Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ἀρσενιάδης Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φίλλιος Πρωτ. Σταῦρος Παπαδόπουλος Διακ. Δημήτριος Κουκουλεκίδης Αἰμίλιος Τσαρουχᾶς Ἰωάννης Παναγιωτίδης Στυλιανός Οἰκονόμου Δαυίδ Μάαρ Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῃ ἑορτῃ τῶν Χριστουγέννων Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης ἐπί τῃ ἑορτῃ τῶν Χριστουγέννων Μετονομασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ σέ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου πρός τούς Νέους Προσευχή καί Σιωπή Οἱ Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καβαλαρίου Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χωρούδας Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Γεγονότα - Εἰδήσεις ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ Τηλ Fax Εἰκόνα ἐξωφύλλου: ἡ Γέννησσις τοῦ Χριστοῦ, εἰκών 18 ου αἰῶνος. Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ. Διανέμεται δωρεάν Συνδρομές Προαιρετικές

3 Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῆ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα, Μέσα εἰς τὴν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν τελευταίως σκοτεινὴν ἀτμόσφαιραν τῆς σοβούσης ποικίλης κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί, κυρίως, πνευματικῆς, ἡ ὁποία πολὺν θυμόν, πολλὴν πικρίαν, πολλὴν σύγχυσιν, πολλὴν ἀγωνίαν, πολὺ ἄγχος, πολλὴν ἀπογοήτευσιν καὶ πολὺν φόβον διὰ τὴν αὔριον προξενεῖ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, γλυκεῖα ἀκούεται ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς...» (Ἰδιόμελον ΣΤ Ὥρας Χριστουγέννων). Πίστις ἀκλόνητος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν παρακολουθεῖ ἀφ ὑψηλοῦ καὶ ἀδιαφόρως τὴν πορείαν τοῦ κατ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν Του ὑπὸ τοῦ ἰδίου, αὐτοπροσώπως, πλασθέντος ἀνθρώπου. Τούτου ἕνεκα καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου Του ἦτο ἀπ ἀρχῆς ἡ «εὐδοκία» Του, τὸ πρώτιστον θέλημά Του, ἡ «προαιώνιος βουλή» Του. Νὰ ἀναλάβῃ ὁ Ἴδιος, ἐξ ὑπερβολῆς ἀγάπης, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ποὺ ἔπλασε, καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β Πέτρ. 1: 4). Καὶ τοῦτο, πρὸ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων, πρὸ καὶ αὐτῆς τῆς πλάσεώς των! Μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ «προαιώνιος βουλὴ» τῆς Σαρκώσεως περιέλαβε τὸν Σταυρόν, τὸ Ἄχραντον Πάθος, τὸν Ζωοποιὸν Θάνατον, τὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον, τὴν Τριήμερον Ἔγερσιν, ὥστε ἡ παρείσακτος ἁμαρτία, ποὺ ἐδηλητηρίασε τὰ πάντα, καὶ ὁ λαθρεπιβά-

4 της τῆς ζωῆς θάνατος, νὰ τεθοῦν τελείως καὶ ὁριστικῶς ἐκποδών, καὶ ὁ ἄνθρω πος νὰ ἀπολαύσῃ ἀκεραίαν τὴν Πατρικὴν κληρονομίαν τῆς αἰωνιότητος. Ἀλλ ἡ θεϊκὴ συγκατάβασις τῶν Χριστουγέννων δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὰ τῆς αἰωνιότητος. Ἀφορᾷ καὶ εἰς τὰ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας ἡμῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ ἦλθεν ἐπίσης εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Ἐχόρτασε θαυματουργικῶς κατ ἐπανάληψιν τὰ πλήθη τῶν ἀκροατῶν τοῦ λόγου Του, ἐκαθάρισε λεπρούς, ἐστερέωσε παραλύτους, ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τυφλούς, τὴν ἀκοὴν εἰς κωφοὺς καὶ τὴν ὁμιλίαν εἰς ἀλάλους, ἀπήλλαξε δαιμονισμένους ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ὑπεστήριξε τὸ δίκαιον τῶν ἀδικουμένων καὶ λησμονημένων, ἐστηλίτευσε τὸν ἀθέμιτον πλουτισμόν, τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀσπλαγχνίαν, τὴν ὑποκρισίαν καὶ τὴν «ὕβριν» εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις, ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ἐθελουσίου κενωτικῆς χάριν τῶν ἄλλων θυσίας! Ἴσως ἡ διάστασις αὕτη τοῦ μηνύματος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ προσεχθῇ περισσότερον κατὰ τὰ σημερινὰ Χριστούγεννα. Πολλοὶ συνάνθρωποι καὶ συγχριστιανοὶ δοκιμάζουν φοβερὸν πειρασμὸν ἐκ τῆς σοβούσης κρίσεως. Εἶναι ἀναρίθμητοι αἱ στρατιαὶ τῶν ἀνέργων, τῶν νεοπτώχων, τῶν ἀστέγων, τῶν νέων μὲ τὰ «ψαλιδισμένα ὄνειρα». Ἀλλά, Βηθλεὲμ ἑρμηνεύεται «Οἶκος Ἄρτου»! Χρεωστοῦμεν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ εἰς πάντας τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς ὄχι μόνον τὸν «Ἐπιούσιον Ἄρτον», δηλαδὴ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται ἐσπαργανωμένος εἰς τὴν πενιχρὰν φάτνην τῆς Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸν ἐπιτραπέζιον ἄρτον τῆς ἐπιβιώσεως, καὶ ὅλα τὰ «ἐπιτήδεια τοῦ σώματος» (Ἰακ. 2: 16). Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἐν ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης! Ἡ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀκούεται ἐντονώτερος καὶ ἀπαιτητικώτερος ὁ ἀποστολικὸς λόγος: «Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. 2: 18)! Ὁ καιρός, δηλ. ἡ εὐκαιρία, νὰ «ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» εἰς τὸ ὕψος τῆς οἰκειούσης ἡμᾶς μὲ τὸν Θεὸν βασιλικῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης. Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ μαρτυρικῆς καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν θεϊκὴν συγκατάβασιν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χάριν τοῦ δι ἡμᾶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ὧι ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Φανάριον, Χριστούγεννα βι Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 4

5 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά! Μέ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἑορτάζομεν τήν Μεγάλην Ἑορτήν τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄσαρκος Ὑιός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκοῦται. Προσλαμβάνει δηλαδή τήν ἀνθρωπίνην φύσιν καί γίνεται ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς, χωρίς ὅμως τήν ἁμαρτίαν. Ἔρχεται εἰς τήν γῆν ὁ Θεός καί γίνεται ἄνθρωπος διά νά σώσῃ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, διά νά σώσῃ τόν ἄνθρωπον, ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τήν φθοράν τοῦ θανάτου.. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ναί! Ὁ Χριστός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ ἀληθινός σωτήρ, εἶναι ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν. Οἱ ἄγγελοι μεταφέρουν τό οὐράνιο μήνυμα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀληθινῆς ἀγαλλιάσεως. «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! «Ιδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ», (Λουκ. 2, 10-12) 5

6 Ἄν συνειδητοποιήσουμε τήν σημασίαν τοῦ γεγονότος, τότε πραγματικά θά ὑψωθοῦμε εἰς τό οὐράνιον ὕψος τῆς οὐρανίου εὐφροσύνης. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ναί! Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας, προτρέπει νά ὑψωθοῦμε εἰς τά οὐράνια βιώματα, νά ζήσωμεν τό ἀληθινόν μεγαλεῖον τοῦ μυστηρίου, ἔξω ἀπό τίς μικρότητες τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν ἐφαμάρτων ἐπιδιώξεων, τῶν στείρων καί ἐμπαθῶν καί ἀπογυμνωμένων, ἀπό τήν ἀγάπην καί τήν εὐλογημένην ταπείνωσιν, ἀναζητήσεων. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος διά νά κάνη τόν ἄνθρωπον Θεόν κατά χάριν, Ἅγιον κατά μετοχήν. Διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καταργεῖ τόν θάνατον, γκρεμίζει τό μεσότειχον τῆς ἔχθρας καί μᾶς καλεῖ νά ἀναβῶμεν εἰς τόν ούρανόν. Κι ἑμεῖς ἑορτάζουμε Χριστούγεννα! Εὐλογημένη ἡμέρα! Ἁγία ἡ στιγμή, ἄν καί εἰς τήν δικήν μας ζωήν ἔλθῃ ὁ Χριστός, ἄν καί εἰς τήν δικήν μας καρδίαν γεννηθῇ τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ἄν καί ἐμεῖς ζήσωμεν τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς το αἰώνιον μήνυμα. Χριστούγεννα με Χριστόν! Μα θά μοῦ πεῖτε ὑπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν; Δυστυχῶς, ἀδελφοί μου, αὐτή εἶναι μία μεγάλη, τραγική ἀλήθεια. Γεμίζουν τίς ἡμέρες αὐτές οἱ πόλεις, τά χωριά, τά σπίτια, τά καταστήματα μέ φῶτα καί στολίδια, μέ ἑορτές καί τραγούδια, μέ ἐκδηλώσεις καταναλωτισμοῦ, μέ ποικίλες διασκεδάσεις καί ἔθιμα. Ὅλα αυτά γιατί; Γιά ποιόν; Γιά τόν ἐρχομόν ποίου γίνονται; Χριστούγεννα! Ὁ Χριστός γεννᾶται! Αὐτός εἶναι τό αἴτιον τῆς ἑορτῆς! Αὐτό εἶναι τό περιεχόμενον τῆς πανηγύρεως! Ὁ Χριστός ἐπί γῆς! Ὁ Θεός μαζί μας! Ἡ σωτηρία μας δεν εἶναι πλέον ἀβέβαια προσδοκία. Εἶναι γεγονός ζωῆς! Κι ὅμως! Ποιός ἀπό ἐμᾶς σήμερα σκύβει σ αύτό τό σπήλαιον, πού δέχθηκε τόν Θεόν, διά νά προσκυνήσῃ τόν Χριστόν; Ποιός ἀπό ἐμᾶς ἀνοίγει τήν καρδιάν του διά νά γεννηθῇ μέσα μας ὁ Σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ; Πόσοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων σήμερα ἑορτάζουν τά Χριστούγεννα μαζί μέ τόν Χριστόν; Χριστούγεννα μέ τόν Χριστόν εἰς τήν καρδιάν καί τήν ζωήν μας, ἀδελφοί μου! Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν εἶναι ἑορτή χωρίς νόημα, χωρίς χαρά. Μπορεῖ νά ἔχουν φῶτα πολλά καί λαμπερά. Δεν ἔχουν, ὅμως, τό φῶς. Μπορεῖ νά ἔχουν μουσικές καί τραγούδια. Δεν ἔχουν, ὅμως, τήν χαράν τοῦ οὐρανοῦ. Μπορεῖ νά ἔχουν τραπέζια καί δῶρα. Δεν ἔχουν, ὅμως, τήν 6

7 εἰρήνην τῆς οὐρανίου Μακαριότητος πού χαρίζει εἰς τόν ἄνθρωπον τήν πληρότητα. Ὁ Ἕνας καί Ἀληθινός Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄς κάνουμε ἔνα βῆμα πρός τόν Χριστόν. Νά Τόν συνατήσουμε, νά Τόν γνωρίσουμε, νά βιώσουμε τό μεγαλεῖον τῆς παρουσίας Του. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πλούσιος ὤν ἐπτώχευσεν δι ὑμᾶς διά νά μᾶς κάνη πλουσίους ἀληθινά μέ τήν χάριν του. Ὄχι γιατί το ἀξίζουμε, ἀλλά διότι ἡ δική Του Ἀγάπη μᾶς χαριτώνει, μᾶς χαρίζει, μᾶς δωρίζει αὐτήν τήν ὑπερκόσμιαν δυνατότητα τῆς οὐρανίου πολιτείας. Σήμερα μπορεῖ νά ζοῦμε δύσκολες στιγμές κρίσεως καί κρίσεων. Μπορεῖ νά εἴμαστε πεσμένοι καί νά καθόμαστε χαμηλά στίς ἀδυναμίες, στούς ἐγωϊσμούς, στά ψυχοκτόνα πάθη. Ὁ κόσμος ζεῖ τήν ἀγωνίαν τῆς ἀπελπισίας καί τῶν ἀδιεξόδων. Εἰς αὐτό τό σκοτάδι τῆς σημερινῆς ἀγωνίας ἀκούγεται τό παρήγορο μήνυμα «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Ἄς ἀφήσουμε τήν ψυχήν μας νά ἀνέβῃ ψηλά εἰς τά ουράνια. Ἄς συναντήσουμε εἰς τό πρόσωπον τοῦ ἀδελφοῦ μας τόν ἴδιον τόν Χριστόν. Ἄς ψάλλουμε μαζί μέ τούς Ἀγγέλους τόν ὕμνον μέ τόν ὁποῖον ὁ οὺρανός ὕμνησε τήν κατά σάρκαν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14) Χριστούγεννα μέ Χριστόν, ἀδελφοί μου! Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ μεγάλη, ἡ αἰώνια ἑορτή, τῆς ὁποίας τήν ἀναφαίρετον χαράν εὔχομαι εἰς τήν ζωήν ὅλων σας. Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 7

8 Μετονομασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ 8

9 σέ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 9

10 10

11 11

12 Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λόγος Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἀλλὰ τί νὰ πῶ; Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ μιλήσω; Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐγκυμονεῖ, καὶ τί γέννησε; Ποιόν; Τὸν κυρίαρχό τῆς φύσης. Ἡ φύση τὸ διακηρύττει. Τὸν γέννησε ὅπως ἐκεῖνος θέλησε νὰ γεννηθεῖ. Ὁ τρόπος τῆς γέννησης δὲν ἦταν ὁ συνηθισμένος φυσικὸς τρόπος, ἀλλὰ Ἐκεῖνος, ὡς κυρίαρχος τῆς φύσης, ὅρισε ἕναν ἀλλιώτικο τρόπο γιὰ νὰ δείξῃ πὼς κι ὅταν γίνεται ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὅπως ἁρμόζει σὲ Θεό. Προῆλθε, λοιπὸν, ἀπὸ Παρθένο ποὺ νίκησε τοὺς φυσικοὺς νόμους, ποὺ ξεπέρασε τὸν γάμο. Ὁ ὑπέρτατος Ἀρχηγὸς τῆς ἁγιότητος, ἦταν σωστὸ μόνο ἀπὸ καθαρὸ καὶ ἅγιο τρόπο νὰ προέλθει. Γιατί αὐτὸς εἶναι ποὺ ἀπὸ τότε, ἀπὸ ἄσπιλο σῶμα τὸν Ἀδὰμ ἔπλασε καὶ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσει γυναίκα, δημιούργησε γυναίκα. Ὅπως, λοιπόν, ὁ Ἀδάμ, χωρὶς τὴ συμμετοχὴ γυναικὸς, παρήγαγε γυναίκα, ἔτσι καὶ σὰν σήμερα ἡ Παρθένος, χωρὶς τὴ συμμετοχὴ ἀνδρός, γέννησε ἄνδρα. Γιατί εἶναι ἄνθρωπος λέγει καὶ ποιὸς θὰ τὸν ἀναγνωρίσει; Ἐπειδὴ, λοιπὸν, τὸ γένος τῶν γυναικῶν εἶχε ὑποχρέωση πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, μιὰ καὶ ὁ Ἀδὰμ παρήγαγε γυναίκα, χωρὶς τὴ συνέργεια τῆς γυναικός, γι αὐτὸ τὸ λόγο σήμερα ἡ Παρθένος, γέννησε χωρὶς τὴ συνέργεια τοῦ ἄνδρα, γιὰ νὰ ξοφληθεῖ τὸ χρέος τῆς Εὕας στοὺς ἄνδρες. Προκειμένου, δηλαδή, ὁ Ἀδὰμ νὰ μὴ περηφανευτεῖ, τὸ πῶς παρήγαγε γυναίκα μόνος του, γι αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Παρθένος γέννησε ἄνδρα ἀνύπαντρη, γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ἀναλογία τοῦ θαύματος, ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων. Ὅπως μάλιστα, ὅταν πῆρε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ γιὰ νὰ πλάσει τὴν Εὕα, δὲν τὸν ἄφησε λειψό, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὅταν ἔπλασε τὸν ἔμψυχο ναό Του ἀπὸ τὴν Παρθένο, δὲν κατάργησε τὴν παρθενία της. Σῶος καὶ ἀκέραιος ἔμεινε ὁ Ἀδὰμ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς πλευρᾶς του, ἔτσι ἄφθαρτη ἔμεινε καὶ ἡ Παρθένος μετὰ τὸν τοκετό. Ὁ Θεὸς δὲν δημιούργησε τὸν ναό Του ἀπὸ ἀλλοῦ, οὔτε ἔπλασε ἕνα διαφορετικὸ σῶμα, γιὰ νὰ περιβληθεῖ, μήπως θεωρηθεῖ ὅτι προσβάλλει τὴν ὕλη ποὺ πλάστηκε ὁ Ἀδάμ, καὶ ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος, ἐξαπατημένος ἀπὸ τὸν διάβολο, ἔγινε ὄργανό του, γι αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Θεὸς περιμάζεψε τοῦτον τὸν ξεπεσμένο ἔμψυχο ναό, ὥστε μὲ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Δημιουργό του, νὰ βοηθηθεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν συντροφιὰ τοῦ διαβόλου. Ὅμως, κι ὅταν γεννιέται ὡς ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ὡς κοινὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὡς Θεὸς γεννιέται. Γιατί ἂν προερχόταν ἀπὸ ἕναν συνηθισμένο γάμο, ὅπως ἐγὼ γιὰ παράδειγμα, οἱ περισσότεροι δὲν θὰ πίστευαν ὅτι εἶναι Θεός. Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι Θεὸς αὐτὸς ποὺ νικᾶ τὴν ἀνθρώπινη φυσικὴ τάξη. (Μετάφραση Τ.Π.Τ) 12

13 Πρός τούς Νέους Ἀγαπητά μου παιδιά, Πρὶν ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ κατασταθῶ Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς καὶ νὰ ἀναλάβω τὴν εὐθύνη τῆς διαποίμανσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ εἶναι κοινὴ μὲ τὴ δική σας πορεία. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας θέλει τὸν Ἐπίσκοπο πατέρα τοῦ λαοῦ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Αὐτὸ προϋποθέτει ἀλλαγὴ κάποιων δεδομένων τόσο στὴ δική μου ὅσο καὶ στὴ δική σας ζωή. Ἐγώ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου, ἀπέκτησα μία νέα οἰκογένεια καὶ ἐσεῖς ἕναν νέο πατέρα. Μὲ ἰδιαίτερη, λοιπόν, χαρὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας, καθὼς αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, ὡς νέος πνευματικός σας πατέρας, νὰ σας ἐκφράσω τὴν πατρική μου ἀγάπη καὶ τὴ διαβεβαίωση ὅτι συμπορεύομαι μαζί σας. Εἶμαι κοντὰ στοὺς προβληματισμούς σας, κοντὰ στὶς ἀγωνίες σας, κοντὰ στοὺς ὁραματισμοὺς γιὰ τὸ μέλλον σας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος σήμερα διέρχεται κρίση ὄχι μόνο οἰκονομικὴ ἀλλὰ κυρίως πνευματική. Ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια, οἱ δυσκολίες σὲ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου εἶναι γεγονότα ποὺ τά ζοῦμε ὅλοι μας καὶ τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν βαθύτατα τὴ ζωή μας καὶ κυρίως τὴν δική σας τὴν ζωή. Μὴ χάνετε, ὅμως, τὴν ἐλπίδα σας. Ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἀγωνιστεῖτε μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, τὸ προσωπικὸ καὶ τῆς πατρίδος μας. Ἀντισταθεῖτε στὴ μετριότητα, χτυπῆστε τὸ ψέμα, ἀρνηθεῖτε τὸ συμβιβασμό, πολεμῆστε τὴ μιζέρια, ἀπορρίψτε τὴν ψεύτικη καὶ χυδαία πολλὲς φορὲς εἰκονικὴ πραγματικότητα τῶν Μ.Μ.Ε., ἀπαιτεῖστε οὐσιαστικὴ παιδεία καὶ γνώση, διεκδικεῖστε πνευματικὴ ἐλευθερία, ζητῆστε ἀπὸ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ κάνη τὸ Εὐαγγέλιο πράξη καὶ ζωή, νὰ παραμερίση τοὺς εὐσεβοφανεῖς συντηρητισμούς, νὰ ἀγαπήση τὸ μέτρο καὶ τὴ λιτότητα, νὰ συνεχίση νὰ εἶναι Μάνα καὶ Τροφὸς τοῦ λαοῦ, νὰ ἐμπνέη καὶ νὰ ἔχη οὐσιαστικὴ πρόταση ζωῆς αἰωνίου. Δικό μου, λοιπόν, καθῆκον εἶναι νὰ στηρίξω ἐσᾶς τὰ παιδιά μου στὸ δύσκολο ἀγῶνα ποὺ καλεῖσθε νὰ ἀναλάβετε, νὰ κάνω τὸν πόνο σας πόνο δικό μου, τὴ χαρὰ σας χαρά μου, τὰ ὄνειρά σας δικά μου ὄνειρα, νὰ ξαναφέρω στὴν ἐκκλησιαστική μας οἰκογένεια αὐτοὺς ποὺ γιὰ διάφορους λόγους «ξενιτεύτηκαν», νὰ παραμυθήσω τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, νὰ χορτάσω τοὺς πεινῶντες, νὰ στρώνω κάθε Κυριακὴ τὸ Τραπέζι τῆς Εὐχαριστιακῆς Σύναξης καὶ νὰ σᾶς περιμένω ὡς συνδαιτυμόνες τῆς κοινῆς χαρᾶς καὶ ἀγάπης, τῆς μόνης ἀγάπης ποὺ ἁγιάζει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ὅλα αὐτὰ βέβαια δὲν μποροῦν νὰ γίνουν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὴ δική σας συμμετοχὴ στὴν ἐκκλησιαστική μας κοινότητα καὶ ζωή. Γνωρίζω ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι πολλὲς φορὲς σᾶς πληγώσαμε, σᾶς διαψεύσαμε καὶ προδώσαμε τὰ ὄνειρά σας. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι συνηθίζουμε νὰ ρίχνουμε τὰ βάρη καὶ τὶς εὐθύνες σὲ ἐσᾶς τοὺς νέους προσπαθώντας νὰ παραβλέψουμε τὶς δικές μας ἀνεπάρκειες καὶ παραλείψεις. Ἀλλὰ σκεφθεῖτε ὅτι κι ἐμεῖς δὲν γεννηθήκαμε Πατέρες, ἀλλὰ ἀσκούμαστε στὴν πατρότητα, μὲ τὰ λάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ καρποὶ τῆς δικῆς μας ἀσκήσεως φαίνονται στὰ πρόσωπα καὶ στὴ ζωή σας. «Ἀπὸ τὸν καρπὸ ἄλλωστε γνωρίζεις τὸ δέντρο», ποὺ σημαίνει ὅτι ὅταν ἀγωνιζόμαστε ὅλοι μαζὶ καὶ στηρίζουμε ἀδελφικὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, μέσα σὲ πνεῦμα ἀγάπης καὶ εἰρήνης, τότε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εὐλογεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλων μας. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, προσπαθοῦμε, στὰ πλαίσια τῆς φροντίδας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιὰ τὸ καλύτερο αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου, νὰ συστηματοποιήσουμε καὶ τὴν πνευματικὴ μέριμνα στὸ ὄνομα τῆς Νεότητας. Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις εἶναι στὴ διάθεσή σας γιὰ κάθε εἴδους βοήθεια καὶ συμπαράσταση καὶ ἔχει ξεκινήσει ἤδη μία πρώτη ἐπαφὴ μαζί σας μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων, ὅπως ἡ ἵδρυση Γραφείου Νεότητας καὶ Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, ἡ δημιουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Παραδοσιακῶν Ὀργάνων μὲ τὴ χορήγηση κρατικοῦ πτυχίου, ἡ ἔναρξη Μαθημάτων Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς τῆς μέσης ἐκπαίδευσης, καθὼς καὶ ἡ ἀποπεράτωση τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μητροπόλεως στὸ πολιτιστικὸ ἵδρυμα «Φάρος». Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἔχει ἀνοικτὴ τὴν ἀγκαλιά της καὶ σᾶς περιμένει γιὰ νὰ σᾶς προσφέρει τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους. Κι ἐγὼ ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πρωτίστως ὡς πατέρας, εἶμαι κοντά σας, συμπαρίσταμαι στὴν πορεία τῆς ζωῆς σας, μετέχω στὶς ἀγωνίες σας, εἶμαι μαζί σας καὶ θέλω κι ἐσεῖς νὰ εἶσθε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία μας, κοντὰ στὸν Θεὸ μὲ δύναμη πίστεως καὶ ἐλπίδας. Εἶστε τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ τὸ σήμερα καὶ γιὰ τὸ καλύτερο αὔριο στοὺς ἀγῶνες σας καὶ θὰ μὲ ἔχετε συμπαραστάτη καὶ βοηθό σας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ πλουσίως, ὥστε νά ἐπιτύχετε κάθε ἀγαθό καί εὐλογημένο σκοπό τῆς ζωῆς σας. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης Ἰωάννης 13

14 Προσευχή καί σιωπή τοῦ Ἐπισκόπου Κάλλιστου Γουέαρ «Ὅταν προσεύχεσαι», ἔχει σοφὰ εἰπωθεῖ ἀπὸ ἕναν Ὀρθόδοξο συγγραφέα στὴ Φιλανδία, «ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς. Ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς, ἄφησε νὰ μιλήσει ἡ προσευχή σου». Τὸ νὰ πετύχεις τὴ σιωπή, εἶναι τό πιὸ δύσκολο, τὸ πιὸ ἀποφασιστικὸ ἀπ ὅλα τα πράγματα στὴν τέχνη τῆς προσευχῆς. Ἡ σιωπὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀρνητικὴ μία παύση δηλαδὴ ἀνάμεσα στὶς λέξεις, μιὰ χρονικὴ διακοπὴ τοῦ λόγου ἀλλὰ, ὅταν τὴν καταλαβαίνουμε σωστά, εἶναι πολὺ θετικὴ : εἶναι μιὰ στάση προσεχτικῆς ἐγρήγορσης, ἐπαγρύπνησης καὶ πάνω ἀπ ὅλα προσοχῆς ν ἀκούσουμε. Ὁ ἡσυχαστὴς, δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πετύχει τὴν ἡσυχία, τὴν ἐσωτερικὴ ἠρεμία ἤ σιωπή, εἶναι ὁ κατ ἐξοχὴν προετοιμασμένος ν ἀκούει. Ἀκούει τὴ φωνὴ τῆς προσευχῆς μέσα στὴ δική του καρδία καὶ καταλαβαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ φωνὴ δὲν εἶναι ἡ δικιά του ἀλλὰ κάποιου ἄλλου ποὺ μιλάει μέσα του. Ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴν προσευχὴ καὶ στὴ σιωπὴ θὰ γίνει πιὸ κατανοητὴ, ἂν ἐξετάσουμε τέσσερις σύντομους ὁρισμούς. Ὁ πρῶτος εἶναι ἀπὸ τὸ Συνοπτικὸ Λεξικὸ τῆς Ὀξφόρδης ( The Concise Oxford Dictionary), ποὺ περιγράφει τὴν προσευχὴ ὡς «ἱερὴ αἴτηση πρὸς τὸ Θεό. τύπο ποὺ ἐφαρμόζουμε γιὰ νὰ προσευχόμαστε». Ἡ προσευχὴ θεωρεῖται ἐδῶ σὰν κάτι ποὺ ἐκφράζεται μὲ λέξεις καὶ πιὸ συγκεκριμένα σὰν μιὰ πράξη αἴτησης πρὸς τὸ Θεὸ νὰ μᾶς παραχωρήσει ὁρισμένα ὀφέλη. Ἀκόμα, λοιπὸν, βρισκόμαστε στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐξωτερικῆς μᾶλλον παρὰ τῆς ἐσωτερικῆς προσευχῆς. Λίγοι ἀνάμεσά μας μποροῦν νὰ μείνουν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ ἕναν τέτοιο ὁρισμό. Ὁ δεύτερός μας ὁρισμός, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἕνα Ρῶσο Στάρετς τοῦ περασμένου αἰῶνος, εἶναι πολὺ λιγότερο ἐξωτερικός. «Στὴν προσευχή», λέγει ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὁ Ἐρημίτης ( ), «τὸ πρωταρχικὸ εἶναι νὰ σταθεῖς μπροστὰ στὸ Θεὸ μὲ τὸ νοῦ στὴν καρδιά, καὶ νὰ συνεχίζεις νὰ στέκεσαι μπροστά Του ἀκατάπαυστα μέρα καὶ νύχτα, μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου». Ἡ προσευχὴ, σύμφωνα μ αὐτὸν τὸν ὁρισμὸ, δὲν σημαίνει ἁπλῶς νὰ κάνουμε ὁρισμένες «ἱερὲς αἰτήσεις» καὶ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὴ χρήση ὁποιωνδήποτε λέξεων. Δὲν εἶναι τόσο μιὰ στιγμιαία ἐνέργεια, ὅσο μία συνεχὴς κατάσταση. Νὰ προσεύχεσαι σημαίνει νὰ στέκεσαι μπροστὰ στὸν Θεό, νὰ ἔρχεσαι σὲ ἄμεση καὶ προσωπικὴ σχέση μὲ Αὐτόν, εἶναι νὰ γνωρίζεις σὲ κάθε ἐπίπεδο τῆς ὕπαρξής σου, ἀπὸ τὸ ἐνστικτῶδες μέχρι τὸ ὑπερσυνείδητο, ὅτι ὑπάρχεις μέσα στὸ Θεὸ καὶ Αὐτὸς εἶναι ἐντός σου. Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε καὶ νὰ βαθύνουμε τὶς διαπροσωπικές μας σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δὲν χρειάζεται νὰ θέτουμε συνεχῶς αἰτήματα ἢ νὰ χρησιμοποιοῦμε λέξεις. Ὅσο πιὸ καλὰ γνωρίζουμε καὶ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, τόσο πιὸ λίγο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ λόγια γιὰ νὰ συνεννοούμαστε. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὴν προσωπική μας σχέση μὲ τὸν Θεό. Στοὺς δύο πρώτους ὁρισμούς, δίνεται ἔμφαση κυρίως σ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος παρὰ σ αὐτό ποὺ κάνει ὁ Θεός. Ἀλλὰ στὴν προσωπικὴ σχέση τῆς προσευχῆς, ἐκεῖνος ποὺ παίρνει τὴν πρωτοβουλία καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἐνέργεια εἶναι θεμελιακή, εἶναι ὁ οὐράνιος σύντροφος καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὸν τρίτο μας ὁρισμό, παρμένο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸ Σιναΐτη (+1346). Σὲ ἕνα σύνθετο χωρίο, ὅπου τό ἕνα ἐπίπεδο ἀκολουθεῖ τὸ ἄλλο. Καθὼς ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ περιγράψει τὴν ἀληθινὴ οὐσία τῆς ἐσωτερικῆς προσευχῆς, τελειώνει ξαφνικὰ μὲ ἀπροσδόκητη ἁπλότητα : «Γιατί μακρυλογoῦμε; Προσευχὴ εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κατεργάζεται ὅλα τα πράγματα σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους». Προσευχὴ εἶναι ὁ Θεὸς ὄχι δηλαδὴ 14

15 κάτι ποὺ ἐγὼ ἀρχίζω ἀλλὰ κάτι στὸ ὁποῖο συμμετέχω, πρώτιστα δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐγὼ κάνω ἀλλὰ κάτι ποὺ ὁ Θεὸς κάνει μέσα μου: κατὰ τὴ ρήση τοῦ Ἄπ. Παύλου, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν μοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β, 20). Ὁ δρόμος τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς δηλώνεται μὲ ἀκρίβεια στοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ σχετικὰ μὲ τὸ Μεσσία: «ἐκεῖνον μὲν δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι»( Ἰωάν. γ. 30). Μ αὐτὴ τὴν ἔννοια, νὰ προσευχόμαστε σημαίνει νὰ σιωποῦμε. Ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς. Ἄφησε νὰ μιλήσει ὁ Θεός. Ἀληθινὴ ἐσωτερικὴ προσευχὴ σημαίνει νὰ σταματᾶμε νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ ἀφουγκραζόμαστε στὴν καρδία μας τή, χωρὶς λόγια, φωνὴ τοῦ Θεοῦ, σημαίνει νὰ πάψουμε νὰ ἐνεργοῦμε ἀπὸ μόνοι μας καὶ νὰ εἰσερχόμαστε στὸ χῶρο τῆς δράσης τοῦ Θεοῦ. Στὴν ἀρχὴ τῆς Βυζαντινῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν ἔχουν τελειώσει τὰ προκαταρκτικὰ καὶ ὅλα εἶναι πιὰ ἕτοιμα γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὁ διάκονος πλησιάζει τὸν ἱερέα καὶ λέγει : «Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» - καιρὸς γιὰ νὰ δράσει ὁ Κύριος. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ στάση τοῦ πιστοῦ ὄχι μόνο στὴν Εὐχαριστιακὴ Λειτουργία ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε προσευχὴ, δημοσία ἢ ἰδιωτική. Ὁ τέταρτος ὁρισμός μας, παρμένος πάλι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸ Σιναΐτη, δηλώνει μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὸ χαρακτῆρα τῆς δράσης αὐτῆς τοῦ Κυρίου μέσα μας. «Προσευχή», μᾶς λέει, εἶναι ἡ φανέρωσις τοῦ Βαπτίσματος». Ἡ ἐνέργεια τοῦ Κυρίου δὲν περιορίζεται φυσικὰ μόνο στοὺς βαφτισμένους. Ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ ἐπενεργεῖ μέσα σὲ κάθε ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή Του. Ἡ εἰκόνα, ὅμως, αὐτὴ ἔχει ἀμαυρωθεῖ καὶ σκιαστεῖ, μὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία.ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἀποκαθίσταται στὴν ἀρχική της ὀμορφιὰ καὶ λαμπρότητα μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος μέσα ἀπ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχονται νὰ κατοικήσουν ἐκεῖ ποὺ οἱ Πατέρες ὀνομάζουν «βαθύτατο καὶ μυστικὸ ταμεῖον τῆς καρδίας μας». Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία ὅμως, τὸ Βάπτισμα εἶναι κάτι ποὺ τὸ πῆραν στὴ νηπιακὴ ἡλικία καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχουν συνειδητὴ ἀνάμνηση. Ἂν ὁ Χριστὸς τοῦ Βαπτίσματος καὶ ὁ ἐνοικῶν Παράκλητος δὲν παύουν οὔτε στιγμὴ νὰ ἐνεργοῦν ἐντός μας, οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, ἂν ἑξαιρέσει κανεὶς σπάνιες περιπτώσεις, εἴμαστε κυριολεκτικὰ ἀνίδεοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ παρουσία καὶ ἐνέργεια. Ἡ ἀληθινὴ προσευχή, λοιπόν, σημαίνει τὴν ἀνακάλυψη καὶ τὴ φανέρωση τῆς Χάριτος τοῦ Βαπτίσματος. Νὰ προσευχόμαστε σημαίνει νὰ περνᾶμε ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου ἡ Χάρη εἶναι παροῦσα στὶς καρδιὲς μας μυστικὰ καὶ ἀσυνείδητα, στὴν κατάσταση ὅπου ἔχουμε πλήρη ἐσωτερικὴ ἀντίληψη καὶ συνειδητὴ ἐπίγνωση, ὅπου δηλαδὴ δοκιμάζουμε καὶ αἰσθανόμαστε πιὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος κατευθεῖαν καὶ ἄμεσα. Μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κάλλιστου καὶ Ἁγίου Ἰγνατίου Ξανθόπουλου ( 14ος αἰώνας),«ὁ σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν τέλεια Χάρη τοῦ Ἁγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος ποὺ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέσα στὸ Βάπτισμα». «Μέσα στὴν ἀρχή μου εἶναι καὶ τὸ τέλος μου»(t.s. Eliot). Ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ μὲ τὴ φράση «γίνε ὅ,τι εἶσαι». Γίνε, συνειδητὰ κι ἐνεργά, αὐτὸ ποὺ ἤδη εἶσαι ἐν δυνάμει καὶ μυστικά, ἐπειδὴ ἔχεις πλαστεῖ σύμφωνα μὲ τὴν ἱερὴ εἰκόνα καὶ ἔχεις ξαναγεννηθεῖ μὲ τὸ Βάπτισμα. Γίνε ὅ,τι εἶσαι : ἀκριβέστερα, ξαναγύρισε στὸν ἑαυτό σου, ἀνακάλυψε Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἤδη δικός σου, ἄκουσε Αὐτὸν ποὺ δὲν παύει ποτὲ νὰ μιλάει μέσα σου, κάνε κτῆμα σου Αὐτόν, ποὺ ἀκόμα καὶ τώρα σὲ ἔχει γιὰ δικό Του. Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Θεοῦ σὲ ὅποιον σὲ θέλει νὰ προσευχηθεῖ: «Δὲ θὰ μ ἀναζητοῦσες ἂν δὲ μὲ εἶχες ἤδη βρεῖ»( Pascal). Ἀλλὰ πῶς θὰ ξεκινήσουμε; Πῶς νὰ μάθουμε νὰ σιωποῦμε γιὰ ν ἀρχίσουμε νὰ ἀκοῦμε; Ἀντὶ ἁπλὰ νὰ μιλᾶμε στὸ Θεό, πῶς μποροῦμε νὰ πετύχουμε μιὰ προσευχὴ στὴν ὁποία ὁ Θεὸς μιλάει σὲ μᾶς; Πῶς μποροῦμε νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν λόγων, στὴν προσευχὴ τῆς σιωπῆς, ἀπὸ τὴν «ἐντατικὴ» στὴν «ἀντενεργούμενη» προσευχὴ (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ὁρολογία τοῦ ἐπίσκοπου Θεοφάνη) ἀπὸ τὴ δική μου προσευχὴ στὴν προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ ἐντός μου; Ἕνας τρόπος ν ἀρχίσουμε αὐτὸ τὸ ταξίδι πρὸς τὰ μέσα μας εἶναι ἡ Ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. Πηγή: Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ Δύναμη τοῦ Ὀνόματος» Ἐπισκόπου Καλλίστου Ware Ἔκδ. Ἀκρίτας 15

16 Οἱ Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγιών Ραφαήλ καί Νικολάου Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἔγινε στό Λαγκαδᾶ τό Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ἡ ὑποδοχή τῶν χαριτοβρύτων ἱερῶν λειψάνων τῶν νεοφανῶν καί θαυματουργῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου ἐκ τῆς ἱερᾶς νήσου Λέσβου. Συγκεκριμένα, μέ ἐνέργειες τοῦ σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου μεταφέρθηκαν ἀπό τή Μυτιλήνη οἱ κάρες τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων μετέφερε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβος. Ἀξίζει μάλιστα νά σημειωθεῖ πώς ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Νικολάου, πού καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, γιά πρώτη φορά ἐξῆλθε ἀπό τή Μονή τῆς Θερμῆς Μυτιλήνης, τόπο τοῦ μαρτυρίου τῶν ἁγίων.ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε στήν πλατεῖα Μητροπολίτου Σπυρίδωνος, στήν ὁποία παρέστησαν, ἐκτός τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μας, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὅλος ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, οἱ τοπικές Ἀρχές καί πλῆθος κόσμου, πού κατέκλυσε τήν πλατεῖα καί τούς γύρω δρόμους.ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης ἐμφανῶς συγκινημένος παρέλαβε τίς χαριτόβρυτες κάρες τῶν ἰδιαίτερα λαοφιλῶν ἁγίων κά ψάλλοντας μέ τόν πιστό λαό τό ἀπολυτίκιό τους καί μέ τίς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες τίς μετέφερε 16

17 στην Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητής & Ρεντίνης στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τίς ἐναπέθεσε στό ειδικά πρός τοῦτο διακοσμημένο προσκυνητάριο. Κατόπιν ἐψάλη δοξολογία ἐπί τῇ ἐλεύσει τῶν ἱερῶν λειψάνων κατά τήν ὁποία ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης προσφώνησε καταλλήλως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβο καί τόν εὐχαρίστησε γιά τή ἀμεση ἀνταπόκριση καί πραγματοποίηση τοῦ αἰτήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης γιά τήν μεταφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου πρός ἁγιασμόν καί εὐλογίαν τοῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀκολούθησε ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβ. Μυτιλήνης, ἀναφερόμενος στό βίο, τό μαρτύριο καί τά θαύματα τῶν νεοφανῶν ἁγίων. Στόν Ἑσπερινό ἔλαβε μέρος ὅλος ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως. Τήν Κυριακή 28 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης. Στόν ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουρ- 17

18 γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Ραφαήλ καί Νικολάου τοῦ Θεσσαλονικέως παρέμειναν ἕως τίς 13 Δεκεμβρίου καί καθημερινά τελοῦνταν Ἱερές Ἀκολουθίες καί κάθε βράδυ ἀγρυπνία. Ὅλες αύτές τίς ἡμέρες πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν πόλη καί τή ἐπαρχία τοῦ Λαγκαδᾶ ἀλλά καί ἀπό πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας, προσῆλθαν νά προσκυνήσουν τά χαριτόβρυτα λείψανα τῶν ἁγίων καί νά ἐναποθέσουν τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά τους ἀλλά καί τόν πόνο καί τά προβλήματά τους. Ἡ ἰδιαίτερη τιμή ποὺ ἀποδίδει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων ἀποτελοῦν γιά τούς πιστούς ταμεῖα χάριτος, πηγές ἰαμάτων, ἁπτή αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῆς ζωογόνου αὔρας ποὺ ἐμφυσᾶ στὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Διά τῶν ἁγίων λειψάνων αἰσθανόμαστε καὶ προγευόμαστε τὴν Δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ μὲ ὁρατά σημεῖα χαριτώνει τὰ σώματα αὐτῶν, πού ἀπό αὐτή τὴ ζωή ἔζησαν μέσα στὴ δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀσπασμός ἑνός ἁγίου λειψάνου μεταγγίζει Χάρη στό σῶμα μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐξηγεῖ, ὅτι ἡ δύναμις, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπό τὰ λείψανα τῶν ἁγίων, εἶναι «ἡ τοῦ πνεύματος χάρις, ἡ τοῖς ὀστέοις παρακαθημένη καὶ τοῖς ἁγίοις συνοικοῦσα». Εἶναι δηλαδή ἡ δύναμις, ποὺ εἶχε ἡ πνευματοφόρος καὶ χριστοφόρος ψυχή κάθε ἁγίου, ἀπό τότε πού βρισκόταν στὴν ζωή καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συνοδεύει τὸ σῶμα. Τοῦτο διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, ὅταν γράφει: καὶ ψυχῆς μὴ ὑπαρχούσης ἐν τῶ νεκρῷ σώματι, ἔγκειταί τις δύναμις εἰς τὰ σώματα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων.πρέπει νὰ τιμοῦμε τοὺς ἁγίους ὡς φίλους τοῦ Χριστοῦ, ὡς παιδιά καὶ κληρονόμους τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης «Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ὥστε οὐκ εἰσιν ἔτι δοῦλοι, ἀλλ υἱοί οἱ δὲ υἱοί καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ». 18

19 19

20 Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καβαλαρίου Τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἐνημερώθηκε γιὰ τὰ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς περιοχῆς ποὺ χρειαζόταν τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων μας καὶ τὴν ἀπαιτούμενη συντήρηση. Δυστυχῶς, στὴ χώρα μας αὐτὰ ποὺ καὶ οἱ ἀρχαιοκάπηλοι ἐκτιμοῦν ὡς ἀξιόλογα μνημεῖα, οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς καὶ ὁ περισσότερος κόσμος δὲν τὰ σέβονται καὶ βέβαια δὲν τὰ ἀναδεικνύουν ὅσο χρειάζεται. Σὲ ἐπίσκεψή του στὸ Καβαλάρι γνώρισε ἀπὸ κοντὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,στὴν τοποθεσία Στάνοβο, σὲ μιὰ καταπληκτικὴ πανοραμικὴ θέση, ὃπου ἔστεκε, ἐπὶ αἰῶνες τώρα, ὁ ναὸς σὲ μιὰ τραγικὴ κατάσταση, συλημένος ἀπὸ τὴν σκαπάνη καὶ τὸ «ἐνδιαφέρον» τῶν ἀρχαιοκαπήλων, μὲ κατεσκαμμένο τὸ δάπεδο ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ ἀξίνα, μὲ κλεμμένα τὰ μαρμάρινα ὑπέρθυρα καὶ τοὺς κιονίσκους τῆς κεντρικῆς εἰσόδου. Σὲ ἄμεση, ἐπιτόπου, ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὴν προϊσταμένη τῆς Θ Ἐφορείας Βυζ. Ἀρχαιοτήτων, συμφωνήθηκε νὰ ξεκινήσει ἡ συνεργασία τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας μὲ τὴν Ἱ.Μητρόπολη καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες σωτηρίας καὶ ἀναστήλωσης τοῦ μνημείου. Μετὰ ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες ἐγκαταστάθηκε ἀρχαιολόγος ποὺ ξεκίνησε τὴν μελέτη καὶ τὴν ἀνασκαφὴ, γιὰ νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ προηγούμενες ἀρχιτεκτονικὲς φάσεις τοῦ κτιρίου.ἡ ἀνασκαφὴ ἔδωσε ἀξιόλογα εὑρήματα καθὼς διαπιστώθηκαν ἄλλες ἀρχαιότερες φάσεις ποὺ ἀνάγονται στὸν 14ο καὶ στὸν 11ο αἰῶνα.ἐπίσης, βρέθηκαν καὶ δύο τάφοι.ὁλοκληρώνεται ἡ μελέτη συντήρησης τῆς τοιχοποιίας καὶ κατασκευῆς νέας στέγης, καθὼς καὶ τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ.ἔτσι, σὲ λίγο ἡ ἐπαρχία θὰ διαθέτει ἕνα μεταβυζαντινὸ μνημεῖο ἐπισκέψιμο ἀλλὰ καὶ ἕτοιμο γιὰ κάθε λειτουργικὴ χρήση. Ἡ περιοχὴ μὲ τὴν πανοραμικότητά της πιστεύουμε νὰ βοηθήσει, ὥστε τὸ νέο προσκύνημα νὰ γίνει πόλος ἕλξης γιὰ τοὺς προσκυνητές. Πρέπει ἀκόμα νὰ τονιστεῖ ὅτι ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ καὶ φωτογραφηθεῖ ὅλες οἱ φορητὲς εἰκόνες τῶν ναῶν τῆς ἐπαρχίας μας καὶ ἀναμένεται νὰ ἀρχίσει σταδιακὴ συντήρησή τους καὶ προβολή τους, ὥστε τὸ κάθε χωριό, νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προβληθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν τέχνη καὶ τὸν 20

21 Ὁ Μεταβυζαντινός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χωρούδας Τρύφωνος Τσομπάνη Λέκτωρ Α.Π.Θ. πολιτισμὸ ποὺ ἀνέδειξαν οἱ προηγούμενες γενιές. Ἡ Χωρούδα, χωρίο τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ, ἔπαψε νά ὑπάρχει τό Τά ἐναπομείναντα ἐρείπια τῶν σπιτιῶν, τοῦ μεγάλου σχολείου δεῖγμα ζωντάνιας τοῦ χωριοῦ ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τό μόνο κτίριο πού ἄντεξε στή φθορά τοῦ χρόνου καί στή μανία τῶν ἀνθρώπων, ἔμειναν οἱ μοναδικοί καί σιωπηλοί μάρτυρες τῆς ἱστορίας. Ἕνα χωριό πού ἄν ἄντεχε στό χρόνο θά ἦταν δεῖγμα γραφικότητας, δημιουργικότητας καί ὀμορφιᾶς. Μιά τοποθεσία βουτηγμένη στό πράσινο, σέ ὑψόμετρο 640 περίπου μέτρων, τριγυρισμένη ἀπό δασώδη βουνά, σπίτια χτισμένα μέ μεράκι καί καλλιτεχνική εὐαισθησία, δουλεμένα μέ ξύλο καί πέτρα, μαρτυροῦν γιά τήν ἱστορία, τή ζωή καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων. Μέσα σέ μιά θαυμάσια τοποθεσία ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μέ ἀπόσταση 300 μέτρων ἀπό τό σχολεῖο καί τά σπίτια τοῦ χωριοῦ, θά λέγαμε στά ὅρια του, οἱ κάτοικοι τῆς Χωρούδας εὗρον τόπον τῷ Κυρίω σκήνωμα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. Ὁ ναός, κτίσμα τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 16ου αἰῶνος, δέν ἔχει νά παρουσιάσει ἐξωτερικά τίποτα τό ἰδιαίτερο, ἄπ ὅ,τι ἄλλοι ναοί τῆς εποχής. Εἶναι χαρακτηριστικός τύπος ναοῦ τῆς Τουρκοκρατίας ἕνα μονόχρωμο κτίριο ξυλόστεγης βασιλικῆς, πού ἡ νοτιοδυτική πλευρά περιβάλλεται ἀπό ἐξωνάρθηκα. Εἶναι κεραμοσκεπής σήμερα, ἀλλά εἶναι βέβαιο πώς κατά τήν πρώτη του φάση, δηλαδή μέχρι τό δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα ἦταν πλακοσκεπής., ὅπως τουλάχιστον μποροῦμε νά εἰκάσουμε ἀπό τό τύμπανο τοῦ ἱεροῦ βήματος, πού εἶναι ἀκόμη σκεπασμένο μέ λίθινες πλάκες. Ναός μικρός σέ διαστάσεις ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, δέν προσφερόταν γιά μεγάλη θεματολογική ἀνάπτυξη στήν εἰκονογραφική του ἱστόρηση. Ξεκινώντας ἀπό τό ἱερό βῆμα οἱ τεχνίτες ἱστόρησαν κατά τήν 21

22 παράδοση τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν,ἔχοντας «ἐν κόλποις» τό Χριστό μέσα σέ κυκλική δόξα καί συμπληρώνουν τόν χῶρο τῆς κόγχης μέ τήν λειτουργία τῶν Ἱεραρχῶν. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα τό Ἅγιο Ποτήριο καί ὁ «ἀμνός τοῦ Θεοῦ» ὁ «μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος». Οἱ στάσεις τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ εὐλαβικές κινήσεις τῶν σωμάτων, ἡ ἐπιβλητικότητα τῶν μορφῶν καί τῆς ἀμφιέσεως, ἡ ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν τους εἰληταρίων, δηλώνουν πώς κάτι «μυστικόν ἐν σιγῇ καί ἀληθείᾳ ἱερουργεῖται». Φανερώνεται κεκρυμένως τό μυστήριο καθώς ὁ ἀμνός Χριστός σκεπάζεται ἀπό μανδήλιο, ἐνῶ ὁ ἀστερίσκος ὁδηγεῖ στή φανέρωση τοῦ μυστηρίου. Οἱ Ἱεράρχες Νικόλαος, Γρηγόριος Θεολόγος, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Ἀθανάσιος καί Κύριλλος Ἀλεξανδρείας δέν ἀκουμποῦν στό ἔδαφος καί τοῦτο τονίζεται ἀπό τό ὅτι ἡ παράσταση τῆς λεγόμενης ποδιᾶς ἀφήνει ἕνα κενό καί ἀρχίζει λίγο παρακάτω. Στήν κόγχη τῆς προθέσεως, ἡ σκηνή τῆς ἀποκαθηλώσεως εἶναι ἀπό τίς λίγες εἰκόνες πού ἔχουν ἔντονο το δραματικό στοιχεῖο. Εἶναι μία ἀπό τίς δύο παραστάσεις, ἡ ἄλλη εἶναι τῆς σταυρώσεως, ὅπου ἡ Παναγία ἔχει ἔντονα τά σημάδια τοῦ μητρικοῦ πόνου, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἤρεμη μορφή τοῦ Χριστοῦ δηλώνει τό «ἀπαθές τῆς Θεότητος».Ὁ πρακτικός νοῦς δέν ἔλειψε ἀπό τό κτίσιμο τοῦ ναοῦ, καθώς βλέπουμε δίπλα ἀπό τήν πρόθεση νά ὑπάρχει νιπτήρας μέ εἰδικό ἀγγεῖο χωνευτά τοποθετημένο, πού ὁδηγεῖ στό χωνευτήριο. Στήν ἄλλη πλευρά, στό διακονικό, ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας μέ χέρια ἀνοιχτά ὑποδέχεται τίς προσφορές τῶν πιστῶν. Στόν βόρειο τοῖχο μέσα στό ἱερό βῆμα εἰκονίζεται τό ὅραμα τοῦ Πέτρου Ἀλεξανδρείας καί πάνω καί κάτω ἀπό τήν παράσταση, θέματα παλαιοδιαθηκικά. Εἶναι τά μόνα θέματα πού σώζονται, ὁ Μωυσῆς πρό τῆς βάτου καί ὁ Ἰωνᾶς «ἐξερχόμενος ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους». Στήν ἀντίστοιχη νότια πλευρά εἰκονίζονται Ἱεράρχες, στήν κάτω ζώνη ὑπάρχει ρομβοειδής ποδιά, ἐνῶ πάνω ὑπάρχει κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν η παράσταση πού ἀφήνει νά ξεχωρίσουν τά πόδια ἑνός ἄνδρα καί ἡ κεφαλή ἑνός ζώου. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν, Κοσμᾶς καί Δαμιανός, Εὐστάθιος, Τρύφων, Παρασκευή καί Κυριακή. Ὁ τεχνίτης δέν καταπιάνεται μέ θέματα καί Ἁγίους πού ἴσως ἦταν ἄγνωστοι στό λαό, ἐπιθυμία του εἶναι νά φέρει τούς Ἁγίους κοντά στόν ἄνθρωπο καί τόν ἄνθρωπο κοντά στούς Ἁγίους καί στό Θεό. Οἱ ὁλόσωμοι Ἅγιοι στούς δύο τοίχους ἐπιβάλλονται στό ὅλο ζωγραφικό ἔργο, στό φυσικό τους σχεδόν μέγεθος, τή στάση τῶν προσώπων, τήν κίνηση, τόν πλούσιο στολισμό, τή λαμπρή θωριά καί τή δυναμική τους ἔκφραση. Ἡ φυσιογνωμία, ἡ στάση καί οἱ χειρονομίες τῶν Ἁγίων δίνουν κάποια σοβαρότητα στή μορφή, ἐνῶ τά ἔντεχνα καμωμένα σαρκώματα, δουλεμένα λεπτά, σάν σέ φορητή εἰκόνα, δένουν ἁπαλά μέ τόν προπλασμό. Ἐκεῖ ὅμως πού ὁ τεχνίτης ξεπερνᾶ τόν ἑαυτό του, εἶναι οἱ μορφές τῶν στρατιωτικῶν ἁγίων καί κυρίως τῶν Ἁγίων Μερκουρίου, Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Χριστοφό- 22

23 ρου, Νέστορος ἀλλά καί τό πορτραῖτο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Τελειότητα στό σχέδιο, καταπληκτικό πλάσιμο προπλασμῶν καί σαρκωμάτων, καλοβαλμένες ψιμυθιές πού φωταγωγοῦν τά πρόσωπα, χειραφέτηση ἀπό ἄλλους μαστόρους, πράγμα πού φαίνεται στήν ἀπόδοση τῶν πανοπλιῶν, ἀλλά καί τῶν καλυμμάτων τῆς κεφαλῆς τῶν Ἁγίων Μερκουρίου καί Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, ματιές εἰρηνικές πού ἔχουν ἄμεση ἐπίδραση στόν πιστό προσκυνητή.ἡ μορφή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ἔρχεται νά συμπληρώσει τά παραπάνω καί ν ἀποδείξει τήν καλλιτεχνική δύναμη τοῦ πρωτομάστορα. Ἕνα πορτραῖτο δεῖγμα ἑνός πνευματοκίνητου ρεαλισμοῦ, πού κινεῖται μέσα στά ὅρια τῆς παράδοσης καί τῆς θεολογίας τῆς Εἰκόνας. Ἐκεῖ πού ἴσως ὁ δάσκαλος τῆς συνοδείας τῶν ζωγράφων εἶχε λιγότερη συμμετοχή εἶναι οἱ παραστάσεις τοῦ δωδεκαόρτου.οἱ ἄγνωστοι τεχνίτες δέν προσπαθοῦν νά ἐντυπωσιάσουν μέ τήν θεματολογία τους, ἀλλά νά διδάξουν στό λαό τήν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας καί μέ τίς θαυμαστές παραστάσεις τῶν στρατιωτικῶν ἁγίων καί τῶν ἄλλων μαρτύρων, νά στηρίξουν καί νά ἐνδυναμώσουν τό δοῦλο γένος. Κτητορική ἐπιγραφή ἤ ἐπιγραφή τῆς ἱστορήσεως τοῦ ναοῦ δέν σώζεται. Ἡ μοναδική ἐπιγραφή πού ὑπάρχει εἶναι στήν πρόθεση. Εἶναι ἀρκετά κατεστραμμένη ἀλλά ἀπό τά λίγα στοιχεῖα πού ἀπόμειναν, δηλαδή κάποια ἴχνη γραμμάτων, βλέπουμε νά παρατίθενται κάποια ὀνόματα ὅπως Γεωργίου, Γεωργάκη, Στεργίου, μία πρώτη σκέψη ὁδηγεῖ στήν κτητορική ἐπιγραφή πράγμα μᾶλλον ἀπίθανο, γιατί δέν δικαιολογεῖται μιά τόσο εὐρεία παράθεση ὀνομάτων. Τό πιθανότερο εἶναι πώς στήν ἐπιγραφή ἀναγράφονται ὀνόματα εὐεργετῶν καί δωρητῶν τοῦ ναοῦ, κάτι πού διευκόλυνε τούς ἱερεῖς νά μνημονεύουν σέ κάθε λειτουργία τά ὀνόματά τους. Ἄν θά θέλαμε νά χρονολογήσουμε τίς τοιχογραφίες, δέν θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα, πρίν ἀπό τό συστηματικό καθαρισμό καί τή συντήρηση τοῦ μνημείου. Ὅμως, μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα καί τήν προσεκτική παρατήρηση καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι ὁ ναός εἶναι κτίσμα τῶν μέσων χρόνων τοῦ 16ου αἰώνα οἱ δέ τοιχογραφίες ἱστοροῦνται χωρίς χρονολογική ἀκρίβεια στό δεύτερο μισό τοῦ 17ου αἰώνα. Δεν πρέπει βέβαια νά λησμονοῦμε ὅτι ἀρκετά θέματα δέχτηκαν κάποια ἐπιζωγράφιση μέ σκοπό τήν συντήρησή τους. Οἱ ἀλλαγές πού συνέβησαν ἐπίσης στό ναό, μέ τή τοποθέτηση νέου τέμπλου καί γυναικωνίτου, μέ τήν καταστροφή τῆς ποδιᾶς καί τήν τοποθέτηση στασιδίων, καθώς καί ἀπό τήν χρονολόγηση τῶν νέων εἰκόνων τοῦ νέου τέμπλου, πού κινοῦνται μεταξύ τῶν ἐτῶν , μᾶς κάνουν νά πιστεύουμε πώς τό μνημεῖο εἶχε προηγούμενη ζωή τουλάχιστον 150 χρόνων. Γιά νά ἐξακολουθήσει ὅμως νά παραμείνει ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ αὐθεντικός μάρτυρας τῆς ἱστορίας τῆς περιοχῆς, χρειάζεται τή φροντίδα καί τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων φορέων. Ἡ τοπική Ἐκκλησία, οἱ κοινοτικές ἀρχές τοῦ Βερτίσκου, ὁ δῆμος του Λαγκαδᾶ στόν ὁποῖο ἀνήκει τώρα διοικητικά ἡ Χωρούδα καί κάποιοι ἐραστές τῆς γενέθλιας γῆς καί τῆς ἱστορίας της, πρέπει να κάνουν ὅ,τι μποροῦν γι αὐτό. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτή ἡ ἀναφορά μας στή ξεχασμένη καί ἐγκαταλελειμμένη Χωρούδα θά γίνει ἀφορμή γιά τή σωτηρία τοῦ μοναδικοῦ μνημείου τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ. 23

24 Ἑορτασμός τοῦ Πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Λαμπρὴ γιορτὴ γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ὁ τριήμερος ἑορτασμὸς τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Δημητρίου. Μὲ θρησκευτικὴ μεγαλοπρέπεια καὶ παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἑορτάσθηκε καὶ φέτος ὁ Μυροβλύτης Ἅγιος τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. κ. Ἰωάννης, ἀνταποκρινόμενος στὴν πρόσκληση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ Ἄνθιμος, συμμετεῖχε στὰ ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὶς 24 /10, ὅπου καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀνέφερε ὅτι μὲ τοὺς ἐπιτάφιους ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δοξολογοῦμε τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε τὸν Ἅγιο τῆς πόλης ὁπλίτη τῆς ἀλήθειας καὶ πολιοῦχον αὐτῆς. Ἐπεσήμανε στὴ συνέχεια μιὰ λεπτομέρεια, ὅπως τὴ διασώζει ὑμνολογικά ὁ Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ὅτι δηλαδὴ ὁ Ἅγιος Δημήτριος μιμήθηκε τὸ Χριστὸ στὴ ζωὴ καὶ στὸ πάθος, ἀφοῦ ἐλογχεύθη στὴν πλευρὰν ὅπως Ἐκεῖνος. Ἀλλὰ, ἐνῶ ὁ Κύριος ἐτάφη, ὁ Ἅγιος ἔμεινεν Ἄταφος καὶ ἐρρίφθη εἰς τὸ φρέαρ, ποὺ ἀπὸ τότε ἔγινε ἡ 24

25 πηγὴ τοῦ μύρου καὶ τῶν χαρίτων τοῦ Μεγαλομάρτυρος. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στὸν μακαριστὸ γέροντα Παντελεήμονα τὸν Β, ὁ ὁποῖος ἐκόμισε τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀνεβίωσε τὴν τάξιν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ Ἁγίου. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τὴν ὁμιλία του ἀνέφερε ὅτι ὅλο τό γεγονὸς τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς νίκης τοῦ θανάτου, τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ὁ Ἅγιος ἐπίστευσε στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ ὅτι «ὁ πιστεύων εἰς Ἐμὲ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» γι αὐτὸ καὶ 25

26 ζεῖ καὶ βρίσκεται ἀνάμεσά μας. Τὴν ἑπομένη 25/10 χοροστάτησε στὸ Μεγάλο Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, ὅπου καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο. Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στὸν Ἅγιο Συμεὼν, τὸν Μυσταγωγὸ Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκλεκτὸς ὑμνογράφος πού ἦταν, ἔγραψε ὕμνους καὶ ὠδὲς στὶς ὁποῖες ἐξυμνεῖται ὁ Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος μέσα ἀπὸ μιὰ σειρὰ ξεχωριστῶν γεγονότων. Ἀνέφερε μιὰ τριλογία ὕμνων ὅπου σὲ κάποια σημεῖα ἐκφράζεται ἡ συνείδηση καὶ τὸ βίωμα τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Ἅγιο, ἐνῶ σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο ἀναφέρεται ἡ ἰδιαίτερη σχέση τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, ὅταν αὐτὸς ἔρχεται καὶ μιλᾶ σὲ αὐτήν. Ἐπεσήμανε τὸ γεγονὸς τοῦ Χριστομίμητου βίου καὶ πάθους τοῦ Ἁγίου. Ἀκολούθησε ἀκριβῶς τὴν ἴδια ζωὴ καὶ τὸ ἴδιο πάθος μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό μόνο ποὺ αὐτὸς ἔμεινε ἄταφος. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Συμεὼν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἐρρίφθη στὸ φρέαρ πού βρίσκεται στὸν ἀριστερὸ πεσσὸ τοῦ Ναοῦ καὶ ἀπὸ τότε ἀναβλύζει τὸ Ἅγιο Μύρο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατὰ τὴν ὁμιλία του τόνισε τὴν προστασία πού ἐξακολουθεῖ νὰ παρέχει στὴν πόλη ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Ἡ πόλη στρέφει τὴν ἱκεσία της πρὸς τὸν Ἅγιο. Στὶς δικές του προσευχὲς στηρίζει τὴν ἐλπίδα της. Τώρα ἡ πατρίδα σου, Ἅγιε Δημήτριε, κινδυνεύει δεινῶς κλονουμένη ἀθλίως βοήθει μοι ὦ Δημήτριε!, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὁ Ἅγιος πάντα ἀνταποκρίθηκε στὶς ἐπικλήσεις τῆς πόλης καὶ πάταξε τούς πολεμίους της. Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορὰ στοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν τίμια διακονία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου, σήμερα στὴν ἐποχὴ τῆς κρίσεως καὶ τῶν δοκιμασιῶν, ὁ ὁποῖος ὑψώνει τὴν ἀρχιερατική του φωνὴ καὶ τὰ ἀρχιερατικά του χέρια μὲ τὰ ὁποῖα παρακαλεῖ καὶ δέεται στὸν Ἅγιο νὰ σκεπάσει καὶ νὰ προστατέψει τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Μακεδονία μας, τὴν Θεσσαλονίκη μας. Παράλληλα ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του στὸν Παναγιώτατο γιὰ τὶς προσπάθειες καὶ τὴν ὑποστήριξη πού τοῦ παρεῖχε στὴν ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ. Φανερὰ συγκινημένος, μιᾶς καὶ ἦταν ἡ πρώτη του συμμετοχὴ στὶς πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου ὡς Μητροπολίτης, ἀφοῦ ἐπὶ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν ὑπηρέτησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ ὡς Προϊστάμενος καὶ ὡς Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου: «Μὴ δειλιᾷς ὦ πατρίς μου Θεσσαλονίκης πόλι. Μὴ φοβοῦ οὖν πατρίς μου, ἐμὲ κατέχουσα. Τοὺς ἐχθρούς σου πάντας πατάξω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ Ὑμῶν. Αὐτῷ ἡ Δόξα καὶ τὸ Κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν». Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα 26/10 συμμετεῖχε στὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο καὶ στὴν Δοξολογία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς, πολιτειακῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας. 26

27 27

28 Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦμακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Τὸ Σάββατο 11 Δεκεµβρίου 2010 τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καὶ συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. Παντελεήµονος, Θερµῶν κ.δηµητρίου καὶ Μποτσουάνας κ. Γενναδίου. Παρέστη δέ, συµπροσευχόµενος ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιµος, ὁ ὁποῖος καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου Μνηµοσύνου τοῦ Μακαριστοῦ Σπυρίδωνος. Ὁ κ. Ἄνθιµος ὁµίλησε γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη, τὸ ἔργο του, τὴ δράση του καὶ τὴν ἀγωνιστική του προσωπικότητα. Ἀκολούθως, ἐψάλη τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου. Κατόπιν, ἡ Σεπτὴ χορεία τῶν Ἀρχιερέων κατευθύνθηκε στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, ὃπου διέµενε ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης. Ἀφοῦ ἔψαλαν τρισάγιο στὴ µνήµη του, ἐγκαινίασαν ἕναν µικρὸ µουσειακὸ χῶρο, ὅπου παρατίθενται προσωπικὰ ἀντικείµενα τοῦ Μητροπολίτου Σπυρίδωνος.Τὴν Κυριακή, 12 Δεκεµβρίου 2010, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀδραµερίου κ.κ. Νικοδήµου. Συλλειτουργοὶ παρέστησαν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερµῶν κ.δηµήτριος καὶ ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης µας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο καὶ ἐξῆρε τὴν ἀπαράµιλλη προσωπικότητα τοῦ Μακαριστοῦ γέροντος Σπυρίδωνος. Στὴν συνέχεια, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Μνηµόσυνο.Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, συνοδευόµενοι ἀπὸ τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Μητροπόλεώς µας, προέβησαν στὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτοµῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος Τραντέλλη στὴν ὁµώνυµη πλατεῖα παραπλεύρως του Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. 28

29 Γεγονότα - Ειδήσεις Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Λαγκαδᾶ Ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος στήν Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τοῦ Λαγκαδᾶ Ἀπό τήν ἔκθεση ἐνθυμημάτων τοῦ Ἔπους τοῦ Οκτωβρίου 2010 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τό Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ - Πέντε Βρύσεων καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε Ἱερά Λιτανεία τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου μέ τήν παρουσία Ἀρχῶν, κληρικῶν καί τοῦ λαοῦ μας. 03 Οκτωβρίου 2010 Τήν Κυριακή στις 3 Οκτωβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὃπου καί ἐτελέσθη μνημόσυνο γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ὁ Μητροπολίτης στό τέλος τοῦ μνημοσύνου μετέβη στό Ἡρῶον τοῦ Λαγκαδᾶ, ὅπου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων 5 εως 8 Οκτωβρίου 2010 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης μετέβη στην Ἀθήνα ἀπό τήν Τρίτη 05 ἑως καί τήν Παρασκευή 08 Οκτωβρίου, καί συμμετεῖχε στις ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 10 Οκτωβρίου 2010 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντας στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα καί ἐκφώνησε τόν Πανηγυρικό Λόγο τῆς ἡμέρας.μετά το τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ Ἀρχές τῆς πόλης καί ὁ πιστός λαός μετέβησαν στήν πλατεῖα, ὅπου ἔγινε κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῶον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Ποιμενάρχης μας παρευρέθη στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση, στά νεκροταφεῖα τοῦ Λαγκαδᾶ,γιά τούς νεκρούς τῶν πολέμων τῆς περιοχῆς τοῦ Λαγκαδᾶ. 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο, παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετέβη στόν χῶρο τοῦ Ἡρώου γιά κατάθεση στεφάνων εἰς μνήμην τῶν πεσόντων τοῦ Τό βράδυ, στήν αἴθουσα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, ἔλαβε χώρα ἑορταστική ἐκδήλωση. 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τήν Κυριακή, 31 Οκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου, Καβαλαρίου. 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στίς 7 Νοεμβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Κολχικού 7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τό διήμερο, 7 καί 8 Νοεμβρίου, ὁ Ποιμενάρχης μας καλεσμένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἔλαβε μέρος στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.Τήν 7η Νοεμβρίου προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅπου καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.Τήν 8 Νοεμβρίου ἔλαβε μέρος στήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. κ. Ἱερόθεον καί τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη. 29

30 Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στίς Σέρρες Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π. Ἰωάννου Ἀρσενιάδη Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Καραγιάννη Δημητρίου 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 13η Νοεμβρίου 2010, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καί ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων καί πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου στόν Ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου, Πολυδενδρίου Ἀσκοῦ. Στό πέρας τῆς Λειτουργίας ἔγινε ἡ χειροθεσία είς Αρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀγγέλου Γκατσόλη. Τό ἑσπέρας τῆς 13ης τοῦ μηνός ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου χοροστάτησε καί κήρυξε τό Θεῖο λόγο στόν Πανηγυρικό πολυαρχιερατικό ἑσπερινό στόν Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό τοῦ συμπολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 14η Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συλλειτούργησε στόν Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ἱερό ναό Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν Δευτέρα 15 Νοεμβρίου τέλεσε τόν Ἁγιασμό στό παλαιό ἐπισκοπείο τῆς Λητῆς ὅπου στεγάζεται ἡ προσπάθεια γιά τήν νόσο τοῦ Alzheimer τοῦ καθηγητῆ Νευρολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Σταύρου Μπαλογιάννη 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 21η τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς ἐνόψει τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε στήν Δοξολογία γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἐνόπλων δυνάμεων 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 25η Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ καί προέβη στήν χειροτονια εἰς διάκονον τοῦ Ἀνδρέα Θανάση. 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν ἀγρυπνία πού ἔγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, κήρυξε τόν Θείο Λόγο καί προέβη στήν χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνου π. Ἀνδρέα Θανάση. 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 5η Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Νάο Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν. Ἀμέσως μετά ἀναχώρησε γιά τήν Μητρόπολη Καισιαριανῆς, καλεσμένος τοῦ ἐκεῖ Μητροπολίτου γιά τήν πανήγυρι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τήν 9η Δεκεμβρίου, μνήμη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς λειτουργίας στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Λαγκαδᾶ καί προέβη στήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ Γεωργίου Τσιτιρίδη. 10 Δεκεμβρίου Ὁ Ποιμενάρχης μας λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου καί χειροτόνησε τόν Ἀντώνιο Δημητριάδη (κατά κόσμον Περικλή) 19 Δεκεμβρίου Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν. Κατά τήν διάρκεια τῆς Λειτουργίας χειροτόνησε διάκονο τόν Καραγιάννη Δημήτριο καί πρεσβύτερον τόν π. Ἰωάννη Ἀρσενιάδη, στόν ὁποῖο ἀπένειμε τό ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμαδρίτου. 30

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα