ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31"

Transcript

1 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE 2. Χρήση της ουσίας η του παρασκευάσµατος ιαλυτικό 3. Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης 3.1 Παρασκευαστής / προµηθευτής Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη Τηλ Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη Τηλ Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Κέντρο ηλητηριάσεων ; Σ.. ΚΙΒΡΙΚΗΣ : ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Ειδικές ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον [ Βλέπε παράγραφο 15 ] Το σκεύασµα χαρακτηρίζεται σαν επικίνδυνο σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού της τελευταίας ισχύουσας οδηγίας της Ευρωπαϊκής ένωσης ( ΕΕ) Σύµβολο Κινδύνου F ; Πολύ εύφλεκτο Xι; ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ Περιέχει : Οξικό εστέρα αιθανόλης, Τολουόλιο Φράσεις Κινδύνου R R11 Πολύ εύφλεκτο. R36 Ερεθίζει τα µάτια. R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Γιά το περιβάλλον [ Βλέπε παράγραφο 12} Σύστηµα Ταξινόµησης : Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Παρασκεύασµα : Μίγµα πολυολών(ρητινών) και των παρακάτω οργανικών υλών Χηµικός Cas nr Σύµβολο Προτάσεις Προτάσεις % Σύνθεση Χαρακτηρισµός Κινδύνου Κινδύνου R Ασφαλείας Ακετόνη Xi,F 11,36,66,67 2,9,16,24,25,26, 36/37,43,46,51 >30% 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικές υποδείξεις Σε εµφάνιση συµπτωµάτων ζητείστε ιατρική συµβουλή Σε περίπτωση αναισθησίας µην προκαλείτε εµετό Αναπνευστικό σύστηµα Μεταφορά του προσβαλλόµενου στον καθαρό αέρα µε διατήρηση της θερµοκρασίας του και ηρεµία. Σε µη κανονική αναπνοή τεχνική αναπνοή Σε αναισθησία πλευρική τοποθέτηση. Ζητήστε ιατρική συµβουλή.

2 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 2 από 7 Επαφή µε τα µάτια :Αποµάκρυνση των φακών επαφής Καλό πλύσιµο για 10-15λεπτά µε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή Επαφή µε το δέρµα : Άµεση Αποµάκρυνση των λερωµένων ενδυµάτων Καλό πλύσιµο µε νερό και σαπούνι Ξέπλυµα Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικό, Κατάποση :Μην προκαλείτε εµετό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. είξτε το ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα :Ψεκασµός νερού. Αφρός αντοχής σε αλκοόλη, ιοξείδιο του άνθρακα, σκόνη Μη κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Εκτόξευση νερού Ιδιαίτεροι κίνδυνοι από το σκεύασµα, τα προϊόντα καύσης του ή τα παραγόµενα αέρια Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηµατίζεται πυκνός µαύρος καπνός Η εισπνοή επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία Ιδιαίτερος εξοπλισµός προστασίας κατά την καταπολέµηση της πυρκαγιάς Ανάλογα µε το µέγεθος της φωτιάς. Πλήρη προστασία. Αναπνευστική µάσκα Ιδιαίτερες Οδηγίες οχεία που κινδυνεύουν από την φωτιά,ψύξη µε νερό εν επιτρέπεται η είσοδος του νερού κατάσβεσης της πυρκαγιάς στις αποχετεύσεις 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Βλέπε παράγραφο 13,καθώς και παράγραφο 8 Μέτρα προστασίας προσωπικού Αποµάκρυνση των πηγών ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισµα. Φροντίστε για επαρκή αερισµό Αποφεύγεται ή εισπνοή ατµών και ή επαφή µε τα µάτια και το δέρµα Οδηγίες προστασίας ( βλέπε κεφάλαιο 7 & 8) Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος: Αποφεύγεται ή διείσδυση στις αποχετεύσεις. Σε µόλυνση ποταµών, λιµνών η αγωγών παροχής νερού ενηµερώστε τις αρµόδιες αρχές Μέθοδος Καθαρισµού / συλλογής Απορρόφηση Με άκαυτα απορροφητικά υλικά [π.χ. άµµο, χώµα, πυριτικά, φερµουκουλίτη ] και Φροντίδα για συλλογή στα προβλεπόµενα δοχεία σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία Καθαρισµός µε καθαριστικά Μην χρησιµοποιείται οργανικούς διαλύτες 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Χειρισµός Οδηγίες για ασφαλή επεξεργασία : Αποφυγή σχηµατισµού εύφλεκτων και εκρηκτικών ατµών στον αέρα και υπέρβαση τα όρια της τιµής ΜΑΚ( Μέγιστη συγκέντρωση στην θέση εργασίας) Χρησιµοποιείται σε χώρους όπου δεν υπάρχουν ανοιχτά φώτα, φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική φόρτωση Κατά το γέµισµα χρησιµοποιείτε γειωµένους αγωγούς Συνιστάται η χρήση ενδυµάτων αντιστατικού ηλεκτρισµού Χρησιµοποιείτε ασφαλή µηχανισµό σινιάλων Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα Μην αναπνέετε ατµούς κατά την εργασία µην τρώτε και µην πίνετε Μην καπνίζετε Ακολουθείστε τις νόµιµες οδηγίες προφύλαξης και ασφαλείας Εξοπλισµός προσωπικής προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8 Χρήση αναπνευστικής µάσκας κατά τον ψεκασµό Οδηγίες προστασίας από πυρκαγιά και έκρηξη Οι ατµοί των διαλυτών είναι βαρύτεροι του αέρα και εξαπλώνονται στο έδαφος Σχηµατίζουν µε τον αέρα εκρηκτικό µίγµα 7.2 Αποθήκευση - Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης Εφόσον το προϊόν ταξινοµείται σύµφωνα µε VbF ( βλέπε κεφάλαιο 15) πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικές συνδέσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN VDE 0165 Τα δάπεδα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για την αποφυγή κινδύνων ανάφλεξης εξ αιτίας ηλεκτροστατικών φορτώσεων(zh 1/200) ιατηρείστε τα

3 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 3 από 7 δοχεία στεγανά κλειστά Τα δοχεία δεν διάζονται µε πίεση εν είναι δοχεία πίεσης Αποθηκεύεται µόνον στην γνήσια συσκευασία Απαγορεύεται το κάπνισµα εν επιτρέπεται η είσοδος µη εκπαιδευµένου προσωπικού Κλείστε αµέσως τα ανοιχτά δοχεία και αποθηκεύστε τα σωστά προς αποφυγή διαρροών Οι ηλεκτροστατικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές προστασίας έκρηξης Τα δάπεδα πρέπει να είναι ηλεκτρο-αγώγιµα Οδηγίες κοινής αποθήκευσης Μακριά από ισχυρά οξέα,βάσεις, οξειδωτικά µέσα Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης - Βλέπε παράγραφο 10.2.Αποθήκευση σε ψυχρό χώρο Αποθήκευση σε δοχεία που είναι όµοια της γνήσιας συσκευασίας ιαβάστε τις οδηγίες στην ετικέτα Προστασία από την θερµότητα, ακτινοβολία του ήλιου Μακριά από πηγές ανάφλεξης µην καπνίζετε ιατηρείστε τα δοχεία στεγνά και ψυχρά Αποθήκευση σε καλά αεριζόµενο χώρο Λάβετε υπ όψιν τις προδιαγραφές αποθήκευσης Κατηγορία αποθήκευσης VCI :3A 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επιπρόσθετες οδηγίες για την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων Φροντίστε για καλό αερισµό Επιτυγχάνεται µε απορροφητήρες η γενικά εξαερισµό Εάν δεν επαρκεί για την διατήρηση της συγκέντρωσης των ατµών των διαλυτών κάτω από τα όρια της τιµής ΜΑΚ( µέγιστης συγκέντρωσης στην θέση εργασίας) πρέπει να φοράτε κατάλληλη αναπνευστική µάσκα 8.1 Συστατικά Οριακές τιµές έκθεσης στην θέση εργασίας Χηµικός CAS-Nr. AGW Χαρακτηρισµός Ακετόνη ppm, mg/m 3, 2(I) ;DFG Εξοπλισµός προσωπικής προστασίας Γενικά µέτρα υγιεινής και προστασίας Μακριά από τρόφιµα, ποτά ζωοτροφές Πλύσιµο των χεριών πριν από τα διαλύµατα και την παύση της εργασίας Μην αναπνέετε αέρια / ατµούς / εκνεφώµατα Προστασία αναπνοής Σε βραχύχρονη η ελάχιστη επιβάρυνση αναπνευστικό φίλτρο Σε δραστική και µακροχρόνια έκθεση χρησιµοποιείτε αναπνευστική µάσκα Προστασία χεριών Το υλικό προστασίας των χεριών πρέπει να είναι µη διαπερατό και σταθερό στο προϊόν / υλικό / Παρασκεύασµα Εξ αιτίας έλλειψης δοκιµών δεν µπορεί να δοθούν συµβουλές για το υλικό προστασίας χεριών για το προϊόν / υλικό / παρασκεύασµα Η επιλογή του υλικού προστασίας χεριών γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τους χρόνους διαπερατότητας, διείσδυσης και υποβάθµισης Υλικό προστασίας χεριών Η επιλογή του κατάλληλου υλικού προστασίας χεριών δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή Επειδή το προϊόν είναι παρασκεύασµα από πολλές ύλες, η σταθερότητα του υλικού προστασίας χεριών δεν προϋπολογίζεται και πρέπει να εξετασθεί πριν από την χρήση

4 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 4 από 7 Χρόνος διείσδυσης του υλικού προστασίας χεριών Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης δίδεται από τον κατασκευαστή του υλικού προστασίας χεριών Προστασία µατιών [Γυαλιά ασφαλείας (EN 166) Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Η επιλογή για το σκεύασµα έγινε µε την µέχρι τώρα εµπειρία και τις υπάρχουσες πληροφορίες για τις πρώτες ύλες και τα χαρακτηριστικά των κατασκευαστών γαντιών 9. Φυσικοχηµικές Ιδιότητες Γενικές πληροφορίες Eµφάνιση Υγρό Χρώµα άχρωµο Οσµή Χαρακτηριστική διαλυτών 9.2 Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία,την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιµή ΡΗ ως έχει δεν προσδιορίζεται Σηµείο τήξης / περιοχή τήξης -95 o C Σηµείο ζέσεως[περιοχή ζέσεως 55 o C Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Σηµείο ανάφλεξης -19 o C Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 465 o C Σχετική πυκνότητα στους 20 o C 0,79 gr/cm 3 9. Φυσικοχηµικές Ιδιότητες(συνέχεια) Εκρηκτικές ιδιότητες Το προϊόν δεν εκρήγνυται Εν τούτοις είναι δυνατόν να σχηµατισθεί εκρηκτικό µίγµα ατµών / αέρα Κατώτατα όρια : 2,6% ΚΟ Ανώτατα όρια : 13,0% ΚΟ εν προκαλεί οξείδωση 247 hpa ιαλύεται Λίγο 0,316 mpas Οξειδωτικές ιδιότητες Πίεση ατµών ιαλυτότητα στο Νερό Ιξώδες υναµικό στους 25 o C Περιεκτικότητα ιαλυτών Οργανικοί ιαλύτες 100,00 % β/β Οργανικές πτητικές ύλες(voc)[ee] 790g/l Στερεό υπόλειµµα % β/β 0, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Θερµική διάσπαση / Συνθήκες προς αποφυγή Καµιά διάσπαση σε κανονικές συνθήκες χρήσης Επικίνδυνες αντιδράσεις Προς αποφυγή εξώθερµων αντιδράσεων µακριά από ισχυρά οξέα, αλκάλια και οξειδωτικά µέσα Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης Μονοξείδιο του άνθρακα Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης όπως διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα, Καπνός, Οξείδια του αζώτου 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοµατική τοξικότητα καθώς και εµφανιζόµενες δράσεις Cas Nr Ονοµασία Συστατικού

5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 5 από Aκετόνη LD 50(oral) :58000mg/Kg[Ratte] LD 50(δερµατική) :20000mg/Kg[Ratte] LC 50(εισπνοής ) : mg/m 3 /4h Επαφή µε τα µάτια ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ Επαφή µε το δέρµα ελαφρά ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ Εµφανιζόµενες δυσκολίες και χρονικές δράσεις Ευαισθητοποιητική δράση Καµιά Καρκινογόνος δράση Καµιά Ματλοξινογόνος δράση Καµιά Φυτοτοξική δράση Καµιά Ναρκοτική δράση Αλλες πληροφορίες Καµιά ταξινόµηση σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού Βλέπε παράγραφο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 Οικοτοξικότητα Cas Nr Ονοµασία Συστατικού Ακετόνη LC 50 /48h/Ψάρια : mg/l LC 50 /96h/Ψάρια : 5540 mg/l ΕC 50 /48h/Daphnia magna :12100 mg/l ΕC50/48h/ άλγες: 3400 mg/l EC50/72h/ Βακτηρίδια : mg/l 12.2 Κινητικότητα Το προϊόν είναι δυνατόν να µεταφερθεί στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα Κίνδυνος για πόσιµο νερό κατά την είσοδο µεγάλων ποσοτήτων στα υπόγεια νερά και στάσιµα νερά Κατηγορία επικινδυνότητας νερού 2 Αυτοταξινόµηση Ναι[VwVws] 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ [ ΕΞΑΛΕΙΨΗ] Προϊόν Σύσταση : εν επιτρέπεται η απόρριψη του µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα εν επιτρέπεται η είσοδος του στις αποχετεύσεις Ευρωπαϊκός κατάλογος κλειδιών απόρριψης Απορρίµµατα χρωµάτων και βερνικιών τα οποία περιέχουν διαλύτες και άλλες επικίνδυνες ύλες Για ακάθαρτο υλικό συσκευασίας Σύσταση : Απόρριψη σύµφωνα µε ισχύουσα νοµοθεσία 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Γενικά εδοµένα Οδική και σιδηροδροµική µεταφορά[ggvse/adr/rid] Κατηγορία 3(F1) εύφλεκτες υγρές ύλες Αριθµός Κινδύνου 33 Ετικέτα 3 Αριθµός ΟΗΕ 1090 Οµάδα Συσκευασίας ΙΙ Ονοµασία 1090: Ακετόνη

6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 6 από 7 Θαλάσσια µεταφορά [ GGVSee / IMDG] Κατηγορία 3(F1) εύφλεκτες υγρές ύλες Αριθµός Κινδύνου 33 Ετικέτα 3 Αριθµός ΟΗΕ 1090 Οµάδα Συσκευασίας ΙΙ Αριθµός EMS F-Ε, S-D Marine Polllutant Όχι Ορθή τεχνική Ονοµασία 1090 : Ακετόνη Εναέρια Μεταφορά [ ICAO /IATA] Κατηγορία 3(F1) εύφλεκτες υγρές ύλες Αριθµός Κινδύνου 33 Ετικέτα 3 Αριθµός ΟΗΕ 1090 Οµάδα Συσκευασίας ΙΙ Ορθή τεχνική Ονοµασία 1090 Ακετόνη 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Το προϊόν ταξινοµείται σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία Σύµβολο Κινδύνου F ; Πολύ εύφλεκτο Xι ; ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ Περιέχει : Ακετόνη Φράσεις Κινδύνου R R11 Πολύ εύφλεκτο. R36 Ερεθίζει τα µάτια R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Προτάσεις ασφάλειας (S) S 2 Μακριά από παιδιά S 9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος S 16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισµα S 23 Μην αναπνέετε αέρια/ αναθυµιάσεις /ατµούς/ εκνεφώµατα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) S 24 /25Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια S 26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S 36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια S 43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε αφρό αντοχής σε αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα. S 51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στην κατάσταση παράδοσης του προϊόντος Φράσεις Κινδύνου R

7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 7 από 7 R11 Πολύ εύφλεκτο. R36 Ερεθίζει τα µάτια. R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα