ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΘΕΜΑΤΙ ΚΕ Σ ΕΝΟΤΗΤΕ Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Μ Α Ν Α Τ Ζ Μ Ε Ν Τ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι Π Ο Ρ Ο Ι / Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο M A R K E T I N G Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κ1700 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2

3 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τον συνεχώς διευρυνόμενο ρόλο της γνώσης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η απόκτηση της γνώσης είναι συνεχής και δεν σταματά πλέον με τη φοίτηση στην τυπική εκπαίδευση (λύκειο, πανεπιστήμιο). Η δια βίου εκπαίδευση και μάθηση συμπληρώνει την τυπική εκπαίδευση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτά ο ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος. Τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλους τους πολίτες χωρίς να θέτουν γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Ο.Κ.Π) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Οικονομία και Κοινωνία». Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παροχή, μέσω του διαδικτύου, γνώσεων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται σήμερα στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αποκτούν εφόδια και καθίστανται παραγωγικότεροι και ανταγωνιστικότεροι μέσα στην κοινωνία. 4

5 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις, δεν απαιτεί την παραμονή του ατόμου σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να κατανείμει το χρόνο της μελέτης του όπως εκείνος επιθυμεί λαμβάνοντας υπόψη του τις εργασιακές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Διευκολύνει τον εργαζόμενο, την μητέρα, τον ενήλικα, τον άνεργο να συνδυάσουν την εκπαίδευση με τις λοιπές υποχρεώσεις τους. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε αυτούς που διαμένουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές να ξεφύγουν από τη γεωγραφική απομόνωσή τους, να εξειδικευτούν και να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους. 5

6 3. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Οικονομία και Κοινωνία» του Ε.Ε.Ο.Κ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει σύγχρονα μαθήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σήμερα. Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένο με βάση τις ανάγκες και το χαρακτήρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι κατανοητό απ όλους. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η παρακολούθηση του μαθήματος είναι ιδιαίτερα φιλικό. Οι συνεργάτες του προγράμματος (επιστημονικός υπεύθυνος, διδάσκων, υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης και υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης) είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο. Το κόστος συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα είναι λογικό. Αν επιλέξετε να καταρτείστε σε εμάς: α) Η Διδασκαλία θα είναι ασύγχρονη, δηλαδή, θα μπορείτε να ακολουθήσετε το δικό σας ρυθμό μάθησης, αλλά και σύγχρονη που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε σε εβδομαδιαία βάση προσωπική επαφή με ένα καθηγητή είτε μέσω , είτε μέσω skype, είτε μέσω facebook ή και μέσω τηλεφώνου β) θα έχετε έναν μέντορα εξειδικευμένο ψυχολόγο, ο οποίος θα μπορεί να αναλύει ανά πάσα στιγμή τις επαγγελματικές σας απορίες, αλλά και προσωπικά προβλήματα που μπορείτε να διευθετήσετε 6

7 γ) Ο προσωπικός σας μέντορας θα παρέχει συμπληρωματικά εκπαίδευση στη διαχείριση του χρόνου, στην οργάνωση της εργασίας σας, στην κριτική μελέτη, στην αναζήτηση πηγών από το διαδίκτυο και στους κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος, ενεργητική ακρόαση δ) Το υλικό θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και θα υπάρχει πληθώρα εξωτερικών συνδέσμων για την προσωπική σας ανάπτυξη και ιδιωτική μελέτη ε) το διδακτικό υλικό θα αποτελείται από ολόκληρα βιβλία, σημειώσεις και ηλεκτρονικά άρθρα, τα οποία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης στ) θα έχετε την επιλογή να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας με τεστ αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής ή με εργασία μέχρι 10 σελίδες αλλά και με αυτοαξιολόγηση ζ) τα διδακτικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνται ήδη για ακαδημαϊκές ανάγκες φοιτητών σε ελληνικά πανεπιστήμια η) θα αποκτήσετε ένα αδιαμφισβήτητο προσόν για οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θ) οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ συνεπικουρούμενοι από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους ειδικούς επιστήμονες ι) μπορείτε να επικοινωνείτε με το διοικητικό προσωπικό σε προκαθορισμένες ώρες αλλά και διαδικτυακά οποιαδήποτε χρονική στιγμή για τη διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν κ) εξειδικευμένος Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα βρίσκεται δίπλα σας για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων 7

8 4. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους από ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσω του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε: α) αποφοίτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών της Υγείας β) μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες σε αντίστοιχα γνωστικά πεδία γ) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δ) ψυχολόγους ε) συνοδούς ΑΜΕΑ στ) γονείς παιδιών με αναπηρία ζ) άλλους επιστήμονες με συναφείς ειδικότητες στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής η) όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διαχείρισης ατόμων με αναπηρίες Αίτηση για την κατεύθυνση επιστημονικό πεδίο μπορούν να κάνουν : - απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής - απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία 8

9 5. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι το ακόλουθο : - πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Ακαδημιών, ΙΕΚ, ή απολυτήριο Λυκείου Θα συνεκτιμώνται χωρίς να προαπαιτούνται - : - η χρονική διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας - η χρονική διάρκεια της ανεργίας (αν ο υποψήφιος είναι άνεργος) 9

10 6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα Έρευνας και Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει ως σκοπό την θεωρητική και εμπειρική-ερευνητική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) φοιτητών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγων, συνοδών ΑΜΕΑ, γονέων παιδιών με αναπηρία και άλλων επιστημόνων με συναφείς ειδικότητες στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των σύγχρονων στατιστικών (SPSS) μέσων που απαιτεί η Ειδική Αγωγή. Το πρόγραμμα διενεργείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, που σημαίνει πως ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για το ρυθμό μελέτης του υλικού, που βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Στο τέλος κάθε ενότητας ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο τεστ πολλαπλών επιλογών, ενώ στο τέλος του προγράμματος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εργασία σχετική με την ειδική αγωγή 5000 λέξεων 10

11 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πρόγραμμα, σε μία προσπάθεια να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στοχεύει να: παρέχει την κατάλληλη θεωρητική και εμπειρική ερευνητική εξειδίκευση στους εκπαιδευόμενους εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ατόμων με αναπηρία γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα παιδαγωγικής διδακτικής και συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να διαχειριστούν αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες 11

12 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Η κατεύθυνση επιστημονικό πεδίο «Έρευνα και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» αποτελείται από εννέα (9) θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες : Ενότητα 1η Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα Διάρκεια ενότητας: 200 ώρες (σε χρονικό διάστημα 3 μηνών) Ενότητα 2 η Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ενότητα 3 η Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ενότητα 4 η Προβλήματα Ψυχολογικές διαταραχές (Παροδικές ή μη) των παιδιών στο σχολείο και στην οικογένεια. Συμβουλευτική Παρέμβαση Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ενότητα 5 η Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης διαφοροποιημένη διδασκαλία Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης Διάρκεια ενότητας : 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) 12

13 Ενότητα 6 η Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία. Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές Νομοθεσία για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Φορείς ειδικής εκπαίδευσης και πρόνοιας, κοινωνική συνοχή Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ενότητα 7 η Άτομα με αναπηρίες και νέες τεχνολογίες Διάρκεια ενότητας : 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ενότητα 8 η Εκμάθηση στατιστικού πακέτου SPSS και χρήση του στην ανάλυση των δεδομένων της ειδικής αγωγής Μεθοδολογία έρευνας στην ειδική αγωγή Διάρκεια ενότητας: 200 ώρες. (σε χρονικό διάστημα 3 μηνών) Ενότητα 9 η Συγγραφή εργασίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για παρουσίαση εργασιών Διάρκεια ενότητας: 300 ώρες (σε χρονικό διάστημα 6μηνών) 13

14 Ειδικότερα στα πλαίσια της κάθε θεματικής ενότητας θα διδαχθούν τα ακόλουθα θέματα : ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διάρκεια ενότητας: 200 ώρες (σε χρονικό διάστημα 3 μηνών) Τι είναι το ειδικό παιδί Η ένταξη των μειονεκτικών παιδιών στα κανονικά σχολεία. Μορφές ένταξης. Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες των γονέων. Εμπειρίες οικογενειών που έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες Συμβουλευτική και εκπαίδευση των γονέων. Πρόγραμμα στήριξης για οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Παιδιά με νοητική υστέρηση ή ανεπάρκεια Ορισμός νοητικής ανεπάρκειας - χαρακτηριστικά της νοητικής ανεπάρκειας. Ταξινόμηση ατόμων με νοητική ανεπάρκεια. Συχνότητα της νοητικής ανεπάρκειας. Μορφές της νοητικής ανεπάρκειας Αίτια της νοητικής ανεπάρκειας. Διάγνωση της νοητικής ανεπάρκειας. Η διαδικασία της διάγνωσης Γενικές αρχές αγωγής εκπαιδεύσιμων. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Προβλήματα στις οικογένειες των νοητικά καθυστερημένων παιδιών Προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας των εκπαιδεύσιμων παιδιών. Αναλυτικό πρόγραμμα - Εκλογή της ύλης Διδασκαλία μαθημάτων των εκπαιδεύσιμων παιδιών. Ανάλυση περίπτωσης Παιδιά με αυτισμό Η έννοια του αυτισμού - χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλασσικού αυτισμού Συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών Αυτισμός και σωματικές παραμορφώσεις Αυτισμός και διαταραχή στη λήψη τροφής. Η νοημοσύνη των 14

15 αυτιστικών παιδιών κατά τα επόμενα εξελικτικά στάδια. Οι αισθήσεις και το αυτιστικό παιδί. Η σεξουαλικότητα του αυτιστικού παιδιού. Διάγνωση - τεχνικές παρέμβασης. Κριτήρια διάγνωσης αυτισμού. Βασικές διδακτικές αρχές του αυτισμού. Συμβουλευτική των γονέων με αυτιστικά παιδιά. Το πρόβλημα της ενσωμάτωσης ή μη των αυτιστικών παιδιών στα κανονικά σχολεία. Επαγγελματική αποκατάσταση παιδιών με αυτισμό. Θεραπευτικές μέθοδοι αυτιστικών παιδιών. Ανάλυση περίπτωσης Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες Αιτιολογικοί παράγοντες. Προβλήματα στην ανάγνωση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες Δυσλεξία - Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία. Προβλήματα στη γραφή και στην ορθογραφία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Βασικά χαρακτηριστικά προβλήματα στα μαθηματικά (δυσαριθμησία). Σημεία - ενδείξεις για αναγνώριση παιδιών με πιθανά προβλήματα στη μάθηση. (προσχολική ηλικία και πρώτες τάξεις του Δημοτικού).Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών..συμβουλευτική γονέων. Παραδείγματα δυσλεξικών παιδιών. Ανάλυση περίπτωσης Κοινωνικές, ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά προγράμματα προσώπων με προβλήματα όρασης Έννοια της τύφλωσης. Συχνότητα των οπτικών δυσλειτουργιών. Χαρακτηριστικά ενός παιδιού με προβλήματα όραση. Η αγωγή του τυφλού παιδιού. Παράγοντες και μορφές αγωγής του τυφλού παιδιού. Βοηθητικά μέσα διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές. Το σύστημα Brail. Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με οπτική ανεπάρκεια. Αντιδράσεις των παιδιών στην αναπηρία τους. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών με ανεπάρκειες όρασης Ψυχικές διαταραχές στα παιδιά με ανεπάρκειες όρασης. Κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ανεπάρκειες όρασης Αντιμετώπιση των γονέων με παιδί με προβλήματα όρασης. 15

16 Κοινωνικές, ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά προγράμματα προσώπων με προβλήματα ακοής Το κωφό παιδί. Παιδιά με ακουστική ανεπάρκεια. Συμπτωματολογία. Είδη βαρηκοΐας - Αίτια βαρηκοΐας κώφωσης. Η αγωγή του κωφού παιδιού. Η αγωγή του λόγου. Μέθοδοι επικοινωνίας και γλωσσικής διδασκαλίας των κωφών / βαρήκοων παιδιών. Η ψυχολογία των παιδιών με προβλήματα ακοής. Η στάση των γονέων απέναντι στο βαρήκοο παιδί τους. Η αγωγή του κωφού και κωφάλαλου. Χρήσιμες συμβουλές στην τάξη. Κοινωνικές, ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά προγράμματα προσώπων με κινητικά προβλήματα Παιδιά με κινητικά προβλήματα - αναπηρίες. Η εγκεφαλική παράλυση. Τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης. Ταξινόμηση περιπτώσεων εγκεφαλικής παράλυσης Διαταραχές που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση. Τι συμβαίνει με το παιδί που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση Η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία. Κατηγορίες. Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών με κινητικές αναπηρίες. Τα στάδια προσαρμογής των γονέων στην αναπηρία του παιδιού. Η στάση των αναπήρων προς την ίδια την αναπηρία τους. Δομή της προσωπικότητάς τους. Η θέση του αναπήρου στην οικογένεια. Αντιδράσεις των γονιών στη γέννηση ενός αναπήρου παιδιού. Ειδικότερα η στάση της μητέρας στη γέννηση ενός παιδιού με κινητική αναπηρία. Αντιδράσεις των αδερφών στη γέννηση ενός αναπήρου αδερφού. Η ένταξη σε Προσχολικό και Σχολικό επίπεδο. Οι εξελίξεις της Παιδαγωγικής και ένταξης στη βασική εκπαίδευση. Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας Αίτια των διαταραχών του λόγου, συχνότητα. Καθυστέρηση του λόγου - Επιβράδυνση της γλωσσικής εξέλιξης. Τα πιθανά αίτια και η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής της γλωσσικής έκφρασης. Τραυλισμός, είδη, διάγνωση, αναπτυξιακή πορεία παιδιών με τραυλισμό. Πιθανά αίτια και η 16

17 θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού. Δυσγραμματισμός, αίτια, διάγνωση, θεραπεία παιδιών με δυσγραμματισμό. Δυσαριθμία - Είδη δυσαριθμίας. Γλωσσικός αρνητισμός (mutismus). Ταχυλαλία, αιτιολογία και διάγνωση. Σιγματισμός. Δυσλαλία. Γενικές θεραπευτικές αρχές της δυσλαλίας. Αφασία Δυσφασία. Αγωγή των διαταραχών του λόγου. Προτάσεις θεραπείας των διαταραχών του λόγου. Συμπτώματα και χαρακτηριστικά των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς Κατάλογος συμπτωμάτων. Η οργάνωση των Ειδικών κέντρων και τμημάτων. Διδακτικές - παιδαγωγικές αρχές. Παροδικές ψυχικές-ψυχολογικές διαταραχές των παιδιών. Διάσπαση της προσοχής- Υπερκινητικότητα. Το υπερκινητικό παιδί Φυσιολογική και παθολογική υπερκινητικότητα και διάσπαση της προσοχής. Συμπτώματα της υπερκινητικότητας. Αιτιολογία της υπερκινητικότητας. Διάγνωση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Πορεία της διαταραχής της υπερκινητικότητας και πρόγνωση. Αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρακτικές οδηγίες για δασκάλους με υπερκινητικά παιδιά. Δομή της σχολικής τάξης και πρόγραμμα μαθημάτων. Ανάλυση περίπτωσης. Χαρακτηριστικά παιδιών με συναισθηματικά προβλήματα Η κλινική εικόνα και τα διαγνωστικά κριτήρια της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής. Πιθανά αίτια της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής. Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής. Διαταραχή διαγωγής, κλινική εικόνα. Πιθανά αίτια της διαταραχής της διαγωγής (βιολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί παράγοντες). Τα προβλήματα που συνοδεύουν η διαταραχή της διαγωγής Χαρακτηριστικές περιπτώσεις παιδιών με ψυχολογικά σύνδρομα Σύνδρομα που σχετίζονται με τη νοητική καθυστέρηση Σύνδρομο Down. Σωματικά χαρακτηριστικά παιδιών με σύνδρομο Down. Διδακτικές αρχές της 17

18 διδασκαλίας παιδιών με σύνδρομο Down. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τρόποι διδασκαλίας της ανάγνωσης παιδιών με σύνδρομο Down - Κατανόηση των προτάσεων. Η διδασκαλία της γραφής παιδιών με σύνδρομο Down. Το αυτιστικό σύνδρομο. σύνδρομο του Edwards. Σύνδρομο του Patau, του Katzenaugen, Τρισωμίας 8 Σύνδρομο 4b των wolf-hlrschhorn Σύνδρομο νιαουρίσματος της γάτας και σύνδρομο 18ρ Σύνδρομο Klinefelt. Σύνδρομο ΧΨΨ, σύνδρομο τριπλό Χ (ΧΧΧ), σύνδρομο Turner. Σύνδρομα παραμορφώσεων και ατελούς εξελίξεως (σύνδρομο Αpert, Crouzon, Noonan, Carpenter). Σύνδρομα παραμορφώσεων και εξελικτικών ανωμαλιών που οφείλονται σε πολυγενετικούς παράγοντες (σύνδρομο Brachman-de Lange, Goldenhar, Prader will). Σύνδρομα παραμορφώσεων και εξελικτικών ανωμαλιών που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες(σύνδρομο του αλκοόλ, της ερυθράς, του καπνίσματος, της ηρωίνης). Μυξοιδηματική ιδιωτεία. Κρετινισμός. Υδροκεφαλία. Τα χαρισματικά ή προικισμένα παιδιά Το προφίλ των προικισμένων και ταλαντούχων παιδιών στη σχολική τάξη. Διαχρονικές περιγραφές του χαρισματικού παιδιού. Αναγνώριση των χαρισματικών παιδιών. Τι δυσχεραίνει την αναγνώριση των χαρισματικών παιδιών. Διαφορές φύλου και χαρισματικότητα. Επιτάχυνση και προγράμματα εμπλουτισμού Πολυαναπηρίες ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ανάλυση εννοιών Ο Ορισμός της ψυχομετρίας και η διαφοροποίηση της από την ψυχολογική - εκπαιδευτική αξιολόγηση. Ορισμός ψυχομετρικών οργάνων οπό τον τρόπο 18

19 συγγραφής των ερωτήσεων: Ερωτηματολόγια. Σύντομα Ερωτηματολόγια (checklists). Κλίμακες (scales). Συστοιχίες ψυχομετρικών οργάνων. Ορισμός ψυχομετρικών οργάνων από τον τρόπο χορήγησής τους. Ατομικά ή ομαδικά χορηγούμενα ψυχομετρικά όργανα. Η Στάθμιση των ψυχομετρικών οργάνων. Η Σημασία της στάθμισης. Δειγματοληπτικά σφάλματα Διαδικασία Διάγνωσης-Διαφοροδιάγνωσης Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών Denver Developmental Screening Test (D.D.S.T.). (Αναπτυξιακή Ανιχνευτική Δοκιμασία, των Frankenburg & Dodds, 1967). Έκθεση καταγραφής αναπτυξιακών δεξιοτήτων (Σχέδιο MEMPHIS). Griffiths test. Εξελικτικές κλίμακες του Gesell. Οι κλίμακες νοητικής και κινητικής εξέλιξης της Bayley. (για παιδιά από 2 μηνών έως 3-12 ετών). Οι κλίμακες του Sheridan. Τεστ ζωγραφικής ενός ανθρώπου της Goodenough. Bender Gestall test (οπτικό - κινητικό). Αναθεωρημένο τεστ οπτικής διατήρησης του Benton. Εξελικτικό τεστ οπτικής αντίληψης της Μ. Frostig Vineland Social Maturite Scale του Doll. Η σειρά κλιμάκων του Wechsler Παραδείγματα: Πως χρησιμοποιούμε το Denver test. Η πορεία της εξέτασης Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Γλωσσάριο. Οι μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία Η συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική ηλικία. Η Ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών. Προγράμματα παρέμβασης στο Μαθησιακό και Ψυχοκοινωνικό Τομέα. Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης (Παρασκευόπουλος κ.ά., 2000) Σκοπός του Αθηνά Τεστ. Τι είναι το Αθηνά Τεστ Σε τι χρησιμεύει το Αθηνά Τεστ. Ποιες ηλικίες παιδιών καλύπτει το Αθηνά Τεστ. Εξεταστικό υλικό του Αθηνά Τεστ. Θεωρητική βάση του Αθηνά Τεστ. Πολυθεματικό τεστ - Προκριματικό τεστ. Ενδο-ατομικής αξιολόγησης τεστ. Περιγραφή των κλιμάκων του Αθηνά Τεστ. Ι. Νοητική ικανότητα. ΙΙ. Άμεση μνήμη ακολουθιών. ΙΙΙ. Ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων. Ι V. Γράφο-φωνολογική ενημερότητα. V. Νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα. Γενικές οδηγίες και προϋποθέσεις για τη χορήγηση και τη. βαθμολόγηση του Αθηνά Τεστ. Το 19

20 «σκηνικό» της εξέτασης. Η «ατμόσφαιρα» της εξέτασης. Προετοιμασία του εξεταστή για τη χορήγηση και τη. βαθμολόγηση του τεστ. Τα ατομικά στοιχεία του παιδιού. Παραδείγματα για άσκηση. Ανώτερο όριο χορηγούμενων ερωτήσεων. Καταγραφή και βαθμολόγηση των απαντήσεων. Το τεστ μπορεί να χορηγείται τμηματικά. Σειρά χορήγησης των κλιμάκων. Το εξεταστικό υλικό να είναι πλήρες και σε καλή κατάσταση. Υλικό που διατίθεται από τον εκδότη. Υλικό που πρέπει να εξεύρει ο ίδιος ο εξεταστής. Συμπληρωματικόενημερωτικό υλικό. Πλήρης, βραχεία και επιλεκτική χορήγηση των κλιμάκων. Ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Αθηνά Τεστ. Αναπτυξιακά πηλίκα: Οι πέντε διαγνωστικές κατηγορίες. Αναπτυξιακές ηλικίες: Το επίπεδο ωριμότητας του παιδιού. Αναπτυξιακές ηλικίες και διαγνωστικές κατηγορίες. Τεστ αναγνωστικής ικανότητας για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού (Πανοπούλου - Μαράτου κ.ά., 1985). Τεστ αξιολόγησης αναγνωστικών δεξιοτήτων (Βάμβουκας, 1994) Τεστ αριθμητικής ικανότητας (Γεώργας & Καρύδη, 1993). Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV (Κλίμακα για γονείς και εκπαιδευτικούς) Οι δοκιμασίες προκριματικής αξιολόγησης Περιγραφή της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ. Ερωτηματολόγιο του Rutter. Ερωτηματολόγιο του Achenbach. Ερωτηματολόγιο Ενδο-προσωπικής και Δια- προσωπικής προσαρμογής (ΕΔΕΠ). Η Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος Γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σχεδίων στα παιδιά. Το τεστ της οικογένειας. Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων. Διαγνωστική αξιολόγηση του παιδιού στον Ψυχοκοινωνικό Τομέα (διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό). Παρεμβατικό πρόγραμμα. Συνάντηση με γονείς (Έντυπο ιστορικού). Λίστες βασικών δεξιοτήτων. Φύλλο ανάλυσης έργου προγράμματος. Φύλλο καταγραφής προόδου μαθητή. Ερωτηματολόγιο για τον προφορικό λόγο. Λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων Φύλλο άμεσης παρατήρησης μαθήτριας 20

21 ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Η επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής Το πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες: Ευρωπαϊκή εμπειρία. Η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη. Η πολιτική του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες,. Γ. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών και νέων ελευθέρων επαγγελματιών για την. εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.. Δ. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες.. Παροχές από προνομιακούς οργανισμούς για όλα τα είδη αναπηρίας. Παροχές από προνομιακούς οργανισμούς σε είδος για όλα τα είδη αναπηρίας. Παροχές σε προσωπικές υπηρεσίες για όλα τα είδη αναπηρίας. Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για όλα τα είδη αναπηρίας. Πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση για όλα τα είδη αναπηρίας. Προβλήματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες - επαγγελματική συμβουλευτική. Εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες - Άτομα με κινητικές αναπηρίες (Εγκεφαλική παράλυση, νευρομυϊκή διαταραχή, Δισχιδής ράχη, Μυοπάθειες - Μυϊκή δυστροφία). Άτομα με σωματικές αναπηρίες στα εκπαιδευτικά πλαίσια. Προβλήματα της εκπαίδευσης των σωματικά αναπήρων. Επαγγελματική και κοινωνική 21

22 αποκατάσταση των ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Η εργασία μέσα στο σχολείο.. Η προσομοίωση της εργασίας στο σχολείο.. To σύστημα «Μερική φοίτηση - Μερική εργασία».. Η εκπαίδευση μέσα στον εργασιακό χώρο. Η μαθητεία. Η επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων με προβλήματα όρασης Έρευνες για τα άτομα με δυσκολίες όρασης Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες - Άτομα με προβλήματα ακοής Η Ειδική Αγωγή για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Ιστορική επισκόπηση. Εξέλιξη Τάσεις Η εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα ακοής στην Ελλάδα. Γενικά χαρακτηριστικά κωφών και βαρήκοων. H γλώσσα των κωφών. Οι Εξελίξεις στην εκπαίδευση στην κατάρτιση και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Έρευνες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής. Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες - Άτομα με δυσκολίες μάθησης Τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και ο Επαγγελματικός τους Προσανατολισμός: Θεωρητικό Πλαίσιο. To ψυχολογικό πορτραίτο των ατόμων με ΕΕΑ. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση. Ένα προτεινόμενο μοντέλο για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ΕΕΑ. Έρευνες για άτομα με δυσκολίες μάθησης. Πληροφόρηση και συμβουλευτική μέσω του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Εμπλοκή και αναγνώριση των κλίσεων, των ικανοτήτων και των αξιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ενημέρωση και συμβουλευτική των οικογενειών των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ενημέρωση των 22

23 εκπαιδευτικών για τα προβλήματα, τις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Υψηλά Λειτουργικοί Αυτιστικοί Μαθητές και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Συμβουλευτική σε θέματα που άπτονται του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των εφήβων με αναπτυξιακές -εξελικτικές δυσλειτουργίες. Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και οι υψηλά λειτουργικοί αυτιστικοί μαθητές. Υπηρεσίες και Λειτουργοί Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση. Έρευνες που αφορούν αυτιστικούς μαθητές. Στελέχωση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με ειδικευμένο προσωπικό. Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη συμβουλευτική στήριξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών με σύνδρομο Asperger. Δημιουργία υπηρεσιών μεταπαρακολούθησης αποφοίτων. Εμπλοκή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, προτιμήσεων και ικανοτήτων των υψηλά λειτουργικών αυτιστικών μαθητών στις διαδικασίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με τη χρήση κατάλληλων ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ Η ΜΗ) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Προβλήματα σχολικής προσαρμογής των παιδιών Το παιδί με χαμηλές επιδόσεις: Σχολική αποτυχία. Βλάβες στο κεντρικό σύστημα: Ο αρχικός πυρήνας πολλών διαταραχών. Το αδέξιο - άγαρμπο παιδί. Το παιδί που δυσκολεύεται να μάθει να διαβάζει (δυσλεξία) Δυσκολίες 23

24 προσαρμογής στο σχολείο Πώς αποτυγχάνουν τα παιδιά Τα παιδιά με υποεπίδοση. Το παιδί που αρνείται να πάει στο σχολείο: Σχολική φοβία Τυπικές αντιδράσεις του σχολειοφοβικού παιδιού Ποια παιδιά κινδυνεύουν να πάθουν σχολική φοβία Πως μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί με σχολική φοβία. Το παιδί που το σκάει από το σχολείο. Προβλήματα οικογενειακής προσαρμογής του παιδιού Προβλήματα ύπνου: Ελάσσονες διαταραχές του ύπνου. Νυχτερινοί εφιάλτες και ενύπνιοι τρόμοι. Τα όνειρα των παιδιών. Φόβος για το σκοτάδι. Ενούρηση και θεραπεία της. Εγκόπριση και θεραπεία της. Ερωτηματολόγιο ύπνου Προβλήματα ψυχικής έντασης Ορισμένες «κακές συνήθειες» των παιδιών. Η ονυχοφαγία. Το πιπίλισμα του αντίχειρα. Τα τικ. Άγχος και στρες: ψυχοσωματικές ασθένειες. Φοβίες. Φυσιολογικοί φόβοι και νευρωσικά άγχη. Παιδικοί φόβοι: Αναπτυξιακές τάσεις. Πώς να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του. Το άγχος του αποχωρισμού Το εξαρτημένο παιδί και οι τυπικές του αντιδράσεις. Η διαδικασία της προσκόλλησης και τα στάδιά της. Ο αποχωρισμός του παιδιού από τους γονείς του. Το κακομαθημένο παιδί. Το παιδί του διαζυγίου. Το υιοθετημένο παιδί. Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και αίτια αυτής της συμπεριφοράς Διδακτικές ενέργειες. Αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Το επιθετικό παιδί. Η επιθετικότητα ως ένστικτο. Η επιθετικότητα ως μαθημένη συνήθεια. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της παιδικής επιθετικότητας. Επιθετικότητα στην οικογένεια. Επιθετικότητα στο σχολείο. Μορφές επιθετικής συμπεριφοράς στα παιδιά. Θεραπεία της παιδικής επιθετικότητας 24

25 ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση Εξατομικευμένη Διδασκαλία Βιωματική Μάθηση Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση Διαθεματική Διδασκαλία Σχέδια δράσης (project) για την Ειδική Αγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Διάρκεια ενότητας: 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αποδεσμεύτηκε από την περιοριστική οικονομική θεώρηση, που συνήθως ελάμβανε παλαιότερα και ήδη από τη δεκαετία του 60 συμπεριέλαβε την αποστέρηση κοινωνικών ευκαιριών και αγαθών, όπως η ασφάλεια, η συμμετοχικότητα, η εκπαίδευση, η υγεία κ.λπ. (Rosenfeld & Tardieu, 2000). Σήμερα περιγράφει την εμπειρία της άρνησης εκ μέρους μιας κυρίαρχης κουλτούρας, ιδεολογίας ή ομάδας να πιστοποιήσει το δικαίωμα ατόμων ή κοινωνικών μορφωμάτων στην πρόσβαση υπηρεσιών, πληροφοριών, εργασίας, ασφάλισης ή γνώσεων και κατ επέκταση την αδυναμία ατόμων ή ομάδων να εξασφαλίσουν κοινωνική αποδοχή και αυτοσεβασμό (Duffy, 1995, Klasen, 1999, Sen, 1999). Ο αποκλεισμός, επομένως, μπορεί να νοηθεί ως αλληλεπίδραση ατόμων ή ομάδων, κατά την οποία οι κοινωνικά ευρωστότεροι συνειδητά ή λόγω αδιαφορίας και παραπλανητικών ή λανθασμένων πολιτικών διοχετεύουν τους κοινωνικούς πόρους συστηματικά σε ένα τμήμα της κοινωνίας και περιθωριοποιούν τους υπόλοιπους 25

26 Αν και μερίδιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό ενδεχομένως να έχουν οι ίδιες οι αποκλειόμενες ομάδες, εντούτοις η ευθύνη βαρύνει την κοινωνία, γιατί εν ολίγοις αφαιρεί δικαιώματα από πρόσωπα για να τα μετατρέψει σε προνόμια που απευθύνονται στην ολιγαρχία. Εξάλλου, ο λειτουργικός ρόλος της κοινωνίας είναι εξ ορισμού η ενσωμάτωση, η αποδοχή και η ίση αντιμετώπιση όλων των μελών της και όλων αυτών που έχουν προκρίνει να γίνουν μέλη της. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αίρεται απλώς από την απαίτηση για συμμετοχή στα δρώμενα και τις αποφάσεις, αλλά και από την νομοθετική και ουσιαστική διασφάλιση του δικαιώματος για συμμετοχή Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους τρόπους περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία και θα συζητήσουμε κριτικά τις ευρωπαικές και εθνικές πολιτικές ενσωμάτωσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Διάρκεια ενότητας : 100 ώρες (σε χρονικό διάστημα 2 μηνών) Αν και τα στατιστικά καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμεα στερείται ευκαιριών μόρφωσης η ψηφιακή επανάσταση και η τελεκπαίδευση προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες για την άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα καταπολεμά τον αναλφαβητισμό, αναπτύσσει τις δεξιότητες, την αυτοπειθαρχία και την ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και διατήρησης του χρόνου. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ανακαλύψουν το δικό τους ρυθμό μάθησης και να αξιοποιήσουν τις ατέλειωτες ώρες αδράνειας, στις οποίες ήταν καταδικασμένα, εξασκώντας παράλληλα τις επαγγελματικές προτιμήσεις τους. Τα παραπάνω ενισχύουν τα κίνητρα για μάθηση, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενδυναμώνουν τη συμμετοχή στο κοινό όραμα της εκπαίδευσης και στέκονται αρωγοί στην κοινωνική ενσωμάτωση. Η φαντασία απογειώνεται επειδή το διαδίκτυο και η συμμετοχή σε εικονικές κοινότητες μεταφέρει τα αμεα από το «εδώ και τώρα» στην περιοχή του συμβολισμού και της αφαιρετικής σκέψης. Συμβολικές δραστηριότητες, όπως η φροντίδα ενός εικονικού οικόσιτου ζώου, η ενασχόληση με ψηφιακές οικογένειες, η κατασκευή και οργάνωση κόσμων και πολιτισμών, τα παιχνίδια και οι 26

27 διαδικτυακές ευκαιρίες ψυχαγωγίας αποσπούν το ανάπηρο άτομο από το περιθώριο και τη ρουτίνα της καθημερινότητας παρέχοντας τρόπους και μέσα για να συμμετέχει επώνυμα ή ανώνυμα, ατομικά ή ομαδικά σ ένα κοινωνικό κεφάλαιο του διαδικτύου, που σταδιακά θα καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Δεδομένου ότι τα μέχρι στιγμής κρατικά μέσα επιδοματικής πολιτικής δεν ήρκεσαν ή δεν αποσκοπούσαν στην ενσωμάτωση και κοινωνική επανένταξη, το διαδίκτυο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία κοινωνικοποίησης μέσω της προσωπικής ενδυνάμωσης και ενασχόλησης. Η κοινωνία, σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της, παρουσιάζει στην οθόνη του υπολογιστή και δίνει την ευκαιρία στον ανάπηρο, δια της ανακαλυπτικής μεθόδου και της διερευνητικής μάθησης να ανοιχτεί με το δικό του προσωπικό ύφος στον κόσμο. Το Ίντερνετ, οι μηχανές αναζήτησης, οι κοινότητες μάθησης, οι εγκυκλοπαίδειες τύπου Wikepedia, οι ομάδες συζητήσεων, η ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα fora συζητήσεων, τα εξειδικευμένα portals, οι υπηρεσίες υγείας και ενημέρωσης, η πρόσβαση σε νόμους και στον κοινωνικό διάλογο αποτελούν ένα θαυμαστό πεδίο πληροφόρησης, το οποίο αν και αυτονόητο για τα μη ανάπηρα άτομα ήταν πάντα περίκλειστο για τα αμεα. Οι έννοιες της αυτονομίας, της αυτεπάρκειας και της συμμετοχής στον 21ο αιώνα είναι συνυφασμένες με την πληροφορία. Μέσα από το διαδίκτυο ο ανάπηρος μπορεί να μάθει τα δικαιώματά του, να συμβουλευτεί για νομικά ζητήματα, να συζητήσει για την κοινωνική δικαιοσύνη, να συνδιαμορφώσει τις κοινωνικές αξίες, να κατοχυρώσει ή και να αποκρύψει τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητά του, να συνομιλήσει με τους ιθύνοντες, να συγκρίνει, να αξιολογήσει, να επικρίνει ή να ενώσει τις δυνάμεις του με συμπάσχοντες και ενδιαφερόμενους, να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα, συλλογική εμπειρία, κοινή γνώση, αποδοχή και να ενισχύσει σε εύρος και βάθος τα κοινωνικά του δίκτυα. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η εξάπλωση του διαδικτύου δίνει το δικαίωμα σε όλους να ενσωματωθούν στη νέα κοινωνία. Άλλωστε, η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί αναμφισβήτητο δικαίωμα όλων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2007), «Το διαδίκτυο πρέπει να είναι πλήρες προσβάσιμο στα άτομα με 27

28 αναπηρία και στους ηλικιωμένους. Όλες οι ιστοσελίδες θα πρέπει να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα της επιλογής και στα άτομα που εντάσσονται σήμερα στις λεγόμενες «κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες». ΕΝΟΤΗΤΑ 8Η: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Διάρκεια ενότητας: 200 ώρες. (σε χρονικό διάστημα 3 μηνών) Οι ενότητες που θα διδαχθούν είναι: Περιγραφική Στατιστική Σύγκριση μέσων όρων (t-test, ANOVA, ANCOVA, μη παραμετρικά στατιστικά) Συσχέτιση ( Correlation, Regression, Factor Analysis, Δείκτες Αξιοπιστίας) Τεχνικές κατασκευής ερωτηματολογίων Τεχνικές Συνέντευξης Τεχνικές και είδη παρατήρησης Σύγχρονες μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων Δεοντολογία έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας ΕΝΟΤΗΤΑ 9Η: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διάρκεια ενότητας: 300 ώρες (σε χρονικό διάστημα 6μηνών) Η εργασία, με μέγιστο μέγεθος 6000 λέξεων, μπορεί να είναι εμπειρική ή κριτική ανάλυση βάσει βιβλιογραφίας και πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια δημοσίευσης μιας ερευνητικής εργασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην προηγούμενη ενότητα. Η δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό αφορά μόνο τις άριστες εργασίες και η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική, αλλά χρήσιμη για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού των εκπαιδευομένων, αποτελούν δε μία αποκλειστική ιδιαιτερότητα του σεμιναρίου 28

29 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Η διάρκεια της θεματικής ενότητας είναι 24 μήνες. Στη διάρκεια αυτών 24 μηνών διδάσκονται αντικείμενα που άπτονται στα θέματα έρευνας και συμβουλευτικής στην ειδική αγωγή. Οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας είναι χίλιες τριακόσιες (1300). 9. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Η διδασκαλία της θεματικής ενότητας στηρίζεται στην ασύγχρονη διδασκαλία. Ο εκπαιδευόμενος μελετά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) που έχει παραχθεί στη βάση της φιλοσοφίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τρόπο που να συνάδει και να μην έρχεται σε αντίθεση με τις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές του υποχρεώσεις. Η επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με το διδάσκοντα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), μέσω του skype ή και μέσω τηλεφώνου. 29

30 10. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο εκπαιδευόμενος για να ολοκληρώσει επιτυχώς την κατεύθυνση επιστημονικό πεδίο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» πρέπει να απαντήσει τις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, που είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σωστού-λάθους που αφορούν την κάθε θεματική ενότητα. Με την ολοκλήρωση του κάθε τεστ, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει άμεσα το βαθμό που έχει λάβει. Προακτέος βαθμός ορίζεται το 50%. Σε περίπτωση που ο βαθμός, που θα λάβει είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5) έχει δικαίωμα εντός μίας εβδομάδας μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων να εξεταστεί εκ νέου σε όλη την ύλη. Η επαναληπτική εξέταση έχει συντελεστή βαρύτητας 100%. Ο συνολικός βαθμός του προγράμματος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών για την κάθε θεματική ενότητα. Σε περίπτωση, που ο βαθμός, που θα λάβει είναι προακτέος (μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τότε χορηγείται στον εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. Σε περίπτωση, που ο βαθμός, που θα λάβει και στην επαναληπτική εξέταση είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), τότε χορηγείται στον εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του μαθήματος. 30

31 11. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο επιστημονικός υπεύθυνος της κατεύθυνσης επιστημονικού πεδίου «Έρευνα και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» είναι ο κος Στράτος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκοντες της κατεύθυνσης «Έρευνα και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι. Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των επιστημονικών υπευθύνων της κατεύθυνσης «Έρευνα και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» 31

32 12. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο εκπαιδευόμενος για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ομαλή έκβαση του προγράμματος μπορεί να απευθύνεται : Επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μιχάλης Χλέτσος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τηλ Επιστημονικοί υπεύθυνοι και Διδάσκοντες της Θεματικής Ενότητας Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τηλ. (+30) , Υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης της θεματικής ενότητας και του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Τσιούρης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τηλ Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης της θεματικής ενότητας και του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ. Σωτήρης Αργύρης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τηλ

33 13. ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η επιτυχή ολοκλήρωση της κατεύθυνσης επιστημονικού πεδίου «Έρευνα και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης δίδεται τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα και στο οποίο αναγράφονται ο βαθμός που ο εκπαιδευόμενος έλαβε, καθώς και ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Παρατίθενται δείγματα των πιστοποιητικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 33

34 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ο/Η παρακολούθησε επιτυχώς από. έως το εκπαιδευτικό αντικείμενο με τίτλο: που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Οικονομία και Κοινωνία με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αυτού αντικειμένου απαιτούνται ώρες Ο βαθμός που έλαβε είναι «ΑΡΙΣΤΑ». TMHMA OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος 34

35 DEPARTMENT OF ECONOMICS APPLIEDECONOMICANDSOCIALPOLICYLABORATORY CERTIFICATE OF SPECIALISATION Mr/Ms.. Has successfully completed the course entitled:. The course was offered over the......period by the Laboratory of Applied Economic and Social Policy of the Department of Economics at the University of Ioannina under the framework of Continuing Training Economics and Society Programme, using innovative distance learning methods. hours are required for the successful completion of the course. She /He was awarded Grade Excellent. Head of Department Project manager 35

Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ναυτιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LabVIEW για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εισαγωγή στο LabVIEW για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙ ΚΕ Σ ΕΝΟΤΗΤΕ Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πολιτικές Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (MARITIME SECURITY) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (MARITIME SECURITY) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙ ΚΕ Σ ΕΝΟΤΗΤΕ Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κ1500» ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ m143 Ισίδωρος Παχουνδάκης Καθηγητής Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Ψυχολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Στέλιος N. Γεωργίου KAΘHΓHTΗΣ Aνδρέας Δημητρίου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα