ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX)"

Transcript

1 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση των προσφορών δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και αν τυχόν υποβληθούν τέτοια στοιχεία δεν θα υπολογίζονται στην αξιολόγηση των προσφορών Συµπληρωµατικά στοιχεία γίνονται δεκτά µόνο στις περιπτώσεις που ζητηθούν εγγράφως από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης και αφορούν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων. 1.4 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. Αν υποβληθούν, δεν θα αξιολογηθούν. 1.5 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης µε σαφή και µοναδικό τρόπο. Τεχνικές προσφορές µε ελλιπή ή αντικρουόµενα-κατά την κρίση της Υπηρεσίας τεχνικής αξιολόγησης στοιχεία θα απορρίπτονται. 1.6 Οι προσφορές, για να τύχουν τεχνικής κρίσης, θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να δίδουν όλα τα πιο κάτω στοιχεία µε την σειρά και την αρίθµηση που αναφέρεται πιο κάτω: Θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου υλικού και να δίδονται οι πιο κάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικές µε αυτό: α. Ταχυδροµική διεύθυνση εργοστασίου β. Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού. γ. Περιγραφή εγκαταστάσεων δ. Περιγραφή εξοπλισµού δοκιµών Επίσης θα πρέπει να δηλώνονται πιθανόν υποκατασκευαστές Θα υποβάλλεται πιστοποιητικό ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής, από το οποίο θα προκύπτει ότι η πιστοποίηση καλύπτει τα προσφερόµενα προϊόντα Επίσης υποχρεούνται να καταθέτουν µε την προσφορά τους Σχέδιο ιασφάλισης Ποιότητας (Q.A.P, Quality Assurance Plan) παραγωγικής διαδικασίας των κατασκευαστών και των πιθανών υποκατασκευαστών από το οποίο θα φαίνεται αναλυτικά η παραγωγική διαδικασία, ο εξοπλισµός ποιοτικού ελέγχου καθώς και οι φάσεις ποιοτικού ελέγχου µε τα αντίστοιχα έντυπά που τηρούνται και µε σαφή αναφορά στα διεθνή πρότυπα και κανονισµούς που χρησιµοποιούν. Κατά την διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης ο Α ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθήσει την παραγωγική διαδικασία προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση του QAP και γενικώς να διαµορφώσει άποψη, από την οποία θα κριθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ αποδοχή ή µη της προσφοράς Θα υποβάλλεται πρωτότυπη ήλωση Συµφωνίας (Statement of Compliance) των προσφεροµένων υλικών µε τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Προδιαγραφών / Τεχνικών περιγραφών Α ΜΗΕ και των τεχνικών παρατηρήσεων της διακήρυξης, υπογεγραµµένη από το εργοστάσιο κατασκευής Ο προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο πελατών του (µε ονόµατα, διευθύνσεις, fax, ) Ηλεκτρικών Εταιρειών στις οποίες έχει εγκαταστήσει παρόµοιο εξοπλισµό πάνω από 10 τεµάχια τα τελευταία 4 χρόνια και λειτουργεί µε επιτυχία, που θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά (Συστατικές επιστολές). Στον κατάλογο πωλήσεων και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αναγράφεται, αναλυτικά, ο τύπος του υλικού, η τάση του δικτύου που χρησιµοποιήθηκε, ο ακριβής αριθµός υλικών καθώς και το έτος πώλησης ή εγκατάστασης των υλικών.

2 Σελίδα 2 από 6 Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή επικυρωµένα αντίγραφα,ευδιάκριτες όσον αφορά στην Εταιρεία που τις εκδίδει και εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος του προσφερόµενου υλικού Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής που συµµετέχει στον διαγωνισµό δεν είναι το Εργοστάσιο κατασκευής του προσφεροµένου υλικού, η προσφορά του θα πρέπει να συνοδεύεται από Πρωτότυπη ήλωση του Εργοστασίου κατασκευής µε την οποία θα επιτρέπει στον προσφέροντα να προµηθεύσει τον Α ΜΗΕ µε τα υπόψη υλικά για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 1.7 Αν ο τόπος επιθεώρησης του υλικού διαφέρει από το εργοστάσιο κατασκευής, θα πρέπει να δηλώνεται: - το όνοµα και η διεύθυνση της Εταιρείας στην οποία θα γίνει η επιθεώρηση των υλικών και να δίδεται κατάσταση του υφιστάµενου εξοπλισµού ελέγχου της Εταιρείας αυτής ώστε να ελέγχεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου στον προτεινόµενο τόπο. 2. ΕΙ ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ γίνονται δεκτές προσφορές, οι οποίες τηρούν εγκεκριµένα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και καλύπτουν κατά ισοδύναµο τρόπο τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις του αιτούµενου υλικού. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αποδεικνύουν κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο ότι το προσφερόµενο προϊόν που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές της διακήρυξης. Τα υπόψη αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά. Η εκ των υστέρων υποβολή αυτών δεν γίνεται αποδεκτή. 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 3.1 Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε EURO για όλα τα παρακάτω επιµέρους στοιχεία της προµήθειας: α. Εξοπλισµός β. Software και hardware για το σύστηµα MMS γ. Εκπαίδευση δ. Κόστος commissioning ενός ζεύγους ε. Ανταλλακτικών που αναφέρονται στην προδιαγραφή (δύο σειρές ανταλλακτικών) στ. Συµβόλαιο Συντήρησης τριών (3) ετών. 3.2 Έλληνες Προµηθευτές 1. Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε EURO για παράδοση του υλικού ελεύθερο στις αποθήκες του Α ΜΗΕ στο ΡΟΥΦ 2. Οι προµηθευτές, πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά στις προσφορές τους και το κόστος µεταφοράς του προσφερόµενου εξοπλισµού από τις εγκαταστάσεις τους, µέχρι τις αποθήκες του Α ΜΗΕ ΑΕ. 3. Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι καθαρές για τον Α ΜΗΕ ΑΕ και θα περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές µε την προµήθεια του υλικού, εκτός από τον ΦΠΑ του Ν. 1642/86 τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόµενοι για το υλικό που προσφέρουν. 4. Όλες οι πιο πάνω τιµές µονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη. 5. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται η µε οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του νοµίσµατος της προσφοράς µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα.

3 Σελίδα 3 από 6 Αλλοδαποί προµηθευτές 1. Όλες οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται, µε ποινή την ακυρότητα της προσφοράς, σε ΕΥΡΩ. 2. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συνηµµένης Συνοπτικής προσφοράς (FORM ΑΠΜ 32.26L) και θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα κόστη που επωµίζεται ο Προµηθευτής (φόροι τελωνείου, δαπάνες εκτελωνισµού, αποθήκευτρα, χρεώσεις µεταφοράς κτλ) για την παράδοση των υλικών στις Αποθήκες του Α ΜΗΕ ΑΕ. 3.3 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται η µε οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του νοµίσµατος της προσφοράς µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του µειοδότη θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: α. Κόστος εξοπλισµού β. Κόστος software και hardware για το σύστηµα MMS γ. Εκπαίδευση δ. Κόστος commissioning ενός ζεύγους ε. Κόστος ανταλλακτικών που αναφέρονται στην προδιαγραφή (δύο σειρές ανταλλακτικών) στ. Συµβόλαιο Συντήρησης τριών (3) ετών. 4.2 Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του µειοδότη, θα γίνει στις τιµές για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στις αποθήκες του Α ΜΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του προµηθευτή. 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Η πληρωµή θα γίνεται µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ). Η ολική ή τµηµατική καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται την 20 η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιµολόγια, µαζί µε τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκοµιδής των υλικών, θεωρηµένα από εξουσιοδοτηµένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20 η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, τότε η πληρωµή θα γίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 5.2 εν γίνονται δεκτοί όροι πληρωµής µε προκαταβολή. Σε περίπτωση που υποβληθούν αυτοί οι όροι δεν θα ληφθούν υπόψη. 6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιµές που θα δοθούν, θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αναπροσαρµογή. Προσφορές οι οποίες περιλαµβάνουν τιµές µε αναπροσαρµογή θα απορρίπτονται. 7. ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Το συντοµότερο δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα καθορίζεται από τους διαγωνιζόµενους το χρονικό διάστηµα (σε ηµερολογιακές ηµέρες και µήνες) µε αφετηρία την ηµεροµηνία της Σύµβασης µέσα στην οποία το υλικό θα παραδοθεί στην 402 Αποθήκη του Α ΜΗΕ στο ΡΟΥΦ Αττικής. 8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Ε.Ε.Σ.)για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων ιαγωνισµού (ΕΝΤΥΠΟ 2/ τροποποιηµένο βάσει Έγκρισης Γενικών ιευθυντών) για ποσό 3.080,00.- ΕΥΡΩ

4 Σελίδα 4 από Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα έχει ισχύ για έξι (06) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής της, µε δυνατότητα παράτασης. 8.3 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα τεθεί στο φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία. 9. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοίχων προσφορών, οι προµηθευτές θα επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 γραµµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 21.15α για το ότι στις επιχειρήσεις τους δεν µετέχει µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγµα αυτό βουλευτής. 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ) ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 16 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ). 11. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σύµφωνα µε την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 2/ ) ο Α ΜΗΕ έχει το δικαίωµα πριν, κατά ή µετά την ανάθεση της προµήθειας, να αυξοµειώσει την ποσότητα των υλικών µέχρι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς να έχει ο Προµηθευτής το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές µονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Η µετά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης ειδοποίηση του προµηθευτή για την αυξοµείωση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνεται µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στη σχετική Σύµβαση. Το διάστηµα αυτό δεν θα είναι µεγαλύτερο του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, θα µπορεί όµως να επεκταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης εφόσον τούτο αποδέχεται ο προµηθευτής. 12. ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να ονοµάζουν τον αντίκλητό τους. Ο παρακάτω ειδικός όρος θα περιληφθεί στη σύµβαση που θα συνταχθεί. «Ο αντισυµβαλλόµενος οίκος..., δηλώνει µε την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του τον κ.... (όνοµα, όνοµα πατρός, επώνυµο, επάγγελµα), κάτοικο... (πόλη, οδός, αριθµός, Ταχ. Κωδ.). Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνση του, θα επιδίδονται µε παραγγελία της Α ΜΗΕ ΑΕ η των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων της και τα σύµφωνα µε το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής ικονοµίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύµβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαµβανοµένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που µπορεί να γίνει µόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η επίδοση προς τον συµβατικά διορισµένο αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτηση του επιφέρει αποτελέσµατα κατά της Α ΜΗΕ ΑΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της, µόνο από της κοινοποίησης σ αυτήν και αυτούς της σχετικής γνωστοποιήσεως και µόνο αν περιλαµβάνει διορισµό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη µε ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση µεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου, που αναγράφεται στη Σύµβαση ή σε µεταγενέστερο διορισµό».

5 13. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Σελίδα 5 από Για τον υπολογισµό της ποινικής ρήτρας, που θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ) θα λαµβάνονται υπόψη τα εξής : Η ηµεροµηνία παράδοσης στην Αποθήκη του Α ΜΗΕ, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστηµα από αναγγελία ετοιµότητας µέχρι την ηµεροµηνία επιθεώρησης του υλικού Η ποινική ρήτρα κάθε εκπρόθεσµης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συµβατικού τιµήµατος της ποσότητας αυτής. 14. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγραφεί η τιµή µονάδας ξεχωριστά για κάθε ανταλλακτικό. Θα προσφερθούν δύο σειρές ανταλλακτικών από τα περιγραφόµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή, το κόστος των οποίων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. 15. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15.1 Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι συσκευασµένα εντός ξύλινων κιβωτίων Σε περίπτωση µεταφοράς του υλικού εντός containers το µικτό βάρος κάθε container (βάρος υλικού, παλέτες ή ξύλινα κιβώτια και container) δεν θα υπερβαίνει τους 25 τόνους. Ο πωλητής υποχρεούται να αναφέρει στα αποδεικτικά έγγραφα µε σαφήνεια το ακριβές µικτό και καθαρό βάρος κάθε container. Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού µικτού βάρους των 25 τόνων οποιαδήποτε δαπάνη επιβληθεί από τις Τελωνειακές ή άλλες ηµόσιες Αρχές θα βαρύνει τον Πωλητή Σε περιπτώσεις µεταφοράς υλικών, καταγωγής Κίνας, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας και άλλων τρίτων χωρών, συσκευασµένων σε ξύλινα κιβώτια, θα πρέπει µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα, να προσκοµίζεται και έγγραφο φυτοϋγειονοµικού ελέγχου (fumigation-disinfection certificate) ή άλλως να φέρουν τα ξύλινα µέσα (κιβώτια ή παλέτες) σφραγίδα ενδείξεως φυτοϋγειονοµικού ελέγχου. 16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες (συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ) Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισµού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, µπορούν να επιστραφούν στους προµηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραµείνουν στο αρµόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισµού, εκτός αν οι διαγωνιζόµενοι µε δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί µέχρι τη νέα ηµεροµηνία/ ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συµπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ακόλουθος όρος θα περιλαµβάνεται στη Σύµβαση, που θα υπογραφεί : 17.1 Για Έλληνες προµηθευτές Ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της σύµβασης, θα είναι η εικοστή (20η) ηµέρα, από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της σύµβασης Για ξένους προµηθευτές Ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της σύµβασης, θα είναι η εικοστή (20η) ηµέρα, από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της σύµβασης.

6 18. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 6 από ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισµό περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ 2/ και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύµβαση περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισµό περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ D2/ και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύµβαση περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ S2/ Σε περίπτωση διάστασης ανάµεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας ιακήρυξης, οι Ειδικοί Όροι θα υπερισχύουν. 20. Τα συνηµµένα στην παρούσα ιακήρυξη έγγραφα, προδιαγραφές και σχέδια αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 21. Η παρούσα διακήρυξη εκδίδεται σε Ελληνικό και Αγγλικό κείµενο. Σε περίπτωση διάστασης το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει. 22. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη αυτή συναποτελείται από τα ακόλουθα µέρη : 1. ΕΝΤΥΠΟ- 3/ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. ΕΝΤΥΠΟ 21.15α 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ- 2/ ), µε τα συνηµµένα τους. 5. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/ ), µε τα συνηµµένα τους. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2099 Α

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης µε σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 67.920,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι διαγωνιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 24.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελίδα 1 από 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Τα σχέδια που αναφέρονται στην περιγραφή των υλικών αφορούν στα σχέδια της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής TR-5/ Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015. 2. Τα παραπάνω υλικά και εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 7 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή.

1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. Σελίδα 1 από 6 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων.

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 8 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 145.000,00 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 9 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 343.580,00 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv , ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv ,00.-

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv , ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv ,00.- Σελίδα 1 από 9 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv 156.000,00.- - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv 208.000,00.- 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Τεμ./ Κουτ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ 1. 181 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 2. 144 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 1.1. Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ευρώ για παράδοση του υλικού Ελεύθερο στην 410 αποθήκη της Α Υ/Α ΜΗΕ, υρραχίου 89 & Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔ. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣ. ΤΕΜ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ 1 33000xxxx 18 Τριπολικός Αεριοδιακόπτης 170 kv, με βοηθητική τάση μηχανισμού λειτουργίας 110V DC, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΑΓΩΓΟΣ ACSR CARDINAL 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 13 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 403701 Ημερομηνία: 03-08-2017 Αντικείμενο : ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 401701 Ημερομηνία: 29-07-2017 Αντικείμενο : ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401705 Ημερομηνία : 19-09-2017 Αντικείμενο : ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 407708 Ημερομηνία: 01.09.2017 Αντικείμενο : Συσκευή ανίχνευσης καθαρότητας SF6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 408717 Ημερομηνία: 03.10.2017 Αντικείμενο : Μονωτικό Λάδι Υπογείων & Υποβρυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 440350 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 13 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1.1 Ο αγωγός ACSS/TW θα είναι ισοδύναμος ως προς τις μηχανικές ιδιότητες του ACSR LINNET, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή TR-20/March 2016 και το Πρότυπο EΝ 50540.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ-640250/29.03.2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 20.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ- 440960 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ 20tnM

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ 20tnM Σελίδα 1 από 8 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 104 43 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών 1. ANTIKEIMENO: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408701 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Mεταφορά 15 containers 20 με φορτίο στροφεία αγωγού φάσης από FOB NINGBO, Κίνα μέχρι Free Out

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408619 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5 Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών Λεωφόρος Συγγρού 98-100 117 41 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης: 5 1 4 6 0 1 Ημερομηνία: 3.2.2016 Αντικείμενο: Φωτοαντιγραφικά ξηρογραφικά ψηφιακά μηχανήματα Ενδεικτική προϋπολογισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Παραγωγής ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: ΕΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: DRUM - ΜΕΛΑΝΗ -TONER ΑΗΣ ΑΓ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Παραγωγής ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: ΕΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: DRUM - ΜΕΛΑΝΗ -TONER ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Παραγωγής ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: ΕΘ-11221 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: DRUM - ΜΕΛΑΝΗ -TONER ΑΗΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι Ενδιαφερόµενοι µε ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ Τηλέφωνο : ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.

Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ Τηλέφωνο : ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 4 0 1 5 0 7 FAX : 210 5192326 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14-07-2015 Πληροφορίες : Ι. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 11 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ :5001954/19-06-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 Πληροφορίες : Μ. Βαλιανάτος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι παρακάτω γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΤΣΩΝΗ F : 2109008792 E-Mail: a. tsoni@deddie.gr ΓΡΑΦΕΙΟ: 2 ος όροφος - 205 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/4002084 Η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, 321 00, Λιβαδειά Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6/2015 Περιοχή Λιβαδειάς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 9 ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,24/10/2017. Αρ. Πρωτ: Δ8756 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 11 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Μεταφοράς Σελίδα 1 από 13 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 6 0 0 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Μεταφοράς Σελίδα 1 από 13 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 6 0 0 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA Σελίδα 1 από 13 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υλικων, Προμηθειών & Μεταφορών Αριθμός Διακήρυξης: Λεωφόρος Συγγρού Αθήνα

Διεύθυνση Υλικων, Προμηθειών & Μεταφορών Αριθμός Διακήρυξης: Λεωφόρος Συγγρού Αθήνα 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΑΠΜ 408620 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά ενός κινητού Υποσταθμού που αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα τροχοφόρα μέρη, συνολικού βάρους 110 tn, με F/B ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 7 2 0 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 7 2 0 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕΛΙ Α 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ (Α ΜΗΕ) ΑΕ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 642 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1183/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1183/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1183/2017 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 Για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ταχυδρομική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Πληροφορίες : Α.ΔΗΜΑΣ Τηλέφωνα : 210 5192227 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΔΑΠΜ 408505 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.06.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :Mεταφορά H/Z με F/B ανοικτού τύπου από Λιμάνι Ελευσίνας στη Μύκονο, Λέσβο,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 258 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα