ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο Τηλέφ.(Εσωτ.) 3265 Φ /62/ Αριθμός Εγκυκλίου : 41 Αθήνα, 30 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς ΣΧΕΤ : α. Ν. 2936/2001 «Eπαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α 166) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α 171) β. ΠΔ 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Α 204) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ΠΔ 6/2003 (ΦΕΚ Α 5) και το ΠΔ 65/2005 (ΦΕΚ Α 100) γ. ΠΔ 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α 109) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ΠΔ 53/2003 (ΦΕΚ Α 59) δ. Φ.429.1/36/92424/Σ.362/26 Ιουν 2006/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 821), όπως αντικαταστάθηκε από την Φ.429.1/3/61674/Σ.163/8 Μαρ 2007/ Α- πόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 334) ε. Φ /18/861231/Σ.57/8 Μαρ 2007ΓΕΣ/ΔΟΡ/3α (Ο-Σ και ειδικότητες) 1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε την κατάταξη δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.150) ανδρών γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), σε Όπλα - Σώματα του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και για τις ειδικότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α». 2. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που δηλώνουν εφόσον, έ- χουν τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου 5 της παρούσας και τη σωματική ικανότητα που καθορίζεται γι αυτήν την ειδικότητα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια και επιτύχουν στις υγειονομικές ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, θα επιλεγούν σε τυχόν άλλη ειδικότητα που δεν έχει καλυφθεί από υποψήφιους που την είχαν δηλώσει, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της παρούσας. Όσοι δηλώσουν ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων επιλέγονται κατά προτεραιότητα σε αυτήν ή άλλη ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων και στη συνέχεια σε άλλη ειδικότητα των Όπλων - Σωμάτων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, προβλέπεται, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, να τοποθετηθούν σε μονάδες εκστρατείας και μονάδες

2 2 υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες. 3. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν Έλληνες πολίτες (άνδρεςγυναίκες), που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 5 της παρούσας, ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή τους. 4. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δικαιολογητικά πρώην Υπαξιωματικοί που ενώ υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι ή εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή ΕΠ.ΟΠ., παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία και όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. 5. Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη: α. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28 ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (Γεννηθέντες από μέχρι ). (3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ. (4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». (5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων (ΠΔ 133/2002). (6) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών. (7) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ο- ποιοδήποτε πλημμέλημα της παραγράφου 5α(6) της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (8) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση. (9) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3 3 (10) Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους. β. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 5α(2) της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους. 6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα τα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 7. Υποβολή Δικαιολογητικών α. Όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι και την 4 Μαΐου 2007 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), ταχυδρομικά με συστημένη-express επιστολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)/ Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, στη διεύθυνση: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Στρατόπεδο «Στρατηγού Παπάγου» Μεσογείων , Χολαργός, Αθήνα Σ Τ Γ 1020 (Για τον διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ. Στρατού Ξηράς) β. Οι υποψήφιοι πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν και να είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προβλέπεται), γιατί θα αποκλείονται από τις επιλογικές διαδικασίες, χωρίς να γίνεται αλληλογραφία για τη συμπλήρωση δικαιολογητικών. Επίσης θα αποκλείονται από τις επιλογικές διαδικασίες και όσοι δεν δηλώνουν ειδικότητα στην αίτηση υπεύθυνη δήλωσή τους ή δηλώνουν περισσότερες από μία (1) ή υποβάλλουν δύο (2) ή περισσότερες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις. γ. Για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και με τη σειρά που καθορίζεται στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης. 8. Υποχρεώσεις Μονάδων α. Εκδίδουν εισήγηση του Διοικητή (Υπόδειγμα 2) και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου με την ένδειξη: «Το παρόν εκδόθηκε για τη συμμετοχή του ανωτέρω στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.» και τα επιδίδουν στον ενδιαφερόμενο προκειμένου αυτός να τα επισυνάψει στα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στο ΓΕΣ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών.

4 4 β. Χορηγούν, με βάση την παρούσα, ΦΠ ή ΦΜ στους υπηρετούντες υποψήφιους, προς τις αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες και τα θεωρούν, προκειμένου να παρουσιαστούν για συνέντευξη, υγειονομική - ψυχοτεχνική εξέταση και αθλητικές δοκιμασίες ή να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ., εφόσον προσκληθούν για κατάταξη. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 9. Συγκρότηση Επιτροπών. α. Η ΔΕΠ/ΓΕΣ με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές και το Συμβούλιο Επιλογής ΕΠ.ΟΠ., που είναι αρμόδιο για την επιλογή των υποψηφίων, συντονίζοντας τις Επιτροπές: (1) Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών. (2) Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίου. (3) Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. (4) Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων. (5) Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών. β. Με την παραπάνω διαταγή συντονίζεται και το έργο της υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων και η συνεργασία των Επιτροπών Απαλλαγών με τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών καθώς και με το Συμβούλιο Επιλογής. 10. Έλεγχος Δικαιολογητικών. Για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών: (1) Ελέγχει καθημερινά τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.2936/2001 και στην προκήρυξη και καταρτίζει μέχρι 18 Μαΐου 2007: (α) Πίνακα των κατάλληλων κατ απόλυτη αλφαβητική σειρά, με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συμπληρωμένα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες. (β) Πίνακα των ακατάλληλων κατ απόλυτη αλφαβητική σειρά, με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή και μη ορθά συμπληρωμένα και αποκλείονται της συμμετοχής τους στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες. (2) Υποβάλλει στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, στο τέλος κάθε εβδομάδας, τα δικαιολογητικά των καταλλήλων, ως συνημμένα αλφαβητικής κατάστασης. (3) Υποβάλλει τους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων μέχρι 18 Μαΐου 2007.

5 5 11. Οι Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων (στους πίνακες ακαταλλήλων αναγράφεται και ο λόγος αποκλεισμού τους από τις επιλογικές διαδικασίες), καθώς και το πρόγραμμα παρουσίασης υποψηφίων για συνέντευξη (ημερομηνία και τόπος παρουσίασης), κοινοποιούνται από την ΔΕΠ/ΓΕΣ, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.army.gr, ή μέσω των Γραφείων Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 34 Αθήνα, τηλ ) ή Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1 Θεσ/νίκη, τηλ ), για ενημέρωση των υποψηφίων με ευθύνη των ιδίων, από 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου Συνέντευξη Υποψηφίων α. Όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα των καταλλήλων καλούνται να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητάς τους και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβουν ως ΕΠ.ΟΠ. Η Επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της. β. Η Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίου απαρτίζεται από στελέχη του Στρατού Ξηράς που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν την εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβει ως ΕΠ. ΟΠ. γ. Οι συνεντεύξεις θα αρχίσουν την 4 Ιουνίου 2007 και θα ολοκληρωθούν την 29 Ιουνίου Η Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίου με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων αποστέλλει τα πρακτικά στην Eπιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. δ. Η μη προσέλευση για συνέντευξη, στη συγκεκριμένη επιτροπή την ημέρα και ώρα που ορίζονται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από παραπέρα διαδικασίες. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή, να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για συνέντευξη: (1) Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. (2) Αντίγραφο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στην οποία η επιτροπή θα συμπληρώσει σχετική ένδειξη μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης. 13. Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων. α. Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων καταρτίζει πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, οι οποίοι κυρώνονται από τον Διευθυντή Β Κλάδου ΓΕΣ.

6 6 β. Η παραπάνω Επιτροπή προκειμένου να καταρτίσει το σχετικό πίνακα, βαθμολογεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 του (β) σχετικού, όπως αναγράφονται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», αθροίζοντας και τη βαθμολογία της Επιτροπής Συνέντευξης Υποψηφίου. γ. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» της παρούσας. δ. Η ΔΕΠ/ΓΕΣ, από τους πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, συντάσσει πίνακα των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις δοκιμασίες και πρόγραμμα παρουσίασής τους σ αυτές, μέχρι 16 Ιουλίου Ο πίνακας και το πρόγραμμα των εξετάσεων κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.army.gr, ή μέσω των Γραφείων Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 34 Αθήνα, τηλ ) ή Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1 Θεσ/νίκη, τηλ ), για ενημέρωση των υποψηφίων με ευθύνη των ιδίων, από 17 μέχρι 20 Ιουλίου Υγειονομική-Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία. α. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης, στη συνέχεια θα κληθούν από τη ΔΕΠ/ΓΕΣ, να συμμετάσχουν σε υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνική εξέταση και αθλητική δοκιμασία. Οι επιτροπές να ενημερώνουν τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα των εξετάσεων - δοκιμασιών. β. Οι υγειονομικές- ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν από 23 Ιουλίου 2007 μέχρι 4 Σεπτεμβρίου Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων - δοκιμασιών (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές) είναι μέχρι πέντε (5) συνεχείς εργάσιμες ημέρες. γ. Η μη προσέλευση στις εξετάσεις-δοκιμασίες, στη συγκεκριμένη ε- πιτροπή, την ημέρα και ώρα που ορίζονται για κάθε υποψήφιο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από παραπέρα διαδικασίες. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις-δοκιμασίες: (1) Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. (2) Αντίγραφο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στην οποία οι επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές ενδείξεις μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων-δοκιμασιών. δ. Αποτυχία στις υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, συνεπάγεται αποκλεισμό από τις υπόλοιπες, χωρίς δικαίωμα ενστάσεως.

7 7 ε. Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων Οι Επιτροπές Απαλλαγών: (1) Προβαίνουν στην υγειονομική εξέταση των υποψηφίων για διαπίστωση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων (ΠΔ 133/2002) και τους ενημερώνουν ως προς το αποτέλεσμα της υγειονομικής εξέτασης. Κατά την εξέταση χρησιμοποιούν συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι. Τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ., φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (ο πλήρης πίνακας περιλαμβάνεται στο ΠΔ 133/2002). (2) Συντάσσουν γνωμάτευση για κάθε υποψήφιο και ενημερώνουν τις ονομαστικές καταστάσεις που τους έχουν αποσταλεί. (3) Ενημερώνουν καθημερινά τηλεφωνικά το Συμβούλιο Επιλογής, για τους κριθέντες υγειονομικά ακατάλληλους. (4) Μετά το πέρας της υγειονομικής εξέτασης, υποβάλλουν τις ενημερωμένες καταστάσεις και τις γνωματεύσεις στη ΔΕΠ/ΓΕΣ με αγγελιοφόρο. ναθεωρήσιμες. (5) Οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλαγών είναι μη α- στ. Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Στρατού και να σταδιοδρομήσουν σ αυτόν. Κατά την εξέταση η Ε- πιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων χρησιμοποιεί συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι. Τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων θα καταστραφούν όταν λήξει η επιλογική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ζ. Αθλητική Δοκιμασία Υποψηφίων (1) Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από τις υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη αθλητική δοκιμασία με αθλητική περιβολή. Για να κριθούν κατάλληλοι από την α- θλητική δοκιμασία πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων. (2) Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Όπλων - Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

8 8 Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1. Δρόμος 100 μ Δρόμος 1000 μ. 4 και Άλμα σε ύψος με φόρα. 1,05 μ. 4. Άλμα σε μήκος με φόρα. 3,60 μ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με 5. το δεξί και το αριστερό χέρι. 4,50 μ. (3) Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα: Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1. Δρόμος 100 μ Δρόμος 1 μιλίου. 7 και Άλμα σε ύψος με φόρα. 1,05 μ. 4. Άλμα σε μήκος με φόρα. 3,60 μ. 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι. 4,50 μ. 6. Κάμψεις τάσεις των αγκώνων. 30 επαναλήψεις σε χρόνο έως Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην α- νάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα. 30 επαναλήψεις σε χρόνο έως Έλξεις σε μονόζυγο. 4 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή. (4) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών. (5) Στο αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται το άθροισμα της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους. (6) Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών (ΑΚ 9056), Τυφεκιοφόρου (ΑΚ 9058) και Νοσοκόμου Καταδρομών (9059), πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση. Όσοι από αυτούς επιλεγούν στις προαναφερόμενες ειδικότητες θα δοκιμαστούν, μετά την κατάταξή τους, στην ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα, χωρίς χρονικό περιορισμό).

9 9 (7) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων σε περίπτωση που δεν επιτύχουν τα ελάχιστα ό- ρια επίδοσης των επιπλέον αγωνισμάτων που προβλέπονται γι αυτούς (δρόμος 1 μιλίου, κάμψεις τάσεις των αγκώνων, αναδιπλώσεις του κορμού, έλξεις σε μονόζυγο), μπορούν να συνεχίσουν την επιλογική διαδικασία για τυχόν επιλογή τους σε άλλη ειδικότητα των Όπλων Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων, εφόσον επιτύχουν στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Όσοι από τους παραπάνω επιτύχουν στο αγώνισμα δρόμου ενός (1) μιλίου δεν απαιτείται να δοκιμαστούν στο αγώνισμα δρόμου 1000 μ. (8) Οι υποψήφιοι για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, συνιστάται να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί. 15. Τελικά Αποτελέσματα Διαδικασίας Επιλογής α. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και α- θλητικών εξετάσεων - δοκιμασιών, το Συμβούλιο Επιλογής συντάσσει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων επιλαχόντων που κυρώνονται από τον Αρχηγό ΓΕΣ μέχρι 17 Σεπτεμβρίου β. Μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων από τον Αρχηγό ΓΕΣ, η ΔΕΠ/ΓΕΣ διαβιβάζει στη ΔΣΛ/ΓΕΣ τον πίνακα των καλουμένων προς κατάταξη ΕΠ.ΟΠ. κατά Όπλο Σώμα και ειδικότητα και κοινοποιεί αντίγραφό του στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 34 Αθήνα, τηλ ), στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1 Θεσ/νίκη, τηλ ), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: για ενημέρωση των υποψηφίων. Ομοίως οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν για τη σειρά κατάταξής τους στην ειδικότητα που δήλωσαν, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 16. Κατάταξη Επιτυχόντων. α. Από τον πίνακα καλουμένων για κατάταξη, καλούνται με διαταγή της ΔΣΛ/ΓΕΣ να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς ισάριθμοι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. β. Η κατάταξη των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα Κέντρα Κατάταξης, ανάλογα με το Όπλο Σώμα και την ειδικότητά τους. γ. Ως ημερομηνία κατάταξης καθορίζεται η 3 Οκτωβρίου 2007 και παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, προκειμένου να παρουσιασθούν όσοι εμποδίστηκαν αποδεδειγμένα από λόγους ανώτερης βίας. Η ΔΣΛ/ΓΕΣ εξουσιοδοτείται να ειδοποιήσει με επείγουσα ατομική πρόσκληση υποψηφίους ισάριθμους με όσους δεν παρουσιάσθηκαν καθόλου ή εκπρόθεσμα ή αποχώρησαν πριν από την ορκωμοσία, από τον πίνακα επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να παρουσιασθούν για κατάταξη, θεωρώντας τους αποχωρούντες ως μηδέποτε παρουσιασθέντες. Ανάκληση της αποχώρησης δεν μπορεί να γίνει.

10 10 δ. Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ε. Οι κατατασσόμενοι θα υποστούν ταχύρυθμη βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, μετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε μονάδες εκστρατείας υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας. 17. Μηχανογραφική κάλυψη διαδικασιών από ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ σε συνεργασία με ΔΕΠ και ΔΣΛ/ΓΕΣ. 18. Υποχρέωση Παραμονής στο Στρατό: α. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στο Στρατό Ξηράς, εκτός εάν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης πριν συμπληρωθεί η επταετία, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου. β. Η παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Μετά τη συμπλήρωση επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι για μονιμοποίηση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. 19. Διοικητικά και Άλλα Θέματα: α. Βαθμοί Εξέλιξη Οι Eπαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ., προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Δεκανέα και με τη συμπλήρωση οκτώ (8) σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του Επιλοχία και μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία. Οι Αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. β. Ασφάλιση (1) Οι Επαγγελματίες Οπλίτες υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη, όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Στρατού Ξηράς. Το Δημόσιο ως εργοδότης και οι ασφαλισμένοι υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται.

11 11 (2) Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ., διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών. γ. Αποζημίωση Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του (α) σχετικού δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους. δ. Υγειονομική Περίθαλψη Οι ΕΠ.ΟΠ για την υγειονομική τους περίθαλψη καλύπτονται από το Δημόσιο. Οι ίδιοι και οι οικογένειές τους δικαιούνται την ίδια νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με τους μονίμους και εθελοντές υπαξιωματικούς. ε. Ειδικότητες-Καθήκοντα μετά τη Μονιμοποίηση: (1) Μετά τη μονιμοποίηση των ΕΠ.ΟΠ είναι δυνατόν να τους απονέμεται και δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η δε απονομή αυτής πραγματοποιείται ύ- στερα από συγκεκριμένη εκπαίδευση. (2) Μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας δέκα έως δεκαπέντε ετών και ανάλογα με τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, επιτρέπεται να ανατίθενται στους ΕΠ.ΟΠ καθήκοντα διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας. 20. Διάφορα: α. Το 7ο ΕΓ/ΓΕΣ να κοινοποιήσει την περίληψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε» της παρούσας, σε εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, σε συνεχείς εκδόσεις. Επίσης με μέριμνα της Δνσης Ενημέρωσης του ΥΕΘΑ να δοθεί ευρεία δημοσιότητα του περιεχομένου της Εγκυκλίου αυτής με συνεχείς εκπομπές από τα Ραδιοφωνικά και Τηλεοπτικά δίκτυα. H Εγκύκλιος βρίσκεται και στο διαδίκτυο (Internet), στις ιστοσελίδες (sites) του ΥΠΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Δνση Στρατολογικού και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.mod.gr, και αντίστοιχα). β. Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες να α- ναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό της παραγράφου 3 της παρούσας, το περιεχόμενο της Εγκυκλίου, να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΨΜ την περίληψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε» της παρούσας και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους. Να χορηγήσουν στους υποψηφίους που υπηρετούν ΦΠ ή ΦΜ για το Τάγμα ή το Λόχο Στρατηγείου του Σχηματισμού, στον οποίο θα γίνουν οι εξετάσεις. Μετά το πέρας των εξετάσεων οι υποψήφιοι να επιστρέψουν στις Μονάδες τους. γ. Τα Στρατολογικά Γραφεία να μεριμνήσουν, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την όσο το δυνατόν ευρεία κοινοποίηση της παρούσας μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τύπο).

12 12 δ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε», παρακαλούνται για τη διανομή του στους Δήμους και Κοινότητες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. ε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την εφαρμογή της Ε- γκυκλίου αυτής, η ερμηνεία θα δίδεται από τη ΔΣΛ/ΓΕΣ. 21. Τα δικαιολογητικά όσων δεν καταταγούν, θα καταστραφούν στο τέλος του έτους 2007, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΣ. 22. Τα ΓΕΝ-ΓΕΑ/Γεν. Γραμματεία να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους. Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Τχης (Σ) Γεώργιος Χ. Κοντραφούρης Τμχης /2 ου Τμ./ΔΣΛ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α «Α» Πίνακας Ειδικοτήτων - Γραμματικών Γνώσεων ΕΠ.ΟΠ. «Β» Απαιτούμενα Δικαιολογητικά «Γ» Κριτήρια Επιλογής «Δ» Ενδεικτικός Πίνακας Κυριότερων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν τους Υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. (ο Πλήρης Πίνακας Περιλαμβάνεται στο ΠΔ 133/02) «Ε» Περίληψη Προκήρυξης

13 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΓ ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, ΕΠΥΕΘΑ από 50 ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ-ΔΙΔΥΠ... από 10 ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/ ΓΕΣ/7ο ΕΓ... 5 ΓΕΣ/ΔΙΚΕΝ... 5 ΓΕΣ/ΔΕΠ... 5 ΓΕΣ/ΔΣΛ ΓΕΑ/ΔΣΛ. 10 ΓΕΝ/ΔΣΛ 10 Σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία (επιπλέον του Πίνακα)... από 100 ΣΓ Αλεξ/πολης-Λάρισας-Σερρών από 900 ΣΓ Δυτ.Αττικής-Βέροιας-Καρδίτσας-Βόλου-Τρικάλων-Λαμίας -Κοζάνης ΣΓ Μεσολογγίου-Έδεσσας -Α Αθηνών-Πειραιά-Αττικής-Πύργου-Μυτιλήνης- Α -Β Θεσ/νίκης-Δράμας -Κομοτηνής-Ξάνθης-Καβάλας-Κατερίνης... από ΓΣΝΑ Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών ΓΣΝΕ Επιτροπή Απαλλαγών ΙΙΙ ης ΤΑΞΥΠ ΓΣΝ Επιτροπή Απαλλαγών Δ ΣΣ ΓΣΝ Επιτροπή Απαλλαγών 1 ης Στρατιάς. 5 Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Αθηνών Οδός Σόλωνος 34 Αθήνα Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Βορείου Ελλάδος Οδός Βασ.Γεωργίου Θεσ/νίκη Πύλη Μεσογείων Στρατοπέδου ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΕΝ/Γεν. Γραμματεία - ΓΕΑ/Γεν. Γραμματεία (για ενημέρωση των μονάδων ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα)..... από 250 Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/ Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ , Αθήνα 50 Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πειραιώς 33 - Αθήνα Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού Ξηράς Ακαδημίας και Χαριλ.Τρικούπη 18Α - ΤΚ Αθήνα Ένωση Αποστράτων Αξκών Ναυτικού Παπαρηγοπούλου 2 - Πλ. Κλαυθμώνος - ΤΚ Αθήνα 50 Ενωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας Χαλκοκονδύλη 5 - ΤΚ Αθήνα Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Λυκαβηττού 1γ - ΤΚ Αθήνα ΟΑΕΔ/Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πειραιώς 52 - ΤΚ Αθήνα ΟΑΕΔ/Δνση Εκπαιδεύσεως - Ταχ. Θυρίδα 70017/ Εθνικό Ιδρυμα Νεότητος, Φιλελλήνων 3 Αθήνα Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Πλατεία Ελευθερίας 22, Μεταξουργείο, Αθήνα Γενική Δνση Τύπου Ζαλοκώστα 3 - ΤΚ Αθήνα Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πειραιώς 33 - ΤΚ Αθήνα Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

14 14 Πινδάρου 6 - ΤΚ Αθήνα 20 Γραμματεία Βουλής των Ελλήνων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών Κηφισίας ΤΚ Αποδέκτες Πίνακα «Γ» (Γ6100, Γ6200,Γ6300)... από 10 Αποδέκτες Πίνακα«Γ»(Γ6400,Γ6500,Γ6600 ΜΟΝΟ το Παράρτημα «Δ») από 1

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Υπ αριθμ. 41/2007 ΕΔΥΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο 30 Mαρ 2007 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠ.ΟΠ. - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΠΛΟ ΣΩΜΑ 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠ.ΟΠ. (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Α.Κ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΠΖ) 9001 Πλήρωμα ερπυστριοφόρων ΠΖ(Ι1) 160 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου Υπηρέτης ελαφρού οπλισμού- πολυβόλων-πυροβόλων ΠΖ (Ι1) 300 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΠΖ(Ι1) 200 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Υπηρέτης όλμων ΠΖ(Ι1) 160 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Α κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου) ή ΤΕΣ Ηλεκτρολογικού τομέα στην ειδικότητα Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου β. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΠΖ (I1-Ι2) 15 φοιτήσεως στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου). γ. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων-Οχημάτων.

16 Α.Κ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας) Τεχνίτης ερπυστριοφόρων οχημάτων ΠΖ (I1-Ι2) Τεχνίτης Α-Τ Κ/Β βλημάτων όπλων ΠΖ (I1-Ι2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Α κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ Μηχανολογικού τομέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκινήτου. β. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Μηχανολογίας. γ. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχημάτων. δ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Μηχανολογίας ή Οχημάτων. α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών). β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρονικής. γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού Υπηρέτης πολυβόλων-πυροβόλων ΕΔ (I1) * 30 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΕΔ (I1)* 30 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Υπηρέτης όλμων ΕΔ (I1)* 25 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Ειδικών αποστολών ΕΔ (I1)* 70 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Τυφεκιοφόρος ΕΔ (I1)* 30 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Νοσοκόμος καταδρομών ΕΔ (I1)* 5 α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Υγείας και Πρόνοιας στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή) ή ΤΕΛ τμήματος Νοσηλευτικής και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών της ομάδας Υγείας στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Τραυματιολογίας ή Νοσηλευτικής ΜΕΘ ή Ειδικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου και να είναι κάτοχος αδείας επαγγέλματος για τις ειδικότητες αυτές ή ΙΕΚ του ΕΚΑΒ Διασωστών - Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

17 Α.Κ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 9063 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΕΔ (I1)* Μάγειρας ΕΔ (I1)* 5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Α κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Συσκευών και Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΣ Ηλεκτρονικού τομέα. β. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών). γ. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή του τομέα - κλάδου Πληροφορικής -Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και Δικτύων. δ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ. ε. Απόφοιτος ΑΕΙ με πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Α κύκλου (Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου) ή ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελμάτων στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. β. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου). γ. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Τουρισμού - Μεταφορών της ομάδας Τροφίμων στην ειδικότητα Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή Βοηθού Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΘ) 9101 Πλήρωμα αρμάτων ΤΘ (Ι1) 120 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.

18 Α.Κ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ικανότητας) ΘΕΣΕΩΝ 9102 Πλήρωμα ερπυστριοφόρων ΤΘ (I1) 20 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου Υπηρέτης Α/Τ όπλων ΤΘ (I1) 20 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Υπηρέτης όλμων ΤΘ (I1) 20 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Τεχνίτης πύργου αρμάτων - ερπυστριοφόρων οχημάτων ΤΘ (I1) Τεχνίτης σκάφους ερπυστριοφόρων οχημάτων-αρμάτων ΤΘ (I1) Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΤΘ (I1-Ι2) α. Απόφοιτος ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή του τομέα Ηλεκτρολογίας στην ειδικότητα Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τομέα ή Ε- νιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής. β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρονικής. γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού. δ. Απόφοιτοι ΑΕΙ με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ. α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου(υπεπθ του τομέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Μηχανολογίας. β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχημάτων. γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Μηχανολογίας ή Οχημάτων. α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Α κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τριετούς φοιτήσεως στην ειδικό- Τητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή ΤΕΣ Μηχανολογικού τομέα στην ειδικότητα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανών Αυτοκινήτου. β. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Μηχανολογίας στην ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη ΜΕΚ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Μηχανολογίας. γ. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Μηχανολογίας στην ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχημάτων. δ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Μηχανολογίας ή Οχημάτων.

19 Α.Κ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (ΠΒ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Υπηρέτης MLRS ΠΒ (I1) και κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/ Υπηρέτης Α/Α πυρκού ΠΒ(Ι1) 56 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. Πυροβολητής Κ/Β ΧΩΚ-ΤΟR M Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. Χειριστής φορτωτή OSA-Α/Κ ΠΒ(Ι1) Χειριστής οργάνων ελέγχου πυρός 35 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων 9159 Α/Α Κ/Β ΠΒ (Ι1) και κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003. Τεχνικός βoηθός παρατηρητή Απόφοιτοι τουλάχιστον Eνιαίου Πολυκλαδικού ή Γενικού Λυκείου ΠΒ (I1-Ι2) Χειριστής μετεωρολογικών μηχανημάτων- πινακίδας ήχου-λάμψης ΠΒ (Ι1-Ι2) Τεχνίτης ραντάρ και συστημάτων δνσεως πυρός (24 G) ΠΒ (Ι1-Ι2) 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον Eνιαίου Πολυκλαδικού ή Γενικού Λυκείου. 22 α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τομέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή του τομέα - κλάδου Πληροφορικής -Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και Δικτύων. γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ. δ. Απόφοιτος ΑΕΙ με πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

20 Α.Κ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Με την προβλεπόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας) Τεχνίτης ουλαμού πυρός (24 C) ΠΒ (Ι1-Ι2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΧ) 9202 Oδηγός τροχοφόρων ΜΧ (Ι1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 17 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α. Απόφοιτοι ΤΕΕ Β κύκλου (ΥΠΕΠΘ του τομέα Ηλεκτρονικής στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Σχολών ΟΑΕΔ τετραετούς φοιτήσεως στην ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών) ή ΤΕΛ Ηλεκτρονικού τομέα ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με πτυχίο του κλάδου Ηλεκτρονικής. β. Απόφοιτοι ΙΕΚ του τομέα - κλάδου Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών της ομάδας Ηλεκτρονικών στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή του τομέα - κλάδου Πληροφορικής -Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων στην ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ Επικοινωνιών και Δικτύων. γ. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ. δ. Απόφοιτος ΑΕΙ με πτυχίο Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. 10 Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου Σκαπανέας - ναρκαλιευτής ΜΧ (I1) 20 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων Χειριστής μηχανημάτων ΜΧ (I1) 70 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου Σκαπανέας - Ηλεκτρολόγος MX (I1-Ι2) 15 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων Σκαπανέας - Υδραυλικός MX (I1-Ι2) 15 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υ- δραυλικού Σκαπανέας - Κτίστης ΜΧ (I1-Ι2) 5 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου Σκαπανέας -Ξυλουργός ΜΧ (I1-Ι2) 5 Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (ΔΒ)

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα