Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια"

Transcript

1 1/008 Πληροφορίες για τον χρήστη GR Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Dok-Ξύλινα δοκάρια

2 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής) προορίζονται για όσους εργάζονται με το προϊόν/σύστημα Dok που περιγράφεται και περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συναρμολόγηση και την ενδεδειγμένη χρήση του περιγραφόμενου συστήματος. Ολα τα άτομα, τα οποία εργάζονται με το εκάστοτε προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και με τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας. Ατομα, τα οποία δεν διαβάσουν ή δεν μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να τα ενημερώσει και να τα εκπαιδεύσει ο πελάτης. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται από την Dok (π.χ. πληροφορίες για τον χρήστη, οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής, οδηγίες χρήσεως, σχέδια κ.λπ.) υπάρχουν όντως, έχουν κοινοποιηθεί στους χρήστες και βρίσκονται στο σημείο εφαρμογής. Παρατηρήσεις σχετικές με αυτό το έγγραφο Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη χρησιμεύουν και ως γενικές οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής ή μπορούν να συμπληρώνουν άλλες οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής σε συγκεκριμένα εργοτάξια. Οι παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν μέρει καταστάσεις συναρμολόγησης και συνεπώς δεν είναι πάντα ολοκληρωμένες από άποψη τεχνικής ασφάλειας. Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί μέρους κεφάλαια! Σχεδιασμός Προβλέπετε ασφαλείς θέσεις εργασίας κατά τη χρήση του καλουπιού (π.χ.: για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, για εργασίες μετατροπής και μετασχηματισμού κ.λπ.). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω ασφαλών προσβάσεων! Αποκλίσεις από τις οδηγίες αυτού του εγγράφου ή κάθε χρήση πέραν της αναφερομένης απαιτούν ξεχωριστή στατική μελέτη και συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης. Για όλες τις φάσεις της χρήσης ισχύει Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η μετεγκατάσταση καθώς και η χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς, ελέγχεται και επιθεωρείται από εξειδικευμένα και αρμόδια άτομα. Τα προϊόντα Dok πρέπει να χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύμφωνα με τις εκάστοτε πληροφορίες για χρήστες Dok ή με τις διάφορες τεχνικές τεκμηριώσεις που εκδίδει η εταιρία Dok. Η ευστάθεια έναντι ανατροπής όλων των δομικών εξαρτημάτων και μονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόμησης! Πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε επακριβώς τις τεχνικές οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τα στοιχεία φορτίου. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς (κίνδυνος θανάτου) καθώς και σοβαρότατες υλικές ζημιές. εν επιτρέπονται εστίες φωτιάς στην περιοχή του ξυλότυπου. Συσκευές θέρμανσης επιτρέπονται μόνο με ενδεδειγμένη χρήση στην αντίστοιχη απόσταση από τον ξυλότυπο. Οι εργασίες πρέπει να προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες (π.χ. κίνδυνος ολίσθησης). Σε ακραίες καιρικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια της συσκευής και της περιοχής γύρω από αυτήν καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ελέγχετε τακτικά την έδραση και λειτουργία των συνδέσεων. Πρέπει να ελέγχετε ιδιαιτέρως τις βιδωτές και σφηνωτές συνδέσεις, ανάλογα με τις κατασκευαστικές εργασίες και κυρίως μετά από ασυνήθιστα συμβάντα (π.χ. μετά από θύελλα) και αν χρειάζεται να τις σφίγγετε. Συναρμολόγηση Πριν τη χρήση πρέπει να ελεγχθεί το υλικό/σύστημα από τον πελάτη εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων, παραμορφωμένων, καθώς και εξασθενισμένων μερών λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σκουριάς. Η από κοινού χρήση δικών μας συστημάτων καλουπώματος με εκείνα ξένων κατασκευαστών εγκυμονεί κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και υλικές ζημιές και συνεπώς απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργάτη του πελάτη /008

3 Καλούπωμα της μιας πλευράς Τα προϊόντα και συστήματα Dok θα πρέπει να δομούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρμοζόμενα φορτία να απάγονται με ασφάλεια! Σκυροδέτηση: Εχετε υπόψη σας επιτρεπόμενες πιέσεις φρέσκου σκυροδέματος. Πολύ μεγάλες ταχύτητες έγχυσης σκυροδέματος προκαλούν υπερφόρτωση των καλουπιών, οδηγούν σε μεγαλύτερη καμπτική παραμόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης. Ξεκαλούπωμα Το ξεκαλούπωμα γίνεται μόνο εφόσον το σκυρόδεμα έχει σημειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώματος το αρμόδιο και υπεύθυνο άτομο! Κατά το ξεκαλούπωμα των ξυλότυπων μην τους τραβάτε με γερανό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες, εργαλεία ευθυγράμμισης ή διατάξεις συστήματος όπως π.χ. Frmx- Γωνίες ξεκαλουπώματος. Κατά το ξεκαλούπωμα μην θέτετε σε κίνδυνο την ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτημάτων δόμησης, σκαλωσιών και καλουπιών! Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη μεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού πρέπει να χρησιμοποιούνται δεσμευτικά τα εξαρτήματα μεταφοράς της Dok. Απομακρύνετε τα υλικά που δεν χρησιμοποιούνται ή ασφαλίστε τα έναντι ολίσθησης ή πτώσης! Ολα τα δομικά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες! Σύμβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: ιάφορα Σημαντική υπόδειξη Η μη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζημιές. Προσοχή / Προειδοποίηση / Κίνδυνος Η μη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και ακόμα σε βαριές σωματικές βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή). Εντολή Αυτό το σήμα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το χρήστη. Οπτικός έλεγχος είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να επιθεωρηθούν με οπτικό έλεγχο. Συμβουλή Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές χρήσης. Παραπομπή Παραπέμπει σε άλλα έγγραφα. Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης. Κανονισμοί / Ασφάλεια εργασίας Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος και μάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Υπόδειξη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1337: Μετά την πτώση ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου πάνω ή μέσα στο σύστημα πλευρικής προστασίας ή στα εξαρτήματά του, η χρήση του εξαρτήματος πλευρικής προστασίας επιτρέπεται μόνο αν αυτό ελεγχθεί από ένα εξειδικευμένο άτομο. Συντήρηση Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα Dok /008 3

4 Ευρωκώδικες στην Dok Στην Ευρώπη, θεσπίστηκε μέχρι το τέλος του 007 μια ενιαία σειρά προτύπων για τον τομέα των κατασκευών, οι επονομαζόμενοι Ευρωκώδικες (EC). Αυτοί ισχύουν ως βάση για τις προδιαγραφές προϊόντων, προκηρύξεις και υπολογισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι ευρωκώδικες είναι τα πιο εξελιγμένα πρότυπα του κατασκευαστικού κλάδου ανά τον κόσμο. Οι ευρωκώδικες εφαρμόζονται από τα τέλη του 008 στον όμιλο της Dok. Έτσι θα αντικαταστήσουν τα πρότυπα DIN ως στάνταρ της Dok στο σχεδιασμό προϊόντων. Η ευρέως διαδομένη "s επιτρεπόμενη μέθοδος" (σύγκριση της υπάρχουσας με επιτρεπόμενες τάσεις) αντικαθίσταται στους ευρωκώδικες από μια νέα μέθοδο ασφαλείας. Οι ευρωκώδικες αντιπαραθέτουν τις δράσεις(φορτία) με την αντίσταση(φέρουσα ικανότητα). Ο προηγούμενος συντελεστής ασφαλείας στις επιτρεπόμενες τάσεις υποδιαιρείται τώρα σε πολλούς επιμέρους συντελεστές. Το επίπεδο ασφαλείας παραμένει το ίδιο! E d R d E d F d F k γ F Το εξεταζόμενο αποτέλεσμα της δράσης, από συνδυασμό δράσεων για Ο.Κ.Λ. (E... αποτέλεσμα; d... σχεδιασμός) Συνιστώσες της δράσης F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Τιμή σχεδιασμού μιας δράσης R d Τιμή σχεδιασμού φέρουσας ικανότητας (R... αντίσταση; d... σχεδιασμός) Φέρουσα ικανότητα της διατομής (V Rd, N Rd, M Rd) Χάλυ-βας: R d = Rk Ξύλο: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... ύναμη) Χαρακτηριστική τιμή μιας δράσης R k Χαρακτηριστική τιμή αντίστασης "πραγματικό φορτίο", φορτίο εργασίας π.χ.ροπή αντιστάσεως στην τάση διαρροής (k... χαρακτηριστική) π.χ.νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέματος, άνεμος Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για δράσεις (φορτίο; F... δύναμη) π.χ. για νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέματος, άνεμος Τιμές από το EN 181 γ M k mod Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για ιδιότητα υλικού (για το είδος του υλικού; M...υλικό) π.χ. για χάλυβα ή ξύλο Τιμές από το EN 181 Συντελεστής μετατροπής (μόνο σε ξύλο για το συνυπολογισμό του ποσοστού υγρασίας και της διάρκειας δράσης φορτίων) π.χ. για Dok- οκάρια H0 Τιμές σύμφ. με το EN και το EN Σύγκριση των μεθόδων ασφαλείας (Παράδειγμα) σ επιτρεπόμενη μέθοδος Μέθοδος EC/DIN R [kn] [kn] k R 90<5 [kn] d M = 1.1 ~ 1.65 A E 90 [kn] d F = <70 [kn] A 60 [kn] Οι "επιτρεπόμενες τιμές" που αναφέρονται στα έγγραφα της Dok (π.χ.: Q επιτρεπόμενη = 70 kn) δεν αντιστοιχούν στις τιμές σχεδιασμού(π.χ.: V Rd = 5 kn)! Αποφύγετε τυχόν σύγχυση μεταξύ των δύο! Στα έγγραφά μας θα συνεχίσουν να αναφέρονται οι επιτρεπόμενες τιμές. Λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω επιμέρους τιμές: γ F = 1,5 γ M, Ξύλο = 1,3 γ M, Χάλυβας = 1,1 k mod = 0,9 Έτσι υπολογίζονται όλες οι τιμές μέτρησης από τις επιτρεπόμενες τιμές για έναν υπολογισμό ευρωκώδικα. F καταπόνησης F επιτρεπόμενη A Συντελεστής φορτίου E d R d /008

5 Περιγραφή προϊόντος Dok-Ξύλινα δοκάρια Τα Dok-Ξύλινα δοκάρια είναι δοκάρια ολόσωμης κατασκευής από ξύλο ή ξύλινα υλικά σύμφωνα με το EN και σύμφωνα με τις εγκρίσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Κατασκευών του Βερολίνου (Z-9.1-***), αποκλειστικά για την εφαρμογή σε ξυλότυπους τοιχίου και πλάκας. Άλλα χαρακτηριστικά είναι: Σήμανση πέλματος δοκαριών για το σύστημα Dokflex υνατότητα επιγραφής με το "Όνομα πελάτη" (επισημαίνεται στην περιγραφή προϊόντος με την προσθήκη "BS"). Στρωτήρας μηχανικής, και συνεπώς πολύ αξιόπιστης, διαλογής Ερμηνεία των συντμήσεων στην περιγραφή προϊόντος Σύντμηση P Ράβδος από ειδική επίπεδη πεπιεσμένη σανίδα N Ράβδος από σανίδα τριών στρωμάτων Πρωτοποριακή ενίσχυση άκρων από πολυουρεθάνη top για απόλυτη προστασία των ξύλινων δοκαριών Εγγυημένη ενίσχυση άκρων με λοξότμηση των άκρων eco του δοκαριού και πρόσθετο πλαστικό πιρτσίνι στο πέλμα του δοκαριού A Ράβδος B Πέλμα C Σημάνσεις πέλματος ξυλότυπου για το σύστημα Dokflex D Οπές συστήματος E F F D E Ενίσχυση άκρων (πλαστικό κάλυμμα για Dok- οκάρια H0 top, πιρτσίνι για Dok- οκάρια H0 eco) Εγκοπή για ράμμα C Η πρωτοποριακή ενίσχυση των άκρων των Dok- οκαριών H0 top μειώνει ουσιαστικά τις φθορές των άκρων. B A Τύποι δοκαριών H16 N H16 P H0 N H0 P H N H30 H Αριθμός έγκρισης Z-9.1- Z Z Z Z Z Z ή EN Για Dok- οκάρια χωρίς σήμανση EN (παραγωγή έως 03/11/008) ισχύει η έγκριση. Για Dok- οκάρια με σήμανση EN (παραγωγή από 0/11/008) ισχύει το EN Ανοχή σε ύψος ±1,0 mm σε 1% υγρασία ξύλου /008 5

6 Οδηγίες δομής και χρήσης Τα Dok- οκάρια ή Dok-Ξύλινα δοκάρια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως ξύλινα δοκάρια για ξυλότυπους πλάκας και τοιχίου και μόνο σε τέτοια φορτία, όπως προκύπτουν από την άμεση υποστήριξη των ξυλότυπων πλάκας και τοιχίου σε κατασκευές μπετόν, όμως όχι για μεγαλύτερα μεμονωμένα φορτία (π.χ. δοκάρια στήριξης). Παράδειγμα εφαρμογής Για την επίτευξη μιας μέγιστης διάρκειας ζωής πρέπει να γίνεται προσεχτική μεταχείριση ειδικά κατά το ξεκαλούπωμα πλακών. Πληροφορίες για την ενδεδειγμένη χρήση θα βρείτε και στις αντίστοιχες πληροφορίες για τον χρήστη, π.χ.: Dok- οκάρι Top50 Dokflex Dok Xtr Επιτρεπόμενες τιμές από το EN Παράρτημα E H0 H16 H16 N und P N P H H30* H36* επιτρ. Q [kn] 11,0 8,5 7,5 1,5 15,0 17,0 επιτρ. M [knm] 5,0,7,7 6,5 13,5 17,0 E J [knm ] επιτρ. άνοιγμα [m],00 3,0 3,0,80 6,00 6,00 Στις τιμές του πίνακα έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές γ F = 1,5, k mod = 0,9 και γ M = 1,3 Βάση αποτελεί ένα ποσοστό υγρασίας 0 % ή λιγότερο. Σε περίπτωση διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής θα πρέπει να προσαρμόζονται οι τιμές ανάλογα. *Σύμφωνα με την έγκριση του Ινστιτούτο Κατασκευών του Βερολίνου. ιαγράμματα κάμψης Dok-Ξύλινα δοκάρια H0 N και P Κάμψη [mm] Άνοιγμα L [m] M... επιτρεπόμενη ροπή στρέψης Q... επιτρεπόμενη δύναμη διάτμησης p... υπάρχον φορτίο (φορτίο εργασίας) Dok-Ξύλινα δοκάρια H16 N και P Κάμψη [mm] Q p [kn/m] Άνοιγμα L [m] M... επιτρεπόμενη ροπή στρέψης Q... επιτρεπόμενη δύναμη διάτμησης p... υπάρχον φορτίο (φορτίο εργασίας) L p [kn/m] L 7.5 M Q M 1.5 L/ kn/m L/ kn/m /008

7 Dok-Ξύλινα δοκάρια H Κάμψη [mm] p [kn/m] Q Άνοιγμα L [m] M... επιτρεπόμενη ροπή στρέψης Q... επιτρεπόμενη δύναμη διάτμησης p... υπάρχον φορτίο (φορτίο εργασίας) Dok-Ξύλινα δοκάρια H30 L 7.5 M L/ kn/m 6.0 Πιθανές εσφαλμένες εφαρμογές Προειδοποίηση! Τοποθετείτε τα Dοk-Ξύλινα δοκάρια αποκλειστικά και μόνο "όρθια" Σωστή "όρθια" εφαρμογή Λάθος "ξαπλωτή" εφαρμογή (Ξύλινο δοκάρι σε "όρθια" θέση). (Ξύλινο δοκάρι σε "ξαπλωτή" θέση). Ξυλότυποι τοιχίων Ξυλότυποι πλάκας Κάμψη [mm] p [kn/m] Q Άνοιγμα L [m] M... επιτρεπόμενη ροπή στρέψης Q... επιτρεπόμενη δύναμη διάτμησης p... υπάρχον φορτίο (φορτίο εργασίας) L M L/ kn/m Προειδοποίηση! Απαγορεύονται οι εφαρμογές που απεικονίζονται παρακάτω, καθώς και παρόμοιες! Να μην χρησιμοποιούνται ως δάπεδο σκαλωσιάς Dok-Ξύλινα δοκάρια H p [kn/m] L L/ Να μην χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση διόδων κυκλοφορίας. Κάμψη [mm] Άνοιγμα L [m] M... επιτρεπόμενη ροπή στρέψης Q... επιτρεπόμενη δύναμη διάτμησης p... υπάρχον φορτίο (φορτίο εργασίας) M Q kn/m /008 7

8 Τεχνική κατάσταση Τα παρακάτω κριτήρια καθορίζουν το στατικά επιτρεπόμενο βαθμό της βλάβης. Αν υπάρχουν περισσότερες βλάβες δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση. Πέλμα Πλευρική αποκοπή Επιτρέπεται μονόπλευρα έως = mm βάθος και μήκος b = 500 mm. Πλάγιες ρωγμές (κάθετα στην ίνα) δεν επιτρέπονται. b Οριζόντιες ρωγμές (παράλληλα στο πέλμα) Επιτρέπονται παράλληλες στο πέλμα έως = mm πλάτος Το πέλμα δεν επιτρέπεται να μπορεί να διαχωριστεί Κάθετη αποκοπή στην ακμή Επιτρέπεται έως = 30 mm διαγωνίως και έως μήκος b = 500 mm b /008

9 Πριόνισμα Επιτρέπεται επιφανειακό πριόνισμα έως = mm βάθος. Οπές εν επιτρέπονται με εξαίρεση τις οπές συστήματος: Επιτοίχια στερέωση δοκαριού με βίδες για δοκάρια b b Στερέωση κεφαλής φατνώματος με βίδες για δοκάρια c mm b mm c mm ιάμετρος οπής μέγ. mm Άκρο πέλματος Επιτρέπεται αποκοπή έως 60 mm μήκος. Οι φθορές στο πλαστικό κάλυμμα δεν έχουν καμία επίδραση στη φέρουσα ικανότητα, ωστόσο δεν συμβαδίζουν οπωσδήποτε με τα ποιοτικά κριτήρια για τους νοικιασμένους ξυλότυπους Dok /008 9

10 Ράβδος Φθορά στη ράβδο Επιτρέπεται μόνο ελάχιστα και μόνο στη μία πλευρά του δοκαριού Οπές στη ράβδο Επιτρεπόμενες οπές: Στάνταρ οπές - οπές Ø 1,5 mm σε κάθε στάνταρ δοκάρι Πρόσθετες οπές συστήματος για: - Σφιγκτήρα με γάντζο - Πλακέτα στήριξης - Έλασμα κάθετης σύνδεσης δοκών - Κεφαλή φατνώματος 30 - Στοιχείο ανάρτησης - Κεφαλή πύλης Εκτός από τις οπές συστήματος επιτρέπεται μία οπή ανά γραμμικό μέτρο έως Ø 0 mm. Σε περίπτωση πολλών οπών είναι αποφασιστική η συνολική εικόνα του δοκαριού Φθορά στο άκρο της ράβδου Επιτρέπεται έως μέγ. = 0 mm Αποσύνδεση πέλματος δεν επιτρέπονται /008

11 Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Προστατέψτε τη στοίβα δοκαριών από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία καλύπτοντάς την. Έτσι μειώνονται οι ρωγμές και οι παραμορφώσεις λόγω καιρικών συνθηκών. Μεταφορά Μεταφέρετε τη στοίβα δοκαριών πάντα με ιμάντες μην χρησιμοποιείτε αλυσίδες. ένετε πάντα τα δοκάρια με προστασία ακμών. Προστασία ακμών από πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. έματα των 90 τεμ. έματα των 5 τεμ. Σε περίπτωση ελεύθερης μεταφοράς δοκαριών χωρίς δέσιμο φροντίστε να μην μπορούν να γλιστρήσουν! Στοίβα δοκαριών H0 μέγ. 500 kg ανά στοίβα b Μήκη δοκαριών έως 5,90 m πάνω από 5,90 m μέγ. αριθμός δοκαριών ανά στοίβα 90 5 ελάχιστος αριθμός των ξύλων υποστήριξης (ελάχ. 8 x 8 x 0 cm) 3 ιάσταση 8 cm 8 cm ιάσταση b σε δοκάρια H0 P 95 cm 9 cm ιάσταση b σε δοκάρια H0 N 11 cm 57 cm μέγ. δέματα το ένα πάνω στο άλλο Ποιότητα εδάφους για στοίβαξη μέγ. δέματα το ένα πάνω στο άλλο Μέγιστη κλίση εδάφους 3%. Το έδαφος θα πρέπει να είναι στέρεο και επίπεδο. Στη βέλτιστη περίπτωση οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι από μπετόν ή με πλακάκια. Αποθήκευση σε άσφαλτο: Προσέξτε ότι ανάλογα με τα αποθηκευμένα μέρη πρέπει να είναι δεδομένη μία πρόσθετη κατανομή φορτίου με ξύλα υποστήριξης, λωρίδες μπετοφόρμ ή λαμαρίνες. Αποθήκευση σε άλλου είδους έδαφος (άμμος, χαλίκια...): Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποθήκευση (π.χ. πλάκες βάσης). Ανακύκλωση υπολειμμάτων υλικών Τα Dok-Ξύλινα δοκάρια δεν περιέχουν συντηρητικό υλικό ξύλου και έτσι μπορούν να ανακυκλωθούν. Συνιστάται η θερμική ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις καύσης. Να αποφεύγεται η καύση στο ύπαιθρο ή στο σπίτι. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί. Στοιβάζετε πάντα ανά τύπο δοκαριού, δηλ. μην ανακατεύετε δοκάρια N και P σε μία στοίβα. P N P N N N N P P N P N N /008 11

12 Συνοπτικός πίνακας Πληροφορίες για τον χρήστη Dok-Ξύλινα δοκάρια [kg] Είδος Nr. [kg] Είδος Nr. Συνοπτικός Dok-Στοιχεία Ξύλινα δοκάρια πίνακας συστήματος Dok- οκάρι H0 top N 1,80m 9, Dok- οκάρι H0 top N,5m 1, Dok- οκάρι H0 top N,65m 13, Dok- οκάρι H0 top N,90m 15, Dok- οκάρι H0 top N 3,30m 17, Dok- οκάρι H0 top N 3,60m 18, Dok- οκάρι H0 top N 3,90m 0, Dok- οκάρι H0 top N,50m 3, Dok- οκάρι H0 top N,90m 5, Dok- οκάρι H0 top N 5,90m 30, Dok- οκάρι H0 top N...m 5, Dok- οκάρι H0 top N...m BS 5, Dok-Träger H0 top N Επιτρ.ροπή κάμψης: 5,0 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 11,0 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok- οκάρι H0 top P 1,80m 9, Dok- οκάρι H0 top P,5m 13, Dok- οκάρι H0 top P,65m 1, Dok- οκάρι H0 top P,90m 15, Dok- οκάρι H0 top P 3,30m 17, Dok- οκάρι H0 top P 3,60m 19, Dok- οκάρι H0 top P 3,90m 0, Dok- οκάρι H0 top P,50m 3, Dok- οκάρι H0 top P,90m 6, Dok- οκάρι H0 top P 5,90m 31, Dok- οκάρι H0 top P...m 5, Dok- οκάρι H0 top P...m BS 5, Dok-Träger H0 top P Επιτρ.ροπή κάμψης: 5,0 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 11,0 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok- οκάρι H0 eco N 1,5m 6, Dok- οκάρι H0 eco N 1,80m 9, Dok- οκάρι H0 eco N,5m 1, Dok- οκάρι H0 eco N,65m 13, Dok- οκάρι H0 eco N,90m 1, Dok- οκάρι H0 eco N 3,30m 16, Dok- οκάρι H0 eco N 3,60m 18, Dok- οκάρι H0 eco N 3,90m 19, Dok- οκάρι H0 eco N,50m, Dok- οκάρι H0 eco N,90m, Dok- οκάρι H0 eco N 5,90m 9, Dok- οκάρι H0 eco N 1,00m 60, Dok- οκάρι H0 eco N...m 5, Dok- οκάρι H0 eco N...m BS 5, Dok-Träger H0 eco N Επιτρ.ροπή κάμψης: 5,0 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 11,0 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok- οκάρι H0 eco P 1,5m 6, Dok- οκάρι H0 eco P 1,80m 9, Dok- οκάρι H0 eco P,5m 1, Dok- οκάρι H0 eco P,65m 13, Dok- οκάρι H0 eco P,90m 15, Dok- οκάρι H0 eco P 3,30m 17, Dok- οκάρι H0 eco P 3,60m 18, Dok- οκάρι H0 eco P 3,90m 0, Dok- οκάρι H0 eco P,50m 3, Dok- οκάρι H0 eco P,90m 5, Dok- οκάρι H0 eco P 5,90m 30, Dok- οκάρι H0 eco P 9,00m 6, Dok- οκάρι H0 eco P...m 5, Dok- οκάρι H0 eco P...m BS 5, Dok-Träger H0 eco P Επιτρ.ροπή κάμψης: 5,0 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 11,0 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N,5m 8, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N,90m, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N 3,60m 1, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N 3,90m 13, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N,90m 17, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 N 5,90m 0, Dok-Schlungsträger H16 N Επιτρ.ροπή κάμψης:,7 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 7,5 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 P,5m, Dok-Ξύλινο δοκάρι H16 P...m, Dok-Schlungsträger H16 P Επιτρ.ροπή κάμψης:,7 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 8,5 kn του Βερολίνου, EN Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok-Ξύλινο δοκάρι H N,90m 7, Dok-Ξύλινο δοκάρι H N 7,0m 1, Dok-Schlungsträger H N Επιτρ.ροπή κάμψης: 6,5 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 1,5 kn του Βερολίνου. Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok-Ξύλινο δοκάρι H30 N...m 8, Dok-Schlungsträger H30 N...m Επιτρ.ροπή κάμψης: 13,5 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 15,0 kn του Βερολίνου. Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια. Dok-Ξύλινο δοκάρι H36 N...m 9, Dok-Schlungsträger H36 N...m Επιτρ.ροπή κάμψης: 17,0 knm Επιτρ.εγκάρσ.δύναμη: 17,0 kn του Βερολίνου. Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνον όταν τα ξύλινα δοκάρια τοποθετούνται όρθια /008

13 Συνοπτικός πίνακας [kg] Είδος Nr. [kg] Είδος Nr. Βερνίκι για ξύλα κίτρινο 5l 5, Holzlsur gelb 5l /008 13

14 Συνοπτικός πίνακας Πληροφορίες για τον χρήστη Dok-Ξύλινα δοκάρια /008

15 Συνοπτικός πίνακας /008 15

16 Το Dok-Δοκάρι H0 top - ένα κορυφαίο τεχνολογικό προϊόν Τα Dok-Ξύλινα δοκάρια ολόσωμης κατασκευής χρησιμοποιούνται καθημερινά, κατά χιλιάδες, σε εργοτάξια όλου του κόσμου. Το υψηλό επίπεδο κατασκευής παρέχει σταθερή ποιότητα και φέρουσα ικανότητα για ασφαλή εφαρμογή. Μπορείτε να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε τα Dok-Ξύλινα δοκάρια. Σε κάθε αντιπροσωπεία Dok της περιοχής σας. Τηλεφωνήστε μας! Κεντρικές εγκαταστάσεις Amstetten του ομίλου Dok Με πιστοπ ποιό ας Διευθύνσεις Dok Dok Hells Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E. Aγίου Αθανασίου 5 Ταχ.Κωδ.: Παλλήνη - Αττικής Τηλέφωνο: () Τέλεφαξ: () E-Mil: Dok Thessloniki Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E. Σταδίου 0 Ταχ. Κωδ.: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο: (3) Τέλεφαξ: (3) E-Mil: Internet: http: // Κεντρικά γραφεία Αυστρίας: Dok GmbH Josef Umdsch Pltz 1 A 3300 Amstetten Τηλέφωνο: +3 (0) Τέλεφαξ: +3 (0) E-Mil: Άλλα υποκαταστήματα και γενικές αντιπροσωπείες: Αίγυπτος Αυστραλία Βέλγιο Βραζιλία Βιετνάμ Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Γουατεμάλα ανία Εσθονία Ελβετία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ινδία Ινδονησία Ιράν Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία Ισραήλ Ιαπωνία Ιταλία Κατάρ Κίνα Κορέα Κουβέιτ Κροατία Λετονία Λίβανος Λιθουανία Λιβύη Μαλαισία Μεγάλη Βρετανία Μεξικό Μπαχρέιν Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Νότια Αφρική Ουγγαρία Ολλανδία Ουκρανία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Ρωσία Σαουδική Αραβία Σλοβενία Σερβία και Μαυροβούνιο Σουηδία Σιγκαπούρη Σλοβακία Τσεχία Ταϊβάν Ταυλάνδη Τουρκία Φινλανδία /008

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999800809 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 Tr751-200-01 Πίνακας περιεχομένων 3 Εισαγωγή 3 Ευρωκώδικες στην Doka 4 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη 999725009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 9725-201-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Απρίλιο 2010 www.rehau.xx Τεχνολογία οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU SOLECT Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Ιανουάριο 2007 www.rehau.de Τεχνολογία οικοδοµής Εξαρτήµατα αυτοκινήτων Βιοµηχανία 2 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ REHAU

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ζημιών σε θερμουίτ δισκόφρενων και δίσκους φρένων. Τεχνικές πληροφορίες

Αξιολόγηση ζημιών σε θερμουίτ δισκόφρενων και δίσκους φρένων. Τεχνικές πληροφορίες Αξιολόγηση ζημιών σε θερμουίτ δισκόφρενων και δίσκους φρένων Τεχνικές πληροφορίες Αξιολόγηση ζημιών σε θερμουίτ δισκόφρενων και δίσκους φρένων Προϋπόθεση για τη βέλτιστη λειτουργία του φρένου Θερμουίτ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Συναρμολόγηση επί στέγης με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus συναρμολόγηση εντός της στέγης Συναρμολόγηση σε επίπεδη στέγη με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα