ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/ Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων της υπ αριθμ. 660/6/41612/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και ΑΠ 8. Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : 1. Θεοδώρου Ιωάννα (81153/ Αγγλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ που κατέθεσε η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα από την πρόσκληση. 2. Καταβούτα Μαρία (81152/ Αγγλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση του αντίστοιχου τμήματος, όπου να αναφέρεται η εκτίμηση του τμήματος για τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα ότι εμπίπτουν στην περιοχή της πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης (Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 4). (id 8449) 3. Οικονόμου Ειρήνη (81025/ Ελληνική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Έχουν προσμετρηθεί οι ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΣΔΕ, Οδυσσέας, ΙΕΚ. Οι 162 ώρες που αφορούν τη διδακτική εμπειρία στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής δεν προσμετρούνται, καθώς δεν αφορούν σε φορέα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Η τυπική εκπαίδευση δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. (id 19141) 4. Μπαστογιάννη Σπυριδούλα (81676/ Πληροφορική Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι πτυχιούχοι πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται στο πεδίο 3.2. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καθώς τα μόρια έχουν προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. Ως προς την επιμόρφωση έχουν υπολογιστεί ορθά τα μόρια. Ως προς τη διδακτική εμπειρία από τις βεβαιώσεις προκύπτουν 802 ώρες (ΙΝΕΔΙΒΙΜ- ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, ΙΔΕΚΕ- ΚΕΕ, ΝΕΛΕ). Οι υπόλοιπες ώρες δεν αφορούν σε εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 5. Μαρτέκας Θεμιστοκλής (80892/ Φωτογραφία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες της επιμόρφωσης και της διδακτικής εμπειρίας έχουν υπολογιστεί ορθά για τον ενιστάμενο. Η επαγγελματική εμπειρία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν προσμετρείται, καθώς αφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του τμήματος φωτογραφίας του Πνευματικού Κέντρου. Όσον αφορά στη συνυποψήφιά του κυρία Τατιάνα Σουλτάνα Μαυρομάτη η ένταση γίνεται δεκτή καθώς δεν έχει κατατεθεί αντίγραφο Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και επομένως της αφαιρούνται τα 6 μόρια 6. Σκομβούλης Μιχάλης (81110/ Κοινωνιολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο διδακτορικός τίτλος δεν προσμετρείται 1

2 καθώς δεν είχε κατατεθεί στον αρχικό φάκελο. Ως προς την ξένη γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. 7. Νικολιδάκης Συμεών (81006/ Λογοτεχνία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος είχε καταθέσει εμπρόθεσμα τον αρχικό του φάκελο και μοριοδοτήθηκε από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων. 8. Σιγανού Μαρία (81202/ Τοπική Ιστορία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, δεν αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες στη βεβαίωση εργοδότη που έχει καταθέσει στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη. (id 19716) 9. Κυριαζή Βασιλική (81672/ ) Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Οι 400 ώρες επιμόρφωσης από φορέα του εξωτερικού δεν προσμετρούνται γιατί δεν είναι σαφές από τις σχετικές βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο αν είναι πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων. (id 16849) 10. Μπασιώτη Παρασκευή (81096/ Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Αναγνωρίζονται οι 1000 ώρες της επιμόρφωσης. Το ανώτερο όριο ωρών επιμόρφωσης είναι 500 ώρες σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 11. Παπαδοπούλου Μαρία (81650/ Πληροφορική Βόρειος Τομέας Αθηνών). Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση. (id 336) 12. Κόκκορη Φωτεινή (81146/ Νομικών Επιστημών Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η κατάταξη στους προσωρινούς πίνακες έγινε αλφαβητικά με βάση το όνομα. H κυρία Κόκκορη Φωτεινή στο βασικό τίτλο σπουδών έχει βαθμό πτυχίου 7,88, ενώ ο κύριος Σωτηράκης Παναγιώτης έχει 6,5. Στους οριστικούς πίνακες, λόγω ισοβαθμίας, προηγείται η κυρία Κόκκορη 13. Κατσάρα Αντιγόνη (8129/ Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την ξένη γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το μεταπτυχιακό της τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 14. Τζέλεσι Αργυρούλα (15178/ Λογοτεχνία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 15. Αγιάνογλου Όλγα (15157/ Ιταλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία να προσμετρηθούν οι 691 ώρες στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 2

3 16. Δημάδη Ελένη (81084/ Γερμανική Γλώσσα Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ως προς την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας δεν έχει κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 17. Θάνου Νικολέττα (80650/ Ναυτιλιακών Οικονομικών Σπουδών Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την πολύ καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας δεν έχει κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου στον αρχικό φάκελο, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. (id 14334) 18. Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα (82630/ Ελληνική Γλώσσα - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία να προσμετρηθούν οι 1000 ώρες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των αλλοδαπών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό» από τoν Όμιλο UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων. 19. Καλογιάννης Ιωάννης (81311/ Οικονομικών Επιστημών - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την Τυπική Εκπαίδευση δεν έχει κατατεθεί στον αρχικό φάκελο βεβαίωση ολοκλήρωσης διδακτορικού τίτλου σπουδών, αλλά βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και επομένως μοριοδοτείται μόνο ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 13 μόρια. Ως προς την άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Proficiency University of Michigan). Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου «Καλή γνώση» - Β2 και πρέπει να προσμετρηθεί 1 μόριο. Ως προς τη διδακτική εμπειρία οι συνολικές ώρες που προσμετρούνται με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο είναι Το ανώτερο όριο ωρών στη διδακτική εμπειρία είναι 3000 ώρες με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 20. Λειβαδάρα Σταυρούλα (81071/ Περιβάλλοντος - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Proficiency University of Michigan) και προσμετρούνται 3 μόρια. Ως προς τη διδακτική εμπειρία βάσει των βεβαιώσεων στον αρχικό φάκελο οι ώρες είναι 322. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 21. Βούλγαρη Ελένη (80914/ Περιβάλλοντος - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό φάκελο επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και πρέπει να προσμετρηθεί 1 μόριο. 22. Βέττα Μαρία (81654/ Γαλλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται όταν στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Οι ημερίδες κα τα συνέδρια δεν θεωρούνται επιμορφώσεις. Όλα τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής στον αρχικό φάκελο πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών. 3

4 23. Δημητροπούλου Παρασκευή (80836/ Θεάτρου Κινηματογράφου Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το πτυχίο έχει ήδη μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης. Ως προς την επιμόρφωση οι ώρες που έχουν μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης είναι σωστές (18 ώρες). Η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται όταν στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες ή όταν οι βεβαιώσεις δεν αφορούν στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στις οποίες δεν αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 24. Αντωνάκος Ιωάννης (81177/ Πληροφορικής - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το πτυχίο του από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, από τις βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο προκύπτουν 1200 ώρες. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση. 25. Κουτέλας Παναγιώτης (80901/ Πληροφορικής - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο του κυρίου Χρήστου Νικολογιάννη δεν υπήρχε βεβαίωση ανεργίας 6 μηνών από τον ΟΑΕΔ. 26. Γιαβάσης Ιωάννης (80967/ Τροφίμων Ι Καρδίτσας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το διδακτορικό του τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 27. Μαυρατζάς Νικόλαος (81601/ Πληροφορικής Καρδίτσας): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας βάσει βεβαιώσεων στον αρχικό φάκελο είναι 302. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται με βάση τους όρους της πρόσκλησης. Για τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες. 28. Παπαγιαννίτσης Γεώργιος (80853/ Διακόσμησης Ι Μαγνησίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο είναι Βίγκλας Κατέλης (80523/ Αγγλικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει βεβαίωση εργοδότη, αλλά μόνο πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και σχετικές αποφάσεις απόσπασης. Στο φάκελο της ένστασης υπέβαλε βεβαίωση εργοδότη, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 30. Πιταράκης Χρήστος (81045/ Ελληνικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το Μεταπτυχιακό δεν είναι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 4

5 31. Γώγου Αργύρη (81377/ Ελληνικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το Μεταπτυχιακό δεν είναι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 32. Ευαγγέλου Ελένη (81603/ Αγγλικής Γλώσσας Λαρίσης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το μεταπτυχιακό της τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς την Επιμόρφωση να προσμετρηθούν άλλες 40 ώρες βάσει των βεβαιώσεων που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο (Σύνολο 77 ώρες). 33. Μπούκη Παρασκευή (81022/ Τροφίμων Ι Λάρισας): ): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 34. Ευαγγέλου Γεωργία (81604/ Αγγλικής Γλώσσας Λαρίσης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ιταλική Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το πτυχίο του από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 35. Δαμιανίδου Μαρία (81379/ Περιβάλλον Λάρισης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 36. Τσιακμάκη Μαρία (81074/ Πληροφορικής Λαρίσης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται με βάση τους όρους της πρόσκλησης. 37. Τσίνα Μαρία (81228/ Φωτογραφίας Χαλκιδικής) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο του Ι.Ε.Κ. Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 38. Ματζάκος Πέτρος (80488/ Πληροφορικής Βόρειος Τομέας Αθηνών) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 39. Μπεναβέλη Αναστασία (81668/ Ιατρικής Νότιος Τομέας Αθηνών) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Οδοντιατρικής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 40. Αναστασάκης Δημήτριος (81156/ Εθελοντές Διασώστες Ι Νότιος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 5

6 41. Κόκκορη Γεωργία (80982/ Ιατρικής Νότιος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Οδοντιατρικής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 42. Χαϊτόγλου Αλεξάνδρα (81196/ Πληροφορικής Καβάλας): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο αρχικός φάκελος έχει παραληφθεί εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ / Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 43. Φέτση Αλεξία (81037/ Ιταλικής Γλώσσας Αχαΐας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η επάρκεια με τον αρ.πρωτ /Δ5/432/ που υπάρχει στον αρχικό φάκελο της ενιστάμενης αφορά την Αγγλική Γλώσσα και όχι την Ιταλική για την οποία έχει υποβάλει αίτηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 44. Καλαντζή Ροζαλία (81011/ Πληροφορικής Αχαΐας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 45. Στεργίου Ελένη (80741/ Ελληνικής Γλώσσας Δυτικής Ελλάδος): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 46. Βασιλείου Μαρία (80668/ Αγγλικής Γλώσσας Κορινθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν παρέχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή ή για ακύρωση της υποβαλλόμενης αίτησης. 47. Αλεξοπούλου Κανέλλα (81679/ Διακόσμησης Ι Κορινθίας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής Διακόσμησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 48. Δάφνης Κωνσταντίνος (81099/ Λογιστικής Κορινθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 49. Καρανάτσιου Μαρία (81233/ Γαλλικής Γλώσσας - Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 50. Ξυναδάς Εμμανουήλ (81154/ Τοπικής Ιστορίας - Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Θεολογίας δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 51. Ταντσή Ιωάννα (81666/ Παιδαγωγικής Φλώρινας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ο αρχικός φάκελος σύμφωνα με τον αριθμό του συστημένου ΕΛΤΑ είχε κατατεθεί στο ταχυδρομείο της Φλώρινας στις Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 6

7 52. Λασιθιωτάκη Λαμπρινή (81606/ Εικαστικών Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο τoυ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 53. Κουτσούλης Νικόλαος (81278/ Οινολογίας Κέρκυρας) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος έχει προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου τμήματος Χημείας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο του ενιστάμενου. Η διδακτική εμπειρία στην Τυπική Εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 54. Στούπα Ιωάννα (81183/ Τροφίμων I Λασιθίου): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Δημόσιας Υγιεινής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 55. Μαυρίδου Σαββάτω (81168/ Ψυχολογίας Δράμας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο Πτυχίου Ψυχολογίας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 56. Σιάτρα Ζαφειρούλα (81264/ Ισπανικής Γλώσσας Δράμας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο της επάρκειας ισπανικής Γλώσσας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 57. Λαλάς Σταύρος (81327/ Τροφίμων Ι Καρδίτσας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην Τυπική Εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 58. Δεληγιώργη Τριανταφυλλιά (81219/ Περιβάλλοντος Λαρίσης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Τα μόρια για τη μονογονεϊκή οικογένεια έχουν αφαιρεθεί καθώς βάσει της παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων και όχι την γονική επιμέλεια. 59. Κούτσικου Μαρία (81209/ Παιδαγωγικής Λαρίσης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Τα μόρια της τριτεκνίας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας διότι έχει περάσει το 23 ο έτος της ηλικίας της, βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 3454/ Κούρεντα Αικατερίνη (81208/ Ελληνικής Γλώσσας Τρικάλων): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 61. Πέτρου Ευθύμιος (81238/ Εθελοντές Διασώστες ΙΙ Χαλκιδικής): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν έχει κατατεθεί κείμενο ένστασης και επομένως είναι ατεκμηρίωτη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 7

8 62. Σιάτρας Βασίλειος (81032/ Πληροφορικής Καρδίτσας) : Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 63. Καλαντζάκης Γιώργος (81256/ Τροφίμων Ι Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 64. Μπάμου Αικατερίνη (81198/ Νοσηλευτικής Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 65. Συμεωνίδης Ιορδάνης (81212/ Αγγλικής Γλώσσας Δράμας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο o ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. 66. Τόγια Αντωνία (81159/ Πληροφορικής Ανατολικής Αττικής): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 67. Κίτσιου Βασιλική (81661/ Αγροτικής Οικονομίας Γρεβενών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 68. Σπανού Ιωάννα (81131/ Βουλγαρικής Γλώσσας Γρεβενών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. Οι τίτλοι σπουδών σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απλά αποδεικνύουν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσα. 69. Αποστολάκης Μάριος (81116/ Εθελοντές Διασώστες Ι Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος έχει καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο του ενιστάμενου. Δεν προσμετρήθηκαν οι 60 ώρες επιμόρφωσης, καθώς δεν αφορούσαν στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων. 70. Γιαχούδη Ειρήνη (81649/ Αγροτικής Oικονομίας Έβρου) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 8

9 71. Συναπίδου Ευαγγελία (81638/ Τουρκικής Γλώσσας Έβρου) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. (id1242) 72. Κόγιου Μαρία (81662/ Κοπτικής Ραπτικής Γρεβενών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 73. Παφύλια Σπυριδούλα (81194/ Αγγλικής Γλώσσας Αρκαδίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. (id7803) 74. Μήτρου Βασιλική (82237/ Ελληνικός Πολιτισμός Πιερίας) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. Ως προς την επιμόρφωση λαμβάνεται υπόψη μόνο στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 75. Πετράκης Κωνσταντίνος (81028/ Νοσηλευτικής Λακωνίας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει αντίγραφο του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 76. Τοσίδης Δημήτρης (82529/ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο του Κινηματογράφου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 77. Δουλγεράκη Μαριάννα (81594/ Αθλητισμού ΙΙ Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Αρχικός φάκελος από την ενιστάμενη δεν έχει παραληφθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 78. Ασλάνη Στυλιανή (81222/ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) : H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση να προσμετρηθούν 400 ώρες. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, καθώς η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει σχετική βεβαίωση στον αρχικό φάκελο. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 79. Τσέργα Γκόλφω (80722/ Κοινωνιολογίας- Θεσσαλονίκης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Τα μόρια της τριτεκνίας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας διότι έχει περάσει το 23 ο έτος της ηλικίας της, βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 3454/ Τσιμόπουλος Παναγιώτης (80855/ Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση οι ώρες είναι 390. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξειδίκευση δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η τυπική εκπαίδευση δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. 9

10 81. Γκοντέβας Γεώργιος (81132/ Πληροφορικής Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο του ενιστάμενου οι ώρες είναι Σωτηριάδου Χριστίνα (81144/ Γαλλικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο της ενιστάμενης οι συνολικές ώρες είναι 137. Προσμετρήθηκαν άλλες 30 ώρες. 83. Ζαμπράκα Χαρίκλεια (81328/2-124 Γεωπόνων Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπουν να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο περιφερειακή ενότητα της επιλογής τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 84. Βλάχου Μαρία (80659/ Γερμανικής Γλώσσας Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει προσκομίσει αντίγραφο της επάρκειας της Γερμανικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 85. Λιβιέρης Ευάγγελος(Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81014/2/12/2014- σύμφωνα με ταχυδρομικό φάκελο αίτησης για την ειδικότητα Διασώστης ΙΙ-Περιφερειακός Ενότητα Αιτ/Νίας) Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει δώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. Ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει κανένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά. 86. Ντελέζου Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81626/3/12/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Αχαϊας): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας που προκύπτουν είναι 362 (δε γίνεται αποδεκτό δικαιολογητικό που έχει υποβληθεί εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση). Επίσης δε γίνεται αποδεκτή ως προς την επιμόρφωση. Οι ώρες που προκύπτουν είναι 53 ( σύμφωνα με πρόσκληση δε μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών). 87. Παπατσίρου Γεωργία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81621/3/12/ ειδικότητα Ειδικής Αγωγής/Γραφής Braille-Περιφερειακός Τομέας Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έχει προσκομιστεί Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. 88. Κομπορόζος Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80606/28/11/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Αιτωλοακαρνανίας) : Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία. Ως προς τη μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ δε γίνεται δεκτή, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. 10

11 89. Καραμπέλα Σοφία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81266/2/12/ ειδικότητα Ιταλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Αχαΐας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την ειδικότητα της Ιταλικής Γλώσσας γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ με αντιστοιχία με τα αναφερόμενα, στην πρόσκληση, πτυχία της ημεδαπής. 90. Δημητρέλου Αργυρώ: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81007/2/12/2014- ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Αχαΐας) : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Δε γίνεται αποδεκτή ως προς και προς την επανεξέταση των ωρών διδακτικής εμπειρίας της συνυποψηφίας της κας Θεοφανή για την οποία οι ώρες που προκύπτουν είναι Ζαφειρόπουλος Σπυρίδων: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81017/2/12/2014- ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Ηλείας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται. 92. Φασνάκη Ευτυχία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81175/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται αποδεκτή 93. Μπίκα Στυλιανή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81141/ ειδικότητα Ιταλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση του δεύτερου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών που έχει προσκομίσει, καθώς σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πεδίο Τυπική Εκπαίδευση μοριοδοτείται, το Μεταπτυχιακό και στο πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων μοριοδοτείται το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η κυρία Μπίκα έχει μοριοδοτηθεί για τον τίτλο Μεταπτυχιακού Τίτλου που έχει καταθέσει. Δεν μοριοδοτείται όμως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Πεδίο Τυπική Εκπαίδευση. Οι συνυποψήφιοί της κ.κ. Κλειδαρά Χριστίνα και Σαουλίδης Νικόλαος έχουν μοριοδοτηθεί στο Πεδίο: Τυπική Εκπαίδευση/Μεταπτυχιακό και στο Πεδίο: Εκπαίδευση Ενηλίκων/Μεταπτυχιακό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η ένσταση επίσης απορρίπτεται ως προς το θέμα της ανεργίας των παραπάνω συνυποψηφίων της, οι οποίοι όντως εργάζονταν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αλλά η πληρωμή τους πραγματοποιήθηκε με ΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να κρίνει αν διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και την ισχύ της Βεβαίωσης Ανεργίας τους. 94. Βράκας Σπυρίδων: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80862/ ειδικότητα Φυσικής Αγωγής-Αθλητισμού Ι-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένταση δε γίνεται αποδεκτή. Από τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η διδακτική εμπειρία αφορά σε ενήλικες.(οι ώρες διδακτικής εμπειρίας από ΝΕΛΕ Άρτας έχουν προσμετρηθεί) 95. Γάτση Παναγιώτα: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81167/ ειδικότητα Γαλλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή 96. Καραμπάσης Νικόλαος: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81155/ ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Κιλκίς): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 11

12 δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά που αποστέλλονται εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση. 97. Στεφανίδης Δημήτριος : Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81241/ ειδικότητα Οικονομικών Επιστημών-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ. Δε γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση δε μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 98. Μαυρομιχάλης Αναστάσιος: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81229/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή καθώς στον αρχικό φάκελο της αίτησης δεν είχε καταθέσει, όπως ορίζει η πρόσκληση, επίσημη μετάφραση του τίτλου ξένης γλώσσας. 99. Χατζηχριστοφή Αικατερίνη: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81199/ ειδικότητα Γερμανικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει, προκύπτουν 50 ώρες διδακτικής εμπειρίας. Δεν γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται ώρες διδακτικής εμπειρίας Λιανού Κυριακή: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81607/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση ως προς τις ώρες επιμόρφωσης δε γίνεται αποδεκτή καθώς δε μοριοδοτείται επιμόρφωση με διάρκεια μικρότερη των 15 ωρών Βαγενά Χριστίνα: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81225/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό δικαιολογητικό που κατατίθεται εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση Πορταρίνου Αναστασία-Μαρία: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81624/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης): η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή καθώς σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει δεν προκύπτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων Ζιάκα Μαρία Ευαγγελία Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80762/ ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια της μονογονεϊκότητας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκης οικογένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 όπου αναφέρεται ότι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους και το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας Ησαΐας Ιωάννης Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81617/ ειδικότητα Περβάλλοντος-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Έχουν μοριοδοτηθεί, βάσει βεβαιώσεων, η επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης δε γίνεται αποδεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία, καθώς έχουν προσμετρηθεί ώρες διδακτικής εμπειρίας που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων. 12

13 105. Γεωργιάδου Αθηνά Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81221/ ειδικότητα Περιβάλλοντος-Περιφερειακός Τομέας Δράμας): Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή, καθώς η ενισταμένη στον αρχικό της φάκελο δεν είχε καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση προόδου Τόκογλου Αικατερίνη Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81076/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια της μονογονεϊκότητας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκης οικογένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 όπου αναφέρεται ότι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους και το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας Κεΐβανίδης Ιωάννης Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81073/ ειδικότητα Τοπικής Ιστορίας-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση για τη ξένη γλώσσα απαιτείται αντίγραφο του τίτλου καθώς και η επίσημη μετάφραση του τίτλου ενώ η ηλεκτρονική βεβαίωση που έχει καταθέσει δεν έχει επίσημη μετάφραση Παπαδοπούλου Στυλιανή: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81651/ ειδικότητα Λογιστικής-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Το πεδίο της επιμόρφωσης μοριοδοτήθηκε ορθά από τη Διοικητική Επαλήθευση βάσει της Πρόσκλησης. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, Δόγα Καλλιόπη Μπαλτά Ηρώ Μαρκοπούλου Αντωνία 13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 660/4/21971/11.04.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1554/74/12.12.2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για τους Νομούς Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΚΖ46ΨΖΣΠ-ΟΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1763/83/10.3.2014 ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Νείρου Αντώνιου, Παπαδάκη Ιωάννας, Καμπάνταη

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19391 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για την επιλογή 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ διά ζώσης ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΠ46ΨΖΣΠ-Ι3Υ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1348/68/26.09.13 ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ & ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Βόλος 6/09/04 Αρ. Πρωτ. 464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ- του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 02/02/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την 107/4/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα : 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 19363 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 2/5/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 593 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944/08-7-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. α)εκπαι ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ ΒΜ) δια ζώσης β)εκπαι ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1653 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Β. Όλγας 68 τκ 546 42 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2 Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: 1. Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Βατζίας Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα