Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (έγγραφη επιστολή πρακτικά) 2

3 Τι είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Έγγραφες συμφωνίες συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ή μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη που καθορίζουν τους όρους εργασίας 3

4 Τι καλύπτουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας; κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο μερών συμπληρώνουν σχετικούς νόμους 4

5 Ερώτηση Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και τον πραγματικό μισθό στην χώρα σας καθώς και στην επιχείρηση της οποίας εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους; Πως εξελίχθηκε η σχέση αυτή τα προηγούμενα χρόνια; 5

6 Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις; εθνική νομοθεσία κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 28 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκόσμια νομοθεσία (ΟΗΕ, διεθνές γραφείο εργασίας) 6

7 Άρθρο 28 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας 7

8 Άρθρο 27 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 8

9 Ερώτηση Σε τι διαφέρουν τα άρθρα 27 και 28 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 9

10 Ερώτηση Σε τι διαφέρουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις από τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης; 10

11 Ερώτηση Σε τι διαφέρουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις από τον κοινωνικό διάλογο; 11

12 Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας Ομοιοεπαγγελματικές Επιχειρησιακές Κλαδικές 12

13 Ερώτηση Ποια είναι η διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας; Ελλάδα Ισπανία Ιταλία 13

14 Βασικές αρχές στη συλλογική σύμβαση εργασίας; Ευμενέστερη ρύθμιση, υποχρεωτικότητα Ελλάδα Ισπανία Ιταλία 14

15 Διαμεσολάβηση και διαιτησία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία 15

16 Ισπανία Οικονομία Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Εκπροσώπηση εργαζομένων Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Νομοθεσία και συμφωνίες εργοδοτών - εργαζομένων 16

17 Ισπανία - Οικονομία Η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, στην μεταποίηση και παλαιότερα στον κλάδο των κατασκευών Το 25% των νέων θέσεων εργασίας από το 1998 μέχρι το 2007 ήταν στις κατασκευές Υψηλό ποσοστό ανεργίας ιδίως στους νέους Υψηλά ποσοστά εργαζομένων σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης 17

18 Ισπανία Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Κλαδικές (εθνικές) 1,6% με 26,8% των εργαζομένων Τοπικές 18% με 52,7% των εργαζομένων Επιχειρησιακές 78,1% με 11% των εργαζομένων Περιφερικές με το 9,3% των εργαζομένων 18

19 Ερώτηση Ισπανία Εκπροσώπηση εργαζομένων Ποιος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους; Ποια είναι η δομή του συνδικαλιστικού κινήματος 19

20 Ισπανία Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Όχι μισθοί αλλά κατευθύνσεις Συμβάσεις εργασίας (προσωρινοί εργαζόμενοι) Εκπαίδευση, ισότητα, μητρότητα Ο κατώτατος μισθός (800? ευρώ περίπου) καθορίζεται από την κυβέρνηση 20

21 Ισπανία Νομοθεσία και συμφωνίες εργοδοτών - εργαζομένων Από το 2002 συνάπτεται εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας Νόμος 2007 (εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης στο δημόσιο) Συμφωνία 2007 για εταιρική κοινωνική ευθύνη Συμφωνία Ιουλίου 2008 για αντιμετώπιση της κρίσης Συμφωνία Φεβρουαρίου 2010 (3 έτη ισχύς) Συμφωνία Φεβρουαρίου 2011 (συντάξεις απασχόληση) Νόμος 2011 για επιχειρησιακές συμβάσεις 21

22 Ιταλία Οικονομία Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Εκπροσώπηση εργαζομένων Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Νομοθεσία και συμφωνίες εργοδοτών - εργαζομένων 22

23 Ιταλία - Οικονομία Η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, στην μεταποίηση και στον σχεδιασμό Υψηλό δημόσιο χρέος Εμπορικό πλεόνασμα Παράδοση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αισθητικής 23

24 Ιταλία Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Κλαδικές (εθνικές) Επιχειρησιακές (και τοπικές) Καθορίζονται με νόμο του 1993 που αναθεωρήθηκε το

25 Ερώτηση Ιταλία Εκπροσώπηση εργαζομένων Ποιος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους; Ποια είναι η δομή του συνδικαλιστικού κινήματος; 25

26 Ιταλία Νομοθεσία και συμφωνίες εργοδοτών - εργαζομένων 1993 Νόμος για συλλογικές διαπραγματεύσεις Τα τελευταία χρόνια οι εργοδότες (Confidustria) θέλουν επιχειρησιακές συμβάσεις 2009 Συμφωνία εργοδοτών με CISL, UIL, UGL (όχι CGIL) Τριετής διάρκεια αντί διετής, αυξήσεις ανάλογες με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό και όχι τον εθνικό, 6 μήνες ενημέρωση πριν την λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας) 26

27 Ιταλία Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κλαδικό επίπεδο (Μισθοί - προστασία από πληθωρισμό, προσωρινοί εργαζόμενοι, εκπαίδευση, υγιεινή και ασφάλεια, ώρες εργασίας και αργίες) Σε επιχειρησιακό επίπεδο (αύξηση παραγωγικότητας και διανομή της) 27

28 Ελλάδα Οικονομία Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Εκπροσώπηση εργαζομένων Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Νομοθεσία και συμφωνίες εργοδοτών εργαζομένων 28

29 Ελλάδα - Οικονομία Στηρίζεται στον τουρισμό και τις υπηρεσίες Υψηλό δημόσιο χρέος και υψηλή ανεργία Τρόικα - μνημόνια 29

30 Ποσοστό ανεργίας Ελλάδας ΕΕ 30

31 Ελλάδα - Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας Ομοιοεπαγγελματικές Επιχειρησιακές Κλαδικές 31

32 Ελλάδα - Εκπροσώπηση εργαζομένων Ένα σωματείο, ένα εργατικό κέντρο ανά νομό, μία ομοσπονδία, μία συνομοσπονδία Δεν υπάρχουν εργασιακά συμβούλια αλλά οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τα σωματεία τους στους χώρους δουλειάς 32

33 Ελλάδα - Αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κατώτατα ημερομίσθια και μισθοί Οδηγός η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας Όροι εργασίας Δικαιώματα και υποχρεώσεις 33

34 Ελλάδα Νομοθεσία (1) Νόμος 1982 για συνδικαλιστικές ελευθερίες Νόμος 1990 για μεσολάβηση και διαιτησία (ίδρυση ΟΜΕΔ) Νόμος 2008 για μητρότητα Νόμος 2008 για δημόσιες επιχειρήσεις Νόμοι για μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διευκόλυνση των απολύσεων, τηλεργασία 34

35 Ελλάδα Νομοθεσία (2) Αλλαγές που έγιναν το Ευνοϊκότερη συλλογική σύμβαση εργασίας Δυνατότητα Κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων ως υποχρεωτικών Διατήρηση της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων μετά την λήξη τους Μονομερής προσφυγή στην διαιτησία Μείωση κατώτατου μηνιαίου μισθού από 750 ευρώ σε 586 ευρώ (511 ευρώ για νέο κάτω των 25 ετών) 35

36 Ελλάδα Νομοθεσία (3) Αλλαγές που έγιναν το (συνέχεια) Μείωση απασχόλησης και μισθών στον δημόσιο τομέα Διευκόλυνση των απολύσεων Ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης Αποδιάρθρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων Μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πάγωμα αυξήσεων, κατάργηση υποχρεωτικότητας, επιχειρησιακές συμβάσεις, μετενέργεια, προσφυγή στην διαιτησία, ατομικές συμβάσεις) 36

37 Ελλάδα Αποτελέσματα Μείωση μισθών, ζήτησης και ΑΕΠ (-23%) Αύξηση ανεργίας στο 25% (50% για τους νέους) Δυσμενείς συνθήκες εργασίας (ανασφάλεια, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία) Μετανάστευση Αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο νέες εργασιακές σχέσεις 37

38 Ελλάδα Ευρώπη - Εναλλακτικές προτάσεις Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, από έντασης εργασίας σε νέες τεχνολογίες καινοτομίες - υπηρεσίες Επενδύσεις Προστασία από απολύσεις εργασιακά δικαιώματα εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης Ενίσχυση των συλλογικών δράσεων των εργαζομένων Βελτίωση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας 38

39 Απόψεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (1) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αυξάνουν το κόστος εργασίας και εμποδίζουν την ρύθμιση των αγορών εργασίας Μείωση δικαιωμάτων εργαζομένων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Μεταφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης από κεντρική διαπραγμάτευση σε επιχειρησιακό ή και σε τοπικό επίπεδο. 39

40 Απόψεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (2) Η ελευθερία του συνδικαλισμού και το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι βασικές αρχές και δικαιώματα των εργαζομένων στην εργασία τους Εξισορρόπηση της ισχύος των εργοδοτών Βελτίωση των συνθηκών εργασίας Βελτίωση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων 40

41 Ποιες είναι οι συνθήκες σήμερα στην εργασία και το κεφάλαιο; Μείωση του ποσοστού των εργαζομένων στα συνδικαλιστικά σωματεία Μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας Μεγαλύτερη κινητικότητα του κεφαλαίου 41

42 Γιατί όμως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν θετικά αποτελέσματα; Βελτιώνουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων Προστατεύουν τους εργαζόμενους Βελτιώνουν την παραγωγικότητα Διευκολύνουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές 42

43 Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ίδιες σε όλες τις χώρες; Χώρες με παράδοση στις εργασιακές σχέσεις (συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαβούλευση, κοινωνικός διάλογος, ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο) Χώρες με παράδοση μόνο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Χώρες που οι εργασιακές σχέσεις «εισάγονται» Τα παραπάνω όρια δεν είναι πάντα διακριτά 43

44 Ερώτηση Πως θα διαμορφωθεί το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων το

45 Ερώτηση 9 Ποιες αλλαγές προβλέπετε στα εξής θέματα το 2020; Σταθερή, προσωρινή και μερική απασχόληση Μισθοί και ημερομίσθια Ανασφάλιστη εργασία Συνθήκες εργασίας Απολύσεις παραγωγικότητα 45

46 Ερώτηση Ποιες αλλαγές προβλέπετε στις εξής διαδικασίες το 2020; Διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων Διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης 46

47 Δυσμενές εργατικό δίκαιο γιατί; Η μείωση των μισθών θα φέρει κέρδη στις επιχειρήσεις άρα επενδύσεις, άρα ανάπτυξη; Η ανάπτυξη νέων μορφών εργασίας (εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, προσωρινή εργασία κ.λ.π.) θα μειώσει το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων 47

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΤΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 5 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2011 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Γιάννη Κουζή 1.Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική αγορά εργασίας με αφορμή την οικονομική κρίση και τα μνημόνια «για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων Συλλογικές διαπραγματεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή Προκειµένου να απαλλαγεί η ελληνική αγορά εργασίας από τις αναχρονιστικές δοµές της, από τον Μάιο του 2010 έως τώρα ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα,

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Αικατερίνη Γκόλια, Ζουρνατζή Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2009 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η κυβερνητική μας πρόταση στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησε η μνημονιακή πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το συνδικαλιστικό κίνημα και η αγορά εργασίας στη Κύπρο

Το συνδικαλιστικό κίνημα και η αγορά εργασίας στη Κύπρο ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 99, Οκτώβριος 2003 Το συνδικαλιστικό κίνημα και η αγορά εργασίας στη Κύπρο Έκθεσ η για τ ην Αγορά Εργασ ίας σ τ ην Κύπρο (2001) Δ ρασ τ ηριό τ η τ ες ΙΝΕ-Γ ΣΕΕ/Α

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013

Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013 Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013 29 Νοεμβρίου 2012. Η Ε.Γ.Σ.Ε.Ε και οι κλαδικές ΣΣΕ αποτέλεσαν μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων και ένα αποτελεσματικό μέσο για την προστασία τους από την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης.

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 28 και 29, καθώς και το Κεφάλαιο 4 που ακολουθούν θεωρούνται ως πλήρεις κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η πορεία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και των συλλογικών συμβάσεων μετά το Μνημόνιο Παναγιώτης Κυριακούλιας ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αγορά εργασίας μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Προς Βουλή των Ελλήνων Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα