ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία Αρ. πρωτ.: 387 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 05-. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.009/0, «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει και. τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων & Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3. την αριθµ. 55/-0-05 ( θέµα ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Προκηρύσσει Την πρόσληψη Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια της συµβάσεως των Υποτρόφων µε τα Τµήµατα των Σχολών: α) Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Τεχνολογικών Εφαρµογών, γ) ιοίκησης και Οικονοµίας και δ) Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής, για το ακαδηµαϊκό έτος 05-. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.009/0 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. του αρ. 3 του Ν.5/03 και ισχύει, ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήµονες εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, διά πράξεως του οικείου Τµήµατος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η διάρκεια της σύµβασής τους καθορίζεται µέχρι ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα/Τµήµατος. ύναται αυτή να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όµως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη. Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση.. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. 3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ή/και ιδακτορικό ίπλωµα, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο που προκηρύσσει το Τµήµα. Οι τίτλοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν και είναι συναφείς, θα συνεκτιµηθούν θετικά.. Τεκµηρίωση του επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει). 5. Τεκµηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου (αρ. 9 του ν. 009/0 όπως ισχύει).. Τεκµηρίωση ευδόκιµης διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΤΕΙ (Επιστηµονικός / Εργαστηριακός Συνεργάτης) ή Πανεπιστήµια (Π 07/80). Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιµηθεί θετικά. 7. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου. 8. Για µη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειµένου για πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

2 Β: Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα Υποτρόφων ΤΕΙ κατά Σχολή/Τµήµα ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι. Τµήµα Νοσηλευτικής (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. - Νοσηλευτική Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη - Ιστορία Νοσηλευτικής (Ε). - Νοσηλευτική Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικές Θεωρίες (Ε) 3. - Ιατρική. Ανατοµία Ι (Ε). Ανατοµία ΙΙ (Ε). - Ιατρική. Φυσιολογία Ι (Ε). Φυσιολογία ΙΙ (Ε) 5. - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Θ) 7. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική Ι - Αποκατάσταση (Ε)* 8. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε) 9. - Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε) 0. - Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ - Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις (Ε). - Πληροφορική της Υγείας - Πληροφορική Πληροφορική της Υγείας (Ε). - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μητρότητας-Νοσηλευτική Φροντίδα Γυναίκας (Ε) 3. - Νοσηλευτική Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες (Ε) 5. - Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Συµβουλευτική Νοσηλευτική (Ε). - Νοσηλευτική - Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ - Αγωγή Υγείας (Ε) 7. - Νοσηλευτική Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε) ΙΙ. Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Λαµία): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµ. Ωρών/ Εβδ. Εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό. Ανατοµία* Ανατοµία Νευρικού Συστηµ/τος & Οργάνων (ΦΑ)E 5 Ανατοµία Μυοσκελετικού Συστήµατος (ΦΑ) E. Κινησιολογία* Ειδική Κινησιολογία (ΦΒ) Ε 3. Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Θ Φυσιολογία* Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) Ε 5. Μάλαξη* Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Ε 5 Τεχνικές µάλαξης (ΦΑ5) Θ 5. Φυσικά µέσα* Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Ε 0 Φυσικά µέσα Ι (ΦΓ) Θ. Κλινική άσκηση Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΦΕ) E 0 µυοσκελετικών* Κλινική Φ/Θ Μυοσκελετικών Κακώσεων (ΦΣΤ)Ε Μεθοδολογία έρευνας* Μεθοδολογία έρευνας (ΦΕ5) Ε 8. Κλινική άσκηση νευρολογικών* 8 Κλινική Φ/Θ Νευροαποκατάσταση (ΦΖ) Ε Πληροφορική στην υγεία (ΦΒ5) Ε Πληροφορική Βιοστατιστική - Οικονοµία της υγείας (ΦΕ) Θ Κλινική άσκηση καρδιοαναπν/κών* 5 Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ (Φ ) E 8 Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση * Φ/Θ αξιολόγηση (ΦΣΤ) E 5 ΣΥΝΟΛA ΩΡΩΝ: 9 38

3 3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Τεχνητή Νοηµοσύνη 5 Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Αυτόµατα και Τυπικές Γλώσσες Ευφυή Συστήµατα & Αυτόµατος Έλεγχος Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Μαθηµατικά Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Γραµµικά Συστήµατα Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί 7 Μετασχηµατισµοί 8 Μαθηµατικά Γραµµική Άλγεβρα Γραµµική Άλγεβρα 9 Μαθηµατικά Μαθηµατικά Ι Μαθηµατικά Ι 0 Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά ΙΙ Μαθηµατικά Πιθανότητες Στατιστική Πιθανότητες-Στατιστική Πληροφορική Ασφάλεια Ασφάλεια και Προστασία εδοµένων 3 Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων οµές εδοµένων Πληροφορική ιαχείριση εδοµένων Βάσεις εδοµένων 5 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων Ι Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ίκτυα εδοµένων ΙΙ 7 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Τεχνολογίες W W W 8 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ασύρµατα ίκτυα 9 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων ιαδικτυακός Προγραµµατισµός 0 Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Αλγοριθµικά Θέµατα ικτύων εδοµένων Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Σχεδίαση ικτύων Υπολογιστών Πληροφορική ίκτυα εδοµένων Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Τεχνολογίες ιαδικτύου 3 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφορική στην Εκπαίδευση Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήµατα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης 5 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός Ι Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προγραµµατισµός ΙΙ 7 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων 8 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού 9 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Προχωρηµένα Θέµατα Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού 30 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Κατασκευή Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Τεχνολογία Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 33 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Ανάλυση Απαιτήσεων, ιασφάλιση Ποιότητας και έλεγχος Λογισµικού 3 Πληροφορική Τεχνολογία Λογισµικού Λογικός Προγραµµατισµός 35 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων Ψηφιακά Συστήµατα Ι Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ψηφιακά Συστήµατα ΙΙ 3 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές 37 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Προγραµµατισµός σε Συµβολική Γλώσσα 38 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ανάπτυξη ψηφιακών συστηµάτων 39 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Σχεδίαση Κυκλωµάτων µε Η/Υ 0 Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου Συστηµάτων Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Ενσωµατωµένα Συστήµατα Συστηµάτων 3 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Παράλληλα Συστήµατα 5 Πληροφορική Υπολογιστικά Συστήµατα Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (Ψ.Ε.Σ.) 7 Σήµατα & Συστήµατα Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες 8 Σήµατα & Συστήµατα Συστήµατα Μετρήσεων 9 Σήµατα & Συστήµατα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) 50 Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες 5 Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 5 Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά ιακριτά Μαθηµατικά 53 Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες

4 ΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία): ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γνωστικό Α/Α Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Αντικείµενο Φυσική Φυσική Ε Μαθηµατικά Ι Θ Μαθηµατικά Μαθηµατικά ΙΙΙ Ε ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Θ Προγραµµατισµός Ι Ε 3 Πληροφορική Λογική Σχεδίαση Ε 9 ίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Ε 0 Ηλεκτρονικά 5 Τηλεπικοινωνίες Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Θ Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Θ Εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονική Φυσική Ε Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ε Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων Ε Ηλεκτρονικές ιατάξεις Φασµατοσκοπίας Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Θ Κεραίες Θ Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση εδοµένων Ε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ε Κεραίες Ε ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 9 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Πληροφορική Ηλεκτρονικά 3 Τηλεπικοινωνίες Μαθήµατα Ώρες/Εβδ. Προγραµµατισµός ΙΙ Ε Σήµατα, Συστήµατα & Ψ.Ε.Σ. Ε 9 Ηλεκτρονικά Ισχύος Θ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και ιατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Ηλεκτρονικά Χαµηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ηλεκτροτεχνία Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε 0 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Θ Γραµµές Μετάδοσης Θ Γραµµές Μετάδοσης Ε 0 ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 7

5 5 ΙΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρολογίας (Λαµία) : Χειµερινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Φυσική. Φυσική (Θ+Ε).. Ποιοτικός Έλεγχος. Ποιοτικός Έλεγχος (Θ). 3. Εφαρµοσµένη Μηχανική. Εφαρµοσµένη Μηχανική (Θ).. Κινητήριες Μηχανές. Κινητήριες Μηχανές (Θ). 5. Μαθηµατικά Ι (Θ). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Θ+Ε). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά.. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Μετρολογία - Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Θ+Ε). 9. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 0. Τηλεπικοινωνίες. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε).. Μικροϋπολογιστές. Μικροϋπολογιστές Εφαρµογές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου (Θ+Ε). 3. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Θ+Ε).. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι(Θ+Ε). 5. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα (Θ+Ε).. Ηλεκτρονικά Ισχύος. Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+Ε). 7. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων. Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θ). 8. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. Εξοµοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ. (Θ+Ε). 9. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές - Φωτοτεχνία. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρµογές- Φωτοτεχνία (Θ+Ε). Εαρινό εξάµηνο: Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Μαθηµατικά ΙΙ (Θ).. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση. Οικονοµοτεχνική Ανάλυση (Θ). 3. Τεχνικά Έργα. Τεχνικά Έργα (Θ).. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία. Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχηµεία (Θ). 5. Τεχνολογία και Περιβάλλον. Τεχνολογία και Περιβάλλον (Θ).. Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτροτεχνία I (Θ+Ε). 7. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Θ+Ε). 8. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά I (Θ+Ε). 9. Ψηφιακά Συστήµατα. Ψηφιακά Συστήµατα (Θ+Ε). 0. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (Θ+Ε).. Αυτόµατος Έλεγχος. Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο (Θ+Ε).. Ηλεκτρικές Μηχανές. Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θ+Ε). 3. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ(Θ+Ε).. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Θ). 5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε).. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ+Ε). 7. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Αρχές Σχεδίασης - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε). 8. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών (Θ+Ε).

6 ΙV. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα): α/α Γνωστικό Αντικείµενο Τοµέας Αριθµός Θέσεων Μαθήµατα Αριθµός ωρών / Εβδοµ. εξαµήνου Χειµερινό Εαρινό Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 3 ΣΑΕ ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 3 7 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι 3 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙI 9 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 3 0 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Φυσική -//- Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ι Μαθηµατικά Μαθηµατικά για Μηχανικούς 3 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα ΙΙ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Χρήση Η/Υ 5 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικές Μηχανές Ι -//- Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 7 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 8 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα 9 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρονικά Ισχύος 8 ΣΗΕ ΙΙ

7 7 0 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα 8 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 8 Τεχνολογία Μετρήσεων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 8 5 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (για Μηχανολόγους) 8 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά Ι 7 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ηλεκτρονικά ΙΙ 8 Η/Υ Προγραµµατισµός Η/Υ 9 Πληροφορική Συστήµατα υπολογιστών και Αλγόριθµοι 30 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά Ι 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών ίκτυα Η/Υ 3 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Ψηφιακά ΙΙ 33 ΣΑΕ 3 ΣΑΕ ΣΑΕ Ι ΣΑΕ ΙΙ 35 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε Η/Υ 3 Τηλεπικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 37 Πληροφορική 38 ΣΑΕ 39 Πληροφορική Τεχνολογίες ιαδικτύου 8 Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί Ι ιαδικτυακές Εφαρµογές 8

8 8 0 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήµατα Μικροϋπολογιστές 8 ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί ΙΙ ΣΑΕ ΣΑΕ Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί (για Μηχανολόγους) 8 3 Πληροφορική Τεχνητή Νοηµοσύνη 8 V. Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα): υο () θέσεις Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων µε γνωστικό αντικείµενο οµή και Κινητήρες Αεροσκαφών. υο () θέσεις µε γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αεροσκαφών. Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Αριθµός θέσεων Μαθήµατα οµή και Κινητήρες Α/Φ Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Α/Φ Μαθηµατικά Ι Συστήµατα Αεροσκαφών Ι Αγγλικά Ι Σχέδιο Μαθηµατικά ΙI Αγγλικά ΙΙ Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) Συστήµατα Αεροσκαφών ΙΙ Μηχανική Ρευστών Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Τεχνολογία Υλικών Σύνθετα Υλικά Θερµοδυναµική Εισαγωγή στην Αεροδυναµική Στοιχεία Μηχανών Καύσιµα - Λιπαντικά Επαγγελµατική εοντολογία & Ηθική Μηχανική Πτήσεων οµή Αεροσκαφών Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών Αρχές Σχεδιασµού Αεροσκαφών Αεροπορική Νοµοθεσία Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία ιοίκηση Μονάδων Συντήρησης Εµβολοφόροι / Στροβιλοκινητήρες Φυσική Ι Εισαγωγή στους Η/Υ Φυσική ΙΙ Ηλεκτροτεχνία Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά & Προγρ. Η/Υ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο Ψηφιακά Συστήµατα Όργανα & Συστήµατα Πλοήγησης Αεροσκαφών Ηλεκτρικά Κυκλώµατα - Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών Τεχνολογία Αισθητήρων Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών Τοπικά ίκτυα Αεροσκαφών Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα, ιάδοση, Κεραίες Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα & Συστήµατα Επικοινωνίας Αεροσκαφών Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσεως Μικροκύµατα / Ραντάρ

9 9 VΙ. Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. Αυτόµατος Έλεγχος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στον «Αυτόµατο Έλεγχο» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές ελέγχου (Έλεγχος σφαλµάτων, Εύρωστος Έλεγχος), - Μοντελοποίηση και Έλεγχος Πολυµεταβλητών συστηµάτων, - Αλγόριθµοι ελέγχου και παρατήρησης, - Έλεγχος διακριτοποιηµένων συστηµάτων - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας, - Τεχνικές Αυτοµάτου Ελέγχου σε διεργασίες - Προγραµµατισµός Ελεγκτών Συστηµάτων Ελέγχου. Συστήµατα Παραγωγής: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Παραγωγής» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων στον βιοµηχανικό έλεγχο, στην ροµποτική και τους προγραµµατιζόµενους λογικούς αυτοµατισµούς. - Εφαρµογή επιχειρηµατικότητας στο αντικείµενο του αυτοµατισµού - Ειδικές εφαρµογές αυτοµατισµού - Συναρτήσεις παραγωγής σε συνδυασµό µε τεχνικές αυτοµάτου ελέγχου - Εφαρµογές στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραµµάτων µε εξειδίκευση στον αυτοµατισµό - Εφαρµογές σε στοχευµένα παραδείγµατα µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας επιχειρήσεων αυτοµατισµού. - Εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής σε βιοµηχανικές διεργασίες - Εφαρµογές σύνδεσης σχεδίου µελέτης µε παραγωγή, - Μοντέλα ευέλικτων συστηµάτων κατεργασιών 3. Ηλεκτρικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ηλεκτρικά συστήµατα - Ηλεκτρικά σήµατα - Εφαρµογές ηλεκτρικών συστηµάτων Σήµατα και Συστήµατα, Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο, Ποιοτικός Έλεγχος, Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου, Ψηφιακός Έλεγχος, Αυτοµατισµοί µε PLC και Μικροελεγκτές, Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστηµάτων, Βιοµηχανικός Έλεγχος, Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων, Βέλτιστος Έλεγχος, Φυσικοχηµικές ιεργασίες, Εισαγωγή στη Ροµποτική, Έλεγχος Παραγωγικών ιεργασιών, Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευµατικών Συστηµάτων, Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου, Μηχατρονική, Έλεγχος και Προγραµµατισµός Ροµπότ, Ευφυής Έλεγχος, Συστήµατα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση ιοίκηση επιχειρήσεων, Επιχειρηµατικότητα στον αυτοµατισµό, Ανάλυση και σχεδιασµός τεχνοοικονοµικών συστηµάτων, Σχεδίαση µε χρήση υπολογιστή (CAD) και ίκτυα Παραγωγής (CAM) Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

10 0. Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Επεξεργασία και Αποθήκευση Σήµατος» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Ψηφιακά σήµατα - Υλικό (hardware) συλλογής σηµάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος, Συστήµατα Συλλογής εδοµένων - Υλικό (hardware) επεξεργασίας σηµάτων - Λογισµικό επεξεργασίας και αποθήκευσης σηµάτων 5. Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Συστήµατα Υπολογιστικής Νοηµοσύνης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Προηγµένες τεχνικές σχεδίασης Νευρώνων - ίκτυα ανταγωνιστικής Μάθησης - Μοντέλα Takagi-Sugeno - Συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης - Υπολογιστικά µοντέλα µάθησης - Συστήµατα αυτόµατης διαχείρισης γνώσης - Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου - Γλώσσες προγραµµατισµού html, php, sql, aspx και java.. Ηλεκτρονικά Συστήµατα: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Ηλεκτρονικά Συστήµατα» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Εφαρµογές ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε πειραµατικές και πραγµατικές συνθήκες Νευρωνικά ίκτυα και Ασαφής Λογική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων µε χρήση Υπολογιστή, Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα ηλεκτρονικών συστηµάτων 7. Μαθηµατικά: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στα «Μαθηµατικά» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Υπολογιστικές µέθοδοι - Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός, Γραµµική Άλγεβρα

11 8. Λογισµικό: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στο «Λογισµικό» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Γλώσσες προγραµµατισµού (Basic, C, κλπ) - Σχεδίαση σχεσιακών σχηµάτων - εννοιολογικός σχεδιασµός οµηµένος Προγραµµατισµός Η/Υ, Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός Η/Υ, οµές και Βάσεις δεδοµένων - Συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων - Γλώσσες µοντελοποίησης λογισµικού UML 9. Φυσική: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στη «Φυσική» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Μηχανικές ιδιότητες 0. Υλικό Hardware: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στo «Υλικό - Hardware» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων όπου θα δοθεί η ανάλογη βαρύτητα για κάθε µάθηµα ξεχωριστά: - Πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα hardware Φυσική Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστηµάτων, Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστηµάτων, Αρχιτεκτονική και ίκτυα Η/Υ - Εφαρµογές hardware. Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης: απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Ιστορία και Θεωρία της Επιστήµης» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: - Εµπειρία στo γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη και Άνθρωπος». Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού απαιτείται από τον υπότροφο µε ειδικότητα στην «Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού» η δυνατότητα εφαρµογής των παρακάτω επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων: Εµπειρία στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού Επιστήµη και Άνθρωπος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοµατισµού

12 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Χαλκίδα): Α/Α Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ 5 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ Οργάνωση Λογιστηρίου - ΓΛΣ Λογιστική εταιρειών Λογιστική Κόστους Ι Λογιστική Κόστους ΙΙ Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Αναλυτική Λογιστική (Θ) Ναυτιλιακή Λογιστική Ξενοδοχειακή Λογιστική Τραπεζική Λογιστική Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Ελεγκτική Σεµινάριο τελειοφοίτων Εµπορικές εφαρµογές Λογιστικές εφαρµογές Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ Αναλυτική Λογιστική (Ε) Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική Οικονοµική των Επιχειρήσεων Ελληνική Οικονοµία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ηµόσια Οικονοµική Ιδιωτική Οικονοµική Εµπορικές εφαρµογές Αγορές χρήµατος και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Αστικό ίκαιο Εργατικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο Στοιχεία Φορολογικού ικαίου και Φορολογική ικονοµία Πληροφορική Ι (Θ) Γενικά Μαθηµατικά Οικονοµικά Μαθηµατικά Στατιστική επιχειρήσεων Πληροφορική Ι (Ε) Πληροφορική ΙΙ (Ε) Φορολογική Λογιστική Ι Λογιστική έµµεσων φόρων - ΦΠΑ Φορολογική Λογιστική ΙΙ Φορολογία κεφαλαίου Λογιστική ειδικών φορολογικών θεµάτων Οργάνωση ιοίκηση επιχειρήσεων Μάρκετινγκ ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική Συστήµατα εφοδιασµού και διανοµής

13 3 ΙΙ. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων (Χαλκίδα): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σεµινάριο Τελειοφοίτων 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στρατηγικός Σχεδιασµός & Πολιτική Επιχειρήσεων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 5. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Έρευνα Marketing III. Τµήµα ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άµφισσα): Α/Α ΙΟΙΚΗΣΗ Γνωστικό Αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Λογιστική ΙΙ (Ε) 9 ΑΓΓΛΙΚΑ Αγγλική ορολογία (Θ) Μαθήµατα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Θ) ιαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Ε) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Θ) Εφαρµοσµένη διοικητική & συστήµατα διαχείρισης πελατών (Ε) ιοίκηση πολιτιστικών µονάδων & οργανισµών (Θ) ιοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας (Θ) Ποιότητα υπηρεσιών µονάδων φιλοξενίας & πολιτισµού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Θ) Οργάνωση πληροφορίας - Τεκµηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Ε) Επικοινωνία πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Αρχές µάρκετινγκ & διαφήµισης (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία και διαφήµιση (Θ) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήµιση (Ε) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Θ) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού - τουρισµού (Ε) ηµόσιες σχέσεις & διαχείριση κρίσεων πολιτ. & τουρ. µονάδων (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Θ) Εφαρµογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες (Ε) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Θ) Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Ε) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Θ) Χρηµατοοικονοµική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών µονάδων (Ε) Πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση (Θ) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ (Θ) Ποσοτικές µέθοδοι (Θ) Χρηµαταγορές-κεφαλαιαγορές & επιχειρηµατικότητα (Θ) Οικονοµική του τουρισµού & της ξενοδοχίας (Θ) Οικονοµική του πολιτισµού & των πολιτ. µονάδων (Θ) Θεσµικό πλαίσιο πολιτισµού-τουρισµού (Θ) Φορολογικό καθεστώς τουρ. επιχ. & πολιτ. µονάδων (Θ) Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισµό (Θ) Τουριστική και πολιτιστική Γεωγραφία (Θ) Κοινωνικές - Πολιτιστικές ιαστάσεις του Τουρισµού (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Θ) Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισµό & τις µεταφορές (Ε) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Θ) Τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς (Ε) Ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών προορισµών (Θ) Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισµός (Θ) Ιστορία των πολιτισµών (Θ) Μουσικοί - ηχητικοί πολιτισµοί (Θ) Μουσειολογία Ι (Θ) Ψηφιακός πολιτισµός & πολιτιστικές βιοµηχανίες (Θ) Λογιστική Ι (Θ) Λογιστική Ι (Ε) Λογιστική ΙΙ (Θ)

14 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι): Α.Α. Γνωστικό Αντικείµενο Μαθήµατα. ασική Βοτανική. Βιοµετρία 3. ασική και Περιβαλλοντική Πολιτική και Νοµοθεσία ασική Βοτανική ( Συστ. Γυµνόσπερµα ) ασική Βοτανική ( Αγγειόσπερµα ) Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών Βιοµετρία ενδροµετρία ασική και Περιβαλλοντική νοµοθεσία ασική και Περιβαλλοντική πολιτική Γ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ α) Αίτηση: Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών, αρχοµένη από την εποµένη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή από έως και , υποβάλλονται στη Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος οι αιτήσεις (έντυπο του Τµήµατος) των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. β) Τα δικαιολογητικά πρέπει: - να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πίνακα καταγραφής αυτών. - να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 50/0, ενώ τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέµονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής. γ) Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. δ) Το Τµήµα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστηµιακούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, όπως αυτές θα διαµορφωθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 05-, και τις διαθέσιµες πιστώσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, θα είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση ή αύξηση) των ωρών απασχόλησης των Υποτρόφων, ή και η διακοπή της σύµβασης εργασίας, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που γνωστοποιείται εγκαίρως στον Υπότροφο. ε) Η αµοιβή για µερική ή πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδοµάδα και άλλα συναφή θέµατα θα ρυθµιστούν µε απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύµατος πριν από την υπογραφή των συµβάσεων. στ) Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το παρόν κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: καθώς επίσης και στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ». Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τµηµάτων είναι: A. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ) Τµήµα Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/98 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/77 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία

15 5 Β. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού µε έδρα τη Θήβα, τηλ:0-59 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θήβας Ελευσίνας, Τ.Κ Θήβα ) Τµήµατα: α) Εµπορίας & ιαφήµισης, β) ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, µε έδρα την Άµφισσα, τηλ /085 Αθ. Γκελεστάθη 3, Τ.Κ Άµφισσα Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ) Τµήµα Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ:30-07/9 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία ) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-0/39 3ο χλµ Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία 5) Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα τηλ: /9950 Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 300 ) Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., µε έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ ) Τµήµα Ηλεκτρολογίας, µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 30-07/8 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας Αθηνών, Τ.Κ Λαµία. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος µε έδρα το Καρπενήσι, τηλ: /08 ηµοκρατίας 3 - Τ.Κ Καρπενήσι Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Αναστασίου Καθηγητής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ Αριθµ.Πρ.: 191 Καβάλα 10/6/011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. 1/5-05-011 (Θ.7 ΟΕΗ ) απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. 1/0-06-010 (θ. ΟΕΗ ) απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α. ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα, 5/6/009 Αρ. Πρωτ.: 160 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. (Πράξη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. η/-06-0 (θ. Ο ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ69Ο8-ΕΑ5, απόφαση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Το Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα