Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 30, ISSN Μελέτη των Επιτυχηµένων Αντεπιθέσεων σε Αγώνες Ποδοσφαίρου Υψηλού Επιπέδου Βασίλης Αρµατάς, Αθανάσιος Γιαννακός, ιονύσης Αµπάτης, & Παρασκευή Σιλελόγλου. Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 30 αγώνες του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος συλλόγων της περιόδου , οι οποίοι αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης Sportscout. Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκε ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων επιθετικών και η περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι το 71% του συνόλου των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από την κεντρική ζώνη. Όσον αφορά τον τρόπο έναρξης των αντεπιθέσεων, το 52.8% ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, ενώ η αντεπίθεση εκδηλώθηκε από 2 επιτιθέµενους (35.5%) και 3 επιτιθέµενους (32.2%) παρουσιάζοντας στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες τιµές (p<.05). Μελετώντας τις αντεπιθέσεις που επιτεύχθηκε τέρµα παρατηρήθηκε ότι το 54.6% ξεκίνησε από τον κεντρικό άξονα και το 72.7% εκδηλώθηκε µετά από κλέψιµο της µπάλας. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτυγχάνονταν κατά την αντεπίθεση ξεκινούσαν από την κεντρική ζώνη µε κλέψιµο της µπάλας και µε τη συµµετοχή δυο ή τριών επιθετικών παικτών και ότι οι οµάδες υψηλού επιπέδου ακολουθούσαν µια επιθετική τακτική άµυνας εφαρµόζοντας pressing στην περιοχή του κέντρου και κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, µε σκοπό να επανακτήσουν την κατοχή της µπάλας και να εκδηλώσουν επίθεση. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγ- µατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Λέξεις κλειδιά: αθλοπαιδιές, τακτική, αιφνιδιασµός, βιντεοανάλυση Analysis of the Successful Counter-Attacks in High-Standard Soccer Games Vasilis Armatas, Athanasios Giannakos, Dionisis Ampatis, & Paraskevi Sileloglou Laboratory of Coaching Department of Physical Education & Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The purpose of the present study was to examine the element of counter-attack in football games of Champions League The sample was consisted of 30 games, which were analyzed with the videoanalysis program Sportscout. In spesific the pattern of recovering the ball and the territory that the counter-attack started, the number of the offensive players that were participated actively to complete the effort, the number of the defensive players that attempted to prevent the effort of counter-attack of the opponent and the point of the goalpost to which the ball ended were examined. Regarding the way that counter attacks began, a significant amount of them (52.8%, p<.05) started by stealing the ball, while the counter-attack was expressed by 2 attackers (35.5%) and 3 attackers (32.2%).. Studying the counter attacks from which goals were achieved, it was observed that the 54.6% of them began from the central axis and the 72.7% took place after stealing the ball. According ιεύθυνση επικοινωνίας: Αθανάσιος Γιαννακός Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Θεσσαλονίκη e mail:

2 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), to the results of the present study, the majority of the goals achieved at the counter-attack began from the central area by stealing the ball and with the participation of two or three attackers. Elite teams follow an aggressive tactic of defense, applying pressing in the center area and near the opponents penalty area, intenting to recover the possession of the ball and start an attack. In order to increase the probabilities of ball recovering and starting counter-attack, coaches should focus on improving the teams defensive tactics and physical condition (special resistance - stamina) so that players should accomplish effectively pressing and for more time. Key words: sport, tactics, counter attack, video analysis Εισαγωγή Το ποδόσφαιρο είναι ίσως το δηµοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο, µε συµµετοχή 120 περίπου εκατοµµυρίων επίσηµα εγγεγραµµένων παικτών (Ekblom, 1986). Ο ρόλος του προπονητή ποδοσφαίρου, είναι να βρει τον τρόπο µέσω της προπόνησης, ώ- στε να βελτιώσει την αθλητική απόδοση επιτυγχάνοντας τους στόχους της οµάδας. Η αθλητική ικανότητα απόδοσης είναι συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων: τεχνική (ικανότητες συντονισµού, κινητικές δεξιότητες), τακτική (γνωστικές ικανότητες), ψυχικές ικανότητες και φυσική κατάσταση (δύνα- µη, ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία, Weineck, 1997). Σύµφωνα µε τον Zeliaskov (1982) τακτική είναι η δηµιουργική και συνειδητή επιλογή χρήσης µέσων, ικανοτήτων και σχηµάτων, για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του αντιπάλου στις συνθήκες του παιχνιδιού. O προπονητής πρέπει να έχει την ικανότητα να συλλέξει πληροφορίες από την αγωνιστική κατάσταση της οµάδας του και να αξιολογήσει στη συνέχεια τα δεδοµένα που προέρχονται από τον αγώνα, ώστε να προσαρµόσει την τακτική είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε µελλοντικά σε επόµενους αγώνες. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, γιατί γίνεται δέκτης πολλών πληροφοριών (Franks & Miller, 1991), αλλά και µετά την ολοκλήρωση του αγώνα η περιορισµένη µνήµη και η προκατάληψη δεν επιτρέπουν την πλήρη και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των τεχνικοτακτικών παραµέτρων (Κωνσταντινίδου, 2001). Η αντικειµενική καταγραφή της συµπεριφοράς οµάδων και το συµπέρασµα των σηµαντικών πληροφοριών µπορούν να επιτευχθούν µε τη µέθοδο παρατήρησης. Η µελέτη τεχνικοτακτικών στοιχείων των οµάδων µέσα από την παρατήρηση είναι ένας τρόπος ανάλυσης που χρησιµοποιείται ευρέως στο χώρο της αθλητικής επιστήµης αλλά και ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου (Grehaigne, 1991; Hagnes & Deverell, 1989; Hill & Hughes, 2001; Lanham, 1993; Loy, 2002; Talaga, 1976;). Ένα σηµαντικό τακτικό στοιχείο είναι η αντεπίθεση, η οποία είναι η γρήγορη µεταφορά της µπάλας στην επίθεση (Λιάπης, 1988) µε την οποία επιχειρείται επιτυχία τέρµατος πριν οργανωθεί η αντίπαλη άµυνα. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης δηµιουργούνται όταν µια οµάδα σκόπιµα δώσει χώρο στον αντίπαλο και την κατάλληλη στιγµή επανακτήσει την µπάλα ώστε να εκδηλώσει επίθεση µε λίγους παίκτες (Bangsbo & Peitersen, 2000). Η σηµασία της αντεπίθεσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο φαίνεται από τη µεγάλη αποτελεσµατικότητα που παρουσιάζει σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση (Αρµατάς, Αµπάτης, & Γιαννακός, 2005). Οι Papadimitriou, Taxildaris, Alexopulos, Mavromatis & Papas (2001) υποστήριξαν ότι η σωστή αντιµετώπιση των αντεπιθέσεων του αντιπάλου, αποτέλεσε σηµαντικό βοήθηµα στην οµάδα της Γαλλίας η οποία ήταν η νικήτρια του Παγκοσµίου Κυπέλλου το Η αντεπίθεση σύµφωνα µε τους όκα και Μιχαηλίδη (1986) επιτυγχάνεται µε σκόπιµη εδαφική υπεροχή στους αντιπάλους και εφαρµογή πίεσης (pressing) την κατάλληλη στιγµή µε σκοπό την επανάκτηση της µπάλας. Σύµφωνα µε τους Νάρη και Αλεφαντή (2001) πραγµατοποιείται σε τρεις ζώνες του γηπέδου: επιθετική, κεντρική και αµυντική περιοχή. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδοµένων έδειξε πλήθος εργασιών που µελετούν τη συχνότητα των τερµάτων και τον τρόπο που αυτά επιτεύχθηκαν κατά τις επιθετικές προσπάθειες (Doggart, Keane, Reilly, & Stanhope, 1991; Hunges, Roberson, & Nicholson, 1988; Olsen, 1988; Pettit, 2001; Yamanaka, Liang, & Hughes, 1997). Αντίθετα, στην αντεπίθεση αφορούν περιορισµένος αριθµός µελετών (Piecniczk, 1983; Loy, 1990), οι οποίες εξετάζουν κυρίως το ποσοστό των τερµάτων που επιτεύχθηκε χωρίς όµως να επικεντρώνονται στον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και στον προσδιορισµό του χώρου έναρξης των αντεπιθέσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις επιτυχηµένες αντεπιθέσεις οµάδων υψηλού επιπέδου, εξετάζοντας τη συχνότητα τους. Επιµέρους στόχοι ήταν να καταγράψει: α) τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας και το σηµείο έναρξής της αντεπίθεσης, β) τον αριθµό των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να ανακόψουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των αντιπάλων, γ) τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, και δ) την περιοχή της εστίας όπου κατέληξε η µπάλα. Θεωρήθηκε ότι όσον αφορά το σηµείο έναρξης της αντεπίθεσης δεν θα παρουσιαστεί διαφορά στην κατανοµή της συχνότητας µεταξύ των ζωνών και ότι ο τρόπος επανάκτησης της µπάλας θα είναι παρόµοιος για το σύνολο των αντεπιθέσεων.

3 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Το δείγµα της ερευνάς µας αποτέλεσαν 30 αγώνες 15 οµάδων, (από δύο αγώνες για κάθε οµάδα) από όλες τις φάσεις (α φάση οµίλων, β φάση οµίλων, προηµιτελική φάση, ηµιτελική φάση και ο τελικός της διοργάνωσης) του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή- µατος Συλλόγων (Champions League) της περιόδου Η διοργάνωση αυτή επιλέχθηκε γιατί σε αυτήν συµµετείχαν οι κορυφαίες οµάδες της ευρωπαϊκής ηπείρου σε συλλογικό επίπεδο (Μίλαν, Αεκ Ρεάλ Μ., Ρόµα, Άρσεναλ, Βαλένθια, Ίντερ, Λα Κορούνα, Μ. Γιουναϊτεντ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Γκένκ, Ολυµπιακός, Νιουκαστλ, Λεβερκούζεν). ιαδικασία Βιντεοσκοπήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου και ψηφιοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ενός βίντεο Sony SLV-SE 210D, ενός Η/Υ AMD-XP professional 1333 GHZ και µιας κάρτας τηλεόρασης για Η/Υ Pinnacle PCTV. Η έρευνα βασίστηκε στην προσωπική παρατήρηση του ερευνητή καταγράφοντας όλες τις πραγ- µατοποιούµενες αντεπιθέσεις. Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα βιντεοανάλυσης για Η/Υ Sportscout. Το µαγνητοσκοπηµένο παιχνίδι µε τη βοήθεια ενός σταθερού πρωτοκόλλου παρατήρησης και καταγραφής αποτελεί ένα σύστηµα πολλαπλής αναζήτησης µε εφαρµογή σε πολλά αθλήµατα. Μ αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί όλες τις ενέργειες που θεωρεί σηµαντικές για την έρευνά του και να τις αναλύει µε τη βοήθεια του Η/Υ (Tsamourtzis, Sfiggos, & Τsimpiris, 2001). Στο σχήµα ανάλυσης που χρησι- µοποιήθηκε παρατηρήθηκαν όλες οι αντεπιθέσεις και καταγράφηκαν οι ακόλουθες παράµετροι: 1) ο χώρος έναρξης της αντεπίθεσης (Α=ζώνη 1,2,3, Β= ζώνη 1,2,3, Γ=ζώνη 1,2,3, Σχήµα 1), 2) ο τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης (κλέψιµο, λάθος πάσα, επιθετικό φάουλ, οφ-σαιντ, άουτ και µεταβίβαση από τερµατοφύλακα), 3) ο αριθµός των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά για την επίτευξη τέρµατος (1-5), 4) ο αριθµός των αµυντικών παικτών που προσπάθησαν να επανακτήσουν την µπάλα (1-5) και 5) το σηµείο της εστίας που κατέληξαν τα σουτ που προήλθαν από αντεπίθεση και σηµειώθηκε γκολ (Α= χώρος 1,2,3, Β=χώρος 1,2,3, Γ=χώρος 1,2,3, Σχήµα 3). Στατιστική ανάλυση Για την ανάλυση των στοιχείων της αντεπίθεσης χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό λογισµικό SPSS 12.0 και πιο συγκεκριµένα η διαδικασία Crosstabs. Όσον αφορά τον προσδιορισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών για την ανάλυση των παραµέτρων των αντεπιθέσεων χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική µέθοδος του x 2 test (chi-square). Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο p<.05. Αποτελέσµατα Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης. Από την περιοχή Β ξεκίνησε το 71% των συνολικών αντεπιθέσεων, από την περιοχή Α ξεκίνησε το 15,9% και από τη C το 13,1%. Από την στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από την κεντρική ζώνη (71% vs. 15.9% και 13.1%) Β1 σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του γηπέδου (x 2 =61.78, p<.05). 4,2% 27,1% 1,9% 11,2% 39,7% 10,7% 0,5% 4,2% 0,5% 15,9% 71% 13,1% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 1. Η κατανοµή της συχνότητας του σηµείου έναρξης της αντεπίθεσης

4 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,8 36,9 0 7,9 1,4 0,5 0,5 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Επιθ. Φάουλ Οφ-σάιντ Άουτ Τρόπος επανάκτησης της µπάλας Σχήµα 2. Συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης. Όσον αφορά τη συχνότητα του τρόπου έναρξης της αντεπίθεσης βρέθηκε ότι το 52.8% των αντεπιθέσεων ξεκίνησε από κλέψιµο της µπάλας, το 36.9% αφού προηγήθηκε λάθος πάσα, το 7.9% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα, το 1.4% µετά από επιθετικό φάουλ, το 0.5% µετά από εκτέλεση άουτ, ενώ το 0.5% µετά από εκτέλεση οφ-σάιντ (Σχήµα 2). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά ση- µαντική διαφορά µεταξύ του ποσοστού των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από κλέψιµο (52.9%) και των ποσοστών των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν µε λάθος πάσα (36.9%, x 2 =5.11, p<.05), µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =47.68, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 =66.86, p<.001), οφ-σάιντ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001) και µετά από άουτ (0.5%, x 2 =69.96, p<.001). Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (36.9%) και των αντεπιθέσεων που ξεκίνησαν από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα (7.9%, x 2 =24.19, p<.001), επιθετικό φάουλ (1.4%, x 2 = 41.05, p<.001), άουτ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001), οφσάιντ (0.5%, x 2 =43.57, p<.001). Εξετάζοντας τον αριθµό των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν στην αντεπίθεση, για την επίτευξη τέρµατος, βρέθηκε ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στις αντεπιθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε δύο παίκτες το 35.5%, µε τρεις παίκτες το 32.2%, µε τέσσερις παίκτες το 17.3%, µε ένα επιθετικό παίκτη το 10.7% και τέλος µε πέντε παίκτες το 4.2% (Σχήµα 3). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που συµµετείχαν δυο και τρεις παίκτες µε αυτές που συµ- µετείχαν 4 παίκτες (x 2 =8.52, p<.01 και x 2 =6.01, p<.01 αντίστοιχα), 1 παίκτης (x 2 =17.31, p<.01 και x 2 =13.79, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =30.78, p<.01 και x 2 =26.42, p<.01 αντίστοιχα). εν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντεπιθέσεων που συµµετείχαν δυο και τρεις επιθετικοί παίκτες (35.5% vs 32.3%). 100 percentage (%) ,5 32,2 17,3 10,7 4,2 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 1 παίκτης 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 3. Συµµετοχή επιθετικών παικτών στην αντεπίθεση για την επίτευξη τέρµατος

5 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,5 14 4,7 2,8 0,9 1 παίκτης 2 παίκτες 3 παίκτες 4 παίκτες 0 παίκτες 5 παίκτες αριθµός παικτών Σχήµα 4.Συµµετοχή αντιπάλων αµυντικών παικτών στην αντεπίθεση για την αποτροπή τέρµατος. Όσον αφορά τους αντιπάλους αµυντικούς παίκτες που συµµετείχαν ενεργά στην αντιµετώπιση της επιθετικής προσπάθειας βρέθηκε ότι οι περιπτώσεις όπου ένας αµυντικός προσπάθησε να εµποδίσει την επίθεση παρουσίασε ποσοστό 42% στο 35.5% συµµετείχαν 2 παίκτες, στο 14% συµµετείχαν 3 αµυντικοί, στο 4.7% τέσσερις παίκτες και τέλος 5 αµυντικοί συµ- µετείχαν στο 0.9% των αντεπιθέσεων (Σχήµα 4). Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις περιπτώσεις που συµµετείχαν ένας και δυο παίκτες µε αυτές που συµµετείχαν 3 παίκτες (x 2 =19.44, p<.01 και x 2 =12.41, p<.01 αντίστοιχα), 4 παίκτες (x 2 =38.86, p<.01 και x 2 = 29.53, p<.01 αντίστοιχα) κανένας παίκτης (x 2 =44.2, p<.01 και x 2 =34.53, p<.01 αντίστοιχα) και 5 παίκτες (x 2 =50.12, p<.01 και x 2 =40.2, p<.01 αντίστοιχα). Ενώ δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των περιπτώσεων που συµµετείχαν 1 και 2 παίκτες. Σχετικά µε το ποσοστό των τερµάτων που σηµειώθηκαν από αντεπίθεση σε συνάρτηση µε τη περιοχή που ξεκίνησε βρέθηκε ότι η έναρξη της αντεπίθεσης µε αποτέλεσµα την επίτευξη τέρµατος από την περιοχή Α εµφάνισε ποσοστό 9.1%, από την περιοχή Β 54.6%, και τέλος από την περιοχή C 36.4% (Σχήµα 5). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και την περιοχή C συγκρινόµενες µε την περιοχή Α (x 2 =47.68, p<.001 και x 2 = 21.20, p<.001 αντίστοιχα). Επίσης παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που ξεκίνησαν από την περιοχή Β και αυτών από την περιοχή C (x 2 =6.67, p<.001). 9.1% 18.2% 9.1% 0% 27.3% 27.3% 0% 9.1% 0% 9,1% 54,6% 36,4% Αµυντική ζώνη Κεντρική ζώνη Επιθετική ζώνη Σχήµα 5. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε την περιοχή έναρξης της αντεπίθεσης.

6 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), percentage (%) ,7 18, ,1 Κλέψιµο Λάθος πάσα τ/φ Οφ-σάιντ Επιθ. Φάουλ Άουτ τρόπος επανάκτησης µπάλας Σχήµα 6. Επίτευξη τέρµατος σε συνάρτηση µε τον τρόπου έναρξης αντεπίθεσης. Όσον αφορά στις αντεπιθέσεις που κατέληξαν σε γκολ σε σχέση µε τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας παρατηρήθηκε ότι, το 72.7% προήλθε από κλέψι- µο της µπάλας, το 18.2% από λάθος µεταβίβαση και το 9.1% από µεταβίβαση του τερµατοφύλακα. Τέλος δεν εµφανίστηκε καµία προσπάθεια αντεπίθεσης που να ξεκίνησε από άουτ, επιθετικό φάουλ και οφ-σάιντ και να ολοκληρώθηκε µε επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 6). Από τη στατιστική ανάλυση εµφανίστηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών που κατέληξαν σε επίτευξη τέρµατος και ξεκίνησαν από κλέψιµο της µπάλας σε σύγκριση µε τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από λάθος µεταβίβαση (x 2 =59.9, p<.001) και µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (x 2 =83.67, p<.001). Τέλος καταγράφηκε η κατάληξη των σουτ που πραγµατοποιήθηκαν στην εστία και σηµειώθηκε γκολ προερχόµενα από αντεπίθεση. Βρέθηκε ότι ποσοστό 71.6% των σουτ κατέληξαν στο πάνω µέρος της εστίας (Α3 50.7%, Β3 2.6%, C3 18.3%). Στο µεσαίο ύψος της εστίας κατέληξε το 16.1% των τερ- µάτων (Α2 9%, C2 7.1%) και τέλος στο κάτω µέρος της εστίας κατέληξε το 12.3%. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν κατέληξε κανένα σουτ (Σχήµα 7). Από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη ψηλή ζώνη του τέρµατος και των τερµάτων που επιτεύχθηκαν στη µεσαία ζώνη (x 2 =62.55, p<.001) και στην κάτω ζώνη του τέρµατος (x 2 =72.2, p<.001). Α Β C % 2.6 % 18.3 % 71,6% 2 9 % % 16,1% % ,3% Σχήµα 7 Περιοχή της εστίας που κατέληξαν τα γκολ. Συζήτηση Από την ανάλυση του δείγµατος καταγράφηκε ποσοστιαία η κατανοµή του σηµείου έναρξης των αντεπιθέσεων (Σχήµα 1). Παρατηρήθηκε έναρξη της αντεπίθεσης από τρεις ζώνες, οι οποίες ταυτίζονται µε τους χώρους πραγµατοποίησης pressing όπως αναφέρουν οι Νάρη και Αλεφαντή (2001). Πιο συγκεκριµένα το pressing εκτελείται στην επιθετική ζώνη (forechecknig), στο κέντρο του γηπέδου και στην αµυντική ζώνη. Βρέθηκε η κεντρική ζώνη να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συχνότητα επανάκτησης της µπάλας σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές, αµυντική και επιθετική (Σχήµα 1) όπως επίσης και στην επίτευξη τέρµατος (Σχήµα 5). Όσον αφορά τον τρόπο επανάκτησης της µπάλας κατά την έναρξη της αντεπίθεσης η επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι το κλέψιµο της µπάλας είναι ο κυριότερος τρόπος έναρξης της αντεπίθεσης και ακολουθούν η λάθος πάσα και η µεταβίβαση από τον τερµατοφύλακα (Σχήµα 2). Ένα στοιχείο που µπορεί να δικαιολογήσει την εµφάνιση του κλεψί- µατος ως κυριότερο τρόπο επανάκτησης της µπά-

7 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), λας είναι ο ρόλος του αµυντικού µέσου (χαφ) στις σύγχρονες οµάδες. Πιο συγκεκριµένα η νέα αντίληψη για τη θέση του λίµπερο που σύµφωνα µε τον Πατσίδη (1999) µετατοπίστηκε µπροστά από τους αµυντικούς και µετονοµάστηκε σε αµυντικό µέσο. Η τάση έκανε την εµφάνισή της στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 1998 στη Γαλλία. Ο αµυντικός µέσος είναι ένας παίκτης που έχει κυρίως ανασταλτικά καθήκοντα αλλά και οργανωτικά και πρέπει να διαθέτει εξαιρετική φυσική κατάσταση (Λιάπης, 1988). Η µετατόπιση ενός παίκτη µε τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να δικαιολογήσει τα αποτελέσµατα που δείχνουν την επανάκτηση της µπάλας µε κλέψιµο κυρίως από την κεντρική περιοχή. Τέλος, µπορούµε να επισηµάνουµε την εξέλιξη του ρόλου των επιθετικών παικτών σε πρώτους αµυντικούς όταν η οµάδα αµύνεται, αλλά και γενικότερα τη βελτίωση των αµυντικών ικανοτήτων των παικτών ανεξαρτήτου θέσης (Πατσίδης, 1999). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται να συµφωνούν όλοι οι συγγραφείς ότι το pressing είναι αποτελεσµατικός τρόπος αµυντικής τακτικής και πρέπει να χρησιµοποιείται (Papadimitriou και συν., 2001), αφού µέσω της ασφυκτικής πίεσης στον παίκτη που έχει στην κατοχή του τη µπάλα µε ταυτόχρονη µετατόπιση και άλλων παικτών στο συγκεκριµένο χώρο (Bangsbo & Peitersen, 2000) δίνει τη δυνατότητα στην οµάδα να επανακτήσει τη µπάλα και να πετύχει τέρµα. Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών είναι επίσης η κόπωση των αµυντικών παικτών αλλά και το ψυχολογικό πλεονέκτηµα στους παίκτες της οµάδας που εκδηλώνει επίθεση (Harris & Reilly, 1988). Όσον αφορά τη συµµετοχή των παικτών, καταγράφηκε η συχνότητα των επιθετικών παικτών που συµµετείχαν ενεργά στην αντεπίθεση και των αντιπάλων αµυντικών. Η πλειοψηφία των αντεπιθέσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή δύο και τριών επιθετικών παικτών (Σχήµα 3), ενώ ο αριθµός των αντιπάλων αµυντικών που δραστηριοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση της αντεπίθεσης ήταν κυρίως ένας και δυο παίκτες (Σχήµα 3). Ανάλογα αποτελέσµατα, όσον αφορά τον αριθµό των παικτών, βρήκε και η Κωνσταντινίδου (2001). Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επίθεση τις περισσότερες φορές έχει πλεονέκτηµα γιατί βρίσκεται σε υπεραριθµία σε σχέση µε την άµυνα. Τέλος εξετάστηκε το σηµείο της εστίας όπου ση- µειώθηκαν τα τέρµατα και τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 7. Τα περισσότερα τέρµατα επιτεύχθηκαν στην ψηλή ζώνη του τέρµατος και αυτή η ζώνη παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις άλλες δυο. Οι Bonizzoni και Leali (1988) προτείνουν ως σωστή τακτική κατάληψης θέσης, την τοποθέτηση του τερµατοφύλακα πάνω στη διχοτόµο που σχηµατίζεται από την µπάλα και τα δυο κάθετα δοκάρια µε ταυτόχρονη κίνηση προς τη µπάλα ώστε να µειωθεί η οπτική γωνία του επιθετικού. Επίσης σε περιπτώσεις τετ α τετ (1:1) προτείνουν την πτώση του τερµατοφύλακα στα πόδια του επιθετικού. Από τα παραπάνω δικαιολογείται το µεγάλο ποσοστό τερµάτων στο επάνω µέρος της εστίας αφού επιθετικοί παίκτες επέλεξαν να πραγµατοποιήσουν σουτ ψηλά ώστε να αποφύγουν την απόκρουση του τερµατοφύλακα ο οποίος είχε πραγµατοποιήσει έξοδο και ίσως πτώση. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η πλειοψηφία των τερµάτων που επιτεύχθηκαν κατά την αντεπίθεση δηµιουργήθηκαν µετά από εφαρµογή πίεσης (pressing) στην αντίπαλη οµάδα. Η πίεση αυτή οδήγησε τελικά σε επανάκτηση της κατοχής της µπάλας µε κλέψιµο είτε στην περιοχή του κέντρου είτε µπροστά από την εστία του αντιπάλου, µε τη συµµετοχή κυρίως δυο ή τριών επιθετικών και αντίστοιχα ενός ή δυο αµυντικών οι οποίοι προσπάθησαν να ανακόψουν την επιθετική προσπάθεια των αντιπάλων. Προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις επανάκτησης της µπάλας και πιθανότητα εκδήλωσης αντεπίθεσης, οι προπονητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οµαδικής αµυντικής τακτικής και της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή) ώστε να µπορούν οι παίκτες να πραγµατοποιήσουν αποτελεσµατικότερο pressing και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Επίσης η γρήγορη εναλλαγή από την άµυνα στην επίθεση και η επιθετική συνεργασία µεταξύ των παικτών θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία προς βελτίωση για µεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης τέρµατος. Η λεπτοµερέστερη µελέτη της τελικής προσπάθειας των αντεπιθέσεων (είδος σουτ, περιοχή πραγµατοποίησης, κατάληξη σουτ, χρονική στιγµή κ.α.) θα έδινε σηµαντικές πληροφορίες και µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. Σηµασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισµό Στις µέρες µας το επίπεδο του αγωνιστικού αθλητισµού έχει φθάσει πλέον σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο που οι διαφορές µεταξύ των οµάδων ελαχιστοποιούνται. Τα στοιχεία της µελέτης παρουσιάζουν τις σύγχρονες τάσεις του ποδοσφαίρου δίνοντας τη δυνατότητα να αντληθούν χρήσιµα συµπεράσµατα συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην βελτίωση τόσο των ατοµικών και οµαδικών ικανοτήτων όσο και στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας. Από τα συµπεράσµατα της µελέτης γίνεται φανερό ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία από τους προπονητές στην εφαρµογή αλλά και στην αντιµετώπιση της αντεπίθεσης, αφού αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την οργανωµένη επίθεση.

8 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Bιβλιογραφία Αµπατζίδης, Η. (2003). Ανάλυση και αξιολόγηση των τερµάτων που επιτεύχθηκαν από τις οµάδες που συµµετείχαν στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ιπλωµατική Εργασία, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αρµατάς Β., Αµπάτης,., & Γιαννακός, Α. (2005). Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας µεταξύ των αντεπιθέσεων και των οργανωµένων επιθέσεων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Συλλόγων της περιόδου ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, 8-10 Απριλίου, Τρίκαλα. Bangsbo, J., & Peitersen, B. (2000). Soccer systems and strategies. Champaign IL: Human Kinetics. Bonizzoni, L., & Leali, G. (1988). Il portiere. Roma: Societa Stampa Sportiva. Dip, C., Reilly, T., Atkinson, G., & Coldwells, A. (1993). Analysis of the work rates and heart rates of association with football referees. British Journal of Sport Medicine, 27, Doggart, L., Keane, S., Reilly, T., & Stanhope, J. (1991). A task analysis of Gaelic football. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W. J. Murphy (Eds.), Science and Football II (pp ). London: E. and F. Spon. όκας, Α., & Μιχαηλίδης, Χ. Προπονητική και Τακτική Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπουσνάκη. Ekblom, Β. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3, Franks, I.M. (1988, September-Octοber). Analysis of associal en football. Soccer Journal, Franks, I. M., & Miller, G. (1991). Training Coaches to observe and remember. Journal of Sports Sciences, 9, Grehaigne, J. (1991). A new method of goal analysis. Science and football, 5, Hagnes, J., & Deverell, D. (1989). Direct play. The winning formula, Harris, S., & Reilly, T. (1988). Space, team work and attacking success in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E. and F. Spon. Hill, A., & Hughes, M. (2001).Corners in the European Championship for association football rd International Symposium of Computer Sciences in Sport June Hunges, Μ., Roberson, Κ., & Nicholson, Α. (1988). Comparison of patterns of successful and unsuccessful team. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Κωνσταντινίδου, Ξ. (2001). Το προφίλ των κορυφαίων γυναικείων ποδοσφαιρικών οµάδων και η αξιολόγηση της επιθετικής τους τακτικής στο παγκόσµιο κύπελλο γυναικών ΗΠΑ 99. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Lanham, N. (1993, May-June). Figures do not cease to exist because they are not counted. Soccer Journal, 3, LaRose, M. W. (1988). Utilizing a standard data base computer program to intentify your opponents' tendencies. Coaching Clinic, 23, Λιάπης,. (1988). Προπόνηση ποδοσφαίρου. Θεωρία και πράξη, τόµος Β. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο. Loy, R. (2002). Fussbal technick. Fussballtraining, 9, Loy, R. (1990). Entwicklungstendenzen im Weltfussball. Fussballtraining, 9, Νάρη, Β., & Αλεφαντή, Σ. (2001). Άµυνα ζώνης στο ποδόσφαιρο. Μεθοδολογία και διδακτική. Αθήνα: Α- θλότυπο. Οlsen, E. (1988). An analysis of goal scoring strategies in the World Championship in Mexico In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football (pp ). London: E & F.N. Spoon. Papadimitriou, K., Taxildaris, K., Alexopulos, P., Mavromatis, G., & Papas, M. (2001). Defensive actions of finalist soccer teams in 18 th World Cup in France. Journal of Human Movement Studies, 41, Πατσίδης, Π. (1999). Η τακτική και τα σύγχρονα συστή- µατα. Θεσσαλονίκη: Tipoffset. Pettit, Α., & Hughes, Μ. (2001). Crossing and shooting patterns in the 1986 and 1998 Word Cups of soccer. 3 rd International Symposium of Computer Sciences in Sport, June Piecniczk, Α. (1983). Preperation of football teams for Mundial Competition in Communication to 9 th UEFA course for National Coaches and Directors of coaching of the Member Associations (Split). Pollard, D., Reep, C. & Hartley, S. (1988). The quantitative comparison of playing styles in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davies & W.J. Murphy (Eds.), Science and Football, (pp ). London: E. and F. Spon. Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. Journal of Royal Statistics Society, 131, Shattuck, J. (1994, May - June). The effective use of video tape analysis. Soccer Journal, Smith, R., & Loschner, C. (2002). Biomechanics feedback for rowing. Journal of Sports Sciences, 20, Starkes, J.L., & Lindley, S. (1994). Can we hasten expertise by video stimulation? Quest, 46, Talaga, J. (1976). Fussbaltraining. Berlin: Sportverlag. Tsamourtzis, Ε., Sfiggos, Ν. & Τsimpiris, Α. (2001). Software for vjdeoanalysis in the basketball. 9 th

9 B. Αρµατάς, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Congress of Physical Education and Sports, May Komotini Weineck, J. (1997). Προπονητική ποδοσφαίρου-φυσική κατάσταση(μετάφραση: Κ. Τελµετίδης, Ι. Τερζίδης & Σ. Κέλλης). Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Winkler, W. (1991). Match analysis and improvement in soccer with the aid of computer controlled dual-video-systems. Sience and Football, 4, Yamanaka, K., Liang, D.Y., & Hughes, M. (1997). An analysis of playing patterns of the Japan National team in the1994 World Cup qualifying match for Asia. In T. Reilly, J. Bangsbo, & M. Hughes (Eds.), Science and Football III, (pp ). London: E. and F. Spon. Zeliaskov, Τ. (1982).Theoria i mentotika na sportnata Trenirovka. Sofia: Editura Sportiva. Από Κοτζα- µανίδης, Χ. (1999). Αθλητική προπόνηση στο χάντ- µπολ. Θεωρία και µεθοδική. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 29 38 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 29-38 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(2), 114-129 Released: September 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL) Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical Education and Sport

TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL) Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical Education and Sport ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL)

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων

Ανθρωποµετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Οµαδικών Αθληµάτων Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 131 140 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 131-140 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences. Sport. Organization ISSN 1109-8562

Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences. Sport. Organization ISSN 1109-8562 Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences Φεβρουάριος 2011 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Sport Organization Special Issue ISSN 1109-8562 Έκδοση τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρησιµοποίηση της Προσωποκεντρικής Μεθόδου για τον Έλεγχο του Άγχους σε Αθλητές

Η Χρησιµοποίηση της Προσωποκεντρικής Μεθόδου για τον Έλεγχο του Άγχους σε Αθλητές Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 204 210 ηµοσιεύτηκε: 30 Οκτωβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 204 210 Released: October 30, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2012 Last updated: October 16, 2012 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού COACHING OF TEAM SPORTS Short

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος (), 13 11 Δημοσιεύτηκε: 3 Σεπτεμβρίου 1 Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 13-11 Released: September 3, 1 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 280 289 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 280-289 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 211 220 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 211 220 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας

Η Επίδραση της Αλλαγής των Κανονισµών στη ιακύµανση του Σκορ στα Παιχνίδια της Πετοσφαίρισης Παραλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 43 48 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 43 48 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 169 175 ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 169-175 Released: September 30, 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ PHYSICAL EDUCATION SPORT - HEALTH ΤΕΥΧΟΣ 28 VOL 28 2013 Περιοδική έκδοση της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου Annual Publication of the Union of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία;

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία; Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 341 351 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 341-351 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη.

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη. Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 206 211 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 206-211 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 303-310 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η Εφαρµογή του Μείγµατος Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχοµένου Ιστοσελίδων Επαγγελµατικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Τσίτσκαρη Ε 1., Βερναδάκης Ν 1., Τζέτζης Γ 2. & Κώστα Γ 1. 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών στο χώρο του ποδοσφαίρου: Μία περιπτωσιακή µελέτη.

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών στο χώρο του ποδοσφαίρου: Μία περιπτωσιακή µελέτη. Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 3-14 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών στο χώρο του ποδοσφαίρου: Μία περιπτωσιακή µελέτη. Περίληψη Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 41 51 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 41-51 Released: April 27, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης

Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 3-16 2008 Ε.Α.Ψ. Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης Μαρία Παυλίδου και Γεώργιος Δογάνης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μεταπτυχιακή διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Καραντζά

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 260 277 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 260-277

Διαβάστε περισσότερα