Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 τς πράξς «Ανοικτά Ακαδμαϊκά Μαθήματα του TEI Αθήνας» με MIS Σκοπός τς πράξς είναι ανάπτυξ Ανοικτών Ακαδμαϊκών Μαθμάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελείται από βίντεοδιαλέξεις που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας του ιδρύματος. Σκοπός του διαγωνισμού είναι προμήθεια και εγκατάστασ οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εξειδικευμένου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τν παραγωγή και επεξεργασία των βιντεδιαλέξεων και άλλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια, εγκατάστασ και πλήρς λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθνών, φορτών συστμάτων καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς καθώς και εξειδικευμένου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τν παραγωγή και επεξεργασία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Kαταγραφή βιντεοδιαλέξεων Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Βασικό μέρος του σταθερού συστήματος καταγραφής αποτελεί διαδικτυακή κάμερα υψλής ανάλυσς. Ο ήχος θα λαμβάνεται από 2 μικρόφωνα τύπου Shotgun, τα οποία θα οδγούνται σε ένα μίκτ ήχου και διαμέσου αυτού στ line in θύρα τς διαδικτυακής κάμερας. Τα μικρόφωνα θα εγκατασταθούν στν οροφή, μπροστά από τ 1

2 σκνή ή πλαγίως και εμπρός, για να καλύπτεται όλο το εύρος τς. Ανάλογα με τις διαστάσεις τς αίθουσας/αμφιθεάτρου διακρίνουμε 3 διαφορετικούς τύπους εγκατάστασς. Η διαδικτυακή κάμερα θα μεταδίδει σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους α) μία εικονοροή σε έναν video streaming server προς καταγραφή του βίντεο και β) μία ή δύο εικονοροές, διαφορετικών αναλύσεων, σε άλλο video streaming server για τ ζωντανή τους μετάδοσ. Tόσο για τν καταγραφή όσο και τ ζωντανή μετάδοσ οι εικονοροές θα πρέπει να είναι H.264/AAC ώστε ο server να καταγράφει τ ροή σε αρχείο με container τύπου ΜPEG-4 ενώ τις ζωντανές ροές να τις αναμεταδίδει μέσω του πρωτοκόλλου RTMP. H επικοινωνία του server με τν κάμερα θα βασίζεται στο πρωτόκολλο RTSP. Η διαδικτυακή κάμερα θα πρέπει να υποστρίζει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: Μετάδοσ και καταγραφή σε ανάλυσ 1080p ώστε να καταγράφονται σε αποδεκτό επίπεδο τόσο οι διαφάνειες όσο και ότι γράφεται στους πίνακες τς αίθουσας, όπως μαθματικές εξισώσεις. Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή μετάδοσ συγκεκριμένων περιοχών όπως περιοχή των διαφανειών ή του πίνακα. Ανάλυσ 5 Mpixel και δυνατόττες ψφιακού ζουμ, οριζόντια και κάθετ κίνσ σε συγκεκριμέν περιοχή τς σκνής του αμφιθεάτρου/χώρου διδασκαλίας. Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) προκειμένου να εισάγονται τα logo που επιβάλουν οι κανόνες δμοσιόττας του έργου, δίχως να απαιτείται επεξεργασία του βίντεο σε επόμεν φάσ. Είσοδο ήχου line in ώστε να μεταδίδεται ταυτόχρονα και ο ήχος. Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Να υποστρίζεται δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Διαχείρισ μέσω web interface. Β. Φορτές μονάδες εικονολψίας και ζωντανής μετάδοσς Οι φορτές μονάδες εικονολψίας και ζωντανής μετάδοσς θα χρσιμοποιούνται σε χώρους όπου δεν θα υπάρχει σταθερή μονάδα καταγραφής. Επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Η επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και γενικότερ παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο υπολογιστικό εξοπλισμό στον οποίο θα είναι εγκατεστμένο το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό λογισμικό. 2

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι διακριτές ενόττες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Λογισμικό Η προσφορά του αναδόχου δεν μπορεί να είναι τμματική, θα πρέπει να καλύπτει κα ι τις τέσσερες παραπάνω ενόττες στο σύνολό τους. 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Η «Ενόττα Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς» αφορά τν προμήθεια, εγκατάστασ και πλήρ λειτουργία των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στν αντίστοιχ ενόττα στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα. A/A Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel 15 Α.2 IPCAM2 Vandal Proof Α.3 MEM Kάρτα Μνήμς τύπου SDHC 17 Α.4 POE Συσκευή Power Over Ethernet 17 Α.5 ΒΑ1 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή 2 Α.6 ΒΑ2 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή (VANDAL proof) 15 Α.7 MIX Μίκτς ήχου - Κονσόλα 15 Α.8 ΜΙC Μικρόφωνα 30 Α.9 BAM1 Βάσ στήριξς μικροφώνων 30 Α.10 LEN Φακός κάμερας 3 Ανάλογα με τις διαστάσεις τς αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 3 διαφορετικούς τύπους υπρεσιών εγκατάστασς. Τύπος εγκατάστασς Α: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας τύπου vandal proof με βάσ οροφής και δύο (2) μικρόφωνα σε ύψος αίθουσας έως 3.50 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς εως 30 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 15 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 20 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτ ήχου, και β) μίκτ ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτς ήχου) o αντάπτορας προστασίας υπερτασς για τον μίκτ ήχου. o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o Εγκαταστασ λεκτρολογικής γραμμής εως 15 μέτρα και ασφαλειοδιακόπτ 10 Αmp από τον υποπίνακα λεκτρισμού τς αίθουσας στον πλαστικό πίνακα διανομής του ήχου. Τύπος εγκατάστασς Β: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας τύπου vandal proof με βάσ οροφής και δύο (2) μικρόφωνα σε ύψος 4

5 αίθουσας έως 5.50 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς εως 50 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 30 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 50 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτ ήχου, και β) μίκτ ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτς ήχου) o αντάπτορας προστασίας υπερτασς για τον μίκτ ήχου. o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o Διασύνδεσ χού από τον μικτ που θα εγκατασταθει με το υπάρχον audio switch του χώρου μήκους εώς 5 μέτρα Τύπος εγκατάστασς Γ: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας με βάσ οροφής εώς 3.5 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς 10 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 20 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 20 μέτρα από τον μίκτ ήχου τς αίθοσας προς τν κάμερα. o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσόττες 1 Ι-Α Τύπος εγκατάστασς Α 13 2 Ι-Β Τύπος εγκατάστασς Β 2 3 Ι-Γ Τύπος εγκατάστασς Γ 2 Τα υλικά εγκατάστασς όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε που περιγράγονται αναλυτικά στν αντίστοιχ ενόττα. A/A Κωδικός Περιγραφή 0.1 ACA Μικροφωνικό Καλώδιο 0.2 CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θλυκό 0.3 CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo 0.4 CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack 0.5 NCA Καλώδιο Δικτύου 0.6 ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής εσωτερικού χώρου 0.7 ΕCA Καλώδιο παροχής ρεύματος 0.8 PAD Aντάπτορας υπερτασικς προστασίας ρευματος 0.9 PSW Ασφαλειοδιακόπτς ράγας πινακα λεκτρισμού 5

6 Οι τελικές λεπτομέρειες εγκατάστασς θα οριστούν κατά τ μελέτ εφαρμογής. H εγκατάστασ θα πραγματοποιθεί σε ώρες και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι χώροι διδασκαλίας δεν θα χρσιμοποιούνται. 6

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Η «Ενόττα Β - Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα 3 Β.2 ΒΑΤ Eπιπλέον μπαταρία κάμερας 3 Β.3 REM Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου 3 3 Β.4 SDHV Κάρτα μνήμς SDHC Β.5 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής 3 Β.6 HEAD Ακουστικά κεφαλής. 4 Β.7 BAG Σακίδιο μεταφοράς 3 4 Β.8 CON Μετατροπέας σμάτων βίντεο Β.9 WSET-1 Ασύρματο σετ μικροφώνων 5 Β.10 WSET-2 Ασύρματο σετ μικροφώνων 1 Β.11 WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων 2 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς Η «Ενόττα Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Γ.1 PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός 5 Γ.2 Laptop Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς 3 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ- Λογισμικό Η «Ενόττα Δ- Λογισμικό» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Eξυπρεττής εικονοροών και εικονογραφίας 2 1 SW1 κατά απαίτσ Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, 5 2 SW2 παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων 3 SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. 8 Εργαλειοθήκ Λογισμικού παραγωγής 1 5 SW4 περιεχομένου για ψφιακή μάθσ. Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, 1 5 SW5 ήχου και παραγωγής web σελίδων Λογισμικό καταγραφής οθόνς και 1 6 SW6 επεξεργασίας. 1 7 SW7 Λογισμικό μίξς βίντεο υψλής ανάλυσς. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευσ περί εκπλήρωσς των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξς και Εγγύσς Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων. 8

9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σε ορισμένα σμεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή πλήρς τεχνική περιγραφή των ζτουμένων λειτουργικών χαρακτριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζτούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα τεκμριώνοντας με τον καλύτερο κατά τν κρίσ τους τρόπο τν αντιστοιχία Α) ΕΝΟΤΗΤΑ Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς 1. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μικροφωνικό Καλώδιο 0.1. ACA Ενδεικτικός τύπος: Belden ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Εύκαμπτο μικροφωνικό καλώδιο 2 συστρεμμένων αγωγών 24AWG (0.22mm²) Επένδυσ αγωγού χαλκών: 32/0.10mm Μόνωσ : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD Κατασκευή: Δύο πυρήνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νήματα πλήρωσς Προφύλαξ: 0.122mm ελικοειδής καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτική κάλυψ Μέσ χαρακτριστική εμπέδσ: 47 Ω Ονομαστική χωρτικόττα αγωγού σε αγωγό: 60 pf/m Ονομαστική χωρτικόττα αγωγού σε θωράκισ: 110 pf/m Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC 20 C: 78 Ω/km. προμ/τή Παρα/μπή 9

10 Eξωτερική επένδυσ: μαλακό PVC προμ/τή Παρα/μπή α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Βύσμα Μικροφώνου XLR Θλυκό 0.2. CON1 Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NC3FX ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Τύπος σύνδεσμολογίας προϊόντος XLR θλυκό Ηλεκτρική χωρτικόττα μεταξύ 4 pf επαφών Αντίστασ επαφής 3 mω Διλεκτρική δύναμ 1,5 kvdc Αντίστασ μόνωσς (αρχική) > 2 GΩ Αντίστασ μόνωσς (μετά τν δοκιμή > 1 GΩ θερμόττας) Βαθμονομμένο ρεύμα ανά επαφή 16 A Βαθμολογία τάσς 50 V Μχανικό καλώδιο O.D mm Δύναμ εισχώρσς 20 N Δύναμ απόσυρσς 20 N Διάρκεια ζωής > 1000 κύκλους σύνδεσς Μέγιστο μέγεθος Καλωδίου μ μεγ. 2.5 mm² Μέγιστο Μέγεθος Καλώδιου μήκους. 14 AWG Επαφές κόλσς καλωδίων προμ/τή Παρα/μπή 10

11 Συσκευή κλειδώματος Κλείστρο ασφάλισς Δακτύλιος Πολυουρεθάνς Πολυαμίδ (PA 6 15% GR) Επιμετάλωσ επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Εσοχή Πολυαμίδ Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός Περιβαλοντική Έγκρισ UL Αναφλεξιμόττα UL 94 HB Πρότυπο συμόρφωσς με IEC Προστατευτική κλάσσ IP Κολλτικόττα συμβάλει με το IEC Εύρος θερμοκρασιών -30 C to +80 C Κέλυφος επιμετάλωσς Νικέλιου 0.3. CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo Ενδεικτικός τύπος: NEUTRIK NP-3C ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Καρφί αρσενικό στερεοφωνικό επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα Θήκ Νικελίου Επαφές Νικελίου Χυτό μεταλλικό κέλυφος Σφιγκτήρας έντασς απασφάλισς για βέλτιστ προστασία καλωδίου Επαφές μονοκόμματες μχανοποιμένς ακρίβειας αποφυγή αγκίστρωσς του ακροδέκτ επαφής 0.4.CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NYS231 - προμ/τή Παρα/μπή 11

12 3.5 mm stereo mini-jack ή ισοδύναμο προϊόν προϊόν Χαρακτριστικά Τύπος Σύνδεσς : Αρσενικό Αντίστασ επαφής < 10 mω Διλεκτρική δύναμ 0,5 kv dc Καλώδιο O.D. 4 mm Χρόνος ζωής 5000 κύκλο ι Επιμετάλλωσ σύνδεσς 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Είσοδος Πολυαμίδς Μπρούτζινο κάλυμμα γαλβανιζε επίστρωσ Ni Εύρος θερμοκρασιών -20 C to +70 C 0.5. ΝCA Καλώδιο Δικτύου Ενδεικτικός τύπος: Tyco (AMP) UTP Category 5 Enhanced ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά UTP Category 5 Enhanced 0.6. ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής Ενδεικτικός τύπος: ABB Europa Series ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Πλαστικό ερμάριο IP Επιτοίχεια τοποθέτσ Αδιαφανής πόρτα Kοινής κλειδαριάς Διαστάσεις (mm) ΠxYxB: 275 x 570 x προμ/τή Παρα/μπή 12

13 Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτ ήχου με κωδικό Α.7.ΜΙΧ και το μετασχματιστή του O μετασχματιστής θα πρέπει να τοποθετθεί στο πίνακα στν μέγιστ απόστασ από τον μίκτ ώστε να μν δμιουργεί λεκτρομαγντικό θόρυβο στον ήχο. 0.7 ECA Καλώδιο παροχής ρεύματος Χαρακτριστικά Tύπος H05VV-F ΝΥΜ 3x1 0.8 PAD Aντάπτορας υπερτασικς προστασίας ρευματος Χαρακτριστικά Εώς 3500W Είδοδος και εξοδος σούκο 1 θέσς Ενδεικτή λυχνία λειτουργίας 0.9 PSW Αυτόματ ασφάλεια ράγας πινακα λεκτρισμού Ενδεικτικός τύπος: HAGER MCN110A Χαρακτριστικά C10 Βραδειας 240v προμ/τή Παρα/μπή 13

14 2. Προδιαγραφές εξοπλισμού α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 Α.1. IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel Α.1.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.1.2 Χαρακτριστικά Α.1.3 Ανάλυσ έως 5 Mpixel. Α.1.4 Ανάλυσ εικόνας βίντεο έως:1080p Α.1.5 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Α.1.6 Digital zoom με δυνατόττες Pan, Tilt, Zoom. Α.1.7 Δυνατόττα μετάδοσς πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύττες. Α.1.8 Δυνατόττες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Α.1.9 Υποστήριξ σχμάτων κωδικοποίσς H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Α.1.10 Συμβατόττα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τ αναμετάδοσ και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Κατά τ διάρκεια τς αξιολόγσς θα απαιτθεί δοκιμή τς προτεινόμενς κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μ προσκόμισ κάμερας προς δοκιμή ή μ συμβατόττα επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.1.11 Διαχείρισ μέσω web interface. Α.1.12 Line in είσοδο ήχου. Α.1.13 Έλεγχος παραμέτρων φακού από NAΙ προμ/τή Παρα/μπή

15 απόστασ: (focus, iris) Α.1.14 Τροφοδοσία μέσω PoE Α.1.15 Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξ, IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασς χρστών Α.1.16 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast Α.1.17 Δυνατόττες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεσ, χρώμα, φωτεινόττα, αντίθεσ, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσς (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, Α.1.18 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) Α.1.19 Συμπίεσ ήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατόττα καθορισμού bit rate Α.1.20 Audio input/output: είσοδος line in /line out Α.1.21 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Α.1.22 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Α.1.23 Δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Α.2. IPCAM2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel Vandal Proof προμ/τή Παρα/μπή 15

16 Α.2.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.2.2 Χαρακτριστικά Α.2.3 Vandal proof εκ Α.2.4 Ανάλυσ έως 5 Mpixel. Α.2.5 Ανάλυσ εικόνας βίντεο έως:1080p Α.2.6 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Α.2.7 Digital zoom με δυνατόττες Pan, Tilt, Zoom. Α.2.8 Δυνατόττα μετάδοσς πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύττες. Α.2.9 Δυνατόττες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Α.2.10 Υποστήριξ σχμάτων κωδικοποίσς H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Α.2.11 Συμβατόττα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονoροών με κωδικό Δ1.SW1 για τ αναμετάδοσ και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Κατά τ διάρκεια τς αξιολόγσς θα απαιτθεί δοκιμή τς προτεινόμενς κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μ προσκόμισ κάμερας προς δοκιμή ή μ συμβατόττα επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.2.12 Διαχείρισ μέσω web interface. Α.2.13 Line in είσοδο ήχου. Α.2.14 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόστασ: (focus, iris) NAΙ Α.2.15 Τροφοδοσία μέσω PoE προμ/τή Παρα/μπή 16

17 Α.2.16 Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξ, IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασς χρστών Α.2.17 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast Α.2.18 Δυνατόττες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεσ, χρώμα, φωτεινόττα, αντίθεσ, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσς (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, Α.2.19 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) Α.2.20 Συμπίεσ ήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατόττα καθορισμού bit rate Α.2.21 Audio input/output: είσοδος line in /line out Α.2.22 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Α.2.23 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Α.2.24 Δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Α.3.MEM Kάρτα Μνήμς τύπου SDHC Α.3.1 Αριθμός μονάδων 17 Α.3.2 προμ/τή Παρα/μπή 17

18 προμ/τή Παρα/μπή Χαρακτριστικά Α.3.3 Μέγεθος: 8 Gbytes Α.3.4 Nα μπορεί να τοποθετθεί στ διαδικτυακή κάμερα και να καταγράφει βίντεο Α.3.5 Class 10 Α.4.POE Συσκευή Power Over Ethernet Α.4.1 Αριθμός μονάδων 17 Α.4.2 Χαρακτριστικά Α.4.3 Διεπαφές: 2 10/100Mbps RJ45 θύρες AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT Α.4.4 Τύπος δικτύου: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) Α.4.5 LED Indicator Α.4.6 Συμβατόττα με IEEE 802.3af Compliant PDs Α.4.7 Διανομή ισχύος έως 100 μέτρα Α.4.8 Πιστοποιήσεις: FCC, CE Α.5.ΒΑ1 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή Α.5.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.5.2 Χαρακτριστικά Α.5.3 Βάσ στήριξς μήκους περίπου 1,2 μέτρου για τ κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM1. Θα προσδιοριστεί στ μελέτ εφαρμογής. 18

19 Α.6.ΒΑ2 Βάσ στήριξς κάμερας vandal proof σε οροφή Α.6.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.6.2 Χαρακτριστικά Α.6.3 Βάσ στήριξς μήκους περίπου 1,2 μέτρου για τ κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM2 (vandal proof). Το ακριβές μήκος ανά περίπτωσ θα προσδιοριστεί στ μελέτ Α.7.MIX Μίκτς ήχου - Κονσόλα Α.7.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.7.2 Χαρακτριστικά Α.7.3 Δύο χαμλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και πέντε εισόδους γραμμής (line) Α.7.4 EQ διπλής μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.7.5 Stereo RCA και mini stereo 2T και χογράφσ I/O με έλεγχο ρύθμισς Α.7.6 Καθολικό +48V phantom power Α.7.7 Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρτής στάθμς Α.7.8 LED κορυφής στάθμς σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.7.9 Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμς Α.7.10 Κεντρική έξοδος balanced Α.1.24 Τριετής Εγγύσ καλής λειτουργίας Α.8.ΜΙC Μικρόφωνα Ενδεικτικός τύπος: Rode NT G2 ή ισοδύναμο προϊόν Α.8.1 Aριθμός μονάδων 30 Α.8.2 προμ/τή Παρα/μπή 19

20 Χαρακτριστικά Α.8.3 Tύπου: condenser shotgun Α.8.4 Αρχή λειτουργίας: Line + Gradient Α.8.5 Ενεργά λεκτρονικά: JFET μετατροπέας αντίστασς με balanced μετασχματιστή εξόδου Α.8.6 Κάψουλα: 0.50" Α.8.7 Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές Α.8.8 Τύπος Διεύθυνσς: End Α.8.9 Εύρος Συχνοτήτων: 20Hz - 20kHz Α.8.10 Αντίστασ Εξόδου: 250Ω Α.8.11 Μέγιστο SPL: 131dB SPL 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.8.12 Μέγιστ στάθμ εξόδου: 6.9dBu 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.8.13 Ευαισθσία: -36.0dB re 1 Volt/Pascal 94 db SPL) +/- 2 1kHz Α.8.14 Επιλογές Ισχύος : 48V, 24V Α.8.15 Βάρος: gm Α.8.16 Διαστάσεις: mmH x 22.00mmW x 22.00mmD Α.8.17 Έξοδος: XLR Α.9. Βάσ στήριξς μικροφώνων σε οροφή ΒΑΜ1 Α.9.1 Αριθμός μονάδων 30 Α.9.2 Χαρακτριστικά Α.9.3 Μήκους περίπου 25 εκατοστών, Θα προσδιοριστεί στ μελέτ εφαρμογής. Α.10. LEN Φακός IP κάμερας Ενδεικτικός τύπος ACC LENS CS 9-20MM F=1.6 P-IRIS 5MP ή ισοδύναμο προϊόν Α.10.1 Αριθμός μονάδων 3 προμ/τή Παρα/μπή 20

21 Α.10.2 Χαρακτριστικά Α.10.3 Να είναι συμβατός με τις κάμερες με κωδικό Α.1. IPCAM1 και Α.2. IPCAM2 Α.10.4 Varifocal 5 Mega Pixel P-Iris Lens 9-20mm, F1.6, CS mount, IR-corrected για χρήσ με φώς μέρας ή νύκτα προμ/τή Παρα/μπή 21

22 Β) ΕΝΟΤΗΤΑ Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Βίντεο Κάμερα B.1. CAM Ενδεικτικός τύπος: SONY HXR-NX30E ή ισοδύναμο προϊόν B.1.1 Αριθμός μονάδων 3 B.1.2 Γενικά B.1.3 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία: 71.5 mm x 94.5 mm x 148 mm B.1.4 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία, XLR μονάδα, μικρόφωνο: 135.5mm x 181.5mm x 310.5mm B.1.5 Xρόνος συνεχούς εγγραφής με μπαταρία: 195 min (VF), 185 min (LCD) Video Format B.1.6 HD : MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver.2.0 compatible B.1.7 STD: MPEG-2 PS Audio Format B.1.8 HD Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz B.1.9 STD Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Recording frame rate HD B.1.10 PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9 B.1.11 FX (24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.12 FH (17Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.13 HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) 16:9 B.1.14 LP (5Mbps) 1440 x προμ/τή Παραπομπ ή 22

23 1080/(50i)/16:9 Recording frame rate STD B.1.15 SD (9Mbps) 720 x 576/50i/16:9, 4:3 B.1.16 Χρόνος Recording/Playback: 170min(MS 32GB, HD FX, LPCM) 525min(Int. memory 96GB, HD FX, LPCM) B.1.17 Ανάλυσ στατικής εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680) B.1.18 Aναλογία ζουμ: 10x (optical), 17x Extended Zoom, 120x Digital Zoom B.1.19 Focal length: f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm mm (16:9), 31.8 mm mm (4:3) on 35 mm lens) Χαρακτριστικά Κάμερας B.1.20 Συσκευή απεικόνισς (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array - Pixel Gross:Approx. 6650K Video Actual:Approx. 6140K(16:9) B.1.21 Ελάχιστος φωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25(50p or 50i)) B.1.22 Ταχύττα κλείστρου: 1/6-1/10000 B.1.23 Ίριδα: F1.8 - F3.4 Είσοδοι - Έξοδοι B.1.24 Είσοδος μικροφώνου: Stereo mini jack (x 1) φ3.5mm B.1.25 Είσοδος ήχου: XLR 3-Pin (female) (x2), LINE/MIC/MIC+48V selectable B.1.26 A/V output: A/V Remote connector B.1.27 USB: TypeA, Mini-AB/ USB 2.0 Hi-Speed B.1.28 Έξοδος ακουστικών κεφαλής: Stereo mini jack φ3.5mm B.1.29 HDMI output: HDMI mini connector Flash και φώτα προμ/τή Παραπομπ ή 23

24 B.1.30 Flash Compensation: Yes (3 steps) B.1.31 Flash Coverage: Approx. 0.3m - 1.5m B.1.32 Flash Metering System: Pre-flash TTL B.1.33 Flash Modes: Auto / Forced / Prohibited B.1.34 Video Light: Συνεχής φωτισμός κατά τν εικονολψία και κατά το NightShot mode Διάφορα B.1.35 Εσωτερική μνήμ: 96GB Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX*3 SD/SDHC/SDXC Memory Card*4 B.1.36 Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 dots(1920x480) Παρεχόμενα αξεσουάρ B.1.37 AC Adaptor B.1.38 Power code B.1.39 Rechargeable Battery Pack B.1.40 Microphone B.1.41 Wind Screen B.1.42 XLR Adaptor B.1.43 Lens hood B.1.44 USB typea extention cable B.1.45 A/V connecting cable B.1.46 USB Adaptor cable (for external HDD) B.1.47 Wireless Remote Commander B.1.48 Step-down ring (52mm to 37mm) Επιπλέον Μπαταρία B.2. ΒΑΤ Ενδεικτικός τύπος: SONY NP-FV70 ή ισοδύναμο προϊόν B.2.1 Αριθμός μονάδων 3 B.2.2 B.2.3 Να είναι συμβατό με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM προμ/τή Παραπομπ ή 24

25 B.2.4 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM B.3. REM Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου Ενδεικτικός τύπος: SONY RM-AV2 ή ισοδύναμο προϊόν B.3.1 Αριθμός μονάδων 3 B.3.2 B.3.3 Nα είναι συμβατό με τ κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά B.3.4 Να μπορεί να τοποθετθεί στο αρμό του τριπόδου B.3.5 Nα παρέχει στο χειριστή: B.3.6 Έλεγχο εστίασς και ζουμ B.3.7 Έναρξ/Παύσ εγγραφής B.4. SDHV Κάρτα μνήμς SDHC Ενδεικτικός τύπος: Sony SD 32GB Expert UHS-I 94MB/s ( SF32UX )ή ισοδύναμο προϊόν B.4.1 Αριθμός μονάδων 3 B.4.2 B.4.3 Nα είναι συμβατό με τ κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά B.4.4 Χωρτικόττα εγγραφής (GB) 32 B.4.5 Αξιοποιήσιμ χωρτικόττα (GB) 28,8 B.4.6 Διασύνδεσ UHS1 (SDR104) B.4.7 Κατγορία ταχύττας QΚατγορία 10 (Κατγορία ταχύττας SD) Κατγορία 1 (Κατγορία ταχύττας UHS) B.4.8 Ταχύττα μεταφοράς (ανάγνωσς): Έως και 94MB/s (SDR104) B.5. TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής Ενδεικτικός τύπος: Manfroto 701HDV/055 XV View ή ισοδύναμο προμ/τή Παραπομπ ή 25

26 προϊόν B.5.1 Αριθμός μονάδων 3 B.5.2 B.5.3 Να είναι συμβατό με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά τριπόδου B.5.4 Tρίποδο αλουμινίου B.5.5 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.6 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.7 Βάρος τριπόδου έως 3.35 kg B.5.8 Μέγιστο ύψος cm B.5.9 Μέγιστο ύψος με κλειστή τν κεντρική κολώνα 147 cm B.5.10 Ελάχιστο ύψος 57.5 cm Χαρακτριστικά κεφαλής B.5.11 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.12 Αλουμινίου B.5.13 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.14 Μπράτσο διαμέτρου 3/8 και θλυκή σύνδεσ B.5.15 Έλεγχος εξισορρόπσς (balance control) B.5.16 Κλίσ προς εμπρός με κλίμακα -60 / +90 B.5.17 Κλείδωμα κλίσς προς τα εμπρός B.5.18 Κλείδωμα οριζόντιας κίνσς B.5.19 Περιστροφή 360 μοίρες B.5.20 Βάρος κεφαλής έως 0.85 kg B.5.21 Εύκολ απελευθέρωσ B.5.22 Ύψος 9.5 cm Ακουστικά κεφαλής. Ενδεικτικός B.6. τύπος: Audio Technica ATH PRO 700 HEAD MKII ή ισοδύναμο προϊόν B.6.1 Αριθμός μονάδων 4 προμ/τή Παραπομπ ή 26

27 B.6.2 Χαρακτριστικά B.6.3 Χρήσ για DJ και studio B.6.4 Clear, well-defined trebles, rich bass response B.6.5 Άριστ χομόνωσ για περιβάλλοντα με θόρυβο B.6.6 Συμπαγές, εύκολο στν αποθήκευσ σε συνοδευτική σάκο B.6.7 Σχεδιασμένο για εκτεταμέν χρήσ B.6.8 1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεσ με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα B.7. BAG Σακίδιο μεταφοράς Ενδεικτικός τύπος: Lowepro ProRunner 450 ή ισοδύναμο προϊόν B.7.1 Αριθμός μονάδων 3 B.7.2 Χαρακτριστικά τριπόδου B.7.3 Τύπου ώμου B.7.4 Να δέχεται τ βίντεο κάμερα με κωδικό CAM B.7.5 Να δέχεται φορτό υπολογιστή έως 17 B.7.6 Εσωτερικές διαστάσεις : 31.0 (W) X 17.0 (D) X 47.0 (H) cm B.7.7 Eξωτερικές διαστάσεις: 34.0 (W) X 29.0 (D) X 50.5 (H) cm B.7.8 Nα μπορεί να δεθεί τρίποδο B.7.9 Να συνοδεύεται από κάλυμα παντός καιρού B.8. CON Μετατροπέας σμάτων βίντεο Ενδεικτικός τύπος: BlackMagic Intensive Shuttle for USB 3.0 ή ισοδύναμο προϊόν B.8.1 Αριθμός μονάδων 4 B.8.2 προμ/τή Παραπομπ ή 27

28 B.8.3 Συμβατό με Windows 7 Συνδέσεις Είσοδοι αναλογικού βίντεο: B.8.4 Ανεξάρττες συνδέσεις για component, composite και s-video Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρττες B.8.5 συνδέσεις για component, composite και s-video Είσοδος HDMI Video B x HDMI type A σύνδεσ Έξοδος HDMI Video B x HDMI type A connector Είσοδοι αναλογικού ήχου: B Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Έξοδοι αναλογικού ήχου: B Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Είσοδοι ήχου HDMI B Channels. Έξοδοι ήχου HDMI B Channels. Υποστήριξ διπλών ρυθμών. HDMI και αναλογικά σήματα να αλλάζουν B.8.12 ανάμεσα σε υψλή και κανονική (standard) ανάλυσ. Υποστριζόμενα HDMI φορμά B NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable. Σύνδεσ με υπολογιστή: B.8.14 USB 3.0 Υποστριζόμενα πρότυπα SD: B i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. HD:t 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, B p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, προμ/τή Παραπομπ ή 28

29 720p59.94 and 720p60. B.8.17 HDMI Video Sampling 4:2:2 B.8.18 HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 khz and 24 bit. B.8.19 HDMI Color Space YUV 4:2:2 B.8.20 HDMI Color Precision 4:2:2 Επεξεργασία B.8.21 Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware B.8.22 Μετατροπή ανάλυσς σε χαμλότερ (HD Down Conversion). B.8.22 Μετατροπή σε ανάλυσ 1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τ σύλλψ του βίντεο Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless B.9. Ασύρματο Σετ FP125/83VP68 (Δέκτς WSET-1 FP5, Πομπός FP1,Μικρόφωνο FP2/ VP68,Lavalier Μικρόφωνο WL183) ή ισοδύναμο προϊόν B.9.1 Αριθμός μονάδων 5 B.9.2 Χαρακτριστικά B.9.3 Φορτός δέκτς B.9.4 Ασύρματο μικρόφωνο χειρός B.9.5 Φορτός πομπός σώματος B.9.6 Lavalier μικρόφωνο Χαρακτριστικά φορτού δέκτ B.9.7 Τύπος εξόδου audio TA3F και καλώδιο TA3F σε XLR B.9.8 Ρύθμισ εμπέδσς balanced B.9.9 Μέγιστο Audio σήμα εξόδου 5 dbv προμ/τή Παραπομπ ή 29

30 (into 600 Ω load) B.9.10 Αντίστασ 200 Ω B.9.11 Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) B.9.12 Βάρος 81 γρ. B.9.13 Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B.9.14 Ευαισθσία 108 dbm για 12 db SINAD, στάνταρντ B.9.15 Ανάγκες τροφοδοσίας μπαταρίες 2 AA, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.16 Οπτική ένδειξ για χαμλή έντασ μπαταρίας Χαρακτριστικά ασύρματου μικροφώνου χειρός B.9.17 Μέγιστ στάθμ εισόδου στα 10 db ρύθμισ gain: +2 dbv / στα 0 db ρύθμισ gain: 8 dbv B.9.18 Εύρος βαθμονόμσς gain 10 db B.9.19 RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B.9.20 Διαστάσεις 254 μμ X 51 μμ (10 X 2 ιν.) B.9.21 Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες B.9.22 Φορμαλισμέν PC/ABS χειρολαβή και καπάκι μπαταρίας B.9.23 Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.24 Πολικό διάγραμμα: Πολυκατευθυντικό B.9.25 Αρχή λειτουργίας: Πυκνωτικό Χαρακτριστικά φορτού πομπού σώματος B Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήσ με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. B.9.27 Εύρος βαθμονόμσς gain 10 to +20 προμ/τή Παραπομπ ή 30

31 dbv B.9.28 Αντίστασ Εισόδου 1 MΩ B.9.29 RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B.9.30 Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) B.9.31 Βάρος 81 γρ, χωρίς μπαταρίες B.9.32 Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B.9.33 Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.34 Χαρακτριστικά Lavalier μικρόφωνα B.9.35 Τύπος: Πυκνωτικό B.9.36 Απόκρισ συχνοτήτων: 50 to 20,000 Hz B.9.37 Πολικό Διάγραμμα: Πολύ-κατευθυντικό B.9.38 Αντίστασ εξόδου: 1800 Ω B.9.39 Ευαισθσία: -40 dbv/pa ((1 Pa = 94 db SPL) B.9.40 Μέγιστ χτική στάθμ: 120 db SPL B.9.41 Θόρυβος Εξόδου (A-weighted): 18 db SPL B.9.42 Ανάγκες Τροφοδοσίας: Κανονικοποιμένο +5 Vdc (2 Vdc to 10 Vdc) παρεχόμενο από ασύρματο πομπό. Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless B.10.WS Ασύρματο Σετ FP135 (Δέκτς FP5, ET-2 Πομπός FP1, Πομπός Σύνδεσς FP3) ή ισοδύναμο προϊόν. B.10.1 Αριθμός μονάδων 1 B.10.2 B.10.3 Nα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους κωδικούς WSET-1 Χαρακτριστικά φορτού δέκτ προμ/τή Παραπομπ ή 31

32 B.10.4 Φορτός δέκτς B.10.5 Ασύρματο πομπός B.10.6 Φορτός πομπός σώματος B.10.7 Χαρακτριστικά φορτού δέκτ B.10.8 Τύπος εξόδου audio TA3F και καλώδιο TA3F σε XLR B.10.9 Ρύθμισ εμπέδσς balanced B Μέγιστο Audio σήμα εξόδου 5 dbv (into 600 Ω load) B Αντίστασ 200 Ω B Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) B Βάρος 81 γρ. B Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B Ευαισθσία 108 dbm για 12 db SINAD, στάνταρντ B Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήσ με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. B Εύρος βαθμονόμσς gain 10 to +20 dbv B Αντίστασ Εισόδου 1 MΩ B RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) B Βάρος 81 γρ, χωρίς μπαταρίες B Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) Χαρακτριστικά Ασύρματου Πομπού Σύνδεσς B Συνδεσιμόττα XLR επιτρέπει τν χρήσ με οποιοδήποτε ενσύρματο δυναμικό XLR μικρόφωνο προμ/τή Παραπομπ ή 32

33 B Εύρος βαθμονόμσς gain 0 to +40 dbv B Αντίστασ εξόδου 9 kω B RF Ισχύς Εξόδου 10 tμε 30 mw B Διαστάσεις 117 μμ x 36 μμ x 43 μμ (H x W x D) B Βάρος 160 g (5.6 oz.), χωρίς μπαταρίες Β Τροφοδοσία AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) Β.11. WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless Ασύρματο Σετ SLX24/SM58 (SLX4 Επιτραπέζιο Δέκτ ποικίλς χρήσς, SLX2 Πομπό Χειρός) ή ισοδύναμο προϊόν. Β.11.1 Αριθμός μονάδων 2 Β.11.2 Β.11.3 Nα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους κωδικούς WSET-1 και WSET-2 Χαρακτριστικά Β.11.4 Επιτραπέζιος ασύρματος δέκτς Β.11.5 Πομπός χειρός Β.11.6 Χαρακτριστικά επιτραπέζιου ασύρματου δέκτ Β.11.7 Ο δέκτς να είναι συμβατός με τους ασύρματους πομπούς των κωδικών WSET-1 και WSET-2 Β.11.8 Αποσπώμενες ¼ κεραίες Β.11.9 Οπίσθιου φωτισμού οθόν LCD Β ¼ και XLR χτικές έξοδοι Β Έλεγχος στάθμς στο πίσω μέρος τς μονάδας Β Β Θήκ: Γαλβανισμένο ατσάλι Σήμα εξόδου: (ref. ± 38 khz διαίρεσ με τόνο 1 khz) XLR σύνδεσ (σε φορτίο 600 Ω): 13 dbv ¼ ίντσες σύνδεσ (σε προμ/τή Παραπομπ ή 33

34 φορτίο 3000 Ω): 2 dbv Β Ευαισθσία: 105 dbm για 12 db SINAD τυπικά Β Απόρριψ εικόνας: >70 db Β Ισχύς: Vdc στα 150 ma, παροχή από εξωτερική μονάδα Β Βάρος: 816 γρ Β Διαστάσεις: 42 μμ Υ x 197 μμ Π x 134 μμ Μ Χαρακτριστικά Πομπού Χειρός Β Στάθμ εισόδου: +2 dbv μέγιστο στα -10dB -8 dbv μέγιστο στα 0dB Β Εύρος ρύθμισς Gain: 10dB Β RF Έξοδος Πομπού 30 mw μέγιστο Β Διαστάσεις: (περιλαμβάνοντας κεφαλή SM58) 254 μμ x 51 μμ δ. Β Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες Β Θήκ: Διαμορφωμένο PC/ABS χερούλι και καπάκι μπαταρίας Β Παροχή ρεύματος 2 μεγέθους AA αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες Β Διάρκεια Μπαταρίας > 8 ώρες (αλκαλική) προμ/τή Παραπομπ ή 34

35 Γ) ΕΝΟΤΗΤΑ Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.1. PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός Γ.1.1 Αριθμός μονάδων 5 Γ.1.2 Γ.1.3 Η μτρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστμα Χαρακτριστικά Γ.1.4 Οθόν τύπου LED 22" με συνδέσεις DVI-D, HDMI και ανάλυσ έως 1920x1080 Γ.1.5 Λειτουργικό σύστμα Windows 7 Professional 64Bit Γ.1.6 Επεξεργαστής: Intel Core i GHz ή ισχυρότερος Γ.1.7 Μνήμ RAM: 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3 Γ.1.8 Κύριος Δίσκος: 128GB Serial ATA III Solid State Drive Γ.1.9 Δεύτερος δίσκος: 500GB (7.200 Rpm) Γ.1.10 Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD 7470 ή NVIDIA GeForce GT 640 ή NVIDIA Quadro 2000 ή ισχυρότερ Γ.1.11 Η μτρική να περιλαμβάνει: - 1 x PCI Express x16 slot - 2 x PCI Express x1 slots - 1 x PCI slot Γ XDVD+/-RW Drive & 6X Blu-Ray Writer Γ in-1 card reader Γ.1.14 Συνδέσεις προμ/υτή Παρα/μπή 35

36 Γ x IEEE 1394a ports Γ x USB 2.0 ports Γ x USB 3.0 ports Γ x esata Γ.1.19 Δίκτυο: lan 10/100/1000 Mbit Γ.1.20 Ήχος: High Definition Audio 5.1 channel Γ.2.Laptop Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς Γ.2.1 Αριθμός μονάδων 3 Γ.2.2 Γ.2.3 Τύπου laptop Γ.2.4 Η μτρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστμα Χαρακτριστικά Γ.2.5 CPU : Intel i7 Ivy Bridge, M τουλάχιστον 2.90GHz ή QM τουλάχιστον 2.20Ghz ή ισχυρότερος Γ.2.6 RΑΜ : 8Gb DDR3 τουλάχιστον 1333 MHz Γ.2.7 HDD : τουλάχιστον 160Gb SSD Γ.2.8 Διαγώνιος Οθόνς : έως 14" Γ.2.9 GPU: Intel HD Graphics 4000 ή GeForce GT 620M Συνδέσεις : Γ.2.10 Card Reader Γ xUSB 3.0 Γ xHDMI Γ.2.13 Microphone in Γ.2.14 Headphone Out Δίκτυα Γ.2.15 Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Γ.2.16 Bluetooth Γ.2.17 Θύρα Ethernet Γ.2.19 Ταχύττα Δικτύου10/100/1000 Mbps προμ/υτή Παρα/μπή 36

37 Άλλα Γ.2.20 Windows 7 Professional 64 bit (Αγγλικά) Γ.2.21 Express Card 54mm ή 34mm Γ.2.22 Βάρος έως 2 κιλά προμ/υτή Παρα/μπή 37

38 Δ) ΕΝΟΤΗΤΑ: Λογισμικό α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εξυπρεττής εικονοροών και Δ1.SW1 εικονογραφίας κατά απαίτσ Ενδεικτικός τύπος: Wowza Media Server ή ισοδύναμο προϊόν Δ.1.1 Aριθμός μονάδων 2 Δ.1.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.1.3 Χαρακτριστικά Δ.1.4 Tύπος άδειας: Perpetual License Δ.1.5 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα και λογισμικά αναπαραγωγής (client) Δ.1.6 Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) Δ.1.7 Flash (HTTP Streaming) Δ.1.8 iphone/ipad (HTTP Streaming) Δ.1.9 Silverlight (Smooth Streaming) Δ.1.10 QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) Δ.1.11 IPTV (MPEG-TS) Υποστριζόμενες πγές κωδικοποίσς (live encoder) Δ.1.12 RTMP (Flash & H.264/AAC) Δ.1.13 RTSP/RTP (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) Δ.1.14 MPEG-TS (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) Δ.1.15 ICY (MP3/AAC; SHOUTcast/icecast) Δ.1.16 HTTP (Smooth Streaming) Υποστριζόμενα αρχεία βίντεο και ήχου Δ.1.17 FLV (Flash Video -.flv) Δ.1.18 MP4 (QuickTime container - προμ/τή Παρα/μπή 38

39 .mp4,.f4v,.mov,.m4v,.mp4a,.3gp, and.3g2) Δ.1.19 MP3 (.mp3) Υποστριζόμενες πλατφόρμες Δ.1.20 Windows Δ.1.21 Linux Δ.1.22 Solaris Δ.1.23 Unix Δ.1.24 Mac OS X Applications Capabilities Δ.1.25 Video Streaming (live and ondemand) Δ.1.26 Audio Streaming (live and ondemand) Δ.1.27 Chat (text, audio, video) Δ.1.28 Recording Δ.1.29 SHOUTcast/Icecast Restreaming Δ.1.30 Remote Shared Objects (RSOs) Δ.1.31 Up to 10Gbps per-server perfromance Eιδικές απαιτήσεις σε σχέσ με Διαδικτυακές Κάμερες Δ.1.32 Να δέχεται εικονοροές τύπου Η.264/AAC από επικοινωνώντας με RTSP πρωτόκολλο Δ.1.33 Να αναμεταδίδει τ ροή σε flash player μέσω RTMP Δ.1.34 Nα εγγράφει τις ροές σε αρχείο με container τύπου mp4 Δ.2.SW2 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων Ενδεικτικός τύπος: MS-Office Standard ή ισοδύναμο προϊόν προμ/τή Παρα/μπή 39

40 Δ.2.1 Αριθμός μονάδων 5 Δ.2.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.2.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.2.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.3.SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. Ενδεικτικός τύπος: Sony Vegas 12 Edit ή ισοδύναμο προϊόν Δ.3.1 Aριθμός μονάδων 8 Δ.3.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.3.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.3.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.4.SW4 Εργαλειοθήκ Λογισμικού παραγωγής περιεχομένου για ψφιακή μάθσ. Ενδεικτικός τύπος: Adobe elearning suite ή ισοδύναμο προϊόν Δ.4.1 Aριθμός μονάδων 1 Δ.4.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.4.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.4.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.4.5 Δ.5.SW5 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ (2ετία), εφόσον υπάρχει. Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, ήχου και παραγωγής web σελίδων Ενδεικτικός τύπος: Adobe Creative Suite Master Collection ή ισοδύναμο προϊόν Δ.5.1 Aριθμός μονάδων 1 Δ.5.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.5.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.5.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.5.5 Δ.6.SW6 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ (2ετία), εφόσον υπάρχει. Λογισμικό καταγραφής οθόνς και επεξεργασίας. Ενδεικτικός τύπος: BundleCamtasia studio 8 ( 9 αδειών) ή προμ/τή Παρα/μπή 40

41 ισοδύναμο προϊόν Δ.6.1 Αριθμός μονάδων 1 Δ.6.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.6.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.6.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.6.5 Να συμπεριλαμβάνεται maintenance plan σε νέα έκδοσ (για 1 έτος), Δ.7.SW7 εφόσον υπάρχει Λογισμικό μίξς βίντεο υψλής ανάλυσς. Ενδεικτικός τύπος: VMix HD Edition ή ισοδύναμο προϊόν Δ.7.1 Αριθμός μονάδων 1 Δ.7.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.7.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.7.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.7.5 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ, εφόσον υπάρχει προμ/τή Παρα/μπή 41

42 Παρεχόμεν Εγγύσ - Τεχνική Υποστήριξ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε1.1 Ο Προμθευτής οφείλει να εγγυθεί τν καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μνών μετά τν Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμριώσει τ δυνατόττά του για τν παροχή αυτής τς εγγύσς. Ε1.2 Επιδιόρθωσ / Αντικατάστασ οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστμα των τριάντα έξι (36) μνών. Ε1.3 Αποκατάστασ οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστμα των τριάντα έξι (36) μνών. Ε 1.4 Ε2 Ο προμθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ όλ τ διάρκεια τς περιόδου εγγύσς όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των διαδικτυακών καμερών (Ενόττα Α). ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε2.1 Ύπαρξ οργανωμένου βλαβολπτικού κέντρου Ε2.2 Διάθεσ ON-CALL μχανικού, για όλο το διάστμα συντήρσς και κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 42

43 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ε2.3 Η ανταπόκρισ του προμθευτή σε περίπτωσ βλάβς θα πρέπει να είναι: τέσσερις (4) ώρες από τ στιγμή τς αναγγελίας τς βλάβς εφόσον ειδοποίσ έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστμα από 08:00 μέχρι 13:00 το πρωί 08:00 ώρα, τς επομένς εργάσιμς μέρας εφόσον ειδοποίσ έγινε εκτός των πιο πάνω μερών και ωρών Σε κάθε περίπτωσ μετά τν πάροδο 48 ωρών από τν αναγγελία τς βλάβς και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί λειτουργία τς μονάδας, ο προμθευτής θα πρέπει να τν αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το ισοδύναμο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξς που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Ε2.4 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. Ε2.5 Παροχή τεχνικής υποστήριξς καθ όλ τν διάρκεια τς περιόδου εγγύσς για επίλυσ τυχόν προβλμάτων μέσω τλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ). Ε2.6 Να περιγραφεί ο μχανισμός αντιμετώπισς βλαβών από τν εταιρεία. Ε3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε3.1 Η παράδοσ του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και Γ και του λογισμικού τς ενόττας Δ θα πρέπει να γίνει εντός 40 μερών από τν μερομνία υπογραφής τς σύμβασς. YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 43

44 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ε3.2 Η εγκατάστασ του εξοπλισμού τς ενόττας Α θα πρέπει να ολοκλρωθεί εντός 90 μερών από τν μερομνία υπογραφής τς σύμβασς. Ε3.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων για τν εγκατάστασ του εξοπλισμού στο ΤΕΙ Αθήνας. Ο ένας εκ των τριών τεχνικών θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στν εγκατάστασ οπτικοακουστικών συστμάτων, αντίστοιχων με τα υπό προμήθεια συστήματα προκειμένου να καθοδγήσει και τν υπόλοιπ ομάδα. YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 44

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 28/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά ος όροφος Τ.Κ. 8 Βόλος Βόλος, 05-10-2015 Αρ. Πρωτ.: 176/05-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ από το Καλώδια Για να δείτε και να ακούσετε τη διαφορά... Eπίχρυσες επαφές 24Κ που εγγυώνται υψηλής ποιότητας σήμα και μετάδοσή

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

TOSHIBA Leading Innovation >>>

TOSHIBA Leading Innovation >>> TOSHIBA PORTEGE Z930 > The 3 rd generation Intel Core TM i5 Processor about Ultra Book Technology TM > Σαν μοντέλο εξαιρετικά πολυδιάστατο και ευέλικτο. > Σαν μοντέλο εξαιρετικά γρήγορο και ανθεκτικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.02.2015 Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 5-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3062 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome Με την FCS-3061 IP κάμερα, η LevelOne παρέχει μια πολύ καλή λύση για την 24ωρη παρακολούθηση για χώρους κτιρίων γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου (Συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) Αθήνα, 28/2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου «Τα αργυρά νοµίσµατα των βασιλέων της Κύπρου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης Συστήματα επικοινωνίας MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης www.boschsecrity.gr 193 επιλέξιμα κανάλια UHF Τεχνολογία σύνδεσης με PLL Οθόνη LCD με ενδείξεις για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 15.7135.0013 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 61_/2015_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 4 / 11 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. 15372 ΗΜΟΣ ΩΡΙ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου-Εργαστήριου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μ.Π.Δ.» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ:

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Ο προβολέας της BenQ υποστηρίζει την αναπαραγωγή τρισδιάστατου (3D) περιεχοµένου που µεταφέρεται µέσω D-Sub, Component, HDMI, Video και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera

Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera WCS-0030 Έκδοση υλικού (h/w): 2 Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera Η LevelOne WCS-0030 IP κάμερα, έχει σχεδιαστεί για την 24ωρη παρακολούθηση του σπιτιού ή του γραφείου. Η κάμερα παρέχει μοντέρνα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Τεχνικών. Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ. Ιωάννης Μαρασλίδης. Ευκλείδης Κεραµόπουλος

Σεµινάριο Τεχνικών. Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ. Ιωάννης Μαρασλίδης. Ευκλείδης Κεραµόπουλος Σεµινάριο Τεχνικών Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ Ιωάννης Μαρασλίδης Ευκλείδης Κεραµόπουλος 1 Εξοπλισµός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ-Θ Οθόνη Προβολής Stumpfl BIM-PQ PQ200. Μικρόφωνα Προέδρου Philips-Bosch

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_203_7604 Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 203 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα