Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ἀρσενιάδης Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φίλλιος Πρωτ. Σταῦρος Παπαδόπουλος Διακ. Δημήτριος Κουκουλεκίδης Αἰμίλιος Τσαρουχᾶς Ἰωάννης Παναγιωτίδης Στυλιανός Οἰκονόμου Δαυίδ Μάαρ Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῃ ἑορτῃ τῶν Χριστουγέννων Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης ἐπί τῃ ἑορτῃ τῶν Χριστουγέννων Μετονομασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ σέ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου πρός τούς Νέους Προσευχή καί Σιωπή Οἱ Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καβαλαρίου Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χωρούδας Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Γεγονότα - Εἰδήσεις ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ Τηλ Fax Εἰκόνα ἐξωφύλλου: ἡ Γέννησσις τοῦ Χριστοῦ, εἰκών 18 ου αἰῶνος. Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ. Διανέμεται δωρεάν Συνδρομές Προαιρετικές

3 Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῆ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα, Μέσα εἰς τὴν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν τελευταίως σκοτεινὴν ἀτμόσφαιραν τῆς σοβούσης ποικίλης κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί, κυρίως, πνευματικῆς, ἡ ὁποία πολὺν θυμόν, πολλὴν πικρίαν, πολλὴν σύγχυσιν, πολλὴν ἀγωνίαν, πολὺ ἄγχος, πολλὴν ἀπογοήτευσιν καὶ πολὺν φόβον διὰ τὴν αὔριον προξενεῖ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, γλυκεῖα ἀκούεται ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς...» (Ἰδιόμελον ΣΤ Ὥρας Χριστουγέννων). Πίστις ἀκλόνητος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν παρακολουθεῖ ἀφ ὑψηλοῦ καὶ ἀδιαφόρως τὴν πορείαν τοῦ κατ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν Του ὑπὸ τοῦ ἰδίου, αὐτοπροσώπως, πλασθέντος ἀνθρώπου. Τούτου ἕνεκα καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου Του ἦτο ἀπ ἀρχῆς ἡ «εὐδοκία» Του, τὸ πρώτιστον θέλημά Του, ἡ «προαιώνιος βουλή» Του. Νὰ ἀναλάβῃ ὁ Ἴδιος, ἐξ ὑπερβολῆς ἀγάπης, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ποὺ ἔπλασε, καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β Πέτρ. 1: 4). Καὶ τοῦτο, πρὸ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων, πρὸ καὶ αὐτῆς τῆς πλάσεώς των! Μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ «προαιώνιος βουλὴ» τῆς Σαρκώσεως περιέλαβε τὸν Σταυρόν, τὸ Ἄχραντον Πάθος, τὸν Ζωοποιὸν Θάνατον, τὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον, τὴν Τριήμερον Ἔγερσιν, ὥστε ἡ παρείσακτος ἁμαρτία, ποὺ ἐδηλητηρίασε τὰ πάντα, καὶ ὁ λαθρεπιβά-

4 της τῆς ζωῆς θάνατος, νὰ τεθοῦν τελείως καὶ ὁριστικῶς ἐκποδών, καὶ ὁ ἄνθρω πος νὰ ἀπολαύσῃ ἀκεραίαν τὴν Πατρικὴν κληρονομίαν τῆς αἰωνιότητος. Ἀλλ ἡ θεϊκὴ συγκατάβασις τῶν Χριστουγέννων δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὰ τῆς αἰωνιότητος. Ἀφορᾷ καὶ εἰς τὰ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας ἡμῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ ἦλθεν ἐπίσης εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Ἐχόρτασε θαυματουργικῶς κατ ἐπανάληψιν τὰ πλήθη τῶν ἀκροατῶν τοῦ λόγου Του, ἐκαθάρισε λεπρούς, ἐστερέωσε παραλύτους, ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τυφλούς, τὴν ἀκοὴν εἰς κωφοὺς καὶ τὴν ὁμιλίαν εἰς ἀλάλους, ἀπήλλαξε δαιμονισμένους ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ὑπεστήριξε τὸ δίκαιον τῶν ἀδικουμένων καὶ λησμονημένων, ἐστηλίτευσε τὸν ἀθέμιτον πλουτισμόν, τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀσπλαγχνίαν, τὴν ὑποκρισίαν καὶ τὴν «ὕβριν» εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις, ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ἐθελουσίου κενωτικῆς χάριν τῶν ἄλλων θυσίας! Ἴσως ἡ διάστασις αὕτη τοῦ μηνύματος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ προσεχθῇ περισσότερον κατὰ τὰ σημερινὰ Χριστούγεννα. Πολλοὶ συνάνθρωποι καὶ συγχριστιανοὶ δοκιμάζουν φοβερὸν πειρασμὸν ἐκ τῆς σοβούσης κρίσεως. Εἶναι ἀναρίθμητοι αἱ στρατιαὶ τῶν ἀνέργων, τῶν νεοπτώχων, τῶν ἀστέγων, τῶν νέων μὲ τὰ «ψαλιδισμένα ὄνειρα». Ἀλλά, Βηθλεὲμ ἑρμηνεύεται «Οἶκος Ἄρτου»! Χρεωστοῦμεν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ εἰς πάντας τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς ὄχι μόνον τὸν «Ἐπιούσιον Ἄρτον», δηλαδὴ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται ἐσπαργανωμένος εἰς τὴν πενιχρὰν φάτνην τῆς Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸν ἐπιτραπέζιον ἄρτον τῆς ἐπιβιώσεως, καὶ ὅλα τὰ «ἐπιτήδεια τοῦ σώματος» (Ἰακ. 2: 16). Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἐν ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης! Ἡ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀκούεται ἐντονώτερος καὶ ἀπαιτητικώτερος ὁ ἀποστολικὸς λόγος: «Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. 2: 18)! Ὁ καιρός, δηλ. ἡ εὐκαιρία, νὰ «ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» εἰς τὸ ὕψος τῆς οἰκειούσης ἡμᾶς μὲ τὸν Θεὸν βασιλικῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης. Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ μαρτυρικῆς καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν θεϊκὴν συγκατάβασιν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χάριν τοῦ δι ἡμᾶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ὧι ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Φανάριον, Χριστούγεννα βι Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 4

5 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά! Μέ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἑορτάζομεν τήν Μεγάλην Ἑορτήν τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄσαρκος Ὑιός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκοῦται. Προσλαμβάνει δηλαδή τήν ἀνθρωπίνην φύσιν καί γίνεται ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς, χωρίς ὅμως τήν ἁμαρτίαν. Ἔρχεται εἰς τήν γῆν ὁ Θεός καί γίνεται ἄνθρωπος διά νά σώσῃ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, διά νά σώσῃ τόν ἄνθρωπον, ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τήν φθοράν τοῦ θανάτου.. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ναί! Ὁ Χριστός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ ἀληθινός σωτήρ, εἶναι ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν. Οἱ ἄγγελοι μεταφέρουν τό οὐράνιο μήνυμα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀληθινῆς ἀγαλλιάσεως. «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! «Ιδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ», (Λουκ. 2, 10-12) 5

6 Ἄν συνειδητοποιήσουμε τήν σημασίαν τοῦ γεγονότος, τότε πραγματικά θά ὑψωθοῦμε εἰς τό οὐράνιον ὕψος τῆς οὐρανίου εὐφροσύνης. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ναί! Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας, προτρέπει νά ὑψωθοῦμε εἰς τά οὐράνια βιώματα, νά ζήσωμεν τό ἀληθινόν μεγαλεῖον τοῦ μυστηρίου, ἔξω ἀπό τίς μικρότητες τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν ἐφαμάρτων ἐπιδιώξεων, τῶν στείρων καί ἐμπαθῶν καί ἀπογυμνωμένων, ἀπό τήν ἀγάπην καί τήν εὐλογημένην ταπείνωσιν, ἀναζητήσεων. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος διά νά κάνη τόν ἄνθρωπον Θεόν κατά χάριν, Ἅγιον κατά μετοχήν. Διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καταργεῖ τόν θάνατον, γκρεμίζει τό μεσότειχον τῆς ἔχθρας καί μᾶς καλεῖ νά ἀναβῶμεν εἰς τόν ούρανόν. Κι ἑμεῖς ἑορτάζουμε Χριστούγεννα! Εὐλογημένη ἡμέρα! Ἁγία ἡ στιγμή, ἄν καί εἰς τήν δικήν μας ζωήν ἔλθῃ ὁ Χριστός, ἄν καί εἰς τήν δικήν μας καρδίαν γεννηθῇ τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ἄν καί ἐμεῖς ζήσωμεν τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς το αἰώνιον μήνυμα. Χριστούγεννα με Χριστόν! Μα θά μοῦ πεῖτε ὑπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν; Δυστυχῶς, ἀδελφοί μου, αὐτή εἶναι μία μεγάλη, τραγική ἀλήθεια. Γεμίζουν τίς ἡμέρες αὐτές οἱ πόλεις, τά χωριά, τά σπίτια, τά καταστήματα μέ φῶτα καί στολίδια, μέ ἑορτές καί τραγούδια, μέ ἐκδηλώσεις καταναλωτισμοῦ, μέ ποικίλες διασκεδάσεις καί ἔθιμα. Ὅλα αυτά γιατί; Γιά ποιόν; Γιά τόν ἐρχομόν ποίου γίνονται; Χριστούγεννα! Ὁ Χριστός γεννᾶται! Αὐτός εἶναι τό αἴτιον τῆς ἑορτῆς! Αὐτό εἶναι τό περιεχόμενον τῆς πανηγύρεως! Ὁ Χριστός ἐπί γῆς! Ὁ Θεός μαζί μας! Ἡ σωτηρία μας δεν εἶναι πλέον ἀβέβαια προσδοκία. Εἶναι γεγονός ζωῆς! Κι ὅμως! Ποιός ἀπό ἐμᾶς σήμερα σκύβει σ αύτό τό σπήλαιον, πού δέχθηκε τόν Θεόν, διά νά προσκυνήσῃ τόν Χριστόν; Ποιός ἀπό ἐμᾶς ἀνοίγει τήν καρδιάν του διά νά γεννηθῇ μέσα μας ὁ Σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ; Πόσοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων σήμερα ἑορτάζουν τά Χριστούγεννα μαζί μέ τόν Χριστόν; Χριστούγεννα μέ τόν Χριστόν εἰς τήν καρδιάν καί τήν ζωήν μας, ἀδελφοί μου! Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν εἶναι ἑορτή χωρίς νόημα, χωρίς χαρά. Μπορεῖ νά ἔχουν φῶτα πολλά καί λαμπερά. Δεν ἔχουν, ὅμως, τό φῶς. Μπορεῖ νά ἔχουν μουσικές καί τραγούδια. Δεν ἔχουν, ὅμως, τήν χαράν τοῦ οὐρανοῦ. Μπορεῖ νά ἔχουν τραπέζια καί δῶρα. Δεν ἔχουν, ὅμως, τήν 6

7 εἰρήνην τῆς οὐρανίου Μακαριότητος πού χαρίζει εἰς τόν ἄνθρωπον τήν πληρότητα. Ὁ Ἕνας καί Ἀληθινός Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς κάνουμε ἔνα βῆμα πρός τόν Χριστόν. Νά Τόν συνατήσουμε, νά Τόν γνωρίσουμε, νά βιώσουμε τό μεγαλεῖον τῆς παρουσίας Του. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πλούσιος ὤν ἐπτώχευσεν δι ὑμᾶς διά νά μᾶς κάνη πλουσίους ἀληθινά μέ τήν χάριν του. Ὄχι γιατί το ἀξίζουμε, ἀλλά διότι ἡ δική Του Ἀγάπη μᾶς χαριτώνει, μᾶς χαρίζει, μᾶς δωρίζει αὐτήν τήν ὑπερκόσμιαν δυνατότητα τῆς οὐρανίου πολιτείας. Σήμερα μπορεῖ νά ζοῦμε δύσκολες στιγμές κρίσεως καί κρίσεων. Μπορεῖ νά εἴμαστε πεσμένοι καί νά καθόμαστε χαμηλά στίς ἀδυναμίες, στούς ἐγωϊσμούς, στά ψυχοκτόνα πάθη. Ὁ κόσμος ζεῖ τήν ἀγωνίαν τῆς ἀπελπισίας καί τῶν ἀδιεξόδων. Εἰς αὐτό τό σκοτάδι τῆς σημερινῆς ἀγωνίας ἀκούγεται τό παρήγορο μήνυμα «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ἄς ἀφήσουμε τήν ψυχήν μας νά ἀνέβῃ ψηλά εἰς τά ουράνια. Ἄς συναντήσουμε εἰς τό πρόσωπον τοῦ ἀδελφοῦ μας τόν ἴδιον τόν Χριστόν. Ἄς ψάλλουμε μαζί μέ τούς Ἀγγέλους τόν ὕμνον μέ τόν ὁποῖον ὁ οὺρανός ὕμνησε τήν κατά σάρκαν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14) Χριστούγεννα μέ Χριστόν, ἀδελφοί μου! Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ μεγάλη, ἡ αἰώνια ἑορτή, τῆς ὁποίας τήν ἀναφαίρετον χαράν εὔχομαι εἰς τήν ζωήν ὅλων σας. Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 7

8 Μετονομασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ 8

9 σέ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 9

10 10

11 11

12 Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἀλλὰ τί νὰ πῶ; Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ μιλήσω; Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐγκυμονεῖ, καὶ τί γέννησε; Ποιόν; Τὸν κυρίαρχό τῆς φύσης. Ἡ φύση τὸ διακηρύττει. Τὸν γέννησε ὅπως ἐκεῖνος θέλησε νὰ γεννηθεῖ. Ὁ τρόπος τῆς γέννησης δὲν ἦταν ὁ συνηθισμένος φυσικὸς τρόπος, ἀλλὰ Ἐκεῖνος, ὡς κυρίαρχος τῆς φύσης, ὅρισε ἕναν ἀλλιώτικο τρόπο γιὰ νὰ δείξῃ πὼς κι ὅταν γίνεται ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὅπως ἁρμόζει σὲ Θεό. Προῆλθε, λοιπὸν, ἀπὸ Παρθένο ποὺ νίκησε τοὺς φυσικοὺς νόμους, ποὺ ξεπέρασε τὸν γάμο. Ὁ ὑπέρτατος Ἀρχηγὸς τῆς ἁγιότητος, ἦταν σωστὸ μόνο ἀπὸ καθαρὸ καὶ ἅγιο τρόπο νὰ προέλθει. Γιατί αὐτὸς εἶναι ποὺ ἀπὸ τότε, ἀπὸ ἄσπιλο σῶμα τὸν Ἀδὰμ ἔπλασε καὶ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσει γυναίκα, δημιούργησε γυναίκα. Ὅπως, λοιπόν, ὁ Ἀδάμ, χωρὶς τὴ συμμετοχὴ γυναικὸς, παρήγαγε γυναίκα, ἔτσι καὶ σὰν σήμερα ἡ Παρθένος, χωρὶς τὴ συμμετοχὴ ἀνδρός, γέννησε ἄνδρα. Γιατί εἶναι ἄνθρωπος λέγει καὶ ποιὸς θὰ τὸν ἀναγνωρίσει; Ἐπειδὴ, λοιπὸν, τὸ γένος τῶν γυναικῶν εἶχε ὑποχρέωση πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, μιὰ καὶ ὁ Ἀδὰμ παρήγαγε γυναίκα, χωρὶς τὴ συνέργεια τῆς γυναικός, γι αὐτὸ τὸ λόγο σήμερα ἡ Παρθένος, γέννησε χωρὶς τὴ συνέργεια τοῦ ἄνδρα, γιὰ νὰ ξοφληθεῖ τὸ χρέος τῆς Εὕας στοὺς ἄνδρες. Προκειμένου, δηλαδή, ὁ Ἀδὰμ νὰ μὴ περηφανευτεῖ, τὸ πῶς παρήγαγε γυναίκα μόνος του, γι αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Παρθένος γέννησε ἄνδρα ἀνύπαντρη, γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ἀναλογία τοῦ θαύματος, ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων. Ὅπως μάλιστα, ὅταν πῆρε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ γιὰ νὰ πλάσει τὴν Εὕα, δὲν τὸν ἄφησε λειψό, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὅταν ἔπλασε τὸν ἔμψυχο ναό Του ἀπὸ τὴν Παρθένο, δὲν κατάργησε τὴν παρθενία της. Σῶος καὶ ἀκέραιος ἔμεινε ὁ Ἀδὰμ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς πλευρᾶς του, ἔτσι ἄφθαρτη ἔμεινε καὶ ἡ Παρθένος μετὰ τὸν τοκετό. Ὁ Θεὸς δὲν δημιούργησε τὸν ναό Του ἀπὸ ἀλλοῦ, οὔτε ἔπλασε ἕνα διαφορετικὸ σῶμα, γιὰ νὰ περιβληθεῖ, μήπως θεωρηθεῖ ὅτι προσβάλλει τὴν ὕλη ποὺ πλάστηκε ὁ Ἀδάμ, καὶ ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος, ἐξαπατημένος ἀπὸ τὸν διάβολο, ἔγινε ὄργανό του, γι αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Θεὸς περιμάζεψε τοῦτον τὸν ξεπεσμένο ἔμψυχο ναό, ὥστε μὲ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Δημιουργό του, νὰ βοηθηθεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν συντροφιὰ τοῦ διαβόλου. Ὅμως, κι ὅταν γεννιέται ὡς ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ὡς κοινὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὡς Θεὸς γεννιέται. Γιατί ἂν προερχόταν ἀπὸ ἕναν συνηθισμένο γάμο, ὅπως ἐγὼ γιὰ παράδειγμα, οἱ περισσότεροι δὲν θὰ πίστευαν ὅτι εἶναι Θεός. Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι Θεὸς αὐτὸς ποὺ νικᾶ τὴν ἀνθρώπινη φυσικὴ τάξη. (Μετάφραση Τ.Π.Τ) 12

13 Πρός τούς Νέους Ἀγαπητά μου παιδιά, Πρὶν ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ κατασταθῶ Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς καὶ νὰ ἀναλάβω τὴν εὐθύνη τῆς διαποίμανσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ εἶναι κοινὴ μὲ τὴ δική σας πορεία. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας θέλει τὸν Ἐπίσκοπο πατέρα τοῦ λαοῦ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Αὐτὸ προϋποθέτει ἀλλαγὴ κάποιων δεδομένων τόσο στὴ δική μου ὅσο καὶ στὴ δική σας ζωή. Ἐγώ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου, ἀπέκτησα μία νέα οἰκογένεια καὶ ἐσεῖς ἕναν νέο πατέρα. Μὲ ἰδιαίτερη, λοιπόν, χαρὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας, καθὼς αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, ὡς νέος πνευματικός σας πατέρας, νὰ σας ἐκφράσω τὴν πατρική μου ἀγάπη καὶ τὴ διαβεβαίωση ὅτι συμπορεύομαι μαζί σας. Εἶμαι κοντὰ στοὺς προβληματισμούς σας, κοντὰ στὶς ἀγωνίες σας, κοντὰ στοὺς ὁραματισμοὺς γιὰ τὸ μέλλον σας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος σήμερα διέρχεται κρίση ὄχι μόνο οἰκονομικὴ ἀλλὰ κυρίως πνευματική. Ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια, οἱ δυσκολίες σὲ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου εἶναι γεγονότα ποὺ τά ζοῦμε ὅλοι μας καὶ τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν βαθύτατα τὴ ζωή μας καὶ κυρίως τὴν δική σας τὴν ζωή. Μὴ χάνετε, ὅμως, τὴν ἐλπίδα σας. Ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἀγωνιστεῖτε μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, τὸ προσωπικὸ καὶ τῆς πατρίδος μας. Ἀντισταθεῖτε στὴ μετριότητα, χτυπῆστε τὸ ψέμα, ἀρνηθεῖτε τὸ συμβιβασμό, πολεμῆστε τὴ μιζέρια, ἀπορρίψτε τὴν ψεύτικη καὶ χυδαία πολλὲς φορὲς εἰκονικὴ πραγματικότητα τῶν Μ.Μ.Ε., ἀπαιτεῖστε οὐσιαστικὴ παιδεία καὶ γνώση, διεκδικεῖστε πνευματικὴ ἐλευθερία, ζητῆστε ἀπὸ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ κάνη τὸ Εὐαγγέλιο πράξη καὶ ζωή, νὰ παραμερίση τοὺς εὐσεβοφανεῖς συντηρητισμούς, νὰ ἀγαπήση τὸ μέτρο καὶ τὴ λιτότητα, νὰ συνεχίση νὰ εἶναι Μάνα καὶ Τροφὸς τοῦ λαοῦ, νὰ ἐμπνέη καὶ νὰ ἔχη οὐσιαστικὴ πρόταση ζωῆς αἰωνίου. Δικό μου, λοιπόν, καθῆκον εἶναι νὰ στηρίξω ἐσᾶς τὰ παιδιά μου στὸ δύσκολο ἀγῶνα ποὺ καλεῖσθε νὰ ἀναλάβετε, νὰ κάνω τὸν πόνο σας πόνο δικό μου, τὴ χαρὰ σας χαρά μου, τὰ ὄνειρά σας δικά μου ὄνειρα, νὰ ξαναφέρω στὴν ἐκκλησιαστική μας οἰκογένεια αὐτοὺς ποὺ γιὰ διάφορους λόγους «ξενιτεύτηκαν», νὰ παραμυθήσω τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, νὰ χορτάσω τοὺς πεινῶντες, νὰ στρώνω κάθε Κυριακὴ τὸ Τραπέζι τῆς Εὐχαριστιακῆς Σύναξης καὶ νὰ σᾶς περιμένω ὡς συνδαιτυμόνες τῆς κοινῆς χαρᾶς καὶ ἀγάπης, τῆς μόνης ἀγάπης ποὺ ἁγιάζει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ὅλα αὐτὰ βέβαια δὲν μποροῦν νὰ γίνουν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὴ δική σας συμμετοχὴ στὴν ἐκκλησιαστική μας κοινότητα καὶ ζωή. Γνωρίζω ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι πολλὲς φορὲς σᾶς πληγώσαμε, σᾶς διαψεύσαμε καὶ προδώσαμε τὰ ὄνειρά σας. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι συνηθίζουμε νὰ ρίχνουμε τὰ βάρη καὶ τὶς εὐθύνες σὲ ἐσᾶς τοὺς νέους προσπαθώντας νὰ παραβλέψουμε τὶς δικές μας ἀνεπάρκειες καὶ παραλείψεις. Ἀλλὰ σκεφθεῖτε ὅτι κι ἐμεῖς δὲν γεννηθήκαμε Πατέρες, ἀλλὰ ἀσκούμαστε στὴν πατρότητα, μὲ τὰ λάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ καρποὶ τῆς δικῆς μας ἀσκήσεως φαίνονται στὰ πρόσωπα καὶ στὴ ζωή σας. «Ἀπὸ τὸν καρπὸ ἄλλωστε γνωρίζεις τὸ δέντρο», ποὺ σημαίνει ὅτι ὅταν ἀγωνιζόμαστε ὅλοι μαζὶ καὶ στηρίζουμε ἀδελφικὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, μέσα σὲ πνεῦμα ἀγάπης καὶ εἰρήνης, τότε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εὐλογεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλων μας. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, προσπαθοῦμε, στὰ πλαίσια τῆς φροντίδας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιὰ τὸ καλύτερο αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου, νὰ συστηματοποιήσουμε καὶ τὴν πνευματικὴ μέριμνα στὸ ὄνομα τῆς Νεότητας. Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις εἶναι στὴ διάθεσή σας γιὰ κάθε εἴδους βοήθεια καὶ συμπαράσταση καὶ ἔχει ξεκινήσει ἤδη μία πρώτη ἐπαφὴ μαζί σας μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων, ὅπως ἡ ἵδρυση Γραφείου Νεότητας καὶ Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, ἡ δημιουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Παραδοσιακῶν Ὀργάνων μὲ τὴ χορήγηση κρατικοῦ πτυχίου, ἡ ἔναρξη Μαθημάτων Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς τῆς μέσης ἐκπαίδευσης, καθὼς καὶ ἡ ἀποπεράτωση τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μητροπόλεως στὸ πολιτιστικὸ ἵδρυμα «Φάρος». Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἔχει ἀνοικτὴ τὴν ἀγκαλιά της καὶ σᾶς περιμένει γιὰ νὰ σᾶς προσφέρει τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους. Κι ἐγὼ ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πρωτίστως ὡς πατέρας, εἶμαι κοντά σας, συμπαρίσταμαι στὴν πορεία τῆς ζωῆς σας, μετέχω στὶς ἀγωνίες σας, εἶμαι μαζί σας καὶ θέλω κι ἐσεῖς νὰ εἶσθε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία μας, κοντὰ στὸν Θεὸ μὲ δύναμη πίστεως καὶ ἐλπίδας. Εἶστε τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ τὸ σήμερα καὶ γιὰ τὸ καλύτερο αὔριο στοὺς ἀγῶνες σας καὶ θὰ μὲ ἔχετε συμπαραστάτη καὶ βοηθό σας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ πλουσίως, ὥστε νά ἐπιτύχετε κάθε ἀγαθό καί εὐλογημένο σκοπό τῆς ζωῆς σας. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Ἰωάννης 13

14 Προσευχή καί σιωπή τοῦ Ἐπισκόπου Κάλλιστου Γουέαρ «Ὅταν προσεύχεσαι», ἔχει σοφὰ εἰπωθεῖ ἀπὸ ἕναν Ὀρθόδοξο συγγραφέα στὴ Φιλανδία, «ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς. Ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς, ἄφησε νὰ μιλήσει ἡ προσευχή σου». Τὸ νὰ πετύχεις τὴ σιωπή, εἶναι τό πιὸ δύσκολο, τὸ πιὸ ἀποφασιστικὸ ἀπ ὅλα τα πράγματα στὴν τέχνη τῆς προσευχῆς. Ἡ σιωπὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀρνητικὴ μία παύση δηλαδὴ ἀνάμεσα στὶς λέξεις, μιὰ χρονικὴ διακοπὴ τοῦ λόγου ἀλλὰ, ὅταν τὴν καταλαβαίνουμε σωστά, εἶναι πολὺ θετικὴ : εἶναι μιὰ στάση προσεχτικῆς ἐγρήγορσης, ἐπαγρύπνησης καὶ πάνω ἀπ ὅλα προσοχῆς ν ἀκούσουμε. Ὁ ἡσυχαστὴς, δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πετύχει τὴν ἡσυχία, τὴν ἐσωτερικὴ ἠρεμία ἤ σιωπή, εἶναι ὁ κατ ἐξοχὴν προετοιμασμένος ν ἀκούει. Ἀκούει τὴ φωνὴ τῆς προσευχῆς μέσα στὴ δική του καρδία καὶ καταλαβαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ φωνὴ δὲν εἶναι ἡ δικιά του ἀλλὰ κάποιου ἄλλου ποὺ μιλάει μέσα του. Ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴν προσευχὴ καὶ στὴ σιωπὴ θὰ γίνει πιὸ κατανοητὴ, ἂν ἐξετάσουμε τέσσερις σύντομους ὁρισμούς. Ὁ πρῶτος εἶναι ἀπὸ τὸ Συνοπτικὸ Λεξικὸ τῆς Ὀξφόρδης ( The Concise Oxford Dictionary), ποὺ περιγράφει τὴν προσευχὴ ὡς «ἱερὴ αἴτηση πρὸς τὸ Θεό. τύπο ποὺ ἐφαρμόζουμε γιὰ νὰ προσευχόμαστε». Ἡ προσευχὴ θεωρεῖται ἐδῶ σὰν κάτι ποὺ ἐκφράζεται μὲ λέξεις καὶ πιὸ συγκεκριμένα σὰν μιὰ πράξη αἴτησης πρὸς τὸ Θεὸ νὰ μᾶς παραχωρήσει ὁρισμένα ὀφέλη. Ἀκόμα, λοιπὸν, βρισκόμαστε στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐξωτερικῆς μᾶλλον παρὰ τῆς ἐσωτερικῆς προσευχῆς. Λίγοι ἀνάμεσά μας μποροῦν νὰ μείνουν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ ἕναν τέτοιο ὁρισμό. Ὁ δεύτερός μας ὁρισμός, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἕνα Ρῶσο Στάρετς τοῦ περασμένου αἰῶνος, εἶναι πολὺ λιγότερο ἐξωτερικός. «Στὴν προσευχή», λέγει ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὁ Ἐρημίτης ( ), «τὸ πρωταρχικὸ εἶναι νὰ σταθεῖς μπροστὰ στὸ Θεὸ μὲ τὸ νοῦ στὴν καρδιά, καὶ νὰ συνεχίζεις νὰ στέκεσαι μπροστά Του ἀκατάπαυστα μέρα καὶ νύχτα, μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου». Ἡ προσευχὴ, σύμφωνα μ αὐτὸν τὸν ὁρισμὸ, δὲν σημαίνει ἁπλῶς νὰ κάνουμε ὁρισμένες «ἱερὲς αἰτήσεις» καὶ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὴ χρήση ὁποιωνδήποτε λέξεων. Δὲν εἶναι τόσο μιὰ στιγμιαία ἐνέργεια, ὅσο μία συνεχὴς κατάσταση. Νὰ προσεύχεσαι σημαίνει νὰ στέκεσαι μπροστὰ στὸν Θεό, νὰ ἔρχεσαι σὲ ἄμεση καὶ προσωπικὴ σχέση μὲ Αὐτόν, εἶναι νὰ γνωρίζεις σὲ κάθε ἐπίπεδο τῆς ὕπαρξής σου, ἀπὸ τὸ ἐνστικτῶδες μέχρι τὸ ὑπερσυνείδητο, ὅτι ὑπάρχεις μέσα στὸ Θεὸ καὶ Αὐτὸς εἶναι ἐντός σου. Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε καὶ νὰ βαθύνουμε τὶς διαπροσωπικές μας σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δὲν χρειάζεται νὰ θέτουμε συνεχῶς αἰτήματα ἢ νὰ χρησιμοποιοῦμε λέξεις. Ὅσο πιὸ καλὰ γνωρίζουμε καὶ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, τόσο πιὸ λίγο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ λόγια γιὰ νὰ συνεννοούμαστε. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὴν προσωπική μας σχέση μὲ τὸν Θεό. Στοὺς δύο πρώτους ὁρισμούς, δίνεται ἔμφαση κυρίως σ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος παρὰ σ αὐτό ποὺ κάνει ὁ Θεός. Ἀλλὰ στὴν προσωπικὴ σχέση τῆς προσευχῆς, ἐκεῖνος ποὺ παίρνει τὴν πρωτοβουλία καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἐνέργεια εἶναι θεμελιακή, εἶναι ὁ οὐράνιος σύντροφος καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὸν τρίτο μας ὁρισμό, παρμένο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸ Σιναΐτη (+1346). Σὲ ἕνα σύνθετο χωρίο, ὅπου τό ἕνα ἐπίπεδο ἀκολουθεῖ τὸ ἄλλο. Καθὼς ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ περιγράψει τὴν ἀληθινὴ οὐσία τῆς ἐσωτερικῆς προσευχῆς, τελειώνει ξαφνικὰ μὲ ἀπροσδόκητη ἁπλότητα : «Γιατί μακρυλογoῦμε; Προσευχὴ εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κατεργάζεται ὅλα τα πράγματα σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους». Προσευχὴ εἶναι ὁ Θεὸς ὄχι δηλαδὴ 14

15 κάτι ποὺ ἐγὼ ἀρχίζω ἀλλὰ κάτι στὸ ὁποῖο συμμετέχω, πρώτιστα δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐγὼ κάνω ἀλλὰ κάτι ποὺ ὁ Θεὸς κάνει μέσα μου: κατὰ τὴ ρήση τοῦ Ἄπ. Παύλου, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν μοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β, 20). Ὁ δρόμος τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς δηλώνεται μὲ ἀκρίβεια στοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ σχετικὰ μὲ τὸ Μεσσία: «ἐκεῖνον μὲν δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι»( Ἰωάν. γ. 30). Μ αὐτὴ τὴν ἔννοια, νὰ προσευχόμαστε σημαίνει νὰ σιωποῦμε. Ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς. Ἄφησε νὰ μιλήσει ὁ Θεός. Ἀληθινὴ ἐσωτερικὴ προσευχὴ σημαίνει νὰ σταματᾶμε νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ ἀφουγκραζόμαστε στὴν καρδία μας τή, χωρὶς λόγια, φωνὴ τοῦ Θεοῦ, σημαίνει νὰ πάψουμε νὰ ἐνεργοῦμε ἀπὸ μόνοι μας καὶ νὰ εἰσερχόμαστε στὸ χῶρο τῆς δράσης τοῦ Θεοῦ. Στὴν ἀρχὴ τῆς Βυζαντινῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν ἔχουν τελειώσει τὰ προκαταρκτικὰ καὶ ὅλα εἶναι πιὰ ἕτοιμα γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὁ διάκονος πλησιάζει τὸν ἱερέα καὶ λέγει : «Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» - καιρὸς γιὰ νὰ δράσει ὁ Κύριος. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ στάση τοῦ πιστοῦ ὄχι μόνο στὴν Εὐχαριστιακὴ Λειτουργία ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε προσευχὴ, δημοσία ἢ ἰδιωτική. Ὁ τέταρτος ὁρισμός μας, παρμένος πάλι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸ Σιναΐτη, δηλώνει μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὸ χαρακτῆρα τῆς δράσης αὐτῆς τοῦ Κυρίου μέσα μας. «Προσευχή», μᾶς λέει, εἶναι ἡ φανέρωσις τοῦ Βαπτίσματος». Ἡ ἐνέργεια τοῦ Κυρίου δὲν περιορίζεται φυσικὰ μόνο στοὺς βαφτισμένους. Ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ ἐπενεργεῖ μέσα σὲ κάθε ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή Του. Ἡ εἰκόνα, ὅμως, αὐτὴ ἔχει ἀμαυρωθεῖ καὶ σκιαστεῖ, μὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία.ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἀποκαθίσταται στὴν ἀρχική της ὀμορφιὰ καὶ λαμπρότητα μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος μέσα ἀπ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχονται νὰ κατοικήσουν ἐκεῖ ποὺ οἱ Πατέρες ὀνομάζουν «βαθύτατο καὶ μυστικὸ ταμεῖον τῆς καρδίας μας». Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία ὅμως, τὸ Βάπτισμα εἶναι κάτι ποὺ τὸ πῆραν στὴ νηπιακὴ ἡλικία καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχουν συνειδητὴ ἀνάμνηση. Ἂν ὁ Χριστὸς τοῦ Βαπτίσματος καὶ ὁ ἐνοικῶν Παράκλητος δὲν παύουν οὔτε στιγμὴ νὰ ἐνεργοῦν ἐντός μας, οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, ἂν ἑξαιρέσει κανεὶς σπάνιες περιπτώσεις, εἴμαστε κυριολεκτικὰ ἀνίδεοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ παρουσία καὶ ἐνέργεια. Ἡ ἀληθινὴ προσευχή, λοιπόν, σημαίνει τὴν ἀνακάλυψη καὶ τὴ φανέρωση τῆς Χάριτος τοῦ Βαπτίσματος. Νὰ προσευχόμαστε σημαίνει νὰ περνᾶμε ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου ἡ Χάρη εἶναι παροῦσα στὶς καρδιὲς μας μυστικὰ καὶ ἀσυνείδητα, στὴν κατάσταση ὅπου ἔχουμε πλήρη ἐσωτερικὴ ἀντίληψη καὶ συνειδητὴ ἐπίγνωση, ὅπου δηλαδὴ δοκιμάζουμε καὶ αἰσθανόμαστε πιὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος κατευθεῖαν καὶ ἄμεσα. Μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κάλλιστου καὶ Ἁγίου Ἰγνατίου Ξανθόπουλου ( 14ος αἰώνας),«ὁ σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν τέλεια Χάρη τοῦ Ἁγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος ποὺ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέσα στὸ Βάπτισμα». «Μέσα στὴν ἀρχή μου εἶναι καὶ τὸ τέλος μου»(t.s. Eliot). Ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ μὲ τὴ φράση «γίνε ὅ,τι εἶσαι». Γίνε, συνειδητὰ κι ἐνεργά, αὐτὸ ποὺ ἤδη εἶσαι ἐν δυνάμει καὶ μυστικά, ἐπειδὴ ἔχεις πλαστεῖ σύμφωνα μὲ τὴν ἱερὴ εἰκόνα καὶ ἔχεις ξαναγεννηθεῖ μὲ τὸ Βάπτισμα. Γίνε ὅ,τι εἶσαι : ἀκριβέστερα, ξαναγύρισε στὸν ἑαυτό σου, ἀνακάλυψε Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἤδη δικός σου, ἄκουσε Αὐτὸν ποὺ δὲν παύει ποτὲ νὰ μιλάει μέσα σου, κάνε κτῆμα σου Αὐτόν, ποὺ ἀκόμα καὶ τώρα σὲ ἔχει γιὰ δικό Του. Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Θεοῦ σὲ ὅποιον σὲ θέλει νὰ προσευχηθεῖ: «Δὲ θὰ μ ἀναζητοῦσες ἂν δὲ μὲ εἶχες ἤδη βρεῖ»( Pascal). Ἀλλὰ πῶς θὰ ξεκινήσουμε; Πῶς νὰ μάθουμε νὰ σιωποῦμε γιὰ ν ἀρχίσουμε νὰ ἀκοῦμε; Ἀντὶ ἁπλὰ νὰ μιλᾶμε στὸ Θεό, πῶς μποροῦμε νὰ πετύχουμε μιὰ προσευχὴ στὴν ὁποία ὁ Θεὸς μιλάει σὲ μᾶς; Πῶς μποροῦμε νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν λόγων, στὴν προσευχὴ τῆς σιωπῆς, ἀπὸ τὴν «ἐντατικὴ» στὴν «ἀντενεργούμενη» προσευχὴ (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ὁρολογία τοῦ ἐπίσκοπου Θεοφάνη) ἀπὸ τὴ δική μου προσευχὴ στὴν προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ ἐντός μου; Ἕνας τρόπος ν ἀρχίσουμε αὐτὸ τὸ ταξίδι πρὸς τὰ μέσα μας εἶναι ἡ Ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. Πηγή: Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ Δύναμη τοῦ Ὀνόματος» Ἐπισκόπου Καλλίστου Ware Ἔκδ. Ἀκρίτας 15

16 Οἱ Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγιών Ραφαήλ καί Νικολάου Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἔγινε στό Λαγκαδᾶ τό Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ἡ ὑποδοχή τῶν χαριτοβρύτων ἱερῶν λειψάνων τῶν νεοφανῶν καί θαυματουργῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου ἐκ τῆς ἱερᾶς νήσου Λέσβου. Συγκεκριμένα, μέ ἐνέργειες τοῦ σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου μεταφέρθηκαν ἀπό τή Μυτιλήνη οἱ κάρες τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων μετέφερε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβος. Ἀξίζει μάλιστα νά σημειωθεῖ πώς ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Νικολάου, πού καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, γιά πρώτη φορά ἐξῆλθε ἀπό τή Μονή τῆς Θερμῆς Μυτιλήνης, τόπο τοῦ μαρτυρίου τῶν ἁγίων.ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε στήν πλατεῖα Μητροπολίτου Σπυρίδωνος, στήν ὁποία παρέστησαν, ἐκτός τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μας, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὅλος ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, οἱ τοπικές Ἀρχές καί πλῆθος κόσμου, πού κατέκλυσε τήν πλατεῖα καί τούς γύρω δρόμους.ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης ἐμφανῶς συγκινημένος παρέλαβε τίς χαριτόβρυτες κάρες τῶν ἰδιαίτερα λαοφιλῶν ἁγίων κά ψάλλοντας μέ τόν πιστό λαό τό ἀπολυτίκιό τους καί μέ τίς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες τίς μετέφερε 16

17 στην Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητής & Ρεντίνης στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τίς ἐναπέθεσε στό ειδικά πρός τοῦτο διακοσμημένο προσκυνητάριο. Κατόπιν ἐψάλη δοξολογία ἐπί τῇ ἐλεύσει τῶν ἱερῶν λειψάνων κατά τήν ὁποία ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης προσφώνησε καταλλήλως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβο καί τόν εὐχαρίστησε γιά τή ἀμεση ἀνταπόκριση καί πραγματοποίηση τοῦ αἰτήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης γιά τήν μεταφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου πρός ἁγιασμόν καί εὐλογίαν τοῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀκολούθησε ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβ. Μυτιλήνης, ἀναφερόμενος στό βίο, τό μαρτύριο καί τά θαύματα τῶν νεοφανῶν ἁγίων. Στόν Ἑσπερινό ἔλαβε μέρος ὅλος ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως. Τήν Κυριακή 28 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης. Στόν ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουρ- 17

18 γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου τοῦ Θεσσαλονικέως παρέμειναν ἕως τίς 13 Δεκεμβρίου καί καθημερινά τελοῦνταν Ἱερές Ἀκολουθίες καί κάθε βράδυ ἀγρυπνία. Ὅλες αύτές τίς ἡμέρες πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν πόλη καί τή ἐπαρχία τοῦ Λαγκαδᾶ ἀλλά καί ἀπό πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας, προσῆλθαν νά προσκυνήσουν τά χαριτόβρυτα λείψανα τῶν ἁγίων καί νά ἐναποθέσουν τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά τους ἀλλά καί τόν πόνο καί τά προβλήματά τους. Ἡ ἰδιαίτερη τιμή ποὺ ἀποδίδει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων ἀποτελοῦν γιά τούς πιστούς ταμεῖα χάριτος, πηγές ἰαμάτων, ἁπτή αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῆς ζωογόνου αὔρας ποὺ ἐμφυσᾶ στὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Διά τῶν ἁγίων λειψάνων αἰσθανόμαστε καὶ προγευόμαστε τὴν Δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ μὲ ὁρατά σημεῖα χαριτώνει τὰ σώματα αὐτῶν, πού ἀπό αὐτή τὴ ζωή ἔζησαν μέσα στὴ δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀσπασμός ἑνός ἁγίου λειψάνου μεταγγίζει Χάρη στό σῶμα μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐξηγεῖ, ὅτι ἡ δύναμις, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπό τὰ λείψανα τῶν ἁγίων, εἶναι «ἡ τοῦ πνεύματος χάρις, ἡ τοῖς ὀστέοις παρακαθημένη καὶ τοῖς ἁγίοις συνοικοῦσα». Εἶναι δηλαδή ἡ δύναμις, ποὺ εἶχε ἡ πνευματοφόρος καὶ χριστοφόρος ψυχή κάθε ἁγίου, ἀπό τότε πού βρισκόταν στὴν ζωή καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συνοδεύει τὸ σῶμα. Τοῦτο διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, ὅταν γράφει: καὶ ψυχῆς μὴ ὑπαρχούσης ἐν τῶ νεκρῷ σώματι, ἔγκειταί τις δύναμις εἰς τὰ σώματα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων.πρέπει νὰ τιμοῦμε τοὺς ἁγίους ὡς φίλους τοῦ Χριστοῦ, ὡς παιδιά καὶ κληρονόμους τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης «Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ὥστε οὐκ εἰσιν ἔτι δοῦλοι, ἀλλ υἱοί οἱ δὲ υἱοί καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ». 18

19 19

20 Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καβαλαρίου Τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἐνημερώθηκε γιὰ τὰ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς περιοχῆς ποὺ χρειαζόταν τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων μας καὶ τὴν ἀπαιτούμενη συντήρηση. Δυστυχῶς, στὴ χώρα μας αὐτὰ ποὺ καὶ οἱ ἀρχαιοκάπηλοι ἐκτιμοῦν ὡς ἀξιόλογα μνημεῖα, οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς καὶ ὁ περισσότερος κόσμος δὲν τὰ σέβονται καὶ βέβαια δὲν τὰ ἀναδεικνύουν ὅσο χρειάζεται. Σὲ ἐπίσκεψή του στὸ Καβαλάρι γνώρισε ἀπὸ κοντὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,στὴν τοποθεσία Στάνοβο, σὲ μιὰ καταπληκτικὴ πανοραμικὴ θέση, ὃπου ἔστεκε, ἐπὶ αἰῶνες τώρα, ὁ ναὸς σὲ μιὰ τραγικὴ κατάσταση, συλημένος ἀπὸ τὴν σκαπάνη καὶ τὸ «ἐνδιαφέρον» τῶν ἀρχαιοκαπήλων, μὲ κατεσκαμμένο τὸ δάπεδο ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ ἀξίνα, μὲ κλεμμένα τὰ μαρμάρινα ὑπέρθυρα καὶ τοὺς κιονίσκους τῆς κεντρικῆς εἰσόδου. Σὲ ἄμεση, ἐπιτόπου, ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὴν προϊσταμένη τῆς Θ Ἐφορείας Βυζ. Ἀρχαιοτήτων, συμφωνήθηκε νὰ ξεκινήσει ἡ συνεργασία τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας μὲ τὴν Ἱ.Μητρόπολη καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες σωτηρίας καὶ ἀναστήλωσης τοῦ μνημείου. Μετὰ ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες ἐγκαταστάθηκε ἀρχαιολόγος ποὺ ξεκίνησε τὴν μελέτη καὶ τὴν ἀνασκαφὴ, γιὰ νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ προηγούμενες ἀρχιτεκτονικὲς φάσεις τοῦ κτιρίου.ἡ ἀνασκαφὴ ἔδωσε ἀξιόλογα εὑρήματα καθὼς διαπιστώθηκαν ἄλλες ἀρχαιότερες φάσεις ποὺ ἀνάγονται στὸν 14ο καὶ στὸν 11ο αἰῶνα.ἐπίσης, βρέθηκαν καὶ δύο τάφοι.ὁλοκληρώνεται ἡ μελέτη συντήρησης τῆς τοιχοποιίας καὶ κατασκευῆς νέας στέγης, καθὼς καὶ τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ.ἔτσι, σὲ λίγο ἡ ἐπαρχία θὰ διαθέτει ἕνα μεταβυζαντινὸ μνημεῖο ἐπισκέψιμο ἀλλὰ καὶ ἕτοιμο γιὰ κάθε λειτουργικὴ χρήση. Ἡ περιοχὴ μὲ τὴν πανοραμικότητά της πιστεύουμε νὰ βοηθήσει, ὥστε τὸ νέο προσκύνημα νὰ γίνει πόλος ἕλξης γιὰ τοὺς προσκυνητές. Πρέπει ἀκόμα νὰ τονιστεῖ ὅτι ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ καὶ φωτογραφηθεῖ ὅλες οἱ φορητὲς εἰκόνες τῶν ναῶν τῆς ἐπαρχίας μας καὶ ἀναμένεται νὰ ἀρχίσει σταδιακὴ συντήρησή τους καὶ προβολή τους, ὥστε τὸ κάθε χωριό, νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προβληθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν τέχνη καὶ τὸν 20

21 Ὁ Μεταβυζαντινός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χωρούδας Τρύφωνος Τσομπάνη Λέκτωρ Α.Π.Θ. πολιτισμὸ ποὺ ἀνέδειξαν οἱ προηγούμενες γενιές. Ἡ Χωρούδα, χωρίο τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ, ἔπαψε νά ὑπάρχει τό Τά ἐναπομείναντα ἐρείπια τῶν σπιτιῶν, τοῦ μεγάλου σχολείου δεῖγμα ζωντάνιας τοῦ χωριοῦ ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τό μόνο κτίριο πού ἄντεξε στή φθορά τοῦ χρόνου καί στή μανία τῶν ἀνθρώπων, ἔμειναν οἱ μοναδικοί καί σιωπηλοί μάρτυρες τῆς ἱστορίας. Ἕνα χωριό πού ἄν ἄντεχε στό χρόνο θά ἦταν δεῖγμα γραφικότητας, δημιουργικότητας καί ὀμορφιᾶς. Μιά τοποθεσία βουτηγμένη στό πράσινο, σέ ὑψόμετρο 640 περίπου μέτρων, τριγυρισμένη ἀπό δασώδη βουνά, σπίτια χτισμένα μέ μεράκι καί καλλιτεχνική εὐαισθησία, δουλεμένα μέ ξύλο καί πέτρα, μαρτυροῦν γιά τήν ἱστορία, τή ζωή καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων. Μέσα σέ μιά θαυμάσια τοποθεσία ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μέ ἀπόσταση 300 μέτρων ἀπό τό σχολεῖο καί τά σπίτια τοῦ χωριοῦ, θά λέγαμε στά ὅρια του, οἱ κάτοικοι τῆς Χωρούδας εὗρον τόπον τῷ Κυρίω σκήνωμα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. Ὁ ναός, κτίσμα τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 16ου αἰῶνος, δέν ἔχει νά παρουσιάσει ἐξωτερικά τίποτα τό ἰδιαίτερο, ἄπ ὅ,τι ἄλλοι ναοί τῆς εποχής. Εἶναι χαρακτηριστικός τύπος ναοῦ τῆς Τουρκοκρατίας ἕνα μονόχρωμο κτίριο ξυλόστεγης βασιλικῆς, πού ἡ νοτιοδυτική πλευρά περιβάλλεται ἀπό ἐξωνάρθηκα. Εἶναι κεραμοσκεπής σήμερα, ἀλλά εἶναι βέβαιο πώς κατά τήν πρώτη του φάση, δηλαδή μέχρι τό δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα ἦταν πλακοσκεπής., ὅπως τουλάχιστον μποροῦμε νά εἰκάσουμε ἀπό τό τύμπανο τοῦ ἱεροῦ βήματος, πού εἶναι ἀκόμη σκεπασμένο μέ λίθινες πλάκες. Ναός μικρός σέ διαστάσεις ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, δέν προσφερόταν γιά μεγάλη θεματολογική ἀνάπτυξη στήν εἰκονογραφική του ἱστόρηση. Ξεκινώντας ἀπό τό ἱερό βῆμα οἱ τεχνίτες ἱστόρησαν κατά τήν 21

22 παράδοση τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν,ἔχοντας «ἐν κόλποις» τό Χριστό μέσα σέ κυκλική δόξα καί συμπληρώνουν τόν χῶρο τῆς κόγχης μέ τήν λειτουργία τῶν Ἱεραρχῶν. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα τό Ἅγιο Ποτήριο καί ὁ «ἀμνός τοῦ Θεοῦ» ὁ «μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος». Οἱ στάσεις τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ εὐλαβικές κινήσεις τῶν σωμάτων, ἡ ἐπιβλητικότητα τῶν μορφῶν καί τῆς ἀμφιέσεως, ἡ ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν τους εἰληταρίων, δηλώνουν πώς κάτι «μυστικόν ἐν σιγῇ καί ἀληθείᾳ ἱερουργεῖται». Φανερώνεται κεκρυμένως τό μυστήριο καθώς ὁ ἀμνός Χριστός σκεπάζεται ἀπό μανδήλιο, ἐνῶ ὁ ἀστερίσκος ὁδηγεῖ στή φανέρωση τοῦ μυστηρίου. Οἱ Ἱεράρχες Νικόλαος, Γρηγόριος Θεολόγος, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Ἀθανάσιος καί Κύριλλος Ἀλεξανδρείας δέν ἀκουμποῦν στό ἔδαφος καί τοῦτο τονίζεται ἀπό τό ὅτι ἡ παράσταση τῆς λεγόμενης ποδιᾶς ἀφήνει ἕνα κενό καί ἀρχίζει λίγο παρακάτω. Στήν κόγχη τῆς προθέσεως, ἡ σκηνή τῆς ἀποκαθηλώσεως εἶναι ἀπό τίς λίγες εἰκόνες πού ἔχουν ἔντονο το δραματικό στοιχεῖο. Εἶναι μία ἀπό τίς δύο παραστάσεις, ἡ ἄλλη εἶναι τῆς σταυρώσεως, ὅπου ἡ Παναγία ἔχει ἔντονα τά σημάδια τοῦ μητρικοῦ πόνου, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἤρεμη μορφή τοῦ Χριστοῦ δηλώνει τό «ἀπαθές τῆς Θεότητος».Ὁ πρακτικός νοῦς δέν ἔλειψε ἀπό τό κτίσιμο τοῦ ναοῦ, καθώς βλέπουμε δίπλα ἀπό τήν πρόθεση νά ὑπάρχει νιπτήρας μέ εἰδικό ἀγγεῖο χωνευτά τοποθετημένο, πού ὁδηγεῖ στό χωνευτήριο. Στήν ἄλλη πλευρά, στό διακονικό, ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας μέ χέρια ἀνοιχτά ὑποδέχεται τίς προσφορές τῶν πιστῶν. Στόν βόρειο τοῖχο μέσα στό ἱερό βῆμα εἰκονίζεται τό ὅραμα τοῦ Πέτρου Ἀλεξανδρείας καί πάνω καί κάτω ἀπό τήν παράσταση, θέματα παλαιοδιαθηκικά. Εἶναι τά μόνα θέματα πού σώζονται, ὁ Μωυσῆς πρό τῆς βάτου καί ὁ Ἰωνᾶς «ἐξερχόμενος ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους». Στήν ἀντίστοιχη νότια πλευρά εἰκονίζονται Ἱεράρχες, στήν κάτω ζώνη ὑπάρχει ρομβοειδής ποδιά, ἐνῶ πάνω ὑπάρχει κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν η παράσταση πού ἀφήνει νά ξεχωρίσουν τά πόδια ἑνός ἄνδρα καί ἡ κεφαλή ἑνός ζώου. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν, Κοσμᾶς καί Δαμιανός, Εὐστάθιος, Τρύφων, Παρασκευή καί Κυριακή. Ὁ τεχνίτης δέν καταπιάνεται μέ θέματα καί Ἁγίους πού ἴσως ἦταν ἄγνωστοι στό λαό, ἐπιθυμία του εἶναι νά φέρει τούς Ἁγίους κοντά στόν ἄνθρωπο καί τόν ἄνθρωπο κοντά στούς Ἁγίους καί στό Θεό. Οἱ ὁλόσωμοι Ἅγιοι στούς δύο τοίχους ἐπιβάλλονται στό ὅλο ζωγραφικό ἔργο, στό φυσικό τους σχεδόν μέγεθος, τή στάση τῶν προσώπων, τήν κίνηση, τόν πλούσιο στολισμό, τή λαμπρή θωριά καί τή δυναμική τους ἔκφραση. Ἡ φυσιογνωμία, ἡ στάση καί οἱ χειρονομίες τῶν Ἁγίων δίνουν κάποια σοβαρότητα στή μορφή, ἐνῶ τά ἔντεχνα καμωμένα σαρκώματα, δουλεμένα λεπτά, σάν σέ φορητή εἰκόνα, δένουν ἁπαλά μέ τόν προπλασμό. Ἐκεῖ ὅμως πού ὁ τεχνίτης ξεπερνᾶ τόν ἑαυτό του, εἶναι οἱ μορφές τῶν στρατιωτικῶν ἁγίων καί κυρίως τῶν Ἁγίων Μερκουρίου, Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Χριστοφό- 22

23 ρου, Νέστορος ἀλλά καί τό πορτραῖτο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Τελειότητα στό σχέδιο, καταπληκτικό πλάσιμο προπλασμῶν καί σαρκωμάτων, καλοβαλμένες ψιμυθιές πού φωταγωγοῦν τά πρόσωπα, χειραφέτηση ἀπό ἄλλους μαστόρους, πράγμα πού φαίνεται στήν ἀπόδοση τῶν πανοπλιῶν, ἀλλά καί τῶν καλυμμάτων τῆς κεφαλῆς τῶν Ἁγίων Μερκουρίου καί Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, ματιές εἰρηνικές πού ἔχουν ἄμεση ἐπίδραση στόν πιστό προσκυνητή.ἡ μορφή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ἔρχεται νά συμπληρώσει τά παραπάνω καί ν ἀποδείξει τήν καλλιτεχνική δύναμη τοῦ πρωτομάστορα. Ἕνα πορτραῖτο δεῖγμα ἑνός πνευματοκίνητου ρεαλισμοῦ, πού κινεῖται μέσα στά ὅρια τῆς παράδοσης καί τῆς θεολογίας τῆς Εἰκόνας. Ἐκεῖ πού ἴσως ὁ δάσκαλος τῆς συνοδείας τῶν ζωγράφων εἶχε λιγότερη συμμετοχή εἶναι οἱ παραστάσεις τοῦ δωδεκαόρτου.οἱ ἄγνωστοι τεχνίτες δέν προσπαθοῦν νά ἐντυπωσιάσουν μέ τήν θεματολογία τους, ἀλλά νά διδάξουν στό λαό τήν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας καί μέ τίς θαυμαστές παραστάσεις τῶν στρατιωτικῶν ἁγίων καί τῶν ἄλλων μαρτύρων, νά στηρίξουν καί νά ἐνδυναμώσουν τό δοῦλο γένος. Κτητορική ἐπιγραφή ἤ ἐπιγραφή τῆς ἱστορήσεως τοῦ ναοῦ δέν σώζεται. Ἡ μοναδική ἐπιγραφή πού ὑπάρχει εἶναι στήν πρόθεση. Εἶναι ἀρκετά κατεστραμμένη ἀλλά ἀπό τά λίγα στοιχεῖα πού ἀπόμειναν, δηλαδή κάποια ἴχνη γραμμάτων, βλέπουμε νά παρατίθενται κάποια ὀνόματα ὅπως Γεωργίου, Γεωργάκη, Στεργίου, μία πρώτη σκέψη ὁδηγεῖ στήν κτητορική ἐπιγραφή πράγμα μᾶλλον ἀπίθανο, γιατί δέν δικαιολογεῖται μιά τόσο εὐρεία παράθεση ὀνομάτων. Τό πιθανότερο εἶναι πώς στήν ἐπιγραφή ἀναγράφονται ὀνόματα εὐεργετῶν καί δωρητῶν τοῦ ναοῦ, κάτι πού διευκόλυνε τούς ἱερεῖς νά μνημονεύουν σέ κάθε λειτουργία τά ὀνόματά τους. Ἄν θά θέλαμε νά χρονολογήσουμε τίς τοιχογραφίες, δέν θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα, πρίν ἀπό τό συστηματικό καθαρισμό καί τή συντήρηση τοῦ μνημείου. Ὅμως, μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα καί τήν προσεκτική παρατήρηση καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι ὁ ναός εἶναι κτίσμα τῶν μέσων χρόνων τοῦ 16ου αἰώνα οἱ δέ τοιχογραφίες ἱστοροῦνται χωρίς χρονολογική ἀκρίβεια στό δεύτερο μισό τοῦ 17ου αἰώνα. Δεν πρέπει βέβαια νά λησμονοῦμε ὅτι ἀρκετά θέματα δέχτηκαν κάποια ἐπιζωγράφιση μέ σκοπό τήν συντήρησή τους. Οἱ ἀλλαγές πού συνέβησαν ἐπίσης στό ναό, μέ τή τοποθέτηση νέου τέμπλου καί γυναικωνίτου, μέ τήν καταστροφή τῆς ποδιᾶς καί τήν τοποθέτηση στασιδίων, καθώς καί ἀπό τήν χρονολόγηση τῶν νέων εἰκόνων τοῦ νέου τέμπλου, πού κινοῦνται μεταξύ τῶν ἐτῶν , μᾶς κάνουν νά πιστεύουμε πώς τό μνημεῖο εἶχε προηγούμενη ζωή τουλάχιστον 150 χρόνων. Γιά νά ἐξακολουθήσει ὅμως νά παραμείνει ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ αὐθεντικός μάρτυρας τῆς ἱστορίας τῆς περιοχῆς, χρειάζεται τή φροντίδα καί τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων φορέων. Ἡ τοπική Ἐκκλησία, οἱ κοινοτικές ἀρχές τοῦ Βερτίσκου, ὁ δῆμος του Λαγκαδᾶ στόν ὁποῖο ἀνήκει τώρα διοικητικά ἡ Χωρούδα καί κάποιοι ἐραστές τῆς γενέθλιας γῆς καί τῆς ἱστορίας της, πρέπει να κάνουν ὅ,τι μποροῦν γι αὐτό. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτή ἡ ἀναφορά μας στή ξεχασμένη καί ἐγκαταλελειμμένη Χωρούδα θά γίνει ἀφορμή γιά τή σωτηρία τοῦ μοναδικοῦ μνημείου τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ. 23

24 Ἑορτασμός τοῦ Πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Λαμπρὴ γιορτὴ γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ὁ τριήμερος ἑορτασμὸς τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Δημητρίου. Μὲ θρησκευτικὴ μεγαλοπρέπεια καὶ παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἑορτάσθηκε καὶ φέτος ὁ Μυροβλύτης Ἅγιος τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. κ. Ἰωάννης, ἀνταποκρινόμενος στὴν πρόσκληση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ Ἄνθιμος, συμμετεῖχε στὰ ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὶς 24 /10, ὅπου καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀνέφερε ὅτι μὲ τοὺς ἐπιτάφιους ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δοξολογοῦμε τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε τὸν Ἅγιο τῆς πόλης ὁπλίτη τῆς ἀλήθειας καὶ πολιοῦχον αὐτῆς. Ἐπεσήμανε στὴ συνέχεια μιὰ λεπτομέρεια, ὅπως τὴ διασώζει ὑμνολογικά ὁ Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ὅτι δηλαδὴ ὁ Ἅγιος Δημήτριος μιμήθηκε τὸ Χριστὸ στὴ ζωὴ καὶ στὸ πάθος, ἀφοῦ ἐλογχεύθη στὴν πλευρὰν ὅπως Ἐκεῖνος. Ἀλλὰ, ἐνῶ ὁ Κύριος ἐτάφη, ὁ Ἅγιος ἔμεινεν Ἄταφος καὶ ἐρρίφθη εἰς τὸ φρέαρ, ποὺ ἀπὸ τότε ἔγινε ἡ 24

25 πηγὴ τοῦ μύρου καὶ τῶν χαρίτων τοῦ Μεγαλομάρτυρος. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στὸν μακαριστὸ γέροντα Παντελεήμονα τὸν Β, ὁ ὁποῖος ἐκόμισε τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀνεβίωσε τὴν τάξιν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ Ἁγίου. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τὴν ὁμιλία του ἀνέφερε ὅτι ὅλο τό γεγονὸς τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς νίκης τοῦ θανάτου, τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ὁ Ἅγιος ἐπίστευσε στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ ὅτι «ὁ πιστεύων εἰς Ἐμὲ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» γι αὐτὸ καὶ 25

26 ζεῖ καὶ βρίσκεται ἀνάμεσά μας. Τὴν ἑπομένη 25/10 χοροστάτησε στὸ Μεγάλο Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, ὅπου καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο. Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στὸν Ἅγιο Συμεὼν, τὸν Μυσταγωγὸ Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκλεκτὸς ὑμνογράφος πού ἦταν, ἔγραψε ὕμνους καὶ ὠδὲς στὶς ὁποῖες ἐξυμνεῖται ὁ Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος μέσα ἀπὸ μιὰ σειρὰ ξεχωριστῶν γεγονότων. Ἀνέφερε μιὰ τριλογία ὕμνων ὅπου σὲ κάποια σημεῖα ἐκφράζεται ἡ συνείδηση καὶ τὸ βίωμα τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Ἅγιο, ἐνῶ σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο ἀναφέρεται ἡ ἰδιαίτερη σχέση τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, ὅταν αὐτὸς ἔρχεται καὶ μιλᾶ σὲ αὐτήν. Ἐπεσήμανε τὸ γεγονὸς τοῦ Χριστομίμητου βίου καὶ πάθους τοῦ Ἁγίου. Ἀκολούθησε ἀκριβῶς τὴν ἴδια ζωὴ καὶ τὸ ἴδιο πάθος μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό μόνο ποὺ αὐτὸς ἔμεινε ἄταφος. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Συμεὼν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἐρρίφθη στὸ φρέαρ πού βρίσκεται στὸν ἀριστερὸ πεσσὸ τοῦ Ναοῦ καὶ ἀπὸ τότε ἀναβλύζει τὸ Ἅγιο Μύρο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατὰ τὴν ὁμιλία του τόνισε τὴν προστασία πού ἐξακολουθεῖ νὰ παρέχει στὴν πόλη ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Ἡ πόλη στρέφει τὴν ἱκεσία της πρὸς τὸν Ἅγιο. Στὶς δικές του προσευχὲς στηρίζει τὴν ἐλπίδα της. Τώρα ἡ πατρίδα σου, Ἅγιε Δημήτριε, κινδυνεύει δεινῶς κλονουμένη ἀθλίως βοήθει μοι ὦ Δημήτριε!, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὁ Ἅγιος πάντα ἀνταποκρίθηκε στὶς ἐπικλήσεις τῆς πόλης καὶ πάταξε τούς πολεμίους της. Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορὰ στοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν τίμια διακονία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου, σήμερα στὴν ἐποχὴ τῆς κρίσεως καὶ τῶν δοκιμασιῶν, ὁ ὁποῖος ὑψώνει τὴν ἀρχιερατική του φωνὴ καὶ τὰ ἀρχιερατικά του χέρια μὲ τὰ ὁποῖα παρακαλεῖ καὶ δέεται στὸν Ἅγιο νὰ σκεπάσει καὶ νὰ προστατέψει τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Μακεδονία μας, τὴν Θεσσαλονίκη μας. Παράλληλα ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του στὸν Παναγιώτατο γιὰ τὶς προσπάθειες καὶ τὴν ὑποστήριξη πού τοῦ παρεῖχε στὴν ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ. Φανερὰ συγκινημένος, μιᾶς καὶ ἦταν ἡ πρώτη του συμμετοχὴ στὶς πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου ὡς Μητροπολίτης, ἀφοῦ ἐπὶ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν ὑπηρέτησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ ὡς Προϊστάμενος καὶ ὡς Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου: «Μὴ δειλιᾷς ὦ πατρίς μου Θεσσαλονίκης πόλι. Μὴ φοβοῦ οὖν πατρίς μου, ἐμὲ κατέχουσα. Τοὺς ἐχθρούς σου πάντας πατάξω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ Ὑμῶν. Αὐτῷ ἡ Δόξα καὶ τὸ Κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν». Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα 26/10 συμμετεῖχε στὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο καὶ στὴν Δοξολογία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς, πολιτειακῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας. 26

27 27

28 Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦμακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Τὸ Σάββατο 11 Δεκεµβρίου 2010 τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καὶ συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. Παντελεήµονος, Θερµῶν κ.δηµητρίου καὶ Μποτσουάνας κ. Γενναδίου. Παρέστη δέ, συµπροσευχόµενος ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιµος, ὁ ὁποῖος καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου Μνηµοσύνου τοῦ Μακαριστοῦ Σπυρίδωνος. Ὁ κ. Ἄνθιµος ὁµίλησε γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη, τὸ ἔργο του, τὴ δράση του καὶ τὴν ἀγωνιστική του προσωπικότητα. Ἀκολούθως, ἐψάλη τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου. Κατόπιν, ἡ Σεπτὴ χορεία τῶν Ἀρχιερέων κατευθύνθηκε στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, ὃπου διέµενε ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης. Ἀφοῦ ἔψαλαν τρισάγιο στὴ µνήµη του, ἐγκαινίασαν ἕναν µικρὸ µουσειακὸ χῶρο, ὅπου παρατίθενται προσωπικὰ ἀντικείµενα τοῦ Μητροπολίτου Σπυρίδωνος.Τὴν Κυριακή, 12 Δεκεµβρίου 2010, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀδραµερίου κ.κ. Νικοδήµου. Συλλειτουργοὶ παρέστησαν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερµῶν κ.δηµήτριος καὶ ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης µας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο καὶ ἐξῆρε τὴν ἀπαράµιλλη προσωπικότητα τοῦ Μακαριστοῦ γέροντος Σπυρίδωνος. Στὴν συνέχεια, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Μνηµόσυνο.Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, συνοδευόµενοι ἀπὸ τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Μητροπόλεώς µας, προέβησαν στὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτοµῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Τραντέλλη στὴν ὁµώνυµη πλατεῖα παραπλεύρως του Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. 28

29 Γεγονότα - Ειδήσεις Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Λαγκαδᾶ Ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος στήν Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τοῦ Λαγκαδᾶ Ἀπό τήν ἔκθεση ἐνθυμημάτων τοῦ Ἔπους τοῦ Οκτωβρίου 2010 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τό Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ - Πέντε Βρύσεων καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε Ἱερά Λιτανεία τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου μέ τήν παρουσία Ἀρχῶν, κληρικῶν καί τοῦ λαοῦ μας. 03 Οκτωβρίου 2010 Τήν Κυριακή στις 3 Οκτωβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὃπου καί ἐτελέσθη μνημόσυνο γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ὁ Μητροπολίτης στό τέλος τοῦ μνημοσύνου μετέβη στό Ἡρῶον τοῦ Λαγκαδᾶ, ὅπου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων 5 εως 8 Οκτωβρίου 2010 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης μετέβη στην Ἀθήνα ἀπό τήν Τρίτη 05 ἑως καί τήν Παρασκευή 08 Οκτωβρίου, καί συμμετεῖχε στις ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 10 Οκτωβρίου 2010 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντας στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα καί ἐκφώνησε τόν Πανηγυρικό Λόγο τῆς ἡμέρας.μετά το τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ Ἀρχές τῆς πόλης καί ὁ πιστός λαός μετέβησαν στήν πλατεῖα, ὅπου ἔγινε κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῶον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Ποιμενάρχης μας παρευρέθη στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση, στά νεκροταφεῖα τοῦ Λαγκαδᾶ,γιά τούς νεκρούς τῶν πολέμων τῆς περιοχῆς τοῦ Λαγκαδᾶ. 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο, παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετέβη στόν χῶρο τοῦ Ἡρώου γιά κατάθεση στεφάνων εἰς μνήμην τῶν πεσόντων τοῦ Τό βράδυ, στήν αἴθουσα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, ἔλαβε χώρα ἑορταστική ἐκδήλωση. 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τήν Κυριακή, 31 Οκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου, Καβαλαρίου. 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στίς 7 Νοεμβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Κολχικού 7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τό διήμερο, 7 καί 8 Νοεμβρίου, ὁ Ποιμενάρχης μας καλεσμένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἔλαβε μέρος στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.Τήν 7η Νοεμβρίου προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅπου καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.Τήν 8 Νοεμβρίου ἔλαβε μέρος στήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. κ. Ἱερόθεον καί τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη. 29

30 Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στίς Σέρρες Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π. Ἰωάννου Ἀρσενιάδη Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Καραγιάννη Δημητρίου 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 13η Νοεμβρίου 2010, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καί ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων καί πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου στόν Ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου, Πολυδενδρίου Ἀσκοῦ. Στό πέρας τῆς Λειτουργίας ἔγινε ἡ χειροθεσία είς Αρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀγγέλου Γκατσόλη. Τό ἑσπέρας τῆς 13ης τοῦ μηνός ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου χοροστάτησε καί κήρυξε τό Θεῖο λόγο στόν Πανηγυρικό πολυαρχιερατικό ἑσπερινό στόν Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό τοῦ συμπολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 14η Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συλλειτούργησε στόν Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ἱερό ναό Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν Δευτέρα 15 Νοεμβρίου τέλεσε τόν Ἁγιασμό στό παλαιό ἐπισκοπείο τῆς Λητῆς ὅπου στεγάζεται ἡ προσπάθεια γιά τήν νόσο τοῦ Alzheimer τοῦ καθηγητῆ Νευρολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Σταύρου Μπαλογιάννη 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 21η τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς ἐνόψει τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε στήν Δοξολογία γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἐνόπλων δυνάμεων 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 25η Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ καί προέβη στήν χειροτονια εἰς διάκονον τοῦ Ἀνδρέα Θανάση. 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν ἀγρυπνία πού ἔγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, κήρυξε τόν Θείο Λόγο καί προέβη στήν χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνου π. Ἀνδρέα Θανάση. 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 5η Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Νάο Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν. Ἀμέσως μετά ἀναχώρησε γιά τήν Μητρόπολη Καισιαριανῆς, καλεσμένος τοῦ ἐκεῖ Μητροπολίτου γιά τήν πανήγυρι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 9η Δεκεμβρίου, μνήμη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς λειτουργίας στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Λαγκαδᾶ καί προέβη στήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ Γεωργίου Τσιτιρίδη. 10 Δεκεμβρίου Ὁ Ποιμενάρχης μας λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου καί χειροτόνησε τόν Ἀντώνιο Δημητριάδη (κατά κόσμον Περικλή) 19 Δεκεμβρίου Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν. Κατά τήν διάρκεια τῆς Λειτουργίας χειροτόνησε διάκονο τόν Καραγιάννη Δημήτριο καί πρεσβύτερον τόν π. Ἰωάννη Ἀρσενιάδη, στόν ὁποῖο ἀπένειμε τό ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμαδρίτου. 30

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 30.838 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 Τηλέφωνο : 23943 30 231 Προς: Όπως Πίνακας Fax: 23940 26113

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 Τηλέφωνο : 23943 30 231 Προς: Όπως Πίνακας Fax: 23940 26113

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επέτειος Μνήμης 1. Για την απελευθέρωση της πόλης του Λαγκαδά από τον τουρκικό ζυγό την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα