Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή"

Transcript

1 Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας Εισαγωγή Ένας σημαντικός στόχος της χημικής εκπαίδευσης των φοιτητών των θετικών επιστημών είναι να διδαχθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους και να αποκτήσουν εμπειρίες κατά την εργασία τους με βλαβερές ουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα χημείας. Οι φοιτητές θα πρέπει να διδαχθούν ώστε να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις σε ζητήματα ασφάλειας σε κάθε επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Η ενημερότητα για τους κινδύνους, που προκύπτει από την προσέγγιση αυτή, είναι ένα άλλο όφελος των εργαστηριακών αυτών μαθημάτων και έχει την ίδια σπουδαιότητα όπως η εκμάθηση πολύπλοκων συναφών επιστημονικών κειμένων και η απόκτηση γνώσεων που αφορούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό ο σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης στα εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να στοχεύει στην εκμάθηση του χειρισμού των χημικών ουσιών καθώς επίσης και στην φροντίδα της προστασίας από τους κινδύνους τόσο της ατομικής όσο και των άλλων εργαζόμενων στο εργαστήριο. Πέραν τούτου είναι αναγκαία η υπεύθυνη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός και η συσσώρευση αποβλήτων είναι χρήσιμο να μειωθεί η κλίμακα ποσοτήτων των αντιδράσεων. Για την οικονομία χημικών πρώτων υλών μπορεί να εφαρμοστούν συνθέσεις πολλαπλών σταδίων όπου τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ύλες για άλλα πειράματα. Υπάρχουν πολλοί νόμοι, κανονισμοί, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό των επικίνδυνων ουσιών και του εξοπλισμού. Όμως για να αποφευχθούν ατυχήματα στα εργαστήρια η ενημερότητα που αφορά την ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές της χημείας. Οι ετήσιες στατιστικές των ατυχημάτων δείχνουν ότι μόνο σε λίγες περιπτώσεις τα ατυχήματα οφείλονται σε δυσλειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις (περίπου 80 %) προκαλούνται από ανθρώπινα σφάλματα, στα οποία σημαντικό ρόλο παίζει η άγνοια των κινδύνων από τις επικίνδυνες ουσίες και η μη κατανόηση των διεξαγόμενων αντιδράσεων. Τα ατυχήματα συμβαίνουν συχνά λόγω την απρόσεχτης συμπεριφοράς, που προκαλείται από την επί μακρό χρόνο εφαρμογή των δυνητικά επικίνδυνων μεθόδων και έτσι παραμελούνται τα απαραιτήτα μέτρα ασφαλείας. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι στόχοι είναι απαραίτητο για κάθε εργαστηριακό μάθημα να τυποποιηθούν καθορισμένοι κανόνες λειτουργίας. Οι κανόνες αυτοί 1

2 μπορεί να βασίζονται σε γενικές οδηγίες για εργαστήρια. Οι κανόνες λειτουργίας θα αναφέρονται σε ειδικά ζητήματα του συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος και επιπρόσθετα θα παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Κατάλογοι όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εργαστηριακό μάθημα που να περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες R & S φράσεις (εκτός από τις ουσίες που πρόκειται να αναλυθούν και αφορούν αναλυτικά μαθήματα, αφού κάτι τέτοιο θα είναι αντίθετο με τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος.) Εγχειρίδια λειτουργίας για όλες τις συσκευές όταν δεν έχουν δοθεί προφορικές οδηγίες. Λεπτομερείς οδηγίες για τα πειράματα και τη λειτουργία των συσκευών ή βιβλιογραφικές αναφορές πάνω σ αυτά. Η οδηγία λειτουργίας αυτή για το εργαστηριακό μάθημα πρέπει να διαβαστεί και να υπογραφεί από όλους τους φοιτητές σαν δοθείσα επισήμανση. Οι αρχάριοι φοιτητές της χημείας, φαρμακευτικής και βιολογίας πριν αρχίσουν τα εργαστηριακά μαθήματα χημείας και τη διεξαγωγή επικίνδυνων πειράματων θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ένα εισαγωγικό μάθημα είτε ακόμη και στην αρχή του εργαστηριακού μαθήματος. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται στην αρχή κάθε μαθήματος για τις επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται σ αυτό. Αναμένεται να είναι εξοικοιωμένοι με τις προηγούμενες σχετικές γνώσεις. Οι απαραίτητες πληροφορίες λειτουργίας δίνονται στους αρχάριους από τον υπεύθυνο διδάσκοντα. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γνωρίζουν την θέση και τον διαθέσιμο εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης στο εργαστήριο. Σπουδαία αντικείμενα είναι: Έξοδοι κινδύνου, διαφυγή από πυρκαϊά και γενικά οι δρόμοι διαφυγής έκτακτης ανάγκης. Συστήματα συναγερμού, τηλέφωνα, και άλλες συσκευές επείγουσας κλήσης. Πυροσβεστήρες, συναγερμό πυρόσβεσης, πυροσβεστική κουβέρτα. Αναπνευστική μάσκα με σχετικά φίλτρα, καταιωνιστήρας ασφαλείας, και συσκευή οφθαλμικών πλύσεων. Κουτί πρώτων βοηθειών, φορείο, θάλαμος πρώτων βοηθειών, και κλήση του υπεύθυνου λέκτορα. Είναι αμφισβητήσιμο αν όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό στο εργαστήριο γνωρίζει πραγματικά σε περίπτωση ατυχήματος Ποιές από τις χρησιμοποιηθείσες ουσίες είναι εκρηκτικές, τοξικές και ιδιαίτερα εύφλεκτες 2

3 Ποιός και με ποιό τρόπο κλείνει τις παροχές αερίου, νερού ηλεκτρισμού και των άλλων πηγών τροφοοδοσίας Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν θα πρέπει να λειτουργούν οι ανελκυστήρες και οι απαγωγοί Οι πυροσβεστήρες θα ξαναγεμίζουν μετά από κάθε χρήση Οι οβίδες αερίων υπό πίεση θα ασφαλίζονται από πτώση Τι σημαίνει ο όρος αυτοπροστασία Ποιά μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος Που θα βρεθούν πληροφορίες ασφάλειας όταν χρειαστεί. Πριν από την έναρξη επικίνδυνων πειραμάτων οι φοιτητές που εργάζονται πολύ κοντά θα πρέπει να ενημερωθούν για του ειδικούς κίνδυνους καθώς επίσης και για τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη στα χημικά εργαστήρια αν μερικοί φοιτητές εργάζονται στον ίδιο απαγωγό. Γενικά μέτρα ατομικής προστασίας της υγείας Για να εξασφαλιστεί η ατομική προστασία της υγείας, θα πρέπει να τηρούνται μερικές βασικές αρχές: Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργαστήριο θα πρέπει να φοριούνται κατάλληλα ρούχα εργασίας. Για κανονικά εργαστηριακά πειράματα είναι επαρκής μια μακρυά εργαστηριακή μπλούζα κατασκευασμένη από ένα άτηκτο υλικό (κατά προτίμηση από βαμβάκι ή μικτό νήμα πολυεστέρα βαμβακιού). Η εργαστηριακή μπλούζα δεν πρέπει να φοριέται σε άλλες αίθουσες εκτός εργαστηρίου π.χ. αίθουσες διαλέξεων, βιβλιοθήκες αίθουσες σίτησης κλπ, για να αποφευχθεί η πιθανή μόλυνση από χημικές ουσίες. Πρέπει να φοριούνται κλειστά υποδήματα. Θα πρέπει να φοριούνται γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία καθόλη τη διάρκεια παραμονής στο εργαστήριο. Εάν απαιτείται κατά τη διάρκεια του πειράματος η συνεχής παρακολούθηση του, ο φοιτητής δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το εργαστήριο αν δεν παρίσταται άλλο έμπειρο πρόσωπο που να γνωρίζει την πορεία του πειράματος και να είναι ικανό να το επιβλέψει. Στις περιπτώσεις επικίνδυνων πειραμάτων θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον δύο άτομα. Στους χώρους των εργαστηρίων δεν πρέπει να φυλλάσονται ούτε να καταναλώνονται τρόφιμα και αναψυκτικά, για τον κίνδυνο της μόλυνσης. 3

4 Για τον ενδεχόμενο κίνδυνο να γίνει σύγχυση με τα δοχεία που προορίζονται για τρόφιμα και αναψυκτικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται χημικές ουσίες σ αυτά ούτε και το ανάποδο, (τρόφιμα και αναψυκτικά σε δοχεία από χημικές ουσίες). Δεν επιτρέπεται στα εργαστήρια το κάπνισμα για τον ενδεχόμενο κίνδυνο της εισπνοής μολυσμένου καπνού καθώς επίσης και για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με εύφλεκτες χημικές ουσίες. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων. Μέτρα προστασίας για τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων Επειδή κατά τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις, πρέπει εκ προοιμίου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εκτεθούν σε κίνδυνο και να μολυνθούν οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει όλο το προσωπικό που χειρίζεται τις χημικές αυτές ουσίες να έχει επαρκή γνώση των ακόλουθων θεμάτων: Πώς αποθηκεύονται κατάλληλα οι χημικές ουσίες? Ποιά δοχεία είναι κατάλληλα για την φύλαξη των χημικών ουσιών? Κάτω από ποιές συνθήκες θα φυλαχτούν χημικές ουσίες στους απαγωγούς και ποιά μέτρα ασφάλειας πρέπει να ληφθούν? Πώς θα αποτραπεί η (συχνά επικίνδυνη) ανάμιξη των χημικών ουσιών? Πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά των χημικών ουσιών χωρίς κίνδυνο θραύσης των δοχείων και διασποράς των χημικών ουσιών? Πώς μπορεί να αποφευχθεί το χύσιμο των χημικών ουσιών ή η επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια της μετάγγισής τους? Ποιό μέτρα πρέπει να ληφθούν αν για οποιονδήποτε λόγο χυθούν ή ελευθερωθούν χημικές ουσίες? Στις νομοθετικές πράξεις για τις χημικές ουσίες (Chemicals Acts) έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί για τον χειρισμό των επικίνδυνων χημικών ουσιών (για παράδειγμα German ChemG). Οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να προστατεύσουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον από τις βλαβερές συνέπειες των χημικών ουσιών και σκευασμάτων, ειδικότερα να εντοπίσουν τις συνέπειες να τις αποφύγουν και να τις αποτρέψουν. Οι κανονισμοί (Chemicals Acts) θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι νέες ουσίες θα ελεγχθούν για επικίνδυνες ιδιότητες πριν εισαχθούν στην αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και του χειρισμού των ουσιών αυτών.τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποτελούν τη βάση της επισήμανσης των επικίνδυνων 4

5 ουσιών, δηλ. την επισήμανση με σύμβολα επικινδυνότητας που δίνουν πληροφορίες για ειδικούς κινδύνους και συστάσεις ασφάλειας. Αποθήκευση των χημικών ουσιών Οι χημικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται αν είναι δυνατό με τις αρχικές συσκευασίες του προμηθευτή, επειδή οι εττικέτες τους με τα υπάρχοντα σύμβολα επικινδυνότητας και τις κωδικές φράσεις R&S δίνουν για αυτές πολύτιμες πληροφορίες. Αν χρησιμοποιηθούν άλλα δοχεία θα πρέπει να επισημανθούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προφυλαχτούν οι εττικέτες από τη φθορά λόγω των χημικών ουσιών και να διατηρηθούν ευανάγνωστες, πρέπει να καλυφθούν από ένα διαφανές πλαστικό φύλλο. Η επιγραφή θα πρέπει να είναι ανθεκτική στο φώς και να είναι γραμμένη με μολύβι ή μελάνι διαρκείας. Τα δοχεία και οι φιάλες αποθήκευσης των χημικών ουσιών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάληλλα υλικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πλαστικά ή γυάλινα δοχεία. Για την αποθήκευση φωτοευαίσθητων ουσιών, όπως ο διαιθυλο αιθέρας, που έχει τάση να σχηματίζει υπεροξείδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σκοτεινού χρώματος γυάλινα δοχεία. Αν χρησιμοποιηθούν πλαστικά δοχεία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι γίνονται εύθραστα με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι μπορεί να σπάσουν. Τα δοχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται τακτικά και εάν είναι ανάγκη οι χημικές ουσίες να μεταφέρονται σε άλλο δοχείο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε πιθανές διαρροές οργανικών διαλυτών μέσω των τοιχωμάτων των πλαστικών δοχείων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη αποθεματοποίηση χημικών ουσιών πέραν των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται τακτικά. Όλες οι ουσίες που αποθηκεύονται στο εργαστήριο θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι χημικές ουσίες που ελευθερώνουν τοξικά, διαβρωτικά η εύφλεκτα αέρια ή κόνεις θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε απαγωγούς και σε μικρές ποσότητες. Μεταφορά και μετάγγιση χημικών ουσιών μέσα σε άλλα δοχεία Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των χημικών ουσιών θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια να αποτραπεί η θραύση των δοχείων και η απελευθέρωση των ουσιών. Μεγάλα γεμάτα δοχεία είναι επικίνδυνα για θραύση. Δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται στους ώμους αλλά σε ένα κάδο, σε μια βάση στήριξης, σε μια κινούμενη φάτνη ή ένα καλάθι. Η μετάγγιση των χημικών ουσιών από ένα δοχείο σε ένα άλλο πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο της διαρροής και συνεπώς της επαφής με το δέρμα και μόλυνσης των ενδυμάτων. Επιπρόσθετα 5

6 μπορεί να εισπευστούν αέρια ή κόνεις. Τα τελευταία μπορεί να αναφλεγούν εάν δεν ληφθούν μέτρα για πιθανά ηλεκτροστατικά φορτία. Για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατάλληλα χωνιά για υγρά ή στερεά ακόμη και αν ο χειριστής είναι επαρκώς επιδέξιος στο χειρισμό χημικών ουσιών χωρίς βοηθητικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της μετάγγισης υγρών, ιδιαίτερα όταν είναι τοξικά ή διαβρωτικά, πρέπει κανονικά να χρησιμοποιούνται σκάφες με τα δοχεία υποδοχείς. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για την πλήρωση με στερεά, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ανάλογο υπόστρωμα, π.χ ένα φύλλο χαρτιού. Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο σιφωνισμός υγρών με το στόμα, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα με τον τρόπο αυτό, όπως δηλητηριάσεις και εγκαύματα. Αυτή η στάση θα πρέπει να τηρείται και σε αβλαβή υγρά για να αποτραπεί η βλαβερή αυτή συνήθεια στην καθημερινή εργαστηριακή ασχολία. Για την πλήρωση σιφωνίων πρέπει να χρησημοποιούνται κατάλληλες βοηθητικές συσκευές όπως ελαστικοί ασκοί αναρρόφησης (πουάρ). Σημαντικά ζητήματα για την ασφαλή εκτέλεση των πειραμάτων Με σκοπό την μείωση των κινδύνων τα εργαστηριακά πειράματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται προσεκτικά με βάση τις απαραίτητες οδηγίες εκτέλεσης. Οι οδηγίες αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις ειδικές απαιτήσεις της αντίδρασης αλλά να περιέχουν και τις υποδείξεις από τις επισημάνσεις των ουσιών. Επιπλέον πρέπει να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, μέτρα προστασίας και οδηγίες για πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και πληροφορίες για μέτρα απόρριψης των αποβλήτων. Πριν αρχίσει ένα πείραμα θα πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωσή του. Αλλοιώς θα πρέπει να αποφασιστεί αν το πείραμα μπορεί να διακοπεί με ασφάλεια σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο χωρίς σημαντικά μειονεκτήματα. Για μια ασφαλή εκτέλεση θα πρέπει από την αρχή του πειράματος να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες χημικές ουσίες και συσκευές. Συνιστάται η εργασία με χημικές ουσίες να γίνεται σε έναν απαγωγό. Τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες ή/και πρόκειται να ελευθερωθούν αέρια σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις, ατμοί ή εκνεφώματα (αεροζόλ), πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται σε απαγωγό. Ένα παράδειγμα γιαυτό είναι η εξάτμιση ή η παραγωγή ατμών από ουσίες που θερμαίνονται σε ανοικτά ελαιόλουτρα. 6

7 Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του απαγωγού η εμπρόσθια θύρα και τα πλευρικά παράθυρα μένουν κλειστά κατά την διάρκεια της πορεία της αντίδρασης. Η πλήρης ισχύς επιτυγχάνεται όταν δεν διαταράσσεται το ρεύμα αέρα Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα όταν απομακρυνθούν από τον πάγκο εργασίας του απαγωγού όλες οι φιάλες και τα δοχεία που δεν χρειάζονται. Η διαταραχή της ροής μπορεί να προκύψει και από θερμαντικές πηγές. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι ανοικτές φλόγες από λύχνους Bunsen γιατί επηρρεέζουν σημαντικά την καλή λειτουργία των απαγωγών. Επειδή οι χημικές ουσίες είναι συνήθως επικίνδυνες δεν θα πρέπει κατά τον χειρισμό τους να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Οι επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες και κατά τον χειρισμό τους θα πρέπει να φοριούνται προστατευτικά γάντια. Δεν θα χρησιμοποιούνται στα εργαστηριακά μαθήματα καρκινογενείς, μεταλαξιογόνες και τερατογενείς ουσίες. Οι ουσίες αυτές κατά βάση θα πρέπει να αντικατασταθούν από λιγότερο βλαβερές, αν δεν εμποδίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι από διδακτική, μεθοδολογική και επιστημονική σκοπιά. Οι εξαιρέσεις από «το καθήκον για υποκατάσταση» μπορεί να γίνει μόνον αν τα συγκεκριμένα πειράματα είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την ημερήσια πρακτική της άσκησης. Στα βασικά εργαστηριακά προπτυχιακά μαθήματα τα πειράματα αυτά πρέπει να εκτελούνται προς το τέλος όταν οι φοιτητές έχουν αναπτύξει επαρκείς πειραματικές δεξιότητες και έχουν λεπτομερώς ενημερωθεί. Κατά τη διάρκεια βρασμού των υγρών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να χρησιμοποιούνται πέτρες βρασμού ή μαγνητικοί αναδευτήρες για να αποφεύγεται ο μη ελεγχόμενος βρασμός και οι υπερχειλίσεις από τα δοχεία βρασμού. Όταν θερμαίνονται υγρά σε δοκιμαστικούς σωλήνες αυτοί πρέπει να ανακινούνται συνεχώς για να αποφευχθεί η υστέρηση βρασμού η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εκτίναξη του περιεχομένου από το σωλήνα. Για λόγους ασφάλειας το άνοιγμα του σωλήνα δεν πρέπει να διευθύνεται προς το μέρος του πειραματιζόμενου ούτε σε άλλο κοντινό άτομο. Οι χυμένες χημικές ουσίες όταν χρειάζεται,πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως, για παράδειγμα πρώτα με εξουδετέρωση των οξέων και βάσεων και στη συνέχεια σκούπισμα του υγρού με προστατευτικά γάντια. Θέματα ασφάλειας με τη χρήση εξοπλισμού και συσκευών κατά τη διάρκεια των πειραμάτων Τα περισσότερα πειράματα χημείας γίνονται σε γυάλινες συσκευές. Το γυαλί έχει πολλά πλεονεκτήματα στις χημικές αντιδράσεις. Δεν είναι μόνο αδρανές υλικό αλλά επιτρέπει την 7

8 οπτική παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης. Όμως σπάζει εύκολα και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Τα κοψίματα και οι πληγές που προκαλούνται από γυάλινες συσκευές που σπάζουν είναι από τα συχνότερα ατυχήματα που γίνονται στα χημικά εργαστήρια. Το σπάσιμο μιας γυάλινης συσκευής μπορεί να ελευθερώσει επικίνδυνες ουσίες και να προκαλέσει πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό η συναρμολόγηση της γυάλινης συσκευής πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες ασφάλειας. Η χρήση ακατάλληλων τμημάτων πρέπει να αποφεύγεται, για παράδειγμα οι διαφορετικοί τύποι γυαλιού, μη προσαρμόσιμοι εσμυρισμένοι γυάλινοι σύνδεσμοι κλπ. Πολύπλοκες γυάλινες συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται χωρίς μηχανική πίεση η οποία μπορεί να προκαλέσει διαρροές ή σπασίματα. Πρέπει να τοποθετούνται σε ένα ασφαλές μέρος (καλύτερα σε έναν απαγωγό) και να ασφαλίζονται από ανατροπή. Οι εργαστηριακές συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται σαν ανοικτά συστήματα στην ατμόσφαιρα για να εξασφαλιστεί η αποφυγή υπερπιέσεων και να αποφευχθούν εκρήξεις, εκτός αν χρησιμοποιηθούν αυτόκλειστα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή μη διαβρούμενα μέταλλα, Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές σαν βοηθητικά όργανα, όπως αναδευτήρες, θερμαντικά συτήματα φυγόκεντροι κλπ. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να βρίσκονται τεχνικά σε καλή κατάσταση και να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για εργασία με ηλεκτρισμό. Θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικό τεχνικό και να επιδιορθώνονται φθαρμένα καλώδια, βύσματα, επαφές κλπ ή να αποσύρονται εάν έχουν καταστραφεί. Η επιθεώρηση αυτή ασφαλείας είναι αναγκαία τόσο για κινητές όσο και ακίνητες συσκευές. Πολλά όργανα όπως οδηγοί και αναδευτήρες λειτουργούν συνήθως με ηλεκτρικούς κινητήρες. Συνήθως δεν είναι ασφαλείς έναντι εκρήξεων. Στα πειράματα όπου συμμετέχουν ιδιαίτερα ευφλεκτες ουσίες όπως το αέριο υδρογόνο ή το υδρόθειο οι ηλεκτρικοί κινητήρες αντικαθίστανται από στροβιλοφόρους κινητήρες νερού ή κινητήρες με αέρα. Πριν αρχίσει το πείραμα ελέγχονται όλα τα βοηθητικά μέρη σε μια συσκευή που έχει ελεγχθεί προηγουμένως η λειτουργικότητά της. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα αντλίες κενού, συστήματα ψύξης, αναδευτήρες και άλλους ηλεκτρικούς οδηγούς πριν τροφοδοτηθεί η συσκευή με χημικές ουσίες! Θέρμανση και ψύξη Σαν πηγές θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν λύχνοι Bunsen, ηλεκτρικά θερμαινόμενες πλάκες, θερμαινόμενοι μανδύες και θερμαντικά λουτρά, Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα εύφλεκτων 8

9 ουσιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανοικτές φλόγες. Η χρήση θερμαντικών λουτρών είναι μια ασφαλής μέθοδος μεταφοράς θερμότητας. Επιτρέπουν την μεταφορά θερμότητας με μικρές διαφορές θερμοκρασίας. Επειδή κατά τη μεταφορά θερμότητας στα υγρά προκαλείται μια σημαντική θερμική διαστολή τα δοχεία θέρμανσης θα πρέπει να γεμίζουν σε ένα ορισμένο ύψος. Εκτός αυτού τα χρησιμοποιούμενα υγρά για τη μεταφορά θερμότητας και οι ουσίες που πρόκειται να θερμανθούν δεν πρέπει να αντιδρούν μεταξύ τους με επικίνδυνο τρόπο για το ενδεχόμενο η συσκευή αντιδράσεως να σπάσει κατά τη διάρκεια του πειράματος. Στην πράξη π.χ. αιώρημα μεταλλικού καλίου ή νατρίου δεν θα θερμανθεί σε υδρόλουτρο. Για λόγους αρχής η πηγή θέρμανσης πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση της συσκευής αντιδράσεως. Μια κατάλληλη μέθοδος για αυτό είναι η χρήση ψαλιδωτής ανερχόμενης πλάκας. Όταν θερμαίνονται εύφλεκτες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιείται ψυκτήρας. Εάν οι ψυκτήρες λειτουργούν με νερό τα στόμια εισόδου και εξόδου πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλες λαβίδες. Κατά τη διάρκεια του πειράματος πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η ψύξη να μη διακόπτεται για να αποφεύγονται επικίνδυνα ατυχήματα από πυρκαγιά ή ακόμα και έκρηξη. Σε πειράματα όπου χρησιμοποιούνται μέταλλα της στήλης των αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών ή μεταλικά υδρίδια οι γυάλινοι ψυκτήρες πρέπει να αντικαθίστανται από τους περισσότερο σταθερούς μεταλλικούς ψυκτήρες. Σαν ψυκτικά μέσα χρησιμοποιούνται συνήθως λουτρά με άλατα (NaCl - 21 o C, CaCl 2-55 o C), ψυκτικά μίγματα από ξηρό πάγο με διαλύτες (-78 ο C), ή υγρό άζωτο. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για θερμική μόνωση σε δοχεία Dewar. Τα δοχεία Dewar είναι διπλότοιχες γυάλινες κοιλότητες στα οποία η διάκενη περιοχή τους έχει απαερωθεί σε υψηλό κενό και τα οποία μπορεί να εκραγούν προς τα έσω. Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το άνω άκρο. Για το λόγο αυτό τα δοχεία Dewar πρέπει να καλύπτονται με ένα μεταλλικό χιτώνιο και ο χειριστής πρέπει να φοράει προστατευτικά γάντια. Τα εύφλεκτα υγρά πρέπει να αποθηκεύονται σε ψυγεία ή καταψύκτες μόνο όταν τα σκεύη έχουν κατασκευαστεί ως ασφαλή έναντι εκρήξεων. Εργασία υπό ελλατωμένη πίεση και υπό κενό Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργαστήριο συχνά χρειάζεται να εφαρμοστεί ελαττωμένη πίεση ή κενό π.χ. για την απόσταξη ενώσεων που αποσυντίθενται εύκολα ή για την ξήρανση χημικών ουσιών σε ξηραντήρες. Κατά τη διάρκεια της απαέρωσης εξαιτίας της ατμοσφαιρικής πίεσης, στην γυάλινη επιφάνεια εξασκείται πίεση περίπου 1 kg/cm 2. Η πίεση 9

10 αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια προς τα έσω έκρηξη άν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλη γυάλινη συσκευή για εφαρμογή κενού ή αν έχει επιφανειακά ραγίσματα (ακόμη και αν είναι σχεδόν αόρατα). Από την προς τα έσω έκρηξη τα θραύσματα του γυαλίου θα διασπαρούν στον περιβάλλοντα χώρο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στα πλησιέστερα άτομα (μάτια, αρτηρίες)! Είναι επομένως επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για την προς τα έσω έκρηξη π.χ. προστατευτική ασπίδα, κλωβός ξηραντήρα κλπ, ιδιαίτερα σε ογκώδεις συσκευές κενού. Γυάλινα δοχεία με επίπεδη βάση όπως μια φιάλη Erlenmeyer δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ εξαιτίας του ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου έκρηξης προς τα έσω. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κενό που σχηματίζεται από μια υδραεραντλία ή μια διαφραγματική αντλία δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από εκείνο μιας αντλίας υψηλού κενού. Η πίεση που εξασκείται στην γυάλινη επιφάνεια είναι σχεδόν η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ακόμη και το σχετικά μέτριο κενό που εφαρμόζεται στις φιάλες διήθησης (Büchner) για διήθηση ιζημάτων προκαλεί πίεση στην γυάλινη επιφάνεια της τάξης των g/cm 2. Ο άμεσος αερισμός μιας θερμής συσκευής υπό κενό πρέπει να αποφεύγεται γιατί τα μίγματα αέρα ατμών που παράγονται στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Εργασία σε αυξημένη πίεση Οι αντιδράσεις σε αυξημένη πίεση (υπερπίεση) θα εκτελούνται σε κατάλληλα δοχεία ανθεκτικά σε πίεση. Αυτά τα δοχεία πιέσεως (π.χ. σωλήνες πίεσης πειραμάτων (bomb tubes), αυτόκλειστα) πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς της «Οδηγίας των Δοχείων Πιέσης» ( Pressure Vessel s Ordinance, Druckbehaelterverordnung) που αφορούν την κατασκευή, συναρμολόγηση και λειτουργία, εν μέρει σε ειδικά εργαστήρια για υψηλές πιέσεις. Οι σφραγισμένοι σωλήνες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τον μεταλλικό μανδύα ούτε από τον φούρνο ενώ βρίσκονται υπό πίεση. Η εργασία με αυτόκλειστα εκτελείται σε ειδικά εργαστήρια και πρέπει να επιθεωρούνται κανονικά για να πιστοποιείται η ασφαλής λειτουργία τους. Οι τιμές της πίεσης και της θερμοκρασίας δεν θα υπερβαίνουν ποτέ από αυτές που ορίζονται από τους κατασκευαστές. Ξήρανση σε εργαστηριακές διατάξεις Οι φούρνοι ξήρανσης στα χημικά εργαστήρια δεν είναι συνήθως σχεδιασμένοι να είναι ασφαλείς σε εκρήξεις και δεν συνδέονται με συστήματα απαέρωσης. Οι εργαστηριακές 10

11 διατάξεις πρέπει να ξηραίνονται στους φούρνους αυτούς μόνον όταν έχουν σχολαστικά καθαριστεί και πλυθεί με νερό. Για την ξήρανση χημικών εμπορευμάτων και προϊόντων, τα οποία μπορεί να ελευθερώσουν ευφλεκτα αέρια και ατμούς και να σχηματίσουν έτσι εκρηκτικά μίγματα, θα χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι φούρνοι έναντι των εκρήξεων. 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη οδηγιών ασφαλείας για το σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών

Σύνοψη οδηγιών ασφαλείας για το σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών Νίκος Παπασταματίου Σύνοψη οδηγιών ασφαλείας για το σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών ΕΚΦΕ Ομόνοιας, 2002 2002 Νίκος Παπασταματίου, ΕΚΦΕ Ομόνοιας 1 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Σκόπιμο είναι να εκτυπωθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιανουάριος 2014, Λευκωσία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μαρίνα Νεοφύτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HAZARD SPOTTING ΤΟΥ ICHEME) ΑΘΗΝΑ 2004 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και

Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και ανακύκλωση Εισαγωγή Στο πλαίσιο της Βιωσιμότητας του Πειραματικής Οργανικής Χημείας (ΝΟΡ) η αποφυγή ή η ελάττωση των αποβλήτων παραμένει ένας σπουδαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης Πειραιάς Φεβρουάριος 2010 1 Copyright 2010 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Εισαγωγή Το Εργαστήριο της Φυσικής Μεταλλουργίας έχει σαν κύριο σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE. Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Ψεκαστήρες Μεγάλων Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το. Σ. του ΕΦΕΤ µε την υπ αριθµ. 151/30-11-2004 απόφαση. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, παραγωγή ή διάθεση του παρόντος έργου ή µέρους αυτού. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής των Αλευρομύλων γράφτηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ. 178/2002 και 852/2004. Ο παρών οδηγός όπου έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία και όπου

Διαβάστε περισσότερα