«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»"

Transcript

1 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδική Επιστήµονας: Αιµιλία Πανάγου Βοηθός Επιστήµονας: Ελένη Μαραγκάκη Προς - τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - τον κ. Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους ΑΘΗΝΑ Αξιότιµοι κύριοι, Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από την Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής (αριθµ. πρωτ /05), σύµφωνα µε την οποία οι εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής, που θεσπίστηκαν µε το νόµο 3209/2003 άρθρο 29 παρ. δ1, εξακολουθούν να λαµβάνουν χώρα και να απονέµεται ο τίτλος της ειδικότητας σε επιτυχόντες ιατρούς. Επίσης, σύµφωνα µε την αναφορά «από το γραφείο του κ. Υφυπουργού Υγείας (κ. Γιαννόπουλου) έχει ζητηθεί (Μάιος 2005) από το ΚΕΣΥ και τις Νοµαρχίες η περαιτέρω εφαρµογή του Ν. 3209/03, άρθρο 29 περί του εξαµηνιαίου και ετήσιου προγράµµατος άσκησης στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής». Τα γεγονότα αυτά δεν συνάδουν µε τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου που ενσωµατώθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη µε το Π 38/2004 «για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελµα του ιατρού». Μαϊου 2001, 1999/46/ΕΚ, 1

2 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όπως διαπίστωσε η Αρχή από την µελέτη της προαναφερόµενης αναφοράς αλλά και άλλων σχετικών αναφορών ιατρών (π.χ. 9241/2005, 10069/04) στη χώρα µας χορηγείται το πιστοποιητικό γενικής ιατρικής σε όσους έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος και είχαν δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων γενικού ιατρού στα πλαίσια του εθνικού συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων στις 31/12/1994, όπως προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο 1. Ταυτόχρονα όµως εξακολουθούν να προκηρύσσονται και να διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής από όσους ιατρούς είχαν 20ετή άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος ή είχαν 10ετή σύµβαση µε το ηµόσιο, ασφαλιστικούς οργανισµούς, ταµεία και Ν.Π... και ασκούν τη γενική ιατρική χωρίς ειδικότητα σύµφωνα µε το Νόµο 3209/ Ακριβέστερα, οι πρώτες εξετάσεις προκηρύχθηκαν µε την ΥΑ Υ7α/οικ.6333 (ΦΕΚ 131/ ) πριν δηλαδή την έκδοση του Π.. 38/2004. Στη συνέχεια, κι ενώ πλέον είχε εκδοθεί το Π.. 38/2004, προκηρύχθηκαν νέες εξετάσεις µε την ΥΑ Υ7α/ Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 522 Β ). Περαιτέρω η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής ισχυρίζεται στην αναφορά της ότι έως τον Ιούλιο του έτους 2005 εξακολούθησε η διενέργεια αυτών των εξετάσεων και συνολικά απονεµήθηκαν 22 τίτλοι ειδικότητας γενικής ιατρικής. Θα πρέπει να συνεκτιµηθεί επιπλέον το γεγονός ότι η απόκτηση από έναν ιατρό του «τίτλου ειδικότητας» γενικής ιατρικής είναι περισσότερο ελκυστική από την απόκτηση του «πιστοποιητικού», καθώς το πιστοποιητικό δεν γεννά ίδια δικαιώµατα µε τον τίτλο ειδικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 3. Το ερώτηµα της ισχύος ή όχι του νόµου 3209/2003 άρθρο 29 παρ. δ εδ. 1 και 2 και κατά συνέπεια της νοµιµότητας της διενέργειας εξετάσεων µετά την ισχύ του Π 38/2004 έχει ήδη απασχολήσει την Αρχή. Σε έγγραφό µας (αριθµ. πρωτ / ) προς την Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η εν λόγω διάταξη έπαψε να ισχύει και ότι θα πρέπει να σταµατήσει οποιαδήποτε διαδικασία χορήγησης τίτλου ειδικότητας βάσει εξετάσεων. Επ ευκαιρία της νέας αναφοράς ζητήσαµε από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενηµέρωση επί του θέµατος αυτού. 1 Συγκεκριµένα στο άρθρο 36 παρ. 4 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και στο άρθρο 22 παρ. 2 του Π.. 38/2004 που ενσωµάτωσε την Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. 2 Όπως ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. δ1 του Νόµου 3209/2003 (ΦΕΚ Α 3014) «ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας». 3 Σύµφωνα και µε τη γνωµοδότηση 82/05 ερ. 9/2005 του ΝΣΚ και τη σχετική νοµολογία του ΕΚ (απόφαση της 18/11/2004 Anna Fascicolo κ.λ.π. κατά Regione Puglia). 2

3 Η ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας µας ενηµέρωσε ότι ζητήθηκε γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου (αριθµ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ από ) σχετικά µε τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής βάσει των παραγράφων δ1 και δ2 του άρθρου 29 του Νόµου 3209/2003. Σε απάντηση εκδόθηκε η υπ αριθµ. 392/2005 γνωµοδότηση. Σύµφωνα µε αυτήν: «το Α2 Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους οµοφώνως απεφάνθη ότι οι διατάξεις των παρ. δ1 και δ2 του άρθρου 29 του Νόµου 3209/2003 ( ΦΕΚ Α 304) που προβλέπουν τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής χωρίς εκπαίδευση ή κατόπιν ετήσιας ή εξάµηνης εκπαιδεύσεως αντίκεινται τόσο σε αυτές των άρθρων 30, 31, 35 και 36 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όσο και σε αυτές των άρθρων 22 του Π 84/1986 (άρθρο 9 του Π 34/2004), κατά τις οποίες για τη χορήγηση τίτλου, που πιστοποιεί ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, απαιτείται τριετής τουλάχιστον εκπαίδευση». Περαιτέρω πληροφορηθήκαµε ότι τόσο η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (µε τηλεαντιγράφηµα, µε την ένδειξη «επείγον» από 15/07/2005) όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ειδική Νοµική Υπηρεσία, Τµήµα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου (µε τηλεαντιγράφηµα, µε την ένδειξη «εξ. επείγον» από 27 Ιουλίου 2005), ενηµέρωσαν, µεταξύ άλλων, το Υπουργείο σας ότι: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της χώρας µας διότι «η Ελληνική ηµοκρατία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάση των άρθρων 30 και 36 της Οδηγίας 93/16 ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/19/ΕΟΚ, η οποία ορίζει ως προϋπόθεση για την άσκηση γενικής ιατρικής στα πλαίσια του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων την ολοκλήρωση τριετούς ειδικής εκπαιδεύσεως στη γενική ιατρική». Ειδικότερα η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενηµέρωσε µε το έγγραφο από 5/07/2005 το Υπουργείο Εξωτερικών ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, εφαρµόζεται από τη χώρα µας το άρθρο 29 εδ. δ1 του Νόµου 3209/2003 µε συνέπεια να λαµβάνουν τον τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής ιατροί µε 20ετή πείρα, αλλά χωρίς ειδική εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 93/16/ΕΟΚ. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των άρθρων 30, 31 και 36 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. εδοµένου ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προθεσµία δύο µηνών, που άρχεται από , να απαντήσει προκειµένου να ανασταλεί η παραποµπή προς το 3

4 Ευρωπαϊκό ικαστήριο, η υπόθεση αυτή κρίνεται επείγουσα και θεωρούµε σκόπιµη την κατά προτεραιότητα επίλυσή της. Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ α) Κοινοτικό ίκαιο Το Συµβούλιο της Ευρώπης σκοπεύοντας στην πραγµάτωση της ελευθερίας εγκατάστασης των ιατρών στις χώρες-µέλη της Ε.Ε εξέδωσε την Οδηγία 93/16, η οποία κωδικοποίησε διάφορες οδηγίες περί των προσόντων των ιατρών. 4 4 Άρθρο 2: «κάθε κράτος-µέλος αναγνωρίζει τα απαριθµούµενα στο άρθρο 3 διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών µελών από τα άλλα κράτη-µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της ίδιας οδηγίας, προσδίδοντάς τους, ως προς την πρόσβαση στις δραστηριότητες του ιατρού και την άσκηση αυτών, την ίδια ισχύ στο έδαφός του µε αυτή των διπλωµάτων, των πιστοποιητικών και των άλλων τίτλων που χορηγεί το κράτος αυτό». Άρθρο 9: «κάθε κράτος- µέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη προκειµένου περί των υπηκόων των κρατών µελών των οποίων τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των επ ελάχιστον απαιτούµενων από το άρθρο 23 της Οδηγίας προϋποθέσεων ως προς την εκπαίδευση, τα διπλώµατα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους ιατρικής που έχουν χορηγηθεί από αυτά τα κράτη-µέλη όταν πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από τις ηµεροµηνίες του άρθρου 9, παράγραφος 1, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση πιστοποιούσα ότι οι υπήκοοι αυτοί επιδόθηκαν πραγµατικά και νόµιµα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως βεβαιώσεως. Άρθρο 30: «Κάθε κράτος-µέλος που παρέχει στο έδαφός του τον πλήρη κύκλο σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23, καθιερώνει ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική ανταποκρινόµενη τουλάχιστον στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 (..)» Άρθρο 31: «Η ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική που προβλέπεται στο άρθρο 30 πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) να αρχίζει µόνον αφού συµπληρωθούν επιτυχώς τουλάχιστον έξι έτη σπουδών στα πλαίσια του κύκλου εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 23, β) έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών µε πλήρη απασχόληση και πραγµατοποιείται υπό τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών ή οργανισµών». Άρθρο 35: «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί κεκτηµένων δικαιωµάτων που τα ίδια θεσπίζουν, τα κράτη-µέλη µπορούν να χορηγούν το δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, που προβλέπεται στο άρθρο 30, σε ιατρό που δεν έχει συµπληρώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, αλλά διαθέτει άλλη συµπληρωµατική εκπαίδευση πιστοποιηµένη µε δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο» Άρθρο 36 παράγραφος 1: «Από την 1 η Ιανουαρίου 1995, κάθε κράτος µέλος εξαρτά υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί κεκτηµένων δικαιωµάτων, την άσκηση των δραστηριοτήτων του ιατρού µε την ιδιότητα του γενικού ιατρού στα πλαίσια του εθνικού συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων, από την κατοχή διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που προβλέπεται στο άρθρο 30 ( )». Άρθρο 36 παράγραφος 2: «Κάθε κράτος µέλος προσδιορίζει τα κεκτηµένα δικαιώµατα. Πάντως, πρέπει να θεωρεί κεκτηµένο το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού µε την ιδιότητα του γενικού ιατρού στο πλαίσιο του εθνικού συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων χωρίς το δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που προβλέπονται στο άρθρο 30 σε όλους του ιατρούς που θα έχουν το δικαίωµα αυτό στις 31 εκεµβρίου 1994, βάση των άρθρων 1 έως 20 και είναι εγκατεστηµένοι κατά την ηµεροµηνία αυτή στο έδαφός του, έχοντας επωφεληθεί από το άρθρο 2 ή από το άρθρο 9 παρ. 1». Άρθρο 36 παράγραφος 4: «οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους-µέλους εκδίδουν, µετά από αίτηση, πιστοποιητικό που αποδεικνύει το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού υπό την ιδιότητα του γενικού ιατρού στα πλαίσια του εθνικού συστήµατος κοινωνικής 4

5 Με βάση την οδηγία αυτή τα κράτη-µέλη από 1/01/1995 υποχρεούνται να απονέµουν την ιδιότητα του γενικού ιατρού σε όσους έχουν λάβει τριετή τουλάχιστον εκπαίδευση. Κατ εξαίρεση, το άρθρο 35 παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης του τίτλου ειδικότητας, εάν οι ιατροί έχουν λάβει άλλη συµπληρωµατική εκπαίδευση που πιστοποιείται µε δίπλωµα, τίτλο κ.λ.π. Παράλληλα κατοχυρώθηκαν τα δικαιώµατα εκείνων, οι οποίοι προ της ισχύος της Οδηγίας ασκούσαν τη γενική ιατρική χωρίς να έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση και δεν κατέχουν σχετικό τίτλο, εργάζονταν όµως ως γενικοί ιατροί στα πλαίσια του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων πριν την 1/01/1995. Σε αυτούς απονέµεται «πιστοποιητικό» περί του δικαιώµατός τους να ασκούν δραστηριότητες µε την ιδιότητα του γενικού ιατρού. β) Εσωτερικό δίκαιο Η ελληνική έννοµη τάξη, µε µία σειρά νοµοθετικών κειµένων, έχει θεσπίσει τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης στους ιατρούς της ειδικότητας γενικής ιατρικής και έχει προβλέψει τη δυνατότητα χορήγησης της ειδικότητας σε αγροτικούς ιατρούς ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, εφ όσον λάβουν συµπληρωµατική εκπαίδευση και έχουν πραγµατοποιήσει άσκηση για κάποιο χρονικό διάστηµα. 5 Με το Π.. 38/2004 προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία προς τις διατάξεις των οδηγιών 2001/19/ΕΚ, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ και 93/16/ΕΟΚ που αφορούν το επάγγελµα του γιατρού. Το άρθρο 9 του Π.. αντικατέστησε στο Π 84/86 το κεφάλαιο Ζ. Το νέο άρθρο 22 παρ. 1 µε τίτλο «ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική» ορίζει τα εξής: «Η άσκηση της Γενικής ιατρικής προϋποθέτει πλήρη κύκλο σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτό συµπληρώθηκε από το άρθρο 14 παρ. 9 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και ειδική εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική, η οποία ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ασφάλισης χωρίς το δίπλωµα, το πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που προβλέπονται στο άρθρο 30, σε ιατρούς που έχουν κεκτηµένα δικαιώµατα βάσει της παρ. 2». 5 Νόµοι 2071/1992 άρθρο 21, 415/1994 άρθρο 1, 2519/1997 άρθρο 26 και 3209/2003 άρθρο 29. Για παράδειγµα ο Νόµος 2071/1992 άρθρο 21 όριζε ότι «γιατροί που έχουν συµπληρώσει συνεχή υπηρεσία πέντε ετών σε έµµισθη θέση αγροτικού ιατρού δύνανται να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής µετά από εκπαίδευση 2 ετών». Αργότερα το Π 415/1994 στο άρθρο 1 όρισε ότι «ο χρόνος ειδίκευσης για την απόκτηση της ειδικότητας γενικής ιατρικής είναι 4 έτη». Ο Νόµος 3209/2003 άρθρο 29 προέβλεψε τη δυνατότητα να χορηγηθεί ο τίτλος της εν λόγω ειδικότητας σε ιατρούς χωρίς ειδικότητα που εργάζονται µε σύµβαση στο ηµόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, ταµεία και ΝΠ. Οι απαιτούµενες προϋποθέσεις ήταν περισσότερες όσο µειώνονταν τα χρόνια προϋπηρεσίας. 5

6 προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας 93/16/ ΕΟΚ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ( ), µε τρόπο ώστε τα πρώτα διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που την πιστοποιούν να χορηγούνται το αργότερο την β) Η εκπαίδευση στη γενική ιατρική έχει διάρκεια τριών ετών µε πλήρη απασχόληση και πραγµατοποιείται υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών ή οργανισµών». Περαιτέρω το άρθρο 22 παρ. 2 «περί κεκτηµένων δικαιωµάτων» προβλέπει ότι: «οι ιατροί οι οποίοι έχουν πάρει άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος και έχουν δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων του ιατρού µε την ιδιότητα του γενικού ιατρού στα πλαίσια του εθνικού συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων, χωρίς το δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο προβλεπόµενο από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις 31/12/1994 και σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι της ηµεροµηνίας αυτής διατάξεις, διατηρούν το δικαίωµα αυτό και αν δεν έχουν ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, εφοδιαζόµενοι προς τούτο µε το πιστοποιητικό της παρ. 4 του άρθρου 36 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ». Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το άρθρο 11 του Π 38/2004 ορίζει ότι «από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό ιάταγµα» µε αποτέλεσµα ο Νόµος 3209/2003 να µην ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου επί του εσωτερικού επιβάλλει την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και την κατάργηση κάθε αντίθετης διάταξης. Με αυτές τις σκέψεις η απονοµή του τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής, όχι κατόπιν τριετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της Οδηγίας, ή της συναφούς, βεβαιωµένης µε πιστοποιητικό, εκπαίδευσης του άρθρου 35 της Οδηγίας, αλλά βάσει επαγγελµατικής πείρας και εξετάσεων αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο. Έτσι τίθεται θέµα όχι µόνο παραποµπής της χώρας µας στο ΕΚ αλλά και ανάκλησης των παρανόµως χορηγηθέντων τίτλων ειδικότητας στους επιτυχόντες στις εξετάσεις ιατρούς.. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κατόπιν τούτων σας παρακαλούµε να µας εκθέσετε τις απόψεις σας για τα ακόλουθα: 1) Έχει οργανωθεί η τριετής εκπαίδευση κατά πλήρη απασχόληση στην ειδικότητα γενικής ιατρικής; 6

7 2) Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για οργάνωση εξαµηνιαίας ή ετήσιας εκπαίδευσης; 3) Εξετάζετε το ενδεχόµενο να σταµατήσετε τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων και να ανακαλέσετε τους τίτλους ειδικότητας που χορηγήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας; Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης αυτής σας παρακαλούµε να µας απαντήσετε εντός 15 ηµερών κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 6 εδ. 2 του Νόµου 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». Με εκτίµηση,.ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου 7

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα