«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:"

Transcript

1 Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση Δράσεων Αναπτυξιακής Σύμπραξης A' Εξάμηνο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ΤΟΠΣΑ ΤΟΠΕΚΟ...6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις...7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ορισμός, Έννοια, Μοντέλα...9 Μέτρο 123 Α 3η Πρόσκληση: «Αύξηση της αξίας γεωργικών προϊόντων...10 Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»...11

2 2o Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2014 Υλοποίηση Δράσεων Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α Εξάμηνο 2014 Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 υλοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες που αφορούν τη Δράση 1: «Δημιουργία και λειτουργία Δομής συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης, προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση- Κέντρου στήριξης της επιχειρηματικό-τητας», τη Δράση 2: «Κατάρτιση των ωφελουμένων στην παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων», τη Δράση 7: «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων», τη Δράση 9 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση ωφελούμενων και την προβολή του Σχεδίου» και τη Δράση 10: «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου». Πιο συγκεκριμένα, στη Δράση 1 κατά την περίοδο αναφοράς, εντοπίσθηκαν, ενημερώθηκαν κι ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες στόχοι μέσω του γραφείου ενημέρωσης (info desk) στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Επίσης, συγκροτήθηκε τετραμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία παρέλαβε τις αιτήσεις των ωφελουμένων, καταχώρησε κι επεξεργάστηκε τα στοιχεία τους, ήλεγξε τα στοιχεία πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και διενήργησε προσωπικές συνεντεύξεις με όλους τους υποψήφιους το διάστημα 21/2-7/3/14. Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν από στελέχη συμβουλευτικής του Ολυμπιακού ΚΕΚ και του συντονιστή δύο (2) workshops γνωριμίας στην Κρέστενα (5/2/14), ένα (1) στην Αρχαία Ολυμπία (6/2/14) και ένα (1) στη Ζαχάρω (7/2/14). Από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με την Ομάδα έργου έγινε η τελική αξιολόγηση των αιτήσεων και επελέγησαν 80 ωφελούμενοι, ενώ απορρίφθηκαν στην διαδικασία αξιολόγησης 14 αιτήσεις και οι υπόλοιπες αιτήσεις κατατάχθηκαν στους επιλαχόντες. Λόγω όμως αποχωρήσεων ωφελουμένων, η Α.Σ. προχώρησε σε νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς τους υποψήφιους ωφελούμενους, η οποία ανακοινώθηκε στις 13/6/14 και μετά από παράταση έληξε την 27/6/14. Κατατέθηκαν 10 αιτήσεις και έγινε η παραλαβή και ο αρχικός έλεγχος από το Info-Desk. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική διάγνωση των αναγκών, όπως επίσης ανίχνευση προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων - ικανοτήτων κάθε ωφελουμένου χωριστά. Τέλος, έλαβαν χώρα συναντήσεις με ομάδες επιχειρήσεων για όσους επιθυμούν ν' ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Στα προϊόντα της Δράσης 2 «Κατάρτιση των ωφελουμένων στην παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων» περιλήφθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης στο αντικείμενο της παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στο οποίο συμμετείχαν 21 ωφελούμενοι προερχόμενοι από τον Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων κυρίως. Το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε στα Κρέστενα από το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ, ξεκίνησε την 30/5/2014 και ολοκληρώθηκε την 4/7/2014. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 90 ωρών εκ των οποίων το 60% (54 ώρες) αφορούσε θεωρητική κατάρτιση και το 40% (36 ώρες) πρακτική άσκηση. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης είχαν ως ακολούθως: g Εισαγωγή στο πρόγραμμα και στο αντικείμενο κατάρτισηςη εναρκτήρια συνάντηση g Οργάνωση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων g Πολλαπλή συμμόρφωση (Καλές Γεωργικές & Περιβαλλοντικές Συνθήκες, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), Βασικές Αρχές Θρέψης & Φυτοπροστασίας g Δενδρώδεις Καλλιέργειες (καλλιεργητικές πρακτικές) & Εναλλακτικές Καλλιέργειες. g Κηπευτικά g Βιολογικές καλλιέργειες: Η βιολογική γεωργία σήμερα, ως σύστημα συμβατό με το περιβάλλον. Οι αρχές και οι στόχοι. Νομοθετικό πλαίσιο Τεχνική και μεθοδολογία της βιολογικής γεωργίας στην ολοκληρωμένη παραγωγή. Η Θρέψη και η φυτοπροστασία στη βιολογική γεωργία. Η βιολογική γεωργία στην περιοχή παρέμβασης. Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων g Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας - (Διαχείριση, προοπτικές) g Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας στην περιοχή παρέμβασης (Βιολογική Γεωργία, AGRO, μείωση νιτρορύπανσης κ.α.) g Αρχές και τεχνικές τυποποίησης - Συσκευασίας αγροτικών προϊόντων g Συντήρηση, διατήρηση, αποθήκευση & μεταφορά αγροτικών προϊόντων g Σήμανση αγροτικών προϊόντων g Βασικές αρχές marketing & προώθησης αγροτικών προϊόντων g Τεχνικές αναζήτησης εργασίας g Αξιολόγηση του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους

3 Στη Δράση 7 «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων» απεστάλησαν από την ομάδα έργου Ενημερωτικές Επιστολές στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας κ.λπ.) και τους τοπικούς φορείς, όπως και η Φόρμα Δικτύωσης η οποία επεστράφη συμπληρωμένη. Οι τοπικοί φορείς που συμμετέχουν στις ενέργειες δικτύωσης είναι ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ο Δήμος Ζαχάρως, το Επιμελητήριο Ηλείας κ.λπ. Παράλληλα δημιουργήθηκε δίκτυο παρέμβασης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στη Δράση 9 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση ωφελούμενων και την προβολή του Σχεδίου» ολοκληρώθηκε η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου, το οποίο ανέλαβε την ενημέρωση και πληροφόρηση των ωφελούμενων κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, την παραλαβή των αιτήσεων και τον αρχικό έλεγχο αυτών ως προς πληρότητα τους και την ενημέρωση και επικοινωνία των ωφελούμενων κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής. Ακόμα, έλαβε χώρα η αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε ΟΤΑ, επιμελητήριο, εργατικό κέντρο, εθελοντικούς οργανισμούς, οργανισμούς απασχόλησης και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ενώ διαμορφώθηκε το αρχικό newsletter που παρουσιάζει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την έναρξη του. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ραδιοφωνικό σποτ που αφορούσε την νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το εταίρο Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Ηλείας - Η Δήμητρα. Το σποτ μεταδόθηκε από μέχρι και ενημέρωνε του ενδιαφερόμενους για την νέα πρόσκληση. Ταυτόχρονα υπήρχε συνεχής ροή ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου με την αποστολή δελτίων τύπου, ενώ δημοσιεύτηκε ενημερωτικό άρθρο στον τοπικό τύπο στις από τον εταίρο Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Ηλείας «Η Δήμητρα» με θέμα: «Η συμβολή του ΤοπΣΑ στην Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας». Τέλος, αξιοποιήθηκε το διαδίκτυο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού. Η ιστοσελίδα του σχεδίου ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και ανακοινώνονται όλα τα νέα όπως ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, έναρξη νέων προσκλήσεων κ.λπ. Στη Δράση 10 «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου», η Ομάδα Έργου ανέλαβε τον συντονισμό υλοποίησης των δράσεων 1 και 9 και πραγματοποίησε Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, συμβουλευτικής και οργάνωσης της κατάρτισης. Επιπλέον, προέβη στην παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου, στις πληρωμές εταίρων της Α.Σ, στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμών, στην εκταμίευση επιχορήγησης, στη διαχείριση του προγράμματος και στην υποβολή Δελτίων Παρακολούθησης έργου. Η υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφορά περιέλαβε τα εξής: g Ενημερωτικά έντυπα (Δικτύωση μεταξύ των φορέων). g Οδηγίες (ενημέρωση ωφελουμένων και επιχειρήσεων). g Εκθέσεις (πιστοποίησης και παραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). g Πληρωμές επιχορήγησης εταίρων - Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων. g Υποβολή Δελτίων Παρακολούθησης Έργου (Μηνιαίων-Εξαμηνιαίων). g Συντονισμός υλοποίησης δράσεων Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης, Δικτύωσης, Συμβουλευτικής και οργάνωση κατάρτισης. g Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων -Παραλαβή αιτήσεων-αξιολόγηση.

4 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ΤΟΠΣΑ - ΤΟΠΕΚΟ Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Αριθμός: 5024/ ) που αφορά το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤοπΕΚΟ». Η υποβολή αιτήσεων θ' ανοίξει τον Ιούλιο του Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού ». Δικαιούχοι θα είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, όπως και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Ωφελούμενοι θα είναι οι άνεργοι που: g Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος. g Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. g Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. g Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών θ' ανέρχεται στο ποσό των 15 την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για τους ωφελούμενους ανέργους άνω των 25 ετών θα φτάνει στο ποσό των 18 την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα, διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: α. Ένταξης, που αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. β. Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. γ. Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν σε δράσεις που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) και την ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ. είναι τα εξής: g Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. g Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. g Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. g Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. g Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή. g Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 5% για σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη. Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου(ν.π.δ.δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

6 Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ορισμός, Έννοια, Μοντέλα Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά και οι ενέργειες μιας επιχείρησης σε σχέση με την κοινωνία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Μάλιστα, η αναγνώριση από τις σύγχρονες κοινωνίες της ανάγκης για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και των θεμελιωδών αλλαγών που αυτή προϋποθέτει για τον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αποτέλεσε την κύρια αιτία για την ανάπτυξη και διάδοση της ιδέας της ΕΚΕ. Τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου έχουν αρχίσει να υιοθετούν σταδιακά μια συστηματική και στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, μειώνοντας σταδιακά τις παραδοσιακές δράσεις που περιόριζαν τον κοινωνικό τους ρόλο σε δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς, σε χορηγίες εκδηλώσεων και σε μέτρα βασικής φροντίδας για τους εργαζομένους τους. Μετά από ένα μεγάλο αριθμό δοκιμών σε μοντέλα διαχείρισης ΕΚΕ προέκυψε ότι μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά πολλά μοντέλα με σαφή προσδιορισμό αποτελεσματικότητας, τα οποία να προωθούν την αειφορία και τη διαφάνεια μιας εταιρείας. Η μεγάλη πρόκληση σε όλα αυτά τα μοντέλα είναι να βοηθήσουν την ΕΚΕ κάθε επιχείρησης, να γίνει ένας αναπόσπαστος οργανωμένος τομέας, η αποτελεσματική εφαρμογή του οποίου να προσδίδει αξία στην τιμή της μετοχής. Υπάρχουν πολλά μοντέλα διαχείρισης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γενικής χρήσης, τα οποία αναπτύσσονται σε δύο πλαίσια, το επιχειρησιακό και το κοινωνικό. Τα μοντέλα αυτά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το στόχο τους. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία (Οργάνωση Ταυτότητας) περιέχει μοντέλα τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις να οργανωθούν και να προσδιορίσουν καλύτερα το προφίλ τους. Αυτό σημαίνει να προσδιορίσουν τις βασικές αξίες τους, το όραμά τους, την εικόνα τους, μέσω του διακριτικού τους τίτλου και τη χάραξη αντίστοιχων αξιών. Η δεύτερη κατηγορία (Οργάνωση Συστημάτων) περιλαμβάνει μοντέλα τα οποία βοηθούν την επιχείρηση να οργανώσει την εσωτερική με την εξωτερική της επικοινωνία, το σχεδιασμό πρωτογενών και υποστηρικτικών διαδικασιών, το «marketing», την εκπαίδευση των υπαλλήλων, την ανάπτυξη συστημάτων επάρκειας λειτουργιών κ.λπ. Στην τρίτη κατηγορία (Οργάνωση Αναφοράς - Υπευθυνότητας) υπάρχουν μοντέλα τα οποία ενισχύουν την οργάνωση συστημάτων ελέγχου και αναφοράς, παρακολούθησης επιδόσεων και εφαρμογής προτύπων. Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία (Οργάνωση Δραστηριότητας) περιλαμβάνονται μοντέλα τα οποία ενισχύουν την οργάνωση για θέματα προμηθειών, αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς επίσης διάφορα θέματα των εμπλεκομένων, ανάπτυξη συνεταιρισμών, οργάνωση διαλόγου κ.λπ. μοντέλα διαχείρισης Υπάρχουν πολλά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γενικής χρήσης, τα οποία αναπτύσσονται σε δύο πλαίσια, το επιχειρησιακό και το κοινωνικό.

7 3η Πρόσκληση «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» Μέτρο 123Α Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε την «3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» με έναρξη ισχύος την 30η Δεκεμβρίου Η Πρόσκληση αφορά εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο, να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων. Μάλιστα τους δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 229/2013. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Οι επιλέξιμες ενέργειες του Προγράμματος είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού (αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες), τα απρόβλεπτα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, οι δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, έρευνα αγοράς, η απόκτηση πιστοποιητικών, η αγορά καινούργιων οχημάτων κ.λπ. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε ,00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης "1540" του Υπ.Α.Α.Τ., της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και των Διαδικτυακών τόπων και

8 Εγκατάσταση Νέων Αγροτών Μέτρο 112 To Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το «Μέτρο 112: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα ,00 με περίοδο υποβολής από Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν δικαιούχοι, από 18 έως 40 ετών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο είχαν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούσαν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. δ. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. ε. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. στ. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις. ζ. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά: (α) Ορεινές περιοχές μέχρι , (β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι και (γ) Λοιπές περιοχές μέχρι β. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως κατοίκους. γ. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ 2o Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014 Καλώς ήρθατε! Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο ζωής της, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ» θα ήθελε να σας καλωσορίσει στο δεύτερο newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BusinessNews e-newsletter SUMMERTIME June2011 ΤΗΛ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα