Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS)"

Transcript

1 Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS) Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει συνδέσµους υπερκειµένων που σας µεταφέρουν σε διάφορα µέρη του εγγράφου ή σε άλλα βοηθητικά έγγραφα εφόσον είστε συνδεδεµένοι, όσο διαβάζετε το έγγραφο, µε το ιαδίκτυο. 2

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα ιδρύµατα που επιθυµούν να συµµετάσχουν ως συντονιστές άλλης δραστηριότητας ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS (Σχέδια Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών, Εντατικά Προγράµµατα, προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά ίκτυα) πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS (ΠΧΕ), προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµµα. (Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 3

3 Γενικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση WinWord του εντύπου αίτησης για Σχέδια ιάδοσης Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο WinWord από την ιστοσελίδα: ή Το έντυπο WinWord είναι αποθηκευµένο σε προστατευµένη µορφή και έχετε πρόσβαση µόνο στα πεδία που πρέπει να συµπληρώσετε. Σας συνιστούµε να αποθηκεύσετε πρώτα το αρχείο αυτό µε διαφορετικό όνοµα (χρησιµοποιώντας την εντολή «Αποθήκευση ως»). Στη συνέχεια, µπορείτε να συµπληρώσετε το έντυπο. Όσον αφορά στις υποχρεωτικές ερωτήσεις, θα πρέπει να δώσετε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειµένου ελεύθερης µορφής που παρέχεται στο έντυπο. Ο προβλεπόµενος χώρος για τις απαντήσεις είναι 4 σελίδες, κατ ανώτατο όριο, τον οποίο δεν πρέπει να υπερβείτε. Όταν ανοίγετε το αρχείο Word, ο δροµέας εµφανίζεται αυτόµατα στο πρώτο πλαίσιο που πρέπει να συµπληρώσετε. Μπορείτε να περάσετε από το ένα πλαίσιο στο άλλο χρησιµοποιώντας το ποντίκι σας ή το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα µετακίνησης του πληκτρολογίου σας. Μπορείτε να εµφανίσετε τα διάφορα τµήµατα του αρχείου µετακινώντας την κάθετη ράβδο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι διάφορες µορφές που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στο έντυπο είναι: Πτυσσόµενα µενού: σ αυτό το είδος πλαισίου, θα δείτε ένα βελάκι δίπλα στη θέση του δροµέα. Κάντε κλικ πάνω σ αυτό το βελάκι για να ενεργοποιήσετε ένα µενού µε τις επιλογές που µπορείτε να επιλέξετε. Πλαίσια κειµένου ελεύθερης µορφής: στα πλαίσια αυτά, µπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείµενο που θέλετε, χρησιµοποιώντας περιορισµένο αριθµό χαρακτήρων, που επαρκούν για τις ζητηθείσες πληροφορίες. Ονόµατα και διευθύνσεις είναι, για παράδειγµα, πλαίσια κειµένου ελεύθερης µορφής. Πλαίσια για αριθµητικά στοιχεία: στα πλαίσια αυτά, µπορείτε να πληκτρολογήσετε µόνο αριθµητικά στοιχεία. Ο αριθµός χαρακτήρων είναι επίσης περιορισµένος. Μπορείτε να δώσετε µόνο ακέραιους αριθµούς (κάθε δεκαδικό θα τροποποιηθεί αυτόµατα µε βάση τη διαµόρφωση του πληκτρολογίου σας). Πλαίσια ελέγχου: µ αυτά τα πλαίσια, µπορείτε να επιλέξετε µία ή και περισσότερες από τις προτεινόµενες επιλογές. Ενεργοποιήστε την/τις επιλογή(ές) που επιθυµείτε κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο κουτάκι. Παραδείγµατος χάρη, οι πίνακες µε τους τοµείς σπουδών περιέχουν τέτοιου είδους πλαίσια. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ WINWORD Η/Υ µε WINDOWS 95/98/NT Microsoft Word 9x (Word 6/95, 97) Εκτυπωτής ψεκασµού ή λέιζερ 4

4 Εισαγωγή Εισαγωγικά σχόλια Οι οδηγίες αυτές πρέπει να διαβάζονται µαζί µε: - την αίτηση υποψηφιότητας του Πανεπιστηµιακού Χάρτη ERASMUS - τις γενικές πληροφορίες που παρέχονται για την τροποποίηση της Θεσµικής Σύµβασης του ERASMUS. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στις διευθύνσεις: και Προκειµένου να ενηµερωθείτε για τις δραστηριότητες που καλύπτει το ΣΩΚΡΑΤΗΣ//ERASMUS και τα αντίστοιχα κριτήρια και προτεραιότητες επιλεξιµότητας και επιλογής, θα πρέπει να συµβουλευθείτε τα ακόλουθα έγγραφα: - τον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ. - την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2003 του ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στη διεύθυνση: Τροποποίηση ΘΣ / γενικές πληροφορίες Η Θεσµική Σύµβαση (ΘΣ) έχει αναδιαµορφωθεί για να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποκέντρωση της διαχείρισης της δραστηριότητας της Οργάνωσης κινητικότητας (OM) και να απλοποιήσει περαιτέρω τη διαχείριση του προγράµµατος. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την τροποποίηση της Θεσµικής Σύµβασης, παρακαλείστε να συµβουλευθείτε τη διεύθυνση: or Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS (ΠΧΕ) Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS είναι η νέα µορφή µιας Θεσµικής Σύµβασης. ΟΛΑ τα ιδρύµατα, τα οποία προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε δραστηριότητα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS πρέπει να υποβάλουν µια αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµµα ERASMUS. Σε περίπτωση που το σχέδιό σας εγκριθεί, θα αποσταλεί στο ίδρυµά σας ένας Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS, υπογεγραµµένος από την Επιτροπή, ο οποίος δίνει δικαίωµα στο ίδρυµά σας: - να υποβάλει αίτηση στον Εθνικό Φορέα για δραστηριότητες κινητικότητας ERASMUS (δηλ. επιδοτήσεις για κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, για διοργάνωση κινητικότητας και ECTS) - να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για κεφάλαια κεντρικής διαχείρισης του ERASMUS (Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS, δηλαδή, Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα, σχέδια Θεµατικού δικτύου). Περισσότερες πληροφορίες για το χάρτη ERASMUS διατίθενται στη διεύθυνση Περίοδος ισχύος του Πανεπιστηµιακού Χάρτη ERASMUS Εφόσον εγκριθεί, ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS παραµένει καταρχήν έγκυρος για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, συγκεκριµένα από το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 µέχρι το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους Μπορεί να ακυρωθεί εάν τα ιδρύµατα δεν εκπληρώνουν προκαθορισµένες υποχρεώσεις, π.χ., µη υποβολή εκθέσεων για τη χρήση της επιδότησης ή παράβαση των αρχών του Χάρτη. 5

5 Επιλέξιµες χώρες Προκειµένου να είναι επιλέξιµα για παροχή ενίσχυσης, τα αιτούντα ιδρύµατα πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε µια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) ή µια από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία 1 και Τσεχική ηµοκρατία. Επιλέξιµα ιδρύµατα Αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης (DISS) µπορούν να υποβληθούν από όλους τους τύπους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε έδρα στις χώρες που είναι επιλέξιµες για συµµετοχή στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, τα οποία αναγνωρίζονται ως επιλέξιµα για επιδοτήσεις ERASMUS από τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω χωρών. Τα ιδρύµατα αυτά προτάθηκαν στην Επιτροπή από τις υπεύθυνες αρχές. Ένας κατάλογος των επιλέξιµων ιδρυµάτων διατίθεται στον εξυπηρετητή Europa της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση ή στον ιστότοπο του ΓΤΥ στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλεξιµότητα του ιδρύµατός σας παρακαλείσθε να έλθετε σε επαφή µε τον Εθνικό Φορέα της χώρας σας. Οι διευθύνσεις και αριθµοί τηλεφώνου / τηλεοµοιοτυπίας των Εθνικών Φορέων διατίθενται στο παράρτηµα 4 του παρόντος εγγράφου. Γλώσσα της υποβολής αίτησης Προκειµένου να είναι επιλέξιµη η αίτησή σας, πρέπει να υποβληθεί σε µια από τις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, ανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά ή Φινλανδικά. Αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης ιαδικασία υποβολής αίτησης Τα ιδρύµατα θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για Σχέδια ιάδοσης χρησιµοποιώντας την έκδοση Word του εντύπου αίτησης που διατίθεται στις 11 γλώσσες στη ακόλουθη διεύθυνση: ή από τον Εθνικό Φορέα σας ή από το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης. Τα ιδρύµατα µπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σχέδια ιάδοσης µόνο ξεχωριστά. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατή ΚΑΜΙΑ υποβολή αίτησης από κοινοπραξία ιδρυµάτων. Για το γύρο του Νοεµβρίου του 2002, οι αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS. Με άλλα λόγια, τα ιδρύµατα που επιθυµούν να συντονίσουν ένα ή περισσότερα Σχέδια θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι την 1 η Νοεµβρίου 2002 µια αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS ΚΑΙ τις αιτήσεις για τα συγκεκριµένα Σχέδια ιάδοσης ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS (Σχέδια Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών, Εντατικά Προγράµµατα και προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά ίκτυα) στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Θεσµικής Σύµβασης στη διεύθυνση: Συµφωνίες σύµπραξης Πρέπει να συναφθεί µια εκ των προτέρων συµφωνία µε καθένα από τα ιδρύµατα εταίρους που συµµετέχουν σε ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες ERASMUS για τις οποίες το ίδρυµά σας ζητεί στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον Εθνικό Φορέα. Οι συµφωνίες αυτές µπορεί να είναι ετήσιες ή πολυετείς, διµερείς ή πολυµερείς, µονοκλαδικές ή πολυκλαδικές. 1 Για τη συµµετοχή της Τουρκίας πραγµατοποιούνται διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τουρκικών αρχών. Προβλέπεται ότι τα τουρκικά ιδρύµατα θα είναι επιλέξιµα για συµµετοχή στο Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ//ERASMUS από το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005 και µετά. 6

6 Οι συµφωνίες σύµπραξης για Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS πρέπει να συναφθούν πριν από την υποβολή της αίτησης, δηλαδή πριν από την 1 η Νοεµβρίου 2002 (βλέπε παράδειγµα συµφωνίας στο παράρτηµα 5). Αν και οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτησή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να τις ζητήσει σε µεταγενέστερο στάδιο, κατά τη διάρκεια ή µετά από τη διαδικασία επιλογής. Συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος Ο συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος ή ο αρµόδιος για επαφές είναι το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων ERASMUS εντός του ιδρύµατός σας. Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας ERASMUS, δηλαδή, για - Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS - Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS (Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα ή προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά δίκτυα) - ενισχύσεις κινητικότητας ERASMUS στον Εθνικό Φορέα πρέπει να υποβληθούν µέσω του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί: - µια συντονισµένη προσέγγιση στην προετοιµασία των αιτήσεων, - ότι οι προτάσεις συµβαδίζουν µε τη ήλωση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (EPS) που έχει υποβάλει το ίδρυµά σας. 7

7 Υποβολή αίτησης για Σχέδια Ανανέωσης Είναι απαραίτητο η αίτησή σας για Σχέδια ιάδοσης να υποβληθεί µέχρι την 1 η Νοεµβρίου 2002 σύµφωνα µε τη σφραγίδα του ταχυδροµείου Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσµίας αυτής. Θα πρέπει να αποσταλούν (σε έντυπη µορφή): 4 αντίτυπα της αίτησης (το καθένα µε µια πρωτότυπη υπογραφή) που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: the SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office 59-61, rue de Trèves/Trierstraat B-1040 Bruxelles 1 αντίτυπο πρέπει να αποσταλεί στον Εθνικό Φορέα σας Παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι αιτήσεις που συµπληρώθηκαν µε το χέρι ή αποστάλθηκαν µε τηλεοµοιοτυπία ΕΝ θα ληφθούν υπόψη. Σας συνιστούµε θερµά να στείλετε την αίτησή σας µε τέτοιο τρόπο που να σας παρέχει απόδειξη αποστολής (συστηµένη επιστολή, ταχυδροµικές υπηρεσίες ταχείας διεκπεραίωσης, κλπ.). Εάν η έντυπη µορφή της αίτησής σας δεν παραληφθεί, δεν θα ληφθεί υπόψη µεταγενέστερη υποβολή της αίτησης χωρίς επίσηµη απόδειξη ότι η αρχική αίτηση απεστάλη εντός της τακτής προθεσµίας. * * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων για Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα ή προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά δίκτυα µαζί µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS. Ωστόσο, συνιστάται θερµά η υποβολή των αιτήσεων αυτών µέσα στον ίδιο φάκελο αλλά ως ξεχωριστά έγγραφα, προκειµένου να διευκολυνθεί ο χειρισµός τους από το ΓΤΥ. Aπόδειξη παραλαβής οι αιτούντες καλούνται να συµβουλευθούν την ιστοσελίδα του ΓΤΥ Εάν µέχρι την 01/01/2003 αυτή δεν έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΤΥ, ο αιτών θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξει εάν έχει παραληφθεί. 8

8 οµή της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS) Τµήµα Σχέδια ιάδοσης (DISS) Συντονιστικό ίδρυµα 1 Στοιχεία αναγνώρισης του προς διάδοση σχεδίου 2 Τίτλος του σχεδίου και κωδικός του τοµέα σπουδών 3 Περίληψη του σχεδίου 4 Στοιχεία αναγνώρισης του νόµιµου εκπροσώπου 5 Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος 6 Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή του σχεδίου 7 Τραπεζικά στοιχεία 8 Περίληψη του προϋπολογισµού και αίτηση για επιδότηση 9 ήλωση 10 Εταίροι του σχεδίου 11 Υποχρεωτικές ερωτήσεις ΌΛΑ τα τµήµατα πρέπει να συµπληρωθούν από ΌΛΑ τα συντονιστικά ιδρύµατα που υποβάλουν αίτηση για σχέδια διάδοσης (DISS). Εισαγωγικές πληροφορίες Το έντυπο αίτησης για Σχέδια ιάδοσης πρέπει να συµπληρωθεί εάν το ίδρυµά σας ενεργεί σαν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ σε Σχέδιο ιάδοσης (DISS). Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, το συντονιστικό ίδρυµα θα λάβει τη συνολική επιδότηση. Το συντονιστικό ίδρυµα θα φέρει τη συµβατική ευθύνη για τη διαχείριση του σχεδίου και τη χρήση της επιδότησης. Ένα ξεχωριστό έντυπο αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί για κάθε σχέδιο που συντονίζεται από το ίδρυµά σας. Κάθε αίτηση πρέπει να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του ιδρύµατός σας. Παρακαλείσθε να σηµειώστε ότι η µέγιστη περίοδος χρηµατοδότησης για σχέδια διάδοσης (DISS) είναι ένα έτος. Αριθµός αναφοράς της Θεσµικής Σύµβασης Παρακαλείστε να δώσετε τον πλήρη και ακριβή αριθµό αναφοράς της Θεσµικής Σύµβασης του ιδρύµατός σας για το ακαδηµαϊκό έτος 2002/2003. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία, παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε το τµήµα B της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας 2002/2003, που χορηγήθηκε στο ίδρυµά σας. Γλώσσα της υποβολής αίτησης Προκειµένου να είναι επιλέξιµη η αίτησή σας για ΘΣ, πρέπει να υποβληθεί σε µια από τις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, ανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά ή Φινλανδικά. Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τη γλώσσα στην οποία θα υποβάλετε την αίτηση (δηλαδή τη γλώσσα στην οποία απαντήσατε στις υποχρεωτικές ερωτήσεις). Γλώσσας αλληλογραφίας / Σύµβασης Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τη γλώσσα στην οποία επιθυµείτε να λάβετε κάθε µεταγενέστερη αλληλογραφία καθώς και τη σύµβαση, σε περίπτωση που η αίτησή σας γίνει δεκτή. Η επιλογή της γλώσσας περιορίζεται στα αγγλικά (EN), γαλλικά (FR) και γερµανικά (DE). 9

9 Τµήµα 1. Στοιχεία αναγνώρισης του προς διάδοση σχεδίου Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τον τύπο σχεδίου (ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών (PROG) ή αυτοτελούς διδακτικής ενότητας (MOD)) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης DISS. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε τον πρωτότυπο τίτλο του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης DISS, όπως αυτός αναγράφηκε στο τµήµα Β της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της χρηµατοδότησής του. Παρακαλείστε να σηµειώσετε το έτος, δηλαδή το έτος σύναψης της σύµβασης, κατά το οποίο έλαβε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ το σχέδιο στο οποίο βασίζεται η διάδοση (DISS), κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της φάσης ανάπτυξής του (π.χ /2001). Παρακαλείσθε να σηµειώσετε την επωνυµία και τον κωδικό ERASMUS ID του συντονιστικού ιδρύµατος του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) µόνον εάν το πρώτο σχέδιο δεν είχε συντονιστεί από το ίδρυµά σας αλλά από άλλο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της ανάπτυξής του. Τµήµα 2. Τίτλος του σχεδίου και κωδικός τοµέα σπουδών Παρακαλείσθε να δώσετε τον τίτλο του σχεδίου, όπως ακριβώς σηµειώθηκε (περιλαµβανοµένης της µετάφρασης στα αγγλικά, εφόσον απαιτείται) στη Χρηµατοοικονοµική σας Συµφωνία για το 2002/2003. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε τον κωδικό του τοµέα σπουδών, π.χ ασοκοµία, αντί του κύριου τοµέα σπουδών 01 Γεωργικές επιστήµες (βλέπε κατάλογο στο Παράρτηµα 3). Θα πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό αυτό από δύο πτυσσόµενα µενού. Στο αριστερό µενού θα πρέπει να επιλέξετε έναν κύριο κωδικό τοµέα σπουδών ERASMUS (1 ως 16). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο κωδικό τοµέα σπουδών από το δεξί µενού. Για τη ασοκοµία, παραδείγµατος χάρη, επιλέξετε «1» από το αριστερό µενού και «6» από το δεξί µενού. Μπορείτε να επιλέξετε µέχρι τρεις διαφορετικούς κωδικούς, που πρέπει να αναγραφούν σε φθίνουσα σειρά σηµασίας. Τµήµα 3. Περίληψη του σχεδίου Παρακαλείσθε να συνοψίστε σε 10 γραµµές κατ ανώτατο όριο, τους κύριους στόχους, τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα του σχεδίου σας. Εάν η αίτησή σας γίνει δεκτή, η περίληψη αυτή θα χρησιµοποιηθεί ως περιγραφή του σχεδίου σας. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε µια επίσηµη σύνοψη του ΣΩΚΡΑΤΗΣ και για άλλους ενηµερωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να τη διατυπώσετε πολύ προσεκτικά στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Τµήµα 4. Στοιχεία αναγνώρισης του συµβαλλόµενου Ο συµβαλλόµενος ή νόµιµος εκπρόσωπος του ιδρύµατος είναι το πρόσωπο που µπορεί αναλάβει νοµική δέσµευση για το ίδρυµα και να υπογράψει τις συµβάσεις εάν η Επιτροπή χορηγήσει επιδότηση στο ίδρυµά σας. Κατά γενικό κανόνα, αυτός θα είναι ο Επικεφαλής του ιδρύµατος. Οι πληροφορίες που ζητούνται στο τµήµα αυτό είναι οι εξής: - Παρακαλείσθε να δώσετε την πλήρη επίσηµη επωνυµία του συντονιστικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του αρκτικόλεξου ή σύντµησης, όπου υπάρχει. - Για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες, ζητείται µια µετάφραση του τίτλου στα αγγλικά. - Παρακαλείστε να σηµειώσετε τον κωδικό ID ERASMUS του συντονιστικού ιδρύµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό χώρας και τον ακριβή κωδικό ID του ιδρύµατος (π.χ. B για Βέλγιο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε BRUXEL01). Εάν έχετε κάποια αµφιβολία όσον αφορά τον κωδικό σας, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το τµήµα Β της θεσµικής σύµβασης 2002/ Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του συντονιστικού ιδρύµατος. 10

10 Τµήµα 5. Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος - Πρόσωπο αρµόδιο για επαφές Ο συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος ή ο αρµόδιος για επαφές είναι το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων ERASMUS στο ίδρυµά σας. Να δώσετε πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου προσώπου. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατός σας πριν να προετοιµάσετε και να υποβάλετε αιτήσεις για Σχέδιο ιάδοσης (DISS) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις συµβαδίζουν µε την EPS του ιδρύµατός σας (η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS). Τµήµα 6. Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή σχεδίου Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του συντονιστή του σχεδίου για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Το πρόσωπο αυτό ευθύνεται για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου στο πλαίσιο του ιδρύµατός σας. Η διεύθυνση που παρέχεται θα χρησιµοποιηθεί για κάθε περαιτέρω αλληλογραφία που σχετίζεται µε το σχέδιο. Τµήµα 7. Τραπεζικά στοιχεία Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε και να υπογράψετε το σχετικό έντυπο τραπεζικών στοιχείων που διατίθεται για κάθε χώρα στο τµήµα ERASMUS (Έντυπα Τραπεζικών Στοιχείων) της ιστοσελίδας του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (www.socleoyouth.be) και να το επισυνάψτε στην αίτησή σας. Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτησή σας εάν δεν συµπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες. Τµήµα 8. Περίληψη του σχεδίου και αίτηση για επιδότηση Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται σ αυτό το τµήµα πρέπει να καλύπτουν: το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου (γραµµή ΣΤ στην αίτηση) την αιτούµενη επιδότηση από το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ (γραµµή Ζ στην αίτηση) Αυτό το τµήµα πρέπει να περιλαµβάνει µια σύνοψη των κονδυλίων του προϋπολογισµού και τα αντίστοιχα ποσά, εκφρασµένα σε ευρώ µόνο. Τα αριθµητικά στοιχεία που δίνονται θα καλύπτουν όλες τις επιλέξιµες δαπάνες για όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα. Τµήµα 9. ήλωση υπογραφή και σφραγίδα Η αίτησή σας πρέπει να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του ιδρύµατός σας, όπως σηµειώνεται στο µέρος 4 της αίτησης. Η υπογραφή του επικεφαλής του ιδρύµατός σας και η σφραγίδα του ιδρύµατος σας πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ στο καθένα από τα τέσσερα αντίτυπα. Τµήµα 10. Εταίροι του σχεδίου Ο ελάχιστος αριθµός εταίρων, συµπεριλαµβανοµένου του συντονιστικού ιδρύµατος, για σχέδια ιάδοσης είναι τρία επιλέξιµα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους σε τρεις διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, µία τουλάχιστον εκ των οποίων ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε σχέδιο που δεν πληροί το κριτήριο αυτό θα απορρίπτεται αυτόµατα. Εκτός από τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιµα, και άλλοι τύποι οργανώσεων µπορούν να λάβουν µέρος στα σχέδια διάδοσης. Ωστόσο, οι δαπάνες που θα αναλαµβάνονται τέτοιες οργανώσεις δεν θα καλύπτονται από καµία κοινοτική ενίσχυση που θα χορηγείται για τα Σχέδια ιάδοσης. Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία όλων των ιδρυµάτων εταίρων. Οι πληροφορίες που ζητούνται σ αυτό το τµήµα είναι οι εξής: 11

11 - Παρακαλείσθε να δώσετε την πλήρη επίσηµη επωνυµία του συντονιστικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του αρκτικόλεξου ή σύντµησης, όπου υπάρχει. - Για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες, ζητείται µια µετάφραση του τίτλου στα αγγλικά. - Παρακαλείστε να σηµειώσετε τον κωδικό ID ERASMUS του συντονιστικού ιδρύµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό χώρας και τον ακριβή κωδικό ID του ιδρύµατος (π.χ. B για Βέλγιο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε BRUXEL01). Εάν έχετε κάποια αµφιβολία όσον αφορά τον κωδικό σας, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το τµήµα Β της θεσµικής σύµβασης 2002/ Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του συντονιστικού ιδρύµατος. Να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν σ αυτό τον πίνακα είναι πλήρεις και ακριβείς. Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία αναγνώρισης των ιδρυµάτων εταίρων σας θα επηρεάσουν άµεσα το ύψος κάθε γενικής χορηγηθείσας επιδότησης. Τµήµα 11. Υποχρεωτικές ερωτήσεις Παρακαλείσθε να απαντήσετε σ αυτές τις ερωτήσεις στο χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του σχεδίου, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων και να αριθµήσετε τις απαντήσεις σας αντίστοιχα. Η αίτησή σας µπορεί να απευθύνεται είτε για δραστηριότητες διάδοσης Ή για δραστηριότητες υλοποίησης Ή και για τις δύο Τρέχουσα κατάσταση του προηγούµενου σχεδίου (PROG/MOD) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) Περιγράψτε τα τελικά αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο DISS Τι είδους προϊόντα έχουν αναπτυχθεί; Εάν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το αρχικό σχέδιο συνεχίζει να εκτελεί δραστηριότητες ανάπτυξης, παρακαλείσθε να περιγράψετε την τελευταία επιστηµονική εξέλιξη του σχεδίου, προσδιορίστε τι είδους δραστηριότητες εκτελούνται ακόµα, πότε η ανάπτυξη θα ολοκληρωθεί και τι προϊόντα θα αναπτυχθούν Παραιτήθηκαν εταίροι στο πλαίσιο του αρχικού σχεδίου και γιατί; 11.2 Αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητα Περιγράψτε τα µέτρα που θα αναληφθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) (αναφέρατε τα προβλεπόµενα για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση µέσα, ειδικότερα όσον αφορά µια ενδεχόµενη αξιολόγηση των επιπτώσεων) Αναφέρετε τα µέσα βάσει των οποίων τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν πριν τη διάδοσή τους Υποβάλλονται τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) σε πρόσωπο επιφορτισµένο µε τη διασφάλιση της ποιότητας / εγγυητή; Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα, εάν τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) δεν υποβάλλονται σε διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας; Σχέσεις µε επαγγελµατικές ενώσεις/ κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους Έχουν προσδιορίσει οι εταίροι διάφορους τρόπους βάσει των οποίων έχουν συµµετάσχει ή να µπορούν να συµµετάσχουν επαγγελµατικές ενώσεις/κοινωνικοοικονοµικοί εταίροι; Ενσωµατώνει το σχέδιο διάδοσης µέσα για ανάδραση από πρώην φοιτητές/εργοδότες, προκειµένου να υποστηριχθεί η µελλοντική ανάπτυξη του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας); ραστηριότητες διάδοσης Έχουν ήδη λάβει χώρα δραστηριότητες διάδοσης κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης; Παρακαλείστε να παραθέσετε λεπτοµέρειες σε µορφή πίνακα Ποια προϊόντα πρόκειται να διαδοθούν; 12

12 Να δώσετε την εκτίµησή σας σχετικά µε τις δυνατότητες ευρείας διάδοσης των αποτελεσµάτων του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας), πέρα των συµµετεχόντων οργανισµών και χωρών Πώς πρόκειται να διαδοθούν τα προϊόντα; Παρακαλείσθε να προµηθεύσετε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε µορφή πίνακα, µε ηµεροµηνίες, δραστηριότητες, οµάδα στόχο, στόχοι και προσωρινά αποτελέσµατα Αναφέρετε πώς και σε ποιο βαθµό οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών θα χρησιµοποιηθούν Περιγράψτε πώς τα συµµετέχοντα ιδρύµατα θα συνεισφέρουν στις δραστηριότητες διάδοσης. Αναφέρετε δίκτυα διάδοσης που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και τη λήψη των υλικών από τις οµάδες στόχους σε όλη την Ευρώπη Θα συµµετάσχουν νέα ιδρύµατα εταίροι; Χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων και δραστηριότητες υλοποίησης Περιγράψτε για κάθε εταίρο τις δραστηριότητες υλοποίησης (που υιοθετήθηκαν ανά ικανότητα, αναλήφθηκαν ανά ίδρυµα, που εγκρίθηκαν ανά εθνική αρχή) Ποιες εθνικές αρχές θα εγκρίνουν τον κύκλο µαθηµάτων/αυτοτελή διδακτική ενότητα/πρόγραµµα σπουδών; Περιγράψτε τη µελλοντική διαδικασία υλοποίησης και τις απαραίτητες δραστηριότητες για κάθε εταίρο. Παρακαλείστε να δώσετε λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε µορφή πίνακα, µε ηµεροµηνίες, δραστηριότητες και προσωρινά αποτελέσµατα Οικονοµικές πτυχές Να εξηγήστε και να δικαιολογήστε την κάθε ατοµική δαπάνη που αναγράφεται στην περίληψη του προϋπολογισµού (τµήµα 8). Παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε το Παράρτηµα 2 των οδηγιών αναφορικά µε τους τύπους επιλέξιµων δαπανών, καθώς και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οδηγίες για τους Αιτούντες. 13

13 Παράρτηµα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατάλογος κωδικών του εντύπου αίτησης για σχέδια διάδοσης (DISS) για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 Κωδικοί των χωρών (ISO) Κωδικοί σύντµησης γλωσσών DA δανικά GR Ελληνικά DE γερµανικά IT Ιταλικά EN αγγλικά NL Ολλανδικά ES ισπανικά PO Πορτογαλικά FI φινλανδικά SE Σουηδικά FR γαλλικά Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Χώρες ΧΚΑΕ AT Αυστρία IS Ισλανδία BG Βουλγαρία PL Πολωνία BE Βέλγιο IT Ιταλία CZ Τσεχική ηµοκρατία RO Ρουµανία DE Γερµανία IE Ιρλανδία EE Εσθονία SK Σλοβακία DK ανία LI Λιχτενστάιν HU Ουγγαρία SI Σλοβενία ES Ισπανία LU Λουξεµβούργο LV Λετονία FI Φινλανδία NL Κάτω Χώρες LT Λιθουανία Άλλες Χώρες FR Γαλλία NO Νορβηγία CY Κύπρος UK Ηνωµένο Βασίλειο PT Πορτογαλία MT Μάλτα GR Ελλάδα SE Σουηδία TR Τουρκία Κωδικοί χωρών που αντιστοιχούν στους κωδικούς αναγνώρισης ERASMUS των ιδρυµάτων (Ιd.) A Αυστρία IRL Ιρλανδία BG Βουλγαρία LV Λετονία Β Βέλγιο IS Ισλανδία CY Κύπρος MT Μάλτα D Γερµανία L Λουξεµβούργο CZ Τσεχική ηµοκρατία PL Πολωνία DK ανία N Νορβηγία EE Εσθονία RO Ρουµανία E Ισπανία NL Κάτω Χώρες HU Ουγγαρία SI Σλοβενία F Γαλλία P Πορτογαλία LT Λιθουανία SK Σλοβακία FL Λιχτενστάιν S Σουηδία G Ελλάδα SF Φινλανδία I Ιταλία UK Ηνωµένο Βασίλειο Κωδικός τύπου οργανισµών EDU.1 EDU.2 EDU.3 EDU.4 EDU.5 ASS.1 ASS.2 ASS.3 RES PUB.1 PUB.2 PUB.3 IND SER ΛΟΙΠΕΣ Νηπιαγωγείο ηµοτικό σχολείο ευτεροβάθµιο σχολείο (γενική/επαγγελµατική εκπαίδευση) Ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων ή συνεχούς εκπαίδευσης Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (περιφερειακός/εθνικός) Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (διεθνής) Οµάδες πανεπιστηµίων Ερευνητικό Ίδρυµα ηµόσια αρχή (τοπική) ηµόσια αρχή (περιφερειακή) ηµόσια αρχή (εθνική) Ιδιωτική εταιρεία (µεταποιητική) Ιδιωτική εταιρεία (υπηρεσίες) Άλλο είδος οργανισµού 14

14 Παράρτηµα 2 Επισκόπηση των χρηµατοοικονοµικών κανόνων Η αίτηση υποψηφιότητας για Σχέδια ιάδοσης (DISS) αφορά τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004. Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που αναφέρονται στα διάφορα σηµεία της αίτησης πρέπει να αναφέρονται σε EUR. Κατά τον υπολογισµό του ύψους των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισµού, πρέπει να τηρηθούν ορισµένοι κανόνες υπολογισµού των εξόδων. Συνιστάται εποµένως να συµβουλεύεστε τις ακόλουθες οδηγίες, το έγγραφο της σύµβασης που περιέχει τους Κανόνες για τη χρήση της χρηµατοδότησης ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή/και τον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ (βλέπε διεύθυνση του ιαδικτύου στην πρώτη σελίδα). Εισαγωγική παρατήρηση Η χορηγούµενη χρηµατοοικονοµική ενίσχυση ΘΣ δεν θα καλύπτει καµία δαπάνη (οποιασδήποτε φύσεως) που θα πραγµατοποιείται εκτός της συµβατικής περιόδου. Για παράδειγµα, δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να ληφθούν υπόψη τα έξοδα προετοιµασίας µιας αίτησης υποψηφιότητας για ΘΣ. Η συµβατική περίοδος χρησιµοποίησης της αιτούµενης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο αυτής της αίτησης διαρκεί από την 1/7/2003 έως τις υπό την προϋπόθεση ότι η επιδότηση που έχει προγραµµατιστεί να χρησιµοποιηθεί για την εν λόγω δραστηριότητα έχει δεσµευτεί πριν από τις (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βλέπε τους Κανόνες του εγγράφου της σύµβασης). Εξάλλου, σε περίπτωση αίτησης υποψηφιότητας που εγκρίνεται από την Επιτροπή, η µελλοντική Χρηµατοοικονοµική Σύµβαση θα περιλαµβάνει αναλυτικούς κανόνες που θα προσδιορίζουν τη φύση και το είδος των επιλέξιµων εξόδων ΘΣ. Οι παρακάτω κανόνες θα σας βοηθήσουν στον υπολογισµό των εξόδων. Κανόνες για τον υπολογισµό των εξόδων Ταξίδι, στέγαση και διαµονή Όσον αφορά τα µέσα και τις κατηγορίες των µέσων µεταφοράς, τη στέγαση και τη διαµονή, θα πρέπει πάντοτε να αναζητούνται οι πιο οικονοµικές λύσεις. Τα αεροπορικά ταξίδια, µόνο σε οικονοµική θέση ή, όταν είναι εφικτό, µε πτήση ΑPΕΧ, επιτρέπονται µόνο για αποστάσεις µεγαλύτερες των 400 χλµ. ή σε περίπτωση που απαιτείται θαλάσσιος διάπλους. Οι µέγιστες επιτρεπτές δαπάνες για χρησιµοποίηση άλλων µέσων µεταφοράς θα πρέπει να είναι ίσες µε την τιµή σιδηροδροµικού εισιτηρίου πρώτης θέσης για την ίδια διαδροµή. Τεχνολογία, εξοπλισµός, παραγωγή Οι δαπάνες που αφορούν την τεχνολογία/εξοπλισµό πρέπει να είναι αυστηρώς απαραίτητες για την υλοποίηση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων και να σχετίζονται µε τη χρήση AAE ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών. Την τεχνολογία/εξοπλισµό µπορείτε είτε να την εκµισθώσετε, ενοικιάσετε ή αγοράσετε επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση τη λιγότερο δαπανηρή λύση. Οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να υπολογίζονται µε βάση το κόστος ετήσιας απόσβεσης και της ανάλογης χρήσης του για την ενδιαφερόµενη δραστηριότητα. Για δαπάνες παραγωγής, π.χ. υλικού για πολυµέσα, µπορείτε να κάνετε συµφωνίες υπεργολαβίας. Ωστόσο, οι συµφωνίες αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν πάντα τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα έξοδα παραγωγής εννοείται ότι θα πρέπει να είναι ανάλογα µε τον όγκο και την πολυπλοκότητα του παραγόµενου υλικού. Έκδοση, διανοµή, µετάφραση Μπορείτε επίσης να κάνετε συµφωνίες υπεργολαβίας και για δαπάνες που αφορούν την έκδοση, διανοµή ή/και µετάφραση. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν πάντα τους συνήθεις όρους της αγοράς. ιοικητικές δαπάνες Oι διοικητικές δαπάνες δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν το 20% της αιτούµενης επιδότησης για κάθε δραστηριότητα DISS. Οι διοικητικές δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν γενικά έξοδα - εκτός των δαπανών παραγωγής, εκτύπωσης, διανοµής ή/και µετάφρασης που αναφέρονται παραπάνω -, τα οποία συνδέονται άµεσα και αποκλειστικά µε εγκεκριµένες δραστηριότητες ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Οι διοικητικές δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν δαπάνες προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις δαπάνες για το προσωπικό γραµµατείας και το διοικητικό προσωπικό στα οποία ανατέθηκαν ειδικά οι δραστηριότητες του σχεδίου, είτε µε πλήρες ωράριο, µε µερική ή προσωρινή απασχόληση. εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για το προσωπικό γραµµατείας και το διοικητικό προσωπικό που απασχολεί σε τακτική βάση το ίδρυµά σας, εκτός κι αν αυτές οι δαπάνες σχετίζονται µε πληρωµές υπερωριών που συνδέονται πλήρως και συγκεκριµένα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου και που προσδιορίζονται σαφέστατα ως τέτοιες στην κατάσταση µισθοδοσίας. 15

15 Παράρτηµα 3 Κατάλογος κωδικών των τοµέων σπουδών 01 ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ 01.0 Γεωργικές Επιστήµες 01.1 Γεωργία 01.2 Αγροτική Οικονοµία 01.3 ιαιτολογία και Τεχνολογία Τροφίµων 01.4 Κηποκοµία 01.5 Ιχθυοτροφία/Αλιεία 01.6 ασοκοµία 01.7 Ζωοτεχνία 01.8 Τροπική/Υποτροπική Γεωργία 01.9 Άλλοι τοµείς 02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 02.0 Αρχιτεκτονική, Πολεοδοµία και Χωροταξία 02.1 Aρχιτεκτονική 02.2 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων 02.3 Πολεοδοµία 02.4 Χωροταξία 02.5 Αρχιτεκτονική τοπίου 02.6 Μεταφορές και Σπουδές Συγκοινωνιολογίας 02.9 Άλλοι τοµείς 03 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ 03.0 Τέχνες και Σχέδιο 03.1 Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική) 03.2 Μουσική και Μουσικολογία 03.3 Παραστατικές Τέχνες 03.4 Φωτογραφία, Κινηµατογράφος 03.5 Σχέδιο (Γραφικό Σχέδιο, Βιοµηχανικό Σχέδιο, Μόδα, Υφαντουργία) 03.6 Ιστορία της Τέχνης 03.9 Άλλοι τοµείς 04 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 04.0 Εµπορικές Σπουδές, Επιστήµες ιοίκησης, Επιχειρήσεων 04.1 Εµπορικές Σπουδές και Γλώσσες 04.2 Εµπορικές Σπουδές και Τεχνολογία 04.3 Λογιστική, Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση 04.4 Σπουδές Τουριστικών Επαγγελµάτων, Τροφοδοσίας, ιοίκησης Ξενοδοχείων 04.5 Βιοµηχανικές Σχέσεις και ιοίκηση Προσωπικού 04.6 Γραµµατειακές Σπουδές 04.7 Μάρκετινγκ και Οργάνωση Πωλήσεων 04.9 Άλλοι τοµείς 05 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05.0 Εκπαίδευση, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 05.1 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 05.2 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 05.3 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 05.4 Επαγγελµατική και Τεχνική Εκπαίδευση 05.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων 05.6 Ειδική Εκπαίδευση 05.7 Επιστήµη της Παιδαγωγικής και Συγκριτική Εκπαίδευση 05.8 Παιδαγωγική Ψυχολογία 05.9 Άλλοι τοµείς 06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 06.0 Μηχανική, Τεχνολογία 06.1 Μηχανολογική Μηχανική 06.2 Ηλεκτρική Μηχανική 06.3 Χηµική Μηχανική 06.4 Πολιτική Μηχανική 06.5 Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες 06.6 Παραγωγή και Βιοµηχανική ιοίκηση (CAD, CAM, CAE) 06.7 Επιστήµη Υλικών 06.8 Αεροναυπηγική 06.9 Άλλοι τοµείς 07 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ 07.0 Γεωγραφία, Γεωλογία 07.1 Γεωγραφία 07.2 Επιστήµες Περιβάλλοντος, Οικολογία 07.3 Γεωλογία 07.4 Επιστήµες Εδάφους και Υδάτινων Πόρων 07.6 Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Τηλεανίχνευση 07.7 Μετεωρολογία 07.9 Άλλοι τοµείς 08 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 08.0 Ανθρωπιστικές Επιστήµες 08.1 Φιλοσοφία 08.2 Θεολογία 08.3 Ιστορία 08.4 Αρχαιολογία 08.9 Άλλοι τοµείς 09 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 09.0 Επιστήµες Γλώσσας και Φιλολογίας 09.1 Σύγχρονες γλώσσες της ΕΚ 09.2 Γενική και Συγκριτική Λογοτεχνία 09.3 Γλωσσολογία 09.4 Μετάφραση, ιερµηνεία 09.5 Κλασική Φιλολογία 09.6 Μη Κοινοτικές Γλώσσες 09.8 Λιγότερο ιδασκόµενες Γλώσσες 09.9 Άλλοι τοµείς 10 ΙΚΑΙΟ 10.0 ίκαιο 10.1 Συγκριτικό ίκαιο, ίκαιο και γλώσσες 10.2 ιεθνές ίκαιο 10.3 Αστικό ίκαιο 10.4 Ποινικό ίκαιο, Εγκληµατολογία 10.5 Συνταγµατικό/ ηµόσιο ίκαιο 10.6 ηµόσια ιοίκηση 10.7 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο 10.9 Άλλοι τοµείς 11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 11.0 Μαθηµατικά, Πληροφορική 11.1 Mαθηµατικά 11.2 Στατιστική 11.3 Πληροφορική, Επιστήµη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 11.4 Τεχνητή Νοηµοσύνη 11.5 Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήµη 11.9 Άλλοι τοµείς 12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 12.0 Ιατρικές επιστήµες 12.1 Ιατρική 12.2 Ψυχιατρική και Κλινική Ψυχολογία 12.3 Οδοντιατρική 12.4 Κτηνιατρική 12.5 Φαρµακευτική 12.6 Νοσηλευτική, Μαιευτική, Φυσιοθεραπεία 12.7 ηµόσια Υγεία 12.8 Ιατρική Τεχνολογία 12.9 Άλλοι τοµείς 13 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 13.0 Φυσικές Επιστήµες 13.1 Βιολογία 13.2 Φυσική 13.3 Χηµεία 13.4 Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία 13.5 Πυρηνική Φυσική και Φυσική Υψηλής Ενέργειας 13.6 Βιοχηµεία 13.7 Αστρονοµία, Aστροφυσική 13.8 Ωκεανογραφία 13.9 Άλλοι τοµείς 14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 14.0 Κοινωνικές Επιστήµες 14.1 Πολιτικές Επιστήµες 14.2 Κοινωνιολογία 14.3 Οικονοµικά 14.4 Επιστήµες Ψυχολογίας και Συµπεριφοράς 14.5 Κοινωνική Εργασία 14.6 ιεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Σπουδές Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.7 Ανθρωπολογία 14.8 Αναπτυξιακές Σπουδές 14.9 Άλλοι τοµείς 15 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 15.0 Επιστήµες Επικοινωνίας και Πληροφορίας 15.1 ηµοσιογραφία 15.2 Ραδιοφωνία/ Τηλεόραση 15.3 ηµόσιες Σχέσεις, ιαφήµιση 15.4 Βιβλιοθηκονοµία 15.5 Τεκµηρίωση, Αρχειονοµία 15.6 Μουσειολογία, Συντήρηση 15.9 Άλλοι τοµείς 16 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 16.0 Άλλοι Τοµείς Σπουδών 16.1 Επιστήµη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 16.2 Σπουδές Χρήσης του Ελεύθερου Χρόνου (Αναψυχής) 16.3 Οικιακή Οικονοµία, ιατροφή 16.4 Ναυτική Επιστήµη, Ναυσιπλοΐα 16.9 Άλλοι τοµείς 00 ΘΕΜΑΤΑ 16

16 Παράρτηµα 4 Εθνικοί Φορείς ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS των επιλέξιµων χωρών BELGIË (Vlaamse Gemeenschap) Flemish SOCRATES-agency Hendrik. Consciencegebouw Toren 7A Koning Albert II - laan, 15 BE-1210 Brussel Tel. (+32-2) Fax: (+32-2) /45 BELGIQUE (Communauté française) Agence francophone belge Erasmus Place du Parc 20 B-7000 Mons Tel: (+32) /61 Fax: (+32) BELGIEN (Deutschsprachige Gemeinschaft) Agentur für Europäische Bildungprogramme Hütte (Quartum Center) 79/Bk28 BE-4700 Eupen Tel : (+32) /11 DANMARK CIRIUS Fiolstraede, 44 DK-1171 Copenhagen K Tel. (+45-33) Fax: ( ) DEUTSCHLAND Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Kennedyallee, 50/Postfach DE Bonn Tel. ( ) Fax: ( ) ELLAS State Scholarships Foundation (I.K.Y) Lyssicratous, 14 GR Athens Tel. (+30-1) Fax: (+ 30 1) ESPAÑA Agencia Española Erasmus Consejo de Universidades Cuidad Universitaria s/n ES Madrid Tel. (+34-91) Fax: FRANCE Agence Socrates-France Place de la Bourse, 10 FR Bordeaux Cedex Tel. (+33 5) Fax: (+33 5) IRELAND Higher Education Authority - Erasmus 3 rd Floor, Marine House Clanwilliam Court IRL- Dublin 2 Tel. (+353-1) Fax: ( ) ITALIA Agenzia Nazionale SOCRATES Italia Settore Erasmus Sede di Roma Via delle Montagne Rocciose, ROMA Tel.: Fax: ( ) LUXEMBOURG Centre de Documentation et d'information pour les Etudes Supérieures Route de Longwy, 280 L-1940 Luxembourg Tel. (+352) / Fax: (+ 352) NEDERLAND Dutch National Agency for Socrates Kortenaerkade 11/Postbus NL-2502 LT Den Haag Tel. (+31-70) Fax: ( ) ÖSTERREICH Büro für Europäische Bildungskooperation Schreyvogelgasse, 2 A-1010 Wien Tel. (+43-1) Fax: (+ 43 1)

17 Παράρτηµα 4 PORTUGAL Agência Nacional para os Programas Comunitários SÓCRATES e LEONARDO DA VINCI Av. D. João II, lote Edifício Administrativo da Parque Expo 1 Andar - Ala B PT Lisboa Tel. ( ) Fax: ( ) SUOMI/FINLAND CIMO-Centre for International Mobility Juha Ketolainen Hakaniemenkatu, 2 / P.O. Box 343 SF Helsinki Tel. (+358-9) Fax: (+358 9) SVERIGE International Programme Office for Education and Training Box S Stockholm Tel. (+46-8) Fax: (+ 46 8) UNITED KINGDOM UK Socrates-Erasmus Council Research and Development Building The University of Canterbury UK-KENT CT2 7PD Tel. ( ) Fax: ( ) ISLAND Office of International Education, Socrates NA Iceland Neshaga, 16 IS-107 Reykjavik Tel. (+354) Fax: (+ 354) LIECHTENSTEIN Socrates NA Liechtenstein Schulamt des Fürstentums Liechtenstein Herrengasse, 2 LI-9490 Vaduz Tel. ( ) Fax: ( ) NORGE SIU-Universitets- og hogskoleradet (Centre for International University Cooperation) Norwegian Council for Higher Education Harald Hårfagresgate, 20 Postboks 7800 NO-5020 Bergen Tel. (+47-55) Fax: ( ) BULGARIA Bulgarian Socrates National Agency National Coordination Unit of Socrates II Programme within the Human Resource Development Center 15, Graf Ignatiev Srt. BG-1000 Sofia Tel. (+359-2) Fax: (+359 2) CYPRUS SOCRATES/ERASMUS Coordination Unit Kimonos and Thoukydidou Str. CY-1434 Nicosia Tel.: ( ) Fax: ( ) /82 68 CZECH REPUBLIC CSVŠ - SOCRATES Dept. U Lužického semináře, 13 CZ Praha 1- Mála Strana Tel. (+420-2) Fax: (+420 2) ESTONIA Foundation Archimedes, Socrates Estonian NA Kohtu, 6 EE Tallinn Tel. (+372) Fax: (+ 372) HUNGARY Tempus Public Foundation Socrates National Agency of Hungary Üllõi út, 82 HU-1082 Budapest Tel. (+36-1) Fax: (+36 1) LATVIA Academic Programme Agency Valnu iela, 2 LV-1050 Riga Tel. (+371-7) Fax: (+371-7) LITHUANIA EU Socrates Programme Co-ordination Support Foundation Geležinio Vilko, 12 LT-2600 Vilnius Tel. (+8-22) Fax: (+8-22) MALTA Socrates Co-ordinating Committee Europan Union Programmes Unit (EUPO) c/o Socrates Office Administration Building- University of Malta Msida, MSD 06, Malta Tel. (+356) Fax: (+356)

18 Παράρτηµα 4 POLAND Agencja Krajowa Programu Socrates/Erasmus ul. Mokotowska, 43 PL Warszawa Tel. (+48 22) Fax: (+48 22) ROMANIA Agentia Nationala SOCRATES Bd. Schitu Magureanu,1, floor 2, sector 5 RO Bucharest Tel. (+40-1) Fax: (+40 1) SLOVAKIA SAAIC - SOCRATES National Agency Stare grunty, 52 SK Bratislava 4 Tel. (+421-2) Fax: (+421-2) /02.64 SLOVENIA EU Programmes Agency OB Zeleznici, 16 SLO-1000 Ljubljana Tel. (+386-1) Fax: (+386 1)

19 Παράρτηµα 5 Το παρακάτω παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύναψη συµφωνιών (διµερών ή πολυµερών) µε τα ιδρύµατα εταίρους που συµµετέχουν στο σχέδιο ιάδοσης. Αν και οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτησή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να τις ζητήσει σε µεταγενέστερο στάδιο, κατά τη διάρκεια ή µετά από τη διαδικασία επιλογής. Παράδειγµα ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ERASMUS) - DISS Μεταξύ Του συντονιστικού ιδρύµατος (επωνυµία, κωδικός ERASMUS ID του ιδρύµατος και διεύθυνση) Όνοµα του Επικεφαλής του Ιδρύµατος (ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπογράφει τις συµφωνίες σύµπραξης) Συντονιστής Σχεδίου (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Και Του ιδρύµατος εταίρου (επωνυµία, κωδικός ERASMUS ID του ιδρύµατος και διεύθυνση) Όνοµα του Επικεφαλής του Ιδρύµατος (ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπογράφει τις συµφωνίες σύµπραξης) Αρµόδιος για επαφές (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Τα προαναφερόµενα µέρη δέχονται να συνεργαστούν για τα παρακάτω σχέδια του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Και τα δύο µέρη δεσµεύονται να τηρούν τις αρχές και τους όρους που προβλέπονται στον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ, στα έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας ERASMUS για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004, και στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, εφόσον εγκριθεί η αίτηση χρηµατοδότησης. Τα δύο µέρη δεσµεύονται να τηρούν τη συµφωνία συνεργασίας µε βάση τους όρους που συµφωνήθηκαν διµερώς. Σχέδιο ιάδοσης ERASMUS: Πρωτότυπος τίτλος του σχεδίου (οχτώ λέξεις, κατ ανώτατο όριο) Κωδικός(οί) τοµέων σπουδών... Υπογραφές των νόµιµων εκπροσώπων / επικεφαλής των ιδρυµάτων: Επωνυµία του Συντονιστικού ιδρύµατος: Όνοµα και θέση του Επικεφαλής του ιδρύµατος (νόµιµου εκπροσώπου): Υπογραφή: Ηµεροµηνία: Επωνυµία του ιδρύµατος Εταίρου: Όνοµα και θέση του Επικεφαλής του ιδρύµατος (νόµιµου εκπροσώπου): Υπογραφή: Ηµεροµηνία: 20

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ. 1η 2η 3η 4η 5η 6η Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θετικών Επιστημών Βιοεπιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πίνακας περιεχοµένων των Κανόνων Τµήµα Ι: Γενικές αρχές για

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα