Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων"

Transcript

1 Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

2 2

3 3

4 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα τα δεδομένα που είναι σχετικά με ένα θέμα αποτελούν ένα πίνακα. Όλοι οι πίνακες και οι σχέσεις μεταξύ τους δομούν μια βάση δεδομένων. Εικόνα 3.1: Δεδομένα σε πίνακα βάσης δεδομένων Τα δεδομένα ενός πίνακα παρουσιάζονται σε μια διάταξη στοιχείων δύο διαστάσεων (γραμμές στήλες). Οι στήλες αποτελούν τα πεδία (χαρακτηριστικά) ενός πίνακα ενώ οι γραμμές αντιστοιχούν στις εγγραφές του πίνακα (εικόνα 3.1). Τα πεδία περιγράφουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον πίνακα στη συγκεκριμένη στήλη ενώ μία εγγραφή αποτελεί μία συλλογή δεδομένων που περιγράφει ένα στοιχείο του πίνακα. Στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο πίνακες στο αριστερό μέρος του παραθύρου, η Access σας δίδει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα πίνακα στη βάση δεδομένων σας με τρεις διαφορετικούς τρόπους (εικόνα 2.6): Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Δημιουργία πίνακα με χρήση οδηγού Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης 3.2 Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Πατώντας διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων εμφανίζεται ένας πίνακας με 10 στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 10 πεδία. Τα πεδία αυτά ονομάζονται πεδίο 1 έως και πεδίο 10. Στις γραμμές που παρουσιάζονται (εικόνα 3.2) μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα σας. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να εισάγονται κατά κατηγορία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας τότε θα πρέπει στην ίδια στήλη να βάζετε όλα τα ονόματα των περιοχών και σε άλλη στήλη όλους τους νομούς στους οποίους ανήκουν οι περιοχές. Ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί έτσι ώστε στην ίδια γραμμή να έχουν εισαχθεί τα δεδομένα για κάθε περιοχή. 4

5 Εικόνα 3.2: Πλαίσιο διαλόγου για τη δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Για να μετονομάσετε κάποιο από τα υπάρχοντα πεδία ώστε να περιγράφει τα δεδομένα της στήλης, πατήστε διπλό κλικ πάνω στο όνομα του πεδίου (π.χ. πεδίο 1) και πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Μετονομασία στήλης από το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα του πεδίου. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή δεδομένων και αλλάξετε τα ονόματα των πεδίων τότε αποθηκεύστε τον πίνακα όπως περιγράφεται στην ενότητα Αποθήκευση πίνακα Όταν ολοκληρώνεται η σχεδίαση ενός πίνακα, τότε μπορείτε να τον αποθηκεύσετε. Η αποθήκευση του πίνακα γίνεται είτε από το μενού εντολών Αρχείο, επιλέγοντας την εντολή Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως είτε πατώντας το πλήκτρο κλείσιμο του παραθύρου. Εικόνα 3.3: Πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης πίνακα Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.3), στην αρχή στον πίνακα έχει αποδοθεί το όνομα Πίνακας 1, το οποίο και μπορείτε να αλλάξετε με κάποιο της επιλογής σας ώστε να περιγράφει τα δεδομένα του πίνακα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση του πίνακα. 5

6 3.4 Δημιουργία πίνακα με τη χρήση οδηγού Η δημιουργία πίνακα με την πληκτρολόγηση δεδομένων θεωρείται ο πιο πρόχειρος και ανοργάνωτος τρόπος δημιουργίας πίνακα. Ένας εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας πίνακα για αρχάριους χρήστες είναι με τη χρήση οδηγού. Ο οδηγός προσφέρει δείγματα πινάκων τα οποία και μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να δημιουργήσει τον δικό του πίνακα. Για την εμφάνιση του οδηγού, αρκεί να πατήσετε διπλό κλικ πάνω στην επιλογή Δημιουργία πίνακα με τη χρήση οδηγού στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται στην εικόνα 2.6. Στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.4) παρουσιάζονται τα δείγματα πινάκων που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας. Αυτά τα δείγματα πινάκων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στους επαγγελματικούς και τους προσωπικούς (Επαγγελματικοί Προσωπικοί). Εικόνα 3.4: Αρχικό πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τη δημιουργία πινάκων Επιλέγοντας την κατηγορία που θέλετε, στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζονται τα δείγματα πινάκων αυτής της κατηγορίας. Στη συνέχεια, επιλέγοντας τον πίνακα της επιλογής σας στο μεσαίο πλαίσιο εμφανίζονται τα πεδία αυτού του πίνακα. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά τα πεδία και πατώντας το πλήκτρο >, το πεδίο αυτό έχει επιλεχθεί για τον πίνακα που δημιουργείτε και εμφανίζεται στο δεξί πλαίσιο. Αν θέλετε να μετονομάσετε αυτό το πεδίο μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Μετονομασία πεδίου, το οποίο και εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε το νέο όνομα του πεδίου. Πατώντας το πλήκτρο >> επιλέγονται όλα τα πεδία του πίνακα για να εισαχθούν στο νέο πίνακα. Αν θέλετε να βγάλετε κάποιο από τα πεδία που έχετε ήδη επιλέξει μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο <. 6

7 Για να βγάλετε όλα τα πεδία που έχουν επιλεγεί για εισαγωγή στο νέο πίνακα μπορείτε να πατήσετε ο πλήκτρο <<. Όταν επιλέξετε τα πεδία από τα οποία θα αποτελείται ο πίνακας, πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του ονόματος του νέου πίνακα και του πρωτεύοντος κλειδιού (εικόνα 3.5). Στο πλαίσιο κειμένου εισάγετε το όνομα του νέου πίνακα ενώ στη συνέχεια ο οδηγός σας ρωτά αν θέλετε ο οδηγός να ορίσει κάποιο πρωτεύον κλειδί ή αν θα το ορίζετε εσείς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο, το οποίο έχει μοναδική τιμή για κάθε εγγραφή και τη διαφοροποιεί από όλες τις άλλες. Εικόνα 3. 5: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για καθορισμό ονόματος πίνακα και του τρόπου ορισμού του πρωτεύοντος κλειδιού Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ναι να ορίσει ο οδηγός το πρωτεύον κλειδί και πατήσετε το πλήκτρο Επόμενο >, τότε θα εισαχθεί ένα νέο πεδίο στον πίνακα που δημιουργείτε και θα μεταφερθείτε κατευθείαν στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.7). Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Όχι, θα ορίσω εγώ πρωτεύον κλειδί και πατήσετε το πλήκτρο Επόμενο > τότε εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του πεδίου που θα είναι το πρωτεύον κλειδί (εικόνα 3.6). Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται αρχικά επιλέγετε ποιο πεδίο θέλετε να ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί και στη συνέχεια τον τύπο δεδομένων του πεδίου αυτού. Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων είναι: Συνεχόμενοι αριθμοί που η Microsoft Access αποδίδει αυτόματα στις νέες εγγραφές. Αριθμοί που ορίζει ο χρήστης όταν προσθέτει νέες εγγραφές. Αριθμοί ή/και γράμματα που ορίζει ο χρήστης όταν προσθέτει νέες εγγραφές. 7

8 Εικόνα 3.6: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για καθορισμό των σχέσεων με τους άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων (εικόνα 3.7). Αν δεν υπάρχουν άλλοι πίνακες στη βάση δεδομένων τότε το πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό των σχέσεων παρακάμπτεται. Για να ορίζετε κάποια σχέση μεταξύ του νέου πίνακα και των πινάκων της βάσης δεδομένων, επιλέγετε δεν σχετίζεται με τον Πίνακα1 και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο Σχέσεις. Εικόνα 3.7: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον καθορισμό σχέσεων Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε πως συνδέεται ο νέος πίνακας με τον πίνακα Πίνακα1 (εικόνα 3.8). Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές: 8

9 Οι πίνακες αυτοί δεν σχετίζονται Μία εγγραφή του νέου πίνακα θα ταιριάζει με πολλές εγγραφές του Πίνακα1 (σχέση 1 προς πολλά) Μία εγγραφή του Πίνακα1 θα ταιριάζει με πολλές εγγραφές του νέου πίνακα (σχέση πολλά προς 1) Εικόνα 3.8: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον καθορισμό του είδους μιας σχέσης Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις θα δοθούν στις επόμενες ενότητες. Η ολοκλήρωση της σχέσης γίνεται πατώντας το πλήκτρο ΟΚ και οδηγήστε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου όπου βλέπετε αν ολοκληρώθηκε η σχέση που θέλατε ή όχι. Για να προχωρήσετε στο επόμενο και τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.9) πατήστε το πλήκτρο Επόμενο >. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Μετατροπή της σχεδίασης του πίνακα: Μεταφέρεστε στο παράθυρο μετατροπής της σχεδίασης του πίνακα, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Απευθείας εισαγωγή δεδομένων: Μεταφέρεστε στην οθόνη εισαγωγής εγγραφών σε ένα πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα με φόρμα που θα δημιουργήσει ο οδηγός: Δημιουργείτε μία φόρμα για εισαγωγή δεδομένων. Οι φόρμες θα περιγραφούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 9

10 Εικόνα 3.9: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για την επιλογή ενέργειας μετά τη δημιουργία του πίνακα 3.5 Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης Ο πιο εκλεπτυσμένος τρόπος δημιουργίας πινάκων στην Access είναι σε προβολή σχεδίασης. Το παράθυρο δημιουργίας πινάκων σε προβολή σχεδίασης εμφανίζεται πατώντας διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης στο κεντρικό παράθυρο της βάσης δεδομένων όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο πίνακες στο αριστερό μέρος του παραθύρου (εικόνα 2.6). Εικόνα 3. 10: Πλαίσιο διαλόγου για δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης 10

11 Στο παράθυρο που εμφανίζεται ορίζετε τα πεδία που θέλετε να έχει ο πίνακάς σας. Στην αριστερή στήλη ορίζετε το όνομα του πεδίου, στη μεσαία τον τύπο δεδομένων και στην δεξιά μια περιγραφή. Η εισαγωγή στοιχείων στις δύο πρώτες στήλες είναι υποχρεωτική ενώ στην τελευταία προαιρετική. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες των πεδίων. Οι ιδιότητες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που έχει επιλεγεί για κάθε πεδίο. Όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση του πίνακα τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε τον πίνακα Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα του πεδίου ενός πίνακα μπορούν να είναι μόνο ενός τύπου δεδομένων. Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων είναι: Κείμενο: Είναι η προεπιλεγμένη τιμή του τύπου δεδομένων. Ο τύπος αυτός δεδομένων αναφέρεται σε κείμενο ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή/και απλών αριθμών, οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις (π.χ. τηλέφωνα). Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι έως 255 χαρακτήρες, το οποίο και το ορίζετε στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Υπόμνημα: Κείμενο πολλών χαρακτήρων (έως χαρακτήρες μπορούν να οριστούν στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου ). Αριθμός: Αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις. Ημερομηνία/Ώρα: Τιμές ημερομηνίας και ώρας για τα έτη από το 100 έως το Νομισματική μονάδα: Τιμές νομισματικών μονάδων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις. Αυτόματη αρίθμηση: Ένας αριθμός ο οποίος προσαυξάνεται κατά 1 αυτόματα από την Access. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πεδίων Αυτόματης αρίθμησης. Ναι/Όχι: Αποθηκεύει τις τιμές Ναι / Όχι, Ψευδές / Αληθές και Ισχύει / Άκυρο. Αντικείμενο OLE: Τα δεδομένα αυτού του τύπου αναπαριστούν κάποιο αντικείμενο (όπως ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel, ένα έγγραφο του Microsoft Word, γραφικά, ήχοι ή άλλα δυαδικά δεδομένα). Υπερσύνδεση: Κείμενο που αναπαριστά διεύθυνση. Οδηγός αναζήτησης: Δημιουργεί ένα πεδίο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια τιμή από έναν άλλο πίνακα ή από μια λίστα τιμών, χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, ξεκινά ο Οδηγός αναζήτησης, ο οποίος δημιουργεί ένα πεδίο αναζήτησης. Αφού ολοκληρωθεί ο οδηγός, η Microsoft Access ορίζει τον τύπο δεδομένων βάσει των τιμών που επιλέχθηκαν στον οδηγό. 11

12 3.5.2 Πρωτεύοντα κλειδιά πινάκων Κάθε εγγραφή ενός πίνακα προσδιορίζεται μοναδικά από την τιμή κάποιου πεδίου του πίνακα. Αυτό το πεδίο ορίζεται ως πρωτεύον κλειδί (π.χ. ο Αριθμός Μητρώου προσδιορίζει μοναδικά κάθε φοιτητή ενός τμήματος και ως εκ τούτου μπορεί να οριστεί ως πρωτεύον κλειδί). Για να ορίσετε στην Access ένα πρωτεύον κλειδί, ανοίγετε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγετε το πεδίο και στο πλήκτρο αριστερά του ονόματος του πεδίου κάνετε δεξί κλικ. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε την εντολή Πρωτεύον κλειδί. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάθε εγγραφή προσδιορίζεται μοναδικά από το συνδυασμό των τιμών κάποιων πεδίων του πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση ορίζετε σύνθετο πρωτεύον κλειδί που είναι ο συνδυασμός των πεδίων αυτών. Για να ορίσετε στην Access ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί, ανοίγετε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγετε τα πεδία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και στο πλήκτρο αριστερά των ονομάτων των πεδίων κάνετε δεξί κλικ. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε την εντολή Πρωτεύον κλειδί. Εικόνα 3.11: Πλαίσιο διαλόγου για τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού 3.6 Εισαγωγή πίνακα στη βάση δεδομένων Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια δεδομένα από πίνακα άλλης βάσης δεδομένων ή από κάποιο αρχείο του Εxcel μπορείτε να εισάγετε αυτά τα δεδομένα σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα της βάσης δεδομένων που επεξεργάζεστε. Για να το επιτύχετε αυτό πατήστε το πλήκτρο Δημιουργία και στη συνέχεια από το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.12) επιλέξτε Εισαγωγή πίνακα και πατήστε ΟΚ. 12

13 Εικόνα 3.12: Πλαίσιο διαλόγου για την εισαγωγή πίνακα Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.13) αρχικά επιλέγετε τι είδους είναι το αρχείο από το οποίο θέλετε να αντλήσετε τα δεδομένα (στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος) και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που θέλετε και πατάτε το πλήκτρο Εισαγωγή. Εικόνα 3.13: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή αρχείου που περιέχει τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε Η διαδικασία αυτή ξεκινά τον οδηγό εισαγωγής πίνακα. Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε ένα αρχείο του Excel, στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού (εικόνα 3.14) πρέπει να επιλέξετε το φύλλο το οποίο περιέχει τα δεδομένα τα οποία θα περιέχει ο νέος πίνακας. 13

14 Εικόνα 3.14: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή λογιστικού φύλλου Αφού έχουν οριστεί τα δεδομένα, η access σας δίδει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις επικεφαλίδες στηλών ως ονόματα πεδίων για τον πίνακά σας (εικόνα 3.15). Αν η πρώτη γραμμή έχει επικεφαλίδες στηλών τότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ονόματα πεδίων τσεκάροντας την επιλογή Η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών. Εικόνα 3.15: Δήλωση της γραμμής που περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες στηλών 14

15 Εικόνα 3.16: Καθορισμός του πίνακα αποθήκευσης των δεδομένων Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.16) καθορίζεται ο πίνακας στον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχουν επιλέγει στα προηγούμενα πλαίσια διαλόγου. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα δεδομένα σε νέο πίνακα ή σε έναν άλλο από τους πίνακες της βάσης δεδομένων επιλέγοντας τον στο αναδιπλούμενο πλαίσιο λίστας που εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Σε υπάρχοντα πίνακα. Εικόνα 3.17: Πλαίσιο διαλόγου για καθορισμό των ιδιοτήτων των πεδίων 15

16 Πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > οδηγήστε στο πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό των ιδιοτήτων των πεδίων (εικόνα 3.17), όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του πεδίου, το τύπο των δεδομένων, αν θα δημιουργηθεί ευρετήριο ή όχι και αν θέλετε να μην εισαχθεί στον νέο πίνακα. Το επόμενο πλαίσιο διαλόγου αφορά στον ορισμό του πρωτεύοντος κλειδιού (εικόνα 3.18). Κάνοντας την πρώτη επιλογή, το πρωτεύον κλειδί ορίζεται από την Access. Σε αυτή την περίπτωση εισάγεται αυτόματα ένα νέο πεδίο με το όνομα Αρ και τύπου δεδομένων Αυτόματη Αρίθμηση, το οποίο και ορίζεται από την Access ως πρωτεύον κλειδί. Κάνοντας τη δεύτερη επιλογή θα πρέπει να ορίσετε εσείς ποιο πεδίο θέλετε να κάνετε πρωτεύον κλειδί. Ενώ στην τρίτη επιλογή δεν ορίζεται πρωτεύoν κλειδί. Εικόνα 3.18: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του πρωτεύοντος κλειδιού Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.19) η Access σας ζητά να ορίσετε το όνομα του πίνακα που δημιουργήσατε. Πατώντας το πλήκτρο Τέλος εμφανίζεται ένα μήνυμα (εικόνα 3.20) το οποίο σας ενημερώνει για την εισαγωγή των δεδομένων του αρχείου στον πίνακα, που ορίσατε στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου, και σας επιστρέφει στη βάση δεδομένων όπου έχει προστεθεί ο νέος πίνακας (εικόνα 3.27). 16

17 Εικόνα 3.19: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό τον ονόματος του πίνακα Εικόνα 3.20: Μήνυμα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του αρχείου σε κάποιο πίνακα. 3.7 Σύνδεση πίνακα στη βάση δεδομένων Εκτός των απλών πινάκων, η Access υποστηρίζει και τους συνδεδεμένους πίνακες. Σε αυτούς τους πίνακες, όλες οι αλλαγές που γίνονται στον πίνακα (σύνδεση) της βάσης δεδομένων γίνονται και στο αρχείο με το οποίο συνδέονται και αντίστροφα, δηλαδή οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο αρχείο γίνεται και στα δεδομένα του πίνακα. Για να το επιτύχετε αυτό πατήστε το πλήκτρο Δημιουργία και στη συνέχεια από το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.21) επιλέξτε Σύνδεση πίνακα και πατήστε ΟΚ. 17

18 Εικόνα 3.21: Πλαίσιο διαλόγου για τη σύνδεση πίνακα Εικόνα 3.22: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του αρχείου της σύνδεσης Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.22) αρχικά επιλέγετε τι είδους είναι το αρχείο της σύνδεσης (στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος Αρχεία τύπου) και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που θέλετε και πατάτε το πλήκτρο Σύνδεση. Η διαδικασία αυτή ξεκινά τον οδηγό σύνδεσης πίνακα. Για να δείτε τα αρχείου κάποιου τύπου, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο που επιθυμείτε στο τελευταίο πλαίσιο της εικόνας Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε ένα αρχείο του Excel, στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού (εικόνα 3.23) πρέπει να επιλέξετε το φύλλο το οποίο περιέχει τα δεδομένα τα οποία θα περιέχει η σύνδεση. 18

19 Εικόνα 3.23: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή λογιστικού φύλλου Εικόνα 3. 24: Δήλωση της γραμμής που περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες στηλών Αφού έχουν οριστεί τα δεδομένα, η access σας δίδει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις επικεφαλίδες στηλών ως ονόματα πεδίων για τον πίνακά σας. Αν η πρώτη γραμμή έχει επικεφαλίδες στηλών τότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ονόματα πεδίων τσεκάροντας την επιλογή Η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών στο πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην εικόνα

20 Εικόνα 3.25: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό τον ονόματος της σύνδεσης Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.25) η Access σας ζητά να ορίσετε το όνομα της σύνδεσης που δημιουργήσατε. Πατώντας το πλήκτρο Τέλος εμφανίζεται ένα μήνυμα (εικόνα 3.26) το οποίο σας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του συνδεδεμένου πίνακα και σας επιστρέφει στη βάση δεδομένων όπου έχει προστεθεί η νέα σύνδεση (εικόνα 3.27). Εικόνα 3. 26: Μήνυμα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της σύνδεσης 20

21 Εικόνα 3. 27: Η βάση δεδομένων μετά την εισαγωγή του πίνακα Βιβλία και της σύνδεσης Φύλλο1 21

22 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 22

23 23

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Εισαγωγή στη Microsoft Access

Ενότητα. Εισαγωγή στη Microsoft Access Ενότητα 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access 2 3 2.1 Το περιβάλλον της Access Το βασικό περιβάλλον της Access φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Εικόνα 2.1: Εισαγωγική οθόνη Στην εισαγωγική οθόνη της Access (εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

Ενότητα. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 2 1.1 Βάσεις Δεδομένων Ένα βασικό στοιχείο των υπολογιστών είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται εύκολα και γρήγορα μεγάλο πλήθος δεδομένων και πληροφοριών.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 10: Προσφορά και κόστος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 2 3 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 6: Μέθοδοι ς Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ενότητα 7: SketchUp Αντικείμενα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Προσθήκη Διαστάσεων & Κειμένου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Εντολές προσθήκης διαστάσεων & κειμένου Στο βασική (Home)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 2: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 3: Μοντέλα βάσεων δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού σε κατάσταση Κορεσμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού σε κατάσταση Κορεσμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Πίνακες Νερού σε κατάσταση Κορεσμού Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 9: Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων σχέσεων σε βάση δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 4: Διδακτικός μετασχηματισμός βασικών εννοιών πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ενότητα 8: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 2: Περιγραφική στατιστική

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 2: Περιγραφική στατιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 2: Περιγραφική στατιστική Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Αριθμητικά Συστήματα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Ένα Αριθμητικό Σύστημα αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Βασικές Προγραμματιστικές Δομές. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Βασικές Προγραμματιστικές Δομές. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Βασικές Προγραμματιστικές Δομές ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Δομή Ελέγχου Ροής (IF) Η εντολή IF χρησιμοποιείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Τόξο Κύκλου. Τόξο Κύκλου - Έλλειψη. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Τόξο Κύκλου. Τόξο Κύκλου - Έλλειψη. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τόξο Κύκλου - Έλλειψη ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τόξο Κύκλου Τόξο κύκλου Στην ορολογία του Autocad: Arc Εντολή: arc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 4: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΟΚΟ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creave Coons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 12: Λογισμός Κόστους (2)

Λογιστική Κόστους Ενότητα 12: Λογισμός Κόστους (2) Λογιστική Κόστους Ενότητα 12: Λογισμός Κόστους (2) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ενότητα 6: SketchUp Εσωτερικοί χώροι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 6: Διαδικασίες Μάθησης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 5 η Άσκηση Συγχώνευση & απαρίθμηση Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 7: Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων σχέσεων σε φυσικό μοντέλο Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 6: Συστήματα Κοστολόγησης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Βασικές Ιδιότητες Αντικειμένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Βασικές ιδιότητες αντικειμένων Color, Lineweight, Linetype,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ενότητα 5: SketchUp - Παραδείγματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 8: Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων σχέσεων σε βάση δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Εισαγωγή ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Εισαγωγή ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ενότητα: Εισαγωγή ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 2: Ψηφιακή Λογική Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. 7 η ενότητα: Αρχεία. Τμήμα. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Προγραμματισμός Η/Υ. 7 η ενότητα: Αρχεία. Τμήμα. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Προγραμματισμός Η/Υ 7 η ενότητα: Αρχεία Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 7: Τεχνολογία Λογισμικού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 5 η Άσκηση - Συγχώνευση Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 2: Φάσεις ανάπτυξης πολιτισμικού λογισμικού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Θεματική Ενότητα 5

Πληροφορική ΙΙ Θεματική Ενότητα 5 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πληροφορική ΙΙ Θεματική Ενότητα 5 Λογικοί Τελεστές Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιες και Παράγοντες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας

Εννοιες και Παράγοντες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Εννοιες και Παράγοντες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Δειγματοληψία Βάθος χρώματος Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή CCD Δυναμικό Εύρος Αναπαραγωγή εικόνας Χρωματικά μοντέλα και Χρωματικοί Χώροι Το ορατό φως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους.

Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους. Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους. Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ενότητα 13: ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Κατσανού Βάνα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Κατσανού Βάνα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Κατσανού Βάνα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 9: Κριτήρια κατάταξης του κόστους Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 12: SQL και πολιτισμικά δεδομένα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού Υπέρθερμου Ατμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού Υπέρθερμου Ατμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Πίνακες Νερού Υπέρθερμου Ατμού Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση Ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ΒΔ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 6: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός Κεφάλαιο Γ.4: Ολοκλήρωση με Αντικατάσταση Όνομα Καθηγητή: Γεώργιος Ν. Μπροδήμας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις δεδομένων. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις δεδομένων. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις δεδομένων Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 12: Επανάληψη Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 7: Η πληροφορική και ο προγραμματισμός στο εκπαιδευτικό σύστημα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα6: Εμφωλυευμένες δομές κώδικα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα # 8: Άτρακτοι και σφήνες Μ. Γρηγοριάδου Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 7: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 2: ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ Υπολογισμός Απλού Τόκου Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creatve Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 8: Αξιολόγηση και επιλογή αγορών στόχων από ελληνική εταιρία στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας έτοιμου γυναικείου Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 6: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εντολές Τροποποίησης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Επιλογή και Απαλοιφή Αντικειμένων Επιλογή Ενός Αντικειμένου 1. Εκτελούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος SketchUp Τι είναι το SketchUp; Ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 8: Η Οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 7: Υπερφόρτωση διμελών τελεστών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 10η Άσκηση Αλγόριθμος Dijkstra

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 10η Άσκηση Αλγόριθμος Dijkstra Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 1η Άσκηση Αλγόριθμος Dijkra Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upara.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα #12: Περιπτώσεις Χρήσης Σταμέλος Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 6 η Άσκηση - DFS δένδρα Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δομές δεδομένων Άσκηση αυτοαξιολόγησης Παναγιώτα Φατούρου Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ2, Ενότητα : Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Ενότητα : Υλοποίηση Λεξικών µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 2β: Αντίστροφο Πρόβλημα. Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 2β: Αντίστροφο Πρόβλημα. Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Εισαγωγή στους Η/Υ Ενότητα 2β: Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Εύρεση συνάρτησης Boole όταν είναι γνωστός μόνο ο πίνακας αληθείας.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Ενότητα 4: Κλασσική και Κβαντική Πιθανότητα Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους (1)

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους (1) Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους (1) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 12: Επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 11: SQL ερωτήματα ενεργειών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 2: Εννοιολογική θεμελίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 3: Διαχείριση Ταυτότητας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 4: Έλεγχος Προσπέλασης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 12: Βάσεις Δεδομένων [βασισμένο σε σημειώσεις των Silberchatz,Korth και Sudarshan] Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Σχεδίαση με Συντεταγμένες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων Αρχή συστήματος συντεταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Στρατηγικοί προσανατολισμοί Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 2: Καταχωρήσεις Λογιστικών Γεγονότων κατά το Διπλογραφικό Σύστημα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 2: Ψηφιακή Λογική Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 9: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 8: Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 10: Τεχνολογίες Πολυμέσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΕΝΝΟΙΕΣ Περιβάλλον είναι «το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν με την διαπλοκή των σχέσεων του, το πλαίσιο, τα μέσα και τις συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Ερωτήσεις κατανόησης και αυτόαξιολόγησης

Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Ερωτήσεις κατανόησης και αυτόαξιολόγησης Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Ερωτήσεις κατανόησης και αυτόαξιολόγησης για τη Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνικό Σχέδιο - CAD Ενότητα 1: Ιστορική αναδρομή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 5: Το Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο της Λογιστικής. Υποθέσεις και αποδεκτές Αρχές Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε)

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε) Άσκηση 5 Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση Ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαχείρισης έργου υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαχείρισης έργου υπό συνθήκες αβεβαιότητας Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαχείρισης έργου υπό συνθήκες αβεβαιότητας 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 7 3 η Άσκηση... 10 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς... 13 Σημείωμα Αδειοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Ασκήσεις 11 Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σελίδα 2 1. Σκοποί ενότητας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 7: Παράγωγος, ελαστικότητα, παραγώγιση συναρτήσεων (Φροντιστήριο) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Ενότητα 7: Βέλτιστος έλεγχος συστημάτων διακριτού χρόνου Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 5: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 4: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα