Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης"

Transcript

1 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015

2 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΣΕΕΦΕ)... 4 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ... 6 Άρθρο 4 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ... 7 Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ... 8 Άρθρο 6 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ... 9 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 9 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Άρθρο 11 ο ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το πρακτικό 13/ , συμπληρώθηκε με το πρακτικό 15/ και επικαιροποιήθηκε με το πρακτικό 5/

3 Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου, τη διαχείριση των οποίων έχει αποκλειστικά το Ίδρυμα. Επίσης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαμονής φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου σε Εστίες, η ευθύνη λειτουργίας των οποίων ανήκει σε άλλον, πλην του Ιδρύματος, φορέα. 2. Η λειτουργία των Φ. Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, έτσι ώστε να βοηθηθούν σημαντικά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. 3. Στη Φ. Εστία κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου γίνονται δεκτοί για παροχή στέγασης: α) Προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύουν στη συγκεκριμένη πόλη και οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίοι παρακολουθούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία οργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμπράττει το Ίδρυμα, και σε ποσοστό μέχρι 1% των κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος. γ) Επισκέπτες φοιτητές, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών στα οποία συμμετέχει το ΤΕΙ Ηπείρου (πχ. ERASMUS), σε ποσοστό μέχρι 7% των κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος. 4. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (στοιχεία οικονομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης καθώς και το ιατρικό ιστορικό) των αιτούμενων στέγασης φοιτητών και των μελών της οικογένειάς τους που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, φυλάσσονται στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των αιτήσεών τους. Τα μέλη των Επιτροπών Εφορείας και οι υπάλληλοι του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης που έχουν πρόσβαση σε ανάλογα 3

4 δεδομένα οφείλουν να τα χειρίζονται με διακριτικότητα, να μεριμνούν για την προστασία τους και απαγορεύεται ρητά να τα κοινοποιούν σε τρίτους. Οι αξιολογικοί κατάλογοι των αιτούντων φοιτητών και τα πρακτικά συνεδριάσεων των Επιτροπών Εφορείας που εξετάζουν αιτήσεις ή ενστάσεις φοιτητών με επίκληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όταν δημοσιοποιούνται για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, θα καταρτίζονται με τρόπο ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) όπως ισχύει, για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων. 5. Η αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας στο σύνολό του συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του στεγαζόμενου φοιτητή. Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΣΕΕΦΕ) 1. Τη διοικητική υποστήριξη και τη φροντίδα για τα ζητήματα στέγασης των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου έχει το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης του Ιδρύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά τη στέγαση φοιτητών καθώς και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας των ιδιόκτητων Φ. Εστιών. Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού της στέγασης, το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάγκη ύπαρξης συλλογικού οργάνου διαχείρισης των Φ. Εστιών, σε κάθε πόλη όπου εδρεύει Φ. Εστία που στεγάζει φοιτητές του Ιδρύματος λειτουργεί Επιτροπή Εφορείας της Φοιτητικής Εστίας ενώ τον κεντρικό συντονισμό έχει η Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Η Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικής Εστίας (ΕΕΦΕ) κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και απαρτίζεται από: α) Δύο μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου που υπηρετούν σε Τμήμα που εδρεύει στη συγκεκριμένη πόλη, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, το ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Εφορείας. 4

5 β) Τρία μέλη του Διοικητικού ή του Ειδικού Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, που υπηρετούν σε Τμήμα που εδρεύει στη συγκεκριμένη πόλη και τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου. γ) Δύο εκπροσώπους των στεγαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι πρωτοετής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται με ψηφοφορία που διενεργείται μεταξύ των στεγαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών, παλαιών και πρωτοετών αντίστοιχα. Οι εκλογές διενεργούνται κατ έτος, μετά από πρόσκληση του Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου και μέσα σε εύλογο διάστημα μετά την κάλυψη των κλινών της Φ. Εστίας. 3. Η θητεία των μελών της ΕΕΦΕ είναι διετής εκτός των φοιτητών που είναι ετήσια. Ειδικότερα, η θητεία των φοιτητών παρατείνεται μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του στεγαζόμενου φοιτητή. 4. Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών (ΣΕΕΦΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία αποτελείται από: α) Το Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου ως Πρόεδρο. β) Τους Προέδρους των ΕΕΦΕ κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου. γ) Ένα μέλος του Διοικητικού ή του Ειδικού Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, που συμμετέχει στις τοπικές ΕΕΦΕ, από κάθε Επιτροπή Εφορείας. δ) Έναν εκπρόσωπο των στεγαζόμενων φοιτητών, ο οποίος συμμετέχει στις τοπικές ΕΕΦΕ, από κάθε Επιτροπή Εφορείας. 5. Ανά διετία, στη πρώτη συνεδρίαση κάθε τοπικής ΕΕΦΕ ορίζονται τα μέλη της που θα συμμετέχουν στη ΣΕΕΦΕ, πλην του φοιτητή. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των στεγαζόμενων φοιτητών ορίζεται κατ έτος μετά την ολοκλήρωση των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των στεγαζόμενων φοιτητών, ενώ μέχρι τον ορισμό του παρατείνεται η θητεία του εκπροσώπου που είχε οριστεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, μόνο εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του στεγαζόμενου φοιτητή. 6. Τα μέλη της ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 7. Γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της ΕΕΦΕ παρέχει εντεταλμένος υπάλληλος του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Κατά τις συνεδριάσεις της ΣΕΕΦΕ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατά σειρά ο Προϊστάμενος ή ο Αναπληρωτής του ή άλλος εντεταλμένος υπάλληλος του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. 5

6 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ 1. Της ΕΕΦΕ προεδρεύει μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης. Της ΣΕΕΦΕ προεδρεύει ο Γραμματέας του Ιδρύματος. 2. Οι συνεδριάσεις της ΕΕΦΕ πραγματοποιούνται στην έδρα της. Οι συνεδριάσεις της ΣΕΕΦΕ πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην έδρα του Ιδρύματος, αναλόγως όμως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη όπου εδρεύει ΕΕΦΕ. Οι συνεδριάσεις των ΕΕΦΕ και ΣΕΕΦΕ γίνονται κατά προτίμηση με φυσική παρουσία των μελών, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης των μελών τους. 3. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται από τα μέλη της Επιτροπής στο τέλος της συνεδρίασης. 4. Η ημερήσια διάταξη αφού καταρτισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κοινοποιείται στα μέλη της και στα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. 5. Η Επιτροπή συνεδριάζει εν απαρτία όταν συμμετέχει το 50% συν 1 των μελών της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 6. Η Επιτροπή συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όποτε χρειαστεί, κατά την κρίση του Προέδρου. Η Επιτροπή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση επίσης εάν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, οπότε ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε (3) τρεις ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής έχει και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ή ο Αναπληρωτής του με αρμοδιότητα τη Σπουδαστική Μέριμνα, εκδίδοντας σχετική πρόσκληση και ορίζοντας εντός δύο (2) ημερών τη συνεδρίαση, στην οποία συμμετέχει χωρίς ψήφο. 7. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μια προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί. 8. Κατά τις συνεδριάσεις της ΕΕΦΕ και ΣΕΕΦΕ δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς ψήφο τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. 6

7 Άρθρο 4 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ 1. Η ΕΕΦΕ έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και ιδίως: α) Εγκρίνει τους καταλόγους δικαιούχων στέγασης στην Φ. Εστία με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στο παρόντα Κανονισμό και επιλαμβάνεται να εξετάσει τυχόν ενστάσεις επ αυτω ν. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών και η κατάρτιση των καταλόγων των δικαιούχων στέγασης φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. β) Εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, δια του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. γ) Αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων (περιλαμβανομένης και της αποβολής των στεγαζόμενων), όταν παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε σοβαρά θέματα παραβίασης των όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ως δευτεροβάθμιο όργανο, επιλαμβάνεται η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, με εισήγηση της οικείας ΕΕΦΕ. 2. Η ΣΕΕΦΕ συγκαλείται και αποφασίζει: α) για μείζονα θέματα που αφορούν το σύνολο των στεγαζόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου ή για θέματα που άπτονται της λειτουργίας περισσότερων της μιας Φ. Εστίας. β) για θέματα που χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης και ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση διάταξης του παρόντος Κανονισμού, η οποία χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης ή τυγχάνει αμφισβήτησης εκ μέρους των υποψήφιων για στέγαση ή των ήδη στεγαζόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην ως άνω Φοιτητική Εστία, αρμόδιο όργανο για την αποσαφήνιση και την αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης είναι αποκλειστικά η ΣΕΕΦΕ. γ) για την εισήγηση προς έγκριση από τη Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου τροποποιήσεων, επικαιροποιήσεων ή συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος. 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου μπορεί να ανατίθενται στη ΣΕΕΦΕ και τις ΕΕΦΕ αρμοδιότητες σχετικές με τη φοιτητική μέριμνα, πέραν των όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. 4. Η ΕΕΦΕ και η ΣΕΕΦΕ μπορεί να αναθέτουν σε μέλη τους επί μέρους αρμοδιότητες ή τη διαχείριση και επεξεργασία ειδικών θεμάτων που έχουν 7

8 σχέση με τη στέγαση των φοιτητών (π.χ. έκτακτοι έλεγχοι στους διαμένοντες φοιτητές για τον έλεγχο τήρησης των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας, εισήγηση σχεδίου τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού). 5. Η παρακολούθηση της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών είναι ευθύνη του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, το οποίο οφείλει να ενημερώνει την οικεία ΕΕΦΕ όταν διαπιστώνει παραβίαση των διατάξεών του. Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του τμήματος έχει αυτοτελές δικαίωμα προφορικής παρατήρησης και έγγραφης επίπληξης σε φοιτητές που παραβιάζουν τον Κανονισμό. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ 1. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για να συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση κλίνης σε Φ. Εστία του ΤΕΙ Ηπείρου, με τις επιφυλάξεις της επόμενης παραγράφου, θα πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο παρόν Κανονισμός. β) Να έχει την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. γ) Να μην είναι πτυχιούχος άλλου ΑΕΙ. δ) Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. Με απόφαση της ΕΕΦΕ η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου Νομού. ε) Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας, προκειμένου για προπτυχιακούς και το 28ο έτος, προκειμένου για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η ΣΕΕΦΕ, μετά από πρόταση της ΕΕΦΕ. στ) Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος (10 εξάμηνα για Τμήματα τετραετούς φοίτησης), προκειμένου για προπτυχιακό φοιτητή. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν 8

9 υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, η οικειοθελής διακοπή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης. ζ) Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης που προβλέπει το συγκεκριμένο ΠΜΣ, προκειμένου για μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου έναρξης του ΠΜΣ που παρακολουθεί. η) Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά το πρώτο έτος φοίτησης και ειδικότερα να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο (2) τελευταία διδακτικά εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του. θ) Να μην εκπονεί την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. ι) Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ Ηπείρου. ια) Να μην έχει απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της ΕΕΦΕ. 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός μιας κατηγορίας υποψήφιων για στέγαση (πρωτοετείς ή παλαιοί προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου υπολείπεται του αριθμού των διαθέσιμων για τη συγκεκριμένη κατηγορία κλινών/δωματίων στη Φ. Εστία, η οικεία ΕΕΦΕ δύναται να τροποποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις προς το ευνοϊκότερο, ιδίως όσες άπτονται της ακαδημαϊκής επίδοσης και των κοινωνικών, οικογενειακών και οικονομικών κριτηρίων, κατά τρόπο ώστε να πληρωθούν όλες οι διαθέσιμες κλίνες. Άρθρο 6 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή αλλοδαπός, που επιθυμεί να διαμείνει σε Φ. Εστία πρέπει να υποβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και χορηγείται επίσης από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους (αφορά εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα για 9

10 τα εισοδήματα του ιδίου του φοιτητή, εφόσον ο ίδιος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο γονέα ή υποχρεούται ο ίδιος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα για το τρέχον έτος, υποβάλλεται το έντυπο Ε1 της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης πρέπει να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. β) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο μέλος ή μέλη της οικογένειας του. γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του. ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο. στ) Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) σε ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίσει αντίστοιχα σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής του ή βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. ζ) Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. η) Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων. θ) Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. ι) Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του. 2. Κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και τις επιδόσεις του στα μαθήματα αναζητείται απευθείας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης. 10

11 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. Η έγκριση διαμονής σε Φ. Εστία για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό αφορά αποκλειστικά ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να στεγάζονται στη Φ. Εστία, οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο νέα έγκυρη αίτηση (δηλ. αίτηση που υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) προς αξιολόγηση από την ΕΕΦΕ. Άρνηση ή παράλειψη υποβολής έγκυρης αίτησης αποκλείει αυτοδίκαια κάθε φοιτητή από τη συμμετοχή του στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης για την απόδοση κλίνης στη Φ. Εστία, έστω και εάν κατά το προηγούμενο έτος ο ίδιος είχε ανακηρυχθεί δικαιούχος, με την ολοκλήρωση δε της τρέχουσας περιόδου διαμονής οφείλει να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του είχε αποδοθεί. 2. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. 3. Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης (παλαιούς): α) Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών κάθε χρόνο αφορά τους μήνες Μάιο Ιούνιο και προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως φόρτος εργασίας στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, μεταγενέστερη περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, απεργιακές κινητοποιήσεις), μετά από εισήγηση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και απόφαση της ΣΕΕΦΕ, ο χρόνος υποβολής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να μετατεθεί για την περίοδο ανανέωσης εγγραφών του ερχόμενου χειμερινού εξαμήνου. β) Για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο). 4. Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές (πρωτοετείς), η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται κατά την περίοδο των εγγραφών τους στα Τμήματα εισαγωγής. 11

12 5. Οι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (πχ. ομογενείς, Κύπριοι) υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο Τμήμα φοίτησης, όπως ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΟΠΑΙΘ. 6. Εντός τριάντα (30) ημερών, προκειμένου για παλαιούς φοιτητές, ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου για πρωτοετείς ή φοιτητές ειδικών κατηγοριών, από τη λήξη της περιόδου υποβολής ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από την οικεία ΕΕΦΕ με την ανάρτηση του καταλόγου αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση για επανεξέταση στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και που κατά τη γνώμη τους δεν υπολογίστηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η ΕΕΦΕ εξετάζει τις ενστάσεις και με απόφασή της καταρτίζει τους οριστικούς καταλόγους αξιολογικής κατάταξης και επιλογής. Εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων ή των ενστάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αυτές παρατείνονται αναλόγως. 7. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: α) του οριστικού καταλόγου αξιολογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν έγκυρη αίτηση. β) του ονομαστικού καταλόγου των οριστικά δικαιούχων στέγασης στη Φ. Εστία για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και την κατανομή τους σε δωμάτια. γ) του καταλόγου των επιλαχόντων και τη σειρά κατάταξής τους, για όσους υποψήφιους δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση των δικαιούχων στέγασης. Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα στεγαστούν στη Φ. Εστία, το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, υπό την εποπτεία της οικείας ΕΕΦΕ, καταρτίζει καταλόγους ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 12

13 α) Όλες οι έγκυρες αιτήσεις κατανέμονται, ανάλογα με την κύρια πηγή εισοδημάτων, στις εξής κατηγορίες: αα) Μισθωτών υπαλλήλων (δημοσίου ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων). ββ) Ελευθέρων επαγγελματιών. γγ) Αγροτών. β) Υπολογίζεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψήφιου. Ως μέλη λογίζονται οι γονείς και τα παιδιά που σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων. Παιδιά που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων και είναι μέχρι 24 ετών θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση. γ) Υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψήφιου, δηλαδή διαιρείται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. δ) Το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που μπορεί να έχει o φοιτητής: αα) Κατά 50% των μισθωτών (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων). ββ) Κατά 15% των αγροτών. ε) Στο ποσό του κατά κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει μετά τις ως άνω μειώσεις, γίνονται επιπλέον οι εξής εκπτώσεις: αα) Κατά 30% στις περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ελληνικό ΑΕΙ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία άλλα αδέλφια (στοιχεία που προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις). ββ) Κατά 20% ορφανοί από ένα γονιό. γγ) Κατά 10% εάν ο υποψήφιος είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (διαζευγμένοι γονείς ή τέκνο ανύπαντρης μητέρας). δδ) Κατά 30% εάν οι γονείς έχουν πιστοποιημένη αναπηρία πάνω από 67%. εε) Κατά 30% εάν ο γονιός είναι άνεργος και αφού προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (όπου φαίνεται η επιδότηση) ή βεβαίωση πρόσφατης απόλυσης από τον εργοδότη. στ) Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά, με την 13

14 επιφύλαξη ότι η συνολική έκπτωση που προκύπτει από την εφαρμογή της ως άνω περίπτωσης ε δεν μπορεί να ξεπερνά το 70% του κατά κεφαλήν εισοδήματος κάθε υποψήφιου, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ και δ της τρέχουσας παραγράφου. 2. Η αξιολογική κατάταξη των υποψήφιων γίνεται μετά από συνεκτίμηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει για κάθε φοιτητή μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων, των ακαδημαϊκών επιδόσεων, και των κοινωνικών/οικογενειακών προϋποθέσεων που συντρέχουν στο πρόσωπό του. 3. Κατ εξαίρεση, στεγάζονται στην Φ. Εστία χωρίς να ενταχθούν στην διαδικασία αξιολόγησης οι παρακάτω κατηγορίες (ανεξάρτητα από το εισόδημα): 1 α) Ορφανοί από τους δύο γονείς. β) Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ. 4. Κατά την κατάρτιση των καταλόγων εισδοχής στη Φ. Εστία, η ΕΕΦΕ μεριμνά ώστε να διατίθενται: α) 20% των θέσεων σε πρωτοετείς φοιτητές, β) μέχρι 7% των θέσεων σε επισκέπτες φοιτητές (από προγράμματα ανταλλαγής), γ) μέχρι 1% των θέσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Άρθρο 9 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. H παραλαβή των κλινών/δωματίων της Φ. Εστίας γίνεται σύμφωνα με τους οριστικούς καταλόγους δικαιούχων στέγασης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής, από τους ίδιους τους δικαιούχους με την επίδειξη ταυτότητας. 2. Εάν ο δικαιούχος δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή της κλίνης/δωματίου, χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ότι συντρέχει κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε πλέον να ενδιαφέρεται και αυτοδίκαια, χωρίς 1 Η ΕΕΦΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει δωμάτιο σε φοιτητή των κατηγοριών αυτών εφόσον η οικονομική του κατάσταση είναι εξαιρετικά υψηλή. 14

15 καμία περαιτέρω ειδοποίηση, η κλίνη/δωμάτιο αποδίδεται στον επόμενο επιλαχόντα φοιτητή, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης της κατηγορίας του. 3. Αλλαγές κλινών/δωματίων μεταξύ των δικαιούχων δεν επιτρέπονται χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια και εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν την αλλαγή δωματίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης για να ζητήσει την αλλαγή. 4. Σε κλίνες/δωμάτια που κενώνονται κατά τη διάρκεια του έτους και μένουν αδιάθετα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τυχόν επιλαχόντες δύναται να φιλοξενούνται, για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα, φοιτητές που διαμένουν σε περιοχές εκτός νομού και επιστρέφουν στο Ίδρυμα για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. 5. Η περίοδος διαμονής των στεγαζόμενων φοιτητών στη Φ. Εστία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και σε κάθε περίπτωση, πλην των εξαιρέσεων της επόμενης παραγράφου, λήγει εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου κάθε έτους. Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης παραλαμβάνει τις κλίνες/δωμάτια, αφού προηγουμένως γίνει καταγραφή και κοστολόγηση τυχόν απωλειών ή ζημιών, πέραν των φυσιολογικών φθορών χρήσης, και καταλογισμός τους στους φοιτητές. 6. Οι στεγαζόμενοι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν κατ εξαίρεση στη Φ. Εστία και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών ή των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, για όσο χρόνο εκπονούν την πρακτική τους άσκηση, ή απασχολούνται σε εργαστήρια, κλινικές, ασκήσεις ή δραστηριότητες του Τμήματος φοίτησής τους ή εφόσον παρατείνεται στη διάρκεια των διακοπών η ακαδημαϊκή περίοδος σπουδών. Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησής τους. Άρθρο 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Η εύρυθμη λειτουργία της Φ. Εστίας διασφαλίζεται με το σεβασμό της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, καθώς η Φ. Εστία αποτελεί τμήμα του ακαδημαϊκού χώρου. Συνεπώς, οι στεγαζόμενοι πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξή της και τη αποφυγή ενεργειών που μπορεί να τη διασαλεύουν. 15

16 2. Κάθε στεγαζόμενος φοιτητής, με την εισαγωγή του σε Φ. Εστία τη διαχείριση λειτουργίας της οποίας έχει το ΤΕΙ Ηπείρου και την παραλαβή της κλίνης/δωματίου του, λαμβάνει γνώση του παρόντος Κανονισμού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή τους με την υπογραφή Συμφωνητικού, στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι του Ιδρύματος. Στο ίδιο Συμφωνητικό καταγράφονται η κατάσταση του δωματίου που παραλαμβάνει και τα έπιπλα/υλικά που του παραδίδονται προς χρήση και η κατάστασή τους. 3. Κάθε στεγαζόμενος, για την εισαγωγή του στην Φ. Εστία καταβάλλει το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 ), ως εγγύηση διατήρησης σε καλή κατάσταση του δωματίου, των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων της Εστίας, καθώς και των επίπλων/υλικών που του παραδίδονται για χρήση. Η εγγύηση επιστρέφεται εξολοκλήρου στο φοιτητή κατά την ημέρα παράδοσης της κλίνης/δωματίου του, εκτός αν έχουν διαπιστωθεί και καταλογιστεί τυχόν απώλειες υλικών ή ζημιές, πέραν όσων προκύπτουν από τη συνήθη χρήση, οπότε η εγγύηση επιστρέφεται μειωμένη κατά το ποσό του καταλογισμού. 4. Στη λήξη της περιόδου διαμονής, ο στεγαζόμενος παραδίδει την κλίνη/δωμάτιο στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και παρουσία του γίνεται καταγραφή τυχόν ζημιών, που προκλήθηκαν από κακή χρήση των εγκαταστάσεων, ή απωλειών κινητών αντικειμένων από το δωμάτιο. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών ή απωλειών, μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγύησης παρακρατείται για την αποκατάστασή τους. Εφόσον το κόστος αποκατάστασης υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ο ίδιος ο φοιτητής ή οι γονείς του οφείλουν να καταβάλουν άμεσα τη διαφορά στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της ο φοιτητής δεν δύναται να διεκδικήσει εκ νέου τη διαμονή του στη Φ. Εστία. 5. Δεν επιτρέπεται στους στεγαζόμενους η υπενοικίαση ή η παραχώρηση του δωματίου σε τρίτους. Η διαπίστωση της σχετικής παράβασης συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση του στεγαζόμενου φοιτητή με παρακράτηση της καταβληθείσας εγγύησης. 6. Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο δωμάτιο φιλικών ή άλλων προσώπων, εκτός από τους συγγενείς εξ αίματος α και β βαθμού και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του συγκατοίκου του. 7. Οι στεγαζόμενοι μεριμνούν για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν καθώς και των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων. Όλοι οι στεγαζόμενοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις μη φυσιολογικές φθορές χρήσης των παραπάνω χώρων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για την απώλεια ή καταστροφή υλικών και λοιπών αντικειμένων, εφόσον η υπαιτιότητα δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αποκατάσταση των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τους στεγαζόμενους. 16

17 Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία εκτιμά το ύψος των ζημιών/απωλειών και αναλόγως αποφασίζει για τον επιμερισμό του καταλογιζόμενου ποσού στους στεγαζόμενους φοιτητές. 8. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εντός του δωματίου συσκευών υγραερίου, θερμαντικών μέσων και συσκευών παρασκευής φαγητού, για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και καθαριότητας. Αν ο φοιτητής θέλει να παρασκευάσει οποιοδήποτε φαγητό, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (κουζίνα), εφόσον υπάρχει. Ολοκληρώνοντας την παρασκευή του φαγητού ο φοιτητής οφείλει να μεριμνά ώστε ο κοινόχρηστος χώρος να μένει καθαρός και τακτοποιημένος. 9. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων στους χώρους της Φ. Εστίας. 10. Οι στεγαζόμενοι που χρησιμοποιούν ΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα άνω των 250cc κατά την περίοδο της διαμονής τους, ανεξάρτητα εάν είναι στην ιδιοκτησία τους, απομακρύνονται από την Εστία με απόφαση της ΕΕΦΕ. 11. Η στάθμευση ποδηλάτων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους προς τούτο χώρο και κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών ή άλλων οχημάτων. 12. Απαγορεύεται η αφαίρεση από τα δωμάτια ή η αντικατάσταση των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραδόθηκαν στους φοιτητές προς χρήση κατά την περίοδο της διαμονής τους. 13. Η απώλεια των κλειδιών πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο και το κόστος αντικατάστασης τους βαρύνει το στεγαζόμενο φοιτητή. Η κατασκευή νέων κλειδιών καθώς και η παράδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση στις πόρτες του δωματίου πρόσθετων κλειδαριών και ασφαλιστικών μηχανισμών. 14. Οι στεγαζόμενοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. Το ΤΕΙ Ηπείρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους. 15. Οι στεγαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες αναφορικά με την ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων της Φ. Εστίας (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κλπ.). 16. Η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να προβαίνει στην αποκατάσταση φθορών ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Φ. Εστίας, μεριμνώντας κατά το δυνατό να μη διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου. 17. Τα μέλη της ΕΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δωμάτια των στεγαζόμενων για έλεγχο μετά από ειδοποίηση (εγγράφως ή προφορικώς). Εάν υπάρχουν υπόνοιες για αντικανονική ή παραβατική συμπεριφορά των στεγαζόμενων, μέλη της ΕΕΦΕ μπορεί να απαιτήσουν την πρόσβαση στα 17

18 δωμάτια αιφνίδια (κτύπημα πόρτας) και χωρίς προειδοποίηση. Η άρνηση των στεγαζόμενων φοιτητών να επιτρέψουν σε μέλη της Επιτροπής την πρόσβαση στο δωμάτιο τους αποτελεί λόγο αποβολής τους από τη Φ. Εστία. 18. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, κινδύνου για τη ζωή ή για λόγους ασφαλείας, τα μέλη της ΕΕΦΕ, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και οι κρατικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης δύνανται να εισέλθουν στα δωμάτια χωρίς να ζητηθεί η συναίνεση των στεγαζομένων. 19. Οι στεγαζόμενοι φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών στους κοινόχρηστους χώρους της Φ. Εστίας. 20. Οι στεγαζόμενοι που τελούν σε οικειοθελή διακοπή σπουδών οφείλουν άμεσα να παραδώσουν την κλίνη/δωμάτιο που τους έχει παραχωρηθεί. Επίσης, οι φοιτητές που παίρνουν πτυχίο παραδίδουν την κλίνη/δωμάτιο αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 21. Στεγαζόμενος φοιτητής, που για οποιονδήποτε λόγο τιμωρηθεί από το Ίδρυμα με την ποινή της προσωρινής ή μόνιμης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας οφείλει άμεσα να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του παραχωρήθηκε. 22. Εάν διαπιστωθεί ότι στεγαζόμενος φοιτητής υπέβαλε ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά για να επιτύχει τη διαμονή του στη Φ. Εστία, απομακρύνεται άμεσα από αυτή. 23. Οι στεγαζόμενοι που απουσιάζουν αδικαιολόγητα, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους απουσίας τους στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Εάν οι εξηγήσεις τους δεν κριθούν επαρκείς, το τμήμα δικαιούται να ζητήσει από την ΕΕΦΕ την απομάκρυνση στεγαζόμενου από τη Φ. Εστία, μέσα σε εύλογο χρόνο. Ευθύνη για τη γνωστοποίηση της μακρόχρονης απουσίας του στεγαζόμενου έχει και ο συγκάτοικός του. Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, υποχρεούνται να παραδώσουν το δωμάτιο τους, για να εξυπηρετηθούν στο διάστημα αυτό έκτακτες στεγαστικές ανάγκες άλλων φοιτητών. 24. Οι στεγαζόμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης, επιδεικνύοντας διάθεση σεβασμού των δικαιωμάτων και αποφυγής ενόχλησης των συγκατοίκων τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ώρες από μέχρι και από μέχρι είναι ώρες κοινής ησυχίας, τις οποίες θα πρέπει να σέβονται απόλυτα. 25. Η εκδήλωση ανάρμοστης ή/και παραβατικής συμπεριφοράς και η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του παρόντος Κανονισμού εκ μέρους των στεγαζόμενων φοιτητών συνιστά παράπτωμα που μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή της απομάκρυνσης του στεγαζόμενου από τη 18

19 Φ. Εστία, με απόφαση της οικείας ΕΕΦΕ. Ειδικότερα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του παραπτώματος, προβλέπονται οι εξής ποινές: α) Προφορική παρατήρηση. β) Έγγραφη επίπληξη. γ) Ενεργοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης του στεγαζόμενου φοιτητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η διαδικασία απομάκρυνσης ενεργοποιείται και στην περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο έχει ήδη επιβληθεί προφορική παρατήρηση ή έγγραφη επίπληξη. Ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του παραπτώματος, η ΕΕΦΕ αποφαίνεται εάν η απομάκρυνση του στεγαζόμενου φοιτητή συνεπάγεται και παρακράτηση της καταβληθείσας εγγύησης. δ) Προκειμένου για παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή σε περίπτωση άρνησης του στεγαζόμενου να απομακρυνθεί και να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του είχε παραχωρηθεί, η ΕΕΦΕ με έγγραφο προς το Διευθυντή της οικείας Σχολής φοίτησης ζητά την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του συγκεκριμένου φοιτητή και την επιβολή ποινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό ή/και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ Ηπείρου. 2 2 Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού ή/και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος βρίσκουν εφαρμογή τα άρθρα 7, 23, 24 και 26 του ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α 220). Ειδικότερα: Το άρθρο 7 του ΠΔ 160/2008 έχει τίτλο «Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών» και αναφέρει: «Η Διεύθυνση της Σχολής ή η Συνέλευση του Τμήματος έχουν αρμοδιότητα να διαπιστώνουν τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές». Το άρθρο 23 έχει τίτλο «Πειθαρχικά παραπτώματα» και αναφέρει: «Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνιστούν η παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του ΑΕΙ και των λειτουργών του. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνιστούν ιδίως: α) β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος. γ) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του». Το άρθρο 24 έχει τίτλο «Πειθαρχικές ποινές» και αναφέρει: «Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές επιβάλλονται με ευθύνη των ΑΕΙ, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας τους και προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα (έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας κλπ.)» Το άρθρο 26 έχει τίτλο «Πειθαρχική διαδικασία» και αναφέρει: «Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Για τα ουσιαστικά και πειθαρχικά θέματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, στο βαθμό που προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα». 19

20 Άρθρο 11 ο ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φ. Εστιών εφαρμόζεται στο σύνολό του και διέπει τη λειτουργία πρωτίστως των Φ. Εστιών, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει αποκλειστικά το ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες διατάξεις, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαμονής, οι διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης και ανάδειξης των δικαιούχων, παραλαβής και παράδοσης των δωματίων, οι όροι διαμονής και οι υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών, που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται στις Φ. Εστίες του Ιδρύματος που εδρεύουν στην Άρτα και στην Ηγουμενίτσα. 2. Η ισχύς και το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού επεκτείνονται ώστε κατ αναλογία να περιλάβουν και τις Εστίες, η ευθύνη λειτουργίας των οποίων ανήκει σε άλλον, πλην του Ιδρύματος, φορέα και τους στεγαζόμενους σε αυτές φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα, όλα τα άρθρα του υφιστάμενου Κανονισμού, και ειδικότερα αυτά που προβλέπουν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζόμενων φοιτητών, τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων για στέγαση, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και παραλαβής των δωματίων, καθώς και τους όρους διαμονής και τις υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου που στεγάζονται στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα Ιωάννινα (Δόμπολη), κατά το μέρος που η τήρηση και η εφαρμογή τους είναι ευθύνη, μέριμνα και αρμοδιότητα των δομών Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Ηπείρου. Επιπλέον, κατά τη διαμονή τους στη Φ. Εστία Ιωαννίνων οι στεγαζόμενοι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φ. Εστίας Ιωαννίνων. 3. Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών εγκρίθηκε από την 5 η / Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, ισχύει δε και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισής του και υπερισχύει κάθε προηγούμενου σχετικού Κανονισμού. Άρτα, Απρίλιος 2015 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης του ΤΕΙ Ηπείρου 20

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2012 Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Βαρνάβας, 20/3/2013 Αρ. Πρωτ: 1016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας»

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας» Αθήνα, 14/3/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Η Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών έχει υπό την επίβλεψη της τα κτίρια του χώρου της Πανεπιστημιούπολης αλλά και ολόκληρο το συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet.

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet. Αθήνα, 26/2/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 Ο παρών εσωτερικός κανονισµός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα