Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠAΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Εµµ.Μπενάκη 71Α , Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΞΟΝΑΣ: 3 ΜΕΤΡΟ: 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το ΚΕΚ/ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει «Προγράµµατα Κατάρτισης Βασικών εξιοτήτων Γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε την παρακάτω κατανοµή: Κωδικός Προγρ. Νο Τεχνικής Προσφοράς O.T.A. Αθήνα Αθήνα Πειραιάς Ελευσίνα Τίτλος Αριθµός Καταρτιζ οµένων 15 επιλογή Access)» 15

2 Ελευσίνα Λαµία Λαµία 17 επιλογή Access)» Βέροια 19 Λάρισα Λάρισα Ξάνθη Ξάνθη Τρίπολη

3 Τρίπολη Πρέβεζα Πρέβεζα Ρόδος Ρόδος Σύρος Σύρος ΣΥΝΟΛΟ 643 Η διάρκεια του κάθε προγράµµατος είναι 100 ώρες, ενώ µε την ολοκλήρωσή τους, οι καταρτισθείσες γυναίκες θα συµµετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων από φορείς πιστοποίησης που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι: 1) Άνεργες γυναίκες εγγεγραµµένες στα µητρώα του ΟΑΕ, ανεξάρτητα αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι, απόφοιτες

4 δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. 2) Γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και έχουν τις ανωτέρω γραµµατικές γνώσεις. 3) Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την υπηκοότητα των κρατών ΕΟΧ ή να είναι Ελληνίδες οµογενείς που απασχολούνται µόνιµα στην Ελλάδα, ή να εµπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/Ε.Ο.Κ./1612/68. Εκπαιδευτικό επίδοµα Οι άνεργες γυναίκες µε ή χωρίς δικαίωµα τακτικού επιδόµατος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 3,50 ευρώ (µικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Για τις καταρτιζόµενες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού το εκπαιδευτικό επίδοµα ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ (µικτό) ανά ώρα κατάρτισης. ικαιολογητικά συµµετοχής 1. Έντυπη αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα που διατίθεται από το Κ.Ε.Κ. 2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας (σε ισχύ) 4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών 5. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 6. Πρόσφατη Φωτογραφία 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραµµα βασικών δεξιοτήτων του Ε.Π «Κοινωνίας της Πληροφορίας», ότι αν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραµµα έχουν παρέλθει τουλάχιστον 4 µήνες από αυτό, ότι είναι άνεργη και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους είναι αληθή.

5 8. Παραπεµπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.. 9. Αποδεικτικά επιπλέον µορφωτικών προσόντων και αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας. Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Μπίτσικα Ιωάννα στο , 9:00-14:30.