Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους"

Transcript

1 Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικοί Επιστήµονες: Βούλγαρη Θεοδώρα, Καµένου Ειρήνη Ιούνιος 2014 Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: /31361/2014 Προς τον 1. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κύριο Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη 2. Υπουργό Οικονοµικών κύριο Γκίκα Χουρδούβελη 3. Υπουργό ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κύριο Βασίλειο Κικίλια ΠΟΡΙΣΜΑ Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το αρ.103 παρ.9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, εξέτασε σηµαντικό αριθµό αναφορών πολιτών µε αντικείµενο την αδυναµία τους να απαλλαγούν από τα βάρη οχηµάτων τα οποία δεν τελούν πλέον υπό την κατοχή τους και συντάσσει το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρµοδίως. 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ_- ΙΣΤΟΡΙΚΟ Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη κατά οφειλής τους από τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων, για έτη κατά τα οποία τα οχήµατα δεν τελούσαν υπό την κατοχή τους. Συγκεκριµένα, οι αναφερόµενοι διαπίστωσαν, αφού έλαβαν τη σχετική ατοµική ειδοποίηση από τη.ο.υ., ότι εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ιδιοκτήτες οχηµάτων τα οποία όµως πλέον δεν κατέχουν για διάφορους λόγους. Ζήτησαν λοιπόν την αρωγή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να µην συνδέονται στο εξής µε αυτά, αλλά και να απαλλαγούν από το χρέος που τους καταλογίστηκε. Οι υποθέσεις µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες : (α) Πώληση του οχήµατος και παράδοσή του στον αγοραστή χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης: Ο νέος κάτοχος του οχήµατος, παρά την από προβλεπόµενη από νόµο υποχρέωσή του - και ενδεχοµένως σχετική εξουσιοδότηση από τον πωλητή - δεν ακολούθησε τη διαδικασία µεταβίβασης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου παρέµειναν στο όνοµα του αναφερόµενου. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, ο εντοπισµός του αγοραστή είναι ανέφικτος ή ιδιαιτέρως δυσχερής (µη φύλαξη από τον πωλητή των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή, θάνατος ή µετοικεσία του αγοραστή, ή διακοπή εργασιών εταιρίας εµπορίας µεταχειρισµένων οχηµάτων) ( /2013, /2014, /2014, /2013, /2013, /2013, /2013, /2012). (β) Καταστροφή του οχήµατος στο παρελθόν (πυρκαγιά - τροχαίο ατύχηµα παράδοση του προς ανακύκλωση ανταλλακτικά κ.ο.κ.) χωρίς να ακολουθήσει διαγραφή αυτού από τα Μητρώα. Οι ιδιοκτήτες συνήθως αποδέχονται ότι αµέλησαν να προβούν στις νόµιµες διαδικασίες. Σε ορισµένες πάντως περιπτώσεις ισχυρίζονται ότι η σχετική δήλωση διαγραφής δεν καταχωρήθηκε από την αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών ή ότι τα στοιχεία κυκλοφορίας παραδόθηκαν σε οικονοµική υπηρεσία χωρίς να υπάρξει σχετική καταχώρηση στο βιβλίο των ακινησιών (168523/2013, 18410/2013, /2013, /2013, /2014). Ενίοτε, το ζήτηµα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο, όταν τα οχήµατα παραδόθηκαν σε αγοραστή και εν συνεχεία καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν από αυτόν χωρίς να πραγµατοποιηθεί καµία διοικητική διαδικασία (173309/2013, /2013). Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αριθµοί πρωτοκόλλου αναφορών παρατίθενται ενδεικτικά και το πλήθος τους δεν αντιπροσωπεύει τον αριθµό των σχετικών - υπό διερεύνηση ή αρχειοθετηµένων- υποθέσεων που έχουν περιέλθει στην Αρχή µε παρόµοιο περιεχόµενο. Το ζήτηµα ανέκυψε σε όλη του την έκταση, µετά από πρόσφατο έλεγχο του Υπουργείου Οικονοµικών στα αρχεία πληρωµών τελών κυκλοφορίας της τελευταίας εικοσαετίας. Οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες πριν προβούν σε ταµειακή βεβαίωση, κάλεσαν εγγράφως τους ιδιοκτήτες οχηµάτων για τους οποίους προέκυψε σχετική οφειλή να προσκοµίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας είτε δεν οφείλονται είτε έχουν ήδη καταβληθεί. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σε µεγάλο ποσοστό των εν λόγω περιπτώσεων (α) τα οχήµατα έχουν ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας που ανάγεται σε εικοσαετία ή τριακονταετία, διάστηµα που ενδεχοµένως υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου και (β) τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία περιγράφονται στις αναφορές (αγοραπωλησία 3

4 καταστροφή οχήµατος) έλαβαν χώρα προ δεκαετίας ή και δεκαπενταετίας, µε αποτέλεσµα η διακρίβωση αυτών να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Οι πολίτες πριν προσφύγουν στην Αρχή, εξέθεσαν το ζήτηµα και ζήτησαν την συνδροµή των αρµοδίων.ο.υ. και των ιευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την επίλυση του προβλήµατός τους. Οι υπηρεσίες τούς πληροφόρησαν για τις διαδικασίες µεταβίβασης και διαγραφής οχηµάτων, αλλά και για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της µεταβίβασης µέσω καταδίκης του αγοραστή σε δήλωση βούλησης (διαδικασία του άρθρου 946 ΚΠολ ). Ωστόσο, αρκετές φορές, λόγω της ιδιαιτερότητας ορισµένων περιπτώσεων που ωστόσο εµφανίζονται συχνά στην πράξη (π.χ. µη φύλαξη από τον πωλητή των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή), η ιοίκηση δεν ήταν σε θέση να υποδείξει στους πολίτες τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβούν ώστε να αποσυνδεθούν πλήρως από το όχηµα ή τουλάχιστον να απαλλαγούν από το φορολογικό βάρος αυτού. Συγκεκριµένα, αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης κατά του αγοραστή, στην ιδιαίτερα συνηθισµένη στην πράξη περίπτωση που ο πωλητής δεν έχει φυλάξει, λόγω και της παρόδου µεγάλου χρονικού διαστήµατος, τα στοιχεία ταυτότητας του αγοραστή, δεν είναι δυνατή. Συχνά, επίσης, γεγονότα όπως η αλλαγή διεύθυνσης ή ο θάνατος του αγοραστή, περιπλέκουν το ζήτηµα, δηµιουργώντας το πρόσθετο βάρος στον ιδιοκτήτη να προβεί σε αναζητήσεις προσώπων ή κληρονόµων (ή να αναγκαστεί να ακολουθήσει τη δαπανηρή διαδικασία κατάθεσης αγωγής κατά προσώπων αγνώστου διαµονής, η οποία, ωστόσο, τελικά δεν διασφαλίζει ότι θα αναγραφεί στα µητρώα οχηµάτων ο πραγµατικός τελικός κάτοχος του οχήµατος). Οµοίως, βάσει του Π.. 116/2004, δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί διαγραφή των αυτοκινήτων από τα µητρώα εφόσον δεν υφίσταται πιστοποιητικό καταστροφής αυτών από κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης (µάλιστα, ακόµα και όταν η καταστροφή του οχήµατος έλαβε χώρα πριν την ισχύ του διατάγµατος). Επίσης, οι αναφερόµενοι δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης αναγκαστικής ακινησίας προκειµένου να απαλλαγούν στο εξής από τα τέλη κυκλοφορίας, διότι οι.ο.υ., σε συµµόρφωση µε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, απαιτούν αυτή να συνοδεύεται από συγκεκριµένα αποδεικτικά έγγραφα (όπως λ.χ. αποδεικτικό καταστροφής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ότι έχει καταγγελθεί κλοπή σχηµατίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα σε περιπτώσεις κλοπής, καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης, κατάσχεσης, κ.ο.κ.). Επειδή ωστόσο η µη ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης οχήµατος δεν συνιστά κλοπή ή υπεξαίρεση, δεν δύνανται οι πωλητές ιδιοκτήτες να προσκοµίσουν τέτοια αποδεικτικά έγγραφα. 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.2093/1992 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του νόµου 2214/94, τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/ «1. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις του άρθρ.18 του Ν.2367/53 (ΦΕΚ 82 Α'), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης.τα ανωτέρω οχήµατα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας, για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/53 (ΦΕΚ 82 Α') για ολόκληρο το έτος» 4

5 Το άρθρο 22 του νόµου 2367/53, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του 10 του αν. νόµου 154/1967 προβλέπει υποχρέωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που τελεί σε κατάσταση ακινησίας να υποβάλει στον οικονοµικό έφορο σχετική δήλωση να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος και να δηλώσει τη θέση στάθµευσης αυτού. Περαιτέρω δε σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου χωρεί έκπτωση των τελών κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου για λόγους ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού. Λόγοι ανωτέρας βίας, νοούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας για λόγους που ανάγονται στην προσωπική κατάσταση του κατόχου του αυτοκινήτου ή στην πραγµατική κατάσταση του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού 2. ιαγραφή των αυτοκινήτων από τα µητρώα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά την ισχύ του Π 116/2004, γίνεται µε βάση τη διαδικασία του άρθρου 8 3 του προεδρικού διατάγµατος, µόνο κατόπιν παράδοσης του αυτοκινήτων σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης και δυνάµει πιστοποιητικού καταστροφής που εκδίδεται από αυτό. Για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα, βάσει του άρθρο 9του π.δ 4., η διαδικασία παράδοσης και διαγραφής λαµβάνει χώρα από τους ήµους. Πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ., οριστική διαγραφή των αχρηστευθέντων ή διαλυµένων οχηµάτων ελάµβανε χώρα µε βάση την ΥΑ Α 10852/754/2002 που προέβλεπε υποχρέωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία µεταφορών εντός δύο µηνών από το χρόνο που επήλθε το γεγονός 5. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιβατικών οχηµάτων και µοτοσικλετών σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας, τελείται µόνο κατόπιν µεταβίβασης της κυριότητας αυτού (σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 του νόµου 722/77, όπως 2 «1.Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήµατος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαµήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον αρµόδιον Οικον. Εφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν' αναφέρωνται λεπτοµερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθµεύσεως του ακινητούντος οχήµατος (πόλις, οδός, αριθµός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαµβάνεται υπ' όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 6. Εξαιρετικώς διαφυλαττοµένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 6 του Ν /1958, χωρεί έκπτωσιν των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού. Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειµένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι άς δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ'ανωτέρω οριζοµένης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγοµένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγοµένων εις την πραγµατικήν κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού» 3 «2. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σηµεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. 23) του παρόντος. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση παραλαβής..2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, εφόσον υπάρχουν, από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ η οποία ενηµερώνει σχετικά τις αρχές Ασφαλείας της περιοχής. 4 «1) H αρµόδια Υπηρεσία του οικείου ήµου ή της Κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειµµένα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειµµένο. 3) Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ήµου ή της Κοινότητας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο εν λόγω ήµος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σε περίπτωση αχρηστεύσεως (καταστροφής) ή διαλύσεως αυτοκινήτου οχήµατος ή µοτοσικλέτας ή ρυµουλκούµενου, υποβάλλεται αίτηση του κυρίου και κατόχου αυτού, στη νοµαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην αίτηση αναγράφεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (αχρήστευση, διάλυση ή καταστροφή). Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) µηνών από το χρόνο που επήλθε το γεγονός. 5

6 τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του νόµου 2753/99) 6, µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών που καταχωρείται µε ευθύνη τους στην άδεια κυκλοφορίας, ενώπιον του αρµοδίου υπάλληλου της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο πωλητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε το όχηµα από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η παραπάνω διαδικασία. 7 Σύµφωνα δε µε το άρθρο 2, παρ.1 του νόµου 722/77 η άδεια κυκλοφορίας αποτελεί τίτλο κυριότητας του οχήµατος 8. Ο εφοδιασµός του νέου κατόχου του οχήµατος µε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του, εντός µηνός από την απόκτηση του, αποτελεί υποχρέωσή του, µε βάση το άρθρο 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 9. Η παράλειψή του να ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία τιµωρείται σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο (ποινικές κυρώσεις - ακινητοποίηση του οχήµατος µε την αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας) αλλά και το άρθρο 8 του ν. 1146/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού έλαβε υπόψη του την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ενηµέρωσε εγγράφως τους αναφερόµενους πολίτες για το νοµοθετικό πλαίσιο περί δήλωσης ακινησίας, διαγραφής και µεταβίβασης των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. Επίσης τους επεσήµανε ότι η ιοίκηση υποχρεούται να καταλογίσει στους ιδίους τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον παραµένουν νόµιµοι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε ζήτηµα καθυστέρησης στην αναζήτηση ανεξόφλητων τελών παρελθόντων ετών στο Υπουργείο Οικονοµικών καθώς αυτή ήγειρε πληθώρα ζητηµάτων Οι µεταβιβάσεις της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχηµάτων του παρόντος άρθρου συντελείται µε έγγραφη συµφωνία των µερών, η οποία καταχωρείται µε ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Ο αρµόδιος υπάλληλος της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της µεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος που µεταβιβάστηκε και αµέσως, µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος ΟΝ - LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. 3 Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν /1972 (ΦΕΚ 84/Α'), o πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την προηγούµενη παράγραφο µεταβίβαση δεν έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συµβεβαιώνονται, µε εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονοµιάς, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής» 7 Βλέπε επίσης και Ν /72 : Περί τρόπου µεταβιβάσεως εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλεττών 8 1. Η κατά τας κειµένας διατάξεις χορηγουµένη άδεια κυκλοφορίας διά τα κατά το προηγούµενον άρθρον αυτοκίνητα οχήµατα, της οποίας ο τύπος θέλει καθορισθή κατά το άρθρ.5 του παρόντος, αποτελεί τίτλον κυριότητος 9 «1.Κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήµατος, ως και κατά τη µεταβολή των αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, µετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρµόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες.2.αν διαπιστωθεί, από αρµόδιο όργανο, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στην κατά το άρθρο 8 παρ. 3 προβλεπόµενη απόφαση, αφαιρούνται η άδεια και πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας οχήµατος, οι οποίες επιστρέφονται µετά την έκδοση νέας άδειας, κατά τα οριζόµενα πιο πάνω.3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση ενός (1) µέχρι τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ» 10 «1.Κύριοι, νοµείς ή κάτοχοι αυτοκινήτων οχηµάτων ή µοτοσυκλεττών, µη συµµορφούµενοι προς τας υπό των διατάξεων του παρόντος, προβλεποµένας υποχρεώσεις των, τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος». 11 «.. Η πρακτική του Υπουργείου Οικονοµικών να προβαίνει σε βεβαίωση τελών κυκλοφορίας αναδροµικά για την τελευταία εικοσαετία έχει ως αποτέλεσµα να συσσωρεύονται φορολογικά βάρη στους οφειλέτες, αλλά και να εγείρονται ζητήµατα αδυναµίας απόδειξης ότι η οφειλή έχει εξοφληθεί. Με έγγραφό του προς τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων ο Συνήγορος επανήλθε στο θέµα (βλ. και Ετήσια έκθεση Αµοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ , σ. 34) και υποστήριξε πως, 6

7 Πάρα ταύτα, η Αρχή εκτίµησε ότι (α) δεν είναι δυνατόν οι αναφερόµενοι να φέρουν εσαεί τα βάρη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός οχήµατος (β) τίθεται ζήτηµα δηµοσίας τάξης και ασφάλειας καθώς -σε πολλές από τις εξέταση περιπτώσεις- η ιοίκηση δεν έχει καταχωρήσει στα αρχεία της τον πραγµατικό κάτοχο των οχηµάτων, ήτοι το πρόσωπο που ευθύνεται για τυχόν παραβάσεις και παράνοµες πράξεις στις οποίες δύναται να εµπλακούν τα οχήµατα αυτά. Προέβη λοιπόν σε σειρά ενεργειών Ειδικότερα: που στόχο είχαν την επίλυση του ζητήµατος. - Επεσήµανε στους αναφερόµενους, στις περιπτώσεις όπου ήταν γνωστή η ταυτότητα του νέου κατόχου, ότι οφείλουν να επιλύσουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν µέσω της δικαστικής οδού. - Εξέτασε αρκετές φορές το ενδεχόµενο να µην έχει καταχωρηθεί από αµέλεια των υπαλλήλων η υποβληθείσα δήλωση ακινησίας, οριστικής διαγραφής ή µεταβίβασης στα µηχανογραφηµένα αρχεία του Υπουργείου Οικονοµικών και Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων (κατά κανόνα, χωρίς αποτέλεσµα). - Έθεσε το ζήτηµα της δηµόσιας ασφάλειας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Συγκεκριµένα µε το έγγραφό του µε αρ. πρωτ /21798/ κάλεσε τη ιοίκηση της Ελληνικής Αστυνοµίας να καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να λαµβάνουν χώρα από την πλευρά των πολιτών που προέβησαν σε πώληση οχηµάτων και των αστυνοµικών αρχών, σε περιπτώσεις που ο αγοραστής - νέος κάτοχος των οχηµάτων παραλείπει να προβεί σε µεταβίβαση και να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του. Πρότεινε παράλληλα, την καταχώρηση των οχηµάτων που εµπίπτουν σε αυτή την περίπτωση, στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου και την υποβολή σχετικής δήλωση από τον φερόµενο ιδιοκτήτη στο «Βιβλίο Αδικηµάτων, Συµβάντων, Συλλήψεων, Συστάσεων και Παραπόνων» της Ελληνικής Αστυνοµίας, ότι ο ίδιος έχει αποξενωθεί πλήρως από το όχηµα και ότι αυτό κυκλοφορεί κατά παράβαση του άρθρου 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των διατάξεων του ν. 1146/1972, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός του από τις αρµόδιες αρχές και η επιβολή των από το νόµο προβλεποµένων κυρώσεων. - Εξέθεσε αναλυτικά το πρόβληµα και τις συνέπειες αυτού στη Γενική ιεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και την Γενική ιεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών (υπ αρ /21798/ έγγραφο). Τόνισε ότι απαιτείται άµεση λήψη µέτρων που αποσκοπούν στη διοικητική επίλυση του ζητήµατος τόσο για λόγους ορθής εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας όσο και κατ επιταγή της αρχής της χρηστής διοίκησης. Πρότεινε να εκλαµβάνεται η αποξένωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος από την κατοχή αυτού ως λόγος αναγκαστικής ακινησίας, να «δεσµεύονται» τα οχήµατα αυτά στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Μεταφορών ως οχήµατα µε «αµφισβητούµενο ιδιοκτήτη» και να συσταθεί ειδική επιτροπή, µε αντικείµενο την εξέταση των περιπτώσεων ιδιοκτητών οχηµάτων, το φυσικό αντικείµενο των οποίων δεν υφίσταται. Επεσήµανε παράλληλα την αναγκαιότητα καθορισµού µέσων απόδειξης της πραγµατικής κατάστασης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, µεταξύ των οποίων θα µπορούσαν µολονότι πρόσφατη υπουργική απόφαση1 προβλέπει υποχρέωση οι αποδείξεις καταβολής των τελών κυκλοφορίας να φυλάσσονται µόνο για πέντε έτη, στην πράξη οι πολίτες φέρουν το βάρος απόδειξης καταβολής των τελών της τελευταίας εικοσαετίας. Παράλληλα, οι σύνθετες διαδικασίες ενηµέρωσης των µηχανογραφηµένων αρχείων πληρωµών από τις τράπεζες και τις ΟΥ παρουσιάζουν αυξηµένο ενδεχόµενο σφάλµατος, ενώ τίθεται και ζήτηµα παρέλευσης της προβλεπόµενης αποσβεστικής προθεσµίας για ταµειακή βεβαίωση της οφειλής» ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 σελ 59 7

8 να είναι βεβαίωση αστυνοµικής αρχής περί υποβολής δήλωσης περί παράνοµης κυκλοφορίας οχήµατος ή και ένορκη βεβαίωση. 4. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ιεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων, δεν απεδέχθη τις προτάσεις της Αρχής. Συγκεκριµένα, απήντησε (αρ. πρωτ. ΤΕΦ / έγγραφο) ότι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της µεταβίβασης του οχήµατος µε την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας, δεν δύνανται να στοιχειοθετήσουν λόγο αναγκαστικής ακινησίας, µε µόνο στοιχείο την όποια υπεύθυνη δήλωση ή και ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος περί των πραγµατικών περιστατικών. Το γεγονός της µη φυσικής κατοχής του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του θα πρέπει να διαπιστώνεται δια δικαστικής αποφάσεως, προκειµένου να µην εµπλακεί η ιοίκηση σε ιδιωτική διαφορά. Τέλος, η υπηρεσία θεωρεί σκόπιµο να ενηµερωθεί περί ενδεχόµενης καταχώρησης του οχήµατος στην Εθνική Βάση εδοµένων µε τα οχήµατα από τα οποία έχουν αποξενωθεί (φυσικά) πλήρως οι ιδιοκτήτες, για την ορθότερη διαχείριση των εξεταζόµενων περιπτώσεων και µέχρι την έκδοση την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έγιναν επίσης αποδεκτές από τη Γενική ιεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Η υπηρεσία απήντησε ότι η διαδικασία µεταβίβασης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2753/53. Οποιαδήποτε απόκλιση από την ισχύουσα και νοµοθετηµένη διαδικασία µεταβίβασης οχήµατος θα στρεβλώσει τη διαδικασία, µε συνέπεια να πραγµατοποιούνται συναλλαγές για την κυριότητα οχηµάτων δίχως τη γνωστοποίηση αυτών στις δηµόσιες αρχές. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία οριστικής διαγραφής, επεσήµανε ότι µετά την ισχύ του Π 116/04, αυτή δύναται να διενεργηθεί δυνάµει του πιστοποιητικού καταστροφής που εκδίδεται από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Πριν την ισχύ του ως άνω προεδρικού διατάγµατος οι αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών Α 10852/754/2002 και Α 80410/5610/2001 όριζαν υποχρέωση υποβολής αίτησης διαγραφής εντός δύο µηνών από το χρόνο αχρηστεύσεως ή διαλύσεως του αυτοκινήτου οχήµατος ή µοτοσικλέτας Επίσης, η υπηρεσία έκρινε ότι δεν είναι εφικτή η δηµιουργία επιτροπής µε αντικείµενο της εξέταση των εν λόγω περιπτώσεων, καθώς όχι µόνο δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τα οχήµατα αυτά, αλλά και γιατί δεν µπορεί να εµπλέκεται η ιοίκηση σε ιδιωτικές διαφορές (αρ. πρωτ /3292/ ). Αντιθέτως, το Υπουργείο ηµοσίας Τάξης, αντελήφθη το µέγεθος του προβλήµατος και αποδέχθηκε τα διαλαµβανόµενα στο έγγραφο της Αρχής (αρ. πρωτ /14/418894/ ). Αποβλέποντας λοιπόν στην τήρηση του δηµοσίου συµφέροντος για να αντιµετωπίσει το ζήτηµα προέβη ταχύτατα πρέπει να σηµειωθεί- σε τροποποίηση συµπλήρωση της Κανονιστικής ιαταγής 2/1985 «Απολεσθέντα ανευρεθέντα κλαπέντα αντικείµενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγµάτων». Έτσι, µε την απόφαση αρ. πρωτ. 3005/4/1-κ/ Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, η παράγραφος 8 του άρθρου 15 της Κ 2/1985, αντικαταστάθηκε ως εξής : «Επίσης, ίδιες ενέργειες, όπως στην κλοπή και ανεύρεση των οχηµάτων, γίνονται α) (β) στις περιπτώσεις αλλαγής κατόχου οδικού οχήµατος και µεταβολής των αναγραφοµένων κυρίων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την έκδοσης νέας άδειας από τις αρµόδιες αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 89 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)». Ακολούθησε η εγκύκλιος µε αρ. πρωτ /14/418894/ µέσω της οποίας δόθηκαν εντολές στις αστυνοµικές υπηρεσίες, ώστε σε περιπτώσεις αλλαγής κατόχου οδικού οχήµατος χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόµενη από τον Κ.Ο.Κ. διαδικασία µεταβολής των αναγραφοµένων κυρίων 8

9 στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας, να προβαίνουν στις ίδιες ενέργειες µε αυτές που τελούνται σε περιπτώσεις «κλοπής», «ανεύρεσης» οδικών τροχαίων ατυχηµάτων µε εγκατάλειψη οχήµατος, ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός τους και η επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. Συνεπώς, πλέον η «δήλωση µη µεταβίβασης οχήµατος» που υποβάλλεται στις αστυνοµικές αρχές από τους πωλητές - ιδιοκτήτες αυτών καταχωρείται στην Εθνική Βάση εδοµένων και τα οχήµατα αυτά αναζητούνται από τις αστυνοµικές αρχές. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες οχηµάτων που παρέδωσαν τα οχήµατά τους σε νέο κάτοχο, ο οποίος δεν εφοδιάστηκε µε νέα άδεια κυκλοφορίας ή αµέλησαν να προβούν σε διαγραφή αυτών µετά από καταστροφή είναι ποικίλες και ιδιαίτερα επαχθείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραπάνω πολίτες : (α) επωµίζονται όλα τα φορολογικά βάρη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός οχήµατος (τέλη κυκλοφορίας, τεκµαρτή δαπάνη συντήρησης κ.ο.κ.) (β) ενδέχεται να εµπλακούν σε δικαστικούς αγώνες ή να τους καταλογιστούν διοικητικά πρόστιµα -σε περίπτωση που τα οχήµατα εξακολουθούν κυκλοφορούν-διότι : (α) ο ιδιοκτήτης ζηµιογόνου αυτοκινήτου φέρει αντικειµενική ευθύνη περί αυτού (άρθρο 4 του Ν. ΓπΝ/4-5 εκ. 1911) 12 (β) εκθέσεις παραβάσεων του ΚΟΚ περί στάθµευσης, απουσία του οδηγού, καταλογίζονται στον ιδιοκτήτη του οχήµατος ενώ αυτές που βεβαιώνονται βάσει του αριθµού κυκλοφορίας, αποστέλλονται στον ίδιο 13 (γ) ως ιδιοκτήτες ανασφαλίστων οχηµάτων, αναµένεται να αντιµετωπίσουν ζήτηµα µε την εφαρµογή του νόµου 4141/ , (δ) εξωθούνται σε µη νόµιµες ενέργειες για την επίλυση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν καθώς -όπως ισχυρίζονται- ότι τους έχει προταθεί ως λύση (α) υποβολή δήλωσης κλοπής του οχήµατος και µήνυσης κατ αγνώστου προκειµένου να γίνει εν συνεχεία αποδεκτή δήλωση αναγκαστικής ακινησίας από την οικονοµική υπηρεσία (β) έκδοσή νέων στοιχείων κυκλοφορίας λόγω απώλειας και ακολούθως δήλωση εκούσιας ακινησίας µε ψευδή δήλωση περί της θέσης στάθµευσης του οχήµατος. Τέλος, αλλοιώνεται η εικόνα του στόλου των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα οχηµάτων καθόσον αυτοκίνητα είκοσι ή τριάντα ετών που έχουν καταστραφεί προ πολλού, παραµένουν καταχωρηµένα ως σε κυκλοφορία στο Μητρώο αυτοκινήτων των Υπουργείων Οικονοµικών και Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων. Η διαγραφή αυτών δεν είναι δυνατή και αν δεν υπάρξει νοµοθετική πρόβλεψη, θα παραµένουν στα αρχεία της ιοίκησης ως εν κινήσει επ αόριστον. 12 «ια πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά την λειτουργίαν του ζηµίαν προς τρίτους ενέχεται εις αποζηµιώσεις ο τε οδηγός και ο κατά το αρθ. 2 κάτοχος ο δε ιδιοκτήτης εν η περιπτώσει είναι τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος ενέχεται µόνον µέχρι της αξίας του αυτοκινήτου, το οποίον παραχωρών εις το ζηµιωθέν πρόσωπον, δύναται κατά την κρίσιν του δικαστηρίου να απαλλαχθή κατά πάσης άλλης αποζηµιώσεως. Πλειόνων κατόχων ή ιδιοκτητών του αυτοκινήτου η ευθύνη κανονίζεται κατά το αρθ. 9 του παρόντος Νόµου» 13 ΥΑ ΟΙΚ.21504/2601/2007, ΦΕΚ Β 623/ Με τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 26 του νόµου 4141/2013 στο Π 237/86, προβλέπεται εντοπισµός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων, µε ζεύξη των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων, της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπηρεσιών που νοµιµοποιούνται να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας. Ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήµατος θα καλείται εγγράφως να ασφαλίσει το όχηµα και, ενδεχοµένως, του επιβάλλονται κυρώσεις. 9

10 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη προκύπτει ότι τα Υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Οικονοµικών, δεν προτείνουν λύση για την πλειοψηφία των υποθέσεων που εξετάστηκαν από την Αρχή. Έτσι, οι αναφερόµενοι (όπως και οι κληρονόµοι αυτών), θα φέρουν εσαεί το φορολογικό βάρος, την αστική ευθύνη και λοιπές υποχρεώσεις αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών που πλέον δεν κατέχουν.. Ενόψει των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τα εξής : Α) Εξέταση των περιπτώσεων των οχηµάτων που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν χωρίς να διαγραφούν, από Ειδική Επιτροπή. Με τη σύσταση της Επιτροπής, θα δοθεί στους αναφερόµενους η δυνατότητα εντός συγκεκριµένου χρονικού περιθωρίου να παρουσιάσουν στη ιοίκηση τα αποδεικτικά στοιχεία που ενδεχοµένως έχουν στην διάθεσή τους (π.χ. βεβαιώσεις ασφαλιστικής εταιρίας, αποσπάσµατα από βιβλίο συµβάντων αστυνοµικής αρχής) προς τεκµηρίωση των ισχυρισµών τους. Η επιτροπή θα έχει την αρµοδιότητα έγκρισης της οριστικής διαγραφή των οχηµάτων (ή εναλλακτικά καταχώρησης τους σε ειδικό µητρώο) ώστε να ακολουθήσει απαλλαγή του ιδιοκτήτη από το βάρος του αυτοκινήτου. Υπενθυµίζουµε δε ότι στο παρελθόν, ανάλογη διαδικασία είχε καθοριστεί για τους φερόµενους ως ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργων. 15 Β) Σε ό,τι αφορά τα οχήµατα που άλλαξαν κάτοχο στο πλαίσιο αγοραπωλησίας χωρίς να ακολουθήσει µεταβίβαση: αποδοχή από τις οικονοµικές υπηρεσίες δήλωσης αναγκαστικής ακινησίας από την πλευρά του πωλητή-ιδιοκτήτη όταν συνοδεύεται από (επιτρεπόµενη πλέον κατά τα προαναφερθέντα) δήλωση του ιδίου στο αστυνοµικό τµήµα περί αλλαγής κατόχου οδικού οχήµατος χωρίς την έκδοση νέας άδειας από τις αρµόδιες αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 89 του ν. 2696/99. Η Αρχή µάλιστα θεωρεί ότι οι συγκεκριµένες περιπτώσεις εντάσσονται πλήρως σε αυτές που περιγράφει η παρ. 6 του άρθρου 22 του νόµου 2367/53 περί αναγκαστικής ακινησίας, καθώς συντρέχουν λόγοι που ανάγονται στην πραγµατική κατάσταση του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού που δεν καθιστούν εφικτή την τήρηση της διαδικασίας ακινησίας µε κατάθεση των πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας. καταχώρηση των εν λόγω οχηµάτων σε ειδικό µητρώο στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. πληρέστερη πληροφόρηση των πολιτών για τις συνέπειες της µη ολοκλήρωσης µεταβίβασης, µε αναγραφή στις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων και στα πρότυπα έντυπα που διατίθεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων στην θέση «Παρατηρήσεις» η σηµείωση: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κυριότητα του οχήµατος δεν µεταβιβάζεται εάν δεν υπάρξει καταχώριση της συµφωνίας µεταβίβασης επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, στην Υπηρεσία Μεταφορών». 15 Με τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2052/92, µε το άρθρο 6 του νόµου 3841/06, δόθηκε στους εµφανιζοµένους στα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών ως ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργων, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο στερήθηκαν την κατοχή αυτών πριν από την 1/1/1993 να υποβάλουν αίτηση για διαγραφή ενώπιον τριµελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε στη Γενική Γραµµατεία ηµοσιών Έργων. Με την υπ αριθµ. 13/1764/07 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, ορίστηκαν ως δικαιολογητικά για τη διαγραφή, υπεύθυνη δήλωση περί του χρόνου αχρήστευσης, ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδίκη η Συµβολαιογράφου περί των συνθηκών και περιστατικών αχρήστευσης ή απώλειας της κατοχής και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να προσκοµίσει ο κάτοχος αστυνοµικό τµήµα πυροσβεστική υπηρεσία δασική υπηρεσία κ.ο.κ.) 10

11 αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες του άρθρου 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του άρθρου 8 ν. 1146/1972. Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση : (1) Υπουργείο ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Π. Κανελλοπούλου Αθήνα (2) Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σίνα Αθήνα (3) Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική ιεύθυνση Μεταφορών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου 11

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ. (Άρθρο 4 παρ.6 Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ. (Άρθρο 4 παρ.6 Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικοί Επιστήµονες: Ε. Καµένου, Χ. Ζαχαριάδου, Α. Καλαϊτζή Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.:24979 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Σύνταξη κειµένου: Α. Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3 Αν υπερβείτε τους 25 βαθμούς ποινής, θα ξανακαθίσετε στα θρανία και θα ξαναδώσετε εξετάσεις από την αρχή. Πως σας φαίνετε...? Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες... Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δεκ. 14-12-2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Καταγραφή των σχετικών διατάξεων νόμων και εγκυκλίων, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προσάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθ. πρωτ.: 75137 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα