Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας"

Transcript

1 IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M.

2 Πνευματική Ιδιοκτησία Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά & απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) & το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

3 Επιχειρήσεις & πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.) Χρήση έργων τρίτων Δραστηριότητες/προϊόντα που καλύπτονται από δικαιώματα π.ι.

4 Αντικείμενο προστασίας Έργο κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή

5 Προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματος Μορφή έργου Πρωτοτυπία Έλλειψη διατυπώσεων

6 Προστατευόμενα έργα α. 2 του ν. 2121/1993 έργα νέας τεχνολογίας προγράμματα η/υ βάσεις δεδομένων πολυμέσα ιστοσελίδες

7 Υποκείμενο προστασίας δημιουργός / φυσικό πρόσωπο περισσότεροι δημιουργοί έργα συνεργασίας συλλογικά έργα» ο/α έργα σύνθετα έργα ανώνυμα / ψευδώνυμα

8 Τεκμήριο δημιουργού Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού. Συλλογικά έργα, προγράμματα η/υ ή ο/α έργα: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου. Τεκμήρια = μαχητά

9 Έργα μισθωτών αυτοδίκαιη μεταβίβαση στον εργοδότη των εξουσιών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης. προϋπόθεση: σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας. δυνατότητα αντίθετης συμφωνίας

10 Έργα δημοσίων υπαλλήλων αυτοδίκαιη μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωμάτων στον εργοδότη, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

11 Έργα κατά παραγγελία αρχή του δημιουργού όλα τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς από τον αρχικό δημιουργό.

12 Περιουσιακά δ/ματα η εγγραφή του έργου, Εξουσίες δημιουργού η αναπαραγωγή του έργου, η μετάφραση του έργου η διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του έργου η θέση σε κυκλοφορία (εξουσία διανομής) του πρωτότυπου έργου ή των αντιτύπων του η εισαγωγή αντιτύπων του έργου που παρήχθησαν στο εξωτερικό η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός του έργου η δημόσια εκτέλεση του έργου, η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του έργου και η παρουσίασή του στο κοινό ενσυρμάτως, ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

13 Περιορισμοί περιουσιακού δ/ματος 1. παράθεση σύντομων αποσπασμάτων (α. 19) 2. σχολικά βιβλία και ανθολογίες (α. 20) 3. αναπαραγωγή για διδασκαλία ή εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (α.21) 4. αναπαραγωγή από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία (α. 22) 5. αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με το σκοπό τη διατήρησή της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο (α. 23) 6. αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς (α. 24) 7. χρήση για λόγους ενημέρωσης (α. 25) 8. χρήση εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών ή φωτογραφίας που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιο χώρο (α. 26) 9. δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργου σε ειδικές περιστάσεις (α. 27) 10. έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων (α. 28) 11. αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων (α. 28Α) 12. αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (α. 18) ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

14 Εύλογη αμοιβή επί μέσων αναπαραγωγής = ποσοστό ως αντιστάθμισμα της ελεύθερης αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση. καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των μέσων αναπαραγωγής & εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

15 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου/εικόνας/ήχου & εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων ή μη ενσωματώσιμων στην κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου & εικόνας καθώς & των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 Mbytes) 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες & των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 MBytes.

16 Ηθικό Δικαίωμα Εξουσίες δημιουργού δημοσίευσης αναγνώρισης της πατρότητας προσπέλασης υπαναχώρησης/μετανοίας

17 Συμβάσεις & άδειες εκμετάλλευσης Προϋπόθεση εγκυρότητας συμφωνίας = έγγραφη κατάρτιση. Ακυρότητα = σχετική μόνο ο πνευματικός δημιουργός μπορεί να την επικαλεστεί. Σύμβαση υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου του δημιουργού να ασκήσει τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα, Άδεια ο δημιουργός απλά επιτρέπει στον αντισυμβαλλόμενό του να ασκήσει εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα.

18 Αποκλειστικές & μη αποκλειστικές άδειες & συμβάσεις εκμετάλλευσης Αποκλειστικές = δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο να ασκήσει αποκλειστικά και μόνο αυτός τις συγκεκριμένες εξουσίες Μη αποκλειστικές = παραχωρούν ορισμένες εξουσίες χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί η εκμετάλλευση του έργου από άλλον

19 Θεωρία του σκοπού της μεταβίβασης Θεωρείται ότι ο δημιουργός έχει μεταβιβάσει περιουσιακά δικαιώματα μόνο στην έκταση που είναι αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού της σύμβασης.

20 Ποσοστιαία αμοιβή ύψος του ποσοστού καθορίζεται ελεύθερα ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη ΔΕΝ ισχύει: - για τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, - τα προγράμματα η/υ - κάθε είδους διαφήμιση ή - όταν ο νόμος ορίζει διαφορετικά

21 Ειδικές ρυθμίσεις: 1. για τις συμβάσεις έντυπης έκδοσης & τα δικαιώματα του μεταφραστή (α.33) 2. για τη ραδιοφωνική & τηλεοπτική μετάδοση (α.34) 3. για την αμοιβή θεατρικής παράστασης (α.35) 4. για την εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους (α.37) 5. για τα δικαιώματα των φωτογράφων (α.38)

22 Συγγενικά δικαιώματα αναγνωρίζονται για : 1. τον καλλιτέχνη που ερμηνεύει ή εκτελεί (α.46) 2. τον παραγωγό των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας (α.47) 3. το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει (α.48) 4. τον εκδότη του εντύπου (α.51) 5. εκείνον που δημοσιεύει αδημοσίευτα έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται εν ζωή (α.51α) Ενδεικτική απαρίθμηση: ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορωδοί, χορευτές, καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, θεάματος ποικιλιών (βαριετέ) ή ιπποδρόμου (τσίρκου).

23 Διάρκεια προστασίας Όσο διαρκεί η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού, πχ. σε έργα συνεργασίας: υπολογισμός από 01/01 του έτους που έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού. σε βάσεις δεδομένων: Η προστασία του ειδικού δικαιώματος αρχίζει από την περάτωση της κατασκευής της βάσης δεδομένων & λήγει 15 έτη μετά την 01/01 του έτους που έπεται της ημερομηνίας περάτωσης.

24 Διάρκεια προστασίας στα συγγενικά δικαιώματα 50 έτη μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη. Αρχή υπολογισμού: 01/01 του έτους το οποίο έπεται του γενεσιουργού γεγονότος. Μετά τη λήξη της προστασίας: το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού, μπορεί να ασκεί τις εξουσίες αναγνώρισης της πατρότητας του δημιουργού και τις εξουσίες προστασίας της ακεραιότητας του έργου.

25 Διαχείριση & προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & των συγγενικών - σε ατομικό επίπεδο από τον κάθε δικαιούχο μεμονωμένα, - συλλογικά μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης & προστασίας

26 Όπου ο νόμος δεν ορίζει ρητά κάτι διαφορετικό η συλλογική διαχείριση είναι προαιρετική. Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση ή υποχρεωτική άσκηση δικαιωμάτων από ΟΣΔ: Στη δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη και αμετάβλητη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών. Στο δικαίωμα παροχής ή μη αδείας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου. Στην εύλογη αμοιβή της ιδιωτ. αναπαραγωγής Στο δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών/εκτελεστών καλλιτεχνών (α. 49)

27 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) υποχρεούνται - να διαπραγματεύονται, - να συμφωνούν τις αμοιβές, - να προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή & - να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες.

28 Οι ΟΣΔ: παραχωρούν στους χρήστες άδεια χρήσης για έναν ή περισσότερους τρόπους οικονομικής εκμετάλλευσης (πχ δημόσιας εκτέλεσης), ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι της άδειας, εισπράττουν το συμφωνηθέν με βάση το αμοιβολόγιό τους αντίτιμο και το διανέμουν στους δικαιούχους, αφού αφαιρέσουν τα έξοδα διαχείρισης, υπογράφουν με τους αλλοδαπούς ΟΣΔ συμβάσεις αμοιβαιότητας.

29 Νομικό καθεστώς των ΟΣΔ: περιγράφεται στα α ν.2121/1993. Στην Ελλάδα λειτουργούν 17 ΟΣΔ & 2 ΟΣΠ με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού & εποπτεύονται από τον ΟΠΙ.

30 Τεχνολογικά μέτρα προστασίας ηχρήση κωδικού πρόσβασης (password) ή αριθμού πιστοποίησης (identification number), η εφαρμογή κρυπτογραφικών τεχνικών, η τεχνική υδατογραφήματος (digital watermarkings) ή το στεγανογράφημα, τα συστήματα που περιορίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας σειριακών αντιγράφων (SCMS Serial Management System) τα εξαρτήματα ή μηχανισμοί hardware (smart cards, dongles, hardware locks-hasp).

31 Νομοθετικά απαγορεύεται: 1. η εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου, την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν το σκοπό & 2. η κατασκευή, εισαγωγή, διανομή, πώληση, εκμίσθωση, διαφήμιση για πώληση ή εκμίσθωση ή κατοχή για εμπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή παροχή υπηρεσιών που: α) αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας, ή β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας έχουν σκοπό εμπορικό ή χρήση περιορισμένης σημασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας, οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων.

32 Υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους επωφελούμενους από - τις εξαιρέσεις που αφορούν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (α.18), - την αναπαραγωγή για διδασκαλία (α.21), - την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες & αρχεία (α. 22), - την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς (α.24), & - την αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες (α.28 Α), τα μέσα, προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον έχουν εκ του νόμου πρόσβαση στο προστατευόμενο έργο.

33 Δικαστικά & Διοικητικά μέτρα Πιθανολόγηση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την απαγόρευση τέλεσης πράξεων που θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας υποχρέωση κατά τόπον αρμόδιας αστυνομικής αρχής για απαγόρευση της πράξης. Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή.

34 Αστικές κυρώσεις α) αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματος β) αγωγή για την άρση της προσβολής γ) αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής δ) αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα ε) αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού στ) αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας.

35 δυνατότητα λήψης αποζημίωσης του δικαιούχου = ΟΧΙ κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.

36 Ποινικές κυρώσεις ποινή φυλάκισης (1-10 έτη) & χρηματική ποινή (2.900,00 έως ,00 ).

37 Διοικητικές κυρώσεις όποιος αναπαράγει, πωλεί ή κατ άλλον τρόπο διανέμει στο κοινό ή κατέχει με σκοπό διανομής πρόγραμμα η/υ παράνομα, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 / κάθε παράνομο αντίτυπο. Πλανόδιοι ή στάσιμοι (εκτός καταστήματος) πωλητές = διοικητικό πρόστιμο ίσο με το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων υλικών φορέων που αποτελούν αντικείμενο της προσβολής x 20,00 / τεμάχιο. ελάχιστο ποσό διοικητικού προστίμου = 1.000,00.

38 Ευχαριστώ...

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuαργετ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1.1 Έργα που προστατεύονται Ο νομοθέτης προστατεύει τα πρωτότυπα έργα του λόγου, της τέχνης ή της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ DOWNLOADING ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) Θέματα Πνευματικής Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Ιδιοκτησίας και Υλικό που έχει αναπτυχθεί αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικών Αρχείων του Κράτους Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ISBN: 978-960-85327-9-3

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία) 0 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: H

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιδιοκτησίας για μικρές

ιδιοκτησίας για μικρές ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ Ναταλί Σαϊτάκη ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Μαργώνης Δημήτριος Επιμέλεια: Ζαβέρδα Ευφροσύνη Σιδέρη Χαραλαμπία ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ)

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) UΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ U ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα