ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /20-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2011 ΘΕΜΑ: 21 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέµας Ευάγγελος 3. Μαµάρα Μαρία 4. Μπάρδας Κων/νος 5. Καλτσογιάννης Γεώργιος 6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωµατικό µέλος) 7. Αλεξάκος Φώτιος 8. Κρανιάς Βασίλειος (αναπληρωµατικό µέλος) Συνήλθε στις 20 εκεµβρίου 2011 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 1494/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 21 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ. 2504/ έγγραφο της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας τα κατωτέρω: Η κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης προβλέπονται σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο να περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της κάθε περιφέρειας. Για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος έχει δοθεί σχετική παράταση µέχρι 30/3/2012. Η σηµερινή κατάθεση προς ψήφιση των προγραµµάτων που ανήκουν στον προϋπ/σµό της περιφέρειας γίνεται κατ ανάγκη και από το σύνολο των περιφερειών προκειµένου να καλυφθεί το κενό του θεσµικού πλαισίου και να εγκριθούν οι προϋπολογισµοί των περιφερειών. Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας για το 2012 θα πρέπει σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ να συµπεριληφθεί και το Ετήσιο

2 Πρόγραµµα ράσης της Περιφέρειας, το οποίο σας επισυνάπτουµε σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν. Τα όρια πληρωµών των προγραµµάτων κυµαίνονται στα επίπεδα του 2011 εκτός των ΚΑΠ που είναι µειωµένοι κατά 15% σύµφωνα µε οδηγία του υπουργείου. Η κατάρτιση και ψήφιση των προγραµµάτων αυτών θα γίνει κανονικά µετά την εγκύκλιο κατάρτισης των Π..Ε. έτους 2012 που εκδίδεται από το ΥΠΟΙΑΝ τον Φεβρουάριο και ψηφίζονται από το Περιφερειακό Συµβούλιο τον Μάρτιο. Τροποποίηση ΣΑΕΠ 017 Επίσης εισηγούµαστε για ένταξη στη ΣΑΕΠ 017 του Υποέργου «Βελτίωση & ασφ/ση οδού Ανθούσα-Μπάρος (όρια Ν.Τρικάλων-Σύνδεση µε Καλλαρύτες)» του έργου «Βελτίωση & ασφ/ση οδού Χαλίκι-όρια Ν.Τρικάλων,Σύνδεση µε Μέτσοβο»(ΣΑΝΑ0433/2004ΝΑ ) µε συνολικό προϋπολογισµό Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ αριθµ. 1/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθµ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την παραποµπή του ανωτέρω θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την έγκρισή του. Καταψηφίζουν την εισήγηση οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Τσιάρας κ. Αλεξάκος και κ.κρανιάς. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 743

3 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Περιφερειάρχης Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 20/12/11 Λέµας Ευάγγελος Μαµάρα Μαρία Μπάρδας Κων/νος Καλτσογιάννης Γεώργιος Τσιάρας Αθανάσιος Αλεξάκος Φώτιος Κρανιάς Βασίλειος

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Τίτλος Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Πληρωµές Προηγούµενων Ετών Πληρωµές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωµών Πίστωση Έτους Προτειν. προυπ. πίστωση 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΠΝΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Αποστραγγιστικά Αρδευτικα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ , , , , , ,01 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΜΣΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,01 ΤΟΜΕΑ , , , ,01 ΙΑΦΟΡΑ ιάφορα , , , ,01 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α , , , , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟ ΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Τ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ , , , , , ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Α'βάθµια Εκπ/υση 2ο, 15ο & 31ο ΜΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , , ,07 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , ,07 ΤΟΜΕΑ , , , , , ,07 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , ,07

5 Μελέτες Συγκοινωνιακών ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ , , , , , , ,57 ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΓ ΤΡΙΑ ΑΣ , , , ,43 ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΣΟΦΑ ΕΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ , , , ,46 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΣΟΦΑ ΕΣ , , , , ,62 ΜΑΥΡΑΧΑ ΕΣ ΦΙΛΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ -ΜΟΛΟΧΑ , , , , , ,76 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- ΠΛΑΣΤΗΡΑ- ΣΥΚΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ -ΣΟΦΑ ΩΝ & ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , ,84 ΥΠΟΤΟΜΕΑ ,80 Συγκ/κά Επαρχιακά ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΕΛΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΜΒΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ , , , , , , , , , , , ,54 Ο ΟΣ ΝΕΡΑΪ Α -ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ , , , , ,57 Ο ΟΣ ΓΕΦΥΡΙΑ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , , , ,82 Ο ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΡΑΓΜΑ - ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ) , , , , ,43 Ο ΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ -ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ -ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ , , , , ,63 Ο ΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ -ΛΑΖΑΡΙΝΑ , , , , ,90 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕ ΡΟ (ΤΜΗΜΑ , , , , ,38 ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ -ΖΑΙΜΗ Ο ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ-ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ -ΑΡΓΥΡΙ , , , , , ,48 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΜΥΡΙΝΗ , , , , , , , , , , , ,64 ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ , , , , , , , , , ,06

6 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΚΕΠΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Υδρευτικά δίκτυα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Υ ΡΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑ ΩΝ & ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (Π ) , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ , ΤΟΜΕΑ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , Κυριακή, 11 εκεµβρίου 2011 Σελίδα 1 από 3 ΓΕΝΙΚΟ , , , , , , , , ,14

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Τίτλος Αποστραγγιστικά Αρδευτικα Μελέτη κατασκευής φράγµατος ανστόµωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Πληρωµές Προηγούµενων Ετών Πληρωµές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωµών Πίστωση προτειν.προυπ. πίστωση Αποπληρωµή κατασκευής πρόχειρων φραγµάτων στον Πηνειό & Ενιπέα ποταµό Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Ανακατασκευή παλαιού αγωγού άρδευσης.. ιλόφου.ναρθακίου. Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Κατασκευή πρόχειρων φραγµάτων στον Πηνειό περιοχή 4ου & 5ου αντλιοστασίου Κατασκευή πρόχειρων φραγµάτων στον Πηνειό περιοχή Οµολίου- Κουλουρίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΥΡΕΜΑ ΑΓΙΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Γεωτρησεις Αρδευτικες Αξιοποίηση δύο αρδ.γεωτρήσεων.σαρανταπόρου Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , Αξιοποίηση γεώτρησης S R 84 ΤΟΕΒ αµασίου Τυρνάβου Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ,50 Μελετες Γεωργιας

8 10600 Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού καρστικού ασβεστολιθικού συστήµατος Τιταρήσιου-Πηνειού ποταµού περιοχής Τυρνάβου Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Υποστηρικτικές εργασίες του έργου <<Υδρογεωλογική µελέτη τεχνικού εµπλουτισµού καρστικού ασβεστολιθικού συστήµατος Τιταρήσιου-Πηνειού ποταµού,περιοχής Τυρνάβου>>(χηµικές αναλύσεις νερού) Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , , , , , ,00 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,34 ΤΟΜΕΑ , , , ,84 ΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ Αλιεία ΑΠΟΠ/ΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ , , ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ΤΟΜΕΑ , , ΙΑΦΟΡΑ ιάφορα Αντικ/ση τηλεφωνικου κεντρου Ν.Α.Λαρισας Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ιαπίστευση - Πιστοποίηση ISO ΚΤΕΟ Ν. Λάρισας Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , Ανακαινιση ιοικητηριου Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση µελέτης Κλιµατισµού- Θέρµανσης του έργου Προσθήκη κτιρίου Ν2 στο Γ.Ν.Λάρισας(Κουτλιµπάνειο) Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση µελέτης Ηλεκτρικά ισχυρά-ηλεκτρικά ασθενή-ρολόγια-κλήση αδελφής- Ενδοεπικοινωνία-Αναζήτηση προσωπικού-αυτόµατο σύστηµα ελέγχου του έργου Προσθήκη κτιρίου Ν2 στο Γ.Ν.Λάρισας Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού τριών αυτόµατων γραµµών ελέγχου οχηµάτων του ΚΤΕΟ της Ν.Α.Λάρισας

9 10796 Ανακαίνιση διοικητηρίου, αντικ/ση Ορθοµαρµαρώσεων Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , ιαρύθµιση χώρων 2ου ορόφου Ν.Α.Λάρισας , , , Εργασίες ανακαίνησης γραφείων ιοικητηρίου. Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Ανακατασκευή W.C. 2ου ορόφου ( /σης Προγρ/µου) Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ , , ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ WC ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ & ΙΑΜ/ΣΗ ΧΩΡΟΥ Ν/ΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Υποστηρικτικές εργασίες προετοιµασίας φακέλου µελέτης ενεργειακής αναβάθµισης ηµόσιων κτιρίων περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2011 ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ , , Εγκατάσταση ψηφιακού µικροφωνικού συστήµατος στην αίθουσα του Π.Σ Αντικ/ση παραθύρων-αναβάθµιση Η/Μ εγκ/σεων -wc κτιρίου πρώην ΥΕΒ , , Ανακαίνηση ιοικητηρίου( ιαµόρφωση Γραφείων) ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΚΩ

10 11663 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,00 ΤΟΜΕΑ , , , ,00 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Εγγειοβελτιωτικά Αποπ/ση εργου "Εκουσιος ενιαιος αναδασµος αγροκτηµατων Ελασσονας Τσαριτσανης - Στεφανοβουνου - Γαλανοβρυσης" Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , Αγροτικός εξηλεκτρισµός Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ 2011 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,75 ΤΟΜΕΑ , , , ,75 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Β'βάθµια Εκπ/ση ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΟΜΕΝΙΚΟΥ

11 11710 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10ου ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΝΝΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μελέτες Συγκοινωνιακών Μελετη παρακαµψης οικ.αγιοκαµπου -Σωτηριτσας-Βελικα Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Υποστηρικτικες εργασιες για την προετοιµασια µελετης του ρ. από Γυρτωνη εως Τυρναβο Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Μελέτη οδικου τµηµατος από Ε.Ο. Αθηνων - Θεσσαλονίκης µεχρι Καλλιπεύκη Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΡΟ ΙΑΣ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ , , , , , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ,00 Συγκ/κά Επαρχιακά Συντ/ση δρ. Υπερειας Ψυχικου (7χλµ) , , , , , , ρόµος Αγναντερή-Κιλελέρ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Ασφαλτόστρωση δρόµου Μοσχοχώρι-διασταύρωση προς Μύρα Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Αποκαταστάσεις επαρχιακού οδικού δικτύου από θεοµηνίες Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Βελτίωση & συντήρηση Επ.Οδ. ικτύου από διασταύρωση Ε.Ο. Βόλου - ένδρα - Σκοπιά Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , , ,

12 10648 Ανακατσκευή δρόµου Σταυρός-όρια Ν.Καρδίτσης Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , Συντήρηση δρόµου Μηλέας-Φαρµάκη-Τσαπουρνιά Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Ασφ/ση δρόµου από γέφυρα Παλαιοπύργου έως Αλεξανδρινή Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Σήµανση Επ.Οδών Ν.Λάρισας , , , , Συντηρήσεις Επ.οδών Ν.Λάρισας , , , Βελτίωση δρόµου Γλαύκη-Νάµατα Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ιαγράµµιση -καθαρισµός Επ.Οδικού δικτύου Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Βελτίωση δρόµου από διασταύρωση Ε.Ο.Λάρισας-Ελασσόνας µέχρι Ι.Μ.Βαλέτσικου. Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Λάρισας , , Συντηρήσεις Επ.οδών Ν.Λάρισας 2010 (Β εργολαβία) , , , ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΚΑΡΥΑ ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΟΡΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΠ/ΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΤΥΤΑΡΗΣΙΟ.. ΡΟ ΙΑΣ , , , ,

13 11203 ΑΠΟΠ/ΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ3 ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ) ΑΠΟΠ/ΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ3 Ο ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ) ΕΩΣ ΧΘ ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ) , , , , , , ΑΠΟΠ/ΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ3 Ο ΟΠΟΙΪΑ ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ , , Βελτίωση δρόµου απο διασταύρωση Ε.Ο.Λάρισας -Ελασσόνας µέχρι Ι.Μ.Βαλέτσικου Π.Ε.Λάρισας(Β εργολαβία) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΡΟ ΙΑΣ -ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ Ρ. ΟΜΟΛΙΟ -ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ρ.ΡΑΨΑΝΗΣ ΕΩΣ Ε.Ο. ΘΕΣ.- ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ρ.ΧΑΡΑΣ -ΚΥΠΑΡΙΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ Ρ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΣΤΡΙ -ΜΕΣΣΑΓΓΑΛΑ -ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΦ/ΣΗ Ρ. ΑΠΟ ΑΝΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ -ΑΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ Ρ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΣΦ/ΣΗ Ρ. ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ -ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΛΕΥΚΗ

14 11675 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (4ΧΙΛ) ΑΣΦ/ΣΗ Ρ. ΣΠΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦ/ΣΗ Ρ.ΛΙΒΑ Ι -ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ,52 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΤ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , ,97 Συγκ/κα Κοινοτικά ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΡΟΜΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο Ασφ/ση δρ. Πολυνερι - Πασχαλιτσα Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , Αποκατασταση δροµου Συκουριου-Σπηλια Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , Αποκατασταση προσπελασης οδων οικ. Μεσαγγαλων Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,00 ΤΟΜΕΑ , , , , , ,97 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ Πολιτισµός Πολιτιστικές & Αθλητικές εκδηλώσεις 2010 Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ,

15 Τουρισµός ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ " ΑΣΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΙ" ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ΤΟΜΕΑ , , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , ,56 Πέµπτη, 8 εκεµβρίου 2011 Σελίδα 1 από 8 ΓΕΝΙΚΟ , , , , , , , ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011(όριο πληρ ) Κωδικός Τίτλος Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Πληρωµές Προηγούµενων Ετών Πληρωµές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωµών Πίστωση 2011 προτειν.προυπ. πίστωση 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ Αποστρ/κα Αρδευτικα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ , , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , Μελετες Γεωργιας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ , , , Π.Σ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ" ΤΟΥ. ΣΟΥΡΠΗΣ , , ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , ,00 ΤΟΜΕΑ , , , , ,00 ΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ Αλιεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ) , , , , ,

17 10857 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.ΣΗΠΙΑ ΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.ΣΗΠΙΑ ΟΣ , , , , , , , , , ,00 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , , , ,00 ΤΟΜΕΑ , , , , , , , ,00 ΙΑΦΟΡΑ ιάφορα Π.Σ. ΝΑΜ-.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΑΝΩΝ & ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ.ΝΑΜ (ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞ.κλπ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Σ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ , , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΚΟΥ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ Α ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΕΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ , , , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 10/12/ , , , , , , ,

18 10876 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟ ΠΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΜ ΕΤΟΥΣ Π.Σ. "ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ" Π.Σ. "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΒΟΛΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΕ ΙΑ Α" , , , , , , ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο Π.Σ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Σ.ΝΑΜ-.ΙΩΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΠΗΛΙΟ 3 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , , , , , ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , , ,71 ΤΟΜΕΑ , , , , , , ,71

19 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Εγγειοβελτιωτικά ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , , , ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , ,20 ΤΟΜΕΑ , , , , ,20 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μελέτες Συγκοινωνιακών Ο ΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ( ΜΕΛΕΤΗ) , , ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΓΡΙΑΣ- ΡΑΚΕΙΑΣ(ΜΕΛΕΤΗ) α)μελέτη ηµιγέφυρας στη χ.θ+800 της Ε.Ο Αγριάς - ράκειας β) Μελέτη πασσαλότοιχου στη χ.θ της Ε.ο.Αγριάς- ράκειας ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ: Α. ΚΑΡΑΒΩΜΑ - ΖΑΓΟΡΑ Β. ΚΑΡΑΒΩΜΑ - ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , Συγκ/κά Επαρχιακά ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ.Ο ΟΥ ΑΠΌ ΑΕΡΙΝΟ ΕΩΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο Ο ΧΟΡΤΟΥ - ΜΗΛΙΝΑΣ.ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ , , , , , , , , , , , , , Ο ΟΣ ΕΛΤΑ ΑΦΗΣΣΟΥ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΦΗΣΣΟΥ- ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΟΣ-ΧΟΡΤΟ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΗΛΙΝΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ) , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ , , , , , , ,59

20 10856 Ο ΟΣ ΧΑΝΙΑ - ΚΙΣΣΟΣ , , , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2009 (Β' ΣΤΑ ΙΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ (ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΗΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ Ε.Ο.ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ , , , , , , , , , , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΑΠΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΕΩΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ- ΦΑΡΣΑΛΩΝ , , , ,43 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , , , ,86 ΤΟΜΕΑ , , , , , , , ,86 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ Πολιτισµός Π.Σ. ΝΑΜ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙ ΑΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΩΝ ΘΗΒΩΝ" , , , , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

21 11649 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΩΝ ΘΗΒΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,97 Τουρισµός ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Κ. ΠΗΛΙΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ , , ,26 ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , ,26 ΤΟΜΕΑ , , , ,23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , Πέµπτη, 8 εκεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΟ , , , , , ,

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ Κωδικός Τίτλος Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Πληρωµές Προηγούµενων Ετών Πληρωµές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωµών Πίστωση Έτους Προτειν. Προυπ. (νέα έργα) Πίστωση 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Αποστραγγιστικά Αρδευτικα Συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών στο αποστραγγιστικό δίκτυο Ν.Τρικάλων & Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Βελτίωση - Συντήρηση - καθαρισµός (περιβαλλοντική προστασία) ποταµών Ν. Τρικάλων - Αντιπληµµυρική προστασία Εργολαβία ΝΈΟ ΕΡΓΟ Βελτίωση - Συντήρηση - καθαρισµός (περιβαλλοντική προστασία) ποταµών Ν. Τρικάλων - Αντιπληµµυρική προστασία Εργολαβία ΥΠΟΤΟΜΕΑ Γεωτρησεις Αρδευτικες Εξοπλισµός γεωτρήσεων - αρδευτικά έργα κλπ - αποκατάσταση ζηµιών Η/Μ & Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Αποκατάσταση ζηµιών Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισµού γεωτρήσεων µε απόφαση Νοµαρχιακής Επιτροπής Αποκατάσταση ζηµιών Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισµού γεωτρήσεων 2011 µε απόφαση Αντιπεριφερειάρχη

23 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Αποκατάσταση ζηµιών Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισµού γεωτρήσεων µε απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΙΑΦΟΡΑ ιάφορα Εξόφληση - χρηµ/ση ολοκληρωµένων εργων ή συµπληρωµ. ράσεων ολοκλήρωσης έργων Π Ε & µη επιλεξιµων δαπανών. Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ. ΝΈΟ ΕΡΓΟ Εξόφληση - χρηµ/ση ολοκληρωµένων εργων ή συµπληρωµ ράσεων ολοκλήρωσης έργων Π Ε & µη επιλεξιµων δαπανών. Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ. ΝΈΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια - µεταφορά άλατος Κατασκευή Μνηµείου σε µνήµη των Πεσόντων στο ύψωµα Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου φράγµατος Ληθαίου , , , , ΝΈΟ ΕΡΓΟ Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου φράγµατος Ληθαίου Μικρα έργα - κάλυψη εκτάκτων αναγκών Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης - στο Ν. Τρικάλων (Τσιτσάνεια, Ελευθέρια, Αντάµωµα Σαρακατσαναίων - Βλάχων, Εκδηλώσεις για το ύψωµα 731- Ολοκαύτωµα Κουτσούφλιανης - Μάχη Μερίτσας - Τσαβαλιάρια, Ηµερίδα"Ο Γεώργιος Κονδύλης και η εποχή του" - Αθλητικές εκδηλώσεις κλπ ΝΈΟ ΕΡΓΟ Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης - στο Ν. Τρικάλων (Τσιτσάνεια, Ελευθέρια, Αντάµωµα Σαρακατσαναίων - Βλάχων, Εκδηλώσεις για το ύψωµα 731- Ολοκαύτωµα Κουτσούφλιανης - Μάχη Μερίτσας - Τσαβαλιάρια, Ηµερίδα"Ο Γεώργιος Κονδύλης και η εποχή του" - Αθλητικές εκδηλώσεις κλπ Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα - αθλητικοί χώροι σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

24 11170 Συµµετοχή της Π.Ε.Τ. σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού (Φιλοξένια, Αγρότικα, προγρ/τα τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ) 2011 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Συµµετοχή της Π.Ε.Τ. σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού (Φιλοξένια, Αγρότικα, προγρ/τα τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ) Προµήθεια - µεταφορά άλατος Καταπολέµηση κουνουπιών- Απολυµάνσεις ΝΈΟ ΕΡΓΟ Καταπολέµηση κουνουπιών- Απολυµάνσεις Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επαφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια σωλήνων αποκατάστασης επαφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων Βελτίωση εγκαταστάσεων ιοικητηρίου - λοιπών κτιρίων Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γραφικά-Αναπαραγωγή Μελετων για την εξυπηρέτηση του προγράµµατος Εξοδα Μηχανηµάτων µηχανολογικού Εξοπλισµού Αποπληρωµή υποχρεώσεων έργων ΣΑΝΑ/ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ , Προµήθεια χρωµάτων για διαγράµµιση οδών Π.Ε.Τρικάλων , , , ,40

25 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΝΈΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια χρωµάτων για διαγράµµιση οδών Π.Ε.Τρικάλων Μελέτες Πραγµατογνωµοσύνες διερεύνηση δυνατότητας πιστοποίησης τοπικών προιόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ ΝΈΟ ΕΡΓΟ Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της διάθεσης τοπικών προιόντων στους οδικούς άξονες της ΠΕ Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Μελέτες Πραγµατογνωµοσύνες διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής και διάθεσης των προιόντων περιλαµβάνονται στο καλάθι προιόντων της περιφέρειας Θεσσαλίας στη Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Μελέτες Πραγµατογνωµοσύνες διερεύνηση για τη δηµιουργία επιχειρηµατικών δοµών κοινωνικού χαρακτήρα και σύνδεσή τους µε την τοπική αγορά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΣ 2011 (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , ,40 ΤΟΜΕΑ , , , , ,40 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Εγγειοβελτιωτικά Αγροτικός εξηλεκτρισµός και γεωτρήσεων - αρδευτικ αέργα κλπ - &-Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Αγροτικός εξηλεκτρισµός και εξηλεκτρ, γεωτρήσεων - αρδευτικά έργα κλπ 2011 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Αγροτικός εξηλεκτρισµός και εξηλεκτρ, γεωτρήσεων - αρδευτικά έργα κλπ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συγκ/κά Επαρχιακά

26 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Βελτίωση οριζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης των οδών Συντήρηση οδού προς Γλύστρα Κοινότητας Μυροφύλλου Συντήρηση ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Συντήρηση ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου Βελτίωση - συντήρηση οδού Ράξας - Βασιλικής ΝΈΟ ΕΡΓΟ Συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Πύλης Ν Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαµπάκας Ν Τρικάλων Έργα µε Προγραµµατικές Συµβάσεις, που αφορούν το οδικό δίκτυο, για την ανάπτυξη του Νοµού µε απόφαση Νοµάρχη ή Νοµαρχιακής Επιτροπής Αποκατάσταση υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο Ν. Τρικάλων (Α & Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) Πραγµατογνωµοσύνες - µελέτες - Επαρχιακής οδού Πύλη Στουρναρέικα (τµήµα διασταύρωση Πετροχωρίου - Πηγή Θεών) - Παλαιάς γέφυρας Σαρακίνας - Γέφυρας προς Αγ. Βησσαρίωνα στην Πύλη - κλπ , , , , ΝΈΟ ΕΡΓΟ Πραγµατογνωµοσύνες - Μελέτες - Μελέτες οδικού ικτύου, Μελέτες µικροφραγµάτων - αρδευτικών δικτύων, Μελέτες Περιβαλλοντικές κλπ Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου και της ασφάλειας τεχνικών του ορεινού οδικού δικτύου του Ν. Τρικάλων (Α & Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) , , , , Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Γκολφαρίου - Μυροφύλλου (Β' εργολαβία)

27 10983 Φωτισµός - συντήρηση συράγγων & οδικού δικτύου (Α' εργολαβία) Φωτισµός - συντήρηση σηράγγων &οδικού δίκτυου (Β' εργολαβία) ΝΈΟ ΕΡΓΟ Φωτισµός - συντήρηση - φύλαξη σηράγγων οδικού δίκτυουτρικάλων , , , , , Συντήρηση αποκατάσταση ζηµιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Πύλης (Α-Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) Βελτίωση επαρχιακής οδού Πύλη - Στουρναρέικα, τµήµα διασταύρωση Πετροχωρίου - Πηγή Θεών - Κατασκευή γέφυρας Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Φλαµπουρέσι - Αγία Τριάδα ΝΈΟ ΕΡΓΟ Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Φλαµπουρέσι - Αγία Τριάδα (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2012) Συν/ση-αποκ/ση ζηµιών,κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαµπάκας(Α-Β Εργολ.) Φωτισµός - συντήρηση σηράγγων &οδικού δίκτυου (Γ' εργολαβία) Συντήρηση αποκατάσταση ζηµιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχήε Πύλης ( ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2011) , , , Αποκατάσταση Βατότητας -Αποχιονισµόςκαι µε χρήση Ι.Χ.Μηχανηµάτων , , Συν/ση-αποκ/ση ζηµιών,κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαµπάκας Εργολ. 2011) Βελτίωση οροζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης των οδών

28 11161 Συντήρηση ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων 2011 Α ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Βελτίωση δρόµου προς Κοροµηλιά (Γ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) Βελτίωση οδού Ξηρόκαµπος- Καλονέρι Αποκατάσταση συντήρηση επέκταση µικρών γεφυριών στο οδικό κύκλωµα Ασπροποτάµου Βελτίωση δρόµου ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ -ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ Συντήρηση οδού προς Αθαµανία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

29 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΚΟΛΦΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΈΟ ΕΡΓΟ Ασφαλτόστρωση οδού Παναγία Πολυνερίου προς Μυρόφυλλο ΝΈΟ ΕΡΓΟ Κατασκευή γέφυρας στα τρία ποτάµια ,60 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Κατασκευή γέφυρας στη Μαγούλα Μεγάλων Καλυβίων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Κατασκευή Χωµάτινων Λιµνοδεξαµενών ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΝΈΟ ΕΡΓΟ Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση τµήµατος ιασταύρωση οδού Καλύβια - ροσερό - ροσερό Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση τµήµατος Κεφαλόβρυσο Περιστέρα ΝΈΟ ΕΡΓΟ Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού εισόδου Κόρης ΝΈΟ ΕΡΓΟ Βελτίωση οδού Γόµφοι Λαζαρίνα ΝΈΟ ΕΡΓΟ Αποκατάσταση Μνηµείων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ΝΈΟ ΕΡΓΟ Μελέτη οδού Παράκαµψης Στουρναρεικων

30 ΝΈΟ ΕΡΓΟ Μελέτη κατασκευής Γέφυρας στον Πηνειό Ποταµό επί της οδού Τρίκαλα - Καρδίτσα ΝΈΟ ΕΡΓΟ Μελέτη κατασκευής ικτύων Φράγµατος Ληθαίου ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , , ,60 ΤΟΜΕΑ , , , , , , ,60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , , προταση

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Τίτλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ Αγροτική Οδοποϊία Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός Πληρωµές Προηγούµενων Ετών Πληρωµές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωµών Πίστωση Έτους 2011 Προτ. Προυπ.. Έτους 2012 Πίστωση Έτους ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , ,89 688, , , , , , , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Αποστραγγιστικά Αρδευτικα , , , , , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ - ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , , , , ,01

32 11124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Μελετες Γεωργιας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ - ΜΑΥΡΙΚΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΙΑΦΟΡΑ ιάφορα ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΤΟΠΟΣ" ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

33 11077 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , ,73 81, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ν.Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, Κ.Λ.Π ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SOFTWARE /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΗΣ , ,

34 11146 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ , , , , ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Εγγειοβελτιωτικά ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46

35 10825 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ - ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2010) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INVERTER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

36 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Α/βαθµια ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ.Σ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ.ΣΤΟ 7Ο.Σ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ W.C. ΣΤΟ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Β/βαθµια ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΜΑΘΗΤΩΝ - ΝΕΑ W.C. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1Ο ΚΑΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , , ,

37 2ο & 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μελέτες Συγκοινωνιακών , , , , , , , , , , , , , , , , ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ , , , , , , , ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕ ΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Ν. Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ(ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ) ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ , , , , , , ,10 ΥΠΟΤΟΜΕΑ Συγκ/κά Επαρχιακά ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 10837 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΜΥΡΙΝΗ , , , , , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ Ο ΟΣ ΜΟΛΟΧΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ , , , Ο ΟΣ ΚΡΑΝΙΑ - ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ , , , , Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ( ' ΦΑΣΗ) ΣΥΝ ΕΤΗΡΙΑ Ο ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο ΚΑΡ ΙΤΣΑ - ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΦΥΛΑΚΤΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ , , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. Α. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ο ΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ) , , , , , , , , ,

39 11007 ΤΕΧΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2010) , , , , , ,99 750, , , , , , , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , ,52 942, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο ΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ - ΝΕΡΑΙ Α ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠ. Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ - ΧΡΗΣΗ , , , , , , , , ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠ. Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , , , ,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 3 ο : Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Την Τρίτη 16-12-2014 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ.

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ. ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ. Μετά την ολοκλήρωση των τριών χρόνων της θητείας της παρούσας Νομαρχιακής Αρχής, είναι δυνατή μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΘΕΜΑ: 21 ο Eισήγηση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΘΕΜΑ: 40 ο Υποβολή Εισήγησης για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03- Αριθµ. Πρωτ:303 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03- ΘΕΜΑ 4 ο : Τροποποίηση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λάρισα 22-02-2013 Αρ. πρωτ. οικ.: 230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-3ΔΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-3ΔΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1653 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Τροποποίηση ΚΑΠ - ΕΑΠΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Λάρισα 22-08-2014. Αρ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Λάρισα 22-08-2014. Αρ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-08-2014 Αρ. πρωτ. Οικ:954 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούµε να προσέλθετε στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Α. Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Β. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Α. Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Β. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Την Τετάρτη 25 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΘΕΜΑ: 37 ο : Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Μέγαρο [Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου] συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 19779Α/ΣΜ/σµ Αθήνα, εκεµβρίου 008 Π Ρ Ο Σ Τον Γενικό Γραµµατέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΘΕΜΑ: 89 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη: 31 3 2015 Αρ. Πρωτ.: 43991/16010 Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες 3. Τα µέλη του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2015 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επιλέξιμων ΚΑΙ λοιπών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2014 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΘΕΜΑ 35 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ87ΛΡ-ΔΑΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑ87ΛΡ-ΔΑΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2013 ΘΕΜΑ: 59 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΘΕΜΑ: 24 ο ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα