L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012"

Transcript

1 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία στ) και ζ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), θεσπίζει καθεστώς με το οποίο μπορούν να διανεμηθούν τρόφιμα στους απόρους της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να διατεθούν προϊόντα από τα αποθέματα παρέμβασης ή, εάν δεν διατίθενται κατάλληλα αποθέματα παρέμβασης για το καθεστώς διανομής τροφίμων, τα τρόφιμα μπορούν να αγοραστούν. (2) Για το 2013, το καθεστώς αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ( 4 ), με ετήσιο ανώτατο όριο 500 εκατ. ευρώ. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης ( 5 ), το εν λόγω σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει ιδίως, για καθένα από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το μέτρο, τα μέγιστα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την εκτέλεση του επιμέρους σχεδίου που αφορά το κράτος μέλος, καθώς και την ποσότητα κάθε είδους προϊόντος που δύναται να αποσυρθεί από τα αποθέματα που διαθέτουν οι οργανισμοί παρέμβασης. ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 349 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 44 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 209 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 242 της , σ. 9. (5) Τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο διανομής για το οικονομικό έτος 2013 κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. (6) Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες εκτιμήσεις του αριθμού των απόρων στα οικεία κράτη μέλη και ο βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τους πόρους που τους κατανεμήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. (7) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει τη μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα αποθέματα παρέμβασης του κράτους μέλους στο οποίο απαιτούνται τα εν λόγω προϊόντα για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπούν οι μεταφορές εντός της Ένωσης που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του σχεδίου για το 2013, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. (8) Για την τήρηση του ετήσιου δημοσιονομικού ανώτατου ορίου, οι δαπάνες μεταφοράς εντός της Ένωσης, εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος για την εφαρμογή του σχεδίου διανομής Επιπλέον, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 όσον αφορά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής για τα προϊόντα που συγκεντρώνονται από την αγορά, τις αιτήσεις πληρωμής και την εκτέλεση των πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι που κατανέμονται στο πλαίσιο του σχεδίου διανομής 2013 είναι επιλέξιμοι για ενωσιακή στήριξη μόνο εάν οι πληρωμές αυτές πραγματοποιηθούν κατά το δημοσιονομικό έτος (9) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει ότι η περίοδος εκτέλεσης του σχεδίου διανομής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις εν λόγω περιόδους εκτέλεσης, τηρώντας ταυτόχρονα τις προθεσμίες πληρωμών, είναι απαραίτητο να επιτραπεί η χορήγηση προκαταβολών για τη μεταφορά των προϊόντων στις αποθήκες αποθεματοποίησης των φιλανθρωπικών οργανώσεων και για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα αποθήκευσης που επιβαρύνουν τις φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες καθορίζονται για τη διανομή των προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ίδια δυνατότητα για την προμήθεια των προϊόντων σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Για τον ίδιο λόγο, η χρησιμοποίηση των προκαταβολών θα πρέπει να περιοριστεί. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστεί πώς και πότε απαιτείται εγγύηση. (10) Λαμβάνοντας υπόψη τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των οργανισμών που έχουν καθοριστεί και αναφέρονται στο

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/63 άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μέσων εγγύησης όταν χορηγούνται προκαταβολές στους εν λόγω οργανισμούς για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών, των δαπανών μεταφοράς και των δαπανών αποθήκευσης. (11) Για λογιστικούς σκοπούς, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τις προκαταβολές. (12) Λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα των σιτηρών, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιμών αγοράς, είναι σκόπιμο, για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να αυξηθεί η εγγύηση την οποία καταθέτει ο προμηθευτής σιτηρών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. (13) Για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής, θα πρέπει να ληφθεί ως γενεσιουργός αιτία, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, η ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους διαχείρισης των αποθεμάτων της δημόσιας αποθεματοποίησης. (14) Κατά την εκπόνηση του ετήσιου σχεδίου διανομής, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κυριότερων οργανώσεων που γνωρίζουν τα προβλήματα των απόρων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. (15) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το 2013 η διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτελείται σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο διανομής που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για την εκτέλεση του σχεδίου του 2013 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος I. Οι ποσότητες για κάθε είδος προϊόντος που πρέπει να αποσυρθούν από τα αποθέματα παρέμβασης καθορίζονται στο στοιχείο β) του παραρτήματος I. Οι ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την αγορά τροφίμων από την αγορά της Ένωσης καθορίζονται στο στοιχείο γ) του παραρτήματος I. Άρθρο 2 Επιτρέπονται οι μεταφορές προϊόντων εντός της Ένωσης οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. Οι ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την επιστροφή των δαπανών μεταφοράς εντός της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, καθορίζονται στο στοιχείο δ) του παραρτήματος I. Άρθρο 3 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, όσον αφορά το ετήσιο σχέδιο διανομής 2013, οι πράξεις πληρωμής για τα προϊόντα που πρέπει να προμηθεύσει ο επιχειρηματίας πραγματοποιούνται, για τα προϊόντα που πρέπει να ληφθούν από την αγορά κατ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iii) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, πριν από τις 15 Οκτωβρίου Άρθρο 4 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής 2013, οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους έως τις 30 Σεπτεμβρίου Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται αποδεκτές. Οι δαπάνες, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος I, είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση μόνο εάν έχουν καταβληθεί από το κράτος μέλος στον δικαιούχο έως τις 15 Οκτωβρίου 2013 το αργότερο. Άρθρο 5 1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, οι επιχειρήσεις που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 και οι καθορισμένοι οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μπορούν να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους αίτηση για προκαταβολή σχετικά με τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων στις αποθήκες των καθορισμένων οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και το διοικητικό κόστος, το κόστος μεταφοράς και το κόστος αποθήκευσης που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν τη χορήγηση προκαταβολών σχετικά με το κόστος παροχής των προϊόντων στις επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση των οικείων κρατών μελών, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν καταδείξει ότι, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2013: α) έχουν αναλάβει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για την υλοποίηση της ενέργειας, και β) έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί προκαταβολή έως και 100 % του αιτούμενου ποσού, με την επιφύλαξη της σύστασης εγγύησης ίσης προς το 110 % της προκαταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, η εγγύηση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να θεωρείται επαρκής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, εφαρμόζεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 92 της , σ. 4.

3 L 307/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση των καθορισμένων οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο οργανισμός πληρωμών μπορεί να δεχθεί γραπτή εγγύηση από δημόσια αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα κράτη μέλη, η οποία καλύπτει ποσό ισοδύναμο με το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι η δημόσια αρχή αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό που καλύπτεται από την εν λόγω εγγύηση σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα στην καταβληθείσα προκαταβολή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν μέσο ισοδυνάμου αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εξασφαλίζει την επιστροφή της προκαταβολής που χορηγείται σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα. 5. Το συνολικό ποσό των προκαταβολών που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει το 75 % του συνολικού ποσού που είναι διαθέσιμο για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το στοιχείο α) του παραρτήματος I. 6. Το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το συνολικό ποσό των προκαταβολών που χορηγήθηκαν έως τις 15 Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι οποίες δεν εκκαθαρίστηκαν και οι οποίες αφορούν ενέργειες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Άρθρο 6 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο και από το άρθρο 8 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής του 2013, πριν από την παραλαβή των σιτηρών από την παρέμβαση, ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση ύψους 150 ευρώ ανά τόνο. Άρθρο 7 Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 είναι η 1η Οκτωβρίου Άρθρο 8 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 α) Συνολικά ποσά των χρηματοδοτικών πόρων κατανεμημένα ανά κράτος μέλος: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Φινλανδία Σύνολο β) τητα κάθε είδους προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθεί από τα αποθέματα παρέμβασης της Ένωσης με σκοπό να διανεμηθεί ανά κράτος μέλος, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος: (σε τόνους) Σιτηρά Λιθουανία 8 832,782 Σύνολο 8 832,782 γ) Ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την αγορά τροφίμων από την αγορά της Ένωσης, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος: Βέλγιο

5 L 307/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Φινλανδία Σύνολο δ) Ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την επιστροφή των δαπανών μεταφοράς εντός της Ένωσης, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος: Λιθουανία Σύνολο

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Επιτρεπόμενες μεταφορές σιτηρών εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου διανομής για το οικονομικό έτος 2013: τητα (σε τόνους) Κάτοχος Παραλήπτης 8 832,782 SJV, Σουηδία Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Λιθουανία

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα