Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top"

Transcript

1 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top

2 by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten /2010

3 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή 4 Υποδείξεις ασφαλείας 6 Ευρωκώδικες στην Doka 7 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Οδηγίες δομής και χρήσης 10 Πιθανές εσφαλμένες εφαρμογές 11 Τεχνική κατάσταση 12 Επιτρεπόμενες φέρουσες ικανότητες των Doka-Υποστηριγμάτων πλακών 14 Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση 15 Συνοπτικός πίνακας /2010 3

4 Εισαγωγή Υποδείξεις ασφαλείας Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής) προορίζονται για όσους εργάζονται με το προϊόν/σύστημα Doka που περιγράφεται και περιλαμβάνουν στοιχεία τυπικής έκδοσης για τη συναρμολόγηση και την ενδεδειγμένη χρήση του περιγραφόμενου συστήματος. Ολα τα άτομα, τα οποία εργάζονται με το εκάστοτε προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και με τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας. Ατομα, τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται από την Doka (π.χ. πληροφορίες για τον χρήστη, οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής, οδηγίες χρήσεως, σχέδια κ.λπ.) έχουν κοινοποιηθεί, είναι διαθέσιμες στους χρήστες και βρίσκονται σε εύκολο σημείο πρόσβασης. Η Doka περιλαμβάνει στην τρέχουσα τεχνική τεκμηρίωση και στα αντίστοιχα σχέδια τοποθέτησης ξυλότυπων μέτρα ασφάλειας απαραίτητα για την ασφαλή χρήση των προϊόντων Doka στις απεικονιζόμενες χρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις προστασίας για το χώρο εργασίας της εκάστοτε χώρας και, αν χρειάζεται, να λαμβάνει πρόσθετα ή άλλα μέτρα. Αξιολόγηση κινδύνων Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, την τεκμηρίωση, την υλοποίηση και την αναθεώρηση μιας αξιολόγησης κινδύνων στο εργοτάξιο. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση κινδύνων στο εργοτάξιο και περιλαμβάνει τις οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης του συστήματος από το χρήστη. Ωστόσο, δεν την αντικαθιστά. Παρατηρήσεις σχετικές με αυτό το έγγραφο Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη χρησιμεύουν και ως γενικές οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής ή μπορούν να συμπληρώνουν άλλες οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής σε συγκεκριμένα εργοτάξια. Πολλές από τις παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν μέρει καταστάσεις συναρμολόγησης και συνεπώς δεν είναι πάντα ολοκληρωμένες από άποψη τεχνικής ασφάλειας. Τυχόν διατάξεις ασφαλείας που δεν απεικονίζονται στις εικόνες αυτές, πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιούνται από τον πελάτη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί μέρους κεφάλαια! Σχεδιασμός Προβλέπονται ασφαλείς χώροι εργασίας για αυτούς που χρησιμοποιούν το καλούπι (π.χ.: για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, για εργασίες μετατροπής και μετασχηματισμού κ.λπ.). Η πρόσβαση από και προς αυτούς τους χώρους εργασίας, θα πρέπει να είναι δυνατή μέσω ασφαλών διαδρομών! Αποκλίσεις από τις οδηγίες αυτού του εγγράφου ή κάθε χρήση πέραν της αναφερομένης απαιτούν ξεχωριστή στατική μελέτη και συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης. Για όλες τις φάσεις της χρήσης ισχύει Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η μεταφορά, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος διευθύνεται και εποπτεύεται από τεχνικά αρμόδια και καταρτισμένα άτομα. Η ικανότητα των ατόμων αυτών δεν πρέπει να επηρεάζεται από αλκοόλ, φάρμακα ή ναρκωτικά. Τα προϊόντα της Doka είναι τεχνικά μέσα εργασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς σύμφωνα με τις εκάστοτε Πληροφορίες για τον χρήστη της Doka ή λοιπά τεχνικά έγγραφα της Doka. Η σταθερότητα όλων των δομικών εξαρτημάτων και μονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόμησης! Πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε επακριβώς τις τεχνικές οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τα στοιχεία φορτίου. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς (κίνδυνος θανάτου) καθώς και σοβαρότατες υλικές ζημιές. εν επιτρέπονται εστίες φωτιάς στην περιοχή του ξυλότυπου. Συσκευές θέρμανσης επιτρέπονται μόνο με ενδεδειγμένη χρήση στην αντίστοιχη απόσταση από τον ξυλότυπο. Οι εργασίες πρέπει να προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες (π.χ. κίνδυνος ολίσθησης). Σε ακραίες καιρικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια της συσκευής και της περιοχής γύρω από αυτήν καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ελέγχετε τακτικά την έδραση και λειτουργία των συνδέσεων. Πρέπει να ελέγχετε ιδιαιτέρως τις βιδωτές και σφηνωτές συνδέσεις, ανάλογα με τις κατασκευαστικές εργασίες και κυρίως μετά από ασυνήθιστα συμβάντα (π.χ. μετά από θύελλα) και αν χρειάζεται να τις σφίγγετε /2010

5 Εισαγωγή Συναρμολόγηση Πριν τη χρήση πρέπει να ελεγχθεί το υλικό/σύστημα από τον πελάτη εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων, παραμορφωμένων, καθώς και εξασθενισμένων μερών λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σκουριάς. Η από κοινού χρήση δικών μας συστημάτων καλουπώματος με εκείνα ξένων κατασκευαστών εγκυμονεί κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Αν προτίθεστε να συνδιάσετε διαφορετικά συστήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με την Doka για συμβουλές. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργάτη του πελάτη. Μετατροπές στα προϊόντα της Doka απαγορεύονται, καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Ανύψωση ξυλοτύπου Τα προϊόντα και συστήματα Doka θα πρέπει να δομούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρμοζόμενα φορτία να μεταφέρονται με ασφάλεια! Σκυροδέτηση: μην υπερβείτε τις επιτρεπόμενες πιέσεις νωπού σκυροδέματος. Πολύ μεγάλες ταχύτητες έγχυσης σκυροδέματος προκαλούν υπερφόρτωση των καλουπιών, οδηγούν σε μεγαλύτερη καμπτική παραμόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης. Ξεκαλούπωμα Το ξεκαλούπωμα γίνεται μόνο εφόσον το σκυρόδεμα έχει σημειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώματος το αρμόδιο και υπεύθυνο άτομο! Κατά το ξεκαλούπωμα των ξυλότυπων μην τους τραβάτε με γερανό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες, εργαλεία ευθυγράμμισης ή διατάξεις συστήματος όπως π.χ. Framax-Γωνίες ξεκαλουπώματος. Κατά το ξεκαλούπωμα μην θέτετε σε κίνδυνο την ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτημάτων δόμησης, σκαλωσιών και καλουπιών! Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη μεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού πρέπει να χρησιμοποιούνται δεσμευτικά τα εξαρτήματα μεταφοράς της Doka. Απομακρύνετε τα υλικά που δεν χρησιμοποιούνται ή ασφαλίστε τα έναντι ολίσθησης ή πτώσης! Ολα τα δομικά εξαρτήματα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες! Κανονισμοί / Ασφάλεια εργασίας Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος και μάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Υπόδειξη σύμφωνα με το πρότυπο EN 13374: Μετά την πτώση ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου πάνω ή μέσα στο σύστημα πλευρικής προστασίας ή στα εξαρτήματά του, η χρήση του εξαρτήματος πλευρικής προστασίας επιτρέπεται μόνο αν αυτό ελεγχθεί από ένα εξειδικευμένο άτομο. Συντήρηση Ως ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα της Doka. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Σύμβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: ιάφορα Σημαντική υπόδειξη Η μη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζημιές. ΠΡΟΣΟΧΗ / ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ / ΚIΝ ΥΝΟΣ Η μη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και ακόμα σε βαριές σωματικές βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή). Εντολή Αυτό το σήμα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το χρήστη. Οπτικός έλεγχος είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να επιθεωρηθούν με οπτικό έλεγχο. Συμβουλή Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές χρήσης. Παραπομπή Παραπέμπει σε άλλα έγγραφα. Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης /2010 5

6 Εισαγωγή Ευρωκώδικες στην Doka Στην Ευρώπη, θεσπίστηκε μέχρι το τέλος του 2007 μια ενιαία σειρά προτύπων για τον τομέα των κατασκευών, οι επονομαζόμενοι Ευρωκώδικες (EC). Αυτοί ισχύουν ως βάση για τις προδιαγραφές προϊόντων, προκηρύξεις και υπολογισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι ευρωκώδικες είναι τα πιο εξελιγμένα πρότυπα του κατασκευαστικού κλάδου ανά τον κόσμο. Οι ευρωκώδικες εφαρμόζονται από τα τέλη του 2008 στον όμιλο της Doka. Έτσι θα αντικαταστήσουν τα πρότυπα DIN ως στάνταρ της Doka στο σχεδιασμό προϊόντων. Πληροφορίες για τον χρήστη Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top Η ευρέως διαδομένη "s επιτρεπόμενη μέθοδος" (σύγκριση της υπάρχουσας με επιτρεπόμενες τάσεις) αντικαθίσταται στους ευρωκώδικες από μια νέα μέθοδο ασφαλείας. Οι ευρωκώδικες αντιπαραθέτουν τις δράσεις(φορτία) με την αντίσταση(φέρουσα ικανότητα). Ο προηγούμενος συντελεστής ασφαλείας στις επιτρεπόμενες τάσεις υποδιαιρείται τώρα σε πολλούς επιμέρους συντελεστές.το επίπεδο ασφαλείας παραμένει το ίδιο! E d R d E d F d F k γ F Το εξεταζόμενο αποτέλεσμα της δράσης, από συνδυασμό δράσεων για Ο.Κ.Λ. (E... αποτέλεσμα; d... σχεδιασμός) Συνιστώσες της δράσης F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Τιμή σχεδιασμού μιας δράσης R d Τιμή σχεδιασμού φέρουσας ικανότητας (R... αντίσταση; d... σχεδιασμός) Φέρουσα ικανότητα της διατομής (V Rd, N Rd, M Rd) Χάλυ-βας: R d = Rk Ξύλο: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... ύναμη) Χαρακτηριστική τιμή μιας δράσης R k Χαρακτηριστική τιμή αντίστασης "πραγματικό φορτίο", φορτίο εργασίας π.χ.ροπή αντιστάσεως στην τάση διαρροής (k... χαρακτηριστική) π.χ.νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέματος, άνεμος Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για δράσεις (φορτίο; F... δύναμη) π.χ. για νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση σκυροδέματος, άνεμος Τιμές από το EN γ M k mod Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για ιδιότητα υλικού (για το είδος του υλικού; M...υλικό) π.χ. για χάλυβα ή ξύλο Τιμές από το EN Συντελεστής μετατροπής (μόνο σε ξύλο για το συνυπολογισμό του ποσοστού υγρασίας και της διάρκειας δράσης φορτίων) π.χ. για Doka- οκάρια H20 Τιμές σύμφ. με το EN και το EN Σύγκριση των μεθόδων ασφαλείας (Παράδειγμα) σ επιτρεπόμενη μέθοδος Μέθοδος EC/DIN R [kn] [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 ~ 1.65 A E 90 [kn] d F = <70 [kn] A 60 [kn] Οι "επιτρεπόμενες τιμές" που αναφέρονται στα έγγραφα της Doka (π.χ.: Q επιτρεπόμενη = 70 kn) δεν αντιστοιχούν στις τιμές σχεδιασμού(π.χ.: V Rd = 105 kn)! Αποφύγετε τυχόν σύγχυση μεταξύ των δύο! Στα έγγραφά μας θα συνεχίσουν να αναφέρονται οι επιτρεπόμενες τιμές. Λήφθηκαν υπόψη οι παρα επιμέρους τιμές: γ F = 1,5 γ M, Ξύλο = 1,3 γ M, Χάλυβας = 1,1 k mod = 0,9 Έτσι υπολογίζονται όλες οι τιμές μέτρησης από τις επιτρεπόμενες τιμές για έναν υπολογισμό ευρωκώδικα. F καταπόνησης F επιτρεπόμενη A Συντελεστής φορτίου E d R d /2010

7 Περιγραφή προϊόντος Doka-Υποστηρίγματα πλακών Τα Doka-Υποστηρίγµατα πλακών Eurex top είναι δομικά στηρίγματα από χάλυβα με διάταξη αφαίρεσης, σύμφωνα με το EN Χρησιμεύουν ως κατακόρυφα στηρίγματα για προσωρινές κατασκευές. A Σημαντικότερα χαρακτηριστικά: Εγκεκριμένο σύμφωνα με το Z Υποστύλωμα κατά EN 1065 Μεγάλη φέρουσα ικανότητα - βλ. κεφάλαιο "Επιτρεπόμενες φέρουσες ικανότητες των Doka-Υποστηριγμάτων πλακών" Αριθμημένες οπές τοποθέτησης για ρύθμιση ύψους B C D E F G H A Πλάκα κεφαλής B Σωλήνας εισαγωγής C Ασφαλιστικό άγκιστρο D Παξιμάδι ρύθμισης E Ασφαλιστικός πίρος F Αυτοκόλλητο τύπου G Σωλήνας στήριξης με προστατευτικό κρούσεων H Βάση στήριξης Ταχεία σύνδεση: διάφορα τμήματα κεφαλής μπορούν να συνδεθούν σταθερά με καρφίτσα ασφαλείας Προστασία από πτώση: Τα Doka-Υποστυλώματα είναι για λόγους ασφαλείας εξοπλισμένα με μια ασφάλεια έναντι πτώσης του εσωτερικού σωλήνα. Με ειδική γεωμετρία σπειρωμάτων που διευκολύνουν το λύσιμο των υποστηριγμάτων πλακών ακόμα και υπό μεγάλα φορτία 10 cm ελεύθερος χώρος με εισαγμένο το υποστύλωμα ως ασφάλεια για τα χέρια Ειδικά ασφαλιστικά άγκιστρα μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού και διευκολύνουν το χειρισμό Γαλβανισμένη ανθεκτική κατασκευή Προστατευτικό κρούσεων: Σε συνδυασμό με πλαστικό σφυρί 4kg ιδανική προστασία για εργασίες ευθυγράμμισης. Το προστατευτικό κρούσεων δεν περιλαμβάνεται με: - Eurex 20 top Eurex 20 top Eurex 30 top /2010 7

8 Οδηγίες δομής και χρήσης Παράδειγμα εφαρμογής με Dokaflex Παράδειγμα εφαρμογής - Doka- Υποστηρίγματα πλακών Eurex σε βοηθητικές υποστηρίξεις Σε περίπτωση που τα Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex top χρησιμοποιούνται ως βοηθητική υποστήριξη αυξάνονται οι επιτρ. φέρουσες ικανότητες σύμφωνα με τον πίνακα στο κεφάλαιο "Επιτρεπόμενες φέρουσες ικανότητες των Doka-Υποστηριγμάτων πλακών". Η αύξηση της φέρουσας ικανότητας ισχύει μόνο όταν οι πλάκες κεφαλής και οι βάσεις στήριξης τοποθετούνται για στήριξη της πλάκας (σανίδα ξυλότυπου (A) επιτρέπεται ως ένθετο). Παραδείγματα εφαρμογής με αύξηση της φέρουσας ικανότητας χωρίς αύξηση της φέρουσας ικανότητας A Πληροφορίες για την ενδεδειγμένη χρήση θα βρείτε και στις αντίστοιχες πληροφορίες για τον χρήστη, π.χ.: Dokaflex Doka Xtra Dokamatic-Φάτνωμα Dokaflex-Φάτνωμα Πληροφορίες για την ενδεδειγμένη χρήση των Doka-Υποστηριγμάτων πλακών Eurex 20 top 700 θα βρείτε στις ομώνυμες πληροφορίες για τον χρήστη. Tr Tr /2010

9 Τοποθέτηση και αφαίρεση ιενεργήστε ακριβή ρύθμιση με το παξιμάδι ρύθμισης του όρθιου υποστυλώματος. Τοποθέτηση με κινητό πτυσσόμενο τρίποδο Η τοποθέτηση ισχύει για ανεξάρτητα υποστυλώματα. Σε χρήση των υποστυλωμάτων στο σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε πληροφορίες για τον χρήστη. Ρυθμίστε στο περίπου το ύψος των υποστηριγμάτων πλακών με ασφαλιστικά άγκιστρα Οι αριθμημένες οπές διευκολύνουν τη ρύθμιση ύψους. Τοποθετήστε τον κινητό πτυσσόμενο τρίποδο. Στερεώστε τα υποστηρίγματα πλακών στο κινητό πτυσσόμενο τρίποδο με το μοχλό στερέωσης. Ελέγχετε ξανά τη σωστή στερέωση των ξυλότυπων πριν πατήσετε πάνω. Τοποθέτηση χωρίς κινητό πτυσσόμενο τρίποδο Ασφαλίστε τα ενδιάμεσα υποστυλώματα σε ξυλότυπους πλάκας με κεφαλή υποστήριξης H20 DF για να μην ανατραπούν (βλ. πληροφορίες για τον χρήστη Dokaflex ή Doka-Xtra). Σε βοηθητικές υποστηρίξεις σφίξτε τα υποστηρίγματα πλακών τόσο πολύ στην κατασκευή πλάκας, ώστε να μην είναι δυνατή η ανατροπή τους. Χαλάρωμα των υποστηριγμάτων πλακών υπό φορτίο 1) Λύστε το παξιμάδι ρύθμισης με σφυρί. 2) Πιάστε το σωλήνα εισαγωγής με το χέρι. 3) Ανοίξτε τα ασφαλιστικά άγκιστρα, ώστε να απελευθερωθεί ο σωλήνας εισαγωγής. Έπειτα τον τοποθετείτε σπρώχνοντας με το χέρι /2010 9

10 Πιθανές εσφαλμένες εφαρμογές ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Απαγορεύονται οι εφαρμογές που απεικονίζονται παρα, καθώς και παρόμοιες! Να μην χρησιμοποιείται για την κατασκευή προστατευτικών στηθαίων. Επιτρέπεται μόνο κατακόρυφη χρήση. Η επιφάνεια της βάσης στήριξης πρέπει να εφάπτεται ολόκληρη Τοποθετείτε μόνο σε ανθεκτική βάση Απαγορεύεται η σύνδεση περισσότερων υποστηριγμάτων πλακών η μία πάνω στην άλλη. Μην χρησιμοποιείτε φουρκέτες ή σίδηρο οπλισμού ως υποκατάστατο για το ασφαλιστικό άγκιστρο Να μην χρησιμοποιείται για τη στήριξη στοιχείων ξυλότυπου Να μην χρησιμοποιείται ως κοιλοδοκός καναλιού /2010

11 Τεχνική κατάσταση Τα παρα κριτήρια καθορίζουν το στατικά επιτρεπόμενο βαθμό της βλάβης. Αν υπάρχουν περισσότερες βλάβες δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση. Σωλήνας στήριξης - Σωλήνας εισαγωγής Κάμψη των πλακών κεφαλής και των βάσεων στήριξης a μέγ. 1 mm προς τα έξω και b μέγ. 3 mm επιτρέπεται προς τα μέσα a Σπείρωμα πρέπει να έχει λιπανθεί σε όλο του το μήκος και να είναι ευκίνητο. Σωλήνας εισαγωγής Στη θέση, στην οποία οι οπές καλύπτονται για την είσοδο του ασφαλιστικού άγκιστρου, θα πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί ο σωλήνας εισαγωγής σε όλο το μήκος χρήσης. Επεκτάσεις των οπών επιτρέπονται στο σωλήνα εισαγωγής έως 2 mm b Ρωγμές ραφής συγκόλλησης δεν επιτρέπονται /

12 Επιτρεπόμενες φέρουσες ικανότητες των Doka-Υποστηριγμάτων πλακών Χρήση ως ελεύθερο δομικό στήριγμα Επιτρ. φέρουσα ικανότητα [kn] σε σχέση με το συνολικό μήκος και τη θέση του σωλήνα στήριξης (σύμφ. με τη γενική οικοδομική έγκριση Z ) Eurex 20 top Eurex 30 top Μήκος στήριξης [m] / A15 A25 A25 A30 A30 A35 A35 A40 A40 A55 A55 B25 B25 B30 B30 B35 B35 B40 B40 B55 B55 C25 C25 C30 C30 C35 C35 C40 C40 C55 C55 D15 D25 D25 D30 D30 D35 D35 D40 D40 D55 D55 E25 A25 A25 A30 A30 A35 A35 A40 A40 A45 A45 A55 A55 B25 B25 B30 B30 B35 B35 B40 B40 B45 B45 B55 B55 C25 C25 C30 C30 C35 C35 C40 C40 C45 C45 C55 C55 D25 D25 D30 D30 D35 D35 D40 D40 D45 D45 D55 D55 E25 E25 E30 E30 E35 E35 E40 E40 E45 E45 E55 E55 5,5 20,0 22,1 30,9 32,4 5,4 20,9 23,2 32,6 34,2 5,3 21,9 24,4 34,4 36,1 5,2 22,9 25,7 36,2 38,0 5,1 23,9 27,1 38,1 39,8 5,0 25,0 28,5 4,9 26,4 30,1 4,8 27,8 31,6 4,7 29,2 33,2 4,6 30,6 34,9 4,5 32,2 31,8 33,5 4,4 33,9 33,8 35,8 4,3 35,8 38,0 4,2 38,0 4,1 4,0 20,9 24,1 30,6 33,2 3,9 22,3 26,0 32,8 35,7 3,8 23,7 27,9 35,1 38,2 35,6 3,7 25,2 29,9 37,5 35,6 3,6 26,9 32,2 3,5 20,2 23,8 28,5 34,4 30,0 33,2 3,4 21,7 25,9 30,1 32,4 35,7 3,3 23,1 28,1 31,4 34,7 38,2 3,2 24,6 30,4 32,5 37,1 3,1 26,3 33,0 33,5 3,0 20,1 24,1 27,9 34,4 30,0 33,8 2,9 21,7 26,6 28,8 35,4 32,6 36,2 35,6 2,8 23,3 29,1 29,6 35,2 38,5 2,7 24,6 31,6 30,6 37,5 2,6 25,4 34,3 31,8 38,8 35,6 2,5 26,2 31,2 26,2 32,9 35,6 30,0 35,9 2,4 27,1 33,4 27,0 34,0 31,3 37,4 2,3 27,9 27,8 35,1 32,6 38,9 2,2 28,9 28,9 33,8 35,6 2,1 29,6 30,2 35,6 34,9 2,0 30,3 31,5 35,9 1,9 31,7 35,6 33,0 37,5 1,8 33,1 34,5 39,2 1,7 34,6 1,6 35,6 1,5 1,4 1,3 1,2 20,0 1,1 1,0 Θέση Σωλήνας στήριξης*) Κατηγορία στήριξης κατά EN /2010

13 *) Θέση σωλήνα στήριξης Χρήση σε Dokaflex-Φατνώματα και Dokamatic-Φατνώματα ή ως βοηθητικές υποστηρίξεις (υποστυλώματα σφιγμένα). Επιτρ. φέρουσες ικανότητες για τα Doka- Υποστηρίγματα πλακών για τα συστήματα Dokaflex και Doka-Xtra βλ. αντίστοιχες πληροφορίες για τον χρήστη. Επιτρ. φέρουσες ικανότητες [kn] Eurex 20 top Μήκος στήριξης [m] Eurex 30 top ,5 30 5,4 32 5,3 34 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 35 4,0 30 3,9 32 3,8 34 3,7 3,6 3,5 30 3,4 32 3,3 34 3,2 3,1 3, ,9 32 2,8 34 2,7 2,6 35 2,5 30 2,4 32 2,3 34 2,2 35 2,1 2,0 1,9 1,8 35 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 25 1,1 1, /

14 Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,55x0,85m Ιδανική για όλες τις διαστάσεις υποστηριγμάτων πλακών, ξύλινων δοκαριών, σανίδων τύπου Dokadur και άλλων σανίδων καλουπώματος. γαλβανισμένη παλετάρεται - μεταφέρεται με ασφάλεια με τον γερανό Πληροφορίες για τον χρήστη Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 1100 kg Ικανότητα φόρτωσης παλέτας συσκευασίας Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 250, 300 και τεμ. Eurex 20 top 400 και τεμ. Eurex 20 top τεμ. Eurex 30 top 250 και τεμ. Eurex 30 top 350, 400 και τεμ. Eurex 30 top τεμ. Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας! Σετ τροχών B Με το σετ τροχών σύσφιξης B η συσκευασία πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε ένα γρήγορο και ευέλικτο μεταφορικό μέσο. Ιδανικό για ανοίγματα διέλευσης από 90 cm. Το σετ τροχών σύσφιξης B μπορεί να συναρμολογηθεί στις παρα συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων: Doka-Παλέτες συσκευασίας Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων /2010

15 Συνοπτικός πίνακας [kg] Είδος Nr. [kg] Είδος Nr. Συνοπτικός Υποστήριγμα Doka-εξαρτήματα πίνακας πλάκας συστήματος Eurex top Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top 150 8, Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 20 top , Mήκος: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 top Γαλβανισμένο Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m Γαλβανισμένο Ύψος: 77 cm Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας! Σετ τροχών σύσφιξης B 33, Anklemm-Radsatz B Mπλε ακρυλικής βαφής Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Υποστήριγμα πλάκας Eurex 30 top , Mήκος: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 top Γαλβανισμένο Κινητό πτυσσόμενο τρίποδο 15, Stützbein Γαλβανισμένο Ύψος: 100 cm Τρόπος παράδοσης: διπλωμένη Πλαστικό σφυρί 4kg 4, Kunststoffhammer 4kg Μπλε Mήκος: 110 cm /

16 Doka-Υποστηρίγματα πλακών Αξιόπιστα σε όλες τις εφαρμογές Τα Doka-Υποστηρίγματα πλακών είναι η σωστή επιλογή για κάθε περίπτωση εφαρμογής. Για την επίτευξη υψηλής φέρουσας ικανότητας υπάρχουν πολλές πρακτικές λεπτομέρειες για την απλοποίηση του χειρισμού. Τα Doka-Υποστηρίγματα πλακών μπορείτε να τα νοικιάσετε κανονικά ή με leasing ή να τα αγοράσετε. Σε κάθε αντιπροσωπεία Doka της περιοχής σας. Τηλεφωνήστε μας! Κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου Doka στο Amstetten, Αυστρία Με πιστοπ ποιό ας ISO 9001 Διευθύνσεις Doka Doka Hellas Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E. Aγίου Αθανασίου 5 Ταχ.Κωδ.: Παλλήνη - Αττικής Τηλέφωνο: (210) Τέλεφαξ: (210) Doka Thessaloniki Καλουποτεχνική Τεχνολογική A.E. Σταδίου 40 Ταχ. Κωδ.: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο: (2310) Τέλεφαξ: (2310) Κεντρικά γραφεία Αυστρίας: Doka GmbH Josef Umdasch Platz 1 A 3300 Amstetten Τηλέφωνο: +43 (0) Τέλεφαξ: +43 (0) Άλλα υποκαταστήματα και γενικές αντιπροσωπείες: Aλγερία Βέλγιο Βιετνάμ Βουλγαρία Βραζιλία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελβετία Εσθονία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ιαπωνία Ινδία Ιορδανία Ιράν Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία Ισραήλ Ιταλία Καναδάς Καζακστάν Κατάρ Κίνα Κορέα Κουβέιτ Κροατία Λετονία Λευκορωσία Λίβανος Λιθουανία Λουξεμßούργο Μεγάλη Βρετανία Μεξικό Μπαχρέιν Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Νότια Αφρική Ολλανδία Ουγγαρία Ουκρανία Παναμάς Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Ρωσία Σαουδική Αραβία Σερβία Σιγκαπούρη Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Ταϊβάν Ταυλάνδη Τουρκία Τυνησία Φινλανδία Χιλή /2010

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999800809 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 Tr751-200-01 Πίνακας περιεχομένων 3 Εισαγωγή 3 Ευρωκώδικες στην Doka 4 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια 1/008 Πληροφορίες για τον χρήστη 9997909 GR Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Dok-Ξύλινα δοκάρια Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife 02/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999764009 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife 9764-277-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη 999725009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 9725-201-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

0203044gr 008 11.2010. Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65. Κανονισμός λειτουργίας

0203044gr 008 11.2010. Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65. Κανονισμός λειτουργίας 0203044gr 008 11.2010 Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65 Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία

REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX. Τεχνολογία οικοδομής Εξαρτήματα αυτοκινήτων Βιομηχανία REHAU SOLECT - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 897600 XX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Ισχύει από τον Απρίλιο 2010 www.rehau.xx Τεχνολογία οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A132 RE / 06.2014 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A132 RE / 06.2014 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TailGUARD TM ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TailGuard TM για εφαρμογές φορτηγών και λεωφορείων Περιγραφή συστήματος Έκδοση 1 Το παρόν έντυπο δεν υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Οδηγίες εγκατάστασης Ενεργειακό τζάκι KA316 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 645 586 (06/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Οδηγίες χρήσης 06.08 - 51069896 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Οδηγίες χρήσης 51069896 07.12 g ETV C16 ETV C20 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. σύστημα Realpont

Εγχειρίδιο χρήσης. σύστημα Realpont Εγχειρίδιο χρήσης σύστημα Realpont IGQ P021 SQ PONTEGGI Τρόποι προμήθειας Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι τρόποι προμήθειας οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω: πώληση πώληση με συμφωνία επαναγοράς ενοικίαση ενοικίαση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα