Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ"

Transcript

1 Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), EGF-Nutriart» 1

2 1. To Ιστορικό του προγράμματος Το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παρέχει, υπο προϋποθέσεις, χρηματοδότηση για τη λήψη μέτρων στήριξης εργαζομένων, οι οποίοι απολύονται λόγω της κρίσης καθώς και μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) υπέβαλλε, το 2014, αίτηση, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να υλοποιηθούν ενέργειες υποστήριξης των πρώην εργαζομένων της NUTRIART καθώς και νέων άνεργων ηλικίας κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης (NEEts) Η αίτηση της ΕΥΣΕΚΤ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2014 και στη συνέχεια η ΕΥΣΕΚΤ, τον Δεκέμβριο του 2014, εξέδωσε πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους φορείς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να υποβάλλουν πρόταση για να αναλάβουν να υλοποιήσουν τις ενέργειες του Έργου. Μετά από αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο κατεξοχήν φορέας υποστήριξης των εργαζομένων και των ανέργων της χώρας, με μακρά εμπειρία στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας, ορίστηκε στις 05/06/2015 από το αρμόδιο Υπουργείο, ως Δικαιούχος για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος, όπως αυτές έχουν προηγουµένως εγκριθεί από το Υπουργείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι όροι υλοποίησης και όλες οι παραμέτρους που είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αποτυπώνονται στην Πρόσκληση του Υπουργείου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης: στους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας NUTRIART, ειδικότερα σε όσους απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 25/06/2013 έως 16/11/2013 καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs). Ειδικότερα, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκεται: Η ενίσχυση και αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων στο έργο, μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της παροχής εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης Η συστηματική υποστήριξή των συμμετεχόντων έτσι ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμική στις τοπικές αγορές εργασίας Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας και Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε πιθανές ανάγκες μετεγκατάστασης, με βάση ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσαν μονάδες της εταιρίας Nutriart και διαμένουν οι πρώην εργαζόμενοι της.

3 3. Αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος Στο πρόγραμμα θα υλοποιηθούν πέντε ενέργειες όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Ενέργεια Α: Επαγγελματική συμβουλευτική Η ενέργεια διαρθρώνεται σε έξι στάδια: Πληροφόρηση Υποδοχή και διερεύνηση αναγκών Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, Ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης και Παρακολούθηση υποστήριξη Πιο συγκεκριμένα: προβλέπονται 25 συνεδρίες υποστήριξης για κάθε συμμετέχοντα σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης. Η συμμετοχή στην συμβουλευτική είναι υποχρεωτική για όλους (πρώην εργαζόμενοι της NUTRIART και NEETs). Σκοπός της συμβουλευτικής είναι η εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση, τη δημιουργία και εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, τον προσανατολισμό σε ανάλογους τομείς και αντικείμενα απασχόλησης και τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. 3 Επιστέγασμα της ουσιαστικής συνεργασίας του συμβούλου απασχόλησης και του συμμετέχοντα είναι η από κοινού εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τον/ην συμβουλευόμενο/η στην Απασχόληση. Με την ολοκλήρωση των πρώτων 20 συνεδριών της συμβουλευτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την πορεία της συμβουλευτικής του κάθε συμβουλευόμενου, θα αποφασιστεί η ένταξη του στις επόμενες ενέργειες του προγράμματος, σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο δράσης. Για τις 25 συμβουλευτικές συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία) προβλέπεται επίδομα συμμετοχής ύψους 1.246,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φόρου) ήτοι 952,17 ευρώ «καθαρά». Το επίδομα καταβάλλεται σε 3 δόσεις στους συμμετέχοντες, αφότου έχει λάβει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ κάθε φορά την απαιτούμενη δόση χρηματοδότησης από το Υπουργείο. Για την παρακράτηση φόρου θα λάβετε στο τέλος του οικονομικού έτους βεβαίωση από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προκειμένου να την συμπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά.

4 Ενέργεια Γ: Κατάρτιση Στην ενέργεια αυτή πρόκειται να ενταχθούν όλοι οι συμμετέχοντες (πρώην εργαζόμενοι της NUTRIART και NEETs). Η κατάρτιση περιλαμβάνει: Α. Συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας (Γ1) 300 ωρών ή Β. Συμμετοχή σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσηςκατάρτισης μικρότερης διάρκειας (Γ2). Αφού προσδιοριστούν από την Ενέργεια Α με σαφήνεια οι ανάγκες, η δυναμική και το ατομικό σχέδιο δράσης του κάθε συμμετέχοντα, (π.χ. συμβατική κατάρτιση ή παροχή μαθημάτων για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δημιουργία επιχείρησης). Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ είναι υποχρεωμένο από το Υπουργείο να αναθέσει σε πιστοποιημένους δικαιούχους, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων και τα όσα προβλέπονται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης, με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Voucher) την υλοποίηση: προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξειδικευμένης, ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κλπ (π.χ. παροχή μαθημάτων οδήγησης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης) Για όλους τους συμμετέχοντες, η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους. Η εστιασμένη διαδικασία διάγνωσης αναγκών θα δώσει έμφαση στην ανάλυση των προσόντων των συμμετεχόντων, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν τα τυπικά και άτυπα προσόντα των καταρτιζομένων μέσω ανάλυσης: α) του επαγγελματικού προφίλ, β) της επαγγελματικής εμπειρίας γ) των καθημερινών δραστηριοτήτων δ) των ενδιαφερόντων και ε) των προσδοκιών τους. 4 Αν και η παροχή κατάρτισης θα γίνει με ανάθεση, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θα προσδιορίσει βάση των προαναφερόμενων μέσων, τεχνικών και εργαλείων τα θεματικά αντικείμενα, τους βασικούς άξονες περιεχομένων των προγραμμάτων καθώς και τις τεχνικές αξιολόγησής της κατάρτισης. Επιπλέον το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θα διασφαλίσει την ποιότητα της κατάρτισης στο σύνολο της, από το στάδιο του σχεδιασμού έως και το πέρας της υλοποίησης της. Για τις 300 ώρες συμμετοχής σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φόρου) ήτοι 1.719,00 ευρώ «καθαρά». Το εκπαιδευτικό επίδομα, αφού έχει λάβει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ την χρηματοδότηση από το Υπουργείο, καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης όταν αποστείλει ο πάροχος κατάρτισης στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την περίπτωση συμμετοχής σε εξειδικευμένη εκπαίδευση (Γ2), δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για τον συμμετέχοντα. Στην ενέργεια αυτή καταβάλλονται τα δίδακτρα στη σχολή (έως το ποσό των 3.944,00 ευρώ).

5 Ενέργεια Δ: Προώθηση επιχειρηματικότητας Στην ενέργεια Δ, θα ενταχθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος 150 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση ,00 ευρώ για την υποστήριξη της νεοσύστατης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ενέργεια Δ καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων εμπεριέχονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος, τον οποίο καταρτίζει το Υπουργείο. Η εκταμίευση της χρηματοδότησης θα γίνει από δημόσια υπηρεσία και όχι από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ενέργεια Β: Ανάπτυξη φυτωρίου επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδα) Ο στόχος της Ενέργειας Β είναι η στοχευμένη υποστήριξη 70 εκ των συμμετεχόντων οι οποίοι θα έχουν λάβει χρηματοδοτική υποστήριξη στα πλαίσια της Ενέργειας Δ-Προώθηση Επιχειρηματικότητας. Στα κριτήρια επιλογής έμφαση θα δοθεί σε δημιουργούμενες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από καινοτομία ή και από την χρήση νέων τεχνολογιών και οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης. Ενέργεια Ε: Επιδότηση κινητικότητας Στα πλαίσια της Ενέργειας αυτής έως 100 συμμετέχοντες που θα προκύψουν από τις ενέργειες της δράσης Α πρόκειται να υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ αποκοπή το ποσό των ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος. 4. Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε έχουν πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας NUTRIART οι οποίοι απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 25/06/2013 έως και στις 16/11/2013 και είτε: 1. παραμένουν άνεργοι 2. ή έχουν εξεύρει πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών ή και κατά την διάρκεια, θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα (εξαιρούνται δηλαδή όσοι πρώην εργαζόμενοι της NUTRIART έχουν βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης-8ώρο με σύμβαση αορίστου χρόνου). 5 Τα άτομα της περίπτωσης αυτής μπορεί να υπαχθούν σε όλες τις Ενέργειες του προγράμματος. 3. Πρώην εργαζόμενοι της NUTRIART οι οποίοι έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του προγράμματος. Τα άτομα αυτής της περίπτωσης έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε δύο ενέργειες, την συμβουλευτική και την κατάρτιση. 4. Τέλος στο πρόγραμμα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και νέοι άνεργοι ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και οι οποίοι θα επιλεγούν με συγκεκριμένη διαδικασία (περισσότερες πληροφορίες εδώ: simvouleftikis-katartisis-ke-aftoapascholisisepichirimatikotitas-anergon-ilikias-15- eos-29-eton/ ) Ο αριθμός των νέων ανέργων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεπερνάει τον αριθμό των συμμετεχόντων πρώην εργαζόμενων της NUTRIART.

6 5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας σας με την NUTRIART 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για όσους δεν εργάζονται) ή βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (για όσους ανανεώνουν την κάρτα τους ηλεκτρονικά). 6. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σας (για όσους εργάζονται) 7. Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και όσους έχουν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα). 6. Χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου Το Πρόγραμμα στο σύνολο του καθώς και οι ενέργειες αυτού σταδιακά, θα έχουν υλοποιηθεί έως την 30 η Απριλίου Πληροφόρηση Δημοσιότητα Οι Πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται ως εξής: Οι Πρώην Εργαζόμενοι Της Nutriart: στην Αθήνα, τηλεφωνικά στην κα Μπιτσίνη και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 6 στην Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικά στον κ. Καραγκούνη και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NEETS): στην Αθήνα, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ- Αθηνών) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71 Α, 10681, ισόγειο, τηλεφωνικά στις γραμμές , και Πρόσωπο επαφής κ. Πετράκης και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 14:00. στην Θεσσαλονίκη, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ- Θεσσαλονίκης) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Αισώπου 24 & Προμηθέως, 3 ος όροφος, τηλεφωνικά στην κα Κουκίδου στο και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 13:00.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 80528 Ημερoμηνία: 26/09/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 09/10/2014 Αρ. πρωτ.: 80528 Ημερoμηνία: 26/09/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμ. Πρωτ.: 924/10.12.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531 Αθήνα, 05/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα