ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη η «Τράπεζα»). Το go4more είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη του συλλέγουν Πόντους οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Μέλους του εν λόγω Προγράμματος. 1. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: Μέλος του Προγράμματος ή Μέλος: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που, αφού αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, εγγράφεται στο Πρόγραμμα. Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Δραστηριότητα: Η συναλλαγή ή η δραστηριότητα του Μέλους όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Συλλογής Πόντων. Πόντοι: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από τη διενέργεια μίας υπαγόμενης συναλλαγής ή δραστηριότητας. Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων κάθε Μέλους. Σημεία συλλογής και εξαργύρωσης πόντων: Ορίζονται τα σημεία εκείνα στα οποία το Μέλος διενεργεί μία υπαγόμενη συναλλαγή ή δραστηριότητα ή εξαργυρώνει πόντους. Δανειακό προϊόν: Οποιοδήποτε είδος δανείου ή πίστωσης. 1

2 2. Εγγραφή Μέλους 2.1. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται με την υποβολή αίτησης εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής i-bank internet banking της Τράπεζας ή Μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας ( ή από εξωτερικό) 2.2. Μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγμή της εγγραφής, είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μη εταιρικής ενεργής και σε ισχύ χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Τράπεζα δεν ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή στο Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας ( ή από εξωτερικό) ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής i-bank internet banking. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και οι πόντοι που έχει συλλέξει και δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα. 3. Συλλογή Πόντων 3.1. Κάθε Μέλος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα συλλέγει πόντους, οι οποίοι θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συλλογής Πόντων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Πίνακα Συλλογής Πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να διαγράψει ή να προσθέσει υπαγόμενες συναλλαγές ή δραστηριότητες. Οποιαδήποτε αλλαγή του Πίνακα Συλλογής Πόντων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή φέρει ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειας (εάν υφίσταται) και ανακοινώνεται στα Μέλη του Προγράμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η Τράπεζα. 2

3 3.3. Η Τράπεζα τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των πόντων που συλλέγονται ή/και εξαργυρώνονται από το Μέλος Σε περίπτωση που το Μέλος είναι κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Τράπεζας και εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών του υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, τότε, από την ημερομηνία που το Μέλος περιέλθει σε καθυστέρηση, διακόπτεται αυτομάτως η συλλογή πόντων. Η δυνατότητα συλλογής πόντων επανακτάται αμέσως μετά την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Μέλους Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του Οι πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο Η Τράπεζα, εκτός από τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό πόντων που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συλλογής Πόντων για τις επιμέρους συναλλαγές ή δραστηριότητες του Μέλους, δύναται να ορίζει και μέγιστο αριθμό πόντων που το Μέλος μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και σε ετήσια βάση για το σύνολο των συναλλαγών ή των δραστηριοτήτων. Ο μέγιστος αριθμός πόντων που ισχύει κάθε φορά για το σύνολο των συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, αναγράφεται στον Πίνακα Συλλογής Πόντων Το Μέλος ενημερώνεται για τα Σημεία Συλλογής Πόντων κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4.8. πιο κάτω. 4. Εξαργύρωση Πόντων 4.1. Οι Πόντοι που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, μερικώς ή ολικώς: Για απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών σε συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, με χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Μέλους, εκδόσεως της Τράπεζας ή Για απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται από την Τράπεζα Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συλλογής Πόντων, διαγράφονται αυτόματα από το Λογαριασμό Πόντων του Μέλους Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Τράπεζα ή/και τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις Η Τράπεζα καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν ελάχιστο αριθμό πόντων που κάθε φορά απαιτείται να έχει συλλέξει το Μέλος πριν προβεί σε μερική ή ολική εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων του, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος κατά τα οριζόμενα στον όρο 4.8. κατωτέρω Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης Πόντων, αυτοί αφαιρούνται από το Λογαριασμό Πόντων του Μέλους σύμφωνα την ημερολογιακή σειρά καταχώρησής τους, από τους παλαιότερους προς τους νεώτερους (μέθοδος FIFO - first in, first out). Οι εναπομείναντες Πόντοι φέρουν πάντα την ημερομηνία της αρχικής τους απόκτησης. 3

4 4.6. Σε περίπτωση που το Μέλος είναι κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Τράπεζας και εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών του υποχρεώσεων ίση ή και μεγαλύτερη της μίας (1) ημέρας τότε, δεν μπορεί να προβεί σε εξαργύρωση Πόντων από την ημερομηνία που το Μέλος περιέλθει σε καθυστέρηση. Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο χρονικό διάστημα εξαργύρωσης των διαθέσιμων Πόντων, συνεχίζει να υπολογίζεται στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους. Η δυνατότητα εξαργύρωσης επανακτάται αμέσως μετά την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Μέλους Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων επιτρέπεται χωρίς να είναι απαραίτητη η καταβολή αντιτίμου εκ μέρους του Πελάτη για αγορά αγαθού ή υπηρεσίας είτε από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είτε από την ίδια την Τράπεζα Το Μέλος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες δυνατότητες εξαργύρωσης στις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις και στην ίδια την Τράπεζα μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή s ή των ηλεκτρονικών δικτύων της Τράπεζας ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας ( ή από εξωτερικό). Για τις δυνατότητες εξαργύρωσης σε επιχειρήσεις, το Μέλος ενημερώνεται και μέσω των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις ειδικές προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 4.8. ανωτέρω Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ. των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις. Επίσης, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε μέλος κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με οποιοδήποτε τρόπο με τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, ούτε για τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. 5. Ενημέρωση Μέλους για τους διαθέσιμους Πόντους 5.1. Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση καθώς και για τους Πόντους που πρόκειται να λήξουν, μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων της Τράπεζας ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας ( ή από εξωτερικό) Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή s, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα κατά τον όρο 2.4. ανωτέρω. 4

5 6. Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος 6.1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Τραπέζης, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος από το Μέλος Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης, μέσω της ιστοσελίδας ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την Τράπεζα, ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξεως των πόντων, όπως ορίζεται στον όρο 4.2 ανωτέρω. 7. Λοιποί Όροι 7.1. Η συμμετοχή του Μέλους στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, φωτογραφιών και υλικού βιντεοσκόπησης σε αρχείο, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από την Τράπεζα ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Προγράμματος αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό του (Προγράμματος), καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών και του υλικού βιντεοσκόπησης στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα στις επίσημες σελίδες της Τράπεζας του i-bank στα social media, ή σε τυχόν άλλες ιστοσελίδες της Τράπεζας και σε δελτία τύπου, καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής καθώς και σε διαφημιστικές προβολές με σκοπό την πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τις εν λόγω δραστηριότητες της Τράπεζας καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής τους Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: Η εγγραφή και συμμετοχή του στο Πρόγραμμα απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Το εν λόγω αρχείο θα τηρείται από την Τράπεζα και στις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα και το Πρόγραμμα εταιρίες για σκοπούς υποστήριξης, προώθησης, εκτέλεσης και λειτουργίας του Προγράμματος. Η Τράπεζα φέρει την ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της σχετικά με την κατά το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, απαιτούμενη προστασία των εν λόγω προσωπικών του δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και οι συσσωρευμένοι πόντοι που έχει συγκεντρώσει το Μέλος από τη χρήση του Προγράμματος. 5

6 7.3. Η Τράπεζα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του Προγράμματος και με κανένα τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος ή από τον νόμο Η Τράπεζα ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των Μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα. Επίσης η Τράπεζα ενδέχεται να δώσει σε τρίτα πρόσωπα συνεργαζόμενα με την Τράπεζα και το Πρόγραμμα δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προώθηση από τα τρίτα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα προϊόντων/υπηρεσιών τους τα οποία θα σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας και να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία της χώρας. Επίσης κάθε Μέλος που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για το Πρόγραμμα και τα προϊόντα/υπηρεσίες της Τράπεζας ή τρίτων συνεργαζόμενων μαζί της σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (direct mail) είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) μπορεί να το δηλώσει οποτεδήποτε καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας στο ( ή από εξωτερικό) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και επέχει θέση συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτ. ια του Ν.2472/1997 για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οι Πόντοι συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά Πόντων ρητά απαγορεύεται Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του Προγράμματος, η Τράπεζα δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Δηλώνω υπεύθυνα ότι διάβασα και αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του προγράμματος. Ονοματεπώνυμο:. Πόλη:... Ημερομηνία: Υπογραφή:.. 6

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα