15SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ υπ αριθμ. ΠΑΡ.Δ.28/2012/5-4 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)» CPV Συμβατικού Τιμήματος ,07 συμπεριλαμβανομένου του 23% Φ.Π.Α. 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ υπ αριθμ. ΠΑΡ.Δ.28/2012/5-3 (Π.Δ 118/2007, άρθρο 24) Στις Σέρρες σήμερα την 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός α)το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών που εδρεύει στο 2 ο χλμ επί της Εθνικής οδού Σερρών-Δράμας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΔΗ, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή». και αφετέρου Για την εταιρεία ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού, Aκακιών 54Α, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ: , FAX: και ΑΦΜ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας κ.κ Μ. Λάσκος του Παν/τη με ΔΑΤ Ν και Π. Πουρνάρας του Ανδρέα με ΔΑΤ ΑΒ αντιπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Τους όρους της από και με Αρ. Πρωτ δημοσιευθείσας υπ αριθ. Δ.28/2012 Διακηρύξεως της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια ειδών: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΤΕΣΤ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)», CPV ». 2) Την υπ αριθ. Πρωτ / αποδοχή της Προμηθεύτριας εταιρείας ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E, που υποβλήθηκε στα πλαίσια του υπ αριθ. Πρωτ. 9959/ αιτήματος του Νοσοκομείου Σερρών για εννιάμηνη παράταση της αριθ. Δ.28/2012/5-4 συμβάσεως προμήθεια ειδών: «Α- ΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)», η οποία λήγει την 09/12/ ) Την υπ αριθ. 20 η / (Θέμα 3 ο ΕΚΤΑΚΤΟ) απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «Α- ΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)», στην Προμηθεύτρια εταιρεία ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης: Α- ΔΑ:7ΜΜΗ Γ0Σ. 4) Τον υπ. αριθ. Ν.3846/ , άρθρο 3 Α, παρ. 1, που συμπληρώνει το άρθρο 3 του Ν.3580/07 σχετικά με την έγκριση συμβάσεως από τον Φορέα Διενέργειας. 5) Την υπ αριθ. Πρωτ 1438/ και 1439/ Ανάληψη Υποχρέωση και με ΑΔΑ: 7Δ ΗΤ6 και ΩΚ6Ο ΖΞΕ για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και τα Κ. ΥΓΕΙΑΣ αντίστοιχα. 2

3 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ / νέα οικονομική προσφορά της Προμηθεύτριας εταιρείας ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E, σε συνδυασμό με τους ό- ρους της υπ αριθ. Πρωτ. 9054/ δημοσιευθείσας Διακηρύξεως του Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ - ΑΙΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)», CPV , αρ. διακ. Δ.28/2012 και την υπ αριθμ. 20 η / (Θέμα 3 ο ΕΚΤΑΚΤΟ) απόφαση έγκρισης εννιάμηνης παράτασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Συμβάσεως. Με την παρούσα, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών αναθέτει και η Προμηθεύτρια εταιρεία ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα Σύμβαση, την υλοποίηση προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού: 1.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ SYSMEX XE-5000 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕ- ΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ- ΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (START UP- SHUTD OWN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟ CELLPACK ,25 27,00 0,189 30,38 3,85 0, CELLSHEATH ,80 2,70 0,062 3,04 0,14 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 1,80 0,116 8,10 0,44 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,122 22,50 1,08 0, STROMATOLYSER-IM ,25 3,10 0,273 6,98 0,37 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,018 0,123 9,64 0,58 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 1,80 0,116 8,10 0,44 0, STROMATOLYSER NR (L) 3,6 194,00 1,80 0,112 11,25 0,68 0, STROMATOLYSER NR (S) 0, ,60 0,018 0,093 11,25 0,68 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 4,00 0,070 21, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ ετησίως 0,016 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** CAL ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,29 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : ,35 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικά σπάνιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 3

4 Ο προσφερόμενος αναλυτής XE-5000 έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική με εμπύρηνα (NRBC), CBC και ΔΕΚ. Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC ΕΙ- ΔΟΥΣ SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , CELLSHEATH ,80 2,7 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 1,8 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,39 Για μέτρηση Δικτυοερυθροκυττάρων: Εάν το μηχάνημα προγραμματιστεί να μετρήσει και ΔΕΚ τότε η Γ.Ε. επιβαρύνεται και με το παρακάτω σετ αντιδρ/ρίων : ΕΙ- ΔΟΥΣ SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ- ΔΟΥΣ RET SEARCH II Diluent + Dye ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛ./ΤΕ ΣΤ (ΣΥΜΠ/ΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚ / Υ START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) ΣΥΣΚ / (STARTUP- SHUTDOWN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤ Ε- ΛΕΓΧΟ ΣΥΝ. ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ ΣΥΣΚ 921,50 17,06 0,49 2,43 0,49 5 Diluent 1 1,8 Dye 0,012 0,018 ΕΞΕΤΑΣΗΣ Δ.Ε.Κ. (ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ) : 17,06 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.Κ. (ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ) : 270 ΣΥΝ. ΕΞΕΤ. Δ.Ε.Κ./, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥ- ΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΕΤ Δ.Ε.Κ. (ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ) : 4607,50 Δαπάνη ,35 +13% + 23%=35.023,48. Δικτυοερυθροκύτταρα 4.607,50 +23%=5.667, ΒΑΦΕΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SYSMEX SP-1000i Για επίστρωση και χρώση πλακάκι περιφερικού αίματος SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ- / ΣΥΣΚ / (STARTUP- SHUTDOWN) ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ ΣΥΣΚ CELLPACK ,25 17,00 0,121 2,55 0, SP RINSE ,00 27,00 0,873 8,10 0, SP BUFFER ,00 18,00 0,582 5,40 0, CELLCLEAN ** 0,05 71,20 0,2 0,000 0, T MICROSCOPIC SLIDE* ,30 1 0,094 0,60 1 PRINTER RIBBON ΤΕ PSI01FW (SP1K) ΜΑΧΙΟ 0,00 0,000 1,39 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,67 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 5.010,05 Δαπάνη 5.010,05 +13% + 23%=6.134,232 *H συσκευασία των MICROSCOPIC SLIDES είναι σε τεμάχια. Η ανάλυση κόστους για τα MICROSCOPIC SLIDES αφορά την κατανάλωση 1 τεμαχίου. ** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΠΛΑΚΙΔΙΟ. H ανάλυση κόστους προκύπτει υπολογίζοντας τόσο τις συσκευασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από την διακήρυξη αριθμό εξετάσεων, όσο και τις συσκευασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα και κλείσιμο του αναλυτή. 4

5 Γενική αίματος: , % και 23% = ,48. Δαπάνη για δικτυοερυθροκύτταρα: 4.607,50 +23%=5.667,225 Δαπάνη για το βαφέα πλακιδίων: 5.010,05 +13% + 23%=6.134,232 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑ- ΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ SYSMEX XE-5000, ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΦΕΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SYSMEX SP-1000i ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ , , ,05 =38.698,90 +13% + 23%=46.824,937. Επίσης ισχύουν οι δεσμεύσεις της εταιρείας ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αριθ. Δ.28/2012 Διακηρύξεως του Νοσοκομείου και την με αριθ. Πρωτ / τεχνική προσφορά της, για τα κάτωθι: 1. Να συντηρεί τον αυτόματο αναλυτή ολικού αίματος SYSMEX XE-5000 ιδιοκτησίας της που είναι απαραίτητος για τη διενέργεια εξετάσεων στο κεντρικό αιματολογικό εργαστήριο. 2. Να συντηρεί το βαφέα πλακιδίων SYSMEX SP-1000i. 3. Να διαθέτει το πλέον σύγχρονο σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε ειδική μονάδα του προγράμματος, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χειριστές να ελέγχουν αυτόματα μέσω του συστήματος αυτού την α- κρίβεια (επαναληψιμότητα), την γραμμικότητα, την αυθεντικότητα των μετρήσεων και την πορεία του μηχανήματος γενικότερα. 4. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου καθώς και σύστημα αυτόματης μηχανικής και ηλεκτρονικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων (calibration Έχει ευανάγνωστο ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα ορθής λειτουργίας και σφαλμάτων στα ελληνικά. Ο αναλυτής διαθέτει ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα (περιβάλλον Windows XP) και έγχρωμη οθόνη LCD 17. Επιπλέον μπορεί σε ημερήσια βάση να μεταφέρει αποτελέσματα από υπολογιστή σε υπολογιστή περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, επισημάνσεων, κ.λπ. Τέλος έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικούς υπολογιστές (server LIS). 5. Να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή (printer) για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 και μηχανογραφικό χαρτί. Ταυτόχρονα να έχει την δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης, μέσω έγχρωμου εκτυπωτή. Τα αναλώσιμα που θα απορρέουν από την χρήση του αναλυτή και του συστήματος διαχείρισης αποτελεσμάτων (μελάνες εκτυπωτών, κεφαλές εκτυπωτών, μπαταρίες, τόνερ κ.λ.π.) να προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 6. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS). 7. Η εταιρεία να παρέχει, το πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου IQAS ON LINE (International Quality Assurance System) στο οποίο υπάγονται όλοι οι αναλυτές SYSMEX X- σειράς. Το πρόγραμμα αυτό να διασφαλίζει την αξιοπιστία των αναλυτών, ως η διεθνής πρακτική μέσω των επισήμων φορέων αιματολογίας επιβάλλει (ICSH- Διεθνής επιτροπή αιματολογίας και WHO). 8.Αναλώσιμα, αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες ανάλυσης κόστους της προσφοράς και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως για την λειτουργία του αναλυτικού συστήματος να παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός αν ο πραγματικός αριθμός εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων του πίνακα εξετάσεων. 9. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα ανάλυσης κόστους της προσφοράς μας για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται, να παραδίνονται στο Νοσοκομείο δωρεάν. 10. Να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των πραγματοποιούμενων εξετάσεων και του αριθμού που αναφέρεται στη συσκευασία και αποδεικνύεται από την κατάθεση επίσημων φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά. 11. Τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης των χειριστών, συντήρησης, ανταλλακτικών καθώς και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού θα καλύπτονται αποκλειστικά από την εταιρεία. 5

6 12. Το service και τα αναλώσιμα πέραν των αναφερομένων στην προσφορά θα βαρύνουν την εταιρεία. 2.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΣΥΣΚ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛ ΚΟ- ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΝΑΛΩ- START UP & ΣΕΙΣ ml / SHUT DOWN & TESTS QC) ΣΥΣΚ / ΣΥΣΚ / (STARTUP - SHUTDO WN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,213 61,88 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,124 15,00 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,119 37,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,249 35,71 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,124 15,00 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,032 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ/ ετος 0,009 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBR ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 0,87 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : ,80 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικά σπάνιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC..Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC ΕΙ- ΔΟΥΣ SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ ΣΥΣΚ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: ,80 +13% και 23%=40.031,40 6

7 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑ- ΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ,80 +13% και 23%=40.031,40. Επίσης ισχύουν οι δεσμεύσεις της εταιρείας ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αριθ. Δ.28/2012 Διακηρύξεως του Νοσοκομείου και την με αριθ. Πρωτ / τεχνική προσφορά της, για τα κάτωθι: 1. Να συντηρεί τον αυτόματο αναλυτή εφημερίας 22 παραμέτρων SYSMEX XT-1800i που είναι απαραίτητος για τη διενέργεια των εξετάσεων που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 2. Η εταιρεία να παρέχει, το πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου IQAS ON LINE (International Quality Assurance System) στο οποίο υπάγονται όλοι οι αναλυτές SYSMEX X- σειράς. Το πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των αναλυτών, ως η διεθνής πρακτική μέσω των επισήμων φορέων αιματολογίας επιβάλλει (ICSH- Διεθνής επιτροπή αιματολογίας και WHO). 3. Ο υπολογιστής που συνοδεύει τον αναλυτή να έχει ευανάγνωστο ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα ορθής λειτουργίας και σφαλμάτων στα ελληνικά. Ο αναλυτής θα διαθέτει ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα (περιβάλλον Windows 2000) και έγχρωμη οθόνη LCD 17'. Επιπλέον μπορεί σε ημερήσια βάση να μεταφέρει αποτελέσματα από υπολογιστή σε υπολογιστή περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, επισημάνσεων, κ.λπ.τέλος έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικούς υπολογιστές (server LIS). 4. Να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή (printer) για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 και μηχανογραφικό χαρτί Α4. Ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης. 4. O αναλυτής να συνοδεύεται και από σταθεροποιητή τάσης (UPS). 5.Αναλώσιμα, αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες ανάλυσης κόστους της προσφοράς και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως για την λειτουργία του αναλυτικού συστήματος να παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός αν ο πραγματικός αριθμός εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων του πίνακα εξετάσεων. 6. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα ανάλυσης κόστους της προσφοράς μας για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται, να παραδίνονται στο Νοσοκομείο δωρεάν. 7. Να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των πραγματοποιούμενων εξετάσεων και του αριθμού που αναφέρεται στη συσκευασία και θα αποδεικνύεται από την κατάθεση επίσημων φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά. 8. Τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης των χειριστών, συντήρησης, ανταλλακτικών καθώς και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού θα καλύπτονται αποκλειστικά από την ε- ταιρεία. 9. Το service και τα αναλώσιμα περα των αναφερομένων στην προσφορά θα βαρύνουν την εταιρεία. 10. Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την χρήση του αναλυτή και του συστήματος διαχείρισης αποτελεσμάτων (μελάνες εκτυπωτών, κεφαλές εκτυπωτών, μπαταρίες, τόνερ κ.λ.π.) προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση 3.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΤΕΛ. ΚΟ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,226 12,38 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0,11 4 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 7

8 SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,122 7,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,269 7,14 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,057 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ. ετησίως 0,016 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS HEMATOLOGY CAL ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,00 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 7.503,30 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 7.503,30 +13% και 23%=9.174, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / (START UP- SHUTD OWN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,243 7,43 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,153 4,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,280 4,29 0,39 0,26 5 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 8

9 STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,095 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλίδια ε- 0,026 9,00 τησίως e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBR ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,18 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 5.329,45 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικά σπάνιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 5.329,45 +13% και 23%=6.500, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / (START UP- SHUTD OWN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,243 7,43 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,153 4,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,280 4,29 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0,11 3 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 9

10 CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,095 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλίδια ε- 0,026 9,00 τησίως e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBR ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,18 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 5.329,45 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικά σπάνιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 5.329,45 +13% και 23%=6.500, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / (START UP- SHUTD OWN) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,243 7,43 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,153 4,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,280 4,29 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,194 1,80 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,095 16,20 6 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 10

11 e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλίδια ε- 0,026 9,00 τησίως e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBR ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,18 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 5.329,45 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικά σπάνιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 5.329,45 +13% και 23%=6.500, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΤΕΛ. ΚΟ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,226 12,38 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,122 7,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,269 7,14 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,057 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ. ετη- 0,016 9,00 3 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 11

12 σίως e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS HEMATOLOGY CAL ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,00 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 7.503,30 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 7.503,30 +13% και 23%=9.174, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,364 4,95 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,194 1,20 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,153 3,00 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,336 2,86 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,194 1,20 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,119 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ. 0,039 9,00 3 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 12

13 ετησίως e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS-1000 HEMATOLOGY CAL ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,40 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙ- ΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 4.195,05 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 4.195,05 +13% και 23%=5.112, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ CELLPACK ,25 33,00 0,269 3,71 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,259 0,90 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,204 2,25 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,336 2,14 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,259 0,90 0,32 0,

14 CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,127 16, e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλίδια ετησίως 0,052 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS HEMATOLOGY CAL** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,51 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 3.386,65 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 3.386,65 +13% και 23%=4.125,40 10.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕ- ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΤΕΛ. ΚΟ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟ- ΣΤΟΥΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟ CELLPACK ,25 33,00 0,226 12,38 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,122 7,50 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,269 7,14 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,155 3,00 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,057 16,20 6 ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ 14

15 e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλ. ετησίως 0,016 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS HEMATOLOGY CAL ** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,00 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 7.503,30 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 7.503,30 +13% και 23%=9.174, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XT-1800i ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕ- ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Για μέτρηση Γενικής Αίματος (CBC&DIFF) SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ (Lt) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛ. ml / ΤΕΛ. ΚΟ- (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ START UP & SHUT DOWN & TESTS QC) / / (STARTUP - SHUTDOW N) ΣΥΣΚ / ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙ- ΟΤ ΕΛΕΓ- ΧΟ ΣΥΝ ΑΚΕ- ΡΑΙΕΣ CELLPACK ,25 33,00 0,269 3,71 2,90 0, STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2,00 0,259 0,90 0,32 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,50 0,204 2,25 0,81 0, STROMATOLYSER-4DS 0, ,20 0,040 0,336 2,14 0,39 0, STROMATOLYSER-4DL 5 291,00 2,00 0,259 0,90 0,32 0, CELLCLEAN *** 0,05 71,20 3,00 0,127 16,

16 e-check (XE) NORMAL Φιαλίδιο 39,00 52 φιαλίδια ετησίως 0,052 9, e-check (XE) HIGH * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * e-check (XE) LOW * Φιαλίδιο 39,00 * 0,000 * * SCS HEMATOLOGY CAL** Φιαλίδιο 0,00 ** 0,000 ** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1,51 ΔΕΙΓΜΑΤΑ / : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ /, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ : 3.386,65 * Τα σημειούμενα με * Επίπεδα Ποιοτικού Ελέγχου (e- Check CONTROL), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί του e-check Normal control. ** Το SCS-1000 HEMATOLOGY CALIBRATOR ενδεχομένως να χρειασθεί μετά από συγκεκριμένες, εξαιρετικα σπανιες βλάβες του αναλυτή. *** Η κατανάλωση του CELLCLEAN είναι ημερησίως και όχι ανά ΤΕΣΤ. Οι παραπάνω καταναλώσεις αντιδραστηρίων ισχύουν για συνεχόμενες μετρήσεις σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τους αναλυτές και προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο προσφερόμενος αναλυτής XT 1800i έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση αντιδραστηρίων. Δηλαδή μπορεί να προγραμματισθεί να μετρά πλήρη γενική ή CBC.Για τις προγραμματιζόμενες μετρήσεις, η αντιστοιχία των αντιδραστηρίων είναι : Για μέτρηση CBC SAP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Lt) ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ml / ΤΕΛΙΚΟ ΚΟ CELLPACK , , STROMATOLYSER-FB 5 291,00 2 0, SULFOLYSER 0,5 114,50 0,5 0,115 ΕΞΕΤΑΣΗΣ CBC : 0,42 Η Συνολική δαπάνη για τη διενέργεια εξετάσεων γενικής αίματος για εννέα μήνες είναι: 3.386,65 +13% και 23%=4.125,40 Η Συνολική δαπάνη για εξετάσεις γενικής αίματος στους αναλυτές του Σταθμού Αιμοδοσίας και των οκτώ (8) Κ. Υγείας για εννέα μήνες είναι: ,60 +13% και 23%=60.843,92. Επίσης ισχύουν οι δεσμεύσεις της εταιρείας ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αριθ. Δ.28/2012 Διακηρύξεως του Νοσοκομείου και την με αριθ. Πρωτ / τεχνική προσφορά της, για τα κάτωθι: 1. Να συντηρεί τους Εννέα (9) αυτόματους αναλυτές SYSMEX XT-1800i που είναι απαραίτητοι για τη διενέργεια των εξετάσεων στα κέντρα Υγείας και το Σταθμό Αιμοδοσίας. 2.Σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε ειδική μονάδα του προγράμματος, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χειριστές να ελέγχουν αυτόματα μέσω του συστήματος αυτού την ακρίβεια (επαναληψιμότητα), την γραμμικότητα, την αυθεντικότητα των μετρήσεων και την πορεία του μηχανήματος γενικότερα 3. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να διαθέτουν υπολογιστή, οι οποίοι θα εγκατασταθούν μαζί με τα μηχανήματα. 16

17 4. Ο υπολογιστής που συνοδεύει τον αναλυτή έχει ευανάγνωστο ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα ορθής λειτουργίας και σφαλμάτων στα ελληνικά. Ο αναλυτής διαθέτει ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα (περιβάλλον Windows 2000) και έγχρωμη οθόνη LCD 17'. Επιπλέον μπορεί σε ημερήσια βάση να μεταφέρει αποτελέσματα από υπολογιστή σε υπολογιστή περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, επισημάνσεων, κ.λπ. 6. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικούς υπολογιστές (server LIS). 7. Να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή (printer) για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 και μηχανογραφικό χαρτί Α4. Ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης. 8.Αναλώσιμα, αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες ανάλυσης κόστους της προσφοράς και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως για την λειτουργία του αναλυτικού συστήματος να παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός αν ο πραγματικός αριθμός εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων του πίνακα εξετάσεων. 9. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα ανάλυσης κόστους της προσφοράς μας για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται, να παραδίνονται στο νοσοκομείο δωρεάν. 10. Να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των πραγματοποιούμενων εξετάσεων και του αριθμού που αναφέρεται στη συσκευασία και αποδεικνύεται από την κατάθεση επίσημων φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά. 11. Τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης των χειριστών, συντήρησης, ανταλλακτικών καθώς και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού θα καλύπτονται αποκλειστικά από την εταιρεία. 12. Το service και τα αναλώσιμα πέραν των αναφερομένων στην προσφορά θα βαρύνουν την εταιρεία. Η ανάληψη υποχρέωσης για την υπογραφή της συμβάσεως ανά είδος αντιδραστηρίων έχει ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΑΡ. ΕΞΕΤ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ SYSMEX XE , ,48 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 4.607, ,23 ΒΑΦΕΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SYSMEX SP-1000i 5.010, ,23 2 ΑΥΤ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i , ,40 3 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ , ,64 4 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ , ,80 5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ , ,80 6 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ , ,80 7 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ , ,64 8 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ , ,61 9 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,40 10 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,64 11 ΑΝΑΛΥΤΗΣ 18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SYSMEX XT-1800i Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ , ,40 ΣΥΝΟΛΑ , ,07 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΙ- ΔΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E ΕΙΝΑΙ: , & 23%= ,07 17

18 Η εταιρεία ROCHE Diagnostics (Hellas) A.E θα αναλάβει: 1. Τη σύνδεση των αναλυτών σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Η εταιρεία παρέχει, το πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου IQAS ON LINE (International Quality Assurance System) στο οποίο υπάγονται όλοι οι αναλυτές SYSMEX X- σειράς. Το πρόγραμμα αυτό διασφαλίζει την αξιοπιστία των αναλυτών, ως η διεθνής πρακτική μέσω των επισήμων φορέων αιματολογίας επιβάλλει (ICSH- Διεθνής επιτροπή αιματολογίας και WHO). 2.Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (μελάνια, τονερ κεφαλές ε- κτυπωτών κ.λπ.) θα βαρύνουν την εταιρεία. 3.Τη σύνδεση του αναλυτή του Σταθμού Αιμοδοσίας με το υπάρχον Lis του Νοσοκομείου. 4. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των αναλυτών. 5. Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι μειοδότης και στον επόμενο διαγωνισμό θα αντικαταστήσει τους αναλυτές, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν στη 10-ετία από την ημερομηνία κατασκευής. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο εξής «Προμηθευτής», αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τις αναγκαίες, για το Ίδρυμα, ποσότητες αυτών των ειδών με τις αναγραφόμενες τιμές για το χρονικό διάστημα από 10/12/2014 μέχρι την 09/09/2015. Το Γ.Ν.Σερρών διατηρεί το δικαίωμα για προμήθεια μέρους των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σχετικής συμβάσεως στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, εφ όσον για το ίδιο έργο ή προμήθεια ολοκληρωθεί ο ενιαίος Διαγωνισμός ή υπογραφεί σύμβαση από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΠΥ ή τη 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Επισημαίνεται ότι η εξόφληση δαπάνης της συμβάσεως που αφορά τα Κ. Υγείας, θα πραγματοποιείται από 01/01/2015 και εφεξής από την 4 η Υ.Π.ε. Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.4238/2014. ΑΡΘΡΟ 2 ο. Χρόνος παράδοσης αντιδραστηρίων αναλωσίμων και λοιπών υλικών Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στις αποθήκες μόνο του Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα δικά του, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες, που θα παραγγελθούν και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από κάθε παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου να παραταθεί μέχρι το ½ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτού, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερών, και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος που την δικαιολογεί. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από δελτία αποστολής ή τιμολόγια-δελτία αποστολής, αναγράφοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της Συμβάσεως, τους κωδικούς αριθμούς των ειδών του Γραφείου Προμηθειών, την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα προϊόντα που θα παραδίδονται, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, διαφορετικά η σύμβαση δε θα ισχύει και η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει από τον επόμενο μειοδότη, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό μειοδότη που δεν πληροί τους όρους. Για τα αποστειρωμένα είδη μιας χρήσεως ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, σε κάθε παράδοση τέτοιων ειδών, Πιστοποιητικό αποστείρωσης, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των 18

19 υλικών τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν. ΑΡΘΡΟ 3 ο. Παραλαβή αντιδραστηρίων αναλωσίμων Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου, που διορίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Σε περίπτωση απόρριψης είδους, από την επιτροπή, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική. Τα απορριφθέντα είδη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα στην τασσόμενη, από την Επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) ημέρες από την απόρριψη. Εάν ο Προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών, που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος. Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτού. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή φθορά αυτών σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους. Για απορρίψεις ειδών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρονται οι παρεκκλίσεις αυτών από τους όρους της Συμβάσεως. Επί του πρακτικού ο Προμηθευτής ή ο Αντιπρόσωπος αυτού μπορεί να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η επιτροπή τις αντιπαρατηρήσεις της. Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την Επιτροπή και τον Προμηθευτή τον Αντιπρόσωπό του. Άρνηση δε αυτών να υπογράψουν, σημειώνεται από την Επιτροπή σε αυτά. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Διευθυντού του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του είδους, Προμηθευτής υποχρεούται, όπως εντός πέντε (5) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα, που απομένει στην αποθήκη, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος εκτέλεσης παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την πρώτη παράδοση, μαζί με τα είδη (αντιδραστήρια και διάφορα αναλώσιμα) και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των αντίστοιχων ειδών, στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, κάθε τρεις (3) μήνες (σύμφωνα με το πρόγραμμα της προσφοράς), ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π., που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον τεχνικό του Προμηθευτού. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και εάν είναι δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται FAX, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση 19

14SYMV

14SYMV 14SYMV001979903 2014-04-09 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. Δ.28/2012/5-4 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV245464 214-12-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π.Ε.Ε 6212/214/1-5 XEIΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Στις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β Δ.Υ.ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Αριθμός Προμηθευτής Υπηρεσία ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 7/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 7/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 42/2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 42/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 30-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 15776 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Σ. Ασουχίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ο υπό προμήθεια αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 42

Αριθμός Διακήρυξης: 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (031) 892.229, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ω259469071-ΑΔ1 14SYMV002232831 2014-08-11 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. Δ.30/2012/11-8 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-06-16 Αριθμ. Πρωτ.: 11377 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.ηλίου (Δ.3006.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 1 /

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 1 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002456651 2014-12-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20656/04-12-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΔΑ: 66024690ΒΜ-ΣΨΠ Λαμία, 18-2-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:B/3879 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα : Προμηθειών ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 16/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4782

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Η 1 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ.: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18396/29-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-09-2014 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1274/2-07-2013 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αριθμός Μελέτης: 21/2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 Ηράκλειο, 12-01-2017 Aρ. Πρωτ.: 40 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.07.15 13:18:2 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικών της 9 ης / τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Απόσπασμα Πρακτικών της 9 ης / τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο Απόσπασμα Πρακτικών της 9 ης /6.4.2016 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο Θέμα 30 ο : Επικύρωση του από 22.3.2016 Πρακτικού αποσφράγισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/24-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122557 2015-10-05

15PROC003122557 2015-10-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα