ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.ΜΕ.Α. Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Αριθ. Πρωτ.: 5885 Φ.Δ. 7/2014 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I.1. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταξινόμηση κατά CPV : Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ (23%): ) και κατανέμεται ως εξής: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΦΠΑ) Σελίδα 1 από 86

2 ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ Το Έργο χρηματοδοτείται μερικώς από τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home Affairs) και το πρόγραμμα ISEC καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κωδικός Πράξης: 0502 Δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Είδη 1. Πλήρης ατομικός εξοπλισμός προστασίας Στολές Level A, B και C 2. Υποσύστημα για εξαγωγή/ανάκτηση βίντεο (CCTV) στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 3. Υποσύστημα φωτογράφησης αποτυπωμάτων και πειστηρίων στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 4. Υποσύστημα φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για αποτύπωση της σκηνής του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 5. Επιτραπέζιο περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Τεμάχια 15, 100 και 100 αντίστοιχα Προϋπολογισμός ( χωρίς ΦΠΑ) Ιοντικός χρωματογράφος Σύστημα μέτρησης δείκτη διάθλασης γυαλιών 8. Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας 9. Όργανο μέτρησης ισχύος και μήκους κύματος ακτίνων λείζερ Ψηφιακός παλμογράφος /06/ /06/2014 Σελίδα 2 από 86

3 ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 04/08/2014 και ώρα 11:00 07/07/ ημέρες Η έδρα του ΚΕΜΕΑ Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα 04/08/2014 στην έδρα του ΚΕΜΕΑ και ώρα 10:00 Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 29/01/ ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας. Γραφεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα. Όχι Ναι Ναι Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Μουστακίδη Νικόλαο. Τηλ. Επικοινωνίας: (εσωτ. 35), Φαξ: , και I.2. Συντομογραφίες γενικά DG HOME Δ.Ε.Ε. Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. ΚΕ.ΜΕ.Α. Κ.Π.Δ. Π.Δ.Ε. Τ.Χ.Φ.Ε. Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική Αστυνομία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων Σελίδα 3 από 86

4 AEL I.3. Συντομογραφίες Έργου Μέγιστη προσβάσιμη ισχύς εξόδου ASA Atomic Absorption System (Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης / Εκπομπής ή Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας) Bar CCTV CE G.R.I.M. IC L LIMS m min o C RCF rpm RSD S/cm STR UPS V μονάδα μέτρησης της πίεσης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Conformité Européenne) Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Glass Refractive Index Measurement (Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης Γυαλιών) Ion Chromatograph (Ιοντικός Χρωματογράφος) Μονάδα μέτρησης όγκου (Laboratory Information Management System) Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών Μονάδα μέτρησης του μήκους μονάδα μέτρησης του χρόνου βαθμός Κελσίου (μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας) (Relative Centrifugal Force) σχετική φυγόκεντρος δύναμη (rounds per minute) στροφές ανά λεπτό relative standard deviation (σχετική τυπική απόκλιση) μονάδα μέτρησης της ειδικής αγωγιμότητας (Short Tandem Repeats) (Uninterruptible Power Supply) Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος μονάδα μέτρησης της τάσης XRD X Ray Diffractometer (Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ) μ Sv/h Π.Σ. Χ.Β.Ρ.Π. μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας Περιοδικό Σύστημα Χημικός Βιολογικός Ραδιολογικός Πόλεμος Σελίδα 4 από 86

5 I' ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ I.1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα των: 3 ο Τμήμα Εξερευνήσεων. 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων. 8 ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού. με στόχο την αναβάθμιση και την επέκταση των δυνατοτήτων της. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια συστήματα και εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως αναλύονται και προδιαγράφονται παρακάτω, έχουν λάβει υπόψη τον υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό (και αντίστοιχα λογισμικά) που ήδη διαθέτει η Δ.Ε.Ε., την μεθοδολογία και τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων Τμημάτων και Εργαστηρίων της. Θεμελιώδης αρχή για την σύνταξη των εν λόγων προδιαγραφών αποτέλεσε η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ, χωρίς να δημιουργήσει καμία όχληση ή εμπλοκή στις υφιστάμενες διαδικασίες και στον τρόπο λειτουργίας της. I.1.1. Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παρακάτω προϋποθέσεις υποστηρίζουν και διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του Έργου και επίτευξη του σκοπού και των στόχων αυτού: Συνεπής και απρόσκοπτη συνεργασία του Αναδόχου με: την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν αυτή στο Έργο καθώς και όποιες άλλες υπηρεσίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου Λοιπά εμπλεκόμενα μέρη από Δημόσιους φορείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΕΛ.ΑΣ, κ.ο.κ.). Συνεχής, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του Υπουργείου και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του σχετικά με ζητήματα ή/και προβλήματα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του κυρίως Έργου. Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τις εργασίες που θα του ανατεθούν: Παρέχοντας εγκαίρως τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Συμμετέχοντας και υποβοηθώντας τη διαδικασία ελέγχου και παραλαβής του απαιτούμενου εξοπλισμού. Παρέχοντας το κατάλληλο έντυπο υλικό που θα συνοδεύει τον εξοπλισμό και θα αποτελεί το λεπτομερές εγχειρίδιο λειτουργίας του. Παρέχοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για ικανό διάστημα (βλ. προδιαγραφές). Παρέχοντας τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Σελίδα 5 από 86

6 I.2. Περιβάλλον Έργου I.2.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home Affairs) ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΔΕΕ I Αναθετούσα Αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ιδρύθηκε με το Νόμο 3387/05 (Φύλλο 224, τεύχος Α ) και αποτελεί ένα επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό Φορέα, ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου ενώ παράλληλα ως κύριο σκοπό έχει την έρευνα και την ανάλυση στον ευρύτερο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας με εφαρμοσμένες μεθόδους ώστε να διευκολύνεται το Υπουργείο στη χάραξη πολιτικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής που θα είναι άμεσα υλοποιήσιμη και αποτελεσματική. Οι σημαντικότεροι στόχοι του ΚΕΜΕΑ είναι: η διαχείριση, εκμετάλλευση και προώθηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στον τομέα ασφάλειας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, η διεξαγωγή ερευνητικών-ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και αναλύσεων για θέματα Ασφάλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και λοιπών Υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και φορέων του εξωτερικού, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο, η υλοποίηση έργων ασφάλειας. I Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και τo KEMEA. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο του Έργου που έχει οριστεί από το ΚΕΜΕΑ. Σελίδα 6 από 86

7 I.2.2. Υφιστάμενη Κατάσταση I Φορέας Λειτουργίας Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας. Έχει Διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα Εργαστήρια της Δ.Ε.Ε. είναι θεσμοθετημένα, ως τα μοναδικά Κρατικά Εργαστήρια, εφαρμόζουν δε μεθόδους και τεχνικές που είναι Επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, Διεθνώς αναγνωρισμένες και Δικαστικώς παραδεκτές, παρέχοντας έτσι σημαντική υποστήριξη και βοήθεια στο έργο των Διωκτικών Αρχών της Χώρας, που σχετίζεται με την εξιχνίαση-δίωξη του εγκλήματος, κοινού και οργανωμένου, καθώς και της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καταστολή της εγκληματικότητας. Η Δ.Ε.Ε. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI), ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. μέσω INTERPOL, EUROPOL, EURODAC, Συνθήκης SCHENGEN κ.λπ. και εκπροσωπείται με εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. για θέματα Επιστημονικοτεχνικού Εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η αποστολή της Δ.Ε.Ε. καθορίζεται με το άρθρο 30 του Π.Δ. 14/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 9/ : «Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι η εθνική εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας και έχει ως αποστολή: 1. Την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την εισήγηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας. 2. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληματιών με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους. 3. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων. 4. Την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων. 5. Την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και την καταστολή των εγκλημάτων. 6. Τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος. 7. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA) και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της (CL 210/ )». Σελίδα 7 από 86

8 Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει οριστεί ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου Πιο συγκεκριμένα για το 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Δ.Ε.Ε., η αποστολή του είναι η διενέργεια εργαστηριακών εγκληματολογικών εξετάσεων, κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών, επί των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων, που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος, και απαιτούν χημική, φυσική, φυσικοχημική, τοξικολογική κ.λπ. εξέταση. Αξιοποιούνται τα εν λόγω ίχνη και πειστήρια επιστημονικοτεχνικά, προκειμένου να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια στις αρχές, για την εξιχνίαση των προς διερεύνηση υποθέσεων. Στο Τ.Χ.Φ.Ε. εξετάζονται διάφορα υλικά για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης και της επικινδυνότητάς τους, όπως για παράδειγμα εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες, πυροτεχνήματα (φωτοβολίδες, καπνογόνα, κροτίδες, κ.α.), δακρυγόνες ουσίες, διάφορες οργανικές και ανόργανες υγρές ουσίες, σκόνες και άλλα υλικά. Εξετάζονται ακόμη παρόμοια υλικά, για τη διαπίστωση πιθανής κοινής προέλευσής τους, κατά τις συγκριτικές εξετάσεις μεταξύ τους (π.χ. χρώματα και χρωματικά ίχνη, πλαστικά, γυαλιά και τζάμια, σχοινιά και ίνες καθώς και πελματικά εντυπώματα). Για τις διενεργούμενες εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από τους υπηρετούντες σ αυτό ειδικούς πραγματογνώμονες. Μεταξύ των εργαστηρίων που περιλαμβάνονται στο 6 ο Εξετάσεων είναι: Τμήμα Χημικών και Φυσικών α) Το 5 ο εργαστήριο Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Εμπρηστικών Μηχανισμών, το οποίο ενεργεί σε περιπτώσεις εκρήξεων και εμπρησμών εξετάσεις, ανιχνεύσεις, ταυτοποιήσεις και προσδιορισμό εκρηκτικών και εύφλεκτων υλών. β) Το 6 ο εργαστήριο Εξέτασης Γυαλιών, Πλαστικών Υλών, Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και Χρωμάτων, το οποίο ενεργεί ανιχνεύσεις, εξετάσεις και συγκρίσεις γυαλιών, πλαστικών υλών, συνθετικών υφάνσιμων ινών και χρωμάτων. I Αναγκαιότητα του Έργου Με την απόκτηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού η Δ.Ε.Ε., αναβαθμίζει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της και αυξάνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα: Το 3 ο Τμήμα με την προμήθεια του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (στολές τύπου Α, B, C) θα επεκτείνει τις δυνατότητες εξερεύνησης σε ΧΒΡΠ περιβάλλον. Το 5 ο Εργαστήριο Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Εμπρηστικών Μηχανισμών του 6 ου Τμήματος θα επεκτείνει τις δυνατότητές του: 1. για την ανάλυση ανόργανων χημικών υλών που αποτελούν συστατικά διαφόρων εκρηκτικών υλών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών, πυροτεχνικών συνθέσεων και υπολειμμάτων αυτών μετά από έκρηξη. Η μέθοδος της ιοντικής χρωματογραφίας (IC) χρησιμοποιείται ευρέως στα εγκληματολογικά εργαστήρια ως βασική μέθοδος για τον προσδιορισμό ιόντων που προέρχονται από ανόργανες χημικές ύλες. Η μέθοδος της Ατομικής Απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας (ASA) αποτελεί μέθοδο αναφοράς για αξιόπιστη ποσοτικοποίηση για τη μεν φλόγα σε επίπεδο ppm. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούν τεχνικές όπως το XRF συνήθως επιβεβαιώνονται από τους κατασκευαστές με Ατομική Απορρόφηση. Τέλος, η τεχνική θα είναι χρήσιμη για πολλά χημικά στοιχεία τα Σελίδα 8 από 86

9 οποία το εργαστήριο ενδιαφέρεται να προσδιορίσει ποιοτικά και ποσοτικά, με μεγάλη ακρίβεια, με χαμηλά όρια ανίχνευσης. Η μέθοδος του περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD), είναι μία από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους στη χημική ανάλυση, ιδιαίτερα ακριβής ως προς τα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα να διακρίνεις μεταξύ «στοιχείων και των οξειδίων τους» και η δυνατότητα ταυτοποίησης χημικών ενώσεων, πολυμορφικών τύπων και «αναμεμιγμένων κρυστάλλων», είναι σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν τη μέθοδο. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των επιμέρους συστατικών πυροτεχνικών συνθέσεων και εκρηκτικών υλών. 2. για τη μέτρηση τόσο της ισχύος όσο και του μήκους κύματος ακτίνων λέιζερ διαφόρων συσκευών που τις εκπέμπουν. Τέτοιου είδους συσκευές μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικά εγκληματολογικά πειστήρια. Επίσης, η κατηγοριοποίηση των συσκευών αυτών σε κλάση, υποδηλώνει και τον βαθμό που αυτή δύναται να προκαλέσει κάκωση ή βλάβη σε πρόσωπα. 3. για την κάλυψη περιπτώσεων της εξέτασης, της μέτρησης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών με μεγάλη ακρίβεια καθώς και του προσδιορισμού της λειτουργικότητας ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος μέσω της προμήθειας σύγχρονου ψηφιακού παλμογράφου. Το 6 ο Εργαστήριο Εξέτασης Γυαλιών, Πλαστικών, Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και Χρωμάτων του 6 ου Τμήματος, αναμένεται να αναβαθμιστεί και να επεκτείνει τις δυνατότητές του για τον καθορισμό του δείκτη διάθλασης γυάλινων πειστηρίων. Η κυριότερη ίσως, μέθοδος για το χαρακτηρισμό γυάλινων θραυσμάτων κατά τη σύγκρισή τους με μία πηγή (σπασμένο γυαλί), είναι ο προσδιορισμός του δείκτη διάθλασής τους, με τη μέθοδο εμβάπτισης σε έλαιο. Ο δείκτης διάθλασης αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του γυαλιού. Η τιμή του απορρέει από τα δομικά συστατικά του και αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους που το χαρακτηρίζουν. Γενικά, όσο περισσότερα χαρακτηριστικά ενός γυάλινου θραύσματος μπορούν να αναγνωριστούν/καθοριστούν, τόσο ισχυρότερες είναι οι ενδείξεις για την προέλευσή του ή μη από μία συγκεκριμένη πηγή. Το 8 ο Τμήμα της Δ.Ε.Ε. με την απόκτηση του ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής της σκηνής του εγκλήματος αναμένεται να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τη δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης ενός χώρου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, των πειστηρίων, καθώς και των λανθανόντων αποτυπωμάτων σε αυτόν. Σελίδα 9 από 86

10 I Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών - Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων - Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης 2. 1 ο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας ο Τμήμα Εξερευνήσεων ο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων ο Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού ο Τμήμα Καταδιωκτικών Στατιστικής ο Τμήμα Αρχείων. I.2.3. Αντικείμενο Έργου Το παρόν Έργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού, εξοπλισμού και της αντίστοιχης εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανάλυσης των εργαστηρίων της ΔΕΕ. I Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ο Ανάδοχος καλείται να: Προμηθεύσει, εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει και θέσει σε λειτουργία τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο υποστηρικτικό λογισμικό. Παράσχει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης του Συστήματος μετά την παραλαβή του Έργου. Παράσχει το κατάλληλο έντυπο υλικό που θα συνοδεύει τον εξοπλισμό και θα αποτελεί το λεπτομερές εγχειρίδιο λειτουργίας του. Παράσχει τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους (ειδικούς, τεχνικούς, κλπ.) για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω: Σελίδα 10 από 86

11 Για το 3 ο Τμήμα Εξερευνήσεων: 1. Δεκαπέντε (15) στολές LEVEL Α. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) 2. Εκατό (100) στολές LEVEL Β. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) 3. Εκατό (100) στολές LEVEL C. (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 1) Για το 8 ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων Φωτογραφικού: 1. Ενός (1) πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής σκηνής του εγκλήματος το οποίο αποτελείται από τρία υποσυστήματα (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 0): i. Υποσύστημα για εξαγωγή/ανάκτηση βίντεο (CCTV) στη σκηνή του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή / ανάκτηση βιντεοληπτικού υλικού από συσκευές καταγραφής (DVR), κλειστών κυκλωμάτων επιτήρησης χώρων (CCTV), επιτόπου στη σκηνή του εγκλήματος ή / και στο εργαστήριο. ii. Υποσύστημα φωτογράφησης αποτυπωμάτων & πειστηρίων στη σκηνή του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφηση αποτυπωμάτων, επιτόπου στη σκηνή του εγκλήματος ή / και στο εργαστήριο, τα οποία δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν με τις λοιπές συμβατικές μεθόδους. iii. Υποσύστημα φωτογράφησης & βιντεοσκόπησης για αποτύπωση της σκηνής του εγκλήματος: Το υποσύστημα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφηση ή/και τη βιντεοσκόπηση της σκηνής του εγκλήματος. Για το 6 ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων: 1. Επιτραπέζιου συστήματος XRD (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 5), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση και ταυτοποίηση στερεών κρυσταλλικών ουσιών, με κύριο πλεονέκτημα την ευκολότερη διάκριση, μεταξύ των «αναμεμιγμένων κρυστάλλων», που περιέχονται σε πυροτεχνικές συνθέσεις και εκρηκτικές ύλες. 2. Συστήματος IC (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 6), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των ανόργανων χημικών ουσιών που περιέχονται σε εκρηκτικές ύλες και πυροτεχνικές συνθέσεις. 3. Συστήματος ASA (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ.7), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον προσδιορισμό Κ (καλίου) και Na (νατρίου) σε στερεές ουσίες, που αποτελούν επιμέρους συστατικά, διαφόρων πυροτεχνικών συνθέσεων. 4. Συστήματος G.R.I.M. (Glass Refractive Index Measurement, Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης Γυαλιών) (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 8), οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση γυάλινων πειστηρίων για τον καθορισμό του δείκτη διάθλασής τους. Οι δείκτες διάθλασης γυαλιών από ένα τόπο εγκλήματος, πάνω στα ρούχα ενός υπόπτου, κ.λπ., μπορούν κατόπιν να συγκριθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο προέρχονται από την ίδια ή διαφορετική πηγή. 5. Εξοπλισμού μέτρησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών δεσμών ακτίνων λέιζερ (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 9), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί το μήκος κύματος, η ισχύος εξόδου της δέσμης λέιζερ καθώς και η διάρκεια του παλμού (περίπτωση παλμικού λέιζερ) της δέσμης αυτής. 6. Ψηφιακού παλμογράφου (βλ. Πίνακα Συμμόρφωσης αρ. 10), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην εξέταση πειστηρίων ηλεκτρονικών συσκευών - Σελίδα 11 από 86

12 κυκλωμάτων για τη διαπίστωση της λειτουργικότητας ή μη αυτών, του είδους αυτών και τον προσδιορισμό των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει: Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, από τα πλέον πρόσφατα δημοσιοποιηθέντα μοντέλα της κατασκευάστριας εταιρίας και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης τέχνης και επιστήμης. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη μέρη, καθώς και τα απαραίτητα παρελκόμενα και πρόσθετα υλικά, για την εγκατάσταση και εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας του. Να μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και σε ποσοστό 98% του χρόνου. I Συντήρηση Εξοπλισμού Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: Εγχειρίδια λειτουργίας χειρισμού στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα, καθώς και τυχόν τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης επισκευής, στην Αγγλική ή Ελληνική, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση από τους χειριστές και τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επισκευής συντήρησης, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και ότι υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος και η πλήρης τεχνική τους υποστήριξη. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δωρεάν συντήρηση του εξοπλισμού και όλων των παρελκομένων του, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Στην συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνονται οι αντικαταστάσεις, και επιδιορθώσεις των μηχανικών μερών, λογισμικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και όλων των λοιπών εξαρτημάτων εκτός των αναλώσιμων υλικών. Η εγγύηση καλύπτει την υποστήριξη του Συστήματος μέσω skype, Internet, και αναβάθμιση του λογισμικού, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Η τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχών προβλημάτων τόσο των λογισμικών όσο και των υλικών να γίνεται με τους ανωτέρω τρόπους (skype, Internet, ) και μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του αγοραστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή επιστολής τόσο στον κατασκευαστή όσο και στον προμηθευτή. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλύεται με τον ανωτέρω τρόπο και σε διάστημα μέχρι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, υποχρεούται να επισκέπτεται το χώρο που βρίσκεται ο εγκαταστημένος εξοπλισμός, κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να προβεί στην επιτόπου επίλυση του προβλήματος. Για την επίλυση του προβλήματος και την περαιτέρω καλή λειτουργία θα συντάσσεται και θα παραδίδεται στην Υπηρεσία σχετικό φύλλο αποκατάστασης της βλάβης. Ο συνολικός χρόνος της επίλυσης των ανωτέρω τυχόν προβλημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. Σελίδα 12 από 86

13 Σε περίπτωση μεταφοράς του εξοπλισμού ή μέρος του Συστήματος σε άλλον χώρο, ο προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί τον εξοπλισμό και στον καινούργιο χώρο τουλάχιστον με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού θα βαρύνουν τον αγοραστή. Στην περίπτωση που ο αγοραστής προμηθευτεί από τον προμηθευτή επιπρόσθετο εξοπλισμό για επέκταση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τη συντήρηση αυτών, τουλάχιστον με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους. Το συνολικό κόστος της συντήρησης, πέραν του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας, να αναφερθεί σε ξεχωριστό παράρτημα, ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το κόστος αυτό αποτελεί δεσμευτική προσφορά για τον προμηθευτή. Σε αυτό το παράρτημα θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κατασκευαστής - προμηθευτής, και που καλύπτονται από το κόστος της ετήσιας συντήρησης. Σε αυτό το παράρτημα θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κατασκευαστής - προμηθευτής, και που καλύπτονται από το κόστος της ετήσιας συντήρησης. Απαραίτητα στην ετήσια συντήρηση, θα περιλαμβάνονται: Κόστος ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού. Επίσκεψη τεχνικού/κών εκ μέρους του κατασκευαστή, για επιθεώρηση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού τουλάχιστον μία φορά στους χώρους που θα εγκατασταθεί. Παροχή τεχνικού προσωπικού εκ μέρους του κατασκευαστή, στη Δ.Ε.Ε., για την επίλυση τεχνικού προβλήματος, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση του προβλήματος στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή υποστεί βλάβη που δεν επιδιορθώνεται, τότε ο κατασκευαστής να προχωρεί άμεσα στην αντικατάστασή της. Συνεχής αναβάθμιση/αντικατάσταση των λογισμικών τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναλώσιμα Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τρέχουσες τιμές για το κόστος αναλωσίμων του εξοπλισμού. Παράλληλα, θα πρέπει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής να δεσμευτούν για την επαρκή παραγωγή των υφιστάμενων αναλωσίμων ή νεότερων συμβατών για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και τη σταθερή δυνατότητα χορήγησής τους για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια από τη λήξη της περιόδου δωρεάν συντήρησης. Παράλληλα, ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμευτούν ότι το κόστος των αναλωσίμων αυτών δε θα αυξάνει κατ έτος περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τρέχον κόστος τους. I Έλεγχος Ποιότητας Όροι Αποδοχής Εγγυήσεις Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται από τον προμηθευτή ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μη λειτουργούν ανταλλακτικό - εξάρτημα, Σελίδα 13 από 86

14 λογισμικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, εκτυπωτή και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που το συνοδεύουν με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορά κ.λπ.), χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού, λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας θα παρατείνεται ανάλογα, οι δε επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του κατασκευαστή ή προμηθευτή για τη βλάβη. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ο εξοπλισμός, λόγω βλαβών παραμένει για το πρώτο έτος εκτός λειτουργίας, πέραν των τριάντα έξι (36) αθροιστικά ημερολογιακών ημερών, τότε θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικός και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά σε τακτή προθεσμία. Ο προμηθευτής προ της υπογραφής της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή αφού αυτός προηγουμένως καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Ο Προμηθευτής μετά την οριστική παραλαβή και πριν την οριστική εξόφληση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ισχύος δύο (2) ετών, αρχομένης από την οριστική παραλαβή του Συστήματος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5%, της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Εγγύηση δυνατότητας εφοδιασμού με ανταλλακτικά Αποκατάσταση Βλαβών Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την δυνατότητα συντήρησης και εφοδιασμού με ανταλλακτικά του εξοπλισμού για οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια, μετά τη λήξη της δωρεάν συντήρησης, με άρτια οργανωμένο εργαστήριο συνεργείο και παρακαταθήκες ανταλλακτικών, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα διάθεσης ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσής του με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα ( ). Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να αναθέσει την επισκευή σε άλλη εταιρεία και το κόστος της δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. Ο Προμηθευτής χρεώνεται με ποσό 500 ανά ημέρα για κάθε μέρα κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας. Η χρέωση αυτή επιβάλλεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πέραν τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή εκδήλωσης της βλάβης. Εκπαίδευση Διάθεση Προσωπικού Ο προμηθευτής κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: Τεχνικό/κούς στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού και διάθεση αυτού στην Επιτροπή Παραλαβής για επίδειξη εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού, συντήρησης του Συστήματος, για το χρόνο παραλαβής του Συστήματος από την Επιτροπή. Κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Ε. για την εκπαίδευση, βάσει προγράμματος (βλ. αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης) στην λειτουργία χειρισμό, έλεγχο και συντήρηση του Συστήματος. Σελίδα 14 από 86

15 Η εκπαίδευση θα γίνεται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Η ομάδα των εκπαιδευομένων θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης να χορηγηθεί με μέριμνα του κατασκευαστή προμηθευτή πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης. I Έλεγχος παραλαβής Η παραλαβή του Συστήματος θα γίνει σε πλήρη λειτουργία με δαπάνες του προμηθευτή ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους παρακάτω ελέγχους: Οπτικός - Μακροσκοπικός και τεχνικός έλεγχος Για την διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, φθορών, του επιμελημένου της κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, την πληρότητα από πλευράς εξαρτημάτων, παρελκομένων και τους επικαιροποιημένους οδηγούς του υλικού. Για την ύπαρξη εγγράφων εντύπων καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κλπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος από την σύμβαση να προσκομίσει. Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος IC Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΕ, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης του υλικού. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του συστήματος, αναλύοντας γνωστά δείγματα ουσιών αναφοράς, ανιόντων και κατιόντων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συστήματος προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, το σύστημα δεν θα παραληφθεί. Αν κατά το λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή αδυναμία ανίχνευσης κάποιου από τα προς ανάλυση ιόντα, το σύστημα ή το επιμέρους εξάρτημα απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο σύστημα ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος GRIM Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Σελίδα 15 από 86

16 Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης του υλικού. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του συστήματος αναλύοντας γυάλινα δείγματα αναφοράς με χρήση ελαίων αναφοράς, τα οποία θα περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα του συστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συστήματος προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, το σύστημα δε θα παραληφθεί. Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού μέτρησης ακτίνων laser. Ο εξοπλισμός για τη μέτρηση τεχνικών χαρακτηριστικών των ακτίνων Laser πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου των κατασκευών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς μερών - εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του εξοπλισμού συνδυασμού των παρελκομένων, καθώς επίσης και έλεγχος των πιστοποιητικών διακρίβωσης των οργάνων που αποτελούν τον εξοπλισμό, από πιστοποιημένο φορέα, καθώς και όλων των παρελκομένων που τα συνοδεύουν τα οποία επιδέχονται διακρίβωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εξοπλισμού στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αυτός δεν θα παραληφθεί. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο εξοπλισμός ή το επιμέρους όργανο - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για τον νέο σύστημα ή όργανο ή παρελκόμενο, μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του παλμογράφου Ο παλμογράφος πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, σε πλήρη λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας του παλμογράφου, καθώς επίσης και έλεγχος των πιστοποιητικών διακρίβωσης του οργάνου από πιστοποιημένο Σελίδα 16 από 86

17 φορέα, καθώς και όλων των παρελκομένων που το συνοδεύουν τα οποία επιδέχονται διακρίβωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παλμογράφου στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αυτός δεν θα παραληφθεί. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο παλμογράφος ή το επιμέρους εξάρτημα - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο παλμογράφο ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης διπλής δέσμης με σύστημα φλόγας Η πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του συστήματος θα γίνει με πιστοποιημένο πρότυπο δείγμα γνωστής συγκέντρωσης σε Cu ή άλλο στοιχείο, το οποίο οφείλει να δώσει αποτελέσματα βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής σκηνής Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της ύπαρξης της σήμανσης «CE», καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων ή κακώσεων και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και της καινούριας κατάστασης αυτών. β) Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας των υπολογιστών καθώς και όλων των παρελκόμενων που τους συνοδεύουν. Αν κατά τον λειτουργικό έλεγχο διαπιστωθεί δυσλειτουργία, ο υπολογιστής ή το επιμέρους εξάρτημα - παρελκόμενο απορρίπτεται ως ελαττωματικό και ο προμηθευτής υποχρεούται εντός μηνός να το αντικαταστήσει. Για το νέο υπολογιστή ή εξάρτημα μετά την εγκατάστασή του θα ξεκινήσει εκ νέου περίοδος ελέγχου απόδοσής του και τυχόν δαπάνες επισκευών και βελτιώσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων Flash (σετ studio flash και ring flash): Το κάθε ένα σύστημα flash θα δοκιμαστεί ξεχωριστά με την χρήση φωτογραφικής μηχανής για να ελεγχθεί η ορθή βαθμονόμηση της έντασης της φλασιάς. Θα γίνουν διαδοχικές λήψεις από φωτογραφική μηχανή μεταβάλλοντας προοδευτικά την ένταση της φλασιάς κατά 1/3 ή 1/2 του στοπ και κρατώντας σταθερές τις τιμές διαφράγματος και ταχύτητας. Κατόπιν η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει την ορθότητα της βαθμονόμησης εξετάζοντας τις εικόνες που προέκυψαν από τις λήψεις αυτές. Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών και φακών. Για την εξέταση καλής λειτουργίας των φωτογραφικών μηχανών και των φακών τους θα γίνουν διαδοχικές λήψεις σε μορφή RAW αρχείου, με διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών ταχύτητας και διαφράγματος, κρατώντας σταθερές τις φωτιστικές συνθήκες, με χρήση φλας και μη. Κατόπιν η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει την οξύτητα και το μέγεθος της εικόνας με τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας που ήδη διαθέτει η υπηρεσία μας. Έλεγχος καλής λειτουργίας του επιτραπέζιου περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD) Το όργανο να συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα ΝIST, για τον έλεγχο του. Σελίδα 17 από 86

18 Αναλυτικότερα από ένα σετ τεσσάρων (4) σκόνεων (πχ ΖnO, TiO 2, Cr 2 O 3, GeO 2 ) και από ένα (1) πλακίδιο Αl 2 O 3. Τα πρότυπα να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους. Έλεγχος καλής λειτουργίας του πλήρους ατομικού εξοπλισμού προστασίας Εάν η Επιτροπή θέλει να πραγματοποιήσει, κάποιο test ελέγχου των στολών, δύναται κατά την παράδοση και παραλαβή αυτών, να γίνει ενώπιον της Επιτροπής δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας, από Τεχνικό, σύμφωνα με οδηγίες που υπάρχουν σε εγχειρίδια ελέγχου στεγανότητας στολών, καθώς επίσης και εγχειρίδια συντήρησης αυτών. I Υποχρεώσεις Προμηθευτή Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση Ο προμηθευτής, υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του: Λεπτομερή κατάλογο των εγχειριδίων και των λογισμικών που θα παραδώσει. Πλήρη περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας του. Να υπάρχει πίνακας με την πλήρη σύνθεση όλου του εξοπλισμού, με τις εξής στήλες: Α/Α, Περιγραφή (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα). Κωδικός κατασκευαστή. Εργοστάσιο κατασκευής. Ποσότητα. Η αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθώς και των λογισμικών και παρελκομένων που απαιτούνται για την διασύνδεσή τους. Τεχνικό εγχειρίδιο (prospectus) της εταιρείας για τον εξοπλισμό, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, σε πλήρη λειτουργία στους τόπους που θα ορίσει η Υπηρεσία. Πλήρη κατάλογο (κατά το δυνατόν εικονογραφημένο) για τα τυχόν επιπλέον υποσυστήματα, παρελκόμενα, εξαρτήματα, συσκευές και ειδικά εργαλεία, τα οποία θα συνοδεύουν τον εν λόγω εξοπλισμό και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή, κατά αριθμό ονομαστικού (εάν υφίσταται), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία τους στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και την εργασία την οποία εκτελούν. Έγγραφη δήλωση δωρεάν συντήρησης του εξοπλισμού και των παρελκομένων αυτού για δύο (2) τουλάχιστον έτη και παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας, συνοδευμένη από αναλυτικό πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης επισκευών, κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησης - εγγύησης. Το κόστος ετήσιας συντήρησης μετά την αδαπάνως προσφερθείσα περίοδο εγγύησης συντήρησης αποτελεί δεσμευτική προσφορά για τον προμηθευτή και συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική αξιολόγηση και τελική επιλογή του προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή ισχύει η περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης για 7 έτη συνολικά. Ως ελάχιστη αδαπάνως Περίοδο Εγγύησης Συντήρησης ορίζονται τα 2 έτη ενώ τα υπόλοιπα Σελίδα 18 από 86

19 μέχρι το 7ο έτος θεωρούνται ως Περίοδος Συντήρησης. Η Περίοδος Συντήρησης μπορεί να κυμαίνεται από 4% έως 10% του συνολικού κόστους αγοράς του κάθε προϊόντος κατ έτος. Έγγραφη δήλωση για δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά λογισμικά, για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη, μετά από την λήξη της δωρεάν συντήρησης, καθώς επίσης και τεχνικής υποστήριξης - επισκευών, σχετικής πληροφόρησης κ.λπ. Πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης και έγγραφη δήλωση προσδιορισμού του ετήσιου κόστους υποστήριξης - συντήρησης του εξοπλισμού, μετά των παρελκομένων αυτού, για χρονικό διάστημα συνολικά επτά (7) ετών αφαιρώντας την περίοδο της δωρεάν εγγύησης συντήρησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της αρχικής διάρκειας δωρεάν εγγύησης συντήρησης για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) το πολύ επιπλέον ετών. Πέραν τούτου, η συντήρηση μπορεί να ανανεώνεται για ένα (1) ή περισσότερα έτη, με τους ίδιους το πολύ όρους. Έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας συμβατική υποχρέωση) την εκπαίδευση του προσωπικού, στην θεωρία, διαχείριση, τη λειτουργία - χειρισμό, τον έλεγχο και τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας του προσωπικού κατά το χειρισμό του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης υποστήριξης - συντήρησης, να πραγματοποιεί τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις συσκευών (H/W) και λογισμικού (S/W) και να εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση διαχείριση και συντήρηση αυτών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν, καθώς και με τη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.), η αρμόδια Επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον προμηθευτή έγγραφες διευκρινήσεις, επί των αναγραφόμενων στην τεχνοοικονομική προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού. Παράδοση εγγράφων - εντύπων - υλικών κατά την παραλαβή Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω: Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας - χειρισμού, καθώς και φύλλα συντήρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, του εξοπλισμού, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προσφερομένου εξοπλισμού, τη χρήση και τη συντήρησή του που έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Τα εγκαταστημένα λογισμικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες άδειες χρήσης τους και τα εγχειρίδιά τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή για την ύπαρξη νέου εξοπλισμού (H/W και S/W), που ενδεχομένως θα ανακοινωθεί από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή, πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την εγκατάσταση των νέων αυτών μηχανημάτων ή προϊόντων λογισμικού με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Τ.Π. Σελίδα 19 από 86

20 Φύλλο συμμόρφωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.3) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Φ.Σ.). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται εάν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.). Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα, είτε μειονέκτημα) του προσφερομένου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της Τ.Π. (δηλαδή ο προμηθευτής θα απαντά κατά αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της Τ.Π.). Ακόμη θα πρέπει, όπου το θεωρεί αναγκαίο, στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα έγγραφα ή στα τεχνικά εγχειρίδια ή prospectus του εξοπλισμού, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνη με τα παραπάνω σύνταξη του Φ.Σ., ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. I Άλλα Θέματα Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή θα γίνουν οι συνδέσεις του Συστήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτροδότησης, διασύνδεσης κ.λπ. Οι εν λόγω συνδέσεις θα περιλαμβάνουν κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των παρελκόμενων αυτού. Η προσφορά θα κατατεθεί σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, στην Ελληνική γλώσσα, που το κάθε ένα θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και επεξηγηματικά φυλλάδια κ.λπ. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τις τελικές τιμές σε ΕΥΡΩ ( ), με και χωρίς Φ.Π.Α. για: Τον εξοπλισμό, εγκαταστημένο σε πλήρη λειτουργία με ανάλυση τιμών, Ένα πλήρες ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης (αναβαθμίσεις, συντήρηση, κλπ.) με ανάλυση των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών (σε περίπτωση που μπορούν να προσφερθούν ως μεμονωμένες υπηρεσίες). Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αν ο εξοπλισμός εγκατασταθεί εμπρόθεσμα, αλλά για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε «υπαιτιότητα» του Προμηθευτή, δεν παραληφθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία, η οριστική παραλαβή παρατείνεται για χρόνο ίσο με το χρόνο καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, ως «υπαιτιότητα» του Προμηθευτή, θα θεωρείται η ενδεχόμενη καθυστέρηση που θα οφείλεται σε καταφανή δυσλειτουργία H/W και S/W, μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού. Η Υπηρεσία δύναται να μεταθέσει μονομερώς την εγκατάσταση μέρος του εξοπλισμού, για λόγους που συναρτώνται με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Ε. Θέματα που ενδεχομένως δεν ρυθμίζονται από την Τεχνική προδιαγραφή ή άλλα θέματα που ήθελε προκύψουν στην πορεία θα ρυθμίζονται με αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του προμηθευτή. Σελίδα 20 από 86

21 I Λοιποί Όροι Η δαπάνη αγοράς δεν υπόκειται σε κανενός είδους κράτηση πέραν αυτής του ΦΠΑ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΚΕ.ΜΕ.Α. (τηλ ) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σελίδα 21 από 86

22 II' ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ II.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II.1.1. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με: α. Τις διατάξεις του ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.α/ ) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.α/ ) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. β. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (Α'-247) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3871/2010 και συμπληρωθεί με το Π.Δ. 113/2010, δ. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α-19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ε. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Α'-150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α'-64) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών & υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 205/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου η. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανασίου Σκορδά με αρ. πρωτ. Π1/1728 από (ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΦ-5ΡΘ) με θέμα «Εγκρίσεις εντάξεις τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προμήθεια. θ. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με αρ. πρωτ /ΔΕ-1472 από (ΑΔΑ: ΒΕΝ0Φ-5ΔΝ) σύμφωνα με την οποία εντάσσεται η παρούσα προμήθεια στη ΣΑΕ 050/2. ι. Την από 13 Δεκεμβρίου 2013 δημόσια διαβούλευση του ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης ΧΒΡΠ για τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας» ια. Το από 16 Μαΐου 2014 εισηγητικό σημείωμα του κ. Λεβεντάκη Γεώργιου. ιβ. Την 227η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. της 30ης Μαΐου ιγ. Την από 4 Ιουνίου 2014 υπ αριθ απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. II.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ II.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Σελίδα 22 από 86

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΡΨ6ΣΙ-ΣΗ0 Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 8211/Α2-4326

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα