Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης"

Transcript

1 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015

2 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΣΕΕΦΕ)... 4 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ... 6 Άρθρο 4 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ... 7 Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ... 8 Άρθρο 6 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ... 9 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 9 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Άρθρο 11 ο ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το πρακτικό 13/ , συμπληρώθηκε με το πρακτικό 15/ και επικαιροποιήθηκε με το πρακτικό 5/

3 Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου, τη διαχείριση των οποίων έχει αποκλειστικά το Ίδρυμα. Επίσης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαμονής φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου σε Εστίες, η ευθύνη λειτουργίας των οποίων ανήκει σε άλλον, πλην του Ιδρύματος, φορέα. 2. Η λειτουργία των Φ. Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, έτσι ώστε να βοηθηθούν σημαντικά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. 3. Στη Φ. Εστία κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου γίνονται δεκτοί για παροχή στέγασης: α) Προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύουν στη συγκεκριμένη πόλη και οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίοι παρακολουθούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία οργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμπράττει το Ίδρυμα, και σε ποσοστό μέχρι 1% των κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος. γ) Επισκέπτες φοιτητές, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών στα οποία συμμετέχει το ΤΕΙ Ηπείρου (πχ. ERASMUS), σε ποσοστό μέχρι 7% των κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος. 4. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (στοιχεία οικονομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης καθώς και το ιατρικό ιστορικό) των αιτούμενων στέγασης φοιτητών και των μελών της οικογένειάς τους που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, φυλάσσονται στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των αιτήσεών τους. Τα μέλη των Επιτροπών Εφορείας και οι υπάλληλοι του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης που έχουν πρόσβαση σε ανάλογα 3

4 δεδομένα οφείλουν να τα χειρίζονται με διακριτικότητα, να μεριμνούν για την προστασία τους και απαγορεύεται ρητά να τα κοινοποιούν σε τρίτους. Οι αξιολογικοί κατάλογοι των αιτούντων φοιτητών και τα πρακτικά συνεδριάσεων των Επιτροπών Εφορείας που εξετάζουν αιτήσεις ή ενστάσεις φοιτητών με επίκληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όταν δημοσιοποιούνται για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, θα καταρτίζονται με τρόπο ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) όπως ισχύει, για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων. 5. Η αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας στο σύνολό του συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του στεγαζόμενου φοιτητή. Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΣΕΕΦΕ) 1. Τη διοικητική υποστήριξη και τη φροντίδα για τα ζητήματα στέγασης των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου έχει το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης του Ιδρύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά τη στέγαση φοιτητών καθώς και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας των ιδιόκτητων Φ. Εστιών. Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού της στέγασης, το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάγκη ύπαρξης συλλογικού οργάνου διαχείρισης των Φ. Εστιών, σε κάθε πόλη όπου εδρεύει Φ. Εστία που στεγάζει φοιτητές του Ιδρύματος λειτουργεί Επιτροπή Εφορείας της Φοιτητικής Εστίας ενώ τον κεντρικό συντονισμό έχει η Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Η Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικής Εστίας (ΕΕΦΕ) κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και απαρτίζεται από: α) Δύο μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου που υπηρετούν σε Τμήμα που εδρεύει στη συγκεκριμένη πόλη, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, το ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Εφορείας. 4

5 β) Τρία μέλη του Διοικητικού ή του Ειδικού Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, που υπηρετούν σε Τμήμα που εδρεύει στη συγκεκριμένη πόλη και τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου. γ) Δύο εκπροσώπους των στεγαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι πρωτοετής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται με ψηφοφορία που διενεργείται μεταξύ των στεγαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών, παλαιών και πρωτοετών αντίστοιχα. Οι εκλογές διενεργούνται κατ έτος, μετά από πρόσκληση του Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου και μέσα σε εύλογο διάστημα μετά την κάλυψη των κλινών της Φ. Εστίας. 3. Η θητεία των μελών της ΕΕΦΕ είναι διετής εκτός των φοιτητών που είναι ετήσια. Ειδικότερα, η θητεία των φοιτητών παρατείνεται μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του στεγαζόμενου φοιτητή. 4. Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών (ΣΕΕΦΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία αποτελείται από: α) Το Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου ως Πρόεδρο. β) Τους Προέδρους των ΕΕΦΕ κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου. γ) Ένα μέλος του Διοικητικού ή του Ειδικού Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, που συμμετέχει στις τοπικές ΕΕΦΕ, από κάθε Επιτροπή Εφορείας. δ) Έναν εκπρόσωπο των στεγαζόμενων φοιτητών, ο οποίος συμμετέχει στις τοπικές ΕΕΦΕ, από κάθε Επιτροπή Εφορείας. 5. Ανά διετία, στη πρώτη συνεδρίαση κάθε τοπικής ΕΕΦΕ ορίζονται τα μέλη της που θα συμμετέχουν στη ΣΕΕΦΕ, πλην του φοιτητή. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των στεγαζόμενων φοιτητών ορίζεται κατ έτος μετά την ολοκλήρωση των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των στεγαζόμενων φοιτητών, ενώ μέχρι τον ορισμό του παρατείνεται η θητεία του εκπροσώπου που είχε οριστεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, μόνο εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του στεγαζόμενου φοιτητή. 6. Τα μέλη της ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 7. Γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της ΕΕΦΕ παρέχει εντεταλμένος υπάλληλος του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Κατά τις συνεδριάσεις της ΣΕΕΦΕ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατά σειρά ο Προϊστάμενος ή ο Αναπληρωτής του ή άλλος εντεταλμένος υπάλληλος του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. 5

6 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ 1. Της ΕΕΦΕ προεδρεύει μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης. Της ΣΕΕΦΕ προεδρεύει ο Γραμματέας του Ιδρύματος. 2. Οι συνεδριάσεις της ΕΕΦΕ πραγματοποιούνται στην έδρα της. Οι συνεδριάσεις της ΣΕΕΦΕ πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην έδρα του Ιδρύματος, αναλόγως όμως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη όπου εδρεύει ΕΕΦΕ. Οι συνεδριάσεις των ΕΕΦΕ και ΣΕΕΦΕ γίνονται κατά προτίμηση με φυσική παρουσία των μελών, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης των μελών τους. 3. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται από τα μέλη της Επιτροπής στο τέλος της συνεδρίασης. 4. Η ημερήσια διάταξη αφού καταρτισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κοινοποιείται στα μέλη της και στα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. 5. Η Επιτροπή συνεδριάζει εν απαρτία όταν συμμετέχει το 50% συν 1 των μελών της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 6. Η Επιτροπή συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όποτε χρειαστεί, κατά την κρίση του Προέδρου. Η Επιτροπή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση επίσης εάν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, οπότε ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε (3) τρεις ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής έχει και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ή ο Αναπληρωτής του με αρμοδιότητα τη Σπουδαστική Μέριμνα, εκδίδοντας σχετική πρόσκληση και ορίζοντας εντός δύο (2) ημερών τη συνεδρίαση, στην οποία συμμετέχει χωρίς ψήφο. 7. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μια προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί. 8. Κατά τις συνεδριάσεις της ΕΕΦΕ και ΣΕΕΦΕ δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς ψήφο τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. 6

7 Άρθρο 4 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΕΦΕ & ΣΕΕΦΕ 1. Η ΕΕΦΕ έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και ιδίως: α) Εγκρίνει τους καταλόγους δικαιούχων στέγασης στην Φ. Εστία με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στο παρόντα Κανονισμό και επιλαμβάνεται να εξετάσει τυχόν ενστάσεις επ αυτω ν. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών και η κατάρτιση των καταλόγων των δικαιούχων στέγασης φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. β) Εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, δια του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. γ) Αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων (περιλαμβανομένης και της αποβολής των στεγαζόμενων), όταν παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε σοβαρά θέματα παραβίασης των όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ως δευτεροβάθμιο όργανο, επιλαμβάνεται η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, με εισήγηση της οικείας ΕΕΦΕ. 2. Η ΣΕΕΦΕ συγκαλείται και αποφασίζει: α) για μείζονα θέματα που αφορούν το σύνολο των στεγαζόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου ή για θέματα που άπτονται της λειτουργίας περισσότερων της μιας Φ. Εστίας. β) για θέματα που χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης και ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση διάταξης του παρόντος Κανονισμού, η οποία χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης ή τυγχάνει αμφισβήτησης εκ μέρους των υποψήφιων για στέγαση ή των ήδη στεγαζόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην ως άνω Φοιτητική Εστία, αρμόδιο όργανο για την αποσαφήνιση και την αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης είναι αποκλειστικά η ΣΕΕΦΕ. γ) για την εισήγηση προς έγκριση από τη Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου τροποποιήσεων, επικαιροποιήσεων ή συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος. 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου μπορεί να ανατίθενται στη ΣΕΕΦΕ και τις ΕΕΦΕ αρμοδιότητες σχετικές με τη φοιτητική μέριμνα, πέραν των όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. 4. Η ΕΕΦΕ και η ΣΕΕΦΕ μπορεί να αναθέτουν σε μέλη τους επί μέρους αρμοδιότητες ή τη διαχείριση και επεξεργασία ειδικών θεμάτων που έχουν 7

8 σχέση με τη στέγαση των φοιτητών (π.χ. έκτακτοι έλεγχοι στους διαμένοντες φοιτητές για τον έλεγχο τήρησης των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας, εισήγηση σχεδίου τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού). 5. Η παρακολούθηση της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών είναι ευθύνη του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, το οποίο οφείλει να ενημερώνει την οικεία ΕΕΦΕ όταν διαπιστώνει παραβίαση των διατάξεών του. Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του τμήματος έχει αυτοτελές δικαίωμα προφορικής παρατήρησης και έγγραφης επίπληξης σε φοιτητές που παραβιάζουν τον Κανονισμό. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ 1. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για να συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση κλίνης σε Φ. Εστία του ΤΕΙ Ηπείρου, με τις επιφυλάξεις της επόμενης παραγράφου, θα πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο παρόν Κανονισμός. β) Να έχει την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. γ) Να μην είναι πτυχιούχος άλλου ΑΕΙ. δ) Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. Με απόφαση της ΕΕΦΕ η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου Νομού. ε) Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας, προκειμένου για προπτυχιακούς και το 28ο έτος, προκειμένου για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η ΣΕΕΦΕ, μετά από πρόταση της ΕΕΦΕ. στ) Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος (10 εξάμηνα για Τμήματα τετραετούς φοίτησης), προκειμένου για προπτυχιακό φοιτητή. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν 8

9 υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, η οικειοθελής διακοπή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης. ζ) Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης που προβλέπει το συγκεκριμένο ΠΜΣ, προκειμένου για μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου έναρξης του ΠΜΣ που παρακολουθεί. η) Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά το πρώτο έτος φοίτησης και ειδικότερα να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο (2) τελευταία διδακτικά εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του. θ) Να μην εκπονεί την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. ι) Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ Ηπείρου. ια) Να μην έχει απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της ΕΕΦΕ. 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός μιας κατηγορίας υποψήφιων για στέγαση (πρωτοετείς ή παλαιοί προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου υπολείπεται του αριθμού των διαθέσιμων για τη συγκεκριμένη κατηγορία κλινών/δωματίων στη Φ. Εστία, η οικεία ΕΕΦΕ δύναται να τροποποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις προς το ευνοϊκότερο, ιδίως όσες άπτονται της ακαδημαϊκής επίδοσης και των κοινωνικών, οικογενειακών και οικονομικών κριτηρίων, κατά τρόπο ώστε να πληρωθούν όλες οι διαθέσιμες κλίνες. Άρθρο 6 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή αλλοδαπός, που επιθυμεί να διαμείνει σε Φ. Εστία πρέπει να υποβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και χορηγείται επίσης από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους (αφορά εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα για 9

10 τα εισοδήματα του ιδίου του φοιτητή, εφόσον ο ίδιος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο γονέα ή υποχρεούται ο ίδιος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα για το τρέχον έτος, υποβάλλεται το έντυπο Ε1 της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης πρέπει να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. β) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο μέλος ή μέλη της οικογένειας του. γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του. ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο. στ) Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) σε ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίσει αντίστοιχα σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής του ή βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. ζ) Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. η) Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων. θ) Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. ι) Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του. 2. Κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και τις επιδόσεις του στα μαθήματα αναζητείται απευθείας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης. 10

11 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. Η έγκριση διαμονής σε Φ. Εστία για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό αφορά αποκλειστικά ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να στεγάζονται στη Φ. Εστία, οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο νέα έγκυρη αίτηση (δηλ. αίτηση που υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) προς αξιολόγηση από την ΕΕΦΕ. Άρνηση ή παράλειψη υποβολής έγκυρης αίτησης αποκλείει αυτοδίκαια κάθε φοιτητή από τη συμμετοχή του στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης για την απόδοση κλίνης στη Φ. Εστία, έστω και εάν κατά το προηγούμενο έτος ο ίδιος είχε ανακηρυχθεί δικαιούχος, με την ολοκλήρωση δε της τρέχουσας περιόδου διαμονής οφείλει να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του είχε αποδοθεί. 2. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. 3. Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης (παλαιούς): α) Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών κάθε χρόνο αφορά τους μήνες Μάιο Ιούνιο και προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως φόρτος εργασίας στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, μεταγενέστερη περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, απεργιακές κινητοποιήσεις), μετά από εισήγηση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και απόφαση της ΣΕΕΦΕ, ο χρόνος υποβολής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να μετατεθεί για την περίοδο ανανέωσης εγγραφών του ερχόμενου χειμερινού εξαμήνου. β) Για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο). 4. Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές (πρωτοετείς), η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται κατά την περίοδο των εγγραφών τους στα Τμήματα εισαγωγής. 11

12 5. Οι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (πχ. ομογενείς, Κύπριοι) υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο Τμήμα φοίτησης, όπως ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΟΠΑΙΘ. 6. Εντός τριάντα (30) ημερών, προκειμένου για παλαιούς φοιτητές, ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου για πρωτοετείς ή φοιτητές ειδικών κατηγοριών, από τη λήξη της περιόδου υποβολής ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από την οικεία ΕΕΦΕ με την ανάρτηση του καταλόγου αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση για επανεξέταση στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και που κατά τη γνώμη τους δεν υπολογίστηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η ΕΕΦΕ εξετάζει τις ενστάσεις και με απόφασή της καταρτίζει τους οριστικούς καταλόγους αξιολογικής κατάταξης και επιλογής. Εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων ή των ενστάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αυτές παρατείνονται αναλόγως. 7. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: α) του οριστικού καταλόγου αξιολογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν έγκυρη αίτηση. β) του ονομαστικού καταλόγου των οριστικά δικαιούχων στέγασης στη Φ. Εστία για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και την κατανομή τους σε δωμάτια. γ) του καταλόγου των επιλαχόντων και τη σειρά κατάταξής τους, για όσους υποψήφιους δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση των δικαιούχων στέγασης. Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα στεγαστούν στη Φ. Εστία, το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, υπό την εποπτεία της οικείας ΕΕΦΕ, καταρτίζει καταλόγους ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 12

13 α) Όλες οι έγκυρες αιτήσεις κατανέμονται, ανάλογα με την κύρια πηγή εισοδημάτων, στις εξής κατηγορίες: αα) Μισθωτών υπαλλήλων (δημοσίου ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων). ββ) Ελευθέρων επαγγελματιών. γγ) Αγροτών. β) Υπολογίζεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψήφιου. Ως μέλη λογίζονται οι γονείς και τα παιδιά που σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων. Παιδιά που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων και είναι μέχρι 24 ετών θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση. γ) Υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψήφιου, δηλαδή διαιρείται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. δ) Το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που μπορεί να έχει o φοιτητής: αα) Κατά 50% των μισθωτών (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων). ββ) Κατά 15% των αγροτών. ε) Στο ποσό του κατά κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει μετά τις ως άνω μειώσεις, γίνονται επιπλέον οι εξής εκπτώσεις: αα) Κατά 30% στις περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ελληνικό ΑΕΙ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία άλλα αδέλφια (στοιχεία που προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις). ββ) Κατά 20% ορφανοί από ένα γονιό. γγ) Κατά 10% εάν ο υποψήφιος είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (διαζευγμένοι γονείς ή τέκνο ανύπαντρης μητέρας). δδ) Κατά 30% εάν οι γονείς έχουν πιστοποιημένη αναπηρία πάνω από 67%. εε) Κατά 30% εάν ο γονιός είναι άνεργος και αφού προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (όπου φαίνεται η επιδότηση) ή βεβαίωση πρόσφατης απόλυσης από τον εργοδότη. στ) Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά, με την 13

14 επιφύλαξη ότι η συνολική έκπτωση που προκύπτει από την εφαρμογή της ως άνω περίπτωσης ε δεν μπορεί να ξεπερνά το 70% του κατά κεφαλήν εισοδήματος κάθε υποψήφιου, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ και δ της τρέχουσας παραγράφου. 2. Η αξιολογική κατάταξη των υποψήφιων γίνεται μετά από συνεκτίμηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει για κάθε φοιτητή μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων, των ακαδημαϊκών επιδόσεων, και των κοινωνικών/οικογενειακών προϋποθέσεων που συντρέχουν στο πρόσωπό του. 3. Κατ εξαίρεση, στεγάζονται στην Φ. Εστία χωρίς να ενταχθούν στην διαδικασία αξιολόγησης οι παρακάτω κατηγορίες (ανεξάρτητα από το εισόδημα): 1 α) Ορφανοί από τους δύο γονείς. β) Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ. 4. Κατά την κατάρτιση των καταλόγων εισδοχής στη Φ. Εστία, η ΕΕΦΕ μεριμνά ώστε να διατίθενται: α) 20% των θέσεων σε πρωτοετείς φοιτητές, β) μέχρι 7% των θέσεων σε επισκέπτες φοιτητές (από προγράμματα ανταλλαγής), γ) μέχρι 1% των θέσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Άρθρο 9 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. H παραλαβή των κλινών/δωματίων της Φ. Εστίας γίνεται σύμφωνα με τους οριστικούς καταλόγους δικαιούχων στέγασης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής, από τους ίδιους τους δικαιούχους με την επίδειξη ταυτότητας. 2. Εάν ο δικαιούχος δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή της κλίνης/δωματίου, χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ότι συντρέχει κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε πλέον να ενδιαφέρεται και αυτοδίκαια, χωρίς 1 Η ΕΕΦΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει δωμάτιο σε φοιτητή των κατηγοριών αυτών εφόσον η οικονομική του κατάσταση είναι εξαιρετικά υψηλή. 14

15 καμία περαιτέρω ειδοποίηση, η κλίνη/δωμάτιο αποδίδεται στον επόμενο επιλαχόντα φοιτητή, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης της κατηγορίας του. 3. Αλλαγές κλινών/δωματίων μεταξύ των δικαιούχων δεν επιτρέπονται χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια και εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν την αλλαγή δωματίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης για να ζητήσει την αλλαγή. 4. Σε κλίνες/δωμάτια που κενώνονται κατά τη διάρκεια του έτους και μένουν αδιάθετα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τυχόν επιλαχόντες δύναται να φιλοξενούνται, για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα, φοιτητές που διαμένουν σε περιοχές εκτός νομού και επιστρέφουν στο Ίδρυμα για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. 5. Η περίοδος διαμονής των στεγαζόμενων φοιτητών στη Φ. Εστία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και σε κάθε περίπτωση, πλην των εξαιρέσεων της επόμενης παραγράφου, λήγει εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου κάθε έτους. Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης παραλαμβάνει τις κλίνες/δωμάτια, αφού προηγουμένως γίνει καταγραφή και κοστολόγηση τυχόν απωλειών ή ζημιών, πέραν των φυσιολογικών φθορών χρήσης, και καταλογισμός τους στους φοιτητές. 6. Οι στεγαζόμενοι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν κατ εξαίρεση στη Φ. Εστία και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών ή των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, για όσο χρόνο εκπονούν την πρακτική τους άσκηση, ή απασχολούνται σε εργαστήρια, κλινικές, ασκήσεις ή δραστηριότητες του Τμήματος φοίτησής τους ή εφόσον παρατείνεται στη διάρκεια των διακοπών η ακαδημαϊκή περίοδος σπουδών. Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησής τους. Άρθρο 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Η εύρυθμη λειτουργία της Φ. Εστίας διασφαλίζεται με το σεβασμό της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, καθώς η Φ. Εστία αποτελεί τμήμα του ακαδημαϊκού χώρου. Συνεπώς, οι στεγαζόμενοι πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξή της και τη αποφυγή ενεργειών που μπορεί να τη διασαλεύουν. 15

16 2. Κάθε στεγαζόμενος φοιτητής, με την εισαγωγή του σε Φ. Εστία τη διαχείριση λειτουργίας της οποίας έχει το ΤΕΙ Ηπείρου και την παραλαβή της κλίνης/δωματίου του, λαμβάνει γνώση του παρόντος Κανονισμού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή τους με την υπογραφή Συμφωνητικού, στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι του Ιδρύματος. Στο ίδιο Συμφωνητικό καταγράφονται η κατάσταση του δωματίου που παραλαμβάνει και τα έπιπλα/υλικά που του παραδίδονται προς χρήση και η κατάστασή τους. 3. Κάθε στεγαζόμενος, για την εισαγωγή του στην Φ. Εστία καταβάλλει το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 ), ως εγγύηση διατήρησης σε καλή κατάσταση του δωματίου, των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων της Εστίας, καθώς και των επίπλων/υλικών που του παραδίδονται για χρήση. Η εγγύηση επιστρέφεται εξολοκλήρου στο φοιτητή κατά την ημέρα παράδοσης της κλίνης/δωματίου του, εκτός αν έχουν διαπιστωθεί και καταλογιστεί τυχόν απώλειες υλικών ή ζημιές, πέραν όσων προκύπτουν από τη συνήθη χρήση, οπότε η εγγύηση επιστρέφεται μειωμένη κατά το ποσό του καταλογισμού. 4. Στη λήξη της περιόδου διαμονής, ο στεγαζόμενος παραδίδει την κλίνη/δωμάτιο στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και παρουσία του γίνεται καταγραφή τυχόν ζημιών, που προκλήθηκαν από κακή χρήση των εγκαταστάσεων, ή απωλειών κινητών αντικειμένων από το δωμάτιο. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών ή απωλειών, μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγύησης παρακρατείται για την αποκατάστασή τους. Εφόσον το κόστος αποκατάστασης υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ο ίδιος ο φοιτητής ή οι γονείς του οφείλουν να καταβάλουν άμεσα τη διαφορά στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και μέχρι την πλήρη εξόφλησή της ο φοιτητής δεν δύναται να διεκδικήσει εκ νέου τη διαμονή του στη Φ. Εστία. 5. Δεν επιτρέπεται στους στεγαζόμενους η υπενοικίαση ή η παραχώρηση του δωματίου σε τρίτους. Η διαπίστωση της σχετικής παράβασης συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση του στεγαζόμενου φοιτητή με παρακράτηση της καταβληθείσας εγγύησης. 6. Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο δωμάτιο φιλικών ή άλλων προσώπων, εκτός από τους συγγενείς εξ αίματος α και β βαθμού και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του συγκατοίκου του. 7. Οι στεγαζόμενοι μεριμνούν για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν καθώς και των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων. Όλοι οι στεγαζόμενοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις μη φυσιολογικές φθορές χρήσης των παραπάνω χώρων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για την απώλεια ή καταστροφή υλικών και λοιπών αντικειμένων, εφόσον η υπαιτιότητα δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αποκατάσταση των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τους στεγαζόμενους. 16

17 Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία εκτιμά το ύψος των ζημιών/απωλειών και αναλόγως αποφασίζει για τον επιμερισμό του καταλογιζόμενου ποσού στους στεγαζόμενους φοιτητές. 8. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εντός του δωματίου συσκευών υγραερίου, θερμαντικών μέσων και συσκευών παρασκευής φαγητού, για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και καθαριότητας. Αν ο φοιτητής θέλει να παρασκευάσει οποιοδήποτε φαγητό, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (κουζίνα), εφόσον υπάρχει. Ολοκληρώνοντας την παρασκευή του φαγητού ο φοιτητής οφείλει να μεριμνά ώστε ο κοινόχρηστος χώρος να μένει καθαρός και τακτοποιημένος. 9. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων στους χώρους της Φ. Εστίας. 10. Οι στεγαζόμενοι που χρησιμοποιούν ΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα άνω των 250cc κατά την περίοδο της διαμονής τους, ανεξάρτητα εάν είναι στην ιδιοκτησία τους, απομακρύνονται από την Εστία με απόφαση της ΕΕΦΕ. 11. Η στάθμευση ποδηλάτων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους προς τούτο χώρο και κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών ή άλλων οχημάτων. 12. Απαγορεύεται η αφαίρεση από τα δωμάτια ή η αντικατάσταση των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραδόθηκαν στους φοιτητές προς χρήση κατά την περίοδο της διαμονής τους. 13. Η απώλεια των κλειδιών πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο και το κόστος αντικατάστασης τους βαρύνει το στεγαζόμενο φοιτητή. Η κατασκευή νέων κλειδιών καθώς και η παράδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση στις πόρτες του δωματίου πρόσθετων κλειδαριών και ασφαλιστικών μηχανισμών. 14. Οι στεγαζόμενοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. Το ΤΕΙ Ηπείρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους. 15. Οι στεγαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες αναφορικά με την ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων της Φ. Εστίας (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κλπ.). 16. Η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να προβαίνει στην αποκατάσταση φθορών ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Φ. Εστίας, μεριμνώντας κατά το δυνατό να μη διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου. 17. Τα μέλη της ΕΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δωμάτια των στεγαζόμενων για έλεγχο μετά από ειδοποίηση (εγγράφως ή προφορικώς). Εάν υπάρχουν υπόνοιες για αντικανονική ή παραβατική συμπεριφορά των στεγαζόμενων, μέλη της ΕΕΦΕ μπορεί να απαιτήσουν την πρόσβαση στα 17

18 δωμάτια αιφνίδια (κτύπημα πόρτας) και χωρίς προειδοποίηση. Η άρνηση των στεγαζόμενων φοιτητών να επιτρέψουν σε μέλη της Επιτροπής την πρόσβαση στο δωμάτιο τους αποτελεί λόγο αποβολής τους από τη Φ. Εστία. 18. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, κινδύνου για τη ζωή ή για λόγους ασφαλείας, τα μέλη της ΕΕΦΕ, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και οι κρατικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης δύνανται να εισέλθουν στα δωμάτια χωρίς να ζητηθεί η συναίνεση των στεγαζομένων. 19. Οι στεγαζόμενοι φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών στους κοινόχρηστους χώρους της Φ. Εστίας. 20. Οι στεγαζόμενοι που τελούν σε οικειοθελή διακοπή σπουδών οφείλουν άμεσα να παραδώσουν την κλίνη/δωμάτιο που τους έχει παραχωρηθεί. Επίσης, οι φοιτητές που παίρνουν πτυχίο παραδίδουν την κλίνη/δωμάτιο αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 21. Στεγαζόμενος φοιτητής, που για οποιονδήποτε λόγο τιμωρηθεί από το Ίδρυμα με την ποινή της προσωρινής ή μόνιμης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας οφείλει άμεσα να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του παραχωρήθηκε. 22. Εάν διαπιστωθεί ότι στεγαζόμενος φοιτητής υπέβαλε ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά για να επιτύχει τη διαμονή του στη Φ. Εστία, απομακρύνεται άμεσα από αυτή. 23. Οι στεγαζόμενοι που απουσιάζουν αδικαιολόγητα, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους απουσίας τους στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης. Εάν οι εξηγήσεις τους δεν κριθούν επαρκείς, το τμήμα δικαιούται να ζητήσει από την ΕΕΦΕ την απομάκρυνση στεγαζόμενου από τη Φ. Εστία, μέσα σε εύλογο χρόνο. Ευθύνη για τη γνωστοποίηση της μακρόχρονης απουσίας του στεγαζόμενου έχει και ο συγκάτοικός του. Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, υποχρεούνται να παραδώσουν το δωμάτιο τους, για να εξυπηρετηθούν στο διάστημα αυτό έκτακτες στεγαστικές ανάγκες άλλων φοιτητών. 24. Οι στεγαζόμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης, επιδεικνύοντας διάθεση σεβασμού των δικαιωμάτων και αποφυγής ενόχλησης των συγκατοίκων τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ώρες από μέχρι και από μέχρι είναι ώρες κοινής ησυχίας, τις οποίες θα πρέπει να σέβονται απόλυτα. 25. Η εκδήλωση ανάρμοστης ή/και παραβατικής συμπεριφοράς και η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του παρόντος Κανονισμού εκ μέρους των στεγαζόμενων φοιτητών συνιστά παράπτωμα που μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή της απομάκρυνσης του στεγαζόμενου από τη 18

19 Φ. Εστία, με απόφαση της οικείας ΕΕΦΕ. Ειδικότερα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του παραπτώματος, προβλέπονται οι εξής ποινές: α) Προφορική παρατήρηση. β) Έγγραφη επίπληξη. γ) Ενεργοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης του στεγαζόμενου φοιτητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η διαδικασία απομάκρυνσης ενεργοποιείται και στην περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο έχει ήδη επιβληθεί προφορική παρατήρηση ή έγγραφη επίπληξη. Ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του παραπτώματος, η ΕΕΦΕ αποφαίνεται εάν η απομάκρυνση του στεγαζόμενου φοιτητή συνεπάγεται και παρακράτηση της καταβληθείσας εγγύησης. δ) Προκειμένου για παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή σε περίπτωση άρνησης του στεγαζόμενου να απομακρυνθεί και να παραδώσει την κλίνη/δωμάτιο που του είχε παραχωρηθεί, η ΕΕΦΕ με έγγραφο προς το Διευθυντή της οικείας Σχολής φοίτησης ζητά την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του συγκεκριμένου φοιτητή και την επιβολή ποινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό ή/και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ Ηπείρου. 2 2 Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού ή/και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος βρίσκουν εφαρμογή τα άρθρα 7, 23, 24 και 26 του ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α 220). Ειδικότερα: Το άρθρο 7 του ΠΔ 160/2008 έχει τίτλο «Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών» και αναφέρει: «Η Διεύθυνση της Σχολής ή η Συνέλευση του Τμήματος έχουν αρμοδιότητα να διαπιστώνουν τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές». Το άρθρο 23 έχει τίτλο «Πειθαρχικά παραπτώματα» και αναφέρει: «Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνιστούν η παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του ΑΕΙ και των λειτουργών του. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνιστούν ιδίως: α) β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος. γ) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του». Το άρθρο 24 έχει τίτλο «Πειθαρχικές ποινές» και αναφέρει: «Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές επιβάλλονται με ευθύνη των ΑΕΙ, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας τους και προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα (έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας κλπ.)» Το άρθρο 26 έχει τίτλο «Πειθαρχική διαδικασία» και αναφέρει: «Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Για τα ουσιαστικά και πειθαρχικά θέματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, στο βαθμό που προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα». 19

20 Άρθρο 11 ο ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φ. Εστιών εφαρμόζεται στο σύνολό του και διέπει τη λειτουργία πρωτίστως των Φ. Εστιών, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει αποκλειστικά το ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες διατάξεις, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαμονής, οι διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης και ανάδειξης των δικαιούχων, παραλαβής και παράδοσης των δωματίων, οι όροι διαμονής και οι υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών, που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται στις Φ. Εστίες του Ιδρύματος που εδρεύουν στην Άρτα και στην Ηγουμενίτσα. 2. Η ισχύς και το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού επεκτείνονται ώστε κατ αναλογία να περιλάβουν και τις Εστίες, η ευθύνη λειτουργίας των οποίων ανήκει σε άλλον, πλην του Ιδρύματος, φορέα και τους στεγαζόμενους σε αυτές φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα, όλα τα άρθρα του υφιστάμενου Κανονισμού, και ειδικότερα αυτά που προβλέπουν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζόμενων φοιτητών, τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων για στέγαση, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και παραλαβής των δωματίων, καθώς και τους όρους διαμονής και τις υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου που στεγάζονται στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα Ιωάννινα (Δόμπολη), κατά το μέρος που η τήρηση και η εφαρμογή τους είναι ευθύνη, μέριμνα και αρμοδιότητα των δομών Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Ηπείρου. Επιπλέον, κατά τη διαμονή τους στη Φ. Εστία Ιωαννίνων οι στεγαζόμενοι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φ. Εστίας Ιωαννίνων. 3. Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών εγκρίθηκε από την 5 η / Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, ισχύει δε και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισής του και υπερισχύει κάθε προηγούμενου σχετικού Κανονισμού. Άρτα, Απρίλιος 2015 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης του ΤΕΙ Ηπείρου 20

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου Ταχ. δ/νση: Πατησίων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997956 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997-976 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 11 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017 Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12-2004 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1104060/7954/0016 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ: 1155 Τηλ.: 2103375376,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ 1. Τμήματα του Δ.Π.Θράκης Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα 2. Φοιτητικές Εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 18 Ιουνίου 2012 Aριθμ. Φ5/68535/Β3 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2010 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραμματεία: Δήμητρα Κούντη τηλ.: +2310 99-6771 φαξ: +2310 995112 ηλ. ταχ.: dps@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01 09 16-30 09 16 I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα