Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Αυτόµατη πιπέτα ProbeTec ET Εγχειρίδιο χρήσης Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Τηλ.: Φαξ: Αριθµός εγγράφου: L Αναθεώρηση: (0305) ÏÏËÓÈÎ Eliminase is a trademark of Decon Laboratories, Inc. BD, BD Logo and ProbeTec are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 B. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ...3 B.1 Γενική περιγραφή...3 B.2 Πληκτρολόγιο εντολών...5 B.3 Οθόνη...11 B.4 Προδιαγραφές...12 B.5 Κίνδυνοι και προφυλάξεις...13 C. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...15 Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας...15 Γ.1.1 Ανάκληση προγραµµάτων...18 Γ.1.2 Κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού (Πρόγραµµα 0)...19 Γ.1.3 Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας...19 Γ.2 Ανασκόπηση του προγράµµατος...20 Γ.3 ιαδικασίες λειτουργίας...21 D. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας CALVIEW CALRESET Συµβουλές για ορθή αναρρόφηση/διανοµή...24 E. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...25 E.1 Αντιµετώπιση προβληµάτων...25 E.2 Καθαρισµός...26 Ε.3 Τοποθέτηση/αντικατάσταση των µπαταριών...26 Ε.4 Επαναφόρτιση των µπαταριών...29 F. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ...30 Φύλλο εργασίας αποθηκευµένων προγραµµάτων BD ProbeTec ii.

3 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασύρµατη, ελαφριά αυτόµατη πιπέτα 8 καναλιών BD ProbeTec ET έχει δυνατότητα να αναπτύσσεται για αναρρόφηση των δειγµάτων από τα σωληνάρια ενός φορέα και στη συνέχεια να συµπτύσσεται για χορήγηση του δείγµατος στις µικροϋποδοχές. Προσφέρει την ευκολία µιας αυτόµατης πιπέτας χειρός σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες προγραµµατισµού που παρέχει µια ηλεκτρονική αυτόµατη πιπέτα. Λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για να διασφαλίζεται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των µπαταριών. Για την αποθήκευση των πληροφοριών προγραµµατισµού, η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιεί τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και πέντε προγράµµατα. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να περιληφθούν έως και σαράντα (40) βήµατα. Οι πληροφορίες του προγράµµατος διατηρούνται στη µνήµη, ακόµα και όταν οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί πλήρως ή έχουν αφαιρεθεί. Επιπλέον, διαθέτει µια κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού, η οποία επιτρέπει να πραγµατοποιούνται ταχείες και απλές αλλαγές στα προγράµµατα, οι οποίες δεν αποθηκεύονται στη µνήµη. 1

4 Προτού ξεκινήσετε Πριν από τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας BD ProbeTec ET, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία. Στη συσκευασία πρέπει να περιέχονται τα εξής: 1 Αυτόµατη πιπέτα BD ProbeTec ET 1 Εγχειρίδιο χρήσης 2 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 1 Φύλλο δεδοµένων ορθότητας/ακρίβειας Επιπλέον, χρειάζεστε 1 µετασχηµατιστή ισχύος AC. Αν λείπουν κάποια στοιχεία, επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Σηµείωση: Πρέπει να τοποθετήσετε και να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες πριν χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου: Ενότητα E.3, Τοποθέτηση/Αντικατάσταση των µπαταριών Ενότητα E.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών 2

5 B. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ Β.1 Γενική περιγραφή Οθόνη Πληκτρολόγιο εντολών Θήκη µπαταριών Σύνδεση µετασχηµατιστή ιακόπτης της αυτόµατης πιπέτας ιακόπτης εξαγωγής ρυγχών αυτόµατης πιπέτας Ακρα σύνδεσης ρυγχών Μπουτόν ανάπτυξης Εικόνα B.1: Περιγραφή των συστατικών στοιχείων της αυτόµατης πιπέτας Πληκτρολόγιο εντολών. Το πληκτρολόγιο εντολών περιλαµβάνει τα πλήκτρα λειτουργίας που χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό της σειράς βηµάτων και του όγκου της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα B.2, Πληκτρολόγιο εντολών. Οθόνη. Η οθόνη είναι µια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), στην οποία εµφανίζεται η διαδικασία της αυτόµατης πιπέτας (πλήρωση, διανοµή, ανάµειξη ή εκκένωση) καθώς και ο όγκος του υγρού για το κάθε βήµα του προγράµµατος της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα B.3, Οθόνη. 3

6 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Θήκη µπαταριών. Η θήκη των µπαταριών περιέχει δύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδρογονωµένου µετάλλου. Οι µπαταρίες πρέπει να φορτίζονται επί 15 h. Όταν οι µπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, η αυτόµατη πιπέτα µπορεί να εκτελέσει έως κύκλους σε πλήρη διαδροµή. ιασφαλίζεται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις µπαταρίες µε τη λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης µετά από 10 min αδράνειας. είτε την Ενότητα E.3, Τοποθέτηση/Αντικατάσταση των µπαταριών. ιακόπτης της αυτόµατης πιπέτας. Με το διακόπτη της αυτόµατης πιπέτας εκτελείται έναρξη του προγράµµατος της αυτόµατης πιπέτας. Ο χειριστής πρέπει να πατήσει το διακόπτη όταν εµφανίζεται η εντολή "Run" (Εκτέλεση) ή "Purge" (Εκκένωση) στην οθόνη. Για να εκτελέσετε ένα βήµα της αυτόµατης πιπέτας, πατήστε γρήγορα και αφήστε το διακόπτη. Για επαναληπτικές διανοµές (επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα), πατήστε και κρατήστε πατηµένο το διακόπτη. Σηµείωση: Στο τέλος µιας επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, τα ρύγχη της πιπέτας πρέπει να αποµακρύνονται από το υγρό πριν από την αποδέσµευση του διακόπτη, για να αποτραπεί αναρρόφηση του υγρού. ιακόπτης εξαγωγής ρυγχών πιπέτας. Ο διακόπτης εξαγωγής ρυγχών πιπέτας χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των ρυγχών από την αυτόµατη πιπέτα. Άκρα σύνδεσης ρυγχών. Τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών εφαρµόζουν αεροστεγώς µε τα ρύγχη της, για να διασφαλίζεται η ορθότητα κατά τη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. Σύνδεση µετασχηµατιστή. Η υποδοχή του µετασχηµατιστή δέχεται το βύσµα από το µετασχηµατιστή ισχύος για την επαναφόρτιση των µπαταριών. 4

7 B.2 Πληκτρολόγιο εντολών B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Το πληκτρολόγιο εντολών περιέχει τα πλήκτρα λειτουργίας, τα πλήκτρα προγράµµατος και το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Οθόνη Πληκτρολόγιο εντολών Πλήκτρα προγράµ- µατος Πλήκτρο ειδικής λειτουργίας Fill Disp Mix Vol Enter On / Off Prog Purge Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρα λειτουργίας: Εικόνα B.2: Πληκτρολόγιο εντολών [On/Off] Με το πλήκτρο On/Off ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόµατη πιπέτα. Όταν ενεργοποιείται η αυτόµατη πιπέτα, εκπέµπει ηχητικό σήµα, αναβοσβήνει η ένδειξη ZERO στην οθόνη και στη συνέχεια εκτελείται αυτόµατη επαναφορά των πιστονιών στη θέση µηδέν. Μετά την επαναφορά των πιστονιών στην αρχική θέση, στην οθόνη εµφανίζεται το πρώτο βήµα του προγράµµατος στην κατάσταση RUN. Σηµείωση: Αν η αυτόµατη πιπέτα προγραµµατίζεται για πρώτη φορά, το πρώτο βήµα θα είναι η λειτουργία πλήρωσης, µε τον προεπιλεγµένο όγκο πλήρωσης. είτε την Ενότητα Γ.1, Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας, για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. 5

8 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ [Prog] [Purge] Το πλήκτρο [Prog] (Πρόγραµµα) της αυτόµατης πιπέτας επιτρέπει στο χειριστή να αποθηκεύσει έως και πέντε ανεξάρτητα προγράµµατα στη µνήµη για µελλοντική ανάκληση. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να περιληφθούν έως και 40 βήµατα. Τα προγράµµατα αποθηκεύονται στους δεσµευµένους αριθµούς 1-5 για τη θέση του προγράµµατος. Το πρόγραµµα "0" χρησιµοποιείται ως ανοικτό πρόγραµµα, στο οποίο µπορούν να εγγραφούν, να εκτελεστούν και να αντικατασταθούν εύκολα ορισµένα προσωρινά προγράµµατα. ( είτε την Ενότητα Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας). Το πλήκτρο [Purge] (Εκκένωση) µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια µιας λειτουργίας της αυτόµατης πιπέτας, για µαταίωση του προγράµµατος. Πατώντας το πλήκτρο [Purge] και στη συνέχεια πατώντας το διακόπτη, µπορείτε να διανείµετε το υπόλοιπο υγρό από τα ρύγχη πιπέτας και να επιστρέψετε στην αρχή του προγράµµατος. Το πλήκτρο [Purge] χρησιµοποιείται επίσης για να καταχωρήσετε το βήµα εκκένωσης σε ένα πρόγραµµα. Σηµείωση: Αν το υγρό δεν επαρκεί για ένα βήµα τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και εµφανίζει αυτόµατα µήνυµα για εκκένωση. 6

9 [Fill] [Disp] [Mix] B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Πλήκτρα προγράµµατος: Τα πλήκτρα Fill (Πλήρωση), Dispense ( ιανοµή) και Mix (Ανάµειξη) προγραµµατίζουν τις λειτουργίες της αυτόµατης πιπέτας. Οι όγκοι πλήρωσης, διανοµής ή ανάµειξης µπορούν να προγραµµατιστούν πατώντας το πλήκτρο Volume (Όγκος). Επίσης, ο αριθµός των κύκλων ανάµειξης µπορεί να προγραµµατιστεί πατώντας το πλήκτρο Mix δύο φορές. Αυτόµατο φύσηµα αέρα. Στο τέλος ενός βήµατος τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα αποβάλλει τυχόν υπολειπόµενο υγρό από τα ρύγχη της πιπέτας µε ένα σύντοµο φύσηµα αέρα. Στη συνέχεια, η κατεύθυνση των πιστονιών αντιστρέφεται και επιστρέφουν στη θέση µηδέν. Σηµείωση: Αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το διακόπτη κατά τη διάρκεια του βήµατος τελικής διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκτελεί αυτόµατη εξαγωγή αέρα και διατηρεί τη θέση της, έως ότου αφήσετε το διακόπτη. Αυτή η καθυστέρηση επιτρέπει στο χειριστή να αφαιρέσει τα ρύγχη από το υγρό ώστε να αποτρέψει την αναρρόφηση υγρού, καθώς τα πιστόνια επιστρέφουν στη θέση µηδέν. 7

10 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Vol Το πλήκτρο Volume (Όγκος) ελέγχει την ποσότητα του υγρού που θα αναρροφηθεί ή θα διανεµηθεί. Μπορείτε να καταχωρήσετε τον όγκο, όταν εµφανιστεί η ένδειξη "Vol". Αν κρατήσετε το πλήκτρο Volume πατηµένο, ο όγκος αναρρόφησης ή διανοµής αυξάνεται γρήγορα. Πατώντας το πλήκτρο Volume στιγµιαία, ο όγκος αυξάνεται ή µειώνεται κατά την ελάχιστη προσαύξηση. Πατώντας το πλήκτρο Volume για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ο όγκος αυξάνεται ή µειώνεται σε µεγαλύτερη προσαύξηση. Για την επίτευξη του επιθυµητού όγκου, διατίθενται τρία επίπεδα προσαυξήσεων όγκου (δείτε την Ενότητα Γ.1, Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας). Το πλήκτρο Volume µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να αλλάξετε την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας σε ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράµµατος (δείτε την Ενότητα Γ.1.3, Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας). [Enter] Με το πλήκτρο [Enter] το πρόγραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη. Αφού προγραµµατιστεί το κάθε βήµα, το πλήκτρο [Enter] πρέπει να πατηθεί µία φορά για αποδοχή του βήµατος. Μετά τον προγραµµατισµό του τελικού βήµατος, το πλήκτρο [Enter] πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να δηλωθεί η λήξη του προγράµµατος. Η αυτόµατη πιπέτα επαληθεύει τη λήξη του προγράµµατος εκπέµποντας ένα τριπλό ηχητικό σήµα. Πλήκτρο ειδικής λειτουργίας: Το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας είναι µια µικρή οπή κάτω από το πλήκτρο Volume. Μπορεί να ενεργοποιηθεί µε ένα ρύγχος πιπέτας. Πατώντας το πλήκτρο επανειληµµένως, µπορείτε να εµφανίσετε τέσσερις λειτουργίες: Την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας (SPd), το ηχητικό σήµα (TONE), την ταχύτητα της επαναληπτικής διανοµής (PACE) και τη βαθµονόµηση (CAL). Για έξοδο από το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας οποιαδήποτε στιγµή, πατήστε το πλήκτρο Enter. 8

11 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ SPd (Speed- Ταχύτητα) Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση ειδικής λειτουργίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα αναρρόφησης ή διανοµής του υγρού πατώντας το πλήκτρο Volume. ιατίθενται πέντε ρυθµίσεις όσον αφορά την ταχύτητα: Ρύθµιση ταχύτητας ΑΡΓΑ ΑΡΓΑ + ΜΕΤΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ Οθόνη S S S S S F Η τρέχουσα ρύθµιση ταχύτητας εµφανίζεται πάντα στο κάτω µέρος της οθόνης. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις µπορούν να οριστούν και να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή πριν από την εκτέλεση ενός βήµατος του προγράµµατος. 9

12 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ TONE (Ηχητικό σήµα) Το ηχητικό σήµα σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ή περισσότερων βηµάτων ή µια προειδοποίηση: Μονό ηχητικό σήµα: Τέλος του βήµατος της αυτόµατης πιπέτας, µη επαρκής όγκος διανοµής ή απαίτηση εκκένωσης. ιπλό ηχητικό σήµα: Το πλήκτρο λειτουργίας ή προγράµµατος δεν είναι ενεργό στην τρέχουσα κατάσταση ή επιχειρήθηκε µη έγκυρο βήµα προγραµµατισµού. είτε την Ενότητα Ε.1, Αντιµετώπιση προβληµάτων. Τριπλό ηχητικό σήµα: Τέλος της σειράς βηµάτων της αυτόµατης πιπέτας ή τέλος της σειράς προγραµµατισµού. Το µονό ηχητικό σήµα, το οποίο σηµατοδοτεί το τέλος του βήµατος της αυτόµατης πιπέτας, µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Τα υπόλοιπα ηχητικά σήµατα δεν µπορούν να απενεργοποιηθούν. Πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας για να εµφανιστεί η ένδειξη "TONE" και η τρέχουσα ρύθµιση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, πατήστε το πλήκτρο Volume. Αν έχει ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήµα, εµφανίζεται το σύµβολο " " στο µέσον της οθόνης. Σηµείωση: Για επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα, το ηχητικό σήµα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο για να σας προετοιµάσει για το κάθε βήµα διανοµής. PACE Η κατάσταση "PACE" ελέγχει την ταχύτητα της επαναληπτικής διανοµής, ώστε να είναι ΑΡΓΗ ή ΓΡΗΓΟΡΗ. Πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας, έως ότου εµφανιστεί η κατάσταση "PACE". Εµφανίζεται επίσης η τρέχουσα ρύθµιση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, πατήστε το πλήκτρο Volume. Paced Dispense (επαναληπτική διανοµή σε καθορισµένη ταχύτητα). Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, η αυτόµατη πιπέτα διανέµει τον προγραµµατισµένο όγκο στην καθορισµένη ταχύτητα (γρήγορα ή αργά). Αµέσως µετά από το κάθε βήµα διανοµής, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα (αν είναι ενεργοποιηµένο το ηχητικό σήµα), για να σας προετοιµάσει για το επόµενο βήµα διανοµής. είτε την Ενότητα Γ.3, ιαδικασίες λειτουργίας. 10

13 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ CAL Η βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας έχει οριστεί στο εργοστάσιο για απεσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου. Αν εκτελείτε αναρρόφηση ή διανοµή υγρών µε σηµαντικά διαφορετική ειδική βαρύτητα ή θερµοκρασία, χρησιµοποιήστε τη συγκεκριµένη ρύθµιση για εκ νέου βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας. είτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας. B.3 Οθόνη Η οθόνη της αυτόµατης πιπέτας είναι µια δυναµική οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Εµφανίζει την τρέχουσα λειτουργία, το µήνυµα για τον όγκο (αν καταχωρείτε ένα πρόγραµµα), τον όγκο αναρρόφησης ή διανοµής, την ένδειξη για τη µπαταρία (εµφανίζεται όταν το φορτίο της µπαταρίας είναι χαµηλό), το σύµβολο ηχητικού σήµατος (αν είναι ενεργοποιηµένο το ηχητικό σήµα), την ταχύτητα αναρρόφησης/διανοµής και τον αριθµό του προγράµµατος. Λειτουργίες της αυτόµ ατης πιπέτας Ηχητικό σήµ α Μήνυµ α για τον όγκο Ό γκος αναρρόφησης/ διανοµ ής Έ νδειξη χαµ ηλής ισ χύος µπαταρίας Ρύθµ ισ η ταχύτητας Μήνυµ α για εκκένωση Α ριθµ ός προγράµµατος Εικόνα B.3: Οθόνη της αυτόµατης πιπέτας 11

14 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ B.4 Προδιαγραφές Σε ολόκληρο το εύρος µl: Ορθότητα: 1,5% απόκλιση από το µέσο όρο 6.0 µl απόκλιση από το µέσο όρο (Σε ολόκληρο το εύρος ισχύει η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές) Ακρίβεια: 0,6% CV (συντελεστής διακύµανσης) 3.0 µl τυπική απόκλιση (Σε ολόκληρο το εύρος ισχύει η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές) Τάση εισόδου: 2,5V DC Απαιτήσεις περιβάλλοντος: Φύλαξη όταν δεν λειτουργεί Θερµοκρασία: -20 o 65 o C (-4 o 149 o F) Υγρασία: 20% 85% RH, χωρίς συµπύκνωση Συνθήκες λειτουργίας: Χρήση σε εσωτερικό χώρο: Θερµοκρασία: 18 o 33 o C (64,4 o 91,4 o F) Υγρασία: 20% 85% RH, χωρίς συµπύκνωση Υψόµετρο: 0 έως πόδια (2.000 µέτρα) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας Κατηγορία εγκατάστασης II και βαθµός ρύπανσης 2 σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 664. ιαθέσιµοι µετασχηµατιστές ισχύος Αρ. καταλόγου Χώρα Πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος Αγγλία 240 V, 50 Hz Ιαπωνία/ΗΠΑ 100/120 V, 60 Hz Ευρώπη 220 V, 50 Hz 12

15 B.5 Κίνδυνοι και προφυλάξεις B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ εν έχουν γίνει γνωστοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αυτόµατη πιπέτα, όταν λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε τις καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυµατισµούς. Σηµείωση: Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την αυτόµατη πιπέτα, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η προστασία που παρέχει αυτό το προϊόν ενδέχεται να µειωθεί, αν ο εξοπλισµός χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που δεν συµφωνεί µε τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι ο µετασχηµατιστής ισχύος είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος που παρέχει την τάση και το ηλεκτρικό ρεύµα που καθορίζεται από την Becton Dickinson and Company. Η χρήση µιας µη συµβατής πρίζας ηλεκτρικού ρεύµατος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιείτε µόνο το µετασχηµατιστή ισχύος που παρέχεται από την Becton Dickinson and Company. Η χρήση ενός µη συµβατού µετασχηµατιστή ισχύος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην αυτόµατη πιπέτα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην λειτουργείτε την αυτόµατη πιπέτα όταν είναι συνδεδεµένη µε το µετασχηµατιστή ισχύος. Η ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή δυσλειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το µετασχηµατιστή ισχύος προτού καθαρίσετε το εξωτερικό τµήµα. Η διαρροή υγρών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήµατα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην εµβαπτίζετε τη µονάδα σε υγρό. Η διαρροή υγρών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήµατα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αποστειρώσετε σε αυτόκαυστο ολόκληρη τη µονάδα. Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προξενήσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και την οθόνη. 13

16 B. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΠΙΠΈΤΑΣ Σηµείωση: Για οδηγίες σχετικά µε την αποστείρωση σε αυτόκαυστο συγκεκριµένων τµηµάτων της αυτόµατης πιπέτας, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καθαρίζετε το πληκτρολόγιο εντολών, την οθόνη LCD, το σύστηµα των πολλαπλών άκρων ή τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου ή µε άλλους διαλύτες. Τα καυστικά διαλύµατα καθαρισµού ενδέχεται να καταστρέψουν την πιπέτα. 14

17 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας γίνεται γρήγορα και εύκολα. Τα βήµατα και ο όγκος της αυτόµατης πιπέτας καταχωρούνται στη σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν και στη συνέχεια το πρόγραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παραµένει στη µνήµη (ακόµα κι αν απενεργοποιηθεί η αυτόµατη πιπέτα, αν η ισχύς της µπαταρίας µειωθεί ή οι µπαταρίες αντικατασταθούν), έως ότου τροποποιηθεί από το χειριστή. Στην αυτόµατη πιπέτα µπορούν να καταχωρηθούν και να αποθηκευτούν πέντε (5) προγράµµατα, το καθένα από τα οποία έχει δυνατότητα να συµπεριλάβει 40 βήµατα. Γ.1 Προγραµµατισµός της αυτόµατης πιπέτας Για να καταχωρήσετε ένα πρόγραµµα στην αυτόµατη πιπέτα: 1. Ενεργοποιήστε την αυτόµατη πιπέτα. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο On/Off. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και αναβοσβήνει η ένδειξη ZERO στην οθόνη, ενώ τα πιστόνια επιστρέφουν στη θέση µηδέν. Εµφανίζεται το πρώτο βήµα του τρέχοντος προγράµµατος. 2. Επιλέξτε τον αριθµό του προγράµµατος πατώντας το πλήκτρο [Prog] και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Vol], έως ότου εµφανιστεί ο αριθµός του προγράµµατος που θέλετε. Πατήστε [Enter]. 3. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Prog] και ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας (πιέστε το µε το ρύγχος µιας πιπέτας) για να εισέλθετε σε κατάσταση προγραµµατισµού. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Prog. 4. Επιλέξτε µια λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας πατώντας το πλήκτρο [Fill] ή [Mix]. Για παράδειγµα, για να ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό µε µια λειτουργία πλήρωσης, πατήστε το πλήκτρο [Fill]. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "Fill" και αναβοσβήνει η ένδειξη "Vol": 15

18 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ένδειξη που αναβοσβήνει Σηµείωση: Ο όγκος που εµφανίζεται στην οθόνη εµφανίζει από προεπιλογή τον τελευταίο όγκο που προγραµµατίστηκε για την επιλεγµένη λειτουργία ή τον προεπιλεγµένο όγκο για την αυτόµατη πιπέτα, αν προγραµµατίζεται για πρώτη φορά. Πλήρωση. Το πλήκτρο [Fill] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για αναρρόφηση µιας ποσότητας υγρού. Μπορεί να προγραµµατιστεί ένα µόνο βήµα πλήρωσης για µεταφορές υγρών ή ένας συνδυασµός βηµάτων πλήρωσης για αραιώσεις ή συλλογή υπερκειµένου. ιανοµή. Το πλήκτρο [Disp] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για διανοµή µιας ποσότητας υγρού. Ο όγκος διανοµής µπορεί να είναι ολόκληρος ο όγκος πλήρωσης ή µια µικρότερη ποσότητα για επαναληπτικές διανοµές. Για επαναληπτική διανοµή, ο όγκος διανοµής προγραµµατίζεται µόνο µία φορά. Η αυτόµατη πιπέτα διανέµει τον όγκο κάθε φορά που πατιέται ο διακόπτης (ή επανειληµµένα κατά τη διάρκεια µιας επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα), έως ότου επιτευχθεί ο όγκος πλήρωσης ή έως ότου ο όγκος που παραµένει δεν επαρκεί. Ανάµειξη. Το πλήκτρο [Mix] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για εκτέλεση ενός συνδυασµού πληρώσεων και διανοµών. Μπορείτε να προγραµµατίσετε έναν όγκο ή έναν κύκλο ανάµειξης (µία πλήρωση και διανοµή). Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [Mix] µία φορά για να προγραµµατίσετε έναν όγκο ανάµειξης ή δύο φορές για να προγραµµατίσετε έναν κύκλο ανάµειξης. ιατίθενται κύκλοι ανάµειξης από το 2 έως το 9. Η προεπιλογή είναι τρεις κύκλοι ανάµειξης. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες παρατηρήσεις για τον προγραµµατισµό της λειτουργίας ανάµειξης: Αν το πρόγραµµα αρχίσει έναν κύκλο ανάµειξης από τη θέση µηδέν, θα ολοκληρώσει τον κύκλο µε αυτόµατη εξαγωγή αέρα και στη συνέχεια θα εµφανιστεί στην 16

19 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ οθόνη η ένδειξη ZERO. Πατήστε το διακόπτη για επιστροφή των πιστονιών στη θέση µηδέν. Αν το πρόγραµµα αρχίσει έναν κύκλο ανάµειξης πάνω από τη θέση µηδέν (ο όγκος είναι µεγαλύτερος από µηδέν), εκτελείται διανοµή του υγρού και αρχίζει ο κύκλος ανάµειξης. Ο κύκλος ανάµειξης θα ολοκληρωθεί µε τον ίδιο όγκο που υπήρχε κατά την έναρξη του κύκλου. Επίσης, η λειτουργία ανάµειξης θα παραµείνει στην οθόνη, ώστε να είναι δυνατή η επανάληψή της (χρήσιµο για διαδοχικές αραιώσεις). Για να τερµατίσετε τη λειτουργία ανάµειξης, πατήστε το πλήκτρο [Purge] και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη. Εκκένωση. Το πλήκτρο [Purge] προγραµµατίζει την αυτόµατη πιπέτα για εκκένωση του υγρού. Το βήµα αυτό µπορεί να καταχωρηθεί ως βήµα προγράµµατος ή µπορεί να πατηθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας, για τερµατισµό του προγράµµατος και διανοµή του υπολειπόµενου υγρού. Σηµείωση: Αν κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο όγκος είναι µεγαλύτερος από µηδέν και το τελευταίο βήµα δεν είναι ένας κύκλος ανάµειξης, εµφανίζεται αυτόµατα το µήνυµα "Purge". Επίσης, η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει ηχητικό σήµα για να σας προειδοποιήσει σχετικά µε το υγρό που υπολείπεται. Πατήστε το διακόπτη για διανοµή του υπολειπόµενου υγρού και επιστροφή στην αρχή του προγράµµατος. 5. Καταχωρήστε τον όγκο. Καταχωρήστε τον όγκο που θέλετε για τις ενέργειες [Fill], [Disp] ή [Mix] πατώντας το άνω ή το κάτω βέλος στο πλήκτρο [Vol]. Αν πατάτε και αφήνετε το πλήκτρο [Vol] γρήγορα, η τιµή του όγκου αλλάζει κατά την ελάχιστη προσαύξηση. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο, η τιµή του όγκου αλλάζει σε µεγαλύτερες προσαυξήσεις. Οι προεπιλεγµένοι όγκοι προγραµµατισµού είναι 1, 5 ή 50 µl (αργά γρήγορα). Σηµείωση: Το πλήκτρο [Purge] δεν χρησιµοποιεί δεδοµένα όγκου, εποµένως αν έχετε καταχωρήσει ένα βήµα εκκένωσης, συνεχίστε στο επόµενο βήµα. 17

20 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6. Επιβεβαιώστε το βήµα προγραµµατισµού. Για να επιβεβαιώσετε το βήµα προγραµµατισµού, πατήστε [Enter]. Στην οθόνη αναβοσβήνουν όλα τα πλήκτρα λειτουργίας για να σας προτρέψουν να συνεχίσετε στο επόµενο βήµα προγραµµατισµού: Ένδειξη που αναβοσβήνει { 7. Επιλέξτε την επόµενη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 έως 6 έως ότου καταχωρηθούν όλα τα βήµατα προγραµµατισµού. 8. Αποθηκεύστε το πρόγραµµα και εξέλθετε. Όταν στην οθόνη αναβοσβήνουν όλα τα πλήκτρα λειτουργίας, πατήστε [Enter] για αποθήκευση του προγράµµατος και έξοδο από την κατάσταση προγραµµατισµού. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει τριπλό ηχητικό σήµα για να σηµατοδοτήσει το τέλος της σειράς προγραµµατισµού. Αφού πατήσετε το πλήκτρο [Enter] για να εκτελέσετε αποθήκευση και έξοδο από το πρόγραµµα, το νέο πρόγραµµα θα αποθηκευτεί µε τον επιλεγµένο αριθµό προγράµµατος. Ο αριθµός του προγράµµατος εµφανίζεται στην οθόνη επί δύο δευτερόλεπτα. (Εµφανίζεται το πρώτο βήµα του προγράµµατος που καταχωρήσατε τελευταία). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι έτοιµο για εκτέλεση. Για ανασκόπηση του προγράµµατος, ανατρέξτε στην Ενότητα Γ.2. Για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τις διαδικασίες λειτουργίας, δείτε την Ενότητα Γ.3. Γ.1.1 Ανάκληση προγραµµάτων Για να ανακαλέσετε ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα: 1. Πατήστε το πλήκτρο [Prog] και στη συνέχεια το πλήκτρο [Vol], για να επιλέξετε το σωστό αριθµό προγράµµατος. 2. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να ενεργοποιήσετε τα προγράµµατα που εµφανίζονται. 18

21 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.1.2 Κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού (Πρόγραµµα 0) Παράλληλα µε τη µεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, η αυτόµατη πιπέτα προσφέρει επίσης µια κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού. Η συγκεκριµένη κατάσταση προσδιορίζεται από την ένδειξη P/O που εµφανίζεται στην οθόνη, στο τµήµα που αναφέρονται τα προγράµµατα. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη την ταχεία αλλαγή των πρωτοκόλλων της αυτόµατης πιπέτας, χωρίς να επηρεαστούν τα προγράµµατα που έχουν αποθηκευτεί. Για να χρησιµοποιήσετε την κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού: Από την έναρξη οποιουδήποτε προγράµµατος, απλώς αρχίστε να καταχωρείτε ένα νέο πρωτόκολλο (επιλέγοντας µια λειτουργία αυτόµατης πιπέτας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 13). Το νέο πρωτόκολλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και θα παραµείνει ενεργό, έως ότου ανακτηθεί ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα. Η ένδειξη P/O εµφανίζεται στο τµήµα της οθόνης που αναγράφει το αναγνωριστικό του προγράµµατος και δηλώνει ότι είναι ενεργή η κατάσταση ανοικτού προγραµµατισµού. Γ.1.3 Ρύθµιση της ταχύτητας της αυτόµατης πιπέτας Η αυτόµατη πιπέτα διαθέτει έλεγχο της ταχύτητας βάσει λειτουργίας, επιτρέποντας τον ανεξάρτητο προγραµµατισµό της ταχύτητας όσον αφορά τις λειτουργίες πλήρωσης, διανοµής, ανάµειξης ή εκκένωσης. Επίσης, µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα η ταχύτητα σε οποιοδήποτε από τα πέντε (5) αποθηκευµένα προγράµµατα και στη συνέχεια να αποθηκευτεί ως αναπόσπαστο τµήµα του πρωτοκόλλου της αυτόµατης πιπέτας. Η ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας αλλάζει εύκολα στην αρχή της κάθε λειτουργίας της αυτόµατης πιπέτας. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της αυτόµατης πιπέτας κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος: Πατήστε το πλήκτρο [Vol] για να επιλέξετε την ταχύτητα για την κάθε λειτουργία (Πλήρωση, ιανοµή, Ανάµειξη, Εκκένωση). Η ταχύτητα που ορίστηκε θα παραµείνει ενεργή για την κάθε λειτουργία, ακόµα κι αν απενεργοποιηθεί η αυτόµατη πιπέτα. Οι ρυθµίσεις της ταχύτητας για το καθένα από τα πέντε (5) αποθηκευµένα προγράµµατα θα παραµείνουν επίσης στη µνήµη µαζί µε τις λειτουργίες του προγράµµατος, έως ότου τροποποιηθούν από το χειριστή. 19

22 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.2 Ανασκόπηση του προγράµµατος Μετά από τον προγραµµατισµό της αυτόµατης πιπέτας, ενδεχοµένως να θέλετε να ανασκοπήσετε τα βήµατα του προγραµµατισµού. 1. Ορίστε κατάσταση RUN για την αυτόµατη πιπέτα. Βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα είναι στην κατάσταση RUN (εµφανίζεται η ένδειξη "Run" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης). Αν στην οθόνη αναβοσβήνουν όλες οι λειτουργίες της αυτόµατης πιπέτας, βρίσκεστε ακόµη σε κατάσταση προγραµµατισµού. Πατήστε [Enter] για αποθήκευση του προγράµµατος και έξοδο. 2. Εκτελέστε έναρξη του προγράµµατος. Εκτελέστε το πρόγραµµα χωρίς να χρησιµοποιήσετε ρύγχη πιπέτας ή να εκτελέσετε αναρρόφηση υγρού. Πατήστε το διακόπτη για κάθε βήµα του προγράµµατος. 3. Παρατηρήστε τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Σε κάθε βήµα του προγράµµατος, παρατηρείτε την οθόνη. Αν χρειάζεται, καταχωρήστε ξανά τη σειρά προγραµµατισµού. Ακολουθούν ορισµένες χρήσιµες υποδείξεις για την ανασκόπηση του προγράµµατος: Αν το πρόγραµµα είναι περίπλοκο και περιλαµβάνει αρκετά βήµατα, ενδεχοµένως να θέλετε να σηµειώσετε τα βήµατα σε ένα χαρτί προτού τα καταχωρήσετε (ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας αποθηκευµένων προγραµµάτων που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου). Καθώς ανασκοπείτε το πρόγραµµα, διαγράψτε το κάθε βήµα. Αν στο πρόγραµµά σας χρησιµοποιείται η λειτουργία επαναληπτικής διανοµής σε καθορισµένη ταχύτητα, ανασκοπήστε ξανά το πρόγραµµα κρατώντας το διακόπτη πατηµένο µέχρι το τελευταίο βήµα. Ελέγξτε την ταχύτητα διανοµής, ώστε να βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να συµβαδίζετε µε τα βήµατα διανοµής. Γ.3 ιαδικασίες λειτουργίας Η γενική διαδικασία της αυτόµατης πιπέτας είναι η εξής: 20

23 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αυτόµατη πιπέτα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν είναι συνδεδεµένη µε το µετασχηµατιστή ισχύος. 1. Ενεργοποιήστε την αυτόµατη πιπέτα. 2. Αφού εκτελεστεί έναρξη της αυτόµατης πιπέτας, επιλέξτε Vol το πρόγραµµα που θέλετε. (Πατήστε [Prog] και έως ότου εµφανιστεί ο αριθµός του προγράµµατος που θέλετε στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Πατήστε [Enter] για να οριστικοποιήσετε την επιλογή). 3. Συνδέστε τα ρύγχη πιπέτας. Όταν είστε έτοιµοι να ξεκινήσετε τη λειτουργία της αυτόµατης πιπέτας, συνδέστε τα ρύγχη πιπέτας στην αυτόµατη πιπέτα. 4. Εκτελέστε αναρρόφηση του υγρού. Βυθίστε τα ρύγχη της πιπέτας στο υγρό που θέλετε να αναρροφηθεί και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη για αναρρόφηση του όγκου που υποδεικνύεται. 5. Εκτελέστε διανοµή του υγρού. Τοποθετήστε τα ρύγχη πιπέτας πάνω από την πρώτη στήλη υποδοχών στην πλάκα µικροϋποδοχών και πατήστε το διακόπτη για να εκτελεστεί διανοµή του υγρού. Αγγίξτε µαλακά το πλαϊνό µέρος των υποδοχών πριν σηκώσετε τα ρύγχη από τις υποδοχές. 6. Απορρίψτε το υπόλοιπο υγρό. Τοποθετήστε τα ρύγχη πιπέτας πάνω από ένα δοχείο αποβλήτων και πατήστε το διακόπτη για εκκένωση του υπολειπόµενου υγρού. Η αυτόµατη πιπέτα εκπέµπει τριπλό ηχητικό σήµα για να σηµατοδοτήσει το τέλος του προγράµµατος και στη συνέχεια επιστρέφει στο πρώτο βήµα του προγράµµατος. 7. Εκτελέστε εξαγωγή των ρυγχών. Πατήστε το διακόπτη εξαγωγής για εξαγωγή των χρησιµοποιηµένων ρυγχών της πιπέτας. 21

24 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Η αυτόµατη πιπέτα έχει βαθµονοµηθεί από το εργοστάσιο για απεσταγµένο νερό στους 20 C. Για εύκολη βαθµονόµηση µε χρήση απεσταγµένου νερού, η αυτόµατη πιπέτα διαθέτει µια κατάσταση EASY CAL (δείτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας). Ωστόσο, κατά την αναρρόφηση ή τη διανοµή υγρών µε σηµαντικά διαφορετική ειδική βαρύτητα ή θερµοκρασία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία CALIBRATION (CALC) για να επιτευχθεί µεγαλύτερη ορθότητα. ( είτε την Ενότητα.1, Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας.) Για να προετοιµαστείτε για τη βαθµονόµηση, βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα και τα ρύγχη πιπέτας είναι σε θερµοκρασία δωµατίου. Κατά τη βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας, επιλέξτε µόνο ένα κανάλι για αναρρόφηση/διανοµή. Ο προγραµµατισµένος όγκος (Vp) που χρησιµοποιείται είναι τυπικά ο πλήρης όγκος της αυτόµατης πιπέτας (για παράδειγµα, µl, αλλά δεν περιορίζεται στην τιµή αυτή)..1 Βαθµονόµηση της αυτόµατης πιπέτας 1. Χρησιµοποιήστε µόνο ένα κανάλι αναρρόφησης/διανοµής και διανείµετε 1000 µl απεσταγµένου νερού. Στη συνέχεια, σηµειώστε το βάρος. 2. Εκτελέστε 10 επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. Υπολογίστε το µέσο βάρος. Αν το µέσο βάρος βρίσκεται εντός των προδιαγραφών ορθότητας (δείτε την Ενότητα Β.4), δεν απαιτείται περαιτέρω βαθµονόµηση. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι το απεσταγµένο νερό που χρησιµοποιείται είναι σε θερµοκρασία δωµατίου (20 22,5 C). Η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιεί έναν εσωτερικό συντελεστή διόρθωσης µε τιµή 1,003 για τη µετατροπή του βάρους σε όγκο. 3. Αν το µέσο βάρος δεν συµφωνεί µε την αναµενόµενη απόδοση, εισέλθετε σε κατάσταση EASY CAL για ταχεία επανάληψη της βαθµονόµησης της αυτόµατης πιπέτας. 4. Για να εισέλθετε σε κατάσταση EASY CAL, πατήστε το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας (χρησιµοποιώντας ένα ρύγχος 22

25 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 5. πιπέτας), έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη EASY, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Enter] για εµφάνιση του σηµείου βαθµονόµησης. 6. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο [Vol], για να προσαρµόσετε το εµφανιζόµενο σηµείο βαθµονόµησης, έως ότου συµφωνήσει µε το µέσο βάρος που προέκυψε στο βήµα 2. Αποθηκεύστε αυτόν τον αριθµό πατώντας [Enter]. Η επιβεβαίωση της νέας ρύθµισης βαθµονόµησης γίνεται µέσω των µηνυµάτων "CAL" και "SET" στην οθόνη. 7. Επαληθεύστε τη νέα ρύθµιση της βαθµονόµησης επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 1 και 2..2 CALVIEW Η επιλογή CALVIEW εµφανίζει τη διαδροµή της αυτόµατης πιπέτας (τον αριθµό των βηµάτων) που χρησιµοποιείται για την επίτευξη του σηµείου βαθµονόµησης. Η τιµή αυτή επιτρέπει την επιβεβαίωση της βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης/διανοµής. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή CALVIEW, επιλέξτε την κατάσταση CAL EASY χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Πατήστε [ENTER]. Όταν εµφανιστεί το σηµείο βαθµονόµησης, πατήστε το πλήκτρο [Fill]. Εµφανίζεται ο αριθµός των βηµάτων. Για έξοδο από την επιλογή CALVIEW, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο..3 CALRESET Η επιλογή CALRESET σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην εργοστασιακή βαθµονόµηση. Για να εκτελέσετε επαναφορά της βαθµονόµησης, εισέλθετε σε κατάσταση CAL χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ειδικής λειτουργίας. Όταν εµφανιστεί το σηµείο βαθµονόµησης, πατήστε το πλήκτρο [Purge]. Στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ενδείξεις "FACT", "CAL" και "SET" και η αυτόµατη πιπέτα επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Το σηµείο βαθµονόµησης που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι µl. Τα βήµατα βαθµονόµησης που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο είναι

26 . ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.4 Συµβουλές για ορθή αναρρόφηση/διανοµή Η αυτόµατη πιπέτα έχει βαθµονοµηθεί από το εργοστάσιο για τη χορήγηση ορθών όγκων µε απεσταγµένο νερό στους 20 C. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις: Όταν χρησιµοποιείτε την εργοστασιακή βαθµονόµηση, το υγρό που θα αναρροφηθεί/διανεµηθεί δεν πρέπει να περιέχει ειδική βαρύτητα και πίεση ατµού που διαφέρει σηµαντικά από το απεσταγµένο νερό. Κατά την αναρρόφηση/διανοµή υγρών µε χαµηλή πίεση ατµού ή/και υψηλή επιφανειακή τάση, βρέξτε προηγουµένως τα ρύγχη πιπέτας µε το υγρό, ώστε να µειώσετε την πιθανότητα απώλειας της ορθότητας. Προτού εκτελέσετε αναρρόφηση του υγρού, βυθίστε εντελώς τα ρύγχη πιπέτας στο υγρό για να αποτρέψετε την αναρρόφηση αέρα. Τα ρύγχη πρέπει να βυθιστούν περίπου 0,5 εκ. κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Όταν απαιτείται ακριβής διανοµή αρκετών ποσοτήτων υγρού, απορρίψτε την τελευταία ποσότητα. Το αθροιστικό ποσοστό σφάλµατος από τις προηγούµενες ποσότητες περιέχεται στον τελευταίο όγκο. Εκτελέστε αναρρόφηση/διανοµή ιξωδών υγρών στη µικρότερη ταχύτητα, ώστε να διασφαλιστεί ορθότητα στην αναρρόφηση/διανοµή. Κατά τη διανοµή του υγρού, αφήστε το ρύγχος να έρθει σε επαφή µε το πλαϊνό µέρος του δοχείου στον οποίο θα εκτελεστεί η διανοµή, για να αποφύγετε την πιθανότητα να παραµείνει υγρό στο ρύγχος. Αν δεν µπορείτε να αφήσετε το ρύγχος να έρθει σε επαφή µε το δοχείο στον οποίο θα εκτελεστεί η διανοµή, διανείµετε το υγρό στη µεγαλύτερη ταχύτητα για χορήγηση υγρού στη µέγιστη ένταση. 24

27 Ε. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ E.1 Αντιµετώπιση προβληµάτων Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιθανά προβλήµατα όσον αφορά τις διαδικασίες και το σύστηµα, καθώς και οι προτεινόµενες λύσεις. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Η αυτόµατη πιπέτα δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα. Οι µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε τον προσανατολισµό των µπαταριών. Πρέπει να συµφωνεί µε το διάγραµµα που περιλαµβάνεται στη θήκη των µπαταριών. Εκπέµπεται διπλό ηχητικό σήµα. Καταχωρείται ένα µη έγκυρο βήµα προγραµµατισµού, όπως π.χ. ο προγραµµατισµός δύο πληρώσεων, οι οποίες υπερβαίνουν το µέγιστο όγκο πλήρωσης. Ελέγξτε ξανά τη σειρά προγραµµατισµού. Βεβαιωθείτε ότι δεν επιχειρείτε πλήρωση που υπερβαίνει το µέγιστο όγκο πλήρωσης της αυτόµατης πιπέτας ή ότι δεν επιχειρείτε να διανείµετε µεγαλύτερο όγκο από το συνολικό όγκο πλήρωσης. Εµφανίζεται η ένδειξη "ERR_1". Το συγκεκριµένο µήνυµα σφάλµατος δηλώνει µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: Η αυτόµατη πιπέτα δεν µπορεί να ολοκληρώσει µια αυτόµατη εξαγωγή αέρα. Οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση του κινητήρα. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες αµέσως. Ο κινητήρας είναι ελαττωµατικός ή η διάταξη του εύκαµπτου τυπωµένου κυκλώµατος έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Ακούγεται ένας τραχύς ήχος από τον κινητήρα και η ταχύτητα αναρρόφησης είναι πολύ µικρή. Έχει ρυθµιστεί η χαµηλότερη ταχύτητα για την αυτόµατη πιπέτα. 25

28 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Επαληθεύστε τη ρύθµιση ταχύτητας. Συνήθως, η χαµηλότερη ταχύτητα έχει ως αποτέλεσµα ο κινητήρας να κινείται πολύ αργά και να προκαλεί µεγαλύτερο θόρυβο απ' ό,τι συνήθως. E.2 Καθαρισµός Οι απαιτήσεις συντήρησης για την αυτόµατη πιπέτα είναι πολύ µικρές. Μπορείτε να καθαρίζετε περιοδικά το εξωτερικό τµήµα της αυτόµατης πιπέτας µε ένα µαλακό πανί εµποτισµένο µε µεθυλική αλκοόλη. Καθηµερινά, πρέπει να σκουπίζετε τη λαβή της αυτόµατης πιπέτας (µόνο τη λαβή) µε µια πετσέτα εµποτισµένη µε 1% (v/v) υποχλωριώδες νάτριο ή µε Eliminase. Στη συνέχεια, σκουπίστε αµέσως τη λαβή µε µια πετσέτα εµποτισµένη µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ολόκληρη τη µονάδα. Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προξενήσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και την οθόνη. Μην καθαρίζετε το πληκτρολόγιο εντολών, την οθόνη LCD, το σύστηµα των πολλαπλών άκρων ή τα άκρα σύνδεσης των ρυγχών µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου ή µε άλλους διαλύτες. Τα καυστικά διαλύµατα καθαρισµού ενδέχεται να καταστρέψουν τις επιφάνειες των παραπάνω εξαρτηµάτων. Σηµείωση: Για οδηγίες σχετικά µε την αποστείρωση σε αυτόκαυστο συγκεκριµένων τµηµάτων της αυτόµατης πιπέτας, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Becton Dickinson. Σηµείωση: Αποφύγετε την παρατεταµένη έκθεση σε υπεριώδες φως. Ενδέχεται να αποχρωµατιστεί ή να καταστραφεί το περίβληµα της λαβής. E.3 Τοποθέτηση/αντικατάσταση των µπαταριών Η αυτόµατη πιπέτα έχει αποσταλεί µαζί µε τις µπαταρίες. Πριν από τη χρήση της αυτόµατης πιπέτας, τοποθετήστε τις µπαταρίες και επαναφορτίστε τις επί 15 h. Για την τοποθέτηση των µπαταριών, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και στη συνέχεια προχωρήστε στην Ενότητα Ε.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών. 26

29 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οι µπαταρίες µπορούν να επαναφορτιστούν 400 φορές περίπου. Όταν δεν είναι πλέον δυνατόν να διατηρήσουν το φορτίο τους, οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μπαταρίες αντικατάστασης µπορείτε να αγοράσετε µέσω της Becton Dickinson. Η αντικατάσταση των µπαταριών δεν θα επιφέρει την απώλεια των υπαρχόντων προγραµµάτων. Με την ακόλουθη διαδικασία περιγράφεται η τοποθέτηση ή η αντικατάσταση των µπαταριών: Σηµείωση: Αν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, πριν αφαιρέσετε τη θήκη των µπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η αυτόµατη πιπέτα είναι απενεργοποιηµένη. 1. Αφαιρέστε τη θήκη των µπαταριών. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας πάνω στις λαβές για τον αντίχειρα (δείτε την εικόνα Ε.3α) και στηρίξτε τα δάχτυλά σας πάνω στο µπροστινό τµήµα του πληκτρολογίου εντολών. Πιέστε σταθερά το πλαίσιο µε τις λαβές για τον αντίχειρα ώστε να αποδεσµεύσετε το µοχλό. Προσεκτικά, σύρετε τη θήκη των µπαταριών έξω από την αυτόµατη πιπέτα, χωρίς να τραβάτε τα συνδεδεµένα καλώδια. Λαβές για τον αντίχειρα Κάτω µέρος του πληκτρολογίου Εικόνα E.3α: Αφαίρεση της θήκης των µπαταριών 27

30 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση 2. Αφαιρέστε τις µπαταρίες. Πιέστε µε ένα ρύγχος πιπέτας την κάθε µπαταρία µέσα από την εσοχή του κάτω µέρους της θήκης, για να αφαιρέσετε τις µπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τον πλαστικό διαχωριστήρα της µπαταρίας στο εσωτερικό της θήκης της µπαταρίας. Θήκη µπαταριών (κάτω µέρος) Ρύγχος πιπέττας Μπαταρίες (πίσω από την εσοχή) Εικόνα E.3β: Αφαίρεση των µπαταριών 3. Τοποθετήστε τις νέες µπαταρίες. Τοποθετήστε νέες µπαταρίες βάζοντας στη θήκη των µπαταριών πρώτα το θετικό άκρο και ύστερα το αρνητικό. Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί µε το σωστό προσανατολισµό (δείτε την εικόνα Ε.3γ ή το διάγραµµα µέσα στη θήκη των µπαταριών). Θήκη µπαταριών (πάνω µέρος) + Μπαταρίες νικελίουυδρογονωµένου µετάλλου Εικόνα E.3γ: Τοποθέτηση των µπαταριών 4. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη των µπαταριών στην αυτόµατη πιπέτα. Εισάγετε προσεκτικά τη θήκη µπαταριών στην αυτόµατη πιπέτα. Όταν ο µοχλός ασφαλίσει στη λαβή, ακούγεται ένα κλικ στη θήκη. Σηµείωση: Αν η θήκη δεν κλείνει εύκολα, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεµποδίζεται από τα καλώδια. + 28

31 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση 5. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες. Πριν χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη πιπέτα, επαναφορτίστε τις νέες µπαταρίες (δείτε την Ενότητα E.4, Επαναφόρτιση των µπαταριών). E.4 Επαναφόρτιση των µπαταριών Στην αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιούνται δύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδρογονωµένου µετάλλου, οι οποίες βρίσκονται σε µια θήκη κάτω από το πληκτρολόγιο εντολών. Οι µπαταρίες φορτίζονται, ενώ βρίσκονται στην αυτόµατη πιπέτα, µε χρήση του µετασχηµατιστή ισχύος (περιλαµβάνεται σε ξεχωριστή συσκευασία). Όταν οι µπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, η αυτόµατη πιπέτα µπορεί να εκτελέσει περισσότερους από κύκλους σε πλήρη διαδροµή. Οι µπαταρίες µπορούν να επαναφορτιστούν περισσότερες από 400 φορές. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, η αυτόµατη πιπέτα απενεργοποιείται αυτόµατα, αν δεν χρησιµοποιηθεί εντός 10 λεπτών. Σηµείωση: Ανταλλακτικές µπαταρίες (Αριθµός καταλόγου: ) και µετασχηµατιστές ισχύος ( είτε την ενότητα B.4 Προδιαγραφές για τον αριθµό καταλόγου) µπορείτε να παραγγείλετε µέσω της Becton Dickinson. + Το φορτίο των µπαταριών είναι χαµηλό, όταν εµφανίζεται ένα σύµβολο µπαταρίας στην οθόνη. Η αυτόµατη πιπέτα συνεχίζει να λειτουργεί, ωστόσο πρέπει να επαναφορτιστεί το συντοµότερο δυνατόν. Για να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Συνδέστε το µετασχηµατιστή. Συνδέστε το άκρο του καλωδίου του µετασχηµατιστή στην αυτόµατη πιπέτα. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος. 2. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες. Επαναφορτίστε τις µπαταρίες επί 15 h ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης φόρτιση. Μετά την επαναφόρτιση των µπαταριών, αποσυνδέστε την αυτόµατη πιπέτα από το µετασχηµατιστή. Η αυτόµατη πιπέτα είναι έτοιµη προς χρήση. 29

32 Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων και συντήρηση Σηµείωση: Οι µπαταρίες διατηρούν το µέγιστο φορτίο τους, αν πριν την επαναφόρτιση, έχουν αποφορτιστεί πλήρως. Ωστόσο, επιτρέπεται η ολονύκτια επαναφόρτιση, όταν η αυτόµατη πιπέτα χρησιµοποιείται κανονικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 30

33 Ζ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Για παροχή υπηρεσιών στη Βόρεια Αµερική, καλέστε: Becton, Dickinson and Company Τεχνικές υπηρεσίες: Επιτόπια τεχνική υποστήριξη: Για µια πλήρη λίστα των διεθνών σηµείων επικοινωνίας, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος BD ProbeTec ET 30

34 Αποθηκευµενα προγραµµατα του οργανου BD ProbeTec Χρησιµοποιήστε το ακόλουθο φύλλο εργασίας για να ορίσετε τα βήµατα της αυτόµατης πιπέτας για κάθε αριθµό προγράµµατος και στη συνέχεια φυλάξτε το φύλλο για σκοπούς αναφοράς. Η σελίδα είναι διάτρητη, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή της και η εύκολη αναφορά σε αυτήν κατά τη διάρκεια της χρήσης της αυτόµατης πιπέτας. Ηµερο- µηνία Αριθµός προγράµµατος Περιγραφή προγράµµατος

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet. Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.gr 1 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RESET Η διαδικασία RESET περιγράφεται στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα