Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή"

Transcript

1 Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών ή σκευασμάτων. Το γράμμα R είναι η συντομογραφία του Risk (Κίνδυνος). Μετά την Ordinance on Hazardous Substances πρέπει να επιλεγούν οι πρέπουσες φράσεις R για την ταξινόμηση μιας ουσίας και να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανσή της. Η επιλογή τών φράσεων R ακολουθεί τα ίδια κριτήρια και τις κατευθύνσεις όπως στην περίπτωση για την απόδοση των συμβόλων επικινδυνότητας και επεξηγήσεων κινδύνου. Οι φράσεις ειδικών κινδύνων R καταχωρούνται στην Ordinance on Hazardous Substances.(Βλέπε επίσης στην Legal Conditions for the Handling of Hazardous Substances και Technical Guidelines on Safety in Chemical Laboratory Courses ). Οι φράσεις R αποτελούνται από ένα ή μερικά κωδικά γράμματα και τις σχετικές επεξηγήσεις (π.χ. R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο R10 (εύφλεκτο) επειδή η κατηγορία αυτή δεν έχει ούτε σύμβολο επικινδυνότητας ούτε κωδικό γράμμα. Οι αποκαλούμενες φράσεις R δίνουν υποδείξεις για πληροφορίες ασφάλειας μιας επικίνδυνης ουσίας. Πρέπει να καθιστούν τον χρήστη ικανό να αποφεύγει τους κινδύνους κατά τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων, να παίρνει μέτρα κατά της απελευθέρωσης των ουσιών αυτών, να ελέγχει τις συνέπειες από ατυχήματα και να συστήνει την παροχή πρώτων βοηθειών. Το γράμμα S είναι η συντομογραφία του Safety -(Ασφάλεια). Μετά την Ordinance on Hazardous Substances πρέπει να επιλέγονται κατά την ταξινόμηση των ουσιών οι κατάλληλες φράσεις S και να χρησιμοποιούνται για την επισήμανσή τους. Οι φράσεις S και οι συνδιασμοί τους καταχωρούνται στην Ordinance on Hazardous Substances. Σε αναλογία με τις φράσεις R αποτελούνται από ένα ή μερικά κωδικά γράμματα με τις σχετικές επεξηγήσεις (π.χ. S22: Να μην αναπνέεται τη σκόνη). Κατά την επισήμανση μιας ουσίας, με τις φράσεις R&S αυτές μπορεί να ξεχωρίζουν με μια παύλα (- ανεξάρτηρη φράση) ή με το σύμβολο / ( /, συνδιασμός φράσεων). Μερικές φράσεις R είναι πάντα σε συνδιασμό με ορισμένες φράσεις S π.χ. R45 με S53. Οι φράσεις R&S είναι σημαντικά μέρη μιας λειτουργικής οδηγίας και πρέπει να τηρείται σχολαστικά. Στην πράξη οι χημικοί συχνά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ότι για την ίδια ουσία ανάλογα με την προέλευσή της (παραγωγό) αποδίδονται διαφορετικές φράσεις R&S. Ο λόγος γιαυτό είναι ο ακόλουθος. Η EU απαιτεί την υποχρεωτική ταξινόμηση και επισήμανση για μια σειρά 1

2 από ουσίες (δηλ. με τις αντίστοιχες R&S φράσεις). Όμως για όλες τις άλλες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό της EU, ο παραγωγός έχει την υποχρέωση να προδιαγράφει από μόνος του τα προϊόντα του με τα σύμβολα επικινδυνότητας και με τις φράσεις R&S (Council Directive 67/548/EEC του 1967) με βάση έναν συνδιασμό νόμων κανονισμών και διοικητικών διατάξεων σχετιζομένων με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. Η ταξινόμηση γίνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της EU με βάση τις χημικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες και ο κάθε παραγωγός ταξινομεί το προϊόν του με βάση τις δικές του δοκιμές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία επισήμανση. Τα δεδομένα για τις ταξινομήσεις αυτές δεν είναι συνήθως διαθέσιμα και για το λόγο αυτό η ταξινόμηση δεν είναι αντιληπτή. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις διαφορετικών επισημάνσεων συστήνεται να ακολουθούται οι αυστηρότερες φράσεις R&S. Ο διαχωρισμός δύο φράσεων R με μια παύλα ( -, R12-20) σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν η φράση R12 και η φράση R20 ( και όχι οι φράσεις από το 12 έως το 20) Οι φράσεις R που χωρίζονται με το σύμβολο / ( /, - δηλ. R26/27/28) επισημαίνονται και οι τρεiς φράσεις R, R26 και R27 και R28 (συνδιασμός φράσεων R) Κατάλογος των φράσεων R R1 : Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση R2 : Κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης R3 : Πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξη R4 : Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις R5 : Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη R6 : Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα R7 : Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R8 : Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R9 : Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά R10: Εύφλεκτο R11: Πολύ εύφλεκτο R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο R13: Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο R14: Αντιδρά βίαια με νερό 2

3 R15: Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια R16: Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες R17: Αυτοαναφλέγεται στον αέρα R18: Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα / εκρηκτικά μίγματα ατμού / αέρος R19: Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια R20: Βλαβερό όταν εισπνέεται R21: Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα R22: Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης R23: Τοξικό όταν εισπνέεται R24: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα R25: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R26: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται R27: Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα R28: Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R29: Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια R30: Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο R31: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα R32: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R33: Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων R34: Προκαλεί εγκαύματα R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα R36: Ερεθίζει τα μάτια R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα R38: Ερεθίζει το δέρμα R39: Κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων R40: Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R42: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R44: Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα R45: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο R46: Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες 3

4 R47: Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα R48: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση R49: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R51: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R52: Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς R53: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R54: Τοξικό για τη χλωρίδα R55: Τοξικό για την πανίδα R56: Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους R57: Τοξικό για τις μέλισσες R58: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον R59: Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος R60: Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα R61: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης R62: Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης R64: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα R65 R66 R67 R68 Βλαβερό: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή ραγάδες Η εισπνοή ατμών μπορεί να επιφέρει υπνηλία ή ζάλη Πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες Συνδιασμοί φράσεων R R14/15: R15/29: R20/21: R20/21/22: R20/22: R21/22: Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα αέρια Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης 4

5 R23/24: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R23/24/25: Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R23/25: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R24/25: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R26/27: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R26/27/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R26/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R27/28: Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R36/37: Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R37/38: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R42/43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R48/20: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται R48/20/21: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R48/20/21/22: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/20/22: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R48/21: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα R48/21/22: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/22: Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης R48/23: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέετα R48/23/24: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση 5

6 όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R48/23/24/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/23/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R48/24: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα R48/24/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R52/53: Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R68/20: Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες όταν εισπνέεται R68/21: Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες σε επαφή με το δέρμα R68/22: Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες σε περίπτωση κατάποσης R68/20/21: Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R68/20/22 Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R68/21/22 Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R68/20/21/22 Βλαβερό: πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης 6

7 Φράσεις S- Συστάσεις Ασφάλειας Ο διαχωρισμός δύο φράσεων S με μια παύλα ( - S10-23) σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν η φράση S10 και η φράση S23 ( και όχι οι φράσεις από το 10 έως το 23) Οι φράσεις R που χωρίζονται με το σύμβολο / ( /, - δηλ. S6/36/37/38) επισημαίνονται και οι τρεiς φράσεις S S26 και S27 και S28 (συνδιασμός φράσεων S) Κατάλογος των φράσεων S S1 : Να φυλάσσεται κλειδωμένο S2 : Μακριά από παιδιά S3 : Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος S4 : Μακριά από κατοικημένους χώρους S5 : Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή 1 νερό 2 κηροζίνη 3 παραφινέλαιο S6 : Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 1 άζωτο 2 αργό 3 διοξείδιο του άνθρακα S7 : Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο S8 : Το δοχείο να προστατεύεται από υγρασία S9 : Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος S12: Μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S14: Μακριά από (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) 1 αναγωγικά αντιδραστήρια, ενώσεις βαρέων μετάλλων, οξέα, αλκάλεα 2 οξειδωτικές και όξινες ενώσεις και παράγωγα βαρέων μετάλλων 3 σίδηρο 4 νερό και αλκάλια 7

8 5 οξέα 6 αλκάλια 7 μέταλλα 8 οξειδωτικές και όξινες ουσίες 9 εύφλεκτες οργανικές ουσίες 10.. οξέα, αναγωγικά, αντιδραστήρια και εύφλεκτα υλικά 11.. εύφλεκτες ουσίες S15: Μακριά από θερμότητα S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα S17: Μακριά από καύσιμα υλικά S18: Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά S20: Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε S21: Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S22: Μην αναπνέετε τη σκόνη S23: Μην αναπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις /ατμούς/ εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 1 αέριο 2 ατμός 3 αερόλυμα 4 καπνός 5 ατμός/αερόλυμα S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα S25: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S27: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί S28: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 1 νερό 2 νερό και σαπούνι 3 νερό, σαπούνι και πολυαιθυλενογλυκόλη 400 αν είναι διαθέσιμη 4 πολυαιθυλενογλυκόλη 300 και αιθανόλη (2:1), στη συνέχεια νερό και σαπούνι 5 πολυαιθυλενογλυκόλη 400 8

9 6 πολυαιθυλενογλυκόλη 400, στη συνέχεια καθαρισμός με νερό 7 νερό και όξινο σαπούνι S29: Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση S30: Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό S33: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων S34: Αποφεύγετε τραντάγματα και τριβή S35: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο 1 μετά από κατεργασία με 2 % υδροξείδιο του νατρίου S36: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή S39: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου S40: Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από αυτό το υλικό χρησιμοποιείτε (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S41: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς S42: Σε περίπτωση παραγωγής καπνού ή αερολύματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S43: Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε (αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό) 1 νερό 2 νερό και υλικό πυροσβεστήρα κόνεως 3 υλικό πυροσβεστήρα κόνεως, μη χρησιμοποιείτε νερό 4 διοξείδιο του άνθρακα μη χρησιμοποιείτε νερό 6 άμμος, μη χρησιμοποιείτε νερό 7 υλικό πυροσβεστήρα μετάλλων, μη χρησιμοποιείτε νερό 8 άμμος, διοξείδιο του άνθρακα ή υλικό πυροσβεστήρα κόνεος, μη χρησιμοποιείτε νερό S44: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό) S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό) S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή 9

10 την ετικέτα S47: Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους...οc (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S48: Να διατηρείται υγρό με (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S49: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο S50: Να μην αναμιχθεί με (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 1 οξέα 2 αλκάλια 3 ισχυρά οξέα, ισχυρά αλκάλια, βερέα μέταλλα και άλατά τους S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο S52: Δεν συνίσταται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους S53: Να αποφεύγεται η έκθεση,- να λαμβάνονται ειδικές οδηγίες πριν την χρήση S54: Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων/ αποβλήτων S55: Να γίνει η επεξεργασία με τη βέλτιστη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον S56: Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων S57: Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος S58: Να απορρίπτεται σαν επικίνδυνο απόβλητο S59: Ζητήστε πληροφορίες από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση S60: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα S61: Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας S62: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του S63: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει S64: Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του) 10

11 Συνδιασμοί των φράσεων S S1/2: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S3/9: Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος S3/7/9: Διατηρείστε το σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό καλώς αεριζόμενο S3/14: Μακριά από (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) 1 αναγωγικά αντιδραστήρια, ενώσεις βαρέων μετάλλων, οξέα, αλκάλεα 2 οξειδωτικές και όξινες ενώσεις και παράγωγα βαρέων μετάλλων 3 σίδηρο 4 νερό και αλκάλια 5 οξέα 6 αλκάλια 7 μέταλλα 8 οξειδωτικές και όξινες ουσίες S3/9/14: Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή) 1 αναγωγικά αντιδραστήρια, ενώσεις βαρέων μετάλλων, οξέα, αλκάλεα 2 οξειδωτικές και όξινες ενώσεις και παράγωγα βαρέων μετάλλων 3 σίδηρο 4 νερό και αλκάλια 5 οξέα 6 αλκάλια 7 μέταλλα 8 οξειδωτικές και όξινες ουσίες S3/9/49: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό καλά αεριζόμενο μέρος S3/9/14/49: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή) 1 αναγωγικά αντιδραστήρια, ενώσεις βαρέων μετάλλων, οξέα, αλκάλεα 2 οξειδωτικές και όξινες ενώσεις και παράγωγα βαρέων μετάλλων 3 σίδηρο 4 νερό και αλκάλια 5 οξέα 11

12 6 αλκάλια 7 μέταλλα 8 οξειδωτικές και όξινες ουσίες S3/14: Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή) S7/8: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία S7/9: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος S7/47: Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους οc (να καθοριστεί από τον κατασκευαστή) S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε S24/25: Να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια S27/28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S29/35 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο S29/56: Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων S36/37: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S36/37/39: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου S36/39: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου S37/39: Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου S47/49: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους οc (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 12

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K. Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Καταργεί από 01/06/2015: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : AT12-0004 RM25 Σελίδα 1 από 16 1 01 Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RAL 9010 25L. AT12-0004 RM25 53200593 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα