Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή"

Transcript

1 Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή Ένας σημαντικός στόχος της χημικής εκπαίδευσης των φοιτητών των θετικών επιστημών είναι να διδαχθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους και να αποκτήσουν εμπειρίες κατά την εργασία τους με βλαβερές ουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας. Οι φοιτητές θα πρέπει να διδαχθούν ώστε να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις σε ζητήματα ασφάλειας σε κάθε επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Η ενημερότητα για τους κινδύνους, που προκύπτει από την προσέγγιση αυτή, είναι ένα άλλο όφελος των εργαστηριακών αυτών μαθημάτων και έχει την ίδια σπουδαιότητα όπως η εκμάθηση πολύπλοκων συναφών επιστημονικών κειμένων και η απόκτηση γνώσεων που αφορούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό ο σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης στα εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να στοχεύει στην εκμάθηση του χειρισμού των χημικών ουσιών καθώς επίσης και στην φροντίδα της προστασίας από τους κινδύνους τόσο της ατομικής όσο και των άλλων εργαζόμενων στο εργαστήριο. Πέραν τούτου είναι αναγκαία η υπεύθυνη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός και η συσσώρευση αποβλήτων είναι χρήσιμο να μειωθεί η κλίμακα ποσοτήτων των αντιδράσεων. Για την οικονομία χημικών πρώτων υλών μπορεί να εφαρμοστούν συνθέσεις πολλαπλών σταδίων όπου τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ύλες για άλλα πειράματα. Υπάρχουν πολλοί νόμοι, κανονισμοί, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό των επικίνδυνων ουσιών και του εξοπλισμού. Όμως για να αποφευχθούν ατυχήματα στα εργαστήρια η ενημερότητα που αφορά την ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές της χημείας. Οι ετήσιες στατιστικές των ατυχημάτων δείχνουν ότι μόνο σε λίγες περιπτώσεις τα ατυχήματα οφείλονται σε δυσλειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις (περίπου 80 %) προκαλούνται από ανθρώπινα σφάλματα, στα οποία σημαντικό ρόλο παίζει η άγνοια των κινδύνων από τις επικίνδυνες ουσίες και η μη κατανόηση των διεξαγόμενων αντιδράσεων. Τα ατυχήματα συμβαίνουν συχνά λόγω την απρόσεχτης συμπεριφοράς, που προκαλείται από την επί μακρό χρόνο εφαρμογή των δυνητικά επικίνδυνων μεθόδων και έτσι παραμελούνται τα απαραιτήτα μέτρα ασφαλείας. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι στόχοι είναι απαραίτητο για κάθε εργαστηριακό μάθημα να τυποποιηθούν καθορισμένοι κανόνες λειτουργίας. Οι κανόνες αυτοί 1

2 μπορεί να βασίζονται σε γενικές οδηγίες για εργαστήρια. Οι κανόνες λειτουργίας θα αναφέρονται σε ειδικά ζητήματα του συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος και επιπρόσθετα θα παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Κατάλογοι όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εργαστηριακό μάθημα που να περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες R & S φράσεις (εκτός από τις ουσίες που πρόκειται να αναλυθούν και αφορούν αναλυτικά μαθήματα, αφού κάτι τέτοιο θα είναι αντίθετο με τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος.) Εγχειρίδια λειτουργίας για όλες τις συσκευές όταν δεν έχουν δοθεί προφορικές οδηγίες. Λεπτομερείς οδηγίες για τα πειράματα και τη λειτουργία των συσκευών ή βιβλιογραφικές αναφορές πάνω σ αυτά. Η οδηγία λειτουργίας αυτή για το εργαστηριακό μάθημα πρέπει να διαβαστεί και να υπογραφεί από όλους τους φοιτητές σαν δοθείσα επισήμανση. Οι αρχάριοι φοιτητές της χημείας, φαρμακευτικής και βιολογίας πριν αρχίσουν τα εργαστηριακά μαθήματα χημείας και τη διεξαγωγή επικίνδυνων πειράματων θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ένα εισαγωγικό μάθημα είτε ακόμη και στην αρχή του εργαστηριακού μαθήματος. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται στην αρχή κάθε μαθήματος για τις επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται σ αυτό. Αναμένεται να είναι εξοικοιωμένοι με τις προηγούμενες σχετικές γνώσεις. Οι απαραίτητες πληροφορίες λειτουργίας δίνονται στους αρχάριους από τον υπεύθυνο διδάσκοντα. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γνωρίζουν την θέση και τον διαθέσιμο εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης στο εργαστήριο. Σπουδαία αντικείμενα είναι: Έξοδοι κινδύνου, διαφυγή από πυρκαϊά και γενικά οι δρόμοι διαφυγής έκτακτης ανάγκης. Συστήματα συναγερμού, τηλέφωνα, και άλλες συσκευές επείγουσας κλήσης. Πυροσβεστήρες, συναγερμό πυρόσβεσης, πυροσβεστική κουβέρτα. Αναπνευστική μάσκα με σχετικά φίλτρα, καταιωνιστήρας ασφαλείας, και συσκευή οφθαλμικών πλύσεων. Κουτί πρώτων βοηθειών, φορείο, θάλαμος πρώτων βοηθειών, και κλήση του υπεύθυνου λέκτορα. Είναι αμφισβητήσιμο αν όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό στο εργαστήριο γνωρίζει πραγματικά σε περίπτωση ατυχήματος Ποιές από τις χρησιμοποιηθείσες ουσίες είναι εκρηκτικές, τοξικές και ιδιαίτερα εύφλεκτες 2

3 Ποιός και με ποιό τρόπο κλείνει τις παροχές αερίου, νερού ηλεκτρισμού και των άλλων πηγών τροφοοδοσίας Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν θα πρέπει να λειτουργούν οι ανελκυστήρες και οι απαγωγοί Οι πυροσβεστήρες θα ξαναγεμίζουν μετά από κάθε χρήση Οι οβίδες αερίων υπό πίεση θα ασφαλίζονται από πτώση Τι σημαίνει ο όρος αυτοπροστασία Ποιά μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος Που θα βρεθούν πληροφορίες ασφάλειας όταν χρειαστεί. Πριν από την έναρξη επικίνδυνων πειραμάτων οι φοιτητές που εργάζονται πολύ κοντά θα πρέπει να ενημερωθούν για του ειδικούς κίνδυνους καθώς επίσης και για τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη στα χημικά εργαστήρια αν μερικοί φοιτητές εργάζονται στον ίδιο απαγωγό. Γενικά μέτρα ατομικής προστασίας της υγείας Για να εξασφαλιστεί η ατομική προστασία της υγείας, θα πρέπει να τηρούνται μερικές βασικές αρχές: Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργαστήριο θα πρέπει να φοριούνται κατάλληλα ρούχα εργασίας. Για κανονικά εργαστηριακά πειράματα είναι επαρκής μια μακρυά εργαστηριακή μπλούζα κατασκευασμένη από ένα άτηκτο υλικό (κατά προτίμηση από βαμβάκι ή μικτό νήμα πολυεστέρα βαμβακιού). Η εργαστηριακή μπλούζα δεν πρέπει να φοριέται σε άλλες αίθουσες εκτός εργαστηρίου π.χ. αίθουσες διαλέξεων, βιβλιοθήκες αίθουσες σίτησης κλπ, για να αποφευχθεί η πιθανή μόλυνση από χημικές ουσίες. Πρέπει να φοριούνται κλειστά υποδήματα. Θα πρέπει να φοριούνται γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία καθόλη τη διάρκεια παραμονής στο εργαστήριο. Εάν απαιτείται κατά τη διάρκεια του πειράματος η συνεχής παρακολούθηση του, ο φοιτητής δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το εργαστήριο αν δεν παρίσταται άλλο έμπειρο πρόσωπο που να γνωρίζει την πορεία του πειράματος και να είναι ικανό να το επιβλέψει. Στις περιπτώσεις επικίνδυνων πειραμάτων θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον δύο άτομα. Στους χώρους των εργαστηρίων δεν πρέπει να φυλλάσονται ούτε να καταναλώνονται τρόφιμα και αναψυκτικά, για τον κίνδυνο της μόλυνσης. 3

4 Για τον ενδεχόμενο κίνδυνο να γίνει σύγχυση με τα δοχεία που προορίζονται για τρόφιμα και αναψυκτικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται χημικές ουσίες σ αυτά ούτε και το ανάποδο, (τρόφιμα και αναψυκτικά σε δοχεία από χημικές ουσίες). Δεν επιτρέπεται στα εργαστήρια το κάπνισμα για τον ενδεχόμενο κίνδυνο της εισπνοής μολυσμένου καπνού καθώς επίσης και για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με εύφλεκτες χημικές ουσίες. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων. Μέτρα προστασίας για τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων Επειδή κατά τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις, πρέπει εκ προοιμίου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εκτεθούν σε κίνδυνο και να μολυνθούν οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει όλο το προσωπικό που χειρίζεται τις χημικές αυτές ουσίες να έχει επαρκή γνώση των ακόλουθων θεμάτων: Πώς αποθηκεύονται κατάλληλα οι χημικές ουσίες? Ποιά δοχεία είναι κατάλληλα για την φύλαξη των χημικών ουσιών? Κάτω από ποιές συνθήκες θα φυλαχτούν χημικές ουσίες στους απαγωγούς και ποιά μέτρα ασφάλειας πρέπει να ληφθούν? Πώς θα αποτραπεί η (συχνά επικίνδυνη) ανάμιξη των χημικών ουσιών? Πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά των χημικών ουσιών χωρίς κίνδυνο θραύσης των δοχείων και διασποράς των χημικών ουσιών? Πώς μπορεί να αποφευχθεί το χύσιμο των χημικών ουσιών ή η επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια της μετάγγισής τους? Ποιό μέτρα πρέπει να ληφθούν αν για οποιονδήποτε λόγο χυθούν ή ελευθερωθούν χημικές ουσίες? Στις νομοθετικές πράξεις για τις χημικές ουσίες (Chemicals Acts) έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί για τον χειρισμό των επικίνδυνων χημικών ουσιών (για παράδειγμα German ChemG). Οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να προστατεύσουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον από τις βλαβερές συνέπειες των χημικών ουσιών και σκευασμάτων, ειδικότερα να εντοπίσουν τις συνέπειες να τις αποφύγουν και να τις αποτρέψουν. Οι κανονισμοί (Chemicals Acts) θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι νέες ουσίες θα ελεγχθούν για επικίνδυνες ιδιότητες πριν εισαχθούν στην αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και του χειρισμού των ουσιών αυτών.τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποτελούν τη βάση της επισήμανσης των επικίνδυνων 4

5 ουσιών, δηλ. την επισήμανση με σύμβολα επικινδυνότητας που δίνουν πληροφορίες για ειδικούς κινδύνους και συστάσεις ασφάλειας. Αποθήκευση των χημικών ουσιών Οι χημικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται αν είναι δυνατό με τις αρχικές συσκευασίες του προμηθευτή, επειδή οι εττικέτες τους με τα υπάρχοντα σύμβολα επικινδυνότητας και τις κωδικές φράσεις R&S δίνουν για αυτές πολύτιμες πληροφορίες. Αν χρησιμοποιηθούν άλλα δοχεία θα πρέπει να επισημανθούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προφυλαχτούν οι εττικέτες από τη φθορά λόγω των χημικών ουσιών και να διατηρηθούν ευανάγνωστες, πρέπει να καλυφθούν από ένα διαφανές πλαστικό φύλλο. Η επιγραφή θα πρέπει να είναι ανθεκτική στο φώς και να είναι γραμμένη με μολύβι ή μελάνι διαρκείας. Τα δοχεία και οι φιάλες αποθήκευσης των χημικών ουσιών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάληλλα υλικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πλαστικά ή γυάλινα δοχεία. Για την αποθήκευση φωτοευαίσθητων ουσιών, όπως ο διαιθυλο αιθέρας, που έχει τάση να σχηματίζει υπεροξείδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σκοτεινού χρώματος γυάλινα δοχεία. Αν χρησιμοποιηθούν πλαστικά δοχεία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι γίνονται εύθραστα με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι μπορεί να σπάσουν. Τα δοχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται τακτικά και εάν είναι ανάγκη οι χημικές ουσίες να μεταφέρονται σε άλλο δοχείο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε πιθανές διαρροές οργανικών διαλυτών μέσω των τοιχωμάτων των πλαστικών δοχείων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη αποθεματοποίηση χημικών ουσιών πέραν των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται τακτικά. Όλες οι ουσίες που αποθηκεύονται στο εργαστήριο θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι χημικές ουσίες που ελευθερώνουν τοξικά, διαβρωτικά η εύφλεκτα αέρια ή κόνεις θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε απαγωγούς και σε μικρές ποσότητες. Μεταφορά και μετάγγιση χημικών ουσιών μέσα σε άλλα δοχεία Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των χημικών ουσιών θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια να αποτραπεί η θραύση των δοχείων και η απελευθέρωση των ουσιών. Μεγάλα γεμάτα δοχεία είναι επικίνδυνα για θραύση. Δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται στους ώμους αλλά σε ένα κάδο, σε μια βάση στήριξης, σε μια κινούμενη φάτνη ή ένα καλάθι. Η μετάγγιση των χημικών ουσιών από ένα δοχείο σε ένα άλλο πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο της διαρροής και συνεπώς της επαφής με το δέρμα και μόλυνσης των ενδυμάτων. Επιπρόσθετα 5

6 μπορεί να εισπευστούν αέρια ή κόνεις. Τα τελευταία μπορεί να αναφλεγούν εάν δεν ληφθούν μέτρα για πιθανά ηλεκτροστατικά φορτία. Για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατάλληλα χωνιά για υγρά ή στερεά ακόμη και αν ο χειριστής είναι επαρκώς επιδέξιος στο χειρισμό χημικών ουσιών χωρίς βοηθητικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της μετάγγισης υγρών, ιδιαίτερα όταν είναι τοξικά ή διαβρωτικά, πρέπει κανονικά να χρησιμοποιούνται σκάφες με τα δοχεία υποδοχείς. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για την πλήρωση με στερεά, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ανάλογο υπόστρωμα, π.χ ένα φύλλο χαρτιού. Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο σιφωνισμός υγρών με το στόμα, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα με τον τρόπο αυτό, όπως δηλητηριάσεις και εγκαύματα. Αυτή η στάση θα πρέπει να τηρείται και σε αβλαβή υγρά για να αποτραπεί η βλαβερή αυτή συνήθεια στην καθημερινή εργαστηριακή ασχολία. Για την πλήρωση σιφωνίων πρέπει να χρησημοποιούνται κατάλληλες βοηθητικές συσκευές όπως ελαστικοί ασκοί αναρρόφησης (πουάρ). Σημαντικά ζητήματα για την ασφαλή εκτέλεση των πειραμάτων Με σκοπό την μείωση των κινδύνων τα εργαστηριακά πειράματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται προσεκτικά με βάση τις απαραίτητες οδηγίες εκτέλεσης. Οι οδηγίες αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις ειδικές απαιτήσεις της αντίδρασης αλλά να περιέχουν και τις υποδείξεις από τις επισημάνσεις των ουσιών. Επιπλέον πρέπει να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, μέτρα προστασίας και οδηγίες για πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και πληροφορίες για μέτρα απόρριψης των αποβλήτων. Πριν αρχίσει ένα πείραμα θα πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωσή του. Αλλοιώς θα πρέπει να αποφασιστεί αν το πείραμα μπορεί να διακοπεί με ασφάλεια σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο χωρίς σημαντικά μειονεκτήματα. Για μια ασφαλή εκτέλεση θα πρέπει από την αρχή του πειράματος να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες χημικές ουσίες και συσκευές. Συνιστάται η εργασία με χημικές ουσίες να γίνεται σε έναν απαγωγό. Τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες ή/και πρόκειται να ελευθερωθούν αέρια σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις, ατμοί ή εκνεφώματα (αεροζόλ), πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται σε απαγωγό. Ένα παράδειγμα γιαυτό είναι η εξάτμιση ή η παραγωγή ατμών από ουσίες που θερμαίνονται σε ανοικτά ελαιόλουτρα. 6

7 Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του απαγωγού η εμπρόσθια θύρα και τα πλευρικά παράθυρα μένουν κλειστά κατά την διάρκεια της πορεία της αντίδρασης. Η πλήρης ισχύς επιτυγχάνεται όταν δεν διαταράσσεται το ρεύμα αέρα Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα όταν απομακρυνθούν από τον πάγκο εργασίας του απαγωγού όλες οι φιάλες και τα δοχεία που δεν χρειάζονται. Η διαταραχή της ροής μπορεί να προκύψει και από θερμαντικές πηγές. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι ανοικτές φλόγες από λύχνους Bunsen γιατί επηρρεέζουν σημαντικά την καλή λειτουργία των απαγωγών. Επειδή οι χημικές ουσίες είναι συνήθως επικίνδυνες δεν θα πρέπει κατά τον χειρισμό τους να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Οι επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες και κατά τον χειρισμό τους θα πρέπει να φοριούνται προστατευτικά γάντια. Δεν θα χρησιμοποιούνται στα εργαστηριακά μαθήματα καρκινογενείς, μεταλαξιογόνες και τερατογενείς ουσίες. Οι ουσίες αυτές κατά βάση θα πρέπει να αντικατασταθούν από λιγότερο βλαβερές, αν δεν εμποδίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι από διδακτική, μεθοδολογική και επιστημονική σκοπιά. Οι εξαιρέσεις από «το καθήκον για υποκατάσταση» μπορεί να γίνει μόνον αν τα συγκεκριμένα πειράματα είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την ημερήσια πρακτική της άσκησης. Στα βασικά εργαστηριακά προπτυχιακά μαθήματα τα πειράματα αυτά πρέπει να εκτελούνται προς το τέλος όταν οι φοιτητές έχουν αναπτύξει επαρκείς πειραματικές δεξιότητες και έχουν λεπτομερώς ενημερωθεί. Κατά τη διάρκεια βρασμού των υγρών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να χρησιμοποιούνται πέτρες βρασμού ή μαγνητικοί αναδευτήρες για να αποφεύγεται ο μη ελεγχόμενος βρασμός και οι υπερχειλίσεις από τα δοχεία βρασμού. Όταν θερμαίνονται υγρά σε δοκιμαστικούς σωλήνες αυτοί πρέπει να ανακινούνται συνεχώς για να αποφευχθεί η υστέρηση βρασμού η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εκτίναξη του περιεχομένου από το σωλήνα. Για λόγους ασφάλειας το άνοιγμα του σωλήνα δεν πρέπει να διευθύνεται προς το μέρος του πειραματιζόμενου ούτε σε άλλο κοντινό άτομο. Οι χυμένες χημικές ουσίες όταν χρειάζεται,πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως, για παράδειγμα πρώτα με εξουδετέρωση των οξέων και βάσεων και στη συνέχεια σκούπισμα του υγρού με προστατευτικά γάντια. Θέματα ασφάλειας με τη χρήση εξοπλισμού και συσκευών κατά τη διάρκεια των πειραμάτων Τα περισσότερα πειράματα χημείας γίνονται σε γυάλινες συσκευές. Το γυαλί έχει πολλά πλεονεκτήματα στις χημικές αντιδράσεις. Δεν είναι μόνο αδρανές υλικό αλλά επιτρέπει την 7

8 οπτική παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης. Όμως σπάζει εύκολα και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Τα κοψίματα και οι πληγές που προκαλούνται από γυάλινες συσκευές που σπάζουν είναι από τα συχνότερα ατυχήματα που γίνονται στα χημικά εργαστήρια. Το σπάσιμο μιας γυάλινης συσκευής μπορεί να ελευθερώσει επικίνδυνες ουσίες και να προκαλέσει πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό η συναρμολόγηση της γυάλινης συσκευής πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες ασφάλειας. Η χρήση ακατάλληλων τμημάτων πρέπει να αποφεύγεται, για παράδειγμα οι διαφορετικοί τύποι γυαλιού, μη προσαρμόσιμοι εσμυρισμένοι γυάλινοι σύνδεσμοι κλπ. Πολύπλοκες γυάλινες συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται χωρίς μηχανική πίεση η οποία μπορεί να προκαλέσει διαρροές ή σπασίματα. Πρέπει να τοποθετούνται σε ένα ασφαλές μέρος (καλύτερα σε έναν απαγωγό) και να ασφαλίζονται από ανατροπή. Οι εργαστηριακές συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται σαν ανοικτά συστήματα στην ατμόσφαιρα για να εξασφαλιστεί η αποφυγή υπερπιέσεων και να αποφευχθούν εκρήξεις, εκτός αν χρησιμοποιηθούν αυτόκλειστα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή μη διαβρούμενα μέταλλα, Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές σαν βοηθητικά όργανα, όπως αναδευτήρες, θερμαντικά συτήματα φυγόκεντροι κλπ. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να βρίσκονται τεχνικά σε καλή κατάσταση και να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για εργασία με ηλεκτρισμό. Θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικό τεχνικό και να επιδιορθώνονται φθαρμένα καλώδια, βύσματα, επαφές κλπ ή να αποσύρονται εάν έχουν καταστραφεί. Η επιθεώρηση αυτή ασφαλείας είναι αναγκαία τόσο για κινητές όσο και ακίνητες συσκευές. Πολλά όργανα όπως οδηγοί και αναδευτήρες λειτουργούν συνήθως με ηλεκτρικούς κινητήρες. Συνήθως δεν είναι ασφαλείς έναντι εκρήξεων. Στα πειράματα όπου συμμετέχουν ιδιαίτερα ευφλεκτες ουσίες όπως το αέριο υδρογόνο ή το υδρόθειο οι ηλεκτρικοί κινητήρες αντικαθίστανται από στροβιλοφόρους κινητήρες νερού ή κινητήρες με αέρα. Πριν αρχίσει το πείραμα ελέγχονται όλα τα βοηθητικά μέρη σε μια συσκευή που έχει ελεγχθεί προηγουμένως η λειτουργικότητά της. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα αντλίες κενού, συστήματα ψύξης, αναδευτήρες και άλλους ηλεκτρικούς οδηγούς πριν τροφοδοτηθεί η συσκευή με χημικές ουσίες! Θέρμανση και ψύξη Σαν πηγές θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν λύχνοι Bunsen, ηλεκτρικά θερμαινόμενες πλάκες, θερμαινόμενοι μανδύες και θερμαντικά λουτρά, Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα εύφλεκτων 8

9 ουσιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανοικτές φλόγες. Η χρήση θερμαντικών λουτρών είναι μια ασφαλής μέθοδος μεταφοράς θερμότητας. Επιτρέπουν την μεταφορά θερμότητας με μικρές διαφορές θερμοκρασίας. Επειδή κατά τη μεταφορά θερμότητας στα υγρά προκαλείται μια σημαντική θερμική διαστολή τα δοχεία θέρμανσης θα πρέπει να γεμίζουν σε ένα ορισμένο ύψος. Εκτός αυτού τα χρησιμοποιούμενα υγρά για τη μεταφορά θερμότητας και οι ουσίες που πρόκειται να θερμανθούν δεν πρέπει να αντιδρούν μεταξύ τους με επικίνδυνο τρόπο για το ενδεχόμενο η συσκευή αντιδράσεως να σπάσει κατά τη διάρκεια του πειράματος. Στην πράξη π.χ. αιώρημα μεταλλικού καλίου ή νατρίου δεν θα θερμανθεί σε υδρόλουτρο. Για λόγους αρχής η πηγή θέρμανσης πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση της συσκευής αντιδράσεως. Μια κατάλληλη μέθοδος για αυτό είναι η χρήση ψαλιδωτής ανερχόμενης πλάκας. Όταν θερμαίνονται εύφλεκτες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιείται ψυκτήρας. Εάν οι ψυκτήρες λειτουργούν με νερό τα στόμια εισόδου και εξόδου πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλες λαβίδες. Κατά τη διάρκεια του πειράματος πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η ψύξη να μη διακόπτεται για να αποφεύγονται επικίνδυνα ατυχήματα από πυρκαγιά ή ακόμα και έκρηξη. Σε πειράματα όπου χρησιμοποιούνται μέταλλα της στήλης των αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών ή μεταλικά υδρίδια οι γυάλινοι ψυκτήρες πρέπει να αντικαθίστανται από τους περισσότερο σταθερούς μεταλλικούς ψυκτήρες. Σαν ψυκτικά μέσα χρησιμοποιούνται συνήθως λουτρά με άλατα (NaCl - 21 o C, CaCl 2-55 o C), ψυκτικά μίγματα από ξηρό πάγο με διαλύτες (-78 ο C), ή υγρό άζωτο. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για θερμική μόνωση σε δοχεία Dewar. Τα δοχεία Dewar είναι διπλότοιχες γυάλινες κοιλότητες στα οποία η διάκενη περιοχή τους έχει απαερωθεί σε υψηλό κενό και τα οποία μπορεί να εκραγούν προς τα έσω. Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το άνω άκρο. Για το λόγο αυτό τα δοχεία Dewar πρέπει να καλύπτονται με ένα μεταλλικό χιτώνιο και ο χειριστής πρέπει να φοράει προστατευτικά γάντια. Τα εύφλεκτα υγρά πρέπει να αποθηκεύονται σε ψυγεία ή καταψύκτες μόνο όταν τα σκεύη έχουν κατασκευαστεί ως ασφαλή έναντι εκρήξεων. Εργασία υπό ελλατωμένη πίεση και υπό κενό Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργαστήριο συχνά χρειάζεται να εφαρμοστεί ελαττωμένη πίεση ή κενό π.χ. για την απόσταξη ενώσεων που αποσυντίθενται εύκολα ή για την ξήρανση χημικών ουσιών σε ξηραντήρες. Κατά τη διάρκεια της απαέρωσης εξαιτίας της ατμοσφαιρικής πίεσης, στην γυάλινη επιφάνεια εξασκείται πίεση περίπου 1 kg/cm 2. Η πίεση 9

10 αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια προς τα έσω έκρηξη άν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλη γυάλινη συσκευή για εφαρμογή κενού ή αν έχει επιφανειακά ραγίσματα (ακόμη και αν είναι σχεδόν αόρατα). Από την προς τα έσω έκρηξη τα θραύσματα του γυαλίου θα διασπαρούν στον περιβάλλοντα χώρο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στα πλησιέστερα άτομα (μάτια, αρτηρίες)! Είναι επομένως επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για την προς τα έσω έκρηξη π.χ. προστατευτική ασπίδα, κλωβός ξηραντήρα κλπ, ιδιαίτερα σε ογκώδεις συσκευές κενού. Γυάλινα δοχεία με επίπεδη βάση όπως μια φιάλη Erlenmeyer δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ εξαιτίας του ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου έκρηξης προς τα έσω. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κενό που σχηματίζεται από μια υδραεραντλία ή μια διαφραγματική αντλία δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από εκείνο μιας αντλίας υψηλού κενού. Η πίεση που εξασκείται στην γυάλινη επιφάνεια είναι σχεδόν η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ακόμη και το σχετικά μέτριο κενό που εφαρμόζεται στις φιάλες διήθησης (Büchner) για διήθηση ιζημάτων προκαλεί πίεση στην γυάλινη επιφάνεια της τάξης των g/cm 2. Ο άμεσος αερισμός μιας θερμής συσκευής υπό κενό πρέπει να αποφεύγεται γιατί τα μίγματα αέρα ατμών που παράγονται στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Εργασία σε αυξημένη πίεση Οι αντιδράσεις σε αυξημένη πίεση (υπερπίεση) θα εκτελούνται σε κατάλληλα δοχεία ανθεκτικά σε πίεση. Αυτά τα δοχεία πιέσεως (π.χ. σωλήνες πίεσης πειραμάτων (bomb tubes), αυτόκλειστα) πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς της «Οδηγίας των Δοχείων Πιέσης» ( Pressure Vessel s Ordinance, Druckbehaelterverordnung) που αφορούν την κατασκευή, συναρμολόγηση και λειτουργία, εν μέρει σε ειδικά εργαστήρια για υψηλές πιέσεις. Οι σφραγισμένοι σωλήνες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τον μεταλλικό μανδύα ούτε από τον φούρνο ενώ βρίσκονται υπό πίεση. Η εργασία με αυτόκλειστα εκτελείται σε ειδικά εργαστήρια και πρέπει να επιθεωρούνται κανονικά για να πιστοποιείται η ασφαλής λειτουργία τους. Οι τιμές της πίεσης και της θερμοκρασίας δεν θα υπερβαίνουν ποτέ από αυτές που ορίζονται από τους κατασκευαστές. Ξήρανση σε εργαστηριακές διατάξεις Οι φούρνοι ξήρανσης στα χημικά εργαστήρια δεν είναι συνήθως σχεδιασμένοι να είναι ασφαλείς σε εκρήξεις και δεν συνδέονται με συστήματα απαέρωσης. Οι εργαστηριακές 10

11 διατάξεις πρέπει να ξηραίνονται στους φούρνους αυτούς μόνον όταν έχουν σχολαστικά καθαριστεί και πλυθεί με νερό. Για την ξήρανση χημικών εμπορευμάτων και προϊόντων, τα οποία μπορεί να ελευθερώσουν ευφλεκτα αέρια και ατμούς και να σχηματίσουν έτσι εκρηκτικά μίγματα, θα χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι φούρνοι έναντι των εκρήξεων. 11

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας νούμερο 1. γάντια

Κανόνας νούμερο 1. γάντια Γενικοί Κανόνες 1 Κανόνας νούμερο 1 Να φοράς εργαστηριακή μπλούζα και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας σου στο εργαστήριο και σε κάθε άλλο χώρο, όπου φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα.

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. ΓΕΝΙΚΑ Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. - Το πρώτο τµήµα είναι το κυρίως εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα πειράµατα. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα.

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 1 Καλό το Εργαστήριο και πολύτιμο, αλλά πολυτιμότερη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και η δική μας. Για να πάνε λοιπόν όλα καλά, ας έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH 4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη H C 12 H 25 Br (249.2) Br + + NaH (40.0) + Adogen 464 C 25 H 54 ClN (404.2) C 6 H 6 (94.1) C 18 H 30 (262.4) + NaBr (102.9) Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο 2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο H + SCl 2 Cl + HCl + S 2 C 9 H 8 2 (148.2) (119.0) C 9 H 7 Cl (166.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ατυχήματα και Τραυματισμοί

Ατυχήματα και Τραυματισμοί Ατυχήματα και Τραυματισμοί 1 Τι πρέπει να γνωρίζω από την πρώτη μέρα στο εργαστήριο; Να έχεις ενημερωθεί για τη θέση και τη χρήση των πυροσβεστήρων, του κιβωτίου πρώτων βοηθειών (φαρμακείου), των κουβερτών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ Τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση του όγκου των υγρών είναι: 1) το σιφώνιο 2) η προχοΐδα 3) η ογκομετρική φιάλη 4) ο ογκομετρικός κύλινδρος 5) η κωνική φιάλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 29.05.2011 Αναθεþρηση 03.06.2010

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 29.05.2011 Αναθεþρηση 03.06.2010 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν πλύσης ιµατισµού. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. (πρώην Diversey Ελλάς Α.Ε.) Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος Μαθήματος: Διδάσκοντες: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι Αναστασία Δέτση, Επίκουρος Καθηγήτρια Στυλιανός Χαμηλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εξάμηνο: Συγγράμματα: 3ο John Mc Murry «Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Χημικών Ουσιών

Χειρισμός Χημικών Ουσιών Χειρισμός Χημικών Ουσιών Τι πρέπει να προσέχω όταν χειρίζομαι χημικές ουσίες; Βασικοί κανόνες για το χειρισμό χημικών ουσιών Αν μια ουσία δεν γνωρίζεις αν είναι επικίνδυνη, θεώρησέ την ότι ΕΙΝΑΙ, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα