ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2"

Transcript

1 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονοµασία Ουσίας: Συνώνυµα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωµένος Ασβέστης, Σβησµένος Ασβέστης, Hydrated lime, Calcium dihydroxide, Slaked lime, Air slaked lime, Building lime, Fat lime, Chemical lime, Finishing lime, Mason s lime, Calcium dihydroxide, Calcium hydroxide, Calcium hydrate, Lime, Lime water. Παρακαλώ σηµειώσατε ότι ο κατάλογος µπορεί να µην είναι πλήρης. Χηµική Ονοµασία & Τύπος: Υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH) 2 Εµπορική Ονοµασία: CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος: Ξηρή υδράσβεστος g/mol Αριθµός Καταχώρισης REACH: Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόµενες χρήσεις του πίνακα 1 του Παραρτήµατος του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. Αντενδεικνυόµενες χρήσεις: εν υπάρχουν αντενδεικνυόµενες χρήσεις. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Επωνυµία: ιεύθυνση: ΚΡΙΝΟΣ ΑΕ Πειραιώς 84 Α, Τ.Κ.18346, Μοσχάτο Αττικής Τηλέφωνο: Fax: υπευθύνου για το Α: 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Ευρωπαϊκός αριθµός επείγουσας ανάγκης: 112 Τηλέφωνο Κέντρου ηλητηριάσεων: Αριθµός τηλεφώνου εκτάκτου ανάγκης εταιρείας: ιαθεσιµότητα εκτός ωρών εργασίας: Ναι Όχι Σελ 1 / 16

2 2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό CLP (EC) 1272/2008 STOT SE. 3, Οδός έκθεσης: Εισπνοή Ερεθισµός του δέρµατος 2 Οφθαλµική βλάβη Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/EEC Xi ερεθιστικό 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό CLP (EC) 1272/2008 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Εικονογράµµατα κινδύνου: ηλώσεις επικινδυνότητας: H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού ηλώσεις προφύλαξης: P102: Mακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/το πρόσωπο P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /εκνεφώµατα P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P501: ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την τοπική/εθνική/διεθνή νοµοθεσία Σελ 2 / 16

3 2.2.2 Επισήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/EEC Ένδειξη επικινδυνότητας: Xi ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου (Φράσεις R): R37: Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα R38: Ερεθιστικό για το δέρµα R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών Φράσεις ασφαλείας (Φράσεις S): S2: Μακριά από παιδιά S25: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια S39: Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ ή αααβ ουσίας εν έχουν αναγνωρισθεί άλλοι κίνδυνοι 3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσία Βασικό συστατικό Ονοµασία: CAS: EINECS: Υδροξείδιο του ασβεστίου Προσµίξεις εν υπάρχουν προσµίξεις σχετικές µε την ταξινόµηση και επισήµανση της ουσίας Σελ 3 / 16

4 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές συµβουλές: εν υπάρχουν γνωστές καθυστερηµένες επιδράσεις. Συµβουλευτείτε ιατρό για όλα τα περιστατικά έκθεσης, εκτός από τις ασήµαντες περιπτώσεις. Έπειτα από εισπνοή Μετακινήστε την πηγή της σκόνης ή µετακινήστε το άτοµο σε µέρος µε καθαρό αέρα. Ζητήστε άµεσα τη συµβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή µε το δέρµα Να βουρτσιστούν προσεκτικά και ήπια οι επιφάνειες του σώµατος που έχουν λερωθεί, προκειµένου να αποµακρυνθεί κάθε ίχνος του προϊόντος. Να πλυθεί η περιοχή που έχει επηρεαστεί αµέσως µε άφθονο νερό. Να αποµακρυνθεί ο λερωµένος ρουχισµός. Αν είναι απαραίτητο, να αναζητηθεί η συµβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή µε τα µάτια Να ξεπλυθούν αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό και να ζητηθεί η συµβουλή ιατρού. Έπειτα από κατάποση Καθαρισµός του στόµατος µε νερό και, στη συνέχεια πόση άφθονου νερού. Να ΜΗΝ προκληθεί έµετος. Να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι ουσία οξείας τοξικότητας µέσω της στοµατικής, δερµατικής ή αναπνευστικής οδού. Η ουσία ταξινοµείται ως ερεθιστική για το δέρµα και το την αναπνευστική οδό και συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρής οφθαλµικής βλάβης. εν υπάρχει ανησυχία για δυσµενείς µεταγενέστερες επιδράσεις καθώς ο κύριος κίνδυνος για την υγεία είναι οι τοπικές (σχετιζόµενες µε το ph) επιδράσεις. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ακολουθήστε τις οδηγίες του τµήµατος ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: Το προϊόν δεν είναι αναφλέξιµο. Χρησιµοποιήστε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, αφρού ή CO 2 για την αντιµετώπιση της περιβάλλουσας πυρκαγιάς. Χρησιµοποιήστε µέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. Σελ 4 / 16

5 5.1.2 Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα Μη χρησιµοποιείτε νερό. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα εν υπάρχουν 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφύγετε την πρόκληση σκόνης. Χρησιµοποιήστε αναπνευστική συσκευή. Χρησιµοποιήστε µέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό. ιατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε µακριά τα άτοµα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (βλ. τµήµα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης εξασφαλίστε ότι χρησιµοποιείται επαρκής εξαερισµός ή κατάλληλος εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (βλ. τµήµα 8) Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό. ιατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε µακριά τα άτοµα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (βλ. τµήµα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης εξασφαλίστε ότι χρησιµοποιείται επαρκής εξαερισµός ή κατάλληλος εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (βλ. τµήµα 8). 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε τη διαρροή. Αν είναι δυνατόν, διατηρείστε το προϊόν στεγνό. Αν είναι δυνατόν καλύψτε την περιοχή για την αποφυγή έκθεσης σε σκόνη. Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη διαρροή σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα και την αποχέτευση, καθώς µπορεί να προκαλέσει αύξηση του ph. Ενδεχόµενη εκτεταµένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές. Σελ 5 / 16

6 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης. Αν είναι δυνατόν, διατηρείστε το προϊόν στεγνό Αποµακρύνετε το υλικό στεγνό µε κάποιον µηχανικό τρόπο σε ξηρή µορφή Χρησιµοποιείστε κάποια συσκευή αναρρόφησης ή φτυαρίστε σε σάκους. 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τον έλεγχο της έκθεσης, τα µέτρα προσωπικής προστασίας ή τα στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση, παρακαλούµε ανατρέξτε στα τµήµατα 8 και 13 και στο Παράρτηµα του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Μέτρα προστασίας Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό (ανατρέξτε στο τµήµα 8 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας). Μη φοράτε φακούς επαφής όταν διαχειρίζεστε αυτό το προϊόν. Ενδείκνυται να έχετε ατοµική συσκευή πλυσίµατος µατιών. ιατηρήστε τα επίπεδα σκόνης σε ελάχιστα επίπεδα. Αποµονώστε τις πηγές σκόνης, χρησιµοποιείστε εξαερισµό (συλλέκτες σκόνης στα σηµεία χειρισµού). Τα συστήµατα χειρισµού προτείνεται να είναι κεκλεισµένα. Όταν διακινούνται σάκοι, οι συνήθεις προφυλάξεις θα πρέπει να λαµβάνονται εν όψει των κινδύνων που αναφέρονται στην Οδηγία 90/269/EEC Συστάσεις για τη γενική επαγγελµατική υγιεινή Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση και την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Απαιτείται η εφαρµογή γενικών µέτρων επαγγελµατικής υγιεινής για την διασφάλιση ασφαλούς χειρισµού της ουσίας. Τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνουν τις καλές πρακτικές προσωπικής και οικιακής καθαριότητας (τακτικός καθαρισµός µε κατάλληλες συσκευές), την αποφυγή καπνίσµατος και κατανάλωσης φαγητού και ποτού στους χώρους εργασίας. Κάνετε µπάνιο και αλλάξετε ρούχα στο τέλος της βάρδιας. Μη φοράτε λερωµένα ρούχα στο σπίτι. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Η ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται κάτω από ξηρές συνθήκες. Επαφή µε τον αέρα και την υγρασία θα πρέπει να αποφεύγεται. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά κατασκευασµένα σιλό. ιατηρείστε µακριά από οξέα, µεγάλες ποσότητες χαρτιού, άχυρου και αζωτούχων συστατικών. Κρατήστε µακριά από παιδιά. Να µην χρησιµοποιείται αλουµίνιο για µεταφορά ή αποθήκευση, εφόσον υπάρχει κίνδυνος επαφής µε νερό. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόµενες χρήσεις του πίνακα 1 του παρατήµατος του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. Σελ 6 / 16

7 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ανατρέξτε στο σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτηµα ή από τον προµηθευτή σας και ελέγξτε το τµήµα 2.1: Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράµετροι ελέγχου Σύσταση SCOEL (SCOEL/SUM/137 February 2008; βλ. Τµήµα 16.6): Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ αναπνεύσιµης σκόνης υδροξειδίου του ασβεστίου Short-term exposure limit (STEL), 15min: 4mg/m³ αναπνεύσιµης σκόνης υδροξειδίου του ασβεστίου PNEC aqua = 490 µg/l PNEC soil/groundwater = 1080 mg/l 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Για τον έλεγχο πιθανής έκθεσης, η δηµιουργία σκόνης πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, συνίσταται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισµού. Πρέπει να χρησιµοποιείται εξοπλισµός προστασίας των µατιών (πχ. γυαλιά ή µάσκα), εκτός αν η ενδεχόµενη επαφή µε τα µάτια µπορεί να αποφευχθεί λόγω της φύσης και του τύπου της εφαρµογής (δηλ. κλειστή διεργασία). Επιπροσθέτως, προστασία του προσώπου, προστατευτικός ρουχισµός και παπούτσια ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιούνται όπου αυτό είναι απαραίτητο. Παρακαλώ ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτηµα ή από τον προµηθευτή σας Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Αν οι ενέργειες του χρήστη δηµιουργούν σκόνη, η χρήση θα πρέπει να περιορίζεται, να χρησιµοποιείται τοπικός εξαερισµός ή άλλα µηχανικά µέσα για να διατηρηθούν τα επίπεδα σκόνης κάτω από τα προτεινόµενα όρια έκθεσης Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Προστασία των µατιών/του προσώπου Μην φοράτε φακούς επαφής. Χρησιµοποιείστε προστατευτική µάσκα η οποία θα πρέπει να εφαρµόζει σφιχτά και να έχει και πλάγια προστατευτικά τοιχώµατα ή ανάλογα προστατευτικά γυαλιά ευρείας όρασης. Ενδείκνυται να έχετε µαζί σας ατοµική συσκευή πλυσίµατος µατιών Προστασία του δέρµατος εδοµένου ότι το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινοµείται ως ερεθιστικό για το δέρµα, η έκθεση του δέρµατος θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο είναι τεχνικά δυνατό. Απαιτείται να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), κατάλληλος εργατικός ρουχισµός ο οποίος να καλύπτει πλήρως το δέρµα, µακριά παντελόνια, εργατικές φόρµες µε µακριά µανίκια και στενή εφαρµογή στα ανοίγµατα και υποδήµατα ανθεκτικά σε καυστικά υλικά τα οποία να µην επιτρέπουν τη διείσδυση σκόνης. Σελ 7 / 16

8 Προστασία των αναπνευστικών οδών Προτείνεται ο τοπικός εξαερισµός έτσι ώστε τα επίπεδα σκόνης να διατηρηθούν κάτω από τις καθορισµένες τιµές. Προτείνεται η χρήση κατάλληλης µάσκας φιλτραρίσµατος των σωµατιδίων, ανάλογα µε τα αναµενόµενα επίπεδα έκθεσης παρακαλούµε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτηµα ή από τον προµηθευτή σας Θερµικοί κίνδυνοι Η ουσία δεν παρουσιάζει θερµικό κίνδυνο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Όλα τα συστήµατα εξαερισµού θα πρέπει να φιλτράρονται πριν την απόρριψη στο περιβάλλον. Να αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον. Περιορίστε τη διαρροή. Ενδεχόµενη εκτεταµένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές. Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου έτσι ώστε να ελεγθεί επαρκώς η έκθεση του περιβάλλοντος στην ουσία, παρακαλούµε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτηµα ή από τον προµηθευτή σας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξατε στο Παράρτηµα του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη: Οσµή: Όριο οσµής: ph: Σηµείο τήξεως: Σηµείο βρασµού: Σηµείο ανάφλεξης: Ταχύτητα εξάτµισης: Αναφλεξιµότητα: λευκή ή υπόλευκη (µπεζ) λεπτόκοκκη σκόνη άοσµη µη εφαρµόσιµο 12.4 (κορεσµένο διάλυµα στους 20 C) > 450 C (αποτέλεσµα µελέτης, µέθοδος EU A.1) µη εφαρµόσιµο (στερεό µε σηµείο βρασµού > 450 C) µη εφαρµόσιµο (στερεό µε σηµείο βρασµού > 450 C) µη εφαρµόσιµο (στερεό µε σηµείο βρασµού > 450 C) µη εφαρµόσιµο (αποτέλεσµα µελέτης, µέθοδος EU A.10) Όρια εκρηκτικότητας: όχι εκρηκτικό (στερείται χηµικών δοµών κοινώς συνδεδεµένων µε εκρηκτικές ιδιότητες) Πίεση ατµών: Πυκνότητα ατµών: Σχετική πυκνότητα: ιαλυτότητα στο νερό: Συντελεστής κατανοµής: µη εφαρµόσιµο (στερεό µε σηµείο βρασµού > 450 C) µη εφαρµόσιµο 2.24 (αποτέλεσµα µελέτης, µέθοδος EU A.3) mg/l (αποτέλεσµα µελέτης, µέθοδος EU A.6) µη εφαρµόσιµο (ανόργανη ουσία) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: µη σχετική θερµοκρασία αυτανάφλεξης κάτω των 400 C (αποτέλεσµα µελέτης, µέθοδος EU A.16) Σελ 8 / 16

9 Θερµοκρασία αποσύνθεσης: Ιξώδες: Οξειδωτικές ιδιότητες: Όταν θερµανθεί σε θερµοκρασίες άνω των 580 C, το υδροξείδιο του ασβεστίου αποσυντίθεται και παράγει οξείδιο του ασβεστίου (CaO) και νερό (H 2 O) µη εφαρµόσιµο (στερεό µε σηµείο βρασµού > 450 C) δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες (Με βάση την χηµική δοµή της, η ουσία δεν περιέχει πλεόνασµα οξυγόνου ή άλλων δοµικών οµάδων γνωστών για τη σχέση τους µε τάση να αντιδρούν εξώθερµα µε αναφλέξιµες ύλες) 9.2 Άλλες πληροφορίες εν υπάρχουν 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 ραστικότητα Σε υδατικά µέσα, το Ca(OH) 2 διίσταται σχηµατίζοντας κατιόντα ασβεστίου και ανιόντα υδροξυλίου (όταν είναι κάτω από το όριο υδατοδιαλυτότας) 10.2 Χηµική σταθερότητα Κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης, το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερµα µε τα οξέα. Όταν θερµανθεί σε θερµοκρασίες άνω των 580 C, το υδροξείδιο του ασβεστίου αποσυντίθεται και παράγει οξείδιο του ασβεστίου (CaO) και νερό (H 2 O): Ca(OH) 2 CaO + H 2 O. Το οξείδιο του ασβεστίου αντιδρά µε το νερό παράγοντας θερµότητα. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εύφλεκτα υλικά Συνθήκες προς αποφυγήν Να ελαχιστοποιείται η έκθεση στον αέρα και την υγρασία για να αποφευχθεί η υποβάθµιση του υλικού Μη συµβατά υλικά Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερµα µε τα οξέα σχηµατίζοντας άλατα. Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά µε το αλουµίνιο και τον ορείχαλκο παρουσία υγρασίας, σχηµατίζοντας αέριο υδρογόνο: Ca(OH) Al + 6 H 2 O Ca[Al(OH) 4 ] H Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εν υπάρχουν Σελ 9 / 16

10 Επιπρόσθετες πληροφορίες: Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά µε το διοξείδιο του άνθρακα, σχηµατίζοντας ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αποτελεί κοινό φυσικό υλικό. 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις α. Οξεία τοξικότητα Στόµα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αρουραίος) έρµα LD50 > 2500 mg/kg bw (OECD 402, κουνέλι) Εισπνοή δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα εν προκύπτει ταξινόµηση ως ουσία οξείας τοξικότητας β. ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι ερεθιστικό για το δέρµα (in vivo, κουνέλι). Βάσει πειραµατικών δεδοµένων, το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινοµείται ως ερεθιστικό για το δέρµα [R38, ερεθιστικό για το δέρµα, Ερεθισµός του δέρµατος 2 (H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος)] γ. Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Το υδροξείδιο του ασβεστίου συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρών οφθαλµικών βλαβών (µελέτες ερεθισµού των οφθαλµών - in vivo, κουνέλι). Βάσει πειραµατικών δεδοµένων, το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινοµείται ως έντονα ερεθιστικό για τα µάτια [R41, Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών, Οφθαλµική βλάβη 1 (H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη)]. δ. Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα. Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν θεωρείται ότι ευαισθητοποιεί το δέρµα, µε βάση την φύση της επίπτωσής του (µετατόπιση του ph) και της ουσιαστικής απαίτησης του ασβεστίου για την ανθρώπινη διατροφή. εν προκύπτει ταξινόµηση ως προς την ευαισθητοποίηση. ε. Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων οκιµή αντίστροφης βακτηριακής µετάλλαξης ( οκιµή Ames, OECD 471): Αρνητική οκιµή παρέκκλισης χρωµοσωµάτων θηλαστικών: Αρνητική Λαµβάνοντας υπόψη την παρουσία και τη σπουδαιότητα του Ca και την φυσιολογική µη-σχετικότητας οποιασδήποτε µετατόπισης ph που προκαλείται από τον ασβέστη στα υδάτινα µέσα, ο ασβέστης προφανώς στερείται οποιασδήποτε γενοτοξικής δυνατότητας εν προκύπτει ταξινόµηση για γενοτοξικότητα. στ. Καρκινογένεση Σελ 10 / 16

11 Το ασβέστιο (χορηγούµενο ως Ca-lactate) δεν είναι καρκινογόνο (πειραµατικό αποτέλεσµα, αρουραίος). Η επίδραση ph του υδροξειδίου του ασβεστίου δεν δίνει προκαλεί κάποιον καρκινογόνο κίνδυνο. Τα ανθρώπινα επιδηµιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε καρκινογόνου δυνατότητας του υδροξειδίου του ασβεστίου. εν προκύπτει ταξινόµηση για καρκινογένεση. ζ. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Το ασβέστιο (χορηγούµενο ως Ca-carbonate) δεν είναι τοξικό στην αναπαραγωγή (πειραµατικό αποτέλεσµα, ποντίκι). Η επίδραση του ph δεν προκαλεί κάποιον αναπαραγωγικό κίνδυνο. Τα ανθρώπινα επιδηµιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας για την αναπαραγωγική τοξικότητα του υδροξειδίου του ασβεστίου. Τόσο σε µελέτες σε ζώα, όσο και σε ανθρώπινες κλινικές µελέτες για διάφορα άλατα του ασβεστίου, δεν ανιχνεύτηκε καµία επίδραση στην αναπαραγωγή ή την ανάπτυξη. Ανατρέξτε επίσης στην Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων (Τµήµα 16.6). Κατά συνέπεια, το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή ή/και την ανάπτυξη. εν απαιτείται ταξινόµηση για τοξικότητα για την αναπαραγωγή σύµφωνα µε τον κανονισµό (EC) 1272/2008 δεν απαιτείται. η. STOT-εφάπαξ έκθεση Από δεδοµένα σε ανθρώπους προκύπτει ότι το Ca(OH)2 είναι ερεθιστικό για την αναπνευστική οδό Όπως συνοψίζεται και αξιολογείται στην σύσταση SCOEL (Anonymus, 2008), βάσει δεδοµένων σε ανθρώπους, το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινοµείται ως ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα [R37, Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα, STOT SE 3 (H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού)]. θ. STOT- επανειληµµένη έκθεση Η τοξικότητα του ασβεστίου από τη στοµατική οδό προσεγγίζεται από το ανώτατο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης (upper intake levels - UL) για ενήλικες, καθορίζεται από την Επιστηµονική Επιτροπή τροφίµων (Scientific Committee on Food - SCF) και είναι UL = 2500 mg/d, που αντιστοιχεί σε 36 mg/kg bw/d (άτοµο 70 kg) για το ασβέστιο. Η τοξικότητα του Ca(OH) 2 από την δερµατική οδό δεν θεωρείται σχετική λόγω της προβλεπόµενης ασήµαντης προσρόφησης µέσω του δέρµατος και καθώς ο τοπικός ερεθισµός του δέρµατος είναι η πρωτεύουσα επίπτωση (µετατόπιση του ph). Η τοξικότητα του Ca(OH) 2 από την αναπνευστική οδό (τοπική επίπτωση, ερεθισµός βλεννωδών µεµβρανών) προσεγγίζεται από µία 8-h TWA η οποία έχει προσδιοριστεί από την Επιστηµονική Επιτροπή Επαγγελµατικών Ορίων Έκθεσης (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - SCOEL) ως 1 mg/m³ αναπνεύσιµης σκόνης (βλ. Τµήµα 8.1). Σελ 11 / 16

12 Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ταξινόµηση του Ca(OH) 2 ως προς την τοξικότητα παρατεταµένης έκθεσης. ι. Τοξικότητα αναρρόφησης Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν παρουσιάζει κάποιον γνωστό κίνδυνο τοξικότητας αναρρόφησης. 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC 50 (96h) για ψάρια του γλυκού νερού: 50.6 mg/l LC 50 (96h) για θαλάσσια ψάρια: 457 mg/l Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε υδατικά ασπόνδυλα EC 50 (48h) για ασπόνδυλα του γλυκού νερού: 49.1 mg/l LC 50 (96h) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 158 mg/l Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια φυτά EC 50 (72h) για άλγη του γλυκού νερού: mg/l NOEC (72h) για θαλάσσια άλγη: 48 mg/l Τοξικότητα σε µικροοργανισµούς π.χ. βακτήρια Σε µεγάλες συγκεντρώσεις, λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας και του ph, το υδροξείδιο του ασβεστίου χρησιµοποιείται για την απολύµανση λυµατολάσπης Χρόνια τοξικότητα σε υδατικούς οργανισµούς NOEC (14d) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 32 mg/l Τοξικότητα σε µικροοργανισµούς και µακροοργανισµούς του εδάφους EC 10 /LC 10 ή NOEC για µακροοργανισµούς του εδάφους: 2000 mg/kg soil dw EC 10 /LC 10 ή NOEC για µικροοργανισµούς του εδάφους: mg/kg soil dw Τοξικότητα σε γήινα φυτά NOEC (21d) για γήινα φυτά: 1080 mg/kg Σελ 12 / 16

13 Γενική επίπτωση Οξεία επίπτωση του ph. Αν και το προϊόν είναι χρήσιµο για να διορθώσει την οξύτητα του νερού, σε συγκέντρωση µεγαλύτερη του 1 g/l µπορεί να είναι επιβλαβές για την υδατική ζωή. Τιµές ph > 12 θα µειωθούν γρήγορα λόγω διάλυσης και ενανθράκωσης Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Το υδροξείδιο του ασβεστίου, που είναι ελάχιστα διαλυτό, παρουσιάζει χαµηλή κινητικότητα στα περισσότερα εδάφη Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις εν έχουν αναγνωριστεί άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Η διάθεση του υδροξειδίου του ασβεστίου θα πρέπει να γίνεται σε συµφωνία µε την τοπική και εθνική νοµοθεσία. Η διαχείριση, χρήση και επιµόλυνση αυτού του προϊόντος µπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων. Η απόρριψη του περιέκτη και του αχρησιµοποίητου περιεχόµενου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές απαιτήσεις. Η χρησιµοποιηµένη συσκευασία προορίζεται µόνο για συσκευασία αυτού του προϊόντος, δεν θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθεί για άλλους λόγους. Μετά τη χρήση, αδειάστε εντελώς τη συσκευασία. 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID (Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάσσια) Αριθµός ΟΗΕ (UN-Number) εν υπάγεται Σελ 13 / 16

14 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ εν υπάγεται 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά εν υπάγεται 14.4 Οµάδα συσκευασίας εν υπάγεται 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Κανένας 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Αποφύγετε την απελευθέρωση σκόνης κατά τη µεταφορά, χρησιµοποιώντας αεροστεγείς δεξαµενές 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδ. IBC εν υπάγεται 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα Αδειοδοτήσεις: Περιορισµοί χρήσης: Άλλοι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί : Εθνικοί κανονισµοί: εν απαιτούνται Κανένας Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν αποτελεί ουσία SEVESO, δεν προκαλεί µείωση του όζοντος και δεν ανήκει στους επίµονους οργανικούς ρύπους. Water endangering class 1 (Γερµανία) 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για την ουσία. 16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στοιχεία είναι βασισµένα στις πιό πρόσφατες γνώσεις µας αλλά δεν αποτελούν εγγύηση για οποιαδήποτε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προϊόντων και δεν καθιερώνουν µια νόµιµα έγκυρη συµβατική σχέση. Σελ 14 / 16

15 16.1 ηλώσεις επικινδυνότητας H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού 16.2 ηλώσεις προφύλαξης P102: Mακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/το πρόσωπο P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /εκνεφώµατα P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P501: ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την τοπική/εθνική/διεθνή νοµοθεσία 16.3 Φράσεις κινδύνου (Φράσεις R) R37: Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα R38: Ερεθιστικό για το δέρµα R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών 16.4 Φράσεις ασφαλείας (Φράσεις S) S2: Μακριά από παιδιά S25: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια S39: Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου 16.5 Συντµήσεις EC 50 : LC 50 : LD 50 : median effective concentration median lethal concentration median lethal dose NOEC: no observable effect concentration OEL: occupational exposure limit Σελ 15 / 16

16 PNEC: predicted no-effect concentration STEL: short-term exposure limit TWA: ΑΒΤ: time weighted average ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές ουσίες αααβ: άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες ουσίες 16.6 Σηµαντικές βιβλιογραφικές αναφορές Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH) 2 ), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February Αναθεώρηση Αποποίηση Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας φύλλο στοιχείων ασφάλειας (SDS) είναι βασισµένο στις νοµικές διατάξεις του κανονισµού REACH (EC 1907/2006 άρθρο 31 και παράρτηµα ΙΙ), όπως τροποποιείται. Το περιεχόµενό του προορίζεται ως οδηγός για τον κατάλληλο προληπτικό χειρισµό του υλικού. Είναι ευθύνη των παραληπτών αυτού του Α να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται διαβάζονται πλήρως και κατανοούνται από όλους τους ανθρώπους που µπορεί να χρησιµοποιήσουν, να χειριστούν, να διαθέσουν ή να έρθουν µε κάθε τρόπο σε επαφή µε το προϊόν. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το Α είναι βασισµένες στις τρέχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις κατά την ηµεροµηνία έκδοσης που υποδεικνύεται, παρέχονται δε καλή τη πίστει, ενώ ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών δεν διατυπώνεται εγγύηση ή δήλωση. εν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση να ξέρει και να εφαρµόζει όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τη δραστηριότητά του. εν πρέπει να ληφθεί ως οποιασδήποτε µορφής εγγύηση της τεχνικής απόδοσης, της καταλληλότητας για τις ιδιαίτερες εφαρµογές, και δεν καθιερώνει µια νοµικά έγκυρη συµβατική σχέση. Με αποκλειστική ατοµική του ευθύνη ο καταναλωτής ή ο χρήστης θα κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών για την συγκεκριµένη χρήση του υλικού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας καθώς χρησιµοποιεί αυτό το προϊόν. Αυτή η έκδοση του SDS υπερισχύει όλων των προηγούµενων εκδόσεων. Εκτοπίζει όλες τις προηγούµενες εκδόσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσθήκη των κατάλληλων σεναρίων έκθεσης Τέλος ελτίου εδοµένων Ασφαλείας Σελ 16 / 16

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Εμπορική Ονομασία: CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Trade name: Ασβέστης CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Κασέτα μελανιού EPSON T5968 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Cetiol SUN Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν Εταιρεία Έτοιμος σοβάς χειρός KNAUF Rotband Haftputz KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε Στάνος, 30500, Αμφιλοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1005 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-018-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις εν προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα