Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Συσκευή αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας με θάλαμο κατάψυξης SBes 7155

2 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά Όρια χρήσης της συσκευής Συμμόρφωση Περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού Εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής Γενικές πληροφορίες ασφαλείας Όργανα χειρισμού και ενδείξεις Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου Ένδειξη θερμοκρασίας Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας Ενσωμάτωση σε μια σειρά εντοιχισμένων επίπλων κουζίνας Σύνδεση νερού Μεταφορά της συσκευής Εγκατάσταση της συσκευής Αποκομιδή των υλικών συσκευασίας Σύνδεση της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Έλεγχος Εξοικονόμηση ενέργειας Φωτεινότητα της ένδειξης θερμοκρασίας Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Ηχητική ειδοποίηση πόρτας Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασία Θάλαμος κατάψυξης Ζώνη κρασιού Συντήρηση Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα Απόψυξη με τη λειτουργία NoFrost Καθαρισμός της συσκευής Καθαρισμός της μονάδας IceMaker Τεχνική υποστήριξη πελατών Προβλήματα λειτουργίας Συσκευή εκτός λειτουργίας Απενεργοποίηση της συσκευής Μεταφορά στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Αποκομιδή της συσκευής Ο κατασκευαστής θα εργάζεται συνεχώς προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης όλων των τύπων μοντέλων. Κατά συνέπεια ελπίζουμε ότι θα έχουμε την κατανόησή σας καθώς επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιούμε τη σχεδίαση, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας παρέχει η νέα σας συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχει αυτός ο οδηγός χρήσης. Οι οδηγίες ισχύουν για πολλά μοντέλα. Μπορεί να συναντήσετε κάποιες διαφορές. Οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένες συσκευές δηλώνονται με αστερίσκο (*). Οι οδηγίες για κάποια ενέργεια δηλώνονται με, τα αποτελέσματα της ενέργειας σημειώνονται με 1 Η συσκευή συνοπτικά 1.1 Όρια χρήσης της συσκευής Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την ψύξη κρασιού, για κατάψυξη και συντήρηση τροφίμων και παραγωγή πάγου. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση, ιδιαίτερα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακούς και παρόμοιους σκοπούς. Υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν προβλήματα κακής λειτουργίας. Η συσκευή λειτουργεί μόνο μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αναλόγως με την κατηγορία κλίματός της. Η κατηγορία κλίματος της συσκευής σας αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. 2 Απαιτείται συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, διαφορετικά η απόδοση ψύξης μειώνεται. Κατηγορία κλίματος για θερμοκρασία περιβάλλοντος SN 10 C ως 32 C N 16 C ως 32 C ST 16 C ως 38 C T 16 C ως 43 C 1.2 Συμμόρφωση Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί για τυχόν διαρροές. Η συσκευή εναρμονίζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και τις κοινοτικές οδηγίες 2006/95/EC και 2004/108/EC. Επειδή δεν είναι διαθέσιμες οδηγίες για την απόδοση ενέργειας των συσκευών αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας, οι θάλαμοι κρασιού θεωρούνται ως θάλαμοι με θερμοκρασίες κελαριού όσον αφορά την κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. 1.3 Περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού Εικ. 1 (1) Πίνακας ελέγχου (9) Μονάδα IceMaker (2) Φωτισμός LED, αντικαταστάσιμος (10) Θάλαμος κατάψυξης (3) Φίλτρο ενεργού άνθρακα, αντικαταστάσιμο (11) Δίσκος θαλάμου κατάψυξης (4) Ξύλινο ράφι, αναδιπλούμενο (12) Παγοκύστες (5) Ετικέτα (13) VarioSpace (6) Ξύλινο ράφι, σταθερό (14) Σύστημα πληροφοριών (7) Διαχωριστικός δίσκος με χείλος ασφαλείας (15) Ρυθμιζόμενο πόδι (8) Πινακίδα τεχνικών στοιχείων (16) Λαβές μεταφοράς

3 1.4 Εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής 1.5 Ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό της, η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με μια επιπρόσθετη διασύνδεση με μια υπομονάδα Η υπομονάδα είναι διαθέσιμη στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας. Η υπομονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο από το τεχνικό προσωπικό για λόγους εγγύησης. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση Εικ. 2 2 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος για το χρήστη: Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανθρώπους (ή παιδιά) με φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές αδυναμίες, οι οποίοι δεν έχουν επαρκείς εμπειρίες και γνώσεις, χωρίς την καθοδήγηση ή την αρχική επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους, κατά τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να αφήνονται χωρίς επίβλεψη, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία (μην τραβάτε το καλώδιο) ή αποσυνδέστε την ασφάλεια. Οποιαδήποτε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή, και αλλαγή του καλωδίου ρεύματος, να γίνονται μόνο από την τεχνική υποστήριξη πελατών ή από άλλο ειδικευμένο προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία, κάντε το πάντα από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο. Εγκαταστήστε και συνδέστε τη συσκευή πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες. Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος και δώστε τις σε ενδεχόμενο νέο ιδιοκτήτη Όλες οι επισκευές και οι παρεμβάσεις στη μονάδα IceMaker πρέπει να εκτελούνται μόνο από την τεχνική υποστήριξη πελατών ή από άλλο ειδικευμένο προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη επισκευή της σύνδεσης νερού. Κίνδυνος πυρκαγιάς: Το ψυκτικό υγρό R 600a είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο. Πιθανή διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας Μη προκαλείτε φθορές στους αγωγούς του κυκλώματος ψύξης Μη τοποθετείτε μέσα στη συσκευή φλόγες ή πηγές ανάφλεξης. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, θερμαντήρες, παγωτομηχανές κτλ.). Σε περίπτωση διαφυγής ψυκτικού: απομακρύνετε από το σημείο διαρροής εκτεθειμένες φλόγες ή πηγές ανάφλεξης. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Αερίστε καλά το δωμάτιο. Ειδοποιήστε την τεχνική υποστήριξη πελατών. Μη τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή σπρέι με εύφλεκτα προωθητικά όπως βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κτλ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τα αναγραφόμενα συστατικά τους ή από το σύμβολο μιας φλόγας. Σε περίπτωση διαρροής κάποιου αερίου μπορεί να γίνει ανάφλεξη από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μη τοποθετείτε αναμμένα κεριά, λάμπες ή άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα πάνω ή μέσα στη συσκευή. Οινόπνευμα υψηλής καθαρότητας θα πρέπει να τοποθετείται όρθιο και μόνο εφόσον είναι ερμητικά κλειστό. Πιθανή διαρροή αλκοόλης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Κίνδυνος από κτύπημα και πτώση: Η βάση, τα συρτάρια, οι πόρτες, κτλ. δεν προορίζονται για σκαλιά ή στηρίγματα, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε ως τέτοια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Κίνδυνος δηλητηρίασης από τρόφιμα: Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν φυλαχτεί για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνου: Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή της επιδερμίδας με τις ψυχρές επιφάνειες ή τα κατεψυγμένα προϊόντα ή λάβετε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, π.χ. χρησιμοποιήστε γάντια. Μην καταναλώνετε αμέσως παγωτό, παγωμένο νερό ή παγάκια και μην τα καταναλώνεται πολύ κρύα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις ειδικές πληροφορίες στις άλλες ενότητες: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επισημαίνει μια κατάσταση που εμπεριέχει άμεσο κίνδυνο ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρότερο ή σοβαρότερο σωματικό τραυματισμό. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία. επισημαίνει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. 3 Όργανα χειρισμού και ενδείξεις 3.1 Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου Εικ. 3 (1) Κουμπί ηχητικής ειδοποίησης (14) Κουμπί On/Off, ζώνη κρασιού (2) Κουμπί SuperFrost (15) Κουμπί ζώνης (3) Κουμπί On/Off, θάλαμος κατάψυξης (16) Κουμπί φωτισμού (4) Κουμπί Μείωσης ρύθμισης (Κάτω), θαλάμου κατάψυξης (17) Κουμπί ανεμιστήρα (5) Κουμπί Αύξησης ρύθμισης (Πάνω), θαλάμου κατάψυξης (18) Σύμβολο φωτισμού (6) Σύμβολο ηχητικής ειδοποίησης (19) Σύμβολο παιδικής προστασίας (7) Πίνακας θερμοκρασιών κάτω ζώνης αποθήκευσης κρασιού (20) Σύμβολο μενού (8) Πίνακας θερμοκρασιών πάνω ζώνης αποθήκευσης κρασιού (21) Σύμβολο 3

4 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής (9) Σύμβολο πάνω θαλάμου κρασιού (22) Σύμβολο κάτω θαλάμου κρασιού (10) Σύμβολο διακοπής ρεύματος (11) Σύμβολο ανεμιστήρα (23) Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου (12) Κουμπί Μείωσης ρύθμισης (Κάτω), κατάψυξης ζώνης κρασιού (24) Σύμβολο SuperFrost (25) Σύμβολο μονάδας παγοκύβων (13) Κουμπί Αύξησης ρύθμισης (Πάνω), ζώνης κρασιού 3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας Στην κανονική λειτουργία εμφανίζονται τα ακόλουθα: η μέση θερμοκρασία του θαλάμου κρασιού η υψηλότερη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης Η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης αναβοσβήνει όταν: αλλάξει η ρύθμιση της θερμοκρασίας μετά την ενεργοποίηση η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία έχει ανέβει πολλούς βαθμούς Η θερμοκρασία της ζώνης κρασιού αναβοσβήνει: αλλάξει η ρύθμιση της θερμοκρασίας μετά την ενεργοποίηση μέχρις ότου επιτευχθεί η ορισμένη θερμοκρασία η θερμοκρασία του θαλάμου κρασιού είναι πολύ υψηλή/ πολύ χαμηλή Οι ακόλουθες ενδείξεις υποδηλώνουν πρόβλημα στη λειτουργία. Θα συναντήσετε πιθανές αιτίες και αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ενότητα προβλημάτων λειτουργίας. F0 ως F9 FE Φωτίζεται το σύμβολο διακοπής ρεύματος ( ). 4 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής 4.1 Αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας Μπορείτε να αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας αν είναι ανάγκη. ΠΡΟΣΟΧΗ* Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των παράπλευρων (side by side - SBS) συσκευών εξ αιτίας της συμπύκνωσης υδρατμών! Μια παράπλευρη (SBS) συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί αποκλειστικά με τους μεντεσέδες της πόρτας όπως παραλήφθηκε. Μην αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας. Κλειδί 25 Κλειδί 15 Κατσαβίδι Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι, προαιρετικά Ένα δεύτερο άτομο για εργασίες τοποθέτησης, αν είναι ανάγκη Αφαίρεση του μηχανισμού ομαλού κλεισίματος.* Ανασηκώστε προς τα εμπρός την πρόσοψη Εικ. 4 (1), με ένα επίπεδο κατσαβίδι. Η πρόσοψη συνδέεται πάνω από τη γωνία ομαλού κλεισίματος. Εικ. 5 Σύρετε την πρόσοψη προς τα έξω πάνω από τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 5 (4) προς τη μεριά της συσκευής. Προσαρμόστε το εξάρτημα ασφαλείας Εικ. 5 (2). Το εξάρτημα ασφαλείας εμποδίζει τον μεντεσέ να κλείνει απότομα. Με ένα κατσαβίδι, ανασηκώστε τα κάλυμμα Εικ. 5 (5) προς την πλευρά του μεντεσέ μέχρι την πρώτη εγκοπή. Γίνεται ορατός ο πείρος. Πιέστε από κάτω για να βγει ο πείρος Εικ. 5 (3). Πιέστε τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 5 (4) πάνω στην πόρτα. Αποσυνδέστε τελείως το κάλυμμα Εικ. 5 (5) στην πλευρά του μεντεσέ και αφαιρέστε το. Αφαιρέστε την πρόσοψη Εικ. 5 (1). Με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε το κάλυμμα στην πλευρά της χειρολαβής Εικ. 6 (6) από πάνω και Εικ. 6 αφαιρέστε το. Ξεβιδώστε όλο τον μηχανισμό ομαλού κλεισίματος (2 κλειδί 15) Εικ. 5 (7). Σπρώξτε το μηχανισμό ομαλού κλεισίματος προς την πλευρά της χειρολαβής και βγάλτε τον. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ομαλού κλεισίματος δίπλα σας. Ξεβιδώστε το εξάρτημα στήριξης Εικ. 5 (8), στρέψτε το κατά 180 και μεταφέρετέ το στην απέναντι πλευρά Ξεβιδώστε τον πάνω στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 4 Ανοίξτε την πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος ζημιάς! Αν καταστραφεί το λάστιχο στεγάνωσης της πόρτας, η πόρτα δεν θα κλείνει σωστά και η ψύξη θα είναι ανεπαρκής. Μην καταστρέψετε το λάστιχο στεγάνωσης της πόρτας με το κατσαβίδι! Εικ. 7 Κλείστε την πάνω πόρτα. Τραβήξτε το κάλυμμα Εικ. 7 (10) προς τα έξω και αφαιρέστε το κάλυμμα Εικ. 7 (11). Ξεβιδώστε τον πάνω στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 7 (12) (2 κλειδί 25) Εικ. 7 (13) και ανασηκώστε τον για να τον αφαιρέσετε. 4

5 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Αφαίρεση της πάνω πόρτας ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού από την πόρτα! Ανασηκώστε την πόρτα και ακουμπήστε τη στο πλάι Μεταφορά των μεσαίων τμημάτων στήριξης Κρατήστε καλά την πόρτα. Ακουμπήστε κάτω την πόρτα προσεκτικά. Ανασηκώστε την πάνω πόρτα και αφήστε την δίπλα Αφαίρεση του κάτω μηχανισμού ομαλού κλεισίματος Εικ. 8 Ανοίξτε την κάτω πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος ζημιάς! Αν καταστραφεί το λάστιχο στεγάνωσης της πόρτας, η πόρτα δεν θα κλείνει σωστά και η ψύξη θα είναι ανεπαρκής. Μην καταστρέψετε το λάστιχο στεγάνωσης της πόρτας με το κατσαβίδι! Ανασηκώστε προς τα έξω την πρόσοψη Εικ. 8 (20), με ένα επίπεδο κατσαβίδι. Η πρόσοψη συνδέεται πάνω από τη γωνία ομαλού κλεισίματος. Εικ. 10 Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα Εικ. 10 (30). Στρέψτε το μεσαίο στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 10 (31) κατά 180 και μεταφέρετέ τον στην άλλη πλευρά. Εφαρμόστε το κάλυμμα Εικ. 10 (30) στη θέση του στη νέα πλευρά της χειρολαβής Μεταφορά των κάτω τμημάτων στήριξης Εικ. 9 Σύρετε την πρόσοψη προς τα έξω πάνω από τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 9 (24) προς την μεριά της συσκευής Προσαρμόστε το εξάρτημα ασφαλείας Εικ. 9 (22). Το εξάρτημα ασφαλείας εμποδίζει τον μεντεσέ να κλείνει απότομα. Με ένα κατσαβίδι, ανασηκώστε τα κάλυμμα Εικ. 9 (21) από την έξω μεριά και αφαιρέστε το προς τα έξω. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου. Πιέστε από κάτω για να βγει ο πείρος Εικ. 9 (23). Πιέστε τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 9 (24) πάνω στην πόρτα. Αφαιρέστε την πρόσοψη Εικ. 9 (20). Ξεβιδώστε όλο τον μηχανισμό ομαλού κλεισίματος (2 κλειδί 15) Εικ. 9 (25). Σπρώξτε το μηχανισμό ομαλού κλεισίματος προς την πλευρά της χειρολαβής και βγάλτε τον. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ομαλού κλεισίματος δίπλα σας Αποσύνδεση της κάτω πόρτας Κλείστε την κάτω πόρτα. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα Εικ. 10 (33). Σύρετε το μεσαίο πείρο στήριξης Εικ. 10 (32) έξω από τον στρεφόμενο μεντεσέ και την κάτω πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού αν πέσει η πόρτα! Εικ. 11 Αφαιρέστε το δακτύλιο του μεντεσέ Εικ. 11 (40). Αφαιρέστε το κάλυμμα Εικ. 11 (41) προς τα εμπρός. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου για να αφαιρέσετε τον πείρο στήριξης. Τραβήξτε προς τα κάτω και εμπρός τον πείρο στήριξης Εικ.11 (42). Ξεβιδώστε τον κάτω στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 11 (43) (Κλειδί 25). Ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα Εικ. 11 (45) στην πλευρά της χειρολαβής και μεταφέρετέ το στην απέναντι πλευρά. Βιδώστε πάλι τον κάτω στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 11 (43) στη νέα πλευρά, ενδεχομένως με τη χρήση ενός επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού, από την εξωτερική στενόμακρη οπή και την κυκλική οπή. Αν είναι απαραίτητο, π.χ. για εξισορρόπηση πιθανής ανωμαλίας του δαπέδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη στενόμακρη οπή αντί της κυκλικής οπής για να ταιριάξει η βίδα Ξεβιδώστε το εξάρτημα στήριξης Εικ. 11 (46), στρέψτε το κατά 180 και βιδώστε το σφικτά στη θέση του. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω λίγο ακόμα και εισάγετε τον πείρο στήριξης Εικ. 11 (42). Τοποθετήστε το δακτύλιο του μεντεσέ Εικ. 11 (40). Κρατήστε καλά την πόρτα. Ακουμπήστε κάτω την πόρτα προσεκτικά. 5

6 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Μεταφορά των χειρολαβών Αφαιρέστε το άγκιστρο Εικ. 12 (51) από την πάνω πόρτα και μεταφέρετέ το στην νέα πλευρά του μεντεσέ. Ανασηκώστε τον αποστάτη Εικ. 12 (50) από τους δακτυλίους του στηρίγματος της πόρτας και τοποθετήστε τους στην άλλη πλευρά. Εικ. 12 Αποσυνδέστε τις χειρολαβές Εικ. 12 (52), τους αποστάτες Εικ. 12 (53) και τα ελάσματα πίεσης Εικ. 12 (54) και μεταφέρετέ τα στην απέναντι πλευρά. Όταν τοποθετήσετε τα ελάσματα πίεσης στην απέναντι πλευρά, βεβαιωθείτε ότι εφάρμοσαν σωστά Εφαρμογή της κάτω πόρτας Τοποθετήστε την πόρτα στον χαμηλότερο πείρο στήριξης από πάνω Εικ. 11 (42). Περάστε το μεσαίο πείρο στήριξης Εικ. 10 (32) μέσα από το μεσαίο στρεφόμενο μεντεσέ, στη θέση της χαμηλότερης πόρτας. Στρέψτε το πλαστικό κάλυμμα Εικ. 10 (33) κατά 180 και μεταφέρετέ το στον στρεφόμενο μεντεσέ. Κλείστε την πόρτα Εφαρμογή του κάτω μηχανισμού ομαλού κλεισίματος Εικ. 14 Τοποθετήστε την πρόσοψη Εικ. 14 (20) στο μηχανισμό ομαλού κλεισίματος. Σύρετε τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 14 (24) προς την πλευρά του στοιχείου στήριξης και εισάγετε πάλι τον πείρο Εικ. 14 (23) από πάνω. Τοποθετήστε και εφαρμόστε το κάλυμμα Εικ. 14 (21). Προσέξτε το κάλυμμα να εφαρμόσει στη θέση του ώστε να κλείνει σωστά η πόρτα και να ασφαλιστεί ο πείρος. Στρίψτε το εξάρτημα ασφαλείας Εικ. 14 (22) για να το αφαιρέσετε. Πιέστε την πρόσοψη στη θέση της Εικ. 14 (20) πάνω στην πόρτα. Κλείστε την κάτω πόρτα Εφαρμογή της πάνω πόρτας Τοποθετήστε την πάνω πόρτα στον μεσαίο πείρο στήριξης Εικ. 10 (32). Τοποθετήστε τον πάνω στρεφόμενο μεντεσέ Εικ. 7 (12) στη νέα πλευρά του μεντεσέ και στη θέση της πάνω πόρτας. Βιδώστε τον πάνω στρεφόμενο μεντεσέ. Ίσως χρειαστεί να ανοίξετε προηγουμένως οπές με ένα τρυπάνι ή με τη χρήση ενός επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού. Κουμπώστε το κάλυμμα στη θέση του Εικ. 7 (11) και καλύψτε Εικ. 7 (10) τη θέση του στην απέναντι πλευρά. Αφήστε ανοικτή την πάνω πόρτα Εφαρμογή του πάνω μηχανισμού ομαλού κλεισίματος Εικ. 13 Αφαιρέστε το κάλυμμα Εικ. 13 (26) από την πρόσοψη Εικ. 13 (20) και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά. Εφαρμόστε τον κάτω μηχανισμό ομαλού κλεισίματος με το σημείο σύνδεσής του προς την πλευρά του μεντεσέ (A) και κουμπώστε τον να μπει στη θέση του (B). Βιδώστε το μηχανισμό ομαλού κλεισίματος (2 κλειδί 25) Εικ. 13 (25). Εικ. 15 Αφαιρέστε το κάλυμμα Εικ. 15 (9) από την πρόσοψη Εικ. 15 (1) και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά. Εφαρμόστε τον πάνω μηχανισμό ομαλού κλεισίματος με το σημείο σύνδεσής του προς την πλευρά του μεντεσέ (A) και κουμπώστε τον να μπει στη θέση του (B). Βιδώστε τον μηχανισμό ομαλού κλεισίματος (2 κλειδί 25). Κρατήστε τη σωστή σειρά. Συνδέστε πρώτα το πλαίσιο πάνω από τη γωνία ομαλού κλεισίματος, μετά το κάλυμμα. 6

7 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Εικ. 16 Τοποθετήστε την πρόσοψη Εικ. 16 (1) στο μηχανισμό ομαλού κλεισίματος Εικ. 16 (4). Συνδέστε το κάλυμμα Εικ. 16 (5) στη γωνία ομαλού κλεισίματος. Τοποθετήστε το κάλυμμα μέχρι την πρώτη εγκοπή. Τα ανοίγματα για τον πείρο είναι το ένα πάνω από το άλλο μετά την τοποθέτηση της γωνίας ομαλού κλεισίματος. Σύρετε τη γωνία ομαλού κλεισίματος Εικ. 16 (4) και εισάγετε πάλι τον πείρο Εικ. 16 (3) από πάνω. Τώρα τοποθετήστε πλήρως το κάλυμμα Εικ. 16 (5) στο εξάρτημα στήριξης. Προσέξτε το κάλυμμα να εφαρμόσει στη θέση του ώστε να κλείνει σωστά η πόρτα και να ασφαλιστεί ο πείρος. Στρίψτε το εξάρτημα ασφαλείας Εικ. 16 (2) για να το αφαιρέσετε. Τοποθετήστε την πρόσοψη Εικ. 16 (1) πάνω στην πόρτα. Στρέψτε το κάλυμμα Εικ. 6 (6) στην πλευρά της χειρολαβής κατά 180 και εφαρμόστε το Ευθυγράμμιση των πορτών Αν είναι απαραίτητο, ευθυγραμμίστε τις πόρτες στο χώρο τοποθέτησης της συσκευής μέσω των δύο μακρόστενων οπών του κάτω στρεφόμενου μεντεσέ Εικ. 11 (43) και του μεσαίου στρεφόμενου μεντεσέ Εικ. 10 (31), μετά σφίξτε τις βίδες. Κουμπώστε το κάλυμμα Εικ. 11 (41) του κάτω στρεφόμενου μεντεσέ Εικ. 11 (43). 4.2 Ενσωμάτωση σε μια σειρά εντοιχισμένων επίπλων κουζίνας Για να χρησιμοποιηθεί σε τυπικούς χώρους επίπλων κουζίνας (μεγ. βάθους 580 mm) η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα στο ντουλάπι κουζίνας Εικ. 17 (3). Η πόρτα της συσκευής προεξέχει πλευρικά κατά 34 mm και στο μέσο της συσκευής κατά 50 mm σε σχέση με το μέτωπο του ντουλαπιού. Με αποτέλεσμα να μπορεί να ανοίξει και να κλείσει τέλεια. Σημαντική παρατήρηση για τον εξαερισμό: Στο πίσω μέρος του χώρου υποδοχής πρέπει να υπάρχει ένας χώρος εξαερισμού με βάθος τουλάχιστον 50 mm σε όλο το πλάτος του ντουλαπιού. Η διατομή εξαερισμού κάτω από την οροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 cm 2. Όσο μεγαλύτερο είναι το κενό εξαερισμού, τόσο περισσότερη είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της συσκευής. Αν η συσκευή τοποθετηθεί με τους μεντεσέδες δίπλα σε διαχωριστικό τοίχωμα Εικ. 17 (4), η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τοιχώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 36 mm. Αυτό ταιριάζει με την προεξοχή της χειρολαβής όταν είναι ανοικτή η πόρτα. 4.3 Σύνδεση νερού Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τη συνδέσετε με την παροχή νερού. Κλείστε την παροχή νερού πριν συνδέσετε την τροφοδοσία νερού στη μονάδα IceMaker. Η σύνδεση με το σύστημα πόσιμου νερού πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από ειδικευμένο υδραυλικό. Κίνδυνος δηλητηρίασης! Η ποιότητα του νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες για το πόσιμο νερό της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή. Η μονάδα IceMaker είναι αποκλειστικά για την παραγωγή παγοκύβων σε οικογενειακές ποσότητες και πρέπει να λειτουργεί με νερό κατάλληλο για το σκοπό αυτό. Εικ. 18 Εικ. 17 (1) Ντουλάπι κάλυψης (3) Ντουλάπι (2) Συσκευή (4) Τοίχωμα Η συσκευή μπορεί να ενσωματωθεί σε εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας. Για να ταιριάξει η συσκευή Εικ. 17 (2) στο ύψος της σειράς των επίπλων, πρέπει να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο ντουλάπι κάλυψης Εικ. 17 (1) πάνω από τη συσκευή. 7

8 Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 1,5 bar και 6 bar. Η παροχή νερού στη συσκευή πρέπει να προσφέρεται μέσω ενός αγωγού ψυχρού νερού που αντέχει την πίεση λειτουργίας και συμφωνεί με τους όρους υγιεινής. Χρησιμοποιείστε τον παρεχόμενο για το σκοπό αυτό εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι (μήκους 1,5 m). Από την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών διατίθεται ένας σωλήνας 3 m και πρέπει να τοποθετηθεί από έναν ειδικό. Στο σημείο σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει μια σίτα με τάπα. Μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα και της οικιακής παροχής νερού πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ελέγχου που να διακόπτει την παροχή νερού σε περίπτωση ανάγκης. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την παροχή του νερού πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης. Μη προκαλέσετε ζημιά ή μη στρέψετε τον αγωγό εισόδου του νερού κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Σύμφωνα με την οδηγία EN 378, ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής πρέπει να έχει όγκο 1 m 3 για κάθε 8 g ψυκτικού υγρού R 600a. Αν ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι πολύ μικρός, σε περίπτωση διαρροής από το κύκλωμα ψύξης θα σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-οξυγόνου στο κύκλωμα ψύξης. Η ποσότητα του ψυκτικού υγρού που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας είναι καταγραμμένη στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας! Αν υγρανθούν τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα ή η πρίζα ρεύματος μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές εκτεθειμένες στη βροχή ή σε υγρασία. Κίνδυνος πυρκαγιάς από το ψυκτικό υγρό! Το ψυκτικό υγρό R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Η διαρροή ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Μην προκαλέσετε ζημιά στους αγωγούς του κυκλώματος ψύξης. Συνδέστε το σταθερό τμήμα του παρεχόμενου ανοξείδωτου εύκαμπτου σωλήνα στη βαλβίδα ελέγχου. Η σωληνοειδής βαλβίδα είναι στο πίσω κάτω μέρος της συσκευής. Η διατομή σύνδεσης της σωληνοειδούς βαλβίδας είναι 3/4. Συνδέστε την γωνία του ανοξείδωτου εύκαμπτου σωλήνα με τη σωληνοειδή βαλβίδα. Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού και ελέγξτε αν όλο το σύστημα νερού εμφανίζει διαρροή. Πριν την πρώτη χρήση: Ένας ειδικός πρέπει να αφαιρέσει τον αέρα από τον σωλήνα νερού. 4.4 Μεταφορά της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω λανθασμένης μεταφοράς! Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία της. Μεταφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση. Μην μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς βοήθεια. Κίνδυνος από σπασμένο γυαλί! Στην περίπτωση μεταφοράς σε υψόμετρο πάνω από 1500 m το τζάμι της πόρτας μπορεί να σπάσει. Τα θραύσματα έχουν κοφτερές άκρες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις. 4.5 Εγκατάσταση της συσκευής Σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αμέσως και πριν την συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Το δάπεδο του χώρου τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια θέση άμεσα εκτεθειμένη σε ηλιακό φως, δίπλα σε κουζίνα, θερμαντήρα και παρόμοιες συσκευές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επαφή με τον τοίχο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια. Κίνδυνος πυρκαγιάς και πιθανής ζημιάς! Μην τοποθετείτε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα π.χ. φούρνους μικροκυμάτων, τοστιέρες κτλ. πάνω στη συσκευή! Κίνδυνος πυρκαγιάς και πιθανής ζημιάς λόγω φραγής στις γρίλιες εξαερισμού! Να διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις γρίλιες εξαερισμού. Να εξασφαλίσετε τον διαρκή εξαερισμό της συσκευής. Απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από το πίσω μέρος της συσκευής, αφαιρέστε τη θέση στήριξης του καλωδίου επειδή μπορεί να προκληθεί θόρυβος! Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το εξωτερικό μέρος της συσκευής. Απλώστε ένα προϊόν προστασίας για ανοξείδωτο ατσάλι ομοιόμορφα και με κυκλικές κινήσεις. Ο επόμενος καθαρισμός θα είναι ευκολότερος. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις διακοσμητικές άκρες και τα μέτωπα των συρταριών. Αφαιρέστε όλα τα υλικά μεταφοράς. Φροντίστε για την αποκομιδή των υλικών συσκευασίας. Δείτε την ενότητα αποκομιδής των υλικών συσκευασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ* Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπύκνωσης υδρατμών! Αν η συσκευή σας δεν είναι παράπλευρη συσκευή (SBS): Μην τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα σε ένα άλλο ψυγείο/ καταψύκτη. Στερεώστε τη συσκευή έτσι ώστε να στέκεται σταθερά και σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια του συνοδευτικού κλειδιού για το πόδι ρύθμισης ύψους.* Αν η συσκευή σας είναι παράπλευρη συσκευή (SBS): Συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης συνδυασμού SBS ψυγείου/ καταψύκτη. (Βρίσκονται στη σακούλα συσκευασίας SBS καταψύκτη/συσκευής με θάλαμο κατάψυξης). Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε πολύ υγρό περιβάλλον, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στην εξωτερική πλευρά της συσκευής Φροντίζετε πάντοτε για τον καλό εξαερισμό του σημείου τοποθέτησης. * 8

9 Έλεγχος 4.6 Αποκομιδή των υλικών συσκευασίας Κίνδυνος ασφυξίας από τα υλικά συσκευασίας και τις πλαστικές μεμβράνες! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά: αυλακωτά χαρτόνια συσκευασίας στοιχεία από Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) σακούλες και μεμβράνες πολυαιθυλενίου ιμάντες πολυπροπυλενίου Μεταφέρετε τα υλικά συσκευασίας σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο περισυλλογής. 4.7 Σύνδεση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος καταστροφής του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου! Μη χρησιμοποιείτε έναν αυτόνομο μετατροπέα (μετατροπή DC/AC) ή πρίζα εξοικονόμησης ρεύματος. Κίνδυνος πυρκαγιάς και υπερθέρμανσης! Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο. Ο τύπος του ρεύματος (εναλλασσόμενο ρεύμα) και η τάση στη θέση τοποθέτησης πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της πινακίδας τεχνικών στοιχείων (δείτε τη σχετική ενότητα με την περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού). Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη παροχή ρεύματος με επαφή γείωσης. Η παροχή ρεύματος πρέπει να διαθέτει ασφάλεια 10 A ή μεγαλύτερη. Πρέπει η πρόσβαση στην παροχή να είναι εύκολη έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα η συσκευή από την παροχή σε περίπτωση κινδύνου. Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση. Καθαρίστε τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα καθαρισμού. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. 4.8 Ενεργοποίηση της συσκευής Για να ενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή αρκεί να ενεργοποιήσετε το θάλαμο κατάψυξης. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής 2 ώρες πριν την πρώτη τοποθέτηση τροφίμων για κατάψυξη. Μην τοποθετήσετε τρόφιμα για κατάψυξη πριν η ένδειξη θερμοκρασίας δείξει -18 C Ενεργοποίηση του θαλάμου κατάψυξης Πατήστε το κουμπί On/Off του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (3). Η ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης κρασιού και το κουμπί ηχητικής ειδοποίησης αναβοσβήνουν μέχρι να επιτευχθεί η ορισμένη θερμοκρασία. Η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης και το κουμπί ηχητικής ειδοποίησης αναβοσβήνουν μέχρι να μειωθεί αρκετά η θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 0 C αναβοσβήνουν οι παύλες. Αν η θερμοκρασία είναι κάτω, αναβοσβήνει η τρέχουσα θερμοκρασία. 5 Έλεγχος 5.1 Εξοικονόμηση ενέργειας Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα καλός εξαερισμός. Φροντίστε να παραμένει ανοικτή η συσκευή το συντομότερο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε λογική ποσότητα τροφίμων. Η συσσωρευμένη σκόνη αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος: Μία φορά το χρόνο να αφαιρείτε τη σκόνη από το ψυκτικό μηχάνημα και το μεταλλάκτη θερμότητας (το μεταλλικό πλέγμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής). 5.2 Φωτεινότητα της ένδειξης θερμοκρασίας Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της ένδειξης θερμοκρασίας στις συνθήκες φωτισμού του χώρου τοποθέτησης της συσκευής Ρύθμιση της φωτεινότητας Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί από h0 (κανένας φωτισμός) ως h5 (μέγιστη φωτεινότητα). Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2) για περίπου 5 δευτερόλεπτα Εμφανίζεται η ένδειξη c. Φωτίζεται το σύμβολο του μενού Εικ. 3 (20). Με τη χρήση του κουμπιού Αύξησης (Up) Εικ. 3 (5) ή του κουμπιού Μείωσης (Down) Εικ. 3 (4) του θαλάμου κατάψυξης, επιλέξτε h. Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Για να ρυθμίσετε πιο φωτεινή την ένδειξη: πατήστε το κουμπί Αύξησης (Up) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (5). Για να σκοτεινιάσετε την ένδειξη: πατήστε το κουμπί Μείωσης (Down) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (4). Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Η φωτεινότητα ρυθμίζεται στη νέα τιμή. Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί On/Off του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (3). -ή- Περιμένετε για 5 λεπτά. Εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. 5.3 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά σας εξασφαλίζει ότι η συσκευή δεν θα απενεργοποιηθεί ακούσια από το παιγνίδι των παιδιών Ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2) για περίπου 5 δευτερόλεπτα Εμφανίζεται η ένδειξη c. Φωτίζεται το σύμβολο του μενού Εικ. 3 (20). Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Για να ενεργοποιήσετε: με τη χρήση του κουμπιού Αύξησης (Up) Εικ. 3 (5) ή του κουμπιού Μείωσης (Down) του θαλάμου κατάψυξης, Εικ. 3 (4) επιλέξτε c1. Για να απενεργοποιήσετε: με τη χρήση του κουμπιού Αύξησης (Up) Εικ. 3 (5) ή του κουμπιού Μείωσης (Down) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (4) επιλέξτε c0. Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά ενεργοποιείται όταν ανάβει το σύμβολο κλειδώματος ασφαλείας Εικ. 3 (19). Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί On/Off του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (3). -ή- Περιμένετε για 5 λεπτά. Εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. 5.4 Ηχητική ειδοποίηση πόρτας Για το θάλαμο συντήρησης και το θάλαμο κατάψυξης. Αν η πόρτα μείνει ανοικτή για πάνω από 60 δευτερόλεπτα, ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση. 9

10 Έλεγχος Η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα όταν κλείσει η πόρτα Σίγαση της ηχητικής ειδοποίησης θερμοκρασίας Μπορεί να γίνει σίγαση της ηχητικής ειδοποίησης. Όταν η θερμοκρασία γίνει αρκετά ψυχρή ξανά, η λειτουργία ειδοποίησης ενεργοποιείται πάλι. Πατήστε το κουμπί της ηχητικής ειδοποίησης Εικ. 3 (1). Απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας. Εμφανίζεται η θερμοκρασία στον πίνακα ενδείξεων. 5.5 Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας Αν η θερμοκρασία του καταψύκτη δεν είναι αρκετά χαμηλή ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση. Η ένδειξη θερμοκρασίας και το σύμβολο ηχητικής ειδοποίησης Εικ. 3 (6) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Οι αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας μπορεί να είναι: έχει εισρεύσει μέσα ζεστός αέρας από το περιβάλλον κατά την τακτοποίηση και την λήψη τροφίμων προσωρινή διακοπή ρεύματος βλάβη της συσκευής Όταν η θερμοκρασία κατέβει/ανέβει πάλι σε ικανοποιητικό βαθμό, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα, σβήνει το σύμβολο της ειδοποίησης Εικ. 3 (6) και η ένδειξη θερμοκρασίας παύει να αναβοσβήνει. Αν εξακολουθήσει η κατάσταση ηχητικής ειδοποίησης, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας επίλυση προβλημάτων. Μπορεί να χαλάσουν τα τρόφιμα αν η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή. Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε χαλασμένα τρόφιμα Σίγαση της ηχητικής ειδοποίησης θερμοκρασίας Μπορεί να γίνει σίγαση της ηχητικής ειδοποίησης. Όταν η θερμοκρασία γίνει αρκετά ψυχρή ξανά, η λειτουργία ειδοποίησης ενεργοποιείται πάλι. Πατήστε το κουμπί της ηχητικής ειδοποίησης Εικ. 3 (1). Απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας. 5.6 Θάλαμος κατάψυξης Μπορείτε να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να παράγετε παγοκύβους και να καταψύξετε νωπά τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης Κατάψυξη τροφίμων Το μέγιστο φορτίο κατεψυγμένων τροφίμων για κάθε συρτάρι ή ράφι είναι 25 kg. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού από σπασμένο γυαλί! Οι φιάλες και τα κουτάκια με ποτά μπορούν να εκραγούν όταν παγώσουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αναψυκτικά. Μην παγώνετε φιάλες και κουτάκια με ποτά! Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα και πλήρως, μην υπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία: φρούτα και λαχανικά έως 1 kg κρέας έως 2,5 kg Χωρίστε τα τρόφιμα σε κομμάτια και συσκευάστε σε σακούλες κατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά, μεταλλικά ή αλουμινένια δοχεία Απόψυξη τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σε φούρνο μικροκυμάτων σε ένα συμβατικό φούρνο Ρύθμιση της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατάψυξης Η συσκευή είναι προ-ρυθμισμένη για κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί από τους -16 C έως -26 C, με συνιστώμενη θερμοκρασία τους -18 C. Για να ανεβάσετε τη θερμοκρασία: πατήστε το κουμπί Αύξησης (Up) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (5). Για να μειώσετε τη θερμοκρασία: πατήστε το κουμπί Μείωσης (Down) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (4). Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το κουμπί, η προηγούμενη τιμή εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης. Για να αλλάξετε της θερμοκρασία σε βήματα του 1 C: πατήστε στιγμιαία το κουμπί. -ή- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία συνεχώς: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί. Η τιμή αναβοσβήνει κατά τη φάση ρύθμισης. Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα ενός κουμπιού. Η θερμοκρασία φθάνει αργά στη νέα τιμή Λειτουργία SuperFrost Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καταψύξετε γρήγορα και πλήρως νωπά τρόφιμα. Η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ψυκτική απόδοση. Μπορεί να ακούγεται προσωρινά δυνατότερος ο ήχος της μονάδας ψύξης. Ο μέγιστος αριθμός κιλών νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε μέσα σε 24 ώρες δηλώνεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων κάτω από τον τίτλο "freezing capacity... kg/24h". Τα κιλά αυτά διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την κατηγορία κλίματος. Κατάψυξη με τη λειτουργία SuperFrost Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SuperFrost στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν τοποθετείτε παγωμένα τρόφιμα στον καταψύκτη όταν καταψύχετε μέχρι 2 kg φρέσκα τρόφιμα ημερησίως Πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Φωτίζεται το σύμβολο SuperFrost Εικ. 3 (24) shines. Η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης μειώνεται, η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση κατάψυξης. Στην περίπτωση κατάψυξης μικρών ποσοτήτων τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στα πάνω συρτάρια. Στην περίπτωση κατάψυξης της μέγιστης ποσότητας τροφίμων: Περιμένετε περίπου 24 ώρες. Τοποθετήστε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε κατευθείαν στα ράφια και βάλτε στα συρτάρια μόλις παγώσουν. Η λειτουργία SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα. Το νωρίτερο μετά από 30 ώρες, και το πολύ μετά από 65 ώρες, ανάλογα με την ποσότητα των τροφίμων που τοποθετήσατε. Η κατάψυξη ολοκληρώνεται. Το σύμβολο SuperFrost Εικ. 3 (24) σβήνει. Η συσκευή συνεχίζει τη λειτουργία της στην κανονική κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας Συρτάρια Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται και η απόδοση ψύξης μειώνεται αν δεν είναι επαρκής ο εξαερισμός. Για συσκευές με λειτουργία NoFrost: Αφήστε το κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή! Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις γρίλιες αέρα του ανεμιστήρα στο πίσω τοίχωμα! Τρόφιμο που αποψύχθηκε μπορεί να ξανακαταψυχθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 10

11 Έλεγχος Παγοκύστες Οι παγοκύστες εμποδίζουν να ανέβει γρήγορα η θερμοκρασία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Για να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα κατευθείαν στα ράφια: σύρετε το συρτάρι προς τα εμπρός και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε Ράφια Για να αφαιρέσετε ένα ράφι: ανασηκώστε το εμπρός και τραβήξτε προς τα έξω. Για να εισάγετε ένα ράφι: απλώς σπρώξτε το μέχρι τέλους Λειτουργία VarioSpace Εκτός ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε και τα ράφια, για να δημιουργήσετε χώρο για μεγαλύτερου όγκου κατεψυγμένα τρόφιμα. Πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού και προϊόντα αρτοποιείου μπορούν να καταψυχθούν όλα μαζί και να ετοιμαστούν. Μη φορτώνετε ένα συρτάρι ή ένα ράφι με πάνω από 25 kg παγωμένα τρόφιμα Σύστημα πληροφοριών Εικ. 19 (1) Προ-μαγειρεμένα γεύματα, παγωτό (4) Σάλτσες, ψωμί (2) Χοιρινό, ψάρι (5) Κυνήγι, μανιτάρια (3) Φρούτα, λαχανικά (6) Πουλερικά, βοδινό/μοσχάρι Οι εικόνες δηλώνουν το χρόνο αποθήκευσης σε μήνες για διάφορους τύπους παγωμένων τροφίμων. Οι χρόνοι αποθήκευσης είναι ενδεικτικοί Δίσκος θαλάμου κατάψυξης Ο δίσκος θαλάμου κατάψυξης σας επιτρέπει να παγώσετε καρπούς, μυρωδικά, λαχανικά και άλλα μικρά συμπληρώματα μαγειρικής χωρίς να κολλάνε μεταξύ τους. Μετά την κατάψυξη το καθένα διατηρεί το σχήμα του, και είναι εύκολο να βγάλετε εκείνη ακριβώς την ποσότητα που θέλετε. Χρήση του δίσκου θαλάμου κατάψυξης Απλώστε τα αντικείμενα χαλαρά μεταξύ τους στο δίσκο θαλάμου κατάψυξης. Τοποθετήστε το δίσκο σε ένα από τα πάνω συρτάρια. Αφήστε τα να παγώσουν για 10 ως 12 ώρες. Μεταφέρετε τα παγωμένα τρόφιμα σε σακούλες κατάψυξης ή δοχεία. Αποθηκεύστε τις σακούλες κατάψυξης ή τα δοχεία σε ένα συρτάρι. Για να αποψύξετε, απλώστε τα αντικείμενα πάλι χαλαρά. Χρήση των παγοκυστών Τοποθετήστε τις παγωμένες παγοκύστες στο δίσκο θαλάμου κατάψυξης για να εξοικονομήσετε χώρο. Τοποθετήστε τις παγοκύστες κατευθείαν στο πάνω μεγάλο συρτάρι. Με τον τρόπο αυτό τα παγωμένα τρόφιμα θα διατηρηθούν παγωμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Μονάδα IceMaker Η μονάδα IceMaker βρίσκεται στο πάνω συρτάρι στο θάλαμο κατάψυξης. Το συρτάρι έχει την ένδειξη "IceMaker". Εξασφαλίστε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η συσκευή είναι σε επίπεδη θέση. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Ο θάλαμος κατάψυξης είναι ενεργοποιημένος. Η μονάδα IceMaker είναι συνδεδεμένη με την παροχή νερού. Ενεργοποίηση της μονάδας IceMaker Εικ. 20 Τραβήξτε έξω το συρτάρι. Πατήστε το κουμπί On/Off Εικ. 20 (1) ώστε να φωτιστεί η ένδειξη LED Εικ. 20 (2). Κλείστε το συρτάρι. Η μονάδα IceMaker παράγει παγοκύβους μόνο αν είναι τελείως κλειστό το συρτάρι. Απενεργοποίηση της μονάδας IceMaker Αν δεν θέλετε παγοκύβους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα IceMaker ανεξάρτητα από το θάλαμο κατάψυξης. Αν η μονάδα IceMaker τεθεί εκτός λειτουργίας, καθαρίστε τη. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα παραμείνει νερό ή πάγος στη μονάδα IceMaker. Όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα IceMaker, το συρτάρι IceMaker μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων. Πατήστε το κουμπί On/Off για περίπου 1 δευτερόλεπτο μέχρι να σβήσει η ένδειξη LED. Παραγωγή παγοκύβων Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Όσο μικρότερη η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε μια ορισμένη περίοδο. Τα παγάκια πέφτουν από τη μονάδα IceMaker μέσα στο συρτάρι. Όταν φθάσουν σε κάποιο ύψος, δεν παράγονται άλλα παγάκια. Αν απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες παγοκύβων, μπορείτε να αντικαταστήσετε το γεμάτο συρτάρι IceMaker με το αντίστοιχο συρτάρι. Όταν κλείσει το συρτάρι, η μονάδα IceMaker αυτόματα συνεχίζει την παραγωγή. Αν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη μονάδα IceMaker, θα χρειαστούν έως 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια. Μην καταναλώνετε ή χρησιμοποιείτε τις τρεις πρώτες παραγωγές παγοκύβων. Αυτό ισχύει ακόμα και κατά την πρώτη χρήση της συσκευής και στην περίπτωση που έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό εξασφαλίζει ότι έχει ξεπλυθεί πλήρως η παροχή του νερού. 11

12 Έλεγχος Ρύθμιση του χρόνου εισαγωγής του νερού Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο ανοίγματος της βαλβίδας της μονάδας IceMaker. Ο χρόνος εισαγωγής του νερού ρυθμίζεται σε βήματα από E1 (σύντομος χρόνος εισαγωγής) έως E8 (μεγάλος χρόνος εισαγωγής). Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρυθμίσεων: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2) για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη θερμοκρασιών δείχνει c. Φωτίζεται το σύμβολο του μενού Εικ. 3 (20). Με τη χρήση του κουμπιού Αύξησης (Up) Εικ. 3 (5) και του κουμπιού Μείωσης (Down), Εικ. 3 (4) του θαλάμου κατάψυξης, επιλέξτε E. Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Για να αυξήσετε το χρόνο εισαγωγής του νερού: πατήστε το κουμπί Αύξησης (Up) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (5). Για να μειώσετε το χρόνο εισαγωγής του νερού: πατήστε το κουμπί Μείωσης (Down) του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (4). Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί On/Off του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (3). -ή- Περιμένετε για 2 λεπτά. Εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. 5.7 Ζώνη κρασιού Μπορείτε να δημιουργήσετε την ιδανική θερμοκρασία για τα κρασιά σας αργά και σταδιακά στη ζώνη κρασιού Αποθήκευση των φιαλών κρασιού Μπορούν να αποθηκευτούν στη ζώνη κρασιού έως 41 φιάλες Μπορντό (0,75 λίτρων). Αποθηκεύστε το άσπρο κρασί μόνο στο ένα διαμέρισμα και το κόκκινο κρασί μόνο στο άλλο, επειδή μπορεί να οριστεί διαφορετική θερμοκρασία σε κάθε θάλαμο. Αν είναι δυνατό, τοποθετήστε στη σειρά τα μπουκάλια του ίδιου τύπου στο ίδιο ράφι. Μην αλλάζετε τις θέσεις των φιαλών όσο είναι δυνατόν. Αποθηκεύετε τις ανοικτές φιάλες στο αναδιπλούμενο ξύλινο ράφι. Για να αναδιπλώσετε το ξύλινο ράφι: πατήστε την ασφάλεια κάτω από την πλάγια πλευρά του ραφιού. Το ξύλινο ράφι αναδιπλώνεται προς τα κάτω Ρύθμιση της θερμοκρασίας στη ζώνη κρασιού Η συσκευή είναι προ-ρυθμισμένη για κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από τους 20 C ως τους 5 C, με συνιστώμενη θερμοκρασία τους 8 C ως 12 C. Η ζώνη κρασιού διαιρείται σε δύο διαμερίσματα, στα οποία μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετική θερμοκρασία, αν είναι ανάγκη. Για να επιλέξετε το θάλαμο κρασιού: πατήστε στο κουμπί της ζώνης Εικ. 3 (15). Το επιλεγμένο διαμέρισμα κρασιού εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων της θερμοκρασίας. Για να ανεβάσετε τη θερμοκρασία: πατήστε το κουμπί Αύξησης (Up) της ζώνης κρασιού Εικ. 3 (13). Για να μειώσετε τη θερμοκρασία: πατήστε το κουμπί Μείωσης (Down) της ζώνης κρασιού Εικ. 3 (12). Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το κουμπί, η προηγούμενη τιμή εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας της πάνω ζώνης κρασιού Εικ. 3 (8) ή στην ένδειξη θερμοκρασίας της κάτω ζώνης κρασιού Εικ. 3 (7). Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε βήματα του 1 C: πατήστε στιγμιαία το κουμπί. -ή- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία συνεχώς: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί. Η τιμή αναβοσβήνει κατά τη φάση ρύθμισης. Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα ενός κουμπιού. Η θερμοκρασία φθάνει αργά στη νέα τιμή Ανεμιστήρας Όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, η σχετική υγρασία στο εσωτερικό αυξάνεται ώστε να μη στεγνώνει ο φελλός. Όταν ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Για να εξοικονομηθεί ενέργεια, απενεργοποιείται ο ανεμιστήρας αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα. Ενεργοποίηση του ανεμιστήρα Πατήστε στιγμιαία το κουμπί του ανεμιστήρα Εικ. 3 (17). Φωτίζεται το σύμβολο του ανεμιστήρα. Απενεργοποίηση του ανεμιστήρα Πατήστε στιγμιαία το κουμπί του ανεμιστήρα Εικ. 3 (17). Σβήνει το σύμβολο του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν λειτουργεί η μονάδα συμπίεσης. Η υγρασία είναι χαμηλή Χαμηλός φωτισμός Σε μοντέλα με γυάλινη πόρτα μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση χαμηλού φωτισμού, δηλ. την ένταση του φωτισμού όταν κλείνει η πόρτα. Ρύθμιση του χαμηλού φωτισμού Όταν απενεργοποιηθεί ο χαμηλός φωτισμός, ο φωτισμός θα χαμηλώνει σταδιακά αφού κλείσει η πόρτα και μετά θα σβήσει τελείως. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Light Εικ. 3 (16). Φωτίζεται το κουμπί φωτισμού Εικ. 3 (16). Ενεργοποιείται ο χαμηλός φωτισμός. Οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα διαμερίσματα κρασιού. Για να αυξήσετε την ένταση του φωτισμού: πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί φωτισμού Εικ. 3 (16) και το κουμπί Αύξησης (Up) της ζώνης κρασιού Εικ. 3 (13). Για να μειώσετε την ένταση του φωτισμού: πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί φωτισμού Εικ. 3 (16) και το κουμπί Μείωσης (Down) της ζώνης κρασιού Εικ. 3 (12) Ετικέτες Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες για να καταγράψετε το είδος του κρασιού που αποθηκεύετε στο αντίστοιχο διαμέρισμα. Αν χρειαστείτε επιπλέον ετικέτες μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό σας. Τοποθέτηση ετικετών Ξύλινο ράφι Προσέξτε να μην είναι πιασμένο το ξύλινο ράφι στο πίσω άγκιστρο. Για να αφαιρέσετε το αναδιπλούμενο ξύλινο ράφι: ανασηκώστε το από τον οδηγό και τραβήξτε το προς τα έξω. Για να εισάγετε το αναδιπλούμενο ξύλινο ράφι: τοποθετήστε το κάτω από το πίσω άγκιστρο και σπρώξτε το στους οδηγούς μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. 12

13 Συντήρηση Για να αφαιρέσετε το κάτω ξύλινο ράφι: τραβήξτε το προς τα έξω υπό γωνία και ταυτόχρονα ανασηκώστε το. Για να εισάγετε το κάτω ξύλινο ράφι: τοποθετήστε το πάνω από το στοπ που βρίσκεται στα ενδιάμεσα ράφια μέχρι να αγγίξει το πίσω τοίχωμα της συσκευής και σπρώξτε το προς τα κάτω. Για να εισάγετε τα άλλα ξύλινα ράφια: τοποθετήστε τα στους οδηγούς. 6 Συντήρηση 6.1 Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει ιδανική ποιότητα αέρα και άρα πρέπει να αντικαθίσταται μια φορά το χρόνο. Μπορείτε να το παραγγείλετε από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Κάθε ζώνη κρασιού είναι εξοπλισμένη με το δικό της φίλτρο ενεργού άνθρακα. Πιάστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα από τη λαβή. Στρέψτε το κατά 90 αριστερά ή δεξιά Εικ. 21 (1). Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Εικ. 21 (2). Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα με τη λαβή σε κάθετη θέση. Στρέψτε το κατά 90 προς τα αριστερά ή δεξιά Εικ. 21 (1) μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. 6.2 Απόψυξη με τη λειτουργία NoFrost Εικ. 21 Χάρις στο σύστημα NoFrost η απόψυξη της συσκευής γίνεται αυτόματα. Ζώνη κρασιού: Το νερό της απόψυξης εξατμίζεται από τη θερμότητα της μονάδας συμπίεσης. Σταγόνες νερού στο πίσω τοίχωμα είναι φυσιολογικές. Κατά καιρούς καθαρίζετε την οπή διαφυγής του νερού απόψυξης για να μπορεί το νερό να κυλά ανεμπόδιστα. (δείτε την ενότητα καθαρισμού) Καθαρίστε το ελαστικό χείλος. (δείτε την ενότητα καθαρισμού) Θάλαμος κατάψυξης: Η υγρασία που δημιουργείται συμπυκνώνεται στο σύστημα εξάτμισης, περιοδικά αποψύχεται και εξατμίζεται. Η συσκευή δεν χρειάζεται απόψυξη από το χρήστη. 6.3 Καθαρισμός της συσκευής Πριν τον καθαρισμό: ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξ αιτίας θερμού ατμού! Ο θερμός ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες και να προκαλέσει εγκαύματα. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές! ΠΡΟΣΟΧΗ Εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή! Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού σε συμπυκνωμένη μορφή. Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή λειαντικά ή σύρμα καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού που περιέχουν άμμο, χλώριο, χημικά ή οξέα. Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες. Μην καταστρέφετε ή αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι σημαντική για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών. Μη αφαιρείτε ή κάμπτετε ή καταστρέφετε τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα. Φροντίστε κατά τον καθαρισμό να μην εισχωρήσει νερό μέσα στις γρίλιες εξαερισμού και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, ή στην οπή στραγγίσματος. Αδειάστε τη συσκευή. Βγάλτε την από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα καθαρισμού και ένα καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο ph. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαριστικά κατάλληλα για τρόφιμα και ήπια υλικά στο εσωτερικό της συσκευής. Εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες: Καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα με ένα γενικής χρήσης καθαριστικό γυάλινων επιφανειών και ένα μαλακό ύφασμα. Καθαρίζετε τις πλαστικές επιφάνειες, εξωτερικά και εσωτερικά της συσκευής, με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό. Για να μη χαράξετε τις πλαστικές ή γυάλινες επιφάνειες μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε αυτές. Για να καθαρίσετε επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι: απλώστε ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι ομοιόμορφα και με κυκλικές κινήσεις. Για να καθαρίσετε την οπή στραγγίσματος: Αφαιρέστε τα ξύλινα ράφια και αποσυνδέστε τους συρόμενους οδηγούς. Αφαιρέστε τα καλύμματα και τις βίδες του φύλλου κάλυψης και βάλτε τους στο πλάι (1). Ανασηκώστε το φύλλο κάλυψης (2) και τραβήξτε το προς τα έξω (3). Για να καθαρίσετε την οπή στραγγίσματος: αφαιρέστε τις αποθέσεις με τη χρήση ενός λεπτού εργαλείου, π.χ. μια μπατονέτα. Εξοπλισμός: Καθαρίστε τα ξύλινα ράφια με ένα στεγνό, ύφασμα χωρίς χνούδι. Μη καθαρίζετε τα ξύλινα ράφια με νερό και υγρό καθαριστικό Καθαρίζετε τα άλλα στοιχεία του εξοπλισμού με το χέρι με χλιαρό νερό και λίγο υγρό καθαριστικό. Μετά τον καθαρισμό: Σκουπίστε καλά τη συσκευή και τον εξοπλισμό. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την πάλι. Ενεργοποιείστε τη λειτουργία SuperFrost. (δείτε την ενότητα SuperFrost) Όταν η θερμοκρασία είναι επαρκώς χαμηλή: Τοποθετήστε τα τρόφιμα πάλι στη θέση τους. 6.4 Καθαρισμός της μονάδας IceMaker Πρέπει να αδειάσετε το συρτάρι IceMaker και να το σύρετε. Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2) για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη c. Φωτίζεται το σύμβολο του μενού Εικ. 3 (20). Με τη χρήση του κουμπιού Αύξησης (Up) 3 (5) ή του κουμπιού Μείωσης (Down) Εικ. 3 (4) του θαλάμου κατάψυξης, επιλέξτε Ic. Για να επιβεβαιώσετε: πατήστε στιγμιαία το κουμπί SuperFrost Εικ. 3 (2). 13

14 Προβλήματα λειτουργίας Η μονάδα IceMaker μεταφέρεται στη θέση καθαρισμού και απενεργοποιείται. Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης: πατήστε το κουμπί On/Off του θαλάμου κατάψυξης Εικ. 3 (3). -ή- Περιμένετε για 2 λεπτά. Εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. Αφαιρέστε το συρτάρι. Καθαρίστε το δίσκο για τα παγάκια και το συρτάρι με ζεστό νερό. Αν είναι ανάγκη, χρησιμοποιείστε ένα ήπιο υγρό καθαριστικό. Στη συνέχεια ξεβγάλτε. Σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του. Αν χρησιμοποιηθεί υγρό καθαριστικό: Απορρίψτε τις τρεις πρώτες παραγωγές παγοκύβων για να απαλλαχτείτε από το υγρό καθαρισμού που τυχόν απέμεινε. Μπορείτε να αφήσετε απενεργοποιημένη τη μονάδα IceMaker στη θέση της, είτε να την ενεργοποιήσετε πάλι (δείτε την ενότητα ενεργοποίησης της μονάδας IceMaker). 6.4 Τεχνική υποστήριξη πελατών Εξετάστε πρώτα αν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας ανατρέχοντας στον κατάλογο που βρίσκεται στην ενότητα επίλυσης προβλημάτων. Αν δεν μπορείτε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση που αναφέρεται στον κατάλογο με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κίνδυνος τραυματισμού αν η επιδιόρθωση δεν γίνει από ειδικευμένο προσωπικό! Οποιαδήποτε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή, ή αλλαγή του καλωδίου ρεύματος, που δεν αναφέρονται ρητά στην ενότητα συντήρησης, να γίνονται μόνο από την τεχνική υποστήριξη πελατών. Διαβάστε την περιγραφή της συσκευής Εικ. 22 (1), τον αριθμό υποστήριξης Εικ. 22 (2) και τον αριθμό συσκευής Εικ. 22 (3) που αναγράφονται στην πινακίδα με τα τεχνικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής στην αριστερή πλευρά. Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών, προσδιορίστε το πρόβλημα, την περιγραφή της συσκευής Εικ. 22 (1), τον αριθμό υποστήριξης Εικ. 22 (2) και τον αριθμό συσκευής Εικ. 22 (3). Αυτό θα μας βοηθήσει να σας προσφέρουμε γρήγορη και ακριβή τεχνική υποστήριξη. Η συσκευή να παραμείνει κλειστή μέχρι την επίσκεψη της τεχνικής υπηρεσίας. Έτσι θα παραμείνουν ψυχρά τα τρόφιμα περισσότερο χρόνο Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (μην την τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος) ή κλείστε την ασφάλεια ρεύματος. 7 Προβλήματα λειτουργίας Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη λειτουργία. Παρόλα αυτά αν εκδηλωθεί κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ελέγξτε αν αυτή οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, τα έξοδα που προκύπτουν σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καλυφθούν από τον πελάτη. Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος: Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Η ασφάλεια της παροχής δεν λειτουργεί. Ελέγξτε την ασφάλεια. 14 Εικ. 22 Θόρυβος φυσαλίδων και κελαρύσματος Αυτός ο ήχος οφείλεται στη ροή ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα ψύξης. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος κλικ Ο ήχος αυτός παράγεται συνήθως όταν η μονάδα ψύξης (ο κινητήρας) ανάβει ή σβήνει αυτόματα. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Ένας βόμβος. Αυτός ο ήχος δυναμώνει για σύντομο χρονικό διάστημα όταν ενεργοποιηθεί η μονάδα ψύξης (ο κινητήρας). Η ψύξη αυξάνεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η λειτουργία SuperFrost, όταν τοποθετούνται στη συσκευή νωπά τρόφιμα ή μείνει ανοικτή για λίγο η πόρτα. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Η λειτουργία ψύξης αυξάνεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η λειτουργία SuperCool, όταν τοποθετούνται στη συσκευή νωπά τρόφιμα ή έχει μείνει ανοικτή η πόρτα για λίγο. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Δείτε στην ενότητα ορίων χρήσης της συσκευής. Ένας χαμηλός βόμβος Ο ήχος οφείλεται στη ροή αέρα του ανεμιστήρα. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Ήχος από δονήσεις Η τοποθέτηση της συσκευής στο δάπεδο δεν είναι σωστή, με αποτέλεσμα γειτονικές συσκευές ή αντικείμενα να δονούνται από τη λειτουργία της μονάδας ψύξης. Μετακινείστε λίγο τη συσκευή και ευθυγραμμίστε τη από το πόδι ρύθμισης. Απομακρύνετε μεταξύ τους τις φιάλες και τα δοχεία. Ακούγεται ένας ήχος από το μηχανισμό ομαλού κλεισίματος. Ο ήχος οφείλεται στο μηχανισμό ομαλού κλεισίματος. Ο ήχος είναι φυσιολογικός. Εμφάνιση μούχλας πάνω στις φιάλες κρασιού Όπως και σε άλλα είδη αποθηκευτικών μέσων, μπορεί να σχηματιστεί μούχλα ανάλογα με τον τύπο της κόλλας των ετικετών. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας. Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι: F0 ως F9 Υπάρχει βλάβη. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη πελατών. Δείτε στην ενότητα συντήρησης. Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι: FE Υπάρχει βλάβη. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη πελατών. Δείτε στην ενότητα συντήρησης. Η ένδειξη θερμοκρασίας ( ) δηλώνει διακοπή ρεύματος. Η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής εμφανίζεται στην ένδειξη της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ανέβηκε πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες ή μέρες λόγω βλάβης της τροφοδοσίας ή διακοπής ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με τις τελευταίες ρυθμίσεις της θερμοκρασίας. Για να διαγράψετε την ένδειξη της υψηλότερης θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί ηχητικής ειδοποίησης Εικ. 3 (1). Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνεται χαλασμένα τρόφιμα. Μην επανακαταψύχετε αποψυγμένα τρόφιμα Στην ένδειξη θερμοκρασίας φωτίζεται η ένδειξη DEMO. Έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση επίδειξης. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη πελατών. Δείτε στην ενότητα συντήρησης. Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής είναι θερμές. Η θερμότητα του κυκλώματος ψύξης χρησιμοποιείται για να εμποδίζει τη συμπύκνωση των υδρατμών. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν ενεργοποιείται η μονάδα IceMaker. Η συσκευή και άρα η μονάδα IceMaker δεν είναι συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος