Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)"

Transcript

1 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ , Fax : FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A. 27 Aghiou Thoma str, GR , Maroussi Athens Tel.: , Fax: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

2 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-9 EN... Pages

3 GR Ευχαριστoύμε πoυ επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές Προφυλάξεις Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλoντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ: H συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Υλικά συσκευασίας μπορεί να αποβούν επικίνδυνα και γι αυτό πρέπει να κρατιούνται μακριά από παιδιά. Για να πρoφυλαχθείτε από τo ενδεχόμενo ηλεκτρoπληξίας, μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής ή τoυ καλωδίoυ σε νερό ή άλλo υγρό. Mη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη, όταν η συσκευή βρίσκεται κoντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτoυργία. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΤΗ ΒΑΣΗ Ή ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε σε γυαλισμένη ξύλινη επιφάνεια. Μπορεί να καταστρέψει το ξύλο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Aν η συσκευή δεν είναι συμβατή μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα από τα εξoυσιoδoτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ. Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης, μη εφαρμογής των οδηγιών χρήσης ή λανθασμένης σύνδεσης ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς γάλα στο δοχείο. Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε το δοχείο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το εξάρτημα ανάμειξης είναι κατεστραμμένο. Απoσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμoπoιείτε ή πριν την καθαρίσετε. Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα. 3

4 GR Μη χρησιμoπoιείτε τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένo καλώδιo ή oπoιαδήπoτε άλλη βλάβη ή δυσλειτoυργία. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα από τα εξoυσιoδoτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Πάντα χρησιμοποιείτε το φις για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Μην τραβάτε από το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Για την ασφάλεια σας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη βάση που παρέχεται. Μην αφήνετε τo καλώδιo να κρέμεται από την άκρη τoυ τραπεζιoύ ή τoυ πάγκoυ κoυζίνας, oύτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή λάδια. Μη χρησιμoπoιείτε καυστικά ή σκληρά καθαριστικά, όταν καθαρίζετε τη συσκευή. Μην τoπoθετείτε τη συσκευή πάνω ή κoντά σε μάτι κoυζίνας, σε ηλεκτρικό φoύρνo ή φoύρνo μικρoκυμάτων. ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ, ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ MAX. Αποφύγετε κάθε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής κρατώντας τα χέρια σας, ρούχα ή εργαλεία κουζίνας μακριά από το εξάρτημα ανάμειξης καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη βάζετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς το καπάκι. Σε περίπτωση που θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, σας συμβουλεύουμε να κάνετε τη συσκευή αδύνατη προς χρήση με το να κόψετε το καλώδιο. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο κεφάλαιο «Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής». ΜΗ ΧΡΗΣΙΜOΠOΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ OΠOΙOΔΗΠOΤΕ ΛOΓO ΠΕΡΑ ΑΠO ΑΥΤOΝ ΓΙΑ ΤOΝ OΠOΙO ΠΡOOΡΙΖΕΤΑΙ. Για την ασφάλεια σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ OΔΗΓΙΕΣ Η συσκευή προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ χρήση. 4

5 GR Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΑΣΗ: V~ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50Hz IΣΧΥΣ: 500W Μέρη της Συσκευής Αναλώσιμα ανταλλακτικά - Εξάρτημα για αφρόγαλα - Εξάτημα για ζέσταμα Τα ανταλλακτικά διατίθενται στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Πριν την Πρώτη Χρήση Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και καθαρίστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το γάλα, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο Καθαρισμός της Συσκευής. Χρήση της Συσκευής Εικ Διάφανο καπάκι 2. Δακτύλιος σιλικόνης 3. Ένδειξη μέγιστης χωρητικότητας για κάθε εξάρτημα 4. Ανοξείδωτο δοχείο με εσωτερική αντικολλητική επιφάνεια 5. Ενδεικτικές λυχνίες 6. Κουμπί λειτουργίας/ επιλογής για ζεστό ή κρύο αφρόγαλα 7. Αποσπώμενη βάση 8. Εξάρτημα για αφρόγαλα 9. Εξάρτημα για ζέσταμα 5 Εικ. 2 Εικ. 3

6 GR Επιλέξτε το εξάρτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε το στο κύπελλο. Βάλτε γάλα μέσα στο δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του πίνακα που θα βρείτε παρακάτω. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα γάλακτος, όπως αναγράφεται στον πίνακα. Το γάλα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX, που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοχείου, που αντιστοιχεί στη λειτουργία που έχετε επιλέξει. Για ζεστό αφρόγαλα ή ζέσταμα: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε και κόκκινη) ανάβουν ταυτόχρονα. Mετά το τέλος της λειτουργίας της συσκευής η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα, ενώ η μπλε θα σβήσει. Για κρύο αφρόγαλα: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο για 1-2 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει η μπλε ενδεικτική λυχνία. Μετά από περίπου 65 δευτερόλεπτα, η συσκευή σταματά τη λειτουργία της, η μπλε λυχνία θα σβήσει, ενώ η κόκκινη θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η μπλε λυχνία αναβοσβήνει, έχετε βάλει περισσότερο γάλα στο δοχείο από το επιτρεπτό όριο. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, αφαιρέστε το γάλα που είναι πάνω από το όριο και δοκιμάστε από την αρχή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2 λεπτά και καθαρίστε την όπως αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο Καθαρισμός της Συσκευής. Καθαρίζετε τη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση. Εξάρτημα Λειτουργία Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα γάλακτος Κρύο αφρόγαλα 115ml Ζεστό αφρόγαλα 115ml Ζέσταμα 240ml 6

7 EN Χρήσιμες Συμβουλές Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα: Χρησιμοποιείτε πλήρες γάλα για πιο πλούσιο αφρόγαλα. Σημειωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο γάλα για να παρασκευάσετε κρύο αφρόγαλα, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να παγώσει το αφρόγαλα. Όταν παρασκευάζετε ζεστό αφρόγαλα ή κάνετε ζέσταμα γάλακτος, το γάλα αναπτύσσει θερμοκρασία περίπου 70 C. Η θερμοκρασία αυτή είναι ιδανική για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να μπορείτε να απολαμβάνετε το ρόφημά σας αμέσως. Καθώς τα εξαρτήματα για αφρόγαλα και ζέσταμα είναι μικρά, φυλάσσετέ τα σε ασφαλές μέρος, ώστε να μη χαθούν. Μετά τη χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Καθαρίζετε τη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση. Καθαρισμός της Συσκευής Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεβγάλτε με άφθονο νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί. Εναλλακτικά μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή βάζοντας λίγο νερό στην κανάτα μέχρι την ένδειξη ΜΑΧ που αφορά στην παρασκευή για το αφρόγαλα. Στη συνέχεια λειτουργείστε τη συσκευή με την κρύα λειτουργία και το εξάρτημα για το αφρόγαλα. Χρησιμοποιείστε το μαλακό βουρτσάκι που βρίσκεται στη συσκευασία για να καθαρίσετε την εσοχή για τα εξαρτήματα όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Ξεπλύνετε το καπάκι και τα εξαρτήματα ανάμειξης καλά με άφθονο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. Καθαρίστε το εξωτερικό του δοχείου με ένα μαλακό πανί. ΠΡOΣOΧΗ: Μη βυθίζετε την κανάτα ή τη βάση της συσκευής σε νερό και μη βάζετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιμoπoιείτε καυστικά ή σκληρά καθαριστικά και σφουγγάρια, όταν καθαρίζετε τη συσκευή. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήσετε να κρυώσει μετά τη χρήση για 2 λεπτά, απομακρύνετε το δοχείο από τη βάση. 7

8 GR Επίλυση Προβλημάτων Αρ. Πρόβλημα Αιτία Λύση 1. Το φις δεν έχει μπει καλά στην πρίζα Αφαιρέστε και ξαναβάλτε 1 2. Η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει και η συσκευή δε λειτουργεί Η συσκευή σταματά τη λειτουργία της μετά την έναρξη 2. Δε γίνεται καλή επαφή μεταξύ της κανάτας και της βάσης Αφαιρέστε και ξαναβάλτε 3. Δεν υπάρχει ρεύμα Ελέγξτε την παροχή ρεύματος 4. Προβληματική συσκευή 1. Η θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί στην κανάτα είναι πολύ υψηλή 2. Η κανάτα έχει μπει μέσα σε νερό Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Ξεπλύνετε το εσωτερικό της κανάτας με κρύο νερό Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Το μοτέρ δε λειτουργεί Η συσκευή δε ζεσταίνει Το μοτέρ ξεκινά, αλλά με δυσκολία 1. Έχουν μείνει υπολείμματα γάλακτος στην κανάτα 2. Προβληματική συσκευή Προβληματική συσκευή 1. Η ποσότητα του γάλακτος είναι είτε πολύ μικρή είτε πολύ μεγάλη 2. Έχουν μείνει υπολείμματα γάλακτος στην κανάτα 3. Η τάση του ρεύματος είναι μικρότερη από την απαιτούμενη Καθαρίστε καλά τον άξονα στο εσωτερικό της κανάτας Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Βεβαιωθείτε ότι το γάλα είναι εντός των ορίων «ΜΙΝ» και «ΜΑΧ» Καθαρίστε καλά τον άξονα στο εσωτερικό της κανάτας Βεβαιωθείτε ότι η τάση του σπιτιού σας, αντιστοιχεί στην τάση του προϊόντος. 8

9 GR Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση. Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ.: Fax: Κeντρο Service Μπενρουμπh:

10 EN We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range. Important Safeguards Please read these instructions before operation and retain for future reference. WARNING: This appliance must be earthed. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous. To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid. Do not use the appliance with wet or damp hands. Close supervision is necessary when the appliance is near children. Make sure that children do not play with the appliance. Do not leave the appliance unattended when in use. The appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children, or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not touch the metal parts, the base or the housing when the appliance is in use, as this may cause burns. NEVER TOUCH MOVING PARTS WHILE THE APPLIANCE IS OPERATING. Always place the appliance on a dry, stable surface. Do not place the appliance on a polished wood surface, it could damage the wood. Do not use this appliance outdoors. Check that the voltage rating of the appliance corresponds to that of your household supply. If your appliance does not correspond with your household wiring system voltage, do not attempt to operate and contact one of the authorized BENRUBI Service Centers. Any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Never operate the appliance when the cup is empty. Remove the plug from the socket before removing the jug. Do not use the appliance if the whisk is damaged. Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning. Always unplug the appliance from the socket before assembling it or before removing any parts. Never use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to one of the authorized BENRUBI Service Centers for repair, or replacement. To unplug the appliance always pull the plug directly from the socket. Never try to unplug by pulling on the cable. Do not use an extension cable. For your own safety, use only accessories and spare parts which are suitable for your appliance. The jug should always be used with its own base. 10

11 EN Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven or a microwave oven. AS THE VOLUME OF MILK INCREASES, DO NO OVERFILL THE MIXING CUP, THE MAX LEVEL IS MARKED ON THE INSIDE OF THE CUP. Avoid contact with moving parts. Keep hand, clothing, as well as utensils, spatulas, etc. away from the mixing accessory during operation. COOKING UTENSILS AND SHARP METAL OBJECTS SHOULD NEVER BE USED INSIDE THE CONTAINER. WARNING: Never use the appliance without a lid. The appliance is intended for HOUSEHOLD use only. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. Subsequently follow the instructions found below in the chapter Safe Appliance Disposal. DO NOT USE THE APPLIANCE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE. For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental, etc. SAVE THESE INSTRUCTIONS Technical Specifications Voltage: V~ Frequency: 50Hz Power: 500W Description of the Appliance 1. Transparent lid 2. Silicon ring 3. Max Indication Mark for each whisk 4. S/S Housing - Non-stick coating inside 5. Indicator lights 6. On button 7. Power base 8. Whisk for frothing milk 9. Whisk for heating milk

12 EN Spare parts - Whisk for frothing - Whisk for heating Spare parts are available at the authorized BENRUBI Service Centers. Before First Use Remove all packaging and foils. Before using the appliance for the first time please clean the jug and the accessories, as described under the chapter Appliance Cleaning to remove dust or production residues. Use of the Appliance Fig. 1 Choose the appropriate whisk and set it inside the jug. Pour the milk into the jug below the mark. (See the max capacity in the table below for reference) Frothing & Heating / Heating: Push the button to start the appliance. Blue and red light indicators will turn on at the same time. The red light keeps flashing for 30sec and the blue light will turn off after the appliance finishes working. Frothing cold milk: Push the button for 1-2 seconds and the blue light indicator will turn on. After approximately 65sec the machine finishes working, the blue light will turn off and the red light will keep flashing for 30sec. WARNING: In case the blue light keeps flashing, it means the machine works at an overload. You shall unplug the appliance and pour out the milk(the milk level must be below the max mark), then try to start again. Allow the appliance to cool off for 2min and then clean it with the instructions found in chapter Appliance Cleaning. Always clean the appliance after each use. Fig. 2 Fig. 3 12

13 EN Whisk Function Max capacity Frothing cold milk 115ml Frothing & Heating 115ml Heating (a small amount of froth) 240ml Useful tips You may use below advise for better results: Use whole milk (fat content >3.0%) for best results. Note: Cold milk can be frothed with this frother. But it doesn t mean you can cool down the milk with it. The frother works in normal temperature in this condition. Milk heats to approximately 70 C. This is the ideal temperature to ensure the flavor of your coffee is not impaired and you won t have to wait too long until you can start sipping your drink. Keep the whisks in a safe place. They are small and can easily be lost. After frothing or heating, allow 2 minutes for the thermostat to reset and the frother to be ready for use again. Always clean the appliance after every use. Appliance Cleaning warning: Do not immerse the jug or base of the appliance in water and do not wash the parts in the dishwasher. Never use sharp cleaning agents, hard nylon brush or metal brush to avoid scratches on the stain less steel surface! Never clean with metal objects and never use abrasives. Unplug the appliance and let it cool down for 2 minutes. Remove the jug from the power base before cleaning. Clean the inner walls of the jug using warm soapy water and a non-abrasive cloth. Then dry with a soft cloth. Alternatively you may clean the appliance by putting water into the jug until the MAX indication for milk frothing and operating the appliance with the cold milk frothing function and accessory. 13

14 EN use the soft brush to clean the axle inside the jug by following the instructions as seen in the figures below. Wash out the lid and the whisks with water and let them dry. Clean the exterior with a soft cloth. Troubleshooting Item Issue Reason Solution 1. Plug is not inserted properly. Re-insert Indicator light 2. Jug and power base has poor Remove the jug doesn t work, contact. 1 appliance 3. No power Check the electric circuit doesn t work Contact authorized BENRUBI 4. Problem with components service center Appliance Rinse cold water inside the jug to 1. Jug temperature is too high ceases to work reduce temperature 2 after starting 2. Jug damaged with immersion Contact authorized BENRUBI operation in water service center 1. Jug not cleaned after use, milk Clean the axle inside the jug Motor doesn t locks the mechanism. thoroughly 3 work Contact authorized BENRUBI 2. Motor damage service center 4 No heating Appliance damaged Contact authorized BENRUBI service center Use the dosage of milk 1. Dosage of milk either too little according to the indications or too much MIN & MAX 5 Charring 2. Jug reused without cleaning Clean the axle inside the jug thoroughly 3. Actual voltage much lower than specified voltage 14 Make sure that the voltage rating of the appliance corresponds to that of your household supply.

15 EN Safe Αppliance Disposal This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Guarantee & Customer Service before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover your appliance is quaranteed for period of two (2) years from the date of purchase. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product or any defective parts free of charge. We are under no liability in respect of any defect arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the aproval of an authorized BENRUBI sevice center. FOR MORE INFORMATION CONTACT: H. BENRUBI & FILS SA 27 Aghiou Thoma str, GR15124 Maroussi - Athens Tel.: , Fax: BENRUBI SERVICE CENTER:

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B. Περιεχόμενα / Contents. GR... Σελίδες 3-8. EN... Pages 9-14

Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B. Περιεχόμενα / Contents. GR... Σελίδες 3-8. EN... Pages 9-14 Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-14 2 GR Mini Φούρνος J2001B Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Συμβουλές Ασφαλείας Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

HF-588. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

HF-588. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-13 2 GR Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Το XL Ceramic

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Ice-cream maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Kουζινομηχανή ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Φούρνος Μικροκυμμάτων Microwave Oven ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα