ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία Αρ. πρωτ.: 387 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 05-. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.009/0, «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει και. τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων & Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3. την αριθµ. 55/-0-05 ( θέµα ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Προκηρύσσει Την πρόσληψη Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια της συµβάσεως των Υποτρόφων µε τα Τµήµατα των Σχολών: α) Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Τεχνολογικών Εφαρµογών, γ) ιοίκησης και Οικονοµίας και δ) Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής, για το ακαδηµαϊκό έτος 05-. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.009/0 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει, ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήµονες εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, διά πράξεως του οικείου Τµήµατος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η διάρκεια της σύµβασής τους καθορίζεται µέχρι ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα/Τµήµατος. ύναται αυτή να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όµως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη. Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση.. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. 3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ή/και ιδακτορικό ίπλωµα, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο που προκηρύσσει το Τµήµα. Οι τίτλοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν και είναι συναφείς, θα συνεκτιµηθούν θετικά.. Τεκµηρίωση του επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει). 5. Τεκµηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει).. Τεκµηρίωση ευδόκιµης διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΤΕΙ (Επιστηµονικός / Εργαστηριακός Συνεργάτης) ή Πανεπιστήµια (Π 07/80). Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιµηθεί θετικά. 7. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου. 8. Για µη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειµένου για πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

2 Β: Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα Υποτρόφων ΤΕΙ κατά Σχολή/Τµήµα ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι. Τµήµα Νοσηλευτικής (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. - Νοσηλευτική Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη - Ιστορία Νοσηλευτικής (Ε). - Νοσηλευτική Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικές Θεωρίες (Ε) 3. - Ιατρική. Ανατοµία Ι (Ε). Ανατοµία ΙΙ (Ε). - Ιατρική. Φυσιολογία Ι (Ε). Φυσιολογία ΙΙ (Ε) 5. - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Θ) 7. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική Ι - Αποκατάσταση (Ε)* 8. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε) 9. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε) 0. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ - Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Ε). - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μητρότητας-Νοσηλευτική Φροντίδα Γυναίκας (Ε) 3. - Νοσηλευτική Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες (Ε) 5. - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Συµβουλευτική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ - Αγωγή Υγείας (Ε) 7. - Νοσηλευτική Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε) ΙΙ. Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Λαµία): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµ. Ωρών/ Εβδ. Εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό. Ανατοµία* Ανατοµία Νευρικού Συστηµ/τος & Οργάνων (ΦΑ)E 5 Ανατοµία Μυοσκελετικού Συστήµατος (ΦΑ) E. Κινησιολογία* Ειδική Κινησιολογία (ΦΒ) Ε 3. Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Θ Φυσιολογία* Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Ε 5. Μάλαξη* Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Ε 5 Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Θ 5. Φυσικά µέσα* Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Ε 0 Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Θ. Κλινική άσκηση Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΦΕ) E 0 µυοσκελετικών* Κλινική Φ/Θ Μυοσκελετικών Κακώσεων (ΦΣΤ)Ε Μεθοδολογία έρευνας* Μεθοδολογία έρευνας (ΦΕ5) Ε 8. Κλινική άσκηση νευρολογικών* 8 Κλινική Φ/Θ Νευροαποκατάσταση (ΦΖ) Ε Πληροφορική στην υγεία (ΦΒ5) Ε Πληροφορική Βιοστατιστική - Οικονοµία της υγείας (ΦΕ) Θ Κλινική άσκηση καρδιοαναπν/κών* 5 Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ (Φ ) E 8 Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση * Φ/Θ αξιολόγηση (ΦΣΤ) E 5 ΣΥΝΟΛA ΩΡΩΝ: 9 38

3 3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Τεχνητή Νοηµοσύνη 5 Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Αυτόµατα και Τυπικές Γλώσσες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Μαθηµατικά Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί 7 Μετασχηµατισµοί 8 Μαθηµατικά Γραµµική Άλγεβρα Γραµµική Άλγεβρα 9 Μαθηµατικά Μαθηµατικά Ι Μαθηµατικά Ι 0 Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά Πιθανότητες Στατιστική Πιθανότητες-Στατιστική Πληροφορική Ασφάλεια Ασφάλεια και Προστασία εδοµένων 3 Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων οµές εδοµένων Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων Βάσεις εδοµένων 5 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων Ι Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων ΙΙ 7 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Τεχνολογίες W W W 8 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ασύρµατα ίκτυα 9 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ιαδικτυακός Προγραµµατισµός 0 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Αλγοριθµικά Θέµατα ικτύων εδοµένων Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Σχεδίαση ικτύων Υπολογιστών Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Τεχνολογίες ιαδικτύου 3 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφορική στην Εκπαίδευση Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης 5 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός Ι Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός ΙΙ 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων 8 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού 9 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προχωρηµένα Θέµατα Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού 30 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Κατασκευή Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Τεχνολογία Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 33 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Ανάλυση Απαιτήσεων, ιασφάλιση Ποιότητας και έλεγχος Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Λογικός Προγραµµατισµός 35 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων Ψηφιακά Συστήµατα Ι Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ψηφιακά Συστήµατα ΙΙ 3 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές 37 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Προγραµµατισµός σε Συµβολική Γλώσσα 38 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ανάπτυξη ψηφιακών συστηµάτων 39 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Σχεδίαση Κυκλωµάτων µε Η/Υ 0 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ενσωµατωµένα Συστήµατα Συστηµάτων 3 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Παράλληλα Συστήµατα 5 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (Ψ.Ε.Σ.) 7 Σήµατα & Συστήµατα Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες 8 Σήµατα & Συστήµατα Συστήµατα Μετρήσεων 9 Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) 50 Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες 5 Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 5 Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά 53 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες

4 ΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γνωστικό Α/Α Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Αντικείµενο Φυσική Φυσική Ε Μαθηµατικά Ι Θ Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙΙ Ε ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Θ Προγραµµατισµός Ι Ε 3 Πληροφορική Λογική Σχεδίαση Ε 9 ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Ε 0 Ηλεκτρονικά 5 Τηλεπικοινωνίες Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Θ Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Θ Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονική Φυσική Ε Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ε Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Ε Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Θ Κεραίες Θ Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση εδοµένων Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ε Κεραίες Ε ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 9 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Πληροφορική Ηλεκτρονικά 3 Τηλεπικοινωνίες Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Προγραµµατισµός ΙΙ Ε Σήµατα, Συστήµατα & Ψ.Ε.Σ. Ε 9 Ηλεκτρονικά Ισχύος Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονικά Χαµηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ηλεκτροτεχνία Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε 0 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Θ Γραµµές Μετάδοσης Θ Γραµµές Μετάδοσης Ε 0 ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 7

5 5 ΙΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρολογίας (Λαµία) : Χειµερινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Φυσική. Φυσική (Θ+Ε).. Ποιοτικός Έλεγχος. Ποιοτικός Έλεγχος (Θ). 3. Εφαρµοσµένη Μηχανική. Εφαρµοσµένη Μηχανική (Θ).. Κινητήριες Μηχανές. Κινητήριες Μηχανές (Θ). 5. Μαθηµατικά Ι (Θ). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Θ+Ε). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά.. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Θ+Ε). 9. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 0. Τηλεπικοινωνίες. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε).. Μικροϋπολογιστές. Μικροϋπολογιστές Εφαρµογές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου (Θ+Ε). 3. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Θ+Ε).. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι(Θ+Ε). 5. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα (Θ+Ε).. Ηλεκτρονικά Ισχύος. Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+Ε). 7. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θ). 8. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. (Θ+Ε). 9. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές - Φωτοτεχνία. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές- Φωτοτεχνία (Θ+Ε). Εαρινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Μαθηµατικά ΙΙ (Θ).. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση (Θ). 3. Τεχνικά Έργα. Τεχνικά Έργα (Θ).. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία (Θ). 5. Τεχνολογία και Περιβάλλον. Τεχνολογία και Περιβάλλον (Θ).. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 9. Ψηφιακά Συστήµατα. Ψηφιακά Συστήµατα (Θ+Ε). 0. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο (Θ+Ε).. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θ+Ε). 3. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ(Θ+Ε).. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Θ). 5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε).. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε). 7. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε). 8. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών (Θ+Ε).

6 ΙV. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα): α/α Γνωστικό Αντικείµενο Τοµέας Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµός ωρών / Εβδοµ. εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 3 7 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι 3 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙI 9 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 3 0 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Φυσική -//- Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ι Μαθηµατικά Μαθηµατικά για Μηχανικούς 3 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα ΙΙ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Χρήση Η/Υ 5 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικές Μηχανές Ι -//- Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 7 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 8 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα 9 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρονικά Ισχύος 8 ΣΗΕ ΙΙ

7 7 0 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 8 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 8 Τεχνολογία Μετρήσεων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 8 5 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 8 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά Ι 7 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά ΙΙ 8 Η/Υ Προγραµµατισµός Η/Υ 9 Πληροφορική Συστήµατα υπολογιστών και Αλγόριθµοι 30 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά Ι 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών ίκτυα Η/Υ 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά ΙΙ 33 ΣΑΕ 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 35 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 37 Πληροφορική 38 ΣΑΕ 39 Πληροφορική Τεχνολογίες ιαδικτύου 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι ιαδικτυακές Εφαρµογές 8

8 8 0 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Μικροϋπολογιστές 8 ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙΙ ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 8 3 Πληροφορική Τεχνητή Νοηµοσύνη 8 V. Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα): υο () θέσεις Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε γνωστικό αντικείµενο οµή και Κινητήρες Αεροσκαφών. υο () θέσεις µε γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αεροσκαφών. Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός θέσεων Μαθήµατα οµή και Κινητήρες Α/Φ Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Α/Φ Μαθηµατικά Ι Συστήµατα Αεροσκαφών Ι Αγγλικά Ι Σχέδιο Μαθηµατικά ΙI Αγγλικά ΙΙ Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) Συστήµατα Αεροσκαφών ΙΙ Μηχανική Ρευστών Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Τεχνολογία Υλικών Σύνθετα Υλικά Θερµοδυναµική Εισαγωγή στην Αεροδυναµική Στοιχεία Μηχανών Καύσιµα - Λιπαντικά Επαγγελµατική εοντολογία & Ηθική Μηχανική Πτήσεων οµή Αεροσκαφών Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών Αρχές Σχεδιασµού Αεροσκαφών Αεροπορική Νοµοθεσία Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία ιοίκηση Μονάδων Συντήρησης Εµβολοφόροι / Στροβιλοκινητήρες Φυσική Ι Εισαγωγή στους Η/Υ Φυσική ΙΙ Ηλεκτροτεχνία Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά & Προγρ. Η/Υ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο Ψηφιακά Συστήµατα Όργανα & Συστήµατα Πλοήγησης Αεροσκαφών Ηλεκτρικά Κυκλώµατα - Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών Τεχνολογία Αισθητήρων Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών Τοπικά ίκτυα Αεροσκαφών Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα, ιάδοση, Κεραίες Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα & Συστήµατα Επικοινωνίας Αεροσκαφών Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσεως Μικροκύµατα / Ραντάρ

9 9 VΙ. Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Αυτόµατος Έλεγχος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στον «Αυτόµατο Έλεγχο» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές ελέγχου (Έλεγχος σφαλµάτων, Εύρωστος Έλεγχος), - Μοντελοποίηση και Έλεγχος Πολυµεταβλητών συστηµάτων, - Αλγόριθµοι ελέγχου και παρατήρησης, - Έλεγχος διακριτοποιηµένων συστηµάτων - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας, - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε διεργασίες - Προγραµµατισµός Ελεγκτών Συστηµάτων Ελέγχου. Συστήµατα Παραγωγής: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Παραγωγής» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων στον βιοµηχανικό έλεγχο, στην ροµποτική και τους προγραµµατιζόµενους λογικούς αυτοµατισµούς. - Εφαρµογή επιχειρηµατικότητας στο αντικείµενο του αυτοµατισµού - Ειδικές εφαρµογές αυτοµατισµού - Συναρτήσεις παραγωγής σε συνδυασµό µε τεχνικές αυτοµάτου ελέγχου - Εφαρµογές στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραµµάτων µε εξειδίκευση στον αυτοµατισµό - Εφαρµογές σε στοχευµένα παραδείγµατα µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας επιχειρήσεων αυτοµατισµού. - Εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής σε βιοµηχανικές διεργασίες - Εφαρµογές σύνδεσης σχεδίου µελέτης µε παραγωγή, - Μοντέλα ευέλικτων συστηµάτων κατεργασιών 3. Ηλεκτρικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ηλεκτρικά συστήµατα - Ηλεκτρικά σήµατα - Εφαρµογές ηλεκτρικών συστηµάτων Σήµατα και Συστήµατα, Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο, Ποιοτικός Έλεγχος, Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου, Ψηφιακός Έλεγχος, Αυτοµατισµοί µε PLC και Μικροελεγκτές, Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστηµάτων, Βιοµηχανικός Έλεγχος, Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων, Βέλτιστος Έλεγχος, Φυσικοχηµικές ιεργασίες, Εισαγωγή στη Ροµποτική, Έλεγχος Παραγωγικών ιεργασιών, Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευµατικών Συστηµάτων, Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου, Μηχατρονική, Έλεγχος και Προγραµµατισµός Ροµπότ, Ευφυής Έλεγχος, Συστήµατα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση ιοίκηση επιχειρήσεων, Επιχειρηµατικότητα στον αυτοµατισµό, Ανάλυση και σχεδιασµός τεχνοοικονοµικών συστηµάτων, Σχεδίαση µε χρήση υπολογιστή (CAD) και ίκτυα Παραγωγής (CAM) Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

10 0. Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ψηφιακά σήµατα - Υλικό (hardware) συλλογής σηµάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος, Συστήµατα Συλλογής εδοµένων - Υλικό (hardware) επεξεργασίας σηµάτων - Λογισµικό επεξεργασίας και αποθήκευσης σηµάτων 5. Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές σχεδίασης Νευρώνων - ίκτυα ανταγωνιστικής Μάθησης - Μοντέλα Takagi-Sugeno - Συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης - Υπολογιστικά µοντέλα µάθησης - Συστήµατα αυτόµατης διαχείρισης γνώσης - Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου - Γλώσσες προγραµµατισµού html, php, sql, aspx και java.. Ηλεκτρονικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρονικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Εφαρµογές ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε πειραµατικές και πραγµατικές συνθήκες Νευρωνικά ίκτυα και Ασαφής Λογική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε χρήση Υπολογιστή, Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα ηλεκτρονικών συστηµάτων 7. Μαθηµατικά: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Μαθηµατικά» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Υπολογιστικές µέθοδοι - Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός, Γραµµική Άλγεβρα

11 8. Λογισµικό: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στο «Λογισµικό» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Γλώσσες προγραµµατισµού (Basic, C, κλπ) - Σχεδίαση σχεσιακών σχηµάτων - εννοιολογικός σχεδιασµός οµηµένος Προγραµµατισµός Η/Υ, Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός Η/Υ, οµές και Βάσεις δεδοµένων - Συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων - Γλώσσες µοντελοποίησης λογισµικού UML 9. Φυσική: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στη «Φυσική» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Μηχανικές ιδιότητες 0. Υλικό Hardware: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στo «Υλικό - Hardware» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα hardware Φυσική Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστηµάτων, Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστηµάτων, Αρχιτεκτονική και ίκτυα Η/Υ - Εφαρµογές hardware. Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Εµπειρία στo γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη και Άνθρωπος». Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: Εµπειρία στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού Επιστήµη και Άνθρωπος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού

12 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ 5 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ Οργάνωση Λογιστηρίου - ΓΛΣ Λογιστική εταιρειών Λογιστική Κόστους Ι Λογιστική Κόστους ΙΙ Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Αναλυτική Λογιστική (Θ) Ναυτιλιακή Λογιστική Ξενοδοχειακή Λογιστική Τραπεζική Λογιστική Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Ελεγκτική Σεµινάριο τελειοφοίτων Εµπορικές εφαρµογές Λογιστικές εφαρµογές Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ Αναλυτική Λογιστική (Ε) Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική Οικονοµική των Επιχειρήσεων Ελληνική Οικονοµία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ηµόσια Οικονοµική Ιδιωτική Οικονοµική Εµπορικές εφαρµογές Αγορές χρήµατος και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Αστικό ίκαιο Εργατικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο Στοιχεία Φορολογικού ικαίου και Φορολογική ικονοµία Πληροφορική Ι (Θ) Γενικά Μαθηµατικά Οικονοµικά Μαθηµατικά Στατιστική επιχειρήσεων Πληροφορική Ι (Ε) Πληροφορική ΙΙ (Ε) Φορολογική Λογιστική Ι Λογιστική έµµεσων φόρων - ΦΠΑ Φορολογική Λογιστική ΙΙ Φορολογία κεφαλαίου Λογιστική ειδικών φορολογικών θεµάτων Οργάνωση ιοίκηση επιχειρήσεων Μάρκετινγκ ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική Συστήµατα εφοδιασµού και διανοµής

13 3 ΙΙ. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων (Χαλκίδα): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σεµινάριο Τελειοφοίτων 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στρατηγικός Σχεδιασµός & Πολιτική Επιχειρήσεων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 5. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Έρευνα Marketing III. Τµήµα ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άµφισσα): Α/Α ΙΟΙΚΗΣΗ Γνωστικό Αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Λογιστική ΙΙ (Ε) 9 ΑΓΓΛΙΚΑ Αγγλική ορολογία (Θ) Μαθήµατα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Ε) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Θ) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Ε) ιοίκηση πολιτιστικών µονάδων & οργανισµών (Θ) ιοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας (Θ) Ποιότητα υπηρεσιών µονάδων φιλοξενίας & πολιτισµού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Ε) Επικοινωνία πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Αρχές µάρκετινγκ & διαφήµισης (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία και διαφήµιση (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήµιση (Ε) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Θ) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Ε) ηµόσιες σχέσεις & διαχείριση κρίσεων πολιτ. & τουρ. µονάδων (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Ε) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Θ) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Ε) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Ε) Πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση (Θ) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ (Θ) Ποσοτικές µέθοδοι (Θ) Χρηµαταγορές-κεφαλαιαγορές & επιχειρηµατικότητα (Θ) Οικονοµική του τουρισµού & της ξενοδοχίας (Θ) Οικονοµική του πολιτισµού & των πολιτ. µονάδων (Θ) Θεσµικό πλαίσιο πολιτισµού-τουρισµού (Θ) Φορολογικό καθεστώς τουρ. επιχ. & πολιτ. µονάδων (Θ) Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισµό (Θ) Τουριστική και πολιτιστική Γεωγραφία (Θ) Κοινωνικές - Πολιτιστικές ιαστάσεις του Τουρισµού (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Ε) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Θ) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Ε) Ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών προορισµών (Θ) Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισµός (Θ) Ιστορία των πολιτισµών (Θ) Μουσικοί - ηχητικοί πολιτισµοί (Θ) Μουσειολογία Ι (Θ) Ψηφιακός πολιτισµός & πολιτιστικές βιοµηχανίες (Θ) Λογιστική Ι (Θ) Λογιστική Ι (Ε) Λογιστική ΙΙ (Θ)

14 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ασική Βοτανική. Βιοµετρία 3. ασική και Περιβαλλοντική Πολιτική και Νοµοθεσία ασική Βοτανική ( Συστ. Γυµνόσπερµα ) ασική Βοτανική ( Αγγειόσπερµα ) Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών Βιοµετρία ενδροµετρία ασική και Περιβαλλοντική νοµοθεσία ασική και Περιβαλλοντική πολιτική Γ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ α) Αίτηση: Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών, αρχοµένη από την εποµένη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή από έως και , υποβάλλονται στη Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος οι αιτήσεις (έντυπο του Τµήµατος) των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. β) Τα δικαιολογητικά πρέπει: - να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πίνακα καταγραφής αυτών. - να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 50/0, ενώ τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέµονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής. γ) Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. δ) Το Τµήµα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστηµιακούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, όπως αυτές θα διαµορφωθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 05-, και τις διαθέσιµες πιστώσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, θα είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση ή αύξηση) των ωρών απασχόλησης των Υποτρόφων, ή και η διακοπή της σύµβασης εργασίας, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που γνωστοποιείται εγκαίρως στον Υπότροφο. ε) Η αµοιβή για µερική ή πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδοµάδα και άλλα συναφή θέµατα θα ρυθµιστούν µε απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύµατος πριν από την υπογραφή των συµβάσεων. στ) Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το παρόν κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: καθώς επίσης και στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ». Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τµηµάτων είναι: A. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ) Τµήµα Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/98 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/77 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία

15 5 Β. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού µε έδρα τη Θήβα, τηλ:0-59 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θήβας Ελευσίνας, Τ.Κ Θήβα ) Τµήµατα: α) Εµπορίας & ιαφήµισης, β) ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, µε έδρα την Άµφισσα, τηλ /085 Αθ. Γκελεστάθη 3, Τ.Κ Άµφισσα Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ) Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ:30-07/9 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/39 3ο χλµ Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία 5) Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ: /9950 Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολογίας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/8 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος µε έδρα το Καρπενήσι, τηλ: /08 ηµοκρατίας 3 - Τ.Κ Καρπενήσι Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Αναστασίου Καθηγητής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 1 of 9 26/2/2015 12:51 µµ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Βαθµολογίες ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (052753) όνοµα χρήστη:it052753 Αρχική Βαθµολογίες µαθηµάτων. Η λίστα αναφέρεται στους βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8

ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ Αριθμ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών ς & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ Το Τμήμα Μηχανικών ς και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA ΣΠOY ΩN Με την µε αριθµ.3/13--2011 αϖόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίθηκε η τροϖοϖοίηση του Π.Σ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΠΙΠΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ Ο Θ ΑΠ Ε ΩΡ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user ,

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp3f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα, 5/6/009 Αρ. Πρωτ.: 160 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. (Πράξη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα