Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/ CN(es)... 3

2 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά Πεδίο εφαρμογής της συσκευής Συμμόρφωση Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού Διαστάσεις τοποθέτησης Γενικές οδηγίες ασφαλείας Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου Ένδειξη θερμοκρασίας Έναρξη λειτουργίας Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της πόρτας Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην κουζίνα Μεταφορά συσκευής Τοποθέτηση συσκευής Απορρίψτε τη συσκευασία Σύνδεση συσκευής Ενεργοποίηση συσκευής Χειρισμός Εξοικονόμηση ενέργειας Συναγερμός πόρτας Συναγερμός θερμοκρασίας Τμήμα συντήρησης Κατάψυξη Συντήρηση Απόψυξη με NoFrost Καθαρισμός συσκευής Καθαρισμός IceMaker Αντικαταστήστε τον εσωτερικό φωτισμό με λαμπτήρα Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Βλάβες Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Απενεργοποιήστε τη συσκευή Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Απόρριψη συσκευής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας δίνεται στην πινακίδα στοιχείων. u Τηρήστε τις συνιστώμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διαφορετικά μειώνεται η απόδοση ψύξης. Εύρος κλίματος SN 10 C έως 32 C N 16 C έως 32 C ST 16 C έως 38 C T 16 C έως 43 C 1.2 Συμμόρφωση για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από Το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου έχει ελεγχθεί για πιθανές διαρροές. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις Οδηγίες της ΕΚ 2006/95/ΕΚ και 2004/108/ΕΚ. 1.3 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων συσκευών. Επομένως παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχήμα, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία της συσκευής. Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό. Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*). Οι οδηγίες χειρισμού επισημαίνονται με, τα αποτελέσματα χειρισμών με ένα. 1 Η συσκευή με μία ματιά 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για συντήρηση τροφίμων, κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων, καθώς και για τη δημιουργία πάγου. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, ιδιαίτερα για εργαστηριακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργιών. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια Fig. 1 (1) Λαβές μεταφοράς πίσω (12) Ψυχρότερη ζώνη (2) Στοιχεία λειτουργίας (13) Θήκη λαχανικών και ελέγχου (3) Θήκη βουτύρου και (14) Πινακίδα στοιχείων θήκη τυριού, αυγοθήκη (4) Ανεμιστήρας* (15) Δίσκος καταψύκτη* (5) Θήκη πόρτας (16) Παγοκύστες* (6) Εσωτερικός φωτισμός (17) Variospace (7) Ράφι, χωριζόμενο (18) Συρτάρι κατάψυξης 2

3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας (8) Εξάρτημα (19) Παγοθήκη συγκράτησης μπουκαλιών (9) Θήκη για μπουκάλια (20) IceMaker* (10) Επιφάνεια (21) Σύστημα πληροφοριών τοποθέτησης, μεταβλητή τοποθέτηση (11) Οπή αποστράγγισης (22) Πόδια ρυθμιζόμενου ύψους, λαβές μεταφοράς μπροστά, τροχίσκοι στο πίσω μέρος 1.4 Διαστάσεις τοποθέτησης Μοντέλο CN(es) CN CN(es/esf) Fig. 2 Ύψος συσκευής H (mm) 2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Κίνδυνοι για το χρήστη: - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία και γνώσεις. Εκτός εάν εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται αρχικά, από κάποιο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. - Σε περίπτωση βλάβης, βγάλτε το φις από την πρίζα (μην τραβάτε από το καλώδιο σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια. - Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο μετασχηματιστή του καλωδίου παροχής ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό. - Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο. - Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται και να συνδέεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. - Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο και φροντίστε να μεταβιβαστεί στον επόμενο χρήστη της συσκευής. - Κάθε επισκευή ή επέμβαση στο IceMaker πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άλλο, κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικευμένο προσωπικό.* Κίνδυνος πυρκαγιάς: - Το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο που διαρρέει μπορεί να αναφλεχθεί. Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης. Μη χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα ή πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. συσκευές καθαρισμού με ατμό, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κλπ.). Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μέσο: Απομακρύνετε τη γυμνή φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης από την περιοχή της πηγής της διαρροής. Τραβήξτε το φις από την πρίζα. Αερίστε καλά το χώρο. Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. - Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. - Μην τοποθετείτε στη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες. - Φυλάξτε τα ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ μόνο σε στεγανά δοχεία και τοποθετημένα όρθια. Τυχόν ποτά που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής: - Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά. Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης: - Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα. Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων: - Αποφεύγετε παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, π.χ. χρήση γαντιών. Το παγωτό και ιδιαιτέρως γρανίτες ή παγάκια, μην τα καταναλώνετε αμέσως και όχι όταν είναι πολύ κρύα. Προσέξτε τις ειδικές υποδείξεις στα υπόλοιπα κεφάλαια: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠ ΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞ Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί. επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές. 3

4 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων 3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων 3.1 Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου Fig. 3 (1) Πλήκτρο On/Off (6) Πλήκτρο ρύθμισης συντήρησης τμήματος κατάψυξης (2) Πλήκτρο εξαερισμού (7) Πλήκτρο SuperFrost (3) Πλήκτρο ρύθμισης (8) Πλήκτρο συναγερμού τμήματος συντήρησης (4) Ένδειξη θερμοκρασίας (9) Πλήκτρο On/Off τμήματος χώρου συντήρησης κατάψυξης (5) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης 3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται: - η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης - η ρυθμισμένη θερμοκρασία ψύξης Η ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης αναβοσβήνει: - η ρύθμιση θερμοκρασίας μεταβάλλεται - η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επαρκή τιμή ψύξης μετά την ενεργοποίηση - η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά πολλούς βαθμούς 4 Έναρξη λειτουργίας 4.1 Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της πόρτας Αν χρειάζεται μπορείτε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος στις πόρτες: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το ακόλουθο εργαλείο: q Torx 25 q Torx 15 q Κατσαβίδι q αν χρειαστεί ηλεκτρικό κατσαβίδι q ενδεχομένως δεύτερο άτομο για τις εργασίες συναρμολόγησης Fig. 4 u Κλείστε την επάνω πόρτα. u Τραβήξτε προς τα εμπρός το κάλυμμα Fig. 4 (1) και αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 4 (2). ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα έξω! u Στερεώστε καλά την πόρτα. u Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα. u Ξεβιδώστε το επάνω στήριγμα εδράνου Fig. 4 (3)(2 βίδες Torx 25) Fig. 4 (4) και αφαιρέστε το προς τα επάνω. u Σηκώστε επάνω την πόρτα και τοποθετήστε τη στην άκρη Αφαίρεση της κάτω πόρτας u Κλείστε την κάτω πόρτα. u Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα Fig. 5 (10). u Αφαιρέστε το μεσαίο πείρο εδράνου Fig. 5 (11) από το στήριγμα εδράνου και την κάτω πόρτα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα έξω! u Στερεώστε καλά την πόρτα. u Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα. u Σηκώστε επάνω την πόρτα και τοποθετήστε τη στην άκρη Αλλαγή θέσης των εξαρτημάτων εδράνου Αφαίρεση της επάνω πόρτας u Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τις θήκες της πόρτας πριν αφαιρεθεί η πόρτα, ώστε να μην πέσουν τα τρόφιμα. Fig. 5 u Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 5 (12). u Ξεβιδώστε το μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13) και τοποθετήστε το στη νέα πλευρά του μεντεσέ, περιστρέφοντας το κατά

5 Έναρξη λειτουργίας u Ασφαλίστε ξανά το κάλυμμα Fig. 5 (12) στη νέα πλευρά της λαβής, περιστρέφοντας το κατά Αλλαγή θέσης των κάτω εξαρτημάτων εδράνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα έξω! u Η ασφάλεια (21) πρέπει να ασφαλίσει πλευρικά στο στήριγμα εδράνου, για να ασφαλίσει ο πείρος εδράνου και συνεπώς η πόρτα. u Fig. 6 u Αφαιρέστε προς τα εμπρός την ασφάλεια Fig. 6 (21). u Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 6 (27).* u Στρέψτε τελείως το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 6 (22). u Ενδεχομένως γείρετε προς τα πίσω τη συσκευή με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου, για να απομακρύνετε τον πείρο εδράνου. u Αφαιρέστε τον πείρο εδράνου Fig. 6 (22) προς τα κάτω και μπροστά. Ταυτόχρονα προσέξτε το χιτώνιο μεντεσέ Fig. 6 (20). u Ξεβιδώστε το στήριγμα εδράνου Fig. 6 (23)(2 x Torx 25) Fig. 6 (24). u Ξεβιδώστε το εξάρτημα εδράνου Fig. 6 (26)(1 x Torx 25) Fig. 6 (28) και τοποθετήστε το στην απέναντι οπή τοποθέτησης του στηρίγματος εδράνου, βιδώστε το ξανά. u Αφαιρέστε σηκώνοντας προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 6 (25) από την πλευρά της λαβής και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά. u Βιδώστε ξανά το στήριγμα εδράνου Fig. 6 (23) στη νέα πλευρά του μεντεσέ χρησιμοποιώντας ενδεχομένως επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι, μέσω της εξωτερικής μακρόστενης οπής και της στρογγυλής οπής. u Αν είναι αναγκαίο, π.χ. για ισορροπία σε περίπτωση που το έδαφος δεν είναι επίπεδο μπορεί αντί για τη στρογγυλή οπή να χρησιμοποιηθεί και η δεύτερη μακρόστενη οπή για τη σύνδεση. u Γείρετε ξανά ελαφρώς προς τα πίσω τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά τον πείρο εδράνου Fig. 7 (22). Η εγκοπή πρέπει να δείχνει προς τα εμπρός. u Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 6 (27) στην απέναντι πλευρά.* u Ασφαλίστε ξανά την ασφάλεια (21) στο στήριγμα εδράνου. u Τοποθετήστε το χιτώνιο μεντεσέ Fig. 6 (20) Αλλαγή θέση λαβής u Ξεκουμπώστε το κλιπ με ελατήριο Fig. 8 (31) από την επάνω πόρτα και τοποθετήστε το στη νέα πλευρά του μεντεσέ. u Αφαιρέστε ανασηκώνοντας τα πώματα Fig. 8 (30) από τα κουζινέτα των πορτών και τοποθετήστε τα στην άλλη πλευρά. Fig. 8 u Αφαιρέστε τις λαβές πόρτας Fig. 8 (32), τα πώματα Fig. 8 (33) και τις πλάκες πίεσης Fig. 8 (34) και τοποθετήστε τα στην απέναντι πλευρά. u Κατά την τοποθέτηση των πλακών πίεσης στην απέναντι πλευρά, προσέξτε τη σωστή ασφάλιση Τοποθέτηση κάτω πόρτας u Τοποθετήστε την κάτω πόρτα από την επάνω πλευρά επάνω στον κάτω πείρο εδράνου Fig. 6 (22). u Κλείστε την πόρτα. u Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα Fig. 5 (10) στο μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13). u Τοποθετήστε το μεσαίο πείρο εδράνου Fig. 5 (11) στη νέα πλευρά του μεντεσέ μέσω του μεσαίου στηρίγματος εδράνου Fig. 5 (13) στην κάτω πόρτα. Fig Συναρμολόγηση της επάνω πόρτας u Τοποθετήστε την επάνω πόρτα επάνω στο μεσαίο πείρο εδράνου Fig. 5 (11). u Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα εδράνου Fig. 4 (3) στη νέα πλευρά μεντεσέ της πόρτας. u Βιδώστε το επάνω στήριγμα εδράνου (2 βίδες Torx 25) Fig. 4 (4). Ενδεχομένως προδιατρήστε τις οπές των βιδών ή χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. u Ασφαλίστε το κάλυμμα Fig. 4 (1) και το κάλυμμα Fig. 4 (2) στην απέναντι πλευρά. 5

6 Έναρξη λειτουργίας Ευθυγράμμιση θυρών u Ενδεχομένως ευθυγραμμίστε τις πόρτες μέσω των δυο μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα εδράνου Fig. 6 (23) και στο μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13) στο ίδιο επίπεδο με το περίβλημα της συσκευής, έπειτα συσφίξτε τις βίδες. 4.2 Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην κουζίνα 4.4 Τοποθέτηση συσκευής Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή. Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα απ' ευθείας δίπλα στον τοίχο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια. Ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής σας πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο EN 378 ανά 8 g ψυκτικού μέσου R 600a να διαθέτει όγκο 1 m 3. Εάν ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι πολύ μικρός, μπορεί να προκύψει εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα του ψυκτικού δίνεται από την πινακίδα στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής. Fig. 9 (1) Ντουλάπι κάλυψης (3) Ντουλάπι κουζίνας (2) Συσκευή (4) Τοίχος Η συσκευή μπορεί να εντοιχιστεί σε σειρά επίπλων κουζίνας. Για να προσαρμόσετε το ύψος της συσκευής Fig. 9 (2) με το ύψος των εντοιχισμένων ντουλαπιών, μπορείτε να προσθέσετε ένα αντίστοιχο ντουλάπι κάλυψης Fig. 9 (1) πάνω από τη συσκευή. Κατά τον εντοιχισμό της συσκευής σε τυποποιημένα ντουλάπια κουζίνας (μεγ. βάθος 580 mm) η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα από το ντουλάπι της κουζίνας Fig. 9 (3). Η πόρτα της συσκευής προεξέχει από την πρόσοψη των ντουλαπιών κουζίνας κατά 34 mm στις πλευρές και 50 mm στο κέντρο της συσκευής. Αυτό επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. Σημαντικό για τον αερισμό: - Στην πίσω πλευρά του ντουλαπιού κάλυψης θα πρέπει να παρέχεται ένα κενό εξαγωγής αέρα βάθους τουλάχιστον 50 mm σε όλο το πλάτος του ντουλαπιού κάλυψης. - Η διατομή αερισμού κάτω από την οροφή του χώρου πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 300 cm 2. - Όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή τόσο πιο οικονομική θα είναι η λειτουργία της συσκευής. Όταν τοποθετηθεί η συσκευή με τους μεντεσέδες δίπλα σε τοίχο Fig. 9 (4), η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 36 mm. Αυτό αντιστοιχεί στην προεξοχή της χειρολαβής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. 4.3 Μεταφορά συσκευής ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω λανθασμένης μεταφοράς! u Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία. u Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια. u Μη μεταφέρετε τη συσκευή μόνη της. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας! Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. u Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ψυκτικού υγρού! Το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο που διαρρέει μπορεί να αναφλεχθεί. u Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών! u Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κλπ.! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιάς λόγω μπλοκαρισμένων γριλιών αερισμού! u Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις γρίλιες αερισμού. Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός της συσκευής! u αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πίσω πλευρά της συσκευής. Αφαιρέστε επίσης και την υποδοχή συγκράτησης καλωδίου, διαφορετικά προκύπτουν θόρυβοι λόγω κραδασμών! u Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την εξωτερική πλευρά του πλαισίου.* u Επιστρώστε ομοιόμορφα ένα μέσο περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα με κυκλικές κινήσεις.* w Έτσι θα είναι ευκολότερος ο μεταγενέστερος καθαρισμός.* u Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις διακοσμητικές ράβδους κι το μπροστινό μέρος των συρταριών. u Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς. 6

7 Χειρισμός u Απορρίψτε τη συσκευασία. Βλέπε κεφάλαιο Απόρριψη συσκευασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού! u Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλο ψυγειοκαταψύκτη. u Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί και ένα αλφάδι για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή σε σταθερή και οριζόντια θέση μέσω των ρυθμιζόμενων ποδιών (Α). u Έπειτα στερεώστε την πόρτα: Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι από το στήριγμα εδράνου (B), μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, έπειτα στρέψτε το ακόμα 90. Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. u Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης της συσκευής. 4.5 Απορρίψτε τη συσκευασία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες! u Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά: - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Διαμορφωμένα τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο - Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο - Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο u Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. 4.6 Σύνδεση συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα! u Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φις εξοικονόμησης ενέργειας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και υπερθέρμανσης! u Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή πολύμπριζο. Το είδος του ρεύματος (εναλλασσόμενο) και η τάση στο σημείο εγκατάστασης πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων (βλέπε κεφάλαιο Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού). Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η οποία διαθέτει επαφές προστασίας. Η πρίζα πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια 10 A ή μεγαλύτερη. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. u Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση. u Καθαρίστε τη συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο Καθαρισμός. u Βάλτε το φις ρευματοληψίας στην πρίζα. 4.7 Ενεργοποίηση συσκευής u Για να ενεργοποιήσετε όλη τη συσκευή, πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε ενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα συντήρησης. Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία περίπου 2 ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά σε αυτή κατεψυγμένα τρόφιμα Ενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (9). w Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Η ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης και το πλήκτρο συναγερμού αναβοσβήνουν μέχρι να φθάσει η θερμοκρασία στην επιθυμητή ψύξη Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης u Όταν ενεργοποιηθεί η κατάψυξη τότε αυτόματα ενεργοποιείται και η συντήρηση. u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος συντήρησης Fig. 3 (1). w Ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα. w Η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει. Συντήρηση και κατάψυξη έχουν ενεργοποιηθεί. 5 Χειρισμός 5.1 Εξοικονόμηση ενέργειας u Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός της συσκευής. u Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα. u Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα. u Τοποθετήστε τα ζεστά φαγητά: αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν ως τη θερμοκρασία δωματίου. u Αποψύξτε τα κατεψυγμένα είδη στο χώρο συντήρησης. Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας: u Πρέπει να αφαιρείται η σκόνη από την ψυκτική μηχανή με θερμικό εναλλάκτη - μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τμήμα της συσκευής - μια φορά το χρόνο. 5.2 Συναγερμός πόρτας Για τμήμα συντήρησης και κατάψυξης Εάν η ανοίξει η πόρτα για χρόνο μεγαλύτερο από 60 δευτερόλεπτα, ηχεί η ηχητική προειδοποίηση. Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, όταν κλείσει η πόρτα Θέστε σε σίγαση το συναγερμό πόρτας Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να είναι ενεργός, εφόσον η πόρτα παραμένει ανοιχτή. u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8). w Ο συναγερμός πόρτας τίθεται σε σίγαση. 7

8 Χειρισμός 5.3 Συναγερμός θερμοκρασίας Όταν η θερμοκρασία κατάψυξης δεν είναι αρκετά χαμηλή ηχεί ο ήχος προειδοποίησης. Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας και το πλήκτρο συναγερμού. Η αιτία για μια τόσο υψηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι: - έχουν τοποθετηθεί ζεστά νωπά τρόφιμα. - η εισροή θερμού αέρα κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση κατεψυγμένων τροφίμων - υπάρχει διακοπή ρεύματος για μεγάλο διάστημα - η συσκευή είναι ελαττωματική. Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, το πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8) σβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει, όταν η θερμοκρασία μειωθεί επαρκώς. Όταν παραμένει η κατάσταση συναγερμού, προχωρήστε σύμφωνα με το κεφάλαιο Βλάβες. Αν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς χαμηλή μπορεί να αλλοιωθούν τα τρόφιμα. u Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα Απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί ξανά επαρκώς, ενεργοποιείται ξανά η λειτουργία συναγερμού. u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8). w Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται σε σίγαση. 5.4 Τμήμα συντήρησης Ως αποτέλεσμα της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο χώρο του ψυγείου, υπάρχουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία. Ακριβώς επάνω από τα συρτάρια λαχανικών και κοντά στο πίσω τοίχωμα βρίσκονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες Στο επάνω εμπρόσθιο τμήμα και στην πόρτα βρίσκονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες Συντήρηση τροφίμων Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης. u Τα ανοίγματα του ανεμιστήρα πρέπει να μένουν πάντα ελεύθερα. u Τοποθετήστε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως έτοιμα φαγητά, κρέατα και αλλαντικά στην ψυχρότερη ζώνη. Τακτοποιήστε στην επάνω περιοχή και στην πόρτα το βούτυρο, τα αυγά και τις κονσέρβες. (βλέπε επίσης κεφάλαιο Η συσκευή με μια ματιά) u Για τη συσκευασία χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί και μεμβράνες συντήρησης τροφίμων. u Μην τοποθετείτε στριμωγμένα τα τρόφιμα, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. u Ασφαλίστε τα μπουκάλια έναντι ανατροπής: Μετακινήστε το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών. Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: 5 C Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει διαδοχικά. Εάν επιτευχθεί η ρύθμιση 1 C, ξεκινά ξανά από τους 9 C. u Ανάκτηση ρύθμισης θερμοκρασίας: Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος συντήρησης Fig. 3 (3). u Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος συντήρησης Fig. 3 (3) μέχρι να ανάψει το LED της επιθυμητής θερμοκρασίας. u Πιέζοντας για περισσότερο χρόνο το πλήκτρο ρύθμισης ρυθμίζεται εντός μιας μικρής περιοχής θερμοκρασιών (π.χ.: μεταξύ "5" και "7") ρυθμίζεται μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή, ωστόσο δεν είναι ορατή στην ένδειξη Ανεμιστήρας Με τον ανεμιστήρα μπορείτε να ψύξετε γρήγορα μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή να επιτύχετε μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα αποθήκευσης των τροφίμων. Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνιστάται: - σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (από περ. 30 C ) - σε περίπτωση υψηλής υγρασίας Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνοδεύεται από κάπως αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Για να εξοικονομείται ενέργεια, ο ανεμιστήρας σβήνει αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα. Ενεργοποίηση ανεμιστήρα u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο εξαερισμού Fig. 3 (2). w ΤοΠλήκτρο εξαερισμού ανάβει. w Έχει ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν λειτουργεί ο συμπιεστής. Απενεργοποίηση ανεμιστήρα u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο εξαερισμού Fig. 3 (2). w ΤοΠλήκτρο εξαερισμού σβήνει. w Ο ανεμιστήρας έχει απενεργοποιηθεί Μετακίνηση ραφιών Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος. u Σηκώστε τα ράφια και τραβήξτε τα προς τα εμπρός. u Ωθήστε το ράφι με το πλαίσιο τερματισμού στο πίσω μέρος να βλέπει προς τα επάνω. w Τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα για να παγώσουν Χρήση χωριζόμενων επιφανειών τοποθέτησης Ρύθμιση θερμοκρασίας Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: - τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα - τη θερμοκρασία χώρου του σημείου τοποθέτησης - το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των κατεψυγμένων τροφίμων Fig. 10 8

9 Χειρισμός u Η γυάλινη επιφάνεια (2) με το άκρο τερματισμού πρέπει να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος Μετακίνηση θηκών πόρτας.* u Αφαιρέστε τη θήκη σύμφωνα με την εικόνα. Οι θήκες κουτιά μπορούν να αφαιρεθούν και να συναρμολογηθούν στο τραπέζι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία ή και οι δύο θήκες. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια με μεγάλο ύψος, αναρτήστε μόνο την πλατιά θήκη πάνω από τη θήκη μπουκαλιών. Μπορείτε να λάβετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τρεις μικρές θήκες ως ειδικό εξοπλισμό αντί μια πλατιά και μια μικρή. u Μετακίνηση θήκης: Αφαιρέστε τη προς τα πάνω και τοποθετήστε τη ξανά όπου επιθυμείτε. u Αφαιρέστε το καπάκι: Ανοίξτε 90 και ξεκουμπώστε προς τα πάνω. Αφαιρείτε πάντα τη θήκη βουτύρου και τη θήκη τυριού μαζί με το καπάκι. u Αφαιρέστε το καπάκι: Πιέστε ένα πλευρικό τμήμα της θήκης βουτύρου και της θήκης τυριού προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί ο πείρος του καπακιού, έπειτα αφαιρέστε το καπάκι Αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών* u Αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών σύμφωνα με την εικόνα. u Πιάνετε πάντα το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών από το πλαστικό τμήμα. 5.5 Κατάψυξη Στην κατάψυξη μπορείτε να διατηρήσετε τρόφιμα βαθιάς ψύξης και κατεψυγμένα είδη, να δημιουργήσετε παγάκια και να καταψύξετε νωπά τρόφιμα Κατάψυξη τροφίμων Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες". Το κάθε συρτάρι καθώς και η πλάκα τοποθέτησης τροφίμων μπορούν να φορτωθούν με βάρος τροφίμων έως μεγ. 25 kg. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω υαλοθραυσμάτων! Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά. u Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών! Για να εξασφαλίζεται η γρήγορη κατάψυξη των τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία: - Φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg - Κρέας έως και 2,5 kg u Συσκευάζετε τα τρόφιμα ανά μερίδες σε σακούλες κατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό, μέταλλο ή αλουμίνιο Απόψυξη τροφίμων - Στη συντήρηση - σε θερμοκρασία δωματίου - στο φούρνο μικροκυμάτων - στο φούρνο/ σε θερμό αέρα u Καταψύξτε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ρύθμιση θερμοκρασίας Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: -18 C Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει διαδοχικά. Εάν επιτευχθεί η ρύθμιση -32 C, ξεκινά ξανά από τους -15 C. u Ανάκτηση ρύθμισης θερμοκρασίας: Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (6). u Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (6) μέχρι να ανάψει το LED της επιθυμητής θερμοκρασίας. u Πιέζοντας για περισσότερο χρόνο το πλήκτρο ρύθμισης ρυθμίζεται εντός μιας μικρής περιοχής θερμοκρασιών (π.χ.: μεταξύ -15 C και -18 C) ρυθμίζεται μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή, ωστόσο δεν είναι ορατή στην ένδειξη SuperFrost Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παγώσετε γρήγορα τα νωπά τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους. Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη απόδοση ψύξης, έτσι μπορεί να είναι προσωρινά δυνατότεροι οι θόρυβοι του συστήματος ψύξης. Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες". Αυτή η μέγιστη ποσότητα που μπορείτε να τοποθετήσετε στην κατάψυξη ανά ημέρα εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής και από την κατηγορία κλίματος. 9

10 Χειρισμός Με SuperFrost Κατάψυξη SuperFrost Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν πρέπει να το ενεργοποιείτε: - όταν βάζετε στη συσκευή ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα - όταν παγώνετε έως περίπου 2 κιλά φρέσκων τροφίμων καθημερινά. u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 3 (7). w ΤοΠλήκτρο SuperFrost ανάβει. w Η θερμοκρασία ψύξης πέφτει και η συσκευή λειτουργεί με τη μεγαλύτερη εφικτή απόδοση ψύξης. Σε περίπτωση μικρής ποσότητας τροφίμων: u περιμένετε περ. 6 ώρες. u Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στα επάνω ράφια. Σε περίπτωση μέγιστης ποσότητας τροφίμων (βλέπε πινακίδα στοιχείων): u περιμένετε περ. 24 ώρες. u Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα συρτάρια. w SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περ. 65 ώρες. w ΤοΠλήκτρο SuperFrost είναι σβηστό. w Η συσκευή λειτουργεί ξανά σε κανονική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Συρτάρια Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης. Στις συσκευές με NoFrost: u Αφήστε το κάτω ράφι στη συσκευή! u Τα ανοίγματα του ανεμιστήρα στο πίσω τοίχωμα πρέπει να μένουν πάντα ελεύθερα! u Για να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας στα ράφια: Τραβήξτε το συρτάρι προς τα εμπρός και αφαιρέστε το Ράφια τροφίμων u Αφαιρέστε το ράφι τροφίμων: ανασηκώστε το μπροστά και τραβήξτε το. u Τοποθετήστε ξανά το ράφι τροφίμων: ωθήστε απλά μέχρι τέρμα VarioSpace Εκτός από τα συρτάρια, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τις θήκες. Έτσι θα έχετε περισσότερο χώρο για τρόφιμα. Πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας μπορούν να καταψυχθούν χωρίς να κοπούν σε μέρη και μπορούν να μαγειρευτούν. u Το κάθε συρτάρι καθώς και η πλάκα τοποθέτησης τροφίμων μπορούν να φορτωθούν με βάρος τροφίμων έως μεγ. 25 kg Σύστημα πληροφοριών Fig. 11 * (1) Έτοιμα γεύματα, (4) Αλλαντικά, ψωμί παγωτό (2) Χοιρινό, ψάρια (5) Κυνήγι, μανιτάρια (3) Φρούτα, λαχανικά (6) Πουλερικά, μοσχάρι/ βοδινό Οι αριθμοί δίνουν το χρόνο διατήρησης σε μήνες, για περισσότερα του ενός είδη κατεψυγμένων τροφίμων. Οι χρόνοι διατήρησης που δίνονται είναι ενδεικτικές τιμές Δίσκος καταψύκτη* Με το δίσκο καταψύκτη μπορείτε να καταψύξετε μούρα, βότανα, λαχανικά και άλλα μικρά τεμάχια προς ψύξη, χωρίς να κολλήσουν από το πάγωμα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούν όσο το δυνατόν το σχήμα τους και η αφαίρεσή τους σε ακριβή ποσότητα είναι ευκολότερη. Επίσης μπορείτε να τοποθετήσετε τις παγοκύστες στο δίσκο καταψύκτη εξοικονομώντας χώρο. Χρησιμοποιήστε δίσκο καταψύκτη* u Απλώστε τα τρόφιμα αραιά στο δίσκο καταψύκτη. u Τοποθετήστε το δίσκο καταψύκτη σε ένα από τα επάνω συρτάρια. u Αφήστε τα τρόφιμα να καταψυχθούν για 10 με 12 ώρες. u Μεταφέρετε τα τρόφιμα σε σακούλες κατάψυξης ή σε ειδικά δοχεία. u Τοποθετήστε τις σακούλες ή τα ειδικά δοχεία σε ένα συρτάρι. u Για την απόψυξη, απλώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα αραιά Παγοκύστες* Οι παγοκύστες αποτρέπουν την πολύ γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Χρήση παγοκυστών* u Τοποθετήστε τις παγοκύστες στο δίσκο καταψύκτη για να εξοικονομήσετε χώρο. u Τοποθετήστε τις παγωμένες παγοκύστες στο επάνω συρτάρι του καταψύκτη απευθείας επάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα. w Έτσι τα τρόφιμα θα ψυχθούν για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος IceMaker* Με το μηχάνημα παραγωγής παγοκύβων με δοχείο νερού μπορείτε να παράγετε παγάκια μέσω του δοχείου νερού που βρίσκεται στο χώρο συντήρησης, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο νερού για το πάγωμα του πόσιμου νερού. Το IceMaker βρίσκεται στο πάνω συρτάρι του χώρου κατάψυξης. Στο συρτάρι αναγράφεται η επιγραφή "IceMaker". Διασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 10

11 Συντήρηση - Η συσκευή στέκεται οριζόντια. - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. - Το τμήμα κατάψυξης είναι ενεργοποιημένο. - Το δοχείο νερού έχει πλυθεί με νερό και είναι πλήρες. Γεμίστε το δοχείο νερού* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος δηλητηρίασης! u Η ποιότητα νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας (π.χ. 98/83/ΕΕ), στην οποία θα τεθεί σε λειτουργία η συσκευή. u Το IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για τη δημιουργία πάγου σε ποσότητες οικιακής χρήσης και συνεπώς πρέπει να λειτουργεί με κατάλληλο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο IceMaker! Τα σακχαρώδη υγρά, όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων κ.λπ. κολλούν την αντλία και συνεπώς οδηγούν σε πλήρες σταμάτημα της λειτουργίας της αντλίας και ακολούθως σε ζημιά του μηχανήματος παραγωγής παγοκύβων. u Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό! Μη χρησιμοποιείτε σακχαρώδη υγρά, όπως αναψυκτικά, χυμούς φρούτων κ.λπ.! Η τροφοδοσία νερού για το IceMaker πραγματοποιείται μέσω ενός δοχείου νερού στο χώρο συντήρησης (βλέπε Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού). Πριν τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά: u Καθαρίστε καλά με νερό το δοχείο νερού, ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη. u Αφαιρέστε το δοχείο νερού προς τα εμπρός. u Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι και γεμίστε το δοχείο με νερό. u Τοποθετήστε το γεμάτο δοχείο νερού στην υποδοχή και ωθήστε το μέχρι τέρμα πίσω. u Το δοχείο νερού πρέπει να τοποθετηθεί μέχρι τέρμα στην προβλεπόμενη υποδοχή (κονσόλα) του χώρου συντήρησης! Ενεργοποίηση IceMaker* Fig. 12 u Τραβήξτε έξω το συρτάρι. u Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 12 (1), για να ανάψει το LED Fig. 12 (2). u Εισάγετε το συρτάρι. u Το IceMaker παράγει παγάκια, μόνο όταν το συρτάρι είναι εντελώς κλειστό. Απενεργοποίηση IceMaker* Όταν δεν χρειάζεστε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το IceMaker ανεξάρτητα από το τμήμα κατάψυξης. Όταν είναι απενεργοποιημένο το IceMaker, το συρτάρι του IceMaker μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κατάψυξη και διατήρηση των τροφίμων. u Πιέστε το πλήκτρο On/Off για περίπου1 δευτερόλεπτο, μέχρι να σβήσει το LED. u Καθαρίστε το IceMaker. w Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι δεν θα παραμείνει νερό ή πάγος στο IceMaker. Φτιάξτε παγάκια* Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα παγάκια πέφτουν από το IceMaker στο συρτάρι. Όταν επιτευχθεί ένα καθορισμένο ύψος πλήρωσης, δεν παράγονται πλέον άλλα παγάκια. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες από παγάκια, μπορείτε να αντικαταστήσετε ολόκληρο το συρτάρι του IceMaker με το διπλανό συρτάρι. Όταν κλείσει το συρτάρι, το IceMaker ξεκινά ξανά αυτόματα την παραγωγή. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Κίνδυνος βλάβης της υγείας! u Μην καταναλώνετε ή χρησιμοποιείτε τα τρία πρώτα γεμίσματα από παγάκια. Αυτό ισχύει όταν χρησιμοποιείται η συσκευή για πρώτη φορά και όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το ξέπλυμα του σωλήνα νερού. 6 Συντήρηση 6.1 Απόψυξη με NoFrost Το σύστημα NoFrost κάνει απόψυξη στη συσκευή αυτόματα. Τμήμα συντήρησης: Το νερό από την απόψυξη εξατμίζεται από τη θερμότητα του συμπιεστή. Ο σχηματισμός σταγονιδίων νερού στο πίσω τοίχωμα είναι λειτουργικά απαραίτητος και απόλυτα φυσιολογικός. u Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης για να είναι εφικτή η εκροή του νερού απόψυξης. (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός συσκευής) Τμήμα κατάψυξης: Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστήρα, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται. u Η συσκευή δεν πρέπει να αποψύχεται χειροκίνητα. 6.2 Καθαρισμός συσκευής Πριν τον καθαρισμό: 11

12 Συντήρηση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού! Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις επιφάνειες και να οδηγήσει σε εγκαύματα. u Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό! ΠΡΟΣΟΧΗ Ο λάθος καθαρισμός προκαλεί ζημιές στη συσκευή! u Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα καθαριστικά μέσα. u Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή συρμάτινο σφουγγάρι. u Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν άμμο, χλωρίδια, χημικά ή οξέα. u Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες. u Μην προκαλείτε ζημιές και μην αφαιρείτε την πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. u Μην κόβετε, λυγίζετε ή προκαλείτε ζημιές σε καλώδια ή άλλα εξαρτήματα. u Μην αφήσετε να να τρέξει νερό καθαρισμού στο αυλάκι αποστράγγισης, τις γρίλιες αερισμού και στα ηλεκτρικά μέρη. u Αδειάστε τη συσκευή. u Τραβήξτε το φις από την πρίζα. - Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερη τιμή ph. - Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μεθόδους καθαρισμού ασφαλή για χρήση με τρόφιμα. Εξωτερικές επιφάνειες και εσωτερικός χώρος: u Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες αερισμού και εξαερισμού. w Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. u Καθαρίστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες από πλαστικό με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό. Καθαρίζετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Η εμφάνιση σημείων που είναι πιο σκούρα στην αρχή ή σημείων με πιο έντονο χρωματισμό είναι φυσιολογική.* u Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα στις γυάλινες ή τι πλαστικές επιφάνειες, για να μην γδαρθούν.* u Καθαρίστε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα: Επιστρώστε ομοιόμορφα ένα μέσο περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα με κυκλικές κινήσεις.* u Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τα ιζήματα με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. με μια μπατονέτα. Τμήματα εξοπλισμού: u Καθαρίστε τα μέρη του εξοπλισμού με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό. u Για τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα υποστηρίγματα για τις μισές γυάλινες επιφάνειες. u Αφαιρέστε τα ράφια: Αφαιρέστε τις προστατευτικές ράβδους και τα πλευρικά στοιχεία. u Αφαιρέστε τις θήκες της πόρτας: Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις διακοσμητικές ράβδους.* * u Ανασηκώστε τα κουτιά και αφαιρέστε το καπάκι, αφού το ανασηκώσετε.* Μετά τον καθαρισμό: * u Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει. u Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη. u SuperFrost. (βλέπε κεφάλαιο SuperFrost) Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη: u Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα. 6.3 Καθαρισμός IceMaker* Fig. 13 Το IceMaker πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί. u Τραβήξτε έξω το συρτάρι και αφαιρέστε τον πάγο. u Καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. u Έχοντας αφαιρέσει το συρτάρι, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο On/Off (για περίπου 10 δευτερόλεπτα). w Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο σβήνει το LED, το IceMaker απενεργοποιείται. w Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει το LED για περίπου 60 δευτερόλεπτα. u Ωθήστε το συρτάρι, καθώς αναβοσβήνει το LED. w Η παγοθήκη του IceMaker στρέφεται σε λοξή θέση. u Αφαιρέστε το συρτάρι. u Καθαρίστε την παγοθήκη με ζεστό νερό. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύντε. Ενεργοποιήστε ξανά το IceMaker: u Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μέχρι να ανάψει το LED, έπειτα ωθήστε μέσα το συρτάρι. w Το IceMaker ξεκινά να παράγει παγάκια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό: u Πετάξτε τα τρία πρώτα γεμίσματα από παγάκια, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του απορρυπαντικού. 6.4 Αντικαταστήστε τον εσωτερικό φωτισμό με λαμπτήρα Στοιχεία λάμπας μεγ. 25 W Ντουί: E14 Το είδος του ρεύματος και η τάση ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων u Απενεργοποιήστε τη συσκευή. u Τραβήξτε το φις από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια. u Πιάστε το κάλυμμα Fig. 14 (1) από μπροστά και απαγκιστρώστε το από πίσω. u Αντικαταστήστε τη λάμπα Fig. 14 (2). u Τοποθετήστε ξανά το Fig. 14 κάλυμμα Fig. 14 (1). 12

13 Βλάβες 6.5 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη βάσει της παρουσίασης στο κεφάλαιο Βλάβες. Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Τη διεύθυνση θα την βρείτε στον κατάλογο που σας παρείχε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη επαγγελματικής επισκευής! u Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο κεφάλαιο Συντήρηση, πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. u Διαβάστε την περιγραφή συσκευής Fig. 15 (1), τον Αρ. σέρβις Fig. 15 (2) και τον Αρ. σειράς Fig. 15 (3) από την πινακίδα στοιχείων. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην αριστερή εσωτερική πλευρά της συσκευής. Fig. 15 u Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τη βλάβη, την περιγραφή της συσκευής Fig. 15 (1), τον Αρ. σέρβις Fig. 15 (2) και τον Αρ. σειράς Fig. 15 (3). w Αυτό επιτρέπει να παρασχεθεί η τεχνική υποστήριξη γρήγορα και με ακρίβεια. u Αφήστε τη συσκευή κλειστή, μέχρι να φτάσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. w Τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο διάστημα. u Βγάλτε το φις από την πρίζα (μην τραβάτε από το καλώδιο σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια. 7 Βλάβες Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ειδικά για να έχει ασφάλεια λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας: Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί. u Ενεργοποίηση συσκευής. Το φις δεν τοποθετείται σωστά στην πρίζα. u Έλεγχος φις. εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει. u Έλεγχος ασφάλειας. φυσαλίδων και κελαρύσματος Αυτός ο θόρυβος προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού μέσου στο ψυκτικό κύκλωμα. u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός. ένας χαμηλός ήχος κλικ Ο θόρυβος προκαλείται πάντα, από την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ψυκτικού συστήματος (μοτέρ). u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός. ένας ήχος μοτέρ. Είναι για λίγο κάπως πιο δυνατός, όταν ενεργοποιηθεί το ψυκτικό σύστημα (το μοτέρ). Σε περίπτωση ενεργοποιημένουsuperfrost, τοποθετούνται φρέσκα τρόφιμα ή η πόρτα μένει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα, η απόδοση ψύξης αυξάνεται αυτόματα. u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. u Βλέπε κεφάλαιο Τομέας εφαρμογής ένας έντονος ήχος μοτέρ Ο θόρυβος προκαλείται λόγω θορύβων ροής αέρα του ανεμιστήρα. u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός. Θόρυβοι κραδασμών. Η συσκευή δεν στέκεται καλά στο δάπεδο. Έτσι τα διπλανά έπιπλα ή αντικείμενα δονούνται από τη λειτουργία της μονάδας ψύξης. u Μετατοπίστε λίγο τη συσκευή, στηρίξτε τη καλά στα ρυθμιζόμενα πόδια. u Ξεχωρίστε τα μπουκάλια και τα σκεύη μεταξύ τους. Θόρυβος στην αντλία δοχείου νερού.* Όταν προωθείται νερό από το δοχείο νερού, γίνεται αντιληπτό μέσω ενός θορύβου που ακούγεται από την αντλία. u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός. Το πλήκτρο SuperFrost αναβοσβήνει μαζί με την ένδειξη θερμοκρασίας. Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη. u Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση. Το IceMaker δεν ενεργοποιείται.* Η συσκευή και συνεπώς το IceMaker δεν έχουν συνδεθεί. u Συνδέστε τη συσκευή Βλέπε επίσης κεφάλαιο Σύνδεση. Το IceMaker δεν δημιουργεί παγάκια.* Το IceMaker δεν έχει ενεργοποιηθεί. u Ενεργοποιήστε το IceMaker. Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά. u Κλείστε σωστά το συρτάρι. Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. u Ωθήστε το δοχείο νερού. Δεν υπάρχει επαρκές νερό στο δοχείο νερού. u Γεμίστε το δοχείο νερού. Το LED του IceMakers αναβοσβήνει.* Δεν υπάρχει επαρκές νερό στο δοχείο νερού. u Γεμίστε το δοχείο νερού. Όταν το LED αναβοσβήνει και το δοχείο νερού είναι γεμάτο, υπάρχει βλάβη στο IceMaker. u Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση. Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή. Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά. u Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν. u Απελευθερώστε τις γρίλιες εξαερισμού. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. u Βλέπε κεφάλαιο Πεδίο εφαρμογής της συσκευής. Ανοίγετε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή. u Περιμένετε λίγη ώρα, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση. Τοποθετούνται υπερβολικές ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίςsuperfrost. u Βλέπε κεφάλαιο SuperFrost. Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας. u Βλέπε κεφάλαιο Τοποθέτηση. 13

14 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει. Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί. u Ενεργοποίηση συσκευής. Έμεινε η πόρτα ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά. u Ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από άνοιγμα της πόρτας για 15 περίπου λεπτά. Εάν δεν ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός, αλλά ανάβει η ένδειξη θερμοκρασίας, έχει καεί η λάμπα. u Αλλάξτε λάμπα σύμφωνα με το κεφάλαιο Συντήρηση. u Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης. 8 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας 8.1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή u Για να απενεργοποιήσετε όλη τη συσκευή, πρέπει να απενεργοποιηθεί μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε απενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα συντήρησης Απενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (9). w Οι ενδείξεις θερμοκρασίας θα σβήσουν. Απενεργοποιείται όλη η συσκευή Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος συντήρησης Fig. 3 (1). w Ο εσωτερικός φωτισμός θα σβήσει. w Η ένδειξη θερμοκρασίας συντήρησης θα σβήσει. u Αν πρέπει να απενεργοποιήσετε μόνο τη συντήρηση, π.χ. σε περίοδο διακοπών, τότε θα πρέπει πάντα να προσέχετε το εξής: θα πρέπει να ανάβει η ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης. 8.2 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας u Αδειάστε τη συσκευή. u Φέρτε το IceMaker στη θέση καθαρισμού. (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός IceMaker)* u Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε κεφάλαιο Απενεργοποίηση συσκευής). u Τραβήξτε το φις από την πρίζα. u Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός). u Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές. 9 Απόρριψη συσκευής Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο και το λάδι (πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων). u Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης. u Τραβήξτε το φις από την πρίζα. 14

15

16 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen * *

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 250609 7084376-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης 200709 7084422-01 SGNes/GN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης και συναρμολόγησης Όρθιο ψυγείο

Οδηγός χρήσης και συναρμολόγησης Όρθιο ψυγείο Οδηγός χρήσης και συναρμολόγησης Όρθιο ψυγείο 200709 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης BioFresh

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης BioFresh Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης BioFresh 140709 7084404-01 BNes/SBNes... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 180211 7084698-00 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 250609 7084418-02 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Geräte- und

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Geräte- und

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Κατακόρυφο ψυγείο με θάλαμο BioFresh 7084666-00 2 1.1 2 1.2 2 1.3 3 1.4 3 4 3.1 4 3.2 4 4 4.1 4 4.2 4 4.3 5 4.4 6 4.5 6 4.6 7 4.7 7 7 5.1 7 5.2 7 5.3 Biofresh 8 9 6.1 9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 071212 7082827-00 CT(P)(esf)(sl)30../33... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 030513 7085682-00 CN(es/esf/sl)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγείο-πάγκος

Οδηγίες Χρήσης Ψυγείο-πάγκος Οδηγίες Χρήσης Ψυγείο-πάγκος 270813 7081996-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 271-00 CN 5113 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης 7083 253-01 GT 44 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 223-00 CN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 270912 7081968-03 CUP(esf) 2901 / CUP(sl) 3221... 1 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 Καταψύκτης Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να διατίθενται σωστά όχι απλώς μαζί με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης GR 7082 245-00 GT 111 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 221-00 CN 5123 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Συντηρητής κρασιού

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Συντηρητής κρασιού Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Συντηρητής κρασιού GR 7083 595-01 WK Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή της πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο - και όχι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7081 869-03. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo

7081 869-03. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης GT 1012

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης GT 1012 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης 7082 245-00 GT 1012 44 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη 34 Περιεχόμενα Σελίδα Οδηγίες ρύθμισης...35 Σύνδεση...35 Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής, ρύθμιση της θερμοκρασίας...35 Διακόπτης Cool-Plus...35 Εσωτερικός φωτισμός...35

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 225-00 CN..56 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 225-00 CN..56 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 225-00 CN..56 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου (αφρώδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost CBN 5133

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost CBN 5133 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 263-00 CBN 5133 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7082 547-01 CBN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7082 547-01 CBN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7082 547-01 CBN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη CTN 3123

Οδηγίες λειτουργίας. Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη CTN 3123 Οδηγίες λειτουργίας Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη CTN 3123 Σημειώσεις για την απόσυρση Η συσκευασία είναι φτιαγμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. - Αυλακωτό χαρτόνι/ χαρτόνι - Προκατασκευασμένα τμήματα από PS (αφρώδες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης. Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης. Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ψυγειοκαταψύκτης GR Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά........................2 1.1 Περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού......2 1.2 Όρια χρήσης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Συσκευή αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας με θάλαμο κατάψυξης SBes 7155 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά... 2 1.1 Όρια χρήσης της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 12. Συντηρητής κρασιού WKt

Οδηγίες χρήσης σελίδα 12. Συντηρητής κρασιού WKt Οδηγίες χρήσης σελίδα 12 Συντηρητής κρασιού GR 7083 487-01 WKt Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή της πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο - και όχι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost GR 7082 314-02

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. combined refrigerator-freezer Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη. CN 5013 CNes 5013

Οδηγίες λειτουργίας. combined refrigerator-freezer Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη. CN 5013 CNes 5013 Οδηγίες λειτουργίας combined refrigerator-freezer Σύστημα ψύκτη- καταψύκτη CN 5013 CNes 5013 Σημειώσεις για την απόσυρση Η συσκευασία είναι φτιαγμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. - Αυλακωτό χαρτόνι/ χαρτόνι

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR Gebrauchsanweisung für Tischkühlschränke Operating instructions for table-height refrigerators Consignes d'utilisation Réfrigérateurs table-top libre Gebruiksaanwijzing voor tafelmodel koelkasten Istruzione

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Καταψύκτης. * Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές 1

Οδηγίες χρήσης. Καταψύκτης. * Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές 1 Οδηγίες χρήσης Καταψύκτης GR * Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές 1 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά... 2 1.1 Περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού... 2 1.2 Όρια χρήσης της

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης με θάλαμο BioFresh, με σύστημα σταθερών μεντεσέδων

Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης με θάλαμο BioFresh, με σύστημα σταθερών μεντεσέδων Οδηγίες χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης με θάλαμο BioFresh, με σύστημα σταθερών μεντεσέδων GR 1 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά...2 1.1 Περιγραφή της συσκευής και του εξοπλισμού...2 1.2 Όρια

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 72 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost CBN 5133

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 72 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost CBN 5133 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 72 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 263-00 CBN 5133 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten. Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers

Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten. Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers Consignes d'utilisation pour réfrigérateurs double-porte Gebruiksaanwijzing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions Combined fridge-freezer. Mode d'emploi Combiné réfrigérateur-congélateur

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions Combined fridge-freezer. Mode d'emploi Combiné réfrigérateur-congélateur Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions Combined fridge-freezer Mode d'emploi Combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie Istruzioni per l uso Combinazione

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα