Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS)"

Transcript

1 Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS) Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει συνδέσµους υπερκειµένων που σας µεταφέρουν σε διάφορα µέρη του εγγράφου ή σε άλλα βοηθητικά έγγραφα εφόσον είστε συνδεδεµένοι, όσο διαβάζετε το έγγραφο, µε το ιαδίκτυο. 2

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα ιδρύµατα που επιθυµούν να συµµετάσχουν ως συντονιστές άλλης δραστηριότητας ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS (Σχέδια Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών, Εντατικά Προγράµµατα, προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά ίκτυα) πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS (ΠΧΕ), προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµµα. (Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 3

3 Γενικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση WinWord του εντύπου αίτησης για Σχέδια ιάδοσης Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο WinWord από την ιστοσελίδα: ή Το έντυπο WinWord είναι αποθηκευµένο σε προστατευµένη µορφή και έχετε πρόσβαση µόνο στα πεδία που πρέπει να συµπληρώσετε. Σας συνιστούµε να αποθηκεύσετε πρώτα το αρχείο αυτό µε διαφορετικό όνοµα (χρησιµοποιώντας την εντολή «Αποθήκευση ως»). Στη συνέχεια, µπορείτε να συµπληρώσετε το έντυπο. Όσον αφορά στις υποχρεωτικές ερωτήσεις, θα πρέπει να δώσετε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειµένου ελεύθερης µορφής που παρέχεται στο έντυπο. Ο προβλεπόµενος χώρος για τις απαντήσεις είναι 4 σελίδες, κατ ανώτατο όριο, τον οποίο δεν πρέπει να υπερβείτε. Όταν ανοίγετε το αρχείο Word, ο δροµέας εµφανίζεται αυτόµατα στο πρώτο πλαίσιο που πρέπει να συµπληρώσετε. Μπορείτε να περάσετε από το ένα πλαίσιο στο άλλο χρησιµοποιώντας το ποντίκι σας ή το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα µετακίνησης του πληκτρολογίου σας. Μπορείτε να εµφανίσετε τα διάφορα τµήµατα του αρχείου µετακινώντας την κάθετη ράβδο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι διάφορες µορφές που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στο έντυπο είναι: Πτυσσόµενα µενού: σ αυτό το είδος πλαισίου, θα δείτε ένα βελάκι δίπλα στη θέση του δροµέα. Κάντε κλικ πάνω σ αυτό το βελάκι για να ενεργοποιήσετε ένα µενού µε τις επιλογές που µπορείτε να επιλέξετε. Πλαίσια κειµένου ελεύθερης µορφής: στα πλαίσια αυτά, µπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείµενο που θέλετε, χρησιµοποιώντας περιορισµένο αριθµό χαρακτήρων, που επαρκούν για τις ζητηθείσες πληροφορίες. Ονόµατα και διευθύνσεις είναι, για παράδειγµα, πλαίσια κειµένου ελεύθερης µορφής. Πλαίσια για αριθµητικά στοιχεία: στα πλαίσια αυτά, µπορείτε να πληκτρολογήσετε µόνο αριθµητικά στοιχεία. Ο αριθµός χαρακτήρων είναι επίσης περιορισµένος. Μπορείτε να δώσετε µόνο ακέραιους αριθµούς (κάθε δεκαδικό θα τροποποιηθεί αυτόµατα µε βάση τη διαµόρφωση του πληκτρολογίου σας). Πλαίσια ελέγχου: µ αυτά τα πλαίσια, µπορείτε να επιλέξετε µία ή και περισσότερες από τις προτεινόµενες επιλογές. Ενεργοποιήστε την/τις επιλογή(ές) που επιθυµείτε κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο κουτάκι. Παραδείγµατος χάρη, οι πίνακες µε τους τοµείς σπουδών περιέχουν τέτοιου είδους πλαίσια. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ WINWORD Η/Υ µε WINDOWS 95/98/NT Microsoft Word 9x (Word 6/95, 97) Εκτυπωτής ψεκασµού ή λέιζερ 4

4 Εισαγωγή Εισαγωγικά σχόλια Οι οδηγίες αυτές πρέπει να διαβάζονται µαζί µε: - την αίτηση υποψηφιότητας του Πανεπιστηµιακού Χάρτη ERASMUS - τις γενικές πληροφορίες που παρέχονται για την τροποποίηση της Θεσµικής Σύµβασης του ERASMUS. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στις διευθύνσεις: και Προκειµένου να ενηµερωθείτε για τις δραστηριότητες που καλύπτει το ΣΩΚΡΑΤΗΣ//ERASMUS και τα αντίστοιχα κριτήρια και προτεραιότητες επιλεξιµότητας και επιλογής, θα πρέπει να συµβουλευθείτε τα ακόλουθα έγγραφα: - τον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ. - την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2003 του ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στη διεύθυνση: Τροποποίηση ΘΣ / γενικές πληροφορίες Η Θεσµική Σύµβαση (ΘΣ) έχει αναδιαµορφωθεί για να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την αποκέντρωση της διαχείρισης της δραστηριότητας της Οργάνωσης κινητικότητας (OM) και να απλοποιήσει περαιτέρω τη διαχείριση του προγράµµατος. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την τροποποίηση της Θεσµικής Σύµβασης, παρακαλείστε να συµβουλευθείτε τη διεύθυνση: or Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS (ΠΧΕ) Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS είναι η νέα µορφή µιας Θεσµικής Σύµβασης. ΟΛΑ τα ιδρύµατα, τα οποία προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε δραστηριότητα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS πρέπει να υποβάλουν µια αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµµα ERASMUS. Σε περίπτωση που το σχέδιό σας εγκριθεί, θα αποσταλεί στο ίδρυµά σας ένας Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS, υπογεγραµµένος από την Επιτροπή, ο οποίος δίνει δικαίωµα στο ίδρυµά σας: - να υποβάλει αίτηση στον Εθνικό Φορέα για δραστηριότητες κινητικότητας ERASMUS (δηλ. επιδοτήσεις για κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, για διοργάνωση κινητικότητας και ECTS) - να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για κεφάλαια κεντρικής διαχείρισης του ERASMUS (Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS, δηλαδή, Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα, σχέδια Θεµατικού δικτύου). Περισσότερες πληροφορίες για το χάρτη ERASMUS διατίθενται στη διεύθυνση Περίοδος ισχύος του Πανεπιστηµιακού Χάρτη ERASMUS Εφόσον εγκριθεί, ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS παραµένει καταρχήν έγκυρος για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, συγκεκριµένα από το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 µέχρι το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους Μπορεί να ακυρωθεί εάν τα ιδρύµατα δεν εκπληρώνουν προκαθορισµένες υποχρεώσεις, π.χ., µη υποβολή εκθέσεων για τη χρήση της επιδότησης ή παράβαση των αρχών του Χάρτη. 5

5 Επιλέξιµες χώρες Προκειµένου να είναι επιλέξιµα για παροχή ενίσχυσης, τα αιτούντα ιδρύµατα πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε µια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) ή µια από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία 1 και Τσεχική ηµοκρατία. Επιλέξιµα ιδρύµατα Αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης (DISS) µπορούν να υποβληθούν από όλους τους τύπους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε έδρα στις χώρες που είναι επιλέξιµες για συµµετοχή στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, τα οποία αναγνωρίζονται ως επιλέξιµα για επιδοτήσεις ERASMUS από τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω χωρών. Τα ιδρύµατα αυτά προτάθηκαν στην Επιτροπή από τις υπεύθυνες αρχές. Ένας κατάλογος των επιλέξιµων ιδρυµάτων διατίθεται στον εξυπηρετητή Europa της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση ή στον ιστότοπο του ΓΤΥ στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλεξιµότητα του ιδρύµατός σας παρακαλείσθε να έλθετε σε επαφή µε τον Εθνικό Φορέα της χώρας σας. Οι διευθύνσεις και αριθµοί τηλεφώνου / τηλεοµοιοτυπίας των Εθνικών Φορέων διατίθενται στο παράρτηµα 4 του παρόντος εγγράφου. Γλώσσα της υποβολής αίτησης Προκειµένου να είναι επιλέξιµη η αίτησή σας, πρέπει να υποβληθεί σε µια από τις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, ανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά ή Φινλανδικά. Αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης ιαδικασία υποβολής αίτησης Τα ιδρύµατα θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για Σχέδια ιάδοσης χρησιµοποιώντας την έκδοση Word του εντύπου αίτησης που διατίθεται στις 11 γλώσσες στη ακόλουθη διεύθυνση: ή από τον Εθνικό Φορέα σας ή από το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης. Τα ιδρύµατα µπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σχέδια ιάδοσης µόνο ξεχωριστά. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατή ΚΑΜΙΑ υποβολή αίτησης από κοινοπραξία ιδρυµάτων. Για το γύρο του Νοεµβρίου του 2002, οι αιτήσεις για Σχέδια ιάδοσης θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS. Με άλλα λόγια, τα ιδρύµατα που επιθυµούν να συντονίσουν ένα ή περισσότερα Σχέδια θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι την 1 η Νοεµβρίου 2002 µια αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS ΚΑΙ τις αιτήσεις για τα συγκεκριµένα Σχέδια ιάδοσης ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS (Σχέδια Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών, Εντατικά Προγράµµατα και προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά ίκτυα) στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Θεσµικής Σύµβασης στη διεύθυνση: Συµφωνίες σύµπραξης Πρέπει να συναφθεί µια εκ των προτέρων συµφωνία µε καθένα από τα ιδρύµατα εταίρους που συµµετέχουν σε ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες ERASMUS για τις οποίες το ίδρυµά σας ζητεί στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον Εθνικό Φορέα. Οι συµφωνίες αυτές µπορεί να είναι ετήσιες ή πολυετείς, διµερείς ή πολυµερείς, µονοκλαδικές ή πολυκλαδικές. 1 Για τη συµµετοχή της Τουρκίας πραγµατοποιούνται διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τουρκικών αρχών. Προβλέπεται ότι τα τουρκικά ιδρύµατα θα είναι επιλέξιµα για συµµετοχή στο Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ//ERASMUS από το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005 και µετά. 6

6 Οι συµφωνίες σύµπραξης για Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS πρέπει να συναφθούν πριν από την υποβολή της αίτησης, δηλαδή πριν από την 1 η Νοεµβρίου 2002 (βλέπε παράδειγµα συµφωνίας στο παράρτηµα 5). Αν και οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτησή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να τις ζητήσει σε µεταγενέστερο στάδιο, κατά τη διάρκεια ή µετά από τη διαδικασία επιλογής. Συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος Ο συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος ή ο αρµόδιος για επαφές είναι το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων ERASMUS εντός του ιδρύµατός σας. Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας ERASMUS, δηλαδή, για - Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS - Σχέδια ιακρατικής Συνεργασίας ERASMUS (Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα ή προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά δίκτυα) - ενισχύσεις κινητικότητας ERASMUS στον Εθνικό Φορέα πρέπει να υποβληθούν µέσω του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί: - µια συντονισµένη προσέγγιση στην προετοιµασία των αιτήσεων, - ότι οι προτάσεις συµβαδίζουν µε τη ήλωση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (EPS) που έχει υποβάλει το ίδρυµά σας. 7

7 Υποβολή αίτησης για Σχέδια Ανανέωσης Είναι απαραίτητο η αίτησή σας για Σχέδια ιάδοσης να υποβληθεί µέχρι την 1 η Νοεµβρίου 2002 σύµφωνα µε τη σφραγίδα του ταχυδροµείου Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσµίας αυτής. Θα πρέπει να αποσταλούν (σε έντυπη µορφή): 4 αντίτυπα της αίτησης (το καθένα µε µια πρωτότυπη υπογραφή) που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: the SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office 59-61, rue de Trèves/Trierstraat B-1040 Bruxelles 1 αντίτυπο πρέπει να αποσταλεί στον Εθνικό Φορέα σας Παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι αιτήσεις που συµπληρώθηκαν µε το χέρι ή αποστάλθηκαν µε τηλεοµοιοτυπία ΕΝ θα ληφθούν υπόψη. Σας συνιστούµε θερµά να στείλετε την αίτησή σας µε τέτοιο τρόπο που να σας παρέχει απόδειξη αποστολής (συστηµένη επιστολή, ταχυδροµικές υπηρεσίες ταχείας διεκπεραίωσης, κλπ.). Εάν η έντυπη µορφή της αίτησής σας δεν παραληφθεί, δεν θα ληφθεί υπόψη µεταγενέστερη υποβολή της αίτησης χωρίς επίσηµη απόδειξη ότι η αρχική αίτηση απεστάλη εντός της τακτής προθεσµίας. * * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων για Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, Εντατικά προγράµµατα ή προκαταρκτικές προτάσεις για Θεµατικά δίκτυα µαζί µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS. Ωστόσο, συνιστάται θερµά η υποβολή των αιτήσεων αυτών µέσα στον ίδιο φάκελο αλλά ως ξεχωριστά έγγραφα, προκειµένου να διευκολυνθεί ο χειρισµός τους από το ΓΤΥ. Aπόδειξη παραλαβής οι αιτούντες καλούνται να συµβουλευθούν την ιστοσελίδα του ΓΤΥ Εάν µέχρι την 01/01/2003 αυτή δεν έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΤΥ, ο αιτών θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξει εάν έχει παραληφθεί. 8

8 οµή της αίτησης για Σχέδια ιάδοσης (DISS) Τµήµα Σχέδια ιάδοσης (DISS) Συντονιστικό ίδρυµα 1 Στοιχεία αναγνώρισης του προς διάδοση σχεδίου 2 Τίτλος του σχεδίου και κωδικός του τοµέα σπουδών 3 Περίληψη του σχεδίου 4 Στοιχεία αναγνώρισης του νόµιµου εκπροσώπου 5 Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος 6 Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή του σχεδίου 7 Τραπεζικά στοιχεία 8 Περίληψη του προϋπολογισµού και αίτηση για επιδότηση 9 ήλωση 10 Εταίροι του σχεδίου 11 Υποχρεωτικές ερωτήσεις ΌΛΑ τα τµήµατα πρέπει να συµπληρωθούν από ΌΛΑ τα συντονιστικά ιδρύµατα που υποβάλουν αίτηση για σχέδια διάδοσης (DISS). Εισαγωγικές πληροφορίες Το έντυπο αίτησης για Σχέδια ιάδοσης πρέπει να συµπληρωθεί εάν το ίδρυµά σας ενεργεί σαν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ σε Σχέδιο ιάδοσης (DISS). Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, το συντονιστικό ίδρυµα θα λάβει τη συνολική επιδότηση. Το συντονιστικό ίδρυµα θα φέρει τη συµβατική ευθύνη για τη διαχείριση του σχεδίου και τη χρήση της επιδότησης. Ένα ξεχωριστό έντυπο αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί για κάθε σχέδιο που συντονίζεται από το ίδρυµά σας. Κάθε αίτηση πρέπει να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του ιδρύµατός σας. Παρακαλείσθε να σηµειώστε ότι η µέγιστη περίοδος χρηµατοδότησης για σχέδια διάδοσης (DISS) είναι ένα έτος. Αριθµός αναφοράς της Θεσµικής Σύµβασης Παρακαλείστε να δώσετε τον πλήρη και ακριβή αριθµό αναφοράς της Θεσµικής Σύµβασης του ιδρύµατός σας για το ακαδηµαϊκό έτος 2002/2003. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία, παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε το τµήµα B της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας 2002/2003, που χορηγήθηκε στο ίδρυµά σας. Γλώσσα της υποβολής αίτησης Προκειµένου να είναι επιλέξιµη η αίτησή σας για ΘΣ, πρέπει να υποβληθεί σε µια από τις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, ανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά ή Φινλανδικά. Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τη γλώσσα στην οποία θα υποβάλετε την αίτηση (δηλαδή τη γλώσσα στην οποία απαντήσατε στις υποχρεωτικές ερωτήσεις). Γλώσσας αλληλογραφίας / Σύµβασης Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τη γλώσσα στην οποία επιθυµείτε να λάβετε κάθε µεταγενέστερη αλληλογραφία καθώς και τη σύµβαση, σε περίπτωση που η αίτησή σας γίνει δεκτή. Η επιλογή της γλώσσας περιορίζεται στα αγγλικά (EN), γαλλικά (FR) και γερµανικά (DE). 9

9 Τµήµα 1. Στοιχεία αναγνώρισης του προς διάδοση σχεδίου Παρακαλείσθε να επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού τον τύπο σχεδίου (ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών (PROG) ή αυτοτελούς διδακτικής ενότητας (MOD)) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης DISS. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε τον πρωτότυπο τίτλο του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης DISS, όπως αυτός αναγράφηκε στο τµήµα Β της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της χρηµατοδότησής του. Παρακαλείστε να σηµειώσετε το έτος, δηλαδή το έτος σύναψης της σύµβασης, κατά το οποίο έλαβε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ το σχέδιο στο οποίο βασίζεται η διάδοση (DISS), κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της φάσης ανάπτυξής του (π.χ /2001). Παρακαλείσθε να σηµειώσετε την επωνυµία και τον κωδικό ERASMUS ID του συντονιστικού ιδρύµατος του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) µόνον εάν το πρώτο σχέδιο δεν είχε συντονιστεί από το ίδρυµά σας αλλά από άλλο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της ανάπτυξής του. Τµήµα 2. Τίτλος του σχεδίου και κωδικός τοµέα σπουδών Παρακαλείσθε να δώσετε τον τίτλο του σχεδίου, όπως ακριβώς σηµειώθηκε (περιλαµβανοµένης της µετάφρασης στα αγγλικά, εφόσον απαιτείται) στη Χρηµατοοικονοµική σας Συµφωνία για το 2002/2003. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε τον κωδικό του τοµέα σπουδών, π.χ ασοκοµία, αντί του κύριου τοµέα σπουδών 01 Γεωργικές επιστήµες (βλέπε κατάλογο στο Παράρτηµα 3). Θα πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό αυτό από δύο πτυσσόµενα µενού. Στο αριστερό µενού θα πρέπει να επιλέξετε έναν κύριο κωδικό τοµέα σπουδών ERASMUS (1 ως 16). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο κωδικό τοµέα σπουδών από το δεξί µενού. Για τη ασοκοµία, παραδείγµατος χάρη, επιλέξετε «1» από το αριστερό µενού και «6» από το δεξί µενού. Μπορείτε να επιλέξετε µέχρι τρεις διαφορετικούς κωδικούς, που πρέπει να αναγραφούν σε φθίνουσα σειρά σηµασίας. Τµήµα 3. Περίληψη του σχεδίου Παρακαλείσθε να συνοψίστε σε 10 γραµµές κατ ανώτατο όριο, τους κύριους στόχους, τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα του σχεδίου σας. Εάν η αίτησή σας γίνει δεκτή, η περίληψη αυτή θα χρησιµοποιηθεί ως περιγραφή του σχεδίου σας. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε µια επίσηµη σύνοψη του ΣΩΚΡΑΤΗΣ και για άλλους ενηµερωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να τη διατυπώσετε πολύ προσεκτικά στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Τµήµα 4. Στοιχεία αναγνώρισης του συµβαλλόµενου Ο συµβαλλόµενος ή νόµιµος εκπρόσωπος του ιδρύµατος είναι το πρόσωπο που µπορεί αναλάβει νοµική δέσµευση για το ίδρυµα και να υπογράψει τις συµβάσεις εάν η Επιτροπή χορηγήσει επιδότηση στο ίδρυµά σας. Κατά γενικό κανόνα, αυτός θα είναι ο Επικεφαλής του ιδρύµατος. Οι πληροφορίες που ζητούνται στο τµήµα αυτό είναι οι εξής: - Παρακαλείσθε να δώσετε την πλήρη επίσηµη επωνυµία του συντονιστικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του αρκτικόλεξου ή σύντµησης, όπου υπάρχει. - Για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες, ζητείται µια µετάφραση του τίτλου στα αγγλικά. - Παρακαλείστε να σηµειώσετε τον κωδικό ID ERASMUS του συντονιστικού ιδρύµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό χώρας και τον ακριβή κωδικό ID του ιδρύµατος (π.χ. B για Βέλγιο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε BRUXEL01). Εάν έχετε κάποια αµφιβολία όσον αφορά τον κωδικό σας, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το τµήµα Β της θεσµικής σύµβασης 2002/ Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του συντονιστικού ιδρύµατος. 10

10 Τµήµα 5. Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατος - Πρόσωπο αρµόδιο για επαφές Ο συντονιστής ERASMUS του ιδρύµατος ή ο αρµόδιος για επαφές είναι το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων ERASMUS στο ίδρυµά σας. Να δώσετε πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου προσώπου. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το συντονιστή ERASMUS του ιδρύµατός σας πριν να προετοιµάσετε και να υποβάλετε αιτήσεις για Σχέδιο ιάδοσης (DISS) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις συµβαδίζουν µε την EPS του ιδρύµατός σας (η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση για έναν Πανεπιστηµιακό Χάρτη ERASMUS). Τµήµα 6. Στοιχεία αναγνώρισης του συντονιστή σχεδίου Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του συντονιστή του σχεδίου για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Το πρόσωπο αυτό ευθύνεται για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου στο πλαίσιο του ιδρύµατός σας. Η διεύθυνση που παρέχεται θα χρησιµοποιηθεί για κάθε περαιτέρω αλληλογραφία που σχετίζεται µε το σχέδιο. Τµήµα 7. Τραπεζικά στοιχεία Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε και να υπογράψετε το σχετικό έντυπο τραπεζικών στοιχείων που διατίθεται για κάθε χώρα στο τµήµα ERASMUS (Έντυπα Τραπεζικών Στοιχείων) της ιστοσελίδας του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (www.socleoyouth.be) και να το επισυνάψτε στην αίτησή σας. Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτησή σας εάν δεν συµπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες. Τµήµα 8. Περίληψη του σχεδίου και αίτηση για επιδότηση Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται σ αυτό το τµήµα πρέπει να καλύπτουν: το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου (γραµµή ΣΤ στην αίτηση) την αιτούµενη επιδότηση από το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ (γραµµή Ζ στην αίτηση) Αυτό το τµήµα πρέπει να περιλαµβάνει µια σύνοψη των κονδυλίων του προϋπολογισµού και τα αντίστοιχα ποσά, εκφρασµένα σε ευρώ µόνο. Τα αριθµητικά στοιχεία που δίνονται θα καλύπτουν όλες τις επιλέξιµες δαπάνες για όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα. Τµήµα 9. ήλωση υπογραφή και σφραγίδα Η αίτησή σας πρέπει να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του ιδρύµατός σας, όπως σηµειώνεται στο µέρος 4 της αίτησης. Η υπογραφή του επικεφαλής του ιδρύµατός σας και η σφραγίδα του ιδρύµατος σας πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ στο καθένα από τα τέσσερα αντίτυπα. Τµήµα 10. Εταίροι του σχεδίου Ο ελάχιστος αριθµός εταίρων, συµπεριλαµβανοµένου του συντονιστικού ιδρύµατος, για σχέδια ιάδοσης είναι τρία επιλέξιµα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους σε τρεις διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, µία τουλάχιστον εκ των οποίων ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε σχέδιο που δεν πληροί το κριτήριο αυτό θα απορρίπτεται αυτόµατα. Εκτός από τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιµα, και άλλοι τύποι οργανώσεων µπορούν να λάβουν µέρος στα σχέδια διάδοσης. Ωστόσο, οι δαπάνες που θα αναλαµβάνονται τέτοιες οργανώσεις δεν θα καλύπτονται από καµία κοινοτική ενίσχυση που θα χορηγείται για τα Σχέδια ιάδοσης. Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία όλων των ιδρυµάτων εταίρων. Οι πληροφορίες που ζητούνται σ αυτό το τµήµα είναι οι εξής: 11

11 - Παρακαλείσθε να δώσετε την πλήρη επίσηµη επωνυµία του συντονιστικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του αρκτικόλεξου ή σύντµησης, όπου υπάρχει. - Για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες, ζητείται µια µετάφραση του τίτλου στα αγγλικά. - Παρακαλείστε να σηµειώσετε τον κωδικό ID ERASMUS του συντονιστικού ιδρύµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό χώρας και τον ακριβή κωδικό ID του ιδρύµατος (π.χ. B για Βέλγιο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε BRUXEL01). Εάν έχετε κάποια αµφιβολία όσον αφορά τον κωδικό σας, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το τµήµα Β της θεσµικής σύµβασης 2002/ Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου του συντονιστικού ιδρύµατος. Να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν σ αυτό τον πίνακα είναι πλήρεις και ακριβείς. Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία αναγνώρισης των ιδρυµάτων εταίρων σας θα επηρεάσουν άµεσα το ύψος κάθε γενικής χορηγηθείσας επιδότησης. Τµήµα 11. Υποχρεωτικές ερωτήσεις Παρακαλείσθε να απαντήσετε σ αυτές τις ερωτήσεις στο χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του σχεδίου, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων και να αριθµήσετε τις απαντήσεις σας αντίστοιχα. Η αίτησή σας µπορεί να απευθύνεται είτε για δραστηριότητες διάδοσης Ή για δραστηριότητες υλοποίησης Ή και για τις δύο Τρέχουσα κατάσταση του προηγούµενου σχεδίου (PROG/MOD) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) Περιγράψτε τα τελικά αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο DISS Τι είδους προϊόντα έχουν αναπτυχθεί; Εάν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το αρχικό σχέδιο συνεχίζει να εκτελεί δραστηριότητες ανάπτυξης, παρακαλείσθε να περιγράψετε την τελευταία επιστηµονική εξέλιξη του σχεδίου, προσδιορίστε τι είδους δραστηριότητες εκτελούνται ακόµα, πότε η ανάπτυξη θα ολοκληρωθεί και τι προϊόντα θα αναπτυχθούν Παραιτήθηκαν εταίροι στο πλαίσιο του αρχικού σχεδίου και γιατί; 11.2 Αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητα Περιγράψτε τα µέτρα που θα αναληφθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης (DISS) (αναφέρατε τα προβλεπόµενα για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση µέσα, ειδικότερα όσον αφορά µια ενδεχόµενη αξιολόγηση των επιπτώσεων) Αναφέρετε τα µέσα βάσει των οποίων τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν πριν τη διάδοσή τους Υποβάλλονται τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) σε πρόσωπο επιφορτισµένο µε τη διασφάλιση της ποιότητας / εγγυητή; Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα, εάν τα αποτελέσµατα του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας) δεν υποβάλλονται σε διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας; Σχέσεις µε επαγγελµατικές ενώσεις/ κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους Έχουν προσδιορίσει οι εταίροι διάφορους τρόπους βάσει των οποίων έχουν συµµετάσχει ή να µπορούν να συµµετάσχουν επαγγελµατικές ενώσεις/κοινωνικοοικονοµικοί εταίροι; Ενσωµατώνει το σχέδιο διάδοσης µέσα για ανάδραση από πρώην φοιτητές/εργοδότες, προκειµένου να υποστηριχθεί η µελλοντική ανάπτυξη του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας); ραστηριότητες διάδοσης Έχουν ήδη λάβει χώρα δραστηριότητες διάδοσης κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου στο οποίο βασίζεται το σχέδιο διάδοσης; Παρακαλείστε να παραθέσετε λεπτοµέρειες σε µορφή πίνακα Ποια προϊόντα πρόκειται να διαδοθούν; 12

12 Να δώσετε την εκτίµησή σας σχετικά µε τις δυνατότητες ευρείας διάδοσης των αποτελεσµάτων του σχεδίου (Ανάπτυξης Προγράµµατος σπουδών / Αυτοτελούς διδακτικής ενότητας), πέρα των συµµετεχόντων οργανισµών και χωρών Πώς πρόκειται να διαδοθούν τα προϊόντα; Παρακαλείσθε να προµηθεύσετε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε µορφή πίνακα, µε ηµεροµηνίες, δραστηριότητες, οµάδα στόχο, στόχοι και προσωρινά αποτελέσµατα Αναφέρετε πώς και σε ποιο βαθµό οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών θα χρησιµοποιηθούν Περιγράψτε πώς τα συµµετέχοντα ιδρύµατα θα συνεισφέρουν στις δραστηριότητες διάδοσης. Αναφέρετε δίκτυα διάδοσης που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και τη λήψη των υλικών από τις οµάδες στόχους σε όλη την Ευρώπη Θα συµµετάσχουν νέα ιδρύµατα εταίροι; Χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων και δραστηριότητες υλοποίησης Περιγράψτε για κάθε εταίρο τις δραστηριότητες υλοποίησης (που υιοθετήθηκαν ανά ικανότητα, αναλήφθηκαν ανά ίδρυµα, που εγκρίθηκαν ανά εθνική αρχή) Ποιες εθνικές αρχές θα εγκρίνουν τον κύκλο µαθηµάτων/αυτοτελή διδακτική ενότητα/πρόγραµµα σπουδών; Περιγράψτε τη µελλοντική διαδικασία υλοποίησης και τις απαραίτητες δραστηριότητες για κάθε εταίρο. Παρακαλείστε να δώσετε λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε µορφή πίνακα, µε ηµεροµηνίες, δραστηριότητες και προσωρινά αποτελέσµατα Οικονοµικές πτυχές Να εξηγήστε και να δικαιολογήστε την κάθε ατοµική δαπάνη που αναγράφεται στην περίληψη του προϋπολογισµού (τµήµα 8). Παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε το Παράρτηµα 2 των οδηγιών αναφορικά µε τους τύπους επιλέξιµων δαπανών, καθώς και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οδηγίες για τους Αιτούντες. 13

13 Παράρτηµα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατάλογος κωδικών του εντύπου αίτησης για σχέδια διάδοσης (DISS) για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 Κωδικοί των χωρών (ISO) Κωδικοί σύντµησης γλωσσών DA δανικά GR Ελληνικά DE γερµανικά IT Ιταλικά EN αγγλικά NL Ολλανδικά ES ισπανικά PO Πορτογαλικά FI φινλανδικά SE Σουηδικά FR γαλλικά Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Χώρες ΧΚΑΕ AT Αυστρία IS Ισλανδία BG Βουλγαρία PL Πολωνία BE Βέλγιο IT Ιταλία CZ Τσεχική ηµοκρατία RO Ρουµανία DE Γερµανία IE Ιρλανδία EE Εσθονία SK Σλοβακία DK ανία LI Λιχτενστάιν HU Ουγγαρία SI Σλοβενία ES Ισπανία LU Λουξεµβούργο LV Λετονία FI Φινλανδία NL Κάτω Χώρες LT Λιθουανία Άλλες Χώρες FR Γαλλία NO Νορβηγία CY Κύπρος UK Ηνωµένο Βασίλειο PT Πορτογαλία MT Μάλτα GR Ελλάδα SE Σουηδία TR Τουρκία Κωδικοί χωρών που αντιστοιχούν στους κωδικούς αναγνώρισης ERASMUS των ιδρυµάτων (Ιd.) A Αυστρία IRL Ιρλανδία BG Βουλγαρία LV Λετονία Β Βέλγιο IS Ισλανδία CY Κύπρος MT Μάλτα D Γερµανία L Λουξεµβούργο CZ Τσεχική ηµοκρατία PL Πολωνία DK ανία N Νορβηγία EE Εσθονία RO Ρουµανία E Ισπανία NL Κάτω Χώρες HU Ουγγαρία SI Σλοβενία F Γαλλία P Πορτογαλία LT Λιθουανία SK Σλοβακία FL Λιχτενστάιν S Σουηδία G Ελλάδα SF Φινλανδία I Ιταλία UK Ηνωµένο Βασίλειο Κωδικός τύπου οργανισµών EDU.1 EDU.2 EDU.3 EDU.4 EDU.5 ASS.1 ASS.2 ASS.3 RES PUB.1 PUB.2 PUB.3 IND SER ΛΟΙΠΕΣ Νηπιαγωγείο ηµοτικό σχολείο ευτεροβάθµιο σχολείο (γενική/επαγγελµατική εκπαίδευση) Ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων ή συνεχούς εκπαίδευσης Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (περιφερειακός/εθνικός) Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (διεθνής) Οµάδες πανεπιστηµίων Ερευνητικό Ίδρυµα ηµόσια αρχή (τοπική) ηµόσια αρχή (περιφερειακή) ηµόσια αρχή (εθνική) Ιδιωτική εταιρεία (µεταποιητική) Ιδιωτική εταιρεία (υπηρεσίες) Άλλο είδος οργανισµού 14

14 Παράρτηµα 2 Επισκόπηση των χρηµατοοικονοµικών κανόνων Η αίτηση υποψηφιότητας για Σχέδια ιάδοσης (DISS) αφορά τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004. Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που αναφέρονται στα διάφορα σηµεία της αίτησης πρέπει να αναφέρονται σε EUR. Κατά τον υπολογισµό του ύψους των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισµού, πρέπει να τηρηθούν ορισµένοι κανόνες υπολογισµού των εξόδων. Συνιστάται εποµένως να συµβουλεύεστε τις ακόλουθες οδηγίες, το έγγραφο της σύµβασης που περιέχει τους Κανόνες για τη χρήση της χρηµατοδότησης ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή/και τον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ (βλέπε διεύθυνση του ιαδικτύου στην πρώτη σελίδα). Εισαγωγική παρατήρηση Η χορηγούµενη χρηµατοοικονοµική ενίσχυση ΘΣ δεν θα καλύπτει καµία δαπάνη (οποιασδήποτε φύσεως) που θα πραγµατοποιείται εκτός της συµβατικής περιόδου. Για παράδειγµα, δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να ληφθούν υπόψη τα έξοδα προετοιµασίας µιας αίτησης υποψηφιότητας για ΘΣ. Η συµβατική περίοδος χρησιµοποίησης της αιτούµενης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο αυτής της αίτησης διαρκεί από την 1/7/2003 έως τις υπό την προϋπόθεση ότι η επιδότηση που έχει προγραµµατιστεί να χρησιµοποιηθεί για την εν λόγω δραστηριότητα έχει δεσµευτεί πριν από τις (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης ΣΩΚΡΑΤΗΣ, βλέπε τους Κανόνες του εγγράφου της σύµβασης). Εξάλλου, σε περίπτωση αίτησης υποψηφιότητας που εγκρίνεται από την Επιτροπή, η µελλοντική Χρηµατοοικονοµική Σύµβαση θα περιλαµβάνει αναλυτικούς κανόνες που θα προσδιορίζουν τη φύση και το είδος των επιλέξιµων εξόδων ΘΣ. Οι παρακάτω κανόνες θα σας βοηθήσουν στον υπολογισµό των εξόδων. Κανόνες για τον υπολογισµό των εξόδων Ταξίδι, στέγαση και διαµονή Όσον αφορά τα µέσα και τις κατηγορίες των µέσων µεταφοράς, τη στέγαση και τη διαµονή, θα πρέπει πάντοτε να αναζητούνται οι πιο οικονοµικές λύσεις. Τα αεροπορικά ταξίδια, µόνο σε οικονοµική θέση ή, όταν είναι εφικτό, µε πτήση ΑPΕΧ, επιτρέπονται µόνο για αποστάσεις µεγαλύτερες των 400 χλµ. ή σε περίπτωση που απαιτείται θαλάσσιος διάπλους. Οι µέγιστες επιτρεπτές δαπάνες για χρησιµοποίηση άλλων µέσων µεταφοράς θα πρέπει να είναι ίσες µε την τιµή σιδηροδροµικού εισιτηρίου πρώτης θέσης για την ίδια διαδροµή. Τεχνολογία, εξοπλισµός, παραγωγή Οι δαπάνες που αφορούν την τεχνολογία/εξοπλισµό πρέπει να είναι αυστηρώς απαραίτητες για την υλοποίηση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων και να σχετίζονται µε τη χρήση AAE ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών. Την τεχνολογία/εξοπλισµό µπορείτε είτε να την εκµισθώσετε, ενοικιάσετε ή αγοράσετε επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση τη λιγότερο δαπανηρή λύση. Οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να υπολογίζονται µε βάση το κόστος ετήσιας απόσβεσης και της ανάλογης χρήσης του για την ενδιαφερόµενη δραστηριότητα. Για δαπάνες παραγωγής, π.χ. υλικού για πολυµέσα, µπορείτε να κάνετε συµφωνίες υπεργολαβίας. Ωστόσο, οι συµφωνίες αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν πάντα τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα έξοδα παραγωγής εννοείται ότι θα πρέπει να είναι ανάλογα µε τον όγκο και την πολυπλοκότητα του παραγόµενου υλικού. Έκδοση, διανοµή, µετάφραση Μπορείτε επίσης να κάνετε συµφωνίες υπεργολαβίας και για δαπάνες που αφορούν την έκδοση, διανοµή ή/και µετάφραση. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν πάντα τους συνήθεις όρους της αγοράς. ιοικητικές δαπάνες Oι διοικητικές δαπάνες δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν το 20% της αιτούµενης επιδότησης για κάθε δραστηριότητα DISS. Οι διοικητικές δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν γενικά έξοδα - εκτός των δαπανών παραγωγής, εκτύπωσης, διανοµής ή/και µετάφρασης που αναφέρονται παραπάνω -, τα οποία συνδέονται άµεσα και αποκλειστικά µε εγκεκριµένες δραστηριότητες ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Οι διοικητικές δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν δαπάνες προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις δαπάνες για το προσωπικό γραµµατείας και το διοικητικό προσωπικό στα οποία ανατέθηκαν ειδικά οι δραστηριότητες του σχεδίου, είτε µε πλήρες ωράριο, µε µερική ή προσωρινή απασχόληση. εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για το προσωπικό γραµµατείας και το διοικητικό προσωπικό που απασχολεί σε τακτική βάση το ίδρυµά σας, εκτός κι αν αυτές οι δαπάνες σχετίζονται µε πληρωµές υπερωριών που συνδέονται πλήρως και συγκεκριµένα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου και που προσδιορίζονται σαφέστατα ως τέτοιες στην κατάσταση µισθοδοσίας. 15

15 Παράρτηµα 3 Κατάλογος κωδικών των τοµέων σπουδών 01 ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ 01.0 Γεωργικές Επιστήµες 01.1 Γεωργία 01.2 Αγροτική Οικονοµία 01.3 ιαιτολογία και Τεχνολογία Τροφίµων 01.4 Κηποκοµία 01.5 Ιχθυοτροφία/Αλιεία 01.6 ασοκοµία 01.7 Ζωοτεχνία 01.8 Τροπική/Υποτροπική Γεωργία 01.9 Άλλοι τοµείς 02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 02.0 Αρχιτεκτονική, Πολεοδοµία και Χωροταξία 02.1 Aρχιτεκτονική 02.2 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων 02.3 Πολεοδοµία 02.4 Χωροταξία 02.5 Αρχιτεκτονική τοπίου 02.6 Μεταφορές και Σπουδές Συγκοινωνιολογίας 02.9 Άλλοι τοµείς 03 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ 03.0 Τέχνες και Σχέδιο 03.1 Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική) 03.2 Μουσική και Μουσικολογία 03.3 Παραστατικές Τέχνες 03.4 Φωτογραφία, Κινηµατογράφος 03.5 Σχέδιο (Γραφικό Σχέδιο, Βιοµηχανικό Σχέδιο, Μόδα, Υφαντουργία) 03.6 Ιστορία της Τέχνης 03.9 Άλλοι τοµείς 04 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 04.0 Εµπορικές Σπουδές, Επιστήµες ιοίκησης, Επιχειρήσεων 04.1 Εµπορικές Σπουδές και Γλώσσες 04.2 Εµπορικές Σπουδές και Τεχνολογία 04.3 Λογιστική, Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση 04.4 Σπουδές Τουριστικών Επαγγελµάτων, Τροφοδοσίας, ιοίκησης Ξενοδοχείων 04.5 Βιοµηχανικές Σχέσεις και ιοίκηση Προσωπικού 04.6 Γραµµατειακές Σπουδές 04.7 Μάρκετινγκ και Οργάνωση Πωλήσεων 04.9 Άλλοι τοµείς 05 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05.0 Εκπαίδευση, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 05.1 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 05.2 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 05.3 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 05.4 Επαγγελµατική και Τεχνική Εκπαίδευση 05.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων 05.6 Ειδική Εκπαίδευση 05.7 Επιστήµη της Παιδαγωγικής και Συγκριτική Εκπαίδευση 05.8 Παιδαγωγική Ψυχολογία 05.9 Άλλοι τοµείς 06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 06.0 Μηχανική, Τεχνολογία 06.1 Μηχανολογική Μηχανική 06.2 Ηλεκτρική Μηχανική 06.3 Χηµική Μηχανική 06.4 Πολιτική Μηχανική 06.5 Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες 06.6 Παραγωγή και Βιοµηχανική ιοίκηση (CAD, CAM, CAE) 06.7 Επιστήµη Υλικών 06.8 Αεροναυπηγική 06.9 Άλλοι τοµείς 07 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ 07.0 Γεωγραφία, Γεωλογία 07.1 Γεωγραφία 07.2 Επιστήµες Περιβάλλοντος, Οικολογία 07.3 Γεωλογία 07.4 Επιστήµες Εδάφους και Υδάτινων Πόρων 07.6 Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Τηλεανίχνευση 07.7 Μετεωρολογία 07.9 Άλλοι τοµείς 08 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 08.0 Ανθρωπιστικές Επιστήµες 08.1 Φιλοσοφία 08.2 Θεολογία 08.3 Ιστορία 08.4 Αρχαιολογία 08.9 Άλλοι τοµείς 09 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 09.0 Επιστήµες Γλώσσας και Φιλολογίας 09.1 Σύγχρονες γλώσσες της ΕΚ 09.2 Γενική και Συγκριτική Λογοτεχνία 09.3 Γλωσσολογία 09.4 Μετάφραση, ιερµηνεία 09.5 Κλασική Φιλολογία 09.6 Μη Κοινοτικές Γλώσσες 09.8 Λιγότερο ιδασκόµενες Γλώσσες 09.9 Άλλοι τοµείς 10 ΙΚΑΙΟ 10.0 ίκαιο 10.1 Συγκριτικό ίκαιο, ίκαιο και γλώσσες 10.2 ιεθνές ίκαιο 10.3 Αστικό ίκαιο 10.4 Ποινικό ίκαιο, Εγκληµατολογία 10.5 Συνταγµατικό/ ηµόσιο ίκαιο 10.6 ηµόσια ιοίκηση 10.7 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο 10.9 Άλλοι τοµείς 11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 11.0 Μαθηµατικά, Πληροφορική 11.1 Mαθηµατικά 11.2 Στατιστική 11.3 Πληροφορική, Επιστήµη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 11.4 Τεχνητή Νοηµοσύνη 11.5 Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήµη 11.9 Άλλοι τοµείς 12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 12.0 Ιατρικές επιστήµες 12.1 Ιατρική 12.2 Ψυχιατρική και Κλινική Ψυχολογία 12.3 Οδοντιατρική 12.4 Κτηνιατρική 12.5 Φαρµακευτική 12.6 Νοσηλευτική, Μαιευτική, Φυσιοθεραπεία 12.7 ηµόσια Υγεία 12.8 Ιατρική Τεχνολογία 12.9 Άλλοι τοµείς 13 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 13.0 Φυσικές Επιστήµες 13.1 Βιολογία 13.2 Φυσική 13.3 Χηµεία 13.4 Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία 13.5 Πυρηνική Φυσική και Φυσική Υψηλής Ενέργειας 13.6 Βιοχηµεία 13.7 Αστρονοµία, Aστροφυσική 13.8 Ωκεανογραφία 13.9 Άλλοι τοµείς 14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 14.0 Κοινωνικές Επιστήµες 14.1 Πολιτικές Επιστήµες 14.2 Κοινωνιολογία 14.3 Οικονοµικά 14.4 Επιστήµες Ψυχολογίας και Συµπεριφοράς 14.5 Κοινωνική Εργασία 14.6 ιεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Σπουδές Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.7 Ανθρωπολογία 14.8 Αναπτυξιακές Σπουδές 14.9 Άλλοι τοµείς 15 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 15.0 Επιστήµες Επικοινωνίας και Πληροφορίας 15.1 ηµοσιογραφία 15.2 Ραδιοφωνία/ Τηλεόραση 15.3 ηµόσιες Σχέσεις, ιαφήµιση 15.4 Βιβλιοθηκονοµία 15.5 Τεκµηρίωση, Αρχειονοµία 15.6 Μουσειολογία, Συντήρηση 15.9 Άλλοι τοµείς 16 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 16.0 Άλλοι Τοµείς Σπουδών 16.1 Επιστήµη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 16.2 Σπουδές Χρήσης του Ελεύθερου Χρόνου (Αναψυχής) 16.3 Οικιακή Οικονοµία, ιατροφή 16.4 Ναυτική Επιστήµη, Ναυσιπλοΐα 16.9 Άλλοι τοµείς 00 ΘΕΜΑΤΑ 16

16 Παράρτηµα 4 Εθνικοί Φορείς ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS των επιλέξιµων χωρών BELGIË (Vlaamse Gemeenschap) Flemish SOCRATES-agency Hendrik. Consciencegebouw Toren 7A Koning Albert II - laan, 15 BE-1210 Brussel Tel. (+32-2) Fax: (+32-2) /45 BELGIQUE (Communauté française) Agence francophone belge Erasmus Place du Parc 20 B-7000 Mons Tel: (+32) /61 Fax: (+32) BELGIEN (Deutschsprachige Gemeinschaft) Agentur für Europäische Bildungprogramme Hütte (Quartum Center) 79/Bk28 BE-4700 Eupen Tel : (+32) /11 DANMARK CIRIUS Fiolstraede, 44 DK-1171 Copenhagen K Tel. (+45-33) Fax: ( ) DEUTSCHLAND Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Kennedyallee, 50/Postfach DE Bonn Tel. ( ) Fax: ( ) ELLAS State Scholarships Foundation (I.K.Y) Lyssicratous, 14 GR Athens Tel. (+30-1) Fax: (+ 30 1) ESPAÑA Agencia Española Erasmus Consejo de Universidades Cuidad Universitaria s/n ES Madrid Tel. (+34-91) Fax: FRANCE Agence Socrates-France Place de la Bourse, 10 FR Bordeaux Cedex Tel. (+33 5) Fax: (+33 5) IRELAND Higher Education Authority - Erasmus 3 rd Floor, Marine House Clanwilliam Court IRL- Dublin 2 Tel. (+353-1) Fax: ( ) ITALIA Agenzia Nazionale SOCRATES Italia Settore Erasmus Sede di Roma Via delle Montagne Rocciose, ROMA Tel.: Fax: ( ) LUXEMBOURG Centre de Documentation et d'information pour les Etudes Supérieures Route de Longwy, 280 L-1940 Luxembourg Tel. (+352) / Fax: (+ 352) NEDERLAND Dutch National Agency for Socrates Kortenaerkade 11/Postbus NL-2502 LT Den Haag Tel. (+31-70) Fax: ( ) ÖSTERREICH Büro für Europäische Bildungskooperation Schreyvogelgasse, 2 A-1010 Wien Tel. (+43-1) Fax: (+ 43 1)

17 Παράρτηµα 4 PORTUGAL Agência Nacional para os Programas Comunitários SÓCRATES e LEONARDO DA VINCI Av. D. João II, lote Edifício Administrativo da Parque Expo 1 Andar - Ala B PT Lisboa Tel. ( ) Fax: ( ) SUOMI/FINLAND CIMO-Centre for International Mobility Juha Ketolainen Hakaniemenkatu, 2 / P.O. Box 343 SF Helsinki Tel. (+358-9) Fax: (+358 9) SVERIGE International Programme Office for Education and Training Box S Stockholm Tel. (+46-8) Fax: (+ 46 8) UNITED KINGDOM UK Socrates-Erasmus Council Research and Development Building The University of Canterbury UK-KENT CT2 7PD Tel. ( ) Fax: ( ) ISLAND Office of International Education, Socrates NA Iceland Neshaga, 16 IS-107 Reykjavik Tel. (+354) Fax: (+ 354) LIECHTENSTEIN Socrates NA Liechtenstein Schulamt des Fürstentums Liechtenstein Herrengasse, 2 LI-9490 Vaduz Tel. ( ) Fax: ( ) NORGE SIU-Universitets- og hogskoleradet (Centre for International University Cooperation) Norwegian Council for Higher Education Harald Hårfagresgate, 20 Postboks 7800 NO-5020 Bergen Tel. (+47-55) Fax: ( ) BULGARIA Bulgarian Socrates National Agency National Coordination Unit of Socrates II Programme within the Human Resource Development Center 15, Graf Ignatiev Srt. BG-1000 Sofia Tel. (+359-2) Fax: (+359 2) CYPRUS SOCRATES/ERASMUS Coordination Unit Kimonos and Thoukydidou Str. CY-1434 Nicosia Tel.: ( ) Fax: ( ) /82 68 CZECH REPUBLIC CSVŠ - SOCRATES Dept. U Lužického semináře, 13 CZ Praha 1- Mála Strana Tel. (+420-2) Fax: (+420 2) ESTONIA Foundation Archimedes, Socrates Estonian NA Kohtu, 6 EE Tallinn Tel. (+372) Fax: (+ 372) HUNGARY Tempus Public Foundation Socrates National Agency of Hungary Üllõi út, 82 HU-1082 Budapest Tel. (+36-1) Fax: (+36 1) LATVIA Academic Programme Agency Valnu iela, 2 LV-1050 Riga Tel. (+371-7) Fax: (+371-7) LITHUANIA EU Socrates Programme Co-ordination Support Foundation Geležinio Vilko, 12 LT-2600 Vilnius Tel. (+8-22) Fax: (+8-22) MALTA Socrates Co-ordinating Committee Europan Union Programmes Unit (EUPO) c/o Socrates Office Administration Building- University of Malta Msida, MSD 06, Malta Tel. (+356) Fax: (+356)

18 Παράρτηµα 4 POLAND Agencja Krajowa Programu Socrates/Erasmus ul. Mokotowska, 43 PL Warszawa Tel. (+48 22) Fax: (+48 22) ROMANIA Agentia Nationala SOCRATES Bd. Schitu Magureanu,1, floor 2, sector 5 RO Bucharest Tel. (+40-1) Fax: (+40 1) SLOVAKIA SAAIC - SOCRATES National Agency Stare grunty, 52 SK Bratislava 4 Tel. (+421-2) Fax: (+421-2) /02.64 SLOVENIA EU Programmes Agency OB Zeleznici, 16 SLO-1000 Ljubljana Tel. (+386-1) Fax: (+386 1)

19 Παράρτηµα 5 Το παρακάτω παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύναψη συµφωνιών (διµερών ή πολυµερών) µε τα ιδρύµατα εταίρους που συµµετέχουν στο σχέδιο ιάδοσης. Αν και οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτησή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να τις ζητήσει σε µεταγενέστερο στάδιο, κατά τη διάρκεια ή µετά από τη διαδικασία επιλογής. Παράδειγµα ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004 Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ERASMUS) - DISS Μεταξύ Του συντονιστικού ιδρύµατος (επωνυµία, κωδικός ERASMUS ID του ιδρύµατος και διεύθυνση) Όνοµα του Επικεφαλής του Ιδρύµατος (ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπογράφει τις συµφωνίες σύµπραξης) Συντονιστής Σχεδίου (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Και Του ιδρύµατος εταίρου (επωνυµία, κωδικός ERASMUS ID του ιδρύµατος και διεύθυνση) Όνοµα του Επικεφαλής του Ιδρύµατος (ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπογράφει τις συµφωνίες σύµπραξης) Αρµόδιος για επαφές (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Τα προαναφερόµενα µέρη δέχονται να συνεργαστούν για τα παρακάτω σχέδια του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Και τα δύο µέρη δεσµεύονται να τηρούν τις αρχές και τους όρους που προβλέπονται στον Οδηγό του Υποψηφίου του ΣΩΚΡΑΤΗΣ, στα έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας ERASMUS για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004, και στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, εφόσον εγκριθεί η αίτηση χρηµατοδότησης. Τα δύο µέρη δεσµεύονται να τηρούν τη συµφωνία συνεργασίας µε βάση τους όρους που συµφωνήθηκαν διµερώς. Σχέδιο ιάδοσης ERASMUS: Πρωτότυπος τίτλος του σχεδίου (οχτώ λέξεις, κατ ανώτατο όριο) Κωδικός(οί) τοµέων σπουδών... Υπογραφές των νόµιµων εκπροσώπων / επικεφαλής των ιδρυµάτων: Επωνυµία του Συντονιστικού ιδρύµατος: Όνοµα και θέση του Επικεφαλής του ιδρύµατος (νόµιµου εκπροσώπου): Υπογραφή: Ηµεροµηνία: Επωνυµία του ιδρύµατος Εταίρου: Όνοµα και θέση του Επικεφαλής του ιδρύµατος (νόµιµου εκπροσώπου): Υπογραφή: Ηµεροµηνία: 20

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV EPSO/CAST/S/6/2013 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Έκδοση 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE eurostat Αριθμοί κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2009

Αριθμοί Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2009 EURYDICE Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού Αριθμοί Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2006/07 Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ERASMUS ID Code : G ATHINE 42 ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR E4AKA1-ECHE ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη

Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και ιευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση 2013 Έκθεση Ευρυδίκη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS Ορισµός της κινητικότητας Europass Η κινητικότητα Europass είναι ένα πρότυπο έγγραφο που χρησιµοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη για την επίσηµη αναλυτικ καταγραφ των

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ

Διαβάστε περισσότερα