ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.ΜΕ.Α. Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Αριθ. Πρωτ.: 5885 Φ.Δ. 7/2014 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I.1. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταξινόμηση κατά CPV : Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ (23%): ) και κατανέμεται ως εξής: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΦΠΑ) Σελίδα 1 από 86

2 ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ Το Έργο χρηματοδοτείται μερικώς από τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home Affairs) και το πρόγραμμα ISEC καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κωδικός Πράξης: 0502 Δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Είδη 1. Πλήρης ατομικός εξοπλισμός προστασίας Στολές Level A, B και C 2. Υποσύστημα για εξαγωγή/ανάκτηση βίντεο (CCTV) στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 3. Υποσύστημα φωτογράφησης αποτυπωμάτων και πειστηρίων στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 4. Υποσύστημα φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για αποτύπωση της σκηνής του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 5. Επιτραπέζιο περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Τεμάχια 15, 100 και 100 αντίστοιχα Προϋπολογισμός ( χωρίς ΦΠΑ) Ιοντικός χρωματογράφος Σύστημα μέτρησης δείκτη διάθλασης γυαλιών 8. Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας 9. Όργανο μέτρησης ισχύος και μήκους κύματος ακτίνων λείζερ Ψηφιακός παλμογράφος /06/ /06/2014 Σελίδα 2 από 86

3 ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 04/08/2014 και ώρα 11:00 07/07/ ημέρες Η έδρα του ΚΕΜΕΑ Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα 04/08/2014 στην έδρα του ΚΕΜΕΑ και ώρα 10:00 Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 29/01/ ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας. Γραφεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα. Όχι Ναι Ναι Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Μουστακίδη Νικόλαο. Τηλ. Επικοινωνίας: (εσωτ. 35), Φαξ: , και I.2. Συντομογραφίες γενικά DG HOME Δ.Ε.Ε. Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. ΚΕ.ΜΕ.Α. Κ.Π.Δ. Π.Δ.Ε. Τ.Χ.Φ.Ε. Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική Αστυνομία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων Σελίδα 3 από 86

4 AEL I.3. Συντομογραφίες Έργου Μέγιστη προσβάσιμη ισχύς εξόδου ASA Atomic Absorption System (Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης / Εκπομπής ή Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας) Bar CCTV CE G.R.I.M. IC L LIMS m min o C RCF rpm RSD S/cm STR UPS V μονάδα μέτρησης της πίεσης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Conformité Européenne) Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Glass Refractive Index Measurement (Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης Γυαλιών) Ion Chromatograph (Ιοντικός Χρωματογράφος) Μονάδα μέτρησης όγκου (Laboratory Information Management System) Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών Μονάδα μέτρησης του μήκους μονάδα μέτρησης του χρόνου βαθμός Κελσίου (μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας) (Relative Centrifugal Force) σχετική φυγόκεντρος δύναμη (rounds per minute) στροφές ανά λεπτό relative standard deviation (σχετική τυπική απόκλιση) μονάδα μέτρησης της ειδικής αγωγιμότητας (Short Tandem Repeats) (Uninterruptible Power Supply) Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος μονάδα μέτρησης της τάσης XRD X Ray Diffractometer (Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ) μ Sv/h Π.Σ. Χ.Β.Ρ.Π. μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας Περιοδικό Σύστημα Χημικός Βιολογικός Ραδιολογικός Πόλεμος Σελίδα 4 από 86

5 I' ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ I.1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα των: 3 ο Τμήμα Εξερευνήσεων. 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων. 8 ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού. με στόχο την αναβάθμιση και την επέκταση των δυνατοτήτων της. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια συστήματα και εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως αναλύονται και προδιαγράφονται παρακάτω, έχουν λάβει υπόψη τον υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό (και αντίστοιχα λογισμικά) που ήδη διαθέτει η Δ.Ε.Ε., την μεθοδολογία και τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων Τμημάτων και Εργαστηρίων της. Θεμελιώδης αρχή για την σύνταξη των εν λόγων προδιαγραφών αποτέλεσε η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ, χωρίς να δημιουργήσει καμία όχληση ή εμπλοκή στις υφιστάμενες διαδικασίες και στον τρόπο λειτουργίας της. I.1.1. Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παρακάτω προϋποθέσεις υποστηρίζουν και διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του Έργου και επίτευξη του σκοπού και των στόχων αυτού: Συνεπής και απρόσκοπτη συνεργασία του Αναδόχου με: την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν αυτή στο Έργο καθώς και όποιες άλλες υπηρεσίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου Λοιπά εμπλεκόμενα μέρη από Δημόσιους φορείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΕΛ.ΑΣ, κ.ο.κ.). Συνεχής, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του Υπουργείου και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του σχετικά με ζητήματα ή/και προβλήματα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του κυρίως Έργου. Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τις εργασίες που θα του ανατεθούν: Παρέχοντας εγκαίρως τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Συμμετέχοντας και υποβοηθώντας τη διαδικασία ελέγχου και παραλαβής του απαιτούμενου εξοπλισμού. Παρέχοντας το κατάλληλο έντυπο υλικό που θα συνοδεύει τον εξοπλισμό και θα αποτελεί το λεπτομερές εγχειρίδιο λειτουργίας του. Παρέχοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για ικανό διάστημα (βλ. προδιαγραφές). Παρέχοντας τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Σελίδα 5 από 86

6 I.2. Περιβάλλον Έργου I.2.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home Affairs) ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΔΕΕ I Αναθετούσα Αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ιδρύθηκε με το Νόμο 3387/05 (Φύλλο 224, τεύχος Α ) και αποτελεί ένα επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό Φορέα, ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου ενώ παράλληλα ως κύριο σκοπό έχει την έρευνα και την ανάλυση στον ευρύτερο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας με εφαρμοσμένες μεθόδους ώστε να διευκολύνεται το Υπουργείο στη χάραξη πολιτικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής που θα είναι άμεσα υλοποιήσιμη και αποτελεσματική. Οι σημαντικότεροι στόχοι του ΚΕΜΕΑ είναι: η διαχείριση, εκμετάλλευση και προώθηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στον τομέα ασφάλειας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, η διεξαγωγή ερευνητικών-ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και αναλύσεων για θέματα Ασφάλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και λοιπών Υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και φορέων του εξωτερικού, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο, η υλοποίηση έργων ασφάλειας. I Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και τo KEMEA. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο του Έργου που έχει οριστεί από το ΚΕΜΕΑ. Σελίδα 6 από 86

7 I.2.2. Υφιστάμενη Κατάσταση I Φορέας Λειτουργίας Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας. Έχει Διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα Εργαστήρια της Δ.Ε.Ε. είναι θεσμοθετημένα, ως τα μοναδικά Κρατικά Εργαστήρια, εφαρμόζουν δε μεθόδους και τεχνικές που είναι Επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, Διεθνώς αναγνωρισμένες και Δικαστικώς παραδεκτές, παρέχοντας έτσι σημαντική υποστήριξη και βοήθεια στο έργο των Διωκτικών Αρχών της Χώρας, που σχετίζεται με την εξιχνίαση-δίωξη του εγκλήματος, κοινού και οργανωμένου, καθώς και της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καταστολή της εγκληματικότητας. Η Δ.Ε.Ε. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI), ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. μέσω INTERPOL, EUROPOL, EURODAC, Συνθήκης SCHENGEN κ.λπ. και εκπροσωπείται με εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. για θέματα Επιστημονικοτεχνικού Εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η αποστολή της Δ.Ε.Ε. καθορίζεται με το άρθρο 30 του Π.Δ. 14/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 9/ : «Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι η εθνική εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας και έχει ως αποστολή: 1. Την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας. 2. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους. 3. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων. 4. Την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων. 5. Την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και την καταστολή των εγκλημάτων. 6. Τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος. 7. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA) και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της (CL 210/ )». Σελίδα 7 από 86

8 Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει οριστεί ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου Πιο συγκεκριμένα για το 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Δ.Ε.Ε., η αποστολή του είναι η διενέργεια εργαστηριακών εγκληματολογικών εξετάσεων, κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών, επί των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων, που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, και απαιτούν χημική, φυσική, φυσικοχημική, τοξικολογική κ.λπ. εξέταση. Αξιοποιούνται τα εν λόγω ίχνη και πειστήρια επιστημονικοτεχνικά, προκειμένου να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια στις αρχές, για την εξιχνίαση των προς διερεύνηση υποθέσεων. Στο Τ.Χ.Φ.Ε. εξετάζονται διάφορα υλικά για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης και της επικινδυνότητάς τους, όπως για παράδειγμα εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες, πυροτεχνήματα (φωτοβολίδες, καπνογόνα, κροτίδες, κ.α.), δακρυγόνες ουσίες, διάφορες οργανικές και ανόργανες υγρές ουσίες, σκόνες και άλλα υλικά. Εξετάζονται ακόμη παρόμοια υλικά, για τη διαπίστωση πιθανής κοινής προέλευσής τους, κατά τις συγκριτικές εξετάσεις μεταξύ τους (π.χ. χρώματα και χρωματικά ίχνη, πλαστικά, γυαλιά και τζάμια, σχοινιά και ίνες καθώς και πελματικά εντυπώματα). Για τις διενεργούμενες εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από τους υπηρετούντες σ αυτό ειδικούς πραγματογνώμονες. Μεταξύ των εργαστηρίων που περιλαμβάνονται στο 6 ο Εξετάσεων είναι: Τμήμα Χημικών και Φυσικών α) Το 5 ο εργαστήριο Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Εμπρηστικών Μηχανισμών, το οποίο ενεργεί σε περιπτώσεις εκρήξεων και εμπρησμών εξετάσεις, ανιχνεύσεις, ταυτοποιήσεις και προσδιορισμό εκρηκτικών και εύφλεκτων υλών. β) Το 6 ο εργαστήριο Εξέτασης Γυαλιών, Πλαστικών Υλών, Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και Χρωμάτων, το οποίο ενεργεί ανιχνεύσεις, εξετάσεις και συγκρίσεις γυαλιών, πλαστικών υλών, συνθετικών υφάνσιμων ινών και χρωμάτων. I Αναγκαιότητα του Έργου Με την απόκτηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού η Δ.Ε.Ε., αναβαθμίζει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της και αυξάνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα: Το 3 ο Τμήμα με την προμήθεια του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (στολές τύπου Α, B, C) θα επεκτείνει τις δυνατότητες εξερεύνησης σε ΧΒΡΠ περιβάλλον. Το 5 ο Εργαστήριο Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Εμπρηστικών Μηχανισμών του 6 ου Τμήματος θα επεκτείνει τις δυνατότητές του: 1. για την ανάλυση ανόργανων χημικών υλών που αποτελούν συστατικά διαφόρων εκρηκτικών υλών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών, πυροτεχνικών συνθέσεων και υπολειμμάτων αυτών μετά από έκρηξη. Η μέθοδος της ιοντικής χρωματογραφίας (IC) χρησιμοποιείται ευρέως στα εγκληματολογικά εργαστήρια ως βασική μέθοδος για τον προσδιορισμό ιόντων που προέρχονται από ανόργανες χημικές ύλες. Η μέθοδος της Ατομικής Απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας (ASA) αποτελεί μέθοδο αναφοράς για αξιόπιστη ποσοτικοποίηση για τη μεν φλόγα σε επίπεδο ppm. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούν τεχνικές όπως το XRF συνήθως επιβεβαιώνονται από τους κατασκευαστές με Ατομική Απορρόφηση. Τέλος, η τεχνική θα είναι χρήσιμη για πολλά χημικά στοιχεία τα Σελίδα 8 από 86

9 οποία το εργαστήριο ενδιαφέρεται να προσδιορίσει ποιοτικά και ποσοτικά, με μεγάλη ακρίβεια, με χαμηλά όρια ανίχνευσης. Η μέθοδος του περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD), είναι μία από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους στη χημική ανάλυση, ιδιαίτερα ακριβής ως προς τα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα να διακρίνεις μεταξύ «στοιχείων και των οξειδίων τους» και η δυνατότητα ταυτοποίησης χημικών ενώσεων, πολυμορφικών τύπων και «αναμεμιγμένων κρυστάλλων», είναι σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν τη μέθοδο. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των επιμέρους συστατικών πυροτεχνικών συνθέσεων και εκρηκτικών υλών. 2. για τη μέτρηση τόσο της ισχύος όσο και του μήκους κύματος ακτίνων λέιζερ διαφόρων συσκευών που τις εκπέμπουν. Τέτοιου είδους συσκευές μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικά εγκληματολογικά πειστήρια. Επίσης, η κατηγοριοποίηση των συσκευών αυτών σε κλάση, υποδηλώνει και τον βαθμό που αυτή δύναται να προκαλέσει κάκωση ή βλάβη σε πρόσωπα. 3. για την κάλυψη περιπτώσεων της εξέτασης, της μέτρησης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών με μεγάλη ακρίβεια καθώς και του προσδιορισμού της λειτουργικότητας ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος μέσω της προμήθειας σύγχρονου ψηφιακού παλμογράφου. Το 6 ο Εργαστήριο Εξέτασης Γυαλιών, Πλαστικών, Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και Χρωμάτων του 6 ου Τμήματος, αναμένεται να αναβαθμιστεί και να επεκτείνει τις δυνατότητές του για τον καθορισμό του δείκτη διάθλασης γυάλινων πειστηρίων. Η κυριότερη ίσως, μέθοδος για το χαρακτηρισμό γυάλινων θραυσμάτων κατά τη σύγκρισή τους με μία πηγή (σπασμένο γυαλί), είναι ο προσδιορισμός του δείκτη διάθλασής τους, με τη μέθοδο εμβάπτισης σε έλαιο. Ο δείκτης διάθλασης αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του γυαλιού. Η τιμή του απορρέει από τα δομικά συστατικά του και αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους που το χαρακτηρίζουν. Γενικά, όσο περισσότερα χαρακτηριστικά ενός γυάλινου θραύσματος μπορούν να αναγνωριστούν/καθοριστούν, τόσο ισχυρότερες είναι οι ενδείξεις για την προέλευσή του ή μη από μία συγκεκριμένη πηγή. Το 8 ο Τμήμα της Δ.Ε.Ε. με την απόκτηση του ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής της σκηνής του εγκλήματος αναμένεται να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τη δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης ενός χώρου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, των πειστηρίων, καθώς και των λανθανόντων αποτυπωμάτων σε αυτόν. Σελίδα 9 από 86

10 I Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών - Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων - Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης 2. 1 ο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας ο Τμήμα Εξερευνήσεων ο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων ο Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού ο Τμήμα Καταδιωκτικών Στατιστικής ο Τμήμα Αρχείων. I.2.3. Αντικείμενο Έργου Το παρόν Έργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού, εξοπλισμού και της αντίστοιχης εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανάλυσης των εργαστηρίων της ΔΕΕ. I Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ο Ανάδοχος καλείται να: Προμηθεύσει, εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει και θέσει σε λειτουργία τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο υποστηρικτικό λογισμικό. Παράσχει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης του Συστήματος μετά την παραλαβή του Έργου. Παράσχει το κατάλληλο έντυπο υλικό που θα συνοδεύει τον εξοπλισμό και θα αποτελεί το λεπτομερές εγχειρίδιο λειτουργίας του. Παράσχει τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους (ειδικούς, τεχνικούς, κλπ.) για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω: Σελίδα 10 από 86

11 Για το 3 ο Τμήμα Εξερευνήσεων: 1. Δεκαπέντε (15) στολές LEVEL Α. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) 2. Εκατό (100) στολές LEVEL Β. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) 3. Εκατό (100) στολές LEVEL C. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) Για το 8 ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού: 1. Ενός (1) πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής σκηνής του εγκλήματος το οποίο αποτελείται από τρία υποσυστήματα (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 0): i. Υποσύστημα για εξαγωγή/ανάκτηση βίντεο (CCTV) στη σκηνή του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή / ανάκτηση βιντεοληπτικού υλικού από συσκευές καταγραφής (DVR), κλειστών κυκλωμάτων επιτήρησης χώρων (CCTV), επιτόπου στη σκηνή του εγκλήματος ή / και στο εργαστήριο. ii. Υποσύστημα φωτογράφησης αποτυπωμάτων & πειστηρίων στη σκηνή του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφηση αποτυπωμάτων, επιτόπου στη σκηνή του εγκλήματος ή / και στο εργαστήριο, τα οποία δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν με τις λοιπές συμβατικές μεθόδους. iii. Υποσύστημα φωτογράφησης & βιντεοσκόπησης για αποτύπωση της σκηνής του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφηση ή/και τη βιντεοσκόπηση της σκηνής του εγκλήματος. Για το 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων: 1. Επιτραπέζιου συστήματος XRD (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 5), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση και ταυτοποίηση στερεών κρυσταλλικών ουσιών, με κύριο πλεονέκτημα την ευκολότερη διάκριση, μεταξύ των «αναμεμιγμένων κρυστάλλων», που περιέχονται σε πυροτεχνικές συνθέσεις και εκρηκτικές ύλες. 2. Συστήματος IC (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 6), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των ανόργανων χημικών ουσιών που περιέχονται σε εκρηκτικές ύλες και πυροτεχνικές συνθέσεις. 3. Συστήματος ASA (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ.7), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον προσδιορισμό Κ (καλίου) και Na (νατρίου) σε στερεές ουσίες, που αποτελούν επιμέρους συστατικά, διαφόρων πυροτεχνικών συνθέσεων. 4. Συστήματος G.R.I.M. (Glass Refractive Index Measurement, Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης Γυαλιών) (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 8), οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση γυάλινων πειστηρίων για τον καθορισμό του δείκτη διάθλασής τους. Οι δείκτες διάθλασης γυαλιών από ένα τόπο εγκλήματος, πάνω στα ρούχα ενός υπόπτου, κ.λπ., μπορούν κατόπιν να συγκριθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο προέρχονται από την ίδια ή διαφορετική πηγή. 5. Εξοπλισμού μέτρησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών δεσμών ακτίνων λέιζερ (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 9), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί το μήκος κύματος, η ισχύος εξόδου της δέσμης λέιζερ καθώς και η διάρκεια του παλμού (περίπτωση παλμικού λέιζερ) της δέσμης αυτής. 6. Ψηφιακού παλμογράφου (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 10), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση πειστηρίων ηλεκτρονικών συσκευών - Σελίδα 11 από 86

12 κυκλωμάτων για τη διαπίστωση της λειτουργικότητας ή μη αυτών, του είδους αυτών και τον προσδιορισμό των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει: Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, από τα πλέον πρόσφατα δημοσιοποιηθέντα μοντέλα της κατασκευάστριας εταιρίας και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης τέχνης και επιστήμης. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη μέρη, καθώς και τα απαραίτητα παρελκόμενα και πρόσθετα υλικά, για την εγκατάσταση και εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας του. Να μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και σε ποσοστό 98% του χρόνου. I Συντήρηση Εξοπλισμού Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: Εγχειρίδια λειτουργίας χειρισμού στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα, καθώς και τυχόν τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης επισκευής, στην Αγγλική ή Ελληνική, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση από τους χειριστές και τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επισκευής συντήρησης, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και ότι υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος και η πλήρης τεχνική τους υποστήριξη. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δωρεάν συντήρηση του εξοπλισμού και όλων των παρελκομένων του, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Στην συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνονται οι αντικαταστάσεις, και επιδιορθώσεις των μηχανικών μερών, λογισμικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και όλων των λοιπών εξαρτημάτων εκτός των αναλώσιμων υλικών. Η εγγύηση καλύπτει την υποστήριξη του Συστήματος μέσω skype, Internet, και αναβάθμιση του λογισμικού, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Η τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχών προβλημάτων τόσο των λογισμικών όσο και των υλικών να γίνεται με τους ανωτέρω τρόπους (skype, Internet, ) και μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του αγοραστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή επιστολής τόσο στον κατασκευαστή όσο και στον προμηθευτή. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλύεται με τον ανωτέρω τρόπο και σε διάστημα μέχρι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, υποχρεούται να επισκέπτεται το χώρο που βρίσκεται ο εγκαταστημένος εξοπλισμός, κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να προβεί στην επιτόπου επίλυση του προβλήματος. Για την επίλυση του προβλήματος και την περαιτέρω καλή λειτουργία θα συντάσσεται και θα παραδίδεται στην Υπηρεσία σχετικό φύλλο αποκατάστασης της βλάβης. Ο συνολικός χρόνος της επίλυσης των ανωτέρω τυχόν προβλημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. Σελίδα 12 από 86

13 Σε περίπτωση μεταφοράς του εξοπλισμού ή μέρος του Συστήματος σε άλλον χώρο, ο προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί τον εξοπλισμό και στον καινούργιο χώρο τουλάχιστον με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού θα βαρύνουν τον αγοραστή. Στην περίπτωση που ο αγοραστής προμηθευτεί από τον προμηθευτή επιπρόσθετο εξοπλισμό για επέκταση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τη συντήρηση αυτών, τουλάχιστον με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους. Το συνολικό κόστος της συντήρησης, πέραν του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας, να αναφερθεί σε ξεχωριστό παράρτημα, ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το κόστος αυτό αποτελεί δεσμευτική προσφορά για τον προμηθευτή. Σε αυτό το παράρτημα θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κατασκευαστής - προμηθευτής, και που καλύπτονται από το κόστος της ετήσιας συντήρησης. Σε αυτό το παράρτημα θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κατασκευαστής - προμηθευτής, και που καλύπτονται από το κόστος της ετήσιας συντήρησης. Απαραίτητα στην ετήσια συντήρηση, θα περιλαμβάνονται: Κόστος ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού. Επίσκεψη τεχνικού/κών εκ μέρους του κατασκευαστή, για επιθεώρηση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού τουλάχιστον μία φορά στους χώρους που θα εγκατασταθεί. Παροχή τεχνικού προσωπικού εκ μέρους του κατασκευαστή, στη Δ.Ε.Ε., για την επίλυση τεχνικού προβλήματος, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση του προβλήματος στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή υποστεί βλάβη που δεν επιδιορθώνεται, τότε ο κατασκευαστής να προχωρεί άμεσα στην αντικατάστασή της. Συνεχής αναβάθμιση/αντικατάσταση των λογισμικών τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναλώσιμα Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τρέχουσες τιμές για το κόστος αναλωσίμων του εξοπλισμού. Παράλληλα, θα πρέπει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής να δεσμευτούν για την επαρκή παραγωγή των υφιστάμενων αναλωσίμων ή νεότερων συμβατών για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και τη σταθερή δυνατότητα χορήγησής τους για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια από τη λήξη της περιόδου δωρεάν συντήρησης. Παράλληλα, ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτούν ότι το κόστος των αναλωσίμων αυτών δε θα αυξάνει κατ έτος περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τρέχον κόστος τους. I Έλεγχος Ποιότητας Όροι Αποδοχής Εγγυήσεις Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται από τον προμηθευτή ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μη λειτουργούν ανταλλακτικό - εξάρτημα, Σελίδα 13 από 86

14 λογισμικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, εκτυπωτή και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που το συνοδεύουν με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορά κ.λπ.), χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού, λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας θα παρατείνεται ανάλογα, οι δε επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του κατασκευαστή ή προμηθευτή για τη βλάβη. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ο εξοπλισμός, λόγω βλαβών παραμένει για το πρώτο έτος εκτός λειτουργίας, πέραν των τριάντα έξι (36) αθροιστικά ημερολογιακών ημερών, τότε θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικός και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά σε τακτή προθεσμία. Ο προμηθευτής προ της υπογραφής της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή αφού αυτός προηγουμένως καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Ο Προμηθευτής μετά την οριστική παραλαβή και πριν την οριστική εξόφληση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ισχύος δύο (2) ετών, αρχομένης από την οριστική παραλαβή του Συστήματος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5%, της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Εγγύηση δυνατότητας εφοδιασμού με ανταλλακτικά Αποκατάσταση Βλαβών Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την δυνατότητα συντήρησης και εφοδιασμού με ανταλλακτικά του εξοπλισμού για οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια, μετά τη λήξη της δωρεάν συντήρησης, με άρτια οργανωμένο εργαστήριο συνεργείο και παρακαταθήκες ανταλλακτικών, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα διάθεσης ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσής του με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα ( ). Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να αναθέσει την επισκευή σε άλλη εταιρεία και το κόστος της δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. Ο Προμηθευτής χρεώνεται με ποσό 500 ανά ημέρα για κάθε μέρα κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας. Η χρέωση αυτή επιβάλλεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πέραν τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή εκδήλωσης της βλάβης. Εκπαίδευση Διάθεση Προσωπικού Ο προμηθευτής κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: Τεχνικό/κούς στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού και διάθεση αυτού στην Επιτροπή Παραλαβής για επίδειξη εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού, συντήρησης του Συστήματος, για το χρόνο παραλαβής του Συστήματος από την Επιτροπή. Κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Ε. για την εκπαίδευση, βάσει προγράμματος (βλ. αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης) στην λειτουργία χειρισμό, έλεγχο και συντήρηση του Συστήματος. Σελίδα 14 από 86

15 Η εκπαίδευση θα γίνεται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Η ομάδα των εκπαιδευομένων θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης να χορηγηθεί με μέριμνα του κατασκευαστή προμηθευτή πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης. I Έλεγχος παραλαβής Η παραλαβή του Συστήματος θα γίνει σε πλήρη λειτουργία με δαπάνες του προμηθευτή ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους παρακάτω ελέγχους: Οπτικός - Μακροσκοπικός και τεχνικός έλεγχος Για την διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, φθορών, του επιμελημένου της κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, την πληρότητα από πλευράς εξαρτημάτων, παρελκομένων και τους επικαιροποιημένους οδηγούς του υλικού. Για την ύπαρξη εγγράφων εντύπων καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κλπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος από την σύμβαση να προσκομίσει. Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος IC Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΕ, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης του υλικού. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του συστήματος, αναλύοντας γνωστά δείγματα ουσιών αναφοράς, ανιόντων και κατιόντων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συστήματος προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, το σύστημα δεν θα παραληφθεί. Αν κατά το λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή αδυναμία ανίχνευσης κάποιου από τα προς ανάλυση ιόντα, το σύστημα ή το επιμέρους εξάρτημα απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο σύστημα ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος GRIM Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Σελίδα 15 από 86

16 Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης του υλικού. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του συστήματος αναλύοντας γυάλινα δείγματα αναφοράς με χρήση ελαίων αναφοράς, τα οποία θα περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα του συστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συστήματος προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, το σύστημα δε θα παραληφθεί. Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού μέτρησης ακτίνων laser. Ο εξοπλισμός για τη μέτρηση τεχνικών χαρακτηριστικών των ακτίνων Laser πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου των κατασκευών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς μερών - εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του εξοπλισμού συνδυασμού των παρελκομένων, καθώς επίσης και έλεγχος των πιστοποιητικών διακρίβωσης των οργάνων που αποτελούν τον εξοπλισμό, από πιστοποιημένο φορέα, καθώς και όλων των παρελκομένων που τα συνοδεύουν τα οποία επιδέχονται διακρίβωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εξοπλισμού στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αυτός δεν θα παραληφθεί. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο εξοπλισμός ή το επιμέρους όργανο - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για τον νέο σύστημα ή όργανο ή παρελκόμενο, μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του παλμογράφου Ο παλμογράφος πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του παλμογράφου, καθώς επίσης και έλεγχος των πιστοποιητικών διακρίβωσης του οργάνου από πιστοποιημένο Σελίδα 16 από 86

17 φορέα, καθώς και όλων των παρελκομένων που το συνοδεύουν τα οποία επιδέχονται διακρίβωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παλμογράφου στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αυτός δεν θα παραληφθεί. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο παλμογράφος ή το επιμέρους εξάρτημα - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο παλμογράφο ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας Η πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του συστήματος θα γίνει με πιστοποιημένο πρότυπο δείγμα γνωστής συγκέντρωσης σε Cu ή άλλο στοιχείο, το οποίο οφείλει να δώσει αποτελέσματα βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής σκηνής Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας των υπολογιστών καθώς και όλων των παρελκόμενων που τους συνοδεύουν. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο υπολογιστής ή το επιμέρους εξάρτημα - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο υπολογιστή ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων Flash (σετ studio flash και ring flash): Το κάθε ένα σύστημα flash θα δοκιμαστεί ξεχωριστά με την χρήση φωτογραφικής μηχανής για να ελεγχθεί η ορθή βαθμονόμηση της έντασης της φλασιάς. Θα γίνουν διαδοχικές λήψεις από φωτογραφική μηχανή μεταβάλλοντας προοδευτικά την ένταση της φλασιάς κατά 1/3 ή 1/2 του στοπ και κρατώντας σταθερές τις τιμές διαφράγματος και ταχύτητας. Κατόπιν η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει την ορθότητα της βαθμονόμησης εξετάζοντας τις εικόνες που προέκυψαν από τις λήψεις αυτές. Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών και φακών. Για την εξέταση καλής λειτουργίας των φωτογραφικών μηχανών και των φακών τους θα γίνουν διαδοχικές λήψεις σε μορφή RAW αρχείου, με διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών ταχύτητας και διαφράγματος, κρατώντας σταθερές τις φωτιστικές συνθήκες, με χρήση φλας και μη. Κατόπιν η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει την οξύτητα και το μέγεθος της εικόνας με τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας που ήδη διαθέτει η υπηρεσία μας. Έλεγχος καλής λειτουργίας του επιτραπέζιου περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD) Το όργανο να συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα ΝIST, για τον έλεγχο του. Σελίδα 17 από 86

18 Αναλυτικότερα από ένα σετ τεσσάρων (4) σκόνεων (πχ ΖnO, TiO 2, Cr 2 O 3, GeO 2 ) και από ένα (1) πλακίδιο Αl 2 O 3. Τα πρότυπα να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους. Έλεγχος καλής λειτουργίας του πλήρους ατομικού εξοπλισμού προστασίας Εάν η Επιτροπή θέλει να πραγματοποιήσει, κάποιο test ελέγχου των στολών, δύναται κατά την παράδοση και παραλαβή αυτών, να γίνει ενώπιον της Επιτροπής δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας, από Τεχνικό, σύμφωνα με οδηγίες που υπάρχουν σε εγχειρίδια ελέγχου στεγανότητας στολών, καθώς επίσης και εγχειρίδια συντήρησης αυτών. I Υποχρεώσεις Προμηθευτή Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση Ο προμηθευτής, υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του: Λεπτομερή κατάλογο των εγχειριδίων και των λογισμικών που θα παραδώσει. Πλήρη περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας του. Να υπάρχει πίνακας με την πλήρη σύνθεση όλου του εξοπλισμού, με τις εξής στήλες: Α/Α, Περιγραφή (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα). Κωδικός κατασκευαστή. Εργοστάσιο κατασκευής. Ποσότητα. Η αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθώς και των λογισμικών και παρελκομένων που απαιτούνται για την διασύνδεσή τους. Τεχνικό εγχειρίδιο (prospectus) της εταιρείας για τον εξοπλισμό, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, σε πλήρη λειτουργία στους τόπους που θα ορίσει η Υπηρεσία. Πλήρη κατάλογο (κατά το δυνατόν εικονογραφημένο) για τα τυχόν επιπλέον υποσυστήματα, παρελκόμενα, εξαρτήματα, συσκευές και ειδικά εργαλεία, τα οποία θα συνοδεύουν τον εν λόγω εξοπλισμό και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή, κατά αριθμό ονομαστικού (εάν υφίσταται), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία τους στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και την εργασία την οποία εκτελούν. Έγγραφη δήλωση δωρεάν συντήρησης του εξοπλισμού και των παρελκομένων αυτού για δύο (2) τουλάχιστον έτη και παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας, συνοδευμένη από αναλυτικό πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης επισκευών, κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησης - εγγύησης. Το κόστος ετήσιας συντήρησης μετά την αδαπάνως προσφερθείσα περίοδο εγγύησης συντήρησης αποτελεί δεσμευτική προσφορά για τον προμηθευτή και συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική αξιολόγηση και τελική επιλογή του προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή ισχύει η περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης για 7 έτη συνολικά. Ως ελάχιστη αδαπάνως Περίοδο Εγγύησης Συντήρησης ορίζονται τα 2 έτη ενώ τα υπόλοιπα Σελίδα 18 από 86

19 μέχρι το 7ο έτος θεωρούνται ως Περίοδος Συντήρησης. Η Περίοδος Συντήρησης μπορεί να κυμαίνεται από 4% έως 10% του συνολικού κόστους αγοράς του κάθε προϊόντος κατ έτος. Έγγραφη δήλωση για δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά λογισμικά, για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη, μετά από την λήξη της δωρεάν συντήρησης, καθώς επίσης και τεχνικής υποστήριξης - επισκευών, σχετικής πληροφόρησης κ.λπ. Πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης και έγγραφη δήλωση προσδιορισμού του ετήσιου κόστους υποστήριξης - συντήρησης του εξοπλισμού, μετά των παρελκομένων αυτού, για χρονικό διάστημα συνολικά επτά (7) ετών αφαιρώντας την περίοδο της δωρεάν εγγύησης συντήρησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της αρχικής διάρκειας δωρεάν εγγύησης συντήρησης για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) το πολύ επιπλέον ετών. Πέραν τούτου, η συντήρηση μπορεί να ανανεώνεται για ένα (1) ή περισσότερα έτη, με τους ίδιους το πολύ όρους. Έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας συμβατική υποχρέωση) την εκπαίδευση του προσωπικού, στην θεωρία, διαχείριση, τη λειτουργία - χειρισμό, τον έλεγχο και τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας του προσωπικού κατά το χειρισμό του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης υποστήριξης - συντήρησης, να πραγματοποιεί τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις συσκευών (H/W) και λογισμικού (S/W) και να εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση διαχείριση και συντήρηση αυτών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν, καθώς και με τη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.), η αρμόδια Επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον προμηθευτή έγγραφες διευκρινήσεις, επί των αναγραφόμενων στην τεχνοοικονομική προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού. Παράδοση εγγράφων - εντύπων - υλικών κατά την παραλαβή Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω: Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας - χειρισμού, καθώς και φύλλα συντήρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, του εξοπλισμού, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προσφερομένου εξοπλισμού, τη χρήση και τη συντήρησή του που έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Τα εγκαταστημένα λογισμικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες άδειες χρήσης τους και τα εγχειρίδιά τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή για την ύπαρξη νέου εξοπλισμού (H/W και S/W), που ενδεχομένως θα ανακοινωθεί από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή, πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την εγκατάσταση των νέων αυτών μηχανημάτων ή προϊόντων λογισμικού με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Τ.Π. Σελίδα 19 από 86

20 Φύλλο συμμόρφωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.3) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Φ.Σ.). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται εάν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.). Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα, είτε μειονέκτημα) του προσφερομένου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της Τ.Π. (δηλαδή ο προμηθευτής θα απαντά κατά αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της Τ.Π.). Ακόμη θα πρέπει, όπου το θεωρεί αναγκαίο, στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα έγγραφα ή στα τεχνικά εγχειρίδια ή prospectus του εξοπλισμού, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνη με τα παραπάνω σύνταξη του Φ.Σ., ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. I Άλλα Θέματα Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή θα γίνουν οι συνδέσεις του Συστήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτροδότησης, διασύνδεσης κ.λπ. Οι εν λόγω συνδέσεις θα περιλαμβάνουν κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των παρελκόμενων αυτού. Η προσφορά θα κατατεθεί σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, στην Ελληνική γλώσσα, που το κάθε ένα θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και επεξηγηματικά φυλλάδια κ.λπ. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τις τελικές τιμές σε ΕΥΡΩ ( ), με και χωρίς Φ.Π.Α. για: Τον εξοπλισμό, εγκαταστημένο σε πλήρη λειτουργία με ανάλυση τιμών, Ένα πλήρες ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης (αναβαθμίσεις, συντήρηση, κλπ.) με ανάλυση των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών (σε περίπτωση που μπορούν να προσφερθούν ως μεμονωμένες υπηρεσίες). Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αν ο εξοπλισμός εγκατασταθεί εμπρόθεσμα, αλλά για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε «υπαιτιότητα» του Προμηθευτή, δεν παραληφθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία, η οριστική παραλαβή παρατείνεται για χρόνο ίσο με το χρόνο καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, ως «υπαιτιότητα» του Προμηθευτή, θα θεωρείται η ενδεχόμενη καθυστέρηση που θα οφείλεται σε καταφανή δυσλειτουργία H/W και S/W, μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού. Η Υπηρεσία δύναται να μεταθέσει μονομερώς την εγκατάσταση μέρος του εξοπλισμού, για λόγους που συναρτώνται με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Ε. Θέματα που ενδεχομένως δεν ρυθμίζονται από την Τεχνική προδιαγραφή ή άλλα θέματα που ήθελε προκύψουν στην πορεία θα ρυθμίζονται με αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του προμηθευτή. Σελίδα 20 από 86

21 I Λοιποί Όροι Η δαπάνη αγοράς δεν υπόκειται σε κανενός είδους κράτηση πέραν αυτής του ΦΠΑ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΚΕ.ΜΕ.Α. (τηλ ) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σελίδα 21 από 86

22 II' ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ II.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II.1.1. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με: α. Τις διατάξεις του ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.α/ ) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.α/ ) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. β. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (Α'-247) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3871/2010 και συμπληρωθεί με το Π.Δ. 113/2010, δ. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α-19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ε. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Α'-150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α'-64) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών & υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 205/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου η. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανασίου Σκορδά με αρ. πρωτ. Π1/1728 από (ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΦ-5ΡΘ) με θέμα «Εγκρίσεις εντάξεις τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προμήθεια. θ. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με αρ. πρωτ /ΔΕ-1472 από (ΑΔΑ: ΒΕΝ0Φ-5ΔΝ) σύμφωνα με την οποία εντάσσεται η παρούσα προμήθεια στη ΣΑΕ 050/2. ι. Την από 13 Δεκεμβρίου 2013 δημόσια διαβούλευση του ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης ΧΒΡΠ για τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας» ια. Το από 16 Μαΐου 2014 εισηγητικό σημείωμα του κ. Λεβεντάκη Γεώργιου. ιβ. Την 227η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. της 30ης Μαΐου ιγ. Την από 4 Ιουνίου 2014 υπ αριθ απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. II.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ II.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Σελίδα 22 από 86

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ.

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.2215 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί των Εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Πολυμηχάνημα + 3 toner extra

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Πολυμηχάνημα + 3 toner extra ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 210-6988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα