Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Τηλ.: Φαξ: Αριθµός εγγράφου: L Αναθεώρηση: (0305) ÏÏËÓÈÎ Eliminase is a trademark of Decon Laboratories, Inc. BD, BD Logo and ProbeTec are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 B. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ...3 B.1 Γενική περιγραφή...3 B.2 Πληκτρολόγιο εντολών...5 B.3 Οθόνη...11 B.4 Προδιαγραφές...12 B.5 Κίνδυνοι και προφυλάξεις...13 C. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...15 Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας...15 Γ.1.1 Ανάκληση προγραµµάτων...18 Γ.1.2 Κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού (Πρόγραµµα 0)...19 Γ.1.3 Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας...19 Γ.2 Ανασκόπηση του προγράµµατος...20 Γ.3 ιαδικασίες λειτουργίας...21 D. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας CALVIEW CALRESET Συµβουλές για ορθή αναρρόφηση/διανοµή...24 E. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...25 E.1 Αντιµετώπιση προβληµάτων...25 E.2 Καθαρισµός...26 Ε.3 Τοποθέτηση/αντικατάσταση των µπαταριών...26 Ε.4 Επαναφόρτιση των µπαταριών...29 F. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ...30 Φύλλο εργασίας αποθηκευµένων προγραµµάτων BD ProbeTec ii.

3 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασύρµατη, ελαφριά αυτόµατη πιπέτα 8 καναλιών BD ProbeTec ET έχει δυνατότητα να αναπτύσσεται για αναρρόφηση των δειγµάτων από τα σωληνάρια ενός φορέα και στη συνέχεια να συµπτύσσεται για χορήγηση του δείγµατος στις µικροϋποδοχές. Προσφέρει την ευκολία µιας αυτόµατης πιπέτας χειρός σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες προγραµµατισµού που παρέχει µια ηλεκτρονική αυτόµατη πιπέτα. Λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για να διασφαλίζεται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των µπαταριών. Για την αποθήκευση των πληροφοριών προγραµµατισµού, η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιεί τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και πέντε προγράµµατα. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να περιληφθούν έως και σαράντα (40) βήµατα. Οι πληροφορίες του προγράµµατος διατηρούνται στη µνήµη, ακόµα και όταν οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί πλήρως ή έχουν αφαιρεθεί. Επιπλέον, διαθέτει µια κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού, η οποία επιτρέπει να πραγµατοποιούνται ταχείες και απλές αλλαγές στα προγράµµατα, οι οποίες δεν αποθηκεύονται στη µνήµη. 1

4 Προτού ξεκινήσετε Πριν από τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας BD ProbeTec ET, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία. Στη συσκευασία πρέπει να περιέχονται τα εξής: 1 Αυτόµατη πιπέτα BD ProbeTec ET 1 Εγχειρίδιο χρήσης 2 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1 Φύλλο δεδοµένων ορθότητας/ακρίβειας Επιπλέον, χρειάζεστε 1 µετασχηµατιστή ισχύος AC. Αν λείπουν κάποια στοιχεία, επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Σηµείωση: Πρέπει να τοποθετήσετε και να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες πριν χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου: Ενότητα E.3, Τοποθέτηση/Αντικατάσταση των µπαταριών Ενότητα E.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών 2

5 B. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ Β.1 Γενική περιγραφή Οθόνη Πληκτρολόγιο εντολών Θήκη µπαταριών Σύνδεση µετασχηµατιστή ιακόπτης της αυτόµατης πιπέτας ιακόπτης εξαγωγής ρυγχών αυτόµατης πιπέτας Ακρα σύνδεσης ρυγχών Μπουτόν ανάπτυξης Εικόνα B.1: Περιγραφή των συστατικών στοιχείων της αυτόµατης πιπέτας Πληκτρολόγιο εντολών. Το πληκτρολόγιο εντολών περιλαµβάνει τα πλήκτρα λειτουργίας που χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό της σειράς βηµάτων και του όγκου της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα B.2, Πληκτρολόγιο εντολών. Οθόνη. Η οθόνη είναι µια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), στην οποία εµφανίζεται η διαδικασία της αυτόµατης πιπέτας (πλήρωση, διανοµή, ανάµειξη ή εκκένωση) καθώς και ο όγκος του υγρού για το κάθε βήµα του προγράµµατος της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα B.3, Οθόνη. 3

6 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Θήκη µπαταριών. Η θήκη των µπαταριών περιέχει δύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδρογονωµένου µετάλλου. Οι µπαταρίες πρέπει να φορτίζονται επί 15 h. Όταν οι µπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, η αυτόµατη πιπέτα µπορεί να εκτελέσει έως κύκλους σε πλήρη διαδροµή. ιασφαλίζεται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις µπαταρίες µε τη λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης µετά από 10 min αδράνειας. είτε την Ενότητα E.3, Τοποθέτηση/Αντικατάσταση των µπαταριών. ιακόπτης της αυτόµατης πιπέτας. Με το διακόπτη της αυτόµατης πιπέτας εκτελείται έναρξη του προγράµµατος της αυτόµατης πιπέτας. Ο χειριστής πρέπει να πατήσει το διακόπτη όταν εµφανίζεται η εντολή "Run" (Εκτέλεση) ή "Purge" (Εκκένωση) στην οθόνη. Για να εκτελέσετε ένα βήµα της αυτόµατης πιπέτας, πατήστε γρήγορα και αφήστε το διακόπτη. Για επαναληπτικές διανοµές (επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα), πατήστε και κρατήστε πατηµένο το διακόπτη. Σηµείωση: Στο τέλος µιας επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, τα ρύγχη της πιπέτας πρέπει να αποµακρύνονται από το υγρό πριν από την αποδέσµευση του διακόπτη, για να αποτραπεί αναρρόφηση του υγρού. ιακόπτης εξαγωγής ρυγχών πιπέτας. Ο διακόπτης εξαγωγής ρυγχών πιπέτας χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των ρυγχών από την αυτόµατη πιπέτα. Άκρα σύνδεσης ρυγχών. Τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών εφαρµόζουν αεροστεγώς µε τα ρύγχη της, για να διασφαλίζεται η ορθότητα κατά τη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. Σύνδεση µετασχηµατιστή. Η υποδοχή του µετασχηµατιστή δέχεται το βύσµα από το µετασχηµατιστή ισχύος για την επαναφόρτιση των µπαταριών. 4

7 B.2 Πληκτρολόγιο εντολών B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Το πληκτρολόγιο εντολών περιέχει τα πλήκτρα λειτουργίας, τα πλήκτρα προγράµµατος και το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Οθόνη Πληκτρολόγιο εντολών Πλήκτρα προγράµ- µατος Πλήκτρο ειδικής λειτουργίας Fill Disp Mix Vol Enter On / Off Prog Purge Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρα λειτουργίας: Εικόνα B.2: Πληκτρολόγιο εντολών [On/Off] Με το πλήκτρο On/Off ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόµατη πιπέτα. Όταν ενεργοποιείται η αυτόµατη πιπέτα, εκπέµπει ηχητικό σήµα, αναβοσβήνει η ένδειξη ZERO στην οθόνη και στη συνέχεια εκτελείται αυτόµατη επαναφορά των πιστονιών στη θέση µηδέν. Μετά την επαναφορά των πιστονιών στην αρχική θέση, στην οθόνη εµφανίζεται το πρώτο βήµα του προγράµµατος στην κατάσταση RUN. Σηµείωση: Αν η αυτόµατη πιπέτα προγραµµατίζεται για πρώτη φορά, το πρώτο βήµα θα είναι η λειτουργία πλήρωσης, µε τον προεπιλεγµένο όγκο πλήρωσης. είτε την Ενότητα Γ.1, Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας, για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. 5

8 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ [Prog] [Purge] Το πλήκτρο [Prog] (Πρόγραµµα) της αυτόµατης πιπέτας επιτρέπει στο χειριστή να αποθηκεύσει έως και πέντε ανεξάρτητα προγράµµατα στη µνήµη για µελλοντική ανάκληση. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να περιληφθούν έως και 40 βήµατα. Τα προγράµµατα αποθηκεύονται στους δεσµευµένους αριθµούς 1-5 για τη θέση του προγράµµατος. Το πρόγραµµα "0" χρησιµοποιείται ως ανοικτό πρόγραµµα, στο οποίο µπορούν να εγγραφούν, να εκτελεστούν και να αντικατασταθούν εύκολα ορισµένα προσωρινά προγράµµατα. ( είτε την Ενότητα Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας). Το πλήκτρο [Purge] (Εκκένωση) µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια µιας λειτουργίας της αυτόµατης πιπέτας, για µαταίωση του προγράµµατος. Πατώντας το πλήκτρο [Purge] και στη συνέχεια πατώντας το διακόπτη, µπορείτε να διανείµετε το υπόλοιπο υγρό από τα ρύγχη πιπέτας και να επιστρέψετε στην αρχή του προγράµµατος. Το πλήκτρο [Purge] χρησιµοποιείται επίσης για να καταχωρήσετε το βήµα εκκένωσης σε ένα πρόγραµµα. Σηµείωση: Αν το υγρό δεν επαρκεί για ένα βήµα τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και εµφανίζει αυτόµατα µήνυµα για εκκένωση. 6

9 [Fill] [Disp] [Mix] B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Πλήκτρα προγράµµατος: Τα πλήκτρα Fill (Πλήρωση), Dispense ( ιανοµή) και Mix (Ανάµειξη) προγραµµατίζουν τις λειτουργίες της αυτόµατης πιπέτας. Οι όγκοι πλήρωσης, διανοµής ή ανάµειξης µπορούν να προγραµµατιστούν πατώντας το πλήκτρο Volume (Όγκος). Επίσης, ο αριθµός των κύκλων ανάµειξης µπορεί να προγραµµατιστεί πατώντας το πλήκτρο Mix δύο φορές. Αυτόµατο φύσηµα αέρα. Στο τέλος ενός βήµατος τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα αποβάλλει τυχόν υπολειπόµενο υγρό από τα ρύγχη της πιπέτας µε ένα σύντοµο φύσηµα αέρα. Στη συνέχεια, η κατεύθυνση των πιστονιών αντιστρέφεται και επιστρέφουν στη θέση µηδέν. Σηµείωση: Αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το διακόπτη κατά τη διάρκεια του βήµατος τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκτελεί αυτόµατη εξαγωγή αέρα και διατηρεί τη θέση της, έως ότου αφήσετε το διακόπτη. Αυτή η καθυστέρηση επιτρέπει στο χειριστή να αφαιρέσει τα ρύγχη από το υγρό ώστε να αποτρέψει την αναρρόφηση υγρού, καθώς τα πιστόνια επιστρέφουν στη θέση µηδέν. 7

10 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Vol Το πλήκτρο Volume (Όγκος) ελέγχει την ποσότητα του υγρού που θα αναρροφηθεί ή θα διανεµηθεί. Μπορείτε να καταχωρήσετε τον όγκο, όταν εµφανιστεί η ένδειξη "Vol". Αν κρατήσετε το πλήκτρο Volume πατηµένο, ο όγκος αναρρόφησης ή διανοµής αυξάνεται γρήγορα. Πατώντας το πλήκτρο Volume στιγµιαία, ο όγκος αυξάνεται ή µειώνεται κατά την ελάχιστη προσαύξηση. Πατώντας το πλήκτρο Volume για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ο όγκος αυξάνεται ή µειώνεται σε µεγαλύτερη προσαύξηση. Για την επίτευξη του επιθυµητού όγκου, διατίθενται τρία επίπεδα προσαυξήσεων όγκου (δείτε την Ενότητα Γ.1, Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας). Το πλήκτρο Volume µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να αλλάξετε την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας σε ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράµµατος (δείτε την Ενότητα Γ.1.3, Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας). [Enter] Με το πλήκτρο [Enter] το πρόγραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη. Αφού προγραµµατιστεί το κάθε βήµα, το πλήκτρο [Enter] πρέπει να πατηθεί µία φορά για αποδοχή του βήµατος. Μετά τον προγραµµατισµό του τελικού βήµατος, το πλήκτρο [Enter] πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να δηλωθεί η λήξη του προγράµµατος. Η αυτόµατη πιπέτα επαληθεύει τη λήξη του προγράµµατος εκπέµποντας ένα τριπλό ηχητικό σήµα. Πλήκτρο ειδικής λειτουργίας: Το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας είναι µια µικρή οπή κάτω από το πλήκτρο Volume. Μπορεί να ενεργοποιηθεί µε ένα ρύγχος πιπέτας. Πατώντας το πλήκτρο επανειληµµένως, µπορείτε να εµφανίσετε τέσσερις λειτουργίες: Την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας (SPd), το ηχητικό σήµα (TONE), την ταχύτητα της επαναληπτικής διανοµής (PACE) και τη βαθµονόµηση (CAL). Για έξοδο από το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας οποιαδήποτε στιγµή, πατήστε το πλήκτρο Enter. 8

11 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ SPd (Speed- Ταχύτητα) Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση ειδικής λειτουργίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα αναρρόφησης ή διανοµής του υγρού πατώντας το πλήκτρο Volume. ιατίθενται πέντε ρυθµίσεις όσον αφορά την ταχύτητα: Ρύθµιση ταχύτητας ΑΡΓΑ ΑΡΓΑ + ΜΕΤΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ Οθόνη S S S S S F Η τρέχουσα ρύθµιση ταχύτητας εµφανίζεται πάντα στο κάτω µέρος της οθόνης. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις µπορούν να οριστούν και να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή πριν από την εκτέλεση ενός βήµατος του προγράµµατος. 9

12 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ TONE (Ηχητικό σήµα) Το ηχητικό σήµα σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ή περισσότερων βηµάτων ή µια προειδοποίηση: Μονό ηχητικό σήµα: Τέλος του βήµατος της αυτόµατης πιπέτας, µη επαρκής όγκος διανοµής ή απαίτηση εκκένωσης. ιπλό ηχητικό σήµα: Το πλήκτρο λειτουργίας ή προγράµµατος δεν είναι ενεργό στην τρέχουσα κατάσταση ή επιχειρήθηκε µη έγκυρο βήµα προγραµµατισµού. είτε την Ενότητα Ε.1, Αντιµετώπιση προβληµάτων. Τριπλό ηχητικό σήµα: Τέλος της σειράς βηµάτων της αυτόµατης πιπέτας ή τέλος της σειράς προγραµµατισµού. Το µονό ηχητικό σήµα, το οποίο σηµατοδοτεί το τέλος του βήµατος της αυτόµατης πιπέτας, µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Τα υπόλοιπα ηχητικά σήµατα δεν µπορούν να απενεργοποιηθούν. Πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας για να εµφανιστεί η ένδειξη "TONE" και η τρέχουσα ρύθµιση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, πατήστε το πλήκτρο Volume. Αν έχει ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήµα, εµφανίζεται το σύµβολο " " στο µέσον της οθόνης. Σηµείωση: Για επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα, το ηχητικό σήµα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο για να σας προετοιµάσει για το κάθε βήµα διανοµής. PACE Η κατάσταση "PACE" ελέγχει την ταχύτητα της επαναληπτικής διανοµής, ώστε να είναι ΑΡΓΗ ή ΓΡΗΓΟΡΗ. Πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας, έως ότου εµφανιστεί η κατάσταση "PACE". Εµφανίζεται επίσης η τρέχουσα ρύθµιση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, πατήστε το πλήκτρο Volume. Paced Dispense (επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα). Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, η αυτόµατη πιπέτα διανέµει τον προγραµµατισµένο όγκο στην καθορισµένη ταχύτητα (γρήγορα ή αργά). Αµέσως µετά από το κάθε βήµα διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα (αν είναι ενεργοποιηµένο το ηχητικό σήµα), για να σας προετοιµάσει για το επόµενο βήµα διανοµής. είτε την Ενότητα Γ.3, ιαδικασίες λειτουργίας. 10

13 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ CAL Η βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας έχει οριστεί στο εργοστάσιο για απεσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου. Αν εκτελείτε αναρρόφηση ή διανοµή υγρών µε σηµαντικά διαφορετική ειδική βαρύτητα ή θερµοκρασία, χρησιµοποιήστε τη συγκεκριµένη ρύθµιση για εκ νέου βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας. B.3 Οθόνη Η οθόνη της αυτόµατης πιπέτας είναι µια δυναµική οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Εµφανίζει την τρέχουσα λειτουργία, το µήνυµα για τον όγκο (αν καταχωρείτε ένα πρόγραµµα), τον όγκο αναρρόφησης ή διανοµής, την ένδειξη για τη µπαταρία (εµφανίζεται όταν το φορτίο της µπαταρίας είναι χαµηλό), το σύµβολο ηχητικού σήµατος (αν είναι ενεργοποιηµένο το ηχητικό σήµα), την ταχύτητα αναρρόφησης/διανοµής και τον αριθµό του προγράµµατος. Λειτουργίες της αυτόµ ατης πιπέτας Ηχητικό σήµ α Μήνυµ α για τον όγκο Ό γκος αναρρόφησης/ διανοµ ής Έ νδειξη χαµ ηλής ισ χύος µπαταρίας Ρύθµ ισ η ταχύτητας Μήνυµ α για εκκένωση Α ριθµ ός προγράµµατος Εικόνα B.3: Οθόνη της αυτόµατης πιπέτας 11

14 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ B.4 Προδιαγραφές Σε ολόκληρο το εύρος µl: Ορθότητα: 1,5% απόκλιση από το µέσο όρο 6.0 µl απόκλιση από το µέσο όρο (Σε ολόκληρο το εύρος ισχύει η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές) Ακρίβεια: 0,6% CV (συντελεστής διακύµανσης) 3.0 µl τυπική απόκλιση (Σε ολόκληρο το εύρος ισχύει η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές) Τάση εισόδου: 2,5V DC Απαιτήσεις περιβάλλοντος: Φύλαξη όταν δεν λειτουργεί Θερµοκρασία: -20 o 65 o C (-4 o 149 o F) Υγρασία: 20% 85% RH, χωρίς συµπύκνωση Συνθήκες λειτουργίας: Χρήση σε εσωτερικό χώρο: Θερµοκρασία: 18 o 33 o C (64,4 o 91,4 o F) Υγρασία: 20% 85% RH, χωρίς συµπύκνωση Υψόµετρο: 0 έως πόδια (2.000 µέτρα) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας Κατηγορία εγκατάστασης II και βαθµός ρύπανσης 2 σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 664. ιαθέσιµοι µετασχηµατιστές ισχύος Αρ. καταλόγου Χώρα Πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος Αγγλία 240 V, 50 Hz Ιαπωνία/ΗΠΑ 100/120 V, 60 Hz Ευρώπη 220 V, 50 Hz 12

15 B.5 Κίνδυνοι και προφυλάξεις B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ εν έχουν γίνει γνωστοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αυτόµατη πιπέτα, όταν λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε τις καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυµατισµούς. Σηµείωση: Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την αυτόµατη πιπέτα, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η προστασία που παρέχει αυτό το προϊόν ενδέχεται να µειωθεί, αν ο εξοπλισµός χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που δεν συµφωνεί µε τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι ο µετασχηµατιστής ισχύος είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος που παρέχει την τάση και το ηλεκτρικό ρεύµα που καθορίζεται από την Becton Dickinson and Company. Η χρήση µιας µη συµβατής πρίζας ηλεκτρικού ρεύµατος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιείτε µόνο το µετασχηµατιστή ισχύος που παρέχεται από την Becton Dickinson and Company. Η χρήση ενός µη συµβατού µετασχηµατιστή ισχύος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην αυτόµατη πιπέτα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην λειτουργείτε την αυτόµατη πιπέτα όταν είναι συνδεδεµένη µε το µετασχηµατιστή ισχύος. Η ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή δυσλειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το µετασχηµατιστή ισχύος προτού καθαρίσετε το εξωτερικό τµήµα. Η διαρροή υγρών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήµατα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην εµβαπτίζετε τη µονάδα σε υγρό. Η διαρροή υγρών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήµατα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αποστειρώσετε σε αυτόκαυστο ολόκληρη τη µονάδα. Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προξενήσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και την οθόνη. 13

16 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Σηµείωση: Για οδηγίες σχετικά µε την αποστείρωση σε αυτόκαυστο συγκεκριµένων τµηµάτων της αυτόµατης πιπέτας, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καθαρίζετε το πληκτρολόγιο εντολών, την οθόνη LCD, το σύστηµα των πολλαπλών άκρων ή τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου ή µε άλλους διαλύτες. Τα καυστικά διαλύµατα καθαρισµού ενδέχεται να καταστρέψουν την πιπέτα. 14

17 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας γίνεται γρήγορα και εύκολα. Τα βήµατα και ο όγκος της αυτόµατης πιπέτας καταχωρούνται στη σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν και στη συνέχεια το πρόγραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παραµένει στη µνήµη (ακόµα κι αν απενεργοποιηθεί η αυτόµατη πιπέτα, αν η ισχύς της µπαταρίας µειωθεί ή οι µπαταρίες αντικατασταθούν), έως ότου τροποποιηθεί από το χειριστή. Στην αυτόµατη πιπέτα µπορούν να καταχωρηθούν και να αποθηκευτούν πέντε (5) προγράµµατα, το καθένα από τα οποία έχει δυνατότητα να συµπεριλάβει 40 βήµατα. Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας Για να καταχωρήσετε ένα πρόγραµµα στην αυτόµατη πιπέτα: 1. Ενεργοποιήστε την αυτόµατη πιπέτα. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο On/Off. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και αναβοσβήνει η ένδειξη ZERO στην οθόνη, ενώ τα πιστόνια επιστρέφουν στη θέση µηδέν. Εµφανίζεται το πρώτο βήµα του τρέχοντος προγράµµατος. 2. Επιλέξτε τον αριθµό του προγράµµατος πατώντας το πλήκτρο [Prog] και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Vol], έως ότου εµφανιστεί ο αριθµός του προγράµµατος που θέλετε. Πατήστε [Enter]. 3. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Prog] και ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας (πιέστε το µε το ρύγχος µιας πιπέτας) για να εισέλθετε σε κατάσταση προγραµµατισµού. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Prog. 4. Επιλέξτε µια λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας πατώντας το πλήκτρο [Fill] ή [Mix]. Για παράδειγµα, για να ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό µε µια λειτουργία πλήρωσης, πατήστε το πλήκτρο [Fill]. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "Fill" και αναβοσβήνει η ένδειξη "Vol": 15

18 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ένδειξη που αναβοσβήνει Σηµείωση: Ο όγκος που εµφανίζεται στην οθόνη εµφανίζει από προεπιλογή τον τελευταίο όγκο που προγραµµατίστηκε για την επιλεγµένη λειτουργία ή τον προεπιλεγµένο όγκο για την αυτόµατη πιπέτα, αν προγραµµατίζεται για πρώτη φορά. Πλήρωση. Το πλήκτρο [Fill] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για αναρρόφηση µιας ποσότητας υγρού. Μπορεί να προγραµµατιστεί ένα µόνο βήµα πλήρωσης για µεταφορές υγρών ή ένας συνδυασµός βηµάτων πλήρωσης για αραιώσεις ή συλλογή υπερκειµένου. ιανοµή. Το πλήκτρο [Disp] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για διανοµή µιας ποσότητας υγρού. Ο όγκος διανοµής µπορεί να είναι ολόκληρος ο όγκος πλήρωσης ή µια µικρότερη ποσότητα για επαναληπτικές διανοµές. Για επαναληπτική διανοµή, ο όγκος διανοµής προγραµµατίζεται µόνο µία φορά. Η αυτόµατη πιπέτα διανέµει τον όγκο κάθε φορά που πατιέται ο διακόπτης (ή επανειληµµένα κατά τη διάρκεια µιας επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα), έως ότου επιτευχθεί ο όγκος πλήρωσης ή έως ότου ο όγκος που παραµένει δεν επαρκεί. Ανάµειξη. Το πλήκτρο [Mix] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για εκτέλεση ενός συνδυασµού πληρώσεων και διανοµών. Μπορείτε να προγραµµατίσετε έναν όγκο ή έναν κύκλο ανάµειξης (µία πλήρωση και διανοµή). Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [Mix] µία φορά για να προγραµµατίσετε έναν όγκο ανάµειξης ή δύο φορές για να προγραµµατίσετε έναν κύκλο ανάµειξης. ιατίθενται κύκλοι ανάµειξης από το 2 έως το 9. Η προεπιλογή είναι τρεις κύκλοι ανάµειξης. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες παρατηρήσεις για τον προγραµµατισµό της λειτουργίας ανάµειξης: Αν το πρόγραµµα αρχίσει έναν κύκλο ανάµειξης από τη θέση µηδέν, θα ολοκληρώσει τον κύκλο µε αυτόµατη εξαγωγή αέρα και στη συνέχεια θα εµφανιστεί στην 16

19 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ οθόνη η ένδειξη ZERO. Πατήστε το διακόπτη για επιστροφή των πιστονιών στη θέση µηδέν. Αν το πρόγραµµα αρχίσει έναν κύκλο ανάµειξης πάνω από τη θέση µηδέν (ο όγκος είναι µεγαλύτερος από µηδέν), εκτελείται διανοµή του υγρού και αρχίζει ο κύκλος ανάµειξης. Ο κύκλος ανάµειξης θα ολοκληρωθεί µε τον ίδιο όγκο που υπήρχε κατά την έναρξη του κύκλου. Επίσης, η λειτουργία ανάµειξης θα παραµείνει στην οθόνη, ώστε να είναι δυνατή η επανάληψή της (χρήσιµο για διαδοχικές αραιώσεις). Για να τερµατίσετε τη λειτουργία ανάµειξης, πατήστε το πλήκτρο [Purge] και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη. Εκκένωση. Το πλήκτρο [Purge] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για εκκένωση του υγρού. Το βήµα αυτό µπορεί να καταχωρηθεί ως βήµα προγράµµατος ή µπορεί να πατηθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας, για τερµατισµό του προγράµµατος και διανοµή του υπολειπόµενου υγρού. Σηµείωση: Αν κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο όγκος είναι µεγαλύτερος από µηδέν και το τελευταίο βήµα δεν είναι ένας κύκλος ανάµειξης, εµφανίζεται αυτόµατα το µήνυµα "Purge". Επίσης, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ηχητικό σήµα για να σας προειδοποιήσει σχετικά µε το υγρό που υπολείπεται. Πατήστε το διακόπτη για διανοµή του υπολειπόµενου υγρού και επιστροφή στην αρχή του προγράµµατος. 5. Καταχωρήστε τον όγκο. Καταχωρήστε τον όγκο που θέλετε για τις ενέργειες [Fill], [Disp] ή [Mix] πατώντας το άνω ή το κάτω βέλος στο πλήκτρο [Vol]. Αν πατάτε και αφήνετε το πλήκτρο [Vol] γρήγορα, η τιµή του όγκου αλλάζει κατά την ελάχιστη προσαύξηση. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο, η τιµή του όγκου αλλάζει σε µεγαλύτερες προσαυξήσεις. Οι προεπιλεγµένοι όγκοι προγραµµατισµού είναι 1, 5 ή 50 µl (αργά γρήγορα). Σηµείωση: Το πλήκτρο [Purge] δεν χρησιµοποιεί δεδοµένα όγκου, εποµένως αν έχετε καταχωρήσει ένα βήµα εκκένωσης, συνεχίστε στο επόµενο βήµα. 17

20 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6. Επιβεβαιώστε το βήµα προγραµµατισµού. Για να επιβεβαιώσετε το βήµα προγραµµατισµού, πατήστε [Enter]. Στην οθόνη αναβοσβήνουν όλα τα πλήκτρα λειτουργίας για να σας προτρέψουν να συνεχίσετε στο επόµενο βήµα προγραµµατισµού: Ένδειξη που αναβοσβήνει { 7. Επιλέξτε την επόµενη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 έως 6 έως ότου καταχωρηθούν όλα τα βήµατα προγραµµατισµού. 8. Αποθηκεύστε το πρόγραµµα και εξέλθετε. Όταν στην οθόνη αναβοσβήνουν όλα τα πλήκτρα λειτουργίας, πατήστε [Enter] για αποθήκευση του προγράµµατος και έξοδο από την κατάσταση προγραµµατισµού. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει τριπλό ηχητικό σήµα για να σηµατοδοτήσει το τέλος της σειράς προγραµµατισµού. Αφού πατήσετε το πλήκτρο [Enter] για να εκτελέσετε αποθήκευση και έξοδο από το πρόγραµµα, το νέο πρόγραµµα θα αποθηκευτεί µε τον επιλεγµένο αριθµό προγράµµατος. Ο αριθµός του προγράµµατος εµφανίζεται στην οθόνη επί δύο δευτερόλεπτα. (Εµφανίζεται το πρώτο βήµα του προγράµµατος που καταχωρήσατε τελευταία). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι έτοιµο για εκτέλεση. Για ανασκόπηση του προγράµµατος, ανατρέξτε στην Ενότητα Γ.2. Για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις διαδικασίες λειτουργίας, δείτε την Ενότητα Γ.3. Γ.1.1 Ανάκληση προγραµµάτων Για να ανακαλέσετε ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα: 1. Πατήστε το πλήκτρο [Prog] και στη συνέχεια το πλήκτρο [Vol], για να επιλέξετε το σωστό αριθµό προγράµµατος. 2. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να ενεργοποιήσετε τα προγράµµατα που εµφανίζονται. 18

21 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.1.2 Κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού (Πρόγραµµα 0) Παράλληλα µε τη µεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, η αυτόµατη πιπέτα προσφέρει επίσης µια κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού. Η συγκεκριµένη κατάσταση προσδιορίζεται από την ένδειξη P/O που εµφανίζεται στην οθόνη, στο τµήµα που αναφέρονται τα προγράµµατα. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη την ταχεία αλλαγή των πρωτοκόλλων της αυτόµατης πιπέτας, χωρίς να επηρεαστούν τα προγράµµατα που έχουν αποθηκευτεί. Για να χρησιµοποιήσετε την κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού: Από την έναρξη οποιουδήποτε προγράµµατος, απλώς αρχίστε να καταχωρείτε ένα νέο πρωτόκολλο (επιλέγοντας µια λειτουργία αυτόµατης πιπέτας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 13). Το νέο πρωτόκολλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και θα παραµείνει ενεργό, έως ότου ανακτηθεί ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα. Η ένδειξη P/O εµφανίζεται στο τµήµα της οθόνης που αναγράφει το αναγνωριστικό του προγράµµατος και δηλώνει ότι είναι ενεργή η κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού. Γ.1.3 Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας Η αυτόµατη πιπέτα διαθέτει έλεγχο της ταχύτητας βάσει λειτουργίας, επιτρέποντας τον ανεξάρτητο προγραµµατισµό της ταχύτητας όσον αφορά τις λειτουργίες πλήρωσης, διανοµής, ανάµειξης ή εκκένωσης. Επίσης, µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα η ταχύτητα σε οποιοδήποτε από τα πέντε (5) αποθηκευµένα προγράµµατα και στη συνέχεια να αποθηκευτεί ως αναπόσπαστο τµήµα του πρωτοκόλλου της αυτόµατης πιπέτας. Η ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας αλλάζει εύκολα στην αρχή της κάθε λειτουργίας της αυτόµατης πιπέτας. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος: Πατήστε το πλήκτρο [Vol] για να επιλέξετε την ταχύτητα για την κάθε λειτουργία (Πλήρωση, ιανοµή, Ανάµειξη, Εκκένωση). Η ταχύτητα που ορίστηκε θα παραµείνει ενεργή για την κάθε λειτουργία, ακόµα κι αν απενεργοποιηθεί η αυτόµατη πιπέτα. Οι ρυθµίσεις της ταχύτητας για το καθένα από τα πέντε (5) αποθηκευµένα προγράµµατα θα παραµείνουν επίσης στη µνήµη µαζί µε τις λειτουργίες του προγράµµατος, έως ότου τροποποιηθούν από το χειριστή. 19

22 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.2 Ανασκόπηση του προγράµµατος Μετά από τον προγραµµατισµό της αυτόµατης πιπέτας, ενδεχοµένως να θέλετε να ανασκοπήσετε τα βήµατα του προγραµµατισµού. 1. Ορίστε κατάσταση RUN για την αυτόµατη πιπέτα. Βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα είναι στην κατάσταση RUN (εµφανίζεται η ένδειξη "Run" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης). Αν στην οθόνη αναβοσβήνουν όλες οι λειτουργίες της αυτόµατης πιπέτας, βρίσκεστε ακόµη σε κατάσταση προγραµµατισµού. Πατήστε [Enter] για αποθήκευση του προγράµµατος και έξοδο. 2. Εκτελέστε έναρξη του προγράµµατος. Εκτελέστε το πρόγραµµα χωρίς να χρησιµοποιήσετε ρύγχη πιπέτας ή να εκτελέσετε αναρρόφηση υγρού. Πατήστε το διακόπτη για κάθε βήµα του προγράµµατος. 3. Παρατηρήστε τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Σε κάθε βήµα του προγράµµατος, παρατηρείτε την οθόνη. Αν χρειάζεται, καταχωρήστε ξανά τη σειρά προγραµµατισµού. Ακολουθούν ορισµένες χρήσιµες υποδείξεις για την ανασκόπηση του προγράµµατος: Αν το πρόγραµµα είναι περίπλοκο και περιλαµβάνει αρκετά βήµατα, ενδεχοµένως να θέλετε να σηµειώσετε τα βήµατα σε ένα χαρτί προτού τα καταχωρήσετε (ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας αποθηκευµένων προγραµµάτων που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου). Καθώς ανασκοπείτε το πρόγραµµα, διαγράψτε το κάθε βήµα. Αν στο πρόγραµµά σας χρησιµοποιείται η λειτουργία επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, ανασκοπήστε ξανά το πρόγραµµα κρατώντας το διακόπτη πατηµένο µέχρι το τελευταίο βήµα. Ελέγξτε την ταχύτητα διανοµής, ώστε να βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να συµβαδίζετε µε τα βήµατα διανοµής. Γ.3 ιαδικασίες λειτουργίας Η γενική διαδικασία της αυτόµατης πιπέτας είναι η εξής: 20

23 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αυτόµατη πιπέτα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν είναι συνδεδεµένη µε το µετασχηµατιστή ισχύος. 1. Ενεργοποιήστε την αυτόµατη πιπέτα. 2. Αφού εκτελεστεί έναρξη της αυτόµατης πιπέτας, επιλέξτε Vol το πρόγραµµα που θέλετε. (Πατήστε [Prog] και έως ότου εµφανιστεί ο αριθµός του προγράµµατος που θέλετε στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Πατήστε [Enter] για να οριστικοποιήσετε την επιλογή). 3. Συνδέστε τα ρύγχη πιπέτας. Όταν είστε έτοιµοι να ξεκινήσετε τη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας, συνδέστε τα ρύγχη πιπέτας στην αυτόµατη πιπέτα. 4. Εκτελέστε αναρρόφηση του υγρού. Βυθίστε τα ρύγχη της πιπέτας στο υγρό που θέλετε να αναρροφηθεί και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη για αναρρόφηση του όγκου που υποδεικνύεται. 5. Εκτελέστε διανοµή του υγρού. Τοποθετήστε τα ρύγχη πιπέτας πάνω από την πρώτη στήλη υποδοχών στην πλάκα µικροϋποδοχών και πατήστε το διακόπτη για να εκτελεστεί διανοµή του υγρού. Αγγίξτε µαλακά το πλαϊνό µέρος των υποδοχών πριν σηκώσετε τα ρύγχη από τις υποδοχές. 6. Απορρίψτε το υπόλοιπο υγρό. Τοποθετήστε τα ρύγχη πιπέτας πάνω από ένα δοχείο αποβλήτων και πατήστε το διακόπτη για εκκένωση του υπολειπόµενου υγρού. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει τριπλό ηχητικό σήµα για να σηµατοδοτήσει το τέλος του προγράµµατος και στη συνέχεια επιστρέφει στο πρώτο βήµα του προγράµµατος. 7. Εκτελέστε εξαγωγή των ρυγχών. Πατήστε το διακόπτη εξαγωγής για εξαγωγή των χρησιµοποιηµένων ρυγχών της πιπέτας. 21

24 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Η αυτόµατη πιπέτα έχει βαθµονοµηθεί από το εργοστάσιο για απεσταγµένο νερό στους 20 C. Για εύκολη βαθµονόµηση µε χρήση απεσταγµένου νερού, η αυτόµατη πιπέτα διαθέτει µια κατάσταση EASY CAL (δείτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας). Ωστόσο, κατά την αναρρόφηση ή τη διανοµή υγρών µε σηµαντικά διαφορετική ειδική βαρύτητα ή θερµοκρασία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία CALIBRATION (CALC) για να επιτευχθεί µεγαλύτερη ορθότητα. ( είτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας.) Για να προετοιµαστείτε για τη βαθµονόµηση, βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα και τα ρύγχη πιπέτας είναι σε θερµοκρασία δωµατίου. Κατά τη βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας, επιλέξτε µόνο ένα κανάλι για αναρρόφηση/διανοµή. Ο προγραµµατισµένος όγκος (Vp) που χρησιµοποιείται είναι τυπικά ο πλήρης όγκος της αυτόµατης πιπέτας (για παράδειγµα, µl, αλλά δεν περιορίζεται στην τιµή αυτή)..1 Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας 1. Χρησιµοποιήστε µόνο ένα κανάλι αναρρόφησης/διανοµής και διανείµετε 1000 µl απεσταγµένου νερού. Στη συνέχεια, σηµειώστε το βάρος. 2. Εκτελέστε 10 επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. Υπολογίστε το µέσο βάρος. Αν το µέσο βάρος βρίσκεται εντός των προδιαγραφών ορθότητας (δείτε την Ενότητα Β.4), δεν απαιτείται περαιτέρω βαθµονόµηση. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι το απεσταγµένο νερό που χρησιµοποιείται είναι σε θερµοκρασία δωµατίου (20 22,5 C). Η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιεί έναν εσωτερικό συντελεστή διόρθωσης µε τιµή 1,003 για τη µετατροπή του βάρους σε όγκο. 3. Αν το µέσο βάρος δεν συµφωνεί µε την αναµενόµενη απόδοση, εισέλθετε σε κατάσταση EASY CAL για ταχεία επανάληψη της βαθµονόµησης της αυτόµατης πιπέτας. 4. Για να εισέλθετε σε κατάσταση EASY CAL, πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας (χρησιµοποιώντας ένα ρύγχος 22

25 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 5. πιπέτας), έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη EASY, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Enter] για εµφάνιση του σηµείου βαθµονόµησης. 6. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο [Vol], για να προσαρµόσετε το εµφανιζόµενο σηµείο βαθµονόµησης, έως ότου συµφωνήσει µε το µέσο βάρος που προέκυψε στο βήµα 2. Αποθηκεύστε αυτόν τον αριθµό πατώντας [Enter]. Η επιβεβαίωση της νέας ρύθµισης βαθµονόµησης γίνεται µέσω των µηνυµάτων "CAL" και "SET" στην οθόνη. 7. Επαληθεύστε τη νέα ρύθµιση της βαθµονόµησης επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 1 και 2..2 CALVIEW Η επιλογή CALVIEW εµφανίζει τη διαδροµή της αυτόµατης πιπέτας (τον αριθµό των βηµάτων) που χρησιµοποιείται για την επίτευξη του σηµείου βαθµονόµησης. Η τιµή αυτή επιτρέπει την επιβεβαίωση της βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης/διανοµής. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή CALVIEW, επιλέξτε την κατάσταση CAL EASY χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Πατήστε [ENTER]. Όταν εµφανιστεί το σηµείο βαθµονόµησης, πατήστε το πλήκτρο [Fill]. Εµφανίζεται ο αριθµός των βηµάτων. Για έξοδο από την επιλογή CALVIEW, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο..3 CALRESET Η επιλογή CALRESET σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην εργοστασιακή βαθµονόµηση. Για να εκτελέσετε επαναφορά της βαθµονόµησης, εισέλθετε σε κατάσταση CAL χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Όταν εµφανιστεί το σηµείο βαθµονόµησης, πατήστε το πλήκτρο [Purge]. Στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ενδείξεις "FACT", "CAL" και "SET" και η αυτόµατη πιπέτα επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Το σηµείο βαθµονόµησης που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι µl. Τα βήµατα βαθµονόµησης που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο είναι

26 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.4 Συµβουλές για ορθή αναρρόφηση/διανοµή Η αυτόµατη πιπέτα έχει βαθµονοµηθεί από το εργοστάσιο για τη χορήγηση ορθών όγκων µε απεσταγµένο νερό στους 20 C. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις: Όταν χρησιµοποιείτε την εργοστασιακή βαθµονόµηση, το υγρό που θα αναρροφηθεί/διανεµηθεί δεν πρέπει να περιέχει ειδική βαρύτητα και πίεση ατµού που διαφέρει σηµαντικά από το απεσταγµένο νερό. Κατά την αναρρόφηση/διανοµή υγρών µε χαµηλή πίεση ατµού ή/και υψηλή επιφανειακή τάση, βρέξτε προηγουµένως τα ρύγχη πιπέτας µε το υγρό, ώστε να µειώσετε την πιθανότητα απώλειας της ορθότητας. Προτού εκτελέσετε αναρρόφηση του υγρού, βυθίστε εντελώς τα ρύγχη πιπέτας στο υγρό για να αποτρέψετε την αναρρόφηση αέρα. Τα ρύγχη πρέπει να βυθιστούν περίπου 0,5 εκ. κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Όταν απαιτείται ακριβής διανοµή αρκετών ποσοτήτων υγρού, απορρίψτε την τελευταία ποσότητα. Το αθροιστικό ποσοστό σφάλµατος από τις προηγούµενες ποσότητες περιέχεται στον τελευταίο όγκο. Εκτελέστε αναρρόφηση/διανοµή ιξωδών υγρών στη µικρότερη ταχύτητα, ώστε να διασφαλιστεί ορθότητα στην αναρρόφηση/διανοµή. Κατά τη διανοµή του υγρού, αφήστε το ρύγχος να έρθει σε επαφή µε το πλαϊνό µέρος του δοχείου στον οποίο θα εκτελεστεί η διανοµή, για να αποφύγετε την πιθανότητα να παραµείνει υγρό στο ρύγχος. Αν δεν µπορείτε να αφήσετε το ρύγχος να έρθει σε επαφή µε το δοχείο στον οποίο θα εκτελεστεί η διανοµή, διανείµετε το υγρό στη µεγαλύτερη ταχύτητα για χορήγηση υγρού στη µέγιστη ένταση. 24

27 Ε. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ E.1 Αντιµετώπιση προβληµάτων Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιθανά προβλήµατα όσον αφορά τις διαδικασίες και το σύστηµα, καθώς και οι προτεινόµενες λύσεις. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Η αυτόµατη πιπέτα δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα. Οι µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε τον προσανατολισµό των µπαταριών. Πρέπει να συµφωνεί µε το διάγραµµα που περιλαµβάνεται στη θήκη των µπαταριών. Εκπέµπεται διπλό ηχητικό σήµα. Καταχωρείται ένα µη έγκυρο βήµα προγραµµατισµού, όπως π.χ. ο προγραµµατισµός δύο πληρώσεων, οι οποίες υπερβαίνουν το µέγιστο όγκο πλήρωσης. Ελέγξτε ξανά τη σειρά προγραµµατισµού. Βεβαιωθείτε ότι δεν επιχειρείτε πλήρωση που υπερβαίνει το µέγιστο όγκο πλήρωσης της αυτόµατης πιπέτας ή ότι δεν επιχειρείτε να διανείµετε µεγαλύτερο όγκο από το συνολικό όγκο πλήρωσης. Εµφανίζεται η ένδειξη "ERR_1". Το συγκεκριµένο µήνυµα σφάλµατος δηλώνει µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: Η αυτόµατη πιπέτα δεν µπορεί να ολοκληρώσει µια αυτόµατη εξαγωγή αέρα. Οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση του κινητήρα. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες αµέσως. Ο κινητήρας είναι ελαττωµατικός ή η διάταξη του εύκαµπτου τυπωµένου κυκλώµατος έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Ακούγεται ένας τραχύς ήχος από τον κινητήρα και η ταχύτητα αναρρόφησης είναι πολύ µικρή. Έχει ρυθµιστεί η χαµηλότερη ταχύτητα για την αυτόµατη πιπέτα. 25

28 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Επαληθεύστε τη ρύθµιση ταχύτητας. Συνήθως, η χαµηλότερη ταχύτητα έχει ως αποτέλεσµα ο κινητήρας να κινείται πολύ αργά και να προκαλεί µεγαλύτερο θόρυβο απ' ό,τι συνήθως. E.2 Καθαρισµός Οι απαιτήσεις συντήρησης για την αυτόµατη πιπέτα είναι πολύ µικρές. Μπορείτε να καθαρίζετε περιοδικά το εξωτερικό τµήµα της αυτόµατης πιπέτας µε ένα µαλακό πανί εµποτισµένο µε µεθυλική αλκοόλη. Καθηµερινά, πρέπει να σκουπίζετε τη λαβή της αυτόµατης πιπέτας (µόνο τη λαβή) µε µια πετσέτα εµποτισµένη µε 1% (v/v) υποχλωριώδες νάτριο ή µε Eliminase. Στη συνέχεια, σκουπίστε αµέσως τη λαβή µε µια πετσέτα εµποτισµένη µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ολόκληρη τη µονάδα. Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προξενήσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και την οθόνη. Μην καθαρίζετε το πληκτρολόγιο εντολών, την οθόνη LCD, το σύστηµα των πολλαπλών άκρων ή τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου ή µε άλλους διαλύτες. Τα καυστικά διαλύµατα καθαρισµού ενδέχεται να καταστρέψουν τις επιφάνειες των παραπάνω εξαρτηµάτων. Σηµείωση: Για οδηγίες σχετικά µε την αποστείρωση σε αυτόκαυστο συγκεκριµένων τµηµάτων της αυτόµατης πιπέτας, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Σηµείωση: Αποφύγετε την παρατεταµένη έκθεση σε υπεριώδες φως. Ενδέχεται να αποχρωµατιστεί ή να καταστραφεί το περίβληµα της λαβής. E.3 Τοποθέτηση/αντικατάσταση των µπαταριών Η αυτόµατη πιπέτα έχει αποσταλεί µαζί µε τις µπαταρίες. Πριν από τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας, τοποθετήστε τις µπαταρίες και επαναφορτίστε τις επί 15 h. Για την τοποθέτηση των µπαταριών, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και στη συνέχεια προχωρήστε στην Ενότητα Ε.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών. 26

29 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οι µπαταρίες µπορούν να επαναφορτιστούν 400 φορές περίπου. Όταν δεν είναι πλέον δυνατόν να διατηρήσουν το φορτίο τους, οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μπαταρίες αντικατάστασης µπορείτε να αγοράσετε µέσω της Becton Dickinson. Η αντικατάσταση των µπαταριών δεν θα επιφέρει την απώλεια των υπαρχόντων προγραµµάτων. Με την ακόλουθη διαδικασία περιγράφεται η τοποθέτηση ή η αντικατάσταση των µπαταριών: Σηµείωση: Αν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, πριν αφαιρέσετε τη θήκη των µπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα είναι απενεργοποιηµένη. 1. Αφαιρέστε τη θήκη των µπαταριών. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας πάνω στις λαβές για τον αντίχειρα (δείτε την εικόνα Ε.3α) και στηρίξτε τα δάχτυλά σας πάνω στο µπροστινό τµήµα του πληκτρολογίου εντολών. Πιέστε σταθερά το πλαίσιο µε τις λαβές για τον αντίχειρα ώστε να αποδεσµεύσετε το µοχλό. Προσεκτικά, σύρετε τη θήκη των µπαταριών έξω από την αυτόµατη πιπέτα, χωρίς να τραβάτε τα συνδεδεµένα καλώδια. Λαβές για τον αντίχειρα Κάτω µέρος του πληκτρολογίου Εικόνα E.3α: Αφαίρεση της θήκης των µπαταριών 27

30 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση 2. Αφαιρέστε τις µπαταρίες. Πιέστε µε ένα ρύγχος πιπέτας την κάθε µπαταρία µέσα από την εσοχή του κάτω µέρους της θήκης, για να αφαιρέσετε τις µπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τον πλαστικό διαχωριστήρα της µπαταρίας στο εσωτερικό της θήκης της µπαταρίας. Θήκη µπαταριών (κάτω µέρος) Ρύγχος πιπέττας Μπαταρίες (πίσω από την εσοχή) Εικόνα E.3β: Αφαίρεση των µπαταριών 3. Τοποθετήστε τις νέες µπαταρίες. Τοποθετήστε νέες µπαταρίες βάζοντας στη θήκη των µπαταριών πρώτα το θετικό άκρο και ύστερα το αρνητικό. Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί µε το σωστό προσανατολισµό (δείτε την εικόνα Ε.3γ ή το διάγραµµα µέσα στη θήκη των µπαταριών). Θήκη µπαταριών (πάνω µέρος) + Μπαταρίες νικελίουυδρογονωµένου µετάλλου Εικόνα E.3γ: Τοποθέτηση των µπαταριών 4. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη των µπαταριών στην αυτόµατη πιπέτα. Εισάγετε προσεκτικά τη θήκη µπαταριών στην αυτόµατη πιπέτα. Όταν ο µοχλός ασφαλίσει στη λαβή, ακούγεται ένα κλικ στη θήκη. Σηµείωση: Αν η θήκη δεν κλείνει εύκολα, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεµποδίζεται από τα καλώδια. + 28

31 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση 5. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες. Πριν χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα, επαναφορτίστε τις νέες µπαταρίες (δείτε την Ενότητα E.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών). E.4 Επαναφόρτιση των µπαταριών Στην αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιούνται δύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδρογονωµένου µετάλλου, οι οποίες βρίσκονται σε µια θήκη κάτω από το πληκτρολόγιο εντολών. Οι µπαταρίες φορτίζονται, ενώ βρίσκονται στην αυτόµατη πιπέτα, µε χρήση του µετασχηµατιστή ισχύος (περιλαµβάνεται σε ξεχωριστή συσκευασία). Όταν οι µπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, η αυτόµατη πιπέτα µπορεί να εκτελέσει περισσότερους από κύκλους σε πλήρη διαδροµή. Οι µπαταρίες µπορούν να επαναφορτιστούν περισσότερες από 400 φορές. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, η αυτόµατη πιπέτα απενεργοποιείται αυτόµατα, αν δεν χρησιµοποιηθεί εντός 10 λεπτών. Σηµείωση: Ανταλλακτικές µπαταρίες (Αριθµός καταλόγου: ) και µετασχηµατιστές ισχύος ( είτε την ενότητα B.4 Προδιαγραφές για τον αριθµό καταλόγου) µπορείτε να παραγγείλετε µέσω της Becton Dickinson. + Το φορτίο των µπαταριών είναι χαµηλό, όταν εµφανίζεται ένα σύµβολο µπαταρίας στην οθόνη. Η αυτόµατη πιπέτα συνεχίζει να λειτουργεί, ωστόσο πρέπει να επαναφορτιστεί το συντοµότερο δυνατόν. Για να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Συνδέστε το µετασχηµατιστή. Συνδέστε το άκρο του καλωδίου του µετασχηµατιστή στην αυτόµατη πιπέτα. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος. 2. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες επί 15 h ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης φόρτιση. Μετά την επαναφόρτιση των µπαταριών, αποσυνδέστε την αυτόµατη πιπέτα από το µετασχηµατιστή. Η αυτόµατη πιπέτα είναι έτοιµη προς χρήση. 29

32 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Σηµείωση: Οι µπαταρίες διατηρούν το µέγιστο φορτίο τους, αν πριν την επαναφόρτιση, έχουν αποφορτιστεί πλήρως. Ωστόσο, επιτρέπεται η ολονύκτια επαναφόρτιση, όταν η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιείται κανονικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 30

33 Ζ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Για παροχή υπηρεσιών στη Βόρεια Αµερική, καλέστε: Becton, Dickinson and Company Τεχνικές υπηρεσίες: Επιτόπια τεχνική υποστήριξη: Για µια πλήρη λίστα των διεθνών σηµείων επικοινωνίας, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος BD ProbeTec ET 30

34 Αποθηκευµενα προγραµµατα του οργανου BD ProbeTec Χρησιµοποιήστε το ακόλουθο φύλλο εργασίας για να ορίσετε τα βήµατα της αυτόµατης πιπέτας για κάθε αριθµό προγράµµατος και στη συνέχεια φυλάξτε το φύλλο για σκοπούς αναφοράς. Η σελίδα είναι διάτρητη, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή της και η εύκολη αναφορά σε αυτήν κατά τη διάρκεια της χρήσης της αυτόµατης πιπέτας. Ηµερο- µηνία Αριθµός προγράµµατος Περιγραφή προγράµµατος

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Περιγραφή προϊόντος

1.0 Περιγραφή προϊόντος Ευρετήριο 1 Περιγραφή προϊόντος 1.01 Πώς λειτουργεί ο μετρητής φωταύγειας Clean-Trace NG για τη μέτρηση της μόλυνσης 1.02 Δοκιμή υγιεινής επιφάνειας και ATP 1.03 Δοκιμή νερού και ATP 2 Επισκόπηση οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα