Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 30, ISSN Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου Βασίλης Αρµατάς, Αθανάσιος Γιαννακός, ιονύσης Αµπάτης, & Παρασκευή Σιλελόγλου. Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 30 αγώνες του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος συλλόγων της περιόδου , οι οποίοι αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης Sportscout. Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκε ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων επιθετικών και η περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι το 71% του συνόλου των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από την κεντρική ζώνη. Όσον αφορά τον τρόπο έναρξης των αντεπιθέσεων, το 52.8% ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, ενώ η αντεπίθεση εκδηλώθηκε από 2 επιτιθέµενους (35.5%) και 3 επιτιθέµενους (32.2%) παρουσιάζοντας στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες τιµές (p<.05). Μελετώντας τις αντεπιθέσεις που επιτεύχθηκε τέρµα παρατηρήθηκε ότι το 54.6% ξεκίνησε από τον κεντρικό άξονα και το 72.7% εκδηλώθηκε µετά από κλέψιµο της µπάλας. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτυγχάνονταν κατά την αντεπίθεση ξεκινούσαν από την κεντρική ζώνη µε κλέψιµο της µπάλας και µε τη συµµετοχή δυο ή τριών επιθετικών παικτών και ότι οι οµάδες υψηλού επιπέδου ακολουθούσαν µια επιθετική τακτική άµυνας εφαρµόζοντας pressing στην περιοχή του κέντρου και κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, µε σκοπό να επανακτήσουν την κατοχή της µπάλας και να εκδηλώσουν επίθεση. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγ- µατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Λέξεις κλειδιά: αθλοπαιδιές, τακτική, αιφνιδιασµός, βιντεοανάλυση Analysis of the Successful Counter-Attacks in High-Standard Soccer Games Vasilis Armatas, Athanasios Giannakos, Dionisis Ampatis, & Paraskevi Sileloglou Laboratory of Coaching Department of Physical Education & Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The purpose of the present study was to examine the element of counter-attack in football games of Champions League The sample was consisted of 30 games, which were analyzed with the videoanalysis program Sportscout. In spesific the pattern of recovering the ball and the territory that the counter-attack started, the number of the offensive players that were participated actively to complete the effort, the number of the defensive players that attempted to prevent the effort of counter-attack of the opponent and the point of the goalpost to which the ball ended were examined. Regarding the way that counter attacks began, a significant amount of them (52.8%, p<.05) started by stealing the ball, while the counter-attack was expressed by 2 attackers (35.5%) and 3 attackers (32.2%).. Studying the counter attacks from which goals were achieved, it was observed that the 54.6% of them began from the central axis and the 72.7% took place after stealing the ball. According ιεύθυνση επικοινωνίας: Αθανάσιος Γιαννακός Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Θεσσαλονίκη e mail:

2 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), to the results of the present study, the majority of the goals achieved at the counter-attack began from the central area by stealing the ball and with the participation of two or three attackers. Elite teams follow an aggressive tactic of defense, applying pressing in the center area and near the opponents penalty area, intenting to recover the possession of the ball and start an attack. In order to increase the probabilities of ball recovering and starting counter-attack, coaches should focus on improving the teams defensive tactics and physical condition (special resistance - stamina) so that players should accomplish effectively pressing and for more time. Key words: sport, tactics, counter attack, video analysis Εισαγωγή Το ποδόσφαιρο είναι ίσως το δηµοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο, µε συµµετοχή 120 περίπου εκατοµµυρίων επίσηµα εγγεγραµµένων παικτών (Ekblom, 1986). Ο ρόλος του προπονητή ποδοσφαίρου, είναι να βρει τον τρόπο µέσω της προπόνησης, ώ- στε να βελτιώσει την αθλητική απόδοση επιτυγχάνοντας τους στόχους της οµάδας. Η αθλητική ικανότητα απόδοσης είναι συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων: τεχνική (ικανότητες συντονισµού, κινητικές δεξιότητες), τακτική (γνωστικές ικανότητες), ψυχικές ικανότητες και φυσική κατάσταση (δύνα- µη, ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία, Weineck, 1997). Σύµφωνα µε τον Zeliaskov (1982) τακτική είναι η δηµιουργική και συνειδητή επιλογή χρήσης µέσων, ικανοτήτων και σχηµάτων, για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του αντιπάλου στις συνθήκες του παιχνιδιού. O προπονητής πρέπει να έχει την ικανότητα να συλλέξει πληροφορίες από την αγωνιστική κατάσταση της οµάδας του και να αξιολογήσει στη συνέχεια τα δεδοµένα που προέρχονται από τον αγώνα, ώστε να προσαρµόσει την τακτική είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε µελλοντικά σε επόµενους αγώνες. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, γιατί γίνεται δέκτης πολλών πληροφοριών (Franks & Miller, 1991), αλλά και µετά την ολοκλήρωση του αγώνα η περιορισµένη µνήµη και η προκατάληψη δεν επιτρέπουν την πλήρη και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των τεχνικοτακτικών παραµέτρων (Κωνσταντινίδου, 2001). Η αντικειµενική καταγραφή της συµπεριφοράς οµάδων και το συµπέρασµα των σηµαντικών πληροφοριών µπορούν να επιτευχθούν µε τη µέθοδο παρατήρησης. Η µελέτη τεχνικοτακτικών στοιχείων των οµάδων µέσα από την παρατήρηση είναι ένας τρόπος ανάλυσης που χρησιµοποιείται ευρέως στο χώρο της αθλητικής επιστήµης αλλά και ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου (Grehaigne, 1991; Hagnes & Deverell, 1989; Hill & Hughes, 2001; Lanham, 1993; Loy, 2002; Talaga, 1976;). Ένα σηµαντικό τακτικό στοιχείο είναι η αντεπίθεση, η οποία είναι η γρήγορη µεταφορά της µπάλας στην επίθεση (Λιάπης, 1988) µε την οποία επιχειρείται επιτυχία τέρµατος πριν οργανωθεί η αντίπαλη άµυνα. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης δηµιουργούνται όταν µια οµάδα σκόπιµα δώσει χώρο στον αντίπαλο και την κατάλληλη στιγµή επανακτήσει την µπάλα ώστε να εκδηλώσει επίθεση µε λίγους παίκτες (Bangsbo & Peitersen, 2000). Η σηµασία της αντεπίθεσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο φαίνεται από τη µεγάλη αποτελεσµατικότητα που παρουσιάζει σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση (Αρµατάς, Αµπάτης, & Γιαννακός, 2005). Οι Papadimitriou, Taxildaris, Alexopulos, Mavromatis & Papas (2001) υποστήριξαν ότι η σωστή αντιµετώπιση των αντεπιθέσεων του αντιπάλου, αποτέλεσε σηµαντικό βοήθηµα στην οµάδα της Γαλλίας η οποία ήταν η νικήτρια του Παγκοσµίου Κυπέλλου το Η αντεπίθεση σύµφωνα µε τους όκα και Μιχαηλίδη (1986) επιτυγχάνεται µε σκόπιµη εδαφική υπεροχή στους αντιπάλους και εφαρµογή πίεσης (pressing) την κατάλληλη στιγµή µε σκοπό την επανάκτηση της µπάλας. Σύµφωνα µε τους Νάρη και Αλεφαντή (2001) πραγµατοποιείται σε τρεις ζώνες του γηπέδου: επιθετική, κεντρική και αµυντική περιοχή. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδοµένων έδειξε πλήθος εργασιών που µελετούν τη συχνότητα των τερµάτων και τον τρόπο που αυτά επιτεύχθηκαν κατά τις επιθετικές προσπάθειες (Doggart, Keane, Reilly, & Stanhope, 1991; Hunges, Roberson, & Nicholson, 1988; Olsen, 1988; Pettit, 2001; Yamanaka, Liang, & Hughes, 1997). Αντίθετα, στην αντεπίθεση αφορούν περιορισµένος αριθµός µελετών (Piecniczk, 1983; Loy, 1990), οι οποίες εξετάζουν κυρίως το ποσοστό των τερµάτων που επιτεύχθηκε χωρίς όµως να επικεντρώνονται στον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και στον προσδιορισµό του χώρου έναρξης των αντεπιθέσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου, εξετάζοντας τη συχνότητα τους. Επιµέρους στόχοι ήταν να καταγράψει: α) τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, β) τον αριθµό των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων, γ) τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, και δ) την περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Θεωρήθηκε ότι όσον αφορά το σηµείο έναρξης της αντεπίθεσης δεν θα παρουσιαστεί διαφορά στην κατανοµή της συχνότητας µεταξύ των ζωνών και ότι ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας θα είναι παρόµοιος για το σύνολο των αντεπιθέσεων.

3 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Το δείγµα της ερευνάς µας αποτέλεσαν 30 αγώνες 15 οµάδων, (από δύο αγώνες για κάθε οµάδα) από όλες τις φάσεις (α φάση οµίλων, β φάση οµίλων, προηµιτελική φάση, ηµιτελική φάση και ο τελικός της διοργάνωσης) του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή- µατος Συλλόγων (Champions League) της περιόδου Η διοργάνωση αυτή επιλέχθηκε γιατί σε αυτήν συµµετείχαν οι κορυφαίες οµάδες της ευρωπαϊκής ηπείρου σε συλλογικό επίπεδο (Μίλαν, Αεκ Ρεάλ Μ., Ρόµα, Άρσεναλ, Βαλένθια, Ίντερ, Λα Κορούνα, Μ. Γιουναϊτεντ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Γκένκ, Ολυµπιακός, Νιουκαστλ, Λεβερκούζεν). ιαδικασία Βιντεοσκοπήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου και ψηφιοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ενός βίντεο Sony SLV-SE 210D, ενός Η/Υ AMD-XP professional 1333 GHZ και µιας κάρτας τηλεόρασης για Η/Υ Pinnacle PCTV. Η έρευνα βασίστηκε στην προσωπική παρατήρηση του ερευνητή καταγράφοντας όλες τις πραγ- µατοποιούµενες αντεπιθέσεις. Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης για Η/Υ Sportscout. Το µαγνητοσκοπηµένο παιχνίδι µε τη βοήθεια ενός σταθερού πρωτοκόλλου παρατήρησης και καταγραφής αποτελεί ένα σύστηµα πολλαπλής αναζήτησης µε εφαρµογή σε πολλά αθλήµατα. Μ αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί όλες τις ενέργειες που θεωρεί σηµαντικές για την έρευνά του και να τις αναλύει µε τη βοήθεια του Η/Υ (Tsamourtzis, Sfiggos, & Τsimpiris, 2001). Στο σχήµα ανάλυσης που χρησι- µοποιήθηκε παρατηρήθηκαν όλες οι αντεπιθέσεις και καταγράφηκαν οι ακόλουθες παράµετροι: 1) ο χώρος έναρξης της αντεπίθεσης (Α=ζώνη 1,2,3, Β= ζώνη 1,2,3, Γ=ζώνη 1,2,3, Σχήµα 1), 2) ο τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης (κλέψιµο, λάθος πάσα, επιθετικό φάουλ, οφ-σαιντ, άουτ και µεταβίβαση από τερµατοφύλακα), 3) ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την επίτευξη τέρµατος (1-5), 4) ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να επανακτήσουν την µπάλα (1-5) και 5) το σηµείο της εστίας που κατέληξαν τα σουτ που προήλθαν από αντεπίθεση και σηµειώθηκε γκολ (Α= χώρος 1,2,3, Β=χώρος 1,2,3, Γ=χώρος 1,2,3, Σχήµα 3). Στατιστική ανάλυση Για την ανάλυση των στοιχείων της αντεπίθεσης χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό λογισµικό SPSS 12.0 και πιο συγκεκριµένα η διαδικασία Crosstabs. Όσον αφορά τον προσδιορισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών για την ανάλυση των παραµέτρων των αντεπιθέσεων χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική µέθοδος του x 2 test (chi-square). Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο p<.05. Αποτελέσµατα Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης. Από την περιοχή Β ξεκίνησε το 71% των συνολικών αντεπιθέσεων, από την περιοχή Α ξεκίνησε το 15,9% και από τη C το 13,1%. Από την στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από την κεντρική ζώνη (71% vs. 15.9% και 13.1%) Β1 σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του γηπέδου (x 2 =61.78, p<.05). 4,2% 27,1% 1,9% 11,2% 39,7% 10,7% 0,5% 4,2% 0,5% 15,9% 71% 13,1% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 1. Η κατανοµή της συχνότητας του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης

4 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,8 36,9 0 7,9 1,4 0,5 0,5 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Επιθ. Φάουλ Οφ-σάιντ Άουτ Τρόπος επανάκτησης της µπάλας Σχήµα 2. Συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης. Όσον αφορά τη συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης βρέθηκε ότι το 52.8% των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, το 36.9% αφού προηγήθηκε λάθος πάσα, το 7.9% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα, το 1.4% µετά από επιθετικό φάουλ, το 0.5% µετά από εκτέλεση άουτ, ενώ το 0.5% µετά από εκτέλεση οφ-σάιντ (Σχήµα 2). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά ση- µαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από κλέψιµο (52.9%) και των ποσοστών των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν µε λάθος πάσα (36.9%, x 2 =5.11, p<.05), µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =47.68, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 =66.86, p<.001), οφ-σάιντ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001) και µετά από άουτ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001). Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (36.9%) και των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =24.19, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 = 41.05, p<.001), άουτ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001), οφσάιντ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001). Εξετάζοντας τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν στην αντεπίθεση, για την επίτευξη τέρµατος, βρέθηκε ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στις αντεπιθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε δύο παίκτες το 35.5%, µε τρεις παίκτες το 32.2%, µε τέσσερις παίκτες το 17.3%, µε ένα επιθετικό παίκτη το 10.7% και τέλος µε πέντε παίκτες το 4.2% (Σχήµα 3). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που συµµετείχαν δυο και τρεις παίκτες µε αυτές που συµ- µετείχαν 4 παίκτες (x 2 =8.52, p<.01 και x 2 =6.01, p<.01 αντίστοιχα), 1 παίκτης (x 2 =17.31, p<.01 και x 2 =13.79, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =30.78, p<.01 και x 2 =26.42, p<.01 αντίστοιχα). εν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που συµµετείχαν δυο και τρεις επιθετικοί παίκτες (35.5% vs 32.3%). 100 percentage (%) ,5 32,2 17,3 10,7 4,2 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 1 παίκτης 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 3. Συµµετοχή επιθετικών παικτών στην αντεπίθεση για την επίτευξη τέρµατος

5 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,5 14 4,7 2,8 0,9 1 παίκτης 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 0 παίκτες 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 4.Συµµετοχή αντιπάλων αµυντικών παικτών στην αντεπίθεση για την αποτροπή τέρµατος. Όσον αφορά τους αντιπάλους αµυντικούς παίκτες που συµµετείχαν ενεργά στην αντιµετώπιση της επιθετικής προσπάθειας βρέθηκε ότι οι περιπτώσεις όπου ένας αµυντικός προσπάθησε να εµποδίσει την επίθεση παρουσίασε ποσοστό 42% στο 35.5% συµµετείχαν 2 παίκτες, στο 14% συµµετείχαν 3 αµυντικοί, στο 4.7% τέσσερις παίκτες και τέλος 5 αµυντικοί συµ- µετείχαν στο 0.9% των αντεπιθέσεων (Σχήµα 4). Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις περιπτώσεις που συµµετείχαν ένας και δυο παίκτες µε αυτές που συµµετείχαν 3 παίκτες (x 2 =19.44, p<.01 και x 2 =12.41, p<.01 αντίστοιχα), 4 παίκτες (x 2 =38.86, p<.01 και x 2 = 29.53, p<.01 αντίστοιχα) κανένας παίκτης (x 2 =44.2, p<.01 και x 2 =34.53, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =50.12, p<.01 και x 2 =40.2, p<.01 αντίστοιχα). Ενώ δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των περιπτώσεων που συµµετείχαν 1 και 2 παίκτες. Σχετικά µε το ποσοστό των τερµάτων που σηµειώθηκαν από αντεπίθεση σε συνάρτηση µε τη περιοχή που ξεκίνησε βρέθηκε ότι η έναρξη της αντεπίθεσης µε αποτέλεσµα την επίτευξη τέρµατος από την περιοχή Α εµφάνισε ποσοστό 9.1%, από την περιοχή Β 54.6%, και τέλος από την περιοχή C 36.4% (Σχήµα 5). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και την περιοχή C συγκρινόµενες µε την περιοχή Α (x 2 =47.68, p<.001 και x 2 = 21.20, p<.001 αντίστοιχα). Επίσης παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και αυτών από την περιοχή C (x 2 =6.67, p<.001). 9.1% 18.2% 9.1% 0% 27.3% 27.3% 0% 9.1% 0% 9,1% 54,6% 36,4% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 5. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε την περιοχή έναρξης της αντεπίθεσης.

6 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,7 18, ,1 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Οφ-σάιντ Επιθ. Φάουλ Άουτ τρόπος επανάκτησης µπάλας Σχήµα 6. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε τον τρόπου έναρξης αντεπίθεσης. Όσον αφορά στις αντεπιθέσεις που κατέληξαν σε γκολ σε σχέση µε τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας παρατηρήθηκε ότι, το 72.7% προήλθε από κλέψι- µο της µπάλας, το 18.2% από λάθος µεταβίβαση και το 9.1% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα. Τέλος δεν εµφανίστηκε καµία προσπάθεια αντεπίθεσης που να ξεκίνησε από άουτ, επιθετικό φάουλ και οφ-σάιντ και να ολοκληρώθηκε µε επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 6). Από τη στατιστική ανάλυση εµφανίστηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που κατέληξαν σε επίτευξη τέρµατος και ξεκίνησαν από κλέψιµο της µπάλας σε σύγκριση µε τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (x 2 =59.9, p<.001) και µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (x 2 =83.67, p<.001). Τέλος καταγράφηκε η κατάληξη των σουτ που πραγµατοποιήθηκαν στην εστία και σηµειώθηκε γκολ προερχόµενα από αντεπίθεση. Βρέθηκε ότι ποσοστό 71.6% των σουτ κατέληξαν στο πάνω µέρος της εστίας (Α3 50.7%, Β3 2.6%, C3 18.3%). Στο µεσαίο ύψος της εστίας κατέληξε το 16.1% των τερ- µάτων (Α2 9%, C2 7.1%) και τέλος στο κάτω µέρος της εστίας κατέληξε το 12.3%. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν κατέληξε κανένα σουτ (Σχήµα 7). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη ψηλή ζώνη του τέρµατος και των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη µεσαία ζώνη (x 2 =62.55, p<.001) και στην κάτω ζώνη του τέρµατος (x 2 =72.2, p<.001). Α Β C % 2.6 % 18.3 % 71,6% 2 9 % % 16,1% % ,3% Σχήµα 7 Περιοχή της εστίας που κατέληξαν τα γκολ. Συζήτηση Από την ανάλυση του δείγµατος καταγράφηκε ποσοστιαία η κατανοµή του σηµείου έναρξης των αντεπιθέσεων (Σχήµα 1). Παρατηρήθηκε έναρξη της αντεπίθεσης από τρεις ζώνες, οι οποίες ταυτίζονται µε τους χώρους πραγµατοποίησης pressing όπως αναφέρουν οι Νάρη και Αλεφαντή (2001). Πιο συγκεκριµένα το pressing εκτελείται στην επιθετική ζώνη (forechecknig), στο κέντρο του γηπέδου και στην αµυντική ζώνη. Βρέθηκε η κεντρική ζώνη να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συχνότητα επανάκτησης της µπάλας σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές, αµυντική και επιθετική (Σχήµα 1) όπως επίσης και στην επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 5). Όσον αφορά τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας κατά την έναρξη της αντεπίθεσης η επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι το κλέψιµο της µπάλας είναι ο κυριότερος τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης και ακολουθούν η λάθος πάσα και η µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (Σχήµα 2). Ένα στοιχείο που µπορεί να δικαιολογήσει την εµφάνιση του κλεψί- µατος ως κυριότερο τρόπο επανάκτησης της µπά-

7 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), λας είναι ο ρόλος του αµυντικού µέσου (χαφ) στις σύγχρονες οµάδες. Πιο συγκεκριµένα η νέα αντίληψη για τη θέση του λίµπερο που σύµφωνα µε τον Πατσίδη (1999) µετατοπίστηκε µπροστά από τους αµυντικούς και µετονοµάστηκε σε αµυντικό µέσο. Η τάση έκανε την εµφάνισή της στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 1998 στη Γαλλία. Ο αµυντικός µέσος είναι ένας παίκτης που έχει κυρίως ανασταλτικά καθήκοντα αλλά και οργανωτικά και πρέπει να διαθέτει εξαιρετική φυσική κατάσταση (Λιάπης, 1988). Η µετατόπιση ενός παίκτη µε τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να δικαιολογήσει τα αποτελέσµατα που δείχνουν την επανάκτηση της µπάλας µε κλέψιµο κυρίως από την κεντρική περιοχή. Τέλος, µπορούµε να επισηµάνουµε την εξέλιξη του ρόλου των επιθετικών παικτών σε πρώτους αµυντικούς όταν η οµάδα αµύνεται, αλλά και γενικότερα τη βελτίωση των αµυντικών ικανοτήτων των παικτών ανεξαρτήτου θέσης (Πατσίδης, 1999). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται να συµφωνούν όλοι οι συγγραφείς ότι το pressing είναι αποτελεσµατικός τρόπος αµυντικής τακτικής και πρέπει να χρησιµοποιείται (Papadimitriou και συν., 2001), αφού µέσω της ασφυκτικής πίεσης στον παίκτη που έχει στην κατοχή του τη µπάλα µε ταυτόχρονη µετατόπιση και άλλων παικτών στο συγκεκριµένο χώρο (Bangsbo & Peitersen, 2000) δίνει τη δυνατότητα στην οµάδα να επανακτήσει τη µπάλα και να πετύχει τέρµα. Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών είναι επίσης η κόπωση των αµυντικών παικτών αλλά και το ψυχολογικό πλεονέκτηµα στους παίκτες της οµάδας που εκδηλώνει επίθεση (Harris & Reilly, 1988). Όσον αφορά τη συµµετοχή των παικτών, καταγράφηκε η συχνότητα των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά στην αντεπίθεση και των αντιπάλων αµυντικών. Η πλειοψηφία των αντεπιθέσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή δύο και τριών επιθετικών παικτών (Σχήµα 3), ενώ ο αριθµός των αντιπάλων αµυντικών που δραστηριοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση της αντεπίθεσης ήταν κυρίως ένας και δυο παίκτες (Σχήµα 3). Ανάλογα αποτελέσµατα, όσον αφορά τον αριθµό των παικτών, βρήκε και η Κωνσταντινίδου (2001). Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επίθεση τις περισσότερες φορές έχει πλεονέκτηµα γιατί βρίσκεται σε υπεραριθµία σε σχέση µε την άµυνα. Τέλος εξετάστηκε το σηµείο της εστίας όπου ση- µειώθηκαν τα τέρµατα και τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 7. Τα περισσότερα τέρµατα επιτεύχθηκαν στην ψηλή ζώνη του τέρµατος και αυτή η ζώνη παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις άλλες δυο. Οι Bonizzoni και Leali (1988) προτείνουν ως σωστή τακτική κατάληψης θέσης, την τοποθέτηση του τερµατοφύλακα πάνω στη διχοτόµο που σχηµατίζεται από την µπάλα και τα δυο κάθετα δοκάρια µε ταυτόχρονη κίνηση προς τη µπάλα ώστε να µειωθεί η οπτική γωνία του επιθετικού. Επίσης σε περιπτώσεις τετ α τετ (1:1) προτείνουν την πτώση του τερµατοφύλακα στα πόδια του επιθετικού. Από τα παραπάνω δικαιολογείται το µεγάλο ποσοστό τερµάτων στο επάνω µέρος της εστίας αφού επιθετικοί παίκτες επέλεξαν να πραγµατοποιήσουν σουτ ψηλά ώστε να αποφύγουν την απόκρουση του τερµατοφύλακα ο οποίος είχε πραγµατοποιήσει έξοδο και ίσως πτώση. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτεύχθηκαν κατά την αντεπίθεση δηµιουργήθηκαν µετά από εφαρµογή πίεσης (pressing) στην αντίπαλη οµάδα. Η πίεση αυτή οδήγησε τελικά σε επανάκτηση της κατοχής της µπάλας µε κλέψιµο είτε στην περιοχή του κέντρου είτε µπροστά από την εστία του αντιπάλου, µε τη συµµετοχή κυρίως δυο ή τριών επιθετικών και αντίστοιχα ενός ή δυο αµυντικών οι οποίοι προσπάθησαν να ανακόψουν την επιθετική προσπάθεια των αντιπάλων. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγµατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Επίσης η γρήγορη εναλλαγή από την άµυνα στην επίθεση και η επιθετική συνεργασία µεταξύ των παικτών θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία προς βελτίωση για µεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης τέρµατος. Η λεπτοµερέστερη µελέτη της τελικής προσπάθειας των αντεπιθέσεων (είδος σουτ, περιοχή πραγµατοποίησης, κατάληξη σουτ, χρονική στιγµή κ.α.) θα έδινε σηµαντικές πληροφορίες και µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. Σηµασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισµό Στις µέρες µας το επίπεδο του αγωνιστικού αθλητισµού έχει φθάσει πλέον σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο που οι διαφορές µεταξύ των οµάδων ελαχιστοποιούνται. Τα στοιχεία της µελέτης παρουσιάζουν τις σύγχρονες τάσεις του ποδοσφαίρου δίνοντας τη δυνατότητα να αντληθούν χρήσιµα συµπεράσµατα συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην βελτίωση τόσο των ατοµικών και οµαδικών ικανοτήτων όσο και στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας. Από τα συµπεράσµατα της µελέτης γίνεται φανερό ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία από τους προπονητές στην εφαρµογή αλλά και στην αντιµετώπιση της αντεπίθεσης, αφού αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση.

8 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Bιβλιογραφία Αµπατζίδης, Η. (2003). Ανάλυση και αξιολόγηση των τερµάτων που επιτεύχθηκαν από τις οµάδες που συµµετείχαν στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ιπλωµατική Εργασία, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αρµατάς Β., Αµπάτης,., & Γιαννακός, Α. (2005). Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας µεταξύ των αντεπιθέσεων και των οργανωµένων επιθέσεων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Συλλόγων της περιόδου ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, 8-10 Απριλίου, Τρίκαλα. Bangsbo, J., & Peitersen, B. (2000). Soccer systems and strategies. Champaign IL: Human Kinetics. Bonizzoni, L., & Leali, G. (1988). Il portiere. Roma: Societa Stampa Sportiva. Dip, C., Reilly, T., Atkinson, G., & Coldwells, A. (1993). Analysis of the work rates and heart rates of association with football referees. British Journal of Sport Medicine, 27, Doggart, L., Keane, S., Reilly, T., & Stanhope, J. (1991). A task analysis of Gaelic football. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W. J. Murphy (Eds.), Science and Football II (pp ). London: E. and F. Spon. όκας, Α., & Μιχαηλίδης, Χ. Προπονητική και Τακτική Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπουσνάκη. Ekblom, Β. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3, Franks, I.M. (1988, September-Octοber). Analysis of associal en football. Soccer Journal, Franks, I. M., & Miller, G. (1991). Training Coaches to observe and remember. Journal of Sports Sciences, 9, Grehaigne, J. (1991). A new method of goal analysis. Science and football, 5, Hagnes, J., & Deverell, D. (1989). Direct play. The winning formula, Harris, S., & Reilly, T. (1988). Space, team work and attacking success in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E. and F. Spon. Hill, A., & Hughes, M. (2001).Corners in the European Championship for association football rd International Symposium of Computer Sciences in Sport June Hunges, Μ., Roberson, Κ., & Nicholson, Α. (1988). Comparison of patterns of successful and unsuccessful team. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Κωνσταντινίδου, Ξ. (2001). Το προφίλ των κορυφαίων γυναικείων ποδοσφαιρικών οµάδων και η αξιολόγηση της επιθετικής τους τακτικής στο παγκόσµιο κύπελλο γυναικών ΗΠΑ 99. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Lanham, N. (1993, May-June). Figures do not cease to exist because they are not counted. Soccer Journal, 3, LaRose, M. W. (1988). Utilizing a standard data base computer program to intentify your opponents' tendencies. Coaching Clinic, 23, Λιάπης,. (1988). Προπόνηση ποδοσφαίρου. Θεωρία και πράξη, τόµος Β. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο. Loy, R. (2002). Fussbal technick. Fussballtraining, 9, Loy, R. (1990). Entwicklungstendenzen im Weltfussball. Fussballtraining, 9, Νάρη, Β., & Αλεφαντή, Σ. (2001). Άµυνα ζώνης στο ποδόσφαιρο. Μεθοδολογία και διδακτική. Αθήνα: Α- θλότυπο. Οlsen, E. (1988). An analysis of goal scoring strategies in the World Championship in Mexico In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Papadimitriou, K., Taxildaris, K., Alexopulos, P., Mavromatis, G., & Papas, M. (2001). Defensive actions of finalist soccer teams in 18 th World Cup in France. Journal of Human Movement Studies, 41, Πατσίδης, Π. (1999). Η τακτική και τα σύγχρονα συστή- µατα. Θεσσαλονίκη: Tipoffset. Pettit, Α., & Hughes, Μ. (2001). Crossing and shooting patterns in the 1986 and 1998 Word Cups of soccer. 3 rd International Symposium of Computer Sciences in Sport, June Piecniczk, Α. (1983). Preperation of football teams for Mundial Competition in Communication to 9 th UEFA course for National Coaches and Directors of coaching of the Member Associations (Split). Pollard, D., Reep, C. & Hartley, S. (1988). The quantitative comparison of playing styles in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football, (pp ). London: E. and F. Spon. Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. Journal of Royal Statistics Society, 131, Shattuck, J. (1994, May - June). The effective use of video tape analysis. Soccer Journal, Smith, R., & Loschner, C. (2002). Biomechanics feedback for rowing. Journal of Sports Sciences, 20, Starkes, J.L., & Lindley, S. (1994). Can we hasten expertise by video stimulation? Quest, 46, Talaga, J. (1976). Fussbaltraining. Berlin: Sportverlag. Tsamourtzis, Ε., Sfiggos, Ν. & Τsimpiris, Α. (2001). Software for vjdeoanalysis in the basketball. 9 th

9 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Congress of Physical Education and Sports, May Komotini Weineck, J. (1997). Προπονητική ποδοσφαίρου-φυσική κατάσταση(μετάφραση: Κ. Τελµετίδης, Ι. Τερζίδης & Σ. Κέλλης). Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Winkler, W. (1991). Match analysis and improvement in soccer with the aid of computer controlled dual-video-systems. Sience and Football, 4, Yamanaka, K., Liang, D.Y., & Hughes, M. (1997). An analysis of playing patterns of the Japan National team in the1994 World Cup qualifying match for Asia. In T. Reilly, J. Bangsbo, & M. Hughes (Eds.), Science and Football III, (pp ). London: E. and F. Spon. Zeliaskov, Τ. (1982).Theoria i mentotika na sportnata Trenirovka. Sofia: Editura Sportiva. Από Κοτζα- µανίδης, Χ. (1999). Αθλητική προπόνηση στο χάντ- µπολ. Θεωρία και µεθοδική. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Καταγραφή και Αξιολόγηση των Επιτυχημένων Στημένων Φάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία 2004

Καταγραφή και Αξιολόγηση των Επιτυχημένων Στημένων Φάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία 2004 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 302 307 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 302-307 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

www.epsarg.gr www.epsarg.gr

www.epsarg.gr www.epsarg.gr Καταγραφή και αξιολόγηση τερµάτων και πειθαρχικών αποφάσεων στο πρωτάθληµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας 2008-2010. Αρµατάς, Β. 1,2, Αποστολόπουλος, Ι. 1, Αποστολόπουλος, Α. 1, Γιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικά θέματα ποδοσφαίρου ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S. Ν415 8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.hape.gr/e mag.asp

www.hape.gr/e mag.asp Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 431 436 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 431-436 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/e

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΟΡΙΣΜΟΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή της Πάσας από τους πασαδόρους της Α1 Εθνικής Κατηγορίας στη οµή του Αντίπαλου Μπλοκ.

Η Επιρροή της Πάσας από τους πασαδόρους της Α1 Εθνικής Κατηγορίας στη οµή του Αντίπαλου Μπλοκ. Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 18 25 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2(1), 18 25 Released: January 30, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπόνηση φυσικής κατάσταση στο ποδόσφαιρο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S.

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ FUN FEVER

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ FUN FEVER ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ FUN FEVER 1 Σκοπός της εκπαίδευσής μας: Να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους, σύγχρονους τερματοφύλακες για την 1 η ομάδα, βελτιώνοντας τα απαραίτητα τεχνικά, φυσικά και τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-5-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠOΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ : ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.Φ.Α - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΩΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ UEFA PRO ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 4.5m 9m 6m 4m 7m 20m 7m 4m 6m 9m 40m ΓΗΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης Οι Κανόνες Της Χειροσφαίρισης Η χειροσφαίριση είναι ένα απο τα πιο γρήγορα ομαδικά αθλήματα κλειστού χώρου. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα το οποίο διεξάγεται σε περισσότερες απο 150 χώρες. Είναι ένα άθλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball MINI HANDBALL Έχετε µπροστά σας ένα καινούριο παιχνίδι. Οι κανονισµοί είναι οι ίδιοι µε το χάντµπωλ, αλλά είναι προσαρµοσµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. Ανάλυσης Α Γύρου. Superleague Report Τακτικής. Overlap Team

2010-2011. Ανάλυσης Α Γύρου. Superleague Report Τακτικής. Overlap Team Superleague Report Τακτικής Ανάλυσης Α Γύρου Overlap Team 2010-2011 Τακτική, τεχνική και στατιστική ανάλυση του πρώτου γύρου της Ελληνικής Superleague από το www.overlap.gr Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Κατανόηση Παιχνίδια εισβολής. Εφαρμογή στο Ποδόσφαιρο

Παιχνίδια για Κατανόηση Παιχνίδια εισβολής. Εφαρμογή στο Ποδόσφαιρο Παιχνίδια για Κατανόηση Παιχνίδια εισβολής Εφαρμογή στο Ποδόσφαιρο Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας της προσέγγισης ΠγΚ στο ποδόσφαιρο παραδοσιακή προσέγγιση προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ

Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Μ. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Εκπαίδευση της αμυντικής υποομαδικής τακτικής Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Τακτική των υποομάδων είναι η συντονισμένη συμπεριφορά (συνεργασία) δύο ή περισσοτέρων παικτών στις διάφορες αμυντικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Διευκρινήσεις σς Νέους Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης Αθήνα:08 :08/11/ 11/2005 Ποια είναι η ποινή για ένα αμυνόμενο παίκτη που προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα με τα δύο χέρια;

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Το ποδόσφαιρο! Πώς παίζεται! Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ 18 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ 18 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ 18 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αλληλεπίδραση μεταξύ Τεχνικής, Φυσικής κατάστασης και Τακτικής Οι διάφορες κινήσεις τεχνικής, οι φυσικές ικανότητες και οι τακτικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Α) τι είναι προπονητής Β) ποιος είναι ο Έλληνας προπονητής 2. ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ: ΑΜΤΝΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατή η ομάδα του Πανιώνιου, τεχνική του Παναθηναϊκού.

Δυνατή η ομάδα του Πανιώνιου, τεχνική του Παναθηναϊκού. Σ ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, οι ομάδες Κ17 του Πανιώνιου και του Παναθηναϊκού αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, στο γήπεδο της Λαύρας Αργυρούπολης, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Κ17 της Super League.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 43 48 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 43 48 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ Σε ρυθμούς Μουντιάλ μπαίνει από την Πέμπτη 12 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου η ΝΕΡΙΤ. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

EURO U19 2015: Έχασε αλλά πέρασε στους «4» η Ελλάδα! ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2-0

EURO U19 2015: Έχασε αλλά πέρασε στους «4» η Ελλάδα! ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2-0 Η Εθνική Νέων πρόσθεσε άλλη μια μεγάλη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2015! Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε 2-0 στην Κατερίνη από τη νικήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 63 71 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 63 71 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 63 71 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 63-71 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τίτλος 13 ου μαθήματος «Η προπόνηση των μεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΕΚ FC ACADEMY Η κεντρική φιλοσοφία μας AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Το Όραμά μας - Στόχος ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δημιουργία παικτών υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας Η καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο Κοκαρίδας Δημήτρης & Πέρκος Στέφανος Περιεχόμενα Πρόλογος..... Εισαγωγή.....

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \ ρουτίνες προπόνησης

1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \ ρουτίνες προπόνησης Youth Football : Ο κατάλληλος προπονητής των αναπτυξιακών ηλικιών Ε.Π.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ \ 11-12.04.14 1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Το φουτσάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Αποτίμηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών 2009. Του Σωτήρη Δρίκου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής- MSc Προπονητή Πετοσφαίρισης

Στατιστική Αποτίμηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών 2009. Του Σωτήρη Δρίκου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής- MSc Προπονητή Πετοσφαίρισης Sotiris Drikos Στατιστική Αποτίμηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών 2009. Του Σωτήρη Δρίκου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής- MSc Προπονητή Πετοσφαίρισης Η ποσοτική ανάλυση, η εκτίμηση της απόδοσης και η

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π.

2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π. 2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π. COPYRIGHT 2013 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. 2013-2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL FC ELITE ACADEMY SOUTHEAST EUROPE 3 rd PLAYER TRY-OUT CAMP

ARSENAL FC ELITE ACADEMY SOUTHEAST EUROPE 3 rd PLAYER TRY-OUT CAMP ARSENAL FC ELITE ACADEMY SOUTHEAST EUROPE 3 rd PLAYER TRY-OUT CAMP Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με συνεχή παρουσία στην Α Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2012 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012

Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2012 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012 Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός Ανέτοιμος ο Ολυμπιακός Εντυπωσιακή ήταν η ομάδα Κ17 του Παναθηναϊκού η οποία επικράτησε της αντίστοιχης του Ολυμπιακού με 3-0, ματς το οποίο έγινε στο προπονητικό κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Section: Coaching in Team Sports ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δάγκας Σ., Μάνου Β.,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Coaching of Team Sports Poster Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα