ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΦΜ: ΗΜ/ΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: (ΑΝ ) ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: CID: Δ/ΝΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ: ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΔΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: ΑΠΟΔΟΧΗ SMS: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ, ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΙΝΗΤΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ: ΑΠΟΔΟΧΗ SMS: ΜΕΤΟΧΟΙ / ΕΤΑΙΡΟΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ % ΣΥΜΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ: ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: ΚΟΣΤΟΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: Τ.Μ. ΑΞΙΑ: ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΛΛΟ ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % ΣΥΜΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / 2008/ ΦΠΑ ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓ. ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ Νέα Αίτηση Επαγγελματικού Δανείου 1/3

2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ EUROBANK ERGASIAS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ) ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟΥ / ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΗ ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; ΑΝ, ΣΕ ΠΟΣΕΣ; ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΦΟΡΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. % ΚΥΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ / ΨΙΛΗ / ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ ΒΑΡΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΟΣΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ: ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΤΟΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ: *ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ: ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ; Αν, συμπληρώστε υπέρ ποίου, το σκοπό και το ύψος της εγγύησης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και με την υπ αριθμ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE (Όθωνος 8, Αθήνα, τηλ ) («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο (επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία) που υπογράφει την παρούσα αίτηση («Υποκείμενο») ότι τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή καθώς και άλλα προσωπικά του δεδομένα που η Τράπεζα έχει τυχόν συλλέξει με τη συνδρομή του ή που θα δημιουργηθούν μετά την έγκριση του δανείου ή της πίστωσης (π.χ δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή/και από τρίτους κατ εντολή και για λογαριασμό του, ως εξής: Σκοπός επεξεργασίας: (α) έγκριση χορήγησης του αιτουμένου δανείου ή πίστωσης (β) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συμβάσεων δανείου ή πίστωσης που θα συναφθούν εφόσον εγκριθεί η χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης (γ) προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της (δ) προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, μετά από συγκατάθεση του Υποκειμένου που δίδεται στο τέλος του παρόντος εντύπου. Αποδέκτες των δεδομένων: 1. Για όλα τα δεδομένα: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 2. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή των οποίων η ανακοίνωση είναι αναγκαία για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της: οι δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και τρίτοι. 3. Για τα δεδομένα τα σχετικά με την ασφάλιση του/των ακινήτου/ων εξασφάλισης κατά των κινδύνων πυρκαϊάς και σεισμού σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει επιλέξει άλλη ασφαλιστική, οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρίες «EFG Eurolife ΑΕΑΖ», «EFG Eurolife ΑΕΓΑ» και «EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕ». 4. Για τα δεδομένα που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τις συμβάσεις δανείου ή πίστωσης: οι εταιρίες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για το σκοπό εγκρίσεως του αιτουμένου δανείου ή πίστωσης, η Τράπεζα: α) θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου που σχετίζονται με την πιστοληπτική του ικανότητα και τηρούνται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας ΑΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αλαμάνας 2, Μαρούσι, τηλέφωνο ) και θα προβεί σε νομικό έλεγχο του/των τυχόν ακινήτου/ων εξασφάλισης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο β) θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά του δεδομένα που τυχόν τηρούνται από την Τειρεσίας ΑΕ στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού. Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή οποιουδήποτε Καταστήματος της Τράπεζας. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, Μαρούσι (τηλ ), τηρεί διατραπεζικό αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια και πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ., ανεξαρτήτως νομικής μορφής, το οποίο έχει σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία είναι και οι μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου) αποδέκτες των τηρούμενων δεδομένων. Νέα Αίτηση Επαγγελματικού Δανείου 2/3

3 Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη, κάθε δε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο αυτό και αντίρρησης, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης ως προς την μετάδοση των δεδομένων του αρχείου προς τους ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στην Τράπεζα που τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οπότε γίνεται σχετική καταχώρηση στο αρχείο. Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, συναινώ ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. Η ανωτέρω συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην Τράπεζα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ή ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΤΕ, ΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ a ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ Έλαβα γνώση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την παραπάνω ενημέρωση και α) Συμφωνώ να χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα ή/και από τρίτους κατ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά μου δεδομένα με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή και υπηρεσιών καθώς και για την αναβάθμιση των μεταξύ μας σχέσεων. [Δεν συμφωνώ ] β) Συναινώ και επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. [Δεν συναινώ ] ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή και ακριβή, ότι το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκόμισα ή θα προσκομίσω είναι γνήσιο και αληθές και ότι το αιτούμενο δάνειο / πιστωτικό όριο θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που αναφέρεται παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι επίσης και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να εξακριβώσει τα στοιχεία αυτά, καθώς επίσης και να μην εγκρίνει τη χορήγηση του δανείου / πιστωτικού ορίου, χωρίς αιτιολόγηση. Είμαι πλήρως ενήμερος για το ύψος του επιτοκίου, τη διάρκεια, τα έξοδα, τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου / πιστωτικού ορίου το οποίο αιτούμαι. Αναγνωρίζω ότι, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός μου, δικαιούμαι να ζητήσω επιστροφή των προσκομισθέντων για την αξιολόγησή του εγγράφων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Πηγή προέλευσης του πελάτη Υφιστάμενος πελάτης Νέα προσέγγιση Διερχόμενος Διαφήμιση Σύσταση πελάτη Σύσταση συναδέλφων Συνεργασία ΔΕΠ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΗΣ Νέα Αίτηση Επαγγελματικού Δανείου 3/3

4 ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ CID: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΕΤΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: ΑΠΟΔΟΧΗ SMS: ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟΥ / ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. % ΚΥΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ / ΨΙΛΗ / ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ ΒΑΡΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ; Αν, συμπληρώστε υπέρ ποίου, το σκοπό και το ύψος της εγγύησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και με την υπ αριθμ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE (Όθωνος 8, Αθήνα, τηλ ) («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει ως εγγυητής το παρόν έντυπο («Υποκείμενο») ότι τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό καθώς και άλλα προσωπικά του δεδομένα που η Τράπεζα έχει τυχόν συλλέξει με τη συνδρομή του ή που θα δημιουργηθούν μετά την παροχή της εγγυήσεως (π.χ δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή/και από τρίτους κατ εντολή και για λογαριασμό του, ως εξής: Σκοπός επεξεργασίας: (α) αξιολόγηση των στοιχείων της παρούσης αιτήσεως προς το σκοπό εγκρίσεως του αιτουμένου/ης δανείου/πίστωσης υπέρ του/της οποίου/οποίας παρέχεται (β) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συμβάσεως εγγυήσεως (γ) προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της (δ) προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, μετά από συγκατάθεση του Υποκειμένου που δίδεται στο τέλος του παρόντος εντύπου. Αποδέκτες των δεδομένων: 1. Για όλα τα δεδομένα: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 2. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή των οποίων η ανακοίνωση είναι αναγκαία για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της: οι δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και τρίτοι. 3. Για τα δεδομένα τα σχετικά με την ασφάλιση του/των ακινήτου/ων εξασφάλισης κατά των κινδύνων πυρκαϊάς και σεισμού σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει επιλέξει άλλη ασφαλιστική, οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρίες «EFG Eurolife ΑΕΑΖ», «EFG Eurolife ΑΕΓΑ» και «EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕ». 4. Για τα δεδομένα που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τις συμβάσεις δανείου ή πίστωσης: οι εταιρίες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για το σκοπό αξιολόγησης, η Τράπεζα: α) θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου που σχετίζονται με την πιστοληπτική του ικανότητα και τηρούνται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας ΑΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αλαμάνας 2, Μαρούσι, τηλέφωνο ) και θα προβεί σε νομικό έλεγχο του/των τυχόν ακινήτου/ων εξασφάλισης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο β) θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά του δεδομένα που τυχόν τηρούνται από την Τειρεσίας ΑΕ στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού. Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή οποιουδήποτε Καταστήματος της Τράπεζας. Αίτηση Εγγυητή V

5 Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, Μαρούσι (τηλ ), τηρεί διατραπεζικό αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια και πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ., ανεξαρτήτως νομικής μορφής, το οποίο έχει σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία είναι και οι μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου) αποδέκτες των τηρούμενων δεδομένων. Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη, κάθε δε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο αυτό και αντίρρησης, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης ως προς την μετάδοση των δεδομένων του αρχείου προς τους ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στην Τράπεζα που τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οπότε γίνεται σχετική καταχώρηση στο αρχείο. Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, συναινώ ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. Η ανωτέρω συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην Τράπεζα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ή ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΤΕ, ΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ a ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ Έλαβα γνώση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την παραπάνω ενημέρωση και α) Δέχομαι να χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα ή /και από τρίτους κατ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά μου δεδομένα με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή και υπηρεσιών καθώς και για την αναβάθμιση των μεταξύ μας σχέσεων. [Δεν δέχομαι ] β) Συναινώ και επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. [Δεν συναινώ ] ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθή και ακριβή, ότι το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκόμισα ή θα προσκομίσω είναι γνήσιο και αληθές και ότι το αιτούμενο δάνειο / πιστωτικό όριο θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που αναφέρεται στη σχετική αίτηση επαγγελματικού δανείου. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, να εξακριβώσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση καθώς και το δικαίωμα αναιτιολόγητης απόρριψης της αίτησης αυτής. Είμαι πλήρως ενήμερος για το ύψος του επιτοκίου, τη διάρκεια, τα έξοδα, τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου / πιστωτικού ορίου για το οποίο προτίθεμαι να εγγυηθώ. Αναγνωρίζω ότι, σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήματος επαγγελματικού δανείου, δικαιούμαι να ζητήσω επιστροφή των προσκομισθέντων για την αξιολόγησή του εγγράφων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αίτηση Εγγυητή V

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ: EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΠΙΣΤΟΥΧΟΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι το ακίνητο επί της οδού όπως αυτό περιγράφεται στο/α υπ αριθ. συμβόλαιο/α του/των συμβολαιογράφου/ων είναι ιδιοκτησίας μου/μας/τ., και δεν έχει μεταβληθεί η νομική ή η πραγματική του κατάσταση. Συγκεκριμένα: Αποδέχομαι ότι δεν έχω / δεν έχουμε / ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί σε τροποποίηση της Σύστασης Οριζοντίου / Καθέτου Ιδιοκτησίας Αποδέχομαι ότι δεν έχω / δεν έχουμε / ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί σε περαιτέρω μεταβίβαση (πώληση, δωρεά, γονική παροχή) ποσοστού της ιδιοκτησίας του ή της ψιλής κυριότητας ή της επικαρπίας, και δεν υπάρχει δικαίωμα συνοίκησης τρίτου προσώπου. Αποδέχομαι ότι δεν υφίστανται επί του ακινήτου αγωγές διεκδικητικές ή αναγνωριστικές), βάρη, υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών ή κατασχέσεις. 4. Αποδέχομαι ότι το ακίνητο δεν προέρχεται από χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) και υπάρχει τίτλος μεταγεγραμμένος στο Υποθηκοφυλακείο τουλάχιστον δεκαετίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούμαι να αξιώσω να μου επιστραφούν τα δικαστικά έξοδα εγγραφής προσημείωσης. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει υπαχθεί στο Α, Β και Γ πρόγραμμα Εθνικού Κτηματολογίου, δεσμεύομαι να προσκομίσω κτηματογραφικό απόσπασμα, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο/Η/ΟΙ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ/ΟΥΝΤΕΣ Ημερομηνία: / /

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ιδιοκτήτης / Δανειζόμενος Επώμυμο Όνομα Πατρώνυμο Συμπληρώνεται από την Τράπεζα Αρ. Αίτησης: Ημερ. Εντολής: Διεύθυνση (οδός, αριθμός) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Περιοχή / Θέση Πόλη Δρόμοι που περικλειουν το Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) (Σε περίπτωση ανωνύμων οδών να αναγράφεται ο αριθμός του ΟΤ) Νομός Προσόψεις Οικοπέδου Πολυκατοικίας Προσόψεις Διαμερίσματος Είδος Ακινήτου (π.χ. Διαμέρισμα) Όροφος Εμβαδόν (τετρ. μέτρα) Έτος Κατασκευής (Χρόνος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας + 2 έτη) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο έχει υποστεί ζημιές, π.χ. από σεισμό, πυρκαϊά, πλημμύρα; (Αν, διευκρινίστε) Το ακίνητο είναι αποπερατωμένο; (Αν, γράψτε το στάδιο αποπεράτωσης) Το ακίνητο έχει αυθαίρετα τμήματα; Αρ. Ορόφων Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου): Έχει κεντρική θέρμανση; Έχει ανελκυστήρα (πάνω από β όροφο); Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Ημ/νία: Υπογραφή Ιδιοκτήτη / Δανειζομένου: Συμπληρώνεται από την EFG Eurobank Properties ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (Δρχ.): Σχόλια: ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ (Δρχ.): Σχόλια: ΓΙΑ ΤΗΝ EFG EUROBANK PROPERTIES Ημ/νία:

8 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ημερομηνία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : INTERNO ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΦΜ: ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EURO ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΑΛ REV ΤΟΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΗ 7,75%+0,5+0,6% Α ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ REV8% ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟ Κατάστημα Εξυπηρέτησης : Σχέση με πελάτη : ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Η εν λόγω εταιρεία καθώς και μετοχοί είναι πελάτες της εταιρείας μας σε ασφαλιστικά προιόντα. Δυσμενή Δικαιολόγηση δυσμενών : Σχόλια/ Χρήσιμες πληροφορίες: Ιστορικό επιχείρησης ( ημερομηνία ίδρυσης, μετοχική σύνθεση,αντικείμενο εργασιών, άλλα χρήσιμα στοιχεία) : Η ανώνυμη εταιρεία ΙΝΤΕΡΝΟ ιδρύθηκε το 1995, από τους κ. Ι. Παπανικολάου και Χ. Σωτηριάδη οι οποίοι είχαν ήδη πολύχρονη εμπειρία στον χώρο. Το αντικείμενο της επιχείρησης είναι η εμπορία επίπλων. Η επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κατάστημα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, υπάρχει διάδοχη κατάσταση εάν ναι απασχολείται ήδη στην επιχείρηση; Η επιχείρηση απασχολεί 5 άτομα μεταξύ των οποίων τον γιό του κ. Παπανικολάου και την κόρη του κ. Σωτηριάδη οι οποίοι θα αναλάβουν μελλοντικά την επιχείρηση. Όροι αγορών και πώλησης : Η επιχείρηση αγοράζει από το εξωτερικό με 3 μηνη πίστωση και πουλάει τα έπιπλά της με πίστωση έως και 12 μήνες. Αύξηση, μείωση οικονομικών μεγεθών -σχολιασμός Ο τζίρος της επιχείρησης είναι ανοδικός τα 2 τελευταία έτη με εξαίρεση μία παροδική κάμψη κατά το α εξάμηνο του 2002 που οφείλεται στην μετεγκατάσταση της επιχείρησης. Σκοπός χρηματοδότησης (σε περίπτωση αιτήματος κεφαλαίου κίνησης) Ο σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης κυρίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές καθώς και η αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς για την επίτευξη έκπτωσης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β Στοιχεία σύμβασης (αριθμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. Προς τον / την κ. Αθήνα, [ Ημερομηνία ] Αγαπητέ/ή κ., Κατόπιν της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος που τέθηκε σε ισχύ στις 30/9/2013, ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα