κεφάλαιο ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κεφάλαιο ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 κεφάλαιο ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αποτέλεσμα Μάθησης Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: να αντιλαμβάνεται θέματα γέννησης και αξιολόγησης ιδεών που οδηγούν στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. να γνωρίζει πως διαφέρει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για κοινωνικές επιχειρήσεις συγκριτικά με ένα αντίστοιχο μη κοινωνικών επιχειρή σεων. να προσδιορίζει το επιχειρηματικό μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεω ν και τις απειλές που διατρέχει. να κατανοεί διαφορετικά στυλ κοινωνικών ηγετών.. Εισαγωγή Το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει θέματα σχεδιασμού της νέας κοινωνικής επιχείρησης. Αρχικά επιχειρείται η καταγραφή προβληματισμών για τη γέννηση και αξιολόγηση ιδεών αλλά και για το πως οι ιδέες οδηγούν σε βιώσιμες ευκαιρίες. Στη συνέχεια, προσεγγίζονται σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου, στα οποία οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση. Το κεφάλαιο παρουσιάζει για τις κοινωνικές επιχειρήσεις τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, τους κινδύνους που διατρέχουν και θέματα κοινωνικής ηγεσίας. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου συνοψίζονται τα βασικά σημεία, παρατίθενται θέματα για συζήτηση και αναφορές που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πηγή πρόσθετης πληροφόρησης.

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ιδέες και Ευκαιρίες για ημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Στη διαδικασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η αναγνώριση κοινωνικής ευκαιρίας είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας. Αυτή προκύπτει από την κριτική αξιολόγηση ιδεών. Αν κάποιος αναλογιστεί τρόπους δημιουργίας μίας κοινωνικής επιχείρησης θα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι να βρει μία βιώσιμη ιδέα. Η ιδέα πρέπει ταυτόχρονα να παράγει κέρδη και να ευεργετεί την κοινωνία χωρίς επιβλαβείς συνέπειες. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται σκέψη εκτός πλαισίου και κυρίως μετατόπιση του εστιακού σημείου από την εξυπηρέτηση πελατών στην εξυπηρέτηση των οργανώσεων ή της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά κάποιος που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα λογισμικού για να υπολογίζει αυτόματα τρόπους ώστε τα επιβλαβή εργοστάσια να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και να μειώνουν τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Σε μία τέτοια περίπτωση έχουμε όφελος σε επίπεδο επιχείρησης και όφελος σε επίπεδο περιβάλλοντος. Για να γεννηθούν ιδέες απαιτείται πρόσβαση σε πληροφορίες (Brooks, ). Αυτές προκύπτουν μεταξύ άλλων από πηγές, όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία και τα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικότερα, η επίσημη εκπαίδευση ενδέχεται να δώσει στον κοινωνικό επιχειρηματία πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Παράλληλα, η εμπειρία από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή από παροχή εθελοντικής εργασίας ή από περιθωριακές συνθήκες ζωής μπορούν να δώσουν εξίσου σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τέλος, η κοινωνική δικτύωση συνιστά πολύτιμη πηγή επιχειρηματικότητας, καθώς έρευνες συμπεραίνουν ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα από τα υπόλοιπα άτομα. Τρία ερωτήματα διευκολύνουν τη γέννηση ιδεών (http://www.praxisunico.org. uk/uploads/creating Social Enterprise.pdf). Συγκεκριμένα:. Τι μπορούν να κάνουν τα άτομα στην τοπική κοινωνία; Τι ικανότητες διαθέτουν; Το ερώτημα εννοεί ότι είναι πιο εύκολο να χτίσει κάποιος την ιδέα του στη βάση υπαρκτών ατόμων με συγκεκριμένες ικανότητες.. Υπάρχει άλλη κοινωνική επιχείρηση που θα μπορούσε να αντιγραφεί ή να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο; Το ερώτημα εννοεί ότι όταν η προσέγγιση δεν είναι ανταγωνιστική ώστε να δημιουργεί απειλές, τότε υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί να υποστηρίξουν την ίδρυση ή να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.. Για ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες έχει ανάγκη μία τοπική κοινωνία; Το ερώτημα εννοεί ότι αναφερόμαστε σε πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η κοινωνική επιχείρηση και δεν έχουν καλύψει υπάρχουσες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές.

3 ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κάθε ιδέα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, προτού υλοποιηθεί. Η αξιολόγηση μίας ιδέας ενδείκνυται να παραπέμπει σε υπαρκτό πρόβλημα, καθώς και στην επίλυσή του (MacMillan and Thompson, ). Τρία ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια:. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα; Ποιοι υποφέρουν; Από τι υποφέρουν και πότε; Ποιος προκαλεί αυτό το πρόβλημα; Πόσα άτομα επηρεάζονται; Πού βρίσκονται αυτά τα άτομα και πώς κατανέμονται γεωγραφικά;. Ποια είναι η λύση στο κοινωνικό πρόβλημα; Πώς η επιχείρηση θα μετριάσει το πρόβλημα; Ποιοι και πόσοι θα ωφεληθούν; Ποια θα είναι τα κόστη; Πώς θα δημιουργηθούν έσοδα;. Τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν οι ευεργετούμενοι (benefi ciaries) για την επίλυση του προβλήματος; Ποιες αλλαγές συμπεριφοράς απαιτούνται από τους ευεργετούμενους; Πόσο δύσκολο είναι να επηρεαστούν αυτές οι αλλαγές συμπεριφοράς; Συμπληρωματικά, η αξιολόγηση μίας ιδέας ενδείκνυται να λάβει υπόψη ερωτήματα, όπως: Μπορεί να υλοποιηθεί; Αν η ιδέα δεν είναι υλοποιήσιμη εξετάζουμε την επόμενη ιδέα. Εδώ αξιολογείται και η επάρκεια των ατόμων σε ικανότητες (βλ.... ) Μπορεί να πουλήσει; Αν η αγορά δεν έχει επαρκές μέγεθος ή αλλιώς αν η ζήτηση είναι ανεπαρκής, τότε το εγχείρημα δεν είναι βιώσιμο. Μπορεί να αποδώσει; Αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, η επιχείρηση θα «βουλιάξει». Μπορεί να υποστηριχθεί με επαρκείς πόρους; Αν όχι, τότε οι αναδυόμενες δυσκολίες θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε αποτυχία. Ενδιαφέρον παράδειγμα (βλ. πίνακα. ), στο οποίο δόθηκαν καταφατικές απαντήσεις και οδήγησαν στην αξιοποίηση ευκαιρίας, συνιστά η κοινωνική επιχείρηση Magpie Swop. Κάνοντας τα άτομα πιο σκεπτόμενα για την οικολογική μόδα (eco-fashion) και τη δυνατότητα να δώσουν σε άλλους ρούχα που δε θα φορέσουν πια, η επιχείρηση διαθέτει κατάστημα που εμπορεύεται μεταχειρισμένα ρούχα έναντι μετρητών ή πιστωτικού σημειώματος. Πρόκειται για εγχείρημα που δοκίμασαν από τα τέλη του τρεις απόφοιτοι Πανεπιστημίου (Newcastle University) και σκοπεύουν να διευρύνουν στο άμεσο μέλλον με πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων και καφετέρια για χορτοφάγους.

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχήμα.. Ο Κύκλος Ζωής μιας Κοινωνικής Επιχείρησης Η ιδέα της επιχείρησης που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση είναι η ανταλλαγή ρούχων, δηλαδή να πάρει κάποιος κάτι νέο και να δει τα παλιά του ρούχα να ξαναχρησιμοποιούνται. Υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ευημερεί βασιζόμενο στα ρούχα και στο περιβάλλον, η εταιρεία διεξάγει σεμινάρια σε σχολεία σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων. Κοινωνικοί Στόχοι: Να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, Να ανακυκλώσει τα χρήματα από την πώληση ρούχων με διαφανή τρόπο, Να υποστηρίξει τοπικές οργανώσεις κάνοντας δωρεές ρούχων, και Να γίνει μέλος μίας συμμαχίας επιχειρήσεων που δεσμεύονται χρηματοοικονομικά να δημιουργήσουν έναν υγιή πλανήτη (http://www.onepercentfortheplanet.org/en). Ιστοσελίδα: Οι MacMillan και Thompson () υποστηρίζουν ότι η κατάρτιση σύντομης αναφοράς για την ιδέα (concept statement) είναι σημαντική για ομάδες εδιαφερομένων (stakeholders), μεταξύ των οποίων είναι επενδυτές, σύμβουλοι, κ.λπ., καθώς περιγράφει την ουσία του προβλήματος που επιδιώκει να επιλύσει η κοινωνική επιχείρηση. Ο πίνακας. αποτυπώνει ένα σχετικό υπόδειγμα. Πίνακας.. Υπόδειγμα Αναφοράς Ιδέας Το κοινωνικό πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση. Πρόβλημα. Προτεινόμενη λύση. Απαιτούμενες αλλαγές συμπεριφοράς και συνδεόμενες προκλήσεις Πρόταση κοινωνικής επιχείρησης. Κοινωνικός αντίκτυπος. Έσοδα Αγορά και Ανταγωνισμός. Καθορισμός αγοράς-στόχου. Καταγραφή της καλύτερης εναλλακτικής προσφοράς του ανταγωνισμού. Καταγραφή της υπεροχής της προτεινόμενης λύσης συγκριτικά με την ανταγωνιστική εναλλακτική προσφορά

5 ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο. Ποιοι ευεργετούνται από την κοινωνική επιχείρηση;. Ποιοι βλάπτονται από την κοινωνική επιχείρηση;. Ποιες είναι οι βασικές ομάδες ενδιαφερομένων;. Ποιοι είναι οι σύμμαχοι;. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι; Οι ιδέες των κοινωνικών επιχειρηματιών σε αντιδιαστολή με αντίστοιχες των κυβερνητικών φορέων κινούνται με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω (Bornstein and Davis, ). Συνήθως ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με κάποιο πρόβλημα και διερωτάται τι θα γινόταν αν προσπαθούσε κάτι, για παράδειγμα το Χ. Ακολουθεί πειραματισμός και συσσώρευση εμπειρίας. Στη συνέχεια, προσπαθεί να συλλέξει πόρους και να συσπειρώσει άτομα για να δημιουργήσει την κρίσιμη ομάδα που θα πιστέψει και θα αφιερωθεί πλήρως στο κοινωνικό εγχείρημα. Αν όλα πάνε καλά, η κοινωνική επιχείρηση εξελίσσεται στην πορεία εκπλήρωσης του σκοπού της. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι πιο αποτελεσματικοί όταν οι ιδέες τους εμπνέουν άλλους να επιφέρουν κοινωνική αλλαγή. Με άλλα λόγια, αντί να υποδεικνύουν σε άλλους τι πρέπει να γίνει, χρειάζεται να καθοδηγήσουν την ανθρώπινη ενέργεια και πρωτοβουλία. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν περιορίζονται από δομικούς περιορισμούς. Αντιθέτως, έχουν ελευθερία να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο τρελές ιδέες τους παραμένοντας ευρηματικοί. Για παράδειγμα, οι αγορές στην Αμερική δεν κατάφεραν να καλύψουν επαρκώς την ιατρική ασφάλιση, την εκπαίδευση και την καθημερινή φροντίδα ατόμων χαμηλού εισοδήματος. Αντιθέτως, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες σήμερα το επιτυγχάνουν παρέχοντας σχετικά προϊόντα σε ανεκτές τιμές, δημιουργώντας δηλαδή νέες μορφές αγορών. Αντίστοιχα, στις χώρες του Τρίτου Κόσμου οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες ηλιακής ενέργειας, μαγειρέματος με χαμηλή ενέργεια, γαλακτοκομικών, κ.λπ. Η κοινωνία χρειάζεται τους κοινωνικούς επιχειρηματίες (Bornstein and Davis, ), οι οποίοι για να διαχειριστούν επαρκώς προβλήματα έχουν ανάγκη κυβερνητικής στήριξης (οικονομικής, νομικής, υλικής). Επιπρόσθετα, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες εμπλέκουν άμεσα επιχειρήσεις για να μεταφέρουν θετικές πρακτικές, όπως τη Wal-Mart και τη General Electric για πρακτικές περιβαλλοντικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα, συνεργάζονται για να ανταποκριθούν σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η κοινωνική επιχείρηση Grammeen Danone, αποτέλεσμα συνεργασίας της Yunus Social Business (YSB) και της Danone Foods Γαλλίας,

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που πρόκειται να εισάγει στην αγορά ένα φθηνό ενισχυμένο γιαούρτι σε χωρικούς του Μπαγκλαντές κυρίως παιδιά, προκειμένου να ανταποκριθεί σε επείγοντα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από ανεπαρκή λήψη βασικών συστατικών στοιχείων για τον οργανισμό (π.χ. κάλιο, ασβέστιο)... Μύθοι και Πραγματικότητα για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συχνά γίνονται παρερμηνείες σε επίκαιρα θέματα, όπως αυτό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο πίνακας. αντιπαραθέτει λανθασμένες και αληθείς απόψεις για το το κοινωνικό επιχειρείν, προκειμένου να παράγονται ιδέες στη σωστή κατεύθυνση. Πίνακας.. Μύθοι και Πραγματικότητα Μύθοι Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βρίσκουν εύκολα πελάτες, αφού τα προϊόντα τους ευεργετούν την κοινωνία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δε χρειάζεται να ανησυχούν για τα χρηματοοικονομικά απο τελέσματα. Το ζητούμενο είναι να επιβιώνουν και να εξυπηρετούν τον κοινωνικό τους σκοπό. Η δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση. Ο κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να αποσκοπεί σε δράση εθνικής εμβέλειας. Πραγματικότητα Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιτυχημένες μόνο αν υπερέχουν συγκρινόμενες με τις μη κοινωνικές επιχειρήσεις και παράλληλα εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή τους. Η εξυπηρέτηση του κοινωνικού σκοπού είναι ένα από τα πολλά κριτήρια επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η κοινωνική επιχείρηση έχει πολλά αφανή κόστη. Στοιχεία που φαίνεται ότι εξοικονομούν κόστη (π.χ. εθελοντική εργασία) παράλληλα επιβαρύνουν με κόστη, όπως η εκπαίδευση εθελοντών (volunteers). Το περισσότερο δεν είναι απαραίτητα και πιο επιτυχημένο. Η επιτυχία πρέπει να μετριέται στην αλλαγή ποιότητας της ζωής των εμπλεκόμενων ατόμων. Πρέπει να γίνει ενδυνάμωση σε τοπική κλίμακα και μετά γεωγραφική επέκταση.

7 ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Επιχειρηματικό Σχέδιο: Σημεία ιαφοροποίησης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις Η επιχειρηματική διαδικασία (entrepreneurial process) αφορά τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον επιχειρηματία και ολοκληρώνεται σε τέσσερις διακριτές φάσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα. (Σαλαβού, ). Πίνακας.. Φάσεις στην Επιχειρηματική ιαδικασία Εντοπισμός και αξιολόγηση ευκαιρίας Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Καθορισμός απαιτούμενων πόρων ιοίκηση (μάνατζμεντ επιχείρησης ημιουργία ευκαιρίας και προσδιορισμός μεγέθους της Πραγματική και αντιληπτική αξία ευκαιρίας Απόδοση και κίνδυνος ευκαιρίας Τίτλος Πίνακας περιεχομένων Σύνοψη Περιγραφή εξωτερικού περιβάλλοντος Περιγραφή επιχείρησης Σχέδιο παραγωγής ή σχέδιο λειτουργίας Σχέδιο μάρκετινγκ Σχέδιο οργάνωσης Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοοικονομικό Σχέδιο Παραρτήματα Υπάρχοντες πόροι επιχειρηματία Ελλείμματα σε πόρους και διαθεσιμότητα προμηθευτών Πρόσβαση σε απαιτούμενους πόρους Στυλ διοίκησης Βασικές παράμετροι προσδιορισμού επιτυχίας Εντοπισμός υπαρχόντων και δυνητικών προβλημάτων Ταίριασμα ευκαιρίας με ικανότητες και στόχους επιχειρηματία Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου Πλεονέκτημα από διαφοροποίηση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον Η βασική διαφορά μεταξύ επιχειρηματικότητας (business entrepreneurship) και κοινωνικής επιχειρηματικότητας (social entrepreneurship) αφορά το σκοπό ή αλλιώς το τι επιδιώκει να μεγιστοποιήσει η κάθε επιχείρηση (Bornstein and Davis,

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ). Για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες ο στόχος συνδέεται με τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και αφορά την ανταπόκριση σε κάποια επείγουσα ανάγκη που έχει παραμεληθεί ή/και αγνοηθεί από υπάρχοντες φορείς. Αντιθέτως, για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες ο στόχος συνδέεται με τη μεγιστοποίηση του κέρδους ή της περιουσίας των μετόχων ή με τη δημιουργία οντότητας που δίνει αξία σε πελάτες και εργαζόμενους. Παρά τις διαφορές, χρειάζονται όλα τα είδη επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εμπεριέχει περισσότερες προκλήσεις, καθώς επιχειρεί να καλύψει προβλήματα που αμελούν οι κυβερνήσεις ή για τα οποία οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα προτείνει λύσεις. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και σημεία τομής ειδικότερα όταν οι επιχειρήσεις απασχολούνται με θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας (social responsibility). Ωστόσο, από τις χιλιάδες επιχειρήσεις που ασχολούνται σήμερα με θέματα καθαριότητας (cleantech companies) και περιβάλλοντος (greentech companies) δεν είναι όλες κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του πίνακα.. Πίνακας.. Είναι όλες οι επιχειρήσεις στον κλάδο ηλιακής ενέργειας (solar energy industry) κοινωνικές; Στον κλάδο ηλιακής ενέργειας, πολλές εταιρείες πουλάνε εδραιωμένα προϊόντα σε εδραιωμένες αγορές. Χωρίς να ελαχιστοποιείται η συνεισφορά τους στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος, υπάρχουν συμβατικές εταιρείες και καινοτόμες που επιχειρούν να αλλάξουν τον κλάδο ή να δημιουργήσουν αγορές σε ιδιαίτερα πολύπλοκα πλαίσια. Η μικρή εταιρεία D.light Design (http://www.dlightdesign.com/) συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε ένα κόσμο που δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, προσπαθεί να πουλήσει χαμηλού κόστους λάμπες ηλιακής ενέργειας σε χωρικούς και κατοίκους φτωχογειτονιών. Σκοπός της είναι να καταργηθεί η χρήση κηροζίνης, δηλαδή η χρήση της επιβλαβούς και επικίνδυνης ουσίας που επιβαρύνει το περιβάλλον με το φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης. (Bornstein and Davis, ) Για πολλές γενεές, οι επιχειρηματίες ήταν σαφώς περισσότεροι από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και λάμβαναν μεγαλύτερη χρηματοοικονομική και διοικητική φροντίδα για να εξασφαλίσουν επιτυχία και να γίνουν μερικοί από αυτούς θρύλοι. Αντιθέτως, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει εφάμιλλη δημοσιότητα. εν εμφανίζονταν στις λίστες του περιοδικού Forbes ούτε τους ανέφεραν σε επιχειρηματικά περιοδικά. Τελευταία, ωστόσο, παρατηρείται αλλαγή στη βάση ενός κρίσιμου προβληματισμού: Σε τι είδους επιχείρηση αξίζει να αφιερώσει κάποιος τον εαυτό του;

9 ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φάση ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), όπως παρουσιάστηκε στον πίνακα.. Συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό σχέδιο συνιστά το αποτέλεσμα μίας προσπάθειας να αποτυπωθούν οι πρώτες δράσεις της νέας επιχείρησης (συνηθέστερα εντός ετίας) με σκοπό να διερευνηθεί η βιωσιμότητά της. Για τις κοινωνικές επιχειρήσεις η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αντιμετωπίζουν υψηλότερο επίπεδο αβεβαιότητας. Οι MacMillan και Thompson () καταγράφουν σχετικούς λόγους. Πρώτον, οι κοινωνικοί επιχειρηματίε ς στοχεύουν στην επίλυση αδάμαστων κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία αν δεν ήταν θα τα είχαν επιλύσει κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. εύτερον, αντί να εισέρχονται σε μία αγορά, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συχνά δημιουργούν νέα αγορά. Τρίτον, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δουλεύουν σε μη χαρτογραφημένα περιβάλλοντα, τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους (π.χ. αβέβαιη τιμολόγηση, αβέβαιη κυβερνητική στάση, αναξιόπιστη υποδομή, αβέβαιες ανταγωνιστικές αντιδράσεις, μη δοκιμασμένες τεχνολογίες) παράγουν αβεβαιότητα. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να κάνουν περισσότερη προεργασία, πειραματισμό, ελέγχους και σχεδιασμό, προκειμένου να μετακινηθούν από την αβεβαιότητα σε αποδεκτά επίπεδα κινδύνου, δηλαδή από το εφικτό στο σχεδιασμένο (βλ. σχήμα. ). Σχήμα. Μετακίνηση από την Αβεβαιότητα στον Κίνδυνο Εφικτό (possible) Αληθοφανές (plausible) Πιθανό (probable) Σχεδιασμένο (plannable) Το σύνηθες περιεχόμενο ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποδίδεται συνοπτικά στον πίνακα.. Εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει αναφορά στα σημεία, όπου διαφοροποιούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι σημεία μάρκετινγκ, οργάνωσης, εκτίμησης μελλοντικών κινδύνων και χρηματοοικονομικών. Επομένως, οι αλλαγές παρατηρούνται στο σχέδιο μάρκετινγκ, στο χρηματοοικονομικό σχέδιο, στο σχέδιο οργάνωσης και στην εκτίμηση κινδύνου, όπως περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας.. Περιεχόμενο Τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου Σύνοψη Περιγραφή εξωτερικού περιβάλλοντος Περιγραφή επιχείρησης Σχέδιο παραγωγής ή λειτουργίας Σχέδιο μάρκετινγκ Σχέδιο οργάνωσης Εκτίμηση κινδύνου Χρηματοοικονομικό Σχέδιο Παραρτήματα Μικρογραφία όλου του επιχειρηματικού σχεδίου. Συντάσσεται στο τέλος, δηλαδή μετά από την ολοκλήρωση του κειμένου. Προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών στο εξωτερικό μακροκαι μικροπεριβάλλον της νέας επιχείρησης εντός τριετίας. Προσδιορισμός σημαντικών παραμέτρων της νέας επιχείρησης, όπως του οράματος, της αποστολής, των τριετών στόχων, των στρατηγικών και των πόρων (π.χ. υποδομής, εξοπλισμού). Προσδιορισμός της παραγωγικής διαδικασίας ή των βημάτων μίας συναλλαγής με χρονική προτεραιότητα. Προσδιορισμός βασικών στοιχείων μάρκετινγκ στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής μάρκετινγκ (βλ. πίνακα. ). Προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού της νέας επιχείρησης στην τριετία. Χαρτογράφηση του προφίλ των μελών της ομάδας διοίκησης βάσει οργανογράμματος. Προσδιορισμός των πιο σημαντικών κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Ποσοτικοποίηση των δράσεων τριετίας και αποτύπωσή τους με προβολές λογιστικών καταστάσεων (π.χ. ισολογισμών), με χρηματοοικονομικούς δείκτες, με το νεκρό σημείο και με την αξιολόγηση της συνολικής επένδυσης. Υποστηρικτικό υλικό.. Σχέδιο Μάρκετινγκ για Κοινωνικές Επιχειρήσεις Παρά το ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θεωρούν την προσπάθειά τους να σώσουν τον κόσμο πιο σημαντική από τις δράσεις μάρκετινγκ, οι επιτυχημένοι δεν παραβλέπουν να προσδιορίσουν τα συστατικά στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ στο πλαίσιο του σχεδίου μάρκετινγκ, όπως απεικονίζεται βάσει περιεχομένου στον πίνακα. (Ήντουνας, ).

11 Πίνακας.. Περιεχόμενο Σχεδίου Μάρκετινγκ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης. Καθορισμός στόχων μάρκετινγκ. ιαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ Τμηματοποίηση (Segmentation) - Στόχευση (Targeting) - Τοποθέτηση (Positioning): Αφορά αποφάσεις σχετικά με την κατάτμηση της συνολικής αγοράς, την επιλογή της αγοράς-στόχου και της εικόνας που θα διαμορφώσει ο πελάτης για την εταιρεία στη βάση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix) Πολιτική Προϊόντος (Product Policy): Αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση όλων των πτυχών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα αγοράσει ο πελάτης. Πολιτική Τιμολόγησης (Pricing Policy): Αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κόστος του προϊόντος, τις ταμειακές εισροές που θα προκύψουν από αυτό, την εικόνα που θα δημιουργήσει στον πελάτη, την αμοιβή των ενδιάμεσων, τις εκπτώσεις, τους όρους πληρωμής και πιστωτικής πολιτικής. Πολιτική Προβολής (Promotion Policy): Πρόκειται για το πιο ορατό στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ. Εμπεριέχει θέματα διαφήμισης, προσωπικών πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, δημοσιότητας, τεχνικών προώθησης, προκειμένου να υπάρξει επίγνωση για το προϊόν και να διευκολυνθεί η αγορά του. Πολιτική ιανομής (Place Policy): Αφορά τη λήψη αποφάσεων για την παράδοση προϊόντων στον πελάτη. Βασικά θέματα σχετίζονται με τη φυσική διανομή, τη διαχείριση των ενδιάμεσων (για παράδειγμα, χονδρεμπόρων, λιανεμπόρων), την τοποθεσία και τη γεωγραφική κάλυψη.. Υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ. Έλεγχος αποτελεσμάτων Ενώ δε θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμενο του σχεδίου μάρκετινγκ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συχνά δημιουργούνται «τεχνητά» εμπόδια στον προσδιορισμό δράσεων μάρκετινγκ. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αντιδρούν αρνητικά στην ιδέα ότι πρέπει να ανταγωνιστούν για να προσελκύσουν πελάτες και δωρητές. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις (π.χ. εθελοντές) δεν είναι εξοικειωμένοι αλλά ούτε και διαθέτουν ικανότητες στο μάρκετινγκ. Παρόλα αυτά, η πρόσβαση σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι εξαιρετικά εύκολη.

12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στις κοινωνικές επιχειρήσεις τα παρακάτω ερωτήματα είναι σημαντικό να αποτυπωθούν με σαφήνεια (Brooks, ):. Ποιες είναι οι αγορές-στόχος;. Πώς προσεγγίζουμε τους πελάτες;. Πώς επικοινωνούμε μαζί τους;. Με ποια τιμή θα τους προσελκύσουμε; Σχετικά με το πρώτο ερώτημα (ποιες είναι οι αγορές-στόχος;), ενδιαφέρον παράδειγμα συνιστά η Αγγλική κοινωνική επιχείρηση Now Hear This (βλ. πίνακα. ) της Angela Turnbull που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του και έλαβε βραβείο επιχειρηματικότητας (Enterprise Challenge New Trader Award (http:// M). Η επιχείρηση συνδυάζει την εμπειρία και το πάθος της Angela για τη μουσική με την παροχή εκπαίδευσης, υπηρεσιών εγγραφής και θεραπευτικής μουσικής (music therapy). Η εταιρεία δουλεύει με συνεργάτες, δηλαδή σχολεία, κοινότητες και οργανώσεις δημιουργία ς επιχειρήσεων, για να δημιουργήσει επίγνωση ότι η μουσική είναι προσβάσιμη επιλογή για όλους. Πίνακας.. Η κοινωνική επιχείρηση Now Hear This Κοινωνικός Στόχος: Ενεργή απασχόληση με τη μουσική ως μέσο θεραπείας, όπου οι νέοι μαθαίνουν και ωφελούνται να δουλεύουν με ήχο και μουσική ως θεραπευτικό εργαλείο. Αγορά-Στόχος: Νεολαία - Ομάδες νέων στις περιοχές του Wansbeck και του Cramlington με δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ιστοσελίδα: Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα (πως προσεγγίζουμε τους πελάτες;), χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Αγγλική κοινωνική επιχείρηση What We Wrote (βλ. πίνακα. ) της Laura Jane Williams, πρωτοετούς φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο (The University of Derby), που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του. Η επιχείρηση συνιστά ένα εγχείρημα φοιτητών που αποσκοπεί στη ενίσχυση ικανοτήτων ανάγνωσης και γραφής της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ένας στους έξι κατοίκους αντιμετωπίζει προβλήματα αναλφαβητισμού.

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Dojo", Ιρλανδία. Κοινωνικές Καινοτομίες. Κοινωνική Επιχείρηση. Κοινωνικός Επιχειρηματίας. Μέρος Πρώτο (διάρκεια 7 λεπτά)

Dojo, Ιρλανδία. Κοινωνικές Καινοτομίες. Κοινωνική Επιχείρηση. Κοινωνικός Επιχειρηματίας. Μέρος Πρώτο (διάρκεια 7 λεπτά) Σύντομη Εισαγωγή Η μελέτη περίπτωσης χωρίζεται σε τρία τμήματα. Τα δύο πρώτα (ορισμοί και παρουσίαση της κοινωνικής καινοτομίας) παρουσιάζονται στους μαθητές από τον καθηγητή (ή τον εθελοντή). Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα για απόφοιτους και Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις UNDER MY WING ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2014

Επιχειρηματικότητα για απόφοιτους και Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις UNDER MY WING ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2014 UNDER MY WING SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS Επιχειρηματικότητα για απόφοιτους και Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2014 Ο επιχειρηματίας πάντα αναζητά την αλλαγή, ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Οικονομία Κοινά αποδεκτά γεγονότα Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 10: Επιχειρησιακό σχέδιο κοινωνικής επιχείρησης Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ανάλυση Ανταγωνισμού Υψηλότερα Κέρδη Μέσω: Συνεργασίας Διαφοροποίησης Χαμηλότερου κόστους ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΒΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ.1 Επιχειρηματικό σχέδιο 1 ΣΤ.1.1 Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο 1 ΣΤ.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Συγγραφέας: Ρομοσιός Άρης Επισκόπηση Η Ελληνική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια των αναγκών των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Τιµή Νοµισµατική αξία που έχουν τα προϊόντα κατά την ανταλλαγή στον χώρο της αγοράς. Σηµασία της τιµής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΑΙNΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΑΙNΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΑΙNΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από τους εταίρους του έργου INNOGROW Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα για αύξηση της Απασχόλησης, Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 13: Η κοινωνική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει τον προσανατολισμό στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Business plan & Marketing. tools

Business plan & Marketing. tools Business plan & Marketing Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Διάλεξη 5 η Δρ. Α. Στεφανή tools Τι είναι το επιχειρηµατικό σχέδιο Το επιχειρηματικό σχέδιο (business

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η υποβολή των προτάσεων στον Πιλοτικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως 11/06/2010 H 1 η σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα