Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 30, ISSN Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου Βασίλης Αρµατάς, Αθανάσιος Γιαννακός, ιονύσης Αµπάτης, & Παρασκευή Σιλελόγλου. Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 30 αγώνες του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος συλλόγων της περιόδου , οι οποίοι αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης Sportscout. Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκε ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων επιθετικών και η περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι το 71% του συνόλου των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από την κεντρική ζώνη. Όσον αφορά τον τρόπο έναρξης των αντεπιθέσεων, το 52.8% ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, ενώ η αντεπίθεση εκδηλώθηκε από 2 επιτιθέµενους (35.5%) και 3 επιτιθέµενους (32.2%) παρουσιάζοντας στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες τιµές (p<.05). Μελετώντας τις αντεπιθέσεις που επιτεύχθηκε τέρµα παρατηρήθηκε ότι το 54.6% ξεκίνησε από τον κεντρικό άξονα και το 72.7% εκδηλώθηκε µετά από κλέψιµο της µπάλας. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτυγχάνονταν κατά την αντεπίθεση ξεκινούσαν από την κεντρική ζώνη µε κλέψιµο της µπάλας και µε τη συµµετοχή δυο ή τριών επιθετικών παικτών και ότι οι οµάδες υψηλού επιπέδου ακολουθούσαν µια επιθετική τακτική άµυνας εφαρµόζοντας pressing στην περιοχή του κέντρου και κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, µε σκοπό να επανακτήσουν την κατοχή της µπάλας και να εκδηλώσουν επίθεση. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγ- µατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Λέξεις κλειδιά: αθλοπαιδιές, τακτική, αιφνιδιασµός, βιντεοανάλυση Analysis of the Successful Counter-Attacks in High-Standard Soccer Games Vasilis Armatas, Athanasios Giannakos, Dionisis Ampatis, & Paraskevi Sileloglou Laboratory of Coaching Department of Physical Education & Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The purpose of the present study was to examine the element of counter-attack in football games of Champions League The sample was consisted of 30 games, which were analyzed with the videoanalysis program Sportscout. In spesific the pattern of recovering the ball and the territory that the counter-attack started, the number of the offensive players that were participated actively to complete the effort, the number of the defensive players that attempted to prevent the effort of counter-attack of the opponent and the point of the goalpost to which the ball ended were examined. Regarding the way that counter attacks began, a significant amount of them (52.8%, p<.05) started by stealing the ball, while the counter-attack was expressed by 2 attackers (35.5%) and 3 attackers (32.2%).. Studying the counter attacks from which goals were achieved, it was observed that the 54.6% of them began from the central axis and the 72.7% took place after stealing the ball. According ιεύθυνση επικοινωνίας: Αθανάσιος Γιαννακός Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Θεσσαλονίκη e mail:

2 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), to the results of the present study, the majority of the goals achieved at the counter-attack began from the central area by stealing the ball and with the participation of two or three attackers. Elite teams follow an aggressive tactic of defense, applying pressing in the center area and near the opponents penalty area, intenting to recover the possession of the ball and start an attack. In order to increase the probabilities of ball recovering and starting counter-attack, coaches should focus on improving the teams defensive tactics and physical condition (special resistance - stamina) so that players should accomplish effectively pressing and for more time. Key words: sport, tactics, counter attack, video analysis Εισαγωγή Το ποδόσφαιρο είναι ίσως το δηµοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο, µε συµµετοχή 120 περίπου εκατοµµυρίων επίσηµα εγγεγραµµένων παικτών (Ekblom, 1986). Ο ρόλος του προπονητή ποδοσφαίρου, είναι να βρει τον τρόπο µέσω της προπόνησης, ώ- στε να βελτιώσει την αθλητική απόδοση επιτυγχάνοντας τους στόχους της οµάδας. Η αθλητική ικανότητα απόδοσης είναι συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων: τεχνική (ικανότητες συντονισµού, κινητικές δεξιότητες), τακτική (γνωστικές ικανότητες), ψυχικές ικανότητες και φυσική κατάσταση (δύνα- µη, ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία, Weineck, 1997). Σύµφωνα µε τον Zeliaskov (1982) τακτική είναι η δηµιουργική και συνειδητή επιλογή χρήσης µέσων, ικανοτήτων και σχηµάτων, για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του αντιπάλου στις συνθήκες του παιχνιδιού. O προπονητής πρέπει να έχει την ικανότητα να συλλέξει πληροφορίες από την αγωνιστική κατάσταση της οµάδας του και να αξιολογήσει στη συνέχεια τα δεδοµένα που προέρχονται από τον αγώνα, ώστε να προσαρµόσει την τακτική είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε µελλοντικά σε επόµενους αγώνες. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, γιατί γίνεται δέκτης πολλών πληροφοριών (Franks & Miller, 1991), αλλά και µετά την ολοκλήρωση του αγώνα η περιορισµένη µνήµη και η προκατάληψη δεν επιτρέπουν την πλήρη και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των τεχνικοτακτικών παραµέτρων (Κωνσταντινίδου, 2001). Η αντικειµενική καταγραφή της συµπεριφοράς οµάδων και το συµπέρασµα των σηµαντικών πληροφοριών µπορούν να επιτευχθούν µε τη µέθοδο παρατήρησης. Η µελέτη τεχνικοτακτικών στοιχείων των οµάδων µέσα από την παρατήρηση είναι ένας τρόπος ανάλυσης που χρησιµοποιείται ευρέως στο χώρο της αθλητικής επιστήµης αλλά και ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου (Grehaigne, 1991; Hagnes & Deverell, 1989; Hill & Hughes, 2001; Lanham, 1993; Loy, 2002; Talaga, 1976;). Ένα σηµαντικό τακτικό στοιχείο είναι η αντεπίθεση, η οποία είναι η γρήγορη µεταφορά της µπάλας στην επίθεση (Λιάπης, 1988) µε την οποία επιχειρείται επιτυχία τέρµατος πριν οργανωθεί η αντίπαλη άµυνα. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης δηµιουργούνται όταν µια οµάδα σκόπιµα δώσει χώρο στον αντίπαλο και την κατάλληλη στιγµή επανακτήσει την µπάλα ώστε να εκδηλώσει επίθεση µε λίγους παίκτες (Bangsbo & Peitersen, 2000). Η σηµασία της αντεπίθεσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο φαίνεται από τη µεγάλη αποτελεσµατικότητα που παρουσιάζει σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση (Αρµατάς, Αµπάτης, & Γιαννακός, 2005). Οι Papadimitriou, Taxildaris, Alexopulos, Mavromatis & Papas (2001) υποστήριξαν ότι η σωστή αντιµετώπιση των αντεπιθέσεων του αντιπάλου, αποτέλεσε σηµαντικό βοήθηµα στην οµάδα της Γαλλίας η οποία ήταν η νικήτρια του Παγκοσµίου Κυπέλλου το Η αντεπίθεση σύµφωνα µε τους όκα και Μιχαηλίδη (1986) επιτυγχάνεται µε σκόπιµη εδαφική υπεροχή στους αντιπάλους και εφαρµογή πίεσης (pressing) την κατάλληλη στιγµή µε σκοπό την επανάκτηση της µπάλας. Σύµφωνα µε τους Νάρη και Αλεφαντή (2001) πραγµατοποιείται σε τρεις ζώνες του γηπέδου: επιθετική, κεντρική και αµυντική περιοχή. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδοµένων έδειξε πλήθος εργασιών που µελετούν τη συχνότητα των τερµάτων και τον τρόπο που αυτά επιτεύχθηκαν κατά τις επιθετικές προσπάθειες (Doggart, Keane, Reilly, & Stanhope, 1991; Hunges, Roberson, & Nicholson, 1988; Olsen, 1988; Pettit, 2001; Yamanaka, Liang, & Hughes, 1997). Αντίθετα, στην αντεπίθεση αφορούν περιορισµένος αριθµός µελετών (Piecniczk, 1983; Loy, 1990), οι οποίες εξετάζουν κυρίως το ποσοστό των τερµάτων που επιτεύχθηκε χωρίς όµως να επικεντρώνονται στον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και στον προσδιορισµό του χώρου έναρξης των αντεπιθέσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου, εξετάζοντας τη συχνότητα τους. Επιµέρους στόχοι ήταν να καταγράψει: α) τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, β) τον αριθµό των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων, γ) τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, και δ) την περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Θεωρήθηκε ότι όσον αφορά το σηµείο έναρξης της αντεπίθεσης δεν θα παρουσιαστεί διαφορά στην κατανοµή της συχνότητας µεταξύ των ζωνών και ότι ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας θα είναι παρόµοιος για το σύνολο των αντεπιθέσεων.

3 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Το δείγµα της ερευνάς µας αποτέλεσαν 30 αγώνες 15 οµάδων, (από δύο αγώνες για κάθε οµάδα) από όλες τις φάσεις (α φάση οµίλων, β φάση οµίλων, προηµιτελική φάση, ηµιτελική φάση και ο τελικός της διοργάνωσης) του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή- µατος Συλλόγων (Champions League) της περιόδου Η διοργάνωση αυτή επιλέχθηκε γιατί σε αυτήν συµµετείχαν οι κορυφαίες οµάδες της ευρωπαϊκής ηπείρου σε συλλογικό επίπεδο (Μίλαν, Αεκ Ρεάλ Μ., Ρόµα, Άρσεναλ, Βαλένθια, Ίντερ, Λα Κορούνα, Μ. Γιουναϊτεντ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Γκένκ, Ολυµπιακός, Νιουκαστλ, Λεβερκούζεν). ιαδικασία Βιντεοσκοπήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου και ψηφιοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ενός βίντεο Sony SLV-SE 210D, ενός Η/Υ AMD-XP professional 1333 GHZ και µιας κάρτας τηλεόρασης για Η/Υ Pinnacle PCTV. Η έρευνα βασίστηκε στην προσωπική παρατήρηση του ερευνητή καταγράφοντας όλες τις πραγ- µατοποιούµενες αντεπιθέσεις. Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης για Η/Υ Sportscout. Το µαγνητοσκοπηµένο παιχνίδι µε τη βοήθεια ενός σταθερού πρωτοκόλλου παρατήρησης και καταγραφής αποτελεί ένα σύστηµα πολλαπλής αναζήτησης µε εφαρµογή σε πολλά αθλήµατα. Μ αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί όλες τις ενέργειες που θεωρεί σηµαντικές για την έρευνά του και να τις αναλύει µε τη βοήθεια του Η/Υ (Tsamourtzis, Sfiggos, & Τsimpiris, 2001). Στο σχήµα ανάλυσης που χρησι- µοποιήθηκε παρατηρήθηκαν όλες οι αντεπιθέσεις και καταγράφηκαν οι ακόλουθες παράµετροι: 1) ο χώρος έναρξης της αντεπίθεσης (Α=ζώνη 1,2,3, Β= ζώνη 1,2,3, Γ=ζώνη 1,2,3, Σχήµα 1), 2) ο τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης (κλέψιµο, λάθος πάσα, επιθετικό φάουλ, οφ-σαιντ, άουτ και µεταβίβαση από τερµατοφύλακα), 3) ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την επίτευξη τέρµατος (1-5), 4) ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να επανακτήσουν την µπάλα (1-5) και 5) το σηµείο της εστίας που κατέληξαν τα σουτ που προήλθαν από αντεπίθεση και σηµειώθηκε γκολ (Α= χώρος 1,2,3, Β=χώρος 1,2,3, Γ=χώρος 1,2,3, Σχήµα 3). Στατιστική ανάλυση Για την ανάλυση των στοιχείων της αντεπίθεσης χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό λογισµικό SPSS 12.0 και πιο συγκεκριµένα η διαδικασία Crosstabs. Όσον αφορά τον προσδιορισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών για την ανάλυση των παραµέτρων των αντεπιθέσεων χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική µέθοδος του x 2 test (chi-square). Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο p<.05. Αποτελέσµατα Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης. Από την περιοχή Β ξεκίνησε το 71% των συνολικών αντεπιθέσεων, από την περιοχή Α ξεκίνησε το 15,9% και από τη C το 13,1%. Από την στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από την κεντρική ζώνη (71% vs. 15.9% και 13.1%) Β1 σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του γηπέδου (x 2 =61.78, p<.05). 4,2% 27,1% 1,9% 11,2% 39,7% 10,7% 0,5% 4,2% 0,5% 15,9% 71% 13,1% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 1. Η κατανοµή της συχνότητας του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης

4 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,8 36,9 0 7,9 1,4 0,5 0,5 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Επιθ. Φάουλ Οφ-σάιντ Άουτ Τρόπος επανάκτησης της µπάλας Σχήµα 2. Συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης. Όσον αφορά τη συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης βρέθηκε ότι το 52.8% των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, το 36.9% αφού προηγήθηκε λάθος πάσα, το 7.9% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα, το 1.4% µετά από επιθετικό φάουλ, το 0.5% µετά από εκτέλεση άουτ, ενώ το 0.5% µετά από εκτέλεση οφ-σάιντ (Σχήµα 2). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά ση- µαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από κλέψιµο (52.9%) και των ποσοστών των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν µε λάθος πάσα (36.9%, x 2 =5.11, p<.05), µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =47.68, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 =66.86, p<.001), οφ-σάιντ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001) και µετά από άουτ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001). Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (36.9%) και των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =24.19, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 = 41.05, p<.001), άουτ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001), οφσάιντ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001). Εξετάζοντας τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν στην αντεπίθεση, για την επίτευξη τέρµατος, βρέθηκε ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στις αντεπιθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε δύο παίκτες το 35.5%, µε τρεις παίκτες το 32.2%, µε τέσσερις παίκτες το 17.3%, µε ένα επιθετικό παίκτη το 10.7% και τέλος µε πέντε παίκτες το 4.2% (Σχήµα 3). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που συµµετείχαν δυο και τρεις παίκτες µε αυτές που συµ- µετείχαν 4 παίκτες (x 2 =8.52, p<.01 και x 2 =6.01, p<.01 αντίστοιχα), 1 παίκτης (x 2 =17.31, p<.01 και x 2 =13.79, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =30.78, p<.01 και x 2 =26.42, p<.01 αντίστοιχα). εν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που συµµετείχαν δυο και τρεις επιθετικοί παίκτες (35.5% vs 32.3%). 100 percentage (%) ,5 32,2 17,3 10,7 4,2 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 1 παίκτης 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 3. Συµµετοχή επιθετικών παικτών στην αντεπίθεση για την επίτευξη τέρµατος

5 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,5 14 4,7 2,8 0,9 1 παίκτης 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 0 παίκτες 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 4.Συµµετοχή αντιπάλων αµυντικών παικτών στην αντεπίθεση για την αποτροπή τέρµατος. Όσον αφορά τους αντιπάλους αµυντικούς παίκτες που συµµετείχαν ενεργά στην αντιµετώπιση της επιθετικής προσπάθειας βρέθηκε ότι οι περιπτώσεις όπου ένας αµυντικός προσπάθησε να εµποδίσει την επίθεση παρουσίασε ποσοστό 42% στο 35.5% συµµετείχαν 2 παίκτες, στο 14% συµµετείχαν 3 αµυντικοί, στο 4.7% τέσσερις παίκτες και τέλος 5 αµυντικοί συµ- µετείχαν στο 0.9% των αντεπιθέσεων (Σχήµα 4). Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις περιπτώσεις που συµµετείχαν ένας και δυο παίκτες µε αυτές που συµµετείχαν 3 παίκτες (x 2 =19.44, p<.01 και x 2 =12.41, p<.01 αντίστοιχα), 4 παίκτες (x 2 =38.86, p<.01 και x 2 = 29.53, p<.01 αντίστοιχα) κανένας παίκτης (x 2 =44.2, p<.01 και x 2 =34.53, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =50.12, p<.01 και x 2 =40.2, p<.01 αντίστοιχα). Ενώ δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των περιπτώσεων που συµµετείχαν 1 και 2 παίκτες. Σχετικά µε το ποσοστό των τερµάτων που σηµειώθηκαν από αντεπίθεση σε συνάρτηση µε τη περιοχή που ξεκίνησε βρέθηκε ότι η έναρξη της αντεπίθεσης µε αποτέλεσµα την επίτευξη τέρµατος από την περιοχή Α εµφάνισε ποσοστό 9.1%, από την περιοχή Β 54.6%, και τέλος από την περιοχή C 36.4% (Σχήµα 5). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και την περιοχή C συγκρινόµενες µε την περιοχή Α (x 2 =47.68, p<.001 και x 2 = 21.20, p<.001 αντίστοιχα). Επίσης παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και αυτών από την περιοχή C (x 2 =6.67, p<.001). 9.1% 18.2% 9.1% 0% 27.3% 27.3% 0% 9.1% 0% 9,1% 54,6% 36,4% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 5. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε την περιοχή έναρξης της αντεπίθεσης.

6 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,7 18, ,1 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Οφ-σάιντ Επιθ. Φάουλ Άουτ τρόπος επανάκτησης µπάλας Σχήµα 6. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε τον τρόπου έναρξης αντεπίθεσης. Όσον αφορά στις αντεπιθέσεις που κατέληξαν σε γκολ σε σχέση µε τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας παρατηρήθηκε ότι, το 72.7% προήλθε από κλέψι- µο της µπάλας, το 18.2% από λάθος µεταβίβαση και το 9.1% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα. Τέλος δεν εµφανίστηκε καµία προσπάθεια αντεπίθεσης που να ξεκίνησε από άουτ, επιθετικό φάουλ και οφ-σάιντ και να ολοκληρώθηκε µε επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 6). Από τη στατιστική ανάλυση εµφανίστηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που κατέληξαν σε επίτευξη τέρµατος και ξεκίνησαν από κλέψιµο της µπάλας σε σύγκριση µε τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (x 2 =59.9, p<.001) και µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (x 2 =83.67, p<.001). Τέλος καταγράφηκε η κατάληξη των σουτ που πραγµατοποιήθηκαν στην εστία και σηµειώθηκε γκολ προερχόµενα από αντεπίθεση. Βρέθηκε ότι ποσοστό 71.6% των σουτ κατέληξαν στο πάνω µέρος της εστίας (Α3 50.7%, Β3 2.6%, C3 18.3%). Στο µεσαίο ύψος της εστίας κατέληξε το 16.1% των τερ- µάτων (Α2 9%, C2 7.1%) και τέλος στο κάτω µέρος της εστίας κατέληξε το 12.3%. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν κατέληξε κανένα σουτ (Σχήµα 7). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη ψηλή ζώνη του τέρµατος και των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη µεσαία ζώνη (x 2 =62.55, p<.001) και στην κάτω ζώνη του τέρµατος (x 2 =72.2, p<.001). Α Β C % 2.6 % 18.3 % 71,6% 2 9 % % 16,1% % ,3% Σχήµα 7 Περιοχή της εστίας που κατέληξαν τα γκολ. Συζήτηση Από την ανάλυση του δείγµατος καταγράφηκε ποσοστιαία η κατανοµή του σηµείου έναρξης των αντεπιθέσεων (Σχήµα 1). Παρατηρήθηκε έναρξη της αντεπίθεσης από τρεις ζώνες, οι οποίες ταυτίζονται µε τους χώρους πραγµατοποίησης pressing όπως αναφέρουν οι Νάρη και Αλεφαντή (2001). Πιο συγκεκριµένα το pressing εκτελείται στην επιθετική ζώνη (forechecknig), στο κέντρο του γηπέδου και στην αµυντική ζώνη. Βρέθηκε η κεντρική ζώνη να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συχνότητα επανάκτησης της µπάλας σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές, αµυντική και επιθετική (Σχήµα 1) όπως επίσης και στην επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 5). Όσον αφορά τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας κατά την έναρξη της αντεπίθεσης η επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι το κλέψιµο της µπάλας είναι ο κυριότερος τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης και ακολουθούν η λάθος πάσα και η µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (Σχήµα 2). Ένα στοιχείο που µπορεί να δικαιολογήσει την εµφάνιση του κλεψί- µατος ως κυριότερο τρόπο επανάκτησης της µπά-

7 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), λας είναι ο ρόλος του αµυντικού µέσου (χαφ) στις σύγχρονες οµάδες. Πιο συγκεκριµένα η νέα αντίληψη για τη θέση του λίµπερο που σύµφωνα µε τον Πατσίδη (1999) µετατοπίστηκε µπροστά από τους αµυντικούς και µετονοµάστηκε σε αµυντικό µέσο. Η τάση έκανε την εµφάνισή της στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 1998 στη Γαλλία. Ο αµυντικός µέσος είναι ένας παίκτης που έχει κυρίως ανασταλτικά καθήκοντα αλλά και οργανωτικά και πρέπει να διαθέτει εξαιρετική φυσική κατάσταση (Λιάπης, 1988). Η µετατόπιση ενός παίκτη µε τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να δικαιολογήσει τα αποτελέσµατα που δείχνουν την επανάκτηση της µπάλας µε κλέψιµο κυρίως από την κεντρική περιοχή. Τέλος, µπορούµε να επισηµάνουµε την εξέλιξη του ρόλου των επιθετικών παικτών σε πρώτους αµυντικούς όταν η οµάδα αµύνεται, αλλά και γενικότερα τη βελτίωση των αµυντικών ικανοτήτων των παικτών ανεξαρτήτου θέσης (Πατσίδης, 1999). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται να συµφωνούν όλοι οι συγγραφείς ότι το pressing είναι αποτελεσµατικός τρόπος αµυντικής τακτικής και πρέπει να χρησιµοποιείται (Papadimitriou και συν., 2001), αφού µέσω της ασφυκτικής πίεσης στον παίκτη που έχει στην κατοχή του τη µπάλα µε ταυτόχρονη µετατόπιση και άλλων παικτών στο συγκεκριµένο χώρο (Bangsbo & Peitersen, 2000) δίνει τη δυνατότητα στην οµάδα να επανακτήσει τη µπάλα και να πετύχει τέρµα. Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών είναι επίσης η κόπωση των αµυντικών παικτών αλλά και το ψυχολογικό πλεονέκτηµα στους παίκτες της οµάδας που εκδηλώνει επίθεση (Harris & Reilly, 1988). Όσον αφορά τη συµµετοχή των παικτών, καταγράφηκε η συχνότητα των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά στην αντεπίθεση και των αντιπάλων αµυντικών. Η πλειοψηφία των αντεπιθέσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή δύο και τριών επιθετικών παικτών (Σχήµα 3), ενώ ο αριθµός των αντιπάλων αµυντικών που δραστηριοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση της αντεπίθεσης ήταν κυρίως ένας και δυο παίκτες (Σχήµα 3). Ανάλογα αποτελέσµατα, όσον αφορά τον αριθµό των παικτών, βρήκε και η Κωνσταντινίδου (2001). Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επίθεση τις περισσότερες φορές έχει πλεονέκτηµα γιατί βρίσκεται σε υπεραριθµία σε σχέση µε την άµυνα. Τέλος εξετάστηκε το σηµείο της εστίας όπου ση- µειώθηκαν τα τέρµατα και τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 7. Τα περισσότερα τέρµατα επιτεύχθηκαν στην ψηλή ζώνη του τέρµατος και αυτή η ζώνη παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις άλλες δυο. Οι Bonizzoni και Leali (1988) προτείνουν ως σωστή τακτική κατάληψης θέσης, την τοποθέτηση του τερµατοφύλακα πάνω στη διχοτόµο που σχηµατίζεται από την µπάλα και τα δυο κάθετα δοκάρια µε ταυτόχρονη κίνηση προς τη µπάλα ώστε να µειωθεί η οπτική γωνία του επιθετικού. Επίσης σε περιπτώσεις τετ α τετ (1:1) προτείνουν την πτώση του τερµατοφύλακα στα πόδια του επιθετικού. Από τα παραπάνω δικαιολογείται το µεγάλο ποσοστό τερµάτων στο επάνω µέρος της εστίας αφού επιθετικοί παίκτες επέλεξαν να πραγµατοποιήσουν σουτ ψηλά ώστε να αποφύγουν την απόκρουση του τερµατοφύλακα ο οποίος είχε πραγµατοποιήσει έξοδο και ίσως πτώση. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτεύχθηκαν κατά την αντεπίθεση δηµιουργήθηκαν µετά από εφαρµογή πίεσης (pressing) στην αντίπαλη οµάδα. Η πίεση αυτή οδήγησε τελικά σε επανάκτηση της κατοχής της µπάλας µε κλέψιµο είτε στην περιοχή του κέντρου είτε µπροστά από την εστία του αντιπάλου, µε τη συµµετοχή κυρίως δυο ή τριών επιθετικών και αντίστοιχα ενός ή δυο αµυντικών οι οποίοι προσπάθησαν να ανακόψουν την επιθετική προσπάθεια των αντιπάλων. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγµατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Επίσης η γρήγορη εναλλαγή από την άµυνα στην επίθεση και η επιθετική συνεργασία µεταξύ των παικτών θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία προς βελτίωση για µεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης τέρµατος. Η λεπτοµερέστερη µελέτη της τελικής προσπάθειας των αντεπιθέσεων (είδος σουτ, περιοχή πραγµατοποίησης, κατάληξη σουτ, χρονική στιγµή κ.α.) θα έδινε σηµαντικές πληροφορίες και µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. Σηµασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισµό Στις µέρες µας το επίπεδο του αγωνιστικού αθλητισµού έχει φθάσει πλέον σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο που οι διαφορές µεταξύ των οµάδων ελαχιστοποιούνται. Τα στοιχεία της µελέτης παρουσιάζουν τις σύγχρονες τάσεις του ποδοσφαίρου δίνοντας τη δυνατότητα να αντληθούν χρήσιµα συµπεράσµατα συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην βελτίωση τόσο των ατοµικών και οµαδικών ικανοτήτων όσο και στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας. Από τα συµπεράσµατα της µελέτης γίνεται φανερό ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία από τους προπονητές στην εφαρµογή αλλά και στην αντιµετώπιση της αντεπίθεσης, αφού αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση.

8 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Bιβλιογραφία Αµπατζίδης, Η. (2003). Ανάλυση και αξιολόγηση των τερµάτων που επιτεύχθηκαν από τις οµάδες που συµµετείχαν στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ιπλωµατική Εργασία, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αρµατάς Β., Αµπάτης,., & Γιαννακός, Α. (2005). Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας µεταξύ των αντεπιθέσεων και των οργανωµένων επιθέσεων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Συλλόγων της περιόδου ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, 8-10 Απριλίου, Τρίκαλα. Bangsbo, J., & Peitersen, B. (2000). Soccer systems and strategies. Champaign IL: Human Kinetics. Bonizzoni, L., & Leali, G. (1988). Il portiere. Roma: Societa Stampa Sportiva. Dip, C., Reilly, T., Atkinson, G., & Coldwells, A. (1993). Analysis of the work rates and heart rates of association with football referees. British Journal of Sport Medicine, 27, Doggart, L., Keane, S., Reilly, T., & Stanhope, J. (1991). A task analysis of Gaelic football. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W. J. Murphy (Eds.), Science and Football II (pp ). London: E. and F. Spon. όκας, Α., & Μιχαηλίδης, Χ. Προπονητική και Τακτική Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπουσνάκη. Ekblom, Β. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3, Franks, I.M. (1988, September-Octοber). Analysis of associal en football. Soccer Journal, Franks, I. M., & Miller, G. (1991). Training Coaches to observe and remember. Journal of Sports Sciences, 9, Grehaigne, J. (1991). A new method of goal analysis. Science and football, 5, Hagnes, J., & Deverell, D. (1989). Direct play. The winning formula, Harris, S., & Reilly, T. (1988). Space, team work and attacking success in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E. and F. Spon. Hill, A., & Hughes, M. (2001).Corners in the European Championship for association football rd International Symposium of Computer Sciences in Sport June Hunges, Μ., Roberson, Κ., & Nicholson, Α. (1988). Comparison of patterns of successful and unsuccessful team. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Κωνσταντινίδου, Ξ. (2001). Το προφίλ των κορυφαίων γυναικείων ποδοσφαιρικών οµάδων και η αξιολόγηση της επιθετικής τους τακτικής στο παγκόσµιο κύπελλο γυναικών ΗΠΑ 99. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Lanham, N. (1993, May-June). Figures do not cease to exist because they are not counted. Soccer Journal, 3, LaRose, M. W. (1988). Utilizing a standard data base computer program to intentify your opponents' tendencies. Coaching Clinic, 23, Λιάπης,. (1988). Προπόνηση ποδοσφαίρου. Θεωρία και πράξη, τόµος Β. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο. Loy, R. (2002). Fussbal technick. Fussballtraining, 9, Loy, R. (1990). Entwicklungstendenzen im Weltfussball. Fussballtraining, 9, Νάρη, Β., & Αλεφαντή, Σ. (2001). Άµυνα ζώνης στο ποδόσφαιρο. Μεθοδολογία και διδακτική. Αθήνα: Α- θλότυπο. Οlsen, E. (1988). An analysis of goal scoring strategies in the World Championship in Mexico In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Papadimitriou, K., Taxildaris, K., Alexopulos, P., Mavromatis, G., & Papas, M. (2001). Defensive actions of finalist soccer teams in 18 th World Cup in France. Journal of Human Movement Studies, 41, Πατσίδης, Π. (1999). Η τακτική και τα σύγχρονα συστή- µατα. Θεσσαλονίκη: Tipoffset. Pettit, Α., & Hughes, Μ. (2001). Crossing and shooting patterns in the 1986 and 1998 Word Cups of soccer. 3 rd International Symposium of Computer Sciences in Sport, June Piecniczk, Α. (1983). Preperation of football teams for Mundial Competition in Communication to 9 th UEFA course for National Coaches and Directors of coaching of the Member Associations (Split). Pollard, D., Reep, C. & Hartley, S. (1988). The quantitative comparison of playing styles in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football, (pp ). London: E. and F. Spon. Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. Journal of Royal Statistics Society, 131, Shattuck, J. (1994, May - June). The effective use of video tape analysis. Soccer Journal, Smith, R., & Loschner, C. (2002). Biomechanics feedback for rowing. Journal of Sports Sciences, 20, Starkes, J.L., & Lindley, S. (1994). Can we hasten expertise by video stimulation? Quest, 46, Talaga, J. (1976). Fussbaltraining. Berlin: Sportverlag. Tsamourtzis, Ε., Sfiggos, Ν. & Τsimpiris, Α. (2001). Software for vjdeoanalysis in the basketball. 9 th

9 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Congress of Physical Education and Sports, May Komotini Weineck, J. (1997). Προπονητική ποδοσφαίρου-φυσική κατάσταση(μετάφραση: Κ. Τελµετίδης, Ι. Τερζίδης & Σ. Κέλλης). Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Winkler, W. (1991). Match analysis and improvement in soccer with the aid of computer controlled dual-video-systems. Sience and Football, 4, Yamanaka, K., Liang, D.Y., & Hughes, M. (1997). An analysis of playing patterns of the Japan National team in the1994 World Cup qualifying match for Asia. In T. Reilly, J. Bangsbo, & M. Hughes (Eds.), Science and Football III, (pp ). London: E. and F. Spon. Zeliaskov, Τ. (1982).Theoria i mentotika na sportnata Trenirovka. Sofia: Editura Sportiva. Από Κοτζα- µανίδης, Χ. (1999). Αθλητική προπόνηση στο χάντ- µπολ. Θεωρία και µεθοδική. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 43 48 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 43 48 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Α) τι είναι προπονητής Β) ποιος είναι ο Έλληνας προπονητής 2. ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ: ΑΜΤΝΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΕΚ FC ACADEMY Η κεντρική φιλοσοφία μας AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Το Όραμά μας - Στόχος ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δημιουργία παικτών υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ Σε ρυθμούς Μουντιάλ μπαίνει από την Πέμπτη 12 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου η ΝΕΡΙΤ. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Διδασκαλία της Χειροσφαίρισης στο σχολείο. Εισηγητής: Θόδωρος Τογανίδης Σύμβουλος Επιμόρφωσης Ανάπτυξης. 2. Η Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η Πετοσφαίριση ή αλλιώς Βόλεϊ όπως είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ [Passing Games]

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ [Passing Games] ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ [Passing Games] ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Άσκηση με τον συνδυασμό takeover. Οι παίκτες σε ομάδες των 4 παικτών εκτελούν τον συνδυασμό takeover και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με το παιχνίδι

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με το παιχνίδι Διαφάνεια 1 Διαφάνεια 2 «Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό» Johan Huizinga Διαφάνεια 3 Παιγνίδι. Johan Huizinga Ο πολιτισμός γεννιέται από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να παίζει, και οι διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΗΡΑΣ 26, ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗ T.K. 15344 Τηλέφωνο: 6932.415.327 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Frossopatsou@yahoo.gr Εκπαίδευση ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ LIVE SPORTS CENTER ΕΠΙΜΕΛΙΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Sports.comm - 1 - Live sports center 3/28/2014 SPORTS.COMM / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η Sports.comm με τη τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης υποψηφίων κατόχων διακρίσεων στον Αθλητισμό; Οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης υποψηφίων κατόχων διακρίσεων στον Αθλητισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Η μεθοδική διδασκαλία του handball στο Δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνει 3 διδακτικά στάδια. Σε κάθε διδακτικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές μονάδες (μαθήματα). Κάθε διδακτική μονάδα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT Soccer Challenge 2013

INTERSPORT Soccer Challenge 2013 INTERSPORT Soccer Challenge 2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η INTERSPORT σε συνεργασία µε το Sportcamp προκηρύσσουν τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων οµάδων µίνι ποδοσφαίρου. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ

Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΠ - ΟΧΕ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ Η µεθοδική διδασκαλία του mini handball στο δηµοτικό σχολείο, περιλαµβάνει 3 διδακτικά προπονητικά στάδια Σε κάθε διδακτικό προπονητικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές προπονητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "Τεχνικές και κινητικές απαιτήσεις καθώς και γρήγοροι βηματισμοί " Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 Sotiris Drikos ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήριος Α. Δρίκος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες -

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια Σο Ποδόσφαιρο στο Δημοτικό διδάσκεται στην. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα