Πληροφορίες εφαρµογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες εφαρµογής"

Transcript

1 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50

2 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, mstetten /2008

3 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή... 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Ευρωκώδικες στην Doka... 6 Καλούπωµα τοιχίων... 8 οµή συστήµατος... 8 Οδηγίες δοµής και χρήσης... 9 Λεπτοµέρειες του στοιχείου Top Ευελιξία...13 Σύστηµα αγκύρωσης...14 Σύνδεση στοιχείων...16 Προσαρµογή µήκους µε συµπλήρωµα...18 Προσαρµογή ύψους...20 ιαµόρφωση ορθής γωνίας...21 Κλειστές και ανοιχτές γωνίες...24 Μετωπικά καλουπώµατα...26 Επέκταση στοιχείων...27 Ξυλότυποι φρεατίων...28 Κυκλικοί ξυλότυποι...33 Βοηθητικά εξαρτήµατα...34 Σκαλωσιά σκυροδέτησης µε µεµονωµένους πρόβολους...38 Πλατφόρµες για ρίξιµο µπετόν...40 Κουπαστές προστασίας...42 Σύστηµα σκάλας πρόσβασης...43 Συνδυασµός διαφόρων συστηµάτων καλουπώµατος Τοποθέτηση µε τον γερανό...48 Αυξηµένες απαιτήσεις στους δοκιδωτούς ξυλότυπους Top Ξυλότυποι υποστυλωµάτων...51 Κατασκευή ξυλότυπων υποστυλωµάτων...52 Ξυλότυπος υποστυλωµάτων µε έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top Ξυλότυπος υποστυλωµάτων µε έλασµα πολλαπλών χρήσεων WU12 Top Σύστηµα σκάλας πρόσβασης...58 Οδηγίες δοµής και χρήσης...59 Άλλες δυνατότητες εφαρµογής...61 Top 50 ως ξυλότυπος φέροντος οργανισµού και καλούπωµα σηράγγων...61 Επιπρόσθετες λειτουργίες µέσω του ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων WS10 Top Top 50 σε συνδυασµό µε Χρήση αυτοσυµπυκνωµένου σκυροδέµατος...67 Συναρµολόγηση στοιχείων...68 Doka-Υπηρεσία προκατασκευής...73 Μέτρηση ιαγράµµατα κάµψης...74 Στοιχεία Top Κοιλοδοκοί...79 Γενικά...80 Doka-Συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων...80 Καθαρισµός...82 Συνοπτικός πίνακας /2008 3

4 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Υποδείξεις ασφαλείας Οµάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής) προορίζονται για όσους εργάζονται µε το προϊόν/σύστηµα Doka που περιγράφεται και περιλαµβάνουν στοιχεία για τη συναρµολόγηση και την ενδεδειγµένη χρήση του περιγραφόµενου συστήµατος. Ολα τα άτοµα, τα οποία εργάζονται µε το εκάστοτε προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου και µε τις αναφερόµενες υποδείξεις ασφαλείας. Ατοµα, τα οποία δεν διαβάσουν ή δεν µπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να τα ενηµερώσει και να τα εκπαιδεύσει ο πελάτης. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται από την Doka (π.χ. πληροφορίες για τον χρήστη, οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής, οδηγίες χρήσεως, σχέδια κ.λπ.) υπάρχουν όντως, έχουν κοινοποιηθεί στους χρήστες και βρίσκονται στο σηµείο εφαρµογής. Παρατηρήσεις σχετικές µε αυτό το έγγραφο Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη χρησιµεύουν και ως γενικές οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής ή µπορούν να συµπληρώνουν άλλες οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής σε συγκεκριµένα εργοτάξια. Οι παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν µέρει καταστάσεις συναρµολόγησης και συνεπώς δεν είναι πάντα ολοκληρωµένες από άποψη τεχνικής ασφάλειας. Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί µέρους κεφάλαια! Σχεδιασµός Προβλέπετε ασφαλείς θέσεις εργασίας κατά τη χρήση του καλουπιού (π.χ.: για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, για εργασίες µετατροπής και µετασχηµατισµού κ.λπ.). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω ασφαλών προσβάσεων! Αποκλίσεις από τις οδηγίες αυτού του εγγράφου ή κάθε χρήση πέραν της αναφεροµένης απαιτούν ξεχωριστή στατική µελέτη και συµπληρωµατικές οδηγίες συναρµολόγησης. Για όλες τις φάσεις της χρήσης ισχύει Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, η µετεγκατάσταση καθώς και η χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ελέγχεται και επιθεωρείται από εξειδικευµένα και αρµόδια άτοµα. Τα προϊόντα Doka πρέπει να χρησιµοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τις εκάστοτε πληροφορίες για χρήστες Doka ή µε τις διάφορες τεχνικές τεκµηριώσεις που εκδίδει η εταιρία Doka. Η ευστάθεια έναντι ανατροπής όλων των δοµικών εξαρτηµάτων και µονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόµησης! Πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε επακριβώς τις τεχνικές οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τα στοιχεία φορτίου. Η µη τήρηση µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα και σοβαρούς τραυµατισµούς (κίνδυνος θανάτου) καθώς και σοβαρότατες υλικές ζηµιές. εν επιτρέπονται εστίες φωτιάς στην περιοχή του ξυλότυπου. Συσκευές θέρµανσης επιτρέπονται µόνο µε ενδεδειγµένη χρήση στην αντίστοιχη απόσταση από τον ξυλότυπο. Οι εργασίες πρέπει να προσαρµόζονται στις καιρικές συνθήκες (π.χ. κίνδυνος ολίσθησης). Σε ακραίες καιρικές συνθήκες πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια της συσκευής και της περιοχής γύρω από αυτήν καθώς και για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ελέγχετε τακτικά την έδραση και λειτουργία των συνδέσεων. Πρέπει να ελέγχετε ιδιαιτέρως τις βιδωτές και σφηνωτές συνδέσεις, ανάλογα µε τις κατασκευαστικές εργασίες και κυρίως µετά από ασυνήθιστα συµβάντα (π.χ. µετά από θύελλα) και αν χρειάζεται να τις σφίγγετε. Συναρµολόγηση Πριν τη χρήση πρέπει να ελεγχθεί το υλικό/σύστηµα από τον πελάτη εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση κατεστραµµένων, παραµορφωµένων, καθώς και εξασθενισµένων µερών λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σκουριάς. Η από κοινού χρήση δικών µας συστηµάτων καλουπώµατος µε εκείνα ξένων κατασκευαστών εγκυµονεί κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές και συνεπώς απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος. Η συναρµολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευµένο συνεργάτη του πελάτη /2008

5 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Καλούπωµα της µιας πλευράς Τα προϊόντα και συστήµατα Doka θα πρέπει να δοµούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρµοζόµενα φορτία να απάγονται µε ασφάλεια! Σκυροδέτηση: Εχετε υπόψη σας επιτρεπόµενες πιέσεις φρέσκου σκυροδέµατος. Πολύ µεγάλες ταχύτητες έγχυσης σκυροδέµατος προκαλούν υπερφόρτωση των καλουπιών, οδηγούν σε µεγαλύτερη καµπτική παραµόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης. Ξεκαλούπωµα Το ξεκαλούπωµα γίνεται µόνο εφόσον το σκυρόδεµα έχει σηµειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώµατος το αρµόδιο και υπεύθυνο άτοµο! Κατά το ξεκαλούπωµα των ξυλότυπων µην τους τραβάτε µε γερανό. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες, εργαλεία ευθυγράµµισης ή διατάξεις συστήµατος όπως π.χ. Framax-Γωνίες ξεκαλουπώµατος. Κατά το ξεκαλούπωµα µην θέτετε σε κίνδυνο την ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτηµάτων δόµησης, σκαλωσιών και καλουπιών! Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη µεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού πρέπει να χρησιµοποιούνται δεσµευτικά τα εξαρτήµατα µεταφοράς της Doka. Αποµακρύνετε τα υλικά που δεν χρησιµοποιούνται ή ασφαλίστε τα έναντι ολίσθησης ή πτώσης! Ολα τα δοµικά εξαρτήµατα πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες! Κανονισµοί / Ασφάλεια εργασίας Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρµογή και χρήση των προϊόντων µας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος και µάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Υπόδειξη σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13374: Μετά την πτώση ενός ατόµου ή ενός αντικειµένου πάνω ή µέσα στο σύστηµα πλευρικής προστασίας ή στα εξαρτήµατά του, η χρήση του εξαρτήµατος πλευρικής προστασίας επιτρέπεται µόνο αν αυτό ελεγχθεί από ένα εξειδικευµένο άτοµο. Σύµβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα: ιάφορα Σηµαντική υπόδειξη Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζηµιές. Προσοχή / Προειδοποίηση / Κίνδυνος Η µη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και ακόµα σε βαριές σωµατικές βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή). Εντολή Αυτό το σήµα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το χρήστη. Οπτικός έλεγχος είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να επιθεωρηθούν µε οπτικό έλεγχο. Συµβουλή Υποδεικνύει χρήσιµες συµβουλές χρήσης. Παραποµπή Παραπέµπει σε άλλα έγγραφα. Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης. Ολες οι διαστάσεις, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, είναι σε cm. Συντήρηση Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια εξαρτήµατα Doka /2008 5

6 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Ευρωκώδικες στην Doka Στην Ευρώπη, θεσπίστηκε µέχρι το τέλος του 2007 µια ενιαία σειρά προτύπων για τον τοµέα των κατασκευών, οι επονοµαζόµενοι Ευρωκώδικες (E). Αυτοί ισχύουν ως βάση για τις προδιαγραφές προϊόντων, προκηρύξεις και υπολογισµούς σε όλη την Ευρώπη. Οι ευρωκώδικες είναι τα πιο εξελιγµένα πρότυπα του κατασκευαστικού κλάδου ανά τον κόσµο. Οι ευρωκώδικες εφαρµόζονται από τα τέλη του 2008 στον όµιλο της Doka. Έτσι θα αντικαταστήσουν τα πρότυπα DIN ως στάνταρ της Doka στο σχεδιασµό προϊόντων. Η ευρέως διαδοµένη "s επιτρεπόµενη µέθοδος" (σύγκριση της υπάρχουσας µε επιτρεπόµενες τάσεις) αντικαθίσταται στους ευρωκώδικες από µια νέα µέθοδο ασφαλείας. Οι ευρωκώδικες αντιπαραθέτουν τις δράσεις(φορτία) µε την αντίσταση(φέρουσα ικανότητα). Ο προηγούµενος συντελεστής ασφαλείας στις επιτρεπόµενες τάσεις υποδιαιρείται τώρα σε πολλούς επιµέρους συντελεστές.το επίπεδο ασφαλείας παραµένει το ίδιο! E d R d E d F d F k γ F Το εξεταζόµενο αποτέλεσµα της δράσης, από συνδυασµό δράσεων για Ο.Κ.Λ. (E... αποτέλεσµα; d... σχεδιασµός) Συνιστώσες της δράσης F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Τιµή σχεδιασµού µιας δράσης R d Τιµή σχεδιασµού φέρουσας ικανότητας (R... αντίσταση; d... σχεδιασµός) Φέρουσα ικανότητα της διατοµής (V Rd, N Rd, M Rd ) Χάλυ-βας: R d = R k Ξύλο: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... ύναµη) Χαρακτηριστική τιµή µιας δράσης R k Χαρακτηριστική τιµή αντίστασης "πραγµατικό φορτίο" π.χ.ροπή αντιστάσεως στην τάση διαρροής (k... χαρακτηριστική) π.χ.νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέµατος, άνεµος Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για δράσεις (φορτίο; F... δύναµη) π.χ. για νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέµατος, άνεµος Τιµές από το EN γ M k mod Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για ιδιότητα υλικού (για το είδος του υλικού; M...υλικό) π.χ. για χάλυβα ή ξύλο Τιµές από το EN Συντελεστής µετατροπής (µόνο σε ξύλο για το συνυπολογισµό του ποσοστού υγρασίας και της διάρκειας δράσης φορτίων) π.χ. για Doka- οκάρια H20 Τιµές σύµφ. µε το EN και το EN Σύγκριση των µεθόδων ασφαλείας (Παράδειγµα) σ επιτρεπόµενη µέθοδος Μέθοδος E/DIN R [kn] [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 ~ 1.65 E 90 [kn] d F = <70 [kn] 60 [kn] Οι "επιτρεπόµενες τιµές" που αναφέρονται στα έγγραφα της Doka (π.χ.: Q επιτρεπόµενη = 70 kn) δεν αντιστοιχούν στις τιµές σχεδιασµού(π.χ.: V Rd = 105 kn)! Αποφύγετε τυχόν σύγχυση µεταξύ των δύο! Στα έγγραφά µας θα συνεχίσουν να αναφέρονται οι επιτρεπόµενες τιµές. Λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω επιµέρους τιµές: γ F = 1,5 γ M, Ξύλο = 1,3 γ M, Χάλυβας = 1,1 k mod = 0,9 Έτσι υπολογίζονται όλες οι τιµές µέτρησης από τις επιτρεπόµενες τιµές για έναν υπολογισµό ευρωκώδικα. F καταπόνησης F επιτρεπόµενη Συντελεστής φορτίου E d R d /2008

7 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top /2008 Εισαγωγή 7

8 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 οµή συστήµατος Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 - οι ξυλότυποι µεγάλων επιφανειών για όλα τα σχήµατα και τα φορτία. Οι Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 είναι ξυλότυποι µε προσαρµοσµένα µεγέθη για κάθε χρήση. Το σχήµα και το µέγεθος των στοιχείων µπορούν να προσαρµοστούν στην κατασκευή σας µε άριστο τρόπο. Ο κάνναβος στοιχείων και η εµφάνιση φουρκετών προσαρµόζονται στις αρχιτεκτονικές προδιαγραφές. Στοιχεία µεγάλων επιφανειών και ακριβείς συνδετικοί αρµοί επιτρέπουν τέλεια συµµετρία. Μπορείτε να επιλέξετε την επιφάνεια του ξυλότυπου ανάλογα µε τις ανάγκες σας - π.χ. για λείο εµφανές σκυρόδεµα, ξύλινη επιφάνεια, µεγάλο αριθµό εφαρµογών κ.λπ Με τα αντίστοιχα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα, που έχουν δοκιµαστεί όλα στην πράξη, απλοποιούνται σηµαντικά οι εργασίες στο εργοτάξιο και δεν χρειάζονται πλέον οι πολυδάπανοι αυτοσχεδιασµοί. Η Doka σχεδιάζει για εσάς την πιο οικονοµική λύση για ξυλότυπους, και η προκατασκευή στην Doka-Υπηρεσία προκατασκευής εξοικονοµεί χρόνο και χώρο στο εργοτάξιό σας. H I K E G J F D Σύστηµα αγκύρωσης (σελίδα 14) Σύνδεση στοιχείων (σελίδα 16) Προσαρµογή µήκους (σελίδα 18) D ιαµόρφωση ορθής γωνίας (σελίδα 21) E Κλειστές και ανοιχτές γωνίες (σελίδα 24) F Μετωπικά καλουπώµατα (σελίδα 26) G Βοηθητικά εξαρτήµατα (σελίδα 34) H Σκαλωσιές σκυροδέτησης (σελίδα 38) I Τοποθέτηση µε τον γερανό (σελίδα 48) J Συναρµολόγηση στοιχείων (σελίδα 68) K Σύστηµα σκάλας πρόσβασης (σελίδα 43) /2008

9 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Οδηγίες δοµής και χρήσης Η απεικονιζόµενη ροή εργασιών δείχνει το καλούπωµα ενός επίπεδου τοίχου. Στην πραγµατικότητα όµως το καλούπωµα θα πρέπει να ξεκινάει από γωνία. Τα συστήµατα σκάλας πρόσβασης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να δηµιουργούνται άνετες δίοδοι κυκλοφορίας (π.χ. σε έναν επίπεδο τοίχο στο πρώτο και τελευταίο στοιχείο). Προϋποθέσεις για την εφαρµογή: Οι πλατφόρµες και όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να συναρµολογηθούν στο οριζόντιο σύνολο στοιχείων. Όλες οι εργασίες κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος, της σκυροδέτησης και του ξεκαλουπώµατος πρέπει να διεξάγονται από ασφαλείς χώρους εργασίας. Μεταφέρετε το στοιχείο στο σηµείο εφαρµογής. Προσοχή! Μην χρησιµοποιείτε σφυρί για την ευθυγράµµιση των στοιχείων! Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να προκληθεί ζηµιά στα στοιχεία. Χρησιµοποιήστε µόνο εργαλεία ευθυγράµµισης (π.χ. ειδικός µοχλός) που δεν προκαλούν ζηµιές. Στερεώστε τα υποστηρίγµατα των στοιχείων στο δάπεδο (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήµατα"). Συναρµολογήστε την προστατευτική τάβλα που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο. Προσυναρµολόγηση Προσυναρµολογήστε τα στοιχεία σε δάπεδο πάνω σε οδηγό (βλ. κεφάλαιο "Συναρµολόγηση στοιχείων"). Οι ειδικοί της Doka στην υπηρεσία προκατασκευής σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ξυλότυπους έτοιµους για χρήση και ειδικούς ξυλότυπους ακριβώς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σας. Συναρµολογήστε τις πλατφόρµες στο οριζόντιο στοιχείο (βλ. κεφάλαιο "Σκαλωσιά σκυροδέτησης µε µεµονωµένους πρόβολους"). Συναρµολογήστε τη σκάλα στο οριζόντιο στοιχείο (βλ. κεφάλαιο "Σύστηµα σκάλας πρόσβασης "). Συναρµολογήστε τα υποστηρίγµατα στοιχείων στο οριζόντιο στοιχείο (βλ. κεφάλαιο "Βοηθητικά εξαρτήµατα") Πλατφόρµα Ανάβαση Υποστήριγµα στοιχείων Καλούπωµα της µιας πλευράς Αγκιστρώστε τον αναρτήρα του γερανού στους προβλεπόµενους κρίκους γερανού (βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση µε το γερανό"). Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1300 kg επιτρ. κατακόρυφη έλξη / Κρίκος γερανού Το στοιχείο είναι τώρα σταθερό και µπορεί να ευθυγραµµιστεί µε ακρίβεια χωρίς τη βοήθεια γερανού. Προειδοποίηση! Όχι υποστήριξη µε λατάκια ή άλλον επισφαλή τρόπο. Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης. Χρησιµοποιείτε ατοµικό εξοπλισµό προστασίας έναντι πτώσης ή συναρµολογείστε κατά την οριζόντια προσυναρµολόγηση του φατνώµατος την κατάλληλη υποστήριξη. Απαγκιστρώστε το στοιχείο από τον γερανό. Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα µεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων"). Ανυψώστε το στοιχείο µε τον γερανό. Ψεκασµός του ξυλότυπου µε αντικολλητικό υγρό για µπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισµός και επεξεργασία") /2008 9

10 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα της απέναντι πλευράς Μόλις τοποθετηθεί ο οπλισµός µπορείτε να κλείσετε τον ξυλότυπο. Ψεκασµός του ξυλότυπου µε αντικολλητικό υγρό για µπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισµός και επεξεργασία"). Μεταφέρετε µε το γερανό το φάτνωµα της απέναντι πλευράς στο σηµείο εφαρµογής. Σκυροδέτηση: Το ρίξιµο του µπετόν πρέπει να γίνεται µε σταθερό ρυθµό. Βλ. επίσης κεφάλαιο "Πίεση νωπού σκυροδέµατος σε κατακόρυφους ξυλότυπους DIN 18218" Doka-Βοήθεια διαστασιολόγησης. Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέµατος: εξαρτάται από τη διαστασιολόγηση των στοιχείων - βλ. επίσης και τη µελέτη έργου Λάβετε υπόψη το DIN 4235 Τµήµα 2 Συµπύκνωση του µπετόν µε δόνηση. Ρίξτε το µπετόν. Χρησιµοποιείστε δονητές στα κατάλληλα σηµεία και για όσο χρόνο απαιτεί το συγκεκριµένο µπετόν Τοποθετήστε τις φουρκέτες των τελευταίων κάτω σειρών από το έδαφος (βλ. κεφάλαιο "Σύστηµα αγκύρωσης"). Προειδοποίηση! Όχι υποστήριξη µε λατάκια ή άλλον επισφαλή τρόπο. Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης. Χρησιµοποιείτε ατοµικό εξοπλισµό προστασίας έναντι πτώσης. Πριν την απαγκίστρωση από τον γερανό: Τα φατνώµατα της πίσω πλευράς του τοιχίου που δεν έχουν υποστηρίγµατα µπορούν να απαγκιστρωθούν από τον γερανό µόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί αρκετές φουρκέτες που τα διασφαλίζουν έναντι ανατροπής. Απαγκιστρώστε το στοιχείο από τον γερανό. Τοποθετήστε τις υπόλοιπες φουρκέτες. Μπορείτε µα φτάσετε στα σηµεία αγκύρωσης µε τη βοήθεια της πλατφόρµας. Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε και τα υπόλοιπα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέστε τα µεταξύ τους (βλ. κεφάλαιο "Σύνδεση στοιχείων") /2008

11 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Ξεκαλούπωµα Αφαιρέστε τον ξυλότυπο εντός των καθορισµένων χρονικών προθεσµιών. Αφαιρέστε ή ασφαλίστε όλα τα τµήµατα του ξυλότυπου ή της πλατφόρµας που δεν είναι καλά στερεωµένα. Ξεκινήστε το ξεκαλούπωµα στους ξυλότυπους της απέναντι πλευράς: Αποµακρύνετε τα συνδετήρια εξαρτήµατα προς τα γειτονικά στοιχεία. Προειδοποίηση! Σε κάθε µία µονάδα µεταφοράς πρέπει να παραµείνουν όσες φουρκέτες χρειάζονται για να µην ανατραπεί. Αποσυνδέστε τις φουρκέτες των τελευταίων επάνω σειρών. Μπορείτε να φτάσετε στα σηµεία αγκύρωσης µε τη βοήθεια της πλατφόρµας. Αγκιστρώστε το στοιχείο (µε τις πλατφόρµες) στον γερανό. Αποσυνδέστε τις φουρκέτες των τελευταίων κάτω σειρών από το έδαφος. Καλούπωµα τοιχίων Καθαρίστε την επιφάνεια του ξυλότυπου από υπολείµµατα µπετόν (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισµός και επεξεργασία"). Προειδοποίηση! Όχι υποστήριξη µε λατάκια ή άλλον επισφαλή τρόπο. Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης. Χρησιµοποιείτε ατοµικό εξοπλισµό προστασίας έναντι πτώσης. Σε στοιχείο µε υποστηρίγµατα - αγκιστρώστε στο γερανό το στοιχείο - και µόνο τότε αποσυνδέστε τις αγκιστρώσεις εδάφους των υποστηριγµάτων στοιχείων Προειδοποίηση! Ο ξυλότυπος στερεώνεται στο σκυρόδεµα. Κατά το ξεκαλούπωµα µε τον γερανό χρειάζεται προσοχή ώστε να µην χαλαρώσουν τα στοιχεία! Κίνδυνος υπερφόρτωσης του γερανού. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία ευθυγράµµισης για την αποσύνδεση. Ανυψώστε το στοιχείο και µεταφέρετέ το στο επόµενο σηµείο εφαρµογής, ή αποθηκεύστε το ενδιάµεσα σε οριζόντια θέση /

12 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Λεπτοµέρειες του στοιχείου Top 50 Doka- οκάρι H20 top Πρωτοποριακή ενίσχυση άκρων: ελαχιστοποιεί τις ζηµιές των άκρων των δοκαριών επιµηκύνει σηµαντικά τη διάρκεια ζωής a b a... 8 cm b cm Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη "Doka-Ξύλινα δοκάρια"! Στερέωση δοκαριών Σιαγώνιος συρταρωτός σφιγκτήρας H20 Βίδες για δοκάρια Επιφάνεια ξυλότυπου Ελεύθερη επιλογή επιφάνειας ξυλότυπου - π.χ. για λείο εµφανές σκυρόδεµα, ξύλινη επιφάνεια, µεγάλο αριθµό εφαρµογών κ.λπ. Γρήγορη αλλαγή πλατφόρµας Ειδικές κατασκευές µε πεπιεσµένα ξύλα, διακεκοµµένους ξυλότυπους και ξυλότυπους µε εγκοπή και ελατήριο Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη "Doka-Σανίδες ξυλότυπου"! Χαλύβδινοι ιµάντες από ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων συγκρατούν το Doka- οκάρι H20 στη θέση του και δίνουν ακαµψία στο στοιχείο φέρουν τα συµπληρωµατικά φορτία απλή σύνδεση στοιχείων µε ελάσµατα και πίρους Για συχνότερα εναλλασσόµενες χρήσεις Συναρµολόγηση σε οποιοδήποτε σηµείο του ελάσµατος του ελάσµατος Για περισσότερες δυνατότητες στερέωσης των Doka- οκαριών βλ. κεφάλαιο "Συναρµολόγηση στοιχείων". Ανάρτηση γερανού Για άµεση βιδωτή σύνδεση των Doka- οκαριών µε τα ελάσµατα Συναρµολόγηση σε οποιοδήποτε σηµείο µε συναρµολόγηση του κρίκου γερανού και ένα αντιστήριγµα (βλ. κεφάλαιο "Συναρµολόγηση στοιχείων") Οπές αγκύρωσης µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση στη µέση του ελάσµατος ανάµεσα στα Doka- οκάρια /2008

13 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Ευελιξία Μέγεθος Τα στοιχεία Top 50 µπορούν να τοποθετηθούν σε πλάτος µέχρι 6 m και σε ύψος µέχρι 12 m Πίεση νωπού σκυροδέµατος Ανάλογα µε την απαιτούµενη πίεση νωπού σκυροδέµατος οι αποστάσεις των Doka- οκαριών και των χαλύβδινων ιµάντων επιλέγονται στενότερες ή πλατύτερες. Με ελάχιστη δαπάνη υλικών κατασκευάζεται πάντα ο πιο οικονοµικός ξυλότυπος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µέτρηση των στοιχείων Top 50 βλ. κεφάλαιο "Μελέτη". Σχήµα Το επιθυµητό σχήµα σκυροδέµατος χρειάζεται µεγάλη ικανότητα προσαρµογής του ξυλότυπου. Στον δοκιδωτό ξυλότυπο Top 50 αυτό γίνεται π.χ. µε συναρµολόγηση πεπιεσµένων ξύλων. π.χ. πίεση νωπού σκυροδέµατος 40 kn/m 2 π.χ. πίεση νωπού σκυροδέµατος 90 kn/m Επιφάνεια Η επιφάνεια του ξυλότυπου επιλέγεται ελεύθερα ανάλογα µε τις απαιτήσεις: Doka-Σανίδες ξυλότυπου 3-SO Dokaplex-Σανίδες ξυλότυπου Doka-Σανίδες µε νευρώσεις Στοιχεία Xlife Ξυλότυπος σανίδας µε εγκοπή και ελατήριο κ.λπ. Η εµφάνιση φουρκετών και ο κάνναβος στοιχείων προσαρµόζονται στις αρχιτεκτονικές προδιαγραφές. Στοιχεία µεγάλων επιφανειών και ακριβείς συνδετικοί αρµοί επιτρέπουν τέλεια συµµετρία /

14 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Σύστηµα αγκύρωσης Σύστηµα µε φουρκέτες 15,0 D E Στοιχείο Top 50 Φουρκέτα 15,0 Ροζέτα 15, D Πλαστικός σωλήνας 22mm E Πλαστικός κώνος universal 22mm Οι πλαστικοί σωλήνες 22mm που παραµένουν µέσα στο µπετόν κλείνονται µε Τάπες 22mm. Εναλλακτικά στον πλαστικό σωλήνα µε κώνο universal υπάρχουν επίσης και αποστάτες ως σωλήνες κάλυψης φουρκετών σε πλήρη έκδοση. D Λάβετε Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένες φουρκέτες. Οι φουρκέτες δεν επιτρέπεται να συγκολλούνται ή να θερµαίνονται. υπόψη τη διαστολή σε φουρκέτες µε µεγάλο µήκος ή συνδεδεµένες φουρκέτες (βλ. "Πίνακες διαστασιολόγησης Doka")! Για τη θέση των σηµείων αγκύρωσης βλ. κεφάλαιο "Στοιχεία Top 50" ή το αντίστοιχο σχέδιο. Η Doka παρέχει και οικονοµικές λύσεις για την κατασκευή στεγανών σηµείων αγκύρωσης. Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 Για την περιστροφή και εισαγωγή της φουρκέτας. Στοιχείο Top 50 Φουρκέτα 15,0 Ροζέτα 15,0 D Αποστάτης (έτοιµος για χρήση για συγκεκριµένα πάχη τοιχίου) Τα πώµατα για το σφράγισµα των αποστατών συµπεριλαµβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισµό. Φουρκέτα 15,0mm: Επιτρ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή ασφαλ. ως τη θραύση: 120 kn Επιτρ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 kn /2008

15 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Προστασία επιφάνειας ξυλότυπου Η προστασία επιφάνειας ξυλότυπου για φουρκέτα 15,0 προστατεύει την επιφάνεια ξυλότυπου από ζηµιές στα σηµεία αγκύρωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για επιφάνειες ξυλότυπου µε µεγάλο αριθµό εφαρµογών. υνατά πάχη επιφάνειας ξυλότυπου: mm Για τη συναρµολόγηση στην επιφάνεια ξυλότυπου απαιτείται οπή διάτρησης µε διάµετρο 30 mm. Αν χρειαστεί, η ενσωµατωµένη στην επιφάνεια ξυλότυπου προστασία επιφάνειας ξυλότυπου µπορεί να σφραγιστεί µε την τάπα πλαισίου Framax R20/25. Σύστηµα αγκύρωσης 20,0 D E Στοιχείο Top 50 Φουρκέτα 20,0 Ροζέτα 20,0 D Πλαστικός σωλήνας 26mm E Πλαστικός κώνος universal 26mm Προστασία επιφάνειας ξυλότυπου για φουρκέτα 15,0 (µέγεθος κλειδιού 46 mm) D E Πλαστικός κώνος universal 22mm Πλαστικός σωλήνας 22mm D Επιφάνεια ξυλότυπου E Φουρκέτα 15,0 Tr Φουρκέτα 20,0 mm: Επιτρ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή ασφαλ. ως τη θραύση: 220 kn Επιτρ. φορτίο κατά DIN 18216: 150 kn Οι πλαστικοί σωλήνες των 26mm που παραµένουν στο σκυρόδεµα σφραγίζονται µε τάπες για µπετό 26mm /

16 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Σύνδεση στοιχείων Κανονική τοποθέτηση Σύσφιξη κατά το ήµισυ Σύσφιξη πλήρης Σύνδεση και ευθυγράµµιση των στοιχείων σε κατά µήκος διεύθυνση µε ράγα σύνδεσης FF20/50 Z και πίρο συναρµολόγησης 10cm: γρήγορές, σταθερές συνδέσεις των στοιχείων επιπλέον το κενό των στοιχείων µπορεί να συσφιχθεί σε 2 ζώνες ανθεκτικό στη βροµιά µόνο ένα σφυρί ως εργαλείο Ροπή αντίστασης: 21,6 cm 3 Ροπή αδράνειας: 97,2 cm 4 Οι 3 περιοχές του πίρου συναρµολόγησης 10cm: Υπόδειξη: Σφίξτε µόνο σε περίπτωση κενών! Άλλες παραλλαγές της σύνδεσης στοιχείων Ράγα σύνδεσης Top50 Z µε λειτουργία έλξης Ράγα σύνδεσης FF20/50 - χωρίς λειτουργία έλξης Ράγα για αγκύρωση φουρκέτας FF20/50 - χωρίς λειτουργία έλξης (χρήση σε εσωτερικές γωνίες βλ. κεφάλαιο " ιαµόρφωση ορθής γωνίας") Ράγα σύνδεσης µε προσθήκη - µε λειτουργία έλξης (5mm και 1,5 mm) Κεφαλή: χτυπήστε Άξονας: κρατήστε Κώνος: συσφίξτε Σε περίπτωση οριζόντιας χρήσης ασφαλίστε τον πίρο συναρµολόγησης µε καρφίτσα ασφαλείας 6mm Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ειδικό τεχνίτη της Doka /2008

17 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Παραδείγµατα από την πράξη Καλούπωµα τοιχίων /

18 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Προσαρµογή µήκους µε συµπλήρωµα Συµπλήρωµα έως 50 cm µε ράγα συµπληρωµάτων FF20/50 και σανίδα ξυλότυπου στην περιοχή προσαρµογής έως 23 cm D E F Doka- οκάρι H20 Doka-Σανίδα ξυλότυπου Καρφωµένο µαδέρι για τη στήριξη της σανίδας ξυλότυπου D Ράγα συµπληρωµάτων και προσαρµογής FF20/50 E Εξάρτηµα για προσθήκη Top50 F Πίρος συναρµολόγησης 10cm cm Οι ράγες συµπληρωµάτων χρησιµεύουν για τη σταθερή και ασφαλή έναντι ολίσθησης σύνδεση των στοιχείων Top 50. Σε περίπτωση σύνδεσης κοντών στοιχείων στην περιοχή συµπληρωµάτων προσέξτε για τυχόν σύγκρουση των ραγών συµπληρωµάτων µε τις ράγες σύνδεσης. Ράγα συµπληρωµάτων FF20/50 και 1,40m Top50: Ροπή αντίστασης: 21,6 cm 3 Ροπή αδράνειας: 97,2 cm 4 Ράγα συµπληρωµάτων και προσαρµογής FF20/ Αν απαιτείται από στατικής άποψης - τοποθετήστε τη φουρκέτα µε τη βοήθεια συµπληρώµατος /2008

19 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Συµπλήρωµα cm µε ράγα συµπληρωµάτων 1,40m Top50 και σανίδα ξυλότυπου στην περιοχή προσαρµογής Συµπλήρωµα 3-11 cm µε ράγα συµπληρωµάτων FF20/50 και προφίλ προσθήκης στην περιοχή προσαρµογής Τα προφίλ προσθήκης που διατίθενται σε ύψος 3,0 και 4,0 m µπορούν, αν χρειαστεί, να τοποθετηθούν το ένα επάνω στο άλλο. Για εύκολο ξεκαλούπωµα: 2 ώρες περίπου µετά τη σκυροδέτηση χαλαρώστε το προφίλ προσθήκης και τραβήξτε το λίγο µε το γερανό. Ράγα συµπληρωµάτων 1,40m Top50 Αν απαιτείται από στατικής άποψης - τοποθετήστε τη φουρκέτα µε τη βοήθεια συµπληρώµατος. Εξάρτηµα για προσθήκη Top50 Για τη στερέωση των Doka- οκαριών H20 στις ράγες συµπληρωµάτων. Ένας πίρος συναρµολόγησης 10cm ασφαλίζει τα εξαρτήµατα για προσθήκη στη θέση τους Εξάρτηµα για προσθήκη Top50 Πίρος συναρµολόγησης 10cm Ράγα συµπληρωµάτων Προφίλ προσθήκης Ράγα συµπληρωµάτων FF20/ /

20 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Προσαρµογή ύψους µε ρύθµιση ύψους για ξύλινα δοκάρια Η ρύθµιση ύψους για ξύλινα δοκάρια χρησιµεύει για την κάθετη ευθυγράµµιση όρθιων στοιχείων Top 50, π.χ. σε φρεάτια. µε ρύθµιση ύψους για ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων Η ρύθµιση ύψους για ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων χρησιµεύει για την κατακόρυφη ευθυγράµµιση οριζόντιων στοιχείων Top 50. a Tr a Tr D Περιοχή ρύθµισης a: µέγ. 24,5 cm Ρύθµιση ύψους για ξύλινα δοκάρια (µαζί µε τις βίδες) Doka- οκάρι Σανίδα ενίσχυσης ανάµεσα σε 2 γειτονικά δοκάρια (από εργοτάξιο) D Λαµαρίνα ολίσθησης (από εργοτάξιο) Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1000 kg υνατότητες χειρισµού: Εξαγωνικό κλειδί SW50 και καστάνια 3/4" (µε επέκταση όπου χρειάζεται) Φουρκέτα 15,0 Για το σκοπό αυτό προβλέπονται οπές στο εξάγωνο της πατόβιδας. Για ειδικές χρήσεις η βάση στήριξης µπορεί να σταθεροποιηθεί π.χ. και σε ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων. Σε ξυλότυπους φρεατίων προσέξτε για την επαρκή διαστασιολόγηση του δαπέδου, διότι τα φορτία πάνω από τις πατόβιδες επιδρούν συγκεντρωµένα στο δάπεδο! Με λαµαρίνες ολίσθησης τα στοιχεία µπορούν να µετακινηθούν ευκολότερα. Περιοχή ρύθµισης a: µέγ. 24,5 cm Ρύθµιση ύψους για ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων Πίρος συναρµολόγησης 10cm και καρφίτσα ασφαλείας 6mm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 3000 kg υνατότητες χειρισµού: Εξαγωνικό κλειδί SW50 και καστάνια 3/4" (µε επέκταση όπου χρειάζεται) Φουρκέτα 15,0 Για το σκοπό αυτό προβλέπονται οπές στο εξάγωνο της πατόβιδας. µε πατόβιδα ρύθµισης ύψους M36 Η πατόβιδα ρύθµισης ύψους M36 χρησιµεύει για την κατακόρυφη ευθυγράµµιση οριζόντιων στοιχείων Top 50. Tr a Περιοχή ρύθµισης a: µέγ. 22 cm Πατόβιδα ρύθµισης ύψους M36 (µαζί µε τις βίδες) Έλασµα πολλαπλών χρήσεων Χαλύβδινο έλασµα (από εργοτάξιο), π.χ. 150x100x10 mm Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1000 kg υνατότητες χειρισµού: Καρύδι καστάνιας 24 και καστάνια 1/2" /2008

21 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων ιαµόρφωση ορθής γωνίας Εξωτερική γωνία Τα στοιχεία συσφίγγονται µεταξύ τους µε τον εντατήρα γωνιών universal και φουρκέτες 15,0. D E D F α Εντατήρας γωνιών universal Φουρκέτα 15,0 Πεταλούδα 15,0 D Πίρος συναρµολόγησης 10cm E Ενίσχυση ιµάντα F Μαδέρι Προσοχή! Υπερφόρτιση του σηµείου αγκίστρωσης σε περίπτωση εσφαλµένης τοποθέτησης! Προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση του εντατήρα γωνιών universal, όταν χρησιµοποιείτε το έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 ή WU12 Top50, ανάλογα µε τον τύπο ελάσµατος που χρησιµοποιείται! Θέση τοποθέτησης ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 Θέση τοποθέτησης ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων WU12 Top Η ενίσχυση ιµάντα προστατεύει από το σπάσιµο του ιµάντα δοκαριού σε περίπτωση πολύ µεγάλης έλξης υπό κλίση για φουρκέτα. E E Συναρµολογήστε 2 ενισχύσεις ιµάντα (λωρίδες µπετοφόρµ) στην περιοχή ιµάντα στο εξωτερικό δοκάρι, έτσι ώστε να υποστηρίζεται η επιφάνεια ξυλότυπου του δεύτερου γωνιακού στοιχείου /

22 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εσωτερική γωνία µε γωνιακό έλασµα 20 Με το γωνιακό έλασµα 20 µπορεί να διαµορφωθεί ένα γνήσιο στοιχείο εσωτερικής γωνίας. Τα Doka- οκάρια δίνουν στο στοιχείο την απαραίτητη ακαµψία και εξασφαλίζουν την ακρίβεια των διαστάσεων. Τα συνδεόµενα στοιχεία Top 50 στερεώνονται µε τα κανονικά συνδετικά τεµάχια. µε ράγα σύνδεσης εσωτερικής γωνίας H20 Top50 Οικονοµική δυνατότητα για να διαµορφώσετε εσωτερικές γωνίες µε λειτουργία συµπληρώµατος (Συµπλήρωµα έως 32 cm σε κάνναβο 1 cm). Καρφώνοντας µια επιφάνεια ξυλότυπου στη µετωπική πλευρά τυποποιηµένων στοιχείων αυτά γίνονται γωνιακά στοιχεία. Η µετωπική πίεση νωπού σκυροδέµατος προκύπτει µέσω αντίστοιχης ενίσχυσης του ακραίου δοκαριού - π.χ. µε την πλακέτα στήριξης Γωνιακή Σανίδα ξυλότυπου διάσταση [] Doka 3-SO 21mm 55,0 cm Doka 3-SO 27mm 55,5 cm Αν απαιτείται από στατικής άποψης τοποθετήστε φουρκέτα µε τη βοήθεια του γωνιακού ελάσµατος 20. Κατά τη σύνδεση του γωνιακού ελάσµατος 20 προσέξτε τα γειτονικά στοιχεία: Αν η ράγα συµπληρωµάτων () φτάνει στο γωνιακό έλασµα 20, τότε στο δεύτερο σκέλος δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ράγα σύνδεσης FF20 Z. Αυτή εξαιτίας της "λειτουργίας έλξης διάτρητου κάνναβου" δεν πρέπει να τοποθετηθεί µετατοπισµένη κατά ένα διάτρητο κάνναβο. Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετήστε µία ράγα για αγκύρωση φουρκέτας FF20/50 (). µε κύριο έλασµα ορθής γωνίας WS10 Top50 Το κύριο έλασµα ορθής γωνίας WS10 Top50 είναι ένα κύριο έλασµα συγκολληµένο σε γωνία 90 για τη διαµόρφωση σταθερών γωνιακών στοιχείων. Το ειδικό αυτό έλασµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εργασιών. Το κύριο έλασµα ορθής γωνίας χρησιµοποιείται συχνά σε ξυλότυπους φρεατίων (βλ. κεφάλαιο "Ξυλότυποι φρεατίων") Περισσότερες πληροφορίες για τη συναρµολόγηση της εσωτερικής γωνίας βλ. στο κεφάλαιο "Συναρµολόγηση στοιχείων" /2008

23 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Σύνδεση T Γωνιακή σύνδεση µε γωνιακό έλασµα 20 Το γωνιακό έλασµα 20 () επιτρέπει τη διασταύρωση των φουρκετών στην περιοχή γωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται µια υπερβολικά µεγάλη απόσταση αγκυρώσεων στο απέναντι στοιχείο. a Στήριξη στο εργοτάξιο Σε τοιχία µικρού µήκους (µεγάλη κατά µήκος έλξη) απαιτείται αντιστήριξη ή αγκύρωση εφελκυσµού του ξυλότυπου DΗ πλακέτα µετάθεσης FF20/50 επιτρέπει την παράλληλη διάταξη ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 για την ενίσχυση των συνδέσεων Τ. Στρογγυλέµατα στην περιοχή γωνίας µε πλακέτα µετάθεσης FF20/50 Η πλακέτα µετάθεσης FF20/50 επιτρέπει την παράλληλη διάταξη ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 για τη διαµόρφωση µεγάλων στρογγυλών επιφανειών στη περιοχή γωνίας. a TR Πλακέτα µετάθεσης FF20/50 Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων a... 10,2 cm Πλακέτα µετάθεσης FF20/50 Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D Εντατήρας γωνιών universal /

24 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Κλειστές και ανοιχτές γωνίες Ακόµη και σε µη ορθές γωνίες τα τυποποιηµένα τεµάχια του ξυλότυπου Top 50 επιφέρουν την καλύτερη λύση. Εξωτερική γωνία Όπως και στις ορθές γωνίες, και εδώ για την εξωτερική γωνία χρησιµοποιείται κυρίως ο εντατήρας γωνιών universal για τη σύνδεση των στοιχείων. Εσωτερική γωνία µε ράγα σύνδεσης µε µεντεσέ Top50... µοίρες Χρήση από µήκος ελάσµατος 0,75 m Είναι δυνατή οποιαδήποτε γωνία στην περιοχή από ανάµεσα στα ελάσµατα Μπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί D Σηµαντική υπόδειξη: Σε περίπτωση επαναρύθµισης της γωνίας πρέπει να τοποθετηθεί καινούργιος δακτύλιος αγκύρωσης αλουµινίου, (αρ. προϊόντος ). Η γωνία µπορεί να ρυθµιστεί µόνο στο εργοστάσιο της Doka στο mstetten. Αν δεν χρειάζεται να µεταδοθούν κανονικές ροπές µε το έλασµα (καθαρή σύνδεση σχήµατος), αρκεί ή σύσφιξη της βιδωτής σύνδεσης µε εργαλεία του εµπορίου, όπως η καστάνια 3/4". Για να επιτευχθεί η απαραίτητη σταθερότητα κατά τη διαδικασία µεταφοράς, θα πρέπει να ασκηθεί µία δύναµη περίπου 400 N στο βραχίονα ανύψωσης από περίπου 75 cm µιας καστάνιας 3/4" (ροπή σύσφιξης περίπου 300 Nm). Για αυτήν την καθαρή σύνδεση σχήµατος δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένα καινούργιος δακτύλιος αγκύρωσης αλουµινίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επαλείψετε µε γράσο την εξαγωνική βίδα M30x90 και το παξιµάδι της σύνδεσης πριν τη σύσφιξη. µε µισή ράγα σύνδεσης Με µισές ράγες σύνδεσης µπορούν να κατασκευαστούν οικονοµικές γωνιακές ράγες σύνδεσης σε οποιαδήποτε γωνία άµεσα στο εργοτάξιο. Για µια γωνιακή ράγα σύνδεσης απαιτούνται δύο µισές ράγες σύνδεσης, οι οποίες µετά την ευθυγράµµιση του ξυλότυπου συγκολλούνται στην προβλεπόµενη γωνία Για την ενδεδειγµένη εκτέλεση της συγκόλλησης την ευθύνη φέρει ο χρήστης! Ράγα σύνδεσης µε µεντεσέ Top50... µοίρες Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D Εντατήρας γωνιών universal Επιτρ. φορτίο: Η ράγα σύνδεσης µε µεντεσέ Top50... µοίρες βασικά είναι κατασκευασµένη για τη µετάδοση µιας επιτρεπ. ροπής στρέψης 9kNm. Αν µεταδίδονται ταυτόχρονα δυνάµεις εφελκυσµού (π.χ. εφελκυσµός στην κυκλική ένωση), τότε το φορτίο ροπής πρέπει να µειωθεί αντίστοιχα. E D επιτρ. ροπή στρέψης [knm] Μισή ράγα σύνδεσης Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D Εντατήρας γωνιών universal E Ραφή συγκόλλησης επιτρ. κανονική δύναµη [kn] /2008

25 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων µε πλακέτα σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας Η πλακέτα σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας αποτελεί µια εναλλακτική λύση για τις δύο συγκολληµένες µισές ράγες σύνδεσης. Γωνία δυνατή µεταξύ 45 και 180. Η χονδρική ρύθµιση πραγµατοποιείται σε κάνναβο 35,7 mm (= 1/3 διάτρητου κάνναβου ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων). Η ακριβής ρύθµιση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του ενσωµατωµένου σπειρώµατος ρύθµισης µε µια µέγιστη θεωρητική απόκλιση ξυλότυπου ±2,5 mm. Για κενά που πιθανόν να δηµιουργηθούν χρησιµοποιήστε αντίστοιχες ταινίες στεγανοποίησης. Κύριο έλασµα ειδικής γωνίας WS10 Top50 Το κύριο έλασµα ειδικής γωνίας είναι ένα συγκολληµένο κύριο έλασµα για τη διαµόρφωση σταθερών γωνιακών στοιχείων. Τα σκέλη παρουσιάζουν µια διαφορετική γωνία από 90 µεταξύ τους. Το ειδικό αυτό έλασµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εργασιών D E N D N Πλακέτα σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D Εντατήρας γωνιών universal E ιάγραµµα µέτρησης επιτρ. δύναµη N [kn] Tr Κύριο έλασµα ειδικής γωνίας WS10 Top50 Πίρος συναρµολόγησης 10cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D Εντατήρας γωνιών universal E Ράγα σύνδεσης Γωνία α /

26 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Μετωπικά καλουπώµατα Τοιχία από πάχος 20 cm και πάνω Η ράγα για αγκύρωση φουρκέτας FF 20/50 διασφαλίζει την ασφαλή κατανοµή φορτίου στο σύστηµα ελασµάτων τοιχίου των στοιχείων Top50. Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο σε περίπτωση χρήσης 2 πίρων συναρµολόγησης 10cm: 56 kn Ροπή αντίστασης: 21,6 cm 3 Ροπή αδράνειας: 97,2 cm 4 Οι φουρκέτες τοποθετούνται στη ράγα για αγκύρωση φουρκέτας και µε τη ροζέτα 15,0 ρυθµίζεται η σωστή απόσταση του µετωπικού στοιχείου. D E F G H Ο δοκιδωτός ξυλότυπος Top 50 αποτελεί ένα πλήρες σύστηµα ξυλότυπου. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται π.χ. πρακτικές λύσεις για το µετωπικό καλούπωµα. Τοιχία µε πάχος περίπου 20 cm Οι σανίδες () απλά στερεώνονται στο στοιχείο Top50 και τοποθετείται µια λωρίδα µπετοφόρµ (). Ράγα για αγκύρωση φουρκέτας FF20/50 Πίρος συναρµολόγησης 10cm Ροζέτα 15,0 D Φουρκέτα 15,0 E F Doka- οκάρι Σανίδα ανάρτησης G Έλασµα πολλαπλών χρήσεων H Λωρίδα µπετοφόρµ Η ράγα για αγκύρωση φουρκέτας FF20/50 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως κανονική σύνδεση στοιχείων (χωρίς λειτουργία έλξης) Ο συνδυασµός της ράγας σύνδεσης γωνίας 90/50 µε τη ράγα για αγκύρωση φουρκέτας επιτρέπει την κοινή µεταφορά του µετωπικού στοιχείου µε το στοιχείο τοιχίου. Για το σκοπό αυτό η µία πλευρά κατασκευάζεται µε ράγες για αγκύρωση φουρκέτας και η άλλη µε ράγες σύνδεσης γωνίας /2008

27 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Επέκταση στοιχείων Οι παρουσιαζόµενες δυνατότητες επέκτασης στοιχείων είναι κατάλληλες µόνο για ανύψωση τοποθέτηση µεταφορά µε γερανό του ξυλότυπου. Σηµαντική υπόδειξη: Η συµπληρωµατική σύνδεση δεν επιτρέπεται να φέρει φορτία από πίεση νωπού σκυροδέµατος ή βάρος µπετόν, για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο κοντοί και συµµετρικοί βραχίονες γερανών στα σηµεία ένωσης των δοκών, ή να λαµβάνονται στατικά απαιτούµενα µέτρα (π.χ. επιπλέον επίπεδα ενίσχυσης). µε πλακέτα στοίβαξης H20 Η πλακέτα στοίβαξης H20 χρησιµεύει ως βιδωτή σύνδεση κατά µήκος για Doka- οκάρια και χρησιµοποιείται για την επέκταση στοιχείων ξυλότυπου. Το βίδωµα πραγµατοποιείται µε τις οπές του δοκαριού. Doka- οκάρια H20 top ή H20 eco Doka- οκάρια ξυλότυπου H20 N ή H20 P Καλούπωµα τοιχίων Συνολικό ύψος πάνω από 8,0 m έως µέγιστο 14,0 m: ιάταξη πλακετών στοίβαξης H20 σε κάθε δοκάρι. Εκτός αυτού για τη στερέωση είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η διάταξη επιπλέον ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων πάνω από τους συνδετικούς αρµούς. Περιλαµβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισµό: 4 τεµ. Εξαγωνικές βίδες M20x70 (µέγεθος κλειδιού 30 mm) 4 τεµ. Εξαγωνικά παξιµάδια M20 4 τεµ. Ελαστικές ροδέλες 20 Υπόδειξη: Προσέξτε η βιδωτή σύνδεση να σφίξει καλά! µε ξύλινη αρµοκαλύπτρα Συχνή, πρακτική και δοκιµασµένη λύση στην οικοδοµή. Οι υπάρχουσες οπές στις άκρες των δοκαριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βιδωτή σύνδεση. c a a a b a d a... ελάχ.. 40 cm Επιτρ. ροπή: µε Doka- οκάρια H20 top ή H20 eco (απόσταση των εξωτερικών οπών δοκαριού 9 cm): 2,0 knm µε Doka- οκάρια ξυλότυπου H20 N ή H20 P (απόσταση των εξωτερικών οπών ξυλότυπου 5cm): 1,5kNm Για τον καθορισµό του αριθµού των πλακετών στοίβαξης H20 πρέπει να ληφθεί ως βάση το συνολικό ύψος των συνδεδεµένων στοιχείων: έως συνολικό ύψος 6,0 m: ιάταξη πλακετών στοίβαξης H20 σε κάθε δεύτερο δοκάρι. έως συνολικό ύψος 8,0 m: ιάταξη πλακετών στοίβαξης H20 σε κάθε δοκάρι. Εκτός αυτού για τη στερέωση συνιστάται η διάταξη επιπλέον ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων πάνω από τους συνδετικούς αρµούς a... 22,4 cm b... 18,0 cm c... 11,5 cm d... ελάχ. 80,0 cm Επιτρ. ροπή: 0,7 knm Απαιτούµενο υλικό ανά σηµείο ένωσης δοκών: Μαδέρι *) 115/25, l ελάχ. = 80,0 cm 2 τεµ. Εξαγωνική βίδα M20x110 4 τεµ. Εξαγωνικό παξιµάδι M20 4 τεµ. ίσκος 22 4 τεµ. *) Αντί για τα µαδέρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και λωρίδες µπετοφόρµ 3-SO 21 ή 27mm /

28 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Ξυλότυποι φρεατίων Ξυλότυποι φρεατίων µε γωνία ξεκαλουπώµατος I και πλακέτα µετάβασης Με τη γωνία ξεκαλουπώµατος I λύνεται ολόκληρος ο ξυλότυπος φρεατίου από το τοιχίο και στη συνέχεια µεταφέρεται µε το γερανό. Χαρακτηριστικά προϊόντος: εν υπάρχει αρνητική επίδραση στο σκυρόδεµα. Ενσωµατωµένη λειτουργία καλουπώµατος και ξεκαλουπώµατος στην εσωτερική γωνία (χωρίς γερανό, µε µοχλούς ξεκαλουπώµατος). Ενιαία µεταφορά ολόκληρου του ξυλότυπου φρεατίου (µε κρίκους γερανού και τετραπλό αναρτήρα). Για το καλούπωµα και ξεκαλούπωµα υπάρχουν δύο διαφορετικοί µοχλοί ξεκαλουπώµατος: Framax-Μοχλός ξεκαλουπώµατος I µε καστάνια Framax-Μοχλός ξεκαλουπώµατος I Η πλακέτα µετάβασης επιτρέπει τη χρήση της Framax-Γωνίας ξεκαλουπώµατος I µε τον δοκιδωτό ξυλότυπο Top 50. Επέκταση της Framax-Γωνίας ξεκαλουπώµατος I 1) Τραβήξτε προς τα έξω τον πίρο σύνδεσης (). 2) Περάστε σταθερά την γωνία ξεκαλουπώµατος I (). 3) Σπρώξτε προς τα µέσα τον πίρο σύνδεσης (). 4) Βιδώστε τις γωνίες ξεκαλουπώµατος I µε 2 εξάγωνες βίδες M16x45 (). Συναρµολόγηση των Framax-Μοχλών ξεκαλουπώµατος I Αυτές οι οδηγίες συναρµολόγησης ισχύουν για το µοχλό ξεκαλουπώµατος I και µοχλό ξεκαλουπώµατος I µε καστάνια. 1) Αφαιρέστε το τσέρκι του µοχλού ξεκαλουπώµατος. 2) Τοποθετήστε το µοχλό ξεκαλουπώµατος στο κεντράρισµα της γωνίας ξεκαλουπώµατος. 3) Στρέψτε το µοχλό ξεκαλουπώµατος προς τα δεξιά µέχρι το τέρµα. 4) Τοποθετήστε την καστάνια ή το παξιµάδι ανάµεσα στις οπές της ράβδου προώθησης. 5) Ασφαλίστε το µοχλό ξεκαλουπώµατος µε το τσέρκι. Framax-Μοχλός ξεκαλουπώµατος I ή Framax-Μοχλός ξεκαλουπώµατος I µε καστάνια Τσέρκι Κεντράρισµα της γωνίας ξεκαλουπώµατος D Καστάνια ή παξιµάδι E 2 Tr E Ράβδος προώθησης 3 Tr D Tr Χειρισµός του Framax-Μοχλού ξεκαλουπώµατος I µε καστάνια Βιδώστε τη φουρκέτα 15,0mm στη µούφα οξυγονοκόλλησης 15,0 της καστάνιας. Καλούπωµα: - Θέστε το µοχλό αλλαγής στη θέση "L". - Στρέψτε την καστάνια στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ξεκαλούπωµα: - Θέστε το µοχλό αλλαγής στη θέση "R". - Στρέψτε την καστάνια αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού. D Tr Φουρκέτα 15,0mm Μούφα οξυγονοκόλλησης 15,0 Καστάνια D Μοχλός αλλαγής /2008

29 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Χειρισµός του Framax-Μοχλού ξεκαλουπώµατος I Τοποθετήστε µία φουρκέτα 15,0mm µέσω µίας οπής του παξιµαδιού. Καλούπωµα: Στρέψτε το παξιµάδι στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ξεκαλούπωµα: Στρέψτε το παξιµάδι αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Συνδέσεις F D E Tr Tr Φουρκέτα 15,0mm Παξιµάδι Περιοχή ρύθµισης της πλακέτας µετάβασης Tr b a... 42,5-55,0 cm b... Περιοχή ρύθµισης 12,5 cm σε κάνναβο 2,5 cm Έλασµα πολλαπλών χρήσεων Πλακέτα µετάβασης 18mm ή 21mm Πίρος συναρµολόγησης 10cm και καρφίτσα ασφαλείας 6mm D Framax-Γωνία ξεκαλουπώµατος I E Ταχυσφιγκτήρας RU E a D D Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU E Πίρος συναρµολόγησης 25 cm µε καρφίτσα ασφαλείας F Βίδες Framax (δεν περιλαµβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισµό) Για να επιτευχθεί το πλήρες παίξιµο στο ξεκαλούπωµα, πρέπει οι Framaxταχυσφιγκτήρες RU να συναρµολογηθούν σε ανισοϋψή διάταξη (π.χ. όχι ανάποδα ο ένας από τον άλλο). Στήριξη της επιφάνειας ξυλότυπου Μέγ. απόσταση c [cm] µεταξύ 2 πλακετών µετάβασης χωρίς στήριξη µε Framax-Ξύλα επιτρ. πιέσεις στον ξυλότυπο [kn/m 2 ] Σανίδα ξυλότυπου Έλασµα τριών στρωµάτων 21mm Έλασµα πολλαπλών στρωµάτων 18mm Έλασµα πολλαπλών στρωµάτων 21mm Απαιτούµενος αριθµός ταχυσφιγκτήρων RU σε στήριξη µε Framax-Ξύλο Απόσταση c Αριθµός ταχυσφιγκτήρων [cm] RU µέγ µέγ µέγ υνατά µεγέθη φρεατίου Μήκος ελάσµατος WS10 Πλάτος φρεατίου Top50 [cm] ελάχ. [cm] µέγ. [cm] Tr c Πλακέτα µετάβασης Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU Ξύλο /

30 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Ξυλότυπος φρεατίου καλουπωµένος Ξυλότυπος φρεατίου ξεκαλουπωµένος Περιοχές αγκύρωσης: Παίξιµο στο ξεκαλούπωµα: a x b x... 16,5-22,0 cm Σηµαντική υπόδειξη: Αγκυρώστε µόνο στο έλασµα. Η αγκύρωση στην πλακέτα δεν επιτρέπεται. Το εξωτερικό και το εσωτερικό καλούπωµα πρέπει να µετρηθούν αντίστοιχα µε τις στατικές απαιτήσεις για το δοκιδωτό ξυλότυπο Top 50 και ένα επιτρεπόµενο φορτίο ελάσµατος 90 kn/m! a... 3,0 cm b... 6,0 cm /2008

31 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Καλούπωµα τοιχίων Τοποθέτηση µε τον γερανό Ξυλότυπο φρεατίου µε ρυθµιζόµενο µοχλό γωνίας, πλακέτα γωνιακής σύνδεσης και προφίλ εσωτερικής γωνίας β... µέγ. 15 Κρίκος γερανού Τετραπλός αναρτήρας Σε εσωτερικά καλουπώµατα σε στενές διατοµές (π.χ. φρεάτια ανελκυστήρων, κλιµακοστάσια, κ.λπ.) µπορεί µε τη βοήθεια του ρυθµιζόµενου µοχλού γωνίας, της πλακέτας γωνιακής σύνδεσης και του προφίλ εσωτερικής γωνίας να γίνει ξεκαλούπωµα και να µεταφερθεί ολόκληρος ο ξυλότυπος φρεατίου. Το άγκιστρο του γερανού της γωνίας ξεκαλουπώµατος I δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των ξυλότυπων φρεατίων. Το ξυλότυπο φρεατίου επιτρέπεται να µεταφέρεται µόνο µε κρίκους γερανού ή µαζί µε την πλατφόρµα φρεατίου. Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1000 kg επιτρεπόµενη κάθετη έλξη / κρίκος γερανού a... 6 cm b cm Ρυθµιζόµενος µοχλός γωνίας Πλακέτα γωνιακής σύνδεσης Πίρος συναρµολόγησης 10cm D Προφίλ εσωτερικής γωνίας E Φουρκέτα ξυλότυπου E a D b ιαµόρφωση στοιχείου του εσωτερικού καλουπώµατος µε: Κύρια ελάσµατα ορθής γωνίας ή Ελάσµατα πολλαπλών χρήσεων µε γωνιακά ελάσµατα /

32 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 ιαδικασία ξεκαλουπώµατος Doka-Πλατφόρµα φρεατίου Με τηλεσκοπικά δοκάρια φρεατίων αυτή η πλατφόρµα ταιριάζει σε όλες τις διαστάσεις κατασκευής. Το εσωτερικό καλούπωµα µπορεί να τοποθετηθεί στην πλατφόρµα και να µεταφερθεί µαζί µε αυτήν. Προσέξτε τις πληροφορίες για τον χρήστη "Doka-Πλατφόρµα φρεατίου" Χαλαρώστε τη φουρκέτα ξυλότυπου στο µισό ξυλότυπο. Αφαιρέστε τη φουρκέτα ξυλότυπου του άλλου µισού. Αφαιρέστε και τους 4 πίρους συναρµολόγησης των πλακετών γωνιακής σύνδεσης. Χαλαρώστε τους ρυθµιζόµενους µοχλούς γωνίας και τα προφίλ εσωτερικής γωνίας. Ανυψώστε τα προφίλ εσωτερικής γωνίας µε το γερανό. Σφίξτε το εσωτερικό καλούπωµα µε τους ρυθµιζόµενους µοχλούς γωνίας 2-3 cm. Αφαιρέστε τις υπόλοιπες φουρκέτες ξυλότυπου. Σφίξτε το εσωτερικό καλούπωµα µε τους ρυθµιζόµενους µοχλούς γωνίας άλλα 2-3 cm. Μεταφέρετε ολόκληρο το εσωτερικό καλούπωµα Για εύκολο ξεκαλούπωµα: Περίπου 2 ώρες µετά τη σκυροδέτηση χαλαρώστε το προφίλ εσωτερικής γωνίας και αφαιρέστε το λίγο µε το γερανό. Τοποθέτηση µε τον γερανό Χρησιµοποιήστε αναρτήσεις αντίστοιχου µήκους ή 3 διπλές αναρτήσεις για να αποφύγετε έλξη υπό κλίση (ανάλογα µε το µέγεθος του φρεατίου) Σε πολύ µεγάλη έλξη υπό κλίση είναι απαραίτητη ενίσχυση. Περισσότερες υποδείξεις βλ. κεφάλαιο "Τοποθέτηση µε τον γερανό" /2008

33 Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Κυκλικοί ξυλότυποι Με µισές ράγες σύνδεσης ή πλακέτες σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας µπορούν να κατασκευαστούν κυκλικά τοιχία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ελάσµατα βλ. κεφάλαιο "Κλειστές και ανοιχτές γωνίες". Ξύλινες φόρµες ανάµεσα στα Doka- οκάρια και στην επιφάνεια ξυλότυπου επιφέρουν το επιθυµητό σχήµα. Ελάχιστες ακτίνες κάµψης των Doka-Σανίδων ξυλότυπου: Κατεύθυνση ινών της ελάχ. ακτίνα Σανίδα ξυλότυπου επάνω [m] στρώσης κατά πλάτος 2,0 Dokaplex 9mm κατά µήκος 3,5 κατά πλάτος 4,0 Dokaplex 18mm κατά µήκος 7,0 κατά πλάτος 5,0 Dokaplex 21mm κατά µήκος 8,0 κατά πλάτος 3,5 Doka 3-SO 21mm κατά µήκος 8,0 κατά πλάτος 5,0 Doka 3-SO 27mm κατά µήκος 10,0 Μικρότερες ακτίνες µπορούν να προκύψουν αν κόψετε τις σανίδες ξυλότυπου ή αν χρησιµοποιήσετε λωρίδες µπετοφόρµ. Καλούπωµα τοιχίων µε πλακέτα σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας Πλακέτα σύνδεσης πολλαπλής λειτουργίας Πίρος συναρµολόγησης 10cm Ξύλινες φόρµες D Doka- οκάρι E E Έλασµα πολλαπλών χρήσεων D µε µισή ράγα σύνδεσης E F D Μισή ράγα σύνδεσης Πίρος συναρµολόγησης 10cm Ξύλινες φόρµες D Doka- οκάρι E Έλασµα πολλαπλών χρήσεων F Μετά την ευθυγράµµιση του ξυλότυπου συγκολλήστε εδώ Παράδειγµα ξυλότυπου κυκλικής κατασκευής /

34 Καλούπωµα τοιχίων Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Βοηθητικά εξαρτήµατα υνατότητες σύνδεσης στο έλασµα πολλαπλών χρήσεων Έλασµα οριζόντια υνατότητα 1 υνατότητα 2 Έλασµα κάθετα Πίρος συναρµολόγησης 10cm + καρφίτσα ασφαλείας 6mm Προσοχή! Η δυνατότητα 1 δεν επιτρέπεται σε αντηρίδα! Στερέωση στο δάπεδο Αγκυρώστε τις βάσεις στήριξης µε ανθεκτικό τρόπο έναντι εφελκυσµού και θλίψης! Τα υποστηρίγµατα στοιχείων, τα Eurex και οι αντηρίδες κάνουν τους ξυλότυπους ασφαλέστερους στις ανεµοπιέσεις ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη διάταξή τους. Σηµαντική υπόδειξη: Τα στοιχεία του ξυλότυπου όταν τοποθετούνται πρέπει να είναι σε κάθε φάση των εργασιών ασφαλισµένα έτσι ώστε να µην µπορούν να ανατραπούν!τηρείτε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας! Περισσότερες πληροφορίες (φορτία ανεµοπίεσης, κτλ.) βλ. κεφάλαιο "Κατακόρυφα και οριζόντια φορτία". επιτρ. αποστάσεις [m] των βοηθητικών εξαρτηµάτων: Υποστήριγµα Eurex ή Ύψος ξυλότυπου [m] στοιχείων Αντηρίδα ,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 6,00 2,00 7,00 4,00 4,00 8,00 3,00 4,00 Οι τιµές ισχύουν για πίεση ανέµου w e = 0,65 kn/m 2. Σε µεγαλύτερη πίεση ανέµου ο αριθµός υποστηριγµάτων υπολογίζεται στατικά. Υπόδειξη: Kάθε σύνδεση στοιχείων πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον µε 2 υποστηρίγµατα στοιχείων. Παράδειγµα: Για ξυλότυπους ύψους 7,00 m χρειάζονται σε σύνολα στοιχείων πλάτους 8,00 m: 2 υποστηρίγµατα στοιχείων Eurex ή αντηρίδα Οπές στη βάση στήριξης Υποστήριγµα Eurex στοιχείων 340, 540 a b c d a... ø 26 mm b... ø18 mm c... ø 28 mm d... ø 18 mm e... Επιµήκης οπή ø 18x38 mm f... ø 35 mm d Αντηρίδα e f x αγκύρωση! /2008

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια 1/008 Πληροφορίες για τον χρήστη 9997909 GR Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Dok-Ξύλινα δοκάρια Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999800809 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 Tr751-200-01 Πίνακας περιεχομένων 3 Εισαγωγή 3 Ευρωκώδικες στην Doka 4 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη 999725009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 9725-201-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9 Οδηγίες εγκατάστασης Συστημάτων Στερέωσης Περιεχόμενα Σελίδα Σελίδα 1. Κεραμοσκεπή με ξύλινο σκελετό 2-4 2. Στέγη από λαμαρίνα (κυματοειδής, τραπεζοειδής, σάντουϊτς) 5 2.1 Στερέωση με προ/νες βίδες στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, 14564

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη Solar-field DP325 Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη 1 1. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης διπάσσαλου τύπου είναι

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση Στερέωση TGA-SHK Αρ. έκθεσης ελέγχου 3612/5526 Ελεγμένες ράγες τοποθέτησης διατομής C Varifix MWF - 03/11-11016 - Πλεονεκτήματα Προσαρμοσμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy Σύστημα σύνδεσης για δομές 4Χ4 m έως 15Χ15 m Παράδειγμα σύνδεσης 4 μονάδων απλή δομή δομή σύνδεσης 2 απλή δομή δομή σύνδεσης 2 δομή σύνδεσης 4 δομή σύνδεσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ: Στο παρόν έγγραφο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας τοποθέτησης των αρμών συστολοδιαστολής της εταιρείας AGOM. Η ΕΚΚΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 Εισαγωγή. 3 1.2 Κατασκευαστής. 3 1.3 Πιστοποίηση 3 1.4 Εγγύηση.... 4 1.5 Ημερομηνία Έκδοσης... 4 1.6 Πνευματική Ιδιοκτησία... 4 1.7 Ενδεδειγμένη Χρήση.. 4 1.8 Μη Ενδεδειγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

πλαστικότυποι Οδηγίες χρήσης για πλάκες µε νευρώσεις Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi.

πλαστικότυποι Οδηγίες χρήσης για πλάκες µε νευρώσεις Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi. πλαστικότυποι για πλάκες µε νευρώσεις Οδηγίες χρήσης Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi.gr www.plastikotypi.gr Πίνακας περιεχοµένων I. Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας.

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. MOBY 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ελέγχου της για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα