Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα"

Transcript

1 Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Εισαγωγή Η παρούσα αποτελεί τη παράθεση των θέσεων της ομάδας Νησιωτικότητα, του Ναυτιλιακού τμήματος της Οικονομικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η παράθεση έχει σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο, που να εξυπηρετεί τις εργασίες της διατμηματικής διαβούλευσης για τη Νησιωτικότητα, και την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων, κυρίως δε των κατοίκων και θεσμικών εκπροσώπων των νησιών. Οι θέσεις που έχουν παρατεθεί, αποτελούν τη σύνοψη: 1. της επεξεργασίας των επί μέρους θέσεων και επεξεργασιών των ομάδων που αποτελούν την επιτροπή Ναυτιλίας (Ακτοπλοΐας-Λιμένων-Ναυπηγικής Βιομηχανία-Υπουργείου Αιγαίου & Ναυτιλίας-Ναυτικής Εργασίας-Ακτοφυλακής) 2. των διαθέσιμων μελετών που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί από Πανεπιστήμια και εξειδικευμένους φορείς για τη Νησιωτικότητα 3. τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νησιωτικότητα 4. τα κείμενα και τα νομοθετήματα του Υπουργείου Αιγαίου & Ναυτιλίας για τη Νησιωτικότητα 5. τις απόψεις και θέσεις των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας (περιορισμένα λόγω μικρού αριθμού συσκέψεων) για τη Νησιωτικότητα. Η ομάδα οφείλει να σημειώσει, ότι απέφυγε όσον ήταν δυνατόν να κάνει χρήση της συνηθισμένης μεθόδου copy paste από διάφορα κείμενα για να παρουσιάσει μία θέση ισχυρά τεκμηριωμένη. Η Νησιωτικότητα είναι μία περιοχή σκέψης πολύ λίγο επεξεργασμένη σε σχέση με τη σημαντικότητα της. Επιλέχτηκε η αυτούσια επισύναψη κειμένων που θεωρήθηκαν σημαντικά και που επηρέασαν την ανάλυση της, ώστε το όλο ζήτημα να διατεθεί ανεπηρέαστα στον διάλογο και την επεξεργασία.

2 Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Το Μοντέλο Η σκέψη της ομάδας έχει καθοδηγηθεί κάτω από το ακόλουθο μοντέλο ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική Στρατηγική είναι το σχέδιο που ολοκληρώνει τους βασικούς σκοπούς μιας κοινωνίας, μιας ομάδας ανθρώπων, μιας επιχειρήσεως, τις πολιτικές και τις πράξεις σ ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλο-οριζόμενη στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή των πόρων σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση, που βασίζεται στις εσωτερικές ικανότητες και τα μειονεκτήματα της, τις προσδοκώμενες αλλαγές στο περιβάλλον και τις σχετικές κινήσεις έξυπνων αντιπάλων. Πολιτικές Πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται, και των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων, ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να πετύχουν κατά τον καλύτερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος τους σκοπούς που επιδιώκουν σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων ( Ναυτιλιακή Πολιτική, Αγροτική πολιτική, βιομηχανική πολιτική κ.λπ). Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη που πηγάζει από αυτή. Μεταφορές Ακτοπλοΐα Άμυνα Λιμένες Παιδεία Υγεία Οικονομία Αειφόρος Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση Κρατικές Υπηρεσίες- Κοινωνικό Κράτος Χωροταξία Πολιτισμός Ενέργεια- Νερό

3 Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Βασικές έννοιες Η έννοια της νησιωτικότητας Στα πλαίσια της διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης με βάση την τοπικότητα, πέρα από τη διάκριση ανάμεσα σε αγροτικές και αστικές περιοχές, αναδύθηκε η ανάγκη μιας δεύτερης διάκρισης ανάμεσα σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, θεωρώντας ότι οι τελευταίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών τοπικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, αναγνωρίστηκε μία νέα ταυτότητα των νησιωτικών περιοχών, που ονομάστηκε «νησιωτικότητα» (insularity). Η EUROSTAT (2001) επεχείρησε να δώσει έναν ορισμό της έννοιας «νησί», λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα γεωμορφολογικά, δημογραφικά και οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Σύμφωνα με την παραπάνω διάκριση, νησί αποτελεί κάθε τμήμα γης που έχει έκταση τουλάχιστον 1 km2, απέχει από την ξηρά τουλάχιστον 1km και δεν έχει σταθερή σύνδεση με αυτή, έχει δημιουργηθεί με φυσικό τρόπο, έχει πληθυσμό άνω των 50 ατόμων και στηρίζει κατοικία και οικονομικές δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνει πρωτεύουσα κράτους. Υπάρχει σαφής ορισμός για την έννοια της νησιωτικότητας, ιδιαίτερα υπό το φως της θεωρητικής εργασίας που πραγματοποίησε η EUROSTAT, η οποία ορίζει ως νησί ένα κομμάτι γης με έκταση επιφανείας τουλάχιστον 1 χλμ.2 : που κατοικείται σε μόνιμη βάση από έναν πληθυσμό σημαντικό από στατιστική άποψη (³ 50 κάτοικοι) δεν συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μόνιμες δομές. ξεχωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από μια θαλάσσια έκταση πλάτους τουλάχιστον 1 χλμ., δεν περιλαμβάνει πρωτεύουσα ενός κράτους-μέλους.

4 Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Βασικές έννοιες Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιών συνεπάγονται ένα πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων, που επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους. Η περιορισμένη έκτασή τους σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ποικιλία και ποσότητα των φυσικών πόρων, τη δημιουργία μικρών αγορών, καθώς και τη μικρή δυνατότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη «φέρουσα ικανότητα» από φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. Η απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων περιορίζει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη, καταδικάζοντας πολλές φορές τα νησιά σε απομόνωση και μαρασμό. Το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι υψηλό, ενώ αυξημένο είναι και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιουργίας υποδομών βασικών δημόσιων αγαθών (ενέργεια, πρόνοια-περίθαλψη, εκπαίδευση). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει και η βιωματική εμπειρία των κατοίκων των νησιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικές προοπτικές και έχουν άλλες προσδοκίες από τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών. Ιδιομορφία χαρακτηρίζει και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που συχνά μονοπωλείται από την ανάπτυξη μόνο του τουρισμού και την εγκατάλειψη ή παραμέληση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν την έννοια της νησιωτικότητας και θέτουν μία μόνιμη «πρόκληση» για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναγνώριση της έννοιας ως ξεχωριστού φαινομένου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδίαση και εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών, οι οποίες θα διαφοροποιούνται από τις συνήθεις περιφερειακές πολιτικές.

5 Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Βασικές έννοιες Με την ερμηνευτική δήλωση 30 του Άρθρου 158 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) αναγνωρίστηκε ότι «οι νησιωτικές περιφέρειες έχουν δομικά μειονεκτήματα λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους που δυσχεραίνουν την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη». Γιατολόγοαυτό, προβλεπόταν η «μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και η μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών», προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η ελληνική πολιτεία με την αναθεώρηση του Συντάγματος προέβη σε μία αντίστοιχη αναγνώριση του ζητήματος, προάγοντας την οικονομία «των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών» (Άρθρο 106, παράγραφος 1). Με τον τρόπο αυτό, τέθηκε η νομική βάση για την περαιτέρω σχεδίαση και υλοποίηση των μηχανισμών υποστήριξης των νησιωτικών περιοχών.

6 Η σημαντικότητα της έννοιας Νησιωτικότητα στην Ε.Ε ESPON 2013 Programme The Development of the Islands European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS) (Η ανάπτυξη των νησιών Ευρωπαϊκά Νησιά και η πολιτική της συνοχής) Targeted Analysis 2013/2/2 Executive Summary (Επιτελική σύνοψη) Ο σκοπός Σύμφωναμεταχαρακτηριστικάτηςδράσης(της Νησιωτικότητας): Η επιδίωξη της στοχευμένης ανάλυσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, είναι να παραδοθεί μία κατάλληλη αναφορά εργασίας και ένα σύνολο από πολιτικές, προτάσεις και στρατηγικός οδηγός, που θα ορίσουν την βιώσιμη ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Νησιών μέσα στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς (Single Market), της κατοχύρωσης των κοινών κανόνων και ίσων ευκαιριών με άλλες μη μειονεκτικές περιοχές. Τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι: -Η σε βάθος γνώση των συνθηκών και της κατάστασης των Νησιών και η αποτίμηση της απόκλισης τους από το μέσο όρο της Ευρώπης. -Η ανάλυση του μέλλοντος των Νησιών από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής προοπτικής -Η γενική αποτίμηση των μέτρων της υπάρχουσας πολιτικής για τα Νησιά και ανάλυση των δυνατοτήτων της πολιτικής επίτευξης της εδαφικής συνοχής (συνοχής επικράτειας).

7 Η σημαντικότητα της έννοιας Νησιωτικότητα στην Ε.Ε ESPON 2013 Programme The Development of the Islands European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS) -Η γενική αποτίμηση των μέτρων της υπάρχουσας πολιτικής για τα Νησιά και ανάλυση των δυνατοτήτων της πολιτικής επίτευξης της εδαφικής συνοχής (συνοχής επικράτειας). Η βασική υπόθεση της συνολικής ακολουθητέας προσέγγισης στη μελέτη αυτή είναι ότι, σε περιοχές που δεν είναι πλέον ελκυστικές για εφαρμογή ανταγωνιστικών οικονομικών δράσεων και προσέλκυση πληθυσμού (δημογραφική αναζωογόνηση), η κοινωνικοοικονομική βάση θα συρρικνωθεί και θα αποκλίνει τόσο από τις Εθνικές επιδιώξεις όσο και από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία σταθερή οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τα Νησιά σήμερα, θεωρούνται μεταξύ και άλλων περιοχών, ως μη ελκυστικά μέρη για μόνιμη διαμονή, όπως επίσης και για ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Η απομόνωση είναι το συνδετικό σημείο, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των Νησιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, το πληθυσμό και το επίπεδο ανάπτυξης τους. Η απομόνωση εκδηλώνει (εκφράζει) αντικειμενικά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων του μικρού μεγέθους, του μικρού πληθυσμού (μικρές αγορές), τις μεγάλες αποστάσεις, όπως επίσης οι ιδιαιτερότητες του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

8 Η σημαντικότητα της έννοιας Νησιωτικότητα στην Ε.Ε ESPON 2013 Programme The Development of the Islands European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS) Eνέχονται και σαφή εμπειρικά γνωρίσματα, τα οποία δεν είναι ποιοτικά μετρήσιμα, και τα οποία εκφράζουν τους διάφορους συμβολισμούς με τους οποίους είναι συνδεδεμένα τα Νησιά. Προκειμένου να γίνει εφικτό το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, τρία ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν: α) Ποια είναι η κατάσταση των Ευρωπαϊκών Νησιών μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης β) Τι έχει προκαλέσει αυτή τη κατάσταση και πως η απομόνωση έχει επηρεάσει την ελκυστικότητα γ) Ποιες πολιτικές θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για να αναβαθμίσουν την ελκυστικότητα των Νησιών και σιγουρεύουντησυνθήκηότιηανάπτυξητους θα ταυτισθεί με το δόγμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

9 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νησιωτικότητα (1) Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπου το 1/3 περίπου της επικράτειας είναι νησιωτική περιοχή, οι πολιτικές των διαχρονικά ασκούμενων διακυβερνήσεων του δικομματισμού, δεν κατάφεραν και δεν θέλησαν να επιλύσουν προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, άνισης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σε μεγάλο βαθμό άρσης της νησιωτικής απομόνωσης Τα τελευταία 25 χρόνια, τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ΕΣΠΑ κλπ, μαζί με δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από τη νησιωτική Ελλάδα χωρίς να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καθολικά τα παραπάνω προβλήματα. Συνέπεια αυτών είναι οι κάτοικοι των νησιών μας, να αισθάνονται πολλές φορές ως πολίτες β' κατηγορίας σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Οι κάτοικοι των νησιών μας, βιώνουν καθημερινά συνθήκες έντονης ανασφάλειας, γιατί ο τουρισμός αποτελεί το πρώτο θύμα, αφού η ύφεση και η ακρίβεια μειώνουν δραματικά τη μετακίνηση, ενώ βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως η υγεία, η μετακίνηση και μεταφορά, η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, υποβαθμίζονται καθημερινά. Η περιφερειακότητα και η απομόνωση συνεπάγονται ψηλό κόστος λειτουργίας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα νοικοκυριά αλλά και για το κράτος. Το κόστος αυτό συναρτάται με το μεγαλύτερο χρόνο και τις υψηλότερες τιμές στις μεταφορές, ενώ η μικρή και κατακερματισμένη αγορά συντελούν στην αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα η κατασκευή και η λειτουργία βασικών υποδομών και υπηρεσιών διοίκησης, εκπαίδευσης, ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης έχουν πολύ ψηλότερο κόστος από την ηπειρωτική Ελλάδα.

10 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νησιωτικότητα (2) Για πολλά νησιά, η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η γήρανση, η εγκατάλειψη σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, η εποχιακή απασχόληση, έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι τους να εξαρτώνται απότοκέντρο, ακόμα και για την ικανοποίηση και των πιο στοιχειωδών αναγκών τους. Η ζωή των πλέον ευάλωτων ομάδων του νησιώτικου πληθυσμού δηλαδή των γυναικών, της νεολαίας, των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των μεταναστών και των συνταξιούχων. Ειδικότερα η νεολαία που δεν βρίσκει εύκολα διεξόδους σε μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος τα εγκαταλείπει. Οι εργαζόμενοι στις χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις ασφυκτιούν ανάμεσα στους χαμηλούς μισθούς, την ανασφάλιστη (τις περισσότερες φορές) εργασία και την ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανεργία και στο Αιγαίο σημειώνει έναν από τους υψηλότερους δείκτες στη χώρα κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών μας, απέκτησαν υπόσταση, τουλάχιστον θεωρητικά και θεσμικά, μέσα από την αναγνώριση τους, τόσο από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αμστερνταμ, Νίκαια κλπ.), όσο και στο ελληνικό Σύνταγμα. Από τη θεσμική τους όμως κατοχύρωση, μέχρι τη διαμόρφωση και υλοποίηση ειδικών νησιωτικών πολιτικών, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση που ελάχιστα έχει καλυφθεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής των νησιών να εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα, από απλά θέματα διοικητικής διεκπεραίωσης έως και τεράστιες δυσλειτουργίες σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

11 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νησιωτικότητα (3) Καθίσταται επιτακτικά επείγον να προτείνουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης, που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κοινωνιών. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να θέτει τις βάσεις για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών μας, και θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες 14 θέσεις: 1. τη συνέχιση του ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο με τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ 2. τη συνέχιση των φοροαπαλλαγών για τα μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από κατοίκους 3. τη θεσμική κατοχύρωση ενός ελάχιστου δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου με ισχυρή ακτοπλοΐα με ταχτικές, προγραμματισμένες, γρήγορες και ασφαλείς συνδέσεις. Την ενθάρρυνση και ενίσχυση της χρησιμοποίησης πολλαπλών και συμπληρωματικών μέσων, όπως υδροπλάνα, ελικόπτερα, κλπ για την κάλυψη ειδικών αναγκών. 4. τη δημιουργία ενός δημόσιου - κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, με πρωταρχικό καθήκον την εξασφάλιση της κάλυψης των λεγόμενων άγονων γραμμών και τη ρυθμιστική του παρέμβαση συνολικά στο σύστημα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 5. την αντιμετώπιση της ακρίβειας των εισιτηρίων με την καθιέρωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου». Ίδιος ναύλος για ίσο μεταφορικό έργο. Ίση μεταχείριση πολιτών ανάμεσα στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα. 6. τον κοινωνικό έλεγχο των αερομεταφορών με συνεχή βελτίωση των αεροπορικών υπηρεσιώνγιατανησιά. Συνέχιση της πολιτικής των επιδοτούμενων δρομολογίων. Απόκρουση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων των περιφερειακών αεροδρομίων για λόγους κοινωνικούς και εθνικούς.

12 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νησιωτικότητα (4) 7. τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στον τομέα της πρόληψης, μέσω άμεσης αντιμετώπισης της στελέχωσης των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη δημιουργία Περιφερειακών ΕΚΑΒ κατάλληλα στελεχωμένων και εξοπλισμένων, καθώς και με την εφαρμογή της τηλεϊατρικής 8. την δρομολόγηση Χωροταξικού Σχεδιασμού ανά νησί, ως όρου και προϋπόθεσης για βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριος στόχος του ο καθορισμός ζωνών και χρήσεων γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους κλπ), μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν σαφώς οι αντίστοιχοι όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας. Στα πλαίσια αυτά η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, τόσο για μόνιμη, όσο και για παραθεριστική κατοικία, θα πρέπει να βασιστεί στη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με ταυτόχρονη σχεδιασμένη επέκταση των σημερινών οικισμών. Συνδεδεμένες με τις χρήσεις γης, πρέπει να είναι και οι αντικειμενικές αξίες, σε αντίθεση με το σημερινό γενικευμένο και ισοπεδωτικό τρόπο που λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ των ξένων μεγάλων επενδυτών και αποθαρρυντικά για τον ντόπιο πληθυσμό. 9. Τουρισμό με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανάπτυξη του κυρίως μέσα από εναλλακτικές μορφές. Πρώτη προϋπόθεση για τη συνέχιση ανάπτυξης του είναι η διασφάλιση της αμφίδρομης σχέσης Τουρισμού και Περιβάλλοντος και δεύτερη η οργάνωση του τουριστικού προϊόντος του κάθε νησιού με βάση τα τοπικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα Σ' αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ανάδειξη και αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής, κυρίως των τοπικών αγροτικών προϊόντων. 10. Στήριξη του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία) και κατοχύρωση προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, ιδιαίτερα των βιολογικών προϊόντων, αποτελεί οργανικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης

13 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νησιωτικότητα (5) 14. εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους τομείς των επικοινωνιών, της πληροφόρησης, της διοίκησης, της υγείας, της παιδείας, αποτελεί πλέον καθοριστικό στοιχείο λειτουργίας και αναπτυξιακής διαδικασίας του νησιωτικού χώρου, αφού μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την απομόνωση και το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών 15. θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου της Νησιωτικότητας, ως όργανο παρακολούθησης τόσο των νομοθετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και ως διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κεντρική εξουσία. 16. ως έμπρακτη αναγνώριση της «νησιωτικότητας», θεωρούμε επιβεβλημένη την αναθεώρηση των κριτηρίων χρηματοδότησης των νησιωτικών Περιφερειών και τη διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετων κονδυλίων για εξειδικευμένες νησιωτικές πολιτικές. 17. Αξιοποίηση των ΑΠΕ, σε συνθήκες χωροταξικού σχεδιασμού και σύμφωνα με τα όρια του κάθε νησιωτικού χώρου Το μοντέλο που προτείνουμε, έρχεται σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες επιλογές των πολιτικών που χρόνια ασκούνται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έρχεται σε σύγκρουση με νοοτροπίες και συμφέροντα που μακροχρόνια έχουν εμπεδωθεί. Γι' αυτό οι αναπτυξιακές μας επιλογές δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς αντιστάσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και χωρίς ευρύτερες τοπικές κοινωνικές συμμαχίες. Που όχι μόνο θα αντιστέκονται αλλά, πολύ περισσότερο, θα διαμορφώνουν και θα προτάσσουν ένα άλλο μοντέλο για την πορεία των νησιών μας. Τελικά, έναάλλομοντέλογιατηνίδιατηζωήμας. Είναι σημαντικό ότι, παρά τις δυσκολίες, ολοένα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα αντιστέκονται και διεκδικούν το αυτονόητο: Να ζήσουν στον τόπο που γεννηθήκαν ή που επέλεξαν να μείνουν

14 Οι συμβολή των ομάδων της επιτροπής Ναυτιλίας στην Νησιωτικότητα Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιτροπή Ναυτιλίας αποτελείται από τις ακόλουθες εξειδικευμένες ομάδες δουλειάς: 1. Ακτοπλοΐας 2. Λιμάνια-Κρουαζιέρα 3. Υπουργείου Ναυτιλίας (Οργάνωση & Λειτουργία) 4. Ναυτιλιακής Πολιτικής-Νηολογίου & Ναυτικής Εργασίας 5. Ακτοφυλακή-Λιμενικό 6. Νησιωτική Πολιτική 7. Ναυπηγική Βιομηχανία Η κάθε μία από τις ομάδες αυτές, έχει επεξεργασθεί τα θέματα που αφορούν στο αντικείμενο της, καταλήγοντας σε ένα τελικό κείμενο. Όπως είναι φυσικό, οι περισσότερες αναλύσεις-θέσεις, κατατείνουν στην υποστήριξη της Νησιωτικότητας. Η συμπύκνωση των θέσεων κάθε ομάδας, αυτές που κυρίως άπτονται της Νησιωτικότας, παρατίθενται στις επόμενες σελίδες. Οφείλεται να διευκρινισθεί ότι, κάθε ζήτημα που απασχολεί τη Ναυτιλία, είναι αυτόματα και ένα θέμα που επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα τη Νησιωτικότητα, και άρα δεν αποτελεί πλεονασμό αναφορών. Ένα παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της Ναυτικής εργασίας, που αρχικά θα μπορούσε να εκληφθεί άσχετο με τη Νησιωτικότητα. Όμως, ο καλός και εκπαιδευμένος ναυτικός, είναι ένα από τα κλειδιά της καλής Ακτοπλοΐας. Ηκαλή Ακτοπλοΐα είναι ένα από τα ζητούμενα της Νησιωτικότητας. Συνεπώς, τα ζητήματα της Ναυτικής Εργασίας αφορούν έμμεσα στη Νισιωτικότητα. Αυτούσια τα κείμενα διατίθενται σε στον Ιστότοπο.

15 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Ακτοπλοΐα (1) 1. Διεκδικούμε την εξαίρεση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92, ιδιαίτερα για τον χώρο της ακτοπλοΐας, με βάση τη νησιωτική ιδιαιτερότητα. Για την στήριξη του αιτήματος μπορεί να γίνει επίκληση: Εθνικών λόγων εξαιτίας της αδιαμφισβήτητης σημασίας της ακτοπλοΐας στην Εθνική Άμυνα Δημοσιονομικούς λόγους για τον περιορισμό των επιδοτήσεων, που έχουν αυξηθεί με αλματώδεις ρυθμούς μετά την «απελευθέρωση». 2. Άμεση παρέμβαση με την δημιουργία Δημόσιου - κοινωνικού Φορέα Παροχής των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών. Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος και για τη ναυπήγηση ή την αγορά πλοίων. Για τη ναυπήγηση των πλοίων αξιοποιούνται τα όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο να πραγματοποιείται σε ελληνικά ναυπηγεία. 3. Να προχωρήσουν θεσμικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα για την εξασφάλιση σταθερής, ασφαλούς ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, με διασφάλιση της εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών, όλων των ειδικοτήτων για την ανάπτυξη των νησιών. 4. Να δημιουργηθεί επιτελικό όργανο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων, που θα είναι ένας Δημόσιος Ενιαίος Φορέας Προγραμματισμού, Συντονισμού, Εποπτείας και Ελέγχου Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών στα νησιά, ο οποίος θα αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας.

16 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Ακτοπλοΐα (2) 6. Δημιουργία ενός «συστήματος ορθολογικής διαμόρφωσης των τιμών των εισιτηρίων» με βάση τη σχέση «κόστη/προσδοκώμενες ωφέλειες/καλυπτόμενες ανάγκες». 7. Άμεση δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης και ελέγχου των στοιχείων που αφορούν στην ακτοπλοϊκή διακίνηση με κατοχύρωση ελέγχου από τα υπουργεία Οικονομίας και Ναυτιλίας. 8. Επιβολή ανώτατης τιμής τιμολόγησης (πλαφόν) στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυστηρή εφαρμογή κανόνων και προϋποθέσεων για την διαμόρφωση των τιμών. 9. Επιβολή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας σε όποιες γραμμές κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης. 10. Να ξεκινήσει άμεσα σοβαρή εξέταση του «μεταφορικού ισοδύναμου όσον αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης του με βάση τα ελληνικά νησιωτικά δεδομένα. 11. Αναθεώρηση της Χάρτας με τα δικαιώματα των πολιτών-επιβατών-χρηστών των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. 12. Εξασφάλιση παροχής ιατρικών υπηρεσιών εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιβάτες. 13. Ενθάρρυνση και ενίσχυση της χρησιμοποίησης και άλλων μέσων όπως υδροπλάνα, ελικόπτερα κ.λπ. για την κάλυψη ειδικών αναγκών. 14. ΣΤ. Αντιμετώπιση των πρακτικών καρτέλ των εταιρειών πετρελαιοειδών για τον έλεγχο του κόστους των καυσίμων.

17 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Λιμάνια (1) Οι λιμενικές εγκαταστάσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, αποτελούν στον ισολογισμό της ελληνικής οικονομίας, ισχυρό εμπράγματο και άϋλο ενεργητικό. Εμπράγματο, από την άποψη της υλικής υποδομής τους (καλή ή κακή είναι αυτή) και των υπενδεδυμένων κεφαλαίων. Άϋλο, από την άποψη της φήμης και πελατείας που μπορούν να προσελκύσουν αφ ενός, και αφετέρου, από την άποψη της τεχνογνωσίας της αισθητικής (παραδοσιακής και μη) που περικλείουν. Τα δύο αυτά στοιχεία του ενεργητικού τους (το δεύτερο ουδέποτε έγινε αντικείμενο εκμεταλλεύσεως), αποτελούν τεράστιο και μετρήσιμο πλούτο, διατιθέμενο για αειφόρο ανάπτυξη. Ουδεμία επένδυση, δημόσια ή ιδιωτική, θα επιτρέπεται να γίνει χρησιμοποιώντας αυτόν τον δημόσιο πλούτο, χωρίς αυτή η επένδυση να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, συνδυασμένη από δημιουργία θέσεων εργασίας και πρωτογενή ή δευτερογενήμεταποίησηήεπεξεργασία. Η ζητούμενη και μετρήσιμη αυτή προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να λειτουργεί στη βάση της αξιοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό με την γενική ωφέλεια της εθνικής οικονομίας. Εάν αυτή η ικανή και αναγκαία συνθήκη, δεν διατρέχει όλο το κορμό της φιλοσοφίας μας για την διαχείριση και οικολογικά αποδεκτή ανάπτυξη της λιμενικής αγοράς, ελλοχεύει ο κίνδυνος της αναπτύξεως (κερδοφορίας των επενδύσεων), χωρίς οι τοπικές κοινωνίες και η εθνική οικονομία να έχουν πρόσβαση στη αναδιανομή του πλούτου.

18 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Λιμάνια (2) Η θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμανιών: 1. Εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης της λιμενικής βιομηχανίας στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας 2. Ανάδειξητωνελληνικώνλιμανιώνσεδιεθνείς πόλους έλξης φορτίων και επιβατών 3. Διατήρηση του δημόσιου ελέγχου των λιμανιών της χώρας 4. Αποτελεσματική ένταξη των μεγάλων λιμανιών της χώρας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 5. Αξιοποίηση και ενίσχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων του κλάδου και η κατοχύρωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 6. Καταγραφή των μεταφορικών αναγκών της ενδοχώρας που εξυπηρετεί κάθε λιμάνι 7. Εκπόνηση ενός σχεδίου υλοποίησης των αναγκαίων έργων υποδομής και συντήρησης στα λιμάνια 8. Ενίσχυση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) ως οργάνου υλοποίησης της λιμενικής πολιτικής και επαναφορά του ρόλου της ως αποφασιστικού οργάνου που στην ουσία ακυρώθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. 9. Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου των Λιμενικών Ταμείων

19 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Ναυπηγική Βιομηχανία (1) Η Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας και ένας προνομιακός κλάδος για την ανάπτυξη μιας δυναμικής, καινοτόμας και πρωτοπόρας βιομηχανίας. Οι πολιτικές που μέχρι σήμερα ακολουθήθηκαν, της μεταβίβασης δηλαδή των ναυπηγικών μονάδων από ιδιώτη σε ιδιώτη, είτε Έλληνα είτε αλλοδαπό, είχαν αποτέλεσμα δυο στρατηγικής σημασίας μονάδες, να είναι σήμερα ανενεργές, πλήρως απαξιωμένες και το εργατικό δυναμικό μετέωρο και εξαθλιωμένο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διέθετε και διαθέτει η Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, της παγκόσμια αναγνωρισμένης ικανότητας και τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού, της πρωτεύουσας θέσης του Ελληνόκτητου στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία, έχουν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτα, λόγω έλλειψης πολιτικών Οι προτάσεις μας για τη ναυπηγική βιομηχανία Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας ιεραρχεί την Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία σαν έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο κλάδος είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διαμόρφωση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Ο κλάδος μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής της Νησιωτικότητας

20 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Ναυπηγική Βιομηχανία (2) Η καθοριστική συμβολή του κλάδου στην Νησιωτικότητα αποτυπώνεται ακολούθως: 1. Συντελεί στη μείωση της εξάρτησης της χώρας καθώς έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και είναι άμεσα συναλλαγματοφόρος. 2. Απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. 3. Παράγει και μεταφέρει τεχνογνωσία αναπτύσσει έρευνα και καινοτομίες στους τομείς της κατασκευής σύγχρονων πλωτών μέσων προστασίας περιβάλλοντος πρωτοποριακών εφαρμογών παραγωγής ενέργειας καθώς και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας. 4. Εξυπηρετεί τις ανάγκες για νέες κατασκευές και επισκευές της ακτοπλοΐας καθώς μεγάλο μέρος των αναγκών συντήρησης και επισκευής των πλοίων της ελληνόκτητης και διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας. 5. Εξυπηρετεί με επάρκεια τις αμυντικές ανάγκες της χώρας στη συντήρηση και παραγωγή σύγχρονων μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού. Προτείνεται η Δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας ο οποίος θα στοχεύει μεταξύ άλλων : 1. Στη συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση των υποδομών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. 2. Στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής ακτοπλοΐας, της ποντοπόρου ναυτιλίας καθώς και του πολεμικού ναυτικού της χώρας σε νέες κατασκευές πλοίων και σε εργασίες επισκευής καθώς και η κάλυψη αναγκών άλλων κλάδων της εγχώριας μεταποίησης που δεν σχετίζονται με τη ναυτιλία με αντίστοιχες κατασκευές.

21 Οι Βασικές θέσεις της ομάδας Ακτοφυλακή-Λιμενικό

22 Νησιωτικότητα και Παραγωγική Ανασυγκρότηση (1) Στο πλαίσιο των επεξεργασιών για τη Νησιωτικότητα, η ομάδα ήταν υποχρεωμένη να ασχοληθεί και με το μεγάλο θέμα της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Η ομάδα συνεισφέρει αρχικά μία μελέτη για τη προώθηση των προϊόντων της Νησιωτικής Ελλάδας, μέσα από διαδικασίες Πολυσυμμετοχικότητας (Cluster). Οι θέσεις που παρουσιάζονται στη παραπάνω μελέτη, δεν είναι αρκούντως συζητημένες και καταληκτικά εγκεκριμένες, αφού το στελεχικό δυναμικό της επιτροπής Ναυτιλίας, δεν διαθέτει περισσότερο από δύο, το πολύ, μέλη, που να έχουν γνώσεις και εμπειρίες αναπτυξιακών διαδικασιών. Είναι φυσικό, το θέμα κατά το μεγαλύτερο μέρος του, να μένει ανοικτό σε διαβούλευση και συμπλήρωση, από τις άλλες επιτροπές που καλούνται να πάρουν μέρος στη Διατμηματική διαβούλευση. Εκείνο που μπορεί να σημειωθεί ως γενική θέση στη παρούσα είναι: 1. Η αποδόμηση της παραγωγικής συγκρότησης των Νησιών δεν έχει επισυμβεί στην ίδια σαρωτική έκταση που καταγράφεται στους μεγάλους κλήρους της ηπειρωτικής Ελλάδας. 2. Υπάρχουν πολλά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της μεταποίησης, που συνεχίζουν να κρατούν τα ποιοτικά τους πλεονεκτήματα, ικανά να δημιουργήσουν ισχυρή εξωστρέφεια. 3. Το ανθρώπινο δυναμικό συνεχίζει (σε μεγαλύτερο βαθμό από την ηπειρωτική Ελλάδα) να διατηρεί τον ομφάλιο λώρο με τα παραδοσιακά προϊόντα. 4. Η λαίλαπα των επιδοτήσεων έχει διαφθείρει σε μικρότερο βαθμό τη παραγωγική συνείδηση των παραγωγών.

23 Νησιωτικότητα και Παραγωγική Ανασυγκρότηση (2) Η ομάδα θεωρεί ότι θα είναι συμβολή στη διαβούλευση, η ανάλυση SWOT για τη παραγωγική ανασυγκρότηση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, που εκπονήθηκε το 2012 από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ισχυρά σημεία: Αδύνατα σημεία: - Πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και ευνοϊκή - Μονοειδίκευση, λόγω τουρισμού και απουσία σημαντικής διαφοροποίησης της τοπικής - Υψηλό ποσοστό οικονομικά ενεργών ατόμων και - Συρρίκνωση πρωτογενούς τομέα και αδυναμία παραγωγικής διαφοροποίησης του τομέα - Τάση επιχειρηματικότητας του γηγενούς δυναμικού - Ισχνός δευτερογενής τομέας και απουσία σύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα και τον - Εγγύτητα στην αγορά της Τουρκίας - Σημαντική χωρική ανισοκατανομή ανθρωπίνων πόρων - Ιστορική παράδοση στην εξωστρέφεια - Ισχυρή διαφοροποίηση οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των νησιών - Λειτουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων στο - Μικρή τοπική αγορά - Αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας - Διαθέσιμο επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό - Έλλειψη καταρτισμένου και εξειδικευμένου απασχολούμενου προσωπικού σε - Δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων - Διακυμάνσεις της ανεργίας και αύξηση τα τελευταία χρόνια - Χαμηλή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής & επικοινωνιών και ελλιπής - Έλλειψη κινήτρων και θεσμικού πλαισίου για συνεργασίες και δικτυώσεις (clustering) Ευκαιρίες: Απειλές: - Αξιοποίηση των μέσων και ευκαιριών που παρέχονται - Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας - Αναθεώρηση επενδυτικών κινήτρων - Οικονομικά προβλήματα λόγω μονοειδίκευσης και ενδεχόμενης κρίσης στον τουριστικό - Αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων ονομασίας - Ανταγωνισμός ξένων αγορών, με χαμηλό κόστος παραγωγής - Εφαρμογές πληροφορικής (Εξοικείωση στη χρήση - Περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων - Κίνητρα για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά - Αδυναμία περαιτέρω ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης ερευνητικών - Κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών - Περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης και ενίσχυση των δυσμενών επιπτώσεων - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου - Αξιοποίηση διαθεσίμων πόρων για έρευνα και - Αξιοποίηση νέων επιστημόνων και προσωπικοτήτων της

24 Συνημμένα Κείμενα (1) Από το ΥΕΝ 1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΥΕΝ 2013 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΕΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4. ΕΡΩΤΗΣΗ Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΣΝΔΤΙΤΟΥΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΕΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 3852/2010 Από Ε.Ε 1. ESPON 2013 THE DEVELOMENT OF THE ISLANDS ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ EE.c_ e Γνωμοδότηση για ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν τα Νησιά 3. ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ άρθρο 174 σελ ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Δήλωση 30 σελ.300 Από Πανεπιστήμια 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΑΓΑΙΟΥ 3. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΗΣΙΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 6. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓ 7. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

25 Συνημμένα Κείμενα (2) Από Πανεπιστήμια & άλλες πηγές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΑΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΝΟΥ-Δρ.ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΟΥ Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Από ΣΥΡΙΖΑ Επιτροπή Ναυτιλίας 1. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΞΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ-ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ 3. ΜΕΓΑΛΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΕΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 6. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ-ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 8. CLUSTER ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 9. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 10. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας. Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας. Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ Οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της ναυτιλίας στηρίζονται σε σχέδια προτάσεων που αφορούν τομείς δραστηριότητας που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας... 3 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενο Προοίμιο... 3 Άξονες... 3 Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στην ΠΙΝ... 3 Δράσεις... 3 Σε διοικητικό επίπεδο... 3 Σε οικονομικό επίπεδο...

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: Δυναμική των χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα