ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά."

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R B1656

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεχειριστηρίου... 1 Χαρακτηριστικά απόδοσης... 1 Λειτουργίες κουμπιών τηλεχειριστηρίου... 1 Ενδείξεις στην οθόνη... 3 Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου... 4 Προειδοποίηση Ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης & απενεργοποίησης 3.1 Πατήστε το κουμπί TIMER ON. Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER ON" και στην περιοχή της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη ώρα ενεργοποίησης και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να επαναρρυθμίσετε την επιλογή "TIMER ON" για την ενεργοποίηση. 3.2 Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER ON για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης. 3.3 Πατήστε το κουμπί TIMER OFF. Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER OFF" και στην περιοχή της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη ώρα απενεργοποίησης και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να ορίσετε εκ νέου την ώρα απενεργοποίησης. 3.4 Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER OFF για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης. 3.5 Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα υπάρξει καθυστέρηση 1,5 δευτερολέπτων έως ότου το τηλεχειριστήριο στείλει το σήμα στο κλιματιστικό. Στη συνέχεια, έπειτα από 2 ακόμα δευτερόλεπτα, η ένδειξη "h" θα εξαφανιστεί και στην ψηφιακή οθόνη θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Αλλαγή του χρονοδιακόπτη Για να αλλάξετε την ώρα της επιλογής "TIMER ON/OFF", απλά πατήστε το αντίστοιχο κουμπί TIMER και ρυθμίστε την ώρα. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση της επιλογής "TIMER ON/OFF", απλά ορίστε το χρονοδιακόπτη σε 0:00. Ο χρόνος ρύθμισης είναι σχετικός χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση βασίζεται στην καθυστέρηση της τρέχουσας ώρας. Προειδοποίηση 1. Βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη της εσωτερικής μονάδας δεν παρεμβάλλονται εμπόδια, διαφορετικά το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει. 2. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από υγρά. 3. Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολία. 4. Προστατέψτε το δέκτη της εσωτερικής μονάδας από την έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του κλιματιστικού. 5. Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) που δημιουργούνται από άλλες οικιακές συσκευές. 7

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεχειριστηρίου Μοντέλο Ονομαστική τάση R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E. 3,0V(ξηρές αλκαλικές μπαταρίες LR03X2) Ελάχιστη τάση 2,0V εκπεμπόμενου σήματος CPU Απόσταση μετάδοσης 8μ. (όταν χρησιμοποιείται τάση 3 V, φτάνει τα 11μ.) Περιβάλλον -5 C_ 60 C Χαρακτηριστικά απόδοσης 1. Κατάσταση λειτουργίας: AUTO (Αυτόματη), COOL (Ψύξη), DRY (Αφύγρανση), HEAT (Θέρμανση) (δεν υπάρχει στο μοντέλο που παρέχει μόνο ψύξη) και FAN (Ανεμιστήρας). 2. Λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη 24 ωρών. 3. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: 17 C - 30 C. 4. Πλήρης λειτουργία οθόνης LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) 5. Οπισθοφωτισμός (μόνο στα μοντέλα R51M(3)/BG(C)E) Λειτουργίες κουμπιών τηλεχειριστηρίου : *: Υποδηλώνει προαιρετικό κουμπί. Τα κουμπιά 14* και 15* δεν είναι διαθέσιμα στα μοντέλα RG51 M2/(C)E. Τα κουμπιά 7*, 14* και 15* δεν είναι διαθέσιμα στα μοντέλα RG51M3/(C)E και RG51 M3/BG(C)E. Το κουμπί 15* δεν είναι διαθέσιμο στα μοντέλα R51M/(C)E και R51 M/BG(C)E. 1 Κουμπί TEMP : Πατώντας αυτό το κουμπί μειώνετε την τιμή της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου. 2 Κουμπί TEMP : Πατώντας αυτό το κουμπί αυξάνετε την τιμή της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου. 3 Κουμπί MODE: Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει σύμφωνα με τη φορά του βέλους: : Το μοντέλο που παρέχει μόνο ψύξη δεν διαθέτει λειτουργία HEAT. 4 Κουμπί SWING: Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής κατεύθυνσης της οριζόντιας περσίδας. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει. 5 Κουμπί RESET: Πατώντας το κουμπί RESET, όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις ακυρώνονται και το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στις αρχικές ρυθμίσεις. 6 Κουμπί AIR DIRECTION: Πατώντας αυτό το κουμπί αλλάζετε την κλίση της περσίδας. Η κλίση της περσίδας αλλάζει κατά 6 o με κάθε πάτημα. Όταν η περσίδα αποκτήσει κλίση που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης του κλιματιστικού, αλλάζει αυτόματα φορά. Στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένα σύμβολο όταν πατάτε το συγκεκριμένο κουμπί. (Δεν ισχύει για τις μονάδες που δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη λειτουργία). 7 Κουμπί LED DISPLAY: Πατώντας αυτό το κουμπί απενεργοποιείτε την ψηφιακή οθόνη του κλιματιστικού. Πατώντας το ξανά, την ενεργοποιείτε (το κουμπί δεν υπάρχει για μονάδες που δεν διαθέτουν παράθυρο οθόνης LED). 8 Κουμπί FAN SPEED: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα AUTO (Αυτόματη), LOW (Χαμηλή), MED (Μέση) ή HIGH (Υψηλή). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει. 9 Κουμπί ON/OFF: Πατώντας το κουμπί το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία. Πατώντας το ξανά, το κλιματιστικό απενεργοποιείται. Κουμπί TIMER ON: Πατώντας αυτό το κουμπί εκκινείτε την ακολουθία χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης. Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης αυξάνεται κατά 30 λεπτά. Όταν η ώρα ρύθμισης γίνει 10:00, με κάθε πάτημα ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα αυτόματου χρονοδιακόπτη, απλά ορίστε το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης σε 0: Κουμπί SLEEP: Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πατώντας το ξανά την ακυρώνετε. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις λειτουργίες COOL, HEAT και AUTO, διατηρώντας την βέλτιστη θερμοκρασία για εσάς. Εικ

4 12 Κουμπί TIMER OFF: Πατώντας αυτό το κουμπί εκκινείτε την ακολουθία χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης. Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης αυξάνεται κατά 30 λεπτά. Όταν η ώρα ρύθμισης γίνει 10:00, με κάθε πάτημα ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα αυτόματου χρονοδιακόπτη, απλά ορίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης σε 0: Κουμπί LOCK: Πατώντας το κουμπί LOCK, όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις κλειδώνουν και το τηλεχειριστήριο δεν δέχεται καμία λειτουργία εκτός από τη λειτουργία κλειδώματος. Πατήστε ξανά το κουμπί για να καταργήσετε τη λειτουργία κλειδώματος. 14 Κουμπί TURBO: Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη λειτουργία Turbo η οποία δίνει στη μονάδα τη δυνατότητα να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Στη λειτουργία ψύξης, η μονάδα εκπέμπει ισχυρό ψυχρό αέρα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα. Στη λειτουργία θέρμανσης (στις μονάδες με PTC μόνο), το PTC θα προσφέρει γρήγορη θέρμανση. 15 Κουμπί CLEAN AIR (σε ορισμένα μοντέλα): Πατώντας αυτό το κουμπί, ο ιονιστής ή ο συλλέκτης σκόνης Plasma (ανάλογα με το μοντέλο) ενεργοποιείται και βοηθά στην απομάκρυνση της γύρης και των ακαθαρσιών από τον αέρα. Ενδείξεις στην οθόνη Περιοχή ψηφιακής οθόνης μετάδοσης κατάστασης λειτουργίας κλειδώματος οθόνης χρονοδιακόπτη Οθόνη Εικ. 2 ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κατάστασης λειτουργίας ταχύτητας ανεμιστήρα 1 Περιοχή ψηφιακής οθόνης: Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER), θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις "ON" και "OFF" του χρονοδιακόπτη. Εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία ανεμιστήρα (FAN), δεν θα εμφανιστεί καμία ένδειξη. 2 μετάδοσης: Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει μία φορά όταν το τηλεχειριστήριο μεταδίδει σήματα στην εσωτερική μονάδα. 3 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου και εξαφανίζεται όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί. 4 κατάστασης λειτουργίας: Όταν πιέσετε το κουμπί MODE, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας - "AUTO", "COOL", "DRY", HEAT (δεν υπάρχει στο μοντέλο που παρέχει μόνο ψύξη) και "FAN". 5 κλειδώματος: Η ένδειξη εμφανίζεται όταν πατήσετε το κουμπί LOCK. Πατώντας ξανά το κουμπί LOCK, γίνεται εκκαθάριση της οθόνης. 6 οθόνης χρονοδιακόπτη: Σε αυτή την περιοχή της οθόνης εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που έχετε ορίσει ώρα ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER ON". Εάν έχετε ορίσει μόνο ώρα απενεργοποίησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER OFF". Εάν έχετε ορίσει και τις δύο τιμές, θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER ON-OFF", η οποία υποδηλώνει ότι έχετε επιλέξει να ορίσετε και την ώρα ενεργοποίησης και την ώρα απενεργοποίησης. 7 ταχύτητας ανεμιστήρα: Πατήστε το κουμπί FAN SPEED για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα (Auto-Low-Med-High). Η επιλογή σας θα εμφανιστεί στο παράθυρο LCD, εκτός από την επιλογή "Auto". : Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου Όλες οι επεξηγήσεις της Εικόνας 2 αναγράφονται για την πληρέστερη κατανόηση της οθόνης. Κατά τη λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα αντίστοιχα σύμβολα των λειτουργιών. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο ξηρές αλκαλικές μπαταρίες (LR03X2). 1. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ολισθήστε το πίσω κάλυμμα της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες με την κατεύθυνση (+ και -) που φαίνεται στο τηλεχειριστήριο. 2. Για να αντικαταστήσετε τις παλιές μπαταρίες ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 1. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή μπαταρία άλλου τύπου. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου. 2. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, διαρροή υγρού από τις μπαταρίες ενδέχεται να καταστρέψει το τηλεχειριστήριο. 3. Η μέση διάρκεια ζωής των μπαταριών υπό συνθήκες κανονικής χρήσης είναι περίπου 6 μήνες. 4. Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες όταν από την εσωτερική μονάδα δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος απόκρισης ή εάν η φωτεινή ένδειξη μετάδοσης δεν ανάβει. 5. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία. 3 4

5 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία AUTO. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP για ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου: Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες είναι από 21 C έως 28 o C. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ανάβει στον πίνακα του κλιματιστικού. Η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζονται σχετικές ενδείξεις. 4. Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή. 1. Στη λειτουργία AUTO, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέξει μεταξύ των λειτουργιών COOL, FAN και HEAT ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας που έχει οριστεί στο τηλεχειριστήριο. 2. Εάν η λειτουργία AUTO δεν σας εξυπηρετεί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μη αυτόματα. Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης (δεν είναι διαθέσιμη στο μοντέλο που παρέχει μόνο ψύξη) και ανεμιστήρα 1. Εάν η λειτουργία AUTO δεν σας εξυπηρετεί, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες COOL, HEAT ή FAN. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP για ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου: Στη λειτουργία ψύξης, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 21 C και πάνω. Στη λειτουργία θέρμανσης, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 28 και κάτω. 3. Πατήστε το κουμπί FAN SPEED για να επιλέξετε μεταξύ των ταχυτήτων AUTO, HIGH, MED ή LOW. 4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ανάβει και το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Η λειτουργία ανεμιστήρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο της θερμοκρασίας. Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο τα βήματα 1, 3 και 4. Λειτουργία αφύγρανσης 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε DRY. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP για ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 17 C έως 30 C. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ανάβει και το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί στη λειτουργία αφύγρανσης (DRY) και με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (LOW). Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Λόγω της διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας που έχει οριστεί και της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου, όταν το κλιματιστικού βρίσκεται στη λειτουργία αφύγρανσης θα λειτουργήσει αυτόματα πολλές φορές χωρίς να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες ψύξης και ανεμιστήρα. Λειτουργία χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουμπί TIMER ON για να ορίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης και το κουμπί TIMER OFF για να ορίσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης. 1. Για να ορίσετε την ώρα ενεργοποίησης. 1.1 Πατήστε το κουμπί TIMER ON. Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER ON", και στην περιοχή της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η τελευταία ώρα ενεργοποίησης που είχε οριστεί και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να ορίσετε εκ νέου την ώρα για την έναρξη της λειτουργίας. 1.2 Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER ON για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης της μονάδας. 1.3 Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα υπάρξει καθυστέρηση 1,5 δευτερολέπτων έως ότου το τηλεχειριστήριο στείλει το σήμα στο κλιματιστικό. Στη συνέχεια, έπειτα από 2 ακόμα δευτερόλεπτα, η ένδειξη "h" θα εξαφανιστεί και στην ψηφιακή οθόνη θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 2. Για να ορίσετε την ώρα απενεργοποίησης. 2.1 Πατήστε το κουμπί TIMER OFF. Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER OFF", και στην περιοχή της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η τελευταία ώρα απενεργοποίησης που είχε οριστεί και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να ορίσετε εκ νέου την ώρα απενεργοποίησης. 2.2 Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER OFF για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης. 2.3 Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα υπάρξει καθυστέρηση 1,5 δευτερολέπτων έως ότου το τηλεχειριστήριο στείλει το σήμα στο κλιματιστικό. Στη συνέχεια, έπειτα από 2 ακόμα δευτερόλεπτα, η ένδειξη "h" θα εξαφανιστεί και στην ψηφιακή οθόνη θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 5 6

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα