ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/ Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων της υπ αριθμ. 660/6/41612/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και ΑΠ 8. Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : 1. Θεοδώρου Ιωάννα (81153/ Αγγλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ που κατέθεσε η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα από την πρόσκληση. 2. Καταβούτα Μαρία (81152/ Αγγλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση του αντίστοιχου τμήματος, όπου να αναφέρεται η εκτίμηση του τμήματος για τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα ότι εμπίπτουν στην περιοχή της πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης (Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 4). (id 8449) 3. Οικονόμου Ειρήνη (81025/ Ελληνική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Έχουν προσμετρηθεί οι ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΣΔΕ, Οδυσσέας, ΙΕΚ. Οι 162 ώρες που αφορούν τη διδακτική εμπειρία στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής δεν προσμετρούνται, καθώς δεν αφορούν σε φορέα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Η τυπική εκπαίδευση δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. (id 19141) 4. Μπαστογιάννη Σπυριδούλα (81676/ Πληροφορική Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι πτυχιούχοι πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται στο πεδίο 3.2. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καθώς τα μόρια έχουν προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. Ως προς την επιμόρφωση έχουν υπολογιστεί ορθά τα μόρια. Ως προς τη διδακτική εμπειρία από τις βεβαιώσεις προκύπτουν 802 ώρες (ΙΝΕΔΙΒΙΜ- ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, ΙΔΕΚΕ- ΚΕΕ, ΝΕΛΕ). Οι υπόλοιπες ώρες δεν αφορούν σε εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 5. Μαρτέκας Θεμιστοκλής (80892/ Φωτογραφία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες της επιμόρφωσης και της διδακτικής εμπειρίας έχουν υπολογιστεί ορθά για τον ενιστάμενο. Η επαγγελματική εμπειρία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν προσμετρείται, καθώς αφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του τμήματος φωτογραφίας του Πνευματικού Κέντρου. Όσον αφορά στη συνυποψήφιά του κυρία Τατιάνα Σουλτάνα Μαυρομάτη η ένταση γίνεται δεκτή καθώς δεν έχει κατατεθεί αντίγραφο Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και επομένως της αφαιρούνται τα 6 μόρια 6. Σκομβούλης Μιχάλης (81110/ Κοινωνιολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο διδακτορικός τίτλος δεν προσμετρείται 1

2 καθώς δεν είχε κατατεθεί στον αρχικό φάκελο. Ως προς την ξένη γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. 7. Νικολιδάκης Συμεών (81006/ Λογοτεχνία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος είχε καταθέσει εμπρόθεσμα τον αρχικό του φάκελο και μοριοδοτήθηκε από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων. 8. Σιγανού Μαρία (81202/ Τοπική Ιστορία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, δεν αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες στη βεβαίωση εργοδότη που έχει καταθέσει στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη. (id 19716) 9. Κυριαζή Βασιλική (81672/ ) Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Οι 400 ώρες επιμόρφωσης από φορέα του εξωτερικού δεν προσμετρούνται γιατί δεν είναι σαφές από τις σχετικές βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο αν είναι πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων. (id 16849) 10. Μπασιώτη Παρασκευή (81096/ Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Αναγνωρίζονται οι 1000 ώρες της επιμόρφωσης. Το ανώτερο όριο ωρών επιμόρφωσης είναι 500 ώρες σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 11. Παπαδοπούλου Μαρία (81650/ Πληροφορική Βόρειος Τομέας Αθηνών). Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση. (id 336) 12. Κόκκορη Φωτεινή (81146/ Νομικών Επιστημών Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η κατάταξη στους προσωρινούς πίνακες έγινε αλφαβητικά με βάση το όνομα. H κυρία Κόκκορη Φωτεινή στο βασικό τίτλο σπουδών έχει βαθμό πτυχίου 7,88, ενώ ο κύριος Σωτηράκης Παναγιώτης έχει 6,5. Στους οριστικούς πίνακες, λόγω ισοβαθμίας, προηγείται η κυρία Κόκκορη 13. Κατσάρα Αντιγόνη (8129/ Ψυχολογία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την ξένη γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το μεταπτυχιακό της τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 14. Τζέλεσι Αργυρούλα (15178/ Λογοτεχνία Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 15. Αγιάνογλου Όλγα (15157/ Ιταλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία να προσμετρηθούν οι 691 ώρες στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 2

3 16. Δημάδη Ελένη (81084/ Γερμανική Γλώσσα Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ως προς την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας δεν έχει κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 17. Θάνου Νικολέττα (80650/ Ναυτιλιακών Οικονομικών Σπουδών Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την πολύ καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας δεν έχει κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου στον αρχικό φάκελο, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. (id 14334) 18. Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα (82630/ Ελληνική Γλώσσα - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία να προσμετρηθούν οι 1000 ώρες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των αλλοδαπών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό» από τoν Όμιλο UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων. 19. Καλογιάννης Ιωάννης (81311/ Οικονομικών Επιστημών - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την Τυπική Εκπαίδευση δεν έχει κατατεθεί στον αρχικό φάκελο βεβαίωση ολοκλήρωσης διδακτορικού τίτλου σπουδών, αλλά βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και επομένως μοριοδοτείται μόνο ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 13 μόρια. Ως προς την άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Proficiency University of Michigan). Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου «Καλή γνώση» - Β2 και πρέπει να προσμετρηθεί 1 μόριο. Ως προς τη διδακτική εμπειρία οι συνολικές ώρες που προσμετρούνται με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο είναι Το ανώτερο όριο ωρών στη διδακτική εμπειρία είναι 3000 ώρες με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 20. Λειβαδάρα Σταυρούλα (81071/ Περιβάλλοντος - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη είχε καταθέσει επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Proficiency University of Michigan) και προσμετρούνται 3 μόρια. Ως προς τη διδακτική εμπειρία βάσει των βεβαιώσεων στον αρχικό φάκελο οι ώρες είναι 322. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 21. Βούλγαρη Ελένη (80914/ Περιβάλλοντος - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό φάκελο επίσημη μετάφραση του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και πρέπει να προσμετρηθεί 1 μόριο. 22. Βέττα Μαρία (81654/ Γαλλική Γλώσσα Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται όταν στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Οι ημερίδες κα τα συνέδρια δεν θεωρούνται επιμορφώσεις. Όλα τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής στον αρχικό φάκελο πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών. 3

4 23. Δημητροπούλου Παρασκευή (80836/ Θεάτρου Κινηματογράφου Βόρειος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το πτυχίο έχει ήδη μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης. Ως προς την επιμόρφωση οι ώρες που έχουν μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης είναι σωστές (18 ώρες). Η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται όταν στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες ή όταν οι βεβαιώσεις δεν αφορούν στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στις οποίες δεν αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 24. Αντωνάκος Ιωάννης (81177/ Πληροφορικής - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το πτυχίο του από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, από τις βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο προκύπτουν 1200 ώρες. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση. 25. Κουτέλας Παναγιώτης (80901/ Πληροφορικής - Αττικής Πειραιώς): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο του κυρίου Χρήστου Νικολογιάννη δεν υπήρχε βεβαίωση ανεργίας 6 μηνών από τον ΟΑΕΔ. 26. Γιαβάσης Ιωάννης (80967/ Τροφίμων Ι Καρδίτσας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ξένη Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το διδακτορικό του τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 27. Μαυρατζάς Νικόλαος (81601/ Πληροφορικής Καρδίτσας): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας βάσει βεβαιώσεων στον αρχικό φάκελο είναι 302. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται με βάση τους όρους της πρόσκλησης. Για τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες. 28. Παπαγιαννίτσης Γεώργιος (80853/ Διακόσμησης Ι Μαγνησίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο είναι Βίγκλας Κατέλης (80523/ Αγγλικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει βεβαίωση εργοδότη, αλλά μόνο πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και σχετικές αποφάσεις απόσπασης. Στο φάκελο της ένστασης υπέβαλε βεβαίωση εργοδότη, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 30. Πιταράκης Χρήστος (81045/ Ελληνικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το Μεταπτυχιακό δεν είναι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 4

5 31. Γώγου Αργύρη (81377/ Ελληνικής Γλώσσας Μαγνησίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το Μεταπτυχιακό δεν είναι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 32. Ευαγγέλου Ελένη (81603/ Αγγλικής Γλώσσας Λαρίσης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το μεταπτυχιακό της τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. Ως προς την Επιμόρφωση να προσμετρηθούν άλλες 40 ώρες βάσει των βεβαιώσεων που έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο (Σύνολο 77 ώρες). 33. Μπούκη Παρασκευή (81022/ Τροφίμων Ι Λάρισας): ): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 34. Ευαγγέλου Γεωργία (81604/ Αγγλικής Γλώσσας Λαρίσης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ιταλική Γλώσσα από τις βεβαιώσεις προκύπτει ότι είναι άριστη γνώση C2. Ο ενιστάμενος έχει καταθέσει στον αρχικό του φάκελο Πράξη της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ για το πτυχίο του από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 35. Δαμιανίδου Μαρία (81379/ Περιβάλλον Λάρισης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει καταθέσει στον αρχικό της φάκελο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσμετρούνται 13 μόρια καθώς αφορά σε θεματικό πεδίο εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόκλησης. 36. Τσιακμάκη Μαρία (81074/ Πληροφορικής Λαρίσης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρείται με βάση τους όρους της πρόσκλησης. 37. Τσίνα Μαρία (81228/ Φωτογραφίας Χαλκιδικής) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο του Ι.Ε.Κ. Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 38. Ματζάκος Πέτρος (80488/ Πληροφορικής Βόρειος Τομέας Αθηνών) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 39. Μπεναβέλη Αναστασία (81668/ Ιατρικής Νότιος Τομέας Αθηνών) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Οδοντιατρικής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 40. Αναστασάκης Δημήτριος (81156/ Εθελοντές Διασώστες Ι Νότιος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 5

6 41. Κόκκορη Γεωργία (80982/ Ιατρικής Νότιος Τομέας Αθηνών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Οδοντιατρικής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 42. Χαϊτόγλου Αλεξάνδρα (81196/ Πληροφορικής Καβάλας): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο αρχικός φάκελος έχει παραληφθεί εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ / Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 43. Φέτση Αλεξία (81037/ Ιταλικής Γλώσσας Αχαΐας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η επάρκεια με τον αρ.πρωτ /Δ5/432/ που υπάρχει στον αρχικό φάκελο της ενιστάμενης αφορά την Αγγλική Γλώσσα και όχι την Ιταλική για την οποία έχει υποβάλει αίτηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 44. Καλαντζή Ροζαλία (81011/ Πληροφορικής Αχαΐας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 45. Στεργίου Ελένη (80741/ Ελληνικής Γλώσσας Δυτικής Ελλάδος): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 46. Βασιλείου Μαρία (80668/ Αγγλικής Γλώσσας Κορινθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν παρέχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή ή για ακύρωση της υποβαλλόμενης αίτησης. 47. Αλεξοπούλου Κανέλλα (81679/ Διακόσμησης Ι Κορινθίας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής Διακόσμησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 48. Δάφνης Κωνσταντίνος (81099/ Λογιστικής Κορινθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 49. Καρανάτσιου Μαρία (81233/ Γαλλικής Γλώσσας - Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 50. Ξυναδάς Εμμανουήλ (81154/ Τοπικής Ιστορίας - Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Θεολογίας δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 51. Ταντσή Ιωάννα (81666/ Παιδαγωγικής Φλώρινας): H ένσταση γίνεται δεκτή. Ο αρχικός φάκελος σύμφωνα με τον αριθμό του συστημένου ΕΛΤΑ είχε κατατεθεί στο ταχυδρομείο της Φλώρινας στις Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 6

7 52. Λασιθιωτάκη Λαμπρινή (81606/ Εικαστικών Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο τoυ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 53. Κουτσούλης Νικόλαος (81278/ Οινολογίας Κέρκυρας) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος έχει προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου τμήματος Χημείας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο του ενιστάμενου. Η διδακτική εμπειρία στην Τυπική Εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 54. Στούπα Ιωάννα (81183/ Τροφίμων I Λασιθίου): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο της Δημόσιας Υγιεινής δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 55. Μαυρίδου Σαββάτω (81168/ Ψυχολογίας Δράμας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο Πτυχίου Ψυχολογίας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 56. Σιάτρα Ζαφειρούλα (81264/ Ισπανικής Γλώσσας Δράμας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο της επάρκειας ισπανικής Γλώσσας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 57. Λαλάς Σταύρος (81327/ Τροφίμων Ι Καρδίτσας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην Τυπική Εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 58. Δεληγιώργη Τριανταφυλλιά (81219/ Περιβάλλοντος Λαρίσης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Τα μόρια για τη μονογονεϊκή οικογένεια έχουν αφαιρεθεί καθώς βάσει της παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων και όχι την γονική επιμέλεια. 59. Κούτσικου Μαρία (81209/ Παιδαγωγικής Λαρίσης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Τα μόρια της τριτεκνίας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας διότι έχει περάσει το 23 ο έτος της ηλικίας της, βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 3454/ Κούρεντα Αικατερίνη (81208/ Ελληνικής Γλώσσας Τρικάλων): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 61. Πέτρου Ευθύμιος (81238/ Εθελοντές Διασώστες ΙΙ Χαλκιδικής): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν έχει κατατεθεί κείμενο ένστασης και επομένως είναι ατεκμηρίωτη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 7

8 62. Σιάτρας Βασίλειος (81032/ Πληροφορικής Καρδίτσας) : Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν είχε καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 63. Καλαντζάκης Γιώργος (81256/ Τροφίμων Ι Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 64. Μπάμου Αικατερίνη (81198/ Νοσηλευτικής Ημαθίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 65. Συμεωνίδης Ιορδάνης (81212/ Αγγλικής Γλώσσας Δράμας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο o ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. 66. Τόγια Αντωνία (81159/ Πληροφορικής Ανατολικής Αττικής): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν είχε καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 67. Κίτσιου Βασιλική (81661/ Αγροτικής Οικονομίας Γρεβενών): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. 68. Σπανού Ιωάννα (81131/ Βουλγαρικής Γλώσσας Γρεβενών): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. Οι τίτλοι σπουδών σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απλά αποδεικνύουν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσα. 69. Αποστολάκης Μάριος (81116/ Εθελοντές Διασώστες Ι Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος έχει καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο του ενιστάμενου. Δεν προσμετρήθηκαν οι 60 ώρες επιμόρφωσης, καθώς δεν αφορούσαν στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων. 70. Γιαχούδη Ειρήνη (81649/ Αγροτικής Oικονομίας Έβρου) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 8

9 71. Συναπίδου Ευαγγελία (81638/ Τουρκικής Γλώσσας Έβρου) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. (id1242) 72. Κόγιου Μαρία (81662/ Κοπτικής Ραπτικής Γρεβενών): H ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 73. Παφύλια Σπυριδούλα (81194/ Αγγλικής Γλώσσας Αρκαδίας): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας. (id7803) 74. Μήτρου Βασιλική (82237/ Ελληνικός Πολιτισμός Πιερίας) : H ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει καταθέσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. Ως προς την επιμόρφωση λαμβάνεται υπόψη μόνο στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 75. Πετράκης Κωνσταντίνος (81028/ Νοσηλευτικής Λακωνίας) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει αντίγραφο του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 76. Τοσίδης Δημήτρης (82529/ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) : H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Tο πτυχίο του Κινηματογράφου δεν είναι συναφές με τους όρους της πρόκλησης. 77. Δουλγεράκη Μαριάννα (81594/ Αθλητισμού ΙΙ Ηρακλείου Κρήτης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Αρχικός φάκελος από την ενιστάμενη δεν έχει παραληφθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 78. Ασλάνη Στυλιανή (81222/ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) : H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση να προσμετρηθούν 400 ώρες. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, καθώς η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει σχετική βεβαίωση στον αρχικό φάκελο. Δεν λαμβάνονται υπόψη δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την ένσταση. 79. Τσέργα Γκόλφω (80722/ Κοινωνιολογίας- Θεσσαλονίκης): H ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Τα μόρια της τριτεκνίας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας διότι έχει περάσει το 23 ο έτος της ηλικίας της, βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 3454/ Τσιμόπουλος Παναγιώτης (80855/ Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης): H ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση οι ώρες είναι 390. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξειδίκευση δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η τυπική εκπαίδευση δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. 9

10 81. Γκοντέβας Γεώργιος (81132/ Πληροφορικής Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο του ενιστάμενου οι ώρες είναι Σωτηριάδου Χριστίνα (81144/ Γαλλικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση με βάση τις βεβαιώσεις στον αρχικό φάκελο της ενιστάμενης οι συνολικές ώρες είναι 137. Προσμετρήθηκαν άλλες 30 ώρες. 83. Ζαμπράκα Χαρίκλεια (81328/2-124 Γεωπόνων Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά στους όρους της πρόσκλησης και με βάση αυτούς τυχόν ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή ενστάσεων δεν είναι αρμόδια να εξετάσει ένσταση πάνω στους όρους της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπουν να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο περιφερειακή ενότητα της επιλογής τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 84. Βλάχου Μαρία (80659/ Γερμανικής Γλώσσας Αττικής Πειραιώς): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη έχει προσκομίσει αντίγραφο της επάρκειας της Γερμανικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. 85. Λιβιέρης Ευάγγελος(Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81014/2/12/2014- σύμφωνα με ταχυδρομικό φάκελο αίτησης για την ειδικότητα Διασώστης ΙΙ-Περιφερειακός Ενότητα Αιτ/Νίας) Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει δώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. Ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει κανένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά. 86. Ντελέζου Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81626/3/12/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Αχαϊας): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας που προκύπτουν είναι 362 (δε γίνεται αποδεκτό δικαιολογητικό που έχει υποβληθεί εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση). Επίσης δε γίνεται αποδεκτή ως προς την επιμόρφωση. Οι ώρες που προκύπτουν είναι 53 ( σύμφωνα με πρόσκληση δε μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών). 87. Παπατσίρου Γεωργία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81621/3/12/ ειδικότητα Ειδικής Αγωγής/Γραφής Braille-Περιφερειακός Τομέας Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έχει προσκομιστεί Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. 88. Κομπορόζος Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80606/28/11/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Αιτωλοακαρνανίας) : Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία. Ως προς τη μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ δε γίνεται δεκτή, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. 10

11 89. Καραμπέλα Σοφία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81266/2/12/ ειδικότητα Ιταλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Αχαΐας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την ειδικότητα της Ιταλικής Γλώσσας γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ με αντιστοιχία με τα αναφερόμενα, στην πρόσκληση, πτυχία της ημεδαπής. 90. Δημητρέλου Αργυρώ: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81007/2/12/2014- ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Αχαΐας) : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Δε γίνεται αποδεκτή ως προς και προς την επανεξέταση των ωρών διδακτικής εμπειρίας της συνυποψηφίας της κας Θεοφανή για την οποία οι ώρες που προκύπτουν είναι Ζαφειρόπουλος Σπυρίδων: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81017/2/12/2014- ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Ηλείας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται. 92. Φασνάκη Ευτυχία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81175/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται αποδεκτή 93. Μπίκα Στυλιανή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81141/ ειδικότητα Ιταλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση του δεύτερου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών που έχει προσκομίσει, καθώς σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πεδίο Τυπική Εκπαίδευση μοριοδοτείται, το Μεταπτυχιακό και στο πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων μοριοδοτείται το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η κυρία Μπίκα έχει μοριοδοτηθεί για τον τίτλο Μεταπτυχιακού Τίτλου που έχει καταθέσει. Δεν μοριοδοτείται όμως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Πεδίο Τυπική Εκπαίδευση. Οι συνυποψήφιοί της κ.κ. Κλειδαρά Χριστίνα και Σαουλίδης Νικόλαος έχουν μοριοδοτηθεί στο Πεδίο: Τυπική Εκπαίδευση/Μεταπτυχιακό και στο Πεδίο: Εκπαίδευση Ενηλίκων/Μεταπτυχιακό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η ένσταση επίσης απορρίπτεται ως προς το θέμα της ανεργίας των παραπάνω συνυποψηφίων της, οι οποίοι όντως εργάζονταν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αλλά η πληρωμή τους πραγματοποιήθηκε με ΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να κρίνει αν διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και την ισχύ της Βεβαίωσης Ανεργίας τους. 94. Βράκας Σπυρίδων: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80862/ ειδικότητα Φυσικής Αγωγής-Αθλητισμού Ι-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένταση δε γίνεται αποδεκτή. Από τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η διδακτική εμπειρία αφορά σε ενήλικες.(οι ώρες διδακτικής εμπειρίας από ΝΕΛΕ Άρτας έχουν προσμετρηθεί) 95. Γάτση Παναγιώτα: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81167/ ειδικότητα Γαλλικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή 96. Καραμπάσης Νικόλαος: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81155/ ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Κιλκίς): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 11

12 δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά που αποστέλλονται εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση. 97. Στεφανίδης Δημήτριος : Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81241/ ειδικότητα Οικονομικών Επιστημών-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ. Δε γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση δε μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 98. Μαυρομιχάλης Αναστάσιος: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81229/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης): Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή καθώς στον αρχικό φάκελο της αίτησης δεν είχε καταθέσει, όπως ορίζει η πρόσκληση, επίσημη μετάφραση του τίτλου ξένης γλώσσας. 99. Χατζηχριστοφή Αικατερίνη: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81199/ ειδικότητα Γερμανικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει, προκύπτουν 50 ώρες διδακτικής εμπειρίας. Δεν γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται ώρες διδακτικής εμπειρίας Λιανού Κυριακή: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81607/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση ως προς τις ώρες επιμόρφωσης δε γίνεται αποδεκτή καθώς δε μοριοδοτείται επιμόρφωση με διάρκεια μικρότερη των 15 ωρών Βαγενά Χριστίνα: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81225/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό δικαιολογητικό που κατατίθεται εκτός των χρονικών ορίων που έθετε η πρόσκληση Πορταρίνου Αναστασία-Μαρία: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81624/ ειδικότητα Ψυχολογίας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης): η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή καθώς σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει δεν προκύπτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων Ζιάκα Μαρία Ευαγγελία Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80762/ ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας-Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια της μονογονεϊκότητας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκης οικογένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 όπου αναφέρεται ότι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους και το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας Ησαΐας Ιωάννης Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81617/ ειδικότητα Περβάλλοντος-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Έχουν μοριοδοτηθεί, βάσει βεβαιώσεων, η επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης δε γίνεται αποδεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία, καθώς έχουν προσμετρηθεί ώρες διδακτικής εμπειρίας που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων. 12

13 105. Γεωργιάδου Αθηνά Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81221/ ειδικότητα Περιβάλλοντος-Περιφερειακός Τομέας Δράμας): Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή, καθώς η ενισταμένη στον αρχικό της φάκελο δεν είχε καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση προόδου Τόκογλου Αικατερίνη Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81076/ ειδικότητα Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια της μονογονεϊκότητας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκης οικογένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 όπου αναφέρεται ότι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους και το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας Κεΐβανίδης Ιωάννης Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81073/ ειδικότητα Τοπικής Ιστορίας-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση για τη ξένη γλώσσα απαιτείται αντίγραφο του τίτλου καθώς και η επίσημη μετάφραση του τίτλου ενώ η ηλεκτρονική βεβαίωση που έχει καταθέσει δεν έχει επίσημη μετάφραση Παπαδοπούλου Στυλιανή: Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81651/ ειδικότητα Λογιστικής-Περιφερειακός Τομέας Δράμας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Το πεδίο της επιμόρφωσης μοριοδοτήθηκε ορθά από τη Διοικητική Επαλήθευση βάσει της Πρόσκλησης. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, Δόγα Καλλιόπη Μπαλτά Ηρώ Μαρκοπούλου Αντωνία 13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012 για την επιλογή Α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1733/81/20.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ: ΒΙΕ946ΨΖΣΠ-Φ3Μ) Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 2/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/9/35750 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ και (γ) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 660/4/21971/11.04.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/14/34087 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Παρασκευή 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 660/12/71455/10/10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 660/12/71455/10/10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 660/12/71455/10/10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ Α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων. Β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1554/74/12.12.2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για τους Νομούς Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για την επιλογή 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ διά ζώσης ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΚΖ46ΨΖΣΠ-ΟΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1763/83/10.3.2014 ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Νείρου Αντώνιου, Παπαδάκη Ιωάννας, Καμπάνταη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19391 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 697 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΠ46ΨΖΣΠ-Ι3Υ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1348/68/26.09.13 ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Κων/νος Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα,20 / 05 /2013 Αρ. Πρωτ: 602/5/28044 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 602/11/37799 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 2/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/8/35689 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β 7013/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β 7013/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 21/04/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 9-08-016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κέρκυρα, 11 η Νοεμβρίου 2013 005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Τετάρτη 13/04/2016 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 3871/189/24.3.2016 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ & ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (αφορά τις προπτυχιακές Θ.Ε. ΔΕΟ10, ΔΕΟ24) Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/9/69134/29-09-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 02/02/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 11 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

European cities joining forces to improve city resilience

European cities joining forces to improve city resilience ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 101076 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Τηλ: 210-2896760-762

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-10-2015 Αρ. Πρωτ: 3557/159/20-10-2015

Αθήνα, 20-10-2015 Αρ. Πρωτ: 3557/159/20-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20-10-2015 Αρ. Πρωτ: 3557/159/20-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1, 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500242 /fax :2410 250372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19-9-2016 Αριθμ. Πρωτ: 60865 Λάρισα, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 14:43:37 EET Reason: ΑΔΑ: 79ΥΖΩΡ5-5Η2 Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 1-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1550 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΨΩ5Φ469ΗΡ8-ΨΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Βόλος 6/09/04 Αρ. Πρωτ. 464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ- του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Καλλιθέα, 22/12/2014 Αρ. πρωτ. ΕΕ:4436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα