Ο αθέμιτος, παράνομος και επονείδιστος χαρακτήρας. του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο αθέμιτος, παράνομος και επονείδιστος χαρακτήρας. του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015"

Transcript

1 Ο αθέμιτος, παράνομος και επονείδιστος χαρακτήρας του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015

2 2

3 3

4 4

5 Εισαγωγή Η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, στην προκαταρκτική έκθεσή της του Ιουνίου 2015, κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους μετά το 2009 ήταν στην πραγματικότητα ιδιωτικό χρέος που είχε μετατραπεί σε δημόσιο/κρατικό. Αργότερα, οι ίδιες χώρες και οι θεσμοί που μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο προχώρησαν, από το 2010 και έπειτα, στη σύναψη μιας σειράς δανειακών συμβάσεων και Μνημονίων, ο κύριος όγκος των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του προαναφερθέντος χρέους και των συνακόλουθων τόκων, με την ταυτόχρονη επιβολή συνθηκών ακραίας λιτότητας στον ελληνικό λαό. Η Επιτροπή Αλήθειας διαπίστωσε ότι το χρέος ήταν απεχθές, παράνομο, αθέμιτο και εξολοκλήρου μη βιώσιμο. Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί ήταν σε αντιστοιχία με την ισχύουσα ορολογία που υιοθετήθηκε από εξειδικευμένα όργανα του ΟΗΕ. Επίσης, και σύμφωνα με άλλα διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Επιτροπή Αλήθειας έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα παραβίασαν όχι μόνο το Σύνταγμά της, αλλά και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και το διεθνές εθιμικό δίκαιο. Τον Αύγουστο του 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα (ΣΥ- ΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ) συμφώνησε σε ένα νέο Μνημόνιο και μία Συμφωνία Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης [δανειακή σύμβαση]. Οι όροι του Μνημονίου του Αυγούστου του 2015 (του τρίτου Μνημονίου) και της δανειακής σύμβασης, τους οποίους αποδέχθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα, αναδεικνύουν δύο ιδιαίτερες όψεις του δόγματος του απεχθούς χρέους: α) τον ρόλο/καθεστώς του δικαιώματος οικονομικής αυτοδιάθεσης (όπως εκφράζεται από την ψήφο του λαού) στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του χρέους και β) τις πραγματικές επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών στον ελληνικό λαό, τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιβαρύνσεις του κράτους και τη βιωσιμότητα του χρέους συνολικά. Αυτές οι πτυχές των συμφωνιών θα καθορίσουν την απεχθή, παράνομη ή αθέμιτη φύση των προαναφερθεισών επιπτώσεων. 5

6 Η δεσμευτική φύση του δημοψηφίσματος Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 ζήτησε από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει αν εγκρίνει ή όχι δύο δέσμες προτάσεων, που προωθούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι προτάσεις περιλαμβάνονταν σε δύο διακριτά έγγραφα. Το πρώτο είχε τίτλο «Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού», ενώ το δεύτερο είχε τίτλο «Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους». Απόρροια αμφότερων εγγράφων (δυνάμει συμφωνιών) ήταν η παροχή ρευστότητας, κυρίως για την αποπληρωμή του χρέους, με αντάλλαγμα σκληρούς δημοσιονομικούς και κοινωνικούς όρους. Εξαιτίας ακριβώς αυτών των σκληρών «αιρεσιμοτήτων» (αυστηρών προϋποθέσεων) και των επιζήμιων συνεπειών τους στην κοινωνία και τη δημοσιονομική ανεξαρτησία της χώρας, ο Πρωθυπουργός ζήτησε δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν μια συντριπτική ψήφος υπέρ του «Όχι» (με ποσοστό 61,3%) και στα δύο έγγραφα. Ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα που στήριζαν την Κυβέρνηση είχαν υποστηρίξει το «Όχι», σύμφωνα και με τις προεκλογικές τους διακηρύξεις. Ωστόσο, μετά το δημοψήφισμα και παρά το αποτέλεσμά του, ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Τρίτο Μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι αντίστοιχων αν όχι μεγαλύτερων κοινωνικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων με τα προηγούμενα μνημόνια. Ο εγχώριος και διεθνής Τύπος σιώπησε, και σε κάθε περίπτωση δεν κατέβαλε καμία σοβαρή προσπάθεια διερεύνησης της νομιμότητας της απόρριψης του καθαρού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Το άρθρο 44(2) του ελληνικού Συντάγματος ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί ένα δημοψήφισμα προβλέπει δύο είδη δημοψηφισμάτων: για κρίσιμα εθνικά ζητήματα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα με εξαίρεση τα δημοσιονομικά. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο δεν αποσαφηνίζει αν τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων έχουν δεσμευτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η κυρίαρχη και πλειοψηφική άποψη είναι ότι και τα δύο είδη δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικά ως προς το αποτέλεσμά τους. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο τύπο δημοψηφίσματος, για νομοσχέδια που ρυθμίζουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, αυτά κρίνονται αποδεκτά αλλά όχι ακόμη επισήμως ψηφισμένα εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μεταξύ των δύο (δηλαδή, της ψήφισης από το Κοινοβούλιο και της δημοσίευσης) χωρεί το δημοψήφισμα, το οποίο επιτρέπει στον λαό είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει το ψηφισμένο νομοσχέδιο. Το Σύνταγμα ορίζει ότι, εάν με το δημοψήφισμα το νομοσχέδιο εγκριθεί, τότε ο μήνας, εντός του οποίου πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ξεκινά από την ημερομηνία του δημοψηφίσματος και όχι από αυτήν της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Αλλά και πέραν αυτής της διαδικαστικής και νομικής ανάλυσης, γίνεται δεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων ότι αμφότεροι οι τύποι δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικοί ως προς την ουσία του αποτελέσματος. Εντούτοις, κάθε τύπος δημοψηφίσματος απευθύνεται και, αντιστοίχως, περιορίζει έναν συγκεκριμένο κρατικό θεσμό. Έτσι, τα δημοψηφίσματα για κρίσιμα εθνικά ζητήματα επηρεάζουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να δρα αντιπαραθετικά προς την απόφαση του δημοψηφίσματος. Ομοίως, ένα δημοψήφισμα για νομοσχέδιο που αφο- 6

7 ρά σημαντικό κοινωνικό ζήτημα επιβάλλει περιορισμούς στη δυνατότητα της Βουλής να νομοθετεί επί του σχετικού ζητήματος. Παρόλα αυτά, μολονότι τα δημοψηφίσματα είναι δεσμευτικά με την έννοια που περιγράφηκε, δεν εμποδίζουν την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αντίστοιχα να διαχειρίζονται ζητήματα δευτερεύοντα ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο του δημοψηφίσματος. Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση και η Βουλή μπορούν να πραγματευτούν εκ νέου το ουσιαστικό ζήτημα που έχει ήδη καθορίσει ένα δημοψήφισμα όμως αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον αν είναι «προς όφελος του λαού» (άρθρο 1(3) του Συντάγματος) και εφόσον γίνεται σεβαστό το Σύνταγμα και η αρχή της νομιμότητας. Ως εκ τούτου, είναι αναμφισβήτητο ότι για την ελληνική νομοθεσία τα δημοψηφίσματα είναι δεσμευτικά ως προς το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου αφορούσε διεθνείς συμφωνίες και την δημοσιονομική κυριαρχία της Ελλάδας και, κατ επέκταση, την οικονομική αυτοδιάθεση του ελληνικού λαού περιγράφεται καλύτερα ως ένα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά ζητήματα και ως τέτοιο προκηρύχθηκε. Συνεπώς, η συντριπτική απόρριψη των δύο προτάσεων (των δυνάμει συμφωνιών) απαγορεύει σε κάθε ελληνική Κυβέρνηση μεταγενέστερη του δημοψηφίσματος να συνάψει συμφωνίες με παρόμοιο περιεχόμενο. Δεδομένου ότι το χρέος, για το οποίο προορίζονται αυτές οι συμφωνίες, έχει κριθεί απεχθές, παράνομο και αθέμιτο ενώ, επιπλέον, έχουν καταγραφεί αρκούντως οι κοινωνικές του επιπτώσεις είναι αδιανόητος ο ισχυρισμός ότι οποιαδήποτε παράκαμψη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος θα μπορούσε να είναι «προς το συμφέρον του ελληνικού λαού». Το δημοψήφισμα στόχευε στην άσκηση οικονομικής αυτοδιάθεσης τόσο εσωτερικά όσο και στη διεθνή της διάσταση, η οποία συνιστά κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου και, μάλιστα, αναγκαστικού δικαίου. Η ξεκάθαρη έκφραση του 62% περίπου του ελληνικού εκλογικού σώματος κατέδειξε την αντίθεσή του στα περιεχόμενα των προαναφερθέντων εγγράφων και, κατ επέκταση, σε κάθε μελλοντική συμφωνία που θα περιέχει τους όρους τους. Η παράκαμψη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος παραβιάζει το άρθρο 44 του Συντάγματος και το κράτος δικαίου και, ως αποτέλεσμα, δεν δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις εξαιτίας της παράνομης φύσης της. Επιπλέον, παραβιάζοντας ακόμη το συλλογικό δικαίωμα αυτοδιάθεσης, συνιστά παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας, που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις ή από το εθιμικό δίκαιο. Η αρχή ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται (pacta sunt servanda) δεν βρίσκει εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση, λόγω του ότι το υποκείμενο αίτιο της πράξης είναι παράνομο (ήτοι, συνταγματική παραβίαση). Σε κάθε περίπτωση, οφείλει κανείς να αναλογιστεί την ηθική διάσταση ενός εκλογικού αποτελέσματος με καθαρή πλειοψηφία της τάξης του 62%. Είναι αδιανόητο πώς μια κυβέρνηση μπορεί αβασάνιστα να απορρίπτει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας λαϊκής ετυμηγορίας, και πώς, συνακολούθως, άλλα κράτη και διακυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες που είναι τελείως αντίθετες με αυτήν την ετυμηγορία. Τέτοιες συμφωνίες είναι αναμφίβολα αθέμιτες και στερούνται κάθε ηθικής βάσης. 7

8 Το Μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση μετά το δημοψήφισμα Τη 19η Αυγούστου του 2015 η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε το προαναφερθέν Μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), που ακολουθήθηκε λίγο αργότερα από σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δανειακή σύμβαση). Οι συμφωνίες προβλέπουν την εκταμίευση 86 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα, εκ των οποίων περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια προορίζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών. Στα χαρτιά μόνο, το Μνημόνιο αναφέρεται σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα, όπως πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνη, κίνητρα εργασίας, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και άλλα, αλλά οι δράσεις με τις οποίες αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν είναι ασαφείς ή και ανύπαρκτες. Μόνο τα μέτρα που αφορούν τους φόρους, τις ιδιωτικοποιήσεις και την είσπραξη εσόδων αναλύονται ενδελεχώς. Χωρίς συγκεκριμένη πρόταση που να αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα του χρέους και ταυτοχρόνως να προωθεί πραγματικά ξένες και εγχώριες άμεσες επενδύσεις (που θα οδηγούσαν σε ουσιαστική δημιουργία πολυάριθμων θέσεων εργασίας), όλα τα προαναφερθέντα πλαίσια ασφαλείας είναι απλώς ευχολόγια και κενές υποσχέσεις. Παρακάτω αποδεικνύεται ότι, στην πραγματικότητα, πολλά τέλη χρήσης επιβάλλονται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις κοινωνικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής κάλυψης), καθώς και νέοι φόροι στο εμπόριο, που όλοι θα αναστείλουν τις επενδύσεις στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν τις υπηρεσίες ακριβότερες. Ως εκ τούτου, η επίδραση στα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα θα είναι επιβλαβής για τη μεσαία τάξη (τουλάχιστον), τη νεολαία και τους ανέργους. Οι εξίσου επιβλαβείς επιπτώσεις στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχιστούν αμείωτες καθώς η αποπληρωμή του χρέους είναι ο μοναδικός σκοπός του Μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. Το Μνημόνιο, το οποίο ασχολείται περισσότερο με πολιτικές σε σύγκριση με τη δανειακή σύμβαση, δε δίνει πραγματική ουσία ούτε καν στις ψευδεπίγραφες υποσχέσεις του σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα. Καμία από αυτές δεν προβλέπεται ως αγώγιμο δικαίωμα παρά σαν συμβατικά συμφωνημένοι όροι μεταξύ δύο κυρίαρχων συμβαλλομένων και, συγκεκριμένα του οφειλέτη και περισσότερων πιστωτών. Αυτή η παρατήρηση είναι σημαντική παρόλο που το αποτέλεσμα φαίνεται να παραμένει ίδιο. Για παράδειγμα, το Μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία. Παρόλο που από αυτό το εισιτήριο μπορεί τελικά να εξαιρεθούν οι ακραία φτωχοί, δεν ισχύει το ίδιο και για όσους έχουν κάποιο (έστω και πενιχρό) εισόδημα ακόμα κι αν αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το ποσό, και συνεπώς παραβιάζεται το δικαίωμά τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτοί δε θα μπορούν να αμφι- 8

9 σβητήσουν τη νομιμότητα του εισιτηρίου σύμφωνα με το καθεστώς του Μνημονίου. Συνεπώς, τα δικαιώματα που απολάμβανε ο ελληνικός λαός από το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο καθίστανται μη αγώγιμα κατά τους όρους των δανειακών συμβάσεων. Αυτή η κατάσταση συνιστά πρωτοφανή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μνημόνιο περιλαμβάνει πολλές ακόμα ψευδεπίγραφες υποσχέσεις αποβλέποντας στο να «επικοινωνηθεί» το περιεχόμενό του στον ελληνικό λαό. Υπόσχεται νέες θέσεις εργασίας την ίδια ώρα που κάνει τις επενδύσεις και το εμπόριο μη κερδοφόρα χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ούτε στο ελάχιστο πού και πώς αυτές οι δουλειές θα δημιουργηθούν και χωρίς να επεξηγεί το πώς η Ελλάδα θα αυξήσει την απασχόληση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σχέδιο για ενίσχυση συγκεκριμένων βιομηχανιών μέσω έρευνας και ανάπτυξης, ή ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, ή για την προσέλκυση επενδύσεων που αυξάνουν την απασχόληση. Στην πραγματικότητα, το Μνημόνιο επιβάλλει μέτρα που δεν οδηγούν σε σοβαρές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτε στα κείμενα που να υπόσχεται τη βελτίωση του περιβάλλοντος επενδύσεων ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας ή την με άλλον τρόπο αύξηση της κατανάλωσης, η οποία στη συνέχεια θα δημιουργούσε εμπιστοσύνη στην εγχώρια αγορά και θα οδηγούσε τελικά στη δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, το τρίτο Μνημόνιο βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις και στα ίδια αξιώματα όπως και τα δύο προηγούμενα Μνημόνια. Επομένως, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφήνοντας το χρέος μη βιώσιμο. (Βλ. παράρτημα «Το τρίτο Μνημόνιο είναι μη βιώσιμο, όπως και τα δύο προηγούμενα»). Το Μνημόνιο, επίσης, σιωπά ως προς τον απεχθή, παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα του ελληνικού χρέους στο σύνολό του (ιδιαιτέρως η μετατροπή του ιδιωτικού χρέους σε δημόσιο), καθώς και για τον απεχθή, παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα των δανείων που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το 2010 και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους (περίπου το 92%) για την αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων προς τους πιστωτές. Στην πραγματικότητα, το Μνημόνιο του 2015 και η δανειακή σύμβαση αποτελούν επέκταση των προηγούμενων απεχθών δανειακών συμβάσεων (που προωθήθηκαν από τους ίδιους πιστωτές) και, συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι καμία αναφορά δε γίνεται για τη φύση του ελληνικού χρέους. Δεδομένου ότι το χρέος και όλες οι δανειακές συμβάσεις μεταξύ αποδείχθηκαν απεχθείς, παράνομες και αθέμιτες, οποιαδήποτε μεταγενέστερη δανειακή σύμβαση που στηρίζεται σε αυτές (αγνοώντας τον παράνομο χαρακτήρα τους) είναι και αυτή απεχθής, παράνομη και αθέμιτη. 9

10 Εξαναγκασμός, παράνομα, εξαναγκαστικά μέτρα και άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας Στην προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, του Ιουνίου 2015, η Επιτροπή επεσήμανε ότι για την πλειονότητα των χρεωστικών εργαλείων που συνήφθησαν μεταξύ 2010 και 2014 η Ελλάδα λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό υπό καθεστώς εξαναγκασμού. Πράγματι, καταδείχθηκε ότι όταν ένα κράτος εξαναγκάζεται να παραβιάσει το Σύνταγμά του, καθώς και τις συμβατικές και εθιμικές υποχρεώσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει πιστώσεις και ρευστότητα, ιδίως όταν αναγκάζεται να παραιτηθεί ένα σημαντικό μέρος της νομοθετικής και κοινωνικοοικονομικής κυριαρχίας του, τότε συνάγεται πως αυτό το κράτος συναίνεσε υπό συνθήκες βαθιού εξαναγκασμού. Εξηγήθηκε στην προκαταρκτική έκθεση (βλ. σελ ) ότι ο όρος «εξαναγκασμός», σύμφωνα με το άρθρο 52 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (VCLT), μπορεί να ερμηνευτεί και ως περιλαμβάνων μορφές οικονομικού εξαναγκασμού και δεν περιορίζεται απαραίτητα στην ένοπλη βία. Η έκθεση παρέχει άφθονες αναφορές σε διάφορα νομικά κείμενα επί τη βάσει των οποίων η οικονομική πίεση θεωρείται μια μορφή επίθεσης. Επιπλέον, στην προκαταρκτική έκθεση εξηγήθηκε ότι το εν λόγω είδος οικονομικού εξαναγκασμού στοιχειοθετεί επίσης παράνομη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους, πράγμα που, μολονότι δεν ακυρώνει τη συγκατάθεση, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει νομιμοποιητική βάση για την καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 56(1) της Σύμβασης της Βιέννης. Η Αρχή 4 της Απόφασης του 2015 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που καταγράφει περισσότερες αρχές του διεθνούς εθιμικού δικαίου σχετικά με την αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους, για τις οποίες γίνεται λόγος κατωτέρω, προϋποθέτει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε αθέμιτης επιρροής στη διαδικασία. Είναι σαφές ότι κανένα στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν ολοκληρώθηκε με καλή πίστη και ότι ασκήθηκε αθέμιτη επιρροή εξαρχής εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Αθέμιτη επιρροή ασκήθηκε επίσης εναντίον του ελληνικού λαού στην πορεία προς τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και μέχρι το δημοψήφισμα. 1 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απόρριψη από την ελληνική κυβέρνηση και τους πιστωτές του συντριπτικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος αποτελεί αθέμιτη επιρροή στο συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν το οικονομικό μέλλον τους και είναι η ίδια παράνομη και αντίθετη με την αρχή της νομιμότητας σε ένα κράτος δικαίου (Αρχή 7). Από το Φεβρουάριο του 2015, μετά την άνοδο στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, οι μορφές εξαναγκασμού και παρέμβασης ήταν ως επί το πλείστον άμεσες και οι απειλές δεν απευθύνονταν αποκλειστικά στην Κυβέρνηση, αλλά και στον ελληνικό λαό. Αυτό έγινε φανερό με πολλούς τρόπους, εντούτοις εδώ θα αναφέρουμε μερικούς μόνο. Στις 27 Ιουνίου 2015 ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με τις «αβάσταχτες» απαιτήσεις λιτότητας των δανειστών. Σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά τη νύχτα της Παρασκευής, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι οι Έλληνες στις 5 Ιουλίου θα ψηφίσουν για το αν θα δεχθούν τους όρους που επιβάλλονται στην Ελλάδα από τους τρεις κύριους πιστωτές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γνωστών ως Τρόικα. Στις 29 Ιουνίου 2015, ο Benoît Coeuré, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, δήλωσε στη γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos ότι «η έξοδος από τη ζώνη του ευρώ, ένα μέχρι στιγμής θεωρητικό ζήτημα, δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλειστεί πια», προσθέτοντας ότι αυτό ήταν η συνέπεια της απόφασης της Αθήνας να τερματιστούν οι συνομιλίες. Ο Benoît Coeuré δήλωσε ότι αν οι Έλληνες ψηφίσουν «Ναι» στο δημοψήφισμα για το πακέτο βοήθειας, δεν έχει «καμία αμφιβολία» ότι οι αρχές της Ευρωζώνης θα βρουν τρόπους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους προς την Ελλάδα. Εναλλακτικά, ο ίδιος επεσήμανε πως αν κερδίσει το «Όχι», «θα είναι πολύ δύσκολη η επανεκκίνηση του πολιτικού διάλογου». 2 Κατά το ίδιο διάστημα η ΕΚΤ αρνήθηκε οιαδήποτε παροχή ρευστότητας προς την Ελλάδα για μία ολόκληρη εβδομάδα. Στις 3 Ιουλίου 2015 ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Vitor Constancio δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να πει κατά 10

11 πόσο η ΕΚΤ θα παρείχε επείγουσα παροχή ρευστότητας (ELA) στις ελληνικές τράπεζες αν οι Έλληνες ψήφιζαν «Όχι» δύο ημέρες αργότερα. Ερωτηθείς εάν η ΕΚΤ θα χορηγήσει τη βοήθεια που χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες για να παραμείνουν εν ζωή, ο Constancio απάντησε: «Δεν μπορώ εκ των προτέρων να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι μια απόφαση που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλύσει την κατάσταση στο σύνολό της», είπε σε συνέντευξη Τύπου μετά από ομιλία του σε ένα οικονομικό συνέδριο. 3 Στις 11 Ιουλίου 2015, λίγες ημέρες μετά τη συντριπτική νίκη του «Όχι» στο δημοψήφισμα, ένα έγγραφο του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών έγραψε: «Οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να συγκροτήσουν τις βάσεις για ένα εντελώς νέο, τριετές πρόγραμμα [διάσωσης], όπως ζήτησε η Ελλάδα». Πρόκειται αναφορά στις νέες προτάσεις δημοσιονομικής λιτότητας που υπέβαλε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Το έγγραφο ζητούσε να αποβληθεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη για τουλάχιστον πέντε χρόνια και απαιτούσε από την ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει 50 δισ. ευρώ κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε μια εξωτερική αρχή για ξεπούλημα. 4 Η στάση της ΕΚΤ και του χρηματοπιστωτικού εξαναγκασμού που απηύθυνε προς την Ελλάδα και το λαό της δεν ήταν μόνο άμεση, αλλά και εξ ολοκλήρου απροκάλυπτη και εξαιρετικά εχθρική. Στο διάστημα αυτό αξιωματούχοι της ΕΕ και των κρατών μελών της, όπως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τόνιζαν ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε ανθρωπιστική καταστροφή με τανκς να κυκλοφορούν στους δρόμους αν το εκλογικό σώμα ψήφιζε «Όχι» στο δημοψήφισμα. Με τον τρόπο αυτό υπαινισσόταν ότι η Ελλάδα οδηγούνταν σε ολοκληρωτική κατάρρευση. 5 Με την απόφασή της να περιορίσει την παροχή πρόσθετης ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η οποία ουσιαστικά επέφερε την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), η ΕΚΤ παρέβη την αποστολή της και τις βασικές αρμοδιότητές της. Δεδομένου ότι η ΕΚΤ είχε αξιολογήσει τις ελληνικές τράπεζες ως φερέγγυες στα «τεστ αντοχής» που διεξήχθησαν το 2014, ήταν υποχρεωμένη να χορηγήσει επείγουσα παροχή ρευστότητας (ELA) προκειμένου να ανακοπούν οι μαζικές εκροές, όσο οι τράπεζες αυτές θα μπορούσαν να παρέχουν εγγυήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της. Κατά το χρόνο που η ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στον ELA, εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση μέχρι και σε 27 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. 6 Η ΕΚΤ παραβίασε προδήλως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ. Πρώτον, η αναστάτωση που προκλήθηκε στο σύστημα πληρωμών της Ελλάδας συνιστά σαφή παραβίαση της υποχρέωσής της να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τού εν λόγω συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 της Συνθήκης της ΕΕ. Δεύτερον, η ΕΚΤ έχει την εντολή να «στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση, προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης». Μια από αυτές τις οικονομικές πολιτικές είναι η «επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ των τραπεζών και των κρατών.» 7 Εξωθώντας τις τράπεζες σε κλείσιμο και οδηγώντας τη χώρα κοντά σε μια εκ των πραγμάτων και παράνομη έξοδο από το ευρώ, η ΕΚΤ δημιούργησε μια κατάσταση κατά την οποία το ελληνικό κράτος και οι τράπεζες του έγιναν ακόμη πιο αλληλοεξαρτώμενα. Στις 13 Ιουλίου 2015, ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται τη συμφωνία λιτότητας των πιστωτών και τους όρους του τρίτου Μνημονίου. Στις 19 Αυγούστου 2015 ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει το τρίτο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, σε μια συνέντευξη στο Reuters, ο Vitor Constancio απάντησε στο ερώτημα «τι αμφιβολίες δημιουργήθηκαν σχετικά με το ευρώ;» ως εξής: «Δημιουργήθηκαν αμφιβολίες στις αγορές σχετικά με το αν χώρες όπως η Ελλάδα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νομισματικής ένωσης. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αμφιβολία μεταξύ της πλειονότητας των χωρών μελών. Εμείς υποστηρίζουμε ότι το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο. Νομικά, καμία χώρα δεν μπορεί να αποβληθεί. Η πραγματική προοπτική να συμβεί κάτι τέτοιο δεν ήταν ποτέ αληθινή». 8 Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι δυο μήνες μετά το δημοψήφισμα, κατά την κρίσιμη συζήτηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με ένα ψήφισμα για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους (για το οποίο βλ. κατωτέρω) η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία. Μια τέτοια πολιτική στάση είναι αδιανόητη, δεδομένου ότι η ουσία του ψηφίσματος ήταν υψίστης εθνικής σημασίας για μια χρεωμένη χώρα όπως η Ελλάδα (και οι όροι του ψηφίσματος ήταν ευνοϊκοί). Παρά την κοινή θέση της ΕΕ στο θέμα αυτό, 9 υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς η Ελλάδα είναι οφειλέτης και άλλοι εταίροι είναι πιστωτές. Η κοινή θέση της ΕΕ ουσιαστικά απαιτούσε από τα κράτη-μέλη να καταψηφίσουν ή τουλάχιστον να απέχουν της ψηφοφορίας. Έτσι, η θέση της Ελλάδας σχετικά με το θέμα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι πιστωτές της, καθώς η αποχή είναι εντελώς αντίθετη με τα εθνικά συμφέροντα. Άλλωστε, άμεσες δηλώσεις κατά της ψήφου του «Όχι» και σχετικά με τις συμφορές που θα πλήξουν τον ελληνικό λαό έγιναν από ισχυρούς αξιωματούχους της ΕΕ, με σαφή περιφρόνηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αρχών. Τρανταχτό παράδειγμα οι δηλώσεις του προέδρου του Κοινοβουλίου της ΕΕ, Μάρτιν Σουλτς. Χωρίς αμφιβολία, ο εξαναγκασμός που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα υποβοηθήθηκε από μεγάλο μέρος του ελληνικού Τύπου, που έφτασε στο σημείο να διαστρεβλώνει τις προβλέψεις για την έκβαση του δημοψηφίσματος. Αρκετές δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ότι θα επικρατούσε η ψήφος του «Ναι». Ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε επ ουδενί να προκύψει από τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλα τα παραπάνω είχαν σχεδιαστεί και προορίζονταν για να ενσταλάξουν το φόβο στον ελληνικό λαό και, ως εκ τούτου, να επηρεάσουν την ψήφο του υπέρ της επιλογής «Ναι» και επιπλέον να εξαναγκάσουν την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί τους όρους των πιστωτών της. 11

12 Ενδεικτικές συνέπειες από την εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου Το τρίτο Μνημόνιο είναι πανομοιότυπο με τα δύο προηγούμενα. Εξακολουθεί να παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, παραλύοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία χωρίς παροχή κινήτρων, χωρίς καμία πλατφόρμα για ανάπτυξη, επενδύσεις και ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Στόχος του είναι η συγκέντρωση ακόμη περισσότερων φόρων και η αύξηση των εσόδων προκειμένου να συνεχιστεί η αποπληρωμή του «χρέους» από την Ελλάδα, χωρίς καμία αναφορά στη μείωση του χρέους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική βιωσιμότητά του. Το Μνημόνιο απαιτεί περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, πράγμα που αντιτίθεται προς την οικονομική αυτοδιάθεση, ενώ χωρίς κάποιο σοβαρό σχέδιο ελλοχεύει ο κίνδυνος διάχυσης, ξεπουλήματος των κερδοφόρων επιχειρήσεων, καθώς και αύξησης της ανεργίας. Η Ελλάδα έχασε ουσιαστικά την κυριαρχία της, όπως ακριβώς συνέβη και με τις προηγούμενες συμφωνίες. Κάθε νομοσχέδιο που περνάει από το Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει την έγκριση των πιστωτών πριν υιοθετηθεί. Τέτοιοι περιορισμοί στη νομοθετική κυριαρχία μπορούν να οδηγήσουν μόνο στην κατάργηση της δημοκρατίας, στην επιβολή της υποταγής και της αποικιοκρατίας. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μετά την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της, η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε μια σειρά νόμων την υιοθέτηση των οποίων οι πιστωτές απαιτούσαν από καιρό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έγκριση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο οποίος είχε απορριφθεί από το 93% του δικηγορικού κλάδου, αλλά και από το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι όταν μια επιχείρηση είναι αφερέγγυα ή, άλλως, ανίκανη ή απρόθυμη να ικανοποιήσει τους πιστωτές της, οι ιδιωτικές τράπεζες θα χαίρουν πάντοτε καθεστώς προνομιούχου πιστωτή, πάνω και πέρα από το κράτος και τους εργαζόμενους! Κάτι τέτοιο είναι ξένο προς το ελληνικό Σύνταγμα, το διοικητικό και το αστικό δίκαιο και είναι χωρίς αμφιβολία το αποτέλεσμα της έντονης πίεσης των πιστωτών στην Ελλάδα. 12

13 Κοινωνικές επιπτώσεις του Tρίτου Μνημονίου Το τρίτο Μνημόνιο, που συνόδευε την τρίτη δανειακή σύμβαση του Αυγούστου 2015, όπως συνέβη και με τα δύο προηγούμενα του 2010 και του 2012, μεταφέρει το βάρος της διαρθρωτικής προσαρμογής στην ελληνική κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, θα αυξήσει τη φτώχεια, την ταξική πόλωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι απαιτήσεις των πιστωτών υπόσχονταν διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κλπ, την ίδια στιγμή επιζητούσαν την κατάργηση της πρόβλεψης παρακράτησης φόρου 26% επί των διασυνοριακών συναλλαγών μέτρο που θα ετίθετο σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί μια συνήθης πηγή φοροαποφυγής με τη δικαιολογία ότι περιόριζε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, οι οικονομικοί όροι της νέου Μνημονίου Η σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τη διάρκεια του προγράμματος % του ΑΕΠ Συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις 0,4% 1,3% 1,7% 1,9% ΦΠΑ 0,4% 1,1% 1,1% 1,1% Φόροι εισοδήματος 0,3% 0,8% 0,9% 0,8% Άλλα μέτρα - δαπάνες 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% Άλλα μέτρα - έσοδα 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Συνολική προσαρμογή 1,4% 3,6% 4,2% 4,3% Πηγή: Αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων του νέου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα, Commission Staff Working Document, Brussels 19/08/2015, SWD (2015) 162 final. θα υπονομεύσουν περαιτέρω κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα λιτότητας, μεταξύ πολλών άλλων επιπτώσεων: Μειώνουν τις συντάξεις με την πλήρη εφαρμογή των αντισυνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων των ετών 2010 και 2012, με την υπόσχεση εξοικονόμησης περίπου 0.25% του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ μέχρι το Το πακέτο, μεταξύ άλλων, δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση αυξάνοντας τις σχετικές ποινές, αυξάνει τις εισφορές περίθαλψης των συνταξιούχων στο 6%, ενσωματώνει όλες τις επικουρικές συντάξεις που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από ιδίους πόρους από 1ης Ιανουαρίου 2015, παγώνει τα όρια ονομαστικής μηνιαίας εγγυημένης συνεισφοράς σύνταξης μέχρι το 2021, καθιερώνει μια στενότερη σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών, μειώνει σταδιακά την επιχορήγηση αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019, ξεκινώντας με το 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του Αυξάνουν τη φορολόγηση των αγροτών. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών υλοποιείται με τη σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016, καθώς και την αύξηση της άμεσης φορολογίας και τέλος την αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Μειώνουν σταδιακά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις εκπτώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου. Ο πρώτος γύρος της κατάργησης θα ανακοινωθεί από Κοινή Υπουργική Απόφαση μέχρι την 1η Οκτωβρίου Αυτό το μέτρο είχε ως στόχο τις χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή στα απομακρυσμένα νη- 13

14 σιά και την επίτευξη περιφερειακής συνοχής. Διευκολύνουν τη διαδικασία κατασχέσεων, υπέρ των φορολογικών αρχών και των τραπεζών, εξαλείφοντας το ανώτατο όριο του 25% επί των μισθών και των συντάξεων και μειώνοντας το όριο του ακατάσχετου από τα ευρώ. Το μέτρο αυτό θα προκαλέσει ένα νέο κύμα κατασχέσεων σε μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις. Αυξάνουν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και για τους αυτοαπασχολούμενους, σε 75% για τα εισοδήματα του 2015 και σε 100% για τα εισοδήματα του 2016, μειώνοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα. Επιβάλλουν ένα νέο κύκλο απελευθέρωσης της αγοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες της λεγόμενης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Οι μόνοι που θα επωφεληθούν από το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των συμβολαιογράφων, των δικαστικών επιμελητών και των αναλογιστών θα είναι οι τράπεζες, τα δικηγορικά γραφεία και οι μεγάλοι εργοδότες. Πολύ αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα της εργατικής τάξης θα έχει η αναθεώρηση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών, τη συλλογική δράση και τις ομαδικές απολύσεις. Η περαιτέρω ευελιξία των εργασιακών σχέσεων (όπως έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων ετών) θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλούς μισθούς, αύξηση της ανεργίας, της ανασφάλειας και των κερδών από την αδήλωτη εργασία. Επιπλέον, η σύσταση ενός οιονεί αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης που θα επιβάλλει νέες περικοπές δαπανών σε περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή νέων μέτρων λιτότητας. Αυτά τα μέτρα, που ως τώρα παραμένουν άγνωστα, έχουν την προέγκριση του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο με ένα νόμο τέρας που ζήτησαν οι πιστωτές και δέχτηκε τελικά η Κυβέρνηση. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι πιστωτές, βάσει τέτοιων ευνοϊκών γι αυτούς συνθηκών, δεν έχουν καμία ανησυχία σε περίπτωση αποτυχίας των δημοσιονομικών στόχων. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απλώς θα ανακοινώσουν ένα νέο γύρο περικοπής δαπανών, με τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη ψηφιστεί. Συμπερασματικά, η περίοδος των σκληρών μέτρων λιτότητας που ξεκίνησε το 2010 και απεικονίζεται στα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία συνεχίζεται... Δείκτες αγοράς εργασίας και κοινωνικής ένταξης για την Ελλάδα Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-74) Μακροπρόθεσμος δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού) Δείκτης ανεργίας νέων (% εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-24) Νέοι εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (% του συνολικού πληθυσμού, ηλικίας 15-24) Πραγματική αμοιβή ανά εργαζόμενο (% ετήσιας μεταβολής) Ρυθμός αύξησης μοναδιαίου ονομαστικού εργατικού κόστους (% ετήσιας μεταβολής) Πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας (% ετήσιας μεταβολής) Στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (% συνολικού πληθυσμού) Εργαζόμενοι στο όριο της φτώχειας (% εργαζομένων, ηλικίας 18-64) Πηγή: ibid EΕ

15 Συμπέρασμα Στο πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, 10 θεσπίστηκαν πολλές αρχές. Αυτές είναι σημαντικές για πολλούς λόγους. Παρά το γεγονός ότι τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν είναι δεσμευτικά καθ εαυτά καταδεικνύουν, όπου υπάρχει επαρκής υποστήριξη, τις επίσημες θέσεις των χωρών-μελών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όπου η στήριξη είναι συντριπτική, διαρκής και πέρα από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα (ή όπου η πρακτική που υποστηρίζεται στο ψήφισμα πληροί τα κριτήρια αυτά), η αρχή (-ες) του ψηφίσματος ενδέχεται εν καιρώ να αντανακλά το εθιμικό διεθνές δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το ψήφισμα έλαβε 136 ψήφους υπέρ, μόλις 6 κατά και 41 αποχές. Η Συνέλευση κατέστησε σαφές ότι οι αρχές που διατυπώνονται στο ψήφισμα καθοδηγούνται από το διεθνές εθιμικό δίκαιο και, εν πάση περιπτώσει, η συντριπτική υποστήριξη των αρχών αυτών από 136 κράτη μέλη υποδηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια εθιμική συναίνεση. Πρέπει να τονιστεί ότι οι αρχές αυτές είναι αρκετά συντηρητικές και καθόλου ευνοϊκές προς τους κρατικούς δανειολήπτες. Δίνουν, κυρίως, έμφαση στην αποπληρωμή του χρέους και την τήρηση των δανειακών συμβάσεων. Η πρώτη αρχή, η οποία έχει κεντρική σημασία για τη συζήτηση, αναφέρει ότι: «Ένα κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα, κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, να σχεδιάσει τη μακροοικονομική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους του, η οποία δεν θα πρέπει να αποκλίνει ή να παρεμποδίζεται από τυχόν καταχρηστικά μέτρα». Αυτή η αρχή είναι σύμφωνη με τις Καθοδηγητικές Αρχές του ΟΗΕ για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα που υιοθετήθηκαν από τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 11 Στο ίδιο πνεύμα, η δεύτερη Αρχή του Ψηφίσματος του ΟΗΕ απαιτεί καλή πίστη από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους και την επίτευξη βιωσιμότητας. 12 Η βιωσιμότητα, σύμφωνα με την αρχή 8, ορίζεται ως εξής: «Βιωσιμότητα σημαίνει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους θα ολοκληρώνεται έγκαιρα και με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να οδηγεί σε μια σταθερή κατάσταση χρέους του κράτους-οφειλέτη, διατηρώντας τα δικαιώματα των πιστωτών, και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 13 Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με τη σχετική νομοθεσία που ισχύει για τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, καθίστανται προφανή πέραν πάσης αμφιβολίας τα εξής συμπεράσματα: Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015, είναι παράνομα, αθέμιτα και απεχθή, γιατί αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τον παράνομο, αθέμιτο και απεχθή χαρακτήρα του υφιστάμενου ελληνικού χρέους, καθώς και την απεχθή, παράνομη και αθέμιτη φύση των μέσων με τα οποία χρηματοδοτήθηκε το χρέος από το 2010 μέχρι τις αρχές του Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015, παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του ελληνικού λαού (τόσο τα αστικά και πολιτικά, όσο και τα κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα), όπως αυτά καθορίζονται στο ελληνικό Σύνταγμα και στο Διεθνές Δίκαιο (συμβατικό και εθιμικό). Από την άνοδο στην εξουσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛΛ μέχρι τη συμφωνία με τους πιστωτές της Ελλάδας, υπήρξε ένας άνευ προηγουμένου εξαναγκασμός και άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων και απειλών εναντίον του ελληνικού λαού), με σκοπό τον εκφοβισμό της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προκειμένου να δεχτούν τους όρους των πιστωτών. Αυτές οι παρεμβάσεις και ο εξαναγκασμός καθιστούν άκυρη κάθε συμφωνία και ανοιχτή σε μονομερή καταγγελία από μελλοντικές κυβερνήσεις. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές αποδεικνύουν την απουσία ηθικής υπόστασης και αλληλεγγύης από τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της και καταδεικνύουν ότι η ευημερία του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Η Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιο Χρέους θα ήθελε να εκφράσει τη βαθιά απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έλαβε υπόψη ούτε στο ελάχιστο τα συμπεράσματα της δημοσιευθείσας από τον Ιούνιο 2015 προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις της με τους πιστωτές. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, συμφώνησε ότι δε θα γίνει κούρεμα στο χρέος παρ ότι γνώριζε πολύ καλά τον απεχθή, παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα του χρέους της χώρας

16 παραρτημα 1 Επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις 1. Νέο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων Στο τρίτο Μνημόνιο ορίζεται ότι το νέο σύστημα θα προσανατολιστεί στις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος, ορθώνεται ένα τείχος απέναντι στο επιτυχημένο σύστημα του ν. 1876/90: το Μνημόνιο απαγορεύει την επαναφορά του αρχικού μοντέλου του ν. 1876/90 πριν το αλλοιώσουν τα μνημονιακά νομοθετικά μέτρα. Στο μεταξύ, όμως, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (στο εξής ΟλΣτΕ) με την υπ αρ. απόφασή της 2307/2014 ακύρωσε τη διάταξη της ΠΥΣ 6/2012 (εφαρμοστικό νομοθέτημα του δεύτερου Μνημονίου) για την κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (δικαίωμα-κλειδί για τη λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας [στο εξής ΣΣΕ]). Η ακύρωση αυτή επέτρεψε την περιορισμένη επαναλειτουργία της διαιτησίας και των ΣΣΕ που είχαν παγώσει για δύο ολόκληρα χρόνια. Η απάντηση της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου δόθηκε με το ν. 4303/2014, που επανέφερε μεν το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, όπως επέτασσε η ΟλΣτΕ, ταυτοχρόνως, όμως, θέσπισε σειρά κριτηρίων για τη διαιτητική επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, προσανατολισμένων αποκλειστικά στα συμφέροντα των εργοδοτών. Έτσι, η εσωτερική υποτίμηση διά της μείωσης των μισθών πρωταρχικός στόχος του δεύτερου Μνημονίου συνεχίζεται μέχρι σήμερα κατά καταστρατήγηση της ακυρωτικής απόφασης της ΟλΣτΕ 2307/2014. Προφανής σκοπός και του τρίτου Μνημονίου είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης διά της μείωσης μισθών. Γι αυτό άλλωστε αποκλείστηκε ρητά από το τρίτο Μνημόνιο η επαναφορά του αρχικού καθεστώτος του ν. 1876/1990, που είχε ψηφιστεί από το σύνολο των κομμάτων της τότε Βουλής και είχε τη στήριξη όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στις χώρες της ΕΕ, από τις οποίες πρέπει να αντλήσει εμπειρία το νέο σύστημα στην Ελλάδα, η πολιτική της λιτότητας τείνει να συντρίψει τις ΣΣΕ παντού. 2. Ομαδικές απολύσεις Ο νόμος για τις ομαδικές απολύσεις (ν. 1387/1983), και, συνεπώς, η αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία, καλύπτουν μόνο το 2% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων, γιατί το 98% περίπου απασχολεί λιγότερους από 20 εργαζόμενους (20 εργαζόμενοι είναι το όριο για την εφαρμογή του νόμου). Οποιοσδήποτε περαιτέρω περιορισμός τού ήδη ασφυκτικά στενού πεδίου εφαρμογής του νόμου θα εκμηδενίσει κάθε είδους έλεγχο των ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα και θα σηματοδοτήσει την ουσιαστική άρνηση εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις. Επιπλέον πρόδηλος στόχος του τρίτου Μνημονίου είναι και η κατάργηση της διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων, που οδηγεί πρακτικά κατά μέσο όρο στην πληρωμή 12 μηνιαίων μισθών (εκτός της αποζημίωσης απόλυσης), αν ο εργοδότης προβεί στην ομαδική απόλυση χωρίς να έχει λάβει διοικητική έγκριση. Πρόκειται για ρύθμιση του ελληνικού δικαίου ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους απ ό,τι η Οδηγία την κατάργηση της οποίας ζητούν επίμονα εδώ και χρόνια οι εργοδοτικές οργανώσεις. Σημειωτέον ότι τόσο η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, όσο και η ίδια η κοινοτική Οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις επιτρέπουν ρητά ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των εθνικών δικαίων. Στην πραγματικότητα, η ρύθμιση αυτή του ελληνικού δικαίου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό προστασίας για τους εργαζόμενους: στην Ελλάδα δεν συνάπτονται Κοινωνικά Σχέδια στις ομαδικές απολύσεις, ενώ η προστασία των ανέργων είναι ανύπαρκτη. 3. Συντάξεις Η περαιτέρω μείωση των συντάξεων με το τρίτο Μνημόνιο (ευθεία, έμμεση με αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Υγείας, μέσω αύξησης άμεσων, έμμεσων και έκτακτων φόρων) προσκρούει στο ελληνικό Σύνταγμα, όπως κρίθηκε και με τις αποφάσεις ΟλΣτΕ /2014, οι οποίες ακύρωσαν τις μειώσεις των συντάξεων που επιβλήθηκαν το 2012 (δεύτερο Μνημόνιο). Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι νέες αυτές μειώσεις (είχαν προηγηθεί άλλες) πλήττουν τις εγγυήσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επομένως, οι νέες μειώσεις που επιβλήθηκαν ήδη, καθώς και όσες θα επιβληθούν στο μέλλον, αντιβαίνουν κατά μείζονα λόγο στο άρθρο 2 παρ. 1 Σ (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και παραβιάζουν τις αποφάσεις της ΟλΣτΕ /2014. Με τις ίδιες αποφάσεις της η ΟλΣτΕ ακύρωσε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος των Ταμείων Ασφάλισης, εκείνη δηλαδή που ορίζει ότι τα Ταμεία πληρώνουν συντάξεις μόνο στο ύψος που επιτρέπουν τα οικονομικά τους, χωρίς ενίσχυση από το κράτος. Η ΟλΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη ρήτρα αυτή (άρθρο 22 παρ. 5 Σ), η επαναφορά της οποίας φαίνεται ότι επιβάλλεται τώρα στην κυβέρνηση με το τρίτο Μνημόνιο. Είναι ενδεικτικό ότι το Σχέδιο Γιούνκερ που υποβλήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση πριν από το δημοψήφισμα προέβλεπε την κατάργηση με νόμο των αποφάσεων της ΟλΣτΕ /

17 παραρτημα 2 Το Tρίτο Mνημόνιο είναι μη βιώσιμο ακριβώς όπως και τα δύο προηγούμενα 1. Η πολιτική οικονομία του Τρίτου Μνημονίου Κατανόησης Το πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου 15 (MoU) συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος και πορεία αύξησης του ΑΕΠ που διέπουν το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης Έτος Στόχος Πρωτογενούς Πλεονάσματος Αύξηση ΑΕΠ % -2.3% % -1.3% % +2.7% % +3.1% Πηγή: Γερούν Ντάισελμπλουμ 16 Παρατηρούμε την ίδια παραδοχή που αποτελούσε τη βάση των δύο προηγούμενων Μνημονίων και η οποία έχει ήδη αποδειχθεί λανθασμένη: ότι δηλαδή η ισχυρή δημοσιονομική περιστολή είναι συμβατή με την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ υποστηρίζει ότι αυτό είναι δυνατό: «Το Μνημόνιο προβλέπει την επίτευξη των στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος με τα ακόλουθα μέτρα: Συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις της τάξης του 0,25% του ΑΕΠ το 2015 και 1,0% του ΑΕΠ μέχρι το 2016 (βλέπε σελ του Μνημονίου) Διάφορα μέτρα στον τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (σελ του Μνημονίου) Φορολογικά έσοδα και μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μέτρων κατά της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Ένα ελάχιστο έσοδο από τον ΦΠΑ ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων Ευρώ πρέπει να εξασφαλιστεί. Ο φορολογικός συντελεστής ιδιοκτησίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις τιμές της αγοράς από το 2017 ενώ οι τιμές ζώνης των ακινήτων θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Οι αρχές πρέπει να βελτιώσουν την είσπραξη των καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών και να εισαγάγουν ανεξάρτητες υπηρεσίες καθώς και να καταστήσουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανεξάρτητο και λειτουργικό. Πολλά περισσότερα μέτρα που σχετίζονται με την φορολογική μεταρρύθμιση περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο (βλ. σελ του Μνημονίου Κατανόησης). Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να θεσπίσει διαρθρωτικά μέτρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, τα οποία αναμένεται να αποδώσουν τουλάχιστον το 0,75% του ΑΕΠ από την εφαρμογή τους το 2017 και το 0,25% του ΑΕΠ από την εφαρμογή τους το 2018, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων». 2. Μια τυφλή πίστη στις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» Η δεύτερη παραδοχή του Μνημονίου είναι ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν από μόνες τους να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης 17. Επιπλέον, οι μέχρι τώρα αποτυχίες θεωρούνται ως αποτέλεσμα της πλημμελούς εφαρμογής αυτών των μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι: «οι σημαντικές παραλείψεις στην εφαρμογή του προγράμματος τον τελευταίο χρόνο οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής ανάγκης». Ωστόσο, μεταρρυθμίσεις έχουν όντως υλοποιηθεί στην Ελλάδα, όπως το ίδιο το ΔΝΤ παραδέχεται σε ένα έγγραφο το οποίο αξιολογεί το προηγούμενο Μνημονίου Κατανόησης. 18 Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι: «Εντυπωσιακή πρόοδος έχει επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας και αγαθών από την αρχή της κρίσης, παρά το χαμηλό σημείο εκκίνησης». Από το , η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης στις προτεινόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 19 Τον Ιούνιο του το ΔΝΤ συγχαίρει τ ην Ελλάδα για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, «ένα από τα κύρια επιτεύγματα του προγράμματος. Έγγραφο 21 του ΔΝΤ επιβεβαιώνει απροσχημάτιστα 17

18 ότι: «τα προσομοιωμένα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων είναι σύμφωνα με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία» και ότι: «Τα αποτελέσματα είναι επίσης συμβατά με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος». Στην πραγματικότητα, όμως, η Ελλάδα έχει βυθιστεί σε μια βαθιά ύφεση, παρόλο που εφάρμοσε, ή ακριβώς επειδή εφάρμοσε αυστηρά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνιστώνται και που επιβάλλονται από την Τρόικα, με τίμημα τη δραματική κοινωνική κρίση. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν υπάρχει καμμία βάση για να υποτεθεί ότι οι επικείμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα. 3. Το ελληνικό χρέος έχει καταστεί μη βιώσιμο Σε πρόσφατη δήλωσή της η Κριστίν Λαγκάρντ, Διευθύντρια του ΔΝΤ 22 διακήρυττε ευθέως τα εξής: «Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι το χρέος της Ελλάδας έχει καταστεί μη βιώσιμο και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρέους μόνο μέσα από τις δικές της δράσεις». Η δήλωση αυτή βασίζεται σε ένα πρόσφατο έγγραφο 23 του ΔΝΤ που αναφέρει ότι «το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα έχει καταστεί σε υψηλό βαθμό μη βιώσιμο [και] αναμένεται να εκτιναχθεί σε ύψος στο 200% του ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για ένα πρόγραμμα. Το Ελληνικό χρέος μπορεί τώρα να γίνει βιώσιμο μόνο μέσω μέτρων ελάφρυνσης του χρέους πέραν αυτών που η Ευρώπη έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί να εξετάσει». Συμπέρασμα Το τρίτο Μνημόνιο βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις και στα ίδια αξιώματα όπως τα δύο πρώτα προηγούμενα Μνημόνια Κατανόησης. Ως εκ τούτου, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφήνοντας το χρέος μη βιώσιμο. 1. greek-crisis-referendum-eurozone-vote-germanyfrance-italy 2.http://www.lesechos.fr/monde/ europe/ benoit-coeure-bce-la-sortie-dela-grece-de-euro-ne-peut-plus-etre-exclue php 3. eurozone-greece-coeure-idusl5n0zf4vu jul/11/greek-debt-crisis-eurozone-creditors-meet-todecide-countrys-fate 5. mhttp://www.zerohedge.com/news/ / streets-athens-will-fill-tanks-kathimerini-revealsgrexit-black-book-shocker 6. Barclays Research (2015). Greece s Achilles Heel. 7. Council of the EU (2012), Euro Area Summit Statement of 29 June https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/ html/sp en.html 9. EU Common Position on the UN Draft Resolution A/69/L.84, Doc 11705/15 (7 September 2015). 10. UN Doc A/69/L.84 (29 July 2015). 11. UN Guiding Principles on Foreign Debt and Human Rights, UN Doc A/HRC/20/23 (10 April 2011), παράγραφοι Ibid, παράγραφος Επίσης γίνεται αποδεκτό και στις Καθοδηγητικές Αρχές του ΟΗΕ, παράγραφοι 48 και Δήλωση στην Ευρωδιάσκεψη, 12 Ιουλίου 2015, σελ Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, 19 Αυγούστου ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_ _en.pdf 16. Γερούν Ντάισελμπλουμ, «Ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο του Eurogroup για την Ελλάδα», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 22 Σεπτεμβρίου BRIE/2015/542667/IPOL_BRI%282015% _ EN.pdf 17. Michel Husson, «Ελλάδα: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολλαπλασιαστές, ανταγωνιστικότητα», Σημείωμα προς την Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιου Χρέους, Απρίλιος 2015, 18. ΔΝΤ, «Ελλάδα. Εκ των υστέρων αξιολόγηση της Έκτακτης Πρόσβασης στα πλαίσια της stand-by Συμφωνίας του 2010», Ιούνιος 2013, σελ.44,. FHJZsC 19. ΟΟΣΑ, ΟικονομικήΈρευνα. Ελλάδα, ΟΟΣΑ, Νοέμβριος «Εκ των υστέρων αξιολόγηση της Έκτακτης Πρόσβασης στα πλαίσια της stand-by Συμφωνίας του 2010», Ιούνιος «Ελλάδα. Επιλεγμένα θέματα», Μάϊος 2013, goo.gl/msnn4n 22. «Δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ για την Ελλάδα», Δελτίο Τύπου ΔΝΤ Νο15/381, 14 Αυγούστου 2015, 23. «Μια ενημερωμένη έκδοση της προκαταρκτικής ανάλυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους του προσωπικού του ΔΝΤ», ΔΝΤ, Έκθεση για την Ελλάδα No. 15/186, 14 Ιουλίου 2015, https://goo.gl/hmdl4p 18

19 19

20

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ 9 Ιουλίου 2015 Τα μάτια όλου του κόσμου είναι καρφωμένα στην Ελλάδα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης Non paper, 15.05.15 Η Κυβέρνηση συμπληρώνει τέσσερις μήνες ζωής, και στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα παρουσιάζει σημαντικό έργο η καταγραφή του οποίου αναδεικνύει την εντατική προσπάθεια και τη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης.

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 28 και 29, καθώς και το Κεφάλαιο 4 που ακολουθούν θεωρούνται ως πλήρεις κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Euro Summit Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 Θέμα: Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Επιτροπή Πολιτικού Συντονισμού ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο μέτρο διακυβέρνησης της χώρας θα προχωρήσει στην άμεση ακύρωση των μνημονίων και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη στην κατηγορία Σημειώσεις 15 Μαρ 2015 Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου στο Eurogroup αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή (ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 14/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα