικρών καταστημάτων, επιτρέποντας σε αυτά πιο ελεύθερο ωράριο λειτουργίας σε σχέση με τα μεγαλύτερα καταστήματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000: σελ , , 118, 405). Τα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία των μικρών μόνο καταστημάτων με πιο ελεύθερο ωράριο (έναντι των μεγάλων), με χρήση υποδειγμάτων προσομοίωσης της Ελληνικής Οικονομίας, έχουν αναλυθεί επίσης από τους Προδρομίδη, Πετραλιά και Πέτρο (2012). Ωστόσο, η βασική κριτική ορισμένων εμπορικών ενώσεων και μέρος των εμπόρων ότι αυτό το μέτρο θα λειτουργούσε εις βάρος των μικρών καταστημάτων, φαίνεται να οδήγησε σε μία ρύθμιση που τελικά τους παρέχει λιγότερες ευκαιρίες. Ο Νόμος 4177 του Αυγούστου 2013 προέβλεπε στο άρθρο 16, ότι όλα τα καταστήματα θα λειτουργούν τις 7 προκαθορισμένες Κυριακές του έτους, ενώ οι περιοχές που θα επιτρέπεται η λειτουργία των μικρών καταστημάτων επιπλέον Κυριακές θα ορίζονται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Προφανώς αυτό αποτέλεσε έναν συμβιβασμό επί της αρχικής πρότασης, λόγω της άσκησης πίεσης από τις εν λόγω ομάδες. Αναλύοντας τις αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών, η εφαρμογή στην πράξη έδειξε ότι περίπου το εν τρίτο (21) των Περιφερειακών Ενοτήτων επέλεξαν τα καταστήματα να λειτουργούν μόνο 7 Κυριακές, το άλλο εν τρίτο (18) να λειτουργούν 8 με 26 Κυριακές, και το υπόλοιπο εν τρίτο (19), 27 έως 52 Κυριακές (υπολογισμοί με βάση την πληθυσμιακή κάλυψη των περιοχών που καλύπτονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα). Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθμισης, με τον Νόμο 1859, τον Ιούλιο του 2014, επετράπη πιλοτικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους στο Ιστορικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, στην Χαλκιδική, την Ρόδο, την Κω, την Σύρο, τη Μύκονο και τη Θήρα. Ωστόσο αυτή η απόφαση από τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους αναστέλλεται με σχετική απόφαση του ΣΤΕ, επισυνάπτοντας στην σχετική αιτιολογία τις απόψεις των εμπορικών ενώσεων που αντιμάχονταν την πρόταση, και μέχρι να εκδοθεί από την ολομέλεια του ΣΤΕ οριστική απόφαση. Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανής η εμπλοκή των ομάδων συμφερόντων στις μεταρρυθμίσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδήγησαν τόσο στην αλλαγή της αρχικής ρύθμισης, όσο και στην αναστολή της επέκτασης της ρύθμισης αυτής. Μια μεταρρύθμιση που ήταν προς όφελος του καταναλωτικού κοινού και δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες για τα μικρά καταστήματα, προχώρησε μόνο μερικώς, κυρίως λόγω των αντιδράσεων ως προς την ανάγκη εργασίας για περισσότερες ώρες, επιφυλάξεων ως προς την αποτελεσματικότητά της και της ρητορικής ότι αυτή θα λειτουργούσε υπέρ των μεγάλων καταστημάτων, κάτι όμως που δεν ίσχυε στο βαθμό που τα μεγάλα καταστήματα παρέμεναν κλειστά τις Κυριακές. Δεύτερη μελέτη περίπτωσης: Η αύξηση του χρόνου ζωής του φρέσκου γάλακτος Σύμφωνα με το πλαίσιο που ίσχυε στην Ελλάδα έως τον Απρίλιο του 2014, υπήρχε ο διαχωρισμός μεταξύ γάλακτος χαμηλής παστερίωσης διάρκειας μέχρι 5 ημερών, και υψηλής παστερίωσης μεγαλύτερης διάρκειας (συνήθως ημερών). Το γάλα χαμηλής παστερίωσης μπορούσε (προαιρετικά) να αναγράφει επάνω στη συσκευασία του και την ονομασία «φρέσκο». Η συζήτηση για την αύξηση του χρόνου ζωής του φρέσκου γάλακτος εντατικοποιήθηκε στις αρχές του 2013 με την διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες λιανικές τιμές παστεριωμένου γάλακτος στην Ευρώπη. Εντούτοις, το Ελληνικό γάλα ήταν κατά κοινή ομολογία υψηλότερης ποιότητας και με μικρότερο χρόνο ζωής σε σχέση με τα παστεριωμένα γάλατα που πωλούνται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο η μέση τιμή παστεριωμένου φρέσκου γάλακτος είχε αυξηθεί κατά 13% (από 1,12 το 2009 σε 1,27 το 2012, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) κατά τη διάρκεια

7 7 της κρίσης, ακολουθώντας την πορεία των διεθνών τιμών, τη στιγμή που άλλες ομάδες προϊόντων παρουσίαζαν πτώση τιμών. Παράλληλα, με βάση την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ υπήρχε η σύσταση για την άρση του περιορισμού των 5 ημερών ζωής για το φρέσκο γάλα, και εναρμονισμός με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για τον ορισμό του χρόνου ζωής του παστεριωμένου γάλακτος, ανάλογα με τη μέθοδο παστερίωσης που χρησιμοποιεί. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, τα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφονται όλα ως «παστεριωμένο γάλα» και η διάρκεια που θα αντικατοπτρίζει τη μέθοδο παστερίωσης που ακολουθήθηκε, θα φαίνεται καθαρά στη συσκευασία (ΟΟΣΑ 2013, σελ. 53). Το βασικό επιχείρημα συνίστατο στο ότι με την αύξηση του ανταγωνισμού από την απελευθέρωση, η διεύρυνση των επιλογών του καταναλωτή δεν θα προερχόταν μόνο από τη δυνατότητα ξένων εταιριών να εισάγουν «φρέσκο» γάλα που έως τώρα αποκλείονταν για πρακτικούς λόγους από την αγορά, αλλά και από την διαφοροποίηση των εγχώριων προϊόντων ώστε να διατίθενται γάλατα περισσοτέρων κατηγοριών από τις δύο που ίσχυαν (π.χ. γάλα 3 ημερών, 5 ημερών, 7 ημερών, 15 ημερών κ.τ.λ.). Ως γνωστόν, περισσότερος ανταγωνισμός, σηματοδοτεί περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή και μείωση τιμών. Επιπλέον η αύξηση του χρόνου ζωής θα μείωνε το μεταφορικό κόστος και το κόστος επιστροφών, κάτι που αναμενόταν να οδηγήσει επίσης σε χαμηλότερες τιμές λιανικής. Η ρύθμιση αυτή δέχθηκε την αντίδραση ορισμένων ενώσεων παραγωγών γάλακτος οι οποίες διατύπωσαν αμφιβολίες για το εάν θα επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, με φόβους για πιθανή ζημία των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Το κυριότερο επιχείρημα αφορούσε την πιθανότητα εισαγωγής φρέσκου γάλακτος από άλλες Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, κάτι που θα μείωνε τα έσοδα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Ωστόσο, οι τιμές παραγωγού γάλακτος στην Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η παραγωγή, που σύμφωνα με τον ΕΛΟΓΑΚ κατέγραψε μείωση περί του 10% την περίοδο , υπολειπόταν σημαντικά (κατά 26,5%) των εθνικών ποσοστώσεων. Επιπλέον, ο αριθμός των κτηνοτρόφων από περί τους το 2009, μειώθηκαν, το 2013, περίπου στους (μείωση 28%). Η πίεση από τις αντίστοιχες ομάδες συμφερόντων είχε ως αποτέλεσμα η ρύθμιση, όπως αποτυπώθηκε στον Νόμο 4254, να είναι σαφώς διαφοροποιημένη. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται ουσιαστικά τρεις κατηγορίες γάλακτος: Το «παστεριωμένο» γάλα διάρκειας 7 ημερών, το γάλα «υψηλής θερμικής επεξεργασίας» που είναι μεγαλύτερης διάρκειας, και το γάλα «ημέρας» διάρκειας 2 ημερών. Η επίδραση της αύξησης της διάρκειας ζωής του φρέσκου (με την προηγούμενη ονομασία) γάλακτος κατά δύο ημέρες δεν έχει αποτυπωθεί σαφώς. Ωστόσο, καταγράφονται σταθεροποιητικές ή/και πτωτικές τάσεις σε ορισμένες εταιρίες γάλακτος, οι οποίες όμως σχετίζονται και με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω ρύθμιση διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την αρχική σύσταση πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς. Ωστόσο, η ρύθμιση δίνει την ευκαιρία ώστε να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά) που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ευρύτερη απελευθέρωση, τόσο στις τιμές, στον ανταγωνισμό, αλλά και στις εταιρίες παραγωγής γάλακτος και κυρίως στους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο ορθότερος σχεδιασμός στο προσεχές μέλλον του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της εν λόγω αγοράς.

8 8 Τι πρέπει να γίνει Στην παρούσα ανάλυση εστιάσαμε κυρίως σε μεταρρυθμίσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να αναφερθούμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στον δημόσιο τομέα και στον τραπεζικό τομέα. Δύο σημαντικά τέτοια παραδείγματα που επίσης εμφανίζεται σημαντική πίεση από ομάδες συμφερόντων είναι η διοικητική μεταρρύθμιση και το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών και ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, στόχος πρέπει να είναι η αντικατάσταση των έκτακτων μέτρων από μεταρρυθμίσεις που εντάσσονται σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και αποσκοπούν στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας διαχρονικά, σταθμίζοντας τις ανάγκες τόσο της τωρινής γενιάς που έχει υποστεί μία θεαματική αναπροσαρμογή, αλλά και την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Ο δρόμος για την ανάκαμψη δεν είναι εύκολος, ούτε σύντομος. Η τρέχουσα κρίση είναι η μακροβιότερη και εντονότερη που έχει βιώσει το Ελληνικό κράτος τουλάχιστον κατά τα τελευταία 50 έτη (Γράφημα 2). Ακόμα και σε εμπόλεμες περιόδους (1974) ή σε περιόδους πολιτικής κρίσης, δεν είχαν παρατηρηθεί τέτοιοι ρυθμοί ύφεσης και μάλιστα κατά έξι συναπτά έτη. Εντούτοις στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί απότομη εναλλαγή από αρνητικούς ρυθμούς ύφεσης σε σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, χρησιμοποιώντας όμως μέτρα πολιτικής που ενδεχομένως η Ελλάδα δεν έχει τώρα στο οπλοστάσιό της. Σε αυτό το πλαίσιο, στο μέλλον μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από εισπρακτικά μέτρα, μόνο εάν αυτά αποδίδουν στο πολλαπλάσιο στο μέλλον, έχουν δηλαδή υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εξυπηρετούν τα ευρύτερα δυνατά συμφέροντα και να έχουν θετικό ισοζύγιο μακροχρόνια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αναφορές - ΔΝΤ (2010). IMF World Economic Outlook. Τεύχος Οκτωβρίου. Ουάσιγκτον. - ΔΝΤ (). IMF World Economic Outlook. Τεύχος Σεπτεμβρίου. Ουάσιγκτον. - ΔΝΤ (2013). Greece. IMF Country Report No. 13/20. Αναφορά Ιανουαρίου. Ουάσιγκτον. - ΕΛΣΤΑΤ (2013). Στατιστικά στοιχεία προσπελάσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000). The European Observatory for SMEs. Sixth report. Luxembourg. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (). Εuropean economic forecast spring. Βρυξέλες: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Εuropean economic forecast spring Βρυξέλες: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Εuropean economic forecast winter Βρυξέλες: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων. Βρυξέλες. - ΙΟΒΕ (α). Η Ελληνική Οικονομία 1/11. Σειρά Τριμηνιαίων Εκθέσεων (63). Αθήνα. - ΙΟΒΕ (β). Η Ελληνική Οικονομία 4/11. Σειρά Τριμηνιαίων Εκθέσεων (66). Αθήνα. - ΙΟΒΕ (2013). Η Ελληνική Οικονομία 4/12. Σειρά Τριμηνιαίων Εκθέσεων (70). Αθήνα. - ΚΕΠΕ (2010). H Περιφερειακή Διάσταση του ΕΣΠΑ. Μελετητική ομάδα: Π. Προδροµίδης, Θ. Τσέκερης, Λ. Αθανασίου, Ζ. Αναστασάκου, Κ. Βογιατζόγλου, Ν. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Σπαθή, Α. Πετραλιάς, Ι. Ψυχάρης, Θ. Τερροβίτης (2010). Δύο τόμοι. Αθήνα. - ΚΕΠΕ (2009). Το διανεμητικό εμπόριο στην Ελλάδα. Μελετητική ομάδα: Α. Κώτση, Π. Βλάμης, Τ. Ευθυμιάδης, Κ. Κανελλόπουλος, Γ. Παναγόπουλος. Αθήνα.

9 9 - ΚΕΠΕ (). Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ. Ενημερωτικό Δελτίο 19ης Ιανουα-ρίου. Αθήνα. - ΚΕΠΕ (2012). Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Ενημερωτικό Δελτίο 31ης Ιανουαρίου. Αθήνα. - ΚΕΠΕ (2013). Oι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές την μακροοικονο-μικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας. Ενημερωτικό Δελτίο 14ης Φεβρουαρίου. Αθήνα. - ΟΟΣΑ (1997). Regulation and Performance in the Distribution Sector. OECD Economics Department Working Papers No ΟΟΣΑ (2010). OECD Economic Outlook, 88. Παρίσι. - ΟΟΣΑ (). OECD Economic Outlook, 90. Παρίσι. - ΟΟΣΑ (2012). OECD Economic Outlook, 92. Παρίσι. - ΟΟΣΑ (2013). OECD Competition Assessment Reviews: Greece. Competition assessment of laws and regulations in Greece. Preliminary version. Παρίσι. - Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σουηδίας (1991) Report of the Committee on Opening Hours. Στοκχόλμη. - Υπουργείο Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Δανίας (2000). Αn Analysis of the Danish Shops Act-Consequences for Shops, Consumers and Employees. Κοπεγχάγη. - Υπουργείο Οικονομικών (2010). Κρατικός Προϋπολογισμός. Αθήνα. - Υπουργείο Οικονομικών (). Κρατικός Προϋπολογισμός Αθήνα. - Υπουργείο Οικονομικών (2012). Κρατικός Προϋπολογισμός Αθήνα. - EuroCommerce (2012). Overview, Legislation regarding shopping hours, January report. - Petralias, A., Petros, S., Prodromidis, P. (2013). Greece in Recession: Economic predictions, mispredictions, forecast suggestions and policy recommendations. Cyprus Economic Policy Review, 7(2), Prodromidis, P., Petralias, A., Petros, S. (2012). The economic impact of deregulating Sunday shopping among small retailers. Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology, Management Science Laboratory Working Papers Series 12/12, December Wenzel T. (). Deregulation of Shopping Hours: The Impact on Independent Retailers and Chain Stores. Scandinavian Journal of Economics (113.1):

10 10 Παράρτημα Πίνακας 1: Αντιπαραβολή προβλέψεων των βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας (αναφέρεται η πιο κοντινή πρόβλεψη στον Ιανουάριο κάθε έτους) και τελικών αποτελεσμάτων Πηγή Έτος για το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη Χρόνος δημοσίευσης της πρόβλεψης ΑΕΠ (% μεταβολή, σταθερές τιμές) Ιδιωτική κατανάλωση (% μεταβολή, Δημόσια κατανάλωση (% μεταβολή, Επενδύσεις (% μεταβολή, Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, Υπουργείο Οικονομικών Οκτ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΝΤ ΟΟΣΑ ΚΕΠΕ ΙΟΒΕ Οκτ Δεκ Μάρ. Διάμεσος πρόβλεψης Αποτελέσματα ΕΛΣΤΑΤ -2,6-3,5-2,6-2,7-3,5-3,2-3,0-8,9-4,5-6,4 : -4,3 : >-4,5-4,5-10,7-8 -2,6 : -6,9 : : -6,9-6, ,6 : -10,6 : : -10,6-17,0 6,1 10,7 : 3,9 : : 6,1 1,0-6,6-8,4 : -10 : : -8,4-7,8 Εγχώριος ΔΤΚ (% μεταβολή) 2,2 : : : : 3 2,6 3,3 Εναρμονισμένος ΔΤΚ (% μεταβολή) : 2,4 2,2 2,5 : : 2,4 3,1 Απασχόληση (% μεταβολή) -3,0* -2,6-3,2-2,4 : : -2,6-6,9 Ποσοστό ανεργίας (%, μέσος όρος έτους) 14,5* 15,2 14,6 14,5 : 15,5 14,9 17,9 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -7-9,5-7,3-7,6 : : -7,5-10,1 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 142,2 157,7 139,3 133,5 : : 140,8 171,3 ΑΕΠ (εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) : : : Έτος για το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη 2012 Χρόνος δημοσίευσης της πρόβλεψης Νοέ Σεπ. Δεκ Δεκ. Διάμεσος πρόβλεψης Αποτελέσματα ΕΛΣΤΑΤ ΑΕΠ (% μεταβολή, σταθερές τιμές) -2,8-4, ,4-3 -3,0-6,6 Ιδιωτική κατανάλωση (% μεταβολή, -4,1-5,7 : -5,2 : -6,5-5,5-7,9 Δημόσια κατανάλωση (% μεταβολή, -7,5-11 : -6,6 : : -7,5-5,1 Επενδύσεις (% μεταβολή, -4-6,6-13,1-5,5 : : -6,1-28,5

11 11 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, 6,4 3,2 : 6,5 : : 6,4 1,0 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, -2,8-5,1 : -5,7 : : -5,1-9,4 Εγχώριος ΔΤΚ (% μεταβολή) 0,6 : : : : 1,2-1,4 1,0 1,5 Εναρμονισμένος ΔΤΚ (% μεταβολή) : -0,5 1 1,1 2,1 : 1,1 1,0 Απασχόληση (% μεταβολή) -2,0* -4,8-2,6-2,6 : : -2,6-7,8 Ποσοστό ανεργίας (%, μέσος όρος έτους) 17,1* 19,7 18,5 18,5 20,3 18,5 18,5 24,4 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5,4-7,3-6,9-7 : : -7,0-8,6 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 145,5 160,6 189,1 177,1 : : 168,9 156,9 ΑΕΠ (εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) : : : Έτος για το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη 2013 Χρόνος δημοσίευσης της πρόβλεψης Νοέ Δεκ Φεβ Διάμεσος πρόβλεψης Αποτελέσματα ΕΛΣΤΑΤ ΑΕΠ (% μεταβολή, σταθερές τιμές) -4,5-4,4-4,2-4,5-4,1-4,6-4,5-4,0 Ιδιωτική κατανάλωση (% μεταβολή, -7-7,7-6,9-5,4 : -8,7-7,0-2,1 Δημόσια κατανάλωση (% μεταβολή, -7,2-3,5-7,2-7,1 : >-6,5-7,1-6,7 Επενδύσεις (% μεταβολή, -3,7-4,9-3,3-9,5 : ,9-9,4 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, 2,6 2,7 2,7 3 : 0 2,7 1,5 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% μεταβολή, -5,2-5,9-6,2-4,3 : -10-5,9-2,9 Εγχώριος ΔΤΚ (% μεταβολή) -0,8 : : : : 1 0,1-0,9 Εναρμονισμένος ΔΤΚ (% μεταβολή) : -0,8-0,8-0,2 1,6 : -0,5-0,9 Απασχόληση (% μεταβολή) -2,1* -3,5-3,9-5,9 : : -3,9-3,8 Ποσοστό ανεργίας (%, μέσος όρος έτους) 22,8* 27 26,6 26,7 30,1 27,3 27,0 27,5 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5,2-4,6-4,5-5,6 : : -4,9-12,2 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 189,1 175, ,6 : : 183,3 174,9 ΑΕΠ (εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) : : : * Οι προβλέψεις της απασχόλησης που διατυπώνονται στον προϋπολογισμό είναι σε εθνικολογιστική βάση. Ο εν λόγω Πίνακας αποτελεί επικαιροποίηση των πινάκων που βρίσκονται στο Petralias, Petros, Prodromidis (2013). Πηγές δεδομένων: ΔΝΤ (2010, 2012, 2013), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (, 2012), ΕΛΣΤΑΤ (2013), ΙΟΒΕ (α, β, 2013), ΚΕΠΕ (, 2012, 2013), ΟΟΣΑ (2010,, 2012), Υπουργείο Οικονομικών (2010,, 2012).

12 12 Πίνακας 2: Οι συντελεστές ΦΠΑ από το 1992 έως σήμερα Χρονική περίοδος Νήσοι Αιγαίου Υπόλοιπη Ελλάδα (από-έως) κανονικός μειωμένος υπερμειωμένος κανονικός μειωμένος υπερμειωμένος 8/8/ /3/ % 6% 3% 18% 8% 4,0% 1/4/ /3/ % 6% 3% 19% 9% 4,5% 15/3/ /6/ % 7% 4% 21% 10% 5,0% 1/7/ /12/ % 8% 4% 23% 11% 5,5% 1/1/ Σήμερα 16% 9% 5% 23% 13% 6,5% 1/9/ 31/7/2013 Ο ΦΠΑ στην εστίαση (και στα μη αλκοολούχα ποτά) αυξήθηκε από τον μειωμένο στον κανονικό συντελεστή. Γράφημα 1: Ετήσια μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)

13 13 Γράφημα 2: Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και μεταβολή του ποσοστού απασχόλησης ( ) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί λογαριασμοί. Σημείωση: Από το 1996 τα στοιχεία του ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί κατά ESA 2010.

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Συνολικά, η αποτίμηση του β εξαμήνου 2014 εξακολουθεί να είναι αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2009 ΙΟΒΕ - DG ECFIN H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ( Eurobank ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Γ Τρίμηνο 2009 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομία. in DEEP ANALYSIS. H Ύφεση στην Κύπρο. Μ ακρ οοικονομία. Κύρια Σημεία. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες,

Μακροοικονομία. in DEEP ANALYSIS. H Ύφεση στην Κύπρο. Μ ακρ οοικονομία. Κύρια Σημεία. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Μακροοικονομία H Ύφεση στην Κύπρο Πετράκης Παναγιώτης (Καθηγητής ΕΚΠΑ), Κωστής Παντελής (Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ), Βαλσαμής Διονύσης (Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι;

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 2 Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα