Ηµεροµηνία 28/03/2014. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/ Ταχ. /νση Αρτεσιανού Καρδίτσα Τηλέφωνα URL dimoskarditsas.gov.gr Πληροφορίες ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 141/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 8695/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» Ο ήµαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων». Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έτους 2014 ήµου Καρδίτσας. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Τον νόµο 3852/10 & Π 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011). Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους Την 141/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές. ιακηρύσσει Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έτους Η παραπάνω προµήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,57 µε Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2014: α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΑ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 A Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 Α 390 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 2 από 29

3 3 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την 10/04/2014 και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ' αριθ. 1Η/2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (παράρτηµα Α) και εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. 141/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο αρµόδιο γραφείο του ήµου (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κατσαούνος Γιάννης), µέχρι την 10/04/2014 και ώρα 11:00 Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί προµηθειών του δηµοσίου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο. Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: ικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού ητοι 2.998,68. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι µετά από 5 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 5,2 της παρούσας ). β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 1. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. δ2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 3 από 29

4 4 στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2.ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού, β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 4 από 29

5 5 6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου θ αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών Επιπροσθέτως, θ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης προµήθειας θα γίνονται δεκτές, εφόσον αφορούν το σύνολο ενός επιµέρους είδους. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού, ήτοι 2.998,68. ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα Οι προσφορές θα επιδοθούν στο αρµόδιο γραφείο, όπως καθορίζεται στο πρώτο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Τα στοιχεία του συµµετέχοντος Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και τα δικαιολογητικά. Θα υπάρχουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και θα υπάρχουν και απλά φωτοαντίγραφα αυτών. A. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή ( Αυτό θα προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για οποίο υλικό κρίνει. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς δειγµάτων, για όλα τα προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 5 από 29

6 6 υποχρεωτική. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). B. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: α. τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. ( µπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς ) ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ΙΕΞΟ ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική επιτροπή. Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής είναι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη (φθηνότερη) τιµή ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε είδους που αναφέρεται στη µελέτη. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές κλπ.) 5.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 6 από 29

7 7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 6ο Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού ανά είδος προϋπολογισµού. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις ίδιες τιµές του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια αγαθών µέχρι του ορίου της συµβατικής τιµής που θα συµφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε την Ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Κάθε επιµέρους παραγγελία θα δίδεται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 10 µέρες από την κάθε έγγραφη παραγγελία. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ήµαρχο. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο και παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την αρµόδια επιτροπή. β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Η ανωτέρω Σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του πρώτου των συµβαλλοµένων απευθυνόµενη προς τους προµηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της για ένα ακόµη δίµηνο. ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 7 από 29

8 8 Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ήµου Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η προµήθεια. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Καρδίτσας. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι. Η πληρωµή των εφηµερίδων θα γίνει αµέσως µετά την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σύµβασης. 0 ήµαρχος Καρδίτσας ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 8 από 29

9 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΡ ΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1Η/2014 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 9 από 29

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΡ ΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:59.973,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1Η/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζηµιών και προβληµάτων που εντοπίζονται στον δηµοτικό φωτισµό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών καθώς επίσης στην συντήρηση & επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης του ήµου στα οποία προκύπτουν βλάβες, που χρειάζονται άµεση αποκατάσταση, ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη ώστε το αρµόδιο συνεργείο του ήµου µας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της µελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούµενες χρονιές, τα οποία δίνουν µίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα. Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε (59973,57 ) µε το Φ. Π. Α. και θα επιβαρύνει τους παρακάτω κωδικούς Α) Κ.Α: µε το ποσό Β) Κ.Α: µε το ποσό Καρδίτσα, Ο συντάξας Γκαβαρδίνας Βασίλειος Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 10 από 29

11 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΡ ΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:59.973,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1Η /2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείµενο της προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση ζηµιών και προβληµάτων που εντοπίζονται κατά την επισκευή βλαβών του δηµοτικού φωτισµού,& αντλιοστασίων( ύδρευσης-άρδευσης) ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ε) Τιµολόγιο Τιµές Εφαρµογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Εγγύηση συµµετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται, σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από αντίστοιχη διακήρυξη, από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 2998,68 για το σύνολο της προσφορά σύµφωνα µε την 1 η παράγραφο του 26 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιµές προσφορών Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιµές µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή τουλάχιστον µέχρι την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών που προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 11 από 29

12 µελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. 12 ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της προµήθειας και παρέχεται µε µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πληµµελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 11 O : Εξοφλητικός λογαριασµός Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 O : Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για µεν τους λαµπτήρες σε έναν (1) ηµερολογιακό µήνα από την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας, για δε τα υπόλοιπα όποτε θα κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία και για διάστηµα µέχρι το τέλος του Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο του ήµου Καρδίτσας. ΑΡΘΡΟ 13 O : Παράδοση και παραλαβή των προς προµήθεια ειδών Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται στο ήµο και θα τοποθετούνται σε αποθηκευτικούς χώρους του ήµου από εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ήµο και την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προµήθεια ειδών. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 12 από 29

13 13 ΑΡΘΡΟ 14 O Πιστοποιητικό ISO της κατασκευαστικής εταιρείας για τους λαµπτήρες και τάση λειτουργίας µόνο 240 V επί ποινής αποκλεισµού για δε τα υπόλοιπα υλικά το Πιστοποιητικό ISO προαιρετικά. ΑΡΘΡΟ 15 O Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ήµο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 13 από 29

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παράρτηµα Α 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ &ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1Η/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση ζηµιών και προβληµάτων που εντοπίζονται κατά τη συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού, και αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης. Η σύνταξη της µελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούµενες χρονιές, τα οποία δίνουν µία εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα. Λυχνίες SL ΤΥΠΟΥ (PHILIPS-OSRAM) θα είναι ηλεκτρονικοί λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας µε πρισµατικό κάλυµµα κατάλληλες για τον οδικό φωτισµό και γενικά για το φωτισµό εξωτερικών χώρων. Θα πρέπει να δίνουν ευχάριστο φως θερµοκρασία χρώµατος 2700 ο Κ-. και φωτεινή ροή Lumen 1200 Θα είναι από σκληρό γυαλί µε λυχνιολαβές Ε27, Θα πρέπει να έχουν χρόνο ζωής µεγαλύτερο των ωρών και σε οποιαδήποτε θέση. Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 240V. Πιστοποιητικό ISO της κατασκευαστικής εταιρείας Λυχνίες νατρίου Υ.Π. ΤΥΠΟΥ (PHILIPS-OSRAM) Οι λυχνίες θα είναι ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, κατάλληλες για οδικό φωτισµό και γενικά φωτισµό εξωτερικών χώρων. Θα είναι από σκληρό γυαλί µε λυχνιολαβή Ε27, για λυχνίες µέχρι 125W και Ε40 για λυχνίες 125W και άνω, µε εσωτερική επάλειψη µε ειδικό φωσφορικό επίχρισµα, µε σωλήνα εκκινήσεως µέσω ατµών νατρίου από χαλαζία (quartz). Θα έχουν φωτεινή ροή Lumen για λυχνίες µέχρι 70W και και πάνω για λυχνίες µεγαλύτερες των 150W.Eπίσης οι λυχνίες 70W θα είναι µε ενσωµατωµένο εκκινητή Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερµοκρασίες µέχρι 350ºC και οι λυχνιολαβές Ε40 για θερµοκρασίες µέχρι 250ºC ή 200ºC για µικρότερες λυχνιολαβές. Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 240V AC µέσω εκκινητών και στραγγαλιστικών πηνίων. Πιστοποιητικό ISO της κατασκευαστικής εταιρείας Λυχνίες υδραργύρου Υ.Π ΤΥΠΟΥ (PHILIPS-OSRAM) Οι λυχνίες θα είναι ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης και θα δίνουν λευκό ουδέτερο φως, κατάλληλες για οδικό φωτισµό και γενικά φωτισµό εξωτερικών χώρων. Θα είναι από σκληρό γυαλί µε λυχνιολαβές Ε27, για λυχνίες µέχρι 125W και λυχνιολαβές Ε40 για λυχνίες 125W και άνω, Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερµοκρασίες µέχρι 350C και οι λυχνιολαβές Ε40 για θερµοκρασίες µέχρι 250ºC ή 200ºC για µικρότερες λυχνιολαβές. Θα έχουν φωτεινή ροή Lumen 3200(τουλάχιστον) για λυχνίες µέχρι 80W και 6300 και πάνω για λυχνίες µεγαλύτερες των 125W. Θα πρέπει να έχουν χρόνο ζωής µεγαλύτερο των ωρών και σε οποιαδήποτε θέση. Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC µέσω εκκινητών και στραγγαλιστικών πηνίων. Και θα πρέπει να έχουν λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση. Πιστοποιητικό ISO της κατασκευαστικής εταιρείας ΚΑΛΩ ΙΑ Καλώδια µονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV µονόκλωνα ή πολύκλωνα, µε θερµοπλαστική µόνωση (PVC), µε εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατοµής ή από ελικοειδή µονωτική θερµοπλαστική ταινία για αγωγούς διατοµής κυκλικού τοµέα ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 14 από 29

15 και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για µεγαλύτερες διατοµές, κατά DIN τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις. Να έχουν πιστοποιητικό C.E σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ KAI EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων Όλα τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στην Επισκευή & Συντήρηση θα είναι άριστης ποιότητας, µε πιστοποιητικό C.E σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. Τα είδη που θα προµηθευτούµε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, οι οποίες εκτιµήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον µέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 15 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΑ SL 20W-25W Ε27, 240 volt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W E27, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W E40, 240 volt O ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 70W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 150W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 250W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 400W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 1000W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΝΤΙΚΡΑ ΑΣΜΙΚΗ 70W ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩ ΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΑ HQI E 150W/NDL/CL, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 60 cm, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 120 cm, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 150 cm, 240 volt ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 5X >>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X >>>>>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X1, >>>>>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3X1, >>>>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3Χ2, >>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0, >>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0, >>>>>>>>>>. ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ >>>>>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΖΕΥΓΩΝ >>>>>>>>> ΚΑΛΩ ΙΟ Τ.V ΠΩΜΑ DO2 E18 63A ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 15 από 29

16 27 >>>>>>>>>>> ΦΥΣΙΓΓΙ DO2 E18 35A >>>>>>>>>> ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63 Α >>>>>>>>>>>> ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 5 30 >>>>>>>>>>> ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Χ ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 4 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ >>>>>>>> ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 2,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ >>>>>>>>> ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 1,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 20 Α ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40 Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6 Α >>>>> ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 10Α 8 41 >>>>>>>>>>> ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 16Α >>>>>>>>>>. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 20Α >>>>>>>>>>> ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 25Α >>>>>>>>>>> ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 32Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 25 Α >>>>>>>>> ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 63 Α >>>>>>>>>>> ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 45 Α 5 48 >>>>>>>>>>> ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3XA+3X40A 5 49 >>>>>>>>>>> ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 63 Α ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W >>>>>>>> ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W >>>>>>>> ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W >>>>>>>>>>>> ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W >>>>>>>>>>> ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W >>>>>>>>>> ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΕΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ >>>>>>> ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 250W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ >>>>>>>>>> ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 80W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ40 >>>>>>>>>> ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30 >>>>>>>>>>>. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 400W ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 16 από 29

17 67 >>>>>.>>>> ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 70W ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ >>>>>>>>>> ΝΤΟΥΪ Ε27 & Ε40 (Πορσελάνη) >>>>>>>>>> ΤΑΣ (Εξάρτηµα ενεργοποίησης & απενεργοποίησης) Φ.Ο.Π 71 >>>>>>>>>>> ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ) 100 Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ) 160 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ 0063 Α >>>>>>>>>> ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ 0080Α >>>>>>>>>> ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ 00100Α ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 2 78 >>>>>>>> ΒΑΛΤΟΜΕΤΡΑ 2 79 >>>>>>>> ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 2 80 >>>>>>>>>> ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ(5 ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ) 2 81 >>>>>>>> ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 2 82 >>>>>>>>>> ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 83 >>>>>>>>>> ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 5 84 >>>>>>>>> ΦΛΟΤΕΡ >>>>>>>>>>> ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 2 86 >>>>>>>>>>> ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Α 2 87 >>>>>>>>>>> ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 15 KW >>>>>>>>.. ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18 KW >>>>>>>>>>> ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 4 91 >>>>>>>>>>> ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 22KW 4 92 >>>>>>>>>> ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 30 KW 4 93 >>>>>>>>>> ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 94 >>>>>>>>> MΠΟΛ(TELEWEXANIC)ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Υ/ >>>>>>>>>>>> ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ >>>>>>>>>>> ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ >>>>>>>>>>>> ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ >>>>>>>>>>> ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ >>>>>>>>>>>. ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 160W-400A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 125ΗΡ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 100W-250A ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 17 από 29

18 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59973,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1H/2014 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΛΑΜΠΑ SL 20W-25W Ε27, 240 volt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 6 ΑΡΘΡΟ 2 ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W E27, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 3,5 ΑΡΘΡΟ 3 ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W E40, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 6 ΑΡΘΡΟ 4 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 70W, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 10 ΑΡΘΡΟ 5 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 150W, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 10 ΑΡΘΡΟ 6 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 250W, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 12 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 18 από 29

19 19 ΑΡΘΡΟ 7 ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 4,5 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 1000W, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 55 ΑΡΘΡΟ 10 ΛΑΜΠΑ ΑΝΤΙΚΡΑ ΑΣΜΙΚΗ 70W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 2 ΑΡΘΡΟ 11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩ ΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΑ HQI E 150W/NDL/CL, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 25 ΑΡΘΡΟ 12 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 60 cm, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 2 ΑΡΘΡΟ 13 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 120 cm, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 2 Εuro ΑΡΘΡΟ 14 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 150 cm, 240 volt, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 3,5Εuro ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 5X4, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 3 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 19 από 29

20 ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X2.5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και 20 Τιµή ενός τεµαχίου 2 Εuro ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X1,5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 1 Εuro ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3X1,5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 1 Εuro ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3Χ2,5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 1 Εuro ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0.5 Εuro ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,75, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,5 Εuro ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,8 Εuro ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 1,5 Εuro ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΖΕΥΓΩΝ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,7 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 20 από 29

21 21 ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΛΩ ΙΟ Τ.V, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 1,5 Εuro ΑΡΘΡΟ 26 ΠΩΜΑ DO2 E18 63A, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,5 Εuro ΑΡΘΡΟ 27 ΦΥΣΙΓΓΙ DO2 E18 35A, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,8 Εuro ΑΡΘΡΟ 28 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 3 Εuro ΑΡΘΡΟ 29 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 3,5 Εuro ΑΡΘΡΟ 30 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 0,8 Εuro ΑΡΘΡΟ 31 ΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Χ 100, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 2 Εuro ΑΡΘΡΟ 32 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 4 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ 12, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,9 Εuro ΑΡΘΡΟ 33 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 2,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ 12, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 0,9 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 21 από 29

22 ΑΡΘΡΟ 34 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 1,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ 12, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και 22 Τιµή ενός τεµαχίου 0,9 Εuro ΑΡΘΡΟ 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 20 Εuro ΑΡΘΡΟ 36 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 45Εuro ΑΡΘΡΟ 37 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 20Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 25 Εuro ΑΡΘΡΟ 38 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 80 Εuro ΑΡΘΡΟ 39 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 4,5Εuro ΑΡΘΡΟ 40 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 10Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 5 Εuro ΑΡΘΡΟ 41 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 16Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 5 Εuro ΑΡΘΡΟ 42 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 20Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 5 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 22 από 29

23 ΑΡΘΡΟ 43 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 25Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και 23 Τιµή ενός τεµαχίου 5 Εuro ΑΡΘΡΟ 44 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 32Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 5,5 Euro ΑΡΘΡΟ 45 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 25Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 6 Εuro ΑΡΘΡΟ 46 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 63Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 7 Εuro ΑΡΘΡΟ 47 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 45Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 18 Εuro ΑΡΘΡΟ 48 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3XA+3X40A, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 20 Εuro ΑΡΘΡΟ 49 ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 63Α, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 24 Εuro ΑΡΘΡΟ 50 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 10 Εuro ΑΡΘΡΟ 51 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 12 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 23 από 29

24 ΑΡΘΡΟ 52 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και 24 Τιµή ενός τεµαχίου 14 Εuro ΑΡΘΡΟ 53 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 12 Εuro ΑΡΘΡΟ 54 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 20 Εuro ΑΡΘΡΟ 55 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 15 Εuro ΑΡΘΡΟ 56 ΕΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 6 Εuro ΑΡΘΡΟ 57 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 50 Εuro ΑΡΘΡΟ 58 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 250W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 60 Εuro ΑΡΘΡΟ 59 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 50 Εuro ΑΡΘΡΟ 60 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 80W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 50 Εuro ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 24 από 29

25 25 ΑΡΘΡΟ 61 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W., ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιµή ενός τεµαχίου 45 Εuro ΑΡΘΡΟ 62 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ40, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 25 Εuro ΑΡΘΡΟ 63 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 10 Εuro ΑΡΘΡΟ 64 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ25, ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιµή ενός τεµαχίου 8 Εuro ΑΡΘΡΟ 65º ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 400W ήτοι προµήθεια και παράδοση σε αρίστη κατάσταση. Τιµή Τεµαχίου 20 Euro ΑΡΘΡΟ 66º ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ήτοι προµήθεια και παράδοση σε αρίστη κατάσταση. Τιµή Τεµαχίου 15 Euro ΑΡΘΡΟ 67º ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 70W ήτοι προµήθεια και παράδοση σε αρίστη κατάσταση. Τιµή Τεµαχίου10 Euro ΑΡΘΡΟ 68º ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ήτοι προµήθεια και παράδοση σε αρίστη κατάσταση. Τιµή Τεµαχίου 16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ποσότητες των Υλικών είναι ενδεικτικές ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 25 από 29

26 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ(Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,57 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1Η/2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΛΑΜΠΑ SL 20W-25W Ε27, 240 volt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W E27, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W E40, 240 volt O , ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 70W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 150W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 250W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W, 240 volt 100 4, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑ Ι 400W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 1000W, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΑΝΤΙΚΡΑ ΑΣΜΙΚΗ 70W ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩ ΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΑ HQI E 150W/NDL/CL, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 60 cm, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 120 cm, 240 volt ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 150 cm, 240 volt 40 3, ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 5X ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X ΚΑΛΩ ΙΟ (NYY) 3X1, ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3X1, ΚΑΛΩ ΙΟ (NYΜ) 3Χ2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,5 50 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0, , ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1 50 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1, , ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΖΕΥΓΩΝ 50 0, ΚΑΛΩ ΙΟ Τ.V 30 1, ΠΩΜΑ DO2 E18 63A 10 0, ΦΥΣΙΓΓΙ DO2 E18 35A 10 0,8 8 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 26 από 29

27 28 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63 Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 5 3,5 17,5 30 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 100 0, ΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Χ ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 4 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ , ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 2,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ , ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 1,5 ΜΜ ΠΟΛ/ΝΙΟ Χ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 20 Α ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40 Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6 Α 10 4, ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 10Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 16Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 20Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 25Α ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ 32Α 10 5, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 25 Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Ρ 63 Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 45 Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3XA+3X40A ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Ρ 63 Α ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΕΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 250W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 125W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 80W Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 400W ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 70W ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 27 από 29

28 28 69 ΝΤΟΥΪ Ε27 & Ε40 (Πορσελάνη) ΤΑΣ (Εξάρτηµα ενεργοποίησης & απενεργοποίησης 70 Φ.Ο.Π) 71 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ) Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ) Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ0063 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΧ Χ Α ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΒΑΛΤΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ(5 ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ) ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 10 0,25 2,5 86 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Α ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 15 KW ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18 KW ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 22KW ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 30 KW ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW MΠΟΛ(TELEWEXANIC)ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Υ/ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TELEWEXANIC ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 160W-400A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 125ΗΡ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 100W-250A ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,57 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα υλικά να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:59.973,57 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 28 από 29

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος 03-02-2014 ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1562 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Ο ήµαρχος Ιάσµου Νοµού Ροδόπης διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό για την «προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 13760 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα