Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 τς πράξς «Ανοικτά Ακαδμαϊκά Μαθήματα του TEI Αθήνας» με MIS Σκοπός τς πράξς είναι ανάπτυξ Ανοικτών Ακαδμαϊκών Μαθμάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελείται από βίντεοδιαλέξεις που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας του ιδρύματος. Σκοπός του διαγωνισμού είναι προμήθεια και εγκατάστασ οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εξειδικευμένου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τν παραγωγή και επεξεργασία των βιντεδιαλέξεων και άλλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια, εγκατάστασ και πλήρς λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθνών, φορτών συστμάτων καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς καθώς και εξειδικευμένου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τν παραγωγή και επεξεργασία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Kαταγραφή βιντεοδιαλέξεων Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Βασικό μέρος του σταθερού συστήματος καταγραφής αποτελεί διαδικτυακή κάμερα υψλής ανάλυσς. Ο ήχος θα λαμβάνεται από 2 μικρόφωνα τύπου Shotgun, τα οποία θα οδγούνται σε ένα μίκτ ήχου και διαμέσου αυτού στ line in θύρα τς διαδικτυακής κάμερας. Τα μικρόφωνα θα εγκατασταθούν στν οροφή, μπροστά από τ 1

2 σκνή ή πλαγίως και εμπρός, για να καλύπτεται όλο το εύρος τς. Ανάλογα με τις διαστάσεις τς αίθουσας/αμφιθεάτρου διακρίνουμε 3 διαφορετικούς τύπους εγκατάστασς. Η διαδικτυακή κάμερα θα μεταδίδει σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους α) μία εικονοροή σε έναν video streaming server προς καταγραφή του βίντεο και β) μία ή δύο εικονοροές, διαφορετικών αναλύσεων, σε άλλο video streaming server για τ ζωντανή τους μετάδοσ. Tόσο για τν καταγραφή όσο και τ ζωντανή μετάδοσ οι εικονοροές θα πρέπει να είναι H.264/AAC ώστε ο server να καταγράφει τ ροή σε αρχείο με container τύπου ΜPEG-4 ενώ τις ζωντανές ροές να τις αναμεταδίδει μέσω του πρωτοκόλλου RTMP. H επικοινωνία του server με τν κάμερα θα βασίζεται στο πρωτόκολλο RTSP. Η διαδικτυακή κάμερα θα πρέπει να υποστρίζει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: Μετάδοσ και καταγραφή σε ανάλυσ 1080p ώστε να καταγράφονται σε αποδεκτό επίπεδο τόσο οι διαφάνειες όσο και ότι γράφεται στους πίνακες τς αίθουσας, όπως μαθματικές εξισώσεις. Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή μετάδοσ συγκεκριμένων περιοχών όπως περιοχή των διαφανειών ή του πίνακα. Ανάλυσ 5 Mpixel και δυνατόττες ψφιακού ζουμ, οριζόντια και κάθετ κίνσ σε συγκεκριμέν περιοχή τς σκνής του αμφιθεάτρου/χώρου διδασκαλίας. Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) προκειμένου να εισάγονται τα logo που επιβάλουν οι κανόνες δμοσιόττας του έργου, δίχως να απαιτείται επεξεργασία του βίντεο σε επόμεν φάσ. Είσοδο ήχου line in ώστε να μεταδίδεται ταυτόχρονα και ο ήχος. Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Να υποστρίζεται δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Διαχείρισ μέσω web interface. Β. Φορτές μονάδες εικονολψίας και ζωντανής μετάδοσς Οι φορτές μονάδες εικονολψίας και ζωντανής μετάδοσς θα χρσιμοποιούνται σε χώρους όπου δεν θα υπάρχει σταθερή μονάδα καταγραφής. Επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Η επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και γενικότερ παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο υπολογιστικό εξοπλισμό στον οποίο θα είναι εγκατεστμένο το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό λογισμικό. 2

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι διακριτές ενόττες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Λογισμικό Η προσφορά του αναδόχου δεν μπορεί να είναι τμματική, θα πρέπει να καλύπτει κα ι τις τέσσερες παραπάνω ενόττες στο σύνολό τους. 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Η «Ενόττα Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς» αφορά τν προμήθεια, εγκατάστασ και πλήρ λειτουργία των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στν αντίστοιχ ενόττα στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα. A/A Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel 15 Α.2 IPCAM2 Vandal Proof Α.3 MEM Kάρτα Μνήμς τύπου SDHC 17 Α.4 POE Συσκευή Power Over Ethernet 17 Α.5 ΒΑ1 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή 2 Α.6 ΒΑ2 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή (VANDAL proof) 15 Α.7 MIX Μίκτς ήχου - Κονσόλα 15 Α.8 ΜΙC Μικρόφωνα 30 Α.9 BAM1 Βάσ στήριξς μικροφώνων 30 Α.10 LEN Φακός κάμερας 3 Ανάλογα με τις διαστάσεις τς αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 3 διαφορετικούς τύπους υπρεσιών εγκατάστασς. Τύπος εγκατάστασς Α: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας τύπου vandal proof με βάσ οροφής και δύο (2) μικρόφωνα σε ύψος αίθουσας έως 3.50 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς εως 30 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 15 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 20 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτ ήχου, και β) μίκτ ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτς ήχου) o αντάπτορας προστασίας υπερτασς για τον μίκτ ήχου. o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o Εγκαταστασ λεκτρολογικής γραμμής εως 15 μέτρα και ασφαλειοδιακόπτ 10 Αmp από τον υποπίνακα λεκτρισμού τς αίθουσας στον πλαστικό πίνακα διανομής του ήχου. Τύπος εγκατάστασς Β: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας τύπου vandal proof με βάσ οροφής και δύο (2) μικρόφωνα σε ύψος 4

5 αίθουσας έως 5.50 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς εως 50 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 30 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 50 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτ ήχου, και β) μίκτ ήχου προς κάμερα), o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτς ήχου) o αντάπτορας προστασίας υπερτασς για τον μίκτ ήχου. o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. o Διασύνδεσ χού από τον μικτ που θα εγκατασταθει με το υπάρχον audio switch του χώρου μήκους εώς 5 μέτρα Τύπος εγκατάστασς Γ: Περιλαμβάνει τν εγκατάστασ μίας (1) διαδικτυακής κάμερας με βάσ οροφής εώς 3.5 μέτρα. Η εγκατάστασ περιλαμβάνει και όλα τα υλικά τς εγκατάστασς όπως o κανάλι καλωδίωσς 10 μέτρα, o καλωδίωσ δικτύου έως 20 μέτρα, o καλωδίωσ ήχου έως 20 μέτρα από τον μίκτ ήχου τς αίθοσας προς τν κάμερα. o βίσματα ήχου και τερματισμοί, o ρύθμισ μίκτ ήχου και διαδικτυακής κάμερας. A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσόττες 1 Ι-Α Τύπος εγκατάστασς Α 13 2 Ι-Β Τύπος εγκατάστασς Β 2 3 Ι-Γ Τύπος εγκατάστασς Γ 2 Τα υλικά εγκατάστασς όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε που περιγράγονται αναλυτικά στν αντίστοιχ ενόττα. A/A Κωδικός Περιγραφή 0.1 ACA Μικροφωνικό Καλώδιο 0.2 CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θλυκό 0.3 CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo 0.4 CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack 0.5 NCA Καλώδιο Δικτύου 0.6 ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής εσωτερικού χώρου 0.7 ΕCA Καλώδιο παροχής ρεύματος 0.8 PAD Aντάπτορας υπερτασικς προστασίας ρευματος 0.9 PSW Ασφαλειοδιακόπτς ράγας πινακα λεκτρισμού 5

6 Οι τελικές λεπτομέρειες εγκατάστασς θα οριστούν κατά τ μελέτ εφαρμογής. H εγκατάστασ θα πραγματοποιθεί σε ώρες και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι χώροι διδασκαλίας δεν θα χρσιμοποιούνται. 6

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς Η «Ενόττα Β - Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα 3 Β.2 ΒΑΤ Eπιπλέον μπαταρία κάμερας 3 Β.3 REM Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου 3 3 Β.4 SDHV Κάρτα μνήμς SDHC Β.5 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής 3 Β.6 HEAD Ακουστικά κεφαλής. 4 Β.7 BAG Σακίδιο μεταφοράς 3 4 Β.8 CON Μετατροπέας σμάτων βίντεο Β.9 WSET-1 Ασύρματο σετ μικροφώνων 5 Β.10 WSET-2 Ασύρματο σετ μικροφώνων 1 Β.11 WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων 2 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς Η «Ενόττα Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Γ.1 PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός 5 Γ.2 Laptop Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς 3 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ- Λογισμικό Η «Ενόττα Δ- Λογισμικό» αφορά τν προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε στν αντίστοιχ ενόττα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια Eξυπρεττής εικονοροών και εικονογραφίας 2 1 SW1 κατά απαίτσ Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, 5 2 SW2 παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων 3 SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. 8 Εργαλειοθήκ Λογισμικού παραγωγής 1 5 SW4 περιεχομένου για ψφιακή μάθσ. Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, 1 5 SW5 ήχου και παραγωγής web σελίδων Λογισμικό καταγραφής οθόνς και 1 6 SW6 επεξεργασίας. 1 7 SW7 Λογισμικό μίξς βίντεο υψλής ανάλυσς. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευσ περί εκπλήρωσς των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξς και Εγγύσς Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσς του Κεφαλαίου Ε. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων. 8

9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σε ορισμένα σμεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή πλήρς τεχνική περιγραφή των ζτουμένων λειτουργικών χαρακτριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζτούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα τεκμριώνοντας με τον καλύτερο κατά τν κρίσ τους τρόπο τν αντιστοιχία Α) ΕΝΟΤΗΤΑ Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς 1. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μικροφωνικό Καλώδιο 0.1. ACA Ενδεικτικός τύπος: Belden ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Εύκαμπτο μικροφωνικό καλώδιο 2 συστρεμμένων αγωγών 24AWG (0.22mm²) Επένδυσ αγωγού χαλκών: 32/0.10mm Μόνωσ : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD Κατασκευή: Δύο πυρήνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νήματα πλήρωσς Προφύλαξ: 0.122mm ελικοειδής καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτική κάλυψ Μέσ χαρακτριστική εμπέδσ: 47 Ω Ονομαστική χωρτικόττα αγωγού σε αγωγό: 60 pf/m Ονομαστική χωρτικόττα αγωγού σε θωράκισ: 110 pf/m Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC 20 C: 78 Ω/km. προμ/τή Παρα/μπή 9

10 Eξωτερική επένδυσ: μαλακό PVC προμ/τή Παρα/μπή α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Βύσμα Μικροφώνου XLR Θλυκό 0.2. CON1 Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NC3FX ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Τύπος σύνδεσμολογίας προϊόντος XLR θλυκό Ηλεκτρική χωρτικόττα μεταξύ 4 pf επαφών Αντίστασ επαφής 3 mω Διλεκτρική δύναμ 1,5 kvdc Αντίστασ μόνωσς (αρχική) > 2 GΩ Αντίστασ μόνωσς (μετά τν δοκιμή > 1 GΩ θερμόττας) Βαθμονομμένο ρεύμα ανά επαφή 16 A Βαθμολογία τάσς 50 V Μχανικό καλώδιο O.D mm Δύναμ εισχώρσς 20 N Δύναμ απόσυρσς 20 N Διάρκεια ζωής > 1000 κύκλους σύνδεσς Μέγιστο μέγεθος Καλωδίου μ μεγ. 2.5 mm² Μέγιστο Μέγεθος Καλώδιου μήκους. 14 AWG Επαφές κόλσς καλωδίων προμ/τή Παρα/μπή 10

11 Συσκευή κλειδώματος Κλείστρο ασφάλισς Δακτύλιος Πολυουρεθάνς Πολυαμίδ (PA 6 15% GR) Επιμετάλωσ επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Εσοχή Πολυαμίδ Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός Περιβαλοντική Έγκρισ UL Αναφλεξιμόττα UL 94 HB Πρότυπο συμόρφωσς με IEC Προστατευτική κλάσσ IP Κολλτικόττα συμβάλει με το IEC Εύρος θερμοκρασιών -30 C to +80 C Κέλυφος επιμετάλωσς Νικέλιου 0.3. CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo Ενδεικτικός τύπος: NEUTRIK NP-3C ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Καρφί αρσενικό στερεοφωνικό επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα Θήκ Νικελίου Επαφές Νικελίου Χυτό μεταλλικό κέλυφος Σφιγκτήρας έντασς απασφάλισς για βέλτιστ προστασία καλωδίου Επαφές μονοκόμματες μχανοποιμένς ακρίβειας αποφυγή αγκίστρωσς του ακροδέκτ επαφής 0.4.CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NYS231 - προμ/τή Παρα/μπή 11

12 3.5 mm stereo mini-jack ή ισοδύναμο προϊόν προϊόν Χαρακτριστικά Τύπος Σύνδεσς : Αρσενικό Αντίστασ επαφής < 10 mω Διλεκτρική δύναμ 0,5 kv dc Καλώδιο O.D. 4 mm Χρόνος ζωής 5000 κύκλο ι Επιμετάλλωσ σύνδεσς 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Είσοδος Πολυαμίδς Μπρούτζινο κάλυμμα γαλβανιζε επίστρωσ Ni Εύρος θερμοκρασιών -20 C to +70 C 0.5. ΝCA Καλώδιο Δικτύου Ενδεικτικός τύπος: Tyco (AMP) UTP Category 5 Enhanced ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά UTP Category 5 Enhanced 0.6. ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής Ενδεικτικός τύπος: ABB Europa Series ή ισοδύναμο προϊόν Χαρακτριστικά Πλαστικό ερμάριο IP Επιτοίχεια τοποθέτσ Αδιαφανής πόρτα Kοινής κλειδαριάς Διαστάσεις (mm) ΠxYxB: 275 x 570 x προμ/τή Παρα/μπή 12

13 Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτ ήχου με κωδικό Α.7.ΜΙΧ και το μετασχματιστή του O μετασχματιστής θα πρέπει να τοποθετθεί στο πίνακα στν μέγιστ απόστασ από τον μίκτ ώστε να μν δμιουργεί λεκτρομαγντικό θόρυβο στον ήχο. 0.7 ECA Καλώδιο παροχής ρεύματος Χαρακτριστικά Tύπος H05VV-F ΝΥΜ 3x1 0.8 PAD Aντάπτορας υπερτασικς προστασίας ρευματος Χαρακτριστικά Εώς 3500W Είδοδος και εξοδος σούκο 1 θέσς Ενδεικτή λυχνία λειτουργίας 0.9 PSW Αυτόματ ασφάλεια ράγας πινακα λεκτρισμού Ενδεικτικός τύπος: HAGER MCN110A Χαρακτριστικά C10 Βραδειας 240v προμ/τή Παρα/μπή 13

14 2. Προδιαγραφές εξοπλισμού α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 Α.1. IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel Α.1.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.1.2 Χαρακτριστικά Α.1.3 Ανάλυσ έως 5 Mpixel. Α.1.4 Ανάλυσ εικόνας βίντεο έως:1080p Α.1.5 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Α.1.6 Digital zoom με δυνατόττες Pan, Tilt, Zoom. Α.1.7 Δυνατόττα μετάδοσς πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύττες. Α.1.8 Δυνατόττες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Α.1.9 Υποστήριξ σχμάτων κωδικοποίσς H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Α.1.10 Συμβατόττα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τ αναμετάδοσ και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Κατά τ διάρκεια τς αξιολόγσς θα απαιτθεί δοκιμή τς προτεινόμενς κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μ προσκόμισ κάμερας προς δοκιμή ή μ συμβατόττα επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.1.11 Διαχείρισ μέσω web interface. Α.1.12 Line in είσοδο ήχου. Α.1.13 Έλεγχος παραμέτρων φακού από NAΙ προμ/τή Παρα/μπή

15 απόστασ: (focus, iris) Α.1.14 Τροφοδοσία μέσω PoE Α.1.15 Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξ, IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασς χρστών Α.1.16 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast Α.1.17 Δυνατόττες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεσ, χρώμα, φωτεινόττα, αντίθεσ, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσς (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, Α.1.18 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) Α.1.19 Συμπίεσ ήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατόττα καθορισμού bit rate Α.1.20 Audio input/output: είσοδος line in /line out Α.1.21 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Α.1.22 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Α.1.23 Δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Α.2. IPCAM2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψλής Ανάλυσς 5 Mpixel Vandal Proof προμ/τή Παρα/μπή 15

16 Α.2.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.2.2 Χαρακτριστικά Α.2.3 Vandal proof εκ Α.2.4 Ανάλυσ έως 5 Mpixel. Α.2.5 Ανάλυσ εικόνας βίντεο έως:1080p Α.2.6 Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοσ. Α.2.7 Digital zoom με δυνατόττες Pan, Tilt, Zoom. Α.2.8 Δυνατόττα μετάδοσς πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύττες. Α.2.9 Δυνατόττες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 Α.2.10 Υποστήριξ σχμάτων κωδικοποίσς H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Α.2.11 Συμβατόττα με το προσφερόμενο λογισμικό εικονoροών με κωδικό Δ1.SW1 για τ αναμετάδοσ και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. Κατά τ διάρκεια τς αξιολόγσς θα απαιτθεί δοκιμή τς προτεινόμενς κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μ προσκόμισ κάμερας προς δοκιμή ή μ συμβατόττα επισύρει ποινή αποκλεισμού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Α.2.12 Διαχείρισ μέσω web interface. Α.2.13 Line in είσοδο ήχου. Α.2.14 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόστασ: (focus, iris) NAΙ Α.2.15 Τροφοδοσία μέσω PoE προμ/τή Παρα/μπή 16

17 Α.2.16 Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξ, IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασς χρστών Α.2.17 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast Α.2.18 Δυνατόττες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεσ, χρώμα, φωτεινόττα, αντίθεσ, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσς (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, Α.2.19 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) Α.2.20 Συμπίεσ ήχου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατόττα καθορισμού bit rate Α.2.21 Audio input/output: είσοδος line in /line out Α.2.22 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Α.2.23 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμς τύπου SD/SDHC Α.2.24 Δυνατόττα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. Α.3.MEM Kάρτα Μνήμς τύπου SDHC Α.3.1 Αριθμός μονάδων 17 Α.3.2 προμ/τή Παρα/μπή 17

18 προμ/τή Παρα/μπή Χαρακτριστικά Α.3.3 Μέγεθος: 8 Gbytes Α.3.4 Nα μπορεί να τοποθετθεί στ διαδικτυακή κάμερα και να καταγράφει βίντεο Α.3.5 Class 10 Α.4.POE Συσκευή Power Over Ethernet Α.4.1 Αριθμός μονάδων 17 Α.4.2 Χαρακτριστικά Α.4.3 Διεπαφές: 2 10/100Mbps RJ45 θύρες AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT Α.4.4 Τύπος δικτύου: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) Α.4.5 LED Indicator Α.4.6 Συμβατόττα με IEEE 802.3af Compliant PDs Α.4.7 Διανομή ισχύος έως 100 μέτρα Α.4.8 Πιστοποιήσεις: FCC, CE Α.5.ΒΑ1 Βάσ στήριξς κάμερας σε οροφή Α.5.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.5.2 Χαρακτριστικά Α.5.3 Βάσ στήριξς μήκους περίπου 1,2 μέτρου για τ κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM1. Θα προσδιοριστεί στ μελέτ εφαρμογής. 18

19 Α.6.ΒΑ2 Βάσ στήριξς κάμερας vandal proof σε οροφή Α.6.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.6.2 Χαρακτριστικά Α.6.3 Βάσ στήριξς μήκους περίπου 1,2 μέτρου για τ κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM2 (vandal proof). Το ακριβές μήκος ανά περίπτωσ θα προσδιοριστεί στ μελέτ Α.7.MIX Μίκτς ήχου - Κονσόλα Α.7.1 Αριθμός μονάδων 15 Α.7.2 Χαρακτριστικά Α.7.3 Δύο χαμλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και πέντε εισόδους γραμμής (line) Α.7.4 EQ διπλής μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.7.5 Stereo RCA και mini stereo 2T και χογράφσ I/O με έλεγχο ρύθμισς Α.7.6 Καθολικό +48V phantom power Α.7.7 Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρτής στάθμς Α.7.8 LED κορυφής στάθμς σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.7.9 Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμς Α.7.10 Κεντρική έξοδος balanced Α.1.24 Τριετής Εγγύσ καλής λειτουργίας Α.8.ΜΙC Μικρόφωνα Ενδεικτικός τύπος: Rode NT G2 ή ισοδύναμο προϊόν Α.8.1 Aριθμός μονάδων 30 Α.8.2 προμ/τή Παρα/μπή 19

20 Χαρακτριστικά Α.8.3 Tύπου: condenser shotgun Α.8.4 Αρχή λειτουργίας: Line + Gradient Α.8.5 Ενεργά λεκτρονικά: JFET μετατροπέας αντίστασς με balanced μετασχματιστή εξόδου Α.8.6 Κάψουλα: 0.50" Α.8.7 Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές Α.8.8 Τύπος Διεύθυνσς: End Α.8.9 Εύρος Συχνοτήτων: 20Hz - 20kHz Α.8.10 Αντίστασ Εξόδου: 250Ω Α.8.11 Μέγιστο SPL: 131dB SPL 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.8.12 Μέγιστ στάθμ εξόδου: 6.9dBu 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.8.13 Ευαισθσία: -36.0dB re 1 Volt/Pascal 94 db SPL) +/- 2 1kHz Α.8.14 Επιλογές Ισχύος : 48V, 24V Α.8.15 Βάρος: gm Α.8.16 Διαστάσεις: mmH x 22.00mmW x 22.00mmD Α.8.17 Έξοδος: XLR Α.9. Βάσ στήριξς μικροφώνων σε οροφή ΒΑΜ1 Α.9.1 Αριθμός μονάδων 30 Α.9.2 Χαρακτριστικά Α.9.3 Μήκους περίπου 25 εκατοστών, Θα προσδιοριστεί στ μελέτ εφαρμογής. Α.10. LEN Φακός IP κάμερας Ενδεικτικός τύπος ACC LENS CS 9-20MM F=1.6 P-IRIS 5MP ή ισοδύναμο προϊόν Α.10.1 Αριθμός μονάδων 3 προμ/τή Παρα/μπή 20

21 Α.10.2 Χαρακτριστικά Α.10.3 Να είναι συμβατός με τις κάμερες με κωδικό Α.1. IPCAM1 και Α.2. IPCAM2 Α.10.4 Varifocal 5 Mega Pixel P-Iris Lens 9-20mm, F1.6, CS mount, IR-corrected για χρήσ με φώς μέρας ή νύκτα προμ/τή Παρα/μπή 21

22 Β) ΕΝΟΤΗΤΑ Φορτά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Βίντεο Κάμερα B.1. CAM Ενδεικτικός τύπος: SONY HXR-NX30E ή ισοδύναμο προϊόν B.1.1 Αριθμός μονάδων 3 B.1.2 Γενικά B.1.3 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία: 71.5 mm x 94.5 mm x 148 mm B.1.4 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία, XLR μονάδα, μικρόφωνο: 135.5mm x 181.5mm x 310.5mm B.1.5 Xρόνος συνεχούς εγγραφής με μπαταρία: 195 min (VF), 185 min (LCD) Video Format B.1.6 HD : MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver.2.0 compatible B.1.7 STD: MPEG-2 PS Audio Format B.1.8 HD Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz B.1.9 STD Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Recording frame rate HD B.1.10 PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9 B.1.11 FX (24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.12 FH (17Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.13 HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) 16:9 B.1.14 LP (5Mbps) 1440 x προμ/τή Παραπομπ ή 22

23 1080/(50i)/16:9 Recording frame rate STD B.1.15 SD (9Mbps) 720 x 576/50i/16:9, 4:3 B.1.16 Χρόνος Recording/Playback: 170min(MS 32GB, HD FX, LPCM) 525min(Int. memory 96GB, HD FX, LPCM) B.1.17 Ανάλυσ στατικής εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680) B.1.18 Aναλογία ζουμ: 10x (optical), 17x Extended Zoom, 120x Digital Zoom B.1.19 Focal length: f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm mm (16:9), 31.8 mm mm (4:3) on 35 mm lens) Χαρακτριστικά Κάμερας B.1.20 Συσκευή απεικόνισς (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array - Pixel Gross:Approx. 6650K Video Actual:Approx. 6140K(16:9) B.1.21 Ελάχιστος φωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25(50p or 50i)) B.1.22 Ταχύττα κλείστρου: 1/6-1/10000 B.1.23 Ίριδα: F1.8 - F3.4 Είσοδοι - Έξοδοι B.1.24 Είσοδος μικροφώνου: Stereo mini jack (x 1) φ3.5mm B.1.25 Είσοδος ήχου: XLR 3-Pin (female) (x2), LINE/MIC/MIC+48V selectable B.1.26 A/V output: A/V Remote connector B.1.27 USB: TypeA, Mini-AB/ USB 2.0 Hi-Speed B.1.28 Έξοδος ακουστικών κεφαλής: Stereo mini jack φ3.5mm B.1.29 HDMI output: HDMI mini connector Flash και φώτα προμ/τή Παραπομπ ή 23

24 B.1.30 Flash Compensation: Yes (3 steps) B.1.31 Flash Coverage: Approx. 0.3m - 1.5m B.1.32 Flash Metering System: Pre-flash TTL B.1.33 Flash Modes: Auto / Forced / Prohibited B.1.34 Video Light: Συνεχής φωτισμός κατά τν εικονολψία και κατά το NightShot mode Διάφορα B.1.35 Εσωτερική μνήμ: 96GB Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX*3 SD/SDHC/SDXC Memory Card*4 B.1.36 Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 dots(1920x480) Παρεχόμενα αξεσουάρ B.1.37 AC Adaptor B.1.38 Power code B.1.39 Rechargeable Battery Pack B.1.40 Microphone B.1.41 Wind Screen B.1.42 XLR Adaptor B.1.43 Lens hood B.1.44 USB typea extention cable B.1.45 A/V connecting cable B.1.46 USB Adaptor cable (for external HDD) B.1.47 Wireless Remote Commander B.1.48 Step-down ring (52mm to 37mm) Επιπλέον Μπαταρία B.2. ΒΑΤ Ενδεικτικός τύπος: SONY NP-FV70 ή ισοδύναμο προϊόν B.2.1 Αριθμός μονάδων 3 B.2.2 B.2.3 Να είναι συμβατό με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM προμ/τή Παραπομπ ή 24

25 B.2.4 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM B.3. REM Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου Ενδεικτικός τύπος: SONY RM-AV2 ή ισοδύναμο προϊόν B.3.1 Αριθμός μονάδων 3 B.3.2 B.3.3 Nα είναι συμβατό με τ κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά B.3.4 Να μπορεί να τοποθετθεί στο αρμό του τριπόδου B.3.5 Nα παρέχει στο χειριστή: B.3.6 Έλεγχο εστίασς και ζουμ B.3.7 Έναρξ/Παύσ εγγραφής B.4. SDHV Κάρτα μνήμς SDHC Ενδεικτικός τύπος: Sony SD 32GB Expert UHS-I 94MB/s ( SF32UX )ή ισοδύναμο προϊόν B.4.1 Αριθμός μονάδων 3 B.4.2 B.4.3 Nα είναι συμβατό με τ κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά B.4.4 Χωρτικόττα εγγραφής (GB) 32 B.4.5 Αξιοποιήσιμ χωρτικόττα (GB) 28,8 B.4.6 Διασύνδεσ UHS1 (SDR104) B.4.7 Κατγορία ταχύττας QΚατγορία 10 (Κατγορία ταχύττας SD) Κατγορία 1 (Κατγορία ταχύττας UHS) B.4.8 Ταχύττα μεταφοράς (ανάγνωσς): Έως και 94MB/s (SDR104) B.5. TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής Ενδεικτικός τύπος: Manfroto 701HDV/055 XV View ή ισοδύναμο προμ/τή Παραπομπ ή 25

26 προϊόν B.5.1 Αριθμός μονάδων 3 B.5.2 B.5.3 Να είναι συμβατό με τ φορτή κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτριστικά τριπόδου B.5.4 Tρίποδο αλουμινίου B.5.5 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.6 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.7 Βάρος τριπόδου έως 3.35 kg B.5.8 Μέγιστο ύψος cm B.5.9 Μέγιστο ύψος με κλειστή τν κεντρική κολώνα 147 cm B.5.10 Ελάχιστο ύψος 57.5 cm Χαρακτριστικά κεφαλής B.5.11 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.12 Αλουμινίου B.5.13 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.14 Μπράτσο διαμέτρου 3/8 και θλυκή σύνδεσ B.5.15 Έλεγχος εξισορρόπσς (balance control) B.5.16 Κλίσ προς εμπρός με κλίμακα -60 / +90 B.5.17 Κλείδωμα κλίσς προς τα εμπρός B.5.18 Κλείδωμα οριζόντιας κίνσς B.5.19 Περιστροφή 360 μοίρες B.5.20 Βάρος κεφαλής έως 0.85 kg B.5.21 Εύκολ απελευθέρωσ B.5.22 Ύψος 9.5 cm Ακουστικά κεφαλής. Ενδεικτικός B.6. τύπος: Audio Technica ATH PRO 700 HEAD MKII ή ισοδύναμο προϊόν B.6.1 Αριθμός μονάδων 4 προμ/τή Παραπομπ ή 26

27 B.6.2 Χαρακτριστικά B.6.3 Χρήσ για DJ και studio B.6.4 Clear, well-defined trebles, rich bass response B.6.5 Άριστ χομόνωσ για περιβάλλοντα με θόρυβο B.6.6 Συμπαγές, εύκολο στν αποθήκευσ σε συνοδευτική σάκο B.6.7 Σχεδιασμένο για εκτεταμέν χρήσ B.6.8 1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεσ με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα B.7. BAG Σακίδιο μεταφοράς Ενδεικτικός τύπος: Lowepro ProRunner 450 ή ισοδύναμο προϊόν B.7.1 Αριθμός μονάδων 3 B.7.2 Χαρακτριστικά τριπόδου B.7.3 Τύπου ώμου B.7.4 Να δέχεται τ βίντεο κάμερα με κωδικό CAM B.7.5 Να δέχεται φορτό υπολογιστή έως 17 B.7.6 Εσωτερικές διαστάσεις : 31.0 (W) X 17.0 (D) X 47.0 (H) cm B.7.7 Eξωτερικές διαστάσεις: 34.0 (W) X 29.0 (D) X 50.5 (H) cm B.7.8 Nα μπορεί να δεθεί τρίποδο B.7.9 Να συνοδεύεται από κάλυμα παντός καιρού B.8. CON Μετατροπέας σμάτων βίντεο Ενδεικτικός τύπος: BlackMagic Intensive Shuttle for USB 3.0 ή ισοδύναμο προϊόν B.8.1 Αριθμός μονάδων 4 B.8.2 προμ/τή Παραπομπ ή 27

28 B.8.3 Συμβατό με Windows 7 Συνδέσεις Είσοδοι αναλογικού βίντεο: B.8.4 Ανεξάρττες συνδέσεις για component, composite και s-video Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρττες B.8.5 συνδέσεις για component, composite και s-video Είσοδος HDMI Video B x HDMI type A σύνδεσ Έξοδος HDMI Video B x HDMI type A connector Είσοδοι αναλογικού ήχου: B Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Έξοδοι αναλογικού ήχου: B Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Είσοδοι ήχου HDMI B Channels. Έξοδοι ήχου HDMI B Channels. Υποστήριξ διπλών ρυθμών. HDMI και αναλογικά σήματα να αλλάζουν B.8.12 ανάμεσα σε υψλή και κανονική (standard) ανάλυσ. Υποστριζόμενα HDMI φορμά B NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable. Σύνδεσ με υπολογιστή: B.8.14 USB 3.0 Υποστριζόμενα πρότυπα SD: B i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. HD:t 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, B p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, προμ/τή Παραπομπ ή 28

29 720p59.94 and 720p60. B.8.17 HDMI Video Sampling 4:2:2 B.8.18 HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 khz and 24 bit. B.8.19 HDMI Color Space YUV 4:2:2 B.8.20 HDMI Color Precision 4:2:2 Επεξεργασία B.8.21 Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware B.8.22 Μετατροπή ανάλυσς σε χαμλότερ (HD Down Conversion). B.8.22 Μετατροπή σε ανάλυσ 1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τ σύλλψ του βίντεο Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless B.9. Ασύρματο Σετ FP125/83VP68 (Δέκτς WSET-1 FP5, Πομπός FP1,Μικρόφωνο FP2/ VP68,Lavalier Μικρόφωνο WL183) ή ισοδύναμο προϊόν B.9.1 Αριθμός μονάδων 5 B.9.2 Χαρακτριστικά B.9.3 Φορτός δέκτς B.9.4 Ασύρματο μικρόφωνο χειρός B.9.5 Φορτός πομπός σώματος B.9.6 Lavalier μικρόφωνο Χαρακτριστικά φορτού δέκτ B.9.7 Τύπος εξόδου audio TA3F και καλώδιο TA3F σε XLR B.9.8 Ρύθμισ εμπέδσς balanced B.9.9 Μέγιστο Audio σήμα εξόδου 5 dbv προμ/τή Παραπομπ ή 29

30 (into 600 Ω load) B.9.10 Αντίστασ 200 Ω B.9.11 Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) B.9.12 Βάρος 81 γρ. B.9.13 Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B.9.14 Ευαισθσία 108 dbm για 12 db SINAD, στάνταρντ B.9.15 Ανάγκες τροφοδοσίας μπαταρίες 2 AA, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.16 Οπτική ένδειξ για χαμλή έντασ μπαταρίας Χαρακτριστικά ασύρματου μικροφώνου χειρός B.9.17 Μέγιστ στάθμ εισόδου στα 10 db ρύθμισ gain: +2 dbv / στα 0 db ρύθμισ gain: 8 dbv B.9.18 Εύρος βαθμονόμσς gain 10 db B.9.19 RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B.9.20 Διαστάσεις 254 μμ X 51 μμ (10 X 2 ιν.) B.9.21 Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες B.9.22 Φορμαλισμέν PC/ABS χειρολαβή και καπάκι μπαταρίας B.9.23 Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.24 Πολικό διάγραμμα: Πολυκατευθυντικό B.9.25 Αρχή λειτουργίας: Πυκνωτικό Χαρακτριστικά φορτού πομπού σώματος B Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήσ με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. B.9.27 Εύρος βαθμονόμσς gain 10 to +20 προμ/τή Παραπομπ ή 30

31 dbv B.9.28 Αντίστασ Εισόδου 1 MΩ B.9.29 RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B.9.30 Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) B.9.31 Βάρος 81 γρ, χωρίς μπαταρίες B.9.32 Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B.9.33 Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) B.9.34 Χαρακτριστικά Lavalier μικρόφωνα B.9.35 Τύπος: Πυκνωτικό B.9.36 Απόκρισ συχνοτήτων: 50 to 20,000 Hz B.9.37 Πολικό Διάγραμμα: Πολύ-κατευθυντικό B.9.38 Αντίστασ εξόδου: 1800 Ω B.9.39 Ευαισθσία: -40 dbv/pa ((1 Pa = 94 db SPL) B.9.40 Μέγιστ χτική στάθμ: 120 db SPL B.9.41 Θόρυβος Εξόδου (A-weighted): 18 db SPL B.9.42 Ανάγκες Τροφοδοσίας: Κανονικοποιμένο +5 Vdc (2 Vdc to 10 Vdc) παρεχόμενο από ασύρματο πομπό. Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless B.10.WS Ασύρματο Σετ FP135 (Δέκτς FP5, ET-2 Πομπός FP1, Πομπός Σύνδεσς FP3) ή ισοδύναμο προϊόν. B.10.1 Αριθμός μονάδων 1 B.10.2 B.10.3 Nα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους κωδικούς WSET-1 Χαρακτριστικά φορτού δέκτ προμ/τή Παραπομπ ή 31

32 B.10.4 Φορτός δέκτς B.10.5 Ασύρματο πομπός B.10.6 Φορτός πομπός σώματος B.10.7 Χαρακτριστικά φορτού δέκτ B.10.8 Τύπος εξόδου audio TA3F και καλώδιο TA3F σε XLR B.10.9 Ρύθμισ εμπέδσς balanced B Μέγιστο Audio σήμα εξόδου 5 dbv (into 600 Ω load) B Αντίστασ 200 Ω B Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) B Βάρος 81 γρ. B Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B Ευαισθσία 108 dbm για 12 db SINAD, στάνταρντ B Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήσ με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. B Εύρος βαθμονόμσς gain 10 to +20 dbv B Αντίστασ Εισόδου 1 MΩ B RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mw B Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) B Βάρος 81 γρ, χωρίς μπαταρίες B Κάλυμμα: φορμαλισμέν πολυανθρακική θήκ B Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) Χαρακτριστικά Ασύρματου Πομπού Σύνδεσς B Συνδεσιμόττα XLR επιτρέπει τν χρήσ με οποιοδήποτε ενσύρματο δυναμικό XLR μικρόφωνο προμ/τή Παραπομπ ή 32

33 B Εύρος βαθμονόμσς gain 0 to +40 dbv B Αντίστασ εξόδου 9 kω B RF Ισχύς Εξόδου 10 tμε 30 mw B Διαστάσεις 117 μμ x 36 μμ x 43 μμ (H x W x D) B Βάρος 160 g (5.6 oz.), χωρίς μπαταρίες Β Τροφοδοσία AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) Β.11. WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων Ενδεικτικός τύπος: Shure FP Wireless Ασύρματο Σετ SLX24/SM58 (SLX4 Επιτραπέζιο Δέκτ ποικίλς χρήσς, SLX2 Πομπό Χειρός) ή ισοδύναμο προϊόν. Β.11.1 Αριθμός μονάδων 2 Β.11.2 Β.11.3 Nα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους κωδικούς WSET-1 και WSET-2 Χαρακτριστικά Β.11.4 Επιτραπέζιος ασύρματος δέκτς Β.11.5 Πομπός χειρός Β.11.6 Χαρακτριστικά επιτραπέζιου ασύρματου δέκτ Β.11.7 Ο δέκτς να είναι συμβατός με τους ασύρματους πομπούς των κωδικών WSET-1 και WSET-2 Β.11.8 Αποσπώμενες ¼ κεραίες Β.11.9 Οπίσθιου φωτισμού οθόν LCD Β ¼ και XLR χτικές έξοδοι Β Έλεγχος στάθμς στο πίσω μέρος τς μονάδας Β Β Θήκ: Γαλβανισμένο ατσάλι Σήμα εξόδου: (ref. ± 38 khz διαίρεσ με τόνο 1 khz) XLR σύνδεσ (σε φορτίο 600 Ω): 13 dbv ¼ ίντσες σύνδεσ (σε προμ/τή Παραπομπ ή 33

34 φορτίο 3000 Ω): 2 dbv Β Ευαισθσία: 105 dbm για 12 db SINAD τυπικά Β Απόρριψ εικόνας: >70 db Β Ισχύς: Vdc στα 150 ma, παροχή από εξωτερική μονάδα Β Βάρος: 816 γρ Β Διαστάσεις: 42 μμ Υ x 197 μμ Π x 134 μμ Μ Χαρακτριστικά Πομπού Χειρός Β Στάθμ εισόδου: +2 dbv μέγιστο στα -10dB -8 dbv μέγιστο στα 0dB Β Εύρος ρύθμισς Gain: 10dB Β RF Έξοδος Πομπού 30 mw μέγιστο Β Διαστάσεις: (περιλαμβάνοντας κεφαλή SM58) 254 μμ x 51 μμ δ. Β Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες Β Θήκ: Διαμορφωμένο PC/ABS χερούλι και καπάκι μπαταρίας Β Παροχή ρεύματος 2 μεγέθους AA αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες Β Διάρκεια Μπαταρίας > 8 ώρες (αλκαλική) προμ/τή Παραπομπ ή 34

35 Γ) ΕΝΟΤΗΤΑ Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.1. PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός Γ.1.1 Αριθμός μονάδων 5 Γ.1.2 Γ.1.3 Η μτρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστμα Χαρακτριστικά Γ.1.4 Οθόν τύπου LED 22" με συνδέσεις DVI-D, HDMI και ανάλυσ έως 1920x1080 Γ.1.5 Λειτουργικό σύστμα Windows 7 Professional 64Bit Γ.1.6 Επεξεργαστής: Intel Core i GHz ή ισχυρότερος Γ.1.7 Μνήμ RAM: 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3 Γ.1.8 Κύριος Δίσκος: 128GB Serial ATA III Solid State Drive Γ.1.9 Δεύτερος δίσκος: 500GB (7.200 Rpm) Γ.1.10 Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD 7470 ή NVIDIA GeForce GT 640 ή NVIDIA Quadro 2000 ή ισχυρότερ Γ.1.11 Η μτρική να περιλαμβάνει: - 1 x PCI Express x16 slot - 2 x PCI Express x1 slots - 1 x PCI slot Γ XDVD+/-RW Drive & 6X Blu-Ray Writer Γ in-1 card reader Γ.1.14 Συνδέσεις προμ/υτή Παρα/μπή 35

36 Γ x IEEE 1394a ports Γ x USB 2.0 ports Γ x USB 3.0 ports Γ x esata Γ.1.19 Δίκτυο: lan 10/100/1000 Mbit Γ.1.20 Ήχος: High Definition Audio 5.1 channel Γ.2.Laptop Φορτός σταθμός ψφιοποίσς και μετάδοσς Γ.2.1 Αριθμός μονάδων 3 Γ.2.2 Γ.2.3 Τύπου laptop Γ.2.4 Η μτρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστμα Χαρακτριστικά Γ.2.5 CPU : Intel i7 Ivy Bridge, M τουλάχιστον 2.90GHz ή QM τουλάχιστον 2.20Ghz ή ισχυρότερος Γ.2.6 RΑΜ : 8Gb DDR3 τουλάχιστον 1333 MHz Γ.2.7 HDD : τουλάχιστον 160Gb SSD Γ.2.8 Διαγώνιος Οθόνς : έως 14" Γ.2.9 GPU: Intel HD Graphics 4000 ή GeForce GT 620M Συνδέσεις : Γ.2.10 Card Reader Γ xUSB 3.0 Γ xHDMI Γ.2.13 Microphone in Γ.2.14 Headphone Out Δίκτυα Γ.2.15 Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Γ.2.16 Bluetooth Γ.2.17 Θύρα Ethernet Γ.2.19 Ταχύττα Δικτύου10/100/1000 Mbps προμ/υτή Παρα/μπή 36

37 Άλλα Γ.2.20 Windows 7 Professional 64 bit (Αγγλικά) Γ.2.21 Express Card 54mm ή 34mm Γ.2.22 Βάρος έως 2 κιλά προμ/υτή Παρα/μπή 37

38 Δ) ΕΝΟΤΗΤΑ: Λογισμικό α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εξυπρεττής εικονοροών και Δ1.SW1 εικονογραφίας κατά απαίτσ Ενδεικτικός τύπος: Wowza Media Server ή ισοδύναμο προϊόν Δ.1.1 Aριθμός μονάδων 2 Δ.1.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.1.3 Χαρακτριστικά Δ.1.4 Tύπος άδειας: Perpetual License Δ.1.5 Υποστριζόμενα πρωτόκολλα και λογισμικά αναπαραγωγής (client) Δ.1.6 Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) Δ.1.7 Flash (HTTP Streaming) Δ.1.8 iphone/ipad (HTTP Streaming) Δ.1.9 Silverlight (Smooth Streaming) Δ.1.10 QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) Δ.1.11 IPTV (MPEG-TS) Υποστριζόμενες πγές κωδικοποίσς (live encoder) Δ.1.12 RTMP (Flash & H.264/AAC) Δ.1.13 RTSP/RTP (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) Δ.1.14 MPEG-TS (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) Δ.1.15 ICY (MP3/AAC; SHOUTcast/icecast) Δ.1.16 HTTP (Smooth Streaming) Υποστριζόμενα αρχεία βίντεο και ήχου Δ.1.17 FLV (Flash Video -.flv) Δ.1.18 MP4 (QuickTime container - προμ/τή Παρα/μπή 38

39 .mp4,.f4v,.mov,.m4v,.mp4a,.3gp, and.3g2) Δ.1.19 MP3 (.mp3) Υποστριζόμενες πλατφόρμες Δ.1.20 Windows Δ.1.21 Linux Δ.1.22 Solaris Δ.1.23 Unix Δ.1.24 Mac OS X Applications Capabilities Δ.1.25 Video Streaming (live and ondemand) Δ.1.26 Audio Streaming (live and ondemand) Δ.1.27 Chat (text, audio, video) Δ.1.28 Recording Δ.1.29 SHOUTcast/Icecast Restreaming Δ.1.30 Remote Shared Objects (RSOs) Δ.1.31 Up to 10Gbps per-server perfromance Eιδικές απαιτήσεις σε σχέσ με Διαδικτυακές Κάμερες Δ.1.32 Να δέχεται εικονοροές τύπου Η.264/AAC από επικοινωνώντας με RTSP πρωτόκολλο Δ.1.33 Να αναμεταδίδει τ ροή σε flash player μέσω RTMP Δ.1.34 Nα εγγράφει τις ροές σε αρχείο με container τύπου mp4 Δ.2.SW2 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων Ενδεικτικός τύπος: MS-Office Standard ή ισοδύναμο προϊόν προμ/τή Παρα/μπή 39

40 Δ.2.1 Αριθμός μονάδων 5 Δ.2.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.2.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.2.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.3.SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. Ενδεικτικός τύπος: Sony Vegas 12 Edit ή ισοδύναμο προϊόν Δ.3.1 Aριθμός μονάδων 8 Δ.3.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.3.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.3.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.4.SW4 Εργαλειοθήκ Λογισμικού παραγωγής περιεχομένου για ψφιακή μάθσ. Ενδεικτικός τύπος: Adobe elearning suite ή ισοδύναμο προϊόν Δ.4.1 Aριθμός μονάδων 1 Δ.4.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.4.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.4.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.4.5 Δ.5.SW5 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ (2ετία), εφόσον υπάρχει. Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, ήχου και παραγωγής web σελίδων Ενδεικτικός τύπος: Adobe Creative Suite Master Collection ή ισοδύναμο προϊόν Δ.5.1 Aριθμός μονάδων 1 Δ.5.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.5.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.5.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.5.5 Δ.6.SW6 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ (2ετία), εφόσον υπάρχει. Λογισμικό καταγραφής οθόνς και επεξεργασίας. Ενδεικτικός τύπος: BundleCamtasia studio 8 ( 9 αδειών) ή προμ/τή Παρα/μπή 40

41 ισοδύναμο προϊόν Δ.6.1 Αριθμός μονάδων 1 Δ.6.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.6.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.6.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.6.5 Να συμπεριλαμβάνεται maintenance plan σε νέα έκδοσ (για 1 έτος), Δ.7.SW7 εφόσον υπάρχει Λογισμικό μίξς βίντεο υψλής ανάλυσς. Ενδεικτικός τύπος: VMix HD Edition ή ισοδύναμο προϊόν Δ.7.1 Αριθμός μονάδων 1 Δ.7.2 Εκπαιδευτική έκπτωσ Δ.7.3 Λειτουργικό Windows 7 Δ.7.4 Νεώτερ έκδοσ Δ.7.5 Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοσ, εφόσον υπάρχει προμ/τή Παρα/μπή 41

42 Παρεχόμεν Εγγύσ - Τεχνική Υποστήριξ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε1.1 Ο Προμθευτής οφείλει να εγγυθεί τν καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μνών μετά τν Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμριώσει τ δυνατόττά του για τν παροχή αυτής τς εγγύσς. Ε1.2 Επιδιόρθωσ / Αντικατάστασ οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστμα των τριάντα έξι (36) μνών. Ε1.3 Αποκατάστασ οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστμα των τριάντα έξι (36) μνών. Ε 1.4 Ε2 Ο προμθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ όλ τ διάρκεια τς περιόδου εγγύσς όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των διαδικτυακών καμερών (Ενόττα Α). ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε2.1 Ύπαρξ οργανωμένου βλαβολπτικού κέντρου Ε2.2 Διάθεσ ON-CALL μχανικού, για όλο το διάστμα συντήρσς και κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 42

43 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ε2.3 Η ανταπόκρισ του προμθευτή σε περίπτωσ βλάβς θα πρέπει να είναι: τέσσερις (4) ώρες από τ στιγμή τς αναγγελίας τς βλάβς εφόσον ειδοποίσ έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστμα από 08:00 μέχρι 13:00 το πρωί 08:00 ώρα, τς επομένς εργάσιμς μέρας εφόσον ειδοποίσ έγινε εκτός των πιο πάνω μερών και ωρών Σε κάθε περίπτωσ μετά τν πάροδο 48 ωρών από τν αναγγελία τς βλάβς και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί λειτουργία τς μονάδας, ο προμθευτής θα πρέπει να τν αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το ισοδύναμο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξς που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Ε2.4 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. Ε2.5 Παροχή τεχνικής υποστήριξς καθ όλ τν διάρκεια τς περιόδου εγγύσς για επίλυσ τυχόν προβλμάτων μέσω τλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ). Ε2.6 Να περιγραφεί ο μχανισμός αντιμετώπισς βλαβών από τν εταιρεία. Ε3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε3.1 Η παράδοσ του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και Γ και του λογισμικού τς ενόττας Δ θα πρέπει να γίνει εντός 40 μερών από τν μερομνία υπογραφής τς σύμβασς. YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 43

44 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ε3.2 Η εγκατάστασ του εξοπλισμού τς ενόττας Α θα πρέπει να ολοκλρωθεί εντός 90 μερών από τν μερομνία υπογραφής τς σύμβασς. Ε3.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων για τν εγκατάστασ του εξοπλισμού στο ΤΕΙ Αθήνας. Ο ένας εκ των τριών τεχνικών θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στν εγκατάστασ οπτικοακουστικών συστμάτων, αντίστοιχων με τα υπό προμήθεια συστήματα προκειμένου να καθοδγήσει και τν υπόλοιπ ομάδα. YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑ/ΜΠΗ 44

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 28/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 5-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

60. Χειριστήριο εξασθενητή φωτισμού... 32 61. Φωτιστικά Cyclorama με LED... 32

60. Χειριστήριο εξασθενητή φωτισμού... 32 61. Φωτιστικά Cyclorama με LED... 32 Περιεχόµενα Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 Β1. ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Ηχεία τεχνολογίας Constant Curvature Line Array... 7 2. Ηχεία χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 31.05.2012 Α.Π.: 9143 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 12.10.2012 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Αποδεκτών ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. : 210 5531230 ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Φ. : 600/6/15 Αποδεκτών Σ. : 27 Σκαραμαγκάς 15/1/15 Συνημμένα : α. Πίνακας Διανομής. β. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 15.7135.0013 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 61_/2015_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα