ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ."

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε βάση τις ιατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών και Υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή. Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 09/06/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο κτίριο της Ε.Υ.Α.Π., Ωρωπού 156, Γαλάτσι και αφορά στην : Παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση του προσωπικού της Υπηρεσίας Η/Μ Εγκαταστάσεων ιεύθυνσης ικτύου Αποχέτευσης (..Α.) στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Αντλιοστασίου Νο ΑΣ3 στην Σαλαµίνα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παροχή υπηρεσιών θα αφορά στην αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση όλων των υδραυλικών εξαρτηµάτων, εξαρµωτικών, χοανών αναρρόφησης, φρεατίων δεξαµενών κ.λ.π. εξοπλισµού, των σωληνώσεων και λοιπών εργασιών και µικροϋλικών, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά. Ο Παρέχων Υπηρεσίες θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, ώστε στο αντλιοστάσιο να διαµορφωθεί µια όµοια διάταξη σωληνώσεων αντίστοιχη µε την υπάρχουσα. Οι σωληνώσεις, καµπύλες, συστολές, φλάντζες, διαστολικά συνδέσεων, συνδετικά µε τους εξωτερικούς αγωγούς (φλαντζοζιµπώ), δοµικές επεµβάσεις, εκσκαφές, βίδες και λοιπά µικροϋλικά θα βαρύνουν τον Παρέχοντα Υπηρεσίες, καθώς επίσης η προµήθεια και σύνδεση σε λειτουργία ενός πίνακα για χειρισµό των ηλεκτροβανών, µε σχέδια της Υπηρεσίας. Οι δικλείδες, ηλεκτροκίνητες και µη καθώς και οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα διατεθούν από την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. και ο Παρέχων Υπηρεσίες θα αναλάβει την τοποθέτησή τους. (Δ3898) Σελίδα 1

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παροχή Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνει εργασίες και υλικά που κατηγοριοποιούνται, ως εξής: Α. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνεται η αποξήλωση των υφιστάµενων τµηµάτων, η µεταφορά και εγκατάσταση των νέων σωληνώσεων στους υπόγειους χώρους, αποτελούµενων από ευθύγραµµα τµήµατα, κατασκευασµένα όπως προαναφέρθηκε, µε τα ειδικά τεµάχια σωληνώσεων, καµπύλες, ταυ, εξαρµωτικά (αντικατάσταση των υπαρχόντων), συστολές, φλάντζες κλπ, µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δοκιµές, βαφή και εργασία για την έντεχνη εγκατάσταση και λειτουργία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των µικροεπεµβάσεων κατόπιν υποδείξεων της Υπηρεσίας στα πλαίσια της βέλτιστης λύσης. Επίσης θα αντικατασταθούν και οι σωλήνες από τις βάνες του BY-PASS µέχρι και τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς (από ductile iron). Η σύνδεση θα γίνει µε φλαντζοζιµπώ αντίστοιχης διατοµής. Στην παροχή υπηρεσιών θα συµπεριληφθούν επίσης και η εκσκαφή και η αποκατάσταση του σκάµµατος στην πρότερη κατάσταση και µορφή. Οι χαλύβδινοι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής για κατά ΕΝ / ΕΝ Ρ235TR1 (ST 37.0). Τα τεµάχια εξάρµωσης θα έχουν ελαστικό στεγανωτικό δακτύλιο, γαλβανισµένους κοχλίες ρυθµίσεως και συνδέσεως και φλάντζες κατά DIN 2501, ΡΝ 10. Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες και τα παρεµβύσµατα συνδέσεως και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Οι νέες σωληνώσεις θα στηριχτούν στην υπάρχουσα υποδοµή µε όποιες διορθώσεις και αλλαγές απαιτηθούν. Κατά την περίοδο της παροχής υπηρεσιών στο αντλιοστάσιο ο Παρέχων Υπηρεσίες οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του. Τα ελάχιστα απαιτούµενα πάχη των ελασµάτων είναι τα εξής: Εξωτερική διάµετρος σωλήνα (mm) Πάχος ελάσµατος (mm) και καµπύλες 90 ο 10 Η όλη κατασκευή των σωλήνων, οι µηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, οι µέθοδοι και τα µέσα κατεργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των κανόνων της τέχνης και της επιστήµης. Όλα τα άκρα των ελασµάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγουµένως φρεζάρισµα. (Δ3898) Σελίδα 2

3 Όλες οι ραφές τόσο οι κατά µήκος όσο και οι εγκάρσιες θα συγκολληθούν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Εάν υπάρχουν σηµεία όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι αδύνατη, πρέπει η εξωτερική ραφή να γίνει έτσι ώστε η συγκόλληση να εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή. Η εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαριστεί και µετά θα επιχριστεί µε στρώση εποξικού primer πάχους 75µ και µετά θα επικαλυφθούν µε δύο στρώσεις εποξικής βαφής πάχους 2x100µ που θα συνεργάζεται µε το υπόστρωµα, σε απόχρωση που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Όλοι οι αρµοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεµαχίων µεταξύ τους θα προστατευθούν µε όµοιο τρόπο όπως οι σωλήνες. Κάτω από τις σωλήνες του βανοστασίου (τις τρείς ηλεκτροκίνητες βάνες Φ500) θα τοποθετηθεί µόνιµο µεταλλικό πατάρι µε σκάλα ανόδου, το οποίο πατάρι θα εξυπηρετεί την πρόσβαση προς τις ηλεκτροβάνες. Β. ΧΟΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι υπάρχουσες χοάνες εισαγωγής θα αντικατασταθούν µε νέες και θα εγκιβωτιστούν µε κατάλληλο στεγανωτικό υλικό. Τα στεγανωτικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της εταιρείας Koster ή άλλης παρεµφερούς, αποδεκτής από την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποκατάσταση των τοιχίων, τη διασφάλιση σύνδεσης παλιού σκυροδέµατος και νέου υλικού πλήρωσης, τη διασφάλιση στεγανής επαφής µεταξύ της σύνδεσης µεταλλικής χοάνης και νέου υλικού πλήρωσης, την τελική επάλειψη µε στεγανωτικό υλικό ανθεκτικό σε αρνητική πίεση και σε χηµικά διαβρωτικά. Το προσωπικό του Παρέχοντα Υπηρεσίες θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία τόσο στη χρήση και εφαρµογή ειδικών χηµικών στεγανωτικών υλικών όσο και χρήσης ειδικού εξοπλισµού ασφαλείας για εργασίες σε περιβάλλον µε τοξικά αέρια. Γ. ΣΤΕΓΑΝΟ AΝΟΙΓΜΑ (ΚΑΠΑΚΙ) ΕΞΑΜΕΝΗΣ Το καπάκι της δεξαµενής που βρίσκεται στο µεσοπάτωµα του αντλιοστασίου θα αντικατασταθεί µε καινούριο ανοξείδωτο πάχους τουλάχιστον 12cm µε λάστιχο στεγανότητας πάχους 5mm από ανθεκτικό στα λύµατα ελαστικό και η στερέωσή τους θα γίνει µε ανοξείδωτα υλικά πακτώσεως, αεροστεγώς προκειµένου να µην υπάρχει διαφυγή αερίων από τις υπό πίεση δεξαµενές, θα έχει πάνω του προσαρµοσµένο τον ανοξείδωτο σωλήνα του αισθητηρίου στάθµης όπως ακριβώς είναι το υφιστάµενο καπάκι.. ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΑ Η σύνδεση των αεριοφυλακίων θα παραµείνει στους καταθλιπτικούς αγωγούς (όπως είναι σήµερα). Νέοι αεροσυµπιεστές θα διατεθούν από την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. και ο Παρέχων Υπηρεσίες θα παρέχει όλες τις υπηρεσίας, τα υλικά και τα µικροϋλικά (π.χ. σωλήνες, βαλβίδες, πίνακας λειτουργίας κ.λ.π.) και θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούµενες συνδέσεις, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα. (Δ3898) Σελίδα 3

4 3. ΕΙ ΙΚΟΙ OΡΟΙ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει, επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους τα ακόλουθα: 1. Στην Οικονοµική Προσφορά το Προσφερόµενο Κόστος θα είναι κατ αποκοπή και θα συµπεριλαµβάνονται όλες οι προσφερόµενες υπηρεσίες. 2. Υπεύθυνη ήλωση σύµφωνα µε τον Νόµο, υπογεγραµµένη από την αρµόδια Υπηρεσία (Η/Μ Εγκαταστάσεων..Α.) ότι έλαβαν γνώση επί τόπου των συνθηκών λειτουργίας του Αντλιοστασίου το είδος της παροχής που πρέπει να εκτελέσουν, τις οποίες και θα πρέπει να περιγράφουν στην προσφορά τους. (Υπεύθυνος κος Σαλής τηλ , , ). 3. ήλωση µε το oνοµατεπώνυµο του συντονιστή του έργου που θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών παροχής, καθώς και του προσωπικού που θα υποβοηθήσει την παροχή υπηρεσιών προς την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 4. Αποδεδειγµένη εµπειρία στη χρήση και εφαρµογή των ειδικών στεγανωτικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή καταλόγου συναφών έργων και παροχής υπηρεσιών σε διάφορες εταιρείες, οργανισµούς ύδρευσης ή αποχέτευσης. Στον κατάλογο θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου ή της υπηρεσίας, ο φορέας οργανισµός ανάθεσης, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε το έργο ή η υπηρεσία. 5. Υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης σύµφωνα µε τον Νόµο, ότι ο Παρέχων Υπηρεσίες αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους, ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνοµικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια του Προσωπικού του, που απασχολείται στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. και ότι φέρει την απόλυτη ευθύνη, κατά τον χρόνο που θα διαρκέσει η παροχή υπηρεσιών, για τα πιθανά ατυχήµατα που θα προκληθούν από οποιονδήποτε λόγο και αιτία στους εργάτες ή υπαλλήλους του και ότι οφείλει να είναι ασφαλισµένος για την παραπάνω ευθύνη. Στην παραπάνω (Υ..) θα αναφέρεται επίσης ότι µέσα στο χώρο των αντλιοστασίων, ενδέχεται το προσωπικό του, να έρθει σε επαφή µε λύµατα ή τοξικά αέρια και για τον λόγο αυτό θα ληφθούν τα απαιτούµενα από τη Νοµοθεσία και τους Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας µέτρα. 6. Υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης σύµφωνα µε τον Νόµο, ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων, των εγκαταστάσεων και της περιουσίας της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. εξαιτίας της ενασχόλησής του µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. 7. Υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης σύµφωνα µε τον Νόµο ότι Αποδέχεται τους όρους του ιαγωνισµού και τον Κανονισµό Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΟΚΙΜΕΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ο Παρέχων Υπηρεσίες θα υποβάλλει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών. Ο χρόνος που θα προταθεί θα είναι ο καθαρά απαιτούµενος χωρίς να συνυπολογιστούν οι τυχόν καθυστερήσεις ή αναβολές που θα υπάρξουν. Για το σύνολο των υπηρεσιών ο χρόνος υλοποίησης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις ηµερολογιακούς µήνες. (Δ3898) Σελίδα 4

5 Η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών καθώς και της τήρησης των κατατεθειµένων χρονοδιαγραµµάτων θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό από την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Χωρίς καµία άλλη οικονοµική επιβάρυνση µπορεί να υπάρξει τροποποίηση των χρονοδιαγραµµάτων από την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε., προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του αντλιοστασίου (όπως αλλαγή ωραρίου, επιµήκυνση του χρόνου παροχής υπηρεσιών κλπ.). Β. ΟΚΙΜΕΣ Η Επιτροπή παρακολούθησης της Υπηρεσίας µετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα προβεί σε δοκιµές στεγανότητας, οπτικό έλεγχο διαρροών, καθώς επίσης και δοκιµές σωστής λειτουργίας όλου του εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στο Αντλιοστάσιο. Οι βλάβες (από αστοχία υλικού, κακή κατασκευή ή και εγκατάσταση) που τυχόν θα παρουσιασθούν, θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Παρέχοντα Υπηρεσίες χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ Θα πρέπει να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των κατασκευών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τουλάχιστον ενός έτους (στην εν λόγω εγγύηση δεν θα συµπεριλαµβάνονται τα ελαττωµατικά υλικά που τυχόν έχει προµηθεύσει η Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.).. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή που η Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει. 5. ΣΑΥ ΦΑΥ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) Ο παρέχων τις υπηρεσίες υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζεται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57 της Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ212Α/ ). Το Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. θα συντάσσονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 305/96 (ΦΕΚ212Α/ ), στην υπ αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/889/ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 16/Β/ ) και στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία. Η υποβολή και έγκρισή τους θα αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας Παροχής Υπηρεσιών. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραµένει στην ΕΥ ΑΠ Α.Ε. ενώ το δεύτερο επιστρέφεται εγκεκριµένο και πρέπει να παραµένουν στο χώρο του αντλιοστασίου κατά την εκτέλεση της σύµβασης, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Ο παρέχων την υπηρεσία έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί υπαιτιότητας αυτού ή του προσωπικού του. Η αποκλειστική ευθύνη του ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. (Δ3898) Σελίδα 5

6 Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται από όλα τα νοµοθετικά κείµενα περί µέτρων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων τα οποία και νοούνται ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Παροχής Υπηρεσιών. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. πρέπει να αναπροσαρµόζονται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της Παροχής Υπηρεσιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τελική αναπροσαρµογή του Φ.Α.Υ., ώστε αυτό να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία και όπως αυτά υλοποιήθηκαν στην τελικά προσφερόµενη Παροχή Υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.. 305/96 (ΦΕΚ212Α/ ), στην υπ αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/889/ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 16/Β/ ) και στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία Επισηµαίνεται ότι ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή της Παροχής Υπηρεσιών. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και η Επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ΦΑΥ ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναφέρεται ακόµα ότι ο ΦΑΥ εφαρµόστηκε, ενηµερώθηκε µετά την παραλαβή και συµπληρώθηκε µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες που τελικά παρασχέθηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η : Οι τιµές που θα προσφερθούν στο διαγωνισµό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Σε διαφορετική περίπτωση νοείται ότι το νόµιµο ποσοστό του ΦΠΑ περιέχεται στις δοθείσες τιµές. 2η : Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν συµπεριλαµβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 3η : Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα καλύπτει το 2% της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 4η : α) ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στις ανοικτές διαδικασίες θα γίνονται δεκτές µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού. β) ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µόνο οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη διενέργειά του. γ) η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισµό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο στον προµηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 5η : Τηλετυπικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 6η: Οποιαδήποτε διόρθωση των κυρίων στοιχείων της προσφοράς και κατά µείζονα λόγο των τιµών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 7η :Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού, όρος ο οποίος πρέπει να γίνεται αποδεκτός δια της προσφοράς. 8η :Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι συνηµµένοι Γενικοί όροι και το υπόδειγµα εγγυητικών επιστολών. 9η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισµένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα (Δ3898) Σελίδα 6

7 τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο δεύτερος φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 10η :Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας σύµφωνα µε την Υ.Α / /0016/ όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α / /0016/2007 (ΦΕΚ Β 752/ ). 11η : Η ΕΥ ΑΠ διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης µέχρι (+20%, -30%) του αντικειµένου της σύµβασης κατά την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών & Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 16913/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 12η :Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα. Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Προµηθειών και Μεταφορών & Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Προµηθειών ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ (Δ3898) Σελίδα 7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3439

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3439 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3439 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥ ΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3725 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3212

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3212 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3212 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό, µειοδοτικό διαγωνισµό µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3776 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2 /2013 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος».

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

. 9510/27-10-2011 45.000,00

. 9510/27-10-2011       45.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9510/27-10-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ Έδρα: Πάτρα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα