ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003) 520 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Για µια διεθνή νοµική πράξη σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία.

3 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η πολιτιστική πολυµορφία είναι ένα από τα κύρια θέµατα του διεθνούς διαλόγου που λαµβάνει χώρα µεταξύ των διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων από το Ορισµένοι οργανισµοί εξέτασαν το θέµα αυτό: Η Οµάδα των 8 (Οkinawa, 2000), το Συµβούλιο της Ευρώπης ( ήλωση σχετικά µε την Πολιτιστική Πολυµορφία, εκέµβριος 2000), ΟΥΝΕΣΚΟ (Παγκόσµια ήλωση και Σχέδιο ράσης για την Πολιτιστική Πολυµορφία, Νοέµβριος 2001, υπέρ της οποίας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της εξέφρασαν την υποστήριξή τους), και σήµερα τα Ηνωµένα Έθνη και η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) µέσω της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στη Γενεύη το 2003 και στην Τυνησία το Περαιτέρω, η πολιτιστική πολυµορφία απετέλεσε θέµα συζητήσεων άλλων διεθνών και περιφερειακών φόρουµ, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών 1. Μία τέτοια προοδευτική επιβεβαίωση της πολιτιστικής πολυµορφίας σε διεθνές επίπεδο αποτελεί ανταπόκριση που ενισχύει την αυξανόµενη µέριµνα της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας (ως κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η βιολογική πολυµορφία) καθώς και επίσης και την προαγωγή των ζωντανών πολιτισµών και της δηµιουργικής ικανότητας. Και στις δύο διαστάσεις, η πολιτιστική πολυµορφία τείνει να εντάξει παγκόσµιες στρατηγικές βιώσιµης ανάπτυξης. Οι δηµόσιες αρχές ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο στην ανάγκη να αναπτυχθεί ο διαπολιτιστικός διάλογος, µε σκοπό την υπεράσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Η παγκόσµια δήλωση για την πολιτιστική πολυµορφία και το σχέδιο δράσης, που την υποστηρίζει, αφού εγκρίθηκαν οµόφωνα από την ΟΥΝΕΣΚΟ το Νοέµβριο του 2001, έγιναν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της. Τα τελευταία κατά κανόνα επικύρωσαν τις αξίες και τις αρχές που διέπουν αυτά τα κείµενα, τα οποία εγκρίθηκαν από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Το πρώτο λήµµα στο σχέδιο δράσης αναφέρει τον στόχο «(...) να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στη δυνατότητα µιας διεθνούς νοµικής πράξης σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία.» Τον Απρίλιο του 2003, το Εκτελεστικό Συµβούλιο της ΟΥΝΕΣΚΟ µε οµοφωνία συνέστησε να λάβει η γενική διάσκεψη της οργάνωσης, η οποία πρόκειται να συνέλθει στις αρχές του φθινοπώρου (29 Σεπτεµβρίου 17 Οκτωβρίου), «απόφαση για την εξακολούθηση της δράσης µε στόχο τη σύνταξη µιας νέας νοµικής πράξης η οποία να θεσπίζει κανόνες για την πολιτιστική πολυµορφία και να καθορίζει τη φύση αυτής της πράξης.» 1 Η ιεθνής Οργάνωση Γαλλοφώνων (Organisation Internacionale de la Francophonie (OIF)), και το ιεθνές ίκτυο για την Πολιτιστική Πολιτική (INCP), καθώς και το διεθνές δίκτυο για την πολιτιστική πολυµορφία (INCD) όπως και η κοινωνία των πολιτών συµµετέχουν. Στο πλαίσιο των συζητήσεών τους για την πολιτιστική πολυµορφία, ορισµένες οργανώσεις συγκεντρώθηκαν ειδικότερα στο θέµα που έχει σχέση µε µια διεθνή πράξη. Η INCP υπέβαλε σχέδιο παγκόσµιας σύµβασης, που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς στο Καίηπ Τάουν τον Οκτώβριο του Παράλληλα µε τις συνεδριάσεις του INCP, ένας συνασπισµός επαγγελµατιών που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών και µια συνεδρίαση στα πλαίσια του διεθνούς δικτύου για την πολιτιστική πολυµορφία (INCD) συνέταξαν επίσης ένα σχέδιο διεθνούς πράξης. Επιπλέον, η SAGIT - τοµεακή συµβουλευτική οµάδα για το διεθνές εµπόριο των πολιτιστικών βιοµηχανιών, η οποία συµβουλεύει την καναδική κυβέρνηση σε θέµατα σχετικά µε το εµπόριο, συνέταξε σχέδιο πράξης. 2

4 Η επόµενη γενική διάσκεψη εποµένως θα λάβει απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα µιας διεθνούς νοµικής πράξης για την πολιτιστική πολυµορφία, καθώς και για τη φύση µιας τέτοιας πράξης. 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η διατήρηση και η προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας εντάσσονται στις θεµελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου. Προβλέπονται στη Συνθήκη, στο άρθρο στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 22 3, και θα προβλέπονται µε έµφαση στο µελλοντικό µας Σύνταγµα. Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, το άρθρο 151, το οποίο επέτρεψε την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων κυρίως µέσω του προγράµµατος πολιτισµός 2000, απαιτεί επιπλέον να λαµβάνεται υπόψη η πολιτιστική διάσταση και σε άλλες κοινοτικές πολιτικές όπως συµβαίνει µε τη βιοµηχανική πολιτική όσον αφορά το πρόγραµµα MEDIA Plus και µε την ευκαιρία της διακίνησης των υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα. Μια τέτοια αρχή εφαρµόζεται επίσης στην εξωτερική διάσταση της κοινοτικής δράσης, καθόσον το άρθρο 151 απαιτεί να προάγουν η ΕΚ και τα κράτη µέλη της αυτό το πρότυπο στις διεθνείς σχέσεις τους, ως συµβολή σε µια παγκόσµια τάξη βασισµένη στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην ειρηνική συνύπαρξη και στο διάλογο µεταξύ των πολιτισµών. Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, η διάταξη κλειδί είναι άρθρο 151.3: «Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της θα προωθήσουν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τις αρµόδιες διεθνείς οργανώσεις στον τοµέα του πολιτισµού, ιδιαίτερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.» Η Κοινότητα συµµετέχει σε πολιτιστικές πολιτικές και δράσεις για τις οποίες απαιτείται από αυτή να ενδυναµώσει τις εν λόγω πτυχές τόσο εντός αυτής όσο και στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις. Η Κοινότητα έχει εκπονήσει µια φιλόδοξη αναπτυξιακή πολιτική η οποία περιλαµβάνει µια πολιτιστική συνιστώσα υπέρ ορισµένων περιοχών του κόσµου, ιδιαίτερα της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Μεσογείου 4. Η κοινοτική εξωτερική δράση στον τοµέα του πολιτισµού αντλεί τη νοµιµότητά της και την προστιθέµενη αξία της από την φυσική κλίση της να υποστηρίζει το διαπολιτιστικό διάλογο και να καθιερώνει συνθήκες ισότητας γι αυτόν. Στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας, η Κοινότητα ανέπτυξε δράσεις και προγράµµατα - όπως η πρωτοβουλία eeurope - που αποσκοπούν κυρίως στην προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αυτές οι δράσεις αποτελούν το πλαίσιο για το διάλογο και τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες Άρθρο 151.1: «Η Κοινότητα συµβάλλει στην άνθηση των πολιτισµών των κρατών µελών, σεβόµενη παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους και ταυτόχρονα προάγοντας την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.» Άρθρο 151.4: «Η Κοινότητα θα λάβει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές κατά τη δράση της σύµφωνα µε άλλες διατάξεις της παρούσας Συνθήκης, ιδιαίτερα για το σεβασµό και την προαγωγή της πολυµορφίας των πολιτισµών της.» Άρθρο 22: «Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, τη θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία». Βλέπε άρθρο 27 σχετικά µε την «πολιτιστική ανάπτυξη» της συµφωνίας Cotonou και κεφάλαιο ΙΙΙ σχετικά µε τις «εταιρικές σχέσεις, στις κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές υποθέσεις: ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, προαγωγή της κατανόησης µεταξύ των πολιτισµών και ανταλλαγές µεταξύ κοινωνιών» της δήλωσης της Βαρκελώνης του 1995 για τη σύσταση των νέων ευρωµεσογειακών εταιρικών σχέσεων. 3

5 Η Συνθήκη και οι κοινοτικές πράξεις καλούν την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της να αντιµετωπίζουν από κοινού ορισµένα θέµατα τα οποία είναι σηµαντικά για τη συζήτηση σχετικά µε µία διεθνή νοµική πράξη. Η ΕΚ και τα κράτη µέλη της πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και πολυµερών συµφωνιών, συγκεκριµένα υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου (ΠΟΕ) και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Στα πλαίσια αυτού του τελευταίου φόρουµ, η εν λόγω νοµική πράξη δεν πρέπει ούτε να παρεµβαίνει ούτε να προδικάζει τις διεξαγόµενες συζητήσεις κυρίως στα πλαίσια της διακυβερνητικής επιτροπής της WIPO για τους γενετικούς πόρους, τις παραδοσιακές γνώσεις και την λαϊκή / παραδοσιακή πολιτιστική έκφραση. Κατά την έναρξη των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια της ΠΟΕ, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ τόνισε τη σηµασία του στόχου της διατήρησης της πολιτιστικής πολυµορφίας, κατά τα συµπεράσµατά του του , τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν για τις διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις. Επιπλέον, λόγω της σηµασίας της διεθνούς πολιτιστικής και οπτικοακουστικής συνεργασίας κατ αυτές τις συζητήσεις, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, βάσει των σηµαντικών κοινοτικών πράξεων συνεργασίας, πρέπει να συµµετέχουν σ αυτές τις συζητήσεις µε τρόπο ανάλογο προς την κοινοτική συµβολή στη συνεργασία και την ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές υποστηρίζουν και εφαρµόζουν ορισµένους ειδικούς στόχους της παγκόσµιας δήλωσης της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως η ανάπτυξη βιώσιµων τοπικών πολιτιστικών βιοµηχανιών και η βελτίωση της κατανοµής πολιτιστικών εργασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, ιδιαίτερα εργασιών από αναπτυσσόµενες χώρες. Οι διαπραγµατεύσεις, κατά την προσεχή γενική διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ, µε σκοπό µια απόφαση ως προς τη σκοπιµότητα και τη φύση µιας ενδεχόµενης µελλοντικής διεθνούς νοµικής πράξης σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά, καλύπτουν σαφώς θέµατα που αφορούν τους κανόνες και τις πράξεις που υφίστανται σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά τη συνεδρίαση των υπουργών πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 2003 διεξάχθηκε συζήτηση µε µια ενδεχόµενη διεθνή νοµική πράξη για την πολιτιστική πολυµορφία, µε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: «7. Η Ευρώπη ως ήπειρος πολιτισµών δεν µπορεί να δεχθεί ούτε την απειλή µιας πολιτιστικής οµοιοµορφίας, ούτε την απειλή µιας σύγκρουσης πολιτισµών. Η ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά είναι η επιµονή στη διασφάλιση και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας. 8. Αυτή η βασική πολιτική επιδίωξη απαιτεί την κατάλληλη νοµική βάση. Σε διεθνές επίπεδο, η τελευταία µπορεί να εκφραστεί υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ υπό τη µορφή µιας πολυµερούς σύµβασης για την προστασία και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας, λαµβάνοντας υπόψη την προετοιµασία που έχει γίνει ήδη στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και του διεθνούς δικτύου πολιτιστικής πολιτικής. Το βασικό διεθνές φόρουµ για τις πολιτιστικές πολιτικές δεν είναι δυνατόν να είναι η ΠΟΕ.» 5 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1999: «Στη διάρκεια των προσεχών διαπραγµατεύσεων της ΠΟΕ, η Ένωση θα εξασφαλίσει, όπως και κατά τον Κύκλο της Ουρουγουάης, ότι η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της διατηρούν τη δυνατότητα της διατήρησης και της ανάπτυξης της ικανότητά τους να καθορίζουν και να εφαρµόζουν τις πολιτιστικές και οπτικοακουστικές πολιτικές τους µε στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας τους.» 4

6 3. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο αναπτυσσόµενος διάλογος σε διεθνές επίπεδο, όπως φαίνεται από τις παραπάνω εξελίξεις, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για µια πολιτιστική πολυµορφία, ειδικά σε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της διατήρησης και της προαγωγής της πολιτιστικής πολυµορφίας. Στο έγγραφό της "προκαταρκτική µελέτη των τεχνικών και νοµικών πτυχών όσον αφορά το επιθυµητό µιας νοµικής πράξης που να θεσπίζει κανόνες για την πολιτιστική πολυµορφία" (166 EX/28 της 12ης Μαρτίου 2003), που συνέταξε το Εκτελεστικό Συµβούλιο, η Γραµµατεία της ΟΥΝΕΣΚΟ απαριθµεί τις υφιστάµενες διεθνείς πράξεις σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών. Με την ανάλυσή της καταλήγει ότι "διάφορες πτυχές της πολιτιστικής πολυµορφίας διέπονται ήδη από διεθνείς κανόνες, άλλους δεσµευτικούς, άλλους µη δεσµευτικούς." Επισηµαίνει παρόλα αυτά ένα κενό του διεθνούς δικαίου το οποίο µια νοµική πράξη θα µπορούσε να καλύψει, όσον αφορά την πολιτιστική πολυµορφία στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, µε τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: "Να καθιερωθεί η σύνδεση µεταξύ της διατήρησης της πολιτιστικής πολυµορφίας και των στόχων της ανάπτυξης, συγκεκριµένα µε την προαγωγή της δηµιουργικής δραστηριότητας και των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών µέσω των οποίων εκφράζεται µία τέτοια δραστηριότητα. Αυτό σηµαίνει ιδιαίτερα, υποστήριξη της ικανότητας των κρατών να καθορίζουν τις πολιτιστικές πολιτικές τους (...)." Σ αυτό το σηµείο εκκίνησης, η Γραµµατεία απαριθµεί τέσσερις πιθανούς τοµείς ή εναλλακτικές που θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τις προσπάθειες θέσπισης κανόνων εκ µέρους της ΟΥΝΕΣΚΟ 6. Μεταξύ αυτών των τεσσάρων εναλλακτικών, µια σαφής πλειονότητα των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ ευνόησε την τελευταία, που συνίσταται "στην προστασία της πολυµορφίας του πολιτιστικού περιεχοµένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης που αντικατοπτρίζονται στα πολιτιστικά επαγγέλµατα, και των οποίων οι πτυχές φαίνονται να απειλούνται ιδιαίτερα από την παγκοσµιοποίηση ". 6 Αυτοί οι τέσσερις τοµείς ή εναλλακτικές είναι: (α) µια νέα πλήρης νοµική πράξη σχετικά µε τα πολιτιστικά δικαιώµατα (δηλ. συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, ελευθερία ανάληψης δηµιουργικής δραστηριότητας, δικαίωµα εκπαίδευσης κ.λπ...) (β) µία πράξη σχετικά µε το καθεστώς των καλλιτεχνών (γ) ένα πρωτόκολλο στη συµφωνία της Φλωρεντίας (σχετικά µε την κυκλοφορία των πολιτιστικών αγαθών) και (δ) η προστασία της πολυµορφίας του πολιτιστικού περιεχοµένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η γραµµατεία προσδιορίζει, στα σχόλιά της σχετικά µε τις πρώτες 3 πρώτες εναλλακτικές, και για διαφορετικούς λόγους, ότι ενδέχεται να µην είναι σκόπιµο ή εφικτό να µελετηθεί και κατά συνέπεια να ευνοηθεί - η εναλλακτική (δ). 5

7 Η Γραµµατεία της ΟΥΝΕΣΚΟ προσδιορίζει τους στόχους της απαραίτητης εργασίας καθορισµού κανόνων στα πλαίσια αυτής της εναλλακτικής ως εξής: "(...) να διασφαλισθεί η προστασία της πολιτιστικής πολυµορφίας εντός µιας ποικιλίας µορφών έκφρασης πολιτιστικής δραστηριότητας να προαχθεί η δυναµική διάδραση µεταξύ του διαφόρων πολιτιστικών περιεχοµένων και καλλιτεχνικών εκφράσεων και µεταξύ αυτών και άλλων πολύ σχετικών τοµέων (πολυγλωσσία σε σχέση µε την πολιτιστική έκφραση, ανάπτυξη τοπικού περιεχοµένου, συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, ευκαιρίες πρόσβασης σε πολιτισµούς πολλαπλών πηγών και µε µία ποικιλία µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών) να εξασφαλίζεται ο σεβασµός των ατοµικών δικαιωµάτων των δηµιουργών και καλλιτεχνών και να διευκολύνεται η κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και γνώσεων που έχουν σχέση µε την πολιτιστική δραστηριότητα διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιαιτερότητα και τη δηµιουργικότητα. Η διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας εποµένως θα συνδέεται µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης και του διαπολιτιστικού διαλόγου µέσω της προαγωγής της δηµιουργικής δραστηριότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Μια τέτοια νοµική πράξη πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι κάθε κράτος είναι ελεύθερο να καθορίζει την πολιτιστική πολιτική του, τις συµφωνίες του συνεργασίας και τις πρωτοβουλίες του εταιρικών σχέσεων σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο (...)." 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σ αυτό το στάδιο η µορφή και το περιεχόµενο της µελετώµενης νοµικής πράξης δεν έχουν ακόµη εξεταστεί. ιεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε αυτό και θα µπορούσαν να µελετηθούν διάφορες εναλλακτικές. Η Επιτροπή κρίνει ότι µια νοµικά δεσµευτική πράξη για τη διατήρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εδραιωθούν ορισµένα πολιτιστικά δικαιώµατα 7, να δεσµευθούν τα µέρη για διεθνή συνεργασία, να δηµιουργηθεί ένα φόρουµ συζήτησης σχετικά µε τις πολιτιστικές πολιτικές και να καθιερωθεί ένας παγκόσµιος έλεγχος της κατάστασης της πολιτιστικής πολυµορφίας σε όλο τον κόσµο. Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη για µια ισόρροπη κατανόηση τόσο των ευκαιριών που προσφέρονται όσο και των απειλών που θέτει η παγκοσµιοποίηση και η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 7 Τα πολιτιστικά δικαιώµατα στο πλαίσιο αυτό νοούνται κατά την έννοια της Παγκόσµιας ήλωσης των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και της ήλωσης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Πολιτιστική Πολυµορφία, άρθρο 5: Τα "πολιτιστικά δικαιώµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανθρώπινων δικαιωµάτων, τα οποία είναι παγκόσµια, αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα. Η άνθηση της δηµιουργικής πολυµορφίας απαιτεί την πλήρη εφαρµογή των πολιτιστικών δικαιωµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 27 της Παγκόσµιας ήλωσης των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και στα άρθρα 13 και 15 της διεθνούς συνθήκης για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Όλα τα άτοµα εποµένως πρέπει να είναι ικανά να εκφράζονται, να δηµιουργούν και να διαδίδουν το έργο τους στη γλώσσα της επιλογής τους, και ιδιαίτερα στη µητρική γλώσσα τους όλα τα άτοµα πρέπει να δικαιούνται εκπαίδευση και κατάρτιση ποιότητας µε πλήρη σεβασµό της πολιτιστικής ταυτότητά τους όλα τα άτοµα πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχουν στην πολιτιστική ζωή της επιλογής τους και να διεξάγουν τις δικές τους πολιτιστικές πρακτικές, µε σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών ". Ο όρος "πολιτιστικά δικαιώµατα", όπως αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να νοείται χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και την εκµετάλλευσή τους. 6

8 Για να τύχει µια διεθνής νοµική πράξη για την πολιτιστική πολυµορφία της υποστήριξης της ΕΚ και για να αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή προσέγγιση, η Επιτροπή κρίνει ότι η πράξη πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα και να τα σέβεται πλήρως. Πέραν της αναγνώρισης των πολιτιστικών δικαιωµάτων 8, κυρίως του δικαιώµατος της ελεύθερης συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, η παγκόσµια δήλωση ανθρώπινων δικαιωµάτων καθιερώνει µια προσέγγιση του πολιτισµού βασισµένη στις έννοιες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της ελευθερίας. Τέτοιες αρχές αναπτύσσονται στην παγκόσµια δήλωση της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία, της οποίας αποτελούν τόσο τα θεµέλια όσο και τα όρια 9. Εντός της ΕΕ, η Συνθήκη (άρθρο 151) αποτελεί τη νοµική βάση για την προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας, κυρίως µέσω της υποχρέωσης της Κοινότητας να λαµβάνει υπόψη τον πολιτισµό κατά τη δράση της, συµπεριλαµβανοµένης της δράσης για τη διεθνή συνεργασία. Η έννοια του πολιτισµού η οποία αποτελεί τη βάση για την κοινοτική δράση, συγκεκριµένα σε διεθνές επίπεδο, νοείται κατά την ανθρωπολογική και κοινωνική έννοια, συµπεριλαµβάνοντας όλα τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Μία τέτοια έννοια καθιστά δυνατή την πλήρη κατανόηση της πολιτιστικής πολυµορφίας µε δυναµικό τρόπο κατά τις σχέσεις του ενός µε τον άλλο. Επιπλέον, η πράξη πρέπει να έχει τους ακόλουθους στόχους και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να προάγει την πολιτιστική πολυµορφία. Να συµβάλλει στο διάλογο µεταξύ πολιτισµών και στην αµοιβαία κατανόηση και σεβασµό. Να αναπτύσσει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από αναπτυσσόµενες χώρες. Σ αυτό το πλαίσιο, πρέπει να λαµβάνουν χώρα τακτικές συνεδριάσεις µεταξύ επαγγελµατιών των µερών µε σκοπό τη συµβολή στον καθορισµό και την εκπόνηση πράξεων και πλαισίων συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο (περιφερειακό ή / και διµερές). Η πολιτιστική διάσταση των δράσεων συνεργασίας θα προάγεται, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης υποστήριξης µέσω της εκπαίδευσης της αµοιβαίας γνώσης των πολιτιστικών ταυτοτήτων ως προϋπόθεση του διαπολιτιστικού διαλόγου. Να ευνοεί την ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών και πράξεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 8 9 Βλέπε άρθρο 22 της δήλωσης: "Κάθε άτοµο (...) έχει οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα απαραίτητα για την προστασία της αξιοπρέπειάς του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του", και το άρθρο 27 της δήλωσης: "1. Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαµβάνει τις καλές τέχνες και να επωφελείται από την επιστηµονική πρόοδο και τα οφέλη της. 2. Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της προστασίας των ηθικών και υλικών συµφερόντων που προκύπτουν από κάθε επιστηµονικό, λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό έργο του οποίου είναι δηµιουργός." Η παγκόσµια δήλωση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτιστική πολυµορφία προβλέπει στο άρθρο 4: "Κανένας δεν µπορεί να επικαλείται την πολιτιστική πολυµορφία για την καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωµάτων που διασφαλίζονται από το διεθνές δίκαιο, ούτε για τον περιορισµό της εµβέλειάς τους." 7

9 Να παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη µια εστία και ένα φόρουµ για τη συζήτηση και το διάλογο σχετικά µε τις πολιτιστικές πολιτικές, να αναπτυχθούν οι γνώσεις ως προς το θέµα αυτό και να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές. Να παρέχει τεχνική βοήθεια και εµπειρογνωµοσύνη, µε σκοπό την ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών προσαρµοσµένων σε κάθε ειδική περίπτωση. Να καθιερωθεί θεσµικό πλαίσιο για τον έλεγχο της κατάστασης της πολιτιστικής πολυµορφίας στον κόσµο, π.χ. ένα διεθνές παρατηρητήριο ή ένας µηχανισµός παρακολούθησης της πολιτιστικής πολυµορφίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών, και να καταβληθούν προσπάθειες για την εκπόνηση και τον καθορισµό δεικτών και διεθνών κανόνων στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολυµορφίας. Μια τέτοια δοµή θα µπορούσε παραδείγµατος χάριν να προετοιµάσει µια ετήσια έκθεση για την "κατάσταση της πολιτιστικής πολυµορφίας", βάσει έκθεσης του κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Επιπλέον, ένα τέτοιο όργανο δεν επηρεάζει ούτε παραβλάπτει το διεθνές νοµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται στις ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών ιδιαίτερα όσον αφορά τις πτυχές δικαιωµάτων εκµετάλλευσής τους και πνευµατικής ιδιοκτησίας. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι σηµαντικό και χρήσιµο να συνταχθεί µια διεθνής νοµική πράξη για την πολιτιστική πολυµορφία. Η διατήρηση και η προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας είναι θεµελιώδης αρχή η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Όλα τα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών οργανώσεων του πολιτιστικού τοµέα, πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στη διαδικασία της σύνταξης µιας νοµικά δεσµευτικής πράξης. 8

10 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα παραπάνω, χωρίς να προδικάζεται καµιά ουσιαστική συζήτηση, µια διεθνής συζήτηση σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία απαιτεί κοινή ανταπόκριση εκ µέρους της ΕΚ και των κρατών µελών της. Πρόσφατα, κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη τονίσθηκε η ανάγκη διασφάλισης και προαγωγής της πολιτιστικής πολυµορφίας και αναφέρθηκε σχετικά το γεγονός ότι µια διεθνής νοµική πράξη στα πλαίσια της ΟΥΝΕΣΚΟ µπορεί να είναι η κατάλληλη νοµική απάντηση σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να επιβεβαιώσουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της σε διεθνές επίπεδο την αφοσίωσή τους για την πολιτιστική πολυµορφία, της οποίας πυρήνας είναι η κοινή αφοσίωση όλων των κρατών µελών. Είναι εποµένως πρόθεση της Επιτροπής να διαδραµατίσει η ΕΚ δραστικό ρόλο κατά την επόµενη γενική διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ, συγκεκριµένα όσον αφορά τις διερευνητικές συζητήσεις σχετικά µε τη σύνταξη µιας διεθνούς πράξης που να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία. Η Επιτροπή θα επιδιώξει τη συνέπεια µεταξύ εσωτερικής και διεθνούς ευρωπαϊκής δράσης όσον αφορά την πολιτιστική πολυµορφία, µε παράλληλο πλήρη σεβασµό του υφισταµένου κεκτηµένου της ΕΚ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για την ανάπτυξη κοινών θέσεων, έτσι ώστε να είναι η ΕΚ ενωµένη κατά τις προτάσεις της και κατά τη διεξαγωγή της γενικής διάσκεψης. Για το σκοπό αυτό, προτείνονται σε παράρτηµα ορισµένα βασικά στοιχεία για µια δήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, µε σκοπό την παρουσίαση, εκ µέρους της Επιτροπής, µιας κοινής θέσης ως προς το θέµα µιας διεθνούς νοµικής πράξης σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία, στη γενική διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ. Εφόσον η γενική διάσκεψη καταλήξει στην έναρξη διαπραγµατεύσεων για µια διεθνή νοµική πράξη για την πολιτιστική πολυµορφία, η Επιτροπή θα προτείνει έγκαιρα σύσταση προς το Συµβούλιο για απόφαση µε σκοπό να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διαπραγµατευτεί στα πλαίσια της ΟΥΝΕΣΚΟ ως προς το θέµα της έκδοσης µιας διεθνούς νοµικής πράξης σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία, και να διεξάγει αυτές τις διαπραγµατεύσεις εξ ονόµατος της ΕΚ και των κρατών µελών της. 9

11 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΛΩΣΗ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της επιθυµούν να υπενθυµίσουν την παρέµβασή τους που πραγµατοποιήθηκε κατά την 166η σύνοδο του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ, ως προς το θέµα της έκδοσης της διεθνούς νοµικής πράξης σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία. Με την ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της επιδοκίµασαν τις εργασίες της οργάνωσης για την εκπόνηση µιας σύµβασης σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία και παρατήρησαν ότι ένα τέτοιο έργο πρέπει να βασίζεται στη δήλωση για την πολιτιστική πολυµορφία και να θεωρείται ως συνέχειά της. Σύµφωνα µε την σύσταση του Εκτελεστικού Συµβουλίου να " ληφθεί απόφαση για την εξακολούθηση της δράσης που αποσκοπεί στη σύνταξη µίας νέας νοµικής πράξης που να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία και για τον καθορισµό της φύσης της εν λόγω πράξης", η συζήτηση ως προς τη διεθνή νοµική πράξη σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία κατά την παρούσα σύνοδο της γενικής διάσκεψης παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη µέλη της την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουν τη δέσµευσή τους για την πολιτιστική πολυµορφία σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της επιθυµούν να εκφράσουν την υποστήριξή τους για µια νοµική πράξη που να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία, πράγµα το οποίο θα είναι ένα νέο βήµα και θα αποτελεί συνέχεια της παγκόσµιας δήλωσης για την πολιτιστική πολυµορφία, στο πλαίσιο µιας απαραίτητης προοπτικής προστιθέµενης αξίας. Μία τέτοια νοµική πράξη, βασισµένη στα ανθρώπινα δικαιώµατα και σε µια ισόρροπη κατανόηση τόσο των ευκαιριών που προσφέρονται όσο και των απειλών που τίθενται από την παγκοσµιοποίηση και την ανάπτυξη των ΤΠΕ, θα διατηρεί και θα προάγει την πολιτιστική πολυµορφία µεταξύ άλλων ως εξής: Με την εδραίωση ορισµένων πολιτιστικών δικαιωµάτων Με τη δέσµευση των µερών για διεθνή συνεργασία Με τη δηµιουργία ενός φόρουµ για συζήτηση σχετικά µε τις πολιτιστικές πολιτικές και Με την καθιέρωση ενός παγκόσµιου ελέγχου της κατάστασης της πολιτιστικής πολυµορφίας σε όλον τον κόσµο. Μια τέτοια νοµική πράξη πρέπει να έχει το γενικό στόχο της προαγωγής της πολιτιστικής πολυµορφίας, συµβάλλοντας στο διάλογο µεταξύ πολιτισµών και υποστηρίζοντας την αµοιβαία κατανόηση και τον αµοιβαίο σεβασµό. 10

12 Προς το σκοπό αυτό, οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη νοµική πράξη µπορούν να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: Να αναπτυχθεί η διεθνής πολιτιστική συνεργασία, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από αναπτυσσόµενες χώρες, ιδιαίτερα µέσω της ανάπτυξης νοµικών πράξεων και πλαισίων συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο (περιφερειακό και / ή διµερές). Η πολιτιστική διάσταση των δράσεων συνεργασίας θα προαχθεί, καθώς και η ανάγκη της υποστήριξης µέσω της εκπαίδευσης της αµοιβαίας γνώσης των πολιτιστικών ταυτοτήτων ως προϋπόθεση του διαπολιτιστικού διαλόγου. Να ευνοηθεί η ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών και νοµικών πράξεων και για να ενισχυθεί ο διαπολιτιστικός διάλογος σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια και εµπειρογνωµοσύνη στα µέλη, µε σκοπό την ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών προσαρµοσµένων σε κάθε περίπτωση. Να παρασχεθεί στα ενδιαφερόµενα µέρη µια εστία και ένα φόρουµ για τη συζήτηση και το διάλογο σχετικά µε τις πολιτιστικές πολιτικές, την ανάπτυξη των γνώσεων γι αυτές και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να καθιερωθεί πλαίσιο για τον έλεγχο της κατάστασης της πολιτιστικής πολυµορφίας στον κόσµο, το οποίο θα ασχολείται µε την εκπόνηση και τον καθορισµό δεικτών και διεθνών κανόνων στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολυµορφίας και θα µπορεί για παράδειγµα να εκδίδει ετήσια έκθεση της "κατάστασης της πολιτιστικής πολυµορφίας". Μια τέτοια πράξη δεν πρέπει να επηρεάζει ούτε να παραβλάπτει το διεθνές νοµικό πλαίσιο που ισχύει στις ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πτυχές της εκµετάλλευσής τους και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της κρίνουν ότι η διατήρηση και η προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας είναι θεµελιώδης αρχή η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Όλα τα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας πολιτών, πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στη διαδικασία της σύνταξης µιας νοµικά δεσµευτικής πράξης υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ. 11

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση 1. Εισαγωγή Στα συµπεράσµατα της 25ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου2014 PUBLIC 16200/14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ.πρότ.επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η Γενική ιάσκεψη Υπενθυµίζοντας ότι το Προοίµιο της Ιδρυτικής Πράξης της UNESCO αναφέρεται «στο δηµοκρατικό ιδεώδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό

Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό 16CEMAT(2014)9 Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό 16η συνεδρία, Ναύπλιο, 17 Ιουνίου 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ N.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Λατινική Αμερική και Καραϊβική Λατινική Αμερική και Καραϊβική Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι πολύπλευρες και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ αλληλεπιδρά με ολόκληρη την περιοχή μέσω συνόδων κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα