ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία Αρ. πρωτ.: 519 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 10/8 (ΦΕΚ 17/-11-8 τ. Α ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο περίπτωση γ του Ν. 91/001 (ΦΕΚ 11/ τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».. Tiς διατάξεις του Ν. 1/199 (ΦΕΚ 175/0--9 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. α και β του Ν. 19/00 (ΦΕΚ 7/ τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/1999 (ΦΕΚ 1/9--99 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/00 (ΦΕΚ 19/--0 τ. Α ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)».. Τις διατάξεις του Ν.0/005 (ΦΕΚ 0/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν. 59/007 (ΦΕΚ 9/τ.Α /0--007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 8. Τις διατάξεις του αριθμ. 10/008 Π.Δ. (ΦΕΚ 0/ τ. Α ) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.». 9. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 0 του Ν.79/009 (ΦΕΚ 15/ τ.α ). «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 009/011 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.8/01 (ΦΕΚ 8/τ. Α ) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αντικατέστησαν το άρθρο 19 του Ν. 009/011 και αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 18/198 (ΦΕΚ 87/τ. Α ) «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν. 009/011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ). 1. Τις διατάξεις της αριθμ. /5807/00/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 19/ τ. Β «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. του άρθρου 19 του Ν. 10/8 καθώς και Ειδικών Συνεργατών Τ.Ε.Ι.». 1. Τις διατάξεις του Ν. 8/ (ΦΕΚ 51/ τ. Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 1. Τις διατάξεις του Ν. 85/-5-010, (ΦΕΚ 5/ τα. Α ) «Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, από τα Κράτη-Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 1

2 15. Τις διατάξεις των Νόμων 8/010, 85/010 & 99/011 που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 1. Το αριθμ. 100/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 15/ τ.α ) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας & Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Ίδρυση Σχολής Ίδρυση Τμήματος Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία & Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων & Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας». 17. Τις διατάξεις του άρθρου 0 του Ν. 79/009, σχετικές με τον καθορισμό των προσόντων της Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών. 18. Την αριθμ. 1019/Ζ1/ απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κ. Λάμψα Πέτρου, ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 19. Την αριθμ. 108/ (θέμα ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα έναρξης διάρκειας - λήξης μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων, για το ακαδημαϊκό έτος Την αριθμ. 110/ (θέμα ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων & Σχολών του Τ.Ε.Ι., Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο () ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Τα γνωστικά αντικείμενα ή οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά Σχολή & Τμήμα, ορίζονται ως ακολούθως: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι. Τμήμα Νοσηλευτικής (Λαμία): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα Αριθμ. Ωρών / Εβδομ. 1. Ιατρική 1. Ανατομία Ι (Θ) -. Ανατομία ΙΙ (Θ) -. Ιατρική 1. Φυσιολογία Ι (Θ) 0 -. Φυσιολογία ΙΙ (Θ) - 0 Πληροφορική της Υγείας. 1. Πληροφορική της Υγείας (Θ) - 1 Πληροφορική. Ιατρική 1. Παθολογία Ι (Θ) -. Παθολογία ΙΙ (Θ) - 5. Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική Ι -. Νοσηλευτική Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες -

3 7. Νοσηλευτική Νοσηλευτική Μητρότητας- Νοσηλευτική Φροντίδα - Γυναίκας 8. Ιατρική Παιδιατρική (Θ) - 9. Ιατρική Ψυχιατρική (Θ) Επισκεπτών Υγείας Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ - Νοσηλευτική Αγωγή Υγείας Ιατρική Χειρουργική (Θ) - 1. Ιατρική Νοσηλευτική Επιδημιολογία (Θ) - 1. Ιατρική Νοσηλευτική Διαιτητική - Διατροφή (Θ) - ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ.Α.) = 1 15 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Ειδικότητα Μαθήματα 1. Νοσηλευτική. Νοσηλευτική. Ιατρική. Ιατρική 1. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη - Ιστορία Νοσηλευτικής (Ε) 1. Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Νοσηλευτικές Θεωρίες (Ε)* 1. Ανατομία Ι (Ε) Αριθμ. Ωρών / Εβδομ Ανατομία ΙΙ (Ε) Φυσιολογία Ι (Ε) 7 -. Φυσιολογία ΙΙ (Ε) Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική 1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (E)* -. Νοσηλευτική 1. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι - Αποκατάσταση (Ε)* - 7. Νοσηλευτική 1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)* 0-8. Νοσηλευτική 1. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε)* - 9. Νοσηλευτική 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ - Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (Ε)* Πληροφορική της Υγείας 1. Πληροφορική της Υγείας (Ε) - 1 Πληροφορική 11. Νοσηλευτική 1. Νοσηλευτική Μητρότητας- Νοσηλευτική Φροντίδα Γυναίκας (Ε)* - 1. Νοσηλευτική 1. Παιδιατρική Νοσηλευτική (Ε)* 1-1. Νοσηλευτική 1. Νοσηλευτική Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική Επισκεπτών Υγείας Νοσηλευτική 1. Επείγουσα Nοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες (E)* 1. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Συμβουλευτική Νοσηλευτική (Ε)* 1. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ Αγωγή Υγείας (Ε)* Γεροντολογική Νοσηλευτική (Ε)* 1 - ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ.Β) = * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης (Μαθ. Εξειδ.) και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

4 ΙΙ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Λαμία): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. 1. Φυσιολογία* Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) θεωρία. Μάλαξη* Τεχνικές μάλαξης (ΦΑ5) θεωρία 1 Φυσικά μέσα* Φυσικά μέσα Ι (ΦΓ) θεωρία Βιοστατιστική* Βιοστατιστική- Οικονομία της υγείας (ΦΕ) θεωρία 5. Μεθοδολογία Έρευνας στην Φυσικοθεραπεία* Μεθοδολογία Έρευνας (ΦΕ5) θεωρία Νευροφυσιολογία* Νευροφυσιολογία (ΦΒ) θεωρία 7 Εμπορία & Διαφήμιση* Εμπορία & Διαφήμιση (ΦΖ5) θεωρία 8 Φ/Θ Αξιολόγηση* Φ/Θ Αξιολόγηση (ΦΣΤ) θεωρία 9 Παθολογία* Παθολογία(ΦΒ1)Θεωρία 10 Ψυχολογία* Ψυχολογία στην Υγεία (ΦΣΤ5)Θεωρία 11 Ανατομία* Ανατομία Νευρικού Συστήματος& Οργάνων(ΦΑ)Θεωρία Σύνολα Ωρών B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Ειδικότητα Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. 1 Ανατομία* Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων (ΦΑ) εργαστήριο Φυσιολογία* Φυσιολογία του ανθρώπου (ΦΑ) εργαστήριο Μάλαξη* Τεχνικές μάλαξης (ΦΑ5) εργαστήριο 1 Φυσικά μέσα* Φυσικά μέσα Ι (ΦΓ) εργαστήριο 8 Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων 5 (ΦΕ1) εργαστήριο Κλινική άσκηση Κλινική Φ/Θ Μυοσκελετικών 5 μυοσκελετικών* 5 Κακώσεων (ΦΣΤ1) εργαστήριο Μεθοδολογία έρευνας* Μεθοδολογία έρευνας (ΦΕ5) εργαστήριο Κλινική άσκηση Κλινική Φ/Θ Νευροαποκατάσταση 7 νευρολογικών* (ΦΖ1) εργαστήριο Πληροφορική* Πληροφορική στην υγεία (ΦΒ5) εργαστήριο Κλινική άσκηση Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ (ΦΔ1) 9 καρδιοαναπνευστικών* εργαστήριο 90 Φυσικοθεραπευτική 10 Αξιολόγηση * Φ/Θ αξιολόγηση (ΦΣΤ) εργαστήριο 11 Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης στην Φυσικοθεραπεία* Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης (ΦΔ) Εργαστήριο 8 Σύνολα Ωρών Σημειώνεται ότι τα μαθήματα τα οποία χαρακτηρίζονται στους πιο πάνω πίνακες με αστερίσκο ως εξειδικευμένα μαθήματα, είναι μαθήματα ειδικότητας ή ιδιαίτερης εξειδίκευσης και για την διδασκαλία τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις και πρακτικές από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

5 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα Φυσική Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Ηλεκτρονική Φυσική Μαθηματικά Ι Γραμμική Άλγεβρα Μαθηματικά ΙΙ Διακριτά Μαθηματικά*. Μαθηματικά Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετασχηματισμοί* 7. Πιθανότητες Στατιστική Πιθανότητες-Στατιστική Διαχείριση Δεδομένων Δομές Δεδομένων* Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. Προγραμματισμός Προγραμματισμός ΙΙ 10. Προγραμματισμός Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων* 11. Προγραμματισμός Προχωρημένα θέματα Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού * 1. Τεχνολογία Λογισμικού Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής * 1. Τεχνολογία Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων, Διασφάλιση Ποιότητας και έλεγχος Λογισμικού* 1. Τεχνολογία Υπολογιστικών Ψηφιακά Συστήματα Ι Συστημάτων Τεχνολογία 15. Υπολογιστικών Συστημάτων Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ* 1. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων * 17. Τεχνολογία Υπολογιστικών Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών Συστημάτων 18. Ενσωματωμένα Συστήματα και Αυτοματισμός Συστήματα Πραγματικού Χρόνου* Ενσωματωμένα Συστήματα και 19. Αυτοματισμός Ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων * 0. Ενσωματωμένα Συστήματα και Αυτοματισμός Βιομηχανική πληροφορική * 1. Ενσωματωμένα Συστήματα και Αυτοματισμός Εισαγωγή στη Ρομποτική * 5

6 . Υπολογιστικά Συστήματα Διαδικτυακός Προγραμματισμός *. Πληροφοριακά Συστήματα. Δίκτυα Δεδομένων 5. Δίκτυα Δεδομένων. Τηλεπικοινωνίες 7. Σήματα & Συστήματα 8. Σήματα & Συστήματα 9. Φιλοσοφία 0. Επιχειρηματικότητα καινοτομία και νέες τεχνολογίες B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση* Κινητά και δορυφορικά δίκτυα * Ευρυζωνικά δίκτυα * Τηλεπικοινωνίες* Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες* Γραφικά * Εισαγωγή στη Φιλοσοφία* ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 5 7 Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. 1. Φυσική Ηλεκτρονική Φυσική. Μαθηματικά Μαθηματικά Ι. Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙ. Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα 5. Μαθηματικά Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετασχηματισμοί*. Πιθανότητες -Στατιστική Πιθανότητες-Στατιστική 7. Διαχείριση Δεδομένων Δομές Δεδομένων 8 8. Διαχείριση Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων * Προγραμματισμός Προγραμματισμός Ι Προγραμματισμός Προγραμματισμός ΙΙ* Προγραμματισμός Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων* Προγραμματισμός Προχωρημένα Θέματα 1. Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού* 1. Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός* 1. Τεχνολογία Λογισμικού Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού* 15. Τεχνολογία Λογισμικού Διαχείριση έργων λογισμικού * 1. Τεχνολογία Λογισμικού Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής* 17. Τεχνολογία Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων, Διασφάλιση Ποιότητας και έλεγχος Λογισμικού* 8 8 8

7 18. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Ψηφιακά Συστήματα Ι 8 Τεχνολογία Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ* 19. Υπολογιστικών Συστημάτων 8 Πληροφορική Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων* Τεχνολογία 0. Υπολογιστικών Συστημάτων 1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών* 8. Ενσωματωμένα Συστήματα Μετρήσεων* Συστήματα. Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου* Συστήματα. Ενσωματωμένα Ενσωματωμένα Συστήματα* Συστήματα 5. Ενσωματωμένα Ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων * Συστήματα. Ενσωματωμένα Βιομηχανική πληροφορική * Συστήματα 7. Υπολογιστικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα* 8. Υπολογιστικά Συστήματα Ειδικά Θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων* 9. Υπολογιστικά Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα* 0. Πληροφοριακά Πληροφορική στην Εκπαίδευση* Συστήματα 1. Δίκτυα Δεδομένων Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων*. Δίκτυα Δεδομένων Δίκτυα Δεδομένων Ι. Δίκτυα Δεδομένων Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ*. Δίκτυα Δεδομένων Ασύρματα Δίκτυα* 5. Δίκτυα Δεδομένων Διαδικτυακός Προγραμματισμός*. Δίκτυα Δεδομένων Κινητά και Δορυφορικά δίκτυα * 7. Δίκτυα Δεδομένων Ευρυζωνικά δίκτυα * 8. Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες* 9. Σήματα & Συστήματα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Ψ.Ε.Σ.)* 0. Σήματα & Συστήματα Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες* 1. Σήματα & Συστήματα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) *. Σήματα & Συστήματα Γραφικά *. Σήματα & Συστήματα Υπολογιστική όραση *. Ευφυή Συστήματα Τεχνητή Νοημοσύνη* 5. Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες* ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ:

8 * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. ΙΙ. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Γνωστικό αντικείμενο Τομέας Μαθήματα 1. Πληροφορική. Ηλεκτρονικά Υποδομής & Υπολογιστών Υποδομής & Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Δίκτυα Η/Υ Μικροεπεξεργαστές Θ Λογική Σχεδίαση Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις Θ Νανοηλεκτρονική Θ Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα Θ Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Θ Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Θ Αριθμός ωρών/εβδ. εξαμήνου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Θ. Τηλεπικοινωνίες. Ηλεκτρονικά 5. Πληροφορική. Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων Υποδομής & Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Υποδομής & Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Θ Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Θ Ασύρματες Ζεύξεις Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων Θ Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις Θ Ηλεκτρονικά Ισχύος Θ Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Θ Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Θ Σήματα Συστήματα και ΨΕΣ Θ Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Θ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Ειδικότητα Τομέας Μαθήματα 1. Φυσική. Μαθηματικά. Πληροφορική Υποδομής & Υπολογιστών Υποδομής & Υπολογιστών Υποδομής & Υπολογιστών 8 Φυσική Ε 1 Μαθηματικά ΙΙΙ Ε 10 Προγραμματισμός Ι Ε Λογική Σχεδίαση Ε 1 Αριθμός ωρών/εβδ.

9 . Ηλεκτρονικά 5. Τηλεπικοινωνίες. Πληροφορική 7. Ηλεκτρονικά 8. Τηλεπικοινωνίες Υποδομής & Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων Υποδομής & Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας Ε Αναλογικά Ηλεκτρονικά 10 Συστήματα Ε Ηλεκτρονική Φυσική Ε Σχεδίαση & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Ε Αισθητήρες Interfaces E Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων Ε Κεραίες Ε Σήματα, Συστήματα & ΨΕΣ Ε 1 Προγραμματισμός ΙI Ε Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων Ε Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ε Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτροτεχνία Ε Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ε Γραμμές Μετάδοσης Ε ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8 Εξειδικευμένα μαθήματα: Όλα τα παραπάνω μαθήματα, που προκηρύσσονται δεν είναι εξειδικευμένα, δηλαδή δεν μπορούν να ανατεθούν σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων. ΙΙΙ. Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 8 10 Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικά Ισχύος Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλεκτρικές - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτροτεχνικές - Εφαρμογές- Φωτοτεχνία. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1)Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ). ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 1) Ηλ. Κινητήρια Συστήματα (Θ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ/ΕΒΔ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 1) Συστήματα Ηλεκτρ. Ενέργειας 5 Ι(Θ). )Συστήματα Ηλεκτρ. Ενέργειας ΙΙ 5 (Θ). ) Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (Θ). ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 5 7 1)Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ). )Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών (Θ). ) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές- Φωτοτεχνία (Θ). ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 9

10 B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ/ΕΒΔ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 1. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι.). ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Ε). ) Ηλεκτρολογικές Εγκ/στάσεις (Ε). )Σ.Η.Ε. Ι (Ε) ) Σ.Η.Ε. ΙΙ (Ε). 5)Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (Ε). )Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών(Ε). 7) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Ε). ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 18 ΙV. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Μαθήματα Αριθμός ωρών/εβδομάδα εξαμήνου Χειμερινό Εαρινό 1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρολογίας Ηλεκτρικά Κυκλώματα Μαθηματικά Μετρολογίας Μαθηματικά για Μηχανικούς Πληροφορική Τεχνολογίες Διαδικτύου Πληροφορική Προγραμματισμός Η/Υ 5 Σ Ηλεκτρικές Μηχανές Μετρολογίας Σ Ι Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 7 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα Μετρολογίας Τεχνολογία Μετρήσεων 8 Πληροφορική Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες 10

11 9 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μετρολογίας Ενεργειακή Οικονομία 10 Ηλεκτρικές Μηχανές Μετρολογίας Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 11 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι 1 Πληροφορική Διαδικτυακές Εφαρμογές ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ 15 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Μαθήματα Αριθμός ωρών/εβδομάδα εξαμήνου Χειμερινό Εαρινό 1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρολογίας Φυσική 1 Μαθηματικά Μετρολογίας Μαθηματικά για Μηχανικούς 1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρολογίας Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μετρολογίας Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Χρήση Η/Υ 1 5 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 7 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα Μετρολογίας Μετρολογίας Μετρολογίας Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 8 Ηλεκτρονικά Ισχύος 8 8 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Μετρολογίας ΣΗΕ ΙΙ 8 9 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Μετρολογίας Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 8 10 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Μετρολογίας Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 8 11

12 11 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα 1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα 1 Πληροφορική Μετρολογίας Μετρολογίας Τεχνολογία Μετρήσεων 1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικά ΙΙ 1 Προγραμματισμός Η/Υ 1 15 Πληροφορική Συστήματα υπολογιστών και Αλγόριθμοι 1 1 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα 17 Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών 18 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα Ψηφιακά Συστήματα Ι 1 Δίκτυα Η/Υ 1 Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ 1 19 Σ Σ ΙΙ 1 0 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Η/Υ 1 1 Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 1 Πληροφορική Σ Πληροφορική Τεχνολογίες Διαδικτύου 8 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι 1 Διαδικτυακές Εφαρμογές 8 5 Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα Μικροϋπολογιστές 8 Σ 1 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ 1

13 7 Πληροφορική Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ V. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Μαθήματα Αρ. Ωρών/Εβδ. εξαμήνου 1 Μαθηματικά Ι Μαθηματικά Ι Φυσική ΙΙ Φυσική Μηχανική Ι Μηχανική Ι Τεχνολογία Α/φών Ι Εισαγωγή στην Τεχνολογία Αεροσκαφών * 5 Αγγλικά Ι Αγγλική Γλώσσα Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙΙ 7 Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ 8 Ηλεκτρολογία ΙΙ Αρχές Ηλεκτρολογίας 9 Αγγλικά Ι Αγγλική Ορολογία Αεροσκαφών 10 Αεροπορική Νομοθεσία I Αεροπορική Νομοθεσία* 11 Ηλεκτρολογία II Ηλεκτροτεχνία 1 Πληροφορική ΙΙ Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός 1 Τηλεπικοινωνίες ΙΙ Τηλεπικοινωνίες * 5 1 Θερμοδυναμική Ι Θερμοδυναμική * 15 Συστήματα Αεροσκαφών Ι Συστήματα Αεροσκαφών * 1 Καύσιμα - Λιπαντικά Ι Καύσιμα - Λιπαντικά * 17 Ψηφιακά Συστήματα IΙ Ψηφιακά Συστήματα * 18 Μηχανική Ρευστών Ι Μηχανική Ρευστών * 5 19 Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρικές Μηχανές * 0 Συντήρηση Αεροσκαφών Αρχές Συντήρησης Αεροσκαφών * 1 Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά Ι * Στοιχεία Μηχανών Ι Στοιχεία Μηχανών * Αεροπ. Υλικά και Κατεργ. Ι Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες * Αεροδυναμική Ι Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής * 5 Δομή Αεροσκαφών Ι Δομή Αεροσκαφών * Ηλεκτρονικά ΙΙ Ηλεκτρονικά ΙΙ * 7 Αισθητήρες και Όργανα Αισθητήρες και Όργανα Αεροσκαφών Αεροσκαφών 8 Μηχανική Πτήσεων Ι Μηχανική Πτήσεων * 9 Αυτόματος Έλεγχος II Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο * 0 Εμβολοφόροι Κινητήρες Ι Εμβολοφόροι Κινητήρες * 1 Τηλεπικοινωνίες ΙΙ Συστήματα Επικοινωνίας και Ναυτιλίας Αεροσκαφών * Δίκτυα Αεροσκαφών ΙΙ Δίκτυα Αεροσκαφών Σχεδιασμός Αεροσκαφών I Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών * Μετάδοση Η/Μ Κυμάτων & ΙΙ Μετάδοση Η/Μ Κυμάτων & 5 Κεραίες Αεροσκαφών Κεραίες Αεροσκαφών 5 Αυτόματος Έλεγχος II Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως * Στροβιλοκινητήρες Ι Στροβιλοκινητήρες * 1

14 7 Ανθρώπινος Παράγοντας Ι Ανθρώπινος Παράγοντας και και Ασφάλεια Εργασίας Ασφάλεια Εργασίας 8 Υπολογιστική Ι Υπολογιστική Ρευστομηχανική * Ρευστομηχανική 9 Ραντάρ ΙΙ Συστήματα Ραντάρ * Σύνολα 87 5 Τα παραπάνω μαθήματα είναι θεωρητικά. B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Ειδικότητα Τομέας Μαθήματα Αρ. Ωρών / Εβδ. εξαμήνου 1 Φυσική II Φυσική 1 Αγγλική Γλώσσα Ι Αγγλική Γλώσσα 1 Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ Ηλεκτρολογία ΙΙ Αρχές Ηλεκτρολογίας 1 5 Σχέδιο Ι Σχέδιο Αγγλική Ορολογία Αεροσκαφών Ι Αγγλική Ορολογία Αεροσκαφών 1 7 Ηλεκτροτεχνία II Ηλεκτροτεχνία 1 8 Πληροφορική ΙΙ Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός 1 9 Ψηφιακά Συστήματα II Ψηφιακά Συστήματα * 1 10 Μηχανική Ρευστών Ι Μηχανική Ρευστών * 8 11 Συντήρηση Αεροσκαφών Ι Αρχές Συντήρησης Αεροσκαφών * 1 Ηλεκτρονικά ΙΙ Ηλεκτρονικά Ι * 1 1 Στοιχεία Μηχανών I Στοιχεία Μηχανών * 1 Αεροπ. Υλικά και Κατεργ. Ι Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες * 15 Δομή Αεροσκαφών I Δομή Αεροσκαφών * 1 Ηλεκτρονικά ΙΙ Ηλεκτρονικά ΙΙ * 1 17 Αισθητήρες και Όργανα II Αισθητήρες και Όργανα Αεροσκαφών Αεροσκαφών 18 Αυτόματος Έλεγχος II Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο 1 * 19 Εμβολοφόροι Κινητήρες Ι Εμβολοφόροι Κινητήρες * 1 0 Δίκτυα Αεροσκαφών Δίκτυα Αεροσκαφών 1 Σχεδιασμός Αεροσκαφών I Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών * Σύνολα 8 18 Τα παραπάνω µαθήµατα είναι εργαστηριακά. Τα µαθήµατα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται µαθήµατα εξειδίκευσης και µπορούν να διδαχτούν και από µόνιµους ή συµβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του ηµοσίου ή ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα. Ι= Τοµέας οµής και Κινητήρων Αεροσκαφών ΙΙ= Τοµέας Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Αεροσκαφών VΙ. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Χαλκίδα): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

15 Α) Τoμέας Αυτομάτου Ελέγχου Α/A Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδικότητα Τομέας Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. Χειμερινό Εαρινό 1. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Διαφορικός και Λογισμός (Θ)* Ολοκληρωτικός Λογισμός Διαφορικός και Ολοκληρωτικός ΕΧ7 Λογισμός (E)*. Φυσική Φυσική (Θ)*. Επιστήμη και Άνθρωπος Επιστήμη και Άνθρωπος (Θ)*. Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θ)* 5. Γραμμική Άλγεβρα Γραμμική Άλγεβρα (Θ)* 5 Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Θ)* Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Ηλεκτρικά Κυκλώματα (E)* ΕΧ7 7. Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα (Θ)* 8. Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Θ)* Ηλεκτρικές Μετρήσεις (E)* ΕΧ9 9. Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο Εισαγωγή στον Αυτόματο (Θ)* Έλεγχο Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο ΕΧ10 (E)* 10. Ποιοτικός Έλεγχος Ποιοτικός Έλεγχος (Θ)* 11. Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 1. Ψηφιακός Έλεγχος Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστημάτων Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Θ)* Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (E)* ΕΧ5 Ψηφιακός Έλεγχος (Θ)* 15 Ψηφιακός Έλεγχος (E)* Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές (Θ)* Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές (E)* Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστημάτων (Ε)* ΕΧ8 ΕΧ8 ΕΧ Βιομηχανικός Έλεγχος (Θ)* 15. Βιομηχανικός Έλεγχος Βιομηχανικός Έλεγχος (E)* ΕΧ1 Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων Έλεγχος Ηλεκτρικών (Θ)* 1. Κινητήρων Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων ΕΧ10 (E)* 17. Βέλτιστος Έλεγχος Βέλτιστος Έλεγχος (Θ)* Φυσικοχημικές Φυσικοχημικές Διεργασίες (Θ)* 18. Διεργασίες Φυσικοχημικές Διεργασίες (E)* ΕΧ Εισαγωγή στην Ρομποτική (Θ)* 19. Εισαγωγή στην Ρομποτική Εισαγωγή στην Ρομποτική (E)* ΕΧ10 Έλεγχος Παραγωγικών Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών (Θ)* 0. Διεργασιών Έλεγχος Παραγωγικών ΕΧ10 Διεργασιών (E)*

16 1.... Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοματισμού Επιχειρηματικότητα στον αυτοματισμό Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική 5. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 7. Κατανεμημένα Συστήματα Έλεγχου Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων 8. Μηχατρονική 9. Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοματισμού (Θ)* Επιχειρηματικότητα στον αυτοματισμό (Θ)* Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων (Θ)* Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων (E)* ΕΧ8 Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική (Θ)* Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική (E)* ΕΧ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Θ)* Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E)* Κατανεμημένα Συστήματα Έλεγχου (Θ)* Κατανεμημένα Συστήματα ΕΧ9 Έλεγχου (E)* Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων (Θ)* Μηχατρονική (Θ)* Μηχατρονική (E)* Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ (Θ)* Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ (E)* ΕΧ9 ΕΧ ΕΧ 0. Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής (CAM) 1. Ευφυής Έλεγχος. Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής (CAM (Θ)* Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής ΕΧ (CAM (E)* Ευφυής Έλεγχος (Θ)* Ευφυής Έλεγχος (E)* ΕΧ Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση (Θ)* Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση (E)* ΕΧ5 ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: όπου: : Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. β) Τοµέας Λογισµικού και Υλικού Συστηµάτων Αυτοµατισµού: 1

17 Α/A 1... Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδικότητα Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων Τομέας ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ Μαθήματα Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων (Θ)* Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων (Ε) * Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ (Θ)* Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ (E)* Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων (Θ)* Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων (E)* Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. ΕΧ7 ΕΧ8 ΕΧ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Η/Υ Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Η-Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Υπολογιστή Δομές και Βάσεις Δεδομένων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ ΛΥΣΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Η/Υ (Θ)* Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Η/Υ (E)* Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική (Θ)* Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική (E)* Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Η-Υ (Θ)* Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θ)* Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (E)* Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (E)* Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Υπολογιστή (E)* ΕΧ5 5 ΕΧ ΕΧ8 ΕΧ5 ΕΧ Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Θ)* Δομές και Βάσεις Δεδομένων (E)* ΕΧ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ)* Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (E)* ΕΧ Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (Θ)* Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (E)* ΕΧ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 8 59 όπου: ΛΥΣΑ: Τομέας Λογισμικού και Υλικού Συστημάτων Αυτοματισμού * Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. VΙΙ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα): 17

18 Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α 1. Γνωστικό αντικείμενο Τομέας Μαθήματα Μηχανικού / Πληροφορικού Αριθμός ωρών/εβδ. Φυσική (Θ) Πληροφορική (Θ) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Θ) Αριθμητική Ανάλυση (Θ). Μηχανικού Θερμοϋδραυλικής. Μηχανικού / Φυσικών και Επιστημών Περιβάλλοντος. Μηχανικός όλων των Περιβάλλοντος και ΑΠΕ Κατασκευών και Εμβολοφόρες Μηχανές Ι * (Θ) Εμβολοφόρες Μηχανές ΙΙ * (Θ) Υπολογιστική Ρευστομηχανική * (Θ) Τεχνολογία Ψύξης * (Θ) Καύση-Καύσιμα-Λιπαντικά * (Θ) Τεχνολογία Κλιματισμού * (Θ) Ατμολέβητες- Ατμοστρόβιλοι * (Θ) Αεριοστρόβιλοι * (Θ) Εξοπλισμός υπό πίεση * (Θ) Ενεργειακές Εγκαταστάσεις * (Θ) Α.Π.Ε. Ι (Θ) Α.Π.Ε. ΙΙ (Θ) Περιβαλλοντική Μηχανική Ι (Θ) Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ (Θ) Θερμοηλ/κοί και Διπλού Στόχου Σταθμοί * (Θ) Νομοθεσία Περιβάλλοντος και ΑΠΕ-ΜΠΕ Ασφάλεια εργασίας & Τεχνική Νομοθεσία (Θ) Ανάλυση Κατασκευών (Θ) Μεταλλικές Κατασκευές (Θ) Τεχνολογία Θερμάνσεων (Θ) Διοίκηση Παραγωγής (Θ) Τεχνολογία οχημάτων (Θ) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές (Θ) Μηχανική των Θραύσεων (Θ) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ) Σ.Α.Ε. Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Θ) ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ 5 8 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 18

19 Α/Α Ειδικότητα Τομέας Μαθήματα Αριθμός ωρών/εβδ. 1. Μηχανικός Θερμοϋδραυλικής Πληροφορική (Ε) 5Χ, Πληροφορικός, Μαθηματικός. Μηχανικός Θερμοϋδραυλικής Εισαγωγή στον, Πληροφορικός, Μαθηματικός Προγραμματισμό Η/Υ (Ε) 5Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (Ε) Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Χ (Ε) 5. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Μηχανολογικό Εργαστήριο (Ε) Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Στοιχεία Μηχανών Ι * (Ε) 8Χ 7. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Στοιχεία Μηχανών ΙΙ * 8Χ (Ε) 8. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Μηχανουργική Τεχνολογία * (Ε) Χ 9. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Σχεδίαση με Η/Υ (Ε) Χ 10. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ναυπηγός Μηχανικός 11. Μηχανικός όλων των 1. Μηχανικός όλων των 1. Μηχανικός όλων των Θερμοϋδραυλικής Εμβολοφόρες Μηχανές Ι * (Ε) Θερμοϋδραυλικής Υδραυλικές Στροβιλομηχανές * (Ε) Θερμοϋδραυλικής Τεχνολογία Ψύξης * (Ε) 5Χ Θερμοϋδραυλικής Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης * (Ε) Ανάλυση Κατασκευών* 1. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Χ1 (Ε) 15. Μηχανολόγος Θερμοϋδραυλικής Καύση-Καύσιμα- Χ1 Μηχανικός, Χημικός Λιπαντικά * (Ε) Μηχανικός 1. Μηχανικός όλων των Κορμός Τεχνολογία 5Χ Κλιματισμού * (Ε) 17. Μηχανικός όλων των Κορμός Ποιοτικός Έλεγχος* (Ε) Χ 18. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και Μεταλλικές Χ Χ Κατασκευές * (Ε) 19. Μηχανικός όλων των Κατασκευών και Τεχνολογία Χ1 Θερμάνσεων * (Ε) 0. Μηχανικός όλων των Κατασκευών και Διοίκηση Παραγωγής Χ (Ε) 1. Μηχανολόγος Θερμοϋδραυλικής Αεριοστρόβιλοι * (Ε) Χ Μηχανικός, Ναυπηγός Μηχανικός. Μηχανολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός. Μηχανικός όλων των Θερμοϋδραυλικής Εξοπλισμός υπό πίεση * Περιβάλλοντος και ΑΠΕ (Ε) 5Χ 5Χ 5Χ Χ Α.Π.Ε. ΙΙ * (Ε) Χ. Μηχανικός όλων των Περιβάλλοντος και ΑΠΕ Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ * (Ε) Χ 19

20 5. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ναυπηγός Μηχανικός. Μηχανικός όλων των Κατασκευών και Κατασκευών και 7. Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευών και 8. Μηχανικός όλων των Θερμοϋδραυλικής 9. Μηχανολόγος Θερμοϋδραυλικής Μηχανικός, Ναυπηγός Μηχανικός 0. Μηχανολόγος Περιβάλλοντος και Μηχανικός, Χημικός ΑΠΕ Μηχανικός 1. Μηχανικός όλων των Θερμοϋδραυλικής. Μηχανικός όλων των Κατασκευών και. Μηχανικός όλων των Κατασκευών και Τα μαθήματα που σημαίνονται με αστερίσκο (*) θεωρούνται ως εξειδικευμένα. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τεχνολογία Οχημάτων * (Ε) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές * (Ε) Εργαλειομηχανές CNC * (Ε) Ενεργειακές Εγκαταστάσεις * (Ε) Εμβολοφόρες Μηχανές ΙΙ * (Ε) Θερμοηλ/κοί και Διπλού Στόχου Σταθμοί * (Ε) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Ατμολέβητες- 5Χ Ατμοστρόβιλοι * (Ε) Ηλεκτρικές Χ Εγκαταστάσεις (Ε) Σ.Α.Ε. Βιομηχανικοί Χ Αυτοματισμοί (Ε) ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ Α/Α Γνωστικό Αντικείμενο Μαθήματα 0 Αριθμ. Ωρών/Εβδ. Διοίκηση 1 Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Σχέδια & Διαχείριση Έργων Γ -//- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Γ -//- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ε -//- Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων - PL PL Ζ Logistics Διαχείριση Προμηθειών Δ -//- Οργάνωση & Διοίκηση Αποθήκης ΣΤ -//- Σχεδιασμός Λειτουργικών Μονάδων 5ΣΤ -//- Ασφάλεια Μεταφορών / Αποθηκών Ζ -//- Ενδοεργοστασιακή Διακίνηση Υλικών Ζ -//- Βελτιστοποίηση Συστημάτων Διανομής Μεταφορών Θ Ζ Συστήματα Προηγμένης Τεχνολογίας σε Διανομή και -//- Μεταφορές - Θ Ζ Πληροφορική Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Ε -//- Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Θ Α -//- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Θ Γ -//- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Θ Δ Μάρκετινγκ Διοίκηση Μάρκετινγκ Β -//- Έρευνα Αγοράς & Πρόβλεψη Ζήτησης ΣΤ -//- Εξυπηρέτηση Πελατών ΣΤ Νομική Α 5 Επιστήμη Γενικές Αρχές Δικαίου Περιβάλλον Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Ζ

21 -//- Περιβάλλον & Διαχείριση Ανακύκλωσης ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 9 B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Ειδικότητα Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/Εβδ. Χειμερινό Εαρινό 1 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διοίκησης - Ε 8xΖ -//- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ε ΧΔ Λογιστική Φορολογική Λογιστική - Ε xστ Οικονομικά Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Ε xδ 5 Logistics Συστήματα Διανομής και Μεταφορών - Ε ΧΕ Συστήματα Προηγμένης Τεχνολογίας σε Διανομή και Ζ -//- Μεταφορές - Ε -//- Βελτιστοποίηση Συστημάτων Διανομής Μεταφορών - Ε Ζ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΜ) Ωρες/εβδομάδα Α/Α Γνωστικό Αντικείμενο Μάθημα 1 Αγγλικής γλώσσας Αγγλική Ορολογία Δ -//- Αγγλική Ορολογία ΙΙ 5Ε ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 5 ΙΙ.Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Α. Γνωστικό Αντικείμενο 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαθήματα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων (Θ) Εφαρμοσμένη Διοικητική & Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (Θ) Διοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας (Θ) Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχ. Φιλοξενίας (Θ) Πολιτιστική Παραγωγή & Κατανάλωση (Θ) Διαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Θ) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Οργανισμών (Θ) Επικοινωνία πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων (Θ) Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση (Θ) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισμού-τουρισμού (Θ) Δημόσιες σχέσεις & διαχείριση κρίσεων πολιτ. & τουριστ. Μονάδων (Θ) Επικοινωνιακές πολιτικές σύγχρονων πολιτιστικών μονάδων (Θ) Ποιότητα Υπηρεσιών μονάδων φιλοξενίας & πολιτισμού (Θ) Αρχές Μάρκετινγκ & Διαφήμισης (Θ) 1 Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. Α Ε 5Ε Ζ Γ Α Γ Ε 5Ε 5Ζ 5Ζ Δ 5ΣΤ Β

22 Εφαρμογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές μονάδες (Θ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Θ) Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ- ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι (Θ) Α Χρηματοοικονομική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων (Θ) Γ Οικονομική του πολιτισμού & των πολιτιστικών μονάδων 5Ε Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Θ) Β Ποσοτικές μέθοδοι (Θ) Β Χρηματαγορές-κεφαλαιαγορές & επιχειρηματικότητα (Θ) Δ Οικονομική του τουρισμού & της ξενοδοχίας (Θ) Δ Θεσμικό πλαίσιο πολιτισμού-τουρισμού (Θ) Γ Φορολογικό καθεστώς τουριστικών επιχειρήσεων & πολιτιστικών μονάδων (Θ) 5ΣΤ Εισαγωγή στην Αναψυχή & τον Τουρισμό (Θ) Α Τουριστική και πολιτιστική Γεωγραφία (Θ) Γ Ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών προορισμών (Θ) 5Ζ Κοινωνικές-Πολιτιστικές Διαστάσεις του Τουρισμού (Θ) Β Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισμό & τις μεταφορές (Θ) Δ Τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς (Θ) ΣΤ Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός (Θ) Α Μουσειολογία Ι (Θ) 5Ε Μουσειολογία ΙΙ (Θ) 5Ζ Μουσειοπαιδαγωγική (Θ) Ζ Ιστορία των πολιτισμών (Θ) Β Μουσικοί-ηχητικοί πολιτισμοί (Θ) Δ Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (Θ) 5ΣΤ Οργάνωση Πληροφορίας-Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Θ) ΣΤ Λογιστική Ι (Θ) A Λογιστική ΙΙ (Θ) Β ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 91 0 Α/Α Ειδικότητα Μαθήματα 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εφαρμοσμένη Διοικητική & Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (Ε) Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχ. Φιλοξενίας (Ε) Διαχείριση εκδηλώσεων, φεστιβάλ & εκθέσεων (Ε) Έντυπη & ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση (Ε) Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισμού-τουρισμού (Ε) Εφαρμογές της επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές μονάδες (Ε) Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. (ω*εργ.) 8Ε (ω*εργ.) 8Ζ (ω*εργ.) 8Γ (ω*εργ.) 8Ε (ω*ερ γ.) 8Δ (ω*ερ γ.) 8ΣΤ

23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέες τεχνολογίες και επικοινωνία (Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ- ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Χρηματοοικονομική διοίκηση πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων (Ε) Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληροφοριών & επικοινωνιών στον τουρισμό & τις μεταφορές (Ε) Τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς (Ε) Μουσειοπαιδαγωγική (Ε) Οργάνωση Πληροφορίας-Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού (Ε) 7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Λογιστική Ι (Ε) 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΜ) (ω*εργ.) 8 Γ (ω*εργ.) 8Γ (ω*εργ.) Ζ (ω*εργ.) 8Α (ω*ερ γ.) 8Δ (ω*ερ γ.) 8ΣΤ (ω*ερ γ.) ΣΤ Λογιστική ΙΙ (Ε) (ω*ερ γ.) 8Β Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (Ε) (ω*εργ.) 8Ζ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 0 Α/Α Ειδικότητα Μαθήματα Αριθμ. Ωρών/ Εβδ. Χειμερινό 1 ΑΓΓΛΙΚΑ* Αγγλική ορολογία (Θ) Δ ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: Εαρινό Παρατηρήσεις: Τα μαθήματα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται μαθήματα εξειδίκευσης και μπορούν να διδαχτούν και από μόνιμους ή συμβασιούχους ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι): Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α Γνωστικό Τομέας Μάθημα Ωρες/εβδομάδα αντικείμενο Δασική Βοτανική (Συστηματική- 1 Δασική Διαχείρισης & προστασίας Γυμνόσπερμα) (Θ) Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (Θ) Βοτανική Φυσικού Περιβάλλοντος Δασική Βοτανική Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών (Θ) Λιβαδοπονία Διαχείρισης & προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 1. Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδιών (Θ) Σύνολο 9 B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

24 Α/Α Ειδικότητα Τομέας Μάθημα Ωρες/εβδομάδα 1.Δασική Βοτανική (Συστηματική- 1 Δασολόγου, Διαχείρισης & προστασίας Γυμνόσπερμα) (Ε). Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (Ε) Δασοπόνου Φυσικού Περιβάλλοντος. Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών (Ε) Δασολόγου, Δασοπόνου Δασολόγος Δασοπόνος - Μηχανικός Διαχείρισης & προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Δασικής Παραγωγής & Έργων Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδιών (Ε) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Σύνολο 1 10 Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΜ) Α/Α Ειδικότητα Τομέας Μάθημα Ώρες/εβδομάδα 1 Ξένων Δασικής Παραγωγής & Γλωσσών Έργων Ξένη γλώσσα (ορολογία), Θεωρία Σύνολο Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.10/8 όπως τροποποιήθηκε και με το άρθρο 0 τουν.79/009, προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι., είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου: A) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι. I) Τέσσερα () τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. II) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση). Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι. Ι) Τρία () τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού.

25 ΙΙ) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου σπουδών για την λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ: 07/1987 & 17/1991). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου περί Εργαστηριακών Συνεργατών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας. και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήφιοι με κατάλληλα προσόντα, θα είναι δυνατή η πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (1) ώρες εβδομαδιαίως για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, τις δεκαέξι (1) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες με πλήρη προσόντα (προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών) και τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες με μειωμένα προσόντα (ωριαία αποζημίωση). Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. πλήρων προσόντων μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Αντίστοιχα, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. πλήρων προσόντων, μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 10/198, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 79/009, «...που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων () εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 15/198 και το άρθρο 1 παράγραφος του Ν. 100/198». Με απόφαση του Τμήματος, οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους. 5

26 Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα ακαδημαϊκά εξάμηνα ή έτη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.10/198, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου. Οι Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ιδρύματος. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Αίτηση σε έντυπο του Τμήματος στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει, κατά σειρά προτίμησης, τους Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα). ) Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. ) Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου. ) Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου. 5) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει υποψήφιος. 7) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α ) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγή από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α ) θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Oι μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την υποβολή της αίτησης για πρόσληψη, θα υποβάλλουν και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης στην υπηρεσία τους για χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση πρόσληψής τους από τα Τμήματα. Το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης της σύμβασής τους θα πρέπει να έχουν προσκομίσει και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την Υπηρεσία τους. Δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών στους συνταξιούχους στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων, ότι δηλώθηκε η ανάθεση του έργου αυτού. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 50/01. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, απαιτείται πίνακας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από έως και υποβάλλονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος οι αιτήσεις (έντυπο του Τμήματος) των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

27 Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλλει φάκελο με δικαιολογητικά πρόσληψης για το ακαδ. έτος 01-17, δεν υποχρεούνται στην υποβολή νέου πλήρους φακέλου, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν νέα αίτηση υποψηφιότητας μαζί με ότι νέο δικαιολογητικό πιστοποιητικό αποκτήθηκε από αυτούς στη χρονική διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Το παρόν κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: καθώς επίσης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων είναι: A. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 10-01/198 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ Λαμία ) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: /177 ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ Λαμία Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 00 ) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα, τηλ:0-59 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας Ελευσίνας, Τ.Κ. 00 Θήβα ) Tμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα, τηλ /085 Νέο Κτίριο ΤΕΙ Νέα Πόλη, Τ.Κ. 100 Άμφισσα Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Τμήμα Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ:10-017/19 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ Λαμία ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 00 ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 00 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ: 10-01/19 ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ Λαμία 5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα τηλ: /9950 Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 00 ) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 00 7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: /18 ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ Λαμία Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι, τηλ: 70-8/08 - Δημοκρατίας - Τ.Κ. 100 Καρπενήσι Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Λάμψας Πέτρος Καθηγητής 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ελαβε γνώση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19-6-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 21-09-2017 Αρ. πρωτ. 4818/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 0-0 Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αρ.4/-7-0

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: - 7-07 Αρ. Πρωτ.: 07 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 6 4, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 60-6905 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 18-01-2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΦ16.2/A/159 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2109250285 e-mail:gramde@teiion.gr FAX:2109250290 Αθήνα, 22/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: 5-9 - 207 Αρ. Πρωτ.: 28842 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 260-369205 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ Ηράκλειο 13-2-2014 Αρ. πρωτ. 907/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 4143 Ψαχνά,19-9-2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Το Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αιγάλεω 18-01-2016 Αρ. Πρωτ. 127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 9-0-05 Αρ. πρωτ.: 387 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία -- Αρ. πρωτ.: 0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-12-2014 Φε. 16α/16188 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 29-9-2014 Φε. 16α/11738 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ 20 06 2016 21 06 2016 Βέλτιστος Έλεγχος (Ε) Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου (Ζ) Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή (CAD)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 1-6-16 Αρ. πρωτ.: 4406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:Φ.4/3798 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-10-2014 Φε. 16α/13471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 9-06-05 Αρ. πρωτ.: 70 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310)

Τηλέφωνο: (26310) ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 7 /06/011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ./358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 10-3-2017 Φε.16α/ 432,1027,1979 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 11.07.2017 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ Δ/1581

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 18 / 01 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 153 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : Αιγάλεω 20-7-2017 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 11-10-2016 Αρ. Πρωτ. 2746 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΑ 30-01-2017 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. 31-01-2017 Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (Ε) Κατέβας Ν., Γ211 Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων (Ζ), Κουμπουλής Φ., Β009, Γ211, Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Φε. 16α/1690. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Φε. 16α/1690. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 1-3-2016 Φε. 16α/1690 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 5-10-2016 Φε.16α/8936 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα