ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. Το προϊόν αυτό προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. Παρακαλούµε µην το χρησιµοποιείτε για άλλο σκοπό προς αποφυγή απροσδόκητων ατυχηµάτων ή προβληµάτων. Σε περίπτωση ανάγκης, όπως σε σεισµό ή πυρκαγιά βγάλτε το προϊόν από την πρίζα αµέσως και σταµατήστε τη λειτουργία του. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες προσεκτικά έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος. Οι οδηγίες ασφαλείας θα σας ενηµερώσουν σχετικά µε το ποιοι πιθανοί κίνδυνοι υπάρχουν, πώς να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού και τι µπορεί να συµβεί σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης. Πάντα να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, Οι οδηγίες ασφαλείας έχουν είτε τη λέξη ή. ΣΥΜΒΟΛΑ Μπορεί να τραυµατιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες. Πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να τραυµατίσουν εσάς και άλλους. και Λεπτοµερείς πληροφορίες απαγορευµένων πράξεων. «Απαγορεύεται η συναρµολόγηση» για το συγκεκριµένο παράδειγµα. Λεπτοµερείς οδηγίες, όπως «βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα» για το συγκεκριµένο παράδειγµα. Παρακαλούµε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε σηµείο εύκολα προσβάσιµο για µελλοντική αναφορά. Σταµατήστε αµέσως τη λειτουργία σε περίπτωσης επείγουσας ανάγκης και βλάβης. Αν συνεχίσετε να λειτουργείτε το προϊόν υπό αυτές τις συνθήκες, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Απενεργοποιήστε µε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Επικοινωνήστε µετά µε τον προµηθευτή σας για την επισκευή του προϊόντος. Όταν εντοπίσετε καπνό, παράξενο θόρυβο ή οσµή Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για επισκευή. Ποτέ µην επιχειρείτε να αποσυναρµολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν µόνοι σας, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ή βλάβη. Υπάρχει νερό µέσα στο προϊόν Υπάρχει ξένη ουσία µέσα στο προϊόν Όταν ρίχνετε ή προκαλείτε βλάβη στο προϊόν Όσοι υποφέρουν από τις ακόλουθες παθήσεις θα πρέπει να συµβουλευτούν το γιατρό τους πριν να χρησιµοποιήσουν αυτό το προϊόν. - Καρδιακή πάθηση - Με ιατρική ηλεκτρονική συσκευή µέσα στο σώµα - Πρόσφατο πόνο στην πλάτη ή πρόβληµα µε την πλάτη ή τα πόδια λόγω τραυµατισµού ή ατυχήµατος παλιότερα - Παραµόρφωση λόγω αρθρίτιδας ή ρευµατικά - Πρόβληµα στα κόκκαλα όπως οστεοπόρωση - Έντονη ναυτία - Εγκυµοσύνη και έµµηνο ρύση - Παθήσεις που απαιτούν απόλυτη ξεκούραση - Απαγορευµένες ασκήσεις από το γιατρό - Εκείνοι που θέλουν να χρησιµοποιήσουν το προϊόν για λόγους αποκατάστασης - Οποιοδήποτε παράπονο ή αδιαθεσία Καθώς µπορεί να προκληθούν ιατρικά προβλήµατα. Να χρησιµοποιείτε το προϊόν σε λιγότερα από AC220V, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αφήνετε αρκετό χώρο ελεύθερο γύρω από το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς πίσω από την καρέκλα όταν της δίνετε κλίση, καθώς µπορεί να προκληθεί ατύχηµα ή ζηµιά. Μην ρίχνετε νερό και µην βυθίζετε την καρέκλα σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιµοποιείτε την καρέκλα στο µπάνιο ή σε άλλο δωµάτιο µε υγρασία, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 6

2 Ποτέ µην επιχειρείτε να αποσυναρµολογήσετε, να επισκευάσετε ή να µετατρέψετε την καρέκλα και το χειριστήριό της, καθώς µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµός. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν µε υγρό δέρµα ή σώµα, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµός. Ποτέ µην λειτουργείτε το προϊόν αν έχει φθαρµένο καλώδιο ή φις, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµός. Όταν χρησιµοποιείτε το καλώδιο, ΜΗΝ: - Προκαλείτε βλάβη σε αυτό - Το µετατρέπετε - Το λυγίζετε ή το τραβάτε µε δύναµη - Το στρέφετε - Το διπλώνετε ενώ χρησιµοποιείτε το προϊόν - Τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του - Το στριµώχνετε Καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο, όπως και πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα άνω των 100 κιλών, καθώς η χρήση από αυτά τα άτοµα µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή βλάβη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάθονται ή να παίζουν µε την καρέκλα, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα ή τραυµατισµός. Μην επιτρέπετε σε άτοµα µε µειωµένες αισθητηριακές, σωµατικές ή νοητικές ικανότητες να χρησιµοποιούν το προϊόν, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα ή τραυµατισµός. Η καρέκλα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από δύο άτοµα και πάνω ταυτόχρονα, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη και τραυµατισµός. Μην αφαιρείτε το κάλυµµα της καρέκλας και µην την χρησιµοποιείτε αν το κάλυµµα έχει σχιστεί, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα και τραυµατισµό. Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια ανάµεσα στην πλάτη και το κάθισµα της καρέκλας ή κάτω από το κάθισµα, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα και τραυµατισµός. Μην κάνετε µασάζ στο κεφάλι ή το στοµάχι, καθώς µπορεί να προκληθεί ιατρικό πρόβληµα ή τραυµατισµός. Αν δεν νιώθετε άνετα κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε την καρέκλα αµέσως, καθώς µπορεί να προκληθούν ιατρικά προβλήµατα. Χρησιµοποιείτε την καρέκλα σε επίπεδο πάτωµα προς αποφυγή ατυχήµατος ή βλάβης. Ελέγξτε το διακόπτη και το χειριστήριο πριν την χρήση προς αποφυγή προβληµάτων και βλάβης. Περιορίστε τον χρόνο του µασάζ σε 15 λεπτά προς αποφυγή ιατρικών προβληµάτων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, θέστε το διακόπτη παροχής ρεύµατος στη θέση OFF και βγάλτε το προϊόν από την πρίζα προς αποφυγή προβληµάτων όταν επανέλθει το ρεύµα. Να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιµοποιείτε προς αποφυγή διαρροής ρεύµατος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισµό, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυµατισµός. Για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, µην τραβάτε από το καλώδιο, αλλά από το φις, καθώς µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωµα. Μην επιχειρείτε να βγάλετε το προϊόν από την πρίζα µε βρεγµένα χέρια, καθώς µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αµέσως µετά το φαγητό ή την πόση αλκοόλ, καθώς µπορεί να προκληθούν ιατρικά προβλήµατα. Μην κοιµάστε στην καρέκλα ενώ λειτουργεί, καθώς µπορεί να προκληθούν ιατρικά προβλήµατα ή τραυµατισµός. Κρατήστε το προϊόν µακριά από εστίες θερµότητας και µην καπνίζετε ενώ το χρησιµοποιείτε. Μην χρησιµοποιείτε την καρέκλα πάνω σε θερµαινόµενες επιφάνειες, όπως ηλεκτρικό χαλί, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μην τραβάτε το κάλυµµα βιαίως και µην το τρυπάτε µε µαχαίρια ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα και τραυµατισµός. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 6

3 Μην σέρνετε το προϊόν στο πάτωµα όταν θέλετε να το µετακινήσετε για να µην το γδάρετε. Μην ρίχνετε το χειριστήριο κάτω και µην ρίχνετε οτιδήποτε πάνω του, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα ή µηχανική βλάβη. Μην στέκεστε όρθιοι πάνω στην καρέκλα, µην την χρησιµοποιείτε σαν σκαµνί και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω της, καθώς µπορεί να προκληθούν προβλήµατα, βλάβη ή τραυµατισµός. Μην σταµατάτε τη λειτουργία του προϊόντος βιαίως, πιέζοντας τους αερόσακους, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυµατισµό. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν για επαγγελµατική χρήση, καθώς προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, αλκαλικά απορρυπαντικά ή λευκαντικό για τον καθαρισµό της καρέκλας, καθώς µπορεί να προκληθούν βλάβες, αποχρωµατισµός, παραµόρφωση ή σπασίµατα. Πάντα να βάζετε καλά την πρίζα και να την κρατάτε καθαρή από σκόνη, καθώς µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βραχυκύκλωµα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Καρέκλα Αερόσακοι Πλάτης Πλάτη Πλάτη ιακόπτης ρεύµατος Πλαϊνοί Αερόσακοι Χειριστήριο Χειριστήριο Κάθισµα Αερόσακοι Καθίσµατος Φις Καλώδιο Ένδειξη Λειτουργίας Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει όταν ενεργοποιήσετε το διακόπτη ρεύµατος. Άσκηση για τους Γλουτούς Αυτόµατο πρόγραµµα: 15 λεπτά. OFF Για να σταµατήσετε όλες τις λειτουργίες. ΜΑΛΑΞΗ ΓΛΟΥΤΩΝ ΑΝΑΣΗΚΩΜΑ ΓΛΟΥΤΩΝ Άσκηση για τη Μέση Αυτόµατο πρόγραµµα: 15 λεπτά. Ένταση Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση σε Hard ( υνατή) ή Soft (Απαλή). Η ρύθµιση Soft είναι η προκαθορισµένη. ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΕΣΗΣ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕΣΗΣ Η ένδειξη της επιλεγµένης λειτουργίας θα ανάψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και θα σβήσει µόλις τελειώσει το πρόγραµµα. Μην πιέζετε δύο ή παραπάνω πλήκτρα ταυτόχρονα, γιατί µπορεί να προκληθεί πρόβληµα. ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ρύθµιση της καρέκλας - Επιλέξτε ένα επίπεδο δάπεδο µε αρκετό χώρο για την τοποθέτηση της καρέκλας. Θα χρειαστείτε έναν ελεύθερο χώρο περισσότερο των 50 εκατοστών πίσω από την καρέκλα για την ανάκλιση της πλάτης Χαλάκι - Για να αποφύγετε ζηµιά στο πάτωµα, απλώστε ένα χαλάκι πάνω του. Επίπεδο δάπεδο Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 6

4 - Όταν ρυθµίζετε ή µετακινείτε την καρέκλα, κρατάτε καλά το κάτω µέρος της πλάτης και το µπροστινό µέρος του καθίσµατος. * Μην τραβάτε το καλώδιο κάτω από την καρέκλα. * Προσέξτε να µην τοποθετείτε τα χέρια σας ή τα δάχτυλά σας ανάµεσα στους αερόσακους. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΠΟ ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ. Μην ρίχνετε νερό και µην βυθίζετε την καρέκλα σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιµοποιείτε την καρέκλα στο µπάνιο ή σε άλλο δωµάτιο µε υγρασί, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Κρατήστε το προϊόν µακριά από εστίες θερµότητας και µην καπνίζετε ενώ το χρησιµοποιείτε. Μην χρησιµοποιείτε την καρέκλα πάνω σε θερµαινόµενες επιφάνειες, όπως ηλεκτρικό χαλί, καθώς µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Τι πρέπει να επιβεβαιώσετε πριν τη λειτουργία Το κάλυµµα δεν είναι σχισµένο. Το καλώδιο δεν βρίσκεται κάτω από την καρέκλα και δεν είναι τυλιγµένο γύρω της. εν βρίσκεται κανείς γύρω ή πίσω από την καρέκλα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Βάλτε το φις στην πρίζα. 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύµατος. Θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας πάνω στο χειριστήριο. Ο διακόπτης ρεύµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος της πλάτης. 3. Ρύθµιση της γωνίας κλίσης. Ανάκλιση Σηκώστε την πλάτη βήµα βήµα. Θα ακούσετε τον ήχο κλακ όταν τη µετακινείτε από τη θέση 1 στην 7. Αν τραβήξετε την πλάτη ψηλότερα από τη θέση 7, ελευθερώνεται η ασφάλεια και η πλάτη επανέρχεται στη θέση 7. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς πίσω από την καρέκλα κατά τη διάρκεια της ανάκλισης, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ή τραυµατισµό. Θόρυβος κατά τη διάρκεια της ανάκλισης. Θα ακούσετε τον ήχο κλακ κατά τη διάρκεια της ανάκλισης της πλάτης. Αυτό προκαλείται απλά από την κατασκευή της καρέκλας και δεν σηµαίνει ότι έχει πάθει βλάβη. εν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 4. Καθήστε στην καρέκλα. Σωστή στάση Επιλέξτε το αγαπηµένο σας πρόγραµµα. Όταν ξεκινήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε να τοποθετήσετε την καρέκλα στη θέση 6 και να την χρησιµοποιήσετε µε τη σωστή στάση. Κοιτάτε ευθεία µπροστά σ Καθήστε πίσω µε ίσια πλάτη 5. Επιλέξτε το αγαπηµένο σας πρόγραµµα. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργίας στο χειριστήριο για να επιλέξετε το αγαπηµένο σας αυτόµατο πρόγραµµα. Πιέστε το OFF για να σταµατήσετε το µασάζ. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 6

5 Άσκηση για τους Γλουτούς Με τους αερόσακους πλάτης, τους πλαϊνούς αερόσακους και τους αερόσακους καθίσµατος φουσκωµένους και ξεφουσκωµένους για να πιέζουν τους γλουτούς σας και να συστέλλουν την γραµµή των γλουτών σας. Αυτόµατο πρόγραµµα περίπου 15 λεπτών. Μάλαξη Ισιώστε την πλάτη σας µε τους αερόσακους πλάτης και τους πλαϊνούς αερόσακους. Οι γλουτοί σας πιέζονται και η γραµµή των γλουτών σας συστέλλεται. Ανασήκωµα Ισιώστε την πλάτη σας µε τους τους αερόσακους πλάτης. Οι γλουτοί σας µένουν σταθεροί µε τους πλαϊνούς αερόσακους και πιέζονται µε τους αερόσακους του καθίσµατος για να τους δωθεί σχήµα. Τέντωµα Μέσης Με τους αερόσακους πλάτης, τους πλαϊνούς αερόσακους και τους αερόσακους καθίσµατος φουσκωµένους και ξεφουσκωµένους για να µένουν σταθεροί οι γλουτοί σας, κινηθείτε από πλάι σε πλάι για να πιεστεί προς τα µπρος η µέση σας και να τεντωθεί. Αυτόµατο πρόγραµµα περίπου 15 λεπτών. Τέντωµα Κρατήστε τους γλουτούς σας µε τους πλαϊνούς αερόσακους και τους αερόσακους του καθίσµατος, ισιώστε την πλάτη και τη µέση σας µε τους πίσω αερόσακους. Στρέψιµο Μετακινήστε τους γλουτούς σας µε τους πλαϊνούς αερόσακους και τους αερόσακους του καθίσµατος, η µέση σας πιέζεται προς τα πάνω µε κίνηση στροφής. 6. Επιλέξτε την ένταση του µασάζ. Πιέστε το πλήκτρο Hard ή Soft για να ρυθµίσετε την ένταση. Θα ανάψει η επιλεγµένη λειτουργία. 7. Η λειτουργία θα σταµατήσει αυτόµατα µε τον χρονοµετρητή. Κάθε πρόγραµµα διαρκεί 15 λεπτά περίπου. Για να σταµατήσετε αµέσως, πατήστε το OFF. Ο αέρας βγαίνει από όλους τους αερόσακους και σταµατά το µασάζ. 8. Θέστε το διακόπτη ρεύµατος στο OFF. Βγάλτε την καρέκλα από την πρίζα. Περιορίστε τον χρόνο του µασάζ σε 15 λεπτά προς αποφυγή ιατρικών προβληµάτων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πάντα να βγάζετε την καρέκλα από την πρίζα πριν τον καθαρισµό της. Μην βάζετε ή βγάζετε την καρέκλα στην πρίζα µε βρεγµένα χέρια, καθώς µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 1. Καθαρίστε το προϊόν και το χειριστήριο µε µαλακά πανιά. 2. Εκεί όπου υπάρχει βροµιά, σκουπίστε µε πανιά βρεγµένα µόνο µε λίγο νερό ή µε ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά σκουπίστε µε στεγνά πανιά. 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν πέφτουν νερά ή άλλα υγρά µέσα στη συσκευή. 4. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει φυσικά. * Μην αφαιρείτε το κάλυµµα. Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, αλκαλικά απορρυπαντικά ή λευκαντικό για τον καθαρισµό της καρέκλας, καθώς µπορεί να προκληθούν βλάβες, αποχρωµατισµός, παραµόρφωση ή σπασίµατα. Μπορεί επίσης να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Μετά τον καθαρισµό, αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος. Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν για κάποιο διάστηµα, καλύψτε το µε ένα πανί για να µην σκονίζεται. Όταν αποθηκεύετε το προϊόν, αποφύγετε ένα µέρος εκτεθιµένο σε απευθείας ηλιακό φως, υψηλές θερµοκρασίες ή υγρασία και αποφύγετε περιοχές µε σκόνη. ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας, παρακαλούµε δείτε τις ακόλουθες περιπτώσεις. Αν το προϊόν εξακολουθεί να µην λειτουργεί σωστά, σταµατήστε τη λειτουργία του και επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Βλάβη Πιθανή Αιτία Λύση Προβλήµατος Θόρυβος Ακούγεται το φούσκωµα και το ξεφούσκωµα Ακούγεται ο ήχος κλακ κατά τη διάρκεια της εν επηρεάζεται ο χρόνος λειτουργίας ανάκλισης εν λειτουργεί καθόλου Η πρίζα δεν είναι στο ρεύµα Ο διακόπτης ρεύµατος δεν είναι ενεργοποιηµένος Βάλτε την πρίζα στο ρεύµα Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύµατος ιακοπτόµενη κίνηση Έχει εξαντληθεί ο χρόνος λειτουργίας Επανεκκίνηση µετά από 30 λεπτά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Επιθεωρήστε την καρέκλα όταν δεν την έχετε χρησιµοποιήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα! Όταν χρησιµοποιείτε την καρέκλα µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα µη χρήσης της, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί χωρίς πρόβληµα, πριν ξεκινήσετε να την χρησιµοποιείτε. Σε περίπτωση που: Το καλώδιο ή το φις είναι αφύσικα ζεστά. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 6

6 Το καλώδιο έχει φθαρεί ή αποχρωµατιστεί. Μυρίζει καµµένο. Ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος ή δονείται αφύσικα η συσκευή. Συχνά παρουσιάζεται πρόβληµα µε τη λειτουργία, ακόµα και όταν ο διακόπτης ρεύµατος είναι ενεργοποιηµένος. Οποιοδήποτε πρόβληµα ή βλάβη. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, σταµατήστε τη λειτουργία και βγάλτε το προϊόν από την πρίζα προς αποφυγή άλλων προβληµάτων ή ατυχήµατος και µετά επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για επιθεώρηση ή επισκευή. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όνοµα και µοντέλο Airly Shape Neo AIM-FN005 Βολτ AC220V 50Hz Ισχύς 45W Όριο βάρους χρήστη 100 kg Χρονοµετρητής 15 λεπτά Εξωτερικές διαστάσεις (περίπου) W670 x D670 x H760 mm (χωρίς κλίση) (περίπου) W670 x D910 x H630 mm (µε κλίση) Βάρος 17.5 kg Μήκος καλωδίου Περίπου 2 µέτρα Υλικό κατασκευής Μέταλο (ατσάλινη σωλήνα), PE resin Υλικό µαξιλαριού Αφρός ουρεθάνης Υλικό επένδυσης 100% Polyester (µηχανικό µέρος: polyester 5%, polyurethane 5% Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 6