ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και θεσπίστηκε με την υπ αριθ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2012 που συμπεριλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση (γενικό πλαίσιο, επιλέξιμες χώρες, δράσεις και καταληκτικές προθεσμίες), στρατηγικές προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και δράση, τις Γενικές Διατάξεις (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος Ι), τα Τομεακά προγράμματα και Δράσεις (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙa Υποπρογράμματα και δράσεις), την περιγραφή των δράσεων, των στόχων, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και χρηματοδότησης, των προτεραιοτήτων, των κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια και κανόνες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια πρόταση / δραστηριότητα) καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος (Οδηγός για τους Αιτούντες - Μέρος ΙΙb Περιγραφή ανά δράση). Οι δράσεις του προγράμματος διακρίνονται σε κεντρικές (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αποκεντρωμένες (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνες είναι οι ανά χώρα Εθνικές Μονάδες). Το ΙΚΥ δυνάμει της υπ αριθ /ΙΑ/ΦΕΚ 1282 / Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για τα τομεακά προγράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci και τις Επισκέψεις Μελέτης και συμπληρωματικά με την ανωτέρω Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2011, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων του τομεακού προγράμματος COMENIUS: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

2 Συμπράξεις Comenius Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius Συμπράξεις Comenius Regio Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού Βοηθοί Comenius Υποδοχή Βοηθών Comenius Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την παρούσα πρόσκληση οι αιτούντες, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόμενη Γενική Πρόσκληση, τις οδηγίες που αναφέρονται στα έντυπα των σχετικών αιτήσεων καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται ανά δράση σε εθνικό επίπεδο (προϋποθέσεις συμμετοχής, προτεραιότητες, κριτήρια αποκλεισμού, καταληκτικές προθεσμίες, συνοδευτικά έγγραφα, κοινοτική επιχορήγηση, διαδικασία υποβολής αιτήσεων κτλ.) και περιγράφονται παρακάτω: 1. Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς) Επιλέξιμη περίοδος: Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2012 έως 31/7/2014 Επιλέξιμα ιδρύματα: Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση σχολικά ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον σύνδεσμο: - el Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Η αίτηση συμπληρώνεται από το συντονιστικό ίδρυμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ηλεκτρονική υποβολή (Βήμα 1), σε συνεργασία με τα εταιρικά ιδρύματα. Το συντονιστικό ίδρυμα θα αποστείλει στα εταιρικά ιδρύματα αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ( αρχείο σε μορφή PDF ). Στη συνέχεια, τόσο το συντονιστικό όσο και τα εταιρικά ιδρύματα θα προβούν στην υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (Βήμα 2) σύμφωνα με τα παρακάτω. Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή (μόνο το συντονιστικό ίδρυμα) Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

3 Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) πατώντας «επικύρωση» («Validate»). H αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη, αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται - πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online») στην ενότητα «Υποβολή» («Submission»). Στην ίδια ενότητα της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα. Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση»(«print form»). Η ενότητα «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» («SIGNATURE») της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.). Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του. Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) συνοδευόμενη από: Τη σχετική απόφαση με την οποία το αιτούν ίδρυμα έχει ενταχθεί σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του νόμου 3879/2010, εάν ισχύει αυτή η περίπτωση. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 21η Φεβρουαρίου Επιλεξιμότητα αιτήσεων Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά) και αποκλεισμού γίνεται βάσει του φύλου ελέγχου επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: Εφαρμόζονται τα παρακάτω επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο Αιτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται όλες ως μη επιλέξιμες. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

4 Αιτήσεις ελληνικών σχολείων που υλοποιούν σύμπραξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες Κάθε ελληνικό σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες. Τα επιπρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού και οι εθνικές προτεραιότητες και κριτήρια που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο ανά συμμετέχουσα χώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση περιγράφονται στο σύνδεσμο: Αξιολόγηση αιτήσεων - Επιλογή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του συντονιστικού ιδρύματος βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους. Τα φύλλα αξιολόγησης βρίσκονται στο σύνδεσμο: Εφαρμόζεται επιπρόσθετα το παρακάτω εθνικό κριτήριο: Σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του νόμου 3879/2010 ( + 5 βαθμούς) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό για τους Αιτούντες - Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις» που αποτελεί μέρος της «Γενικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2012» Κοινοτική επιχορήγηση: Στα εγκεκριμένα για επιχορήγηση ιδρύματα θα δοθεί κατ αποκοπή ποσό για τη κάλυψη μέρους του κόστους των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Κοινού Σχεδίου Μάθησης, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα. Το κατ αποκοπή ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: τουλάχιστον 4 διακρατικές κινητικότητες Πολυμερείς συμπράξεις τουλάχιστον 8 διακρατικές κινητικότητες Πολυμερείς και Διμερείς συμπράξεις τουλάχιστον τουλάχιστον διακρατικές διακρατικές κινητικότητες κινητικότητες Συμπράξεις Comenius Regio Επιλέξιμα ιδρύματα: Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

5 Επιλέξιμη περίοδος: Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2012 έως 31/7/2014. Υποβολή αιτήσεων: Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου Οι αιτήσεις απαιτείται να είναι συμπληρωμένες και εκτυπωμένες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να είναι ευκρινείς Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων ανά δράση βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΙΚΥ: Η κοινή αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συντονιστή της προτεινόμενης σύμπραξης, σε συνεργασία με τον εταίρο, στη γλώσσα επικοινωνίας παρέχοντας όλα τα στοιχεία της Σύμπραξης συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όλων των εταίρων, της προγραμματισμένης κινητικότητας και του αιτούμενου ποσού για κάθε εταίρο. Ο συντονιστής πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησης στον εταίρο. Το αιτούν ίδρυμα ( συντονιστικό ή εταιρικό), χωρίς να αλλάξει κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται στη συμπληρωμένη από το συντονιστή κοινή αίτηση, συμπληρώνει και υπογράφει τη «Δήλωση» («Declaration») και υποβάλει την κοινή αίτηση στην Εθνική του Μονάδα. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι πανομοιότυπα με εξαίρεση τη «Δήλωση». Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με διαβιβαστικό έγγραφο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος ιδρύματος (πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο Διευθυντή και ατόμου επαφής) στην Ελληνική γλώσσα αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε cd-rom Επιλεξιμότητα αιτήσεων: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας γίνεται βάσει του φύλου ελέγχου επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: Τα επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού και οι εθνικές προτεραιότητες και κριτήρια που εφαρμόζονται, πέραν των γενικών, σε εθνικό επίπεδο ανά συμμετέχουσα χώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση περιγράφονται στο σύνδεσμο: Αξιολόγηση αιτήσεων - Επιλογή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντος ιδρύματος βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους. Τα φύλλα αξιολόγησης βρίσκονται στο σύνδεσμο: Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό για τους Αιτούντες - Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις» που αποτελεί μέρος της «Γενικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2012» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

6 Κοινοτική επιχορήγηση: Η επιχορήγηση των εγκεκριμένων ιδρυμάτων αποτελείται από Κατ αποκοπή ποσό για την κάλυψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας. Το ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα και την απόσταση μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Τουλάχιστον 4 διακρατικές κινητικότητες Τουλάχιστον 8 διακρατικές κινητικότητες Τουλάχιστον 12 διακρατικές κινητικότητες Τουλάχιστον 24 διακρατικές κινητικότητες 300 km > 300 km km > 300 km km > 300 km km > 300 km Πρόσθετο ποσό που βασίζεται σε πραγματικό κόστος για την κάλυψη επιπλέον δαπανών ώστε να επιτραπεί στις Συμπράξεις Comenius Regio να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης συνεδρίων μεγάλης κλίμακας ή της διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών. Το ποσό επιχορήγησης για επιπλέον δαπάνες του σχεδίου ορίζεται σε κατ ανώτατο όριο. 3. Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Επιλεξιμότητα αιτούντων: Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού και της μεγάλης ανάγκης για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικό έργο, θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις. Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε επιλέξιμα σχολεία για οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. Σημειώνεται ότι, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει και κατά την περίοδο της προγραμματισμένης δραστηριότητας. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες ως μη επιλέξιμες. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

7 Επιλέξιμη περίοδος Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/5/2012 έως 30/4/2013 Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας. Πριν την υποβολή της αίτησης προς την Εθνική Μονάδα, οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό που διοργανώνει τη δραστηριότητα κατάρτισης ή το ίδρυμα υποδοχής για να εξασφαλίσουν την προεγγραφή. Όταν εγκριθεί η συμμετοχή τους από την Εθνική Μονάδα οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον συντονιστή της δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Εάν οι υποψήφιοι αποφασίσουν να μην παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν εγκριθεί θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα έξοδα ακύρωσης στον συντονιστή σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν. Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται σον παρακάτω σύνδεσμο: Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται στην Ελληνική γλώσσα και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) πατώντας «επικύρωση». H αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα), αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online»). Στο έντυπο της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

8 Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» στην τελευταία σελίδα. Η ενότητα «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.), Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντος, τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του. Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) συνοδευόμενη από 1. Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας κατάρτισης και 2. Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης όπως αυτή υπάρχει στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχεται από το φορέα κατάρτισης σε περίπτωση δραστηριότητας εκτός βάσης δεδομένων. 3. Βιογραφικό σημείωμα 4. Απλό αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο να αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας εργασίας της δραστηριότητας κατάρτισης 5. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολικού ιδρύματος όπου ρητά αναφέρεται η παρούσα θέση εργασίας του αιτούντος και ο αριθμός των διδακτικών ωρών τις οποίες ο αιτών παρέχει στο σχολικό ίδρυμα. 6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», εάν ισχύει αυτή η περίπτωση. Καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι: η 16η Ιανουαρίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/5/ /8/2012 η 30η Απριλίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/9/ /12/2012 η 17η Σεπτεμβρίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην περίοδο 1/1/ /4/2013 Επιλεξιμότητα αιτήσεων Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων (κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά) γίνεται βάσει του φύλου ελέγχου επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: Αξιολόγηση αιτήσεων Επιλογή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης εφαρμόζοντας επιπρόσθετα τα παρακάτω εθνικά κριτήρια επιλογής: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

9 αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν έχουν συμμετάσχει στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» ( +4 βαθμοί ). αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius ( +4 βαθμοί ) αιτήσεις που αφορούν σε συμμετοχή σε επιμορφωτική δραστηριότητα η οποία συμπεριλαμβάνεται στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( +3 βαθμοί ) υπό την πρϋπόθεση ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius. αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν γνωστικό αντικείμενο διαφορετικό από αυτό της ξένης γλώσσας ( +4 βαθμοί ) υπό την πρϋπόθεση ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διακρατική σύνθεση του σεμιναρίου δεν θα εγκριθούν περισσότεροι από τέσσερεις υποψήφιοι για την ίδια δραστηριότητα. Το φύλλο αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής τους βρίσκεται στο σύνδεσμο: Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται στον «Οδηγό για τους Αιτούντες - Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις» που αποτελεί μέρος της «Γενικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2012» Κοινοτική επιχορήγηση: Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών δαπάνες ταξιδίου (εισιτήρια οικονομικής θέσης ) έως και 100%, δαπάνες διδάκτρων (course fees) με ανώτατο όριο τα 150 / ημέρα δαπάνες γλωσσικής προετοιμασίας, κατ ανώτατο όριο 500 σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης δραστηριότητας γλωσσικής κατάρτισης. δαπάνες διαβίωσης (subsistence costs) σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά χώρα προορισμού που έχουν ενσωματωθεί στο υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα Πίνακας δαπανών διαβίωσης Χώρα Ποσό ανά ημέρα ( ) (1η εβδομάδα) Συνολικό ποσό ( ) (2 εβδομάδες) Πρόσθετο ποσό ανά εβδομάδα ( ) (πέραν της 2ης εβδομάδας) AT - AUSTRIA BE - BELGIUM BG - BULGARIA CH - SWITZERLAND CY - CYPRUS CZ - CZECH REPUBLIC DE - GERMANY DK - DENMARK EE - ESTONIA ES - SPAIN FI - FINLAND ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

10 FR - FRANCE HR - CROATIA HU - HUNGARY IE - IRELAND IS - ICELAND IT - ITALY LI - LIECHTENSTEIN LT - LITHUANIA LU - LUXEMBOURG LV - LATVIA MT - MALTA NL - NETHERLANDS NO - NORWAY PL - POLAND PT - PORTUGAL RO - ROMANIA SE - SWEDEN SI - SLOVENIA SK - SLOVAKIA TR - TURKEY UK - UNITED KINGDOM Θέσεις Βοηθών Comenius (Βοηθοί) Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το νωρίτερο 1/8/2012 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2013. Επιλέξιμοι να τοποθετηθούν ως βοηθοί Comenius είναι: Πτυχιούχοι ή φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον έτη σπουδών Τμημάτων Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Πτυχιούχοι άλλων σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης των οποίων το δίπλωμα δεν έχει αναγνωρισμένη παιδαγωγική κατάρτιση αλλά έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή τις επιστήμες της αγωγής είτε είναι ήδη κάτοχοι του προαναφερθέντος τίτλου. Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται σον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

11 Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) πατώντας «επικύρωση» («Validate»). H αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα), αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ υποβάλλεται πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online»). Στην ίδια ενότητα της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα. Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» στην τελευταία σελίδα. Η ενότητα «Applicant s Signature» της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος κτλ.). Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντος. Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) συνοδευόμενη από: Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάσκοντες ξένων γλωσσών) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν και αντίγραφο πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου απαιτείται Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που ο βαθμός δεν αναγράφεται στο πτυχίο. Στην περίπτωση των φοιτητών θα προσκομίζεται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν όπου αναγράφεται το σύνολο των μαθημάτων (διδακτικών μονάδων) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου καθώς και το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία ο/η υποψήφιος/α έχει παρακολουθήσει επιτυχώς. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου Αξιολόγηση αιτήσεων Επιλογή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης εφαρμόζοντας επιπρόσθετα τα παρακάτω εθνικά κριτήρια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

12 επιλογής: Αιτήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες ή που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες όπως μετανάστες, Roma κτλ. ( +5 βαθμοί ) αιτήσεις ατόμων των οποίων επίκειται ο διορισμός τους (επιτυχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ) στη δημόσια σχολική εκπαίδευση ( +10 βαθμοί ) Τα φύλλα αξιολόγησης (εθνικά και κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) βρίσκονται στο σύνδεσμο: Κοινοτική επιχορήγηση: Οι εγκεκριμένοι Βοηθοί Comenius θα κληθούν να συμπληρώσουν οικονομικό αίτημα (προϋπολογισμό). Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών δαπάνες (500 κατ ανώτατο όριο) για εισαγωγικές συναντήσεις, γλωσσική προετοιμασία και προετοιμασία που αφορά στην Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL). δαπάνες ταξιδίου, προετοιμασίας και διαβίωσης σύμφωνα με τον πίνακα δαπανών διαβίωσης ανά χώρα προορισμού που όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα Χώρα Συνολικό ποσό ( ) Πρόσθετο ποσό ( ) ανά εβδομάδα για 13 εβδομάδες (14 η - 45 η εβδομάδα) AT-Austria BE-Belgium BG-Bulgaria CH-Switzerland CY-Cyprus CZ-Czech Republic DE-Germany DK-Denmark EE-Estonia ES-Spain FI-Finland FR-France GB-Great Britain HR-Croatia HU-Hungary IE-Ireland IS-Iceland IT-Italy LI-Liechtenstein LT-Lithuania LU-Luxembourg LV-Latvia MT-Malta NL-Netherlands NO-Norway PL-Poland PT-Portugal RO-Romania SE-Sweden SI-Slovenia SK-Slovakia TR-Turkey ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

13 5. Θέσεις Βοηθών Comenius (Σχολεία υποδοχής) Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες Η περίοδος μπορεί να αρχίσει το νωρίτερο 1/8/2012 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2013 Επιλέξιμα ιδρύματα: Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: - el Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται σον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΙΚΥ: Για την επεξεργασία του υποδείγματος είναι απαραίτητο το λογισμικό Adobe Reader 9 ή μεταγενέστερη έκδοση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι αιτούντες στον παρακάτω σύνδεσμο Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) πατώντας «επικύρωση» («Validate»). H αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα), αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» («Submit online»). Στο έντυπο της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό πρόβλημα κτλ) δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή με το βασικό τρόπο (on line), η αίτηση (πλήρως συμπληρωμένο και επικυρωμένο υπόδειγμα) μπορεί να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) πατώντας «δημιουργία συνημμένου αρχείου» στην τελευταία σελίδα. Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» («Print form») στην τελευταία σελίδα. Η ενότητα H: «Applicant s Signature» της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.), Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

14 Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) συνοδευόμενη από διαβιβαστικό έγγραφο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος ιδρύματος (πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο Διευθυντή και ατόμου επαφής) στην Ελληνική γλώσσα. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου Αξιολόγηση αιτήσεων Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης. Κοινοτική επιχορήγηση: Τα σχολεία υποδοχής δεν λαμβάνουν οικονομική στήριξη καθώς θα επωφεληθούν από την παρουσία και την εργασία του βοηθού Comenius. 6. Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius Η δράση «Ατοµική Κινητικότητα Μαθητών Comenius» επιτρέπει σε µαθητές που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (σχολεία προέλευσης) να φοιτήσουν σε σχολεία υποδοχής του εξωτερικού για περίοδο από 3 έως 10 µήνες. Στόχος της δράσης είναι να κατανοήσουν οι µαθητές την ποικιλοµορφία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και γλωσσών και να αποκτήσουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη. Επίσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων σχολείων. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Οδηγός, αίτηση επιχορήγησης, παρουσίαση της δράσης, ενδεικτικό σχέδιο συµφωνίας µάθησης, συχνές ερωτήσεις, ασφάλιση µαθητών κτλ.) βρίσκονται στο σύνδεσµο: Επιλέξιμα ιδρύματα: Σχολεία που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει σχολική σύμπραξη Comenius επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη δράση «Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius». Η ανταλλαγή μαθητών μπορεί να λάβει χώρα μόνο μεταξύ σχολείων που έχουν εργαστεί από κοινού στην ίδια σχολική σύμπραξη Comenius. Το σχολείο που προτίθεται να αποστείλει μαθητές ονομάζεται «σχολείο προέλευσης». Το σχολείο που υποδέχεται μαθητές ονομάζεται «σχολείο υποδοχής». Ένα σχολείο προέλευσης μπορεί να στείλει μαθητές σε ένα ή περισσότερα σχολεία υποδοχής. Συμμετέχουν σχολεία από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση με εξαίρεση τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

15 Επιλέξιμη περίοδος: Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2012 έως 31/7/2013 Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις απαιτείται να είναι συμπληρωμένες και εκτυπωμένες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να είναι ευκρινείς. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στο σύνδεσμο: Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες, πριν υποβάλουν την αίτηση, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον «Οδηγό για την Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius» Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από το «σχολείο προέλευσης», σε συνεργασία με τα σχολεία υποδοχής, παρέχοντας όλα τα στοιχεία σχετικά με την προβλεπόμενη Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius. Το σχολείο προέλευσης υποβάλει την αίτηση στην Εθνική του Μονάδα, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, μαζί με: τις σχετικές επιστολές πρόθεσης συνεργασίας των σχολείων υποδοχής αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε cd-rom Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 1 η Δεκεμβρίου Επιλεξιμότητα αιτήσεων Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας (κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια) καθώς και τα επιπρόσθετα εθνικά κριτήρια περιγράφονται στο φύλλο ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η εφαρμογή των κριτηρίων (κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά) γίνεται βάσει του φύλου ελέγχου επιλεξιμότητας το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: Αξιολόγηση αιτήσεων Επιλογή Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα βάσει του κοινού ευρωπαϊκού φύλλου αξιολόγησης το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: Κοινοτική επιχορήγηση: Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Για το σχολείο προέλευσης: Δαπάνες οργάνωσης: 150 / μαθητή (κατ αποκοπή ποσό) Δαπάνες γλωσσικής προετοιμασίας: 120 / μαθητή (κατ αποκοπή ποσό) Για το σχολείο υποδοχής: Δαπάνες οργάνωσης: 500 / μαθητή (κατ αποκοπή ποσό) Για τους συμμετέχοντες μαθητές: Δαπάνες ταξιδίου: Το εισιτήριο μετ επιστροφής (περιλαμβάνονται και οι μετακινήσεις εσωτερικού) καλύπτεται σε ποσοστό 100% του πραγματικού επιλέξιμου κόστους. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

16 Μηνιαίο επίδομα: παρέχεται ως κατ αποκοπή ποσό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Χώρα υποδοχής 1ος μήνας Υπόλοιποι μήνες AT Αυστρία 186,00 111,00 BE Βέλγιο 175,00 105,00 BG Βουλγαρία 110,00 66,00 CH Ελβετία 257,00 154,00 CZ Δημοκρατία της Τσεχίας 147,00 88,00 DK Δανία 235,00 141,00 EE Εσθονία 133,00 80,00 ES Ισπανία 172,00 103,00 FI Φιλανδία 208,00 125,00 FR Γαλλία 203,00 122,00 GR Ελλάδα 166,00 100,00 HR Κροατία 163,00 98,00 HU Ουγγαρία 139,00 83,00 IS Ισλανδία 177,00 106,00 IT Ιταλία 187,00 112,00 LI Λίχτενσταϊν 257,00 154,00 LT Λιθουανία 127,00 76,00 LU Λουξεμβούργο 175,00 105,00 LV Λετονία 130,00 78,00 MT Μάλτα 144,00 86,00 NL Ολλανδία 182,00 109,00 NO Νορβηγία 249,00 154,00 PL Πολωνία 135,00 81,00 PT Πορτογαλία 149,00 89,00 RO Ρουμανία 122,00 73,00 SE Σουηδία 208,00 125,00 SI Σλοβενία 158,00 95,00 SK Δημοκρατία της Σλοβακίας 140,00 84,00 TR Τουρκία 144,00 86,00 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με το: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Μακρή 1 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα (κ. Ασπασία Πίσπα) κ. (Σπύρος Χατζηπαπάς) (Πηνελόπη Μουσούρη) Τηλεομοιότυπο: Αθήνα, 21/11/2011 Ο Διευθυντής Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMENIUS ΓΙΑ ΤΟ από 16

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2011-2012 Αγαπητοί φοιτητές/τριες, από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/10/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 690 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/νση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 19/11/2013 Αρ. Πρωτοκ.: 399 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση είναι το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Επιτροπή Erasmus στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Μαρία Παπαδοπούλη (Συντονίστρια), maria@csd.uoc.gr Γιώργος Παπαγιαννάκης, papagian@csd.uoc.gr Βασίλης Χριστοφίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 27.1.2017 Ειδικά καθεστώτα Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Μικρές επιχειρήσεις Καταβολή του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης Ανακυκλώσιμα απορρίμματα Κατ αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ 2015 ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Συμπληρωματική Ανακοίνωση Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ 2015 ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Συμπληρωματική Ανακοίνωση Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ 2015 ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Συμπληρωματική Ανακοίνωση Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 Ιστορικό του φακέλου Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, η οποία παρέχει δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 6-9 Μαρτίου 2014, Ρέθυμνο & Χανιά, Κρήτη Ανδρέας Κόλλιας Ομάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ERASMUS.

Γραφείο ERASMUS. Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο ERASMUS http://www.socrates.teithe.gr Erasmus Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET 2 Νοεμβρίου 205 Δήμος Θεσσαλονίκης metrics.ekt.gr Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι προκηρύξεις του 204 & 205 Προκήρυξη Ημερομηνία υποβολής Αριθμός προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT

Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT 1 Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT Κινητικότητά διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση και Διδασκαλία με χώρες εντός Ε.Ε Πίνακας 1. Ακαδημαϊκή Χρονιά 2016-2017-

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα