ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία Αρ. πρωτ.: 387 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 05-. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.009/0, «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει και. τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων & Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3. την αριθµ. 55/-0-05 ( θέµα ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Προκηρύσσει Την πρόσληψη Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια της συµβάσεως των Υποτρόφων µε τα Τµήµατα των Σχολών: α) Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Τεχνολογικών Εφαρµογών, γ) ιοίκησης και Οικονοµίας και δ) Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής, για το ακαδηµαϊκό έτος 05-. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.009/0 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει, ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήµονες εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, διά πράξεως του οικείου Τµήµατος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η διάρκεια της σύµβασής τους καθορίζεται µέχρι ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα/Τµήµατος. ύναται αυτή να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όµως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη. Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση.. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. 3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ή/και ιδακτορικό ίπλωµα, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο που προκηρύσσει το Τµήµα. Οι τίτλοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν και είναι συναφείς, θα συνεκτιµηθούν θετικά.. Τεκµηρίωση του επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει). 5. Τεκµηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει).. Τεκµηρίωση ευδόκιµης διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΤΕΙ (Επιστηµονικός / Εργαστηριακός Συνεργάτης) ή Πανεπιστήµια (Π 07/80). Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιµηθεί θετικά. 7. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου. 8. Για µη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειµένου για πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

2 Β: Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα Υποτρόφων ΤΕΙ κατά Σχολή/Τµήµα ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι. Τµήµα Νοσηλευτικής (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. - Νοσηλευτική Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη - Ιστορία Νοσηλευτικής (Ε). - Νοσηλευτική Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικές Θεωρίες (Ε) 3. - Ιατρική. Ανατοµία Ι (Ε). Ανατοµία ΙΙ (Ε). - Ιατρική. Φυσιολογία Ι (Ε). Φυσιολογία ΙΙ (Ε) 5. - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Θ) 7. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική Ι - Αποκατάσταση (Ε)* 8. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε) 9. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε) 0. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ - Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Ε). - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μητρότητας-Νοσηλευτική Φροντίδα Γυναίκας (Ε) 3. - Νοσηλευτική Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες (Ε) 5. - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Συµβουλευτική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ - Αγωγή Υγείας (Ε) 7. - Νοσηλευτική Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε) ΙΙ. Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Λαµία): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµ. Ωρών/ Εβδ. Εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό. Ανατοµία* Ανατοµία Νευρικού Συστηµ/τος & Οργάνων (ΦΑ)E 5 Ανατοµία Μυοσκελετικού Συστήµατος (ΦΑ) E. Κινησιολογία* Ειδική Κινησιολογία (ΦΒ) Ε 3. Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Θ Φυσιολογία* Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Ε 5. Μάλαξη* Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Ε 5 Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Θ 5. Φυσικά µέσα* Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Ε 0 Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Θ. Κλινική άσκηση Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΦΕ) E 0 µυοσκελετικών* Κλινική Φ/Θ Μυοσκελετικών Κακώσεων (ΦΣΤ)Ε Μεθοδολογία έρευνας* Μεθοδολογία έρευνας (ΦΕ5) Ε 8. Κλινική άσκηση νευρολογικών* 8 Κλινική Φ/Θ Νευροαποκατάσταση (ΦΖ) Ε Πληροφορική στην υγεία (ΦΒ5) Ε Πληροφορική Βιοστατιστική - Οικονοµία της υγείας (ΦΕ) Θ Κλινική άσκηση καρδιοαναπν/κών* 5 Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ (Φ ) E 8 Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση * Φ/Θ αξιολόγηση (ΦΣΤ) E 5 ΣΥΝΟΛA ΩΡΩΝ: 9 38

3 3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Τεχνητή Νοηµοσύνη 5 Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Αυτόµατα και Τυπικές Γλώσσες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Μαθηµατικά Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί 7 Μετασχηµατισµοί 8 Μαθηµατικά Γραµµική Άλγεβρα Γραµµική Άλγεβρα 9 Μαθηµατικά Μαθηµατικά Ι Μαθηµατικά Ι 0 Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά Πιθανότητες Στατιστική Πιθανότητες-Στατιστική Πληροφορική Ασφάλεια Ασφάλεια και Προστασία εδοµένων 3 Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων οµές εδοµένων Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων Βάσεις εδοµένων 5 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων Ι Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων ΙΙ 7 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Τεχνολογίες W W W 8 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ασύρµατα ίκτυα 9 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ιαδικτυακός Προγραµµατισµός 0 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Αλγοριθµικά Θέµατα ικτύων εδοµένων Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Σχεδίαση ικτύων Υπολογιστών Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Τεχνολογίες ιαδικτύου 3 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφορική στην Εκπαίδευση Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης 5 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός Ι Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός ΙΙ 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων 8 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού 9 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προχωρηµένα Θέµατα Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού 30 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Κατασκευή Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Τεχνολογία Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 33 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Ανάλυση Απαιτήσεων, ιασφάλιση Ποιότητας και έλεγχος Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Λογικός Προγραµµατισµός 35 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων Ψηφιακά Συστήµατα Ι Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ψηφιακά Συστήµατα ΙΙ 3 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές 37 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Προγραµµατισµός σε Συµβολική Γλώσσα 38 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ανάπτυξη ψηφιακών συστηµάτων 39 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Σχεδίαση Κυκλωµάτων µε Η/Υ 0 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ενσωµατωµένα Συστήµατα Συστηµάτων 3 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Παράλληλα Συστήµατα 5 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (Ψ.Ε.Σ.) 7 Σήµατα & Συστήµατα Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες 8 Σήµατα & Συστήµατα Συστήµατα Μετρήσεων 9 Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) 50 Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες 5 Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 5 Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά 53 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες

4 ΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γνωστικό Α/Α Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Αντικείµενο Φυσική Φυσική Ε Μαθηµατικά Ι Θ Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙΙ Ε ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Θ Προγραµµατισµός Ι Ε 3 Πληροφορική Λογική Σχεδίαση Ε 9 ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Ε 0 Ηλεκτρονικά 5 Τηλεπικοινωνίες Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Θ Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Θ Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονική Φυσική Ε Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ε Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Ε Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Θ Κεραίες Θ Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση εδοµένων Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ε Κεραίες Ε ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 9 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Πληροφορική Ηλεκτρονικά 3 Τηλεπικοινωνίες Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Προγραµµατισµός ΙΙ Ε Σήµατα, Συστήµατα & Ψ.Ε.Σ. Ε 9 Ηλεκτρονικά Ισχύος Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονικά Χαµηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ηλεκτροτεχνία Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε 0 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Θ Γραµµές Μετάδοσης Θ Γραµµές Μετάδοσης Ε 0 ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 7

5 5 ΙΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρολογίας (Λαµία) : Χειµερινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Φυσική. Φυσική (Θ+Ε).. Ποιοτικός Έλεγχος. Ποιοτικός Έλεγχος (Θ). 3. Εφαρµοσµένη Μηχανική. Εφαρµοσµένη Μηχανική (Θ).. Κινητήριες Μηχανές. Κινητήριες Μηχανές (Θ). 5. Μαθηµατικά Ι (Θ). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Θ+Ε). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά.. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Θ+Ε). 9. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 0. Τηλεπικοινωνίες. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε).. Μικροϋπολογιστές. Μικροϋπολογιστές Εφαρµογές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου (Θ+Ε). 3. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Θ+Ε).. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι(Θ+Ε). 5. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα (Θ+Ε).. Ηλεκτρονικά Ισχύος. Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+Ε). 7. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θ). 8. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. (Θ+Ε). 9. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές - Φωτοτεχνία. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές- Φωτοτεχνία (Θ+Ε). Εαρινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Μαθηµατικά ΙΙ (Θ).. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση (Θ). 3. Τεχνικά Έργα. Τεχνικά Έργα (Θ).. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία (Θ). 5. Τεχνολογία και Περιβάλλον. Τεχνολογία και Περιβάλλον (Θ).. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 9. Ψηφιακά Συστήµατα. Ψηφιακά Συστήµατα (Θ+Ε). 0. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο (Θ+Ε).. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θ+Ε). 3. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ(Θ+Ε).. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Θ). 5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε).. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε). 7. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε). 8. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών (Θ+Ε).

6 ΙV. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα): α/α Γνωστικό Αντικείµενο Τοµέας Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµός ωρών / Εβδοµ. εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 3 7 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι 3 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙI 9 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 3 0 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Φυσική -//- Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ι Μαθηµατικά Μαθηµατικά για Μηχανικούς 3 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα ΙΙ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Χρήση Η/Υ 5 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικές Μηχανές Ι -//- Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 7 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 8 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα 9 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρονικά Ισχύος 8 ΣΗΕ ΙΙ

7 7 0 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 8 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 8 Τεχνολογία Μετρήσεων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 8 5 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 8 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά Ι 7 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά ΙΙ 8 Η/Υ Προγραµµατισµός Η/Υ 9 Πληροφορική Συστήµατα υπολογιστών και Αλγόριθµοι 30 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά Ι 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών ίκτυα Η/Υ 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά ΙΙ 33 ΣΑΕ 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 35 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 37 Πληροφορική 38 ΣΑΕ 39 Πληροφορική Τεχνολογίες ιαδικτύου 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι ιαδικτυακές Εφαρµογές 8

8 8 0 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Μικροϋπολογιστές 8 ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙΙ ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 8 3 Πληροφορική Τεχνητή Νοηµοσύνη 8 V. Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα): υο () θέσεις Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε γνωστικό αντικείµενο οµή και Κινητήρες Αεροσκαφών. υο () θέσεις µε γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αεροσκαφών. Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός θέσεων Μαθήµατα οµή και Κινητήρες Α/Φ Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Α/Φ Μαθηµατικά Ι Συστήµατα Αεροσκαφών Ι Αγγλικά Ι Σχέδιο Μαθηµατικά ΙI Αγγλικά ΙΙ Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) Συστήµατα Αεροσκαφών ΙΙ Μηχανική Ρευστών Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Τεχνολογία Υλικών Σύνθετα Υλικά Θερµοδυναµική Εισαγωγή στην Αεροδυναµική Στοιχεία Μηχανών Καύσιµα - Λιπαντικά Επαγγελµατική εοντολογία & Ηθική Μηχανική Πτήσεων οµή Αεροσκαφών Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών Αρχές Σχεδιασµού Αεροσκαφών Αεροπορική Νοµοθεσία Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία ιοίκηση Μονάδων Συντήρησης Εµβολοφόροι / Στροβιλοκινητήρες Φυσική Ι Εισαγωγή στους Η/Υ Φυσική ΙΙ Ηλεκτροτεχνία Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά & Προγρ. Η/Υ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο Ψηφιακά Συστήµατα Όργανα & Συστήµατα Πλοήγησης Αεροσκαφών Ηλεκτρικά Κυκλώµατα - Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών Τεχνολογία Αισθητήρων Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών Τοπικά ίκτυα Αεροσκαφών Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα, ιάδοση, Κεραίες Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα & Συστήµατα Επικοινωνίας Αεροσκαφών Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσεως Μικροκύµατα / Ραντάρ

9 9 VΙ. Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Αυτόµατος Έλεγχος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στον «Αυτόµατο Έλεγχο» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές ελέγχου (Έλεγχος σφαλµάτων, Εύρωστος Έλεγχος), - Μοντελοποίηση και Έλεγχος Πολυµεταβλητών συστηµάτων, - Αλγόριθµοι ελέγχου και παρατήρησης, - Έλεγχος διακριτοποιηµένων συστηµάτων - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας, - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε διεργασίες - Προγραµµατισµός Ελεγκτών Συστηµάτων Ελέγχου. Συστήµατα Παραγωγής: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Παραγωγής» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων στον βιοµηχανικό έλεγχο, στην ροµποτική και τους προγραµµατιζόµενους λογικούς αυτοµατισµούς. - Εφαρµογή επιχειρηµατικότητας στο αντικείµενο του αυτοµατισµού - Ειδικές εφαρµογές αυτοµατισµού - Συναρτήσεις παραγωγής σε συνδυασµό µε τεχνικές αυτοµάτου ελέγχου - Εφαρµογές στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραµµάτων µε εξειδίκευση στον αυτοµατισµό - Εφαρµογές σε στοχευµένα παραδείγµατα µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας επιχειρήσεων αυτοµατισµού. - Εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής σε βιοµηχανικές διεργασίες - Εφαρµογές σύνδεσης σχεδίου µελέτης µε παραγωγή, - Μοντέλα ευέλικτων συστηµάτων κατεργασιών 3. Ηλεκτρικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ηλεκτρικά συστήµατα - Ηλεκτρικά σήµατα - Εφαρµογές ηλεκτρικών συστηµάτων Σήµατα και Συστήµατα, Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο, Ποιοτικός Έλεγχος, Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου, Ψηφιακός Έλεγχος, Αυτοµατισµοί µε PLC και Μικροελεγκτές, Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστηµάτων, Βιοµηχανικός Έλεγχος, Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων, Βέλτιστος Έλεγχος, Φυσικοχηµικές ιεργασίες, Εισαγωγή στη Ροµποτική, Έλεγχος Παραγωγικών ιεργασιών, Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευµατικών Συστηµάτων, Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου, Μηχατρονική, Έλεγχος και Προγραµµατισµός Ροµπότ, Ευφυής Έλεγχος, Συστήµατα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση ιοίκηση επιχειρήσεων, Επιχειρηµατικότητα στον αυτοµατισµό, Ανάλυση και σχεδιασµός τεχνοοικονοµικών συστηµάτων, Σχεδίαση µε χρήση υπολογιστή (CAD) και ίκτυα Παραγωγής (CAM) Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

10 0. Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ψηφιακά σήµατα - Υλικό (hardware) συλλογής σηµάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος, Συστήµατα Συλλογής εδοµένων - Υλικό (hardware) επεξεργασίας σηµάτων - Λογισµικό επεξεργασίας και αποθήκευσης σηµάτων 5. Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές σχεδίασης Νευρώνων - ίκτυα ανταγωνιστικής Μάθησης - Μοντέλα Takagi-Sugeno - Συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης - Υπολογιστικά µοντέλα µάθησης - Συστήµατα αυτόµατης διαχείρισης γνώσης - Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου - Γλώσσες προγραµµατισµού html, php, sql, aspx και java.. Ηλεκτρονικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρονικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Εφαρµογές ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε πειραµατικές και πραγµατικές συνθήκες Νευρωνικά ίκτυα και Ασαφής Λογική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε χρήση Υπολογιστή, Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα ηλεκτρονικών συστηµάτων 7. Μαθηµατικά: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Μαθηµατικά» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Υπολογιστικές µέθοδοι - Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός, Γραµµική Άλγεβρα

11 8. Λογισµικό: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στο «Λογισµικό» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Γλώσσες προγραµµατισµού (Basic, C, κλπ) - Σχεδίαση σχεσιακών σχηµάτων - εννοιολογικός σχεδιασµός οµηµένος Προγραµµατισµός Η/Υ, Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός Η/Υ, οµές και Βάσεις δεδοµένων - Συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων - Γλώσσες µοντελοποίησης λογισµικού UML 9. Φυσική: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στη «Φυσική» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Μηχανικές ιδιότητες 0. Υλικό Hardware: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στo «Υλικό - Hardware» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα hardware Φυσική Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστηµάτων, Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστηµάτων, Αρχιτεκτονική και ίκτυα Η/Υ - Εφαρµογές hardware. Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Εµπειρία στo γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη και Άνθρωπος». Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: Εµπειρία στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού Επιστήµη και Άνθρωπος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού

12 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ 5 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ Οργάνωση Λογιστηρίου - ΓΛΣ Λογιστική εταιρειών Λογιστική Κόστους Ι Λογιστική Κόστους ΙΙ Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Αναλυτική Λογιστική (Θ) Ναυτιλιακή Λογιστική Ξενοδοχειακή Λογιστική Τραπεζική Λογιστική Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Ελεγκτική Σεµινάριο τελειοφοίτων Εµπορικές εφαρµογές Λογιστικές εφαρµογές Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ Αναλυτική Λογιστική (Ε) Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική Οικονοµική των Επιχειρήσεων Ελληνική Οικονοµία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ηµόσια Οικονοµική Ιδιωτική Οικονοµική Εµπορικές εφαρµογές Αγορές χρήµατος και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Αστικό ίκαιο Εργατικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο Στοιχεία Φορολογικού ικαίου και Φορολογική ικονοµία Πληροφορική Ι (Θ) Γενικά Μαθηµατικά Οικονοµικά Μαθηµατικά Στατιστική επιχειρήσεων Πληροφορική Ι (Ε) Πληροφορική ΙΙ (Ε) Φορολογική Λογιστική Ι Λογιστική έµµεσων φόρων - ΦΠΑ Φορολογική Λογιστική ΙΙ Φορολογία κεφαλαίου Λογιστική ειδικών φορολογικών θεµάτων Οργάνωση ιοίκηση επιχειρήσεων Μάρκετινγκ ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική Συστήµατα εφοδιασµού και διανοµής

13 3 ΙΙ. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων (Χαλκίδα): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σεµινάριο Τελειοφοίτων 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στρατηγικός Σχεδιασµός & Πολιτική Επιχειρήσεων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 5. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Έρευνα Marketing III. Τµήµα ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άµφισσα): Α/Α ΙΟΙΚΗΣΗ Γνωστικό Αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Λογιστική ΙΙ (Ε) 9 ΑΓΓΛΙΚΑ Αγγλική ορολογία (Θ) Μαθήµατα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Ε) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Θ) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Ε) ιοίκηση πολιτιστικών µονάδων & οργανισµών (Θ) ιοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας (Θ) Ποιότητα υπηρεσιών µονάδων φιλοξενίας & πολιτισµού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Ε) Επικοινωνία πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Αρχές µάρκετινγκ & διαφήµισης (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία και διαφήµιση (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήµιση (Ε) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Θ) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Ε) ηµόσιες σχέσεις & διαχείριση κρίσεων πολιτ. & τουρ. µονάδων (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Ε) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Θ) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Ε) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Ε) Πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση (Θ) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ (Θ) Ποσοτικές µέθοδοι (Θ) Χρηµαταγορές-κεφαλαιαγορές & επιχειρηµατικότητα (Θ) Οικονοµική του τουρισµού & της ξενοδοχίας (Θ) Οικονοµική του πολιτισµού & των πολιτ. µονάδων (Θ) Θεσµικό πλαίσιο πολιτισµού-τουρισµού (Θ) Φορολογικό καθεστώς τουρ. επιχ. & πολιτ. µονάδων (Θ) Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισµό (Θ) Τουριστική και πολιτιστική Γεωγραφία (Θ) Κοινωνικές - Πολιτιστικές ιαστάσεις του Τουρισµού (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Ε) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Θ) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Ε) Ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών προορισµών (Θ) Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισµός (Θ) Ιστορία των πολιτισµών (Θ) Μουσικοί - ηχητικοί πολιτισµοί (Θ) Μουσειολογία Ι (Θ) Ψηφιακός πολιτισµός & πολιτιστικές βιοµηχανίες (Θ) Λογιστική Ι (Θ) Λογιστική Ι (Ε) Λογιστική ΙΙ (Θ)

14 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ασική Βοτανική. Βιοµετρία 3. ασική και Περιβαλλοντική Πολιτική και Νοµοθεσία ασική Βοτανική ( Συστ. Γυµνόσπερµα ) ασική Βοτανική ( Αγγειόσπερµα ) Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών Βιοµετρία ενδροµετρία ασική και Περιβαλλοντική νοµοθεσία ασική και Περιβαλλοντική πολιτική Γ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ α) Αίτηση: Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών, αρχοµένη από την εποµένη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή από έως και , υποβάλλονται στη Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος οι αιτήσεις (έντυπο του Τµήµατος) των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. β) Τα δικαιολογητικά πρέπει: - να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πίνακα καταγραφής αυτών. - να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 50/0, ενώ τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέµονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής. γ) Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. δ) Το Τµήµα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστηµιακούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, όπως αυτές θα διαµορφωθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 05-, και τις διαθέσιµες πιστώσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, θα είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση ή αύξηση) των ωρών απασχόλησης των Υποτρόφων, ή και η διακοπή της σύµβασης εργασίας, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που γνωστοποιείται εγκαίρως στον Υπότροφο. ε) Η αµοιβή για µερική ή πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδοµάδα και άλλα συναφή θέµατα θα ρυθµιστούν µε απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύµατος πριν από την υπογραφή των συµβάσεων. στ) Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το παρόν κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: καθώς επίσης και στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ». Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τµηµάτων είναι: A. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ) Τµήµα Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/98 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/77 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία

15 5 Β. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού µε έδρα τη Θήβα, τηλ:0-59 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θήβας Ελευσίνας, Τ.Κ Θήβα ) Τµήµατα: α) Εµπορίας & ιαφήµισης, β) ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, µε έδρα την Άµφισσα, τηλ /085 Αθ. Γκελεστάθη 3, Τ.Κ Άµφισσα Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ) Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ:30-07/9 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/39 3ο χλµ Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία 5) Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ: /9950 Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολογίας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/8 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος µε έδρα το Καρπενήσι, τηλ: /08 ηµοκρατίας 3 - Τ.Κ Καρπενήσι Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Αναστασίου Καθηγητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 1-6-16 Αρ. πρωτ.: 4406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 9-06-05 Αρ. πρωτ.: 70 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία -- Αρ. πρωτ.: 0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ 20 06 2016 21 06 2016 Βέλτιστος Έλεγχος (Ε) Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου (Ζ) Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή (CAD)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΑ 30-01-2017 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. 31-01-2017 Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (Ε) Κατέβας Ν., Γ211 Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων (Ζ), Κουμπουλής Φ., Β009, Γ211, Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τρίκαλα 09-01-2017 Αριθ. Πρωτ.: 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πάτρα, 01-08-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. πρωτ: 28407 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλ.: 2610 369278 Fax : 2610 369198 e-mail: mixanologia@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι ΔΥ7ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Αντίρριο, Αρ. πρωτ.: 2019 Ι 2d t b 3 S 4 υ Ο Ταχ. Δ/νση Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) Ταχ. Κωδ. 30020 Αντίρριο Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.. 407/80. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας αποφάσισαν να προβούν στην

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.. 407/80. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας αποφάσισαν να προβούν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ / Ν ΣΗ Ι Ο Ι Κ. & ΟΙ Κ. ΙΑ Χ Ε ΙΡ Ι ΣΗ Σ Τ ΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩ Π Ι Κ ΟΥ Ταχ. /νση: Πάρκο Αγίου ηµητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλέφωνο: 24610-56290 FAX: 24610-56271

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 16.10.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 29.09.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/3777 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τ Μ Η Μ Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες: Γαλάνη Ιουλία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στην υπ αριθμ. 8/13-07-2016 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.

Τετάρτη 08/09/2010 1)Τεχνικές Προγραµµατισµού (1.1-2, 1.3) 2) οµηµένος Προγραµµατισµός Υπολογιστών Ι (1.4-5, 1.6) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2016 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 16-07-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 16-07-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6)

Τετάρτη 08/09/2010 1)Ξένη Γλώσσα Ι (1.1-2, 1.4-5) 2)Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (1.3) 3)Κβαντικοί Υπολογιστές (1.6) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεµβρίου 2009-2010 Τόπος: ίθουσες Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρ. 1162 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 2 ΣΙΒΙΤΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω: 23-06-2016 Αρ. Πρωτ.: 1637 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 1/25-01-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 25-01-2016 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 1 of 9 26/2/2015 12:51 µµ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Βαθµολογίες ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (052753) όνοµα χρήστη:it052753 Αρχική Βαθµολογίες µαθηµάτων. Η λίστα αναφέρεται στους βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α Ρ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡ-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα