«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ»."

Transcript

1 «Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ». 25 Οκτωβρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ / Ειδικός Επιστήµονας: Πανάγου Αιµιλία Βοηθός Επιστήµονας: Μαραγκάκη Ελένη Κυρία. Κύριο.. Νοσοκοµείο Μονάδα Ειδικών Λοιµώξεων Αγαπητή κυρία.. Αγαπητέ κύριε, Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την αναφορά σας στις 6 Οκτωβρίου 2004, στην οποία δόθηκε ο αριθµός πρωτοκόλλου Έπειτα από προσεκτική εξέταση της αναφοράς σας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι σύµφωνα µε το ν. 3094/2003, άρθρο 3 2, στην αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη «δεν υπάγονται οι ανεξάρτητες αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους». Κατά συνέπεια ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι κατοχυρωµένη στο Σύνταγµα (άρθρο 9 Α). Κατά τα λοιπά θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το ζήτηµα που σας απασχολεί εµπεριέχει ένα δίληµµα ηθικής φύσεως καθώς η τεχνική πλευρά της άσκησης της ιατρικής επιστήµης (διάγνωση και θεραπεία µίας ασθένειας), που καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο, συγκρούεται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για µία κοινή νόσο αλλά για µία κοινωνική µάστιγα. Η σύγκρουση των αντίθετων συµφερόντων, δηλαδή η µέριµνα για τη 1

2 δηµόσια υγεία και η προστασία του ιατρικού απορρήτου, έχει ήδη επιλυθεί υπέρ του πρώτου, όπως προκύπτει από τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος και τις διατάξεις του κοινού δικαίου. Αναλυτικότερα: Όπως είναι γνωστό η προστασία της υγείας του συνόλου των πολιτών αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος), η οποία δια των αρµοδίων κυβερνητικών οργάνων χαράσσει πολιτική προστασίας ηµόσιας Υγείας, εκδίδει νοµοθετικά κείµενα, θεσπίζει διοικητικά όργανα για την οργάνωση υπηρεσιών υγείας βάση των ιατρικών αναγκών του πληθυσµού. Αυτή η δράση της Πολιτείας για την εκτίµηση των ιατρικών αναγκών όλου του πληθυσµού και την οργάνωση της αντιµετώπισής τους αποτελεί αντικείµενο της «ιατρικής της κοινότητας» (community medecine), η οποία διακρίνεται από την κλασσική άσκηση της ιατρικής που έχει ως επίκεντρο το άτοµο και στόχο τη διάγνωση και θεραπεία της ασθένειας. 1 Η «ιατρική της κοινότητας» βασίζεται στην επιδηµιολογία η οποία, ως εργαλείο ηµόσιας Υγείας, ακολουθεί 4 τοµείς δράσης: παρακολούθηση (τήρηση αρχείων) ηµόσιας Υγείας (Public Health Surveillance), διερεύνηση των ασθενειών, αναλυτικές µελέτες, αξιολόγηση προγραµµάτων. Η παρακολούθηση της ηµόσιας Υγείας γίνεται µε συγκέντρωση στοιχείων από έρευνες ή από εφαρµογή µοντέλων σε εργαστήρια ή βάση των πιστοποιητικών θανάτου (δείκτης θνησιµότητας πληθυσµού) ή µε προγράµµατα δηµόσιας υγείας, όπως ο εµβολιασµός. Τέλος σε τοπικό επίπεδο γίνεται µε τις αναφορές των κρουσµάτων από θεράποντες γιατρούς που έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ασθενείς µε ορισµένα «µολυσµατικά» νοσήµατα, µεταξύ των οποίων το AIDS. Στον αντίποδα της µέριµνας της Πολιτείας για τη ηµόσια Υγείας βρίσκεται το ιατρικό απόρρητο, µία από τις θεµελιώδεις αρχές της άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, στον οποίο βασίζεται η ιατρική ηθική. 2 Η έννοια και τα όρια του «ιατρικού απορρήτου» είναι ρητά προσδιορισµένα: Ο Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας που τέθηκε σε ισχύ στη χώρα µας µε το Β.. της 25 ης Μαίου/6 Ιουνίου 1955 κάνει µνεία του απορρήτου στο άρθρο 15 αλλά κυρίως στο άρθρο 18, που ορίζει: «Η αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου αποτελεί υποχρέωση κάθε ιατρού, ο οποίος παρέχει ιατρική συνδροµή δια µέσου οργανισµών ή ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε φύσης και κατηγορίας. Ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί αυστηρά και απαρέγκλιτα τα ιατρικό απόρρητο ( )». 1 ΗΜ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ «Επιδηµιολογία,Αρχές, Μέθοδοι, Εφαρµογές» Επιστ. Εκδ. Γρ. Παρισιανός σελ. 370επ. 2 PASTEUR VALLERY RADOR Medecine a l echelle humaine Libr. Artheme Fayard 2

3 Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας, του 1987, της ιαρκούς Επιτροπής των Γιατρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο άρθρο 7 ορίζει: «Ο ιατρός είναι το απαραίτητο έµπιστο πρόσωπο του ασθενή. Για αυτό πρέπει να του εξασφαλίζει το απόρρητο σε όλες τις πληροφορίες που θα συλλέξει και οτιδήποτε άλλο συνάγεται από τις σχέσεις τους ( )». Οµοίως ο Κώδικας Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος (Α.Ν. 1565/1939) στο άρθρο 23 ορίζει: «Ο ιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτον εχεµύθειαν δια παν ό, τι είδεν, ήκουσεν, έµαθεν ή ηννόησεν εν τη ασκήσει του επαγγέλµατος αυτού και το οποίο αποτελεί απόρρητον του αρρώστου ή των οικείων αυτού». Επίσης ένα πρόσφατο νοµοθετικό κείµενο, ο Νόµος 2071/1992 για τον Εκσυγχρονισµό και την Οργάνωση του Συστήµατος Υγείας (ΦΕΚ Α 123/ ) προβλέπει στο άρθρο 47 τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενή. Μεταξύ άλλων ορίζει στο εδ. 6: «ο ασθενής έχει το δικαίωµα, στο µέτρο και τις πραγµατικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατό, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Το απόρρητο των πληροφοριών και του περιεχοµένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου, των ιατρικών σηµειώσεων και ευρηµάτων, πρέπει να είναι εγγυηµένο». Τέλος, η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου συνιστά ποινικό αδίκηµα. Ο ΠΚ στο άρθρο 371 ορίζει: «Κληρικοί, δικηγόροι ( ) γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι 1 έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εµπιστεύτηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους». Είναι πλέον φανερό ότι η προστασία του ιατρικού απορρήτου είναι πρωτίστης σηµασίας και επιβάλλεται από δεοντολογικούς κανόνες και κανόνες του κοινού ποινικού δικαίου. Ωστόσο το ιατρικό απόρρητο δεν είναι απόλυτο, αλλά υποχωρεί όταν συγκρούεται µε αγαθά που κρίνονται µεγαλύτερης σπουδαιότητας. Για το λόγο αυτό στο προαναφερθέν άρθρο του Κώδικα Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος εισάγεται εξαίρεση του κανόνα «στις περιπτώσεις καθ ας ειδικαί διατάξεις νόµων τον υποχρεώνουσιν (το γιατρό) εις την αποκάλυψιν του απορρήτου τούτου». Οµοίως το α. 371 ΠΚ στο εδ. 4 προβλέπει: «Η πράξη δεν είναι άδικη και µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννοµου ή για άλλο λόγο δικαιολογηµένου ουσιώδους συµφέροντος, δηµοσίου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν µπορούσε να διαφυλαχτεί διαφορετικά». Τέτοιες 3

4 περιπτώσεις συνιστούν π.χ. η δήλωση γεννήσεως και θανάτου, η πάθηση από νοητική στέρηση, οι παράνοµες αµβλώσεις, διαπίστωση ασέλγειας σε ανήλικο και τέλος η πάθηση από αφροδίσιο νόσηµα ή άλλη µολυσµατική ασθένεια. Από το συνδυασµό των παραπάνω διαπιστώσεων προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική για το θεράποντα ιατρό η δήλωση στην αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία των κρουσµάτων AIDS, διότι παραβιάζοντας την υποχρέωση εχεµύθειας διαφυλάσσεται δηµόσιο υπέρτερο, ουσιώδες συµφέρον. Κατ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η ΥΑ /6122/της 18.07/ που ορίζει στο άρθρο µόνον «Πέρα από τα µέτρα που προβλέπονται από το Β «περί µέτρων προς καταπολέµησιν ενδηµικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών» µε την παρούσα Υγειονοµική διάταξη ορίζουµε και: Α) Υποχρεωτική τη δήλωση κάθε κρούσµατος Συνδρόµου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) από τον ιατρό που διαγνώσκει τη νόσο, στον Προϊστάµενο ιατρό της / νσης ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως και χορήγηση όλων των επιδηµιολογικών και κλινικοεργαστηριακών πληροφοριών, που θα αναγράφονται σε δελτίο δηλώσεως ( ) Β) Αυστηρή κάλυψη της δηλώσεως από το ιατρικό απόρρητο». Λίγο αργότερα, µε το Π 358/1992 Α-179 για «την Οργάνωση, Λειτουργία, Αρµοδιότητες του Κ.Ε.Ε.Λ., άρθρο 2, το AIDS συγκαταλέγεται στα «ειδικά µεταδοτικά νοσήµατα» και τα κρούσµατα πρέπει να καταγράφονται από το ΚΕΕΛ. Επίσης ο Νόµος 3204/2003 σχετικά µε το ΚΕΕΛ στο α. 44 εδ. 1 ορίζει ότι: «Στο Κ. Ε.Ε. Λ. δηµιουργείται αρχείο κρουσµάτων για κάθε λοιµώδες νόσηµα. Κάθε ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή ιδιώτης ιατρός, στα πλαίσια της νόµιµης λειτουργίας του, υποχρεούται να ενηµερώνει το ΚΕΕΛ για κάθε κρούσµα λοιµώδους νοσήµατος που υποπίπτει στην αντίληψή του». Η τήρηση του αρχείου από το ΚΕΕΛ γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόµου 2472/97 σχετικά µε «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Σύµφωνα µε το άρθρο 7δ/Ν.2472 «Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας». 4

5 Επίσης, το συµβούλιο της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ενέκρινε τις προτάσεις του πορίσµατος ελέγχου του ΚΕΕΛ, µε έγγραφό του προς το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (αρ. πρωτ. 1319/ ) παρακαλεί για την άµεση εφαρµογή των προτάσεων αυτών. Εκτός των άλλων αναφέρει: «Σχετικά µε το θέµα της συναίνεσης των οροθετικών ή ασθενών µε λοίµωξη HIV/AIDS για την καταγραφή των ονοµατεπωνύµων τους στο ονοµαστικό αρχείο του υπευθύνου επεξεργασίας για την ασφαλιστική τους κάλυψη, ισχύουν τα παρακάτω: Σύµφωνα µε το άρθρο 7δ του Ν.2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να εκτελεί την επεξεργασία του ονοµαστικού αρχείου HIV/AIDS χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, εφόσον η επεξεργασία αυτή αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας (ασφαλιστική κάλυψη). Ως εκ τούτου, συνίσταται στον υπεύθυνο επεξεργασίας η αντικατάσταση του εντύπου συναίνεσης από ενηµερωτικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι µεσολάβησης του ΚΕΕΛ στην ασφαλιστική κάλυψη των οροθετικών ή ασθενών µε λοίµωξη HIV/AI DS βάσει της Απόφασης 734/18/ της Αρχής, καθώς επίσης και τα αυστηρά µέτρα τήρησης του παραπάνω αρχείου, την άδεια που έχει χορηγηθεί από την Αρχή και τους σχετικούς ελέγχους που πραγµατοποιούνται ώστε να µην υπάρχει παρανόηση και δυσπιστία σχετικά µε τους αποδέκτες και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των οροθετικών και ασθενών µε λοίµωξη HIV/AIDS. Στο ίδιο έντυπο θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που κάποιος οροθετικός ή ασθενής µε λοίµωξη HIV/AIDS δεν επιθυµεί την παραπάνω µεσολάβηση του ΚΕΕΛ στην ασφαλιστική του κάλυψη, ο τελευταίος θα έχει δύο µόνο επιλογές σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη: Να πηγαίνει αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προς το Ασφαλιστικό Ταµείο, δηλαδή να καλύπτεται ασφαλιστικά σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα, χωρίς την µεσολάβηση του ΚΕΕΛ (γεγονός που σηµαίνει την αποκάλυψη του ονοµατεπωνύµου στους υπαλλήλους του Ασφαλιστικού Ταµείου) Να καλύπτει ο ίδιος τις δαπάνες για την ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη.» Η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων του προαναφερθέντος νόµου και της οδηγίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων εξασφαλίζει την µη αποκάλυψη σε τρίτα πρόσωπα της ταυτότητας των υποκειµένων των δεδοµένων, δηλαδή των ασθενών. Πρόκειται λοιπόν για σχετική άρση του απορρήτου των ιατρικών πληροφοριών, αφού 5

6 τα πρόσωπα που λαµβάνουν γνώση (ΚΕΕΛ και επιδηµιολόγοι) έχουν υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας. Παρόµοια περίπτωση «κοινού µυστικού» 3 συνιστά η γνώση του ιατρικού φακέλου από τον ελεγκτή γιατρό του ασφαλιστικού οργανισµού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι η δράση της ιοίκησης (ΚΕΕΛ) είναι σύννοµη και συνεπώς δεν είναι δυνατή η περαιτέρω εξέταση της αναφοράς σας και ο φάκελός της θα τεθεί στο αρχείο. Σας ευχαριστούµε που απευθυνθήκατε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη». Με εκτίµηση,.ν. Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα Κοινοποίηση Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας Αθήνα Υπ όψιν κ.. 3 secret partage (JEAN MICHEL DE FORGES «Le droit de la sante» 1ere ed. 1986) 6

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία Αρ. Μητρώου: 1340200700529 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...2 1

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίζω τα δικαιώματά μου και τα διεκδικώ Άννα Καβούρη κοινωνική λειτουργός ΚΕΝΤΡΟΖΩΗΣ β έκδοση

γνωρίζω τα δικαιώματά μου και τα διεκδικώ Άννα Καβούρη κοινωνική λειτουργός ΚΕΝΤΡΟΖΩΗΣ β έκδοση γνωρίζω τα δικαιώματά μου και τα διεκδικώ Άννα Καβούρη κοινωνική λειτουργός OΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS β έκδοση ΚΕΝΤΡΟΖΩΗΣ Ο οδηγός αυτός τυπώθηκε με την ευγενική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 Αδάμ Γ. Στεφανάδης Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας Κ.Ζ. Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Μ.Δ. Παν. Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II- Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ UΚύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςU UΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

**** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη

**** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη **** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΑ ΓΥ39α/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΛΟΥ AM 9435 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

«Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νοσηλεία των καρκινοπαθών, μιας εξαιρετικά «ευαίσθητης» ομάδας ασθενών, είναι στενά συνδεδεμένη με τη χορήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11750/02/EL WP 89 Γνωµοδότηση 4/2004 για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης Εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 Η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στέργιος Βλαχόπουλος 1 και ημήτρης Α. Χρηστίδης 2 ιεύθυνση:.α. Χρηστίδης: Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012

«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρµογής ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής Εργασίας, Ερευνητική Ανεξαρτησία και Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Προς : 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα 2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα