ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέµας Ευάγγελος 3. Μαµάρα Μαρία 4. Μπάρδας Κων/νος 5. Καλτσογιάννης Γεώργιος 6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωµατικό µέλος) 7. Αλεξάκος Φώτιος 8. Μπούτας Ευάγγελος Συνήλθε στις 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 1252/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 9 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ /5050/ έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω: Έχοντας υπ όψη: α) τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» β) το Π 118 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρου 22 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση) και 38 (συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων) γ) την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν, 2286/1995 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί ηµοσίου Λογιστικού»

2 δ) την αριθµ. 2067/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης». ε) Την αριθµ. 2/24771/0026/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία δίδεται η δυνατότητα για το Α τετράµηνο οικονοµικού έτους 2011 να εκδοθούν αναλήψεις υποχρέωσης δαπανών µετά την πραγµατοποίησή τους. Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε Την έγκριση πληρωµής των παρακάτω πραγµατοποιηθέντων δαπανών της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας : 1. Προµήθεια γραφικής ύλης (Γραµµατική Γ. Τζέλλα τιµ. 1465/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 81, ,72 ΦΠΑ = 100,12, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 2. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 1851/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 58, ,39 ΦΠΑ = 71,59, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 3. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 1944/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 88, ,24 ΦΠΑ = 108,24, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 4. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 2058/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 67, ,43 ΦΠΑ = 82,53, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 5. Προµήθεια γραφικής ύλης (Κακούσιος Κων/νος - τιµ. 1800/ ) για τις ανάγκες του 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 383, ,26 ΦΠΑ = 472,01, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 6. Προµήθεια γραφικής ύλης (Κακούσιος Κων/νος - τιµ. 1799/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 333, ,59 ΦΠΑ

3 = 409,61, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 7. Προµήθεια γραφικής ύλης (Μιλτιάδης Κ. Ντίνας τιµ. 20/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 60, ,82 ΦΠΑ = 73,92, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 8. Συνδροµή προµήθειας επιστηµονικού εντύπου «ιαρκής Εκπαιδευτικός Κώδικας» - (τιµ / ) : 119,99, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1121 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Απόστολος Γ. Ψηµµένος τιµ / ) : 62, ,40 ΦΠΑ = 76,99, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1231 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : 10. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,32 ΦΠΑ = 97,32, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 11. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,53 ΦΠΑ = 98,43, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 12. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,32 ΦΠΑ = 97,32, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον

4 13. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Κατσάκος Λ. Νταρακλίτσας Θ. Ο.Ε. τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 93, ,48 ΦΠΑ = 114,88, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1231 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : ) 14. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Νούλας ηµήτριος τιµ. 771/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 241, ,54 ΦΠΑ = 297,04, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 15. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Σεδίκος Χρήστος τιµ. 210/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 149, ,37 ΦΠΑ = 183,79, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 16. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Αποστολόπουλος Απόστολος τιµ. 31/ ) για τις ανάγκες του 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 67,65 (55, ,65 ΦΠΑ), δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1311 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύου Η/Υ, επισκευή εξοπλισµού γραφείων ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 1/ ) : 1.255,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες εγκατάστασης δικτύου Η/Υ, επισκευή εξοπλισµού 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 2/ ) : 310,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 6/ ) : 210,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της

5 20. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 8/ ) : 1.000,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 21. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 7/ ) : 1.047,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 22. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 9/ ) : 920,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 23. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 10/ ) : 1.350,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 24. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 4514/ ) : 102,95, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1329 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 1166/ ) : 40,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 26. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3 ου Γραφείου τιµ. 4742/ ) : 139,73, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1329 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3 ου Γραφείου τιµ.1259/ ) : 51,80, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της

6 28. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 4395/ ) : , δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1729 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1257/ ) : 45,01, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 30. Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1257/ ) : 45,01, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 31. Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1166/ ) : 40,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 135,92, δαπάνη η οποία θα 33. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 110,09, δαπάνη η οποία θα 34. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1835/ ) : 111,93, δαπάνη η οποία θα

7 35. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 76,88, δαπάνη η οποία θα 36. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 165,44, δαπάνη η οποία θα 37. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1276/ ) : 143,91, δαπάνη η οποία θα 38. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1822/ ) : 135,30, δαπάνη η οποία θα 39. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1289/ ) : 98,77, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και 40. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 140,84, δαπάνη η οποία θα

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ αριθµ. 1/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθµ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση πληρωµής των παρακάτω πραγµατοποιηθέντων δαπανών της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας : 1. Προµήθεια γραφικής ύλης (Γραµµατική Γ. Τζέλλα τιµ. 1465/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 81, ,72 ΦΠΑ = 100,12, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 2. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 1851/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 58, ,39 ΦΠΑ = 71,59, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 3. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 1944/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 88, ,24 ΦΠΑ = 108,24, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 4. Προµήθεια γραφικής ύλης (Χριστίνα Λαµπράκη τιµ. 2058/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 67, ,43 ΦΠΑ = 82,53, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 5. Προµήθεια γραφικής ύλης (Κακούσιος Κων/νος - τιµ. 1800/ ) για τις ανάγκες του 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 383, ,26 ΦΠΑ = 472,01, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός

9 6. Προµήθεια γραφικής ύλης (Κακούσιος Κων/νος - τιµ. 1799/ ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 333, ,59 ΦΠΑ = 409,61, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 7. Προµήθεια γραφικής ύλης (Μιλτιάδης Κ. Ντίνας τιµ. 20/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 60, ,82 ΦΠΑ = 73,92, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 8. Συνδροµή προµήθειας επιστηµονικού εντύπου «ιαρκής Εκπαιδευτικός Κώδικας» - (τιµ / ) : 119,99, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1121 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Απόστολος Γ. Ψηµµένος τιµ / ) : 62, ,40 ΦΠΑ = 76,99, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1231 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : 10. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,32 ΦΠΑ = 97,32, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 11. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,53 ΦΠΑ = 98,43, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 12. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Τιµόθεος Φώτης τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 84, ,32 ΦΠΑ = 97,32, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον

10 13. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Κατσάκος Λ. Νταρακλίτσας Θ. Ο.Ε. τιµ / ) για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 93, ,48 ΦΠΑ = 114,88, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1231 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : ) 14. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Νούλας ηµήτριος τιµ. 771/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 241, ,54 ΦΠΑ = 297,04, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 15. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (Σεδίκος Χρήστος τιµ. 210/ ) για τις ανάγκες του 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 149, ,37 ΦΠΑ = 183,79, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον 16. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Αποστολόπουλος Απόστολος τιµ. 31/ ) για τις ανάγκες του 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 67,65 (55, ,65 ΦΠΑ), δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 1311 µε εγκριθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύου Η/Υ, επισκευή εξοπλισµού γραφείων ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 1/ ) : 1.255,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες εγκατάστασης δικτύου Η/Υ, επισκευή εξοπλισµού 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 2/ ) : 310,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων 4 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 6/ ) : 210,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της

11 20. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 8/ ) : 1.000,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 21. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 7/ ) : 1.047,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 22. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 9/ ) : 920,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 23. Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών εκτυπωτικών µέσων και Η/Υ 1 ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπάγγελος Χρυσόστοµος τιµ. 10/ ) : 1.350,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 24. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 4514/ ) : 102,95, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1329 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 1166/ ) : 40,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 26. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3 ου Γραφείου τιµ. 4742/ ) : 139,73, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1329 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : ,76.

12 27. Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3 ου Γραφείου τιµ.1259/ ) : 51,80, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 28. Προµήθεια ανταλλακτικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ. 4395/ ) : , δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 073, Κωδικός 1729 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1257/ ) : 45,01, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 30. Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1257/ ) : 45,01, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 31. Εργασίες επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 1 ου Γραφείου τιµ.1166/ ) : 40,00, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριµένα τον Ειδικό Φορέα 073, Κωδικός 0869 µε διαµορφωθείσα πίστωση έτους 2011 : , Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 135,92, δαπάνη η οποία θα 33. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 110,09, δαπάνη η οποία θα 34. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1835/ ) : 111,93, δαπάνη η οποία θα

13 35. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 76,88, δαπάνη η οποία θα 36. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 165,44, δαπάνη η οποία θα 37. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1276/ ) : 143,91, δαπάνη η οποία θα 38. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1822/ ) : 135,30, δαπάνη η οποία θα 39. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ. 1289/ ) : 98,77, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Καρδίτσας, και 40. Ταχυµεταφορά εγγράφων /νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Γενική ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ τιµ / ) : 140,84, δαπάνη η οποία θα Η απόφαση αυτή πήρε α/α 617

14 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Περιφερειάρχης Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 18/11/11 Λέµας Ευάγγελος Μαµάρα Μαρία Μπάρδας Κων/νος Καλτσογιάννης Γεώργιος Τσιάρας Αθανάσιος Αλεξάκος Φώτιος Μπούτας Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα