Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 10 Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡAITEΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαιδευτική έρευνα έχει πολλές μορφές και μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Συχνά συνδέεται με τις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα με την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Άλλες προσεγγίσεις την θέλουν προσανατολισμένη στη διαμόρφωση πολιτικών και στη διερεύνηση, ανάπτυξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε ένα υποσύνολο της εκπαιδευτικής έρευνας: την αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή, την προσπάθεια του ίδιου του Καθηγητή-Συμβούλου να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό του έργο με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή του. Αναφερόμαστε στο εκπαιδευτικό έργο καθώς στόχος είναι να εξετάσει την εκπαιδευτική του πρακτική σε σχέση με την κατάλληλη εφαρμογή της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης από απόσταση. Αντίθετα δεν προτείνετε μεθοδολογία αυτοαξιολόγησης που να αφορά το ίδιο το επιστημονικό αντικείμενο και τον τρόπο που κάθε Καθηγητής-Σύμβουλος εξελίσσεται σε αυτό. Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια έχουμε αναλύσει το ρόλο του Καθηγητή-Συμβούλου (Κεφάλαιο 3), όσο και αναλυτικότερα τις διαφορετικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική πρακτική της εκπαίδευσης από απόσταση (πχ. σχεδιασμός και υλοποίηση ΟΣΣ, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, διόρθωση γραπτών εργασιών και παροχή ανατροφοδότησης κα.). Είναι φανερό ότι έχουμε περιγράψει έναν πολύπλευρο ρόλο, που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία και απαιτεί την ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων. Στόχος μας σε αυτό το κεφάλαιο είναι να καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον σας για τη σημασία της αυτοαξιολόγησης και να σας δώσουμε ιδέες για την εφαμοργή της στην εκπαιδευτική σας πρακτική. Η αυτοαξιολόγηση, ως υποσύνολο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και κατ επέκταση της εκπαιδευτικής έρευνας, μπορεί να δανειστεί Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 2

3 τις αρχές, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη και την αυτο-μόρφωση, δεν είναι απλά η εφαρμογή βημάτων που θα μας οδηγήσουν στα αποτελέσματα μιας έγκυρης έρευνας. Αντίθετα, αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του Καθηγητή-Συμβούλου που θα τον βοηθήσει να βελτιώσει τα σημεία που ο ίδιος επιλέγει. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει αναλυτική αναφορά των εργαλείων της εκπαιδευτικής έρευνας ή των στοιχείων εκείνων που ελέγχουν την εγκυρότητά της, καθώς αυτό υπερβαίνει τις ανάγκες αυτοεξέτασης του Καθηγητή-Συμβούλου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Αυτοαξιολόγηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Συλλογή Δεδομένων ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο τέλος αυτής της ενότητας αναμένεται ότι θα είστε σε θέση να: Εκτιμάτε την αξία της αυτοαξιολόγησης για το ρόλο σας ως Καθηγητής-Σύμβουλος στο ΕΑΠ. Θέτετε στόχους για την αυτοαξιολόγησή σας. Δημιουργείτε σχέδιο αυτοαξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής σας. Αξιοποιείτε διαφορετικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων της αυτοαξιολόγησής σας. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Για τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα χρειαστείτε περίπου 3 ώρες. Για κάθε δραστηριότητα θα χρειαστείτε περίπου λεπτά, εκτός από τις δραστηριότητες 2 και 4 που θα χρειαστεί να μελετήσετε πρώτα κάποια σχετική αναφορά για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση των Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 3

4 δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό μερος της κατανόησης του περιεχόμενου και πολύ περισσότερο όσες έχουν αναφορές σε άλλα κείμενα, καθώς συμπληρώνουν το περιεχόμενο του κεφαλαίου. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 4

5 10.1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο ερευνητικό πεδίο. Αντίθετα περιλαμβάνεται στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας. Αυτό που διακρίνει την εκπαιδευτική αξιολόγηση από την εκπαιδευτική έρευνα είναι ο στόχος της. Δηλαδή, η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά εκείνο το μέρος της εκπαιδευτικής έρευνας που επιδιώκει να εντοπίσει ποια σημεία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας εκπαιδευτικής πρακτικής έχουν συμβάλλει θετικά στη μάθηση και ποια όχι, έτσι ώστε να δωθεί η ευκαιρία για τη βελτίωσή τους. Σύμφωνα με τον Μακράκη (1999, σελ. 250): Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να οριστεί ως μια συστηματική διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που αφορούν συγεκριμένα αντικείμενα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια με απότερω σκοπό την ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων και προσπαθειών μας με χρήσιμες πληροφορίες Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς διάφορους ορισμούς της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον ορισμό της Μ. Thorpe αναφορικά με την αξιολόγηση, ειδικά στο πεδίο της ανοικτής κι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αξιολόγηση είναι η συλλογή, ανάλυση κι ερμηνεία της πληροφορίας σχετικά με κάθε πλευρά ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ως μέρος μίας αναγνωρισμένης διαδικασίας κρίσης της αποτελεσματικότητάς του, της επάρκειάς του κι οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος μπορεί να έχει αυτό. (Thorpe, 1993, p. 5). Άλλος ένας ορισμός που μας βοηθά να κατανοήσουμε την έννοια της αξιολόγησης είναι αυτός της Francis Rubin (1995, p. 3) σύμφωνα με τον Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 5

6 οποίο αξιολόγηση είναι να κατανοείς την αξία ενός πράγματος, προκειμένου να το βελτιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή- Συμβούλου. Ειδικότερα, θα περιγράψουμε μια διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που αφορούν τα στοιχεία της πρακτικής του Καθηγητή-Συμβούλου, που ο ίδιος επιλέγει να ερευνήσει, ώστε να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν στη βελτίωση της πρακτικής και των αποτελεσμάτων του. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανάγκη για αυτοαξιολόγηση προκύπτει από το ενδιαφέρον του Καθηγητή-Συμβούλου να βελτιώνεται συνεχώς στο ρόλο του, καθώς και από την πολυπλοκότητα του ρόλου αυτού. Ο Shon (1983), προσπαθώντας να δώσει μια απάντηση στην πολυπλοκότητα της επαγγελματικής ταυτότητας, μελέτησε τους τρόπους με τους οποίους αποκτούμε γνώση όσο ασκούμε το ρόλο μας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η πρακτική ενός επαγγελματία (για εμάς ενός Καθηγητή-Συμβούλου) χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα, μοναδικότητα και αντιθέσεις. Μελετώντας τους τύπους γνώσης που ένας επαγγελματίας καλείται να εφαρμόσει, παρατήρησε ότι σε πλαίσια όπου υπάρχει σταθερότητα, κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται είναι αναγνωρίσιμο και υπάρχουν γνωστοί τρόποι αντιμετώπισής του. Σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης πολυπλοκότητας ο επαγγελματίας βρίσκεται συχνά στη θέση να αναζητά νέες λύσεις, καθώς τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει δεν μπορούν να απαντηθούν από τη γνώση που υπάρχει ήδη στο περιβάλλον του (Shon, 2002). Η αυτοαξιολόγηση, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για παραγωγή νέας γνώσης, στο πολύπλοκο περιβάλλον της εκπαίδευσης από απόσταση. Με τη δραστηριότητα που ακολουθεί θα ορίσετε τις συνθήκες του εκπαιδευτικού πλαισίου του ΕΑΠ, μέσα στο οποίο θα αυτοαξιολογείσετε Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 6

7 τις πρακτικές σας. Έτσι, θα προετοιμαστείτε ώστε να αναγνωρίσετε ποια σημεία της πρακτικής σας αξίζει να ερευνήσετε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.1 Αναλογιστείτε το ρόλο σας, ως Καθηγητής-Σύμβουλος στο ΕΑΠ, και το εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την εκπαίδευση από απόσταση που υποστηρίζετε (Κεφάλαιο 1 και Κεφάλαιο 3). Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις ιδιαιτερότητες στο μαθησιακό περιβάλλον που καλείστε να υποστηρίξετε; Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί ένα περιβάλλον γεμάτο ιδιαιτερότητες. Σε πολλά σημεία μπορεί να μοιάζει με την εκπαίδευση που πραγματοποιείται πρόσωπο-με-πρόσωπο, όμως όπως ήδη έχουμε δει σε προηγούμενα κεφάλαια, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν σημαντικά το ρόλο του Καθηγητή- Συμβούλου (Κεφάλαιο 3) και τη φύση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Καθηγητή και τον φοιτητή (Κεφάλαιο 5). Η απόσταση, που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις υποστήριξης της μάθησης από τον Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 7

8 Καθηγητή-Σύμβουλο. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές (Κεφάλαιο 2) παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες που συχνά μεταβάλλονται από ομάδα σε ομάδα. Αν όλα τα παραπάνω τα τοποθετήσουμε σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει (νέες τεχνολογίες, νέες απαιτήσεις σε ικανότητες, ανάγκη για δια βίου μάθηση, συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το ΕΑΠ), είναι ξεκάθαρο ότι διαμορφώνεται ένα πολύπλοκο πλαίσιο που δε μένει σταθερό. Έτσι, ένας Καθηγητής-Σύμβουλος, με παγιωμένες και σταθερές πρακτικές, σύντομα θα συναντήσει πολλές δυσκολίες στην υποστήριξη της μάθησης και των φοιτητών του. Σύμφωνα με τον Shon, πέρα από την εφαρμογή της θεωρίας και των τεχνικών που κάθε επαγγελματίας έχει τη γνώση να εφαρμόσει στο πεδίο του, χρειάζεται ταυτόχρονα να εξετάζει τη γνώση που απορρέει από την πρακτική του. Αναφέρει μάλιστα ότι οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις αρχές που εφαρμόζουν και τις διεργασίες που υποστηρίζουν (Wolcott, 1995). Γι αυτό το σκοπό είναι σημαντικό ως Καθηγητές-Σύμβουλοι, αξιοποιώντας μερικά από τα εργαλεία της εκπαιδευτικής έρευνας, να ερευνήσουμε την πρακτική μας, αποκτώντας περισσότερο ξεκάθαρη συνείδηση των αρχών και των αποτελεσμάτων που παράγουμε. Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα που ακολουθεί, έχετε την ευκαιρία να διερευνήσετε του λόγους για τους οποίους αξίζει κάθε Καθηγητής- Σύμβουλος να εμπλέκεται σε διεργασίες διερεύνησης της πρακτικής του. Έτσι, θα μπορέσετε να εκτιμήσετε τη σημασία που έχει για το ρόλο σας η αυτοαξιολόγηση και τι μπορεί να προσφέρει στην πρακτική σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.2 Μελετήστε το κείμενο Rationale: Why do research? (σελ ) (παρατίθεται στο τέλος του κεφλαίου, στα Κείμενα για περαιτέρω μελέτη ), όπου παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να ερευνούμε την εκπαιδευτική πρακτική. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 8

9 Ποιοι από τους λόγους που παρουσιάζονται έχουν περισσότερο νόημα για το δικό σας ρόλο στο ΕΑΠ; Τι μπορεί να προσφέρει στη δική σας πρακτική; Υπάρχουν άλλοι λόγοι που θα σας οδηγούσαν να ερευνήσετε την πρακτική σας; Ποια είναι τα εμπόδια που θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε στην προσπάθειά σας για αυτοαξιολόγηση; Στόχος μας με την αυτοαξιολόγηση είναι να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε τις αρχές που εφαρμόζουμε κατά την πρακτική μας και να εξετάσουμε αν αυτές εξυπηρετούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο του ΕΑΠ και τους φοιτητές, ή χρειάζεται να αλλάξουν. Είναι σημαντικό, κατά την άσκηση του έργου μας να αναζητούμε και να συγκεντρώνουμε συνεχώς στοιχεία που συνδέονται με τα κριτήρια της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διεργασίας (Μαυρογιώργος, 2006). Τελικός μας στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η υποστήριξη της μάθησης και η διερεύνηση κάθε πλευράς του ρόλου μας ώστε να υποστηρίζει και να συνδέεται με τους μαθησιακούς στόχους των φοιτητών. Με την δραστηριότητα 10.3 θα εντοπίσετε ποιες πλευρές του ρόλου του ΚΣ σας ενδιαφέρει να διερευνήσετε, κάνοντας έτσι ένα πρώτο βήμα προς τον ορισμό ενός σχεδίου αυτοαξιολόγησης. Στις δραστηριότητες Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 9

10 που θα ακολουθήσουν θα έχετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις επιλογές σας, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αυτοαξιολόγησης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.3 Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3, στις απαντήσεις που δώσατε στις δραστηριότητες 3.1 και 3.7. Ποιες πλευρές του ρόλου που έχετε αναφέρει σε αυτές τις δραστηριότητες θα σας ενδιέφερε να θέσετε ως αντικείμενο αυτοαξιολόγησης για το ρόλο σας; Ορίστε τουλάχιστον δύο αντικείμενα αυτοαξιολόγησης. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 10

11 10.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο αυτοαξιολόγησης θα χρειαστεί να απαντήσουμε σε μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα που αφορούν την πρακτική του Καθηγητή-Συμβούλου, αλλά και τη στάση μας στην πρακτική αυτή. Ξεκινώντας την προσπάθεια θα χρειαστεί να ορίσουμε του άξονες που μας ενδιαφέρει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, ποια πλευρά της πρακτικής μας, μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε. Στην επόμενη δραστηριότητα θα κάνετε ένα ακόμη βήμα προς τον ορισμό του σχεδίου αυτοαξιολόγησης. Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, θα ορίσετε πιο συγκεκριμένα του άξονες της πρακτικής που σας ενδιαφέρει να αποτελέσουν το επίκεντρο της αυτοαξιολόγησής σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.4 Ξαναθυμηθείτε τα κεφάλαια του υλικού που κρατάτε στα χέρια σας και ιδιαίτερα τα κεφάλαια που αναφέρονται σε δραστηριότητες της εκπαιδευτικής πρακτικής στην εκπαίδευση από απόσταση (πχ. 5, 6, 7, 9, 12). Διαβάστε τα Αντικείμενα Αξιολόγησης στο κεφάλαιο Θεωρητικό πλαίσιο και είδη αξιολόγησης, στον τόμο Α, της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (σελ. 253), καθώς και τα Χαρακτηριστικά ενός ιδανικού καθηγητή-συμβουλου (σελ. 35) (τα κείμενα παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου, στα Κείμενα για περαιτέρω μελέτη ). Έχοντας τα παραπάνω ως ερέθισμα, καθώς και τη δική σας εμπειρία, καταγράψτε ποια στοιχεία της πρακτικής σας θα σας ενδιέφερε να αξιολογήσετε. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα συγκεκριμένα αντικείμενα; Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 11

12 Είναι φανερό ότι η αναζήτηση των αξόνων της αυτοαξιολόγησης αποτελεί ιδιαίτερα ευρύ πεδίο και καθορίζεται από την ευρύτητα του ίδιου του ρόλου. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε για την κρισιμότητά του στην υποστήριξη της μάθησης, είτε γιατί θεωρούμε ότι επιδέχεται σημαντικής βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός στόχος μας είναι να εξετάσουμε την πρακτική μας σε σχέση με το αποτέλεσμά της, σε σχέση δηλαδή με την υποστήριξη της μάθησης των φοιτητών. Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσουμε, με βάση το αντικείμενο που επιλέξαμε, τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν. Παράδειγμα 1: Επιλέγοντας ως άξονα αξιολόγησης την αποτελεσματική διεξαγωγή των ΟΣΣ, μπορούμε να θέσουμε ως ερωτήματα: Αξιοποιούνται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να υποστηρίζουν τους διδακτικούς στόχους; Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τη δυναμική της ομάδας; Πώς χειρίζομαι τις εντάσεις που προκύπτουν στην ομάδα; Αναγνωρίζω και αξιοποιώ τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων που παρουσιάζονται στην ομάδα; Ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείμενο; Ενισχύω την αλληλεπίδραση, ώστε να εκφράζουν οι φοιτητές τις ανάγκες και τις απορίες τους; Έχω διατυπώσει σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει εκφράσει η ομάδα; Με ποιους τρόπους ενθαρρύνω τους φοιτητές να συνεργάζονται; Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 12

13 Παράδειγμα 2: Επιλέγοντας ως άξονα αξιολόγησης την επικοινωνία & αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ΟΣΣ, μπορούμε να θέσουμε ως ερωτήματα: Η συχνότητα και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιώ, υποστηρίζουν τη μάθηση των φοιτητών; Με ποιους τρόπους φροντίζω να είμαι προσιτός στους φοιτητές; Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσω με τους φοιτητές τους κινητοποιεί για τη μάθηση; Πώς κινητοποιώ τους φοιτητές ώστε να εκφράζουν τις απορίες τους; Επιλύω τις απορίες των φοιτητών με πληρότητα; Χρησιμοποιώ αρκετά παραδείγματα; Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσω με τους φοιτητές, τους ενεργοποιεί ώστε να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσω με τους φοιτητές ενεργοποιεί την κριτική σκέψη για το αντικείμενο μάθησης; Παράδειγμα 3: Επιλέγοντας ως άξονα αξιολόγησης τη διόρθωση των γραπτών εργασιών, μπορούμε να θέσουμε ως ερωτήματα: Τα σχόλια των γραπτών εργασιών που αποστέλλω στους φοιτητές αποτελούν ευκαιρίες μάθησης; Τους ενθαρρύνουν για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους; Μέσω των σχολίων των γραπτών εργασιών, αναπτύσσεται αλληλεπίδραση με τους φοιτητές; Τα σχόλια των γραπτών εργασιών βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην επόμενη εργασία; Παράδειγμα 4: Επιλέγοντας ως άξονα αξιολόγησης την αξιοποίηση των ΤΠΕ, μπορούμε να θέσουμε ως ερωτήματα: Αξιοποιώ τις ΤΠΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών; Πόσο ανταποκρίνονται στην προσπάθεια; Αξιοποιώ τις ΤΠΕ ώστε να συμβάλλω στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των φοιτητών; Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ΤΠΕ και τα υπόλοιπα στοιχεία της εκπαίδευσης από απόσταση; Οι ΤΠΕ που χρησιμοποιώ συμβάλλουν στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης; Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών; Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 13

14 Για να δείτε μερικά ακόμη παραδείγματα ερωτημάτων αυτοαξιολόγησης ανά άξονα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: ation.htm Η δραστηριότητα που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια του σχεδίου αυτοαξιολόγησης που ήδη έχετε ξεκινήσει να δημιουργείτε. Σε αυτό το σημείο θα καταγράψετε τα ερωτήματα που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε, σύμφωνα με τους άξονες που ήδη έχετε ορίσει. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.5 Επιλέξτε δύο από τα αντικείμενα που έχετε καταγράψει στη Δραστηριότητα Καταγράψτε τα ερωτήματα που θα σας ενδιέφερε να διερευνήσετε σε αυτά τα αντικείμενα. Το επόμενο στάδιο, μετά την επιλογή του αντικειμένου και των ερωτημάτων που θα διερευνήσουμε, είναι οι πηγές και οι τεχνικές συλλογής δεδομένων. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, όπως αναφέρει και ο Μαυρογιώργος (2006) για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ότι στόχος δεν είναι η εξαντλητική και συστηματική εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, σύμφωνα με κανόνες εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας. Αντίθετα, στόχος μας είναι να συλλέξουμε τις Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 14

15 πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας. Ταυτόχρονα, με δεδομένο τον πολύπλευρο ρόλο του Καθηγητή- Συμβούλου, η επιλογή των τεχνικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προσθέτει δυσκολίες ή άγχος και κουραστική εργασία. Οι βασικές πηγές πληροφοριών για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Καθηγητή-Συμβούλου είναι: Ο ίδιος ο Καθηγητής-Σύμβουλος. Οι φοιτητές. Άλλοι Καθηγητές-Σύμβουλοι. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της εκπαίδευσης από απόσταση. Κάθε μια από τις παραπάνω πηγές μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με διαφορετικά εργαλεία συλλογής δεδομένων. Αξιοποιώντας τον Καθηγητή-Σύμβουλο Στην προσπάθειά μας για αυτοαξιολόγηση, μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες από τον τρόπο που παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε την πρακτική μας. Με οδηγό τα ερωτήματα που έχουμε θέσει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό ημερολόγιο καταγράφοντας για παράδειγμα τη διεργασία μετά από κάθε ΟΣΣ (τι είχαμε σχεδιάσει και με ποιο σκοπό, τι έγινε στην πραγματικότητα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποια ήταν η συμμετοχή των φοιτητών κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να μας βοηθήσουν φύλλα παρατήρησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αντικειμένου και των ερωτημάτων αξιολόγησης που έχουμε θέσει. Στο Παράρτημα μπορείτε να δείτε ένα φύλλο παρατήρησης για τη διεργασία μιας διδασκαλίας. Εκεί θα δείτε τους βασικούς άξονες, αλλά και όλους τους δείκτες που μπορούν να περιληφθούν στην παρατήρηση μια διδασκαλίας πρόσωπο-με-πρόσωπο. Αντίστοιχα, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αποφασίσει να παρατηρήσουμε, Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 15

16 ακολουθώντας τα ερωτήματα που έχουμε θέσει, χωρίς να είναι εξαντλητική για τη διεργασία της μάθησης. Επίσης, τα μηνύματα που στέλνουμε στους φοιτητές καθώς και τα σχόλια των εργασιών που διορθώνουμε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης για την αυτοαξιολόγησή μας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ως αντικείμενο αυτοαξιολόγησης έχουμε ορίσει το κατά πόσο ενθαρρύνουμε τους φοιτητές στη μελέτη τους, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα μηνύματα που στείλαμε στους φοιτητές και διαβάζοντάς τα να εντοπίσουμε κατά πόσο χρησιμοποιούμε λέξεις και εκφράσεις που είναι ενθαρρυντικές. Σε ποιο ποσοστό η ανατροφοδότηση που τους δίνουμε εμπεριέχει και θετικά στοιχεία της προσπάθειάς τους; Μήπως επικεντρώνεται μόνο σε διορθώσεις; κλπ. Αξιοποιώντας τους φοιτητές Οι φοιτητές αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για την αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή-Συμβούλου. Η μέτρηση της ικανοποίησής τους από την πρακτική μας μπορεί να αποτελέσει ένα δείκτη αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγια, ζητώντας τη γνώμη τους σχετικά με τον τρόπο που τους υποστηρίζουμε, την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες τους ή όποια άλλο σχετικό ερώτημα έχουμε θέσει. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν έναν ιδιαίτερα διαδεδομένο εργαλείο συλλογής δεοδμένων στην εκπαιδευτική έρευνα και ιδιαίτερα στις ποσοτικές έρευνες. Στην αυτοαξιολόγηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να εξειδικεύσουμε το αντικείμενο της έρευνάς μας, μετρώντας την ικανοποίηση των φοιτητών από την εκπαιδευτική διεργασία και την υποστήριξη που τους παρέχουμε. Παράδειγμα αξιολόγησης μιας Ο.Σ.Σ. με χρήση ερωτηματολογίου Ακολουθεί το παράδειγμα ενός σύντομου ερωτηματολογίου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Κ.Σ. στο Ε.Α.Π. στο τέλος μίας Ο.Σ.Σ. στο παράδειγμα Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 16

17 ορίζεται ως αξιολόγηση της 1 ης Ο.Σ.Σ., ωστόσο ο κάθε Κ.Σ. μπορεί αν θέλει να την εφαρμόσει σε όποια Ο.Σ.Σ. εκείνος κρίνει σκόπιμο. Στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της Ο.Σ.Σ. με τρόπο απλό, αβίαστο όντας ανώνυμο το ερωτηματολόγιο- και χρονικά σύντομο στην συμπλήρωσή του. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να μοιραστεί στο τέλος της Ο.Σ.Σ. και με μία ματιά ο Κ.Σ. να αποκομίσει μία εικόνα του πώς εισέπραξαν την όλη διαδικασία οι συμμετέχοντες φοιτητές. Χρήσιμο είναι να τους κοινοποιηθούν τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από την ανάλυση αυτού του ερωτηματολογίου, προκειμένου να συζητηθούν τυχόν αστοχίες που εντοπίστηκαν, κι έτσι να προσεγγίσει καλύτερα ο Κ.Σ. τις ανάγκες των φοιτητών, ώστε να βελτιώσει το σχεδιασμό της επόμενης Ο.Σ.Σ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ποιες ήταν οι αρχικές προσδοκίες σας από την 1η ΟΣΣ; Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας από την 1η Ο.Σ.Σ.; Συμμετείχατε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία; Σε ποιο βαθμό η καθηγήτρια σύμβουλος σας βοήθησε να λύσετε απορίες σχετικά με τις γραπτές εργασίες; Σε ποιο βαθμό η καθηγήτρια σύμβουλος σας ενθάρρυνε να εκφραστείτε κατά τη διάρκεια της Ο.Σ.Σ.; Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 17

18 Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε ότι συνεργαστήκατε δημιουργικά με τους συμφοιτητές σας; Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε ότι συνεργαστήκατε δημιουργικά με την καθηγήτρια σύμβουλο; Τι σας άρεσε περισσότερο στην όλη διαδικασία και το περιεχόμενο της 1 ης Ο.Σ.Σ.; Τι θα αλλάζατε στη διαδικασία και στο περιεχόμενο της 1 ης Ο.Σ.Σ.; Σημείωση: Παραδείγματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης μπορείτε να δείτε στο: Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης Τόμος ΙΙΙ, σελ (διαθέσιμο στο Επίσης ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου μπορείτε να βρείτε εδώ: al%20form.pdf Ένα δεύτερο εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να αντλήσουμε πληροφόρηση από τους φοιτητές είναι η ομαδική συνέντευξη (focus group). Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από μια μικρή ομάδα φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση μιας ΟΣΣ, να μας Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 18

19 αφιερώσουν λίγο χρόνο για μια συζήτηση, ζητώντας πληροφορίες για τα ερωτήματα που μας απασχολούν και θέλουμε να αξιολογήσουμε. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στην ομάδα των φοιτητών το στόχο μας, δηλαδή τη ανάγκη για συνεχή βελτίωση της πρακτικής μας, ώστε οι πληροφορίες που θα μας δώσουν να είναι αξιοποιήσιμες 1. Για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τη συζήτηση, θα χρειαστεί να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, εξασφαλίζοντας ένα κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Η αναζήτηση ανατροφοδότησης απευθείας από τους φοιτητές μπορεί να αποτελέσει πλούσια πηγή πληροφοριών, αρκεί να έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα που θα βοηθήσει τους φοιτητές να εκφραστούν ελεύθερα. Ένας ακόμη τρόπος άντλησης πληροφοριών που μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι τα αποτελέσματα της απόδοσης των φοιτητών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στις εργασίες και εξελικτικά μέχρι τις εξετάσεις μπορεί να μας δόσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ποια σημεία της πρακτικής μας χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, ή ακόμη σε ποια σημεία χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη οι φοιτητές. Για παράδειγμα αν εντοπίζουμε ότι σε συγκεκριμένα σημεία οι φοιτητές φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο, ίσως αξίζει να επικεντρώσουμε εκεί παρέχοντας περισσότερα παραδείγματα και διευκρινίσεις. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμη και άλλα στοιχεία της συμπεριφοράς των φοιτητών μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες για την πρακτική μας, όπως: αν εμφανίζονται συχνά απουσίες κατά τις ΟΣΣ, αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό φοιτητών που δεν ανταποκρίνεται στις προθεσμίες των γραπτών εργασιών, 1 Η μεθοδολογία ανάπτυξης ερευνητικών εργαλείων, όπως τα ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις και τα focus groups αποτελούν ένα ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης που αναλύεται διεξοδικά σε πολλά εγχειρίδια. Αν σας ενδιαφέρει να μελετήσετε περισσότερο το θέμα αυτό θα βρείτε προτάσεις στον Οδηγό για Περαιτέρω Μελέτη. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 19

20 αν ανταποκρίνονται στην επικοινωνία που επιδιώκουμε να διατηρούμε μαζί τους, αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανταποκρίνονται στην αντίληψη που έχουμε για την πορεία κάθε φοιτητή, αν μπορούν να επιλύσουν μια άσκηση ή μια μελέτη περίπτωσης που έχουμε επιλέξει, σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους. Αξιοποιώντας άλλους Καθηγητές-Συμβούλους Η συνεργασία ανάμεσα στους Καθηγητές-Συμβούλους για τη βελτίωση των πρακτικών εκπαίδευσης είναι ένα θέμα που έχει αρχίσει να αναδυκνείεται όλο και περισσότερο (Gordon, 2005). Ένας συνάδελφος Καθηγητής-Σύμβουλος μπορεί να μας δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με τη διόρθωση των εργασιών ή την καθοδήγηση που παρέχουμε στους φοιτητές. Μπορεί επίσης να αξιολογήσει το σχεδιασμό μιας ΟΣΣ ή ακόμη, αν υπάρχει η δυνατότητα, να την παρακολουθήσει και να συμπληρώσει τη μήτρα παρατήρησης που έχουμε διαμορφώσει. Αξιοποιώντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της εκπαίδευσης από απόσταση Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της εκπαίδευσης από απόσταση έχει συζητηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Ωστόσο, εδώ θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για την αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή-Συμβούλου. Η αλληλεπίδραση μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο της αξιολόγησης όσο και το μέσο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πληροφορίες που προκύπτουν από την αλληλεπίδρασή μας με τους φοιτητές, με το εκπαιδευτικό υλικό, πόσο προωθούμε την αλληλεπίδραση των φοιτητών με το εκπαιδευτικό υλικό όσο και των φοιτητών μεταξύ τους. Για να εξετάσουμε τα παραπάνω θέματα μπορούμε για παράδειγμα να μελετήσουμε τα γραπτά μηνύματα ( ) που ανταλλάσουμε με τους Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 20

21 φοιτητές ή ακόμη και τους διαλόγους που πραγματοποιούνται στο forum του μαθήματος, επισημαίνοντας πόσο συχνά τους παραπέμπουμε στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εξετάσουμε στα μηνύματά μας, κατά πόσο ενθαρρύνουμε όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν στη συζήτηση που πραγματοποιείται στο forum. Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση μπορεί να αποτελέσει το μέσο έρευνας άλλων ερωτημάτων. Για παράδειγμα, η ανάλυση των μηνυμάτων μπορεί να μας δείξει αν αξιοποιούμε αποτελεσματικά τις ΤΠΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών ή δεν καταφέρνουμε να τους κινητοποιήσουμε επαρκώς προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρακάτω δραστηριότητα θα κάνετε το επόμενο βήμα στο σχέδιο αυτοαξιολόγησής σας, έχοντας ως βάση τα ερωτήματα που ήδη έχετε ορίσει ότι σας ενδιαφέρει να διερευνήσετε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.6 Επιλέξτε δύο από τα ερωτήματα που καταγράψατε στη Δραστηριότητα 10.4 και περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέξετε πληροφορίες, προσπαθώντας να αξιοποιήσετε όσες περισσότερες πηγές μπορείτε. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 21

22 ΣΥΝΟΨΗ Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τη σημασία και τη μεθοδολογία της αυτοαξιολόγησης, ως εργαλείο αυτοανάπτυξης του Καθηγητή- Συμβούλου. Όπως είδαμε, όταν είμαστε αντιμέτωποι με έναν πολύπλευρο ρόλο, είναι σημαντικό να αποκωδικοποιήσουμε την πρακτική μας, τις αρχές που εφαρμόζουμε και να αναζητήσουμε την κατάλληλη γνώση για να βελτιωνόμαστε. Μέσω της αυτοαξιολόγησης δεν σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη και έγκυρη έρευνα, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει την εκκίνηση που θα μας εισάγει στο χώρο της έρευνας και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για τον παραπάνω σκοπό, παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους ο Καθηγητής-Σύμβουλος μπορεί να συλλέξει ένα σύνολο πληροφοριών που θα τον βοηθήσουν να εξετάσει εκτενώς την πρακτική του. Η εφαρμογή μιας έρευνας αυτοαξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον Καθηγητή-Σύμβουλο να βρει λύσεις σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο έργο του. Το τι θα ανακαλύψουμε για την πρακτική μας μέσα από την αυοταξιολόγησή μας, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το τι θα αναζητήσουμε. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί το έναυσμα για αυτοανάπτυξη, για καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική και αναζήτηση νέων λύσεων μέσα σε ένα πολύπλευρο πλαίσιο, όπως αυτό του ΕΑΠ. Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 22

23 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡAITEΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Wolcott, L.L. (1995). The distance teacher as reflective practitioner. Educational Technology, January/February Issue, Διαθέσιμο στο: /readings/wolcot95.pdf Στο παραπάνω άρθρο και ιδιαίτερα στην ενότητα Reflecting on the practice of Distance Teaching έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε μια θεώρηση των δραστηριοτήτων της πρακτικής του Καθηγητή- Συμβούλου, που μπορούν να αποτελέσουν τους άξονες της έρευνας αυτοαξιολόγησης. Brindley, J. (2004), Researching tutoring and learner support, The Commonwealth of Learning, Διαθέσιμο στο: Στο εκπαιδευτικό υλικό Researching tutoring and learner support παρουσιάζεται μια συστηματική αναφορά στο σχεδιασμό της έρευνας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση. Θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε πιο συστηματικά με το σχεδιασμό έρευνας στο πλαίσιο του ΕΑΠ. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, από τις Εκδόσεις Έκφραση. Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε μια αναλυτική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας και των εργαλείων της. Συγκεκριμένα, στις συνεντεύξεις ως ερευνητικό εργαλείο αφιερώνεται ένα κεφάλαιο (σελ.373), ενώ για το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου θα βρείτε ενδιαφέρουσες συμβουλές στις σελίδες Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 23

24 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Μακράκης, Β. (1999). Αξιολόγηση Συστημάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο: Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Β., Μακράκης Β., & Ματραλής, Χ. (επίμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Θεσμοί και Λειτουργίες, Τομός Α, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μαυρογιώργος. Γ. (2006.) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στο: Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, Τόμος ΙΙΙ, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Brindley, J. (2004). Researching tutoring and learner support, The Commonwealth of Learning, διαθέσιμο στο: Gordon, Ε.Ε. (2005). Peer Tutoring A teacher s resource guide, USA: Scarecrow Education Rubin, F. (1995). A basic guide to evaluation for development workers. Oxford: Oxfam Publications. Schön, D. (1 983). Reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. Schön, D. (2002). From Technical Rationality to reflection-in-action, in (eds) Harrison, R., Reeve, F., Hanson, A. & Clarke J., Supporting Lifelong Learning, Volume 1 Perspectives on Learning, New York: Routlegde, The Open University. Thorpe, M. (1993). Evaluating Open and Distance Learning. Essex: Longman Group (UK) Limited. Harlow, Wolcott, L.L. (1995). The distance teacher as reflective practitioner. Educational Technology, January/February Issue, Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φύλλο Παρατήρησης Διδασκαλίας ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ ΚΑΘΟΛΟΥ 1. Εισαγωγή 1. Παρουσίαση των στόχων 2. Κατάλληλες εισαγωγικές παρατηρήσεις 3. Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος Περιεχόμενο κατάλληλο 4. Εναρμονισμένο με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 5. Εναρμονισμένο με το επίπεδό των εκπαιδευομένων και το ρυθμό που μπορούν να παρακολουθήσουν 6. Κατάλληλη ροή και τεκμηρίωση επιχειρημάτων 7. Κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου 3. Χρήση προφορικού λόγου 8. Ευκρίνεια, σαφήνεια, διευκρινίσεις, ανάλυση εννοιών 9. Άνεση, λίγοι δισταγμοί, καλός ρυθμός 10. Να ακούγεται καθαρά 11. Μη εξάρτηση από σημειώσεις 4. Χρήση γλώσσας του σώματος 12. Όχι τυπικότητα, αλλά φυσικότητα, εναρμόνιση κινήσεων 13. Κατάλληλη εμφάνιση και στάση του σώματος 14. Επαφή με το βλέμμα 15. Καλή χρήση του χώρου 5. Εκπαιδευτικές Τεχνικές 16. Κατά το δυνατόν συμμετοχικές, σε σχέση με το αντικείμενο 17. Πλουραλισμός τεχνικών 18. Κατάλληλη υλοποίηση καθεμίας τεχνικής 19. Κατάλληλη επιλογή και διασύνδεση των τεχνικών Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 25

26 6. Σχέση με τους εκπαιδευόμενους 20. Οικειότητα, προσήνεια, ανοικτότητα, ειλικρίνεια 21. Κλίμα εμπιστοσύνης 22. Ενθάρρυνση για συμμετοχή 7. Χρήση εποπτικών μέσων 23. Καλή προετοιμασία /κατασκευή /να είναι ορατά 24. Κατάλληλη διασύνδεση με το αντικείμενο και την εκπαιδευτική τεχνική 25. Πλουραλισμός μέσων 26. Κατάλληλη ποσότητα 8. Επίλογος 27. Υπενθύμιση των στόχων και των βασικών σημείων 28. Ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα 29. Αναφορά σε πρακτικές εφαρμογές 30. Διασύνδεση με τα παρακάτω Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 26

27 ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Κείμενο 1: Rationale: Why do research? Brindley, J. (2004), Researching tutoring and learner support, The Commonwealth of Learning, διαθέσιμο στο: (σελ ) Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 27

28 Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 28

29 Κείμενο 2: Θεωρητικό πλαίσιο και είδη αξιολόγησης Μακράκης, Β. (1999). Αξιολόγηση Συστημάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο: Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Β., Μακράκης Β., & Ματραλής, Χ. (επίμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Θεσμοί και Λειτουργίες, Τομός Α, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (σελ. 253) Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 29

30 Κείμενο 3: Χαρακτηριστικά ενός ιδανικού καθηγητή-συμβουλου διαθέσιμο στο: (σελ. 35) Η Αυτοαξιολόγηση του Καθηγητή Συμβούλου 30

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σε ποιους α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ομάδα στόχου Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (διδασκάλους, νηπιαγωγούς)

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε»

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Αντώνης Λιοναράκης Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Ανεξάρτητα από την πηγή μας, ανεξάρτητα αν τα βιβλία μας είναι σε έντυπη μορφή ή ψηφιακή, ανεξάρτητα αν παρακολουθούμε ένα βίντεο ή μια ταινία, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων και αναστοχασμού συμπληρώνεται από το μέντορα και αποτελείται από τρία μέρη: 1. Το πρώτο μέρος συμπληρώνεται μόνο μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 11 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επίσημη Ανεπίσημη Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6 Καθημερινά αξιολογούμε αντικείμενα, ανθρώπους, ιδέες Κάνουμε κρίσεις στις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ stylmarios@cytanet.com.cy Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Συνέδριο ΠΑΔΕΔ, 19 Μαρτίου 2014 1 2 3 4 Αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας (τι, γιατί, πώς, στάδια, τρόποι, προϋποθέσεις, εστίαση ) Γνωριμία με ένα εργαλείο παρατήρησηςαυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Περιεχόμενα Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 1 Β. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 9: Ερωτηματολόγιο Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για το Public Affairs Management (πρόγραμμα διοίκησης δημοσίων υποθέσεων) είναι μα πλήρης, αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα